Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz"

Átírás

1 Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása Solymosy József Bonifácz

2 Országos Egészségfejlesztési Intézet EüM - roma gyermekek iskolai beilleszkedését segítı program szükséges Projekt generálás Mit? RAR Hogyan? Modell program

3 Akadályozottság mutatói Magyarországon Egészség általános és optimális jól-lét -funkcionális kapacitás kiteljesítése 1,0 (referencia) 1,4 (0,6-3,6) 3,0 (1,3-6,8) 2,7 (1,2--4,5) 4,4 (2,1-9,4) 2,0 (0,8-4,6) 3,0 (1,4-6,4) kulcselem akadályozottság szintjének minimalizálása Népegészségügyi Jelentés 2003 Társadalmi-szocializációs akadályozottság Organikus érési zavarok Óvodai, iskolai kudarcok

4 rossz egészségállapot jó egészségállapot Hátrányos helyzet globális értelmezése Cél: elérni a legrosszabb helyzetben lévıket (hatékonyság) Képesség fejlesztés

5 "Gyorsbecslés és felelet" módszer alkalmazásának áttekintı protokollja RAR (Gyors becslés és felelet módszer) Fókuszcsoport adatai interjúk, tematikus kérdıívek adatai 1. Dimenzió vertikális szempontok horizontális szempontok horizontális szempontok horizontális szempontok 2. Dimenzió 3. Dimenzió I. II. III. stb. I. II. III. stb. I. II. III. stb. a) 1* 2 3 a) a) vertikális szempontok b) b) b) c) c) c) stb. stb. stb. 1. Dimenzió 2. Dimenzió 3. Dimenzió a) b) c) stb. a) b) c) stb. a) b) c) stb. * cella eredmények megkülönböztetı sorszámozása vertikális szempontok válaszok a "Mi van?" kérdésre Területi fókuszra és az információ győjtés idıpontjára érvényes adatok elıállítási módja válaszok a "Mi(lyen) kellene?" kérdésre Területi fókuszra és az információ győjtés idıpontjára érvényes fejlesztési elképzelések elsı év horizontális szempontok horizontális szempontok 1. Dimenzió 2. Dimenzió 3. Dimenzió vertikális szempontok 1. Dimenzió 2. Dimenzió 3. Dimenzió vertikális szempontok összesített adatok fejlesztési igények Területi fókusszal egy probléma kezelése Pedagógusok minıségi Tevékenysége k szintje Mőködési cél szintje Specifikus cél szintje Horizontális szakmai kapcsolati háló Preventív feleletek Operatív felelet második év elvárásai Globális cél szintje Fókusz probléma megoldódik ötödik év

6 Akkreditált tanfolyami forma Nyári képzési kapacitás Tapasztalat hátrányos helyzető gyermekekkel dolgozó pedagógusokkal Objektív mérési rendszer Részletesen kidolgozott fejlesztési rendszer Tudományosan feldolgozott hatásvizsgálat Országosan ismert módszer Diszkriminatív elemet nem tartalmaz Az óvoda-iskolai átmenetet segíti Egészségfejlesztési tartalma van Folyamatos kapcsolattartás a célcsoporttal Nyomon követhetıség Fenntarthatóság Fejleszthetıség Hatékonysági mérıeszköz Korosztályi bıvíthetıség Célcsoport bıvíthetıség Együttmőködési szándék Integrációs hatás Minıségi elvárások Objektív kiválasztási rendszer Miért pont a TSMT?

7 Budapest, Józsefváros (VIII.ker.) Helyszín kiválasztási kritériumok Szociokultúrálisan hátrányos helyzető felülreprezentáltság Romák felülreprezentáltsága Intézményi együttmőködési szándék Pedagógusok nyitottsága, tanulási, új módszertan alkalmazási szándék Szülık együttmőködési szándéka

8 (1105/2007. (XII. 27.) Kormány Határozat IV/10. megvalósítása) Az 5-7 eves roma, illetıleg halmozottan hátrányos helyzető gyermekek szenzomotoros érettségi állapotfelmérése, a kiszőrt gyermekek fejlesztése és a velük foglalkozó pedagógusok képzése Modell program (EüM-OTH-OEFI) DESZEGREGÁCIÓ SZENZOMOTOROS TRÉNING (elsısorban a VIII. kerületben)

9 A modell program célhierarchiája globális cél: specifikus cél: működési cél: 2009/2010-es tanévben A optimális iskolai teljesítmény elérése a pre-akademikus készségek optimális fejlıdését szolgáló szenzomotoros tréninggel Esélyegyenlıség az egészségért - Preventív egészségfejlesztı programok a társadalomból kirekesztett lakossági csoportok számára - Budapest, VIII. kerületben hátrányos helyzető, többnyire roma gyermekek (5-7 évesek) szenzomotoros tréning folytatása, fél évente állapotfelmérése,11 tréning csoport tovább mőködtetése. Cél: csoportonként minimum 65 fejlesztı foglalkozás (2009. május 30-ig) az iskolai sikeresség elısegítése érdekében. - 3 új tréner kiképzése állapot felmérı és nyomon követı vizsgálatra (40 kredit pont) és tematikus szenzomotoros tréningre (160 kredit pont) - Új trénerek 3 csoportban a fejlesztés elindítása minimum 30 új gyermeknek, legalább 25 fejlesztı foglalkozás, 10 konzultáció megtartása asszisztens segítségével, év végén állapotfelmérés a fejlesztett és bevizsgált népességnél. - régi trénerek tanfolyamainak frissítése új gyermek dokumentált bevizsgálása a terápiás és kontroll csoportok kialakításához (Budapest VIII. kerület és Piliscsaba).

10 Hogyan? Modell program (EüM finanszírozza, OEFI megvalósítja) Hálózat szervezés, koordináció, monitorozás, fejlesztés Egyszeri beruházás Folyamatos fenntartás Pedagógus Képzése Vizsgálat (4 nap1 vizsganap) Ft/fő Tréning (16 nap1 vizsganap ) Ft/fő; BHRG Alapítvány Csoport alakítás a bevizsgált gyermekek rosszul teljesítő alsó harmada Csoportok (egy pedagógus, egy segítő és minimum 10 gyermek) fejlesztések (62 óra fejlesztési tréning tartása a tanévben), dokumentáció, Időközi mérések Pedagógus Ft/hó Segítő Ft/hó Oktatási intézmények

11 Helyszínek és tréning csoportok Szivárvány Napközi otthonos Óvoda (Szigony utca 18.) 2 PITYPANG Napközi Otthonos Óvoda (Százados út 14.) 1 Józsefvárosi Önkormányzat Práter Ének-ZeneTagozatos Általános Iskola Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda (Baross utca és 111/b) 2 3 NAPSUGÁR Napközi Otthonos Óvoda (Dankó utca 31) 2 SZÁZSZORSZÉP Napközi Otthonos Óvoda (Szűz utca 2.) 1 Losonci Téri Általános Iskola 2 LIA Alapítványi Iskola (Piliscsaba) 1

12 Folyamatos dokumentáció Tervezés és értékelés havonta csoportos és egyéni idıszak: Az idıszak csoportos fejlesztési terve: Mit? Hogyan? Az idıszak egyéni fejlesztési terve: október október 18. -tól - ig Gyermek neve (megegyezik az elızı oldali névsorral) Az idıszakban kiemelt figyelemmel követett tevékenység tervezett végeredménye (pl. ismerje meg, legyen képes.., készség szinten tudja., stb.) aláírás - fejlesztı pedagógus Az idıszak csoportos fejlesztési tervének értékelése: (A megfelelı helyre "X"-et kell írni) nem valósult meg nem valósult meg részlege sen megvaló sult részlegesen megvalósult megvalós ult Az idıszak egyéni fejlesztési tervének értékelése: (A megfelelı helyre "X"-et kell írni) megvalósult

13 Vizsgált, fejlesztett területek V. ritmusvizsgálat (max. pontszám: 10) IV. taktilis terület (max. pontszám: 36) III. testkép, térbeli tájékozódás, lateralitás (max. pontszám: 40) II. mozgásvizsgálat (max. pontszám: 16) I. az idegrendszer érettsége (max. pontszám: 26)

14 2009-es újonnan vizsgált népességnél a nemek teljesítmény-különbsége jelentıs eltérést nem mutat

15 A fejlesztett csoport tagjai nagyobb ütemben fejlıdnek, mint a spontán érık csoportja

16 Részeredmények tapasztalatai Modell kísérlet eredményes, mert - Nem árt a beavatkozás - A fejlesztésbe bevont gyermekek jól érzik magukat, a szülık elégedettek - A célcsoportnál nagyobb ütemő fejlıdést tapasztalunk, mint a kontroll csoportnál - Pedagógusok és segítıik látják az értelmét, szívesen csinálják - Intézmény vezetık támogatják

17 Köszönöm a figyelmet

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Elılap Tárgy: Józsefváros Magdolna-negyed

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS 4 2. HELYZETELEMZÉS 10 2.1. Általános helyzetkép... 10 2.1.1. Elızmények... 10 2.1.2 Intézményhálózat...

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez

FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez Tartalom FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG... 0 I. Bevezetı gondolatok... 1 III. Egészségterv színtér alapú megközelítés... 6 V. Az egészségterv, mint ciklikus

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 Készítette: Zsombok Lajos szakértı Sz.i.sz.: 006133-02 2008. június 1 1 Tartalom 1 Tartalom...2 2 Bevezetés...5

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Rehabilitációs pedagógiai program. A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011.

Rehabilitációs pedagógiai program. A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011. Rehabilitációs pedagógiai program A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011. Tartalomjegyzék I. ÖNMEGHATÁROZÁS... 4 I./1. BEVEZETİ... 4 I./2. INTÉZMÉNYI ADATOK:... 7 L./3.

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt KOMMUNIKÁCIÓS TERV TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés InFenTóth Informatikai és Tanácsadó Bt. Tóthné Fent Marianne beltag A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben