Kov{cs Andr{s Péter. Multig{z. Ulpius-h{z Könyvkiadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kov{cs Andr{s Péter. Multig{z. Ulpius-h{z Könyvkiadó"

Átírás

1

2

3 Kov{cs Andr{s Péter Multig{z Ulpius-h{z Könyvkiadó Budapest, 2010

4 I. Mindenki fölött, dolgozik egy még hüjéb - helyezi némi helyesír{si hib{val szélesebb t{rsadalmi ösz-szefüggésbe Topor J{nos a saj{t munkaundor{t, ezt a vékonyka hajsz{lat, amely elv{lasztja őt attól, hogy rendes ember legyen, és amely oly sűrűn fedi nemzetünk üstökét, hogy b{rmilyen hőbörgésünkhöz s{msoni erőt ad. Mer' ugye - magyar{zza Topor J{nos -, mi a marcangi hét{gú rozsd{s öregany{mról beszélünk, hogy GDP meg foglalkoztatotts{g, mikor pénteken délbe dugó van az M7-esen Balaton felé? H{t dolgoznak ezek? Senki! Azt{n garamboloznak, persze, mert vezetni, azt egyik se tud, azt{n {ll az egész, pedig be van fizetve a benzinnel az utdíly! - okoskodik Topor, aki, b{r tud vezetni, még jogsija sincs, és vonattal bliccel mindenhov{. H{t így ad erőt a munkaundor b{rmilyen irigy, kicsinyes hőbörgéshez, amely ha értő fülekre tal{lna, Toport rögtön jelölnék a v{laszt{sokon. Topor J{nos azonban, b{r önzése a helyén van, túl tehetséges lett volna politikusnak. Na, azok is megérik a pézüket - véli a politik{ról. - Az egyik így, a m{sik úgy, azt{n te meg nem tudod, hogy mi van, tolvaly banda az egész. Én a magam részéről elnézést kérek Topor véleményéért, nemcsak a magva, de a helyesír{sa miatt is - higgyék el, nekem is szörnyen kellemetlen. Pedig Topor attól, hogy közhelyes ostobas{gokat gondol rossz helyesír{ssal, még nem buta. Sőt, kimondottan ravasz. Topor J{nos verhetetlen bajnok abban, hogyan kell nyom nélkül pénzt kicsalni m{soktól, és b{r csal{sainak lajstroma végtelen, még mindig

5 szabadl{bon tobzódik és virul - ahogy ő mondan{: él, mint Marci, csak nem olyan hevesen. Topor titka a természetesség. Csak semmi modoroskod{s, semmi mesterkéltség: teljesen {tlagosan öltözni, kinézni és beszélni - ez utóbbin még dolgozik -, és így gyanú, feltűnés, nyomok nélkül teheti azt, amihez a legjobban ért: mindenkit olyan hülyének nézni, amilyen. Mert, mondan{ Topor: Mindenkit, csak anyira lehet hűjére venni, amilyen, hűje valój{ban." Itt van péld{ul a biztons{gi őr, aki nem véletlenül ücsörög a zeneiskola port{j{n, akinek az a dolga, hogy minden és mindenki gyanús legyen neki. Ehhez képest, amikor Topor J{nos besét{l kék színű kant{ros melósnadr{gj{ban, ő csak erre gondol: Milyen jó, hogy én személy-, vagyon- és őr vagyok, nem kell kuliznom, mint ezeknek." Toportól pedig a biztons{gi kiskir{lyok arroganci{j{val csak annyit kérdez: - Hova-hova? -... A h{rf{ért... - v{gja r{ a kant{ros röpke haboz{s ut{n. A röpke haboz{s nem szúr szemet a mi őrünknek, mert h{t egy ilyen szót ő se tudna kiv{gni azonnal, és gyerekkorunkból magunkkal hozott csökevényességünk, hogy m{sok okoss{g{t is csak saj{t ostobas{gunk hat{rai között tudjuk elképzelni. - Ja... - bólint az őr maga elé. -...miért, mi a baj vele? Topor most megtorpan, és a pulthoz lép. Az őr kérdő tekintetének rétegeit h{mozva gyorsan r{jön: a beretv{lt üstökre redőzött, erőlködő kív{ncsis{g nem azt firtatja, hogy milyen meghib{sod{sa lehet egy h{rf{nak, hanem csup{n t{mpontot akar ahhoz nyerni, hogy - mi az a h{rfa. Topor teh{t a pulthoz lép, mélyen az őr szemébe néz, és azt mondja: - A megrepett kereszthevedert kell fixatúrral kikenni, és egy hangol{s, is r{férne.

6 Az őr lelki szemei előtt erre az inform{cióra h{rfa néven nagyon sok hangszer jelenik meg a git{rtól a csembalón {t az üstdobig - b{rcsak ő is néven tudn{ nevezni őket! De ahelyett, hogy ezen erőlködne, üveges tekintettel csak ennyit szól: -... Aha. És elviszi? Topor zavara ezúttal a röpkénél kicsit jobban elhúzódik. Nem vit{s, eredetileg ez volt a sz{ndéka. Elvinni. Fogni egy hangszert, és csak úgy kisét{lni vele. De miért pont a h{rf{t mondta ennek a nyakkendős gigaóvod{snak? H{ny kiló lehet egy h{rfa? És egy{ltal{n, melyik is a h{rfa? A metróban a kaller m{r egy lapra szerelt bútorért is pampog, nemhogy egy h{rf{ért. Na, most m{r mindegy. Topor így v{laszol: - Ha be tudom, itt hangolni, nem viszemel. L{thatóan mindketten nagyon megkönnyebbültek. Az őr is. mert ha elviszik a h{rf{t, megtudja, mi az, ha meg nem, akkor nem kell papírokkal vesződnie; Topor is, mert m{r most tudja, hogy ak{rmilyen hangszer legyen is a h{rfa, nem olyat fog lehozni. Az őr berregtet. Topor pedig {tlép a kis h{rom{gú forgósorompón, amelyre Hermésznek, a tolvajok istenének bemutatott {ldozatul oly gyakran ny{rsalta m{r combj{t vagy a golyóit, {m Hermész ezúttal kegyes volt: a kék kant{ros nadr{g f{jdalommentesen {tjutott. A h{rfa tényleg nem menne" - l{tja be Topor. és alig telik el öt perc, m{ris kifelé jön egy tub{val. - Legyen szíves... - ki{lt az őrnek, közben nem győzi úgy fogni a tub{t, mint egy h{rf{t. Újabb kerregés. Topor {gyék{hoz megint kegyes volt a forgósorompó - nem úgy a tub{hoz. Az ütközést egy kongó csattan{s visszhangja repítette hírül az egész előcsarnokban, és egy csúnya horpad{s őrizte meg a tuba fal{n.

7 - Hú, ez csúnya volt... Ezek szerint megtal{lta - mondja az őr. - Meg - mondja Topor. - De ez nem egy trombita? - kérdezi az őr, aki m{r a kong{sból is hallotta, hogy a h{rfa szóból itt a fa sehogyan se stimmel. - De igen - z{rja rövidre Topor. Nincs kedve vit{t nyitni afelől, hogy ő ezt eddig harson{nak ismerte. - Sz{llítólevél van? - kérdezi az őr. No, nem azért, mintha jogszerűtlenséget szimatolna, hiszen napon-ta tucatj{val hozz{k-viszik a hangszereket. Csup{n arra gondolt: a sz{llítólevélre biztos r{ van írva, hogy a trombita-e a h{rfa. - A sz{llítólevél - siet kifelé Topor - fönt maradt a h{rf{n, mindj{rt fordulok egyet azzal is. - És ezt hova viszi? - Megjavítjuk ezt is, mert behorpadt. Az őr, aki m{r l{tott krimit a tévében, hirtelen gyanút fog. - V{rjon. Azért viszi el, mert behorpadt. No de a horpad{s csak most keletkezett rajta a forgósorompón{l Igen, ezért viszem el. Topor arca sima és rezzenéstelen, az őr arc{t pedig több kérdés kanyarítja grimaszra: hogy először is ez most akkor milyen hangszer, és mi ez a behorpad{s-ódolog, és ha nem ez a h{rfa, akkor még visszajön-e a kant{ros a h{rf{ért, aminek a sz{llítólevelére hogy kerül r{ addigra, hogy behorpadt a trombita-izé? Az őr tudat{nak {llóvizét a régóta nem tapasztalt gondolat-{r éppen annyira borzolta fel, hogy ne jusson el az agy{ig: Topor egyenletes, lendületes léptekkel kilép a kapun a napfényre, és ahelyett, hogy a

8 hangszert letéve fordulna vissza a h{rf{ért, fütyörészve elindul a metró felé. Topor szakterülete a biztons{gi őrök. A vagyonvédő b{bok, akiknek a felelőssége nagy, de a bére alacsony, épp annyira alacsony, hogy ne érdekelje őket túlzottan a vagyon, amit védenek; hogy ne érdekelje őket h{rom percnél tov{bb, hogy egy hangszerrel kevesebb vagy több van-e, vagy legal{bbis jóhiszeműen bízzanak benne, hogy az ilyen tub{k előbbutóbb visszakerülnek. Ez a tuba speciel vissza is került, mert Topor J{nos nem tolvaj. Ahol Topor J{nos megfordul, ott senki sem okolhat senkit, csakis önnön balgas{g{t vagy hiszékenységét. Mert, ahogy ő mondan{: Mindenkinek a saj{t hüjesége a legféltetebb kincse, ez az amiért, minden pénzt megadnak." A horpadt tuba, a napfényben vakító t{rgyi bizonyíték teh{t imbolyogva tűnt el a metrólej{róban, ahol Topor az elé toppanó ellenőrök és az őt h{tulról nyomó tömeg között addig-addig ügyeskedett, míg a zsebéből előhal{szott, több hete kezelt jegyét véletlenül beejtette a tub{ba, és az némi r{z{s és rövid, de elviselhetetlenül zajos sk{l{z{s ut{n sem került elő, mígnem négy m{sodperc múlva megtörtént az, amiben Topor mindig bízik: a tömeg r{passzírozta a mozgólépcsőre; minden őr, ellenőr és rendőr színe elől beszippantotta őt a mélység. A tuba h{rom nap múlva bukkant fel a kisföldalattiból az Oper{n{l: egy frakkos alak cipelte mag{val természetesen és feltűnés nélkül az Operah{z gazdas{gi bej{rat{hoz, ahol az esti b{lt kiszolg{ló furgonok v{rakoztak. Hogy Topor J{nosnak volt-e frakkja? Nem. De szerzett. Gyorsan és pofonegysze-rűen, mert frakkot szerezni nem bonyolult. Kikönyökölt kordzakój{ban - amilyet b{rmilyen turk{lóban kapni - a Toldi Miklós Gimn{zium I. C oszt{lya oszt{lyfőnökeként mutatkozott be egy nappal ezelőtt egy körúti jelmezkölcsönzőben kezében list{val, amire egész oszt{lynyi - harmincnégy - frakkméret volt felírva

9 szalagaavatóhoz. A kölcsönzős nő két dolgot furcs{llt csak: miért ny{ron lesz a szalagavató, és ha koeduk{lt az oszt{ly, akkor miért lesznek frakkban a l{nyok is. Topor J{nos sem gondolhat előre mindenre, viszont improviz{cióban verhetetlen: Ez egy alternatív gimn{zium, keresztféléves oszt{llyal és enam... eminam...cip{lt l{nyokkal. És délut{n jön az egész oszt{ly, beszedték a pézt, a felelős oda is, adja majd, csak ő elvinné most az övét, mert nem akar a gyerekekkel együtt prób{lni. Nem mintha nem tudna kifizetni hatezer forintot egy frakkbérletre, de Topor J{nos mégiscsak Topor J{nos. Most elhozza, holnaput{n meg bekukkant, hogy voltak-e itt a gyerekek, nem voltak, nah{t, akkor ink{bb ő is visszaadja a saj{tj{t, és majd együtt elhozz{k az összeset akkor, ha ki lesz fizetve, ugye nincs harag. Ugyanezt tervezte a tub{val: kicsit kikalap{lja a horpad{st, {tgletteli, b{r az nem olyan szép, de legal{bb sima, azt{n visszaviszi a zeneiskol{nak, és ha reklam{lj{k a javít{s minőségét, megmondja, hogy ingyenes javít{s volt, arra meg nem vonatkozik szavatoss{g. De ezek még r{érnek holnap, mert ma még kell a frakk is, a tuba is. Egyetlen dolgot nem fog visszavinni: azt az ötven darab névjegyet, amelyen az {llt, hogy dr. B{rdos Elek közgazd{sz, a Főv{rosi G{ztan{cs elnöke, irodacím, telefon, fax satöbbi, és amelyből ezer darabot rendelt Topor J{nos egy nagy{ruh{z pici szolg{ltatój{tól B{rdos Elek nevében, de csak ötvenet gy{rtatott le és hozott el, mert ugye előbb meg kell mutatni B{rdos úrnak, akinek ha tetszik, akkor mehet a többi kilencsz{zötven, a végén fizetve, de szép legyen {m, dombornyomott, mert B{rdos úr igényes és kényes ember. Persze dr. B{rdos Elek nem létezik, csak azon az Ötven csillogó, ropogós névjegyk{rty{n, ami a tuba alatt húzza a frakk zsebét. Az Operah{z gazdas{gi bej{rat{n{l - minő meglepetés - egy biztons{gi őr {csorog, és morc tekintettel nézi a catering cég ki-be nyüzsgő egyenruh{s alkalmazottait. Merthogy egy b{lon

10 hétsz{z ültetett vendéget kiszolg{lni nagyon nagy munka. Az őr sok fur{t l{tott m{r életében - most éppen két p{stétomos t{l között l{t befelé baktatni egy tub{t. Topor nem v{rja meg, hogy az őr kérdezzen. - Szevasz jó, a kalya? Az őr szeme felderül: valaki a kedvenc tém{j{t hozta szóba. - Remélem - feleli -, b{r az ilyet nem nekünk főzik. - Ja - bólint Topor. - Bent meg mindenki puccba. Ha mi a zenekarral m{r leszerepeltünk, hozok ki egy kis süttit. - Az faja - biccent az őr. - Csipkedd magad, a többiek m{r rég bementek. Topor megtorpan, és csak úgy kív{ncsis{gból, csak fricsk{ból visszanéz: - A h{rf{s is? B{r az őr tétov{n bólogat, fejében sorj{s fogaskerekek közt ismeretlenül zakatol ez a szó: h{rfa. Biztos bement. Mindegy, lesz süti. Így jutott be Topor J{nos a Harmadik Budapest B{lra, ahova {llami vezetők, nagyv{llalkozók és fegyveres főmuftik érkeztek gyümölcsöző kapcsolatot építeni egym{ssal és Topor J{nossal akarom mondani, dr. B{rdos Elekkel. A felhajt{s valóban nagy volt odabent: potent{tok, szt{rügyvédek, bankigazgatók, bulv{rhősnők és nagypénzű v{llalkozók vegyültek egyetlen massz{ba, melyben a férfiak úgy feketéllettek a tarka estélyik és koktélruh{k között, mint a vattacukorba ragadt hangy{k. Topor hamar biztons{gba helyezte a tub{j{t, beélesítette a névjegyk{rty{it, és elindult a sűrűjébe. Itt-ott meg{llt, elcsevegett, szellemeskedett, névjegyk{rty{t cserélt, így mindenki tudta, hogy az a vékony, furcs{n beszélő, de nagyon természetes alak nem m{s, mint dr. B{rdos Elek. Ő pedig tudta, hogy az a köpcös, kopaszodó, bajszos ember az orsz{gos rendőr-főkapit{ny, az a borost{s, kölyökképű bonviv{n pedig a mostan{ban oly keresett büntetőügyvéd, aki a hírességeket is

11 védi; az a szúrós, hideg tekintetű, acélos kézfog{sú ember Vajnay Roland, egy új telekommunik{ciós cég, névjegye szerint a H{lózat magyarorsz{gi vezérigazgatója; amaz, az öregedő, fehér szak{llas tag valami fejes az [llambiztons{gn{l, a feleségének pedig csod{latos nyakéke van. Hejben vagyunk" - gondolta Topor J{nos, és előkapart egyet a néh{ny megmaradt névjegyk{rty{j{ból. - Egy b{rgyú tekintetű öreg és egy fukszos buksza." - [, üdvözlöm! Nah{t! Hogy s mint? - lépett oda poh{rral a kezében Topor J{nos a szak{llashoz. Amaz kérdőn, az emlékeiben kutatva nézett vissza r{. - Nem emlékszik m{r r{m, ugye? -- kérdezte derűsen Topor. - Igaz, hogy is emlékezhetne: régen volt m{r. - V{rjunk csak... - blöffölt {tl{tszóan az öreg, és miközben hunyorítva nézte Topor arc{t, prób{lt úgy tenni, mintha m{r a nyelvén lenne annak neve. Rendes körülmények között ez ostoba és m{r-m{r sértő prób{lkoz{s lett volna, de Topor pont erre sz{mított B{rdos! - mondta Topor, hogy könnyítsen az öreg kínlód{s{n. - B{rdos! - v{gta r{ az öreg mosolygó, de üres tekintettel. - B{rdos... - B{rdos Elek! Dr. B{rdos Elek! - könyörült meg Topor az öregen. B{rdos! H{t persze! - Csapta össze a tenyerét az öreg, és bemutatkoz{s helyett rögtön a feleségéhez fordult. Miért is kéne bemutatkozni? Az öreg most azért szégyelli mag{t, hogy nem ismerte meg B{rdost, holott ő nyilv{n tudja az ő nevét; Topornak pedig a j{tszma szempontj{ból mindegy is volt, hogy hívj{k az öreget. Az öreg teh{t az asszonyhoz fordult:

12 - Marik{m, emlékszel B{rdosra? Mit nem adott volna most az öreg, ha a feleségéből az öröm őszinte hangja tör fel: H{t persze, B{rdos úr, m{r ezer éve< Ehelyett az asszony mosoly gyan{nt kivillantott mű fogsorain szintén csak valami reszelős, blöffízű hang préselődött ki: - H{t persze... B{rdos úr... m{r ezer éve... És kezdetét vette az a p{rbeszéd, amelyet, annak ellenére, hogy egyik fél sem tud a m{sikról semmit, egészen sok{ig el lehet húzni lebuk{s nélkül. Az ilyesmi buszon-villamoson gyakori, amikor olyan ismerőssel tal{lkozunk, akiről régóta nem tudunk semmit, és akkor se voltunk r{ túl kív{ncsiak. A reggeli csúcsban tal{n még mérlegelünk is egy lesz{ll{st, de éjszakai j{raton ink{bb belemegyünk egy csúfosan felszínes, {tl{tszóan semmilyen beszélgetésbe. Az öreg pedig érezte: ez a tal{lkoz{s is egy olyan j{rat, amiről m{r faragatlans{g lenne lesz{llni. Az öreg kezdeményezett először, hogy kiköszörülje a megismerésben ejtett csorb{t. - És... amúgy... mi úlys{g? Még... még mindig ugyanott dolgozik? Igazi hülye. Bingó" - gondolta Topor, aki az ilyen beszélgetések nagymestere volt. - Nem, m{r {tkerültem a G{ztan{cshoz, főv{rosi szinten - újs{golta büszkén. - De gratul{lok az ön p{lyafut{s{hoz is, figyelgettem az elmúlt években, nagyon szépen alakult. Nan{, hogy szépen alakult - gondolta hozz{ mag{ban -, különben nélkülözött kisnyugdíjas lennél, a nagymutternek meg se a porcel{nfoga, se a smukk-ja nem csillogna úgy, mint a zselés szalon a Mikul{scsomagban." - Köszönöm szépen, nem panaszkodom - felelte az öreg. - És ön... ott lakik még?

13 - Igen, de, m{r megbocs{ss, nem emlégzem pontossan, hiszen régen volt, de mi tegezőttünk - tört elő Toporból a g{tl{stalans{g Persze... h{t persze, dr{ga Elek, bocs{ss meg... - De a nagys{gos aszonnyal, maradtunk a mag{zód{sban. - Ezen könnyen v{ltoztathatunk - villantott fogakat a d{ma. - Szervusz. - Szervusz, Marika. - Ő... nem is tudom... a te feleséged...- a szak{llas fent hagyta a hangsúlyt, nem tudva, hogy kérdezzen vagy {llítson. -...Éva? Csod{latos asszony volt - Topor op{los tekintettel révedt maga elé. - Hiszen emlékzel, a vil{g legjobb beijglijét sütötte. A szak{llas és a felesége zavartan pillantott egym{sra, és ha az őszinte érzelmek nem is, az illem azonnal a segítségükre sietett. - De mi történt? Olyan régen nem hallottunk felőletek... - Ezelőtt h{rom ével... egyszer csak... megf{z{snak indult... h{rom hónap alatt elvitte. - Topor hangja itt elcsuklott, és valahogy egy könnycseppet is előcsalogatott a bal szeméből. - Istenem... ez borzasztó... - mutattak egészen hihető részvétet szak{llasék. - H{t igen. De itt vagyunk, élünk, tov{bbkell, csin{lni. A gyerek ad erőt, benne tov{b él az anyja. - Tényleg, mekkora most a sr{c? - kérdezte az öreg. - Krisztike? Tizenhatéves. És tiszta annya. Képzeljétek, szerepel a nyitót{ncban. Miatta vagyok csak itt. - Tényleg? De b{jos! - olvadozott az asszonys{g.

14 - H{t igen. Egy ilyen nyitót{ncban pillanttottam meg az édesannyj{t is. B{rcsak az annyja égszereiben l{thatn{m ma! - Miért, mi történt? - kérdezte az öreg. - H{t nem emlékszel? - lepődött meg Topor. - Betörtek hozz{nk, mikor még Krisztike kicsi volt. Mindent elvitek. - Persze-persze - legyintett szórakozottan az öreg. -...És most szegény, kicsi, l{nyom ott fog t{ncolni csupasz nyakkal. De nem is az égszer a lényeg, hanem hogy ittlehetünk, az annyja emlékére. Az öreg megszorította az újra elérzékenyülő Topor kezét, Marika" pedig némi haboz{s ut{n leakasztotta a nyak{t díszítő dr{gaköves éket. - Add ezt oda neki. Majd t{nc ut{n visszaadod Ugyan... hova gondolsz... szó se lehet róla - Topor lélegzete nagyon hitelesen {llt el. - Dehogynem - szólt közbe az öreg -, ragaszkodunk hozz{. Majd t{nc végén visszaadod. - Ne... kérlek... - hebegett Topor - nyugtassatok meg, hogy bizsoux. Marika pajkosan sértődött meg: - Még hogy bizsu, h{t úgy ismersz minket? Ha Topor most kimondhatta volna, hogy hogyan ismeri őket... - Na jó - engedett végül. - De el ne mozduljatok innen. - Itt leszünk! Topor megölelte Marik{t, és megszorította a férfi kezét. Mert ugye az ember legféltettebb kincse a saj{t hüjesége" - gondolta, és kezében a

15 nyakékkel eltűnt a tömegben. Az öreg és a felesége a napi jó cselekedet kipip{l{s{nak jóleső érzésével néztek ut{na. - De furcs{n beszélt! - szólalt meg végül az öreg -... Te Marika! Ez ki volt tulajdonképpen? -...Fogalmam sincs... az hittem, te tudod. A gazdas{gi bej{ratn{l ücsörgő biztons{gi őr ölében egy kist{nyérnyi aprósütemény landolt, ahogy elhaladt mellette az imbolygó tuba, amiben valami nehéz és dr{ga csörgött. A csörgés csak akkor szűnt meg, amikor Topor a frakkj{tól megszabadulva egyszob{s pesti bérleményében fejjel lefelé fordítva megr{zta a hangszert, és abból két dolog hullott a kopott szőnyegre: súlyosan és rugalmatlanul egy önként {tadott dr{gaköves nyakék, majd könnyedén sz{llingózva egy régen lekezelt vonaljegy. Topor nem vette fel a földről a nyakéket - a vonaljegyet pl{ne nem -, csak {llt fölötte, gyönyörködött benne, és egyetlen k{ba pillanatra a mag{énak érezte. Egyetlen k{ba, m{moros, boldog pillanatra, amelynek mobiltelefon csörgése vetett véget. Topor pontosan tudta, ki hívja. Nagyon kevesen ismerték a sz{m{t, de azok olyan alakok voltak, akik az új sz{m{t is perceken belül kiderítik, hi{ba cseréli le. Ha teh{t megszólal a mobilja, mindig ösz-szerezzen. Miért kell neki akkor telefon? Hogy ink{bb azon zaklass{k, mint személyesen. Hogy ink{bb telefoncsörgést halljon, mint ajtókopog{st. Mindig n{la van, mindig fel van töltve, mindig be van kapcsolva, hogy kellő t{vols{gban tartsa az a szellemeket - és Topor mindig összerezzen a han^ j{ra. Hi{ba giccsesen l{gy és dallamos a csengőhang, Topornak eszébe juttatja, hogy nemcsak azok léteznek, akik a tenyeréből esznek, hanem azok is, akik a véréből inn{nak. És a mostani csörgéskor m{r pontosan tudta, hogy éppen ki akar a véréből inni. - Te vagy az, Zsir{f? - vette fel a telefont anélkül, hogy a hívó fél adataira pillantott volna.

16 - Nem vagyok Zsir{f, ezt m{r megbeszéltük - szisszent fel egy erőteljes férfihang a vonal túloldal{n, egy nyilv{nos telefon kagylój{ban. - Én a Mongúz vagyok. - Zsir{f. A férfi a vonal túloldal{n ingerülten és tehetetlenül sóhajtott. Mit tehet egy kettősz{zhét centi magas, gigantikus pénzbehajtó a gúnyneve ellen? Kettétörheti a csigoly{dat, péppé verheti a kopony{dat, ha nem fizettél. De hogy azért verjen laposra, mert egy olyan gúnynevet akasztott{l r{, ami roppant tal{ló, éppen ezért futótűzként terjed... Egy pénzbehajtó, aki, ha b{rhova belép, meg{ll a levegő, és a rettegő kuncsaftnak még hal{lfélelmében is valami kunkori vigyor tekergőzik a sz{ja sark{ra: hallod, ez tényleg egy zsir{f! - Mongúz - adott nyomatékot igaz{nak a férfi még egyszer, és egyben utolj{ra, mert érezte, hogy ez a p{rbeszéd m{r kínosan óvod{s. - Megvan a pénz? - Holnap délre meglessz - mondta Topor az ékszert becsülgetve. - Hol? - A Liget Pl{z{ban. - Holnap dél. Im{dkozz - mondta a Zsir{f, és maga is érezte: igen jó végszó ez. Topornak viszont nem volt ilyen cizell{lt dramaturgiai érzéke, és elköszönés helyett ennyit kérdezett: - Ugye nyilv{nos fülkéből hívsz? Nehogy lenyomozzanak, mi? -...Igen. - A Nyugati-alulj{róból, fogadjunk! A Zsir{fot meglepte Topor megérzése. Tényleg onnan telefon{lt, és e pillanatban l{tta is mag{t kívülről, szinte az alulj{ró túloldal{ról, ahogy a fülkék tövében papundeklibe takarózott hajléktalanok fölött {ll, akik úgy

17 tekergőznek kann{sbor-m{morban a l{ba körül, mint Indiana Jones talp{n{l a piramisok el{tkozott szellemei. L{tta, és szégyellte mag{t. - Honnan... honnan tudod? - Mert az egész v{rosban m{r csak ott van vonalas telefon - vigyorgott Topor, és b{r nem mondta, erre gondolt: Zsir{f vagy te, baszod, nem Mongúz." - És mibe, hogy a sz{momat egy cetliből t{rcs{ztad? - Na, ez speciel nem tal{lt - v{gott vissza a Zsir{f gőgösen. - Holnap dél, Liget Pl{za. Szép {lmokat. A Zsir{f letette a telefont. Tényleg nem cetliből t{rcs{zott: Topor sz{ma zöld alkoholos filccel volt felírva a telefonkészülék feletti csempére, olyan magasra, amit csak egy kettősz{zhét centis, gigantikus pénzbehajtó nevezhetne szemmagass{gnak.

18 II. Csete M{té nem szívesen mozdult ki otthonról. Miért kellene a lak{sajtót kinyitva a veszély t{tott sz{j{ba rohanni? Akad épp elég veszély lak{son belül is. És különben is, az ember ma m{r ak{rhol lehet, akkor is megtal{lj{k. Az Északi-sarkról alacsony frekvenci{jú hull{mokkal befoly{solj{k a tudatunkat. Ezek a hull{mok gyengülés nélkül jutnak {t a földkérgen, és arra vesznek r{ szuggesztív {llapotban, alf{ban, teszem azt, amire csak akarnak, szóval elég sok mindenre. Csete M{té péld{ul sosem szerette a tejet, két hónapja valamiért mégis issza. Pedig a tehéntej sem tehéntej m{r: egy z{rt térben, hormonokon felnevelt {llatból jön ki magas zsír- és koleszterintartalommal, ekcém{t és asztm{t okoz, teszem azt, sőt nőgyógy{szati problém{kat is, írjad csak be a Google-ba. Hogy miért f{jnak Csete M{ténak a nőgyógy{szati problém{k? Mert a csapvíz tele van hormonokkal és gyógyszer-melléktermékkel. Csak Pesten évi húsz tonna novamidazofen, soroljam még? F{jdalomcsillapítók, fogamz{sg{tlók anyagai, teszem azt. amik a vizelettel t{voznak, írjad csak be a Google-ba. Persze nem gond, jöhet ak{rmilyen r{kfene Csetének mindenre van otthon lefagyasztott oltóanyaga. Mad{r- és sertésinfluenza, sz{j- és körömf{j{s, hastífusz, s{rgal{z, hepatitis, kanyaró, és még sz{mos olyan egzotikus betegség, amikért nem is kell m{r keletre utazni. Mindenre van olt{sa, csakhogy nem adja be mag{nak. De nem {m. Majd bolond lesz. Mert a védőolt{sban nanorobotok vannak amikkel GPS-szerű egyéni helymeglokaliz{l{s lehet, és tudatfolyam-módosító gondolatir{nyít{s, végső soron {tprogramozz{k az agyadat, teszem azt. Írjad csak be a Google-ba.

19 Mert Csete nagyon jól tudta, mire megy ki a j{ték ezzel az egész H1N1 - mizéri{val. A védőolt{sban hímnemű nanorobotok vannak, akik m{r önmagukban is veszélyesek, mert ha mobilon hív péld{ul any{d, vagy annak vagy m{svalakinek az ismerőse, teszem azt, akkor ők nem is tudj{k, de abba a frekvenci{ba az adótornyokon keresztül a korm{ny - hogy a magyar vagy a ClA, azt nem tudom - belekódolja a parancsot, te meg mész és teljesíted. És az tudod, miért van, hogy védőolt{ssal együtt is voltak {ldozatok? Mert maga a H1N1 vírus tartalmazza a nőstény nano robotot, az oltóanyag meg a hímet. Na most, ha egy fertőzött kapja meg a védőolt{st, annak a vérében a hím nanorobotok azonnal, vagy ak{r a parancsot megv{rva, teszem azt, szaporodni kezdenek a nőstény nanorobotokkal, és huszonnégy vagy nem t'om h{ny leforg{s alatt besűrűsödik tőlük a véred, és a hozz{tartozóidnak azt mondj{k, hogy meghalt{l, de valój{ban az ő gépük leszel, élő szövet a fémv{zon. Írjad csak be a Google-ba. Dehogyis oltja he mag{t Csete M{té. És dehogyis megy ő sehov{. Csak ma. És csak megy és jön. Semmi kitérő, semmi manipul{ció. De ezt musz{j elintézni. Elmegy, és eladja a jegygyűrűjét. Az van ugyanis, hogy ez az egész forintroml{si hisztéria azért van, hogy mindenki aranyban tartsa a pénzét, mert ugye a pénz elégethető, de az arany nem; és ha m{r mindenkinek aranyban van a pénze, akkor egy bizonyos frekvenci{n pontosan kideríthető, teszem azt, kinél mennyi arany van otthon, és ha atombomb{t dobnak az orsz{gra, mert ugye vannak, akik ezt tervezik, akkor egyetlen nagy, l{ngoló-olvadó aranykohóv{ v{ltozunk, és ut{na a győztes nemzeteknek, akikről tudjuk jól, hogy kicsod{k, nincs m{s dolguk. mint hogy r{vegyenek egy m{sik leig{zott népet, a mold{vokat, teszem azt, hogy a radioaktív hamut lesöpörjék a tündöklő, ragyogó aranyról. De Csete M{té jegygyűrűje nem lesz idegen leig{zóké. Ha a feleségét le is csapt{k a kezéről, a gyűrűjét nem szerzik meg. Ink{bb maga v{lik meg tőle, b{r ezt tette volna a feleségével is.

20 Két éve v{ltak el. Csete röntgenasszisztens volt, az asszony nővérke. A probléma az volt, hogy míg a nő józanul, két l{bbal {llt a földön, addig a férfi idealizmus{t szép lassan megfertőzte a paranoia. Hi{ba l{tott {t mindenen, hi{ba fényképezett az ember velejéig, mégis félni kezdett. És minél több dologtól félsz, ann{l könnyebb újabbakkal r{d ijeszteni. Ha félsz a Balaton vizétől, mert nem tudsz úszni, akkor megnyugtatnak: nem is baj, mert a m{sokról le{zott naptej úgyis r{kkeltő. Ha ezt{n nem mész ki a napra, mert naptejjel sem akarod bekenni magadat, akkor felvil{gosítanak: tökmindegy, az UV a hosszú ujjú fehér pólón és a napernyőn {t is melanóm{t okoz. Csete néh{ny éve csup{n egyetlen dologtól félt, de attól zsigerből: hogy a felesége elhagyja öt. Különös, mégis törvényszerű, hogy az asszony p{r év múlva tényleg elhagyta, éppen e miatt a félelem miatt - illetve az ebből gyökeret eresztő gyanakv{s, paranoia és üldözési m{nia miatt, melynek gyorsan kapaszkodó ind{i nemcsak a feleségével, de a valós{ggal {polt minden norm{lis kapcsolat{t is megfojtott{k. Ma mégis nekiindul. Az ajtó lassan résnyire nyílik, mert nem elég a kémlelőnyíl{son kikukucsk{lni, attól még b{rki guggolhat a l{btörlőn a megfelelő pillanatra v{rva. A lifttel csak a m{sodikig szokott lemenni, onnan lépcsőzik egy emeletet. A buszon lyukaszt, az utc{n zsebkendőt tart az arca elé. A Liget Pl{z{ban a lifthez nincs bizalma, a mozgólépcső korl{tj{hoz pedig nem akar hozz{érni, mert ha hiszed, ha nem, mikor a gumikorl{t végigér a lépcsőn és újra elnyeli a géph{z, olyan dolgokkal kezelik le, teszem azt, amiket jobb nem összefogdosni, de ezt is nyugodtan beírhatod a Google-ba. Gyalog megy tel a Pl{za tűzlépcsőjén, egyenesen arra a szintre, ahol a Chile Silver ékszerbolt kirakata ragyog. A boltban a pult mögött egy jó húsban lévő, kopaszodó, ötven év körüli férfi ül, és érdektelen tekintettel ny{laz egy külföldi órakatalógust. Az ilyen embereket, az ékszerbizom{nyosokat és a mobiltelefon-neppereket m{r csak hivatalból sem lehet meglepni. B{rmit is raksz eléjük, az

21 szerintük ócska: m{r újonnan is avítt volt, azért senki épeszű ember nem adna egy fillért se, ő se tudja, hogyan adja majd el, de l{sd, kivel van dolgod, ad érte annyit, hogy legal{bb a buszjegyed meglegyen belőle. Ez az a hozz{{ll{s, ami csak egy kis üzletben, saj{t vad{szterületen működik; online {ruh{zban ezzel egykettőre éhen halna. Csetének rögtön gyanúss{ v{lik a fickó. Aki ennyire közömbös a saj{t és m{s porték{ja ir{nt, az biztosan orgazda. Csete belép. Egy fotocella jele megszakad, az ajtó finoman csengve jelzi az új vevő vagy eladó - a balek - jöttét. - Igen. - A férfi nem néz fel, nem is moccan. lapozgat tov{bb. Ez nem orgazda. Ez rosszabb. Ez m{r zombi. Biztos a mikrocsip, amit a gyorsfagyasztott kaj{kkal terjesztenek. Csetének megrendül a bizalma. Épeszű ember ilyenkor sarkon fordulna és elhagyn{ a boltot, de Csetének hirtelen megtelik az agya vérrel, a végtagjai bizseregni kezdenek, a pulzusa is megemelkedik kissé. - Igen! - szól a férfi, ezúttal kissé morcosabban, és felnéz az újs{gj{ból. Csete nem tudja, mit mondjon. Vil{gos előtte, mi folyik itt: orgazdas{g, pénzmosoda, esetleg illeg{lis bev{ndorlók a szolg{lati helyiségben - de mikor elindult otthonról, megfogadta, hogy nem csin{l jelenetet: túlad a gyűrűn, annyiért, amennyiért - még így is többet ér a pénz így most, mint később radioaktív hamu form{j{ban -, azt{n hazamegy, és csendben agyai tov{bb. - Csak... nézelődöm - mondja Csete, és közben nem nézelődik. Az eladó nem mer visszanézni az újs{gj{ba. Szemüvege fölött tekintetét egyenesen Csete arc{ba fúrja. Ez az a nézés, amit Csete m{r ismer. Ez az a nézés, amellyel mi, norm{lisnak vélt emberek azt gondoljuk az ilyen Csete-félékről: ez hülye. Ez egy igazi hülye. Ez az a nézés, amit a Csetefélék m{r megszoktak és megtanultak, {m ezt ők így értelmezik: úgy néz r{m, olyan gyanakvóan és ellenségesen, mint aki s{ros".

22 Ném{n nézték egym{st. Ez hülye" - gondolta az eladó. Ez s{ros" - gondolta Csete. Ezt a csendet törte meg az új vevő belépését jelző, finom csengés, tov{bb{ egy tuba, ami majdnem fellökte Csete M{tét, és egy ismerős, természetes hang, furcsa beszéddel: - Jónapot. Bizom{nyba, vesznek be? - 'Napot - köszönt az eladó, és kelletlenül tette le az újs{got. - Tuba nem érdekel. Tuba" - gondolta Topor, merthogy ő lépett be. - Ez az, tuba. Nem pozan. Tuba. Tudtam, hogy valami ilyesmi." Topor kelletlenül topogta körbe a par{ny. boltban Csetét, helyet keresve, ahova lerakhatja a tub{t. Csete sunyin és szúrósan figyelt. Topor végül a l{ba közé fogta a tub{t, és miközben zakója zsebében legújabb szerzeménye, a dr{gaköves nyakék ut{n kutatott, igyekezett úgy fordulni, hogy Csete ne l{ssa. De Csete l{tta. L{tta, és gyanakodott Az eladó a pult mögött fel{llt, és közelebb hajolt lőporhoz, érezve, hogy itt valami bizalmasról lesz szó. Csete pedig ném{n figyelt. Figyelte a megrogyott l{bai közt tub{val sum{koló Toport, figyelte eladót, aki egyszer m{r gyanúsan nézett r{ - figyelt és kombin{lt. Az a fajta feszültség izzott a levegőben, amit a vadnyugati filmekben a rosszfiú hathetes, mosatlan atlét{j{ra r{ sz{lló légy zümmögése és a kalap alól lecsurgó, poros verejték cseppenése tesz még elviselhetetlenebbé. De ez a h{rom itt frissen fürödve {llt egy légkondicion{lt pl{za üvegfalú ékszerboltj{ban. Topor Csetére nézett, Csete Toporra, az eladó ujjai pedig a pult alatt, biztos, ami biztos, elindultak a riasztógomb felé. Topor nem az a fajta volt, aki megfutamodik, de most úgy érezte, szerencsésebb lenne tém{t v{ltani. Zakója zsebében elengedte a nyakéket, és enyhén remegő kezével az eladó mögötti polcra mutatott. - Azok a lyeggyűrűk ott mennyibe kerülnek?

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI 1 2 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Egy légtornásznô életregénye Atlantic Press Kiadó Budapest, 2008 3 NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István, 2008 Szerkesztette

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

STEPHEN KING A NAPKUTYA

STEPHEN KING A NAPKUTYA STEPHEN KING A NAPKUTYA 3 és 4 perccel éjfél után EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST. 2004 A FORDÍTÁS AZ ALÁBBI KIADÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT: STEPHEN KING: FOUR PAST MIDNIGHT PENGUIN. NEW YORK, 1990 PUBLISHED BY AGREEMENT

Részletesebben

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ MARTHA TAILOR: VÍZIÓ Mi a fene történik vele mostanában? Lehet, hogy nem volt okos dolog kifejleszteni magában ezt a képességet? Jobb lett volna, ha soha nem foglalkozott volna a vízióval való gyógyítással,

Részletesebben

KARMOK... 6 MESE... 10 VÍZISLUKKER... 11 MUSZÁJ... 15 ELEVEN FA GIRCSES-GÖRCSÖS ÁGA... 16 KÉK... 18 EGY FÜST ALATT... 19 UNORTHODOXIA...

KARMOK... 6 MESE... 10 VÍZISLUKKER... 11 MUSZÁJ... 15 ELEVEN FA GIRCSES-GÖRCSÖS ÁGA... 16 KÉK... 18 EGY FÜST ALATT... 19 UNORTHODOXIA... KARMOK... 6 MESE... 10 VÍZISLUKKER... 11 MUSZÁJ... 15 ELEVEN FA GIRCSES-GÖRCSÖS ÁGA... 16 KÉK... 18 EGY FÜST ALATT... 19 UNORTHODOXIA... 22 MANUEL ÉS A MINISZTER... 24 GYURCSÁNY... 28 LÁZ ÉS FÉLÁLOM...

Részletesebben

HOPELESS CASES - A Zöldfülű Heather McConnor Publio Kiadó 2014. Minden jog fenntartva! Olvasószerkesztő: Vass Alexandra

HOPELESS CASES - A Zöldfülű Heather McConnor Publio Kiadó 2014. Minden jog fenntartva! Olvasószerkesztő: Vass Alexandra HOPELESS CASES - A Zöldfülű Heather McConnor Publio Kiadó 2014. Minden jog fenntartva! Olvasószerkesztő: Vass Alexandra Aki szörnyekkel küzd, vigyázzon, nehogy belőle is szörny váljék. S ha hosszasan tekintesz

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

KARIN SLAUGHTER. Sikoly

KARIN SLAUGHTER. Sikoly KARIN SLAUGHTER Sikoly Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009 A fordítás alapjául szolgáló mű: Karin Slaughter: A Faint Cold Fear A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent Nadragulya Sebek Előkészületben:

Részletesebben

FARKASSZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007.

FARKASSZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007. SZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007. 1. VÁROSKÉP, ÉJJEL Egy panelváros, egy lakótelep képét látjuk. Szürke kockatömbök, körülöttük apró terek bújnak meg, fák lombjai próbálják takarni a csúfságot.

Részletesebben

Zentay László: Népleges napfogyatkozás

Zentay László: Népleges napfogyatkozás Zentay László: Népleges napfogyatkozás Felbolydult a város és mindenki lázban égett a hírre: habár mindenhol a világon csak részleges lesz a napfogyatkozás, innen, az ő városkájukból teljes napfogyatkozást

Részletesebben

David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET

David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET I.P.C. KÖNYVEK A m eredeti címe: Assumed Identity A fordítás a Warner Books 1993. kiadása alapján készült Copyright by David Morrell, 1993 Minden jog fenntartva! Fordította:

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

Thomas Harris A bárányok hallgatnak

Thomas Harris A bárányok hallgatnak Thomas Harris A bárányok hallgatnak Magvető Budapest THOMAS HARRIS THE SILENCE OF THE LAMBS (A BÁRÁNYOK HALLGATNAK) Copyright : 1988 by Yazoo, Inc. Hungarian translation Faludi Sándor, 1991 MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 [Az első kiadás impresszuma] A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Stephen King: Firestarter A Signet Book. New American Library, New York,

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

HAJÓTÖRÖTTEK - KISREGÉNY

HAJÓTÖRÖTTEK - KISREGÉNY HAJÓTÖRÖTTEK - KISREGÉNY - ELSŐ, JAVÍTANDÓ KIADÁS 2011. I. FEJEZET Miért játszanak a rádiók kizárólag olyan dalokat, amelyek már úgyis mindenki könyökén jönnek ki? M. számtalanszor feltette már ezt a kérdést,

Részletesebben

Anthony Horowitz Kettes számú közellenség

Anthony Horowitz Kettes számú közellenség Anthony Horowitz Kettes számú közellenség A mű eredeti címe: Public Enemy Number Two Copyright Anthony Horowitz, 1987, 1997 A fordítás a Walker Books 1997-es kiadása alapján készült Magyar kiadás Animus

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

Készítette: Detty wonderfulbooks

Készítette: Detty wonderfulbooks Készítette: Detty wonderfulbooks EGY Abban a pillanatban, amikor az ajtó kinyílt, már tudtam, hogy a fenékbe rúgás elkerülhetetlen de hogy adni fogom-e, vagy kapni, azt még nem láttam tisztán. A szag szinte

Részletesebben

Judith McNaught: Valaki vigyáz rám 2.

Judith McNaught: Valaki vigyáz rám 2. Judith McNaught: Valaki vigyáz rám 2. Judith McNaught kétkötetes regényének főhőse, Leigh Manning, a gyönyörű, sikeres színésznő olyan bűntény közepében találja magát, amelyre soha életében nem számított.

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

LOUISA EDWARDS. Forr a vérem KELLY

LOUISA EDWARDS. Forr a vérem KELLY LOUISA EDWARDS Forr a vérem KELLY 1 A fordítás alapjául szolgáló kiadás Louisa Edwards: Can t Stand The Heat St. Martin's Paperbacks; 1 edition (September 1, 2009) Fordította: RÉT VIKTÓRIA Szerkesztette:

Részletesebben

A SZELLEMIDÉZÔ. Sötét erõ Trilógia 1. kelley armstrong. New York Times bestseller szerző

A SZELLEMIDÉZÔ. Sötét erõ Trilógia 1. kelley armstrong. New York Times bestseller szerző A SZELLEMIDÉZÔ Sötét erõ Trilógia 1 kelley armstrong New York Times bestseller szerző KELLEY ARMSTRONG A SZELLEMIDÉZÔ Sötét erõ Trilógia 1 1 2 KELLEY ARMSTRONG A SZELLEMIDÉZÔ Sötét erõ Trilógia 1 Első

Részletesebben

kóborok RACHEL VINCENT OLYAN ÚJ ÍRÓ, AKIRE figyelni fogok KIM HARRISON

kóborok RACHEL VINCENT OLYAN ÚJ ÍRÓ, AKIRE figyelni fogok KIM HARRISON Faythe Sanders: végzos egyetemi hallgató és vérmacska kóborok RACHEL VINCENT OLYAN ÚJ ÍRÓ, AKIRE figyelni fogok KIM HARRISON kóborok Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2012 3 Egy Abban a pillanatban,

Részletesebben

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992. Fordította F. Nagy Piroska ISBN 963-11-7039-X -------------------------------------- A robotika Három Törvénye 1. A robotnak nem

Részletesebben

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Egyedül IRODALOM FEKETÉN-FEHÉREN FOLYÓIRAT KAUER CSILLA MÁRIA BEMUTATKOZÁSA Négy évtizede

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben