VEZETÕI PROGRAM január 27. Készítette: Spiesz Tamás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETÕI PROGRAM. 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás"

Átírás

1 VEZETÕI PROGRAM január 27. Készítette: Spiesz Tamás

2 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Spiesz Tamás Cím(ek) Wesselényi utca 58. H-1077 Budapest Magyarország Telefonszám(ok) Mobil Fax(ok) (ek) Állampolgárság magyar Születési dátum Neme Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület Férfi Szily Kálmán Kéttannyelvő Mőszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezetı Szakmai tapasztalat Foglalkozás / beosztás Fıbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Idıtartam Projektmenedzser A Szily TISZK TÁMOP Projekt vezetése Szily Kálmán Kéttannyelvő Mőszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium Budapest (Magyarország) Foglalkozás / beosztás Fıbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Idıtartam Projektvezetı Nemzetközi kapcsolatok és - fejlesztések projektvezetıje Szily Kálmán Kéttannyelvő Mőszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium Budapest (Magyarország) Idıtartam Foglalkozás / beosztás Fıbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Vezetı-helyettes Az iskola igazgatási, tanügyi és gazdálkodási tevékenységét érintı feladatok Szily Kálmán Kéttannyelvő Mőszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium Budapest (Magyarország) Foglalkozás / beosztás Fıbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Idıtartam Idegennyelvi munkaközösség-vezetı A munkaközösség vezetésével kapcsolatos feladatok Szily Kálmán Kéttannyelvő Mőszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium Budapest (Magyarország) Oldal 1 / 3 - önéletrajza Spiesz Tamás További információért az Europassról, látogasson el a oldalra Európai Közösségek,

3 Foglalkozás / beosztás A munkáltató neve és címe Idıtartam Angol nyelvtanár Szily Kálmán Kéttannyelvő Mőszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium Budapest (Magyarország) A munkáltató neve és címe Idıtartam Bánki Donát Mőszaki Szakközépiskola Budapest (Magyarország) A munkáltató neve és címe Idıtartam Terézvárosi Kéttannyelvő Általános Iskola és Gimnázium Budapest (Magyarország) Tanulmányok Idıtartam Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa 2008 jelenleg Debreceni Egyetem; Történelem és Néprajz Doktori Iskola, PhD (Nemzetközi kapcsolatok alprogram) Debrecen (Magyarország) Végzettség / képesítés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Idıtartam Okleveles Európa Szakértı Debreceni Egyetem; Európa Tanulmányok, Debrecen (Magyarország) Idıtartam Végzettség / képesítés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Közoktatási Vezetı Budapesti Mőszaki Egyetem; Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar, Budapest (Magyarország) Idıtartam Végzettség / képesítés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Angol Nyelv- és Irodalom szakos Bölcsész / Tanár (MA) Eötvös Loránd Tudományegyetem; Bölcsészettudományi Kar Budapest (Magyarország) Idıtartam 1994 Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa St. Martin s College; Pedagogical Studies (Részképzés) Lancaster (Lancashire, Nagy-Britannia) Végzettség / képesítés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Idıtartam Angol Idegennyelv oktató Budapesti Tanítóképzı Fıiskola Budapest (Magyarország) Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv magyar Oldal 2 / 3 - önéletrajza Spiesz Tamás További információért az Europassról, látogasson el a oldalra Európai Közösségek,

4 Egyéb nyelv(ek) Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd angol német C2 C1 mesterfokú nyelvhasználó mesterfokú nyelvhasználó C2 C1 mesterfokú nyelvhasználó mesterfokú nyelvhasználó (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei C2 C1 mesterfokú nyelvhasználó mesterfokú nyelvhasználó C2 C1 mesterfokú nyelvhasználó mesterfokú nyelvhasználó C2 C1 mesterfokú nyelvhasználó mesterfokú nyelvhasználó Társas készségek és kompetenciák Szervezési készségek és kompetenciák - csapatszellem, - jó alkalmazkodó készség multikulturális környezethez - jó szervezet-koordinációs készség, - kiváló kommunikációs készség, melyeket igazgató-helyettesi és projektmenedzseri munkáim, valamint tanulmányaim során szereztem. - jó szervezıi, vezetıi és konfliktuskezelési készség, - kellı projekt- és csapatirányítási tapasztalat, - jó idıbeosztási képesség, döntésképesség, célmeghatározó és szervezıképesség, ellenırzı képesség, - egyszerre több munka végzésére való képesség, melyeket igazgató-helyettesi, projektmenedzseri és munkaközösség-vezetıi munkáim során szereztem Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Egyéb készségek és kompetenciák, továbbképzések Microsoft Office eszközök (Word, Excel, Power Point) felhasználói szintő ismerete, PhotoShop alapszintő ismerete Internet felhasználói szintő ismerete ECDL; Európai Számítógép-felhasználói jogosítvány, COMENIUS ösztöndíj; Using New Technologies in Language Learning, Cambridge, Nagy-Britannia TELC tanfolyamvezetı- és vizsgáztató ( óra) Értékelemzı Szakvizsga Budapesti Kommunikációs Fıiskola; Projektmenedzsment és Pályázatírás (120 óra) EBC*L Európai Gazdasági Tanúsítvány ARION ösztöndíj; General Studies of Finnish Education System, Joensuu, Finnország Közép- és emelt szintő érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógus képzés City & Guilds Nemzetközi Minısített Vizsgáztató Tréning FPI; Teljesítménymérés angolórán és vizsgahelyzetekben (30 óra) FPI; A Nyelvi Kompetencia (30 óra) Belkereskedelmi Továbbképzı Intézet; Felsıfokú Idegenvezetı Képesítés és Szakvizsga Jármővezetıi engedély(ek) B kategóriás jármővezetıi engedély Oldal 3 / 3 - önéletrajza Spiesz Tamás További információért az Europassról, látogasson el a oldalra Európai Közösségek,

5 Vezetői program

6 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 Bevezetés Helyzetelemzés Az iskola tanulói Osztályaink, képzési szerkezet szerint, a 2009 / 2010-es tanévben Kompetenciamérések Személyi feltételek Tárgyi feltételek Oktatás-képzés Szakmai képzési kínálatunk Közismereti képzések Tanügyi, esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági mutatószámok Gazdálkodás Általános gazdálkodási helyzet Pályázatok Iskolánk jelenlegi helyzete Fejlesztési terv Általános stratégiák Szervezetfejlesztés Középtávú tervek a szakmai oktatásban Elektronika Informatika (Távközlés) (Épület)gépészet Nyomdaipar Közismereti képzés Humán munkaközösségek Reáltárgyak munkaközösségei Idegen nyelvi munkaközösség Informatikai munkaközösség Testnevelés munkaközösség Osztályfőnöki munkaközösség Tanórán kívüli tevékenység

7 9 Nevelési munka A hátrányos helyzetű tanulók fokozott segítése Prevenciós tevékenységek fejlesztése A prevenciós munka kiemelt területei: Dohányzás elleni küzdelem Drog- és alkohol-fogyasztás megelőzési tevékenysége Agresszió visszaszorítása, kezelése Egészségnevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása, fejlesztése; Karrier-tanácsadás, életpálya-modellezés Kollégium Diákönkormányzat, Szülői közösség Beiskolázás Minőségbiztosítás Összegzés

8 Az őszinteség nem azt jelenti, hogy mindent kimondunk, amit gondolunk, hanem azt, hogy meggondolunk mindent, amit kimondunk. (Hypolite de Livry) 2 BEVEZETÉS Kilencedik tanévemet kezdtem meg idén a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium falai között. Angol nyelvtanárként, majd 2004-től az Idegen Nyelvi Munkaközösség vezetőjeként dolgoztam, 2008-tól az iskola vezetőségéhez tartozom. Az intézmény életében nagyon sok változás történt az elmúlt évtizedben, amelyre jó példa a középiskola teljes elnevezésének szinte folyamatos módosulása, bővülése. A névváltozást persze az innováció, a megújulás és az oktatási szerkezet átalakulása ösztönözte tól hét azonos profilú fővárosi szakközépiskola és szakiskola együttműködésével a Fővárosi Közgyűlés létrehozta a Szily Térségi Integrált Szakképző Központot (TISZK), amely alapvető szerkezetátalakítást hozott magával az intézményen belül is. Központi képzőhelyként a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás intézményünkben folyik, míg a hat másik a dél-pesti régióban működő, önálló jogi személyiségű - középfokú intézmény a szakmai orientációt és a szakmai alapozást végzi. Az Európai Unió közötti költségvetési prioritásai között szerepel a szakképzés, szakoktatás megújítása. Ennek érdekében Magyarország a Társadalmi Megújulásért Operatív Program (TÁMOP ) és a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP ) keretein belül humánerőforrás- és infrastrukturális pályázati projekteket írt ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Ezekben a projektekben már a pályázat írásának kezdetétől részt vettem, és végül a nyertes pályázatok összességében több mint 1.2 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást nyújtottak. A TÁMOP as projekt fejlesztéseit projektmenedzserként koordinálom. Az intézményvezetői állást az iskola vezetőségi tagjaként pályázom meg. Vezetői pályázatomban az iskola személyi és tárgyi feltételeiből kiindulva a közismereti és a szakmai képzés helyzetét vázolom fel. A közötti időszak fejlesztési koncepcióit három egyformán fontos és értékes terület köré csoportosítom; ezek a szakmai képzés, a közismereti tárgyak oktatása és a nevelési munka. A négy szakmacsoport képzéseinek egyenletes fejlesztési koncepciói mellett megoldási javaslatokat kínálok minden közismereti területen dolgozó pedagógus munkahelyének megőrzésére, valamint a pedagógiai munkát segítő nevelési tevékenység hatékonyságának növelésére. -3-

9 3 HELYZETELEMZÉS Vezetői programom kidolgozásánál a jelenlegi helyzet elemzéséből kiindulva és a fenntartói stratégiai fejlesztési terv tükrében fogalmazom meg a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégiummal kapcsolatos elképzeléseimet. Az intézmény vezetőségi tagjaként jó rálátásom van az iskola jelenlegi pozíciójára, stratégiai, technikai, humánerőforrás, szervezetfejlesztési és gazdasági helyzetére, így reális elemzésből kiindulva térek ki a fejlesztési, vezetői céljaimra, elképzeléseimre. 3.1 Az iskola tanulói Tanulóink Budapest és Dél-Pest vonzáskörzetéből (Pest megyei településekről) járnak elsősorban hozzánk, a diákok közül csak 5-6 % érkezik iskolánkba távolabbi megyékből, akiket kollégiumunkban tudunk elhelyezni. Tanulóink létszáma elsősorban a demográfiai hullám miatt enyhén csökken. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan Térségi Integrált Szakképző Központként elsősorban a szakképzési évfolyamokra iskolázhatunk be. Szakközépiskolai, érettségit adó képzéseink és osztályaink száma radikálisan lecsökkent. Mindezek együttes hatása érzékenyen érinti a tanulói létszámot, mivel a 9. évfolyamtól a szakközépiskolai képzés iránt érdeklődők közül sok jelentkezőt veszítünk el, olyanokat, akik az iskola hagyományaira és jó hírére alapozva keresnék ezeket a képzési lehetőségeket. Tapasztalataink szerint az elmúlt években egyre nagyobb arányban jelentkeznek nevelési problémák, amelyek elsődlegesen a tanulók otthoni közegéből eredeztethetőek. Megállapítható, hogy a (halmozottan) hátrányos helyzetűek száma magas, akik mögött sokszor egyszülős család áll. Számos esetben maguk a tanulók látják el a családfenntartói szerepet, az iskolába kényszerűségből járnak, valódi motivációk, életpálya-elképzelések nélkül. Nagyon sok esetben a 18 éves korig tartó tankötelezettség az egyetlen ok, ami a középiskolába vezeti, tartja őket. Ezt tovább nehezíti az intézmény országos beiskolázási kötelezettsége, amely a tényleges tanulói szelekciót, a hozzánk jelentkezők kiválasztását lehetetlenné teszi. Tanulóink nagy hányada fiatal kora ellenére komoly lelki-fizikai problémákkal küszködik, amelyek gyakran káros szenvedélyekben (dohányzás, drog), fizikai vagy verbális agresszióban kerülnek levezetésre. Megszaporodtak a lopások is. Mindezek kezelése új kihívások elé állítja a pedagógusokat. A problémás családi hátterű tanulók gyakran évesen kerülnek be a szakképzést előkészítő évfolyamokra, ahol bandavezérként viselkednek, negatív irányba terelve a motivált, normál korú tanulókat. A nyelvi előkészítős és általános szakközépiskolai évfolyamokon azonban gyakran jó képességű, rendezett, támogató szülői háttérrel rendelkező diákok tanulnak, akik elkötelezettek az érettségi utáni szakmaszerzés iránt is. -4-

10 3.2 Osztályaink, képzési szerkezet szerint, a 2009 / 2010-es tanévben A 2009 / 2010-es tanévben összesen 54 osztályközösség1 indult az intézményben, ebből túlnyomórészt a szakiskola előkészítő és a szakképzési osztályok dominálnak. A kihelyezett szakképzésben két-két osztály indult a Szily TISZK-be tartozó Ganz Ábrahám SZKI-ban és a Pataki István SZKI-ban. Az alábbi táblázatok a tanév elején indított osztályokat mutatják be képzéstípusok szerint, valamint a százalékos eloszlásukat a jelenlegi helyzet szerint. 1 A 12. B. és 13. D. osztály külön került beszámításra. -5-

11 3.3 Kompetenciamérések Iskolánk rendszeresen részt vesz az OH és a Mérei Ferenc FPPTI által szervezett felmérésekben. A mérések eredményei támpontot nyújtanak a pedagógusoknak, hogy egyes osztályokban hol van elmaradás, mely területeket kell fejleszteni. A mérések eredményeinek elemzése alapján megállapítható, hogy tanulóink teljesítménye az országos átlaggal megegyező, így intézkedési terv elkészítésére nem volt szükség. Ennek ellenére nagyon fontos visszajelzést adnak a különböző mérések iskolánk helyzetéről, így fontosnak tartom az együttműködést a pedagógiai szakmai szolgáltatóval. Az iskolában mérési szakember elemzi az eredményeket, amelyek pontos képet nyújtanak a fejlesztési területekről, fejlesztendő kulcskompetenciákról. A fejlesztések alapja a pedagógus közösség munkája, így az iskolai működés személyi feltételeinek, a nevelőtestület jelenlegi helyzetének bemutatását fontosnak tartom. 3.4 Személyi feltételek Jelenleg 160 főállású, 9 óraadó pedagógus és 108 technikai dolgozó lát el különböző feladatokat az intézményben. A nevelőtestület jól képzett és többségében kiválóan dolgozó pedagógusokból áll. A kollégák közül néhányan újabb képesítések megszerzéséért tanulmányokat folytatnak. A tantestület megfelel az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott feladatoknak. A tanári fluktuáció alacsony, a 6-7 évvel ezelőtti munkaerő-mozgáshoz képest jelentősen lecsökkent (gyakorlatilag megszűnt) a más munkahelyet választók, esetleg pályát módosítók aránya. Az oktatási szerkezet változása azonban jelentősen átalakíthatja a tantestületet, a szakképzési feladatok elsődlegessé válásával elveszíthetjük értékes tantestületi bázisunk egy részét, míg szakmai elméleti és gyakorlati feladatokra a megfelelő végzettséggel és szakértelemmel rendelkező munkatársakat nehezen találni a munkaerőpiacon. Ezekkel a problémákkal a következő intézményvezetőnek is szembe kell néznie, habár ez a nehézség rövidtávon orvosolható. 3.5 Tárgyi feltételek Az iskola székhelye a IX. és a XX. kerület határán helyezkedik el, a Timót utcában. A megközelítése tömegközlekedéssel nehézkes. Az iskola területe összesen 4.5 hektár, amelyen tanműhely, sportpálya és 200 fő befogadására alkalmas kollégiumi épület helyezkedik el. A háromszintes főépület az elméleti oktatás színtere. Emellett több kisebb épület szolgálja az intézmény oktatási és adminisztrációs céljait (Bagolyvár, Gazdasági Épület, Hegesztő vizsgaközpont, stb.). A belváros szívében található az iskola telephelye, a VIII. kerületi Tolnai utcában. A szép iskolaépület jó állapotú, alkalmas az itt folyó elméleti és gyakorlati (közismereti és nyomdaipari) oktatás céljaira egyaránt. -6-

12 Az épületek tehát összességében alkalmasak a színvonalas oktatás feltételeinek biztosítására, vannak azonban sürgős felújítást igénylő területek (a teljesség igénye nélkül), amelyekhez a forrást lehetőség szerint pályázati úton feltétlenül meg kellene teremteni: A víz-gáz csőhálózat cseréje; nagyon sok problémát okozott a félévszázados csövek elhasználódása az elméleti épületben A nyílászárók cseréje; energiatakarékossági szempontból nagy megtakarítást eredményezne az intézménynek A tornaterem nyílászáróinak cseréje, a beázás megakadályozása, mennyezetfestés A Kollégium épület előtti részen a konyhai zsírfogó cseréje Festési munkálatok a székhely aulájában, egyes tantermekben, lépcsőházban Az idei tanévben már nagy eredményt sikerült elérni egy évtizedes probléma megoldásában. A korszerűtlen, elöregedett kazánház évekig nagy zavarokat okozott a tanműhely és a kollégium fűtésének biztosításában. Ez a súlyos probléma a sikeres uniós pályázatnak köszönhetően elrendeződött, a 2010 / 2011-es tanévtől kezdődően új kazánok, az épületrészek fűtésének leválasztásával biztosítják a megfelelő fűtési körülményeket. Az épületek mellett fontos az eszközpark feltérképezése is. A modern multimédiás eszközök iránt megnövekedett az igény mind a tanárok, mind a tanulók részéről. Ezek beszerzése folyamatos, ám súlyos anyagi terheket ró az intézményre. A szakiskolai laptopos osztályokban tanulók azonban nagy lehetőséghez jutnak azáltal, hogy az iskola oktatási célokra számukra a digitális technikához jutás feltételeit biztosítja. Természetesen, több eszköz vár még beszerzésre. A számítógép-park fejlesztése lehetővé teszi, hogy minden tanáriban legyen egy-két korszerű, nagyfelbontású, szemkímélő lapmonitorral felszerelt számítógép. A KMOP es európai uniós projekt pedig számos eszköz beszerzését bonyolítja le 2010 szeptemberéig, amelyek már a jövő tanévben hozzáférhetővé válnak. -7-

13 4 OKTATÁS-KÉPZÉS Az intézményvezetői pályázatom jelen fejezetében a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium - mint a Szily TISZK szakképző központja - szakképzési kínálatát, az iskola közismereti oktatásának helyzetét, valamint az intézmény néhány fontos tanügyi, esélyegyenlőségi, környezeti fenntarthatósági mutatóinak három tanévre visszatekintő alakulását kívánom bemutatni. 4.1 Szakmai képzési kínálatunk TISZK-ünk 7 fővárosi fenntartású intézmény együttműködése érdekében jött létre ben, melynek célja elsősorban az volt, hogy az intézménycsoport ennek az együttműködésnek a keretein belül több fejlesztési forráshoz juthasson, költséghatékonyabban működjön, jobban összehangolhassa képzési kínálatát, és a munkaerőpiac pillanatnyi, illetve jövőbeli elvárásaihoz igazodjon. A központi képzőhely szakképzési kínálatának kialakításakor természetesen nem kerülheti meg a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) döntéseit, mely a közpénzeket felhasználó TISZK-ekre nézve kötelező érvényű. Az alábbiakban egy táblázatban foglalom össze, hogy mely szakképzések beindítását tervezzük a következő tanévben, és ezeket a KM-RFKB mely kategóriába sorolta be. Szakma-csoport Szakma OKJ száma Szakma megnevezése Bemeneti követelmény Szakképzési évfolyamok száma KM-RFKB besorolás 2010/ Elektronikai technikus 2 B Elektrotechnikaelektronika Orvosi elektronikai technikus 2 Iskolarendszer-ben nem oktatott szakképesítés Automatikai műszerész 2 B Mechatronikai műszerész 2 A Érettségi Épületgépész technikus 2 B Gépészet Gépgyártástechnológiai technikus 2 B CAD-CAM informatikus 2 B Informatika Informatikai rendszergazda- Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető elágazás 2 B -8-

14 Informatikus- Távközlési informatikus elágazással 2 B B Nyomdaipar Nyomdai gépmester Nyomdaipari technikus Országos beiskolázás B Országos beiskolázás 8 befejezett évfolyam Gépészet ; ; ; Épületgépészeti csőhálózat és berendezés szerelő- Energiahasznosító berendezés szerelője; Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő; Központifűtés- és csőhálózat-szerelő; Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő elágazásokkal 2 B A Gépi forgácsoló 2 Kiemelten támogatott szakképesítés Finommechanikai műszerész 2 B B Nyomdaipar Könyvkötő 2 Országos beiskolázás A 10 befejezett évfolyam Elektrotechnikaelektronika Elektronikai műszerész 2 Kiemelten támogatott szakképesítés -9-

15 Távközlési és informatikai hálózatszerelő 2 A Gépészet Hűtő és klimaberendezésszerelő, karbantartó 2 A Kiemelten támogatott szakképesítés 8 befejezett évfolyam-3 éves alternatív szak-képzés Gépészet Épületgépészeti csőhálózat és berendezés szerelő- Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő elágazással Gépi forgácsoló 2 2 B A Kiemelten támogatott szakképesítés Hűtő és klimaberendezésszerelő, karbantartó 2 A A táblázatból látható, hogy 5 meghirdetett szakképesítésünket is a fejlesztendő (A) kategóriába sorolta a KM-RFKB közülük 4 kiemelten támogatott szakképesítés mind a 7 magyarországi régióban-, míg a többi szakképesítésünk mindegyike a szinten tartandó (B) kategóriába került. Ilyen szakképzési kínálat mellett úgy hiszem, a hozzánk érkező diákok - legyenek akár külső, vagy a partnerintézményekből érkezők-, mindannyian megtalálhatják a számukra megfelelő szakképesítést 4 szakmacsoportunkban. 4.2 Közismereti képzések Iskolánk képzési rendszerének egyik legfontosabb pillére a közismereti képzés. A matematika, az informatika és az idegen nyelvek tanítása csoportbontásban történik, a többi humán és reáltárgy esetében nincsen kompetenciaszint szerinti csoportbontás. Mindegyik érettségi tárgyból indítunk emelt szintű felkészítést igény szerint, valamint elsősorban a kötelező érettségi tantárgyakból a diákoknak lehetőségük van felzárkóztató, tehetséggondozó szakkörökön való részvételre, tanterven kívüli többletórák látogatására teljesítményük javítása érdekében. Az elmúlt két tanévben csökkent a közismereti órák száma, mivel a szakiskolai osztályokban eleve kisebb óraszámban lehet közismereti képzést szervezni, és a csoportbontás (a tanterv által engedett alacsonyabb osztálylétszámok miatt) sem lehetséges. -10-

16 Komoly veszélyeket rejt ez a folyamat, hiszen a tantestület szakmai összetételében visszafordíthatatlan változásokat okozhat, és az iskola pedagógiai munkájában is negatív tendenciákat idézhet elő. Az intézményvezető sürgető feladata a probléma megoldása az iskola és a közismereti tárgyat oktatók együttes érdekében. 4.3 Tanügyi,, esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági mutatószámok Intézményünk különös figyelmet fordít - a tanügyi adatok figyelmemmel kísérése mellett az esélyegyenlőségi- és a környezeti fenntarthatósági mutatószámok, indikátorok javítására. Az iskola tudatos munkaerő-politikai és racionális gazdálkodási érdeke, hogy kövesse az esélyegyenlőség szempontjainak betartását és az energiatakarékos működési elvek alkalmazását. Mindezek mellett az európai uniós forrásokból finanszírozott fejlesztések miatt december 31-ig az Európai Unió direktívái szerint a tanügyi, az esélyegyenlőségi és a környezeti fenntarthatósági mutatószámokról évente egy alkalommal jelentést kell adni. Az alábbiakban mutatom be a fenti indikátorok alakulását az elmúlt három évben Tanügyi indikátorok

17 Esélyegyenlőségi indikátorok Környezeti fenntarhatósági indikátorok Összes keletkezett hulladék [t/hó] Összes kibocsátott CO2 [t/hó] Vízfelhasználás [ 100 m3/hó] Összes energiafelhasználás [ kwh/hó] -12-

18 5 GAZDÁLKODÁS Az intézmény működésének legnehezebb területe a gazdálkodás. A költségvetési támogatások szűkössége miatt az üzemeltetés biztosítása, a karbantartások szervezése komoly anyagi megterhelést jelent. A kulturált munkakörülmények megfelelő biztosítása, a hatósági előírások betartásához szükséges tűzvédelmi, munkavédelmi ráfordítások rendkívül takarékos gazdálkodásra kényszerítik az intézményvezetőt és a gazdasági vezetőt. 5.1 Általános gazdálkodási helyzet Az iskola költségvetése a személyi és dologi kiadásokra fordítható összegeket irányozza elő. A személyi kiadások az intézményi dolgozók béreit, míg a dologi kiadások az iskola működtetésének, felújításának, az iskolai eszközök karbantartásának szerteágazó költségeit foglalják magukban. A dolgozók alapbéreit a kjt szerinti besorolásuk definiálja. A béren kívüli juttatások rendszerét a mindenkori gazdasági helyzet, a központi finanszírozás határozza meg. Amennyiben lehetséges, az egyéb juttatásokat (pl. étkezési jegyek) biztosítani szükséges, amelyek mértéke kedvező pénzügyi körülmények között akár emelhető is. A szűkös dologi kiadásokra fordítható összeg kiegészítése az iskola helyiségeinek kiadásából (tantermek, tornaterem, stb.) csak részben pótolható, így nagyon körültekintően kell gazdálkodni ezen a területen. A tanműhelyi, nyomdai termelőtevékenység a tanműhely átépítése miatt nem jövedelmező jelen pillanatban, így arra komoly fejlesztési munkálatokat nem lehet építeni. Éppen ezért a jelenlegi helyzetben a fejlesztési hozzájárulások jelentik a fejlődés kizárólagos útját szeptember 1.-től a fenntartónak utalható a fejlesztési hozzájárulás, amely az együttműködő gazdasági szervezet társadalombiztosítási járulékalapjának 1.5 %-a. Sokszor okoz gondot a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége is, amely nemcsak nagyon drága, de hónapokat igénybe vevő folyamat, amely azonban meghatározott összeghatár felett kötelező érvényű és nagyban megnehezíti a napi munkafolyamatokat. Ezért tehát pontos tervezése meghatározó fontosságú nem csak gazdálkodási, de iskolaműködtetési szempontból is. Nagy lehetőséget jelent a fenntartó által finanszírozott nyelvi program, amely lehetővé teszi, hogy minden érdeklődő tanulónak biztosítsuk a megfelelő nyelvi képzést a délutánok folyamán. Ezt a lehetőséget mind a szülők, mind pedig a tanulók keresik, fontosnak és rendkívülinek érzik az ingyenes idegen nyelv-tanulás lehetőségét. 5.2 Pályázatok Az intézményi külső forrásbevonás legsikeresebb területe a pályázatokon való részvétel. Az elmúlt években a TEMPUS Közalapítvány által kezelt projekteken folyamatosan nyertes pályázatot adtunk be, amely sok tanulónk (valamint tanáraink) számára tette lehetővé a legalább 2-4 hetes külföldi szakmai tanulmányutakon való részvételt. -13-

19 2008-tól a következő projekteket valósítottuk / valósítjuk meg, amelyek lehetővé tették a diákcsere-rendszer felépítését: Leonardo-projekt: Együttműködés a bio-energia használata terén a würzburgi szakképző iskolával; diákcsere-program Szakiskolai Mobilitási Projekt; Gáztüzelésű kazánok a belga Liedekerke KTA szakképző iskolájával; diákcsere-program Comenius-projekt: A vizekért és a levegőért környezetvédelmi projekt a német Staatliche Handelsschule mit Wirtschaftsgymnasium (Hamburg), a török Antalya Anadolu Otelcilik (Antalya) és az olasz Liceo Scientifico Galilei (Manfredonia) középiskolákkal; diákcsere-program Szakiskolai Mobilitási Projekt; CNC képzés termelési gyakorlat keretében az EMCO cégnél ; diákcsere-program Ezek a lehetőségek tehát nemcsak pénzügyi, hanem szakmai támogatást is adnak a diákok valamint nem utolsó sorban tanáraink szakmai eszmecseréjére is. A külföldi szakmai tanulmányi utakat annyira fontosnak és hasznosnak tartjuk, hogy saját költségvetési keretet is megpróbálunk biztosítani rájuk. Így például saját forrásokból finanszírozzuk a finn csereprogramot a kelet-finnországi Niinivaaran Lukio nevű intézményével, ahol a szakközépiskolai képzésben résztvevő tanulóink két-két hónapos tanulmányi időszakot tölthetnek el. Nagy lehetőség továbbá az immár tízéves múltra visszatekintő kapcsolat a belga KTA Liedekerke szakképző iskolájával. Minden évben szakmát tanuló diákjainknak lehetősége nyílik a Brüsszel melletti középiskolában szakmai gyakorlati tréningen való részvételre. Az iskolánk ezt a programot tehát szintén saját forrásból támogatja. -14-

20 6 ISKOLÁNK JELENLEGI HELYZETE Erősségek Erős, kiválóan képzett, gyakorlott közismereti pedagógus közösség Képzési kínálatunk nyitottsága, alkalmazkodás a partneri igényekhez A Tolnai utcai épület szép, jól megközelíthető Gyengeségek Közismereti óraszámok lecsökkenése Érettségi vizsgát előkészítő osztályaink számának folyamatos csökkenése Csak pályázati úton lehetséges épületrész felújítások A székhelyen kollégiumi elhelyezés biztosított A tanulók fegyelmének gyors romlása Külföldi szakmai kapcsolatok kezelése Gyengülő szociális hátterű tanulói bázis Ifjúságvédelmi gondoskodás Egyenlőtlen tanári leterhelés Magasan képzett, szakmailag elkötelezett tantestület Tanári adminisztrációs fegyelem lazulása Hagyományaink megőrzése Magas arányú lemorzsolódások Nyitottság a folyamatos továbbképzésre, alkalmazotti és vezetői részről egyaránt Rongálás gyakorisága Pedagógiai alapelveink érvényesülése a tanórákon Agresszivitás növekedése a tanulók körében Gyerekközpontú pedagógia Gyengülő szülői és tanulói erkölcsi színvonal Tehetséggondozás, szakköri lehetőségek, versenyeken, pályázatokon való szereplés biztosítása Színvonalas szakmai képzés, hiányszakmák oktatása Tanulói dohányzás Költségvetési források szűkössége Sikeres pályázatok Belső kommunikáció nem megfelelő -15-

21 7 FEJLESZTÉSI TERV 7.1 Általános stratégiák Az intézményi helyzetelemzésre alapozva, a legfontosabb stratégiai célok figyelembevételével az alábbiakban kívánom kibontani a teljesség igénye nélkül - azokat a konkrét elképzeléseimet, amelyeket között meg kívánok valósítani. 7.2 Szervezetfejlesztés Szakmai fejlesztési terveim kiindulópontjaként a modern, magas szintű, kompetencia alapú tudás szolgáltatását tekintem. Ezen szolgáltatás eléréséhez szervezeti, humánerőforrás, eszköz, valamint kapcsolati-tőke fejlesztéseket kívánok végrehajtani. Fejlesztési stratégiám első lépésekén a folyamatban lévő vezető irányítási rendszer (VIR) bevezetését befejezem, amellyel lehetővé válik az iskolai folyamatok összetettebb áttekintése. A már meglévő iskolaadminisztráció mellett ezzel komplexebb döntéstámogatás valósul meg. A VIR rendszer részeként bevezetésre kerülő gazdálkodási modul pontos képet mutat a rendelkezésre álló forrásokról, valamint felhasználási lehetőségekről, nagyban megkönnyítve ezzel nemcsak a napi döntéseket, hanem az éves tervezést is. Nagyon fontos szempontnak tartom a fenntartó által szorgalmazott informatikai rendszerekkel való együttműködést. Az iskolánkba telepített rendszer fejlesztése a TAMOP projekt keretein belül valósult meg így - projektmenedzserként - a tervezési folyamatban is aktívan részt vettem, ezáltal biztosítva a szakma, a fenntartó, és a napi gyakorlat hatékony összehangolását. Ezen rendszer hatékony működtetését olyannyira fontosnak tartom, hogy a vezetésbe külön szervezeti egységet kívánok létrehozni hozzá. A vezető döntései alapján tulajdonképpen ezen egység végezné a finomhangolást és a döntésvégrehajtást a fejlesztések, a szakmai igények és a pénzügyi lehetőségek között. Vezető helyettesi tapasztalataim alapján problémát látok abban, hogy a szakfejlesztés az oktatás, az oktatásadminisztráció és a gazdálkodás, egymástól függetlenül, néha információ hiányban működnek (lásd közbeszerzések, tervek, karbantartások, igényfelmérések, ütemezés, fenntartói direktívák). Ezek fontossága alapján egyértelműen látható, hogy e területek összehangolt irányítását az iskolavezetésbe kell integrálni. Iskolánk igen tekintélyes humánerőforrás tőkével rendelkezik. Az évek során nagy gyakorlati tapasztalatra tett szert a tanári kollektíva is. A folyamatos eszközfejlesztéseknek, valamint a jelenleg is folyamatban lévő EU-s projekteknek köszönhetően, a szakmai oktatás eszközfeltételei javultak. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség további fejlesztésekre, azonban tapasztalataim szerint a kollektíva részére rendelkezésre álló órára felkészülést, mérés-értékelést támogató - eszközök szegényesek. Az oktatás gyors megváltozása új igényeket támaszt a tanárok felé is. Egyre inkább teret hódítanak a digitális tananyagok, digitális naplók, fórumok, üzenő falak. A hatékony oktatásirányításhoz (mely a -16-

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM , Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf.: 57. Telefon: 83/311-596, 510-559, 510-607, fax: 83/312-084 E-mail: suli@kmszk.sulinet.hu Internet: www.kmszk.sulinet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Budapesti XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola intézményvezető PÁLYÁZAT. A KÖZIGÁLLÁS-on

Budapesti XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola intézményvezető PÁLYÁZAT. A KÖZIGÁLLÁS-on Emberi Erőforrások Minisztere Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 3. emelet 1117 Budapest, Fehérvári út 10. KLIK/300/333-12/2013 Budapesti XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány VÁLTOZÁSMENEDZSMENT INTEGRÁCIÓ A JELENLEGI MAGYAR SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 2.1 Értékrend, alapelvek... 10 2.2 Célrendszer... 11 2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI CÉLJA 8. oldal IV. TÖRÖLVE V. BEISKOLÁZÁS 15. oldal VI. ISKOLAI

Részletesebben

Nevelési és pedagógiai program

Nevelési és pedagógiai program Nevelési és pedagógiai program Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 2001.06.10 Módosítva: 2004.05.15 2005.03.10 2007.02.02 2007.06.29 2007.12.18 2008.03.25 2010.03.29 I.

Részletesebben

Helyzetértékelés és Vezetői program

Helyzetértékelés és Vezetői program Helyzetértékelés és Vezetői program a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatói álláspályázatához Készítette: Edényi László Budapest, 2012. február 10. Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek,

Részletesebben

Nevelési és pedagógiai program Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 2001.06.10 Módosítva: 2004.05.15 2008.03.25 2005.03.10 2007.02.02 2007.06.29 2007.12.18 1 I. Az iskola

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben