. L/. számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". L/. számú előterjesztés"

Átírás

1 . L/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a White Sharks Hockey Club évi támogatásának elszámolásáról I. Tartalmi összefoglaló A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a White Sharks Hockey Club (a továbbiakban: Egyesület) között július l O-én jött létre megállapodás a Budapest, Ihász u. 24. szám alatt jégpálya kialakításáról és működtetéséről. A megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A megállapodás 2. pontja szerint az Egyesület Tao-pályázaton OOO Ft-ot nyert, amelyből az ömész Ft, a támogatás Ft. Az önrészhez az Egyesület az Önkormányzat támogatását kérte. Az Önkormányzat a megállapodás 3. pontjaszerint ben 20 OOO OOO Ft, 2013-ban OOO Ft, 2014-ben OOO Ft támogatást nyújtott, amit az Egyesület beruházási és üzemeltetési költségekre fordíthatott Az egyesület a 2012-ben és 2013-bankiutalt támogatási összeg felhasználásáról a szerződésben foglaltaknak megfelelőerr elszámolt és a műszaki ellenőrzést lehetövé tette. A White Sharks Hockey Club a évi támogatást a jégpálya üzemeltetési költségeire használta fel az alábbiak szerint: l. Személyi juttatások Ft 2. Munkaadót terhelő járulékok Ft 3. Szakmai anyag Ft 4. Tárgyi eszköz Ft 5. Igénybevett szolgáltatások Ft 7. További dologi kiadások (adók, díjak, kiküldetés) Ft Összesen: OOO Ft A pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a évi támogatás felhasználása a megállapodásban foglaltaknak megfelelőerr valósult meg. A támogatás felhasználásának számlaösszeshője az előterjesztés 3. melléklete. A es támogatási időszakban nyújtott 60 millió Ft felhasználásának összesítője az előterjesztés 4. melléklete. A Kőbányai Jégpálya (a továbbiakban: Jégpálya) a terveknek megfelelőerr október 31- én nyitotta meg kapuit a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Magyar Jégkorong Szövetség és a White Sharks Hockey Club összefogásának és támogatásának köszönhetően. Az eddig eltelt időszakban a Jégpályán folyamatos fejlesztések történtek a sportolók és családok minél magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében. A létesítmény októbertől áprilisig jégpályaként, áprilistól októberig multifunkciós (görkorcsolya és görhoki) sportpályaként üzemel. Az elmúlt időszakban elkészültek a cserepadok, a lelátó és az egész éves üzemet biztosító speciális görkorcsolya padló is beépítésre került. Elmondható, hogy az idelátogató közönség és a jégkorongcsapatok is a kategóriája egyik legkiválóbb minőségű létesítményének tartják a Jégpályát

2 A szakmai munka egyik kiemeit területe az Önkormányzattal kötött megállapodásban vállalt délelőtti korcsolyaoktatás a kerület általános iskolás és óvodás csoportjai számára. Az Egyesület szakemberei minden hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 és óra között ingyenesen korcsolyaoktatást tartottak. Az oktatáson résztvevő gyermekek száma hetente megközelítőleg 600 fő. Hétvégenként az ingyenes "korisulik" mindig teltházzal működtek. Sokan a felnőttek közül is kedvet kaptak a korcsolyázáshoz, közkívánatra részükre is oktatást tartott az Egyesület. A jégkorong mellett az Egyesület megkezdte a műkorcsolya-oktatást is heti 3 órában felnőttek és gyermekek részére egyaránt. A jégpálya helyet ad különleges rendezvényeknek születésnapoknak, céges karácsonyi ünnepségnek és csapatépítő jégkorongozásnak is, ami még szélesebb körben népszerűsíti a jégkorongozást és a korcsolyázást. Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy több ezerre tehető azon gyerekek száma, akik a Jégpályán ismerkedtek meg a korcsolyázás örömeivel Az aktív sportoláshoz kedvet kapó gyerekeket a szakemberek az Egyesület jégkorong-, illetve műkorcsolya -szakosztályaihoz irányítják. A White Sharks Hockey Club tagsága a jégpálya megnyitásakor fő volt, míg 2014-re az utánpótláskorú igazolt versenyzőinek száma 83 főre emelkedett. Rajtuk kívül még további fő jár rendszeresen a délutáni és hétvégi korcsolyaoktatásokra. A létszám és az elért eredmények igazolják, hogy a White Sharks Hockey Club igazi utánpótlás-nevelő egyesületté vált. Az U8-as, UlO-es és a VUB U12-16 korosztályban is remek eredményeket értek el, megteremtették a bázist a nagyobb csapatokhoz. Az U12 és az Ul 6 korosztályban is elértek arra szintre, hogy tovább kell gondozniuk a tehetségeket. Annak érdekében, hogy az itt felnövő sportolók továbbra is a White Sharks Hockey Club keretein belül versenyezhessenek, a 2015/2016-os szezonban szeretnék elindítani ezt a két csapatot a nagypályás Országos Bajnokságban. Felnőtt csapatuk az Amatőr Hoki Ligában évek óta az első három hely valamelyikét szerzi meg. Az Egyesület rendelkezik annyi jó játékossal, hogy több nagy hazai klub felfigyelt a kőbányai klub eredményeire, egyre több tehetséget próbálnak tőlük elcsábítani, átigazolni. Sikeres utánpótlás-nevelésük eredményeként felnőtt az a generáció, akinek szabványméretű jégpályán kell edzenie és versenyeznie. J elenleg a felnőttek és az U os korosztály részére jégfelületet bérelnek szabvány méretű nagy pályákon. Közép és hosszú távú tervük az, hogy 2 éven belül szabványméretű, 60x30m jégfelülettel bíró jégcsarnok épüljön fel Kőbányán, ahol megkezdődhet a Kőbányai Jégkorong Akadémia munkája. Hiszik, hogy az Egyesület szakmai tudása és filozófiája garancia egy ilyen intézmény kialakítására és működtetésére. Paska Zoltán elnök úr köszönetét fejezi ki az Önkormányzatnak a kapott támogatásért, amely hozzájárult a White Sharks Hockey Club fejlődéséhez és zavartalan működéséhez. Az Egyesületnek a évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre. 2

3 II. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, február ".!2 " Radványi Gábor Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Dr. Jegyző a ó Krisztián l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága (II. 17.) határozata a White Sharks Hockey Club évi támogatásának elszámolásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a White Sharks Hockey Clubnak a évi támogatás elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja. 3

4 MEGÁLLAPODÁS Az IHÁSZ UTCAI SPORTKÖZPONT TERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ JÉGPÁLYÁVAL KAPCSOLATOS ÖNRÉSZ-ÁTADÁSRÓL, ÜZEMELTETÉSI ÉS EGYÉB KÉRDÉSEKRŐL amely létrejött egyrészről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., adószáma: , bankszámlaszáma: , képviseli: Kovács Róbert polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről White Sharks Hockey Club (székhelye: 1108 Budapest, Dombtető u. 12. II/10., adószáma: , bankszámlaszáma: , képviseli: Paska Zoltán elnök, a továbbiakban: Egyesület) (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: l. Értelmező rendelkezések 1.1 Jégpálya: a jégpálya és a hozzá tartozó építmények (sátor, öltözők, vizesblokkok stb.). 1.2 Használat: saját használat vagy a használati jog átadása harmadik személy részére bármilyen jogcímen. 1.3 Rendeltetésszerű használat: sportcélra, valamint a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 22/C. (6) bekezdésében meghatározott célokra történő használat. 1.4 Pályázat: a Tao. 22/C. -ában, valamint a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott pályázat. 1.5 Beruházás: a pályázati forrás összegének felhasználása, a jégpálya kellékeinek beszerzése. 1.6 Telek: a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) székhelyén található teniszsátor területe. l. 7 Önrész: a pályázat teljes összegének legfeljebb egyharmad része. 2. Előzmények Az Egyesület jégpályát kíván létesíteni Kőbányán, amihez forrást a Tao. 22/C. -a szerinti támogatásból kíván szerezni pályázat útján. Tekintettel a jégpálya technikai jellegére, mozdíthatóságára, le- és felszerelhetőségére az Egyesület a jégpálya kellékeit tárgyi eszközbeszerzésre irányuló pályázat keretében kívánja finanszírozni. Az érvényes pályázat elkészítésének feltétele volt annak igazolása, hogy a megfelelő terület és a pályázati önrész rendelkezésre áll. A nyertes pályázat összege tárgyieszköz-beruházás és felújítás költségeire összesen OOO Ft, amelyből az önrész Ft, a támogatás l O l Ft. Az önrészhez az Egyesület az Ö~kormányzat támogatását kérte. A jégpálya helyszíne a Kőbányai Sportközpont Ihász utca 24. szám alatti ingat! anán a jelenlegi teniszsátorral fedett területrész. 3. Önkormányzati támogatás (továbbiakban: támogatás) 3.1 Az Önkormányzat a költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, a 127/2012. (III. 22.) KÖKT határozata, valamint a 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozata alapján kijelenti, hogy az Egyesület pályázatához 2012-ben 20 OOO OOO Ft-ot, azaz húszmillió forintot biztosít. 3.2 A támogatást az Önkormányzat úgy biztosítja, hogy jelen szerződés hatálybalépésétől számított 15 munkanapon belül a támogatás összegét egyösszegű átutalással teljesíti az Egyesület erre a célra elkülönített számlájára. ~;/L

5 3.3 Az Egyesület tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a kivitelezést nem kezdi meg október 31-éig, a támogatás jegybanki alapkamattal növelt összegét vissza kell utalnia az Önkormányzat fent meghatározott bankszámlaszámára. 3.4 Az Egyesület tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a kivitelezést nem fejezi be annak megkezdésétől számított négy éven belül, a támogatás jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni az Önkormányzat számára. 3.5 Amennyiben nem folyik be a teljes kivitelezéshez szükséges támogatási összeg legalább 50%-a, az Egyesület köteles az Önkormányzat részére a támogatás arányosan fel nem használt részénekjegybanki alapkamattal növelt összegét visszautalni. 3.6 Az Önkormányzat a 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozata alapján a Jégpálya további üzemeltetése érdekében 2013-ban és 20!4-ben évenként további 20 OOO OOO Ft-ot, összesen további 40 OOO OOO Ft-ot betervez a költségvetésébe. 4. Engedélyek, hozzájárulások 4.1 Az Önkormányzat a 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat alapján kijelenti, hogy a jégpálya helyszíneként biztosítja a Kőbányai Sportközpont Budapest X. kerület, Ihász utca 24. szám alatti ingattanán a jelenlegi teniszsátorral fedett területrészt A Felek tudomásul veszik, hogy az Egyesület a Jégpálya felállításával az Önkormányzat telekingatlanán nem szerez tulajdont. 4.2 Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Jégpálya a technikai adottságaiból kifolyólag mozdítható, bontható illetve áthelyezhető. Az Önkormányzat nem szerez tulajdont a Jégpálya kellékei felett. 4.3 A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat az üzemeltetés kezdetétől az Egyesület részére használatba adja a Jégpályának helyet adó területet az üzembe helyezéstől számított 15 évig e megállapodás 6. pontjában foglalt szabályok szerint. Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben nem tudja 15 éven keresztül ezt a helyszínt biztosítani az Egyesület számára, akkor egy másik önkormányzati ingatlanon biztosít a Jégpályának helyszínt és gondoskodik annak elbontásáról, átszállításáról és felépítéséről. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy a jégpályát sportcélra, valamint a Tao. 22/C. (6) bekezdésében meghatározott célokra használhatja ezen idötmiam alatt. 5. Elszámolás 5.1 Az Egyesület köteles a műszaki ejlenörzés során teljes körű betekintést és tájékoztatást adni az Önkormányzat számára a beruházás állásáról és a támogatás felhasználásáról 5.2 A beruházás lezárását követően a Felek elszámolnak egymással. A fennmaradt arányos támogatást az Egyesület köteles visszautalni az Önkormányzat fenti bankszámlaszámára. 6. Használati megosztás 6.1 Felek megállapodnak abban, hogy az Egyesület a) hétköznaponként fő szabály szerint 8-14 óra között, illetve a Felek által egyeztetett napokon óvodás/iskolás korcsolyaoktatást tart térítésmentesen az Önkormányzat kérésének megfelelöen, b) üzemelteti a J égpályát, a jégkarbantartást saját költségére elvégzi, c) oly módon üzemelteti a Jégpályát, hogy az érdeklődöknek korcsolyakölcsönzési lehetőséget, korcsolyaélezési szolgáltatást is biztosít. 6.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a 6.1 pontban meghatározott idősávokon kívül az Egyesület a jégpályát a 7.3 és a 7.4. pontok figyelembevételével a 6.1 pontban meghatározott ellenszolgáltatás fejében használhatja, a használati időben az Egyesület által beszedett belépési és/vagy egyéb díjak az Egyesületet illetik. 2

6 7. Üzemeltetés 7.1 Az Egyesület köteles a jégpályára biztosítást kötni. 7.2 A jégpálya minden év október 31-től március 31-ig üzemel. A Felek közös megállapodásával megfelelő időjárás esetén az üzemelési idő módosítható. 7.3 Április l-jétől október 30-ig a 6. pontban rögzített feltételekkel a Jégpálya az Egyesület irányítása alatt az Önkormányzattal egyeztetett egyéb sportcélokra használható (floorball, teremfoci stb.). 7.4 A Jégpálya üzemelését akadályozó meghibásodás esetén az Egyesület vezetője haladéktalanul értesíteni köteles az Önkormányzatot, valamint az összes - jégpályát egyedi megállapodás szerint használni kívánó - intézményt, egyesületet. Két napot meghaladó üzemeléskimaradás esetén az Egyesület értesíteni köteles a korcsolyázni kívánó közönséget is (az Egyesület honlapján, önkormányzati honlapon keresztül). 8. Hatály 8.1 A Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás az aláírása napján lép hatályba. 8.2 A Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás 15 évre szól. 9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Felek a fenti Megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt - képviselőik útján -jóváhagyólag aláírták. Budapest, július"... " }:;:.ej~() ';/.. :.. ~ ~-:... ;; - ~.... Budapest FőVáros X. kerulet,j Kőbányai qnkormányútt. képviseli: Kovács Róbert polgármester l. Pénzügyi ellenjegyzés:.. }í. ' ' > '.,,,.. ~Z01ZJúL l O. White Sharks Hockey Club képviseli: Paska Zoltán, elnök intthe ;;~,;;:.;.~;\J.;c:_;,i~'..;~;;,; 1108 Budapest Dombtető u. 12. C\ d ó szám: '1-42 n.:mi<bi'.: :Y... zo.w..~.q~.. o R Rappi Gabriella csoportvezető Szakmai és jogi szignáló: t-~2: d:pi~ Z.J O L D 9....?./!.. ~'.~.'~(If Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett csoportvezető )'}''L... ~.... Sebestyénné dr. Garas Médea jogász 3

7 _'J m-e..-u.. ej:::.x.e:t DCt ~~e"-~ c:_ ku. e.:z. <.._) l. sz. melléklet SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) a K/16242/2014/11 számú szerződés keretében biztosított "Egyesület Működési" támogatás felhasználásáról Kedvezményezett neve: Jelen elszámolás összeállítójának neve, White Sharks Hockey Club Paska Zoltán Szerződés összege: 60 OOO OOO Elszámolandó támogatás OOO.. Szerzc5déshez 'E.. mellékletként csatolt "" N.., E A bizonylatot lll N Termék KÖLTSÉGTERVfc5 kiállító (Szállító) Kifizetést igazoló Számla :!: l!! Iszoigáitatás Számla sorszáma Teljesítés dátuma Kitizetés dátuma.s o neve (lehet bozanylat száma összege (Ft) sorai.. lll megnevezése lll u röviditeni) személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Élelmiszer beszerzés irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb infnrm!l.-ilihnrrln7ó 1. WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp 002/ WSHC járulékok otp 003/ WSHC járulékok otp 004/ C 17. WSHC járulékok otp 005/ WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp 008/ WSHC járulékok otp 009/ WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp 011/ WSHC járulékok otp 012/ WSHC járulékok otp Elszámolást ellenőrizte: Dátum: aláírás: l Támogató tölti ki! A számlán szerepi ö költségterv Elc5zc5 összegböj a egyes fc5 részletek Támogatás ra Támogató tölti támogatás soraiban elszámelásá b elszámolt.. ki! terhére igényelt an elfogadott összesen elszámolt támogatás összeg összeg Eltérés összege l %-a l iiiii!jilujjiiijj/n l l illi r iliillfajjjjct i D ol llliul ll, ~ o l IMlllliilllii/J/1/ii l ~ o 1. oldal, összesen: 3

8 A számlán.. szerepl6 költségterv El6z6 Szerzödéshez e.. mellékletként csatolt "" E A bizonylatot összegböl a egyes fö részletek Támogatás ra &113 Termék Támogató tölti Eltérés KÖLTSÉGTERVfö kiállító (Szállító) Kifizetést igazoló Számla támogatás soraiban elszámolásáb elszámolt- ~ l!! Iszoigáitatás Számla sorszáma Teljesités dátuma Kitizetés dátuma ki! összege l %-é.s o neve (lehet bozonylat száma összege (Ft) terhére igényelt an elfogadott összesen sorai.. "' megnevezése röviditeni) elszámolt támogatás összeg "' u összeg beszerzés hajtó és kenőanyag szakmai anyag lliliuij::i!fjjii o c UJJJ! ll Ali lill' r 25. Hokivilág Kft. Köszörűkő AN2EA BZ Hockey Store Kft. Gyémánttüske élező HS BZ U IUiiJ/fflili 27. Telima Kft. ln-line rendszer 450 m / otp 004/ OOO OOO tárgyi eszköz 28. Telima Kft. egyéb készlet palánkelem, padozat, cserepadok, sátorbejárat, rolba 13-01/ otp 003/ kijáró és tároló 29. Biturbo Kft. 4 db akkumulátor A otp 010/ OOO 512 OOO oannwtr:n 30. Izsák Károly ev Laptop,installálás, sze BZ o o 31. ELMÜ Áramfogyasztás BZ ELMÜ Áramfogy asztás otp Telima Kft. Nézőtér kialakítása otp 003/ ELMÜ Áramfogyasztás otp 003/ ELMÜ Áramfogyasztás otp 004/ ELMÜ Áramfogyasztás otp 006/ ELMÜ Áramfogyasztás BZ ELMÜ Áramfogyasztás otp 007/ ELMÜ Áramfogyasztás otp 008/ ELMÜ Áramfogyasztás otp 009/ ELMÜ Áramfogyasztás BZ Keményfém Kft. Normálkés élezés 2 d /N BZ I'Ufrll lll igénybevett szolgáltatások 43. "Lala" Kismotor Szerviz Rolba hidraelika javítása VL 1 SA BZ OOO 9 OOO 44. "Lala" Kismotor Rolba lökhárító Szerviz javítás VL 1 SA BZ OOO 20 OOO 45. "Lala" Kismotor 1,1/4 coli szelep, Szerviz munkadij, kiszállás VL 1 SA BZ ELMÜ Áramfogyasztás ~ BZ oldal, összesen: 3

9 A számlán.. szereplc5 költségterv Elc5zc5 Szerzc5déshez e.. mellékletként csatolt... E A bizonylatot összegbc51 a egyes fc5 részletek Támogatásra ~~ Termék Támogató tölti Eltérés KÖLTSÉGTERV fc5 kiállitó (Szállitó) Kifizetést igazoló Számla támogatás soraiban elszámolásáb elszámolt- :!::: l!! Iszoigáitatás Számla sorszáma Teljesítés dátuma Kitizetés dátuma ki! összege l %-a.9 o neve (lehet bozanylat száma összege* (Ft) terhére igényelt an elfogadott összesen sorai.... megnevezése u rövidíteni) elszámolt támogatás összeg összeg 47. Keményfém Kft. Normálkés élezés 1 d /N BZ Szállítás-raktározás, költségei további dologi kiadások (kiküldetés, reprezentáció, adók, díjak) 48. ELMÜ Áramfogyasztás otp 001/ NRGCARKft. Munkadíj SZA00001/ BZ NRGCARKft. Kiszállás, munkadíj SZA00002/ BZ Köb-i Sportközp. Vízdíj v otp 004/ Bt ll 'It 52. Köb-i Sportközp. Csatornadíj v otp 004/ Köb-i Sportközp. Vízdíj v otp 006/ Köb-i Sportközp. víz és csatornadíj v otp 009/ Köb-i Sportközp. Vízdíj v otp 011/ Köb-i Sportközp. Csatornadíj v otp 011/ o o :U ItUlili Uh t 57. AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ BZ AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ otp 005/ AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ otp 008/ AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ otp 011/ l l Sorolt igény s:zerint bes:zúrhatók, de ügyelni kell az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban lévő képletek hivatkozásainak helyességére. A kitöltött táblázato(ka)t a szerződésben megjelölt e- maii eimre is meg kell kii!deni!!! összesen Ol Ol o OOO Áfa-visszaigénylés eselén a "Számla összege" oszlopban az Áfa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetm. Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek. Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, ki fizetésre és könyvelésre.!th[tum: l J (cégszerű) aláírás j! 3. oldal, összesen: 3

10 4.. rnettittd 0../1 ~j~~~ e~ t. sz. melléklet SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)..... számú szerződés keretében biztosított "Egyesület Működési" támogatás felhasználásáról Kedvezményezett neve: Jelen elszámolás összeállítójának neve, Szerződés összege: Elszámolandó támogatás.. e'" Szerzc5déshez mellékletként csatolt "" N... E A bizonylatot Ul N Termék KÖLTSÉGTERV fc5 :!::: f! kiállító (Szállító) Kifizetést igazoló Számla Iszoigáitatás Számla sorszáma Teljesités dátuma Kitizetés dátuma.s o sorai neve (lehet bozanylat száma összege* (Ft).. Ul megnevezése Ul u rövidíteni) Elszámolást ellenőrizte: Dátum: aláírás: Támogató tölti ki! A számlán szereplc5 költségterv Elc5zc5 összeg bc51 a egyes fc5 részletek Támogatásra Támogató tölti támogatás soraiban elszámelásá b elszámolt. ki! terhére igényelt an elfogadott összesen elszámolt támogatás összeg összeg l Eltérés összege l %-a személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Élelmiszer beszerzés irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó hf"-..7.f".r7p(o WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA C WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Uárulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp 011/ WSHC járulékok otp 012/ WSHC járulékok otp 001/ oldal, összesen: WIAUJJ 1:;;; n HllllH o o o o 'r ::u ::~;; AU i ltiau o o AU \t N; it IN

11 A számlán.. szerepi ő költségterv Előző Szerződéshez "E'" mellékletként csatolt ''" E A bizonylatot összegből a egyes fő részletek Támogatás ra N"" Termék Támogató tölti Ul N Eltérés KÖLTSÉGTERV fő kiállító (Szállító) Kitizetési igazoló Számla támogatás soraiban elszámolásáb elszámolt- :!::: l!! Iszoigáitatás Számla sorszáma Teljesítés dátuma Kitizetés dátuma ki! összege l %-l 2 o neve (lehet bozonylat száma összege (Ft) terhére Igényelt an elfogadott összesen sorai.. "' megnevezése rövidíteni) elszámolt támogatás összeg "' u összeg hajtó és kenőanyag szakmai anyag ~ ( "_,.fl#liudi Hokivilág Kft. Köszörükö AN2EA BZ ~ Hockey Store Kft. Gyémánttüske élező 1 HS BZ CIUI::UJ: l Telima Kft jég karbantartó gép 12-01/ OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOC \lu Telima Kft. ln-line rendszer 450 rr 14-01/ otp OOO OOO tárgyi eszköz Telima Kft. l palánkelem, padozat, otp Biturbe Kft. 4 db akkumulátor A otp OOO 512 OOO 'Jt'itJ Izsák Károly ev Laptop, installálás, sze BZ egyéb készlet Ulilill ~ ~ PerSol Service Kft rendszer installálás H2013/ !l ELMÜ villamos energi a ELMÜ villamos energia u JAlilli l ELMÜ villamos energia ELMÜ villamos energia ELMÜ villamos energia ELMÜ villamos energia ELMÜ villamos energia ELMÜ villamos energia ELMÜ villamos energia Telima Kft Telima Kft OOO Telima Kft 13-01/ Telima Kft pálya építés OOO OOO 18 OOO OOO ELMÜ Áramfogyasztás BZ ELMÜ Áramfogyasztás otp Telima Kft. Nézőtér kialakítása otp 003/ ELMÜ Áramfogyasztás otp ELMÜ Áramfogyasztás otp 004/ igénybevett ELMÜ Áramfogyasztás otp szolgáltatások ELMÜ Áramfogyasztás BZ ELMÜ Áramfogyasztás otp ELMÜ Áramfogyasztás otp ELMÜ Áramfogyasztás otp ELMÜ Áramfogyasztás BZ Keményfém Kft. Normálkés élezés 2 d /N BZ "Lala" Kismotor S Rolba hidraelika javít VL 1 SA BZ OOO 9 OOO "Lala" Kismotor S Rolba lökhárító javítá VL 1 SA BZ OOO 20 OOO "Lala" Kismotor S 1,1/4 coli szelep, mun VL 1 SA BZ ELMÜ Áramfogyasztás BZ ~4, oldal, összesen: 3 o c

12 A számlán.. szerepl6 költségterv El6z6 Szerz6déshez e.. mellékletként csatolt "" E A bizonylatot összegb61 a egyes f6 részletek Támogatás ra Termék Támogató tölti Eltérés ~-= kiállitó (Szállitó) Kifizetést igazoló Számla támogatás soraiban elszámolásáb elszámolt r KÖLTSÉGTERV f6 :!::: l!! iszoigáitatás Számla sorszáma Teljesítés dátuma Kitizetés dátuma ki! összege J %-a so neve (lehet bozanylat száma összege (Ft) terhére igényelt an elfogadott összesen sorai.. fl) megnevezése fl) u rövidíteni) elszámolt támogatás összeg összeg Szállítás-raktározás, költségei Keményfém Kft. Normálkés élezés 1 d /N BZ ELMÜ Áramfogyasztás otp 001/ NRGCARKft. Munkadíj SZA00001/ BZ NRGCARKft. Kiszállás, munkadij SZA00002/ BZ Köb-i Sportközp. Vízdíj v otp 004/ Köb-i Sportközp. Csatornadíj v otp 004/ Köb-i Sportközp. Vízdíj v otp 006/ Köb-i Sportközp. víz és csatamadíj v otp 009/ Köb-i Sportközp. Vízdíj v otp 011/ Köb-i Sportközp. Csatornadíj v otp 011/ o K,::liAUihA Aegon biztosító biztosítás WR2013/ Aegon biztosító biztosítás WR2013/ további dologi Aegon biztosító biztosítás WR2013/ tn n Uh/U r:r kiadások (kiküldetés, ELMÜ hálózati kft. csatlakozási alapdíj reprezentáció, adók, AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ BZ díjak) AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ otp 005/ AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ otp 008/ AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ otp 011/ o ~ rj u ru a: ::K Sarok igény s:zerint beszúrhatók, de ügyeini kell az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban lévő képletek hivatkozásainak heíyességére. A kitöltött fe:b ~~~.. J(ka)t a szerződésben megjelölt e- maii eimre is meg kel! kiiídeni!fl összesen OOOOOO o ot OOOj "Afa-visszaigénylés eselén a "Számla összege" oszlopban az Ala nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni. Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek. Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre. IDátum: 1-1 l l (cégszerű) aláírás 3. oldal, összesen: 3

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 21 2012.08.28. 13:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORT EGYESÜLET GYŐRI

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06303/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06303/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fővárosi Vízművek Sport Kör

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fővárosi Vízművek Sport Kör 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fővárosi Vízművek Sport Kör A kérelmező szervezet rövidített neve: Fővárosi Vízművek SK 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: FILO SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 3448 Áfa levonásra

Részletesebben

FC AJKA NB II UP -- 1 2 0 8 4 0 0 3 0 0 3 5 7 1 3 6 0 0 1 0 0 0 0 8 KAIBÁS DEZSŐ

FC AJKA NB II UP -- 1 2 0 8 4 0 0 3 0 0 3 5 7 1 3 6 0 0 1 0 0 0 0 8 KAIBÁS DEZSŐ 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: FUTBALL CLUB AJKA A kérelmező szervezet rövidített neve: FC AJKA 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

FC Hatvan. Nem jogosult. Adószám: 1 9 1 3 6 8 4 0-1 - 1 0. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 9 0 5 4-2 0 1 3 2 1 4 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Ofella Zoltán.

FC Hatvan. Nem jogosult. Adószám: 1 9 1 3 6 8 4 0-1 - 1 0. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 9 0 5 4-2 0 1 3 2 1 4 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Ofella Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Futball Club Hatvan A kérelmező szervezet rövidített neve: FC Hatvan 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Budafoki Labdarúgó Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Budafoki Labdarúgó Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Budafoki Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BLC Gazdálkodási formakód: 51 3Tagsági azonosítószám 463 Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: KISE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: KISE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KISE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 2429

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 22 2012.08.28. 10:42 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: MAC Budapest Jégkorong Akadémia Egyesület MAC

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00230/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00230/2013/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca)

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca) 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kőbányáért Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 23 2012.08.28. 10:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület nincs 3 A szakszövetség

Részletesebben

FC AJKA. - nincs - NB II UP. - nincs - - nincs - 8 4 0 0 Ajka KAIBÁS DEZSŐ ELNÖK JÁKLI PÉTER

FC AJKA. - nincs - NB II UP. - nincs - - nincs - 8 4 0 0 Ajka KAIBÁS DEZSŐ ELNÖK JÁKLI PÉTER 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: FUTBALL CLUB AJKA A kérelmező szervezet rövidített neve: FC AJKA 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Verpelét SE. Egyéb Up

Verpelét SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Verpelét Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Verpelét SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 3369 Áfa levonásra

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentistváni Titán SE. 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági

Részletesebben

Ugod SE. Adószám: 1 9 4 2 4 4 8 6-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 3 9 0 0 4 5 6-1 0 0 1 0 2 8 2 - (házszám) 13. Honlap: 8 5 6 4 Ugod. Kovács Nándor Elnök

Ugod SE. Adószám: 1 9 4 2 4 4 8 6-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 3 9 0 0 4 5 6-1 0 0 1 0 2 8 2 - (házszám) 13. Honlap: 8 5 6 4 Ugod. Kovács Nándor Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ugodi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ugod SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

L.U.A. Adószám: 1 8 3 5 4 8 6 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 2 0 0 0 8 1-2 5 8 1 2 1 0 7-0 0 0 0 0 0 0 0. 6 5 0 0 Baja

L.U.A. Adószám: 1 8 3 5 4 8 6 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 2 0 0 0 8 1-2 5 8 1 2 1 0 7-0 0 0 0 0 0 0 0. 6 5 0 0 Baja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: L.U.A. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfp-2123/2013 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújváros Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft.

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújváros Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft. 2Gazdálkodási formakód: 113 3Tagsági azonosítószám 2527 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Aramis SE. Adószám: 1 9 6 2 2 2 0 6-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 5 0 0 0 9-0 0 0 0 0 0 1 1-6 3 2 3 0 0 1 9. 2 0 4 0 Budaörs.

Aramis SE. Adószám: 1 9 6 2 2 2 0 6-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 5 0 0 0 9-0 0 0 0 0 0 1 1-6 3 2 3 0 0 1 9. 2 0 4 0 Budaörs. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Aramis Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Aramis SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Diósdi Torna Club. Diósdi TC

Diósdi Torna Club. Diósdi TC 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Diósdi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Diósdi TC 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

Főnix Gold FC. Adószám: 1 8 5 0 0 9 3 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 2 0 2 3 1 0 1-0 0 3 3 8 0 9 1-0 0 1 0 0 0 0 5. 8 0 0 0 Székesfehérvár

Főnix Gold FC. Adószám: 1 8 5 0 0 9 3 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 2 0 2 3 1 0 1-0 0 3 3 8 0 9 1-0 0 1 0 0 0 0 5. 8 0 0 0 Székesfehérvár 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Főnix Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Főnix Gold FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Mályi SE. Bozsik program

Mályi SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mályi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Mályi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

KSE Csesztreg. Bozsik program

KSE Csesztreg. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Községi Sportegyesület Csesztreg A kérelmező szervezet rövidített neve: KSE Csesztreg 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben