. L/. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". L/. számú előterjesztés"

Átírás

1 . L/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a White Sharks Hockey Club évi támogatásának elszámolásáról I. Tartalmi összefoglaló A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a White Sharks Hockey Club (a továbbiakban: Egyesület) között július l O-én jött létre megállapodás a Budapest, Ihász u. 24. szám alatt jégpálya kialakításáról és működtetéséről. A megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A megállapodás 2. pontja szerint az Egyesület Tao-pályázaton OOO Ft-ot nyert, amelyből az ömész Ft, a támogatás Ft. Az önrészhez az Egyesület az Önkormányzat támogatását kérte. Az Önkormányzat a megállapodás 3. pontjaszerint ben 20 OOO OOO Ft, 2013-ban OOO Ft, 2014-ben OOO Ft támogatást nyújtott, amit az Egyesület beruházási és üzemeltetési költségekre fordíthatott Az egyesület a 2012-ben és 2013-bankiutalt támogatási összeg felhasználásáról a szerződésben foglaltaknak megfelelőerr elszámolt és a műszaki ellenőrzést lehetövé tette. A White Sharks Hockey Club a évi támogatást a jégpálya üzemeltetési költségeire használta fel az alábbiak szerint: l. Személyi juttatások Ft 2. Munkaadót terhelő járulékok Ft 3. Szakmai anyag Ft 4. Tárgyi eszköz Ft 5. Igénybevett szolgáltatások Ft 7. További dologi kiadások (adók, díjak, kiküldetés) Ft Összesen: OOO Ft A pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a évi támogatás felhasználása a megállapodásban foglaltaknak megfelelőerr valósult meg. A támogatás felhasználásának számlaösszeshője az előterjesztés 3. melléklete. A es támogatási időszakban nyújtott 60 millió Ft felhasználásának összesítője az előterjesztés 4. melléklete. A Kőbányai Jégpálya (a továbbiakban: Jégpálya) a terveknek megfelelőerr október 31- én nyitotta meg kapuit a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Magyar Jégkorong Szövetség és a White Sharks Hockey Club összefogásának és támogatásának köszönhetően. Az eddig eltelt időszakban a Jégpályán folyamatos fejlesztések történtek a sportolók és családok minél magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében. A létesítmény októbertől áprilisig jégpályaként, áprilistól októberig multifunkciós (görkorcsolya és görhoki) sportpályaként üzemel. Az elmúlt időszakban elkészültek a cserepadok, a lelátó és az egész éves üzemet biztosító speciális görkorcsolya padló is beépítésre került. Elmondható, hogy az idelátogató közönség és a jégkorongcsapatok is a kategóriája egyik legkiválóbb minőségű létesítményének tartják a Jégpályát

2 A szakmai munka egyik kiemeit területe az Önkormányzattal kötött megállapodásban vállalt délelőtti korcsolyaoktatás a kerület általános iskolás és óvodás csoportjai számára. Az Egyesület szakemberei minden hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 és óra között ingyenesen korcsolyaoktatást tartottak. Az oktatáson résztvevő gyermekek száma hetente megközelítőleg 600 fő. Hétvégenként az ingyenes "korisulik" mindig teltházzal működtek. Sokan a felnőttek közül is kedvet kaptak a korcsolyázáshoz, közkívánatra részükre is oktatást tartott az Egyesület. A jégkorong mellett az Egyesület megkezdte a műkorcsolya-oktatást is heti 3 órában felnőttek és gyermekek részére egyaránt. A jégpálya helyet ad különleges rendezvényeknek születésnapoknak, céges karácsonyi ünnepségnek és csapatépítő jégkorongozásnak is, ami még szélesebb körben népszerűsíti a jégkorongozást és a korcsolyázást. Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy több ezerre tehető azon gyerekek száma, akik a Jégpályán ismerkedtek meg a korcsolyázás örömeivel Az aktív sportoláshoz kedvet kapó gyerekeket a szakemberek az Egyesület jégkorong-, illetve műkorcsolya -szakosztályaihoz irányítják. A White Sharks Hockey Club tagsága a jégpálya megnyitásakor fő volt, míg 2014-re az utánpótláskorú igazolt versenyzőinek száma 83 főre emelkedett. Rajtuk kívül még további fő jár rendszeresen a délutáni és hétvégi korcsolyaoktatásokra. A létszám és az elért eredmények igazolják, hogy a White Sharks Hockey Club igazi utánpótlás-nevelő egyesületté vált. Az U8-as, UlO-es és a VUB U12-16 korosztályban is remek eredményeket értek el, megteremtették a bázist a nagyobb csapatokhoz. Az U12 és az Ul 6 korosztályban is elértek arra szintre, hogy tovább kell gondozniuk a tehetségeket. Annak érdekében, hogy az itt felnövő sportolók továbbra is a White Sharks Hockey Club keretein belül versenyezhessenek, a 2015/2016-os szezonban szeretnék elindítani ezt a két csapatot a nagypályás Országos Bajnokságban. Felnőtt csapatuk az Amatőr Hoki Ligában évek óta az első három hely valamelyikét szerzi meg. Az Egyesület rendelkezik annyi jó játékossal, hogy több nagy hazai klub felfigyelt a kőbányai klub eredményeire, egyre több tehetséget próbálnak tőlük elcsábítani, átigazolni. Sikeres utánpótlás-nevelésük eredményeként felnőtt az a generáció, akinek szabványméretű jégpályán kell edzenie és versenyeznie. J elenleg a felnőttek és az U os korosztály részére jégfelületet bérelnek szabvány méretű nagy pályákon. Közép és hosszú távú tervük az, hogy 2 éven belül szabványméretű, 60x30m jégfelülettel bíró jégcsarnok épüljön fel Kőbányán, ahol megkezdődhet a Kőbányai Jégkorong Akadémia munkája. Hiszik, hogy az Egyesület szakmai tudása és filozófiája garancia egy ilyen intézmény kialakítására és működtetésére. Paska Zoltán elnök úr köszönetét fejezi ki az Önkormányzatnak a kapott támogatásért, amely hozzájárult a White Sharks Hockey Club fejlődéséhez és zavartalan működéséhez. Az Egyesületnek a évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre. 2

3 II. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, február ".!2 " Radványi Gábor Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Dr. Jegyző a ó Krisztián l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága (II. 17.) határozata a White Sharks Hockey Club évi támogatásának elszámolásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a White Sharks Hockey Clubnak a évi támogatás elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja. 3

4 MEGÁLLAPODÁS Az IHÁSZ UTCAI SPORTKÖZPONT TERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ JÉGPÁLYÁVAL KAPCSOLATOS ÖNRÉSZ-ÁTADÁSRÓL, ÜZEMELTETÉSI ÉS EGYÉB KÉRDÉSEKRŐL amely létrejött egyrészről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., adószáma: , bankszámlaszáma: , képviseli: Kovács Róbert polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről White Sharks Hockey Club (székhelye: 1108 Budapest, Dombtető u. 12. II/10., adószáma: , bankszámlaszáma: , képviseli: Paska Zoltán elnök, a továbbiakban: Egyesület) (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: l. Értelmező rendelkezések 1.1 Jégpálya: a jégpálya és a hozzá tartozó építmények (sátor, öltözők, vizesblokkok stb.). 1.2 Használat: saját használat vagy a használati jog átadása harmadik személy részére bármilyen jogcímen. 1.3 Rendeltetésszerű használat: sportcélra, valamint a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 22/C. (6) bekezdésében meghatározott célokra történő használat. 1.4 Pályázat: a Tao. 22/C. -ában, valamint a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott pályázat. 1.5 Beruházás: a pályázati forrás összegének felhasználása, a jégpálya kellékeinek beszerzése. 1.6 Telek: a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) székhelyén található teniszsátor területe. l. 7 Önrész: a pályázat teljes összegének legfeljebb egyharmad része. 2. Előzmények Az Egyesület jégpályát kíván létesíteni Kőbányán, amihez forrást a Tao. 22/C. -a szerinti támogatásból kíván szerezni pályázat útján. Tekintettel a jégpálya technikai jellegére, mozdíthatóságára, le- és felszerelhetőségére az Egyesület a jégpálya kellékeit tárgyi eszközbeszerzésre irányuló pályázat keretében kívánja finanszírozni. Az érvényes pályázat elkészítésének feltétele volt annak igazolása, hogy a megfelelő terület és a pályázati önrész rendelkezésre áll. A nyertes pályázat összege tárgyieszköz-beruházás és felújítás költségeire összesen OOO Ft, amelyből az önrész Ft, a támogatás l O l Ft. Az önrészhez az Egyesület az Ö~kormányzat támogatását kérte. A jégpálya helyszíne a Kőbányai Sportközpont Ihász utca 24. szám alatti ingat! anán a jelenlegi teniszsátorral fedett területrész. 3. Önkormányzati támogatás (továbbiakban: támogatás) 3.1 Az Önkormányzat a költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, a 127/2012. (III. 22.) KÖKT határozata, valamint a 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozata alapján kijelenti, hogy az Egyesület pályázatához 2012-ben 20 OOO OOO Ft-ot, azaz húszmillió forintot biztosít. 3.2 A támogatást az Önkormányzat úgy biztosítja, hogy jelen szerződés hatálybalépésétől számított 15 munkanapon belül a támogatás összegét egyösszegű átutalással teljesíti az Egyesület erre a célra elkülönített számlájára. ~;/L

5 3.3 Az Egyesület tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a kivitelezést nem kezdi meg október 31-éig, a támogatás jegybanki alapkamattal növelt összegét vissza kell utalnia az Önkormányzat fent meghatározott bankszámlaszámára. 3.4 Az Egyesület tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a kivitelezést nem fejezi be annak megkezdésétől számított négy éven belül, a támogatás jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni az Önkormányzat számára. 3.5 Amennyiben nem folyik be a teljes kivitelezéshez szükséges támogatási összeg legalább 50%-a, az Egyesület köteles az Önkormányzat részére a támogatás arányosan fel nem használt részénekjegybanki alapkamattal növelt összegét visszautalni. 3.6 Az Önkormányzat a 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozata alapján a Jégpálya további üzemeltetése érdekében 2013-ban és 20!4-ben évenként további 20 OOO OOO Ft-ot, összesen további 40 OOO OOO Ft-ot betervez a költségvetésébe. 4. Engedélyek, hozzájárulások 4.1 Az Önkormányzat a 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat alapján kijelenti, hogy a jégpálya helyszíneként biztosítja a Kőbányai Sportközpont Budapest X. kerület, Ihász utca 24. szám alatti ingattanán a jelenlegi teniszsátorral fedett területrészt A Felek tudomásul veszik, hogy az Egyesület a Jégpálya felállításával az Önkormányzat telekingatlanán nem szerez tulajdont. 4.2 Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Jégpálya a technikai adottságaiból kifolyólag mozdítható, bontható illetve áthelyezhető. Az Önkormányzat nem szerez tulajdont a Jégpálya kellékei felett. 4.3 A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat az üzemeltetés kezdetétől az Egyesület részére használatba adja a Jégpályának helyet adó területet az üzembe helyezéstől számított 15 évig e megállapodás 6. pontjában foglalt szabályok szerint. Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben nem tudja 15 éven keresztül ezt a helyszínt biztosítani az Egyesület számára, akkor egy másik önkormányzati ingatlanon biztosít a Jégpályának helyszínt és gondoskodik annak elbontásáról, átszállításáról és felépítéséről. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy a jégpályát sportcélra, valamint a Tao. 22/C. (6) bekezdésében meghatározott célokra használhatja ezen idötmiam alatt. 5. Elszámolás 5.1 Az Egyesület köteles a műszaki ejlenörzés során teljes körű betekintést és tájékoztatást adni az Önkormányzat számára a beruházás állásáról és a támogatás felhasználásáról 5.2 A beruházás lezárását követően a Felek elszámolnak egymással. A fennmaradt arányos támogatást az Egyesület köteles visszautalni az Önkormányzat fenti bankszámlaszámára. 6. Használati megosztás 6.1 Felek megállapodnak abban, hogy az Egyesület a) hétköznaponként fő szabály szerint 8-14 óra között, illetve a Felek által egyeztetett napokon óvodás/iskolás korcsolyaoktatást tart térítésmentesen az Önkormányzat kérésének megfelelöen, b) üzemelteti a J égpályát, a jégkarbantartást saját költségére elvégzi, c) oly módon üzemelteti a Jégpályát, hogy az érdeklődöknek korcsolyakölcsönzési lehetőséget, korcsolyaélezési szolgáltatást is biztosít. 6.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a 6.1 pontban meghatározott idősávokon kívül az Egyesület a jégpályát a 7.3 és a 7.4. pontok figyelembevételével a 6.1 pontban meghatározott ellenszolgáltatás fejében használhatja, a használati időben az Egyesület által beszedett belépési és/vagy egyéb díjak az Egyesületet illetik. 2

6 7. Üzemeltetés 7.1 Az Egyesület köteles a jégpályára biztosítást kötni. 7.2 A jégpálya minden év október 31-től március 31-ig üzemel. A Felek közös megállapodásával megfelelő időjárás esetén az üzemelési idő módosítható. 7.3 Április l-jétől október 30-ig a 6. pontban rögzített feltételekkel a Jégpálya az Egyesület irányítása alatt az Önkormányzattal egyeztetett egyéb sportcélokra használható (floorball, teremfoci stb.). 7.4 A Jégpálya üzemelését akadályozó meghibásodás esetén az Egyesület vezetője haladéktalanul értesíteni köteles az Önkormányzatot, valamint az összes - jégpályát egyedi megállapodás szerint használni kívánó - intézményt, egyesületet. Két napot meghaladó üzemeléskimaradás esetén az Egyesület értesíteni köteles a korcsolyázni kívánó közönséget is (az Egyesület honlapján, önkormányzati honlapon keresztül). 8. Hatály 8.1 A Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás az aláírása napján lép hatályba. 8.2 A Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás 15 évre szól. 9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Felek a fenti Megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt - képviselőik útján -jóváhagyólag aláírták. Budapest, július"... " }:;:.ej~() ';/.. :.. ~ ~-:... ;; - ~.... Budapest FőVáros X. kerulet,j Kőbányai qnkormányútt. képviseli: Kovács Róbert polgármester l. Pénzügyi ellenjegyzés:.. }í. ' ' > '.,,,.. ~Z01ZJúL l O. White Sharks Hockey Club képviseli: Paska Zoltán, elnök intthe ;;~,;;:.;.~;\J.;c:_;,i~'..;~;;,; 1108 Budapest Dombtető u. 12. C\ d ó szám: '1-42 n.:mi<bi'.: :Y... zo.w..~.q~.. o R Rappi Gabriella csoportvezető Szakmai és jogi szignáló: t-~2: d:pi~ Z.J O L D 9....?./!.. ~'.~.'~(If Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett csoportvezető )'}''L... ~.... Sebestyénné dr. Garas Médea jogász 3

7 _'J m-e..-u.. ej:::.x.e:t DCt ~~e"-~ c:_ ku. e.:z. <.._) l. sz. melléklet SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) a K/16242/2014/11 számú szerződés keretében biztosított "Egyesület Működési" támogatás felhasználásáról Kedvezményezett neve: Jelen elszámolás összeállítójának neve, White Sharks Hockey Club Paska Zoltán Szerződés összege: 60 OOO OOO Elszámolandó támogatás OOO.. Szerzc5déshez 'E.. mellékletként csatolt "" N.., E A bizonylatot lll N Termék KÖLTSÉGTERVfc5 kiállító (Szállító) Kifizetést igazoló Számla :!: l!! Iszoigáitatás Számla sorszáma Teljesítés dátuma Kitizetés dátuma.s o neve (lehet bozanylat száma összege (Ft) sorai.. lll megnevezése lll u röviditeni) személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Élelmiszer beszerzés irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb infnrm!l.-ilihnrrln7ó 1. WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp 002/ WSHC járulékok otp 003/ WSHC járulékok otp 004/ C 17. WSHC járulékok otp 005/ WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp 008/ WSHC járulékok otp 009/ WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp 011/ WSHC járulékok otp 012/ WSHC járulékok otp Elszámolást ellenőrizte: Dátum: aláírás: l Támogató tölti ki! A számlán szerepi ö költségterv Elc5zc5 összegböj a egyes fc5 részletek Támogatás ra Támogató tölti támogatás soraiban elszámelásá b elszámolt.. ki! terhére igényelt an elfogadott összesen elszámolt támogatás összeg összeg Eltérés összege l %-a l iiiii!jilujjiiijj/n l l illi r iliillfajjjjct i D ol llliul ll, ~ o l IMlllliilllii/J/1/ii l ~ o 1. oldal, összesen: 3

8 A számlán.. szerepl6 költségterv El6z6 Szerzödéshez e.. mellékletként csatolt "" E A bizonylatot összegböl a egyes fö részletek Támogatás ra &113 Termék Támogató tölti Eltérés KÖLTSÉGTERVfö kiállító (Szállító) Kifizetést igazoló Számla támogatás soraiban elszámolásáb elszámolt- ~ l!! Iszoigáitatás Számla sorszáma Teljesités dátuma Kitizetés dátuma ki! összege l %-é.s o neve (lehet bozonylat száma összege (Ft) terhére igényelt an elfogadott összesen sorai.. "' megnevezése röviditeni) elszámolt támogatás összeg "' u összeg beszerzés hajtó és kenőanyag szakmai anyag lliliuij::i!fjjii o c UJJJ! ll Ali lill' r 25. Hokivilág Kft. Köszörűkő AN2EA BZ Hockey Store Kft. Gyémánttüske élező HS BZ U IUiiJ/fflili 27. Telima Kft. ln-line rendszer 450 m / otp 004/ OOO OOO tárgyi eszköz 28. Telima Kft. egyéb készlet palánkelem, padozat, cserepadok, sátorbejárat, rolba 13-01/ otp 003/ kijáró és tároló 29. Biturbo Kft. 4 db akkumulátor A otp 010/ OOO 512 OOO oannwtr:n 30. Izsák Károly ev Laptop,installálás, sze BZ o o 31. ELMÜ Áramfogyasztás BZ ELMÜ Áramfogy asztás otp Telima Kft. Nézőtér kialakítása otp 003/ ELMÜ Áramfogyasztás otp 003/ ELMÜ Áramfogyasztás otp 004/ ELMÜ Áramfogyasztás otp 006/ ELMÜ Áramfogyasztás BZ ELMÜ Áramfogyasztás otp 007/ ELMÜ Áramfogyasztás otp 008/ ELMÜ Áramfogyasztás otp 009/ ELMÜ Áramfogyasztás BZ Keményfém Kft. Normálkés élezés 2 d /N BZ I'Ufrll lll igénybevett szolgáltatások 43. "Lala" Kismotor Szerviz Rolba hidraelika javítása VL 1 SA BZ OOO 9 OOO 44. "Lala" Kismotor Rolba lökhárító Szerviz javítás VL 1 SA BZ OOO 20 OOO 45. "Lala" Kismotor 1,1/4 coli szelep, Szerviz munkadij, kiszállás VL 1 SA BZ ELMÜ Áramfogyasztás ~ BZ oldal, összesen: 3

9 A számlán.. szereplc5 költségterv Elc5zc5 Szerzc5déshez e.. mellékletként csatolt... E A bizonylatot összegbc51 a egyes fc5 részletek Támogatásra ~~ Termék Támogató tölti Eltérés KÖLTSÉGTERV fc5 kiállitó (Szállitó) Kifizetést igazoló Számla támogatás soraiban elszámolásáb elszámolt- :!::: l!! Iszoigáitatás Számla sorszáma Teljesítés dátuma Kitizetés dátuma ki! összege l %-a.9 o neve (lehet bozanylat száma összege* (Ft) terhére igényelt an elfogadott összesen sorai.... megnevezése u rövidíteni) elszámolt támogatás összeg összeg 47. Keményfém Kft. Normálkés élezés 1 d /N BZ Szállítás-raktározás, költségei további dologi kiadások (kiküldetés, reprezentáció, adók, díjak) 48. ELMÜ Áramfogyasztás otp 001/ NRGCARKft. Munkadíj SZA00001/ BZ NRGCARKft. Kiszállás, munkadíj SZA00002/ BZ Köb-i Sportközp. Vízdíj v otp 004/ Bt ll 'It 52. Köb-i Sportközp. Csatornadíj v otp 004/ Köb-i Sportközp. Vízdíj v otp 006/ Köb-i Sportközp. víz és csatornadíj v otp 009/ Köb-i Sportközp. Vízdíj v otp 011/ Köb-i Sportközp. Csatornadíj v otp 011/ o o :U ItUlili Uh t 57. AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ BZ AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ otp 005/ AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ otp 008/ AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ otp 011/ l l Sorolt igény s:zerint bes:zúrhatók, de ügyelni kell az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban lévő képletek hivatkozásainak helyességére. A kitöltött táblázato(ka)t a szerződésben megjelölt e- maii eimre is meg kell kii!deni!!! összesen Ol Ol o OOO Áfa-visszaigénylés eselén a "Számla összege" oszlopban az Áfa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetm. Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek. Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, ki fizetésre és könyvelésre.!th[tum: l J (cégszerű) aláírás j! 3. oldal, összesen: 3

10 4.. rnettittd 0../1 ~j~~~ e~ t. sz. melléklet SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)..... számú szerződés keretében biztosított "Egyesület Működési" támogatás felhasználásáról Kedvezményezett neve: Jelen elszámolás összeállítójának neve, Szerződés összege: Elszámolandó támogatás.. e'" Szerzc5déshez mellékletként csatolt "" N... E A bizonylatot Ul N Termék KÖLTSÉGTERV fc5 :!::: f! kiállító (Szállító) Kifizetést igazoló Számla Iszoigáitatás Számla sorszáma Teljesités dátuma Kitizetés dátuma.s o sorai neve (lehet bozanylat száma összege* (Ft).. Ul megnevezése Ul u rövidíteni) Elszámolást ellenőrizte: Dátum: aláírás: Támogató tölti ki! A számlán szereplc5 költségterv Elc5zc5 összeg bc51 a egyes fc5 részletek Támogatásra Támogató tölti támogatás soraiban elszámelásá b elszámolt. ki! terhére igényelt an elfogadott összesen elszámolt támogatás összeg összeg l Eltérés összege l %-a személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Élelmiszer beszerzés irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó hf"-..7.f".r7p(o WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA C WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Munkabér LA WSHC Uárulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp WSHC járulékok otp 011/ WSHC járulékok otp 012/ WSHC járulékok otp 001/ oldal, összesen: WIAUJJ 1:;;; n HllllH o o o o 'r ::u ::~;; AU i ltiau o o AU \t N; it IN

11 A számlán.. szerepi ő költségterv Előző Szerződéshez "E'" mellékletként csatolt ''" E A bizonylatot összegből a egyes fő részletek Támogatás ra N"" Termék Támogató tölti Ul N Eltérés KÖLTSÉGTERV fő kiállító (Szállító) Kitizetési igazoló Számla támogatás soraiban elszámolásáb elszámolt- :!::: l!! Iszoigáitatás Számla sorszáma Teljesítés dátuma Kitizetés dátuma ki! összege l %-l 2 o neve (lehet bozonylat száma összege (Ft) terhére Igényelt an elfogadott összesen sorai.. "' megnevezése rövidíteni) elszámolt támogatás összeg "' u összeg hajtó és kenőanyag szakmai anyag ~ ( "_,.fl#liudi Hokivilág Kft. Köszörükö AN2EA BZ ~ Hockey Store Kft. Gyémánttüske élező 1 HS BZ CIUI::UJ: l Telima Kft jég karbantartó gép 12-01/ OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOC \lu Telima Kft. ln-line rendszer 450 rr 14-01/ otp OOO OOO tárgyi eszköz Telima Kft. l palánkelem, padozat, otp Biturbe Kft. 4 db akkumulátor A otp OOO 512 OOO 'Jt'itJ Izsák Károly ev Laptop, installálás, sze BZ egyéb készlet Ulilill ~ ~ PerSol Service Kft rendszer installálás H2013/ !l ELMÜ villamos energi a ELMÜ villamos energia u JAlilli l ELMÜ villamos energia ELMÜ villamos energia ELMÜ villamos energia ELMÜ villamos energia ELMÜ villamos energia ELMÜ villamos energia ELMÜ villamos energia Telima Kft Telima Kft OOO Telima Kft 13-01/ Telima Kft pálya építés OOO OOO 18 OOO OOO ELMÜ Áramfogyasztás BZ ELMÜ Áramfogyasztás otp Telima Kft. Nézőtér kialakítása otp 003/ ELMÜ Áramfogyasztás otp ELMÜ Áramfogyasztás otp 004/ igénybevett ELMÜ Áramfogyasztás otp szolgáltatások ELMÜ Áramfogyasztás BZ ELMÜ Áramfogyasztás otp ELMÜ Áramfogyasztás otp ELMÜ Áramfogyasztás otp ELMÜ Áramfogyasztás BZ Keményfém Kft. Normálkés élezés 2 d /N BZ "Lala" Kismotor S Rolba hidraelika javít VL 1 SA BZ OOO 9 OOO "Lala" Kismotor S Rolba lökhárító javítá VL 1 SA BZ OOO 20 OOO "Lala" Kismotor S 1,1/4 coli szelep, mun VL 1 SA BZ ELMÜ Áramfogyasztás BZ ~4, oldal, összesen: 3 o c

12 A számlán.. szerepl6 költségterv El6z6 Szerz6déshez e.. mellékletként csatolt "" E A bizonylatot összegb61 a egyes f6 részletek Támogatás ra Termék Támogató tölti Eltérés ~-= kiállitó (Szállitó) Kifizetést igazoló Számla támogatás soraiban elszámolásáb elszámolt r KÖLTSÉGTERV f6 :!::: l!! iszoigáitatás Számla sorszáma Teljesítés dátuma Kitizetés dátuma ki! összege J %-a so neve (lehet bozanylat száma összege (Ft) terhére igényelt an elfogadott összesen sorai.. fl) megnevezése fl) u rövidíteni) elszámolt támogatás összeg összeg Szállítás-raktározás, költségei Keményfém Kft. Normálkés élezés 1 d /N BZ ELMÜ Áramfogyasztás otp 001/ NRGCARKft. Munkadíj SZA00001/ BZ NRGCARKft. Kiszállás, munkadij SZA00002/ BZ Köb-i Sportközp. Vízdíj v otp 004/ Köb-i Sportközp. Csatornadíj v otp 004/ Köb-i Sportközp. Vízdíj v otp 006/ Köb-i Sportközp. víz és csatamadíj v otp 009/ Köb-i Sportközp. Vízdíj v otp 011/ Köb-i Sportközp. Csatornadíj v otp 011/ o K,::liAUihA Aegon biztosító biztosítás WR2013/ Aegon biztosító biztosítás WR2013/ további dologi Aegon biztosító biztosítás WR2013/ tn n Uh/U r:r kiadások (kiküldetés, ELMÜ hálózati kft. csatlakozási alapdíj reprezentáció, adók, AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ BZ díjak) AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ otp 005/ AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ otp 008/ AEgon Mo. Zrt. Vagyonbiztosítás WR2014/ otp 011/ o ~ rj u ru a: ::K Sarok igény s:zerint beszúrhatók, de ügyeini kell az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban lévő képletek hivatkozásainak heíyességére. A kitöltött fe:b ~~~.. J(ka)t a szerződésben megjelölt e- maii eimre is meg kel! kiiídeni!fl összesen OOOOOO o ot OOOj "Afa-visszaigénylés eselén a "Számla összege" oszlopban az Ala nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni. Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek. Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre. IDátum: 1-1 l l (cégszerű) aláírás 3. oldal, összesen: 3

13 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat SZAKMAl BESZÁMOLÓ Sportszervezet adatai: Székhely: Levelezési cím: Kapcsolattartó adatai: Név: Telefonszám: cím: White Sharks Hockey Club 1108 Budapest, Dombtető u Budapest, Szőlővirág u.14. Paska Zoltán A White Sharks Hockey Club kőbányai székhelyű egyesület, 2003-ban alakult meg két szakosztállyai Uégkorong és floorball). Fennállásunk óta cél a helyi sportélet fellendítésének elősegítése azáltal, hogy X. kerületi helyszínen biztosítunk lehetőséget a sportolásra, valamint minél szélesebb körben megszerettessük a jégkorongozást, mint csapatsportot A 2012/13-as TAO pályázat segítségével megvalósult jégpálya beszerzésnek köszönhetően már semmi nem áll céljaink teljesítésének útjában. Az önkormányzat közreműködésével és támogatásával október 31-én megindult a korcsolya oktatás az Ihász utcai sporttelepen felállított ponyva fedésű jégpályánkon. A jégpálya megnyitásával jégkorong csapatunk nagy előrelépést tett az utánpótlás nevelésben. Mind a gyerekek létszámában, mind az oktatás mennyiségében és minőségében látványos volt a fejlődés, az edzéseken résztvevő gyerekek száma folyamatosan nőtt. A közönségkorcsolyázás iránt is nagy volt az érdeklődés, hétvégente ingyenes korcsolyaoktatást és toborzást tartottunk. Egyesületünk minden hétköznap ig korcsolyaoktatást tartott a kerületi iskolásoknak és óvodásoknak. Jégpályánk az utánpótlás edzései és az óvodások, iskolások oktatása mellett, amatőr csapatok edzéseinek és bajnokságaiknak is helyet adott. Az egyesület célja a jégkorong sport népszerűsítése Kőbánya és a környező kerületek lakosságának körében, színvonalas és egészséges sportolási lehetőség és időtöltés biztosítása a gyermekek és felnőttek számára egyaránt egy kellemes hangulatú közösségben, valamint szakemberek közreműködésével a tehetségek kiszűrése, kinevelése és elindítása az élsport irányába. A 2013/14-es támogatási időszakban úgy értékeljük, hogy célunkat sikerült elérni, mind a népszerűség mind a minőségi munka tekintetében. A támogatási időszak alatt igyekeztünk játékosaink felszerelését bővíteni, fejleszteni, ennek segítségével a családok válláról a jégkoronghoz kapcsolódó anyagi terhek egy részét levenni. Az egyesület által megvásárolt felszerelések jó minőségűek, a rendszeres edzéshez alkalmasak. A hozzá

14 nem értő szülő gyakran vásárol olyan felszerelést, amely a heti többszöri edzésre nem alkalmas, illetve túl drága, és ha egy év alatt kinövi gyermeke, akkor következő évben már nem akar neki másikat venni, hiszen csak az óriási anyagi teher jelenik meg a szeme előtt. A felszerelések mellett edzés támogató eszközök, mint például SMR henger, elválasztó gerenda, bólyák, stb. beszerzésére is sor került. 2012/13-as tao pályázatunk tárgyi eszköz beruházás jogcímének egyes elemeire hosszabbítást kértünk. Megvalósult a sátor fedésü mobil jégpályánk kivitelezése, de a tökéletes használhatóság és kiszolgálás valamint biztonság érdekében a fennmaradó elemek megvalósítását is célul tűztük ki. Jóváhagyást kaptunk a mobil jégkorong pályához tartozó szükséges kiegészítő munkálatok elvégeztetésére. Ez a következő elemeket tartalmazta: pályatest módosítása Uátékos kijárat kialakítása a palánkrendszeren) pályatest melletti padozat átépítése (horganyzott vázszerkezet OSB borítással) játékos cserepadok készítése sátor bejárat kialakítása Rolba Uégkarbantartó gép) kijárat és szigetelt tároló kialakítása nézőtér, lelátó kialakítása (horganyzott vázszerkezet felületkezelt deszka borítássa l) A saját jégpályánk mellett az idősebb korosztállyai rendszeresen nagypályán is edzettünk. Így fejleszthető még jobban a technikájuk, sebességük, megszakják a nagypályán történő játékot, erősebb passzolás szükségességét. Ezen edzéseket, valamint az április-október közötti időszak jeges edzéseit az Erzsébeti jégpályán tartottuk, valamint a nyári jeges edzőtábort is ott bonyolítottuk le. A nyári időszakban a jégpályát görkorcsolya pályává alakítottuk, ahol görkorcsolya, görhoki, floorball stb. oktatással folytattuk a munkát. Június végétől görkorcsolyás edzőtáborokat szerveztünk. A támogatás segítségével meg tudtuk teremteni mindehhez a helyszínt és a megfelelő körülményeket, minőségi felszereléseket, képzett szakemberek részvételét az oktatásban és a gyermekek versenyeztetését. Fontosnak tartjuk, hogy a csapatsportok nyújtotta közösségi életbe újonnan belekóstoló gyermekek és családtagjaik sok pozitív élménnyel gazdagodjanak, valódi csapattá kovácsalódjanak és lojalitással viseltessenek az egyesület iránt. A pályázat útján elnyert támogatás segítségével megnyílt a jégkorongozási lehetőség azon gyermekek számára is, akik családjuk anyagi helyzete miatt, korábban nem tehették meg, hogy részt vegyenek a jeges foglalkozásokon.

15 Általános összefoglaló eredmények: Jégkorong szakosztály a) Bajnoki helyezések: Csapat (korosztály, nem) Bajnokság Helyezés 2013/2014 U8 (vegyes) Szupermini részvétel 12 db tornán UlO (vegyes) Mini részvétel 9 db tornán U12-16 VUB VUB IV. Felnőtt Női OB VI. Felnőtt Férfi AHL ll. b) Igazolt sportelói létszám a 2013/2014-es bajnoki szezonban (jégkorong szakosztály): Utánpótlás U8- U16 :83 fő Felnőtt Női: 23 fő Felnőtt férfi: 30 fő c) Tanfolyamokon oktatáson rendszeresen résztvevők: 18 év alattiak: 135 fő felnőtt: 42 fő Összesen: 313 fő

16 Floorball Szakosztály Csapat (korosztály, nem) Bajnokság Helyezés 2013/2014 U9 (vegyes) unihoki l. Ull fiú unihoki IV. Ulllány unihoki l. U13 lány unihoki l. UlS fiú unihoki lll. UlSiány unihoki lll. U12 lány OB l. U14 fiú OB l. Felnőtt Férfi OB 3 l. d) Igazolt sportelói létszám a 2013/2014-es bajnoki szezonban (floorball szakosztály): Utánpótlás U9- U ls : 74 fő Felnőtt : 16 fő e) Tanfolyamokon oktatáson rendszeresen résztvevők: 18 év alattiak: 37 fő - felnőtt: 18 fő Összesen: 145 fő

17 Józsefváros önkormányzata "Jó Sport" kitüntetést adományozott a White Sharks Hockey Club- nak!

18 2014. szeptember elsejétől indított programtervünk a Kőbányai WS Jégpályán A görkorcsolyapálya október 10-ig üzemelt, amikor is megkezdtük a jeges szezonra való felkészülést, a pálya átépítését. A nyitás október 17. Az óvodai és iskolai oktatás szervezése megkezdődött, jelentkezési határideje szeptember 30. Az oktatás kezdése november 3. az intézmények November hónapban hétvégenként ingyenes korcsolyaoktatást tartottunk a helyi gyerekeknek. Decemberben folytattuk a nagysikerű Mikulás ünnepséget a jégen. Februárban óvodás korcsolya versenyt rendezünk. Utánpótlás csapataink U8 ( 2 csapat ), U10, U12-16 korosztályokban versenyeznek az MJSZ által kiírt bajnokságokban. A gyerekek létszáma és tudásszintje is eljutott arra a szintre, hogy nagypályás bajnokságokban is részt vegyenek. Ehhez ameddig saját szabványméretű pályánk nem lesz, más budapesti jégcsarnokokban kell jégfelületet bérelnünk. A következő szezonban önálló U12 és U16 csapatokat is szeretnénk versenyeztetni. A versenyeztetéshez és a további működéshez az önkormányzattól szeretnénk anyagi segítséget kérni 4 millió Ft formájában. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen. Budapest, január 14. Tisztelettel:... Paska Zoltán p. h.

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület ,-41 - (J' {li ' ' " ' _,,_'_-J_. szamu eloterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a White Sharks Hockey Club szakmai tevékenységéről

Részletesebben

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetésben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban

Részletesebben

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06292/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06292/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00169/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00169/2013/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

J1l. számú előterjesztés

J1l. számú előterjesztés J1l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok támogatási

Részletesebben

A települési nemzetiségi önkormányzati választások eredményeképpen 2014. október 27-én megalakult a Kőbányai Roma Önkormányzat.

A települési nemzetiségi önkormányzati választások eredményeképpen 2014. október 27-én megalakult a Kőbányai Roma Önkormányzat. (; 00. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásáról szóló szerződés

Részletesebben

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló lj)_ C] számú előterjesztés Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata"

Részletesebben

Y. számú előterjesztés

Y. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Y. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

lj1 it. szám ú előterjesztés

lj1 it. szám ú előterjesztés lj1 it. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, Bányató utcában található 42444/34 hrsz.-ú

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Kada utca 27-29. szám alatti, 41671/l hrsz.-ú ingatlanon tornaterem.

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Kada utca 27-29. szám alatti, 41671/l hrsz.-ú ingatlanon tornaterem. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Kada utca 27-29. szám alatti, 41671/l hrsz.-ú ingatlanon tornaterem építéséről

Részletesebben

Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése

Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tárgy: negyedéves előrehaladási jelentés Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/465-1/2015/I. Tárgy: Maros-menti Utánpótlás Futball Club Üi.: Darabos Orsolya Katalin támogatási kérelmének elbírálása Melléklet: együttműködési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) (.'he, ' ' ". ' ~ szamu eloteqesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2014. évi támogatásáról I. Tartalmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 85.037-111/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 1 (Beadási határidő: 2013. július 30.) A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE02953/2014/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE02953/2014/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

jj l. számú előterjesztés

jj l. számú előterjesztés l -~r" jj l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi éves közszolgáltatási

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére.

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére. Készítette: S.

Részletesebben

SQG. számú előterjesztés

SQG. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere SQG. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság évi munkatervéről BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJA _(_~ _. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság 2014. évi munkatervéről

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére Előterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére Tárgy: Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása pályázat keretében Az előterjesztést

Részletesebben

~. számú előterjesztés

~. számú előterjesztés ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatásáról

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról {(é{;. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál A jégkorong bűvöletében! Sebesség, erő, dinamika, kreativitás és egyedülálló hangulat! Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál 1 Előzmények 1989-ben megalakult a Debreceni Amatőr Hoki Klub (DAHK)

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

A Közkincs Egyesület 2014. december 19-én benyújtotta a támogatás elszámolását a támogatási

A Közkincs Egyesület 2014. december 19-én benyújtotta a támogatás elszámolását a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1,C;,,_J,J, számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Közkincs Művészeti és Kolturális

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

5 \. számú előterjesztés

5 \. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere 5 \. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében kötött feladatellátási

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: FC Zirc támogatási kérelme sportpálya felújítási pályázathoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető. {5,?J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásának elszámolásáról

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Jegyzőkönyv 2. számú melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN egyrészről: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Bp., Baross utca 63-67.; képviseli:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötésére. Pénzügyi Bizottság

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötésére. Pénzügyi Bizottság 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft.-vel

Részletesebben

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey UTCA 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám:1-220/2016. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Ciróka

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.~.(1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

L51 számú előterjesztés

L51 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L51 számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbánya kolturális életének 2015.

Részletesebben

A 2013. évi Komposztálási Program keretében az 54/2013. (X. 17.) KÖKT határozat alapján a

A 2013. évi Komposztálási Program keretében az 54/2013. (X. 17.) KÖKT határozat alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ;::(.r- szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "2014. évi Kőbányai KomposztáJási Program -l. forduló" elnevezéső

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

~J J~. számú előterjesztés

~J J~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~J J~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a -vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításáról

Részletesebben

102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete

102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete 102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - Mentőállomás létesítésére - Amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó u. 22, statisztikai

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BÖDEI SPORTEGYESÜLET... A kérelmező szervezet rövidített neve: BÖDEI SE... Gazdálkodási formakód

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécselyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Pécselyi SE Gazdálkodási formakód

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 33/2013.{1I. 25.) számú. határozata

NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 33/2013.{1I. 25.) számú. határozata NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 33/2013.{1I. 25.) számú határozata a 2013. évi Kiemeit csapatsportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos döntésről

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. január

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság október 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság október 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-496/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. október 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Sport

Részletesebben

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 176/2014. (IV. 22.) sz. határozata alapján a szabadidősport egyesületek éves

Részletesebben

Aszódi Futball Club szakmai beszámolója

Aszódi Futball Club szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MINTA DOKUMENTUM Tárgy: Szakmai beszámoló 1 Aszódi Futball Club szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

i.sjr. számú előterjesztés

i.sjr. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere i.sjr. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2014.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ BUDAPESTI OLIMPIAI KÖZPONT NÉPLIGETI SPORTTELEP LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI!

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI! Kitöltési útmutató Sz-Sz-B. Megyei Igazgatóság Bajnokságaira való nevezés feltételeinek teljesítéséhez (Hivatkozási szám a versenykiírásban szereplővel azonos) MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f2j~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Utcáról Lakásba Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II.

ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59814/2010. 40404-3/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II. Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak 1790. helyrajzi szám

Részletesebben

'&o(~ n. Arf6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. szárnú előterjesztés

'&o(~ n. Arf6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Arf6 szárnú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az erdei iskolák és nyári táborok működésének

Részletesebben

cc;' . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

cc;' . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere cc;'. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az MSD Pharma Hungary Kft.-vel együttműködési megállapodás kötéséről

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben