A Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2008. évi üzleti terve"

Átírás

1 Határozati javaslat 8. számú melléklet A Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve Debrecen, január 1

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezető A társaság neve címe, adatai Az alapító neve, címe A társaság tevékenységi köre A finanszírozási igény jelzése Az üzleti terv összefoglalása A vállalkozás illetve tevékenységeinek rövid ismertetése, leírása Ágazati- és helyzetelemzés Makro és mikrokörnyezeti elemzés Makrokörnyezet bemutatása Mikrokörnyezet elemzése A versenytársak elemzése Marketing helyzetelemzés és terv Az árak Promóció, kommunikáció és reklám Programok és rendezvények szervezése Szállodai és vendéglátói együttműködések Szolgáltatás értékesítési előrejelzések Ellenőrzés és korrekció Piackutatás, ügyfél-elégedettség mérés Pénzügyi terv és elemzés Szervezeti felépítés Kockázatelemzés SWOT analízis Technológia kockázat Felkészülés a váratlan eseményekre Fejlesztési terv Mellékletek évi pénzügyi terv

3 1 Bevezető 1.1 A társaság neve címe, adatai Név: Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság Rövidített cégnév: Debrecen Jégcsarnok Kht. Székhely: 4031 Debrecen, Derék u. 33. Bankszámla szám: Ügyvezető: Becsky András 1.2 Az alapító neve, címe Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac u. 20. Képviselője: Kósa Lajos, polgármester 1.3 A társaság tevékenységi köre A társaság kiemelten közhasznú szervezet Fő közhasznú tevékenységi köre: Sport létesítmény üzemeltetése (92.61) Egyéb közhasznú tevékenységi köre: egyéb sport tevékenység (92.62) 1.4 A finanszírozási igény jelzése A társaság közhasznú tevékenységet lát el, az Önkormányzat a tevékenységek folyamatos ellátásának biztosítása érdekében működési támogatást nyújt illetve szolgáltatást vásárol saját intézményei részére. Mindezek mellett az Önkormányzat a társaság projekthitelét terhelő banki költségekre készfizető kezességet vállal. A társaság a 2008-as évi tervezett bevételeit és költségeit figyelembe véve 89 millió forint önkormányzati forrás biztosítását tartja kívánatosnak. 2 Az üzleti terv összefoglalása Az üzleti terv a társaság 2008-as évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseit mutatja be, felhasználva a korábbi évek empirikus tapasztalatait és pénzügyi eredményeit. A tanulmány az első részben röviden ismerteti a vállalkozás megalapítása óta eltelt időszakot, bemutatja a Jégcsarnokot, felvázolja az intézményben zajló, a közhasznú feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket és az egyéb, piaci potenciált jelentő szűkebb és tágabb fogyasztói és versenytársi környezetet. A társaság január 1-től működik önkormányzati fenntartású közhasznú társaságként, a

4 es évben sikeresen lezajlott a közhasznú társasággá való átalakulás, stabilizálódtak a korábbi évekre jellemző finanszírozási problémák. A megfelelő működési háttér kialakításának eredményei már a 2007-es évben megfigyelhetőek voltak, a Jégcsarnok ismertsége, kihasználtsága továbbá az ebből eredeztethető pénzügyi számok és egyéb mutatók folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak. A 2008-as évben a társaság tovább kívánja folytatni a 2007-es évben elkezdett folyamatokat, kiemelt figyelmet fordítva a közhasznúsági megállapodásban foglaltak teljesítésére. 3 A vállalkozás illetve tevékenységeinek rövid ismertetése, leírása A Debrecen Jégcsarnok Kht január 1. óta működik közhasznú társaságként, korábban magán- ill. PPP konstrukció (többségi magántulajdonnal) keretében működött. A Debrecen Jégcsarnok Kht. egyetlen projektjeként a Jégcsarnokot üzemelteti. A Jégcsarnok Debrecen város legnagyobb lakótelepének nyugati szélén, a Tócóvölgyben található. Az 1800 m 2 - es jégfelülettel rendelkező Jégcsarnok finn technológia alapján épült és került átadásra május 24-én. Az intézmény a jégpályán túl 4 öltözővel, zuhanyzókkal, irodákkal illetve kiszolgáló létesítményekkel (büfé, sportbolt, korcsolya kölcsönző valamennyi szolgáltatás outsorcing tevékenységben működik) rendelkezik. Az év 10 hónapjában jeges sportok fogadására alkalmas Jégcsarnok legfontosabb tevékenységi körei az alábbiak: a) működteti a közhasznú célokat szolgáló sportlétesítményt, annak karbantartásáról, fenntartásáról gondoskodik a közhasznú szolgáltatás fenntartása érdekében, b) támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezeteket, biztosítja részükre a jégsporthoz kapcsolódó tevékenységük fejlesztését, c) kialakítja az általa működtetett sportlétesítményben a gyermekek jogsportra nevelésének, képzésének feltételeit, a rehabilitációs célú jégsportok igénybe vételének rendszerét, d) kialakítja azokat a működési formákat és azok folyamatos fenntartását biztosítja, amelyek a gyermekkorúak valamint a fiatal felnőtt korúak szabadidő sportját, sportéletét biztosítják, e) kialakítja azokat a működési formákat, amelyben a település teljes lakossága a szolgáltatást a működési rendnek megfelelően tudja igénybe venni, f) együttműködik az illetékességi területen működő állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, a testnevelés és a sport területén, g) helyet biztosít a tömeg-, diák, és lakossági sportrendezvények és a városi kulturális rendezvények lebonyolításához. További tevékenységek közé tartozik a jégpálya piaci alapon történő bérbeadása, illetve 4

5 közönségkorcsolyázás alkalmával belépőjegyes konstrukcióban minél nagyobb számú vendégkör fogadása. Az optimális kihasználtságot az Önkormányzati támogatásokat és banki hitelre vonatkozó kezességvállalást figyelembe véve olyan bérleti konstrukciókkal kívánjuk biztosítani, mely garantálja a megfelelő mérleg szerinti eredményt. A jeges sportágak fogadásán illetve a jeges rendezvények (jégdiszkók, versenyek, stb.) szervezésén túl a Jégcsarnok az év egykét nyári hónapjában karbantartási szünet miatt olyan száraz felületet is tud kínálni az érdeklődő cégek illetve magánszemélyek számára, mely különféle sport, kulturális és szórakoztató jellegű rendezvény fogadására alkalmas. A 2007-es évben mobil parkettarendszer elhelyezésével kosárlabda csarnokká alakítottuk át az intézményt. A jégpálya hasznosításán túl addicionális bevételekre a Jégcsarnok helyiségeinek hasznosításából valamint a külső és belső reklámhordozók értékesítéséből tesz szert a társaság. 4 Ágazati- és helyzetelemzés 4.1 Makro és mikrokörnyezeti elemzés Makrokörnyezet bemutatása A jégsportok magyarországi intézményi háttere és támogatottsága a korábbi évek alacsony szintjéhez viszonyítottan lassú, de növekvő tendenciát mutat. Mivel jellegét tekintve valamennyi jeges sportág költségigényes továbbá komoly infrastruktúrát (Jégcsarnokokat, edzőtáborozási lehetőségeket) igényel, ezért elengedhetetlenül szükséges a megfelelő finanszírozási rendszer kialakítása mind az intézmény, mind a felhasználók vonatkozásában Mikrokörnyezet elemzése A mikrokörnyezet elemzésekor két szegmens vizsgálatával foglalkozunk, a szabadidő sporttal illetve az amatőr és versenysporttal. A szabadidő sport esetében a Jégcsarnok szűk környezetét (Tócóvölgy, Debrecen, Hajdú-Bihar Megye, Tiszántúli régiók) vizsgáljuk, melyeket tömegkommunikációs eszközökkel próbálunk minél hatékonyabban elérni. A Jégcsarnokot szervezett keretek között látogató, amatőr- és versenysportot képviselő csapatok, szakosztályok, iskolák elérhetőségét ismerjük, célunk, hogy ezeket a csoportokat minél nagyobb létszámban integráljuk a Jégcsarnok működéséhez. Partnereinket folyamatosan tájékoztatjuk a Jégcsarnok programjairól, rendezvényeiről, elsősorban a versenyek és edzőtáborok szervezéséhez szükséges feltételekről és lehetőségekről. 5

6 4.1.3 A versenytársak elemzése A versenytársak elemzését három kategória szerint végeztük el: (1) közvetlen versenytárs (2) más magyarországi jégpályák, (3) egyéb sportolási és szabadidős konkurenciák. Közvetlen versenytársak A debreceni Nagyerdőn található műjégpálya jelenti számunkra az elsődleges konkurenciát, ismertségét és népszerűségét jelentősen befolyásolja a közel 30 éves múltja és a frekventált elhelyezkedése. A késő őszi hónapoktól a kora tavaszi hónapokig üzemelő műjégpálya elsősorban a közönségkorcsolyázási időszakok tekintetében jelent konkurenciát a versenysporthoz szükséges jégminőséget a nyitott jelleg miatt nem tudja prezentálni. Más magyarországi jégpályák, jégcsarnokok (nemzetközi versenyek miatt) Tapasztalati adatok alapján ismert, hogy a Jégcsarnokot más környező települések lakói is látogatják, azonban volumenüket tekintve nem relevánsak. A konkurens magyarországi jégpályákkal, jégcsarnokokkal így első sorban szervezett események, programok, versenyek, edzőtáborok szervezésekor számolunk. Versenytársainktól addicionális, értéknövelt szolgáltatásokkal különböztetjük meg magunkat, melynek kommunikációjára a 2008-as évben kiemelt figyelmet fordítunk (kapcsolt szolgáltatások, szállodai, turisztikai együttműködések, stb). Egyéb sport konkurenciák A debreceni jeges sportágak a Jégcsarnok megnyitásáig nem igazán tudtak fejlődni, hiszen a nyitott jégpálya néhány hónapos nyitva tartása illetve a versenysporthoz szükséges jégminőség hiánya nem tette lehetővé a megfelelő szakmai munkát. Így a Jégcsarnok megnyitásáig a jeges szakosztályoknak a többi egyéni és csapatsportághoz képest komoly lemaradásuk volt, mely az elmúlt közel 4 évben megindult a fejlődés útján. Célunk az, hogy a jeges sportágak és a szabadidősportok népszerűsítésével utánpótlás bázist alakítsunk ki a szakosztályok számára, mely reményeink szerint komoly konkurenciát fog jelenteni a közeljövőben a jelenleg kedvelt labdajátékok és szabadidősportok számára. Komoly figyelmet fordítunk ezért a korcsolyázás fiatal korosztály körében történő népszerűsítésére és kommunikációjára. 5 Marketing helyzetelemzés és terv 5.1 Az árak Társaságunk az árképzés esetén a korábbi évek gyakorlatát követi, két konstrukció keretében alakítja ki árait: a fix, pályabérletre vonatkozó valamint a közönség számára igénybe vehető 6

7 alkalmakkor belépőjegy konstrukciót. A pályabérlet során a tevékenység jellege miatt megkülönböztetünk ún. támogatott és piaci árakat. Az árképzésnél továbbá figyelembe vettük más magyarországi jégpályák árait. Ennek megfelelően az alábbi nettó árakat képeztük: (a) pályabérlet 1 támogatott: Ft/óra piaci ár: Ft/óra (az árak nettó árak, és kizárólag a jégpálya valamint az öltözők használatának díját tartalmazza, az egyéb járulékos költségeket rendészet, takarítás, stúdió technika, felszerelés bérlés, stb. - nem.) (b) közönségkorcsolya 2007 szeptemberében jegy- és bérletkonstrukciónkban az alábbi változtatásokat hajtottuk végre: 1.) bevezettük a felnőtt és diákjegyet, 2.) a bérleteknél 5 és 10 alkalmas bérletet különböztetünk meg, 3.) a nem korcsolyázó egyének számára kialakítottuk a kísérőjegyet, 4.) a curling pálya közönségkorcsolyázás alatt való igénybevételére külön belépőjegyet határoztunk meg. Belépőjegyek, bérletek árai: egy alkalomra (két és fél óra) szóló belépőjegy: bruttó 700 Ft (diák) és 780 Ft (felnőtt) diákbérlet 5 alkalmas: bruttó 3000 Ft diákbérlet 10 alkalmas: bruttó 5500 Ft felnőtt bérlet 5 alkalmas: bruttó 3300 Ft felnőtt bérlet 10 alkalmas: bruttó 6200 Ft csoportos jegy: bruttó 550 Ft/fő (15 vagy annál több fő esetén) családi jegy: bruttó 2400 Ft (2 felnőtt és 2 gyermek részére) kísérőjegy: bruttó 100 Ft curling jegy (1 óra / fő): bruttó 1000 Ft A belépőjegy és bérlet árakat hasonlóan a tavalyi évhez a 2008/09-es szezon kezdetével, azaz szeptember 1-vel kívánjuk indexálni. A meglévő helyiségbérleti szerződéseknek megfelelően az alábbi összegek kerülnek kiszámlázásra 1 Az egyes árakat a napszakok figyelembe vételével tovább differenciáljuk. 7

8 partnereink felé: Sportbolt: Ft+áfa Korcsolya kölcsönző: Ft+áfa Büfé: Ft+áfa Az értékesíthető reklámfelületek árai a társaság médiaajánlatában szerepelnek. 5.2 Promóció, kommunikáció és reklám A 2007-es üzleti tervben vállalt marketingcélok, többek között a jégcsarnok ismertségének, kedveltségének növelése, valamint reklámhirdetések számára vonzó színhellyé való alakításának terve teljes mértékben megvalósult. Ez jó alapot jelenthet az elkövetkezendő évek belépőjegy- és marketingbevételei szempontjából. A 2008-as évre tervezett kommunikációs súlypontok: A jégcsarnok ismertségének további erősítése Hosszú távú marketing stratégia kialakítása egységes arculati elemek, tervezhető kommunikáció Szolgáltatás reklámozás versenyképes szolgáltatások ill. azok reklámozása Az újdonságokra (születésnapi partik, céges rendezvények, curling) való érdeklődés fenntartása, illetve újabb ötletek, szolgáltatások bevezetése. Kommunikációs mix: Helyi TV Debrecen TV és Alföld TV (Az Alföld TV-ben az ÉLEN című magazinműsor folytatása hokisulival) Helyi rádiók Elsősorban Friss Rádió és Rádió FM 95, továbbá egyéb helyi rádiók Hajdú-Bihari Napló és egyéb helyi lapok Óriás plakát és City Light poszterek A Corában saját vitrin, szórólapok Autóbuszokon LCD monitorokon futó spot Internet, hírlevelek Nagyobb rendezvényeken való szórólapozás 5.3 Programok és rendezvények szervezése Társaságunk folyamatosan szervez a nagyközönség számára, valamint célzott csoportok számára 8

9 rendezvényeket. Ma már hagyományosnak tekinthető rendezvényeink a februári Maskarádé, és az évzáráshoz, illetve a karácsonyhoz kapcsolódó műkorcsolya gálák. A csarnok funkcionalitásának figyelembe vételével főképpen sportrendezvények szervezésére fogunk a jövőben koncentrálni márciusában nagyszabású korcsolya gyorsasági versenyt fogunk rendezni, melyet hagyományőrző jelleggel szeretnénk megtartani rendezvényeink között. Augusztus 1. és 3. között a curling sport népszerűsítése érdekében nemzetközi curling Bonspiel bajnokságot tervezünk lebonyolítani. 5.4 Szállodai és vendéglátói együttműködések A Jégcsarnok egyik fontos és nagy figyelemmel kísért célközönsége a hazai és nemzetközi jeges szakosztályok, akik edzőtáboraikat, felkészülési időszakjaikat rendszeresen töltik más országokban és városokban. Meglévő partnereink segítségével célunk a hozzánk látogató csapatok magas szintű kiszolgálása, mind a jégsport mind a vendéglátás terén nyarán az eddig kihasználatlan júniusjúlius hónapokban egy kosárlabda tábornak adott otthont a jégcsarnok évben is szeretnénk hasonló módon kihasználni a jég nélküli csarnokot, így már tavasz elején kiajánljuk, mint lehetséges edzőtáborozási helyszínt a magyar kosárlabda csapatoknak. 5.5 Szolgáltatás értékesítési előrejelzések Társaságunk célja a látogatói szám növekvő trendjének megtartása továbbá havi rendszerességgel rendezvények ill. mérkőzések szervezése. Célunk továbbá a jelenlegi kihasználtság további fokozása, a délelőtti iskolai csoportok számának a növelése, a nehezen értékesíthető időintervallumok (hétköznaponként óra között) jobb kihasználása szervezett csoportok (óvodák, a megye oktatási intézményeinek) bevonásával. A 2007-es évben bevezetett születésnapi partik szervezése tovább javítja a csarnok kihasználtságát, és a nagy sikerre való tekintettel most már nemcsak közönségkorcsolyázási időben, hanem hétköznap is biztosítjuk a feltételeket hasonló rendezvényekhez. A curling szeptemberi bevezetése a céges rendezvények szempontjából nagy fellendülést eredményezett. Célunk, hogy a jégcsarnok népszerűségét tovább erősítsük a cégek körében, akik év végi záró rendezvényeiket, vagy csapatépítő tréningeket tudnának nálunk tartani. 5.6 Ellenőrzés és korrekció A kihasználtsági és látogatottsági adatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, a szükséges beavatkozásokat kampányok, új bérleti konstrukciók kialakítása a társaság operatív stratégiáját és pénzügyi helyzetét figyelembe véve hajtjuk végre. 5.7 Piackutatás, ügyfél-elégedettség mérés A 2007-es év elején nagy számú mintán közvélemény kutatást végeztünk a célcsoportunk 9

10 igényeinek minél szélesebb körű megismerése érdekében. A 2008-as évben is meg kívánjuk ismételni a kutatást, illetve folytatni azt kisebb, omnibusz jellegű felmérésekkel. 6 Pénzügyi terv és elemzés A 2008-as évre vonatkozó bevételi és költség tervadatokat az 1.sz. melléklet tartalmazza 7 Szervezeti felépítés A társaság jelenleg 6 fő főállású alkalmazottból (irodavezető, marketing vezető, műszaki vezető és három fő karbantartó) illetve egy fő megbízási jogviszonnyal rendelkező ügyvezetőből áll. Ügyvezetői feladatok: Egyszemélyes felelős vezetőként a gazdasági társaságokról szóló törvények alapján, az alapító okirat valamint a közhasznú megállapodás által megadott keretek között gondoskodik a társaság folyamatos működéséről, ezen belül is: meghatározza a munkarendet és működteti a kft, azon belül a Jégcsarnok mint létesítmény igazgatását gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az alapító okirat alapján reá hárulnak. képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben. Folyamatosan gondoskodik a társaság szervezetének fejlesztéséről Műszaki igazgatói feladatok: A Jégcsarnokkal kapcsolatos műszaki feladatok koordinálása A karbantartói személyzet ellenőrzése, a munkaidő beosztásának meghatározása, módosítása, a tevékenységek összehangolása A műszaki beruházásokkal, javításokkal kapcsolatos feladatok előkészítés, döntéstámogatási anyagok prezentálása Döntési jogok gyakorlása az ügyvezető által meghatározott keretek között Műszaki nyilvántartásra vonatkozó rendszerek kialakítása, valamint az irodavezetővel 10

11 együttműködve a műszaki-ügyviteli, információs, dokumentációs rendszer kialakítása Az irodavezetővel közreműködve a Kht. eszközeinek leltárba vétele, a leltár rendszeres kiértékelése, a kárfelelősség érvényesítése A Kht. üzleti terv műszaki fejezetének elkészítése és előterjesztése az ügyvezető felé. A műszaki fejezettel kapcsolatos fő feladatok: - műszaki terv- és tényadatok ismertetése különös tekintettel a karbantartási időszakra - a felmerülő beruházási, fenntartási, karbantartási igények előterjesztése az ügyvezető felé Irodavezetői feladatok a társaság ügyviteli, információs és dokumentációs rendszerének kialakítása és vezetése a könyveléshez szükséges számviteli és számlázási rendszer vezetése, dokumentálása és átadása; pénztárjelentés vezetése kapcsolattartás a hatósági intézményekkel, bankkal, szerződött partnerekkel valamint a tulajdonosokkal Marketing vezetői feladatok A jégcsarnok marketing és értékesítési tervének elkészítése Belépőjegy- és bérletkonstrukciók kialakítása, árképzés Éves rendezvénynaptár készítése Partnerekkel való kapcsolattartás Konkrét reklámcsomagok összeállítása partnerek részére A jégcsarnok weboldalának folyamatos aktualizálása, hírlevelek küldése Közvélemény-kutatás készítése és kiértékelése A jégcsarnok képviselete harmadik fél felé Potenciális szponzorok felkutatása, rendezvény szponzoráció megszervezése Rendezvények előkészítése, lebonyolítása A jégcsarnok szolgáltatásainak reklámozása ill. körének bővítése Karbantartói feladatok az operatív műszaki feladatok ellátása, különös tekintettel a jégpálya karbantartására valamint a hűtőgépház és a folyamatos felügyeletére a Jégcsarnok egyéb műszaki teendőinek ellátása pályagondnoki feladatok ellátása, közreműködés a biztonsági személyzettel a közönségkorcsolyázások valamint az edzések alkalmával történő beléptetésnél 11

12 8 Kockázatelemzés 8.1 SWOT analízis A környezeti és vállalati belső elemzést az ismert SWOT analízis segítségével ismertetjük: Strengt / Erősségek Weeknesses / Gyengeségek a régió egyetlen fedett Jégcsarnoka aöltözők száma egyedülálló téli sportolási lehetőség a térségben a Jégcsarnok elsősorban edzőcsarnok, állandó problémát modern technológia jelent a nagyobb rendezvényeknél a kiszolgáló megfelelő számú és összetételű célközönség létesítmények továbbá a fűtött helyiségek hiánya iskolai testnevelésóra program, utánpótlás nevelés Jégtechnológiával kapcsolatos hibák specifikus jellegei miatt nehéz az üzemeltetés Opportunities / Lehetőségek Threats / Veszélyek a felfutó jégsportok (műkorcsolya, jégkorong, technológiai veszélyekből származó üzemeltetési és gyorskorcsolya) intézményi háttere, utánpótlás nevelés pénzügyi kockázat (költségek és bevételkiesés) a korcsolyázás, mint szabadidősport népszerűségének növekedése a Jégcsarnok illetve a város adottságait kihasználva hazai és nemzetközi versenyek és edzőtáborok szervezése új sportágak (curling) elindítása 8.2 Technológia kockázat A Jégcsarnok speciális műszaki-technológiai hátterének két főbb komponense van: a hűtésventillációs technika és a jégkarbantartó gép. Ezek műszaki meghibásodása esetén nem csak a javítás költségével, hanem az üzemszünet miatti bevételkieséssel is számolni kell. Fontosabb kockázati tényezők a következőek: a technológiai konténer kompresszorainak üzemszünete a jégminőség romlásához (jég keménységének és vastagságának csökkenése) vezethet, hosszú távú üzemszünet esetén a jég olvadásnak indul a szellőzőrendszer nem megfelelő működése esetén magas páratartalom, alacsony vagy túlzottan magas belső hőmérséklet alakulhat ki, mely hatással van mind a jég minőségére, mind a vendégek komfortérzetére a számítógépes kontrollrendszer hibája esetén a hibaüzeneteket nem tudjuk fogadni, így a hibákból fakadó probléma-elhárítás intervalluma megnő az elektromos jégkarbantartó gép bármely funkcionalitásbeli problémája komoly gondot okozhat, hiszen a Jégcsarnok nem rendelkezik másik karbantartó géppel; más létesítményekből 12

13 történő gép bérlése pedig időigényes. Jégkarbantartó gép nélkül pedig megoldhatatlan a jégfelújítás. 8.3 Felkészülés a váratlan eseményekre A társaság komoly szervízhálózattal rendelkezik az esetleges problémák elhárítása érdekében, illetve rendszeresen végez karbantartásokat a hibák kiküszöbölése érd 9 Fejlesztési terv A 2008-évi fejlesztési terv fontosabb pontjai: öltöző helyiségek kialakítása a lelátó alatt az egyre növekvő vendégszám kulturális fogadása érdekében fűtés rendszer kiépítése a lelátó alatt alternatív világítástechnika kiépítése a különféle rendezvények, programok egyedi igényeihez mérten zsűri fülke befedése egyes meglévő öltözők átalakítása a jégkorong szabványoknak megfelelően a Jégcsarnok bejárati részén lévő zöldterület rendezése Becsky András ügyvezető 10 Mellékletek évi pénzügyi terv 13

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06303/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06303/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2012. ÉV. Szeged, 2013. február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2012. ÉV. Szeged, 2013. február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2012. ÉV Szeged, 2013. február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató I. ÖSSZEFOGLALÓ A 2012. ÉV ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL Társaság neve: Szegedi Sport és Fürdők

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató I. ÖSSZEFOGLALÓ A 2013. ÉV ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL Társaság neve: Szegedi Sport és Fürdők

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 1. Bevezető Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása... 6 3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei... 9 4. Marketingterv... 11 5.

Részletesebben

Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII

Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Központi telefonszám: 292-0258 Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423. Fax: 292-3233 Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97. Ügyfélszolgálat: 06-30-549-6922 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Józsefváros Magdolna-negyed, szociális városrehabilitáció

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

\~,.,:"... BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Czigléczkiné L iszka i

\~,.,:... BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Czigléczkiné L iszka i BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 215/2015. Előadó : Edit Mell.: l db Czigléczkiné L iszka i Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szakmai terv

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szakmai terv Magyar Labdarúgó Szövetség Szakmai terv 2013 I. fejezet Nemzetközi terület... 3 1. A szakterület tevékenysége... 3 2. A szakterület eseti vagy projektszerű feladatai... 3 II. fejezet Biztonság... 4 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. 2015. évi munkaterve és a 2015-2020-as

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI II. MODUL Üzleti terv készítési ismeretek Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Üzleti tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak... 21 Az üzleti terv bevezető,

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont fenntartása alatt működő Győri Agóra PóLUS intézmény előzetes üzleti terve

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont fenntartása alatt működő Győri Agóra PóLUS intézmény előzetes üzleti terve A Győri Művészeti és Fesztiválközpont fenntartása alatt működő Győri Agóra PóLUS intézmény előzetes üzleti terve Készült a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Agóra PóLUS

Részletesebben

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím:

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti Női kézilabda Sportegyesület KNKSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 21 2012.08.28. 13:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORT EGYESÜLET GYŐRI

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN VÉDELEMGAZDASÁGTAN BEKES KATALIN VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN PRESENTATION OF THE COMPANY ACTIVITY AND ITS CHARACTERISTICS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Murainé Szakáts Ildikó. Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Murainé Szakáts Ildikó. Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése. A követelménymodul megnevezése: Murainé Szakáts Ildikó Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése A követelménymodul megnevezése: Tanfolyamszervezés és -vezetés A követelménymodul száma: 0081-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Döntés-előkészítő dokumentum. Budapest, 2010. november 15.

Döntés-előkészítő dokumentum. Budapest, 2010. november 15. A Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő és a Városi Sportcsarnok és Létesítményei intézmények potenciális jogi átalakításának vizsgálata, valamint e két intézmény és a Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Készült: 2015. 03. 05. Készítette: Erős József alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 23 2012.08.28. 10:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület nincs 3 A szakszövetség

Részletesebben

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03098/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Újszilvás Központi

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben