PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM ÁPRILIS MÁJUS PÁLYA 2006 MÁJUS 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS PÁLYA 2006 MÁJUS 1"

Átírás

1 PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP és ÁLLÁSBÖRZE április 24. PÁLYA 2006 MÁJUS 1

2 Tartalom DR. SZABÓ SZILVIA Az önéletrajzból kitűnik, hogy az elmúlt 10 évben elsősorban a felsőoktatásban vett részt, szerzett szakmai tapasztalatot. Milyen meghatározó állomásokon keresztül vezetett az út a mostani gyakorlati munkáig? KARRIER CENTRUM Karrier Nap és Állásbörze Program április 24. (péntek) Kapunyitás: 9: KIFUT-BEFUT Hogyan s miként emlékezel vissza főiskolai éveidre, milyen hasznos ismereteket tudtál elsajátítani, amelyeket munkád során sikerrel tudsz alkalmazni? INTERJÚ Főiskolánkon kevesen tudják, hogy Dr. Botz László oktató és tudományos tanácsadó nyugállományú tábornok altábornagy, akit a Magyar Honvédségben a Katonai Felderítő Hivatal korábbi főigazgatójaként ismernek. Azt viszont még a Magyar Honvédségben is kevesen tudják, hogy az egykori hírszerző tábornoknak része volt hazánk NATO csatlakozásának előkészítésében. A ma főállású nyugdíjasként és főiskolánk oktatójaként tevékenykedő tábornokkal ezekről az évekről beszélgetett Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes. FÔSZERKESZTÔ: Szarka Gábor MUNKATÁRSAK: Bodor Adrienn, Budai Kristóf, Csillik Blanka, Esztergályos Máté, Földvári Kornélia, Palánki Réka, Szollár Krisztina, Tóth Dia, Wallner Zsófia. SZERKESZTÔSÉG ELÉRHETÔSÉGE: KIADJA: Zsigmond Király Fôiskola NYOMTATÁS: Demax Mûvek Nyomdaipari Kft. 17 KÖZIGAZGATÁSI VERSENYVIZSGA PROJEKT A versenyvizsga 2009-ben új típusú vizsgaként jel e nik meg a közigazgatás rendszerében, hiszen ennek megléte elengedhetetlen bemeneti feltétele lesz a köztisztviselői karba történő bekerüléshez. PALYA Tisz telt Di ák tár sa ink! Tel: +36(30) Ema il: A Pá lya szer kesztõsé ge sze ret né szí ne seb bé ten ni az új ság tar tal mát, ezért vár juk azok nak a hall ga tók nak a je lent ke zé - sét, akik szí ve sen pub li kál ná nak az írott saj tó ban. Ha azt sze ret né tek, hogy a cik ke i - te ket so kan ol vas sák, ak kor ve gyé tek fel a kap cso la tot a szer kesztõség gel, és bát - ran ír já tok meg az ér deklõdé si kö rö tö ket.

3 Hírek Hírek VALLÁS- TUDOMÁNYI FÓRUM A ZSKF-EN TAVASZI ZSONGÁS a Zsigmond Király Főiskolán Nemsokára ALUMNI MAJÁLIS!!! Részletek a hirdető táblákon és a Akikre büszkék vagyunk: Molnár Beáta vagyok a Zsigmond Király Főiskola végzős Andragógia BA-s hallgatója. A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készített dolgozatomban, a felsőoktatási intézményekben tanuló andragógus hallgatók elektronikus tanulási szokásait és annak hátterét vizsgáltam. A dolgozathoz végzett előtanulmányaim, és önálló kérdőíves kutatásom során fogalmazódott meg bennem az ötlet egy hiánypótló weblap létrehozására, amely mint egy szakmai közösségi tér képletesen egy asztalhoz ültetné az ország andragógusait. Azokat akik még tanulnak és azokat is akik már egy ideje művelik a szakmát. Diákokat, oktatókat és szakembereket, kezdőket és tapasztaltakat áprilisában XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián dolgozatommal, amely tartalmazta mind a kutatást mind az addigra már elkészült weblap bemutatását első helyezést értem el. Ehhez köszönöm Sulyok Tamás konzulensemnek a támogatását. A siker a téma aktualitásának is köszönhető, ezért a továbbiakban tervezem az e-tanulás témakörében való kutatásom kiszélesítését, és a témában való jártasságom elmélyítését. A ZSKF-en Vallástudományi fórum alakult, mely a Vallás, politika, társadalom kutatóközpont keretében fog működni. A fórum célja az, hogy összefogja mindazokat, akik főiskolánkon vallástudománnyal foglalkoznak, és abban komoly munkát tudnak és akarnak végezni. Így tehát részt vesznek benne tanárok, diákok, BA-sok és MA-sok egyaránt, de szívesen látjuk más intézmények végzett vagy végzős vallástudomány szakos hallgatóit, doktoranduszait is. Arra törekszünk, hogy a fórum igazi műhelyként funkcionáljon, ahol valós és értelmes közös munka folyik, melynek eredményeként szakdolgozatok, diákköri munkák és tudományos publikációk születhetnek. Minden hónap második csütörtökén tartjuk ülésünket, melyen elő - adás, illetve beszélgetés és vita keretében tárgyalunk egy-egy témát. Az első ülés időpontja: március 12. du. 5 óra volt. Tárgya: Simon Róbert, Az iszlám fundamentalizmus c. előadása, majd beszélgetés a témáról Bővebb információért a fórum működésével kapcsolatban kérjük, forduljanak a fórum koordinátorához Szűcs Cecília, másodéves nappali tagozatos szabadbölcsész hallgatóhoz: Jászberényi József Intézetigazgató Vall. tud. MA Pesthy Monika szakfelelős BESZÉLGETÉSEK A GAZDASÁGRÓL A Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet folytatja beszélgetés-sorozatát oktatói, munkatársai és minden érdeklődő számára gazdaságunk legérdekesebb, legvitatottabb aktuális kérdéseiről. A bevezető előadásokat minden esetben a témakör legkiválóbb szakértői tartják, majd ezt követően kötetlen beszélgetésre kerül sor. A Beszélgetések a gazdaságról" legutóbbi rendezvényének időpontja: március 18. (szerda), Téma: Válság és jövőkép Előadó: Matolcsy György, parlamenti képviselő, a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet igazgatója FOTÓPÁLYÁZAT Nagyvárosi dzsungel A pályázat témája a Nagyvárosi, amelyre olyan pályaműveket várunk, melyek visszaadják egy nagyváros mozgalmas pillanatait, hangulatát, fényeit, egyedülálló jellegzetességeit. A verseny célja, hogy a tehetséges fotó sok megmutathassák, mire képesek. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 30. KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ: MÁJUS 8. Fejenként maximum 5 képet küldhettek be, névvel, címmel ellátva az alábbi címre: A legjobb képeket kiállítjuk, az első 3 helyezett, pedig értékes nyereményekkel lehet gazdagabb. 2 PÁLYA 2009 FEBRUÁR-MÁRCIUS PÁLYA 2009 FEBRUÁR-MÁRCIUS 3

4 Interjú Interjú A VÁ LTOZÁSOKTÓL A NATO Főiskolánkon kevesen tudják, hogy Dr. Botz László oktató és tudományos tanácsadó nyugállományú tábornok altábornagy, akit a Magyar Honvédségben a Katonai Felderítő Hivatal korábbi főigazgatójaként ismernek. Azt viszont még a Magyar Honvédségben is kevesen tudják, hogy az egykori hírszerző tábornoknak része volt hazánk NATO csatlakozásának előkészítésében. A ma főállású nyugdíjasként és főiskolánk oktatójaként tevékenykedő tábornokkal ezekről az évekről beszélgetett Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes. 4 PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS Beszélgetés Dr. Botz László tudományos tanácsadóval Magyarország tíz éve tagja a NATO-nak, a csatlakozási folyamat azonban nyolc évvel korábban, 1991-ben kezdődött. Mivel Te szinte a kezdetektől fogva résztvevője voltál ennek a folyamatnak, érdekes lenne tudni, hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre? Saját, személyes visszaemlékezésemet néhány évvel korábbról kell kezdenem között Olaszországban teljesítettem külszolgálatot, mint katonai és véderő attasé. Abban az időszakban, amikor a Varsói Szerződés és a NATO szembenállása volt jellemző. Ez az öt év már azért is érdekes volt számomra, mivel saját élményeimen keresztül tapasztalhattam meg mennyire változik a világ és mennyire változnak az országok kapcsolatrendszerei ben már itthon is komoly változá - sok következtek be, s ezek a változások ha korlátozottabban is, de külföldön is visszatükröződtek. Mindezt az ember külföldön, a saját bőrén is érezte. Amikor 1990-ben a külszolgálatom vé- TAGSÁGIG gén haza készültem már érződött: más hangvételű beszélgetések kezdődtek Magyarország és az európai országok között. Az addigi udvarias, ám hűvös kapcsolatokat felváltotta az együttműködés, vagyis annak kezdeti megnyilvánulása. Mi lehetett a NATO részéről ennek a barátkozásnak az oka? A Balkánon ebben az időszakban már komoly feszültségek alakultak ki és egyértelműnek tűnt a NATO országok számára is hogy ezt a prob - lémát egyik ország sem lesz képes egyedül megoldani, szükséges a széleskörű nemzetközi együttműködés annak érdekében, hogy a Balkánon élő emberek szenvedései csökkenjenek és lehetővé váljon a pozitív átalakulás. Hogyan alakult az életed Olaszországból való hazatérésed után? Jelentős változás történt az életemben, hiszen alig egy évvel hazatérésem után a Honvédelmi Minisztériumba vezényeltek, ahol a minisztérium Biztonságpolitikai és Nemzetközi Főosztályának vezetőjeként Für Lajos miniszter a minisztérium nemzetközi kapcsolatainak újraépítését, újraszervezését szabta feladatul. A munka rendkívül bonyolult és összetett volt, hiszen egyrészt a környező országokkal kellett egy újfajta kapcsolatot kiépíteni, másrészt pedig a nyugati államokkal kellett egy, a korábbiakhoz képest sokkal aktívabb és teljesen más jellegű kapcsolatot létrehozni, fenntartani. Ha jól sejtem, minderre nem sok időd maradt, hiszen hamarosan újabb beosztásba kerültél. Valóban, életem és katonai pályafutások következő fontos állomása az volt, amikor Für Lajos honvédelmi miniszter javaslatára Göncz Árpád köztársasági elnök követi diplomáciai rangot adományozott, s Jeszenszky Géza külügyminiszter kinevezett a Magyar Köztársaság brüsszeli nagykövetségére. Feladatom volt a nagykövet irányítása mellett a NATO katonai szervezeteivel kapcsolat építése, azaz kialakítani azon alapokat, amelyekre a későbbiekben építeni lehet. Kihelyezésem március 1-én történt és ebben az időszakban többen tették fel a kérdést: mit keres egy hírszerző tiszt ebben a beosztásban? Természetesen ennek rendkívül egyszerű oka van, még ha a laikus emberek ezt elsőre nem is igazán értik meg. Nem titok, hogy mi, magyar hírszerzők korábban meglehetősen aktívan dolgoztunk annak érdekében, hogy a NATO-ról és tagállamai katonai erejéről, terveikről információkat szerezzünk, amely információkra az állam politikai és katonai vezetésének szüksége volt. Ebben az időszakban az ellenfelet tanulmányoztuk, a változásokat követően már azt a katonai szövetséget, amely felé elindultunk, amelyhez csatlakozni kívántunk. A hírszerzőnek azon információkat kellett összegyűjteni, amelyekből kiderült, hogy a szövetségben mit várnak el Magyarországtól, mi az a követelményrendszer, amelyet Magyarországnak teljesítenie kell ahhoz, hogy a Szövetség partnere, később tagja lehessen. Természetesen ez nem volt egyszerű feladat, hiszen a NATO ebben az időben még bizonyos fenntartásokkal kezelt bennünket. Lehetőséget kaptunk, hogy civil diplomataként mivel katonaként akkoriban még nem lehettünk akkreditálva a Szö- PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS 5

5 Interjú Jegyzet vetségnél részt vegyünk a különböző NATO bizottságok munkájában, tanulmányozzuk a szabályés követelményrendszereket, értsük meg a szabályzókat, amelyek szerint a későbbiekben nekünk is kell majd működnünk. Megítélésem szerint ezt a feladatot sikeresen megoldottuk, de ennek alapfeltétele volt, hogy kiváló emberekkel dolgozhattam együtt. Közvetlen kollégám Simonyi András vezette a nagykövetség NATO politikai kérdésekkel foglalkozó osztályát, míg én a NATO katonai szervezetével való kapcsolattartásért voltam felelős. Simonyi András később NATO-ban, majd az Egye - sült Államokban teljesített külszolgálatot nagykövetként. Helyettesem, Szalai István brüsszeli szolgálatát követően a Magyar Honvédség Vezérkarában dolgozott hadműveleti főcsoportfőnökként. Mennyi időt töltöttél Brüsszelben? Két évig dolgoztam ebben a beosztásban és így utólag visszagondolva ez a munka rendkívül érdekes, fontos, ugyanakkor nehéz volt. Itthon szükség volt minden apró információra, legfőképpen azért, hogy világosan lássuk: hogyan ítél meg bennünket a NATO? Hogyan felelhetünk meg az elvárásoknak? 1995-ben a kormány új vezetőt keresett a Katonai Felderítő Hivatal élére, s rám esett a választás március 1-én a Magyar Honvédség Vezérkari Főnökének helyettesévé, illetve a Vezérkar Katonai Felderítő Hivatal vezetőjévé neveztek ki. Az évi CXXV. Törvény értelmében 1996-tól a Hivatal önálló, országos hatáskörű szervezetként működött tovább, munkáját főigazgatóként irányítottam. Az új beosztás, gondolom nagyobb rálá - tást biztosított a NATO- Magyarország viszony alakulására. Természetesen, ebben a beosztásban már katonai nyelven fogalmazva első vonalból ta - pasztaltam meg, mit is jelent a NATO-val való együttműködés. Ekkor 1994 elejétől - már tagjai voltunk a Partnerség a Békéért kezdeményezésnek, ami lehetőséget biztosított számunkra közös gyakorlatokon, kiképzésekben való részvételre. Paradox módon a balkáni válság elmélyülése egyre inkább megmutatta, mit is kell tennünk annak érdekében, hogy aktív együttműködés alakulhasson ki Magyarország és a NATO között. A Szövetség felismerte, hogy mi, akik már több mint ezer éve élünk a térségben, talán egy kicsit jobban ismerjük a helybeli viszonyokat. Gyakran kikérték véleményünket a délszláv konfliktus idején. Ebben az időszakban mi is megtanultuk, hogyan kell és miként lehet együttműködni a NATO-val, s bebizonyosodott az is, hogy az észak-atlanti szövetségnek szüksége van arra tudásra, amit a magyar szakemberek tudnak biztosítani. Egyébként mi ekkor már megfigyelőként részt vehettünk a NATO hírszerzéssel foglalkozó bizottságainak ülésein is. A délszláv válság kezelésében kikérték véleményünket és sok esetben fel is használták értékeléseinket. Úgy gondolom, hogy bár lehet, hogy ez kicsit túlzás ez is hozzájárult ahhoz, hogy a NA- TO meghívta Magyarországot a Szövetségbe és annak később teljes jogú tagjai lettünk január 29-én Magyarország hivatalosan is bejelentette, hogy csatlakozni kíván a NATO-hoz. A csatlakozásig azonban ekkor még mindig három év volt hátra. Ez a három év elég intenzív időszak volt a Magyar Honvédség életében. Érződött ez valamilyen formában a Felderítő Hivatal munkájában? Ez a három év nem hozott plusz munkát a Katonai Felderítő Hivatal számára, hiszen a balkáni konfliktus kapcsán már korábban is nagyon szoros munkakapcsolat alakult ki mind a NATO egészével, mind pedig a tagországokkal. A mi munkánkban tehát ez az időszak nem jelentett jelentős változást. Ellenben a hadsereg más területein bizony nagyon intenzív volt ez a három év. A NA- TO egyre több magyar katonát fogadott különböző tanfolyamokon azzal a céllal, hogy felkészítsék őket a csatlakozás utáni követelményeknek való megfelelésre. Meg kellett ismerni nem csak az általánosan használt angol katonai nyelvet, de a NATO szabályrendszerét is, amit a NATO évtizedek alatt alakított ki és amelyek alapján működik. Tehát a jelezett időszak rendkívül intenzív tanu - lási időszak volt a magyar haderő életében. A NATO csatlakozásunk után tizenkét nappal, március 24-én a NATO megindította Szerbia elleni légi hadműveletét. Mit jelentett ez a tény a Katonai Felderítő Hivatalnak és a főigazgatónak? Nem kell ahhoz katonának lenni, hogy az ember tudja: egy ilyen horderejű hadművelet megtervezése több hónapot vesz igénybe. Vagyis jó néhány hónappal korábban már tervezték a NATO stratégái ezt a lépést. Kértek tőlünk még mint NATO tag aspiránsoktól információkat, amelyeket felhasználtak a hadművelet tervezésénél? Mint említettem, a NATO tagságunkat messze megelőzte a szoros szakmai együttműködés a Katonai Felderítő Hivatal és a Szövetség, valamint tagországai hírszerző/felderítő szervei között. Így tehát természetes, hogy a Szerbia elleni légi hadművelet tervezése során tőlünk is kértek és mi küldtünk is információkat. A részleteket persze nem tudtuk, azt sem sejtettük, hogy pontosan mikor indul a művelet, viszont a végrehajtás során tapasztalhattuk, hogy az általunk biztosított információk felhasználásra kerültek. Összességében úgy ítélem meg, hogy a magyar katonai hírszerzés rendkívül fontos feladatot látott el ebben az időszakban. Magyarország NATO csatlakozása és nyugállományba vonulásod között két év telt el. Ebben az időszakban hogyan alakult az együttműködés a NATO-val? február második felében a felső korhatár betöltésével kerültem nyugdíjazásra. A csatlakozást követő időszakban és ez talán nem túlbecsü - lése a munkánknak sikerült mind a NATO-val, mint szervezettel, mind pedig a tagországok hírszerző szolgálataival rendkívül szoros és aktív munkakapcsolatot kiépíteni. És ez nagyon fontos eredmény volt, hiszen szemben álló felekből szorosan együttműködő partnerekké váltunk, amely elengedhetetlen a valamennyiünket fenyegető új veszélyek és kihívások elleni küzdelemben. A hírszerző munkában igen érzékeny természete miatt nem volt jellemző a széles körű együttműködés, az információk megosztása. Talán az elmúlt két évtized nemzetközi biztonságpolitikai fordulatai, kihívásai, konfliktusai, illetve azok megoldásában való aktív részvételünk, felgyorsították az átalakulást, segítették közeledésünket az Észak- atlanti Szerződés Szervezetéhez, lehetővé tették a nyugati elvek adoptálását és alkalmassá válhattunk a NATO keretén belüli hatékony együttműködésre. Hiányzik a négy évtizeden keresztül gyakorolt tevékenység? Ahogy fogalmazni szoktam, főállású nyugdí jas vagyok, de ez nem azt jelenti, hogy semmit sem csinálok. A szakmától sem távolodtam nagyon el, hiszen a Főiskolán diplomácia, hírszerzés és válságkezelés témakörökben tartok kurzuso kat. Emellett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem doktori iskolájában témavezetőként próbálom átadni hírszerzői tapasztalataimat, ismeretemet a jelentkező hallgatóknak. Több biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági témával foglalkozó szervezet (NGO) tagjaként részt veszek nemzeti és nemzetközi konferenciákon, így lehetőségem van korábbi NATO-s kollegákkal is találkozni. Ilyenkor közeli barátként örülünk egymásnak és büszkén gondolunk aktív időszakunk közösen végrehajtott feladataira. Szatmári Péter Dr. Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter üzenete a PÁLYA Magazin olvasóihoz Magyarország NATO tagságának 10. évfordulóján Tisztelt Olvasó! Köszönöm, hogy egy sikeresen működő főiskola (ahol saját fiam is végzett) magazinjában nyilatkozhatok NATOtagságunk 10. évfordulójáról. Európában hála Istennek és az országok vezetőinek több mint hatvan éve nem volt háború, leszámítva a polgárháborús jellegű legutóbbi balkáni konfliktusokat. Érthető tehát társadalmunk, kivált a fiatal nemzedékek felvetése, mi szükségünk van egy katonai szövetségre. Elég azonban kinyitni az újságokat, megnézni a TV-híradókat, hogy érzékeljük: mai világunk tele van olyan veszélyekkel, amiket elvakult, fanatikus, bűnös emberek, rossz politikák idéznek elő, és nagyszámú ártatlan áldozatot követelnek. Történelmünk tele van tragédiákkal, csak az utolsó évszázad háborúi következtében elveszítettük történelmi országunk két harmadát és halottakban, eltűntekben, hadifoglyokban, emigrációba kényszerültekben nemzetünk egy ötödét, mintegy kétmillió magyart. Egyedül nem tudnánk megvédeni hazánkat a terrorizmustól, vagy a velünk szemben ellenséges érzelmeket tápláló politikusok által félrevezetett népektől. A NATO-felvételünket megelőző népszavazási kampányban is gyakran hangoztattam: NATO-tagként nem fenyeget bennünket több Mohács és Trianon. A biztonságot természetesen nem adják ingyen, erről többen is szólnak. Én ebben az üzenetben ezért csak azt foglalom össze, amit néhány hete Prágában tartott nagyszabású megemlékezésen is kifejtettem. Közismert, hogy a NATO a hidegháborúban puszta létével, elrettentő erejével meg tudta védeni tagjait egy fenyegető szovjet invázióval szemben, megelőzött egy nukleáris világháborút. Az 1989-es rendszerváltozást követően volt egy kevésbé észrevett új szerepe. A szovjet függésből kiszabadult közép-európai államok valamennyien a NATO-ban látták a garanciát visszanyert függetlenségük megőrzésére, arra, hogy nem kerülhetnek vissza egy esetleg ismét agresszívvá váló orosz hatalom érdekszférájába. A NATO kész volt befogadni az új tagokat, reájuk is kiterjesztve a kollektív védelmet kimondó 5. cikkelyt, de a felvételt katonai és politikai feltételekhez kötötte. Az utóbbiak között szerepelt a szomszédokkal fennálló feszültségek, történelmi viták feloldása, és ennek logikus kiegészítőjeként a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartása. Közép-Európa lakosságának, a politikusoknak a nagyobb részében megvolt erre a készség, de távolról sem mindenkiben. A NATO-tagság vágya azonban erősebb volt, mint a türelmetlen nacionalizmus vonzereje és hagyománya. Magyarországot az I. világháború után egy 16-szoros katonai fölényben lévő ellenséges szövetség, a kisantant vette körül, korlátozta mozgásszabadságát, érdekérvényesítő képességét. Egy ilyen ellenséges koalíció kialakulását hiúsította meg az 1991-ben magyar kezdeményezésre létrejött Visegrádi Együttműködés, de az utóbbi tartósságát és a jószomszédi viszonyok kiterjedését a NATO léte biztosította. Ma szomszédjaink többsége szövetségesünk a NATO-ban és tagtársunk az Európai Unióban. Fenyegető veszélyek vannak ma is, de egy hagyományos háború, az ország erőforrásainak és energiájának súlyos megcsapolása, százezrek, akár milliók életének a veszélyeztetése ma nem fenyeget, és ez NATO tagságunknak köszönhető. Jeszenszky Géza 6 PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS PÁLYA ÁPRILIS-MÁJUS 7

6 Klub Megtartotta soron következő ülését a Nemzetbiztonsági Klub március 25-én került megrendezésre a Nemzetbiztonsági Klub 3. ülése. A jelenlevőket Dr. Szatmári Péter rektor-helyettes és Dr. Pintér István, a Geopolitikai Tanács elnöke köszöntötte, kiemelve, hogy a rendezvény színhelyéül választott Zsigmond Király Főiskola, Dr. Juhász István tanácsterme lehetővé tette a hallgatók láthatóan nagyobb számú megjelenését. A nemzetbiztonság gazdasági dimenziói c. elő - adást Dr. Bernek Ágnes Ph.D. intézetvezető főiskolai tanár (Harsányi János Főiskola) tartotta, amelyet élénk vita követett. Dr. Bernek Ágnes geopolitikai előadásában részletesen elemezte a globalizált világ pénzügyi és gazdasági folyamatait. Az elérhető legfrissebb adatokon keresztül mutatta be, hogy az egyes nemzetgazdasá - goknak esélyük sincs a globális trendekkel szemben. Az interdependencia olyan mértékű, amely geopolitikai szemléletű elemzéseket kíván. Az előadó tábláza - tokon keresztül mutatta be, hogy az összesített nemzetgazdasági termeléshez szükséges pénzmennyiség sokszorosa forog a világban. Ez a pénzmennyiség elsősorban a spekulációt szolgálja, azonban hatása mind a nemzetgazdaságokra, mind az egyes országok társadalmaira jelentékeny. Rövid kitérővel az előadás érintette az eladósodási rátákat, kiemelve, hogy Magyarország eladósodottsága csak bizonyos szemüvegen keresztül jelent kiugróan magas tételt. Valójában a je lenlegi eladósodottsági szintünk átlagosnak mondható, főként annak szerkezete (pl. a lakosság eladósodottsága EUR és CHF-ban, az állami ikerdeficit megléte, stb.) okozza a problémát. Normál körülmények között ez az eladósodottság kinőhető. A nemzetközi pénzügyi folyamatokat évtizedek óta mérgezik az ún. off-shore területek, amelyeken ténylegesen állami ellenőrzés nem érvényesül. Sokszor adatokat sem szolgáltatnak ki az ott lévő multinacionális, szervezett bűnözői, avagy magán személyek adóelkerülési célzatú betéteiről. A világgazdaság geopolitikai struktúrája is deformált. Az elmúlt évtizedek oda vezettek, hogy a világ népességének mintegy alig 3%-a, rendelkezik a megtermelt javak több mint 70%-a felett. Történelmi okok folytán ezek a transznacionális, multinacionális vállalatbirodalmak döntően az Amerikai Egye - sült Államokban jöttek létre. Később kitelepülve az anyaállamból, valójában az amerikai befolyás továbbra is érvényes a tevékenységükkel kapcsolatban. Csak kisebb súllyal vannak jelen más kontinensek, mint pl. Európa vagy Ausztrália transznacionális vállalatai, egészen új jelenség pl. az acéliparban az indiai multinacionális vállalatok megjelenése és gyors térhódítása. Bár döntő gazdasági befolyásra nem törekszenek az exportorientált Japán és Kína nagyvállalatai, mégis az adott relációban jelentős a hatásuk. A nemzetbiztonság gazdasági dimenzióit nem lehet megérteni a világ nyersanyag készleteinek geopolitikai eloszlásának tanulmányozása nélkül. A nyersanyagok körében nemcsak az energiahordozókat, a fémeket kell érteni, hanem egyre inkább magát az édesvizet is, amely a jövő egyre jelentősebb geopolitikai tényezőjévé válik. A kőolaj és földgázlelő he - lyek térbeli eloszlása ugyancsak fokozza a gazdaságipénzügyi egyenlőtlenséget, míg az értékesítésből származó bevételek befektetés útján szintén a magasan fejlett régiókban kerülnek felhasználásra. Az olaj és gázlelőhelyeket összevetve a már megépített, illetve tervezés, avagy kivitelezés alatt álló kőolaj és gázvezetékekkel, a maga valóságában mutatkozik meg az egyes államok nemzetbiztonsági érdekérvényesítő képessége ezen a területen. Az előadó véleménye szerint Oroszország megbízható szállítója volt ez idáig az európai fogyasztók felé, ugyanakkor az Ukrajnával való konfliktus több ízben is megszakította az energiaellátást. Válaszul olyan Ukrajnát, illetve Lengyelországot elkerülő vezetéképítések kezdődtek, amelyek újabb geopolitikai átrendeződés veszélyét vetítik előre. Nem beszélve arról, hogy az energiahordozók árainak meghatározásával, avagy kedvezmények biztosításával, az energiaexportáló ország döntő befolyást gyakorolhat az energiafüggő országok gazdasági, pénzügyi, politikai, sőt társadalmi élete felett is. Az igen érdekes és részletes magyarázatokkal ellátott előadás után Dr. Botz László fejtette ki véleményét a globalizációról, a nemzetbiztonságnak a gazdasággal kapcsolatos tényezőjéről. Szükségesnek látja ezen a területen is a nemzetbiztonsági gondolkodásmód hazai elterjesztését, különösen azért, mivel ez a szemléletmód nemcsak a globális játékos országokat, hanem akár a körülöttünk lévő országok vezetőit is jellemzi. Hiába működik a világgazdaság globális dimenzióban, ha a nemzetközi termelés hatásai regionálisan és lokálisan jelennek meg. Az előadáson több olyan ország neve is elhangzott, amelyek szinte teljes exportkapacitása egy-egy multinacionális cég termeléséhez kötődik. Ezen országok teljesen kiszolgáltatottak a monokultúrális termelésnek, esélyük sincs az adósságcsapdából való kiszabadulására. Dr. Pintér István felhívta a figyelmet arra, hogy a virtuális térben, mint geopolitikai fogalomban zajló folyamatok elemzése is szükséges a globalizáció elemzésekor. Az as, és a jelenlegi válságot egyaránt jellemezte a sajtó manipulációja, amelyet a hitelminősítő intézetek eddig felelősségre vonás nélküli tevékenysége még inkább felerősített. Szabó László, a Geopolitikai Tanács igazgatója hozzászólásában részletesen kifejtette álláspontját a globális gazdaság, illetve a szűk körű nemzetbiztonsági tényezők kölcsönhatásáról. Több hozzászóló is hangsúlyozta, hogy a helyi és regionális folyamatokat lehetetlen megérteni a globális folyama - tok geopolitikai elemzése nélkül. A nemzetgazdaságok versenyben állnak egymással, amelyik ország lemarad, az könnyen destabilizálódhat. Dr. Szatmári Péter zárszavában megköszönve az előadónak a tartalmas és érdekes előadást, valamint a résztvevőknek a hozzászólásokat jelezte, hogy az eredetileg négy alkalomra tervezett Nemzetbiztonsági Klub rendezvények folytatásán dolgozik a Főiskola és a Geopolitikai Tanács, a következő rendezvényünket május elején a nemzetbiztonság és a média kapcsolatának témá - jával - tartjuk, ugyancsak a Zsigmond Király Főiskola dr. Juhász István tanácstermében. Dr. Botz László Magyarország piacvezető karrierkiadványa, az ÁllásStart évkönyv immáron nyolc esztendeje segíti a vállalatok és a diplomás álláskeresők eredményes egymásra találását. A 468 oldalas ÁllásStart 2009 kétszáz cég több ezer állásajánlatát és gyakornoki programját tartalmazza. Kiadványunk információi nélkülözhetetlenek a diplomás álláskeresők elhelyezkedéséhez. Az évkönyv első részében bemutatjuk a hatásos önéletrajz- és kísérőlevél-mintákat, a leggyakoribb, illetve a tiltott interjúkérdéseket, a pszichológiai teszteket, az értékelő központokat (AC), a belépési és kilépési dokumentációt, továbbá a külföldi ösztöndíj- és munkalehetőségeket. A kiadvány végén található Index megkönnyíti a pozíciók közötti böngészést, valamint lehetővé teszi a szükséges diplomák és az ajánlott állások gyors kiválasztását. Az aktuális munkaerő-piaci igények figyelembevételével kialakított ÁllásStart CD-változatát az idén második alkalommal jelentettük meg. A digitális verzió különlegessége, hogy a felhasználók a megadott címre kattintva azonnal elküldhetik önéletrajzukat a vállalatok HR-vezetőihez. Az álláskeresők szintén egyetlen kattintással eljuthatnak a cégek weboldalára. Érdemes regisztrálni a weboldalon, illetve az országos állásbörzéken és karriernapokon, hiszen személyre szabott szolgáltatásunk keretében azonnal értesítést küldünk a friss álláslehetőségekről és gyakornoki programokról. Jó böngészést, eredményes állásstartot kíván: az ÁllásStart 2009 csapata Start Kiadó Kft Budapest, Szondi utca 11. I/15. Telefon: Fax: Internet: 8 PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS

7 Elnök emberei Elnök emberei Dr. Szabó Szilvia Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetében kezdte meg, kö - zött humán szervező szakon szerzett diplomát között, mint tudományos munkatárs, majd, mint egyetemi tanársegéd folytatta munkáját az Intézet menedzsment tanszékén között a Socrates Gruntvig III. felnőttoktatói mobilitás program magyarországi koordinátoraként vett részt a nemzetközi felnőttoktatás gyakorlatában. Német középfokú nyelvvizsgája mellé olasz alapfokú és angol középfokú nyelvvizsgát tett ben a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett marketing szakértői másoddiplomás képzésben, 2005-ben ugyanitt sikeresen elvégezte az MBA vezetőképző program posztgraduális menedzser képzését. Szakmai tapasztalatait gazdagítja, hogy egyetemi oktatói munkájával párhuzamosan, mint tanácsadó tréner vett részt különféle projektekben. Vendégoktató volt mintegy három éven keresztül a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar Művelődésszervező és Ifjúságsegítő képzéseiben, a Comenius Két Tannyelvű Szakközépiskola Intézményi Kommunikátor és Marketing és Rek - lám Szervező képzéseiben. Személyügyi szervezőket és művelődési menedzsereket oktatott a Pécsi Tudományegyetem budapesti, győri, szombathelyi képzőközpontjaiban tavaszától a Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatóságán vezetőképzésért felelős osztályvezető-helyettes között a Zsigmond Király Főiskolán vendégoktatóként dolgozott szeptemberében a Zsigmond Király Főiskola Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézetében kapott kinevezést. Oktatási területei a személyzetfejlesztés, karrier- és életpálya menedzsment, kompetenciafejlesztő tréningek valamint a marketing menedzsment őszén Ph.D. fokozatot szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában, kutatási témája volt a vezetői kompetencia fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei kiemelten a rendvédelmi szerveknél. Az elmúlt közel 10 év alatt számos szakmai konferencián vett részt és publikált. Konferencia előadás absztraktjai jelentek meg, előadásokat tartott. Felkérést kapott több alkalommal tudományos konferenciákon szekció- és workshop vezetésre. Jelenleg főiskolai docensként oktat, emellett a Főiskola Karrier Centrumának vezetője. Napi munkájában elméleti és gyakorlati oldalról foglalkozik a kompetencia-fejlesztés, oktatás, képzés, tréningek és a vezetés kérdéskörével. Kiemelt kutatási területe a pályakezdő fiatalok kompetenciái és a versenyképes tudás megje - lenése a munkaerőpiacon. 10 PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS Interjú Dr. Szabó Szilviával, Az önéletrajzból kitűnik, hogy az elmúlt 10 évben elsősorban a felsőoktatásban vett részt, szerzett szakmai tapasztalatot. Milyen meghatározó állomásokon keresztül vezetett az út a mostani gyakorlati munkáig? Saját karrierpályámat tekintve már eddig is izgalmas utat jártam be, igyekeztem sok tapasztalatot szerezni. Már az egyetemi évek alatt is aktív résztvevője voltam a tudományos életnek: konferenciákat szervezetem, ösztöndíjakat. Próbáltam diákként minden, az utamba akadó lehetőséget kihasználni, így az elméleti tanulmányaim mellett a gyakorlati ismereteket is magamba szívni. A Pécsi Egyetemen eltöltött hat év munka mellett is számos konferencia és szakmai projekt szervezője, koordinátora voltam. Kihasználva a lehetőséget elvállaltam egy komoly vezetői feladatot, megint csak a tanulás egyik állomásaként, ahol a szakmai tanácsadó tréner csapat vezetőjeként a vezető-továbbképzések tervezése, szervezése, szakmai lebonyolítása és fejlesztése tartozott feladatkörömbe. Ezzel együtt megtapasztaltam a közszféra sajátos hangu latát, szervezeti kultúráját. A Zsigmond Király Főiskolán, pedig lassan négy éve vagyok kapcsolatban olyan kollégákkal (oktatókkal és hallgatókkal egyaránt) akiktől nagyon sokat tanulok. Karrier Centrum Manapság sokat lehet hallani a munkaerőpiacon a karriermenedzsment kifejezést. Mit je lent ez valójában? Az előadásokon és a tréningeken gyakran kezdem ezt a témát Isaiah Mayes idézetével, ami úgy gondolom, hogy egyértelmű válasz a kérdésre: Az élet tragédiája nem az, ha valaki nem éri el a célját, hanem az, ha valakinek nincsenek elérendő céljai. A sikeres karrierpálya kialakításához szükség van a megfelelő karrierstratégia kidolgozására, amely az egyén részéről a hosszabb-rövidebb időszakokra kitűzött céloknak és az azok megvalósítására irányuló tevékenységeknek az összességét tartalmazza. A célok összességéhez a képességek fejlesztése és a humán potenciál hasznosítása is hozzátartozik, amelyben a karriermenedzsment gyakorlata egy szervezetben nagy jelentőséggel bír. Ezek szerint a karrier és életpálya menedzsmentnek nagy jelentősége van a pályakezdő, friss diplomás fiataloknál is. Hogyan tudnak a felsőoktatási intézmények bekapcsolódni ebbe a tevékenységbe? A felsőoktatási intézményeket érintő ROP pályázat keretén belül ma már szinte mindenütt kialakultak a karrierközpontok. A projekt, így az irodák fő célkitűzése az egyes intézmények, a főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint a foglalkoztatók közötti napi kapcsolat biztosítása volt, amely az elhelyezkedési folyamatot hatékonyabbá teszi, és javítja a gyakorlati tapasztalatok megszerzésének lehetőségét. Az alapszolgáltatás működése mellett azonban a hallgatók ismereteinek bővítésére, az egyéni képességek és készségek (kompetenciák) fejlesztésére a speciálisan felmerülő igények alapján hangsúlyt kell, hogy fektessenek a folyamatosan frissített képzési prog - ramokon keresztül. Tehát a felsőoktatási intézmények a karrierközpontok segítségével és a képzési programok innovációjával készíthetik fel a hallgatókat a munkaerőpiaci szituációkra. Ezzel segítve és megalapozva egyéni karrierútjukat. Azt hallottam, hogy a Zsigmond Király Főiskolán egy egyedi speciális képzési program került kialakításra, ezzel megvalósult az imént említett innováció az oktatásban. Miként működik ez a felkészítő program a gyakorlatban? Valóban jó gyakorlati példa a hazai felsőoktatási intézmények között a Zsigmond Király Főiskola, amely intézmény a használható tudásért a kompetenciaképzéseket egyedülálló módon biztosítja. A főiskola támogatva az egyes intézetek szakmai munkáját gondoskodik a komplex ismeretek bővítéséről. Ennek megfelelően gyakorlatorientált, a munkaerő-piaci szituációkra felkészítő kompetenciafejlesztő képzési programmal teszi lehetővé a hallgatók számára a piacképes diploma megszerzését. Úgy tudom, hogy a Főiskola Karrier Centruma aktív részese és szakmai támogatója a karrier menedzsment program kapcsán az úgynevezett kompetencia-fejlesztő képzési programoknak. Mit jelent ez a tréning jellegű képzési forma? A képzés szakmai tartalma az önismereti, személyiségfejlesztési és csoportépítési lehetőségekben rejlik. A folyamatos visszajelzések kapcsán a karrierút kialakítására vonatkozóan készség- és viselkedésfejlesztés, szemléletmód-fejlesztés valósul meg. Segítséget nyújt a karrierút megtervezésében és kialakításában, az ezt erősítő magatartásformák elsajátításában. A témához kapcsolódóan a legfontosabb kompetenciaterületeket érinti, és azokat a karrierút, karriertervezés összefüggései kapcsán ismerteti, gyakoroltatja. A hallgatót szituatív, kooperatív, a gyakorlatban releváns magatartásformákkal ismerteti meg. A képzés módszere ebből adódóan a jelenléti oktatásra épít, olyan team munka, ami a kiscsoportos foglalkozás kapcsán a résztvevői tanulás módszerét alkalmazza. Így a hallgatók csak akkor tudnak teljesíteni, ha aktívan részt vesznek a strukturált kompetencia-fejlesztő gyakorlatokon. Nem lehet csak vizsgával teljesíteni a feladatot, mint az oly sokan hiszik a hallgatók közül! Össze tudná foglalni néhány mondatban a karrier tréning célját? Az egyéni karrierút kialakítása a sikeres elhelyezkedés egyik lényeges eleme. Ehhez a hallgatóknak meg kell ismerniük a saját képességeik felszínre hozásának és kidomborításának technikáit. Megtanulják kialakítani és felépíteni a céljaikat, valamint a célokból stratégiát alakítanak ki. A hallgatókat felkészíti a diploma megszerzését követő gyakorlati szituációkra. Segítséget ad a karrierút a Karrier Centrum vezetőjével megtervezésében és kialakításában, az ezt erősítő magatartásformák elsajátításában. Kiemelten foglalkozik a karrier, mint jövőkép kialakításával munkaerő-piaci pozicionálás és az állásinterjúhelyzetek modellezésével. Felkészíti a hallgatókat a munkaerő-felvételi eljárás során rájuk váró fela - datokra, szituációkra. A cél az, hogy megismerked - jenek a különféle álláskeresési technikákkal, bepillantást nyerjenek egy felvételi eljárás légkörébe. Ezzel együtt milyen kompetenciák (készségek, képességek) fejlesztésére fókuszál a képzési program? Az önismeret, vagyis a karrierút kialakításához szükséges saját készségek és képességek felszínre hozása, valamint kidomborítása: kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés, kapcsolattartás, személyi tulajdonságok, magabiztosság, stressztűrő képesség, hatékony érdekérvényesítés. Úgy tudom, hogy a Karrier Centrum minden tréning megkezdésekor és zárásakor kérdőívet töltet ki a résztvevőkkel. Mit a véleménye a Zsigmondos hallgatóknak az új, már a diploma utáni időszakra vonatkozó felkészítésről? Mindent egybevetve, a kompetenciafejlesztő tréningek sikeresnek értékelhetők. A résztvevők véleményei azt mutatták, hogy bár van még javítanivaló, és sokaknak kifogásuk is akadt, összességében ezeket a tréningeket mégis nagyszerű kezdeményezésnek tartották, így a jövőben részt vennének hasonlókon. Sok fontos kérdésben szélesítették a látóterüket. Megértették a munkaerőpiac által támasztott elvárások lényegét és a kompetenciák jelentőségét. A legapróbb kérdéseiken túl a nagyobb dilemmát okozó problémáikra is megoldási lehetőségeket kaptak. Bár a karrierterveik bizonyára széles skálán mozognak mindenkinek más és más cél lebeg a szeme előtt, az induláshoz egyfajta magabiztosságot szereztek. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a legnagyobb figyelmet, elégedettséget az aktualitások, az életszerűség és a gyakorlatiasság váltották ki. Ennek egyszerű oka azzal magya - rázható, hogy a hallgatókban ezen információk begyűjtésére ott volt igény. A legtöbb esetben a kurzusokat nem rájuk erőltetett képzésként, hanem a használható tudás megszerzésének jelentőséggel bíró lehetőségeként értelmezték. A hallgatók je lentékeny hányada a pályáján való induláshoz, vagy annak alakításához kapott segítséget. A képzéseken túl mivel foglalkozik még a Karrier Centrum? Alapfeladatához tartozik a közvetítő funkció és az adatbázis építés. Szakmai gyakorlati helyeink, ás állásajánlataink várják az érdeklődőket. A főiskola ideje alatt diákmunka lehetőségeket is biztosítunk. Kiemelt a tanácsadó tevékenységünk, úgy mint az önéletrajz tanácsadás, karrier tanácsadás, munkajogi tanácsadás. Úgy működünk, mint a személyzeti tanácsadó cégek a munkaerőpiacon, csak mi a leendő munkavállalókkal, vagyis a főiskolai hallgatókkal foglalkozunk. PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS 11

8 Kifutás Befutás Kifutás Befutás Pulay Gellért Ilkei Péter Sipos Boglárka sz. hadnagy Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Főosztály Hogyan s miként emlékezel vissza főiskolai éveidre, milyen hasznos ismereteket tudtál elsajátítani, amelyeket munkád során sikerrel tudsz alkalmazni? Szerettem mindig az iskola hangulatát és a tanárok közvetlenségét, készségességét. Azokat a tantárgyakat szerettem, ami gyakorlatias volt és tényleg közel állt a szakunkhoz, mint a Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Úgyszintén azokat a tanárokat szerettem, akik már a szakmában kivívták az elismerést, és komoly tapasztalat van mögöttük. Nagyon szerettem és tiszteltem Nagy Károly tanár urat, szakszemináriumi tanáromat, vagy aki komolyan foglalkozott azokkal, akiket az ő szakmai területe különösen foglalkoztatott, mint Artner Annamária a Foglalkoztatáspolitika területén. Mit tanácsolsz, mi az, ami egy jelenlegi pályakezdő, aktív munkakereső számára elengedhetetlen, hogy odafigyeljen? Mindenkinek azt javaslom, hogy túl a kötelező szakmai gyakorlaton, próbáljon az iskola mellé beiktatni minél több gyakorlati lehetőséget akár már másodévtől. Elmondhatatlan előnnyel indul a piacon az, aki alaposan megnézett már egy-két céget mielőtt napi 8 órában dolgozik. Vállalati oldalon lévő gyakorlatot javaslok elsőként azoknak is, akik tanácsadói oldalra mennek-mennének, és alaposan nézze át, hogy a cégen belül ki mivel foglalkozik és mik a szervezeti egységek közötti összefüggések, lássa át a szervezetet és pozíciókat egészben. Az pedig, hogy a minimum egy idegen nyelv alapos ismerete rendkívül fontos nem vicc, hanem szinte elengedhetetlen. Milyenek voltak az első napjaid a jelenlegi munkahelyeden? Abszolút pályakezdőként léptél be a vállalat, intézmény életébe, avagy már "rutinnal"? Első gyakorlatomat egy banknál kezdtem, és semmi rutinom nem volt. Néha olyanokat kérdeztem, amin ma jót nevetnék, de fontos, hogy lássák az érdeklődésedet, elköteleződésedet a szakma iránt, és ne féljünk semmit megkérdezni. Utána egy ta - nácsadó cégnél ismét gyakornokként kezdtem, és nagyon sokat segített a vállalati múlt, ma is ott vagyok, és ez jelent valamit. Hogy érzed magad jelenlegi munkahelyeden, milyen további rövid/hosszú távú terveid vannak? Éppen három éve vagyok ugyanazzal a csapattal az SRT Evans HR tanácsadó cégnél, ahol azóta kis részben tulajdonos is lehettem, tanácsadóként dolgozom és komolyan foglalkozunk azzal, hogy a fejvadász területen kívül átfogó HR és szervezetfejlesztési, HR informatikai tanácsadást is végezzünk. Azt hiszem, jó úton haladunk. Szeretném tovább képezni magam általános közgazdász képzés keretein belül pénzügyi területen, ahol esetleg erősebbek a szakjogi képzések is. Illetve így, hogy van már 3 év gyakorlatom, komolyan gondolkodom az MBA képzésen. Ezen kívül fontos lenne elsajátítani és nyomon követni a változásokat a munkaügyi adminisztráció területén (Bér, TB, Munkaügy) is. Vannak esetleg helyzetek, amikor munka közben valami vagy valaki miatt a ZSKF jut eszedbe? Foglalkoznom kell ügyfélszerzéssel is, és nagyon jó érzés, amikor egy hideg hívás alkalmával a telefon másik végén egy volt évfolyamtárssal, vagy végzett ZSKF-es hallgatóval találkozom. Az a beszélgetés utána mindig egy picit más lesz. Hogyan s miként emlékezel vissza főiskolai éveidre, milyen hasznos ismereteket tudtál elsajátítani, amelyeket munkád során sikerrel tudsz alkalmazni? 2004-től 2007-ig tanultam a Zsigmond Király Főiskolán, az ott tanultak kö - zül leginkább a humán tantárgyak voltak azok, amelyeket munkám során szinte az elejétől kezdve hasznosítani tudtam, a munkaerő-közvetítés területén. A pszichológia, szociológia és jogi oktatásoknak köszönhetően olyan ismeretanyagra tettem szert, amit egy jó humán szakembernek ismernie kell. Több tréninget is szerveztek a részünkre, amit az elején kínnak, vagy unalmasnak könyveltünk el, de utólag, köszönhetően a trénereknek és oktatóknak, egy jó hangulatú és érdekes, de legfőképpen hasznos tudásra tettünk szert, és ami nem mellékes, jó hangulatban történt mindez. Mit tanácsolsz, mi az, amire egy jelenlegi pályakezdő, aktív munkakereső elengedhetetlen, hogy odafigyeljen? Mikor pályakezdő voltam és a szakmai gyakorlati helyemet kerestem, nem tudtam, hogy mit akarok igazából, csak azt, hogy dolgozni szeretnék. Ha valaki elvégzi az egyetemet vagy a főiskolát és kikerül a munkaerőpiacra, pályakezdőként roppant nehéz helyzetbe kerül. Több ezer végzett hallgató versenyzik a pár-száz frissdiplomás helyért, és ha épp nincs kapcsolatod, akkor csak önmagadban és a tanultakban bízhatsz. Tanács: légy elegáns és felkészült, minél többet tudj meg a cégről, a megpályázott pozícióról, és ne félj kérdezni. Amit látni akarnak benned, az az elhivatottság, a kreativitás, az a bizonyos tűz, amit mi úgy hívunk: dolgozni akar. Általánosságban 30 perc áll pályakezdőként a rendelkezésedre ahhoz, hogy bizonyíts az interjúztatónak, hogy te akarod ezt a pozíciót. Sokszor kerestünk mi is pályakezdőket a céghez, és legtöbbször azért estek ki, mert nem jött át semmi abból, amit igazából képviselni tudnak, pl.: dinamikus, jól tűri a monotonitást, jó a kapcsolatteremtő képessége, stb. Ezeket mind alá is kell támasztani, ahhoz, hogy meggyőző is legyen. Pl.: korábban pultosként dolgoztam egy étteremben, pincér voltam, biztosítóztam, szórólapoztam, call centerben értékesítő voltam, stb. Az interjúkérdés, amelyet nekem szegeztek, a következő volt: első körben mesélj magadról, de hagyjuk ki, hogy jó a kommunikációs és a stressz tűrő képességed és jól bírod a monotonitást. Milyenek voltak az első napjaid a jelenlegi munkahelyeden? Abszolút pályakezdőként léptél be a vállalat, intézmény életébe, avagy már "rutinnal"? 2006 óta dolgozom, mint fejvadász, munkaerő-közvetítő, előtte semmi rutinom, tapasztalatom nem volt. Egy nagy multinacionális kölcsönző cég egyik leányvállalatánál dolgoztam. A cég profilja munkaerő-közvetítés, tanácsadás. Rengeteget kellet tanulnom, gyakorlatilag az első fél évem tanulással telt. Szerencsém volt, hiszen a cég akceptálta, hogy nappali tagozaton végzem tanulmányaimat. Hogy érzed magad jelenlegi munkahelyeden, milyen további rövid/hosszú távú terveid vannak? Elégedett vagyok a jelenlegi cég által nyújtott lehetőségekkel, hosszú távon köteleztem el magam, amelyhez kell, hogy a vezetőség elégedett legyen velem és munkámmal. Későbbiekben a nyelvtanulást szeretném majd beiktatni, fejleszteni a meglévőt vagy egy új nyelvet tanulni. Kérlek, ossz meg velünk egy színes, érdekes munkahelyi történetet. Elég sok csapatépítő tréningünk van, köszönhetően a fiatalos társaságnak és a rugalmas vezetőségnek. Munkahelyi történetek vannak, de azok nem publikusak Összegezve az eddigi látottakat és tapasztalatokat elmondhatom, ahhoz, hogy esélyed legyen a munkaerőpiacon, tanulj meg egy nyelvet legalább középfokú szinten, győzd le a gátlásaidat, merj kérdezni és képezd önmagad! (Tudjátok, e-learning ). Sok sikert! Hogyan s miként emlékezel vissza főiskolai éveidre, milyen hasznos ismereteket tudtál elsajátítani, amelyeket munkád során sikerrel tudsz alkalmazni? Pozitívan gondolok vissza a főiskolában töltött éveimre. Barátságok születtek, sok élménnyel gazdagodtam! Szakmai szempontból szintén sokat nyújtott a ZSKF. Manapság is gyakran felütöm Lévai Zoltán Bauer János: A személyügyi tevékenység gyakorlata c. könyvet. Lévai Zoltán számomra meghatározó személyiség volt a főiskolán. Szakmai tudása, tapasztalata lenyűgöző. Hasznomra váltak még a munkaerőpiaccal kapcsolatos tanulmányok, amelyet Artner Annamária kiváló előadásain követtem végig. Feltétlenül meg kell említenem a stratégia emberi erőforrás menedzsment, személyügyi tevékenységek, munkaügyi kapcsolatok, személyügyi kontrolling tantárgyakat, amelyek egy biztos tudásalapot biztosítanak a ZSKF emberi erőforrás szakán végzett hallgatóknak. Ne felejtsük el a XX.sz. történelmét Hubai tanár úr tolmácsolásában, amely szilárd alapokra helyezi minden hallgató történelem tudását. Az informatika, közgazdaságtan, és idegen nyelvek ismerete pedig elengedhetetlen feltételei a sikeres elhelyezkedésnek. Milyenek voltak az első napjaid a jelenlegi munkahelyeden? Abszolút pályakezdőként léptél be a vállalat, intézmény életébe, avagy már rutinnal? 2007 nyarán a záróvizsgát követően azonnal munkába álltam. A HM Állami Egészségügyi Központ személyügyes csapatába kerültem. Szerencsésnek érzem magam, amiért egy nagyon barátságos, segítőkész, tapasztalt, jól összeszokott csapat tagjaként kezdhettem a személyügyi tevékenységek gyakorlati oldalának megismerését. Számomra pozitív élmény volt, hogy nagyon türelmesek, segítőkészek voltak a munkatársaim. Egy évvel később a HM Személyzeti Főosztályára kerültem, ahol a személyügyi tevékenység igencsak sajátos formá - jával ismerkedtem meg és jelenleg is itt tevékenykedem. Véleményem szerint az első napok mindig nehezek, az ember próbálja a sok új információt, új arcokat, neveket megjegyezni. A pályakezdőt minden egyes feladat elvégzése új tapasztalattal gazdagítja. Az én személyes tapasztalatom az, hogy barátságosan, türelemmel, bizalommal fordulnak a pályakezdők irányába is, hiszen mind jól tudjuk, mindannyian voltunk valaha (pálya)kezdők! Hogy érzed magad jelenlegi munkahelyeden, milyen további rövid/hosszú távú terveid vannak? A jelenlegi munkámmal maximálisan meg vagyok elégedve. Ami számomra fontos, azt mind megkapom a munkahelyemen: személyes kapcsolat az emberekkel, változatos feladatok, megfelelő motiváció, jó kapcsolat a közvetlen kollégákkal, jó csapatmunka, a munkám elismerése, szakmai fejlődésem biztosítása. Terveim között szerepel egy MsC képzés (SZIE- Emberi erőforrás tanácsadó) elvégzése 2009 szeptemberétől. Szerencsés helyzetben vagyok, abban a tekintetben, hogy munkaköri sajátosságoknak megfelelően a szervezet időről-időre biztosítja a szakmai továbbképzésemet, mind személyügyi, informatikai képzés, mind nyelvoktatás terén. Kérlek, ossz meg velünk egy színes, érdekes munkahelyi történetet. Nem feltétlenül színes, érdekes történetet osztanék meg itt, hanem azt az élményt mesélném el, amit nekem a munkám nyújt. Sokszor hallom emberektől, hogy a hétköznapok szürkesége, monotonitása negatív hatással van a munkavégzésükre. Már egész fiatalon motiváció nélkül, úgymond csak tengődnek a munkahelyükön. Én büszkén újságolhatom el, hogy a személyügyi munka sokszínűsége folyamatosan biztosítja a változatosságot. Az emberekkel való személyes kapcsolattartás pedig nem engedi, hogy az ember monotonul végezze a dolgát. Minden egyes személyes találkozásnál új igények, kérések merülnek fel. Nem elhanyagolható tény, hogy személyügyesként pozitív energiával tölt fel minden egyes alkalom mikor segíteni tudok a munkatársaknak akár egy egyszerű kérdés megválaszolásával, vagy egy bonyolultabb dolog ügyintézésével. Itt kell megjegyezzem: az udvariasság, előzékenység, pozitív hozzáállás és egy mosoly már fél siker a problémák megoldásához. PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS 13

9 Kifutás Befutás Kifutás Befutás Szász Géza Hogyan s miként emlékezel vissza főiskolai éveidre, milyen hasznos ismereteket tudtál elsajátítani, amelyeket munkád során sikerrel tudsz alkalmazni? A főiskolai tanulmányaim alatt rengeteg olyan tanárom volt, akitől nem csak szakmai tudást, de emberi értékeket, hozzáállást tanulhattam. Dr. Nagy Károly volt elsősorban az a tanár, akinek a mai napig hálás vagyok, és akinek köszönettel tartozom. A főiskola pont akkoriban indította el a Karrier Centrum intézményét - amelynek ő volt a vezetője, amikor számomra esedékessé vált a szakmai gyakorlat letöltése. A tanár úr segíteni szeretett volna a legjobb tanulmányi átlageredménnyel rendelkező hallgatóknak, így személyes kapcsolatai révén fel tudott ajánlani több céget is, ahol lehetőség volt szakmai gyakorlatot teljesíteni. Már korábban is arról álmodtam, hogy szakmai területen dolgozhassak és ez a vágy hirtelenjében, neki köszönhetően kézzelfogható közelségbe került. Megkerestem a Develor Tanácsadó Zrt-t, Közép-Kelet-Európa legnagyobb teljesítmény-menedzsment tanácsadó vállala - tát, ahol egy interjút követően már a csapat tagjává is váltam. Ennek lassan 3 éve. Mit tanácsolsz, mi az, ami egy jelenlegi pályakezdő, aktív munkakereső számára elengedhetetlen, hogy odafigyeljen? Két dolgot tartok nagyon fontosnak egy pályakezdő esetében. Egyrészről a nyelvtudást, ami szinte elengedhetetlen a mai világban, illetve a munkaerőpiacon való érvényesüléshez, ha valaki komoly presztízzsel rendelkező cégnél szeretne elhelyezkedni. Másrészről legalább ennyire fontos minél több helyen szakmai gyakorlat szerzése, ugyanis ez azt a képet sugallja egy pályakezdőről, hogy tudatosan építi karrierjét, céltudatosan keres munkát / munkahelyet. Az a tapasztalatom, hogy az ilyen jellegű hozzáállást, magabiztosságot keresik a cégek egy pályakezdőben. Milyenek voltak az első napjaid a jelenlegi munkahelyeden!? Abszolút pályakezdőként léptél be a vállalat, intézmény életébe, avagy már "rutinnal"? Az első nap még ma is élénken él az emlékezetemben. Bár nem voltam teljesen ta - pasztalatlan korábban a Trenkwalder tréning üzletágánál is gyakornokoskodtam, mégis félve léptem át a hőn áhított cég kapuját. Félelmemnél csak a meglepettségem volt nagyobb, ugyanis az első perctől kezdve mindenkitől segítőkészséget, támogatást, pozitív visszajelzéseket kaptam. Talán ez a hozzáállás, a humánum tisztelete és szeretete az, ami megkülönbözteti cégünket másoktól. Talán éppen ezt bizonyítja az a tény is, hogy 2007-ben a Legjobb Munkahely Felmérésben kis- és középvállalati kategóriában másodikak lettünk. Hogy érzed magad jelenlegi munkahelyeden, milyen további rövid/hosszú távú terveid vannak? Jelenleg egyedül végzem cégünk HR tevékenységét, ami napról napra újabb és újabb kihívások és megoldandó feladatok elé állít. Ez a folyamatos kihívás és a cégnél dolgozó komoly szakemberek, akiktől minden egyes nap tanulhatok valamit, sokat jelent számomra. Azon szerencsés emberek közé tartozom, akik élvezik, amit csinálnak, így elégedettnek mondhatom magam. Természetesen fontosnak tartom a folyamatos tanulást / fejlődést, éppen ezért szeretném mind a szakmai ismereteimet, mind nyelvtudásomat csiszolni. Kérlek, ossz meg velünk egy színes, érdekes munkahelyi történetet. Az egyik legnagyszerűbb élményem a Develornál egy csapatépítő hétvége volt még 2007 őszén. A program maga egy nagyszerű vadvízi evezés volt Szlovéniában, a Szocsa folyón, valamint nem messze tőle egy kis völgyben: kanyoning. Az esemény nem csak a táj, a jó idő, a gyönyörű folyó és a kellemes esti sütögetés miatt maradt emlékezetes, hanem egy apró malőr miatt is, amit két kollégámmal sikerült elkövetnünk. Három személyes kis raftban ültünk, úgy eveztünk az akkor nem túl barátságos folyón, amikor is egy örvényt rosszul számítottunk ki és hajónkkal beszorultunk két szikla közé. Se előre, se hátra. Rövid tanakodást követően végül az egyikünk kimászott az egyik sziklára és úgy próbálta szó szerint ki- illetve lerugdosni a hajót a két szikla közül. Persze a kezdeti ijedség után már csak nevettünk a dolgon, mindenesetre a váratlan helyzet megoldása összehozta az egész csapatot, és mai napig emlegetjük ezt a történetet. Dredor Helga HR menedzser nappali tagozatos hallgató Jelenlegi munkahelyemen, a Hilti Hungária Kft-nél 2,5 éve dolgozom. Marketing és HR gyakornokként kezdtem, majd fél fél év után véglegesítettek, mint Marketing Communication Specialist. A cég marketing kommuninkációs, PR-os feladataiért, rendezvények szervezéséért, weboldaláért voltam felelős, majd ez év februárjától egy projektnek lettem a vezetője. Hogyan s miként emlékezel vissza főiskolai éveidre, milyen hasznos ismereteket tudtál elsajátítani, amelyeket munkád során sikerrel tudsz alkalmazni?! A főiskolai évek mindig szépek. Vannak rögös pontjai, de ha valaki komolyan veszi, akkor könnyedén végig lehet vinni. Akár párhuzamosan kettőt is, mint ahogyan ezt én is tettem. Fontosak a kapcsolatok építése, s tényleg őszintén mondom, remek barátokat lehet szerezni. Emelett, ha pedig az a tudás, amit elsajátít az ember az évek alatt meghatározza az ember jövőjét. Tanáraim többsége nagyon segítőkészen áltak hozzá a hallgatókhoz. Kedvence tantárgyaimnak azokat tartottam, amiket az életben lehet hasznosítsani. Mit tanácsolsz, mi az, ami egy jelenlegi pályakezdő, aktív munkakereső számára elengedhetetlen, hogy odafigyeljen!? Én mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy már főiskola mellett kezdjen el dolgozni, bármilyen területen, ha van rá lehetősége. Ugyanis, ha már valaki tapasztalatot szerzett arról, hogy hogyan is működnek a vállalatok, hogyan kell csapatban dolgozni, s mit is jelent az időbeosztás, a határidők betartása, akkor a későbbiekben ez nagy előnyt jelenthet mindenki számára. S amit még tanácsolnék, hogy a szakmai tantárgyak elsajátítása nagyon fontos. Próbáljunk minél többet megtudni arról a szakmáról, amivel szeretnénk foglalkozni a jövőben. Milyenek voltak az első napjaid a jelenlegi munkahelyeden!? Abszolút pályakezdőként léptél be a vállalat, intézmény életébe avagy már "rutinnal"? Az ember életében az első munkahelyen az első nap mindig is mély nyomot hagy. Ez így volt nálam is. Egy remek csapatba kerültem, akiktől minden támogatást és segítséget megkaptam már az elején. Mondhatni azt is, hogy teljesen pályakezdőként kerültem a vállalathoz, mert az akkori munkakörömhöz szükséges gyakorlattal még csak részben rendelkeztem. Viszont főiskola melletti diákmunkáknak köszönhetően a csapatban való részvételt, a munka érzését már sikerült megtapasztalnom. Hogy érzed magad jelenlegi munkahelyeden, milyen további rövid/hosszú távú terveid vannak!? Jelenlegi munkahelyemen, a Hilti Hungária Kft-nél, 2,5 éve dolgozok. Ahogyan már említettem, gyakornokként kerültem ide, s a beilleszkedés nagyon gyorsan sikerült. Mivel egy nagyon jó csapattal dolgozom, a munkám pedig teli van kihívásokkal és ami a legfontotsabb, hogy imádom a munkát, ezért úgy gondolom, hogy hosszútávú céljaim cégen belül vannak. De ezt csakis folyamatos fejlődéssel lehet elérni. Gondolok itt a folyamatos nyelvtanulásra, szakmai ismeretek bővítésére és új, szakmához közeli területek megismerésére. A szakmai fejlődés akár szervezett képzésen belül vagy önképzéssel. Kottán Eszter Hogyan s miként emlékezel vissza főiskolai éveidre, milyen hasznos ismereteket tudtál elsajátítani, amelyeket munkád során sikerrel tudsz alkalmazni?! Számomra inkább az ott töltött idő második fele maradt emlékezetes. Szakmai szempontból az utolsó másfél évben hallgatott tárgyak tűntek hasznosabbnak. Az első időszak nagyon alapozó jellegű, elméleti ismeretekre épült. A legnagyobb élményt Dr. Nagy Károly előadásai nyújtották, aki a HR szakma kiemelkedő alakja és folyton gyakorlati példákkal szőtte át a száraz elméleti anyagot. Napokig tudtam volna hallgatni. Később a tréningek mozgatták meg a 2004-ben kezdő HR-es évfolyamot, amelyek a jó kollektíva kialakuláshoz is vezettek. Mit tanácsolsz, mi az, ami egy jelenlegi pályakezdő, aktív munkakereső számára elengedhetetlen, hogy odafigyeljen!? Nagyon fontosnak tartom a kötelező szakmai gyakorlaton való részvételt. Szomorúan tapasztalatom a munkám során, hogy a pályakezdők nagy része nem rendelkezik ezzel az élménnyel, mivel számukra nem volt kötelező a gyakorlaton való részvétel. Számomra a Tesco Központi Irodájában gyakornokként eltöltött 3 hónap megalapozta a következő 2-3 éves pályafutásomat. Nem voltak kecsegtető feltételek, mégis nagyon jó döntésnek bizonyult belevágni, hiszen nem csak szakmai tapasztalatokra tettem szert, de nagyon jó ismeretségek, kapcsolatok keletkeztek. Ezek szakmailag és emberileg is sokat jelentettek számomra. A jelenlegi cégemnél is több gyakornok segíti nap, mint nap a munkánkat. Azt tanácsolnám a mostani ZSKF-es hallgatóknak, bármilyen szakon is tanulnak, hogy már most kezdjenek el mozgolódni, cégekkel ismerkedni. Erre lehet jó egy-egy állásbörze, illetve érdemes tiszteletünket tenni olyan cégeknél, ahol esetleg a későbbiek során el tudjuk képzelni a jövőnket. HR-esek közvetítő, kölcsönző, tanácsadó cégeknél próbálkozhatnak egy interjú során. Lehet, hogy abban a pillanatban nem olyan lehetőséget kínálnak számukra, amilyet keresnek, de legalább bekerülnek a köztudatba, adatbázisokba, nyilvántartásokba és később is felfigyelhetnek rájuk. Én is így kerültem a jelenlegi cégemhez. Milyenek voltak az első napjaid a jelenlegi munkahelyeden!? Abszolút pályakezdőként léptél be a vállalat, intézmény életébe avagy már rutinnal? A Prohumán Kft.-hez a Tescos gyakorlatom után, mint asszisztens kerültem. Pár napon belül szükségük volt egy új asszisztensre és egy régebbi interjúm során úgymond kidobott az adatbázisuk. Aznap interjúra jöttem, másnap kezdtem. Az első pár nap nem volt túl bíztató számomra. Gyorsan, kevés betanítással kellett felvenni a munkát. Szépen lassan belejöttem és kezdett kialakulni egy nagyon jó, állandó csapat is, ami nagyban könnyítette a munkát. Hogy érzed magad jelenlegi munkahelyeden, milyen további rövid/hosszú távú terveid vannak!? Nyolc hónap asszisztencia után Hr tanácsadói munkakört kaptam. Mára egy teljesen új csapattal dolgozunk együtt és sokat segít az a tény, hogy a legalapvetőbb asszisztensi feladatoktól kezdve átlátom a folyamat működését. Újra kiemelném a csapat és a légkör fontosságát, ami miatt mindig szívesen jövök be dolgozni. A jelenlegi helyzet ettől függetlenül nagyon nehéz. A mostani válság természetesen érinti a mi megbízóinkat is, ezért nálunk is kevesebb a munka. Sajnos ez legalább annyi feszültséget okoz, mint amikor rengeteget kellett dolgoznunk. A terveim között szerepel az angol nyelvismeretem szakmai szintre emelése, valamint az azóta megkezdett jogi tanulmányaim befejezése is. Hosszabb távon a toborzás, kiválasztás területétől elszakadva szeretném kiszélesíteni a gyakorlati ismereteimet. Idővel nagyobb felelősséggel járó, szélesebb körű feladatokat szeretnék ellátni. A mostani munkám még mindig inkább végrehajtó jellegű, számomra kicsit hiányzik a döntéskényszer helyzete. Kérlek ossz meg velünk egy színes, érdekes munkahelyi történetet. A céges bulik, vagy a kollegákkal összehozott spontán csapatépítő prog - ramok péntek és szombat esténként nem feltétlenül tűrnek nyomdafestéket. Az azonban elmondható, hogy ezek a közös élmények feltöltenek minket és ezáltal könnyebben vesszük a munkahelyi akadályokat is. Aki pedig a HR szakmán belül szeretne elhelyezkedni és a toborzás, kiválasztás területe érdekli, készüljön fel arra, hogy rengeteg féle emberrel kell majd megtalálnia a közös hangot és a lehető legváratlanabb szituációkba kerülhet. Azt kívánom, hogy minden végzős HR-es tapasztalja meg ezeket az élményeket. Akit érdekel a HR területe, hallgatóként gyakornoki helyet keres, vagy egyszerűen csak tanácsra lenne szüksége, nyugodtan keressen fel az alábbi elérhetőségemen: Szívesen segítek bármiben, addig is sok sikert kívánok az álláskereséshez! 14 PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS PÁLYA ÁPRILIS-MÁJUS 15

10 Karrier Karrier Nap és Állásbörze Program április 24. (péntek) Kapunyitás: 9:00 Ünnepélyes megnyitó: 10:00 10:30 Dr. Sipos Zoltán, GVI intézetvezető SZAKMAI FÓRUM 10:30 16:00 Helyszín: Aula IDŐSÁV 10:30 12:00 TÉMA Karrierlehetőségek a Külügyminisztériumban tájékoztató a felvételi rendszerről és a szakmai gyakorlatról Külügyminisztérium Humánpolitikai Főosztály osztályvezetője Karrierlehetőségek a Katonai Felderítő Hivatalnál Dr. Tömösváry Zsigmond dandártábornok Katonai Felderítő Hivatal Humánpolitikai Igazgató Karrierlehetőségek a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál Török István Recruitment munkatárs MODERÁTOR Dr. Jávor Endre tudományos tanácsadó (NPTI) 12:00 12:30 Karriermenedzsment a válság idején Dr. Nagy Károly c. főiskolai tanár (GVI) 12:30 13:00 Válság és munka Dr. Artner Annamária főiskolai tanár (GVI) 13:00 14:00 Versenyképes pályakezdők a használható tudás jelentősége A Karrier és életpálya tréning tapasztalatai Vendégek: Siemens Tóth Gábor HR igazgató Pannon Work Zrt Kurdi Ferenc értékesítési és marketing vezető HR Navigátor Bánkúti József vezető tanácsadó Universitas, Starjobs Megyeri Péter vállalkozási igazgató, Horváth Rita tréner Randstad Gőcze Zsófia tanácsadó Európa Tréning Vargáné Murányi Dóra tréner Dr. Szabó Szilvia főiskolai docens (GVI) Karrier Centrum vezető 14:00 15:00 Szakspecifikus elhelyezkedés az andragógus hallgatók munkaerőpiaci lehetősége Vendégek: Zachár László NSZFI főigazgató helyettes Újfalusi Gábor MMIKL igazgató helyettes Sulyok Tamás főiskolai adjunktus (KMI) 15:00 16:00 A nyelvi kompetencia jelentősége a munkaerőpiacon IT-Services Jakus Vivien HR specialista UNISYS Benkő Katalin Recruitment Specialist Profi Power Végh Zoltán tanácsadó Berczelédi Zsolt intézetvezető (Nyelvi lektorátus) ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ ALAPJÁN A TOVÁBBI PROGRAMJAINK: Grafológia Önéletrajz tanácsadás Próbainterjú VÉRADÁS Idősáv: 10:00-17:00 Helyszín: B09-es terem Országos Vérellátó Szolgálat Felkérjük a kedves véradókat, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat vagy útlevelüket, illetve lakcím- és TAJ- kártyájukat. ELŐADÁS: Idősáv: 14:30-15:30 Pályakezdőknek pályakezdőkről Fisler Nikoletta HR vezető HR Navigátor Hungary Kft. Helyszín: Eötvös terem Az előadáson résztvevő hallgatók között személyi képesség elemző teszt kitöltési lehetőséget sorsolunk ki 5 fő részére. Aki nem nyer az kedvező áron Ft+Áfa helyett 5000 Ft+Áfa áron kaphatnak meg. Ez tartalmazza személyi képesség elemző teszt szóbeli értékelést és rövid karrier tanácsadást. Az előadáshoz kapcsolódó tesztkiértékelés: Idősáv: 15:30-18:00 Helyszín: A08-as terem A PROGRAM KIEMELT TÁMOGATÓJA: TOVÁBBI TÁMOGATÓINK: PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS 17

11 Pilot KÖZIGAZGATÁSI VERSENYVIZSGA PROJEKT Előzmények A versenyvizsga 2009-ben új típusú vizsgaként jel e- nik meg a közigazgatás rendszerében, hiszen ennek megléte elengedhetetlen bemeneti feltétele lesz a köztisztviselői karba történő bekerüléshez. Fentiek értelmében tehát az a személy, aki versenyvizsgával nem rendelkezik, köztisztviselői álláspályázatra nem jelentkezhet. (A jogszabályi rendelkezések értelmében a sikeres versenyvizsga, mint kötelező pályázati elem fokozatosan kerül bevezetésre a különböző közigazgatási szervek köztisztviselői vonatkozásában: a törvénymódosításban foglaltakat a központi államigazgatás területi és helyi szerveinek vezetőire július 1-jétől, a köztisztviselőkre december 1-jétől kell alkalmazni). A közigazgatási versenyvizsga lebonyolításáért a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (továbbiakban KSZK) fele - lős, mely szervezet a MeH miniszter alapításával a Magyar Közigazgatási Intézet jogutódjaként működik január 1-től. A versenyvizsga rendszerének, tartalmának kialakítása a KSZK koordinálásával, valamint közigazgatási szakértők és társadalmi szervezetek bevonásával már 2006 októberében megkezdődött. Az ún. munkacsoport-üléseken a nemzetközi tapasztalatok áttekintése mellett megvitatásra kerültek a versenyvizsga rendszer kialakításához elkészített szakértői, illetve vitaindító anyagok végén megtörtént a versenyvizsga rendszer kialakításához kapcsolódó feladatok végrehajtásához szükséges szakértői gárda kijelölése és felkérése, így jött létre az a stratégiai bizottság, melynek fő feladata az új típusú vizsgarendszer kialakításához, működtetéséhez szükséges célok és koncepciók megalkotása, illetve a fő irányok kijelölése volt. A konkrét feladatok végrehajtására (működési modellek, tartalmi és formai követelmények, szervezeti háttér kidolgozása, jogszabály módosítások előkészítése és beterjesztése stb.) az ún. versenyvizsga-albizottság bevonásával került sor. Az e-tananyag A szükséges stratégia, irányelvek, és részletek kidolgozását követően megkezdődött az elektronikus tananyagok létrehozása a KSZK és a közbeszerzési eljárás során nyertesként kihirdetett WSH Kft. vezénylésével. A hosszú folyamat eredményeképpen létrejött 10 db e-tananyag (5 felső-és 5 középfokú) és ezen belül 44 modul (22 felső-és 22 középfokú), melyekhez modulonként 40 tesztkérdés, és több ezer nyitott ún. esszé kérdés tartozik. A már említett tananyagokról és a hozzá tartozó modulokról az alábbi ábra ad tájékoztatást: INCLUDEPICTURE "http://tavoktatas.kszk.gov.hu/ilias3/data/kszk/mob s/mm_5199/tematika_reszletes_kep.jpg" \* MER- GEFORMATINET A tananyagokat 24, a területén kiváló eredményeket elérő, és nagy szakmai elismerésnek örvendő szakember állította össze, kiknek munkáját lektori értékelésnek is alávetettük a minél jobb minőség elérése érdekében. Az elkészült tananya - gokat az ILIAS keretrendszerbe integrálták a fejlesztők. A követelményrendszer tekintettel arra, hogy majdani köztisztviselők alkalmazása a cél igen speciálisnak mondható (ld. fenti ábra). Tesztelési folyamat A közigazgatási versenyvizsga július 1-i bevezetését megelőzően az esetleges problémák, illetve a tapasztalatok összegzése érdekében elengedhetetlenül szükséges a létrehozott e-tananyagok tesztelése a potenciális célközönség körében. Ennek megfelelően a KSZK Képzési Igazgatósága 2009 márciusától megteremtette az e-tananyagok tesztelésének feltételeit, melynek folyományaként március 20-tól a tananyag elérhető a tesztelésben résztvevő, regisztrált, a toborzási eljárás keretében kiválasztott tanulók számára. A toborzás során a KSZK olyan, elsősorban végzős középiskolás diákok, utolsó éves főiskolások, egye temisták továbbá ösztöndíjasok jelentkezését várta, akiknek jövőbeni terveik között szerepel, hogy köztisztviselőként a helyi önkormányzatoknál, területihelyi szerveknél vagy a központi közigazgatásban (pl. minisztériumok) munkát vállaljanak. A részvétel feltétele mindössze abban merült ki, hogy a jelentkező rendelkezzen számítógéppel, internetes hozzáféréssel, illetve némi szabadidővel. A tesztelési folyamatban 129 fő vesz részt. A résztvevők négy csoportba sorolhatók: Zsigmond Király Főiskola (35 fő); Madách Gimnázium (1 fő); Divat-és Modelliskola (16 fő); ösztöndíjasok (77 fő). A tanulási folyamatot minden esetben egy felkészítő megbeszélés előzte meg, melyen a jelentkezők megismerkedhettek az e-learninges tanulási forma sajátosságaival, továbbá jelen projekt részleteivel. A tanulási folyamat április 20-án végződik, melyet szóbeli-és írásbeli vizsga követ. A projekt tényleges lezárásaként pedig a KSZK minden hallgatónak lehetőséget ad egy csoportos interjú, valamint egy speciális kérdőív kitöltése keretében arra, hogy a tananyaggal kapcsolatos észrevételeit, tapasztalatait megossza az érintettekkel. A tanulási periódusban sincsenek a hallgatók magukra hagyva, ugyanis a jelentkezők fele tutori támogatás mellett folytathatja tanulmányait, míg a másik csoportnak en, vagy telefonon van lehetősége segítséget kérni. Mindezek mellett az összes résztvevő számára elektronikus, valamint telefonos HelpDesk-et üzemeltet a KSZK, hogy ezzel is maximálisan kiszolgálja a tanulókat. Az ismeretek elsajátítása tehát jelenleg is tart, és örömmel mondhatjuk, hogy az eddigi tapasztala - tok rendkívül kedvezőek. Reményeink szerint a projekt zárásakor is hasonló eredményről tudunk majd beszámolni. Boros Kinga KSZK Képzési Igazgatóság 18 PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS

12 Karrier Karrier Igazgatóságunk tevékenysége Az ország legnagyobb közigazgatási szerve Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága a maga fős létszámával az ország legnagyobb elsőfokú közigazgatási szerve. E régiós szervezeti felépítés január 01-vel a korábbi megyei igazgatóságok (Észak, Dél, Kelet, Pest) strukturált összevonásával jött létre, melynek eredményeképpen illetékességi területévé vált a főváros és pest megye egész területe. Az igazgatóság fő feladata az adóztatás, azon belül pedig az illetékességi területén élő és működő adóalanyok tekintetében a helyi adókat kivéve az adók és illetékek megállapítása, beszedése, kezelése, feldolgozása, javítása, ellenőrzése, vagyis az adóztatással összefüggő ügyek intézése és adóhatósági feladatok ellátása. Tevékenységéhez tartoznak immáron a szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartási, ellenőrzési és szabálysértési hatósági feladatok is. BETÖLTHETŐ MUNKAKÖREINK Az Igazgatóságunk által kínált munkakörök sokrétűek, felölelik az adóügyi, adóbevallási, folyószámla-kezelési, információszolgáltató és regisztrációs, adóellenőri, felszámolási, végrehajtási, valamint az adójoghoz kapcsolódó egyéb érdemi ügyintézői feladatokat. Az álláshelyek betöltése pá lyáztatás útján történik, minden esetben hat hónap próbaidő kikötésével. AMIT KÍNÁLUNK Amit leendő munkavállalóinknak nyújtunk: néhány év alatt elsajátítható sokrétű, életpályába illeszthető szakmai tudást; kiemelkedő szakmai felkészítést követően biztos megélhetést, kiszámítható előmenetelt, és életpályát, érdekes, önálló munkát; a Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, valamint Közszolgálati Szabályzatunk szerinti juttatások alapján a közigazgatási szférában kiemelkedően versenyképes jövedelmet. AMIT ELVÁRUNK A jelentkezőktől szinte a belépés napjától alapos szakmai felkészítést követően önálló, kreatív, céltudatos és eredményorientált munkavégzést várunk. Az igazgatóságunknál történő eredményes munkavégzéshez szükséges nagyfokú elhivatottság és hivatástudat, a szakmai ismeretek rendszeres megújítására irányuló igény és képesség. AVON the company for women Az AVON az a vállalat kíván lenni, amely a világon a legjobban megérti és kielégíti a nők termékekre, szolgáltatásokra és ön megvalósításra vonatkozó igényeit. Az AVON története 1886-ban New York-ban kezdődött. Ma az Avon a világvezető közvetlen értékesítési rendszerű vállalata. Többmint140 országban van jelen a piacon. Magyarországon 1990-ben a demokratikus átalakulásokat követően került a piacra. Az AVON mindössze 4 betű és mennyi mindent jelent. Küldetése, hogy megerősítse a nőket az élet minden területén. A világszínvonalú szépségápolási termékek teszik az Avon-t a vevők kedvencévé. Az AVON a nőkről és a nőkhöz szól. Az AVON lehetővé teszi, hogy olyan életet éljen, amilyet megálmodott magának. Az AVON által kínált lehetőséget szabadon élvezheti befektetett ideje, energiája függvényében. Az AVON-nál Ön irányíthatja saját csapatát, miközben vezetői útmutatásokkal segítik munkáját. Az Ön kezében van az irányítás, hogy háromhetente hogyan növeli eladásait. Kamatoztassa munkáját és idejét az Avonnal. Az AVON versenyképes kereseti lehetőséget kínál. Jelentkezzen már ma! Papp Mária Zona Manager PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS 21

13 Karrier EURES Munkavállalás külföldön Az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) az EU/EGT országainak tanácsadó és információs hálózata, amelynek célja az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség országai közötti munkaerő-áramlás elősegítése. A legfontosabb feladatai a következők: Információnyújtás és tanácsadás a külföldön elhelyezkedni szándékozó munkavállalók számára az Európai Gazdasági Térség országaiban fellelhető munkalehetőségekről, valamint a munkavállalás és megélhetés körülményeiről, Segítségnyújtás munkáltatók részére a külföldi munkaerőtoborzáshoz. Az EURES honlapján az érdeklődők valamennyi EU/EGT tagállamban bejelentett állásajánlatot megtalálják, melyek száma általában több százezer. Ugyanitt regisztráltathatják magukat az álláskeresők, feltölthetik az önéletrajzukat, melyet a regisztrált munkaadók megtekinthetnek. A honlapot felkeresők a felsoroltakon kívül sok hasznos információt olvashatnak az egyes országok élet- és munkakörülményeiről, valamint a továbbtanulási lehetőségekről. A holnap elérhetősége: eures.europa.eu. Magyarországon 2004 óta működik az EURES. Jelenleg 30 tanácsadó segíti országszerte a külföldön dolgozni vágyókat az álláskeresésben és a tájékozódásban. A tanácsadókat telefonon, személyesen vagy ben is fel lehet keresni (elérhetőségük: akik szívesen válaszolnak minden, európai uniós munkavállalással kapcsolatos kérdésre. A magyarországi EURES országszerte rendszeresen szervez tájékozató fórumokat és állásbörzéket, melyek során a résztvevők személyesen is találkozhatnak a munkaadók és partnerszervezetek képviselőivel és külföldi EURES tanácsadókkal. Karrier Global Management Challenge csatlakozz Te is a kihíváshoz! Nemrégen zárult le a Global Management Challenge (GMC) legelső magyarországi döntője, ahonnan az a csapat, aki idén először képviselheti Magyarországot a világdöntőn, hamarosan utazik Porugáliába. (kép) A Global Management Challenge, a világ legnagyobb stratégiai management versenye, több mint résztvevővel, 31 ország résztvételével, és minden évben megrendezésre kerül 1980 óta. A verseny angol nyelven zajlik, több hónapon és fordulón át, amit minden országban egy döntő követ, ahonnan kikerül az a csapat, aki képviselheti az adott országot a világdöntőn. A résztvevők lehetnek, végzős egyetemisták, főiskolások, már alkalmazottak és céges vezetők. Magyarország 2008-ban csatlakozott a programhoz, ami azt jelenti, hogy idén először képviselteti magát az első magyar csapat az ezúttal Lisszabonban megrendezése kerülő világdöntőn. Minden országban neves vállalatok, felsőoktatási intézmények adják a nevüket a versenyhez. Magyarországon kiemelt támogatónk az Oktatási és Kultúrális Minisztérium, CEU, CEU Business School, a BCCH, AmCham, továbbá különböző médiapartnerek. Fő szponzor és akik a csapatokat karolták fel, Ernst & Young, továbbá, ING Insurance, Heineken, GE Healthcare és a Sanoma Budapest. A verseny összdíjazása kiemelkedő, melyet külön további partnerek biztosítanak, a résztvétel diákok számára ingyenes, valamint országos szinten a legtöbb egyetemmel és főiskolával együttműködik, csakúgy mint a legnagyobb diákszervezetekkel. A program szervezőjét (Tarcsi Gabriella, Recruitment International) kérdeztük a részletekről. Hogyan működik pontosan a verseny? Ez egy meglehetősen összetett management szimuláció, ahol 3-5 fős csapatok irányítják a saját virtuális cégüket. A csapatok szeptember elejétől október végéig regisztrálhatnak, majd novembertől kezdetét veszi az első kör, amelyben minden csapat megkapja ugyanannak a cégnek az elmúlt öt negyedéves eredményét. Ebből kiindulva kell 5 héten át különböző döntéseket meghozniuk, melyek felölelik a pénzügy, termelés, HR, logisztika, sales és marketing területeket. A második körben már csak a legjobb 64 csapat folytathatja a versenyt, melyet egy országos döntő követ, a 8 legjobb csapat résztvételével. Mit jelent az, hogy a csapatokat egy-egy cég karolja fel? A csapatok, amikor regisztrálnak, egyben feltöltik az önéletrajzukat, melyet a támogató cégek látnak. Továbbá a diákok kiválasztják, hogy melyik cég profilja áll a legközelebb a tanulmányaikhoz, vagy melyik cég a legszimpatikusabb nekik. Ezt a preferenciát is látják a cégek. Ezután következik egy személyes találkozó ahol a csapatok és a támogató cégek kötetlenül beszélgethetnek, kérdezhetnek egymástól. Ezt követően a cégek, figyelembe véve a személyes találkozót, kiválasztják azokat a csapatokat, akikkel együttműködnének a verseny során. Ha diákok is egyetértenek ezzel, akkor ez azt jelenti, hogy az adott cég neve alatt folytathatják a versenyt. Ebből adódóan pedig megnyílnak a kapuk. Minden cég más-más programot, fórumot vagy lehetőséget nyújt arra, hogy a saját csapataik megismerkedhessenek velük és fordítva. Értek ezalatt, irodalátogatást, gyárlátogatást, heti konzultációt, közös kávézást, gyakornoki lehetőségeket, mentori segítségnyújtást, és természetesen álláslehetőséget is. A csapatoknak majdnem fél évük van arra, hogy alaposan megismerjenek egy céget, az ott dolgozókat, a folyamatokat, a munkahelyi légkört és persze, hogy céltudatosan kapcsolatokat szerezzenek és építsenek. Mik a hosszabb távú célok? Szeretnénk minél több résztvevőt, akik hajlandóak összemérni tudásukat más nemzetekkel. Szeretnénk kiváló tehetségeket felfedezni és olyan vállalatokat bevonni a programba, akik kiemelik ezeket a tehetségeket. Bízunk benne, hogy a diákok nyitottak olyan új lehetőségekre, amely közelebb hozhatja őket jövőbeli munkaadójukhoz és élnek a lehetőséggel, hogy megmutassák nekik kitartásukat, üzleti képességeiket, de leginkább, hogy növeljék versenyképességüket a munkaerőpiacon. Mi az üzenet a ZSKF-es diákoknak? A lehetőség mostantól minden évben adott, szeretettel várunk tehát minden ZSKF-es diákot ősszel! További információ: illetve a program nemzetközi weboldalán: 22 PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS PÁLYA ÁPRILIS-MÁJUS 23

14 Karrier Karrier Pilóta? Én? A repülés az ember egyik legősibb vágya, vadászrepülőt vezetni pedig csak keveseknek adatik meg! A Magyar Honvédség kanadai repülő-, illetve helikoptervezető képző programja a legsikeresebb, a hadsereg jól képzett szakember-állományának utánpótlását célzó project. A jövő magyar pilótái a NATO Flying Training Program keretében Kanadában szerezhetik meg a negyedik generációs repülőgép irányításához és harci alkalmazásához szükséges elméleti és gyakorlati kiképzést. ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI CÉL: Olyan magasan képzett repülő- és helikoptervezetők biztosítása a Magyar Honvédség repülőcsapatai részére, akik képesek a rendszeresített repülőgépek és helikopterek üzemeltetésére. Képesek az első csapatbeosztásukban a mindenkori harci technikán a hadrafoghatóságot minősítő repülő harckiképzés megkezdésére és a csapatok harckiképzési rendszerében típusátképzésre, rendelkeznek a nemzetközi légügyi előírások szerinti ismeretekkel és jogosultságokkal. HOGYAN LEHET BELŐLEM KATONAI PILÓTA? Vadászpilótának, szállító repülőgép- illetve helikoptervezetőnek lenni nagyon összetett feladat. A kitűnő egészségi kondíció, a jó látás és hallás, a pszichológiai alkalmasság természetesen alapfeltétel, de az angol nyelvismeret, a műszaki képzettség vagy érdeklődés is legalább olyan fontos. Ha igazán a fellegekbe vágysz, akkor még ennél is több kell: elhivatottság, kitartás, akaraterő, higgadtság mind-mind szükséges ahhoz, hogy a legjobbak közé kerülj! 24 PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS AZON FIATALOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK: akik főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkeznek, vagy akik a főiskolát, vagy egyetemet az NFTC képzés megkezdésének évében fejezik be, vagy akik főiskola, vagy egyetem utolsó előtti évfolyamát végzik. A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI: Magyar állampolgárság Büntetlen előélet A képzés kezdetének évében be nem töltött 27. életév Középszintű angol nyelvismeret Orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel vállalása. BŐVEBB INFORMÁCIÓ: HM ÖHP Repülő Felkészítési Osztály 5008 Szolnok, Kilián u. 1. Telefon: 06(56) Fax: 06(56) Internet: KERÜLJ A LEGJOBBAK KÖZÉ! CSATLAKOZZ TE IS HOZZÁNK! Kérjük, hogy néhány mondatban mutassa be a HR Navigátor Hungary Kft. tevékenységét, főbb célkitűzéseit, stratégiáját, eredményeit! (Vagy amennyiben az új állásközvetítő portál önálló társaság kezdeményezése, a fentieket arra értelmezve). Miért döntöttek amellett, mi motiválta Önöket abban, hogy a jövőben a HR-tanácsadás mellett állásközvetítéssel (álláskeresés, álláskínálat) is foglalkozzanak? Cégünk a személyzeti területre specializálódott, szakterületünk a többlépcsős szűrési rendszer alkalmazása óta működünk sikeresen a területen, megbízható szűrési rendszerünknek köszönhetően, az általunk elhelyezett jelöltek után ½ év garanciát vállalunk, melynek érvényesítése csak 1-2%-os. Célunk, hogy minél ismertebbé tegyünk egy olyan személyzetirányítási technológiát ügyfeleink körében, amely minden részletében teljesítményorientált, emberközpontú, ennél fogva olyan módon segíti a cégek hatékonyságának növelését, valamint személyzeti ügyeinek kezelését, amely nagy biztonságot eredményez mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldalon. Kérem, illusztrálja néhány mondatban új szol gáltatásuk koncepcióját! (Ez csupán online formában lesz elérhető vagy offline is? Utóbbi esetében konkrétan milyen lehetőségekkel lehet számolni? Hogyan képzelik el a weboldal felépítését, tartalmát, használatát? Csupán regisztráció által lehet böngészni, avagy anonim módon is? Mennyire lehet majd személyre szabott kereséseket véghezvinni? Az elmúlt időszakban egyre több partnerünk jelezte, hogy nem tudnánk-e számukra hirdetési felületet biztosítani. Ezzel párhuzamosan az állás keresők is egyre többen kérték, hogy tároljuk önéletrajzukat, és ha van rá lehetőség ajánljuk őket több partnerünknek is. Szeretnénk megoldást adni, hogy a munka - adók és munkavállalók egyszerűen és gyorsan egymásra találjanak. Mi az a különleges megkülönböztető jegy, amiben ez a portál más lesz, mint a többi, hasonló területtel foglalkozó? A szolgáltatás online lesz elérhető, nézelődni az oldalon anonim módon is lehet, de a konkrét cégeket és lehetőségeket csak regisztráció után kapja meg az érdeklődő. Lehetőség van gyors regisztráció után önéletrajz feltöltésére, valamint karrier tanácsadás igénylésére is. Külön munkaadói és munkavállalói része lesz az oldalnak, ahol mindenki a számára fontos kérdésekre találja meg a választ. Teljes mértékben felhasználóbarát weboldal-programozást valósítunk meg, így lehetőség nyílik gyors és hatékony keresési opciók beállítására. Milyen kompetenciákkal, ismeretekkel rendelkező embereket tekintenek célcsoportnak? Elsősorban melyik korosztályt szeretnék megcélozni? Ez több mint egy HR portál, hiszen az álláskeresők online személyi képesség tesztet (PPA) tölthetnek ki. Segítségével hatékonyabb elhelyezkedést tudunk biztosítani. Illetve a munkaadók nagyobb bizonysággal tudják kivá - lasztani a számukra ideális jelentkezőt. A karrier tanácsadás mellet a karbantartásra fordítunk kiemelt figyelmet. A hirdetések és a jelentkezők önéletrajzai kétheti rendszerességgel kerülnek frissítésre. Így mindig csak élő hirdetések és pályázók jelennek meg az oldalon. Nincs konkrét célcsoport megkötés, pillanatnyilag is pályakezdőktől a több éves gyakorlattal rendelkező vállalat vezetői pozícióra is keresnek nálunk munkavállalókat. Mit gondol(nak), mennyire telített a piac a hasonló elképzelésekkel, és ezek mellett mi lehet a garanciája az Önök által tervezett koncepció sikerességének? Mint minden területen itt is nagy a konkurencia harc, de mivel tíz éves tapasztalattal rendelkezünk a személyzet kiválasztásában, elhelyezésében pontosan ismerjük a munkaadók és a munkavállalók igényeit ezért ennek megfelelően tudjuk felépíteni oldalunkat. Emellett olyan többletszolgáltatásokat nyújtunk, ami máshol pillanatnyilag nem elérhető. Mikorra tervezik a weblap indítását? Májusban tesztüzemmel nyitunk, ez év nyarától tel - jes értékűen működik az oldal, aminek támogatására nagyszabású marketing kampányt indítunk. Az IBM Hungary ISSC Kft. rövid története A budapesti székhelyű IBM szolgáltatóközpont 2004-es alapítása óta töretlen növekedést mutat. A központ beszerzési, HR, számlakezelési, telefonos ügyfélszolgálati és pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az IBM ügyfelei számára. A központ regionális szerepére jellemző, hogy jelenleg 44 országgal állnak napi kapcsolatban az öszszesen több, mint 50 nyelvet beszélő kollégák, valamint, hogy a dolgozók 80 százaléka beszél egynél több nyelven. Az IBM Hungary International Shared Services Centre (ISSC) budapesti központja több, igen speciális és egymástól nagyon különböző szolgáltatásokat fog össze: IBM General Procurement IBM EMEA Accounting Centre IBM Human Resources Centre IBM Account Payable Center IBM Global Financing Az IBM ISSC küldetésének lényege, hogy olyan vállalkozások számára nyújtson támogatást, melyek munkaerő-tartalékaikat úgy akarják üzleti stratégiá juk szolgálatába állitani, hogy közben az üzleti növekedéshez társuló hatékonyságnövelést is szem előtt tartják. Az IBM már régóta élen jár a business transformation területén, és ennek számos jelét lehet tapasztalni a Budapest Centre-ben is: azon folyamatok, melyekhez egykoron nagytömegű papir és emberi munka szükségeltetett, ma már elektronikus úton és digitális képi úton valósulnak meg. A szolgáltatási központ stratégiája által, az IBM számos olyan transformation szolgáltatást tud nyújtani, melyhez a megrendelők könnyedén hozzáférhetnek, azért, hogy a napi ügymenet során a fontosabb üzleti kérdésekre koncentrálhassanak. Az IBM Corporation budapesti központja jelenleg hozzávetőlegesen 1000 főt foglalkoztat a Köztelek utcai City Gate irodaházban, és mintegy 400 főt az Árpád hidnál található Dunatower-ben. Részletek a karrier oldalon olvashatóak. Tudod, hogy mihez kezdesz a diplomáddal? Tanulmányaidat lassan befejezed, de még mindig nem tudod, hol fogsz tudni elhelyezkedni? Esetleg rájöttél, hogy mégsem azon a területen akarsz dolgozni, amit tanultál? A válság miatt nehezen találsz álláslehetőséget? Szívesen dolgoznál nemzetközi környezetben egy multi cégnél? Akkor figyelj, mert van egy jó hírünk a számodra. Bizonyára hallottad, hogy a válság ellenére vannak olyan területek, iparágak, amelyek fejlődnek és ahova továbbra is keresnek munkaerőt. Egyik ilyen iparág az outsourcing, azaz a tevékenyég-kiszervezés, mikor egy vállalat egyes feladatok, funkciók, folyamatok elvégzését külső vállalkozásra bízza. Bizonyos esetekben pedig maga a cég alapít leányvállalatot ezen funkciók elvégzésére. Ezek az ún. szolgáltató központok olyan funkciókat végeznek el, mint például a cégek pénzügyi tevékenysége, bérszámfejtése, ügyfélszolgálata, logisztikai tevékenysége, informatikai vagy marketing támogatása stb. Valamint mivel központként funkcionálnak, általában a cégek különböző országokban, akár más kontinenseken található irodái számára végzik ezen tevékenységeket. Vagyis nemzetközi munkalehetőség multinacionális vállaltoknál. De nézzük meg közelebbről milyen a munka a szolgáltató központokban! Előszöris nemzetközi, azaz legtöbb esetben több idegen nyelven folyik. Angolon kívül német, francia, olasz, spanyol nyelveken, de ha különlegesebb nyelvtudással rendelkezel, az sem baj, akár holland, flamand, török, görög, szlovén stb. nyelveken is lehet dolgozni. Másodszor változatos. Első ránézésre talán nem gondolnád, de általában lehetőség van rotálódni a különböző munkakörökben, folyamatos képzéseken, tréningeken részt venni, újat tanulni, illetve előre lépni, magasabb pozícióba vagy másik osztályra, munkaterületre átkerülni. Harmadszor kellemes. Egyrészt a munkakörülmények: modern irodaépület, ergonómiailag kialakított munkahelyek, jól megközelíthető irodák, parkok, kertek vagy akár külön pihenőszobák, ahol kikapcsolódásként csocsózhatsz, internetezhetsz vagy akár bordásfalon is lóghatsz. Másodszor jó a hangulat, azaz inkább baráti, közvetlen, fiatalos. Negyedszer dinamikus. Lendületes, pörgős munkavégzésre számíthatsz, ahol az elvárásoknak megfelelően figyelik és értékelik is a teljesítményedet. Végül, de nem utolsósorban biztos. Tervezhető, hosszú távú munkára és karrierre lehet számítani a szolgáltató központokban, amit a válság nem vagy csak kis mértékben érint. Amennyiben ezek után úgy gondolod, kipróbálnád ezt a munkát, keress minket az alábbi elérhetőségeink egyikén vagy jelentkezz állásainkra a honlapunkon keresztül! KELLY SERVICES Tel: Fax: Cím: 1062 Budapest, Aradi u Web: PÁLYA ÁPRILIS-MÁJUS 25

15 Karrier Karrier A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) jövőképe az, hogy olyan nemzetközileg elismert kiválasztási és képzési központtá váljon, amely a folyamatosan változó közigazgatási szektornak képzési és személyügyi szolgáltatást biztosít. A KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatósága egyrészről üzemelteti a oldalt, amelyen az ország valamennyi köztisztviselői és közalkalmazotti pályázati kiírása elérhető. A KÖZIGÁLLÁS felhasználói felületén bárki regisztrálhat, böngészhet az álláshirdetések között és kérheti felvételét a toborzási adatbázisba. Az álláskeresőnek lehetősége van a KSZK által közvetlenül menedzselt pályázatoknál arra, hogy a rendszeren keresztül jelentkezzen a portálon közzétett vezetői pozíciókra. Másrészről ellátja a központi közigazgatás vezetőkiválasztási szerepét az állami hivatalok, intézmények, a minisztériumok és háttérintézményeik üres pozícióinak tekintetében. A kiválasztás egységes rendszerben, a legkorszerűbb HR-eszközök alkalmazásával, kompetencia alapon történik. A Képzési Igazgatóság a magyar közigazgatás vezetőképzési, továbbképzési és vizsgarendszerének működtetésével azt a célt szolgálja, hogy kiemelten felkészült köztisztviselők lássák el az államigazgatási feladatokat. A KSZK az antidiszkriminációs politika jegyében nem tesz különbséget faji, nemzeti és etnikai hovatartozás, vallási, nemi és szexuális beállítottság alapján az oktatási, toborzási és az ösztöndíj programjaiban. Az alaptevékenységeken felül jelentős a KSZK nemzetközi tevékenysége: nemzetközi együttműködésekben közreműködik a képzés és az emberierőforrás-gazdálkodás nemzetközi szintű fejlesztésében. Elérhetőségeink: Képzési Igazgatóság 1118 Budapest, Kelenhegyi út 28. Telefon: (1) Fax: (1) Web: Személyügyi Igazgatóság 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u Telefon: (1) Fax: (1) Web: A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szakemberközvetítői szolgáltatása CÉGEK számára Németül tudó, jól képzett munkatársat keres? Forduljon a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarához! Megjelentetjük az álláshirdetését a honlapunkon gyűjtjük és továbbítjuk a hirdetésre beérkező pályázatokat, kiválasztjuk az adatbank - unkba bejelentkezett álláskeresők közül a meghirdetett pozícióhoz megfelelő szakembereket, vállaljuk állásinterjúk szervezését a kamaránk helyi - ségeiben. ÁLLÁSKERESŐK számára Ha német érdekeltségű cégek körében keres állást, jelentkezzen be a honlapunkon keresztül működő jobxchange adatbankunkba! Nézze meg aktuális állásajánlatainkat! Ha az általunk meghirdetett valamelyik állásajánlat felkeltette figyelmét, jelentkezzen be rá! Felelős munkatárs: Kótáné Sebő Judit, tel.: 1/ SZAKMAI GYAKORLAT! A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarában szakmai gyakorlati lehetőséget kínálunk főiskolai és egyetemi hallgatók részére az alábbi szakterületeken: Kereskedelemfejlesztés, piaci tanácsadás Kommunikáció Tagsági szolgáltatások/rendezvények Jogi- és Adóügyek, Beruházások Elvárás: Kiváló németnyelv-tudás Gazdasági és/vagy marketing ismeretek Gyakorlati idő teljes munkaidőben Jelentkezés Sipka Zsuzsannánál, tel.: 1/ Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Lövőház utca 30, H-1024 Budapest Tel: 0036/1/ Fax: 0036/1/ Add el magad mindenkinek! Talán három éve lehetett, hogy Tonk Emillel, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagjával beszélgettem egyik tréningjének a szünetében arról, hogy Magyarországon miért nem lehet az értékesítés tudományából diplomát szerezni. A választ sajnos nem tudtuk a kérdésre, abban azonban egyezett a véleményünk, hogy sok ember élete egyszerűbb, könnyebb, sikeresebb lehetne, ha valamilyen szinten birtokában lennének bizonyos értékesítési ismereteknek. Mit is értek ez alatt? Te, aki e sorokat olvasod, rendelkezel célokkal? Igen? Nagyszerű! Idézd fel gondolatban egy-két célodat! Megvan? Kérlek, gondold végig, hogy ezek a céljaid konkrétak és mérhetőek? Elérhetőek és eléggé motiválók, hogy tényleg cselekedj értük? Érdemi célok ezek, nyomon követhetők és határidősek? És, ugye, le is írtad őket? Ha igen, akkor gratulálok Neked, ezzel már most az emberiség első két százalékához tartozol, és jó úton vagy, hogy még előrébb kerülj! De vajon miért lehetnek fontosak értékesítési, kommunikációs ismeretek egy álláskeresőnek, egy családanyának, vagy éppen egy tinédzsernek? Nyugodt, nem izgulós, mosolyra képes jelöltként Te sokkal értékesebb leszel egy fejvadász vagy egy toborzási specialista számára, mint egy riadt tekintetű, döglött-hal kézfogást produkáló jelölt, aki ráadásul meg sem várja a kérdések végét, már sorolja is valós vagy vélt előnyeit. Szépíthetjük, de az állásinterjú a je lentkezők számára mindenképpen stressz-helyzetet jelent. Ha ebben a helyzetben nyugodtan, természetesen, magabiztosan viselkedsz, akkor nagy valószínűséggel jobb teljesítményt nyújtasz majd új munkakörödben, éles helyzetekben is. Nem árt persze tisztában lenned az iparágban elérhető átlagbérekkel sem, hogy láthasd, mennyire értékelik majd munkádat. Ehhez adatgyűjtés, tájékozódás szükséges, ugyanúgy, ahogy egy értékesítési tárgyalás előtt is a lehető legtöbbet meg kell tudni a felkeresett cégről: pontos tevékenység, létszám, vezetők, jelentősebb versenytársaik, legnagyobb ügyfeleik, mire lehetnek büszkék, milyen hírek jelentek meg róluk az utóbbi egy-két évben, és lehetőség szerint érdemes tájékozódni a cég pénzügyi helyzetéről is. Ez az információ egy állásinterjún is nagyon hasznos lehet számodra! E cikk által biztosított terjedelem sajnos nem elég ahhoz, hogy konkrét tanácsokat, javaslatokat adjak számodra, ám szeretnék néhány dolgot a figyelmedbe ajánlani. Először is, ha még tanuló vagy, mindenképpen használd ki, ha intézményed lehetőséget biztosít számodra munkaerő-piaci ismeretek elsajátítására! Légy tisztában azzal, hogyan is kell kinéznie egy jól megírt önéletrajznak, tudd, hogy mi várhat rád egy állásinterjú során (hallottál már például az úgynevezett stressz-interjúkról?). Látogass meg minél több állásbörzét, és ne csak a jövendő munkahelyedet keresgéld, hanem lépj kapcsolatba munkaerő-közvetítő (fejvadász) cégekkel! Használd ki, ha ezek a cégek lehetőséget biztosítanak számodra különféle tesztek kipróbálására, vagy éppenséggel próbainterjúkon vehetsz részt náluk! Bízom benne, hogy a fenti lehetőségek közül kihasználsz néhányat! Tanuld meg, hogy az életlen eszköz is jobb a semmilyen eszköznél, a nem tökéletes tudás is jobb, mint a semmilyen tudás! Kurdi Ferenc Értékesítési és marketingvezető Pannon-Work Csoport PÁLYA ÁPRILIS-MÁJUS 27

16 Karrier Karrier Négy éve kezdte meg működését hazánkban a világ egyik vezető HR-szolgáltató csoportja, a Randstad. A humán erőforrás megoldásokkal foglalkozó holland cég azóta széles körben ismertté vált álláskeresői és munkaadói oldalon egyaránt. A Randstad egyéni igényekre szabottan nyújt HR-megoldásokat, mely kiterjed a munkaerő-kölcsönzésre, munkaerő-közvetítésre, HR-tanácsadásra, valamint egyéb emberi erőforrás folyamatok lebonyolítására. A csoport a jövőben terjeszkedni kíván Magyarországon és esélyes a globális piacvezető pozíció elérésére is. A sikerek mögött a vállalat munkaszemlélete, az ún. Randstad módszer áll. Ennek lényege, hogy a cég képviselői minden esetben testreszabott szolgáltatásokat kínálnak az ügyfeleknek, ami egy jól működő munkáltató-munkavállaló párosításhoz elengedhetetlen. A Randstad tanácsadóiról elmondható, hogy nem csak a száraz adatokra hagyatkoznak, hanem kiemelt figyelmet szentelnek annak, hogy minél alapo - s abban megismerjék a jelöltek szakismeretét és elvárásait. Ez köszön vissza a vállalat vezérmondatából is: Good to know you Örülünk, hogy megismerhet - jük. A Randstad alkalmazkodik az igényekhez. Ezt mutatja, hogy a hagyományos szolgáltatásokon kívül, mint a munkaerő-kölcsönzés, -közvetítés, vagy a középvezetők kiválasztása, még számos tevékenységgel támogatja partnereit. Ide sorolható például az inhouse szolgáltatás, amikor a Randstad tanácsadója a megbízónál végzi tevékenységét. Röviden a vállalatról. A Randstadot 1960-ban Frits Goldschmeding üzletember alapította. Az első év nettó árbevétele 4,32 euró volt ben már húsz országban rendelkezett képviselettel, átlagosan embernek segített az álláskeresésben, 9.2 milliárd eurós összbevételével pedig kivívta a harmadik pozíciót a világ HR-cégeinek rangsorában. A cég történetében jelentős mérföldkő volt 2008 júliusa, amikor a Randstad és a világ negyedik legnagyobb munkaerő-közvetítőjeként számon tartott amszterdami központú Vedior csoport egyesült. Az akvizíciónak köszönhetően a Randstad a világ második legnagyobb HR-szolgáltatójává lépett elő, jelenleg 53 országban van jelen, amely a globális HR-piac 90 százalékát fedi le. A Randstad 2004-ben nyitotta meg első irodáját Budapest belvárosában. A Bajcsy-Zsilinszky úti iroda központi elhelyezkedése miatt ideális választásnak bizonyult, hiszen kiválóan megközelíthető a város minden részéről. A cég kezdetben 3 tanácsadó, napjainkban már 40 fő segítségével nyújt megoldást a humánerőforrásproblémákkal kapcsolatos igényekre. A Randstad szervezeti tagoltsága biztosítja, hogy minden esetben rendelkeznek olyan tanácsadói csoporttal, akik a legrelevánsabb segítséget képesek nyújtani az ügyfeleknek. A szolgáltatás alappillére három branch, azaz egység. Külön csoport specializálódott a tömeges igényeknek kielégítésére (pl. ügyfélszolgálatos pozíció keresése), specializált branch foglalkozik az adminisztratív, marketing, értékesítési, HR, logisztikai, beszerzési és mérnöki területtel, a harmadik tanácsadói csoport pedig kifejezetten a pénzügyi és számviteli keresésekre koncentrál. A magyarországi központ jövőbeni tervei között a terjeszkedés szerepel. A cég az ország különböző pont - jain kíván új irodákat nyitni és segíteni a munkáltatókat és munkavállalókat a gyümölcsöző együttműködésben. Fiatal vagy, és úgy érzed, hogy előtted az élet? Szívesen dolgoznál egy olyan csapatban, ahol hozzád hasonló fiatalos gondolkodású, minden újdonságra fogékony kollégák vesznek körül? Ahol lehetőséged van arra, hogy új dol go - kat tanulj, és ahol a karrierlehetőség nem üres szlogen? Csatlakozz hozzánk! Jövőképünk, hogy Magyarország legjobb és legnagyobb munkaadója legyünk, amely minőségi informatikai és kommunikációs technológiai szolgáltatásokat nyújt helyi és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Dinamikus csapatunk átlagéletkora huszonhét év. Egymást ösztönző, konstruktív, csapatmunkára kész munkatársakkal dolgozhatsz együtt, ha az IT Services Hungary Kft. mellett teszed le a voksod. A T-Systems multinacionális hátterének köszönhetően vállalati kultúránk meghatározó eleme a nemzetköziség, amelynek egyik bizonyítéka kiterjedt külföldi ügyfélkörünk. Vállalati filozófiánk, hogy nem csupán állást kínálunk, hanem lehetőséget biztosítunk munkavállalóink számára, hogy multikulturális környezetben tegyék próbára tudásukat, mindemellett munkatapasztalatokat szerezzenek. Mivel munkánkat nemzetközi környezetben végezzük, a kommunikációképes nyelvtudás elengedhetetlen, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra, kollégáink cégen belüli képzésére. Ha felkeltettük érdeklődésedet, és filozófiánk, valamint céljaink közel állnak hozzád, csatlakozz hozzánk, és légy részese a sikernek! INFORMATIKÁBAN A JÖVŐ LET IT BE YOUR PASSION! Universitas Iskolaszövetkezet Starjobs Magyarország Kft 1093.Bp. Czuczor u. 4. Tel: Budapest, Czuczor u. 6. Tel: Szia! Remélem, már ismerősen a cseng a nevünk számodra: Universitas Iskolaszövetkezet. Ha mégsem, akkor itt az ideje, hogy részletesebben bemutatkozzunk ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Iskolaszövetkezeteként indult pályafutásunk. Mi voltunk az ország első diákszövetkezete, s elsőségünket a mai napig tartjuk: a legtöbb munkát mindig nálunk találod! Aztán eltelt sok év, az ország több pontján megnyitottuk irodáinkat. De a célunk változatlan: munkát és zsebpénzt biztosítani a dolgozni vágyó fiataloknak. Biztos a könyököd jön már ki, hogy válság van. És úgy gondolod, hogy diákként Téged ez még nem érint. Pedig nagyon is! Kemény harcok dúlnak a pályakezdő fiatalok között a munkahelyekért, ahol sokat nyom a latba, hogy rendelkezel e munkatapasztalattal. Ne bízd a véletlenre, kezdd el építeni a jövőd nálunk, már most! Mi tudni fogjuk, melyik munka illik hozzád, legyen az fizikai, adminisztratív, gyorséttermi, hostess, nyelvigényes, vagy már szakmádhoz kapcsolódó munkakör. Partnerünk, a STARJOBS Magyarország Kft. segítségével az iskola befejezése után is tudunk segíteni az elhelyezkedésben. Sőt egész Európában tudunk álláslehetőséget nyújtani európai irodáinkon keresztül. Ha bővebb információkra lenne szükséged, klikkelj a honlapunkra, vagy nézz be az irodánkba személyesen, és mindent megtudhatsz a regisztráció menetéről és válogathatsz az aktuális munkalehetőségek közül is! Reméljük, mihamarabb találkozunk! Üdv: Universitas és Starjobs 28 PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS PÁLYA ÁPRILIS-MÁJUS 29

17 Karrier Karrier WORKANIA.HU A Workania.hu Magyarország egyik legsikeresebb állásportálja. Aktuális ajánlataival és a munkakereséssel kapcsolatos hasznos információival egy nehéz élethelyzetet segít megkönnyíteni. A Workania-nak köszönhetően már több ezer ember talált olyan állást, ahol jól érzi magát, s a honlappal a munkaadók is elégedettek, hiszen naponta sikerül betölteniük a meghirdetett szabad pozícióikat. Az oldal 2006-ban indult, üzemeltetője Közép-Európa egyik legnagyobb állásportál-szolgáltató vállalkozása, a szlovák Profesia, amely három országban működtet sikeres weboldalakat az online álláskeresés területén. A cég 2005 óta a magyarországi Lapcom Kft. leányvállalata. Az álláskeresők számára több lehetőség is adott: az aktuális állásajánlatok adadtbázisában való keresés, szűrési lehetőségekkel; az Állásértesítő, melynek segítségével bárki megkapja az általa megadott kritériumoknak megfelelő ajánlatokat ben. Lehetőség van továbbá egyedi, szakmai önéletrajz csatolására is az adatbázishoz. Az online Karrier-tanácsadás segít az álláskeresés folyamatát megkönnyíteni, de a már dolgozók számára is hasznos információkat kínál. Az Állás-fórumon pedig bárki választ kaphat az álláskereséssel, munkajoggal kapcsolatos kérdéseire. Hasonlóan segít eligazodni a munkaerőpiacon a Workania portfóliójába tartozó Merces.hu online fizetési felmérés, ahol több száz munkahelyi pozícióra vonatkozólag bárki megtekintheti az átlagfizetéseket, illetve anonim módon összehasonlíthatja bérét másokkal. A tények mögött nemcsak az évek hosszú során a piacon megszerzett tapasztalatok állnak, hanem az állandó tökéletességre való törekvés is, a cég víziójának értelmében: A legjobb választ szeretnénk adni minden munkával kapcsolatos kérdésre. Húzd meg, ereszd meg! A sikeres jövedelemalku A leendő munkavállalók leggyengébb pontja a béralku. Sajnos, találkozhatunk olyan HR-vezetővel is, aki úgy véli: a béralku egyszerűen a lehető legalacsonyabb bért jelenti, amelynek semmilyen belső bérezési struktúra nem áll a hátterében. Ha az efféle helyzetben mindkét alkudozó fél gyengének mutatkozik, biztosan nem alakul ki hosszú távú együttműködés. Pedig az ilyen húzd meg, ereszd meg típusú szituációban éppen az a legfontosabb, hogy a végén mindkét fél nyertesnek érezze magát. 30 PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS Titkos erőviszonyok Bár béralkuról beszélünk, első körben a friss diplomásoknak mégis az javasolható, hogy az elérhető jövedelem szintje ne a legfontosabb szempont legyen. Inkább gondolkodjanak el azon, hogy mit is szeretnének elérni három-öt éven belül, és ez alapján állítsák fel saját prioritási sorrendjüket, amelynek már természetesen része a bér. Hosszú távon a sorrendben biztosan előbbre fog kerülni, mint a karrierjük elején. Kezdetben kompromisszumkésznek kell lenni e tekintetben, de hosszabb távon nem szabad demotiválttá válni miatta, hanem meg kell ismernünk a saját piaci helyzetünket, és mindent meg kell tennünk, hogy olyan szituációba kerüljünk, ahol már igazi piaci bérvitát folytathatunk. Fontos tisztában lennünk azzal, hogy a kezdő pozíciókban nem túl nagy az alku lehetősége. Ha előre tudjuk, hogy többkörös a kiválasztási folyamat, akkor a bért semmiképpen ne hozzuk szóba már az ele - jén. Az sem elhanyagolható információ, hogy a nagyvállalatoknak általában van javadalmazási rendszerük, ami bizonyos korlátokat szab. Ez már nem egyszerű béralku, sokkal inkább jövedelemalku, hiszen ma többnyire juttatási csomagról beszélünk, aminek a bér felettébb fontos, de csupán egy eleme. A cafeteria-rendszernek a továbbképzési lehetőségek ugyanúgy részét képezik, mint az étkezési, illetve az utazási hozzájárulás, az üdülési csekk, a különféle biztosítások és magán egészségügyi szolgáltatások, a nyugdíjkiegészítő biztosítások, a sportolási és fitneszlehetőségek, a wellness-hétvégék, a céges gépkocsi, a mobiltelefon, a benzinköltség-térítés, a ruhapénz, a lakásvásárlási hitel, az albérleti hozzájárulás, vagy mondjuk, a tanulmányi szerződés. Ezen elemek ugyanúgy számszerűsíthetők, mint a bér. Természetesen egy interjún ahhoz, hogy felkészültnek találjanak, nem elég utánanézni az adott cég tevékenységének és egyéb adatainak, szükséges, hogy tudjuk: az adott szegmens adott pozíciója körülbelül milyen bérsávot takar. Ha a diplomás álláskereső a szakmai felkészültsége mellett a javadalmazással kapcsolatban határozott elképzelésekkel érkezik, az az önbizalmát biztosan erősíteni fogja, amely pedig alkupozíció. Ahhoz, hogy rendelkezzünk a megfelelő bérinformációkról, hasznos lehet a felsőoktatási intézmények karriercentrumaival amelyek remélhetően minél nagyobb mértékben hozzájárulnak a jövőben a friss diplomások elhelyezkedéséhez, tanácsadó cégekkel felvenni a kapcsolatot. Ma már az internet segítségünkre lehet a témában, illetve a munkaügyi központokat se felejtsük el. Jól jöhet egy-egy baráti vagy családi rendezvény, ahol ne féljünk tanácsot kérni a már tapasztalattal rendelkező ismerősöktől. Ha valaki részt vett szakmai gyakorlaton, ott már láthatott különböző szervezeteket, és jó esetben ezen információk segíthetik a munkakeresésben. Urbán Anita, Zalakerámia Zrt., HR-igazgató Hagyd, hogy megtaláljanak az élmények! Képzelj el egy olyan világot, melyben a legjobb barátaiddal láthatatlan háló köt öszsze. Észre sem veszed, és egyik buliból a másikba csöppensz, olyan élményekkel gazdagodva, melyektől mindenkinek tátva marad a szája. Barátok nélkül élni lehet, csak nem érdemes! Az élmények akkor igazán emlékezetesek és maradandók, ha meg tudod osztani azokkal, akik a legközelebb állnak hozzád. A tavasz a megújulásról szól, amikor újra felfedezheted a világot, és minden egyes nap tartogathat számodra életre szóló élményeket. Ugye te sem szeretnél otthon ülni egyedül? Itt az idő, hogy felvedd a fonalat, végigpörögd az egyre melegebb estéket, és megszervezd az év leghajme - resztőbb bulijait! A djuice is megújult, hogy még izgalmasabb legyen a tavasz. A djuice folks kiegészítő csomaggal például most három djuice-os barátodat 3 forintos percdíjért hívhatod egész nap, mindössze 300 forintos havidíjért. Erre a barátaid sem fognak tudni nemet mondani, főleg ha azt is megtudják, hogy most 3 hónapig elenged - jük a havidíjat! A szolgáltatást és a három hónapos havidíjkedvezményt természetesen akkor is igénybe veheted, ha már előfizető vagy. Elvégre nem szeretnétek szem elől téveszteni egymást a bará - taiddal, nem igaz? Legyetek elválaszthatatlanok, pletykálja - tok, bulizzatok, élvezzétek az életet! A djuice-szal tiétek a világ! PÁLYA ÁPRILIS-MÁJUS 31

18 Karrier Diákhitel: fontos tudnivalók ha Diákhiteles vagy és most végzel, megszűnik a hallgatói jogviszonyod, akkor kérdezd meg a TO-n, hogy meddig érvényes a hallgatói jogviszonyod, és jelentsd be a Diákhitel Központnak. Ha változik a levelezési címed, akkor jelentsd be azt is! (Pl. hazaköltözöl az albérletből, vagy a koliból.) Akkor is kell törlesztened, ha még nem dolgozol! Ne várj felszólításra, a hallgatói jogviszonyod megszűnését követő negyedik hónap 1. napján el kell kezdened a törlesztést Idén havi 4130 Ft-ot kell törlesztened kizárólag banki átutalással a számlaszámra. (A törlesztésről szórólap készült, ha nem kaptad meg, kérd a TO-n. A legrészletesebb infó a oldalon olvasható!) ha még nincs Diákhiteled, de szükséged lenne pénzre, akkor még május 15-ig leadhatod igénylésedet (Igénylési helyek: ha minden OK, akkor június 15-én, visszamenőlegesen a teljes tanulmányi félévre járó pénzt megkapod. Ez az összeg az igényelésedtől függően akár 200 ezer költségtérítéses képzésben 250 ezer forint is lehet. Ha lekésed a határidőt, akkor már csak jövő tanévtől kaphatsz Diákhitelt. Ne a szóbeszédnek, hanem a saját szemednek higgy, és olvas utána a oldalon! Cégünk 1999-ben alakult. Mint könyvkiadó 2001 óta tevékenykedünk Budapest, Attila út 23. VI. em. 37. Telefon: Fax: Honlap: Sorozataink, köteteink központi témája az ember: a saját magát és környezetét feltárni igyekvő lelkes lény, a társas, a magányos, a dolgozó, a lázadó és a tudományos, a beteg, de a boldog is; a szülő és a tanulni vágyó gyerek, vagy éppen a misztikus gondolkodó homo sapiens. Köteteink szerzői, szerkesztői között az egyes témák külföldi szaktekintélyei mellett neves hazai tudósok, egyetemi tanárok, írók szerepelnek. Jelentettünk meg tankönyveket, népszerű ismeretterjesztő szakkönyveket, regényt és mesekönyveket is. Kiadónkról és kiadványainkról részletesebben a oldalon olvashatnak. Köteteink a következő témákra koncentrálnak: pszichológia, pedagógia, életmód, drogtörténet. Központi sorozatunk az SHL könyvek az SHL Hungary Kft támogatásával jelenik meg. E cég fejlet pszichológiai eszközökkel segíti ügyfeleit a munkaerő kiválasztás és képzés területén. Honlapjuk: Legsikeresebb könyveink közé tartoznak a Valakivé válni, a Tanulás szabadsága és a Találkozások című köteteink. Ezekben Carl Rogers, a személyközpontú megközelítés alapítója fejti ki nézeteit a személyiség fejlődéséről, oktatásról, és csoportfolyamatokról. E megközelítés szellemében Szegeden nemzetközi Rogers találkozót szervezünk Kultúrák Közötti Kommunikáció (2009) elnevezéssel ez év nyarán. A találkozóról bővebben a oldalon olvashatnak. Klein Dávid ügyvezető igazgató 32 PÁLYA 2009 ÁPRILIS-MÁJUS

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

DR. SZABÓ SZILVIA PHD

DR. SZABÓ SZILVIA PHD DR. SZABÓ SZILVIA PHD FŐISKOLAI DOCENS, A ZSKF KARRIER ÉS ALUMNI CENTRUM VEZETŐJE KUTATÁSI TERÜLETEK: DISSZERTÁCIÓMAT A VEZETŐI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI ÉS LEHETŐSÉGEI EGYES RENDVÉDELMI SZERVEK

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program 2 www.bosch.hu/jobs Junior Managers Program Egyedi karrierlehetőség a Bosch vezető-utánpótlás programjában A Bosch

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

VÉLEMÉNYEK AZ INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁRÓL

VÉLEMÉNYEK AZ INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁRÓL VÉLEMÉNYEK AZ INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁRÓL 2012. szeptember 29 -i intézményi nyelvi vizsgáról: A vizsga légköre, szervezettsége jó volt. A szóbeli vizsgán nagyon rendesek voltak, igaz a vizsgadrukkom miatt

Részletesebben

Képzettségi elvárások:

Képzettségi elvárások: Az MP Solutions Személyzeti Tanácsadó Kft. - toborzási és kiválasztási csapata bővítésére - HR gyakornokot keres. HR gyakornok Feladat és felelősségi kör: szaksajtó figyelés és piackutatási projektekben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI

TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI SZERVEZETEKRŐL A korábbi leírásokban, köszöntőben, a gólyatábori meghívóban olvashattátok, hogy az egyetemen életre szóló élményekre és barátságokra

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Jövőd kulcsa a karrieriroda!

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Jövőd kulcsa a karrieriroda! SZENT ISTVÁN EGYETEM Jövőd kulcsa a karrieriroda! A Karrieriroda rövid története A Szent István Egyetemen a 2009. évet megelőzően már történtek kezdeményezések a hallgatók elhelyezkedésének segítésére,

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN Kedves Kollégák! A Misszió szervezésében 2012 őszén második alkalommal kerül sor az Országos Egészségügyi Középvezetői Konferencia megrendezésére. A színvonalas előadásaival fémjelzett tudományos Rendezvény

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe?

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe? Zárónap A három hetet meghaladó projekt zárónapjára 2010. május 31-én került sora Az intézmény aulájában kiállítást rendeztünk azokból a produktumokból, amelyet a bevont tanulócsoportok az elmúlt másfél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8.

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8. Összefoglaló a TÁMOP 2.1.2 projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről 2014. május 8. Készítette: Vári Barbara TÁMOP 2.1.2 kommunikációs munkatárs 1 A Intézet TÁMOP 2.1.2 projektirodája

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny!

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Avagy mit, hogyan és miből képezzünk, hogy a 21. század kihívásai közepette is megőrizzük versenyképességünket A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ) Gyöngyös, 2014. december 4-5. Az áttekintő vizsgálat

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Tisztelt Rózsa András Úr!

Tisztelt Rózsa András Úr! VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u.. VSL Kft. ISO 9000 FÓRUM Rózsa András részére. Tisztelt Rózsa András Úr! Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XX. Nemzeti Konferenciáján elhangzott kerekasztal-beszélgetésre

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Stratégiai projekt súlyponti kérdései a közigazgatásban

Stratégiai projekt súlyponti kérdései a közigazgatásban 1 Stratégiai projekt súlyponti kérdései a közigazgatásban Kovács Endre Projekt Koordinációs Főosztály főosztályvezető / projektvezető Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság PM Fórum Budapest, 2015. április

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

HVG Állásbörze. Eredmények és újdonságok

HVG Állásbörze. Eredmények és újdonságok HVG Állásbörze Eredmények és újdonságok A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb karriervásárává vált 2011 tavaszára 7.490 látogató a helyszínen Összesen 9.895 online regisztrált álláskereső 152 kiállító (ebből

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond Magyarországi HRH kutatási adatok Girasek Edmond EMK HRH kutatási aktivitások 2003. óta az egészségügyi emberi erőforrás kutatás fő profil Saját, hazai és nemzetközi HRH projektek Adatok és információk

Részletesebben

Pénzügyi gyakornok. Budapesti, XIII. kerületi multinacionális partnerünkhöz keresünk diákot az alábbi pozícióba:

Pénzügyi gyakornok. Budapesti, XIII. kerületi multinacionális partnerünkhöz keresünk diákot az alábbi pozícióba: Budapesti, XIII. kerületi multinacionális partnerünkhöz keresünk diákot az alábbi pozícióba: Pénzügyi gyakornok - Finanszírozási csoport és kintlévőségkezelés támogatása - Szerződések és egyéb dokumentációk

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával

Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával E.: Az Educatio folyóirat aktuális számához kapcsolódva Az összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok angol nyelvű közös mesterszakról

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában Jozipovics Tímea osztályvezető Toborzás 2 KIEMELT FIGYELEM A MEGFELELŐ SZAKMAI KVALITÁSOKKAL RENDELKEZŐ JELÖLTEK FELKUTATÁSÁSRA, VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

HR oktatás a Corvinuson

HR oktatás a Corvinuson HR oktatás a Corvinuson Primecz Henriett Szervezeti Magatartás Tanszék Vezetéstudományi Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263; fax: (1)4825118 Internet:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján Turizmus 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban BKF, BUDAPEST, 2010. XI. 4. Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján DR. RUSZINKÓ

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28.

Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28. Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28. Felsőoktatási körkép Rendszerváltozás utáni expanzió (hallgatói, intézményi oldalról

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben