ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: / W W W. G R E E N PA S S. P R O ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak Budapest, május 14-től visszavonásig

2 2 ÁSZF A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak Green Pass Tartalomjegyzék Fogalmak Bevezetés Köszöntő A GREEN PASS működési filozófiája Kiválóság Szolgáltatás Esélyegyenlőség Független Forgalmazói státusz létrehozása és fenntartása A GREEN PASS és a Független Forgalmazó közötti jogviszony Független Forgalmazóvá válás feltételei Változások a Független Forgalmazó adataiban Az Ön azonosítója További követelmények a Független Forgalmazókkal szemben Követelmények önálló vállalkozásokkal szemben: A szerződésből eredő költségek viselése Megfelelés a jogszabályi, szerződéses és adózási előírásoknak Szerződés időbeli hatálya A Független Forgalmazói szerződés alkalmazásának felfüggesztése A szerződésből adódó pozíció átruházása Pozíció ismételt létrehozása Független Forgalmazó halála vagy megszűnése Etikus magatartás és a jogszabályok betartása A Független Forgalmazó jogi státusza A Független Forgalmazó kötelezettségei Független Forgalmazó tevékenységei A Független Forgalmazó tevékenységi területe Pénzeszközök elfogadása Marketing és reklámozási irányelv A marketinggel kapcsolatos vállalati filozófia GREEN PASS védjegy, know-how Értékesítési szervezet felépítése Az értékesítési szervezet A GREEN PASS lehetőség bemutatása... 9

3 Green Pass ÁSZF A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak 3 5. A Független Forgalmazó tevékenységéért járó díjazás Díjazás A jutalék esedékessége és fizetésének szabályai Jutalék elszámolás Szerződés megszűnését követő díjazás A GREEN PASS rendszerét képező szereplők meghatározásai Utalványforgalom meghatározások GREEN PASS minősítésekhez és -jutalmazásokhoz GREEN PASS jutaléktípusok Személyes jövedelem Alsó vonali jövedelem Csapatépítő bónusz Elfogadóhelyi személyes jövedelem Elfogadóhelyi alsó vonali jövedelem Partner csatlakoztatási bónusz Cafeteria személyes jövedelem Cafeteria alsó vonali jövedelem Egyéb bónuszok Szintentartás Az üzleti titok Szerződés megszűnésének esetei Azonnali hatállyal történő felmondás Versenykizáró megállapodás Tájékoztatások Független Forgalmazó jogszerű működésének vizsgálata és fegyelmi ügyek Fegyelmi intézkedések A GREEN PASS kárának, költségeinek megtérítése Záró rendelkezések Személyes adatok és bizalmas információk védelme Tájékoztatás adatkezelésről A GREEN PASS dokumentumok módosításai... 14

4 4 Green Pass Fogalmak: Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában a nagybetűvel szedett szavak, kifejezések jelentése az alábbi. Az itt nem említett nagybetűvel szedett szavak, kifejezések jelentése megegyezik a Független Forgalmazói szerződésben, a Kompenzációs tervben vagy a szavak általános értelmezése szerint a jelen ÁSZF szövegében alkalmazott jelentéssel. GREEN PASS Csoport: A GREEN PASS, a GP, a Vállalat és a mi szavak jelentik a GREEN PASS Csoporthoz tartozó alábbi jogi személyeket.azzal, hogy a GREEN PASS Csoport nem a Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartozó vállalatcsoport: GPU: a GREEN PASS utalványkibocsátó Kft. (székhelye: 1152 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2; Cg ; adószáma: ), amely az Utalványok kibocsátását a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Magyar Nemzeti Banknak, mint felügyeleti szervnek történő bejelentés mellett végzi. FSSZSZ: FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 172.; Cg ; adószám: ), amely az Utalványok értékesítését és visszaváltását, valamint a GPU előbbiekkel összefüggő egyes jogainak gyakorlásában és kötelezettségeinek teljesítésében történő közreműködést az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény 9. (3) bekezdése alapján a GPU-val kötött megállapodás szerint végzi. Megbízó: a Független Forgalmazói szerződés vonatkozásában a FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet. Értékesítési szervezet: jelenti Önt mint Független Forgalmazót, valamint az Ön által közvetlenül szponzorált összes Független Forgalmazót, illetve az Ön által közvetlenül szponzorált összes Független Forgalmazó által szponzorált minden más Független Forgalmazót. Az Értékesítés kifejezés az Ön GREEN PASS Független Forgalmazóként kifejtett tevékenységét ta karja. Független Forgalmazó: avagy FF és Ön : olyan természetes személyre vagy jogi személyre vonatkozik, amely Független Forgalmazói szerződést kötött a GREEN PASS Csoport tagjával. Elsődleges kapcsolattartó: egy Független Forgalmazó esetében az a személy, aki felügyeli a Független Forgalmazói tevékenységét. Szponzor: Az a Független Forgalmazó, aki bemutatta Önnek a GREEN PASS-lehetőséget, és aki szponzorként szerepel az Ön Független Forgalmazói szerződésében. Oktatási díj: az az összeg, amelyet egy új Független Forgalmazó fizet az oktatásért és vizsgáért.

5 Green Pass 5 1. Bevezetés 1.1. Köszöntő. A GREEN PASS Csoport köszönti Önt! Örömünkre szolgál, hogy Független Forgalmazóként Ön is csatlakozott a cégünkhöz. Izgalmas utazás kezdődik a GREEN PASSszal, hosszú együttműködésre számítunk Önnel. A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételeit tartalmazó jelen kiadvány fontos gyakorlati útmutató, amelynek segítségével elindíthatja és fenntarthatja Független Forgalmazói státuszát. Ebben az útmutatóban értékes információkat talál azokról a gyakorlati eljárásokról és folyamatokról, amelyek betartása a GREEN PASS és az Ön számára is kötelező a GREEN PASS lehetőség népszerűsítésében ahhoz, hogy jogszerű módon tevékenykedhessen. Jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi az Ön FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezettel kötött Független Forgalmazói szerződésének, melyet a Kompenzációs tervvel együtt kell alkalmazni. Ha jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon bizalommal szponzorához vagy a GREEN PASS Back Office irodához. További információk a hivatalos honlapon a következő címen találhatók: A GREEN PASS működési filozófiája. A GREEN PASS alapítói hisznek a példamutatáson alapuló vezetői tevékenységben. Ezen személyek elhivatottak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megfogalmazott alapelvek és előírások iránt, amelyeket hitvallásuknak tekintenek annak érdekében, hogy biztosítsák a GREEN PASS megfelelő működését Kiválóság. A GREEN PASS a következő módokon törekszik a kiválóságra: A legmagasabb fokú egységesség fenntartásával a Vállalat minden szintjén. Minőségi szolgáltatások versenyképes árakon történő kíná latával. Dinamikus segítő csapat által biztosított azonnali, előzékeny szolgáltatással, valamint az ügyfelek és Független Forgalmazók megrendeléseinek azonnali és hatékony feldolgozásával Szolgáltatás. A GREEN PASS elhivatott a kiváló minőségű szolgáltatások biztosítása és a színvonalas támogatás nyújtása iránt. A GREEN PASS törekszik a Független Forgalmazók tisztességes, pontos és késedelem nélküli kompenzációjára és arra, hogy a Független Forgalmazók megkapják a GREEN PASS népszerűsítéséhez szükséges eszközöket. A GREEN PASS azért fogalmazta meg ezeket a célokat, hogy a Független Forgalmazók esélyt kapjanak a GREEN PASS lehetőségtől egy sikeres vállalkozás kialakítására. 1.5 Esélyegyenlőség. A GREEN PASS nem diszkriminál és nem zár ki senkit a GREEN PASS üzleti lehetőség kihasználásából etikai meggyőződés, bőrszín, életkor (18 év felettiek), politikai nézet, munkavállalói státusz, családi állapot, faji, nemi hovatartozás, házassági állapot, nemi beállítottság, etnikai vagy nemzetiségi, vallási hovatartozás, megváltozott képesség vagy minden más, törvény által tiltott szempont alapján. 2. Független Forgalmazói státusz létrehozása és fenntartása 2.1. A GREEN PASS és a Független Forgalmazó közötti jogviszony. Ön Független Forgalmazói szerződést köthet a GREEN PASS Csoporttal szövetkezeti tagi jogviszonyban álló természetes személyként vagy nem természetes személyként. Független Forgalmazó és a GREEN PASS Csoport érintett tagja megállapodnak abban, hogy a FF által a GREEN PASS Csoport érintett tagjának nyújtott szolgáltatások tekintetében önszámlázást alkalmaznak. A FF meghatalmazza a GREEN PASS Csoport érintett tagját, hogy számlákat készítsen, bocsásson ki, javítson és sokszorosítson a FF nevében. Ez a meghatalmazás a Független Forgalmazói szerződés időtartamára vonatkozik. A GREEN PASS Csoport érintett tagja a vonatkozó jogi előírások szerint köteles elkészíteni és kibocsátani a számlákat. Az adott elszámolási időszak végét követően a GP késedelem nélkül értesítést küld ben a FF által megadott címre a számla rendelkezésre állásáról, és közli a számla eléréséhez szükséges hivatkozást. Amennyiben a FF nem kifogásolja a számlát a kézhez vételtől számított 3 napon belül, az akként értelmezendő, hogy a FF a számlát elfogadta, és visszajuttatta a GP részére. A FF és a GP megállapodnak abban, hogy a számla kézbesítésének ezen módja az elektronikus számlázás elfogadásának minősül a magyar törvényekkel összhangban. A GP saját belátása szerint papírformátumot is alkalmazhat az elektro nikus számlázás helyett. A GP sorozatszámmal ellátott számlákat bocsát ki a FF részére kirendelt és kiadott számlasorszám-tartomány felhasználásával. A GP és a FF köteles a számlákat eredeti formájukban megőrizni. A GP ésszerű intézkedések megtételével biztosítja a számlák eredetiségét és tartalmuk teljességét, beleértve az alábbiakat: a) a GP az illetékes alkalmazottaira korlátozza a számlákhoz való hozzáférést; b) a FF-tól elvárja egyedi felhasználói azonosító és jelszó használatát a számlák elérése érdekében; továbbá c) egyéb technikai eszközökkel akadályozza meg a jogosulatlan hozzáférést, illetve a számlák módosítását vagy törlését. A FF nem módosíthatja vagy törölheti a számlákat, és a FF bejelentkezési adatainak felhasználásával köteles megakadályozni a számlákhoz való jogosulatlan hozzáférést. A FF és a GP kötelesek késedelem nélkül értesíteni egymást a nevükben, címükben vagy áfa regisztrációs adataikban bekövetkező olyan változásokról, amelyek befolyásolhatják a számlák kibocsátását Független Forgalmazóvá válás feltételei. Elvárások minden Független Forgalmazóval szemben: A Független Forgalmazóvá váláshoz a jelentkezőnek ki kell töltenie, és alá kell írnia a Független Forgalmazói szerződést, majd azt le kell adnia a központban, továbbá be kell fizetnie az oktatási díjat. Ezen felül részt kell vennie az induló oktatáson, és azt követően sikeres vizsgát kell tennie. Biztosítania kell a GREEN PASS által a szükséges előfeltételek meglétének ellenőrzéséhez igényelt dokumentumokat és információkat. A Független Forgalmazói szerződés

6 6 Green Pass hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a Független Forgalmazó az előbb említett kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette, és a GREEN PASS elfogadta az Ön Független Forgalmazói szerződését. A hiányos vagy pontatlan Független Forgalmazói szerződés mindaddig függőben marad, amíg a GREEN PASS meg nem kapja a szükséges információkat és dokumentumokat Változások a Független Forgalmazó adataiban. A Független Forgalmazónak gondoskodnia kell arról, hogy a szerződésével kapcsolatban a GREEN PASS-hoz eljuttatott adatai a valóságnak megfeleljenek, pontosak és aktuálisak legyenek. A Független Forgalmazónak a nevével, címével, telefonszámával, címével vagy banki adataival kapcsolatos minden változást azonnal jelentenie kell a GREEN PASS felé. Az adatok valódiságáért, valamint az adatváltozás elmaradásából vagy késedelméből eredő esetleges károkért, többletköltségekért a Független Forgalmazó felel Az Ön azonosítója. A GREEN PASS-hoz való csatlakozást követően Ön kap egy egyedi azonosító számot, az ún. azonosító számot, amely az Ön szerződésének azonosítására szolgál. Az azonosító számát fel kell tüntetnie az ügyfelekkel kötött minden szerződésen, és azokon a Független Forgalmazói szerződéseken, amelyek esetében Ön a szponzor, illetve meg kell adnia a GREEN PASS-szal folytatott minden kommunikáció alkalmával További követelmények a Független Forgalmazókkal szemben. Amennyiben Önnek önálló vállalkozása van, a hatályos törvények alapján végezheti tevékenységét. Amennyiben Ön magánszemély, akkor a jelen ÁSZF, valamint a Független Forgalmazói szerződés keretében kifejezetten elfogadja, hogy a GREEN PASS a nettó jutalékából levonja a mindenkor hatályos adómértékeket Követelmények önálló vállalkozásokkal szemben. A bejegyzett önálló vállalkozásnak a bejegyzett vállalkozás létrejöttét igazoló okirat(ok) másolatát, a bankszámlaszerződést és az aláírási címpéldányt / ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell eljuttatnia a GREEN PASS-hoz A szerződésből eredő költségek viselése. Független Forgalmazóként végzett tevékenysége során Ön saját javára, illetőleg kockázatára vezeti a vállalkozását, és kizárólag Ön felel minden kiadásért, tartozásért és adósságért, amely az Ön szerződéses tevékenységével kapcsolatos. Ilyen költségek lehetnek például a vállalkozás működtetéséhez Ön által igényelt licencek vagy engedélyek, jogi, adózási vagy más szakmai tanácsadásért felszámított díjak, a biztosítások, a telefonköltségek, továbbá az utazási és szobafoglalási kiadások. A GREEN PASS nem vállal felelősséget az Ön GREEN PASS szerződésével kapcsolatban felmerülő ilyen és ehhez hasonló költségeinek megfizetéséért vagy visszatérítéséért Megfelelés a jogszabályi, szerződéses és adózási előírásoknak. Független Forgalmazóként végzett tevékenysége során Ön felelős az összes vonatkozó jogszabály, valamint a jelen ÁSZF-ben és a Független Forgalmazói szerződésben foglalt előírások betartásáért. Ezen kötelezettség magába foglalja különösen a következőket: Megfelelés a jogszabályoknak beleértve a fogyasztóvédelmi törvényeket, a GREEN PASS szerződéseiben, belső szabályzataiban, kötelező jelleggel kiadott bármely dokumentumában foglalt előírásoknak, ide értve különösen a közvetlen értékesítési előírásokat. E követelmények közül jelen ÁSZF többet is ismertet és tartalmaz, azonban jelen ÁSZF tartalma nem helyettesíti az Ön ismereteit és a vonatkozó törvények rendelkezéseit. Bármely, a Független Forgalmazói tevékenység végzéséhez és a Független Forgalmazói szerződés teljesítéséhez szükséges engedély, kereskedelmi licenc vagy regisztráció megszerzése. A Független Forgalmazói tevékenységgel kapcsolatos bármely biztosítás beszerzése. A Független Forgalmazói tevékenységével kapcsolatos öszszes nyilvántartás kezelése. Az önálló vállalkozással rendelkező Független Forgalmazó felelős az adójogszabályok betartásáért. A Független Forgalmazó kártalanítja a GREEN PASS Csoportot minden olyan vele szemben megfogalmazott kárigény, nála felmerült veszteség vagy költség esetén, amelynek közvetett vagy közvetlen oka az, hogy a Független Forgalmazó nem tartotta be a vonatkozó jogszabályi előírásból, a jelen ÁSZF-ből, a Független Forgalmazói szerződésből adódó vagy adózási kötelezettségét Szerződés időbeli hatálya. A Független Forgalmazói szerződés határozatlan időtartamú azzal, hogy a Független Forgalmazó a szerződés hatályának fennállta alatt mindvégig köteles aktív tevékenységet kifejteni. A Független Forgalmazó aktív státuszát köteles minden évben megerősíteni, ellenkező esetben a FF tekintetében a szerződés rendelkezései az inaktivitás időtartama alatt (átmenetileg) nem alkalmazhatók, illetve alkalmazásuk felfüggesztésre kerül. A GREEN PASS Csoport a minőségi előírások betartása, valamint a FF aktív státuszának megerősítése érdekében évente továbbképzéseket tart, amelynek díját a Független Forgalmazó viseli A Független Forgalmazói szerződés alkalmazásának felfüggesztése. A GREEN PASS bármikor felfüggesztheti a Független Forgalmazói szerződés rendelkezéseinek alkalmazását, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Független Forgalmazó nem a jelen ÁSZF 2.8 pontjában foglaltak szerint jár el. A felek közötti jogviszony működési rendjének helyreállítását követően a Független Forgalmazónak lehetősége van a Független Forgalmazói státusza megerősítésére, illetve reaktiválására, melynél fogva a Független Forgalmazói szerződés rendelkezései vele szemben ismételten alkalmazandók A szerződésből adódó pozíció átruházása. A Független Forgalmazói szerződésből kilépni kívánó Független Forgalmazó, a GREEN PASS és a szerződésbe belépő Független Forgalmazó megállapodhatnak a szerződésből kilépő Független Forgalmazót megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő Független Forgalmazóra történő átruházásáról. A szerződési pozíció átruházása egyben a szövetkezeti tagsági részesedés átruházását is feltételezi.

7 Green Pass 7 A megállapodás létrejöttéhez a GREEN PASS előzetes beleegyezése szükséges. Az előzetes beleegyezés megadása iránti kérelmet írásban kell eljuttatni a GREEN PASS-hoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a szerződési pozíciót átruházó Független Forgalmazó (eladó), valamint a belépő Független Forgalmazó (vevő) nevét, címét és kapcsolattartási adatait, továbbá a fizetendő ellenszolgáltatás meg nevezését. A beleegyezés megadása a GREEN PASS diszkrecionális jogkörébe tartozik, azaz a GREEN PASS fenntartja magának a jogot, hogy azt bármely okból megtagadja. A szerződési pozíciót átruházó Független Forgalmazó köteles eljárási díjat fizetni a GREEN PASS részére az átruházás jóváhagyása esetén Pozíció ismételt létrehozása. A Független Forgalmazó korábbi Független Forgalmazói szerződésének megszüntetését követően indokolt esetben és a GREEN PASS jóváhagyása mellett újból Független Forgalmazói szerződést köthet a cégcsoporttal, azzal azonban, hogy a korábbi Független Forgalmazói szerződés hatálya alatt megszerzett kiváltságait elveszíti, és a Független Forgalmazóra mint új csatlakozóra a jelen ÁSZF 2. pontjának vonatkozó szakaszai alkalmazandók Független Forgalmazó halála vagy megszűnése; a Független Forgalmazói pozíció öröklése. A Független Forgalmazó halála vagy jogutód nélküli megszűnése a szövetkezeti tagsági jogviszonyt megszünteti. Az örökös, illetve a jogutód önkéntes akarat-elhatározással dönthet úgy, hogy a szövetkezetbe tagként belép, azonban erre nem köteles. Amennyiben az örökös, illetve a jogutód belép a szövetkezetbe, az örökösre, illetve a jogutódra a jogelőd Független Forgalmazói szerződésében foglalt jogok és kötelezettségek, valamint az általa megszerzett kiváltságok átszállnak. Amennyiben az örökös, illetve a jogutód a szövetkezethez nem kíván csatlakozni, a GREEN PASS elszámol az örökössel, illetve a jogutóddal, melyre tekintettel a jogelőd Független Forgalmazói szerződése is megszűnik. Az örökössel vagy a jogutóddal történő elszámolásra a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv tagsági jogviszony megszűnésére vonatkozó elszámolási szabályai, valamint az öröklési jog rendelkezései irányadók Etikus magatartás és a jogszabályok betartása. A GREEN PASS a vállalkozást törvényesen folytatja és elvárja, hogy a Független Forgalmazói is ugyanígy járjanak el. Az Ön cselekedetei Független Forgalmazóként közvetlen kihatással vannak a GREEN PASS jó hírnevére, üzleti megítélésére, minősítésére. Ennek megfelelően a Független Forgalmazók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely megóvja a GREEN PASS jó hírnevét, a GREEN PASS-ról alkotott képet és a cég üzleti érdekeit A Független Forgalmazó jogi státusza. Amennyiben a Független Forgalmazó önálló vállalkozással rendelkezik, a Független Forgalmazó a jelen ÁSZF tárgyát képező tevékenységet ennek keretében saját kockázatára végzi. A Független Forgalmazó szavatolja, hogy a vállalkozása törvényesen bejegyzett, érvényes adószámmal rendelkezik, a tevékenység végzésére, valamint a Független Forgalmazói szerződés saját nevében való meg kötésére és fennállása idején annak teljesítésére jogosult, illetőleg működése során a vonatkozó jogszabályokat betartja. A Független Forgalmazó köteles haladéktalanul tájékoztatni a GP-t, ha vállalkozói jogállásában változás következik be vagy megszűnik. Amennyiben a Független Forgalmazó nem rendelkezik önálló vállalkozással, a szerződés aláírásával felhatalmazza a GP-t, hogy a jövedelmének adózásáról saját hatáskörben intézkedjen A Független Forgalmazó kötelezettségei. A FF köteles minden ésszerű, elvárható erőfeszítést megtenni a Független Forgalmazói szerződésben meghatározott szerződések közvetítése érdekében. A FF a teljesítés érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a GP érdekeire figyelemmel és a megbízó utasításai szerint köteles eljárni. A FF köteles tájékoztatni a harmadik felet képviseleti jogköre terjedelméről. A FF harmadik felek részére a Független Forgalmazói szerződésben meghatározott szerződések közvetítésére, és a harmadik féllel való szerződéskötésre jogosult és köteles. A FF köteles a megbízót tájékoztatni szükség szerint, illetve havonta összesített lista formájában a tevékenységéről és a közvetített szerződésekről; a harmadik félnek a szerződés megkötésére irányuló, illetve a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatairól haladéktalanul; a piaci helyzet alakulásáról és minden olyan körülményről, amely a megbízónak a Független Forgalmazói szerződéssel kapcsolatos, a Független Forgalmazó által ismert érdekei szempontjából jelentős. Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad a független forgalmazói tevékenységgel kapcsolatban, a Független Forgalmazó köteles a megbízót erre figyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Független Forgalmazó a feladatot a megbízó utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja. Ebben az esetben a Független Forgalmazó az utasításból adódó hátrányokért, károkért nem felelős. Meg kell tagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A Független Forgalmazói szerződés időtartama alatt a Független Forgalmazó csak a megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával köthet más megbízóval hasonló tárgyú szerződést. E kötelezettség teljesítésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek mi nősül, amely miatt a szerződésszegés jogkövetkezményei alkalmazásának van helye. Emellett jelen rendelkezés megsértése esetén a Független Forgalmazó az 1 éves jutalékának megfelelő összegű kötbér (Ptk. 6:186. ) megfizetésére köteles a megbízó javára. Megbízó a kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Független Forgalmazó szerződésszegéséből kára származott-e. A lejárt kötbértartozás után a Független Forgalmazó késedelmi kamatot is köteles fizetni. A Független Forgalmazó a jelen ÁSZF-ben és a Független Forgalmazói szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez más személyt kizárólag a megbízó előzetes hozzájárulásával vehet igénybe. Az igénybe vett teljesítési segéd magatartásáért a Független Forgalmazó felel.

8 8 Green Pass Független Forgalmazó tevékenységei. A Független Forgalmazó a GREEN PASS tevékenységi körében forgalmazott GREEN PASS utalványok értékesítésével és a GREEN PASS utalványokra vonatkozó más szerződések közvetítésével foglalkozik. A Független Forgalmazói szerződés hatálya és ezáltal a Független Forgalmazó tevékenysége az alábbi tevékenységek önálló végzé sére terjed ki: utalvány elfogadóhelyi szerződés közvetítése; utalvány megrendelői szerződések közvetítése; utalvány cafeteriaelemként történő közvetítése; marketingszolgáltatás közvetítése; Szövetkezeti tagok szervezése; Független Forgalmazók szervezése. A Független Forgalmazó a megbízó nevében és a megbízóval ilyen tárgyú szerződéses jogviszonyban álló GPU nevében való szerződéskötésre (aláírásra) nem jogosult. A jelen pontban és a Független Forgalmazói szerződés pontjában foglalt kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a Független Forgalmazó képviseleti joga minden olyan jognyilatkozat megtételére kiterjed, amely a közvetített szerződések teljesítésével rendszerint együtt jár. Ez a jog nem foglalja magában a már megkötött szerződések módosításához, a pénz átvételéhez és a fizetési határidő megállapításához való jogot A Független Forgalmazó tevékenységi területe. A FF a független forgalmazói tevékenységét Magyarország területén korlátozás nélkül köteles ellátni. Megbízó ezen tevékenységi területen a Független Forgalmazót közvetítői joggal ruházza fel Pénzeszközök elfogadása. A Független Forgalmazók, a szövetkezeti tagok és a GREEN PASS utalványok elfogadóhelyei által fizetendő díjakat, valamint a GREEN PASS utalványok vásárlásainak ellenértékét közvetlenül a GREEN PASS Csoport megfelelő vállalatának kell fizetni banki átutalás formájában vagy készpénzben a vállalkozás pénztárába történő személyes befizetés útján. 3. Marketing és reklámozási irányelv 3.1. A marketinggel kapcsolatos vállalati filozófia. A GREEN PASS Csoport kidolgozott egy sikeres globális értékesítési rendszert, amely megbízható tapasztalatokon és ismereteken alapul. A GREEN PASS oktatási és marketinganyagokat állított össze, valamint tevékenységi terveket dolgozott ki a Független Forgalmazóinak támogatására a GREEN PASS üzleti lehetőség népszerűsítése körében. A Független Forgalmazókat a GREEN PASS arra ösztönzi, hogy csak a GREEN PASS által biztosított marketinganyagokat használják GREEN PASS védjegy, know-how. A GREEN PASS neve, emblémái, marketinganyagai, üzleti folyamatai, szerzői jogai, vállalati arculata, valamint gazdasági, műszaki és szervezési ismeretei, tapasztalatai (know-how) törvényi védelem alatt állnak és kizárólagos tulajdonosuk a GREEN PASS. Minden Független Forgalmazó korlátozott, nem kizárólagos joggal rendelkezik a GREEN PASS szellemi tulajdonának felhasználására a GREEN PASS lehetőség népszerűsítése során. Ez a korlátozott használati jog nem jelenti a szellemi tulajdon feletti rendelkezési jog vagy más, azzal kapcsolatos jogok átruházását. A korlátozott használati jog körében a Független Forgalmazó nem jogosult a GREEN PASS Csoport előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a know-how-t reklámban, szóró anyagban, bármely hirdetési felületen (beleértve a közösségi portálokat is), dokumentumban feltüntetni, használni, utalni rá. A szellemi tulajdon használatára vonatkozó minden jog megszűnik a Független Forgalmazó szerződésének megszűnésével. A fentebb részletezetteken túli rendelkezések vonatkoznak a honlapon megtalálható logóra, amelynek kizárólagos védjegyjogosultja a GREEN PASS utalványkibocsátó Kft. A védjegy használatát, feltüntetésének lehetőségét a Független Forgalmazó kizárólag a jelen ÁSZF-ben körülírt forgalmazói tevékenysége során kizárólag a GREEN PASS Utalvány kibocsátó Kft. előzetes jóvá hagyását követően használhatja fel oly módon, hogy a GREEN PASS jogos üzleti-gazdasági érdekeit, jó hírnevét, illetve a GREEN PASS utalványba, mint fizetőeszközbe vetett bizalmat ne sértse vagy veszélyeztesse. A védjegynek a GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft., mint védjegyjogosult előzetes jóváhagyása nélküli történő felhasználása védjegybitorlásnak minősül. Védjegybitorlást követ el az, aki védjegyjogosult kizárólagos jogait megsértve a védjegyet jogosulatlanul használja, vagy a jogosult védjegyéhez az összetéveszthetőségig hasonló védjegyet használ. A GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft., mint védjegyjogosult a hatályos jogszabályok alapján bitorlóval szemben a következő igényeket támaszthatja: a) követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását; b) követelheti a védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől; c) követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, vala mint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról; d) követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; e) követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését; f) követelheti a kizárólag vagy elsősorban a védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett áruk, illetve csomagolóanyagok lefoglalását, meghatározott személynek történőátadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését. g) követelhet kártérítést a polgári jogi felelősség szabályai szerint;

9 Green Pass 9 4. Értékesítési szervezet felépítése 4.1. Az értékesítési szervezet. A GREEN PASS ösztönzi a Független Forgalmazóit a GREEN PASS lehetőség népszerűsítésére és értékesítési szervezet létrehozására. A szponzorálás azonban kemény munkát követel, és további kötelezettségeket támaszt a szponzoráló Független Forgalmazóval szemben. A GREEN PASS üzleti lehetőség leendő Független Forgalmazók számára történő teljes körű és pontos ismertetése mellett a szponzor felelős az értékesítési szervezetéhez tartozó Független Forgalmazók képzéséért, felügyeletéért és támogatásáért. A szponzoroknak megfelelő lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az értékesítési szervezetüket alkotó Független Forgalmazók megértsék és betartsák a GREEN PASS irányelveit és eljárásait, valamint a vonatkozó jogszabályokat és egyéb előírásokat. A szponzoroknak rendszeres kapcsolatot kell tartaniuk a saját értékesítési szervezetüket alkotó Független Forgalmazókkal szóban és írásban egyaránt. A Független Forgalmazók a GREEN PASS ügyleti képviseletét látják el, az utalványok értékesítésére, szerződések megkötése céljából közvetítenek a GREEN PASS és annak partnerei között. A Független Forgalmazók a GREEN PASS helyett és nevében szerződés kötésére, aláírására nem jogosultak. A Független Forgalmazóknak az üzleti tisztesség, jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, az adott helyzetben elvárható módon kell eljárniuk A GREEN PASS lehetőség bemutatása. A Független Forgalmazók kötelesek biztosítani, hogy a leendő Független Forgalmazók teljes körűen és pontosan megismerjék a GREEN PASS lehetőséget. A Független Forgalmazók nem tehetnek hamis vagy félrevezető megjegyzéseket vagy kijelentéseket a GREEN PASS lehetőséggel kapcsolatban. A Független Forgalmazók csak a GREEN PASS által jóváhagyott tájékoztató és marketinganyagokat, valamint egyéb dokumentumokat (pl. szerződésminta) használhatják. A Független Forgalmazók felelőssége, hogy a leendő Független Forgalmazók elvégezzék az oktatást, a vizsgázott Független Forgalmazók szükség szerint eljárjanak a rendszeres heti bemutatókra, hogy tudásuk mindig a legfrissebb legyen, és ezáltal képzett munkatársakkal tudjanak dolgozni. A GREEN PASS vizsgarendszere biztosítja, hogy megfelelően képzett Független Forgalmazók lépjenek kapcsolatba a piaci szereplőkkel, és megadják számukra a szükséges tájékoztatást a cégcsoportról. 5. A Független Forgalmazó tevékenységéért járó díjazás 5.1. Díjazás. A felek a Független Forgalmazó díjazását jutalék formájában állapítják meg. A Független Forgalmazói szerződés hatálya alá eső időszakban kötött jelen ÁSZF 2.17 pontjában foglalt szerződés után a Független Forgalmazó jutalékra abban az esetben válik jogosulttá, ha a szerződést a tevékenysége eredményeként kötötték meg, és a harmadik személy teljesítette azt. A jutalék alapja és mértéke a mindenkori Kompenzációs terv és jelen ÁSZF alapján kerül kiszámításra. A Megbízó elszámolás alapján a hatályos adószabályoknak megfelelően számlát állít ki. A Független Forgalmazó a díjon felül ellenkező megállapodás hiá nyában a Független Forgalmazói szerződés teljesítésével össze függésben felmerült költségeinek: így különösen készkiadásainak, illetve általános üzleti kiadásainak megtérítését nem követelheti. A Független Forgalmazó a harmadik szerződő féltől a megbízó hozzájárulása nélkül díjazást nem fogadhat el, illetve nem köthet ki. A siker a GREEN PASS-nál főként a Független Forgalmazók erőfeszítéseitől, elhivatottságától és képzettségétől függ, de hatással lehetnek rá az általános gazdasági körülmények és versenykörnyezet. A Független Forgalmazó sikere és jövedelme nem garantált. A Független Forgalmazó és a Megbízó megállapodnak, hogy az FF által Megbízó részére nyújtott szolgáltatások tekintetében önszámlázást alkalmaznak. A Független Forgalmazó meghatalmazza Megbízót, hogy számlákat készítsen, bocsásson ki, javít son és sokszorosítson az FF nevében. Jelen meghatalmazás a Független Forgalmazói szerződés időtartalmára vonatkozik. A GREEN PASS Kompenzációs terve szerinti minősítések és jutalmazások alapja a GREEN PASS rendszerét képező szereplők által lebonyolított utalványforgalom A jutalék esedékessége és fizetésének szabályai. A jutalék akkor és olyan mértékben esedékes, amikor és amilyen mértékben a harmadik féllel a szerződés létrejött, és a harmadik fél teljesítette azt. Nem illeti meg jutalék a Független Forgalmazót, ha a harmadik féllel kötött szerződés teljesítésére olyan okból nem kerül sor, amelyért a megbízó nem felelős. A jutalék kifizetésének további feltételei a Független Forgalmazó részéről az alábbi dokumentumok másolati példányának benyújtása a GREEN PASS részére: egyéni vállalkozó esetén: bankszámla szerződés első oldala és az egyéni vállalkozói státuszt igazoló dokumentum; jogi személy esetén: bankszámlaszerződés első oldala, cégkivonat és aláírásminta; önálló adószámmal rendelkező magánszemély esetén: bankszámlaszerződés első oldala és az adószám meglétét igazoló dokumentum. a fentieken túl minden esetben: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya és TAJ kártya. Ha a Független Forgalmazó jutalékra nem jogosult, illetve a jutalékhoz való jogát elveszíti, köteles a már felvett jutalékot a megbízónak haladéktalanul visszafizetni. A jóhiszeműen felvett jutalék után visszafizetés esetében kamat nem jár. Az aktív jutalék kifizetésének feltétele a minimum Ft/hó személyes forgalom; a forgalmi jutalék kifizetésének feltétele a minimum Ft/hó személyes forgalom.

10 10 Green Pass A belső piaci harmonizációs elvárások értelmében, a gazdaságban egyértelműen megkülönböztetünk ágazatokat, melynek függvényében az utalványaink ágazatoknak megfelelően szorzóval vannak ellátva. A szorzók alkalmazása érvényesíthető mind a személyes mind az alsó vonali jövedelem megállapításánál amennyiben a GREEN PASS Csoport méltányolható gazdasági érdekei elősegítését célozza. A fogyasztható termékkörökbe tartozó utalvány felhasználások esetében 0,2-es szorzót, minden elektronika és gépészet termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások felhasználására jogosító utalványok esetében 0,3-as szorzó alkalmazható. Bármely formában az egészséget javító, megtartó, vagy fenntartó termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások; minden faipari, műanyag, kemikáliák, fém, üveg, bőr, papír és textil ipari termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások, valamint az utazás bármely formáját tartalmazó termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások utalvány felhasználása esetében 0,5-ös szorzó alkalmazható. Az alsó vonali jövedelem kifizetésének megszerzése kétféle módon történhet. A mindenkori érvényben lévő GREEN PASS Kompenzációs terv alapján megkülönböztetünk Vezetői szinthez kötött, vagy BALANCE alapú alsó vonali jövedelem feltételt. A vezetői szinthez kötött kifizetés esetében kötelező a minimum Ft-os személyes forgalom. A másik lehetőség a személyes forgalom növelése. Ha a kifizetés személyes forgalom növelése alapján történik, kötelező a BALANCE tartás. Ez azt jelenti, hogy az adott Független Forgalmazó értékesítési szervezetében valahány közvetlenül szponzorált Független Forgalmazóhoz tartozó értékesítési szervezet teljesítse az adott Független Forgalmazó egy közvetlenül szponzorált Független Forgalmazóhoz tartozó legnagyobb teljesítményt nyújtó (PUSS) értékesítési szervezet teljesítményének legalább 40%-át 5.3. Jutalék elszámolás. A jutalék elszámolása jutaléktípusonként eltérő időpontokban történik. Az aktív jutalék elszámolása és kifizetése a jutalékkifizetés összes feltételének beálltát követő két héten belül történik. A forgalmi jutalék elszámolása és kifizetése a jutalékkifizetés összes feltételének beálltát követő három hónapon belül. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a jutalék számítása szempontjából minden lényeges adatot. A Független Forgalmazó jogosult arra, hogy a jutalékigénye érvényesítéséhez szükséges tájékoztatást, így különösen a megbízó könyvelésének a jutalékköteles ügyletekre vonatkozó kivonatát megkapja. A kifizethető jutalék minimális összege: 7000 Ft. Mindez azt jelenti, hogy a jutalékkifizetés feltételeinek beálltát követően az itt megállapított összeghatár alatt esedékes jutalékok összeadandók, majd az összeghatár elérését követően fizethetők ki Szerződés megszűnését követő díjazás. A szerződés megszűnése után kötött szerződés alapján a Független Forgalmazó jutalékra akkor jogosult, ha a) a harmadik személy a Független Forgalmazói szerződés szerint jutalékkötelesnek minősülő szerződés megkötésére irányuló ajánlata a Független Forgalmazói szerződés megszűnése előtt a megbízóhoz vagy a Független Forgalmazóhoz megérkezett, vagy b) a szerződéskötés túlnyomórészt a Független Forgalmazói szerződés tartama alatt kifejtett tevékenységére vezethető vissza, és a Független Forgalmazói szerződés megszűnésétől számított ésszerű időn belül kerül sor a szerződéskötésre A GREEN PASS rendszerét képező szereplők meghatározásai. Tag meghatározása: Az a természetes vagy jogi személy, aki kitöltötte és a FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet felé benyújtotta az általa saját kezűleg, illetve a képviseletre jogosult által aláírt tagfelvételi kérelmet, tagsági megállapodást, valamint a szövetkezet rendelkezésére bocsátotta legalább a mindenkori kötelező legkisebb vagyoni hozzájárulás összegét. A szövetkezeti tagság a tagot feljogosítja, hogy kedvezményesen vásároljon GREEN PASS utalványt a tagsági jogviszony keletkezésétől számított 1 naptári éven belül. A kedvezményes forgatható GREEN PASS utalványvásárlás feltételei a mindenkor hatályos Hirdetményben kerülnek meghatározásra. Amennyiben az egyösszegű kedvezményes utalványvásárlásnál az alábbi feltételek közül legalább három nem teljesül, akkor a kedvezmény mértéke a felére változik. Az adott öszszegek utalványtípusonként teljesüljenek, a vásárlásoknak minimum négyféle utalványtípust kell tartalmazniuk, a választott típust és összeget egy tételben szükséges teljesíteni, a négy választott típus közül egyik sem haladhatja meg az összérték 40%-át. Független Forgalmazó meghatározása: Az a természetes vagy jogi személy, aki már FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet tagja, részt vett a Független Forgalmazói státusz megszerzéséhez szükséges kötelező oktatáson. A Független Forgalmazói regisztrációt követő tizennégy napon belül befizette az oktatási díjat és a regisztrációt követő harminc napon belü sikeres Független Forgalmazói vizsgát tett. A Független Forgalmazó a havi jutalékát (amely az összes megszerzett jövedelemre vonatkozik egy adott tárgyhónapban) 30%-ban GREEN PASS utalvány formájában is megkaphatja. (GREEN PASS utalvány formájában maximum Ft értékben fizethető a jutalék.) Független Forgalmazói kvalifikáció elengedhetetlen feltételei: Szövetkezeti Tag sikeres független forgalmazói vizsgát tegyen, fizesse be az oktatási díjat és mint Független Forgalmazó a személyes forgalma legyen legalább havi Ft-os személyes forgalom. Független Forgalmazó nyílt-vonala: Adott vezetői szintet elért Független Forgalmazó értékesítési szervezetét alkotó, és ezen vezetői szintet még nem teljesített Független Forgalmazókhoz tartozó értékesítési szervezet.

11 Green Pass 11 Független Forgalmazó zárt-vonala: A Független Forgalmazóval megegyező vagy magasabb szintű üzleti vonal. Elfogadóhely meghatározása: A GPU-val Elfogadóhelyi Szerződést kötő jogi személy, vállalkozás, aki a GREEN PASS utalványokat áru vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékének kiegyenlítésére fizetési eszközként az utalványbirtokostól elfogadja. Vevő meghatározása: forgatható GREEN PASS utalvány vevője: utalványt vásárló magánszemély, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet. cafeteriaelemként juttatandó GREEN PASS utalvány vevője: utalványt vásárló jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet 5.6. Utalványforgalom meghatározások GREEN PASS minősítésekhez és jutalmazásokhoz. Fogyasztási Forgalom: A Független Forgalmazó és az általa szponzorált szövetkezeti tag vagy tagok által vásárolt GREEN PASS utalványok értékének összege. A forgalom számításának alapjául szolgáló jutalékolandó összeg az eladott GREEN PASS utalványok kedvezménnyel csökkentett értékének felel meg. Személyes forgalom: A Független Forgalmazó fogyasztási forgalma. Alsó vonali forgalom: A Független Forgalmazó értékesítési szervezetét alkotó Független Forgalmazók által bonyolított személyes forgalom. Csoport forgalom: A Független Forgalmazó személyes forgalma és az ő értékesítési szervezetét alkotó Független Forgalmazók fogyasztási forgalma együttesen jelenti a csoport forgalmat. (A csoport forgalom nagymértékben meghatározhatja az egyes vezetői szinteket.) Elfogadóhelyi forgalom: Az elfogadóhely GREEN PASS utalványokban bonyolított forgalma. A forgalom számításának alapja az elfogadóhely forgalmából származó beváltási jutalék összege. Elfogadóhelyi személyes forgalom: A Független Forgalmazó által személyesen csatlakoztatott elfogadóhelyek együttes elfogadóhelyi forgalma. Elfogadóhelyi alsó vonali forgalom: A Független Forgalmazó értékesítési szervezetét alkotó Független Forgalmazók által személyesen csatlakoztatott elfogadóhelyek együttes elfogadóhelyi forgalma. Cafeteriaforgalom: A cafeteriapartner GREEN PASS utalványforgalma. A forgalom számításának alapja a cafeteriapartner forgalmából származó GREEN PASS kezelési költség összege. Cafeteria személyes forgalom: A Független Forgalmazó által személyesen csatlakoztatott cafeteriapartnerek együttes cafeteriaforgalma. Cafeteria alsó vonali forgalom: A Független Forgalmazó értékesítési szervezetét alkotó Független Forgalmazók által személyesen csatlakoztatott cafeteriapartnerek együttes cafeteriaforgalma GREEN PASS jutaléktípusok Személyes jövedelem: A személyes forgalom által generált jutalék. A jutalék kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Alsó vonali jövedelem: Az alsó vonali forgalom által generált szintenkénti mélységi jutalék. A jutalékok kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Csapatépítő bónusz: Az adott tárgyhónapban az adott Független Forgalmazó nyíltvonalában újonnan csatlakoztatott és kvalifikált Független Forgalmazók után járó aktív bónusz. A bónusz kifizetésének elengedhetetlen feltétele az aktív és kvalifikált Független Forgalmazói státusz, valamint minimum havi Ft személyes forgalom Elfogadóhelyi személyes jövedelem: Az elfogadóhelyi személyes forgalom által generált jutalék. A jutalék kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Elfogadóhelyi alsó vonali jövedelem: Az elfogadóhelyi alsó vonali forgalom által generált jutalék. A jutalékok kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Partner csatlakoztatási bónusz: Az adott tárgyhónapban személyesen újonnan csatlakoztatott partnerek marketingcsomagdíja alapján fizetendő jutalék. A jövedelemszámítás alapját a mindenkori partneri marketingcsomagok érvénybe lévő díjának megfizetése képezi Cafeteria személyes jövedelem: A Cafeteria személyes forgalom által generált jutalék. A jutalék kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Cafeteria alsó vonali jövedelem: A Cafeteria alsó vonali forgalom által generált jutalék. A jutalék kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Egyéb bónuszok: A GREEN PASS Csoport sokféle promóciós, termékspecifikus, kiskereskedelmi és egyéb bónuszokat is kínál. Az ezen bónuszokhoz kapcsolódó minősítési követelményeket és kifizetési feltételeket a GREEN PASS esetileg határozza meg, így azok a fentiektől eltérőek lehetnek Szintentartás: A Független Forgalmazó által elért vezetői szint megtartásához szükséges a struktúra és az adott vezetői szinthez előírt minimum forgalom; ezen feltételek nemteljesülése esetén türelmi időszak áll rendelkezésére teljesíteni. Amennyiben a Független Forgalmazó az adott vezetői szinttel megegyező vagy magasabb szintű üzleti vonallal rendelkezik, úgy az előírt forgalom 40%-át a nyílt-vonalából kell teljesítenie; amennyiben 120 napon belül ezen feltételt nem teljesíti, úgy visszaminősül a forgalmának megfelelő vezetői szintre.

12 12 Green Pass A jutalékokkal, bónuszokkal, vezetői szintekkel kapcsolatos egyéb információkat a Kompenzációs terv tartalmazza. A GREEN PASS Csoport a Kompenzációs terv felülvizsgálatának, aktualizálásának és módosításának jogát fenntartja! 6. Az üzleti titok A FF köteles a GREEN PASS üzleti titkainak megtartására, valamint tudomásul veszi, hogy az üzleti titok illetéktelen harmadik személy(ek) számára történő hozzáférhetővé tétele, illetőleg jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, vagy azzal egyéb módon való vissza élés nemcsak büntetőjogi, hanem polgári jogi felelősséget (kártérítési felelősséget) is megalapoz. Jelen ÁSZF keretében üzleti titoknak minősül a GREEN PASS tevékenységével, szervezeti felépítésével, működési struktúrájával, személy zeti kérdéseivel, alkalmazott munkamódszereivel és eljárásaival, bevételi- költség- és egyéb mérleg adataival, vevői és szállítói adatainak nyilvántartásával kapcsolatban a Független Forgalmazó jelen ÁSZF-fel és a Független Forgalmazói szerződéssel összefüggő tevékenységének ellátása során tudomására jutott; valamint minden olyan tény, információ, megoldás, adat, amelyet a GREEN PASS titkos vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel látott el, vagy amely a GREEN PASS méltányolható üzleti érdekeinek körébe tartozik. A nyilvántartott adatokról tájékoztatást az érintett személyen kívül csak az arra jogosult szervnek vagy személynek lehet adni. Az üzleti titok megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. Az üzleti titok megsértése esetén a Független Forgalmazó az 1 éves jutalékának megfelelő összegű kötbér (Ptk. 6:186. ) megfizetésére köteles a GREEN PASS javára. A GREEN PASS a kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Független Forgalmazó szerződésszegéséből kára származott-e. A lejárt kötbértartozás után a Független Forgalmazó késedelmi kamatot is köteles fizetni. 7. Szerződés megszűnésének esetei 7.1. Azonnali hatállyal történő felmondás. Ha a felek bármelyike a Független Forgalmazói szerződésből származó kötelezettségét súlyosan megszegi, akkor a másik fél jogosult a Független Forgalmazói szerződést a másik félhez tértivevényes levélben intézett egyoldalú, indokolással ellátott írásbeli jognyilatkozat útján azonnali hatállyal megszüntetni. Amennyiben a szerződésszegés a megbízói oldalon merül fel, a Független Forgalmazó csak a szerződésszegés orvoslására a megbízó számára kitűzött 15 napos határidő eredménytelen elteltét követően jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni. A Független Forgalmazói jogviszony megszűnésére egyebekben a Ptk. szövetkezeti tag kizárására vonatkozó rendelkezései irányadók. A felmondás szabályozásának további részleteit (pl. elszámolás) a Független Forgalmazói szerződés határozza meg Versenykizáró megállapodás. A FF kötelezettséget vállal arra, hogy a Független Forgalmazói szerződés megszűnését követő 6 hónapig a szerződésben meghatározott tevékenységi területen konkurens cégnél nem helyezkedik el, független forgalmazói szerződést nem köt, illetve a megbízóval megegyező gazdasági tevékenységet folytató jogi személyben nem szerez tagságot, illetőleg nem lesz vezető tisztségviselő Tájékoztatások. Független Forgalmazó a Független Forgalmazói szerződés aláírásával kijelenti, és egyben tájékoztatja a megbízót, hogy más megbízóval kötött szerződés alapján hasonló tárgyú független forgalmazói tevékenységet nem végez Független Forgalmazó jogszerű működésének vizsgálata és fegyelmi ügyek. A GREEN PASS komolyan veszi a jogszerűséget. A GREEN PASS jogi osztálya alaposan, hatékonyan és tisztességesen kivizsgál minden feltételezett jogsértést. A GREEN PASS jogszerűségi vizsgálatot kezdeményezhet a saját döntése alapján, illetve harmadik személytől kapott információ, panasz alapján. A vizsgálandó potenciális jogsértéssel kapcsolatban rendelkezésre álló információk (adatok, okiratok, nyilatkozatok) összességében való értékelése után a GREEN PASS dönt arról, hogy a Független Forgalmazóval szemben sor kerüljön-e fegyelmi eljárásra. Az előzetes vizsgálatról hozott határozatát a GREEN PASS megküldi a Független Forgalmazó részére, és abban ismerteti a vizsgálat eredményét, valamint az esetlegesen tervezett fegyelmi intézkedést. A fegyelmi eljárás menetére, a határozathozatal módjára, a kiszabható fegyelmi intézkedésekre és a Független Forgalmazó számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó részletszabályokat a Szabály zat tartalmazza Fegyelmi intézkedések. A Független Forgalmazó szerződésének felmondása a legsúlyosabb fegyelmi intézkedés. A kiszabható fegyelmi intézkedésekre vonatkozó részletszabályokat a Központi GREEN PASS Szabályzata tartalmazza A GREEN PASS kárának, költségeinek megtérítése. Amennyiben a Független Forgalmazó jogsértésért való felelősségét (felróható magatartását) a fegyelmi eljárásban hozott határozat megállapította, akkor a Független Forgalmazó külön erre irányuló felszólítás nélkül is köteles megtéríteni a GREEN PASS Csoport valamennyi jogsértéssel összefüggésben felmerült kárát, többletköltségét. 8. Záró rendelkezések 8.1. Személyes adatok és bizalmas információk védelme. A GREEN PASS szolgáltatásokkal és a GREEN PASS lehetőséggel kapcsolatban a GREEN PASS és a Független Forgalmazók a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben hozzáférhetnek bizonyos személyes és bizalmas adatokhoz. A személyes és bizalmas adatok jelentős jogi védelmet élveznek, így az ilyen adatok nem megfelelő kezelése felvetheti a Független Forgalmazó és a GREEN PASS felelősségét.

13 Green Pass 13 A GREEN PASS a személyes adatokat mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseire. A Független Forgalmazó is köteles betartani valamennyi vonatkozó adatvédelmi jogszabályi és szerződéses rendelkezést. A megbízó jogosult a Független Forgalmazó személyes iratairól másolatot készíteni, és azt az adatvédelmi jogszabályokban foglaltak szerint tárolni. A másolat készítéséhez a Független Forgalmazói szerződés aláírásával a Független Forgalmazó kifejezetten hozzájárul Tájékoztatás adatkezelésről. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. -a alapján a GREEN PASS a Független Forgalmazót az alábbiak szerint részletesen tájékoztatja a jelen ÁSZF-fel és a Független Forgalmazói szerződéssel összefüggő személyes adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, vagyis az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, valamint a Független Forgalmazó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Az adatkezelést és egyben adatfeldolgozást végző személy neve, adatai, elérhetőségei: FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 172.; Cg ; adószám: ) telefonszám: cím: [az alábbi rendelkezések tekintetében: adatkezelő] Az adatkezelés célja: a Független Forgalmazókkal való kapcsolattartás, a GREEN PASS Csoport szolgáltatásaihoz való hozzáférés biztosítása, a hozzáférési jogosultság ellenőrzése, a szolgáltatás igénybe vételének biztosítása, számlázás, elektronikus hírlevél-küldés, a Független Forgalmazó azonosítása, szolgáltatás teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a Független Forgalmazó önkéntes hozzájárulása. Kezelt adatok köre: természetes személy: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító, igazolványszám, telefonszám, cím, bankszámlaszám céges adatok: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, statisztikai azonosító, adószám, telefonszám, cím, bankszámlaszám, képviseletre jogosult személy neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, adóazonosítója, igazolványszáma, telefonszáma, címe. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg tevékenységének végzéséhez szükséges, és amíg a Független Forgalmazó az adatok törlését nem kéri. Ha a személyes adat felvételére a Független Forgalmazó hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Független Forgalmazó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az adatkezelő a Független Forgalmazók által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a Független Forgalmazó kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben más jogszabály közérdeken alapuló célból elrendeli. Az adatkezelő a évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére. Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról: A Független Forgalmazó kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. A Független Forgalmazó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a Független Forgalmazó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá a Független Forgalmazó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Független Forgalmazó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő köteles a Független Forgalmazó kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; a Független Forgalmazó kéri; az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

14 14 Green Pass A Független Forgalmazók a személyes adatok törlését az adatkezelő valamennyi elérhetőségén, bármikor, írásban kérhetik. A jelen ÁSZF, illetve a Független Forgalmazói szerződés szerinti személyes adat törlésére vonatkozó nyilatkozatot írásban kell megtenni, és személyesen, levélben (ajánlott, tértivevényes küldeményként), faxon vagy ben eljuttatni az adatkezelő részére. A törlés iránti kérelem megfelelően elküldöttnek tekintendő, ha azt az adatkezelő fenti elérhetőségeire küldték, hacsak az adatkezelő nem értesíti a Független Forgalmazót megváltozott címéről, telefon- vagy faxszámáról, címéről, azzal a megszorítással, hogy esetében a közlés csak akkor tekintendő megfelelően elküldöttnek, ha az elküldését követő 48 órán belül nem érkezik hibaüzenet. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Független Forgalmazó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő nem felel a jelen pont szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a jelen pontban foglaltak teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólag: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, egyéb büntetőjogi intézkedések stb. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: A Független Forgalmazó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a hatályos Ptk. tartalmazza. Ennek keretében a Független Forgalmazó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 22. (1) és (3) bekezdése alapján Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti törvényszék előtt is indítható peres eljárás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 52. (1) bekezdése alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; elnöke: Dr. Péterfalvi Attila) előtt kezdeményezhető eljárás. Az adatkezelő a Független Forgalmazó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a Független Forgalmazó felelős. Amennyiben a Független Forgalmazó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, az adatkezelő erről a Független Forgalmazót haladéktalanul ben értesíti A GREEN PASS dokumentumok módosításai. Jelen ÁSZF-et és a Kompenzációs tervet a GREEN PASS saját döntése alapján időről időre felülvizsgálhatja és módosíthatja. A GREEN PASS a módosítás hatályba lépésekor haladéktalanul értesíti a Független Forgalmazókat a megváltozott rendelkezésekről. A jelen ÁSZF-ben nem említett részletszabályokat a Független Forgalmazói szerződés és a FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet belső szabályzatai tartalmazzák. A jelen ÁSZFben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései irányadók.

Omega Credit Zrt. Üzletszabályzat 3 / 35

Omega Credit Zrt. Üzletszabályzat 3 / 35 OMEGA CREDIT PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma H-EN-I-1817/2012., 2012.december 21. Hatályos: 2014. március 14. I. Általános rendelkezések... 4 I.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK E Könyvelési szerződést kötötték: Megrendelőként: NÉV / CÉGNÉV: KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZÉKHELY: ADÓSZÁM: CÉGJEGYZÉKSZÁM: KÉPVISELŐ: LEVELEZÉSI CÍM: E-MAIL CÍM: HONLAP CÍM: Conto-Lab

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat

Általános Üzletszabályzat Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Illés András elnök-ügyvezető Elfogadva: 6/4/2013.02.04. számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 10/8/2014.02.28. számú Igazgatósági határozattal

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 1./ Általános rendelkezések A HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zrt. (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy

Részletesebben

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től.

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től. ACN SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. CIKK - MEGHATÁROZÁSOK... 5 II. CIKK FORGALMAZÓI STÁTUSZ LÉTREHOZÁSA ÉS FENNTARTÁSA... 7 II.1. Ön és az ACN jogviszonya... 7 II.2. Hogyan válhat Független

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Üzletszabályzat hatályba

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Partneri Üzletszabályzat

Partneri Üzletszabályzat CITY HITELBRÓKER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PARTNERI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. 05. 20. CITY HITELBRÓKER KFT. Cégjegyzékszáma: 13-09-118810 Adószám: 14246872-2-13 1. oldal v15.05. Általános rendelkezések

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGNÉV: GRAND CONSULTING LFT SZÉKHELY: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 1. II.EMELET ADÓSZÁM: 13149387-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-721127 KÉPVISELŐ:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalom 1. BEVEZETŐ... 2 2. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya, a szerződés alaki követelményei 3 2. Az Ügyfél fogalma...

Részletesebben