ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: / W W W. G R E E N PA S S. P R O ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak Budapest, május 14-től visszavonásig

2 2 ÁSZF A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak Green Pass Tartalomjegyzék Fogalmak Bevezetés Köszöntő A GREEN PASS működési filozófiája Kiválóság Szolgáltatás Esélyegyenlőség Független Forgalmazói státusz létrehozása és fenntartása A GREEN PASS és a Független Forgalmazó közötti jogviszony Független Forgalmazóvá válás feltételei Változások a Független Forgalmazó adataiban Az Ön azonosítója További követelmények a Független Forgalmazókkal szemben Követelmények önálló vállalkozásokkal szemben: A szerződésből eredő költségek viselése Megfelelés a jogszabályi, szerződéses és adózási előírásoknak Szerződés időbeli hatálya A Független Forgalmazói szerződés alkalmazásának felfüggesztése A szerződésből adódó pozíció átruházása Pozíció ismételt létrehozása Független Forgalmazó halála vagy megszűnése Etikus magatartás és a jogszabályok betartása A Független Forgalmazó jogi státusza A Független Forgalmazó kötelezettségei Független Forgalmazó tevékenységei A Független Forgalmazó tevékenységi területe Pénzeszközök elfogadása Marketing és reklámozási irányelv A marketinggel kapcsolatos vállalati filozófia GREEN PASS védjegy, know-how Értékesítési szervezet felépítése Az értékesítési szervezet A GREEN PASS lehetőség bemutatása... 9

3 Green Pass ÁSZF A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak 3 5. A Független Forgalmazó tevékenységéért járó díjazás Díjazás A jutalék esedékessége és fizetésének szabályai Jutalék elszámolás Szerződés megszűnését követő díjazás A GREEN PASS rendszerét képező szereplők meghatározásai Utalványforgalom meghatározások GREEN PASS minősítésekhez és -jutalmazásokhoz GREEN PASS jutaléktípusok Személyes jövedelem Alsó vonali jövedelem Csapatépítő bónusz Elfogadóhelyi személyes jövedelem Elfogadóhelyi alsó vonali jövedelem Partner csatlakoztatási bónusz Cafeteria személyes jövedelem Cafeteria alsó vonali jövedelem Egyéb bónuszok Szintentartás Az üzleti titok Szerződés megszűnésének esetei Azonnali hatállyal történő felmondás Versenykizáró megállapodás Tájékoztatások Független Forgalmazó jogszerű működésének vizsgálata és fegyelmi ügyek Fegyelmi intézkedések A GREEN PASS kárának, költségeinek megtérítése Záró rendelkezések Személyes adatok és bizalmas információk védelme Tájékoztatás adatkezelésről A GREEN PASS dokumentumok módosításai... 14

4 4 Green Pass Fogalmak: Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában a nagybetűvel szedett szavak, kifejezések jelentése az alábbi. Az itt nem említett nagybetűvel szedett szavak, kifejezések jelentése megegyezik a Független Forgalmazói szerződésben, a Kompenzációs tervben vagy a szavak általános értelmezése szerint a jelen ÁSZF szövegében alkalmazott jelentéssel. GREEN PASS Csoport: A GREEN PASS, a GP, a Vállalat és a mi szavak jelentik a GREEN PASS Csoporthoz tartozó alábbi jogi személyeket.azzal, hogy a GREEN PASS Csoport nem a Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartozó vállalatcsoport: GPU: a GREEN PASS utalványkibocsátó Kft. (székhelye: 1152 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2; Cg ; adószáma: ), amely az Utalványok kibocsátását a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Magyar Nemzeti Banknak, mint felügyeleti szervnek történő bejelentés mellett végzi. FSSZSZ: FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 172.; Cg ; adószám: ), amely az Utalványok értékesítését és visszaváltását, valamint a GPU előbbiekkel összefüggő egyes jogainak gyakorlásában és kötelezettségeinek teljesítésében történő közreműködést az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény 9. (3) bekezdése alapján a GPU-val kötött megállapodás szerint végzi. Megbízó: a Független Forgalmazói szerződés vonatkozásában a FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet. Értékesítési szervezet: jelenti Önt mint Független Forgalmazót, valamint az Ön által közvetlenül szponzorált összes Független Forgalmazót, illetve az Ön által közvetlenül szponzorált összes Független Forgalmazó által szponzorált minden más Független Forgalmazót. Az Értékesítés kifejezés az Ön GREEN PASS Független Forgalmazóként kifejtett tevékenységét ta karja. Független Forgalmazó: avagy FF és Ön : olyan természetes személyre vagy jogi személyre vonatkozik, amely Független Forgalmazói szerződést kötött a GREEN PASS Csoport tagjával. Elsődleges kapcsolattartó: egy Független Forgalmazó esetében az a személy, aki felügyeli a Független Forgalmazói tevékenységét. Szponzor: Az a Független Forgalmazó, aki bemutatta Önnek a GREEN PASS-lehetőséget, és aki szponzorként szerepel az Ön Független Forgalmazói szerződésében. Oktatási díj: az az összeg, amelyet egy új Független Forgalmazó fizet az oktatásért és vizsgáért.

5 Green Pass 5 1. Bevezetés 1.1. Köszöntő. A GREEN PASS Csoport köszönti Önt! Örömünkre szolgál, hogy Független Forgalmazóként Ön is csatlakozott a cégünkhöz. Izgalmas utazás kezdődik a GREEN PASSszal, hosszú együttműködésre számítunk Önnel. A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételeit tartalmazó jelen kiadvány fontos gyakorlati útmutató, amelynek segítségével elindíthatja és fenntarthatja Független Forgalmazói státuszát. Ebben az útmutatóban értékes információkat talál azokról a gyakorlati eljárásokról és folyamatokról, amelyek betartása a GREEN PASS és az Ön számára is kötelező a GREEN PASS lehetőség népszerűsítésében ahhoz, hogy jogszerű módon tevékenykedhessen. Jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi az Ön FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezettel kötött Független Forgalmazói szerződésének, melyet a Kompenzációs tervvel együtt kell alkalmazni. Ha jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon bizalommal szponzorához vagy a GREEN PASS Back Office irodához. További információk a hivatalos honlapon a következő címen találhatók: A GREEN PASS működési filozófiája. A GREEN PASS alapítói hisznek a példamutatáson alapuló vezetői tevékenységben. Ezen személyek elhivatottak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megfogalmazott alapelvek és előírások iránt, amelyeket hitvallásuknak tekintenek annak érdekében, hogy biztosítsák a GREEN PASS megfelelő működését Kiválóság. A GREEN PASS a következő módokon törekszik a kiválóságra: A legmagasabb fokú egységesség fenntartásával a Vállalat minden szintjén. Minőségi szolgáltatások versenyképes árakon történő kíná latával. Dinamikus segítő csapat által biztosított azonnali, előzékeny szolgáltatással, valamint az ügyfelek és Független Forgalmazók megrendeléseinek azonnali és hatékony feldolgozásával Szolgáltatás. A GREEN PASS elhivatott a kiváló minőségű szolgáltatások biztosítása és a színvonalas támogatás nyújtása iránt. A GREEN PASS törekszik a Független Forgalmazók tisztességes, pontos és késedelem nélküli kompenzációjára és arra, hogy a Független Forgalmazók megkapják a GREEN PASS népszerűsítéséhez szükséges eszközöket. A GREEN PASS azért fogalmazta meg ezeket a célokat, hogy a Független Forgalmazók esélyt kapjanak a GREEN PASS lehetőségtől egy sikeres vállalkozás kialakítására. 1.5 Esélyegyenlőség. A GREEN PASS nem diszkriminál és nem zár ki senkit a GREEN PASS üzleti lehetőség kihasználásából etikai meggyőződés, bőrszín, életkor (18 év felettiek), politikai nézet, munkavállalói státusz, családi állapot, faji, nemi hovatartozás, házassági állapot, nemi beállítottság, etnikai vagy nemzetiségi, vallási hovatartozás, megváltozott képesség vagy minden más, törvény által tiltott szempont alapján. 2. Független Forgalmazói státusz létrehozása és fenntartása 2.1. A GREEN PASS és a Független Forgalmazó közötti jogviszony. Ön Független Forgalmazói szerződést köthet a GREEN PASS Csoporttal szövetkezeti tagi jogviszonyban álló természetes személyként vagy nem természetes személyként. Független Forgalmazó és a GREEN PASS Csoport érintett tagja megállapodnak abban, hogy a FF által a GREEN PASS Csoport érintett tagjának nyújtott szolgáltatások tekintetében önszámlázást alkalmaznak. A FF meghatalmazza a GREEN PASS Csoport érintett tagját, hogy számlákat készítsen, bocsásson ki, javítson és sokszorosítson a FF nevében. Ez a meghatalmazás a Független Forgalmazói szerződés időtartamára vonatkozik. A GREEN PASS Csoport érintett tagja a vonatkozó jogi előírások szerint köteles elkészíteni és kibocsátani a számlákat. Az adott elszámolási időszak végét követően a GP késedelem nélkül értesítést küld ben a FF által megadott címre a számla rendelkezésre állásáról, és közli a számla eléréséhez szükséges hivatkozást. Amennyiben a FF nem kifogásolja a számlát a kézhez vételtől számított 3 napon belül, az akként értelmezendő, hogy a FF a számlát elfogadta, és visszajuttatta a GP részére. A FF és a GP megállapodnak abban, hogy a számla kézbesítésének ezen módja az elektronikus számlázás elfogadásának minősül a magyar törvényekkel összhangban. A GP saját belátása szerint papírformátumot is alkalmazhat az elektro nikus számlázás helyett. A GP sorozatszámmal ellátott számlákat bocsát ki a FF részére kirendelt és kiadott számlasorszám-tartomány felhasználásával. A GP és a FF köteles a számlákat eredeti formájukban megőrizni. A GP ésszerű intézkedések megtételével biztosítja a számlák eredetiségét és tartalmuk teljességét, beleértve az alábbiakat: a) a GP az illetékes alkalmazottaira korlátozza a számlákhoz való hozzáférést; b) a FF-tól elvárja egyedi felhasználói azonosító és jelszó használatát a számlák elérése érdekében; továbbá c) egyéb technikai eszközökkel akadályozza meg a jogosulatlan hozzáférést, illetve a számlák módosítását vagy törlését. A FF nem módosíthatja vagy törölheti a számlákat, és a FF bejelentkezési adatainak felhasználásával köteles megakadályozni a számlákhoz való jogosulatlan hozzáférést. A FF és a GP kötelesek késedelem nélkül értesíteni egymást a nevükben, címükben vagy áfa regisztrációs adataikban bekövetkező olyan változásokról, amelyek befolyásolhatják a számlák kibocsátását Független Forgalmazóvá válás feltételei. Elvárások minden Független Forgalmazóval szemben: A Független Forgalmazóvá váláshoz a jelentkezőnek ki kell töltenie, és alá kell írnia a Független Forgalmazói szerződést, majd azt le kell adnia a központban, továbbá be kell fizetnie az oktatási díjat. Ezen felül részt kell vennie az induló oktatáson, és azt követően sikeres vizsgát kell tennie. Biztosítania kell a GREEN PASS által a szükséges előfeltételek meglétének ellenőrzéséhez igényelt dokumentumokat és információkat. A Független Forgalmazói szerződés

6 6 Green Pass hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a Független Forgalmazó az előbb említett kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette, és a GREEN PASS elfogadta az Ön Független Forgalmazói szerződését. A hiányos vagy pontatlan Független Forgalmazói szerződés mindaddig függőben marad, amíg a GREEN PASS meg nem kapja a szükséges információkat és dokumentumokat Változások a Független Forgalmazó adataiban. A Független Forgalmazónak gondoskodnia kell arról, hogy a szerződésével kapcsolatban a GREEN PASS-hoz eljuttatott adatai a valóságnak megfeleljenek, pontosak és aktuálisak legyenek. A Független Forgalmazónak a nevével, címével, telefonszámával, címével vagy banki adataival kapcsolatos minden változást azonnal jelentenie kell a GREEN PASS felé. Az adatok valódiságáért, valamint az adatváltozás elmaradásából vagy késedelméből eredő esetleges károkért, többletköltségekért a Független Forgalmazó felel Az Ön azonosítója. A GREEN PASS-hoz való csatlakozást követően Ön kap egy egyedi azonosító számot, az ún. azonosító számot, amely az Ön szerződésének azonosítására szolgál. Az azonosító számát fel kell tüntetnie az ügyfelekkel kötött minden szerződésen, és azokon a Független Forgalmazói szerződéseken, amelyek esetében Ön a szponzor, illetve meg kell adnia a GREEN PASS-szal folytatott minden kommunikáció alkalmával További követelmények a Független Forgalmazókkal szemben. Amennyiben Önnek önálló vállalkozása van, a hatályos törvények alapján végezheti tevékenységét. Amennyiben Ön magánszemély, akkor a jelen ÁSZF, valamint a Független Forgalmazói szerződés keretében kifejezetten elfogadja, hogy a GREEN PASS a nettó jutalékából levonja a mindenkor hatályos adómértékeket Követelmények önálló vállalkozásokkal szemben. A bejegyzett önálló vállalkozásnak a bejegyzett vállalkozás létrejöttét igazoló okirat(ok) másolatát, a bankszámlaszerződést és az aláírási címpéldányt / ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell eljuttatnia a GREEN PASS-hoz A szerződésből eredő költségek viselése. Független Forgalmazóként végzett tevékenysége során Ön saját javára, illetőleg kockázatára vezeti a vállalkozását, és kizárólag Ön felel minden kiadásért, tartozásért és adósságért, amely az Ön szerződéses tevékenységével kapcsolatos. Ilyen költségek lehetnek például a vállalkozás működtetéséhez Ön által igényelt licencek vagy engedélyek, jogi, adózási vagy más szakmai tanácsadásért felszámított díjak, a biztosítások, a telefonköltségek, továbbá az utazási és szobafoglalási kiadások. A GREEN PASS nem vállal felelősséget az Ön GREEN PASS szerződésével kapcsolatban felmerülő ilyen és ehhez hasonló költségeinek megfizetéséért vagy visszatérítéséért Megfelelés a jogszabályi, szerződéses és adózási előírásoknak. Független Forgalmazóként végzett tevékenysége során Ön felelős az összes vonatkozó jogszabály, valamint a jelen ÁSZF-ben és a Független Forgalmazói szerződésben foglalt előírások betartásáért. Ezen kötelezettség magába foglalja különösen a következőket: Megfelelés a jogszabályoknak beleértve a fogyasztóvédelmi törvényeket, a GREEN PASS szerződéseiben, belső szabályzataiban, kötelező jelleggel kiadott bármely dokumentumában foglalt előírásoknak, ide értve különösen a közvetlen értékesítési előírásokat. E követelmények közül jelen ÁSZF többet is ismertet és tartalmaz, azonban jelen ÁSZF tartalma nem helyettesíti az Ön ismereteit és a vonatkozó törvények rendelkezéseit. Bármely, a Független Forgalmazói tevékenység végzéséhez és a Független Forgalmazói szerződés teljesítéséhez szükséges engedély, kereskedelmi licenc vagy regisztráció megszerzése. A Független Forgalmazói tevékenységgel kapcsolatos bármely biztosítás beszerzése. A Független Forgalmazói tevékenységével kapcsolatos öszszes nyilvántartás kezelése. Az önálló vállalkozással rendelkező Független Forgalmazó felelős az adójogszabályok betartásáért. A Független Forgalmazó kártalanítja a GREEN PASS Csoportot minden olyan vele szemben megfogalmazott kárigény, nála felmerült veszteség vagy költség esetén, amelynek közvetett vagy közvetlen oka az, hogy a Független Forgalmazó nem tartotta be a vonatkozó jogszabályi előírásból, a jelen ÁSZF-ből, a Független Forgalmazói szerződésből adódó vagy adózási kötelezettségét Szerződés időbeli hatálya. A Független Forgalmazói szerződés határozatlan időtartamú azzal, hogy a Független Forgalmazó a szerződés hatályának fennállta alatt mindvégig köteles aktív tevékenységet kifejteni. A Független Forgalmazó aktív státuszát köteles minden évben megerősíteni, ellenkező esetben a FF tekintetében a szerződés rendelkezései az inaktivitás időtartama alatt (átmenetileg) nem alkalmazhatók, illetve alkalmazásuk felfüggesztésre kerül. A GREEN PASS Csoport a minőségi előírások betartása, valamint a FF aktív státuszának megerősítése érdekében évente továbbképzéseket tart, amelynek díját a Független Forgalmazó viseli A Független Forgalmazói szerződés alkalmazásának felfüggesztése. A GREEN PASS bármikor felfüggesztheti a Független Forgalmazói szerződés rendelkezéseinek alkalmazását, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Független Forgalmazó nem a jelen ÁSZF 2.8 pontjában foglaltak szerint jár el. A felek közötti jogviszony működési rendjének helyreállítását követően a Független Forgalmazónak lehetősége van a Független Forgalmazói státusza megerősítésére, illetve reaktiválására, melynél fogva a Független Forgalmazói szerződés rendelkezései vele szemben ismételten alkalmazandók A szerződésből adódó pozíció átruházása. A Független Forgalmazói szerződésből kilépni kívánó Független Forgalmazó, a GREEN PASS és a szerződésbe belépő Független Forgalmazó megállapodhatnak a szerződésből kilépő Független Forgalmazót megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő Független Forgalmazóra történő átruházásáról. A szerződési pozíció átruházása egyben a szövetkezeti tagsági részesedés átruházását is feltételezi.

7 Green Pass 7 A megállapodás létrejöttéhez a GREEN PASS előzetes beleegyezése szükséges. Az előzetes beleegyezés megadása iránti kérelmet írásban kell eljuttatni a GREEN PASS-hoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a szerződési pozíciót átruházó Független Forgalmazó (eladó), valamint a belépő Független Forgalmazó (vevő) nevét, címét és kapcsolattartási adatait, továbbá a fizetendő ellenszolgáltatás meg nevezését. A beleegyezés megadása a GREEN PASS diszkrecionális jogkörébe tartozik, azaz a GREEN PASS fenntartja magának a jogot, hogy azt bármely okból megtagadja. A szerződési pozíciót átruházó Független Forgalmazó köteles eljárási díjat fizetni a GREEN PASS részére az átruházás jóváhagyása esetén Pozíció ismételt létrehozása. A Független Forgalmazó korábbi Független Forgalmazói szerződésének megszüntetését követően indokolt esetben és a GREEN PASS jóváhagyása mellett újból Független Forgalmazói szerződést köthet a cégcsoporttal, azzal azonban, hogy a korábbi Független Forgalmazói szerződés hatálya alatt megszerzett kiváltságait elveszíti, és a Független Forgalmazóra mint új csatlakozóra a jelen ÁSZF 2. pontjának vonatkozó szakaszai alkalmazandók Független Forgalmazó halála vagy megszűnése; a Független Forgalmazói pozíció öröklése. A Független Forgalmazó halála vagy jogutód nélküli megszűnése a szövetkezeti tagsági jogviszonyt megszünteti. Az örökös, illetve a jogutód önkéntes akarat-elhatározással dönthet úgy, hogy a szövetkezetbe tagként belép, azonban erre nem köteles. Amennyiben az örökös, illetve a jogutód belép a szövetkezetbe, az örökösre, illetve a jogutódra a jogelőd Független Forgalmazói szerződésében foglalt jogok és kötelezettségek, valamint az általa megszerzett kiváltságok átszállnak. Amennyiben az örökös, illetve a jogutód a szövetkezethez nem kíván csatlakozni, a GREEN PASS elszámol az örökössel, illetve a jogutóddal, melyre tekintettel a jogelőd Független Forgalmazói szerződése is megszűnik. Az örökössel vagy a jogutóddal történő elszámolásra a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv tagsági jogviszony megszűnésére vonatkozó elszámolási szabályai, valamint az öröklési jog rendelkezései irányadók Etikus magatartás és a jogszabályok betartása. A GREEN PASS a vállalkozást törvényesen folytatja és elvárja, hogy a Független Forgalmazói is ugyanígy járjanak el. Az Ön cselekedetei Független Forgalmazóként közvetlen kihatással vannak a GREEN PASS jó hírnevére, üzleti megítélésére, minősítésére. Ennek megfelelően a Független Forgalmazók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely megóvja a GREEN PASS jó hírnevét, a GREEN PASS-ról alkotott képet és a cég üzleti érdekeit A Független Forgalmazó jogi státusza. Amennyiben a Független Forgalmazó önálló vállalkozással rendelkezik, a Független Forgalmazó a jelen ÁSZF tárgyát képező tevékenységet ennek keretében saját kockázatára végzi. A Független Forgalmazó szavatolja, hogy a vállalkozása törvényesen bejegyzett, érvényes adószámmal rendelkezik, a tevékenység végzésére, valamint a Független Forgalmazói szerződés saját nevében való meg kötésére és fennállása idején annak teljesítésére jogosult, illetőleg működése során a vonatkozó jogszabályokat betartja. A Független Forgalmazó köteles haladéktalanul tájékoztatni a GP-t, ha vállalkozói jogállásában változás következik be vagy megszűnik. Amennyiben a Független Forgalmazó nem rendelkezik önálló vállalkozással, a szerződés aláírásával felhatalmazza a GP-t, hogy a jövedelmének adózásáról saját hatáskörben intézkedjen A Független Forgalmazó kötelezettségei. A FF köteles minden ésszerű, elvárható erőfeszítést megtenni a Független Forgalmazói szerződésben meghatározott szerződések közvetítése érdekében. A FF a teljesítés érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a GP érdekeire figyelemmel és a megbízó utasításai szerint köteles eljárni. A FF köteles tájékoztatni a harmadik felet képviseleti jogköre terjedelméről. A FF harmadik felek részére a Független Forgalmazói szerződésben meghatározott szerződések közvetítésére, és a harmadik féllel való szerződéskötésre jogosult és köteles. A FF köteles a megbízót tájékoztatni szükség szerint, illetve havonta összesített lista formájában a tevékenységéről és a közvetített szerződésekről; a harmadik félnek a szerződés megkötésére irányuló, illetve a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatairól haladéktalanul; a piaci helyzet alakulásáról és minden olyan körülményről, amely a megbízónak a Független Forgalmazói szerződéssel kapcsolatos, a Független Forgalmazó által ismert érdekei szempontjából jelentős. Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad a független forgalmazói tevékenységgel kapcsolatban, a Független Forgalmazó köteles a megbízót erre figyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Független Forgalmazó a feladatot a megbízó utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja. Ebben az esetben a Független Forgalmazó az utasításból adódó hátrányokért, károkért nem felelős. Meg kell tagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A Független Forgalmazói szerződés időtartama alatt a Független Forgalmazó csak a megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával köthet más megbízóval hasonló tárgyú szerződést. E kötelezettség teljesítésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek mi nősül, amely miatt a szerződésszegés jogkövetkezményei alkalmazásának van helye. Emellett jelen rendelkezés megsértése esetén a Független Forgalmazó az 1 éves jutalékának megfelelő összegű kötbér (Ptk. 6:186. ) megfizetésére köteles a megbízó javára. Megbízó a kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Független Forgalmazó szerződésszegéséből kára származott-e. A lejárt kötbértartozás után a Független Forgalmazó késedelmi kamatot is köteles fizetni. A Független Forgalmazó a jelen ÁSZF-ben és a Független Forgalmazói szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez más személyt kizárólag a megbízó előzetes hozzájárulásával vehet igénybe. Az igénybe vett teljesítési segéd magatartásáért a Független Forgalmazó felel.

8 8 Green Pass Független Forgalmazó tevékenységei. A Független Forgalmazó a GREEN PASS tevékenységi körében forgalmazott GREEN PASS utalványok értékesítésével és a GREEN PASS utalványokra vonatkozó más szerződések közvetítésével foglalkozik. A Független Forgalmazói szerződés hatálya és ezáltal a Független Forgalmazó tevékenysége az alábbi tevékenységek önálló végzé sére terjed ki: utalvány elfogadóhelyi szerződés közvetítése; utalvány megrendelői szerződések közvetítése; utalvány cafeteriaelemként történő közvetítése; marketingszolgáltatás közvetítése; Szövetkezeti tagok szervezése; Független Forgalmazók szervezése. A Független Forgalmazó a megbízó nevében és a megbízóval ilyen tárgyú szerződéses jogviszonyban álló GPU nevében való szerződéskötésre (aláírásra) nem jogosult. A jelen pontban és a Független Forgalmazói szerződés pontjában foglalt kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a Független Forgalmazó képviseleti joga minden olyan jognyilatkozat megtételére kiterjed, amely a közvetített szerződések teljesítésével rendszerint együtt jár. Ez a jog nem foglalja magában a már megkötött szerződések módosításához, a pénz átvételéhez és a fizetési határidő megállapításához való jogot A Független Forgalmazó tevékenységi területe. A FF a független forgalmazói tevékenységét Magyarország területén korlátozás nélkül köteles ellátni. Megbízó ezen tevékenységi területen a Független Forgalmazót közvetítői joggal ruházza fel Pénzeszközök elfogadása. A Független Forgalmazók, a szövetkezeti tagok és a GREEN PASS utalványok elfogadóhelyei által fizetendő díjakat, valamint a GREEN PASS utalványok vásárlásainak ellenértékét közvetlenül a GREEN PASS Csoport megfelelő vállalatának kell fizetni banki átutalás formájában vagy készpénzben a vállalkozás pénztárába történő személyes befizetés útján. 3. Marketing és reklámozási irányelv 3.1. A marketinggel kapcsolatos vállalati filozófia. A GREEN PASS Csoport kidolgozott egy sikeres globális értékesítési rendszert, amely megbízható tapasztalatokon és ismereteken alapul. A GREEN PASS oktatási és marketinganyagokat állított össze, valamint tevékenységi terveket dolgozott ki a Független Forgalmazóinak támogatására a GREEN PASS üzleti lehetőség népszerűsítése körében. A Független Forgalmazókat a GREEN PASS arra ösztönzi, hogy csak a GREEN PASS által biztosított marketinganyagokat használják GREEN PASS védjegy, know-how. A GREEN PASS neve, emblémái, marketinganyagai, üzleti folyamatai, szerzői jogai, vállalati arculata, valamint gazdasági, műszaki és szervezési ismeretei, tapasztalatai (know-how) törvényi védelem alatt állnak és kizárólagos tulajdonosuk a GREEN PASS. Minden Független Forgalmazó korlátozott, nem kizárólagos joggal rendelkezik a GREEN PASS szellemi tulajdonának felhasználására a GREEN PASS lehetőség népszerűsítése során. Ez a korlátozott használati jog nem jelenti a szellemi tulajdon feletti rendelkezési jog vagy más, azzal kapcsolatos jogok átruházását. A korlátozott használati jog körében a Független Forgalmazó nem jogosult a GREEN PASS Csoport előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a know-how-t reklámban, szóró anyagban, bármely hirdetési felületen (beleértve a közösségi portálokat is), dokumentumban feltüntetni, használni, utalni rá. A szellemi tulajdon használatára vonatkozó minden jog megszűnik a Független Forgalmazó szerződésének megszűnésével. A fentebb részletezetteken túli rendelkezések vonatkoznak a honlapon megtalálható logóra, amelynek kizárólagos védjegyjogosultja a GREEN PASS utalványkibocsátó Kft. A védjegy használatát, feltüntetésének lehetőségét a Független Forgalmazó kizárólag a jelen ÁSZF-ben körülírt forgalmazói tevékenysége során kizárólag a GREEN PASS Utalvány kibocsátó Kft. előzetes jóvá hagyását követően használhatja fel oly módon, hogy a GREEN PASS jogos üzleti-gazdasági érdekeit, jó hírnevét, illetve a GREEN PASS utalványba, mint fizetőeszközbe vetett bizalmat ne sértse vagy veszélyeztesse. A védjegynek a GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft., mint védjegyjogosult előzetes jóváhagyása nélküli történő felhasználása védjegybitorlásnak minősül. Védjegybitorlást követ el az, aki védjegyjogosult kizárólagos jogait megsértve a védjegyet jogosulatlanul használja, vagy a jogosult védjegyéhez az összetéveszthetőségig hasonló védjegyet használ. A GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft., mint védjegyjogosult a hatályos jogszabályok alapján bitorlóval szemben a következő igényeket támaszthatja: a) követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását; b) követelheti a védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől; c) követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, vala mint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról; d) követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; e) követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését; f) követelheti a kizárólag vagy elsősorban a védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett áruk, illetve csomagolóanyagok lefoglalását, meghatározott személynek történőátadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését. g) követelhet kártérítést a polgári jogi felelősség szabályai szerint;

9 Green Pass 9 4. Értékesítési szervezet felépítése 4.1. Az értékesítési szervezet. A GREEN PASS ösztönzi a Független Forgalmazóit a GREEN PASS lehetőség népszerűsítésére és értékesítési szervezet létrehozására. A szponzorálás azonban kemény munkát követel, és további kötelezettségeket támaszt a szponzoráló Független Forgalmazóval szemben. A GREEN PASS üzleti lehetőség leendő Független Forgalmazók számára történő teljes körű és pontos ismertetése mellett a szponzor felelős az értékesítési szervezetéhez tartozó Független Forgalmazók képzéséért, felügyeletéért és támogatásáért. A szponzoroknak megfelelő lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az értékesítési szervezetüket alkotó Független Forgalmazók megértsék és betartsák a GREEN PASS irányelveit és eljárásait, valamint a vonatkozó jogszabályokat és egyéb előírásokat. A szponzoroknak rendszeres kapcsolatot kell tartaniuk a saját értékesítési szervezetüket alkotó Független Forgalmazókkal szóban és írásban egyaránt. A Független Forgalmazók a GREEN PASS ügyleti képviseletét látják el, az utalványok értékesítésére, szerződések megkötése céljából közvetítenek a GREEN PASS és annak partnerei között. A Független Forgalmazók a GREEN PASS helyett és nevében szerződés kötésére, aláírására nem jogosultak. A Független Forgalmazóknak az üzleti tisztesség, jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, az adott helyzetben elvárható módon kell eljárniuk A GREEN PASS lehetőség bemutatása. A Független Forgalmazók kötelesek biztosítani, hogy a leendő Független Forgalmazók teljes körűen és pontosan megismerjék a GREEN PASS lehetőséget. A Független Forgalmazók nem tehetnek hamis vagy félrevezető megjegyzéseket vagy kijelentéseket a GREEN PASS lehetőséggel kapcsolatban. A Független Forgalmazók csak a GREEN PASS által jóváhagyott tájékoztató és marketinganyagokat, valamint egyéb dokumentumokat (pl. szerződésminta) használhatják. A Független Forgalmazók felelőssége, hogy a leendő Független Forgalmazók elvégezzék az oktatást, a vizsgázott Független Forgalmazók szükség szerint eljárjanak a rendszeres heti bemutatókra, hogy tudásuk mindig a legfrissebb legyen, és ezáltal képzett munkatársakkal tudjanak dolgozni. A GREEN PASS vizsgarendszere biztosítja, hogy megfelelően képzett Független Forgalmazók lépjenek kapcsolatba a piaci szereplőkkel, és megadják számukra a szükséges tájékoztatást a cégcsoportról. 5. A Független Forgalmazó tevékenységéért járó díjazás 5.1. Díjazás. A felek a Független Forgalmazó díjazását jutalék formájában állapítják meg. A Független Forgalmazói szerződés hatálya alá eső időszakban kötött jelen ÁSZF 2.17 pontjában foglalt szerződés után a Független Forgalmazó jutalékra abban az esetben válik jogosulttá, ha a szerződést a tevékenysége eredményeként kötötték meg, és a harmadik személy teljesítette azt. A jutalék alapja és mértéke a mindenkori Kompenzációs terv és jelen ÁSZF alapján kerül kiszámításra. A Megbízó elszámolás alapján a hatályos adószabályoknak megfelelően számlát állít ki. A Független Forgalmazó a díjon felül ellenkező megállapodás hiá nyában a Független Forgalmazói szerződés teljesítésével össze függésben felmerült költségeinek: így különösen készkiadásainak, illetve általános üzleti kiadásainak megtérítését nem követelheti. A Független Forgalmazó a harmadik szerződő féltől a megbízó hozzájárulása nélkül díjazást nem fogadhat el, illetve nem köthet ki. A siker a GREEN PASS-nál főként a Független Forgalmazók erőfeszítéseitől, elhivatottságától és képzettségétől függ, de hatással lehetnek rá az általános gazdasági körülmények és versenykörnyezet. A Független Forgalmazó sikere és jövedelme nem garantált. A Független Forgalmazó és a Megbízó megállapodnak, hogy az FF által Megbízó részére nyújtott szolgáltatások tekintetében önszámlázást alkalmaznak. A Független Forgalmazó meghatalmazza Megbízót, hogy számlákat készítsen, bocsásson ki, javít son és sokszorosítson az FF nevében. Jelen meghatalmazás a Független Forgalmazói szerződés időtartalmára vonatkozik. A GREEN PASS Kompenzációs terve szerinti minősítések és jutalmazások alapja a GREEN PASS rendszerét képező szereplők által lebonyolított utalványforgalom A jutalék esedékessége és fizetésének szabályai. A jutalék akkor és olyan mértékben esedékes, amikor és amilyen mértékben a harmadik féllel a szerződés létrejött, és a harmadik fél teljesítette azt. Nem illeti meg jutalék a Független Forgalmazót, ha a harmadik féllel kötött szerződés teljesítésére olyan okból nem kerül sor, amelyért a megbízó nem felelős. A jutalék kifizetésének további feltételei a Független Forgalmazó részéről az alábbi dokumentumok másolati példányának benyújtása a GREEN PASS részére: egyéni vállalkozó esetén: bankszámla szerződés első oldala és az egyéni vállalkozói státuszt igazoló dokumentum; jogi személy esetén: bankszámlaszerződés első oldala, cégkivonat és aláírásminta; önálló adószámmal rendelkező magánszemély esetén: bankszámlaszerződés első oldala és az adószám meglétét igazoló dokumentum. a fentieken túl minden esetben: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya és TAJ kártya. Ha a Független Forgalmazó jutalékra nem jogosult, illetve a jutalékhoz való jogát elveszíti, köteles a már felvett jutalékot a megbízónak haladéktalanul visszafizetni. A jóhiszeműen felvett jutalék után visszafizetés esetében kamat nem jár. Az aktív jutalék kifizetésének feltétele a minimum Ft/hó személyes forgalom; a forgalmi jutalék kifizetésének feltétele a minimum Ft/hó személyes forgalom.

10 10 Green Pass A belső piaci harmonizációs elvárások értelmében, a gazdaságban egyértelműen megkülönböztetünk ágazatokat, melynek függvényében az utalványaink ágazatoknak megfelelően szorzóval vannak ellátva. A szorzók alkalmazása érvényesíthető mind a személyes mind az alsó vonali jövedelem megállapításánál amennyiben a GREEN PASS Csoport méltányolható gazdasági érdekei elősegítését célozza. A fogyasztható termékkörökbe tartozó utalvány felhasználások esetében 0,2-es szorzót, minden elektronika és gépészet termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások felhasználására jogosító utalványok esetében 0,3-as szorzó alkalmazható. Bármely formában az egészséget javító, megtartó, vagy fenntartó termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások; minden faipari, műanyag, kemikáliák, fém, üveg, bőr, papír és textil ipari termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások, valamint az utazás bármely formáját tartalmazó termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások utalvány felhasználása esetében 0,5-ös szorzó alkalmazható. Az alsó vonali jövedelem kifizetésének megszerzése kétféle módon történhet. A mindenkori érvényben lévő GREEN PASS Kompenzációs terv alapján megkülönböztetünk Vezetői szinthez kötött, vagy BALANCE alapú alsó vonali jövedelem feltételt. A vezetői szinthez kötött kifizetés esetében kötelező a minimum Ft-os személyes forgalom. A másik lehetőség a személyes forgalom növelése. Ha a kifizetés személyes forgalom növelése alapján történik, kötelező a BALANCE tartás. Ez azt jelenti, hogy az adott Független Forgalmazó értékesítési szervezetében valahány közvetlenül szponzorált Független Forgalmazóhoz tartozó értékesítési szervezet teljesítse az adott Független Forgalmazó egy közvetlenül szponzorált Független Forgalmazóhoz tartozó legnagyobb teljesítményt nyújtó (PUSS) értékesítési szervezet teljesítményének legalább 40%-át 5.3. Jutalék elszámolás. A jutalék elszámolása jutaléktípusonként eltérő időpontokban történik. Az aktív jutalék elszámolása és kifizetése a jutalékkifizetés összes feltételének beálltát követő két héten belül történik. A forgalmi jutalék elszámolása és kifizetése a jutalékkifizetés összes feltételének beálltát követő három hónapon belül. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a jutalék számítása szempontjából minden lényeges adatot. A Független Forgalmazó jogosult arra, hogy a jutalékigénye érvényesítéséhez szükséges tájékoztatást, így különösen a megbízó könyvelésének a jutalékköteles ügyletekre vonatkozó kivonatát megkapja. A kifizethető jutalék minimális összege: 7000 Ft. Mindez azt jelenti, hogy a jutalékkifizetés feltételeinek beálltát követően az itt megállapított összeghatár alatt esedékes jutalékok összeadandók, majd az összeghatár elérését követően fizethetők ki Szerződés megszűnését követő díjazás. A szerződés megszűnése után kötött szerződés alapján a Független Forgalmazó jutalékra akkor jogosult, ha a) a harmadik személy a Független Forgalmazói szerződés szerint jutalékkötelesnek minősülő szerződés megkötésére irányuló ajánlata a Független Forgalmazói szerződés megszűnése előtt a megbízóhoz vagy a Független Forgalmazóhoz megérkezett, vagy b) a szerződéskötés túlnyomórészt a Független Forgalmazói szerződés tartama alatt kifejtett tevékenységére vezethető vissza, és a Független Forgalmazói szerződés megszűnésétől számított ésszerű időn belül kerül sor a szerződéskötésre A GREEN PASS rendszerét képező szereplők meghatározásai. Tag meghatározása: Az a természetes vagy jogi személy, aki kitöltötte és a FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet felé benyújtotta az általa saját kezűleg, illetve a képviseletre jogosult által aláírt tagfelvételi kérelmet, tagsági megállapodást, valamint a szövetkezet rendelkezésére bocsátotta legalább a mindenkori kötelező legkisebb vagyoni hozzájárulás összegét. A szövetkezeti tagság a tagot feljogosítja, hogy kedvezményesen vásároljon GREEN PASS utalványt a tagsági jogviszony keletkezésétől számított 1 naptári éven belül. A kedvezményes forgatható GREEN PASS utalványvásárlás feltételei a mindenkor hatályos Hirdetményben kerülnek meghatározásra. Amennyiben az egyösszegű kedvezményes utalványvásárlásnál az alábbi feltételek közül legalább három nem teljesül, akkor a kedvezmény mértéke a felére változik. Az adott öszszegek utalványtípusonként teljesüljenek, a vásárlásoknak minimum négyféle utalványtípust kell tartalmazniuk, a választott típust és összeget egy tételben szükséges teljesíteni, a négy választott típus közül egyik sem haladhatja meg az összérték 40%-át. Független Forgalmazó meghatározása: Az a természetes vagy jogi személy, aki már FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet tagja, részt vett a Független Forgalmazói státusz megszerzéséhez szükséges kötelező oktatáson. A Független Forgalmazói regisztrációt követő tizennégy napon belül befizette az oktatási díjat és a regisztrációt követő harminc napon belü sikeres Független Forgalmazói vizsgát tett. A Független Forgalmazó a havi jutalékát (amely az összes megszerzett jövedelemre vonatkozik egy adott tárgyhónapban) 30%-ban GREEN PASS utalvány formájában is megkaphatja. (GREEN PASS utalvány formájában maximum Ft értékben fizethető a jutalék.) Független Forgalmazói kvalifikáció elengedhetetlen feltételei: Szövetkezeti Tag sikeres független forgalmazói vizsgát tegyen, fizesse be az oktatási díjat és mint Független Forgalmazó a személyes forgalma legyen legalább havi Ft-os személyes forgalom. Független Forgalmazó nyílt-vonala: Adott vezetői szintet elért Független Forgalmazó értékesítési szervezetét alkotó, és ezen vezetői szintet még nem teljesített Független Forgalmazókhoz tartozó értékesítési szervezet.

11 Green Pass 11 Független Forgalmazó zárt-vonala: A Független Forgalmazóval megegyező vagy magasabb szintű üzleti vonal. Elfogadóhely meghatározása: A GPU-val Elfogadóhelyi Szerződést kötő jogi személy, vállalkozás, aki a GREEN PASS utalványokat áru vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékének kiegyenlítésére fizetési eszközként az utalványbirtokostól elfogadja. Vevő meghatározása: forgatható GREEN PASS utalvány vevője: utalványt vásárló magánszemély, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet. cafeteriaelemként juttatandó GREEN PASS utalvány vevője: utalványt vásárló jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet 5.6. Utalványforgalom meghatározások GREEN PASS minősítésekhez és jutalmazásokhoz. Fogyasztási Forgalom: A Független Forgalmazó és az általa szponzorált szövetkezeti tag vagy tagok által vásárolt GREEN PASS utalványok értékének összege. A forgalom számításának alapjául szolgáló jutalékolandó összeg az eladott GREEN PASS utalványok kedvezménnyel csökkentett értékének felel meg. Személyes forgalom: A Független Forgalmazó fogyasztási forgalma. Alsó vonali forgalom: A Független Forgalmazó értékesítési szervezetét alkotó Független Forgalmazók által bonyolított személyes forgalom. Csoport forgalom: A Független Forgalmazó személyes forgalma és az ő értékesítési szervezetét alkotó Független Forgalmazók fogyasztási forgalma együttesen jelenti a csoport forgalmat. (A csoport forgalom nagymértékben meghatározhatja az egyes vezetői szinteket.) Elfogadóhelyi forgalom: Az elfogadóhely GREEN PASS utalványokban bonyolított forgalma. A forgalom számításának alapja az elfogadóhely forgalmából származó beváltási jutalék összege. Elfogadóhelyi személyes forgalom: A Független Forgalmazó által személyesen csatlakoztatott elfogadóhelyek együttes elfogadóhelyi forgalma. Elfogadóhelyi alsó vonali forgalom: A Független Forgalmazó értékesítési szervezetét alkotó Független Forgalmazók által személyesen csatlakoztatott elfogadóhelyek együttes elfogadóhelyi forgalma. Cafeteriaforgalom: A cafeteriapartner GREEN PASS utalványforgalma. A forgalom számításának alapja a cafeteriapartner forgalmából származó GREEN PASS kezelési költség összege. Cafeteria személyes forgalom: A Független Forgalmazó által személyesen csatlakoztatott cafeteriapartnerek együttes cafeteriaforgalma. Cafeteria alsó vonali forgalom: A Független Forgalmazó értékesítési szervezetét alkotó Független Forgalmazók által személyesen csatlakoztatott cafeteriapartnerek együttes cafeteriaforgalma GREEN PASS jutaléktípusok Személyes jövedelem: A személyes forgalom által generált jutalék. A jutalék kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Alsó vonali jövedelem: Az alsó vonali forgalom által generált szintenkénti mélységi jutalék. A jutalékok kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Csapatépítő bónusz: Az adott tárgyhónapban az adott Független Forgalmazó nyíltvonalában újonnan csatlakoztatott és kvalifikált Független Forgalmazók után járó aktív bónusz. A bónusz kifizetésének elengedhetetlen feltétele az aktív és kvalifikált Független Forgalmazói státusz, valamint minimum havi Ft személyes forgalom Elfogadóhelyi személyes jövedelem: Az elfogadóhelyi személyes forgalom által generált jutalék. A jutalék kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Elfogadóhelyi alsó vonali jövedelem: Az elfogadóhelyi alsó vonali forgalom által generált jutalék. A jutalékok kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Partner csatlakoztatási bónusz: Az adott tárgyhónapban személyesen újonnan csatlakoztatott partnerek marketingcsomagdíja alapján fizetendő jutalék. A jövedelemszámítás alapját a mindenkori partneri marketingcsomagok érvénybe lévő díjának megfizetése képezi Cafeteria személyes jövedelem: A Cafeteria személyes forgalom által generált jutalék. A jutalék kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Cafeteria alsó vonali jövedelem: A Cafeteria alsó vonali forgalom által generált jutalék. A jutalék kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Egyéb bónuszok: A GREEN PASS Csoport sokféle promóciós, termékspecifikus, kiskereskedelmi és egyéb bónuszokat is kínál. Az ezen bónuszokhoz kapcsolódó minősítési követelményeket és kifizetési feltételeket a GREEN PASS esetileg határozza meg, így azok a fentiektől eltérőek lehetnek Szintentartás: A Független Forgalmazó által elért vezetői szint megtartásához szükséges a struktúra és az adott vezetői szinthez előírt minimum forgalom; ezen feltételek nemteljesülése esetén türelmi időszak áll rendelkezésére teljesíteni. Amennyiben a Független Forgalmazó az adott vezetői szinttel megegyező vagy magasabb szintű üzleti vonallal rendelkezik, úgy az előírt forgalom 40%-át a nyílt-vonalából kell teljesítenie; amennyiben 120 napon belül ezen feltételt nem teljesíti, úgy visszaminősül a forgalmának megfelelő vezetői szintre.

12 12 Green Pass A jutalékokkal, bónuszokkal, vezetői szintekkel kapcsolatos egyéb információkat a Kompenzációs terv tartalmazza. A GREEN PASS Csoport a Kompenzációs terv felülvizsgálatának, aktualizálásának és módosításának jogát fenntartja! 6. Az üzleti titok A FF köteles a GREEN PASS üzleti titkainak megtartására, valamint tudomásul veszi, hogy az üzleti titok illetéktelen harmadik személy(ek) számára történő hozzáférhetővé tétele, illetőleg jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, vagy azzal egyéb módon való vissza élés nemcsak büntetőjogi, hanem polgári jogi felelősséget (kártérítési felelősséget) is megalapoz. Jelen ÁSZF keretében üzleti titoknak minősül a GREEN PASS tevékenységével, szervezeti felépítésével, működési struktúrájával, személy zeti kérdéseivel, alkalmazott munkamódszereivel és eljárásaival, bevételi- költség- és egyéb mérleg adataival, vevői és szállítói adatainak nyilvántartásával kapcsolatban a Független Forgalmazó jelen ÁSZF-fel és a Független Forgalmazói szerződéssel összefüggő tevékenységének ellátása során tudomására jutott; valamint minden olyan tény, információ, megoldás, adat, amelyet a GREEN PASS titkos vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel látott el, vagy amely a GREEN PASS méltányolható üzleti érdekeinek körébe tartozik. A nyilvántartott adatokról tájékoztatást az érintett személyen kívül csak az arra jogosult szervnek vagy személynek lehet adni. Az üzleti titok megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. Az üzleti titok megsértése esetén a Független Forgalmazó az 1 éves jutalékának megfelelő összegű kötbér (Ptk. 6:186. ) megfizetésére köteles a GREEN PASS javára. A GREEN PASS a kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Független Forgalmazó szerződésszegéséből kára származott-e. A lejárt kötbértartozás után a Független Forgalmazó késedelmi kamatot is köteles fizetni. 7. Szerződés megszűnésének esetei 7.1. Azonnali hatállyal történő felmondás. Ha a felek bármelyike a Független Forgalmazói szerződésből származó kötelezettségét súlyosan megszegi, akkor a másik fél jogosult a Független Forgalmazói szerződést a másik félhez tértivevényes levélben intézett egyoldalú, indokolással ellátott írásbeli jognyilatkozat útján azonnali hatállyal megszüntetni. Amennyiben a szerződésszegés a megbízói oldalon merül fel, a Független Forgalmazó csak a szerződésszegés orvoslására a megbízó számára kitűzött 15 napos határidő eredménytelen elteltét követően jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni. A Független Forgalmazói jogviszony megszűnésére egyebekben a Ptk. szövetkezeti tag kizárására vonatkozó rendelkezései irányadók. A felmondás szabályozásának további részleteit (pl. elszámolás) a Független Forgalmazói szerződés határozza meg Versenykizáró megállapodás. A FF kötelezettséget vállal arra, hogy a Független Forgalmazói szerződés megszűnését követő 6 hónapig a szerződésben meghatározott tevékenységi területen konkurens cégnél nem helyezkedik el, független forgalmazói szerződést nem köt, illetve a megbízóval megegyező gazdasági tevékenységet folytató jogi személyben nem szerez tagságot, illetőleg nem lesz vezető tisztségviselő Tájékoztatások. Független Forgalmazó a Független Forgalmazói szerződés aláírásával kijelenti, és egyben tájékoztatja a megbízót, hogy más megbízóval kötött szerződés alapján hasonló tárgyú független forgalmazói tevékenységet nem végez Független Forgalmazó jogszerű működésének vizsgálata és fegyelmi ügyek. A GREEN PASS komolyan veszi a jogszerűséget. A GREEN PASS jogi osztálya alaposan, hatékonyan és tisztességesen kivizsgál minden feltételezett jogsértést. A GREEN PASS jogszerűségi vizsgálatot kezdeményezhet a saját döntése alapján, illetve harmadik személytől kapott információ, panasz alapján. A vizsgálandó potenciális jogsértéssel kapcsolatban rendelkezésre álló információk (adatok, okiratok, nyilatkozatok) összességében való értékelése után a GREEN PASS dönt arról, hogy a Független Forgalmazóval szemben sor kerüljön-e fegyelmi eljárásra. Az előzetes vizsgálatról hozott határozatát a GREEN PASS megküldi a Független Forgalmazó részére, és abban ismerteti a vizsgálat eredményét, valamint az esetlegesen tervezett fegyelmi intézkedést. A fegyelmi eljárás menetére, a határozathozatal módjára, a kiszabható fegyelmi intézkedésekre és a Független Forgalmazó számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó részletszabályokat a Szabály zat tartalmazza Fegyelmi intézkedések. A Független Forgalmazó szerződésének felmondása a legsúlyosabb fegyelmi intézkedés. A kiszabható fegyelmi intézkedésekre vonatkozó részletszabályokat a Központi GREEN PASS Szabályzata tartalmazza A GREEN PASS kárának, költségeinek megtérítése. Amennyiben a Független Forgalmazó jogsértésért való felelősségét (felróható magatartását) a fegyelmi eljárásban hozott határozat megállapította, akkor a Független Forgalmazó külön erre irányuló felszólítás nélkül is köteles megtéríteni a GREEN PASS Csoport valamennyi jogsértéssel összefüggésben felmerült kárát, többletköltségét. 8. Záró rendelkezések 8.1. Személyes adatok és bizalmas információk védelme. A GREEN PASS szolgáltatásokkal és a GREEN PASS lehetőséggel kapcsolatban a GREEN PASS és a Független Forgalmazók a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben hozzáférhetnek bizonyos személyes és bizalmas adatokhoz. A személyes és bizalmas adatok jelentős jogi védelmet élveznek, így az ilyen adatok nem megfelelő kezelése felvetheti a Független Forgalmazó és a GREEN PASS felelősségét.

13 Green Pass 13 A GREEN PASS a személyes adatokat mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseire. A Független Forgalmazó is köteles betartani valamennyi vonatkozó adatvédelmi jogszabályi és szerződéses rendelkezést. A megbízó jogosult a Független Forgalmazó személyes iratairól másolatot készíteni, és azt az adatvédelmi jogszabályokban foglaltak szerint tárolni. A másolat készítéséhez a Független Forgalmazói szerződés aláírásával a Független Forgalmazó kifejezetten hozzájárul Tájékoztatás adatkezelésről. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. -a alapján a GREEN PASS a Független Forgalmazót az alábbiak szerint részletesen tájékoztatja a jelen ÁSZF-fel és a Független Forgalmazói szerződéssel összefüggő személyes adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, vagyis az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, valamint a Független Forgalmazó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Az adatkezelést és egyben adatfeldolgozást végző személy neve, adatai, elérhetőségei: FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 172.; Cg ; adószám: ) telefonszám: cím: [az alábbi rendelkezések tekintetében: adatkezelő] Az adatkezelés célja: a Független Forgalmazókkal való kapcsolattartás, a GREEN PASS Csoport szolgáltatásaihoz való hozzáférés biztosítása, a hozzáférési jogosultság ellenőrzése, a szolgáltatás igénybe vételének biztosítása, számlázás, elektronikus hírlevél-küldés, a Független Forgalmazó azonosítása, szolgáltatás teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a Független Forgalmazó önkéntes hozzájárulása. Kezelt adatok köre: természetes személy: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító, igazolványszám, telefonszám, cím, bankszámlaszám céges adatok: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, statisztikai azonosító, adószám, telefonszám, cím, bankszámlaszám, képviseletre jogosult személy neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, adóazonosítója, igazolványszáma, telefonszáma, címe. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg tevékenységének végzéséhez szükséges, és amíg a Független Forgalmazó az adatok törlését nem kéri. Ha a személyes adat felvételére a Független Forgalmazó hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Független Forgalmazó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az adatkezelő a Független Forgalmazók által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a Független Forgalmazó kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben más jogszabály közérdeken alapuló célból elrendeli. Az adatkezelő a évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére. Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról: A Független Forgalmazó kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. A Független Forgalmazó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a Független Forgalmazó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá a Független Forgalmazó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Független Forgalmazó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő köteles a Független Forgalmazó kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; a Független Forgalmazó kéri; az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

14 14 Green Pass A Független Forgalmazók a személyes adatok törlését az adatkezelő valamennyi elérhetőségén, bármikor, írásban kérhetik. A jelen ÁSZF, illetve a Független Forgalmazói szerződés szerinti személyes adat törlésére vonatkozó nyilatkozatot írásban kell megtenni, és személyesen, levélben (ajánlott, tértivevényes küldeményként), faxon vagy ben eljuttatni az adatkezelő részére. A törlés iránti kérelem megfelelően elküldöttnek tekintendő, ha azt az adatkezelő fenti elérhetőségeire küldték, hacsak az adatkezelő nem értesíti a Független Forgalmazót megváltozott címéről, telefon- vagy faxszámáról, címéről, azzal a megszorítással, hogy esetében a közlés csak akkor tekintendő megfelelően elküldöttnek, ha az elküldését követő 48 órán belül nem érkezik hibaüzenet. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Független Forgalmazó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő nem felel a jelen pont szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a jelen pontban foglaltak teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólag: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, egyéb büntetőjogi intézkedések stb. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: A Független Forgalmazó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a hatályos Ptk. tartalmazza. Ennek keretében a Független Forgalmazó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 22. (1) és (3) bekezdése alapján Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti törvényszék előtt is indítható peres eljárás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 52. (1) bekezdése alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; elnöke: Dr. Péterfalvi Attila) előtt kezdeményezhető eljárás. Az adatkezelő a Független Forgalmazó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a Független Forgalmazó felelős. Amennyiben a Független Forgalmazó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, az adatkezelő erről a Független Forgalmazót haladéktalanul ben értesíti A GREEN PASS dokumentumok módosításai. Jelen ÁSZF-et és a Kompenzációs tervet a GREEN PASS saját döntése alapján időről időre felülvizsgálhatja és módosíthatja. A GREEN PASS a módosítás hatályba lépésekor haladéktalanul értesíti a Független Forgalmazókat a megváltozott rendelkezésekről. A jelen ÁSZF-ben nem említett részletszabályokat a Független Forgalmazói szerződés és a FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet belső szabályzatai tartalmazzák. A jelen ÁSZFben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései irányadók.

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére

GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére GREEN PASS hoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére Budapest, 2014. november 19. 1147 BUDAPEST, CSÖMÖRI ÚT 18. TELEFON: +36 1 / 796 19 44. WWW.GREENPASS.PRO

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 WWW.GREENPASS.PRO ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak Budapest, 2015. december

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: FULGIDUS KFT (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2000 Szentendre, Malom utca 4. Az adatkezelő e-mail címe: info@tahititeak.hu

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Kelemen Krisztina ev (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2890 Tata, Gesztenye fasor 32. Az adatkezelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS A jelen közösségépítésre irányuló szerződés ( Szerződés ) az alábbi felek között jött létre: Egyrészről SunMoney Solar

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út / 9-es mellék ÜZLETSZABÁLYZAT

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út / 9-es mellék  ÜZLETSZABÁLYZAT TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 00-36-20-827-0000 / 9-es mellék www.tesco.hu ÜZLETSZABÁLYZAT 2011.február 1. 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u (1) ÜZLETSZABÁLYZAT

Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u (1) ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u. 32. 06 (1) 347-7300 www.lapker.hu ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. július 15. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

A vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés 1. A vállalkozási szerződés általános 6:238. [Vállalkozási szerződés] szabályai Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról. Az Adatvédelmi szabályzat 1. A TIPS Table for you applikációt (az Applikáció vagy TIPS ) letöltő, használó

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. (székhely: 6000 Kecskemét, Magyar utca 27-31 2. em. 14., nyilvántartásiszám: 33259483, adószám:

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben