ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTE TTK Hallgatói Alapítvány"

Átírás

1 ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, közhasznú szervezet évi közhasznúsági jelentését a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 19. előírásainak figyelembevételével állította össze Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány (Alapítvány) alapító okiratban rögzítet célja az ELTE TTK hallgatóinak szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatása. Az Alapítvány tevékenységét a 2006-os évben is ezen célkitűzést szem előtt tartva folytatta. Célunkat egyrészt projektek megvalósításával, másrészt hallgatóknak kínált kedvező konstrukciójú szolgáltatások biztosításával, harmadrészt ösztöndíjak nyújtásával kívántuk elérni. Az Alapítvány az Alapítóval egyeztetve a os évben úgy határozott, hogy tevékenységét a 2007-es évtől kezdve az ELTE Lágymányosi Kampuszának minden hallgatójára kiterjeszti. Ennek érdekében a 2007-es év folyamán kezdeményezi az Alapító Okirat módosítását is. A 2006-os közhasznúsági jelentés elérhető a címen 1

2 Tartalomjegyzék: KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ Tartalomjegyzék:... 2 Számviteli beszámoló... 3 Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló... 6 Bevezető... 6 Közhasznú tevékenységeink... 7 Projektek a 2006-os évben: os pályázati támogatások: os céges támogatások: Célszerinti juttatások a 2006-es évben: Központi költségvetésből kapott támogatások Szerződés alapján az államháztartás alrendszereiből kapott támogatások Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

3 Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2006 év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Tagdíjból származó bevétel Közhasznú tevékenységből származó bevétel Egyéb bevétel B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: továbbutalt támogatás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 23 ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 451 3

4 27 4. Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2006 év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 30 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 35 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak 38 tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 4 42 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 4

5 2006 év MÉRLEG adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

6 Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló Bevezető Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány az ELTE Lágymányosi Kampuszának egyik meghatározó, dinamikusan fejlődő, önálló civil szervezete. Az Alapítvány legfontosabb feladatának jelenleg azt tekinti, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy az ELTE lágymányosi épületeit látogató (természettudományi, informatikai és társadalomtudományi kar) hallgatók széles látókörű, jól képzett, az európai értékeket magukénak érző, környezettudatos gondolkodású, a munkaerőpiacon igazi értéket képviselő diplomás fiatalokként kerüljenek ki. Mindezek mellett el kívánjuk érni azt, hogy a hallgatók tanulmányaik ideje alatt igényes, tanulásra ösztönző, impulzív környezet, az igényeiket kielégítő infrastruktúra vegye körül, mely a kikapcsolódásra, regenerálódásra is lehetőséget biztosít. Az Alapítvány szerteágazó közhasznú tevékenysége kiterjed a kar és az egyetem hallgatóinak szakmai továbbképzésére, közösségi rendezvények szervezésére és azok támogatására, kutatási projektek vezetésére és koordinálására valamint az egyetem iránt érdeklődő középiskolások érettségifelkészítésére. Ezek anyagi forrását a hazai és európai pályázati pénzek, támogatások, cégektől kapott adományok mellett elsősorban az Alapítvány vállalkozási tevékenységeiből teremti elő. Ezek beindításánál és működtetésénél fontos szempontot jelent, hogy a tevékenység a hallgatókat segítő, számukra előnyös szolgáltatás legyen. Ezt az elvet tartjuk szem előtt szolgáltatásaink bővítésénél is. Jelenleg ilyen szolgáltatásaink az általunk az egyetem épületében üzemeltetett, könyvesbolt, vonatjegypénztár, közvetített kedvezményes laptop vásárlási és jogosítványszerzési lehetőség valamint albérletek közvetítése és síutazások szervezése. 6

7 Közhasznú tevékenységeink Oktatási program: Az egyetemi hallgatók mellett az Alapítványfontos célcsoportját képezik a középiskolás tanulók. Oktatási tevékenységeinkkel őket is segítjük. Az egyetemre igyekvő, természettudományos tárgyak iránt érdeklődő diákok részére előkészítő tanfolyamokat szervezünk biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika tárgyakból. Ebben az alprogramunkban 2006-ban összesen 423 diák vett részt. Ezen túl felnőttoktatást (ECDL) is végzünk, melyen mind hallgatók, mind oktatók, mind középiskolai tanárok továbbképzés keretében alapvető fontosságú számítógépes ismereteket sajátíthatnak el., továbbá vizsgázási, és így ECDL jogosítvány szerzési lehetőséget is biztosítunk. Ezt az alprogramot 2006-ban 224-en vették igénybe. E tanfolyamok során lehetőséget biztosítottunk végzős, illetve frissen végzett hallgatóinknak gyakorlati tanítási tapasztalatok megszerzésére. Kampusz-fejlesztési program: Jelenleg az Alapítvány kiemelt, több elemből álló programja az ELTE Lágymányosi Kampuszának fejlesztését célozza. Ez a program 2006 tavaszán, kisebb lépésekkel kezdődött, amikor is több az Egyetemen működő civil szervezettel együtt, kísérleti jelleggel szelektív papírgyűjtésre alkalmas edényeket helyeztünk el az épületekben található irodák mintegy 25%-ában, valamint PET palackok gyűjtésére szolgálókat a folyosókon. Ezen túl több a szelektív hulladékgyűjtés és hulladékújrahasznosítás fontosságát hangsúlyozó palack-baba felállítását is támogattuk. A hallgatóság pozitívan fogadta kezdeményezésünket, és aktívan használják a gyűjtőedényeket. Ugyanígy pozitív hatása van a lágymányosi Hallgatói Önkormányzatok együttműködésével az épületben kihelyezett számítógépes termináloknak. A 2007-es évben terveink szerint ez a tevékenység még hangsúlyosabb szerepet fog kapni. 7

8 Gyakornoki program: Alapítványunk erőforrásaihoz mérten igyekszik támogatni a természettudományi és informatika kar hallgatóinak szakmai előmenetelét is. A nyugat-európai és amerikai mintának megfelelően próbáljuk segíteni azokat, akik egyetemi éveik mellett tesznek azért, hogy diplomájuk megszerzésekor már munkahelyi tapasztalatokkal is rendelkezzenek. Gyakornoki programunkban a hallgatók részmunkaidőben, különböző, érdeklődésüknek megfelelő cégek életét ismerhetik meg. Bekapcsolódnak az ott folyó munkába, többnyire, szakjukhoz kapcsolódó kutatásokba. Így diplomájuk megszerzésekor már rendelkezni fognak a sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedéshez szükséges gyakorlattal Szakmai, tudományos rendezvények támogatása: Az elmúlt években, így 2006-ban is együttműködtünk egy szakmai diákszervezettel (Magyar Fizikushallgatók Egyesülete - Mafihe) nyári iskolák szervezésében, ahol a legtehetségesebb hallgatók az egyetemi tananyagot kiegészítő, a legújabb kutatási eredményekről szóló előadásokat hallgathattak meg. Segítjük a Mafihe szakmai diáklapjának megjelenését is, valamint mi magunk is kiadunk egy hallgatói zsebnaptárt. E mellett októberében ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezetek számára szerveztünk egy 3 napos vezetőképzőt, mely a közöttük lévő kapcsolatokat valamint pályázatírói kompetenciáikat volt hivatott erősíteni. Szabadidős, kulturális és sport rendezvények: Az egyetemi hallgatók számára, a hallgatói önkormányzatokkal, és más civil szervezetekkel együttműködve számos szabadidős, kikapcsolódást segítő programot is szervezünk. Ezek közül 2006.ban a legjelentősebbek a következők voltak: az októberben megrendezésre kerülő Gólyabál, a februárban tartott Lágymányosi Bál, valamint a tavaszi és őszi utcabál, illetve a Budaörsi Napok. Az utóbbi egy egyhetes rendezvénysorozat, melyet összesen több mint tízezer fiatal vesz részt színházi 8

9 előadásokon, komoly és könnyűzenei koncerteken, valamint egyéb, tudományos és kulturális programokon. A két utcabál pedig egy-egy három napos, immár rendszeresen, szeptemberben és májusban megrendezett, előadásokkal, civil sátorral kísért fesztivál, mellyel a hallgatók elindítják illetve lezárják a tanévet. Ezeken kívül az Alapítvány a karon illetve a Kampuszon zajló sportrendezvények (futball bajnokság, röplabdaedzések, túrák stb.) megszervezését is támogatt: háttérinfrastruktúrát biztosított, fogadta a szponzori támogatásokat, kiegyenlítette a számlákat, biztosított a sportszer-beruházások anyagi fedezetét. A 2006-os közhasznú projektjeinkkel kapcsolatos legfontosabb adatokat a következő táblázat tartalmazza. Projektek a 2006-os évben: Projekt Időpont Érintettek száma Gyakornoki program január-december 17 fő Középiskolások oktatása január-december 450 fő Lágymányosi Bál (ELTE TTK HÖK-kel együtt) Egyetemi hallgatói vezetőképző (HÖK-kel együttműködve) Február január 500 fő 44 fő Élőhelyi adatbázisok felmérése január-december 15 fő ECDL oktatás és vizsgáztatás január-december 155 fő Hallgatói Csapatépítő Tréning (ELTE TTK HÖK-kel együtt) Papír és PET palackgyűjtő edények kihelyezése (több civil szervezettel együtt) Budaörsi Napok (több civil szervezettel, HÖKkel együtt) március Március április április 40 fő 5000 fő fő Tétény Napok Május 1200 fő Kerekes Napok Május 800 Lágymányosi Eötvös Napok (tavaszi utcabál) (több HÖK-kel együtt) Egyetemi hallgatói vezetőképző (HÖK-kel együttműködve) Május július 2000 fő 44 fő Nemzetközi Fizikus Nyári Iskola (Magyar Július 40 fő 9

10 Fizikushallgatók Egyesületével együtt) ELTE TTK Nyílt Nap (ELTE TTK HÖK-kel együtt) szeptember Országos Ifjúsági Vezetőképző október 50 ELTE IK-TTK Gólyabál (több HÖK-kel együtt) október 400 fő 3000 fő 2006-os pályázati támogatások: Támogató Cél Összeg Nemzeti Civil Alapprogram évi működés Ft Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Országos Hallgatói Vezetőképző Ft Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Humán-erőforrás fejlesztés Ft 2006-os céges támogatások: Tudományos kutatásra Pont Rendszerház Kft KFKI-LNX Zrt IQSYS Zrt. Student Diákszövetkezet Loginform Kft összesen Megkötés nélkül ICSS Kft összesen Ft Ft Ft Ft Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft 10

11 Célszerinti juttatások a 2006-es évben: Metodikai kutatás Informatikai kutatás Környezettani, kutatás Élőhelyi adatbázisok felmérése az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetével együttműködve: Ft Ft Ft Ft összesen Ft Központi költségvetésből kapott támogatások Az Alapítvány 2006-ban a központi költségvetésből támogatást nem kapott. Szerződés alapján az államháztartás alrendszereiből kapott támogatások Az Alapítvány 2006-ban szerződés alapján az államháztartásból, vagy annak alrendszereiből támogatást nem kapott. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Az Alapítvány 2006-ban vezető tisztségviselőinek sem pénzbeli sem egyéb juttatás nem adott. A közhasznúsági beszámolót készítette: Hóbor Sándor, kuratórium titkár, gazdasági vezető április

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 1 8 1 8 7 1 9 7 9 4 9 9 5 6 9 0 1 A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY 1083 BUDAPEST, ILLÉS U. 25. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest,

Részletesebben

Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31.

Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31. Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31. 1. Alapítvány az Egészséges Településekért Egyszerűsített éves beszámoló mérlege 2010. év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év Előző

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2008. évi Közhasznúsági jelentése TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. május 30. Gyenes Ádám igazgató A TIT Kossuth Klub Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2008 as esztendőről

Részletesebben

MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03

MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03 K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03 Kecskemét, 2012. május 30. a) Számviteli beszámoló 19047441847133103 Statisztikai

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése A Pangea Egyesület céljai: Tevékenyen segíteni a természettudományos ismeretterjesztés általunk leghasznosabbnak vélt

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Tartalom: 1. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 2. 2011. évi közhasznú tervek 3. Számviteli beszámoló - közhasznú éves beszámoló mérleg közhasznú eredmény kimutatás

Részletesebben