Szerző: Dr. Sepsi Enikő és Dr. Siba Balázs Lektor: Dr. Domschitz Mátyás TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerző: Dr. Sepsi Enikő és Dr. Siba Balázs Lektor: Dr. Domschitz Mátyás TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS"

Átírás

1 Szervezeti kommunikáció 4. Szervezetfejlesztés és tréningek unit Szerző: Dr. Sepsi Enikő és Dr. Siba Balázs Lektor: Dr. Domschitz Mátyás

2 Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet a magatartástudományi alapú szervezetfejlesztés alapjaival, rövid történetével és módszereivel. Áttekintést kap a tréningmódszerek fajtáiról és használatukról.

3 Tartalom Első rész: A szervezetfejlesztés (Organisation Development) alapjai Második rész: A tréningek fajtái és használatuk szempontjai

4 Első rész A szervezetfejlesztés (Organisation Development) alapjai

5 Bevezető gondolatok az OD-hez A szervezetek állandó változásban vannak és a környezet kihívásainak megfelelni a változások tudatos menedzselésével nagyobb sikerrel lehet, mintha nem kezelnék a folyamatokat. Ahogy Szun Ce tábornak 2500 éve írta: Sok számítással győzhetünk, kevéssel nem. Mennyivel kevesebb esélye van a győzelemre annak, aki egyáltalán nem számol. A szervezetfejlesztés olyan menedzsmentterület, amely a szervezetben dolgozók képességeit, készségeit és szemléletmódját próbálja összhangba hozni a szervezet célkitűzéseivel, elvárásaival. (Pontyos, 2005: 84.) Mikor van szükség a váltásra? Meddig kövessük a jól bevált utat? Képes-e a szervezet megújulni? Hogyan lehet a stabilitást megőrizve váltani? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keresi a választ az a szervezetfejlesztési módszertan (Organisation Development), amely az emberi tényezők fejlesztését tartja fókuszában legyen az egyéni, csoportos vagy szervezeti szintű beavatkozás a szervezet életének folyamatába.

6 Mi a szervezetfejlesztés (OD)? Tervezett szervezeti beavatkozás és változtatás Egy jellegzetes tanácsadói megközelítés (értékvezérelt, fejlesztés-orientált, folyamatorientált) Különféle módszerek, megközelítések és technikák összessége: szervezetpszichológiai, viselkedéstudományi elméleti háttér: ezen elméletekre és módszerekre építve segíti a szervezet hatékonyságának növelését a szervezeten belüli interakciók megváltoztatásával, a kommunikáció javításával és egyéb hatékonyságnövelő intézkedésekkel Komplex folyamat, hosszú távú változások Top-down szemlélet: a szervezet felső vezetői szintjéről induló, onnan támogatott beavatkozások Mi nem szervezetfejlesztés (OD)? A szervezeti légkör / hangulat javítása Tréningek, vezetőképzés Szakértői tanácsadás Személyiségfejlesztés, egyéni vagy csoportos terápia Szervezettervezés, ill. a szervezettervezés ellenpárja Egyedi beavatkozás, pusztán egyes problémák megoldása Egyetlen megközelítés vagy technika Hanem: egy komplex folyamat, melynek részei lehetnek a felsorolt elemek!

7 A szervezetfejlesztés története 1. T-csoport Kurt Lewin és társai, National Training Laboratory (NTL), 1947, Bethel, Maine A Kurt Lewin és munkatársai (Benne, Lippitt) által a 40-es évek második felében kimunkált és tanuló csoportokon kipróbált "T-csoport" (tréning-csoport, laboratóriumi tréning, érzékenységi tréning) technika, amelynek eredményeként 1947-ben Bethelben (Maine, USA) az MIT szponzorálásával létrejön a National Training Laboratory (NTL), ahol először munkahelyen kívüli, majd munkahelyi (Union Carbide, Esso Standard Oil, General Mills) csoportokat tréningeznek. Tréningcsoportok: Tudástár trénereknek: 147.oldaltól 2. Felmérés-visszajelzés kérdőíves attitűd felmérés (Rensis Likert, 1947) (Lásd előző diagnosztika unit) 3. Akciókutatás Kurt Lewin, John Collier (Részvételi akciókutatás)

8 A szervezetfejlesztés szükségessége A stratégia megváltoztatása: A teljes szervezeti vezetési rendszer megújítása, motivációs rendszerek átalakítása, döntések megosztása, kommunikáció javítása. Szervezeti felépítés változtatása, szervezeti szintek számának csökkentése, rugalmatlan szervezeti rendszer átalakítása Vezetői stílus megváltoztatása: vezetői stílus hatékonyabbá, együttműködőbbé tétele A szervezeti kultúra átalakítása, belső szervezeti értékrendszer, viselkedési minták módosítása úgy, hogy a szervezet hatékonyabb legyen A munkakörök tisztázása: A szervezeti szerepek, munkakör és hatáskörök meghatározása, átfedések megszüntetése, Autonómiaszint emelése, döntési jogkörök delegálása alacsonyabb szervezeti szintekre Az önálló munkavégzés növelése Kommunikáció javítása: A szervezeti hierarchiában felfelé és lefelé, illetve az azonos szervezeti szinten lévő kollégák közötti kommunikáció javítása Tervezési folyamatok fejlesztése Stratégiai és operatív szintű folyamatok tervezése, célkitűzési folyamatok javítása

9 A beavatkozás lehetséges szintjei A különböző szintek hatással vannak egymásra, és az egyik szinten megjelenő probléma a másik szinten a rossz működésben valamilyen módon megjelenik. A szervezeti működés sokszor rendezetlen volta miatt egy-egy egyén teljesítménye romlik, vagy éppen a csoportok közötti együttműködés az egész szervezet működésében okoz zavarokat. A szervezetfejlesztés során bármelyik szinten lehet külön beavatkozásokat végrehajtani, de legtöbb esetben a csoportos szinttől haladunk akár az egyén akár a szervezet szintjei felé. A csoport működésének, kultúrájának a változása ugyanis hatással van az egyén életére és az egész szervezet működésére.

10 OD alapelvek 1. A fejlesztés során a szervezet felső vezetésének kiemelt szerepe van. Fontos, hogy a vezetés mellette álljon a folyamatnak és nyitott legyen saját vezetői működésének a fejlesztésére is. (Lásd: I. Magyarországi Szervezeti Kultúra) 2. Az OD folyamat során a fokozatosság elve érvényesül a lépések, akciók megtervezésekor. Először az átfogó célok kitűzése történik meg, utána az első fázis céljai és lépései következnek. 3. A helyzetelemzésbe a lehetőségekhez képest minél szélesebb körben kell információkhoz jutni. A közös helyzetelemzés már önmagában is fejlesztési folyamat része. 4. A fejlesztés során a tünetek mögötti, valós okok feltárása és tartós változások elérése a cél. 5. A szervezeti problémák megoldásának szervezetfejlesztései folyamatai a szervezeti tagok és külső tanácsadók együttműködéséből alakulnak ki. 6. A szervezeti problémát nem a tanácsadó oldja meg, hiszen a fenntarthatóság érdekében a szervezet problémamegoldó mechanizmusait kell fejleszteni és ehhez a külső szakértő mint folyamat-konzulens jelenik meg. A szervezetfejlesztő feladata a probléma-diagnosztikára és a legmegfelelőbb csoportdinamika kialakítására terjed ki.

11 Az OD folyamata A szervezetfejlesztésben általában alkalmazott akciókutatási modell főbb elemei: 1. Előzetes diagnózis (kapcsolatfelvétel és szerződéskötés) 2. Adatgyűjtés a kliens csoporttól, adatelemzés és beszámoló 3. Eredmények visszajelzése a kliens csoportnak 4. A kliens csoport adatvizsgáló tevékenysége 5. A kliens csoport cselekvési terv készítő tevékenysége, akciótervezés 6. A kliens csoport tagjainak a cselekvési terv végrehajtására irányuló tevékenysége, intervenciók, akciók 7. Értékelés és stabilizálás 8. További lépések megfogalmazása és lezárás

12 OD módszerek Mivel szervezetfejlesztés eszközeinek skálája rendkívül széles, de módszereiben az a közös, hogy tapasztalati tanulásra épülnek, és elsősorban csoportokat érintenek, ezért a szociológia és a pszichológia vonatkozó módszereit gyakran használják. (Csepeli, 2001: ) French és Bell csoportosítása szerint a következő 8 féle szervezetfejlesztési tevékenységtípus létezik (Klein, 2001: ): 1. Diagnosztika, illetve közvélemény-kutatás: problémafelmérés, ténymegállapítás, adatszerzés; 2. Teamfejlesztés: csoportmunka elősegítése indoor vagy outdoor kereteken belül; 3. Csoportközi viszonyok javítása: versengés visszaszorítása, együttműködés támogatása; 4. Szervezeti struktúra fejlesztése 5. Technológiai fejlesztés 6. Békéltetés (személyközi viszonyok alternatív megoldásai) 7. Célkitűzés és tervezés: a projekt, illetve feladatalapú munka hatékonyságának kihasználása 8. Képzés és tréning: ismeret-, személy- és készségfejlesztés.

13 A sikeres változás lépései: A változás előkészítésének és megtervezésének szakasza 1. A változás szükségének tudatosítása: fontos, hogy a szervezetben lévők felismerjék a változás fontosságát és a lépések szükségességét. A változás megtervezésének szakasza 2. A változást irányító csapa létrehozása: olyan valódi hatalommal rendelkező csapatot felállítani, mely menedzselni tudja a változási folyamatot. 3. Vízió és stratégia alkotása szükséges, hogy az elérendő célt, jövőképet körvonalazza a szervezet, hiszen ezzel a változás irányát és mérhetőségét lehet biztosítani.

14 A sikeres változás lépései: A változás megvalósításának fázisai 4. Kommunikáció a megértés érdekében. A szervezetben minél több munkatársat bevonni a vízióval és a stratégiával kapcsolatos gondolkodásba. Fontos, hogy minél többen megértsék, és magukévá tegyék a kijelölt utat 5. A munkatársak hatalommal való felruházása: fontos, hogy a változás előtt álló akadályok lebontásra kerüljenek, hogy az új lépéseket meg lehessen tenni 6. Egyéni akciótervek kidolgozása 7. Gyors győzelmek kivívása: a változásnak minél hamarabb láthatóvá kell lenni a szervezet életében 8. Az eredmények megszilárdítása: a kezdeti sikerek után fontos kitartani a változás további lépései mellett, míg a kijelölt célt a szervezet valóban el nem éri 9. Az új megoldások megszilárdítása a szervezeti kultúrában, új viselkedési normák megerősítése, hogy azok önmaguktól is életképessé váljanak a szervezet életében Molnár Imre : Sokszor a vezetők állnak a változások útjában

15 Dilemmák a szervezetfejlesztésben A szervezetekben az érdekkonfliktusok mindig is jelen lesznek, és a szervezetfejlesztő számára elsőbbséget élvez a megbízó (a hatalmon lévő csoport, azaz a felső vezetés) érdekeinek a szolgálata. Kérdés, hogy felülről lefelé irányuló folyamatban valóban lehet-e nagy fokú önirányítást létrehozni a szervezeti egységen belül. Mennyiben közvetíti és terjeszti az OD az angolszász kultúrkör értékrendszerét? Kérdés, hogy a vezetői elvárások koncepciója szerint életre hívott fejlesztési folyamatban, mennyire valósul meg az őszinte és nyílt kommunikáció a munkatársak között. Ezekre a dilemmákra megoldására nincs egyértelmű recept az OD során, de a folyamat során a fejlesztőnek tisztában kell lennie az ilyen és ehhez hasonló ellentmondásokkal. Gelei András: A szervezeti tanulás interpretatív megközelítése: A szervezetfejlesztés esete (Ph.D értekezés) oldalak

16 Ajánlott Irodalom: French, W. L. Bell, C. H. JR.: A szervezetfejlesztés meghatározása (2009. június 17.) Bakacsi Gyula 1996: Szervezeti magatartás és vezetés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. Beckhard, R. 1974: A szerzetfejlesztés stratégiája és modelljei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. Csepeli György 2001: A szervezkedő ember, Osiris Kiadó. Dobák Sándor 2008: Szervezeti formák és vezetés, Akadémia Kiadó. Gelei András: A szervezeti tanulás interpretatív megközelítése: A szervezetfejlesztés esete (Ph.D értekezés) Kieser, A. 1995: Szervezetelméletek, Aula Kiadó. Lövey Imre, Manohar S. Nadkarni, Erdélyi Eszter 2007: Az örömteli szervezet, HVG Könyvek. Poór József (szerk.) 2010: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv, Akadémiai Kiadó, Bp. Pontyos Tamás 2005 : Emberi erőforrás-fejlesztés és csoportdinamika. In: Hogyan? Tovább! Szervezetfejlesztés civileknek. Ökotárs Alapítvány, Budapest,

17 Második rész A tréningek fajtái és használatuk szempontjai

18 Képzési tevékenységek A szervezetfejlesztési folyamatokon belül a képzéseknek nagyon fontos szerepük van, hiszen ezek hivatottak arra, hogy a készségek fejlesztése megtörténjen. A tréningek során előtérbe kerül a tapasztalati tanulás, a különböző csoportdinamikai folyamatok megélése, mint pl. a problémamegoldás, vezetői képzések, projektmunka stb. A képzési tevékenységek széles spektrumon mozognak a strukturált és kevésbé strukturált módszerek tekintetében. A tréningek célját tekintve a szervezetben dolgozók kommunikációjának, együttműködésének fejlesztése. A szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szervezeti tanulás tartalmát tekintve nemcsak egy már a vezetés/szakmai kör által tervezett koncepció mentén megvalósított tanulási folyamat, hanem az OD esetén kölcsönös tanulásról, a munkatársak tudásának aktivizálásával megvalósuló a helyi csoportok és szervezeti egységek aktuális problémáit fejlesztő folyamat is kíván lenni. A tréningekről általában

19 Fogalmak definiálása A tréning olyan komplex képzési, továbbképzési eljárás (módszer-együttes), amelynek keretében célorientált (igény szerinti) tartalmú, továbbá bizonyos kompetenciák megszerzésére irányuló felkészítés történik, feldolgozzák a szükséges elméleti ismereteket, biztosítják azok alkalmazását önkontrollal (visszacsatolással) összekapcsolva. (Poór, 2011) Egyén Csoport Szervezet Pszichoterápia Coaching (személyes vezetésfejlesztés) Tréning Szervezeti műhely Szervezetfejlesztés Ez a két módszer az egyénre és az egyedi szükségletekre összpontosít. A kettő közül a coaching az, amely kifejezetten az egyén szervezeti működésével foglalkozik. Ez a változat az egyént fejleszti, de nem egyedi szükségletei szerint. Előnye a csoporthelyzet többszálú interaktivitása. Ez a két módozat a szervezetre és annak szükségleteire összpontosít, az egyénre mint a nagy rendszerhez alkalmazkodó elemre tekint. Forrás: Poór József (szerk.): Menedzsment-tanácsadási kézikönyv, Akadémiai Kiadó, Bp., o. alapján.

20 Tréningek csoportosítása: Open tréning Olyan meghirdetett kurzus, amelyre bárki elmehet, általában a hirdetőcég által bérelt helyszínen tematikus programokra várják az érdeklődőket. Zárt tréning A megrendelő szervezet számára kialakított képzési program, amely általában a megrendelő cég székhelyén, vagy külső helyszínen valósul meg. Csoportosítás a funkció szempontjából - vezetői tréningek - szakmai tartalmú tréningek/szemináriumok - munkatársi tréningek Csoportosítás tartalmi szempontból: Moderálás Olyan interaktív programvezetés, amely során a résztvevők hozzák a tartalmi kérdéseket. A tréner feladata a különböző vélemények összehangolása, és a résztvevők közötti együttműködés kialakítása. Facilitálás Olyan ismétlődő program, amely egy adott téma mentén előre készített sztenderdek alapján ismétlődik másmás résztvevői körrel. Műhelymunka Különböző gyakorlati példákon keresztül az áttekintést a szervezeti problémák megoldására. Konzultáció Lehet egyéni és csoportos egyaránt. Az egyéni konzultáció tulajdonképpen a személyes tanácsadás, a csoportos pedig a szeminárium jelleghez áll közel.

21 A legjellemzőbb hazai tréningtípusok Megjelenés ideje Fókusz Előnyök Hátrányok Pszicho- és csoportdinamikus tréningmódszerek 1970-es, 80-as évek Humán képességek fontosságának felismerése és ezek fejlesztése Emberközpontúság, humanizálás Felelősség; Nem ad azonnal alkalmazható viselkedésmintákat Technológiával támogatott tréningek 1990-es évek Technológiai eszközök, segédanyagok, módszerek; Praktikus, gyakorlati ismeretek Racionalitás és strukturáltság; gyors transzfer A technológia mint csodafegyver misztifizálása; Kevés humán tényező Élményközpontú tréningek Intenzív élmények generálása; Tipikusan többnapos és/vagy outdoor tréningek Kibillent a munka hétköznapjaiból; Kreativitásra és rugalmasságra ösztönöz Lelki és instrumentális veszélyek az extrém környezet miatt; Kiszámíthatatlan következmények Forrás: JUHÁSZ Tibor: Tréningpiac: módszerek, stílus és kultúra. HRportal,

22 MÓDSZEREK Gordon A nyolvanas évek tréningformái közé tartoznak, a Gordon-módszer, az NLP és a tranzakcióanalízis. L. még Leadership és változásvezetés témakör Változásvezetési tréning c. diáit. 1. Gordon-féle hatékonyságfejlesztés a munkatársi együttműködés javítása A módszer az új HR-stratégiák megjelenéséhez köthető, cél az együttműködés légkörének javítása. A jó munkahelyi légkör az, ahol elfogadják, megbecsülik, meghallgatják, megértik, értékes egyénnek tartják a munkavállalót, aki szorongás és félelem nélkül dolgozhat, szabadon fejezheti ki gondolatait, érzéseit, maga dönthet a sorsáról. Rossz a munkahelyi légkör, ha egymásra mutogatás, másoknak keresztbe tevés köti le az energiákat, gyanakvás akadályozza a munkavégzést, vagy ha az erőforrásokért való küzdelem versengést okoz Minden szervezetben felmerül a kérdés: versengéssel vagy együttműködéssel jutok/jutunk előbbre? Mikor melyiket részesítsük előnyben?

23 Mikor alakul ki versengés? Titokban nem lehet együttműködni! Gyakorlat: Két cég ugyanazon cikkeket szállít ugyanarra a piacra. Két szállítási mód közül választhat: vonaton vagy repülőn. Ha valamelyik cég áruja később érkezik meg, az az adott cégnek veszteséget jelent. A szárazföldi szállítás lassúbb, de ha egyszerre érkezik a két szállítmány, mindkét céget mérsékelt haszon éri. Ha mindkét cég a légiszállítást választja, akkor a gépek összeütköznek, és mindkét cég két pontot veszít. 10 szállítmányt kell lebonyolítani, és mindegyik esetben dönteni a szállítás módjáról. 3 perc áll rendelkezésre a döntésre, melyet a trénerrel közöl mindkét csapat; a tréner rögzíti a pontokat. A 4. szállítás előtt a két csapat megbeszélést tart, itt a tét kétszeres lesz, illetve a 9. és 10. szállítás előtt is, ahol a tét négyszeres. (Forrás: Mészáros et alii 2007: ) Tapasztalat az, hogy többször alakul ki versengés, mint együttműködés. A játék segít tudatosítani a versengés és együttműködés jellemzőit, a motivációkat, s az azt kiváltó okokat. A versengés legfőbb jellemzője a nyertes-vesztes beállítódás. Az együttműködés jellemzője a hosszú távú gondolkodás, a jobb kívülről nyerni, mint egymástól attitűd tudatosulása. Az együttműködés feltételrendszere: 1. Közös, deklarált, megosztható cél, érdek; 2. Bizalom, kommunikáció; 3. Kölcsönös szankcionálási lehetőség; 4. Ahol mindenki nyerhet, tanácsos együttműködni; ha van lehetőség külső erőforrásokból közösen nyerni, az együttműködés a jó stratégia.

24 Gordon - Az én-üzenet és az értő figyelem A Gordon-modell célja: hatással lenni és hatékonnyá válni. A személyközi kommunikáció két fontos eleme az érthető üzenet és a tiszta vétel. Én-üzenetek öt típusát különböztetjük meg: 1. elismerő (Nagyon jól esik, hogy támogatod a közös munkát.) 2. problémamegelőző (Ma négy órára készen kell lennünk a projekttervvel, mert holnap a felső vezetői megbeszélésre be szeretném vinni. 3. önfeltáró (Nem tudok úgy koncentrálni, ha közben ketten beszélnek.) 4. elutasító (Nem akarok túlórázni, mert rámegy a családi életem.) 5. konfrontáló (nem hibáztató módon megfogalmazott én-üzenet, mely a másik viselkedésének engem érintő következményeit kifejezi: Ha a delegált feladatot nem végzed el, és visszajelzést sem adsz ennek tényéről, az a szolgáltatásaink megítélésére rendkívül kedvezőtlenül hat. ) Az én-üzenet eredményesebb, mint a Te-üzenet. Kockázat: Az üzenet veszendőbe mehet (pl. bocsánatkérésekkel, túlzott kerülőkkel fűszerezve). A nem verbális jelek megzavarják a verbális közlést (pl. ellentmondóak) A kockázatot kisebbítjük az értő figyelem gyakorlásával, vagyis visszajelzünk a feladónak, aki szükség esetén pontosíthatja az üzenetet.

25 Gordon - Versengés vagy együttműködés? A tanulás folyamata: 1. lépcső: magatartásminták tudatosítása: Alávető (általában azok igazítják másokhoz az igényeiket, szükségleteiket, behódoló magatartást azok tanúsítanak, akik érzelmeik, vágyaik kifejezésére nehezen találnak eszközt). Agresszív: általában kielégítik szükségleteiket, de ezért kapcsolati szinten nagy árat fizetnek; mások igényeire fittyet hányva fejezik ki indulataikat, vagy passzív agressziót alkalmazva (szabotázzsal, makacs ellenállással). Asszertív: önérvényesítő, magabiztos, kompetens. Nyíltan és tisztességesen adják mások tudtára szükségleteiket, s ha ezek ütköznének mások érdekeivel, igyekeznek kölcsönösen kielégítő megoldást találni. 2. lépcső: a viselkedés Viselkedés az, amit a másik mond vagy tesz. A viselkedést gyakran címkékkel látjuk el, ahelyett, hogy azt érthetően kifejtenénk. A viselkedést elfogadhatónak vagy el nem fogadhatónak tarthatjuk. Az elfogadás függ a pillanatnyi állapotunktól, környezetünktől, de attól is, hogy kicsoda a másik fél, milyen előzetes tapasztalataim vannak vele. Érdemes megvizsgálni, hogy a felmerülő probléma kié: az enyém, másiké? Van-e egyáltalán probléma: a nincs probléma a hatékony munkavégzés helye. 3. lépcső: a konfliktus megoldása.

26 Gordon A konfliktus megoldása Konfrontáló én-üzenettel kezdjünk. 1. lépés: probléma megfogalmazása, igények feltérképezése 2. lépés: ötletgyűjtés 3. lépés: A javaslatok értékelése 4. Mindkét fél számára elfogadható megoldás kiválasztása 5. a megoldás kivitelezése 6. a megoldás értékelése Thomas Gordon hitvallása az emberi kapcsolatokról Gordon, Th.- Burch, N. (2002): Emberi kapcsolatok hogyan építjük, hogyan rontjuk el, Assertív Kiadó, Bp. Gordon, Th. (1999): Vezetői eredményességtréning, Studium Effektív Kiadó. Mészáros A. 2007,

27 Módszerek - NLP (Richard Bandler és John Grinder) A gondolkodás- és viselkedésváltozás gyakorlati modellje: neurolingvisztikus programozás. A működő gondolkodást, nyelvhasználatot és viselkedést tanulmányozza (gyakorlatias módszercsomag, célja a kiválóság ismételhetősége: mindegy mit mondanak a siker okairól, mert ritkán esik egybe azzal, amit tesznek). Jövőorientált. Vállalati tudásmenedzsment rendszerek számára más dolgozók számára is használható formában gyűjti össze a kollektív tudást. A következő területeken hasznos: Hogyan kell munkatársat optimálisan kiválasztani, vezetni; Tárgyalások során partner hitelességét felismerni, átvenni a kezdeményezést; Meggyőzően tudni bemutatni; Hatékonyan érvelni.

28 NLP elemei Gondolkodásunkra alapvetően jellemző, hogy a bennünk kialakult kép valamiről vagy valakiről nem teljesen ugyanaz, mint az adott tárgy vagy személy. Gondolkodási mintáink, sémáink eltérőek. Neuro: A világot érzékszerveinken, idegrendszerünkön keresztül fogjuk fel, s vagyunk vele kapcsolatban. A vegetatív mintázatok megfigyelhetők, tudatosíthatók, leírhatók (testtartás, izomtónus, légzés, kéz és fej metakommunikatív jelei, tudattalan mozgás, szemmozgás, hanghordozás, szívritmus változása, stb.). Ennek egyik formája a testbeszédszótár, ahol a jeleket az egészből kiragadva nem lehet értelmezni. A vegetatív jegyek megfigyelésével egyedi pszichofiziológiai mintázatokat különböztethetünk meg (elfogadási, elutasítási mintázat, megküzdési mintázat, stb.). Lingvisztikus: az emberi tapasztalás kifejezője a nyelv, amely mögött azonban a tapasztalás szélesebb mezeje húzódik. Dr. Bíró Gyula következő gyakorlata rámutat arra, hogy az objektív döntés alapjai bizonyos szavak és kifejezések, melyek számunkra fontos jelentést és asszociációkat tartalmaznak. Ennek alapján megkülönböztetünk akusztikus, vizuális, illetve kinesztetikus súlypontú (típusú) embereket. (3.2 pont az online tananyagból, mely könyv-formátumban is megtalálható): Bíró Gyula-Gerlei Béla: Az NLP mint a munkahelyi kommunikációs hatékonyság eszköze. In: Mészáros 2007: Az érzékszervi nyelv a mindennapokban, sorrendisége egyedi (Akusztikus, Vizuális, Kinesztetikus kifejezések sorrendje lekottázható, s rekonstruálható: a hasonló a hasonlónak örül).

29 Az NLP elemei: programozás Programozás: A metaprogramok határozzák meg, hogy az egyén vagy a csoport hogyan viszonyul egy adott problémához, milyen gondolkozási mintákat követ. Egyes munkakörök bizonyos fajta gondolkozási stratégiákat igényelhetnek. A metaprogramok nem vegytisztán fordulnak elő, és szituációtól is függhet, hogy az adott személy melyiket használja. 1. Proaktív-retroaktív viszonyulás (cselekvésről szól). 2. Vonzás taszítás (motiváció, mire fókuszál). A vonzást használó embereket a célokkal és jutalmakkal lehet motiválni, míg a taszítást használó embereket a büntetés elkerülésével. 3. Külső-belső viszonyítási pontok (hol találják meg a viszonyítási pontot) 4. Általános konkrét (mire fordít figyelmet). 5. Illeszkedés eltérés (az illeszkedés típusú emberek inkább a hasonlóságra, az eltérés típusú emberek a különbségekre figyelnek vagy összehasonlítanak). 6. Deduktív induktív (a gondolkodás a nagyobbtól a kisebb egységig vagy fordítva zajlik). 7. Önmagára másokra orientált. 8. Emberorientált tárgyorientált (a tárgy lehet eszköz vagy munkafolyamat is).

30 NLP mire jó a szervezeti kommunikációban? Hatékonyabb emberi kommunikáció érhető el az üzleti- és a magánéletben. Toborzás, munkakörválasztás során: kit mire választok, mi alapján (akusztikus, vizuális, cselekvő típusú vezetők más-más módon járnak el, s az adott munkakör más-más gondolkodási programozást kívánhat). Hogyan zajlik egy NLP tréning? Dr. Bíró Gyula honlapja(nlp-aktív transz) O Connor- J. Seymour 1996: NLP, Segítség egymás és önmagunk megértéséhez, Pszichológiai gyakorlatok, Bioenergetic Kiadó, Bp. További könyvajánló

31 Módszerek Tranzakcióanalízis (TA) mint a kommunikációfejlesztés eszköze Eric Berne ( ) lengyel származású, kanadai belgyógyász, pszichiáter. A TA a Nemzetközi Tranzakcióanalatikus Társaság definíciója szerint személyiségés szisztematikus pszichoterápiás elmélet, amely a személyiség fejlődésével és a személyes változással foglalkozik. Az elmélet a két vagy több ember között létrejövő információs és érzelmi cserefolyamatok, a tranzakciók elemzésén alapul. Eric Berne Emberi játszmák (Gondolat Kiadó, Bp., 1984.) című könyve a tranzakciókat a társas érintkezés alapegységeinek nevezte (tranzakciós inger, tranzakciós válasz A és B személy között; az ingerek és válaszok közötti kapcsolatok elemzése a tranzakciók analízise). A kapcsolat létesítésekor választunk a lehetséges énállapotok közül. Az énállapot: érzések és tapasztalatok összefüggő mintázata, mely szervesen kapcsolódik a neki megfelelő magatartás-együtteshez. Berne: 3 alapvető énállapot különböztet meg: Szülői (Sz), Felnőtt (F), Gyermeki (Gy) énállapotot.

32 TA Énállapotmodellek és kereszteződéseik SZ Szabályok betartását, társadalmi elvárások figyelembevételét segítik. Gondolatok, viselkedések és érzések, melyek a szülők vagy szülőket helyettesítő fontos személyek utánzásai F A kapott információt feldolgozza, problémát old meg, dönt. Az itt és most -ra adott közvetlen megnyilvánulás (sajátos gondolkodásbéli, érzésbeli és viselkedési mintázattal). Gy Gyermekkorban átélt érzelmek, emocionális reagálási módok, félelem, düh, öröm. A gyermekkori viselkedések, érzések és gondolatok készlete.

33 TA - Énállapotok kizárása Az énállapotok nem fogalmi konstrukciók, hanem lélektani realitások. Minden egészséges ember rendelkezik e három énállapottal. Társadalmi státusoktól és szerepektől függő a 3 egyensúly-eltolódása, de mindháromra szükség van az életben. Kizárt szülői énállapot: felelőtlen, szabályokat semmibe vevő viselkedés. Kizárt felnőtt énállapot: stresszhelyzetben nem racionális viselkedés, nem higgadt gondolkodás. Kizárt gyermeki énállapot: érzelemszegény reagálási módok. Egyszerre két énállapot is kizáródhat.

34 TA - Az énállapotok funkcionális modellje NSZ (normatív/kritikus szülői) GSZ (Gondoskodó Szülői) F (Felnőtt) AGY (Alkalmazkodó Gyermeki) AAGY (Alávetett Gyermeki) LGY (Lázadó Gyermeki) SZGY (Szabad/természetes Gyermeki)

35 TA- Egogram: énállapot-elemzés Énállapotok relatív gyakorisága: NSZ (40%), F (30%), GSz, SzGy, AGy, LGy (10%). Energiákat köt le és mozgósít. Négy fő tranzakciótípust különböztetünk meg: 1. Kiegészítő: olyan tranzakció-sorozatok, amelyek kiegészítik egymást, végtelenül folytatódhatnak, mert a megcélzott énállapotból történik a válasz (munkaértekezletek, tájékoztatók, amikor a felek fenn szeretnék tartani a meglévő/kívánatos viszonyt). Példa: A: Már megint késett. B: Elnézést, nem fog többet előfordulni.) 2. Keresztezett tranzakcióról akkor van szó, ha nem az elvárt, megcélzott énállapotból történik a válasz. (A: Már megint késett. B: Az értekezletek eleve rosszul vannak szervezve, mert akarva sem lehet ideérni.) 3. Átértelmező: nem hatékony, lehet érintőleges (A: Miért késett? B: A többiek itt vannak?) vagy blokkoló (A: Miért vágsz a szavamba? B: Mert magadtól sosem adnád át a szót.). Szimbiózis jöhet létre, ha nem pontosítják (a két személy úgy viselkedik, mintha egy volna). 4. Rejtett (társadalmi és pszichológiai szintű üzenet eltér: vagyis amit hallunk, illetve a metakommunikáció ellentmondanak egymásnak; az utóbbi hat). Játszmák alapja lehet. Egogram-példák angolul: Eric Berne az emberi játszmákról beszél angolul (elmélet és gyakorlat):

36 Életpozíció (Berne) Berne szerint a kisgyermek három és hét éves kora között kialakítja önmagáról és a körülötte élőkről való gondolkodásának alapját, ezt nevezzük életpozíciónak. Ezt a hiedelmet tapasztalatai alapján alakítja ki. A lehetséges életpozíciók: 1. Én oké vagyok és te is oké vagy. 2. Én nem vagyok oké, te oké vagy. 3. Én oké vagyok, te nem vagy oké. 4. Én nem vagyok oké, te nem vagy oké. A jellemző életpozíció meghatározza másokhoz való viszonyainkat és későbbi döntéseinket. Csernyikné Póth Ágnes: A tranzakcióanalízis alkalmazási lehetőségei a munkahelyi kommunikáció fejlesztésében és a konfliktusok kezelésében, in Mészáros 2007:

37 A magyar tréningpiac jellemző cégtípusai Típus Dinoszauruszok Tigrisek Gazellák Hangyák - Több mint 10 éves piaci szereplők - Széles portfolió - Tanácsadóként is jellemzik magukat - Nagy apparátus fix tréner/tanácsadó - Kevésbé rugalmasak - Dinamikus fejlődés - A nagyok kihívói, rugalmasak - Gyakran valamiben specialisták - Egyre inkább megjelenik a tanácsadás is tréner/tanácsadó - Stabil bevételek - Törékenyek, ügyfélfüggőek - Inkább trénerek - Általában egy területen jók - Általában nincs funkcionális belső szervezet tréner (családi cégek is) Ad Sidera, Cegos, Concordia, Develor, Európa Tréning, Flowcsoport, Grow-csoport, ICG Infóra, Sämling, Soter Line, Szinergia 100 millió Ft felett Comline, ConAction, Corporate Values, Dipol, IQ Consulting, Lighthouse, Neosys, Qeep, Skull, Wifi Hungária millió Ft Easy Learning, Emtrek, Gordió, GroupDinamycs, Hatteras, HDteam, Konett, Krauthammer, Outcome, Scotwork millió Ft alatt Árius, Atlantis Child, Bodó Tréning, Door Tréning, Equator, Generatív, HumanSynergetics, Dr. NÉMETH Zoltán: Tréningpiac: Kis halak eszik a nagyokat? HRportal,

Konfliktuskezelési módszerek

Konfliktuskezelési módszerek Konfliktuskezelési módszerek A tananyag alcíme Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor: Domschitz Mátyás Bevezető Ebben a részben áttekintést kap a ma használt legmodernebb konfliktuskezelési módszerekről, az

Részletesebben

Szervezeti magatartás I december 03.

Szervezeti magatartás I december 03. Szervezeti magatartás I. 2007. december 03. Szervezeti változások, változásmenedzsment Szervezeti változás Fogalma: A SZERVEZETEK LÉNYEGES JELLEMZŐIBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS Kiváltó tényezők: MUNKAERŐ TECHNOLÓGIA

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

Bevezetés: az OD alapjai

Bevezetés: az OD alapjai Szervezetfejlesztés 2009. február 5. Dr. Gelei András Vezetéstudományi Intézet Szervezeti magatartás tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)482-5377, (1)482-5263; fax: (1)482-5118

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny!

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Avagy mit, hogyan és miből képezzünk, hogy a 21. század kihívásai közepette is megőrizzük versenyképességünket A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI MÓDOZATOK BEHOZATALA AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

A COACHING MEGHATÁROZÁSA

A COACHING MEGHATÁROZÁSA A COACHING MINT A FELNŐTTOKTATÁS MÓDSZERTANÁNAK SAJÁTOS TERÜLETE Benkei Kovács Balázs PhD ELTE PPK Andragógia Tanszék A COACHING MEGHATÁROZÁSA - Személyre szabott vezetőfejlesztés, ami egy partneri viszonyon,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

A kommunikáció modelljei. A metakommunikáció szerepe Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (jegyzet II.

A kommunikáció modelljei. A metakommunikáció szerepe Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (jegyzet II. A kommunikáció modelljei A metakommunikáció szerepe Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (jegyzet II. rész) A kommunikáció modellje Kódolás Dekódolás Küldő Szándék Üzenet Csatorna

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Diagnózistól a megoldásig

Diagnózistól a megoldásig Referenciáink: Diagnózistól a megoldásig Sokrétű tudással és tapasztalattal rendelkező szakemberek munkáját hangoljuk össze annak érdekében, hogy a vezetőfejlesztés területén a lehető legnagyobb hatékonysággal

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés SZERETNE MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik az interjú lépéseinek jelentőségét,

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

NEOSYS COACHING ISKOLA

NEOSYS COACHING ISKOLA NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING SZEMÉLYES VEZETŐI COACH MESTERKÉPZÉS 2011 A NEOSYS COACHING ISKOLA A Neosys Magyarország piacvezető coaching cége, amely ma a legnagyobb coaching referenciával

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

KKV vezetési és szervezetfejlesztési program

KKV vezetési és szervezetfejlesztési program A SZERVEZETI TUDATOSSÁG KITERJESZTÉSE Olyan támogatott (díjmentes) fejlesztési programot kínálunk 30 kis- és középvállalkozás számára, amelyben most a költségek helyett a tartalmakra fókuszálhatnak! Résztvevőként

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

X. Változásmenedzselés - kultúraváltás

X. Változásmenedzselés - kultúraváltás BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség X. Változásmenedzselés - kultúraváltás Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival anager-leader mix TARTSAY REGŐ vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival Tervezés-célmeghatározás Feladatorientáció az elvégzendő feladatra koncentrál Tervezés során a múlt eredményeiből,

Részletesebben

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére A résztvevők ismerjék meg és sajátítsák

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával ÁROP-1.A.2/B Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008. júliusában már a legelső szakaszban benyújtotta projektjavaslatát az ÁROP-1.A.2/B kódszámú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című EU-s

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Workshopok

Workshopok II. SZUPERVÍZIÓS VÁNDORKONFERENCIA ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS SZUPERVÍZIÓ Workshopok 14 00 17 15 (a felsorolt workshopok közül 1 választható) 1 dr. Nemes Éva Hogyan fejleszthető a reziliencia? Az embert

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE A képzés 2015. szeptember 11.-én indul és 2016. április 8.-án zárul. A képzési folyamat elemei: 4x2 nap (72 óra), elsősorban

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés MIÉRT? A program résztvevői számára nyilvánvalóvá válnak a toborzás

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZERVEZETTERVEZÉS ÉS -FEJLESZTÉS Organization design and development Tantárgyi tájékoztató Érvényes

Részletesebben

A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén

A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén Az egyén kapcsolódása a jövő szervezetéhez Gyenese Balázs EY, MENA HR Director Middle East and North Africa Kürti László Aon Hewitt, Szenior tanácsadó Szalay

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi vállalkozásként civilek, társadalmi vállalkozások hatásnövelésén dolgozunk

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés SZERETNE TÖBBET LÁTNI? MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik a

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA MI A SZUPERVÍZIÓ? A szakmai munkát végző, kevés tapasztalattal rendelkező szakember munkájának ellenőrzése és segítése, egy megfelelő tapasztalattal

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

Innopod vezető-fejlesztési modell

Innopod vezető-fejlesztési modell Az Innopod vezetőképzési programjai a cégünk magkompetenciájába tartozó képzések halmaza. Építünk az ügyfeleink szervezeti felépítéséből származó vezetői sajátosságokra, az egyén felkészültségére és kompetenciáira,

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Krauthammer 4LS. 4 Szintű Skála

Krauthammer 4LS. 4 Szintű Skála Krauthammer 4LS 4 Szintű Skála Felmérés a viselkedés tényleges feltárására KRAUTHAMMER 4LS - 4 Szintű Skála felmérés Mi a 4LS felmérés? A 4LS 4 Szintű Skála a Krauthammer által kifejlesztett értékelő módszertan,

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

Árop 2.2.23 Kompetencia fejlesztés a közigazgatásban 2014.01.20. DFT-Hungária Kft.

Árop 2.2.23 Kompetencia fejlesztés a közigazgatásban 2014.01.20. DFT-Hungária Kft. Árop 2.2.23 Kompetencia fejlesztés a közigazgatásban 2014.01.20. DFT-Hungária Kft. Tartalom 1. A program céljai 2. A program keretében kidolgozott programok 3. A folyamat egészben 4. Az ügyfélszolgálat

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Bemutatkozás. icons-hungary Kft.

Bemutatkozás. icons-hungary Kft. Bemutatkozás icons-hungary Kft. 2017 Tevékenységünk KIVÁLASZTÁS TANÁCSADÁS MÉRÉS icons E-LEARNING TRÉNING COACHING Miért az icons? Probléma- és Ügyfélérzékenység Adott felkérésre adekvát és gyakorlatban

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan

Felelősen, egészségesen, biztonságosan Felelősen, egészségesen, biztonságosan Előadó: Geskó Sándor elnök Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete www.konszenzus.org e-mail cím: konszenzusbp@konszenzus.org Telefonszám: 1/335-6463 Cselekedeteink

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben