Budapest Főváros X. kerület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. kerület"

Átírás

1 ,-41 - (J' {li ' ' " ' _,,_'_-J_. szamu eloterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a White Sharks Hockey Club szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatóról és az Ihász utcai Sportközpont területén lévő jégpálya üzemeltetéséről szóló megállapodás módosításáról I. Tartalmi összefoglaló A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a White Sharks Hockey Club (a továbbiakban: Egyesület) között júliusban létrejött megállapodásban az Egyesület által vállalt jégkorcsolya oktatás kőbányai óvodások és általános iskolások részére március 31-én befejeződött, majd május l-jétől ezen korcsoport részére görkorcsolya, görhockey és floorball oktatás kezdődött meg. Ahhoz, hogy a jégpálya a tavaszi, nyári és őszi időszakban is használható legyen sportcél okra, közel tíz millió forint értékű beruházást hajtott végre önerőből az Egyesület. A palánkrendszert átalakították, az álpadlózat kiépítése megtörtént Az április végére befejezett rnunkák után egy speciális, kifejezetten görkorcsolyázásra alkalmas pályát vehettek igénybe a kőbányai gyerekek. Ehhez hasonló sportlétesítmény Magyarországon mindössze két helyen található ezen kívül. A októberétől működő jégpályán az óvodás-iskolás oktatásokon délelőttönként profi oktatógárda felügyelete, irányítása alatt több mint 7000 gyerek fordult meg és sajátította el a korcsolyázás alapjait. Hétvégenként az ingyenes "korisulik" mindig teltházzal működtek. Sokan a felnőttek közül is kedvet kaptak a korcsolyázáshoz, közkívánatra heti két alkalommal tartott felnőtt oktatást az Egyesület, szintén teltházas részvétellel. Az Egyesület leigazolt tagjainak létszáma háromszorosára nőtt és ernellett jelentős a számuk azoknak is, akik nem hivatalos tagként, de rendszeresen részt vesznek az edzéseken, rnelyek minden korosztály számára elérhetőek heti több alkalommal. A Jégpálya helyet ad különleges rendezvényeknek: születésnapoknak, céges karácsonyi ünnepségnek, és csapatépítő jégkorongozásnak is, így még szélesebb körben népszerűsítve a jégkorongozást, korcsolyázást. Az Egyesület beszámolója az előterjesztés 2. melléklete. Az Önkormányzat és az Egyesület megállapodásának 6.1 d) pontja kimondja, hogy a jégpálya használatának idejét és a jegyárakat minden év szeptember 30-áig felül kell vizsgálni. A nyitvatartási idő, valamint a jegyárak vonatkozásában történt megegyezést követően a megállapodás vonatkozó részét módosítani szükséges. Az Egyesület beszámolójában javaslatot tett a rnódosított nyitvatartási időre, valamint az új jegyárakra a október 25-től2014. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan. A következő táblázat bemutatja a mostani, valamint az Egyesület által javasolt nyitvatartási időt: Jelenlegi nyitva tartás Módosított nyitva tartás Szerda: Hétfő-csütörtök: Péntek: , és Péntek: Szombat: Szombat: és Vasárnap: Vasárnap: és

2 Az Egyesület a jegyárakra vonatkozóan a következő emelésre tett javaslatot: Jegy: Jelenlegi ár: Módosított ár: F elnőttj egy: 600 Ft 800 Ft Gyermekjegy: 450 Ft 650 Ft Nagycsaládos kártyával rendelkezők számára: Felnőttjegy: 450 Ft 650 Ft Gyermekj egy: 300 Ft 450 Ft Mivel a kerületben lakók anyagi helyzete, valamint az iskolakezdéssei járó pluszkiadások nem biztos, hogy lehetővé tennék az ekkora mértékű áremelést, ezért javasolom, hogy a jegyárak maximum100ft összeggel emelkedjenek a korábbiakhoz képest: Jegy: Jelenlegi ár: Módosított ár: Felnőttjegy: 600 Ft 700 Ft Gyermekj egy: 450 Ft 550 Ft Nagycsaládos kártyával rendelkezők számára: Felnőttjegy: 450 Ft 550 Ft Gyermekjegy: 300 Ft 400 Ft II. Hatásvizsgálat A nyitvatartási idő megváltoztatásával jelentősen megnövekedik az az időtartam, amikor az érdeklődők, a jégpályát használni kívánók igénybe vehetik a szolgáltatást. Mivel kerületünkben ez az egy jégpálya működik, a hosszabb nyitva tartással még több sportolni vágyó használhatja a jégpálya adta lehetőségeket. A jegyárak emelése az Egyesület számára segítséget nyújt a jégpálya működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez, de az általuk javasolt összeg nehézséget okozna az itt élők számára, ezért egy mérsékeltebb jegyáremelés indokolt. III. A végrehajtás feltételei A megállapodást a Képviselő-testület döntésének értelmében módosítani kell. A október 25-étől március 31-éig tartó időszakra vonatkozóan a jégpálya használati rendjéről a kerület iskoláit és óvodáit értesíteni kell, valamint a módosításokról a oldalon tájékoztatni kell a lakosságot. IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, szeptember "0" Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Jegyző 2

3 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (IX. 19.) határozata a White Sharks Hockey Clubbal kötött megállapodás módosításáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a White Sharks Hockey Clubbal az Ihász utcai Sportközpont területén lévő jégpálya üzemeltetéséről szóló megállapodást módosítja a határozat l. melléklete szerinti tartalommal. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 3. módosításának az aláírás ára. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője l. melléklet a... /2013. (IX 19.) KÖKT határozathoz MEGÁLLAPODÁS 3. MÓDOSÍTÁSA Az IHÁSZ UTCAI SPORTKÖZPONT TERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ JÉGPÁLY Á V AL KAPCSOLATOS ÖNRÉSZ-ÁTADÁSRÓL, ÜZEMELTETÉSI ÉS EGYÉB KÉRDÉSEKRŐL amely létrejött egyrészről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., adószáma: , bankszámlaszáma: , képviseli: Kovács Róbert polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről White Sharks Hockey Club (székhelye: 1108 Budapest, Dombtető u. 12. II/10., adószáma: , képviseli: Paska Zoltán elnök, a továbbiakban: Egyesület) (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat Képviselő-testületének 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozata alapján július 12-én Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek a jégpálya üzemeltetéséről, amely Megállapodás a Képviselő-testület 431/2012 (X. 18.) KÖKT határozata alapján november 16-án módosításra került (a továbbiakban: Megállapodás l. módosítása). A Megállapodás az Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2013. (IV. 18.) KÖKT határozata alapján áprilisában módosításra került (Megállapodás 2. módosítása). Jelen 3. módosításra a Képviselő-testület.../2013. (IX. 19.) KÖKT határozata alapján kerül sor. 3

4 A Megállapodás 6.1 a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6.1 a) pont A jégpálya használatát a nagyközönség számára az alábbi időpontokban biztosítja: hétfő-csütörtök óráig péntek óráig szombat, vasárnap és óráig c) pont Önkormányzattal közösen kialakított jegyárai: Gyerek 550 Ft Felnőtt 700 Ft N agycsaládos kedvezménnyel: Gyerek 400 Ft Felnőtt 550 Ft Jelen megállapodás-módosítás öt eredeti példányban készült, a Megállapodás módosításokkal nem érintett része és a Megállapodás l. és 2. módosítása továbbra is hatályban marad. Jelen 3. módosítás kizárólag a Megállapodással és a Megállapodás l. és 2. módosításával együtt érvényes. A Felek a Megállapodás 3. módosítását elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt ~képviselőik útján~ jóváhagyólag aláírták Budapest, szeptember " " Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviseli: Kovács Róbert polgármester White Sharks Hockey Club képviseli: Paska Zoltán elnök Pénzügyi ellenjegyzés: Rappi Gabriella csoportvezető Szakmai és jogi szignáló: Kálmánné Szabó Judit csoportvezető Dr. Egervári Éva jogtanácsos 4

5 Tisztelt Képviselő-testület! A White Sharks Hockey Club a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött megállapodásában vállalt jégkorcsolya oktatása a jeges szezon végével, március 31-én befejeződött. A Kőbányai Sportközpont végzett az oktatáson részt vett kerületi oktatási és nevelési intézményeknél egy elégedettségi felmérést, az oktatással kapcsolatban, tudomásunk szerint a visszajelzések nagyon pozitívak A White Sharks Hockey Club 2013 május l-étől a kőbányai óvodások és iskolások részére görkorcsolya, görhoki és floorball oktatással folytatta - a jeges oktatáshoz hasonlóansportszakmai programját az Ihász utcai Sporttelep jégsátorban. A jelzett cél érdekében jelenleg egy kb. 10 millió forintos nagyságrendű további beruházást végzett az egyesület saját erőből, hogy a jégpálya tavasztól őszig is sportcélokat sz o lgálhasson. A többfunkciós pálya kialakítása érdekében megtörtént: a palánkrendszer átalakítása, és egy álpadlózat kiépítése, az álpadlózatra egy speciális görkorcsolyázásra alkalmas burkolat került, amelyet már a sátorba szállított egyesületünk A munkálatok április hónap végére befejeződtek. Ilyen speciális, kifejezetten görkorcsolyázása alkalmas pálya csak 2 helyen, Kiskőrösön és Győrben található az országban május 1.-én ünnepélyes keretek között megnyitott Budapest egyetlen speciálisan görkorcsolyázásra, görhokizásra kialakított pályája. A nyári szezonban nemzetközi ballhoki tomákat, görkorcsolya és görhoki táborokat szerveztünk. A délutáni órákat egyesületünk utánpótláscsapatai töltötték meg, esténként pedig amatőr és szabadidő-sportolók vették igénybe elsősorban, görkorcsolyázásra, ballhokira és floorballra. A visszajelzések pozitívak voltak. "Nagyszerű a pálya, teljesen vállalható az öltöző, lehet parkolni, szóval le a kalappal! Remekül megcsináltátok az egészet! És az ár is nagyon korrekt. Sz.J." május elsejétől indított szakmai programtervünk: l) hétköznapokon óráig a jeges oktatáshoz hasonlóan a kerületi óvodások és iskolások részére - ebben a tanévben még- térítésmentes görkorcsolya és floorball oktatás folyt, 2) iskolai tornaterem hiány miatt a közeli iskoláknak mindennapos testnevelés céljára is rendelkezésre bocsátottuk a pályát,

6 3) óráig és hétvégén teljes időtartamban az egyesület saját hatáskörben hasznosította a pályát, sajátbevétel céljából, hogy a délelőtti oktatás költségeit előteremtse, illetve elkezdődött az új beruházás költségeinek megtérülése, 4) nyári időszakban általános sport-napközis táborok, görhoki és görkorcsolya, valamint floorball napközis szaktáborok szervezésével segítettük a tanulók nyári szünidei foglalkoztatását térítés ellenében, 5) szeptember l. és október 10. között ismét a görkorcsolya és floorball oktatással kívánjuk folytatni a programot a tanévvégi hónapokhoz hasonlóan. 6) október 31-i jégpályanyitáshoz egy három hetes átalakítás után a jeges programmal folytatjuk szakmai munkánkat. Egyebek: forráshiány miatt, egyenlőre csak a saját korkorcsolyával rendelkezőknek tudjuk biztosítani a programot, a görkorcsolyával nem rendelkezőknek floorball oktatást tudjuk felajánlani Az egyetlen negatívum az öltöző kérdés, mert bár Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület határozatot hozott a White Sharks Hockey Club 2 db öltözőhasználatáról, még a mai napig folyamatos viták vannak. Elsősorban a testépítő hölgyek igényelnék az egyik öltözöt, pedig tudomásom szerint a konditeremben is van kialakított öltöző és zuhanyzóhelység. Az l. és 2. öltöző 24 órás használatára és a mellékhelységek használatára továbbra is kiemelten szükség van! A görkorcsolyapálya október ll-ig üzemel, amikor is megkezdjük a jeges szezonra való felkészülést, a pálya átépítését. Az átépítés részeként tovább szépítjük, fejlesztjük a jégpályát, hogy minél inkább Kőbánya egyik kiemeit sportlétesítménye lehessen. Cserepadok, lelátó, rolbatároló, stb. építését tervezzük. A munkálatok önrészét a 2014-es támogatásból fedezzük. A várható nyitás október 25. Az óvodai és iskolai oktatás szervezése megkezdődött, az intézményekjelentkezési határideje szeptember 30. Az oktatás kezdése november 4. A jegyárak változtatására a következő javaslatot teszem: Felnőtt jegy: 600 Ft helyett 800 Ft Gyermek jegy: 450 Ft helyett 650 Ft Nagycsaládos kedvezmény: Felnőtt jegy 600 Ft Gyerek jegy 450 Ft A közönség korcsolyázás idejében is tervezünk változtatásokat: Hétvégi közönségkori ideje: 10:00-14:30 15:30-20:00 Hétfő- Csütörtök 14:00-17:00 Péntek 14:00-20:00

7 Rendezvények és versenyek rendezése esetén a közönségkorcsolyázás ideje változik, amiről folyamatosan tájékoztatjuk a nagyközönséget az egyesületünk honlapján. További hatékony együttműködésünk reményében és a szakmai programtervünk megvalósítása érdekében váram a tisztelt Képviselő-testület kedvező döntését. Budapest, szeptember 2. Tisztelettel: Paska Zoltán elnök s.k.

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

0Jo számú előterjesztés

0Jo számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0Jo számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány

Részletesebben

LilL. számú előterjesztés

LilL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere LilL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

~. számú előterjesztés

~. számú előterjesztés ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatásáról

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 188. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló '(00. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. március 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésének

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

Tárgy: Az IKARUS BSE kérelme eszköztároló építésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Az IKARUS BSE kérelme eszköztároló építésére. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Az IKARUS BSE kérelme

Részletesebben

l1 J ' ' l". ' Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

l1 J ' ' l. ' Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l1 J ' ' l". ' ~. szamu e oterjesztes BIZALMAS: a melléklet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 2. Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez 2013. 3. A Múzeum, mint szlovén bázisintézmény. 4. A

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Népjóléti Bizottság!

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Népjóléti Bizottság! BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat ellátási szerződés megkötésére családi napközi működtetésére Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés ~r;;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Világ-Kép Kolturális Egyesülettel

Részletesebben