Sebészet II. félév. Sebészet jegyzet II. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sebészet II. félév. Sebészet jegyzet II. félév"

Átírás

1 Sebészet jegyzet II. félév 1

2 Ileus tünettana és kórisméje Fogalma: a bél különbözı fokú, és eredető passage zavara. Ileusbetegség: a helyi passage zavar következményeként fellépı, az egész szervezetet érintı következményes endogén eredető elváltozása. Jellege: Mechanikus (intraluminális, extraluminális és intramuralis ok, lehet teljes vagy részleges) Obstrukciós occlusio, obturatio Stranguláció primer vérellátási zavar funkcionális paralyticus spasticus vegyes - ha ált-ban késın felismert mech. ileus miatt kialakult bélfalkárosodás okozta peritonitis idézi elı pl: TBC, diverticulitis Okai: Mechanikus ileus I. Obstrukció 1. Lumenelzáródás belülrıl (intraluminális) - epekı - idegentest - paraziták 2. Bélelváltozás (intramurális) - gyulladás (Crohn) - tumor - polyp 3. Külsı kompresszió (extraluminális) - külsı és belsı sérv strangulatio nélkül - adhesio - becsípıdés - extraintestinalis tumor II. Stranguláció Volvulus Invagináció sérvek Funkcionális ileus I. paralyticus 1. Metabolikus és hormonális zavar - Elektrolizavar Kálium!!! - hypoproteinaemia - dystrophia - DM - hypothyreosis - pheocromocytoma 2

3 2. Toxinok és gyógyszerek - peritonitis - botulismus - pneumonia - urémia - enteritis - ganglion blokkolók - pszichofarmakonok - morfin és származékai - anticholinerg szerek 3. Reflectorikus - postoperativ laparotomia - perforáció - pancreatitis - peritonizmus - haematoma - hasi trauma - colica - csigolyatörés - húgyhólyag túlfeszülés 4. Vascularis: - stranguláció - mesenteriális bélelhalás - portális hypertensio - jobb szívfél elégtelenség 5. Centrális idegi elváltozás - tumor - trauma - gyulladás 6. chr. idiopathiás pseudoobstructio - Számos megbetegedésnél II. Spasztikus porfiria ólom és arzénmérgezés tabes ulcus parazita hisztéria 3

4 4 Sebészet II. félév

5 Diagnózis: 1. Anamnézis: korábbi mőtétek: appendectomia, nıgyógyászati beavatkozások, nagyobb hasi mőtétek után gyakori adhesios ileus trauma különbözı betegségek, fıleg belgyógy-i (epekı, DM, porfíria), nıgyógy-i (adnexitis), uro-i (vesekı), neuro-i szedett gyógyszerek: pszichiátriai szerek antihypertenzivek, anticholinerg nikotin, koffein abusus, hashajtók 2. Fizikális vizsgálat: a, inspectio: általános állapot: - nyelv, nyálkahártya, bır turgora - vizelet koncentráltsága - shock jelei meteorizmus - bélkontúrok - mőtéti hegek - sérv elıdomborodás b, palpatio: hasfal disztenzió jelei peritonitis jelei sérvkapuk, mőtéti hegek áttapintása RDV: - szők ampulla mechanikus ileus - tág ampulla paralytikus ileus - vérnyom a kesztyőujjon: stranguláció rectum carcinoma invaginatio c, auscultatio: - Megfelelı ideig és különbözı helyen hallgassuk a beleket - mechanikus ileus esetén: hyperperisztaltika, és görcsös fájdalom jelentkezik egy idıben - paralytikus ileus esetén: néma has: hosszabb és ismételt hallgatózással sem hallunk semmit - A meteorisztikus disztenzió: felerısödött szív- és aortahangokat hallunk. - Tónustalan, gázzal és folyadékkal telt GI a hasfal rázkódtatásával (ballotálás), percusszióval csobogó hangot (loccsanás) hallunk. 5

6 3. Rtg: Ileusgyanúban egy mellkasi (natív PA) és két hasi (natív álló és fekvı helyzetben) felvételt kell készíttetnünk. Az ileusra jellemzı rtg jel: NÍVÓKÉPZİDÉS: az intraluminálisan elhelyezkedı gáz és folyadékgyülem különbözı megjelenési formái. A különbözı bélszakasz más és más alakban mutatkozik. - Normális esetben jejunum Kerkring redık jelenléte ileum Kerkring redık hiánya vastagbél haustrák A betegség stádiumai: - 1. aktív bélkacsok és kevés folyadék - 2. sok folyadék és kevés gáz - 3. folyadékkal telt bélkacsok gáz nélkül Figyelembe kell venni rtg értékelésekor: Distensio ileus nélkül is lehet, pl aerophagok idegesség, fájdalom, scleroderma, psichopharmaconok, endoscopia után Nívóképzıdés nem mindig azonos ileussal egészségesekben is lehet: hypokalaemia, hasmenés, entero(col)itis, beöntés, tápszonda Gázgyülem hiánya a nívóképzıdést megakadályozhatja: hányás, nasogastr.sondán át való leszívás, mesenteriális erek lezáródása. Ha a natív felvétel nem kielégitı kontrasztanyagos vizsgálat kell! kontrasztanyag használata: - vízben oldékony anyag: vastagbél ileus beöntés formájában - funkcionális ileus elkülönítésére per os: Gastrografin - az ileus differenciáldiagnózisában segítséget nyújt - tájékoztat az elzáródás mértékérıl 4. UH: differenciál Dg felállításában segít Elkülöníthetı mechanikus ileus: hyper- és ingaperisztaltika paralytikus: hypomotilitásos, atóniás kép az obstrukció okát is ki lehet mutatni: tumor kokárdajel!!! gyulladásos bélfal invagináció epekı a késıi szakaszban a masszív dilatáció, ill. folyadékkal telt bélkacsok miatt már nem differenciálható a mech. és obst. ileus. 5. Endoscopia: rectosigmoideoscopia colonoscopia szövettan!! lehetısége + terápiás felhasználás!! 6. CT 7. Labor a következményes elváltozások súlyosságának megállapítása lactat szint emelkedés a bélnecrosist jelezheti, de nem bizonyító értékő 6

7 Therápia: Azonalli operáció ritkán szükséges, ált. legalább 12 óra áll rendelkezésre kórisme tisztázására. A diagnosztikával egyidıben megkezdjük a mőtéti elıkészítést is. 3 megoldás (részletesen ld. alább): a, azonnali mőtét b, obszerváció és további diagnosztikus lépések c, csak konzervatív therápia Sürgıs mőtét: A mőtét sürgıssége: (a fenyegetı bélfalnecrosis határozza meg) 1-2 órán belül A vérellátás közvetlen veszélyeztetettsége esetén: - stranguláció - volvulus - incarceratio - invaginatio - thrombosis - embolia hosszabb idı eltelte is megengedhetı a vérellátás közvetett, fokozatosan fellépı veszélyeztetettsége esetén vékonybél ileus: veszélyesebb gyakoribb a súlyos vérellátási zavar minél orálisabb a mech. vékonybél ileus oka, annál sürgısebb a mőtét!! vastagbél ileus van idı kórok tisztázására Célja: megszüntetni a bélelzáródás okát: bél megnyitása vagy resectio a belek dekompressziója: tónus visszanyeretése recidiva megelızése A belek tehermentesítése, dekompressziója: a feltorlódott béltartalom leszívása enterotomián át. Elıny: leggyorsabb, legkiadósabb Hátrány: hasüreg fertızıdése toxicus baktériumokkal dekompresszió nasogastricus szondával és egyidejő leszívás. Elıny: belet nem kell megnyitni, belet is sínezi. Hátrány: bejuttatása nehézkes lehet, sokszor eldugul. Manuális, antiperistalticus dekompresszió: egyszerő, megbízható. Kézzel orális irányba távolított béltartalom a gyomorból szondával leszívható. Adhesios ileus 5-15%-ban recidivál cél: megelızés: atraumatikus operáció a vékonybelek belsı sínezése a vékonybelek plicatioja: NOBLE-féle harmonikaszerő mőtét belek megtöretését megakadályozza. Vékonybélkacsokat harmónikaszerően egymás mellé fektetve rögzítjük egyes öltésekkel. CHILD-PHILLIPS-eljárás: U öltésekkel fixáljuk a belet. A mőtét után a beleket fiziológiás konyhasó oldattal mossuk át toxinok -tése. Ez után belek elrendezése, cseplesszel lefedése. 7

8 Obszerváció: GI leszívása megfelelı elektrolit és folyadék pótlása perisztaltika befolyásolása gyógyszeresen a bélmotilitás gátló szerek leállítása az alap és kísérı betegségek kezelése így javulhat a beteg általános állapota ha késıbb mőtétre is kerül sor, kedvezıbb körülményekkel állunk szemben. Sebészet II. félév Kérdéses mőtéti indikáció: Fenyegetı bélelhalás vagy komplett ileus egyértelmően kizárható konzervatív Th, beteg állapotának javítása gyomorszonda vékonybélszonda: ha nem kell sürgısségi operáció gyomorszonda helyett vagy mellett. Egyben vékonybél kiürítésére is jó, stasis megszőntetése. Ez után kontrasztanyag adása. Ez már ozmoticus hatása révén is stimulálja perisztaltikát. Posztoperatív ileus: a Dg felállítása nehéz. Mőtét utáni fiziológiás atónia arányos mőtét nagyságával. Folyamatosan mehet át ileusba. Nehéz differenciálni a funkc. és mech. ileust. Mech. elzáródásnál relaparotomia életfontosságú, funkc. ileusnál ez azonban szükségtelen, sıt életveszélyes lehet. A klinikai megítélés legyen a döntı!!! Vizsgálatok ismétlése (fizikális, UH, Rtg) Konzervatív therápia: mőtéti kontraindikáció funkcionális ileus a döntés kritériuma: elzáródás, peritonitis kizárása (symphaticotoniás gátlás, α1 rec. inhibíció)! A patofiziológia felderítésében Petri Gábor úttörı szerepet játszott. Idegi és hormonális hatás szimpatikus impulzus plexus Auerbachi adrenerg receptor gátolja a gyomor és béltraktus tónusát és a perisztaltikát ileus Megelızés: preoperatív béltisztítás gyors, atraumaticus mőtét foly. és elektrolitháztartás (K!!!) egyensúlyban tartása kellı oxigenisatio aminosavak, vitaminok, fehérjék megfelelı bevitele Bélmotilitási zavarok kezelése: 1.beöntés, hashajó, dexpanthenol infúzió (Bepanthen), korai mobilizáció, gyomorszonda, hólyagkatéter 2. GIT stimulálása: parasympathomimeticumok (Stigmosan, Mestinon, Ubretid) és hormonok: ceruletid (Takus) 3.súlyos esetben a gátló sympathicotonus áttörése gyógyszerekkel (trifluperidol, dihidroergotamin, chlorpromasin) majd stimuláció (ceruletid, stigmosan). A gátló mechanizmusok spinális, epi- vagy peridurális anesztéziával is jól befolyásolhatók. 8

9 Mesenterialis trombosis és embólia okozta Bélelhalás Tápcsatorna vérellátása a gyomortól a végbélig (aorta 3 páratlan zsigeri verıere): a. coeliaca = truncus coeliacus (gyomor, máj, lép, pancreas) a. mesenterica superior (Vater-papillától a colon flexura lienalisáig) a. mesenterica inferior (vastagbél bal felét az ampulla rectiig) a 3 fıtörzset collateralis hálózat köti össze a. gastroduodenalis-pancreaticoduodenalis (tr. coel. és a. mes. sup. közt) arcus Riolani (a. mes inf. és a. mes. sup. közt) Sudeck-féle anastomosis (a. iliaca interna és a. mesent inf. közt) A páratlan zsigeri artériák acut megbetegedései: arteriás embolia (50-80 %) szívbillentyőhiba ISZB szívritmuszavarok aneurysma arteriás thrombosis (20-30 %) arteriosclerosos endangiitis obliterans periarteritis nodosa aortadissectio (zsigeri verıerek szájadékában) zsigeri arteriák sérülései (ritka) nem occlusiv betegségek cardigén shock vasoconstrictio hypovolaemia haemorrhagia sepsis Fontosabb hasi arteriák elzáródása (magasság szerint): truncus coeliacus elzáródás jó collateralisok esetén tünetszegény (chr. elzáródásként késıbb ismerik fel) rossz collateralisok esetén acut necrosisok (gyomor, máj, lép, pancreas) ischaemiás toleranciaidı: 1-2 óra dg. és kezelés azonnali aortográfia ez alapján embolectomia (ÉLETMENTİ!!!) sajnos gyakran már késı a. mesenterica superior acut elzáródása következmény: bélelhalás (infarctus intestini) haemorrhagiás (90 %) anaemiás (10 %) 90 %-os halálozás (nagyon korai dg. esetén %) 9

10 a mesenterialis infarctusok 60 %-áért arteriás megbetegedés felelıs tünetek és mechanizmusuk: - kezdeti 1-2 órában hirtelen, heves, diffúz hasi fájdalom shock bélgörcsök - 2. órától fájdalom eltőnik ( megtévesztı csend ) szegényes fizikális lelet de közben irreverzibilis elváltozások alakulnak ki vasospasmus: halvány belek, erıs kontrkcióban 2-3 óra után a spazmus oldódik, a bél tonusát veszti capillarisok megtelnek vérrel foltos lividitás majd kékesfekete elszínezıdés - 12 óra múlva fájdalom újra kezdıdik + peritonealis tünetek perforáció miatt serosanguinolens váladék a peritoneum üregében bél lumenében is vér lehet (a mucosa elhal) lezajlás gyorsasága és mélysége függ: - érintett bélszakasz hossza - collateralis hálózat funkcióképessége thrombus tünetek lassabban alakulnak ki (fejlettebb collateralis keringés miatt) kezdetben bizonytalan tünetek pedig ekkor még lehetséges lenne a rekonstrukció nem mindig jellegzetesek a tünetek!!! súlyos tünetek már kialakult bélgangraena hányás pulzusszaporulat defense véres széklet diagnózis: labor - leukocytosis (rohamosan, végül extrém) - se. amiláz (mérsékelt) - se. TA, CPK, LDH - haemoconcentratio natív hasi átvilágítás - kezdetben nem jó (nincs meteorismus és nívóképzıdés) CT (fontos a korai felismerésben!!!) - gázárnyék színes duplex UH (gyors) mesenterialis angiographia (standard eljárás!!) 10

11 therapia: mindenképpen sebészi, sürgıs embolectomia (elsı 2-3 órában) - Fogarty-katéterrel (elıször az aorta felé, majd distalisan is) bélresectio (késıbb) - rövid elzáródás, izolált segmentelhalás esetén embolectomia + bélresectio thrombarteriectomia reimplantáció v. bypass mőtét - ha a Fogarty-ketéterrel nem tudunk bejutni az aortába second look - 24 órával az elsı mőtét után - laparotomiával (v. (ha lehet) laparoscopiával) megvizsgáljuk a belek életképességét - ha resectio kell, mindenképp laparotomiává konvertáljuk, majd kiterjesztett bélresectio a. mesenterica inferior acut elzáródása nem jár végzetes következménnyel enyhe tünetek leggyakoribb formája az acut sigmoidorectalis ischaemia ált. iatrogén (lekötés: vastagbélresectio, aneurysma resectio ) embolia thrombosis arteriosclerosis keringési zavar - átmeneti tensioesés - collapsus - cardialis gyengeség a. mesent. inf és bal a. hypogastrica együtt látja el a sigmoideorectalis bélszakaszt egyik verıér acut kiesése sem okoz keringési zavart a bı kollaterálisok miatt akár mindkét ér elzáródhat tünetmentesen, ha az occlusio fokozatos ha az egyik lezárt, a másikat pedig lekötjük következmények - enyhe, közepes, súlyos is lehet - submucosa oedema, haemorrhagia - ulceratio - nyh. utána gócosan elhal és lelökıdik - málnazselészerő széklet átmeneti keringési zavar esetén utána lehetséges a regeneráció elhúzódó izomzatra terjed hegesedés, zsugorodás tünetek: hasmenés bal hasfél fájdalom véres széklet tenesmus perforáció esetén peritonitis uralja a képet megelızés: a. mesent. inf. lekötés elıtt meggyızıdni az. a. hypogastrica átjárhatóságáról 11

12 diagnózis: labor natív hasi átvilágítás CT színes duplex UH (gyors) angiographia (standard) kezelés: ált. konzervatív - trafo - ab. - parent. só és folyadékpótlás perforáció esetén azonnal mőtét (resectio) Venás megbetegedések v. mesenterica sup. ismeretlen eredető (primer) thrombosisa v. mes. sup. szekunder thrombosisa gyulladás alvadási zavarok mechanikus lassult keringés exsiccatio Mesenterialis vénás thrombosis: okai: Csatlakozhat a v. portae thrombosisához következménye lehet hasi sepsisnek, a vér alvadási zavarainak Néha a rögösödés fogamzásgátlók szedésével magyarázható elzáródás következménye: bélelhalás kiterjedése és gyorsasága elsısorban az elzáródás helyétıl és a collateralis keringés lehetıségeitıl függ a nyálkahártya haemorrhagiás necrosisát a bélfal összes rétegének elhalása követi ez általában 6 óra alatt bekövetkezik ritkán a folyamat több napig is eltarthat Végül súlyos toxicosis diffúz peritonitis shock Fı tünet: nagy hasi fájdalom hirtelen kezdıdik nehezen lokalizalható gyógyszerekkel alig csillapítható Ritkán a fájdalom nem ilyen heves, ez késlelteti a felismerést hányinger, hányás hasmenés, székrekedés kezdetben feltőnıen rohamos az általános állapot romlása és az ezzel szemben szegényes hasi lelet közti különbség véres széklet, véres hasi punctatum jellemzı. 12

13 Terápia: részleges bélresectio jöhet szóba szelektív thrombolysis Pulmonalis embolia (portakeringés!) nem alakul ki következtében. 13

14 Hasi ischaemia, abdominalis steal-sy A páratlan zsigeri arteriák krónikus megbetegedései: arteriosclerosis congenitalis (coarctatio) fibromuscularis dysplasia aneurysma kompresszió Angina abdominalis a. mesent. sup. chr. szőkülete vagy elzáródása miatt ált. a többi zsigeri verıér hasonló megbetegedésével társul arteriosclerosis a kezdeti 2 cm-es szakaszon endarteritis obliterans perifériás segmentelzáródás szőkület fokától függıen elıször funkciózavar majd submucosus, mucosus fekélyek majd izomatrófia vagy hypertrófia (flórától függ) insufficiens collateralisok esetén acutnak megfelelı kép lehet tünetek: év étkezés utáni fájdalom, dyspragia a has középsı harmadában és a felsı hasfélben 20 min - 2 óra erıs fogyás, anorexia, malabsorptio csökkent xilózkiválasztás krónikus hasmenés, zsírszékelés (zsír és nitrogén a székletben) has felett hallgatózva esetleg systolés zörej hallható diagnózis: angiographia (oldalirányú) mőtéti indikációk: ha a 3 visceralis ág közül 2-n stenosis vagy csak az egyiken, de az súlyos Coeliaca axis syndroma truncus coeliacus compressio miatt okai coeliaca magas eredése rekesz mély eredése ggl. coeliacum vizenyıs gyulladása jellemzı ék alakú benyomatot ad az arterián társulhat másodlagos intimaszaporodás és hegesedés 14

15 tünetek bizonytalan hasi fájdalom feszülésérzés fogyás systolés zörej a proc. xyphoideus magasságában dg: angiographia (oldalirányú) megtöretés, leszorítás mőtét: verıérfelszabadítás indikáció: minden más kórkép (ulcus, chr. pancreatitis) kizárása után felsı median laparotomia lig. hepatogastricum átvágása Mesenterialis steal syndroma bal oldali arteria iliaca vagy aortaelzáródás collateralis rendszer: a. mes. inf. a. hypogastrica a. profunda femoris a bal alsó végtag vérigényét a visceralis erek rovására elégíti ki steal (vérlopás) a hasi erekbıl járáskor hasi fájdalmak dg.: aortográfia th.: mőtét (alsó végtagi keringés helyreállítása) 15

16 Perifériás érbetegség tünetei és kezelési lehetıségei Perifériás érbetegségek: perifériás érbetegségen (közismert nevén: érszőkületen) klasszikus értelemben az alsó végtag artériáinak obliteratív megbetegedését értjük Ide tartoznak: Arteriosclerosis obliterans Thromboangiitis obliterans (TAO), Buerger-kór Leriche-syndroma Angiopathia diabetica Anamnézis: tünetek, panaszok: ideje, súlyossága, tendenciája dysbasiás távolság mértéke dysbasias panaszok: görcsös jellegő fájdalom. Diff: neurospinalis claudicatio érzéketlenség zsibbadás végtag hımérséklet csökkenése izomatrophia artéria pulzációjának eltőnése nyugalmi fájdalom: 1. ujjak, metatarsusfejek magasságában jelentkezik, majd járásképtelenség alakul ki. A végtag lógatására csökken, azonban oedema alakul ki gangraena Raynaud fenomen migráló phlebitis (ritkán) Rizikófaktorok, elızı betegségek Arteriosclerosis obliterans: diabetes mellitus dohányzás kor atherogen dyslipidaemia hyperhomocysteinaemia emelkedett CRP hypertonia nem (férfiak) emelkedett plazma fibrinogen szint emelkedett plazma- és vérviscositas Thromboangiitis obliterans (TAO): Dohányzás nem (férfiak) 16

17 Családi kórtörténet: arteriosclerosis obliterans thromboangiitis obliterans diabetes mellitus hypertonia ISZB ischaemias cerebralis laesio dyslipidaemia elıfordulása. Kezelés Konzervatív th: a sebészileg már, vagy még nem kezelhetı panaszok enyhítése Rizikófaktorok kiiktatása: Nikotin stop Lipidanyagcsere rendezése Viszkozitás -tése Diabetes egyensúlyban tartása Cardialis kompenzálás Hypertónia mérséklése Fogyókúra Mozgás Gyógyszeres kezelés Fibrinolízis (strepto+urokinase) Antikoaguláció: heparin, cumarin Defibrinogenizáció: Arwin kígyómérget tartalmaz thrombocyta aggregáció gátlása: elsısorban szalicilátok vasodilatáció: kétes hatású. Hypoxia miatt már maximális vasodilat. van. lipidszinttıl függetlenül antilipidaemias kezelés fájdalom csillapítása kísérı betegségek kezelése (szénhidrát anyagcsere, szívelégtelenség (pumpafunkció javítása), anaemia rendezése (oxigénszállító kapacitás javítása)). a hypertonia jelentıs, hirtelen csökkentése kerülendı kritikus végtagischaemia esetén a systoles vérnyomást csak addig szabad csökkenteni, hogy a bokánál mért vérnyomás ne legyen kisebb, mint 50 Hgmm (végtagvesztés veszélye). antibioticum rutinszerő alkalmazása nem javasolt, azonban gangraenát kísérı gyulladásos reakció esetén systemas alkalmazása indokolt (Anaerob fertızés veszélye!). mozgásterápia kollaterálisok kifejlıdésének elısegítése Helyi kezelés fertıtlenítı oldatok javasoltak, kerülendı az antibioticum localis alkalmazása. gangraenas, purulens területeket el kell távolítani, a sebfelületeket lehetıség szerint szárazon kell tartani. A krónikus kritikus végtagi ischaemia célzott kezelési lehetıségei: Intervenciós radiológiai beavatkozások (percutan transluminaris angioplastica (PTA, Dotter), stent implantáció, stb.) Localis fibrinolysis Érsebészeti módszerek (érreconstructio, desobliteratio, stb.). Amennyiben ez nem lehetséges, úgy hyperemizáló eljárás (sebészi, vagy kémiai sympathectomia) jön szóba. Konzervatív kezelés 17

18 18 Sebészet II. félév Célzott konzervatív kezelés: Haemodilutio: isovolaemiás, vagy enyhén hypervolaemiás, macromolekulát tartalmazó oldattal és haemorheologiai kezelés (vasoaktív szerek, defibrinegatio, prostaglandin származékok) heparin, hyperbaricus oxigenkezelés systemás, vagy localis fibrinolysis (esetenként, a szakma szabályai szerint) Thromboangiitis obliterans kezelése Vasoaktív szerek, haemorheologicumok per os, vagy iv., Thrombocyta aggregáció gátlók a nem kritikus végtagi ischaemia stádiumában. Intervenciós radiológiai, érsebészeti beavatkozások: A várható eredményt kisebb, így a beavatkozás eldöntése gondos egyedi mérlegelést igényel. A diabeteses angiopathia kezelése esetén a fenti irányelvek alkalmazása javasolt. Kiemelt figyelmet érdemel a diabeteses láb, ill. a kialakult seb kezelése. A gyakori infectio esetén antibioticum alkalmazása, a seb szárazon tartása, superinfectiotól való védése szükséges. A következményes osteomyelitis felismerése és kezelése alapvetı a végtag sorsa szempontjából. Intervencionális radiológiai módszerek: PTA= percutan transluminalis angioplastica: Seldinger technika. A femoralis. 1. kontrasztanyagos tájékozódás, majd ballonkatéter tágítás. Elınye: lokálban, rossz állapotú betegeken is, diagnosztokával egyidıben, rövidebb ápolás. Szövıdménye: vérzés, perforáció,ruptúra, embolzáció Stent behelyezése: Seldinger, elızıleg PTA, fémspirál. Endoprothesis: aneurysmák ellátására dolgozták ki. Seldinger, az aneurysmás érszakasznál hosszabb protézis beültetése, értágulat felett és alatt stentekkel rögzítése Vena cava filter: korrekt antikoaguláns Th. mellett ismétlıdı és életet veszélyeztetı pulm. embóliák kivédése. Seldinger. V.c.i. subrenalis szakaszába szőrık. Terápiás embolizáció, intraluminális sclerotozáció: GIT vérzések, hypervasculáris tumorok, AV fistulák. Seldinger. Drótspirálok, vérzéscsillapító szivacsdarabok bejuttatása elzárás Szelektív gyógyszeres kezelés: intraarterialis cytostaticus Th, fibrinolysis, Mőtéti módszerek: érsebészet, angiographia alapján Hyperaemisáló mőtétek: a thoracalis és lumbalis szakaszon a sympathicus harántlánc ganglionok eltávolítása precapillaris arteriola dilat. Dekomprssziós eljárások: verıér vagy nagy véna felszabadítása külsı nyomás alól pl: nyaki borda Embolectomia, thrombectomia: Fogarty katéter Elzárt érszakasz újra megnyitása: egyik leggyakoribb. Thrombendarteriectomia: trombus eltávolítása intimával vagy mediával. Lehet győrős eszközzel vakon (Vollmar), vagy megnyitással. Hátrány: kisebb érágak a beavatkozás szakaszán eltömıdnek Elzárt érszakasz pótlása: beteg érdarab eltávolítása után az érszakaszok egyesítése érpótló anyaggal Elzárt érszakasz áthidalása: helybenhagyott beteg érszakasz áthidalása. A bypass mindig az adó és kapó artéria megnevezésével írja le a mőtétet. Hátrány: jelentıs nagyságú idegen anyag beültetése. Elıny: kicsi hibalehetıség Elzárt érszakasz kiiktatása: az artéria, véna transpositioja. Pl. a. subcl. elzáródása: a még átjárható szakaszt a carotisba ültetjük, az elzárt szakaszt így kiiktatjuk. PALMA mőtét: v. iliaca kiiktatása. Vénás vér ellenoldalra vezetése. Elıny: nincs idegen anyag. Hátrány: természetellenes haemodinamikát hoz létre. Érplasztika: szőkület kiiktatása a körfogat növelésével. A szőkület helyén tágító foltot varrunk az érre.

19 Atípusos áthidalások: beteg szakasz pótlására távoli erek összeköttetése. Leggyakoribb: axillofemoralis, femorofemoralis. Mőanyag csı a 2 ér közt subcutan. Minimálisan invazív módszer: endoscoppal, laparoscoppal. Érmegnyitás, resectio, érvarrat. Konvertálás: ha vérzés, technikai nehézség vagy szövıdmény miatt a hagyományos módon fejezzük be. Alkalmazás: peritoneális vénák lekötése, aortobifemoralis bypass Távvezérelt mőtét: számítógép és maipulációs karok. Drága nagyon. Fıleg coronaria erek sebészete. Kombinált módszerek: többszakaszos elzáródás során lehetıség van: PTA-ra, stent beültetésre, intraluminalis protezis beültetésre, áthidalásra, érpótlásra, ezek egyidejő alkalmazására. Resectio, -ectomia, amputatio: haemengioma, aneurysma, vénatágulat, necroticus terüetek teljes vagy részleges eltávolítása. Végtagamputatio. Összefoglalva 6 terápiás lehetıség van: 1. rizikófaktor csökkentés 2. kísérıbetegség kiiktatás 3. collaterális keringés fokozás 4. stenosis, occlusiok kiküszöbölése 5. alkalmazkodás-javítás a csökkent vérellátáshoz 6. alkalmazkodás-javítás a definitíve kiesett funkciók pótlására Az ellátás megfelelıségének indikátorai: Thrombocyta aggegáció gátló kezelésben részesülı betegek aránya. Statin kezelésben részesülı betegek aránya. Intervenciós radiológiai beavatkozások aránya. Éves amputatiok száma. Amputált végtagok száma. Érsebészeti beavatkozások aránya. Mortalitás. Gondozás 1. Rendszeres ellenırzés: háziorvosnál 3 havonta, angiológia szakrendelésen 6 havonta, progresszió esetén 3 havonta. 2. Megelızés: nikotin absztinentia, rendszeres fizikai tréning, egészséges táplálkozás, rizikó állapotok rendszeres szőrése. 3. Kezelés várható idıtartama/prognózis A kezelés folyamatos, a halálozás komplex rizikócsökkentı kezelés nélkül 5 év alatt30 %. 19

20 Occlusiv verıérbetegségek tünetei, kezelési lehetısége Verıérbetegségek: organikus occlusiv dilatativ funkcionális Vasospasticus syndroma Raynaud-kór Occlusiv érbetegségek: embolia, thrombosis aortadissectio arteriosclerosis Raynaud-kór TOS Subclavian-steal sy. Buerger-kór (TAO) TIA fibromuscularis hyperplasia angiopathia diabetica Mönckeberg-féle mediasclerosis Vasculitisek (PAN, Wegener, Takayashu) autoimmun betegségek (SLE, RA) (Részletesen kifejtve a fontosabbakat lásd a többi tétel!) Kialakulás gyorsasága: Acut - embolia, thrombosis, aortadissectio Chronicus - a többi Lokalizáció: Supraaorticus ágak Subclavian steal sy. Carotis recovery sy: Tr.brachiocephalicus elzáródás. Bal carotis töltése circulus Willisii jobb carotisban áramlás megfordul, vér lefelé, az a. subclavia felé folyik Cerebrovascularis bet.: 1. TIA: múló neurológiai góctünetekkel járó állapot 7-10 perces szünet 2. TMB=amaurosis fugax: percig 3. THS=transiens hemispherialis sy: átmeneti teljes hemispherialis tüneteggyüttes 4. progresszív agyi keringési zavar: ismétlıdı, egyre súlyosabb TIA 5. RIND=reversibilis ischaemiás neurológiai deficit: 1 óránál hosszabb TIA, mely 1 hét alatt tünetmentesen gyógyul 6. PRIND=progresszívRIND: hosszantartó, ismétlıdı, romlóneurológiai tünetekkel és teljes remissiókkal járó állapot, mely rövid idın belül végleges maradványtüneteket okoz. Dg: CT-, MR angio, duplex scan. 20

21 Th: stent, thrombendarteriectomia surgıs mőtét: PRIND Tünetmentes állapotban, min. 75%os stenosis Lezajlott TIA után célszerő ha lehet legalább 1 hónapot várni a mőtéttel Teljes elzáródást és definitíven károsodott beteget soha sem operálunk, asymptomatikus beteget ritkán felsı végtag Subclavian steal sy. TOS Buerger Raynaud Atherosclerosis Scalenus anterior sy: izom hegesedés, rövidülés megemeli 1. bordát. Adson-féle manıver: beteg kinyuljtja a nyakát, mély levegı, állát vizsgált oldal felé fordítja, miközben karja az oldalához fekszik radialis pulzus eltőnik vagy csökken Costoclavicularis sy: clavicula+1. borda közti beszőkült rés. Kar felemelésekor fıleg Nyaki borda GI acut bélelhalás acut sigmoidorectalis ischameia chr. angina abdominalis coeliaca axis sy. mesenterialis steal sy. alsó végtag acut chr. claudicatio intermittens (dysbasia intermittens) gangraena, ulcus diabeteses láb Arteriosclerosis rizikófactorai (Framingham-study alapján): nem módosítható: életkor (ált év felett) férfi nem családi történet és genetikai faktorok (pl. familiaris hypercholesterinaemia: LDLreceptor mutáció a 19-es kromoszómán, domináns, mendeli öröklıdés) etnikum (rassz) módosítható: dyslipidaemia (oxidált LDL endotheltoxikus) hypertensio (165/95 felett, falat károsítja) dohányzás (endothelen mutagen) diabetes (DM), egészségtelen táplálkozás 21

22 bizonytalan: obesitas ülı életmód (fizikai inaktivitás) stressz (A-típusú személyiség) depresszió alacsony szocio-ökonómiai státusz (SES) magas szénhidrátbevitel, lipoproteinek (LPA) telítetlen (transz) zsírsavak Chlamydia pneumoniae magas homocys gyulladás (magas CRP) abnormális véralvadás alkohol BK hypertrophia (LVH) nık speciális helyzete (bizonyos tényezık jelenléte esetén a nık is veszélyeztettebbek lehetnek): nıi nemre specifikus rizikófactorok: ösztrogénhiány orális contraceptívumok (fogamzásgátlók) polycystás ovarium syndroma (PCOS) nıknél fokozott kockázat: dohányzás magas TG esetén nıknél gyakoribb DM depresszió Arteriosclerosis megjelenési formái: ISZB Cerebrovascularis ischaemia (TIA, stroke) Perifériás okkluzív verıér betegség (alsó végtagi verıérszőkület) Visceralis ischaemia (vasc okok is okozhatják (tr. coel., a. mesent. sup. és inf.) Klinikai kép: claudicatio intermittens (kirakatbetegség) alsó végtagi verıérbetegség tünete intermittáló sántítás biz. távolságot meg tud tenni majd vádligörcs meg kell állni távolsággal jellemezzük acralis gangraena, trófikus ulcusok súlyosabb esetben... Verıérbetegségek diagnosztikája: anamnézis fizikális vizsgálat: inspectio palpatio auscultatio labor 22

23 Doppler-UH a szőkület súlyosságát a peak systolic velocity mutatja meg eldönthetı, hogy szükséges-e mőtét. 50 %-os elzáródásnál gyógyszer a jobb 70 % a határ 70 % felett mőtét a jobb Invazív vizsgálatok Katéteres angiográfia Seldinger módszerrel Intraoperatív angiográfia DSA (digitális substractiós angiográfia) CT spirál, 3D, CT angiográfia MRA Sebészet II. félév Fontaine stádiumok I. std. subklinikai std.: tünetek, panaszok nincsenek, véletlenül dg. II. std. claudicatio intermittens: A 200 m felett claud. gyógyszeres th. B < 200 m claud. angiogr. után mőtét III. std. nyugalmi fájdalom IV. std. trophicus zavar, gangraena Krónikus verıérbetegségek terápiája: konzervatív kezelés mindig ezzel kezdjük rendszeres járásgyakorlatok, értorna TCT aggregáció gátlók (Aspirin, Plavix, Ticlopidin stb.) rizikófaktorok befolyásolása (hypertensio, hyperlipidaemia, dohányzás, DM) alternatív módszerek (nem evidence-based) haemorheologiai hatású gyógyszerek infusiós kezelés haemodilutio sebészi-intervenciós súlyos vagy nem reagáló esetben Intervencionális radiológiai módszerek: PTA= percutan transluminalis angioplastica: Seldinger technika. A femoralis. 1. kontrasztanyagos tájékozódás, majd ballonkatéter tágítás. Elınye: lokálban, rossz állapotú betegeken is, diagnosztokával egyidıben, rövidebb ápolás. Szövıdménye: vérzés, perforáció,ruptúra, embolzáció Stent behelyezése: Seldinger, elızıleg PTA, fémspirál. Endoprothesis: aneurysmák ellátására dolgozták ki. Seldinger, az aneurysmás érszakasznál hosszabb protézis beültetése, értágulat felett és alatt stentekkel rögzítése Vena cava filter: korrekt antikoaguláns Th. mellett ismétlıdı és életet veszélyeztetı pulm. embóliák kivédése. Seldinger. V.c.i. subrenalis szakaszába szőrık. Terápiás embolizáció, intraluminális sclerotozáció: GIT vérzések, hypervasculáris tumorok, AV fistulák. Seldinger. Drótspirálok, vérzéscsillapító szivacsdarabok bejuttatása elzárás Szelektív gyógyszeres kezelés: intraarterialis cytostaticus Th, fibrinolysis, 23

Érsebészeti metodikai levél

Érsebészeti metodikai levél Érsebészeti metodikai levél A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetőségének ajánlása 1. Az extracranialis artériák helyreállító sebészete A supraaorticus értörzsek helyreállító érsebészetében

Részletesebben

ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése

ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése Finanszírozási protokoll háttéranyaga Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1249 TARTALOMJEGYZÉK Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovascularis betegségekről Készítette: a Magyar Stroke Társaság Vezetősége I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Klinikai irányelv az acut ischaemias stroke i.v. thrombolysis kezelésére

Klinikai irányelv az acut ischaemias stroke i.v. thrombolysis kezelésére Klinikai irányelv az acut ischaemias stroke i.v. thrombolysis kezelésére A Magyar Stroke Társaság készítette a Neurológiai Szakmai Kollégium egyetértésével. 2005 1 Betegség/betegségcsoport neve Szakmakód

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS BRONCHOLÓGIA FELNİTT- ÉS GYERMEKKORBAN TRANSTHORACALIS TŐBIOPSZIA

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS BRONCHOLÓGIA FELNİTT- ÉS GYERMEKKORBAN TRANSTHORACALIS TŐBIOPSZIA DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS BRONCHOLÓGIA FELNİTT- ÉS GYERMEKKORBAN TRANSTHORACALIS TŐBIOPSZIA A Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium ajánlása 2005. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Diagnosztikus és terápiás bronchológia

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a cerebrovascularis betegségek ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a cerebrovascularis betegségek ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a cerebrovascularis betegségek ellátásáról A Magyar Stroke Társaság és a Neurológiai Szakmai Kollégium szakmai irányelve, 2010 Készítette: A Magyar Stroke

Részletesebben

ABSZTRAKTOK. AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2

ABSZTRAKTOK. AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2 AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2 1 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Központi Radiológiai Diagnosztika, Invazív Radiológia,

Részletesebben

Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll - háttéranyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés Kiskunhalas, Bibó István Gimnázium 2013. április 25-27.

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés Kiskunhalas, Bibó István Gimnázium 2013. április 25-27. Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés Kiskunhalas, Bibó István Gimnázium 2013. április 25-27. ESETBEMUTATÁS és POSZTER absztraktok I. panel: Mellkasi

Részletesebben

A Marfan-syndroma szívsebészeti vonatkozásai

A Marfan-syndroma szívsebészeti vonatkozásai A Marfan-syndroma szívsebészeti vonatkozásai Írta: Seres-Sturm Lajos, VI. éves orvostanhallgató, Általános Orvostudományi Kar, Semmelweis Egyetem, Budapest Konzulens: Dr. Szabolcs Zoltán egyetemi docens,

Részletesebben

Hypertensiv krízisállapotok és a perioperatív hypertonia aktualitásai

Hypertensiv krízisállapotok és a perioperatív hypertonia aktualitásai ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK / REVIEW ARTICLES Hypertensiv krízisállapotok és a perioperatív hypertonia aktualitásai Actualities of hypertensive crises and perioperative hypertension Gondos Tibor 1, Futó Judit

Részletesebben

Elhunyt betegek boncolása során kiderült, hogy az Alzheimer-kórban szenvedık agyában összecsapódott, elpusztult idegsejtek találhatók..

Elhunyt betegek boncolása során kiderült, hogy az Alzheimer-kórban szenvedık agyában összecsapódott, elpusztult idegsejtek találhatók.. Alzheimer-kór Rövid leírás: A kórkép klinikai és patológiai jellemzıit elsıként 1906-ban Alois Alzheimer ismertette. A leírójáról elnevezett betegség a demenciák, azaz elbutulással járó tünetegyüttesek

Részletesebben

gei Dr. Telek Géza Semmelweis Orvostudományi Egyetem Tanszék

gei Dr. Telek Géza Semmelweis Orvostudományi Egyetem Tanszék A szív és érrendszer betegségei gei Dr. Telek Géza Semmelweis Orvostudományi Egyetem III.sz Sebészeti Tanszék 2007. október Normal Cardiac Circulation Normál l folyadék homeostasis Érfalak integritása

Részletesebben

A képalkotó diagnosztika és a radiológiai intervenciók szerepe a pulmonalis embolia kórismézésében és gyógyításában

A képalkotó diagnosztika és a radiológiai intervenciók szerepe a pulmonalis embolia kórismézésében és gyógyításában A képalkotó diagnosztika és a radiológiai intervenciók szerepe a pulmonalis embolia kórismézésében és gyógyításában A Radiológiai Szakmai Kollégium ajánlása 2005. Készítette: dr. Battyány István PhD, tanszékvezető

Részletesebben

Elnöki köszöntõ! Elnöki köszöntõ!

Elnöki köszöntõ! Elnöki köszöntõ! KÖSZÖNTÕ Elnöki köszöntõ! Sok szeretettel köszöntöm a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT), valamint a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság (MACIRT) közös kongresszusának

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A colorectalis daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A colorectalis daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A colorectalis daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Gasztroenterológiai, Nukleáris Medicina,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovácsné Mercs Mónika. Geriátriai ismeretek I. Fogalmak, jellemző betegségek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kovácsné Mercs Mónika. Geriátriai ismeretek I. Fogalmak, jellemző betegségek. A követelménymodul megnevezése: Kovácsné Mercs Mónika Geriátriai ismeretek I. Fogalmak, jellemző betegségek A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban A követelménymodul száma: 1865-06

Részletesebben

A Marfan szindróma szívsebészeti vonatkozásai

A Marfan szindróma szívsebészeti vonatkozásai Habilitációs tézisek 1 A Marfan szindróma szívsebészeti vonatkozásai Dr. Szabolcs Zoltán Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Szívsebészeti Klinika Budapest 2010 2 A Marfan szindróma szívsebészeti

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tyahur Szilvia. A szív- és érrendszeri betegségek csoportosítása, kialakulásukban szerepet játszó életmódbeli

MUNKAANYAG. Tyahur Szilvia. A szív- és érrendszeri betegségek csoportosítása, kialakulásukban szerepet játszó életmódbeli Tyahur Szilvia A szív- és érrendszeri betegségek csoportosítása, kialakulásukban szerepet játszó életmódbeli hibák, a megelőzés lehetőségei A követelménymodul megnevezése: Egészségmegőrzés - egészségfejlesztés

Részletesebben

AZ IDŐSELLÁTÁS KLINIKAI ÉS KISKLINIKAI ALAPISMERETEI

AZ IDŐSELLÁTÁS KLINIKAI ÉS KISKLINIKAI ALAPISMERETEI 0 A KERINGÉSI- ÉS A VÉRKÉPZŐ RENDSZER BETEGSÉGEI ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET Magyarországon a halálozások több mint a fele a keringési betegségeknek tulajdonítható, melyek közül a legfőbb halálok a koszorúér-betegség

Részletesebben

Az akut stroke diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Az akut stroke diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Az akut stroke diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2011. április 30. Azonosítószám:

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Akut carotis revaszkularizáció progresszív stroke esetén

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Akut carotis revaszkularizáció progresszív stroke esetén 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Akut carotis revaszkularizáció progresszív stroke esetén Írta: DR. BARANYAI ÁRPÁD, DR. DLUSTUS BÉLA, DR. TÓTH GYULA, DR. VALLUS GÁBOR Bevezetés A carotis endarteriectomia negyven

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Cardiomyopathiák. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Cardiomyopathiák. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium Felosztás Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Cardiomyopathiák Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium A cardiomyopathiák ma már bonyolult felosztásánál célszerű Goodwin és munkatársai

Részletesebben

2005; 9 (S6):185 252. A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI 205. ACEgátló. javasolt* javasolt javasolt javasolt ve, di*

2005; 9 (S6):185 252. A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI 205. ACEgátló. javasolt* javasolt javasolt javasolt ve, di* 2005; 9 (S6):185 252. A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI 205 15. táblázat. Az antihypertensiv gyógyszerválasztás elvei Rizikófaktor, szövõdmény, társbetegség, speciális állapot ARB Diureticum

Részletesebben

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll Tuberkulózis diagnosztikus és terápiás protokoll Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium 2009. I. Alapvetı megfontolások 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe 1.1. A protokoll témája a tuberkulózis

Részletesebben

Az emésztőrendszer sebészete

Az emésztőrendszer sebészete Az emésztőrendszer sebészete Dr. Telkes Gábor Budapest, 2007 Főiskolai Jegyzet 1 Ajánlom írásomat Peti fiamnak, és Zsófi lányomnak, akiktől rengeteget tanultam az egészséges táplálkozásról (is), valamint

Részletesebben

INTENZÍV TERÁPIA Egyetemi jegyzet

INTENZÍV TERÁPIA Egyetemi jegyzet INTENZÍV TERÁPIA Egyetemi jegyzet Összeállította: Dr. Molnár Zsolt Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Pécs, 2004 1 Előszó A

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE Dr. Szők Tibor Témavezetı: Dr. Édes István egyetemi tanár Debreceni Egyetem Orvos-

Részletesebben

MINIMUM KÉRDÉSEK KARDIOLÓGIA ÁOK

MINIMUM KÉRDÉSEK KARDIOLÓGIA ÁOK MINIMUM KÉRDÉSEK KARDIOLÓGIA ÁOK 1. Az alábbiak közül válassza ki a rheumás lázra igaz megoldásokat: A) A rheumás láz A típusú Streptococcus fertőzés okozta pharyngitis okozta autoimmun reakció következménye

Részletesebben

A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal

A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Közszolgálati Tanszék A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal 1093 Budapest,

Részletesebben