Sebészet II. félév. Sebészet jegyzet II. félév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sebészet II. félév. Sebészet jegyzet II. félév"

Átírás

1 Sebészet jegyzet II. félév 1

2 Ileus tünettana és kórisméje Fogalma: a bél különbözı fokú, és eredető passage zavara. Ileusbetegség: a helyi passage zavar következményeként fellépı, az egész szervezetet érintı következményes endogén eredető elváltozása. Jellege: Mechanikus (intraluminális, extraluminális és intramuralis ok, lehet teljes vagy részleges) Obstrukciós occlusio, obturatio Stranguláció primer vérellátási zavar funkcionális paralyticus spasticus vegyes - ha ált-ban késın felismert mech. ileus miatt kialakult bélfalkárosodás okozta peritonitis idézi elı pl: TBC, diverticulitis Okai: Mechanikus ileus I. Obstrukció 1. Lumenelzáródás belülrıl (intraluminális) - epekı - idegentest - paraziták 2. Bélelváltozás (intramurális) - gyulladás (Crohn) - tumor - polyp 3. Külsı kompresszió (extraluminális) - külsı és belsı sérv strangulatio nélkül - adhesio - becsípıdés - extraintestinalis tumor II. Stranguláció Volvulus Invagináció sérvek Funkcionális ileus I. paralyticus 1. Metabolikus és hormonális zavar - Elektrolizavar Kálium!!! - hypoproteinaemia - dystrophia - DM - hypothyreosis - pheocromocytoma 2

3 2. Toxinok és gyógyszerek - peritonitis - botulismus - pneumonia - urémia - enteritis - ganglion blokkolók - pszichofarmakonok - morfin és származékai - anticholinerg szerek 3. Reflectorikus - postoperativ laparotomia - perforáció - pancreatitis - peritonizmus - haematoma - hasi trauma - colica - csigolyatörés - húgyhólyag túlfeszülés 4. Vascularis: - stranguláció - mesenteriális bélelhalás - portális hypertensio - jobb szívfél elégtelenség 5. Centrális idegi elváltozás - tumor - trauma - gyulladás 6. chr. idiopathiás pseudoobstructio - Számos megbetegedésnél II. Spasztikus porfiria ólom és arzénmérgezés tabes ulcus parazita hisztéria 3

4 4 Sebészet II. félév

5 Diagnózis: 1. Anamnézis: korábbi mőtétek: appendectomia, nıgyógyászati beavatkozások, nagyobb hasi mőtétek után gyakori adhesios ileus trauma különbözı betegségek, fıleg belgyógy-i (epekı, DM, porfíria), nıgyógy-i (adnexitis), uro-i (vesekı), neuro-i szedett gyógyszerek: pszichiátriai szerek antihypertenzivek, anticholinerg nikotin, koffein abusus, hashajtók 2. Fizikális vizsgálat: a, inspectio: általános állapot: - nyelv, nyálkahártya, bır turgora - vizelet koncentráltsága - shock jelei meteorizmus - bélkontúrok - mőtéti hegek - sérv elıdomborodás b, palpatio: hasfal disztenzió jelei peritonitis jelei sérvkapuk, mőtéti hegek áttapintása RDV: - szők ampulla mechanikus ileus - tág ampulla paralytikus ileus - vérnyom a kesztyőujjon: stranguláció rectum carcinoma invaginatio c, auscultatio: - Megfelelı ideig és különbözı helyen hallgassuk a beleket - mechanikus ileus esetén: hyperperisztaltika, és görcsös fájdalom jelentkezik egy idıben - paralytikus ileus esetén: néma has: hosszabb és ismételt hallgatózással sem hallunk semmit - A meteorisztikus disztenzió: felerısödött szív- és aortahangokat hallunk. - Tónustalan, gázzal és folyadékkal telt GI a hasfal rázkódtatásával (ballotálás), percusszióval csobogó hangot (loccsanás) hallunk. 5

6 3. Rtg: Ileusgyanúban egy mellkasi (natív PA) és két hasi (natív álló és fekvı helyzetben) felvételt kell készíttetnünk. Az ileusra jellemzı rtg jel: NÍVÓKÉPZİDÉS: az intraluminálisan elhelyezkedı gáz és folyadékgyülem különbözı megjelenési formái. A különbözı bélszakasz más és más alakban mutatkozik. - Normális esetben jejunum Kerkring redık jelenléte ileum Kerkring redık hiánya vastagbél haustrák A betegség stádiumai: - 1. aktív bélkacsok és kevés folyadék - 2. sok folyadék és kevés gáz - 3. folyadékkal telt bélkacsok gáz nélkül Figyelembe kell venni rtg értékelésekor: Distensio ileus nélkül is lehet, pl aerophagok idegesség, fájdalom, scleroderma, psichopharmaconok, endoscopia után Nívóképzıdés nem mindig azonos ileussal egészségesekben is lehet: hypokalaemia, hasmenés, entero(col)itis, beöntés, tápszonda Gázgyülem hiánya a nívóképzıdést megakadályozhatja: hányás, nasogastr.sondán át való leszívás, mesenteriális erek lezáródása. Ha a natív felvétel nem kielégitı kontrasztanyagos vizsgálat kell! kontrasztanyag használata: - vízben oldékony anyag: vastagbél ileus beöntés formájában - funkcionális ileus elkülönítésére per os: Gastrografin - az ileus differenciáldiagnózisában segítséget nyújt - tájékoztat az elzáródás mértékérıl 4. UH: differenciál Dg felállításában segít Elkülöníthetı mechanikus ileus: hyper- és ingaperisztaltika paralytikus: hypomotilitásos, atóniás kép az obstrukció okát is ki lehet mutatni: tumor kokárdajel!!! gyulladásos bélfal invagináció epekı a késıi szakaszban a masszív dilatáció, ill. folyadékkal telt bélkacsok miatt már nem differenciálható a mech. és obst. ileus. 5. Endoscopia: rectosigmoideoscopia colonoscopia szövettan!! lehetısége + terápiás felhasználás!! 6. CT 7. Labor a következményes elváltozások súlyosságának megállapítása lactat szint emelkedés a bélnecrosist jelezheti, de nem bizonyító értékő 6

7 Therápia: Azonalli operáció ritkán szükséges, ált. legalább 12 óra áll rendelkezésre kórisme tisztázására. A diagnosztikával egyidıben megkezdjük a mőtéti elıkészítést is. 3 megoldás (részletesen ld. alább): a, azonnali mőtét b, obszerváció és további diagnosztikus lépések c, csak konzervatív therápia Sürgıs mőtét: A mőtét sürgıssége: (a fenyegetı bélfalnecrosis határozza meg) 1-2 órán belül A vérellátás közvetlen veszélyeztetettsége esetén: - stranguláció - volvulus - incarceratio - invaginatio - thrombosis - embolia hosszabb idı eltelte is megengedhetı a vérellátás közvetett, fokozatosan fellépı veszélyeztetettsége esetén vékonybél ileus: veszélyesebb gyakoribb a súlyos vérellátási zavar minél orálisabb a mech. vékonybél ileus oka, annál sürgısebb a mőtét!! vastagbél ileus van idı kórok tisztázására Célja: megszüntetni a bélelzáródás okát: bél megnyitása vagy resectio a belek dekompressziója: tónus visszanyeretése recidiva megelızése A belek tehermentesítése, dekompressziója: a feltorlódott béltartalom leszívása enterotomián át. Elıny: leggyorsabb, legkiadósabb Hátrány: hasüreg fertızıdése toxicus baktériumokkal dekompresszió nasogastricus szondával és egyidejő leszívás. Elıny: belet nem kell megnyitni, belet is sínezi. Hátrány: bejuttatása nehézkes lehet, sokszor eldugul. Manuális, antiperistalticus dekompresszió: egyszerő, megbízható. Kézzel orális irányba távolított béltartalom a gyomorból szondával leszívható. Adhesios ileus 5-15%-ban recidivál cél: megelızés: atraumatikus operáció a vékonybelek belsı sínezése a vékonybelek plicatioja: NOBLE-féle harmonikaszerő mőtét belek megtöretését megakadályozza. Vékonybélkacsokat harmónikaszerően egymás mellé fektetve rögzítjük egyes öltésekkel. CHILD-PHILLIPS-eljárás: U öltésekkel fixáljuk a belet. A mőtét után a beleket fiziológiás konyhasó oldattal mossuk át toxinok -tése. Ez után belek elrendezése, cseplesszel lefedése. 7

8 Obszerváció: GI leszívása megfelelı elektrolit és folyadék pótlása perisztaltika befolyásolása gyógyszeresen a bélmotilitás gátló szerek leállítása az alap és kísérı betegségek kezelése így javulhat a beteg általános állapota ha késıbb mőtétre is kerül sor, kedvezıbb körülményekkel állunk szemben. Sebészet II. félév Kérdéses mőtéti indikáció: Fenyegetı bélelhalás vagy komplett ileus egyértelmően kizárható konzervatív Th, beteg állapotának javítása gyomorszonda vékonybélszonda: ha nem kell sürgısségi operáció gyomorszonda helyett vagy mellett. Egyben vékonybél kiürítésére is jó, stasis megszőntetése. Ez után kontrasztanyag adása. Ez már ozmoticus hatása révén is stimulálja perisztaltikát. Posztoperatív ileus: a Dg felállítása nehéz. Mőtét utáni fiziológiás atónia arányos mőtét nagyságával. Folyamatosan mehet át ileusba. Nehéz differenciálni a funkc. és mech. ileust. Mech. elzáródásnál relaparotomia életfontosságú, funkc. ileusnál ez azonban szükségtelen, sıt életveszélyes lehet. A klinikai megítélés legyen a döntı!!! Vizsgálatok ismétlése (fizikális, UH, Rtg) Konzervatív therápia: mőtéti kontraindikáció funkcionális ileus a döntés kritériuma: elzáródás, peritonitis kizárása (symphaticotoniás gátlás, α1 rec. inhibíció)! A patofiziológia felderítésében Petri Gábor úttörı szerepet játszott. Idegi és hormonális hatás szimpatikus impulzus plexus Auerbachi adrenerg receptor gátolja a gyomor és béltraktus tónusát és a perisztaltikát ileus Megelızés: preoperatív béltisztítás gyors, atraumaticus mőtét foly. és elektrolitháztartás (K!!!) egyensúlyban tartása kellı oxigenisatio aminosavak, vitaminok, fehérjék megfelelı bevitele Bélmotilitási zavarok kezelése: 1.beöntés, hashajó, dexpanthenol infúzió (Bepanthen), korai mobilizáció, gyomorszonda, hólyagkatéter 2. GIT stimulálása: parasympathomimeticumok (Stigmosan, Mestinon, Ubretid) és hormonok: ceruletid (Takus) 3.súlyos esetben a gátló sympathicotonus áttörése gyógyszerekkel (trifluperidol, dihidroergotamin, chlorpromasin) majd stimuláció (ceruletid, stigmosan). A gátló mechanizmusok spinális, epi- vagy peridurális anesztéziával is jól befolyásolhatók. 8

9 Mesenterialis trombosis és embólia okozta Bélelhalás Tápcsatorna vérellátása a gyomortól a végbélig (aorta 3 páratlan zsigeri verıere): a. coeliaca = truncus coeliacus (gyomor, máj, lép, pancreas) a. mesenterica superior (Vater-papillától a colon flexura lienalisáig) a. mesenterica inferior (vastagbél bal felét az ampulla rectiig) a 3 fıtörzset collateralis hálózat köti össze a. gastroduodenalis-pancreaticoduodenalis (tr. coel. és a. mes. sup. közt) arcus Riolani (a. mes inf. és a. mes. sup. közt) Sudeck-féle anastomosis (a. iliaca interna és a. mesent inf. közt) A páratlan zsigeri artériák acut megbetegedései: arteriás embolia (50-80 %) szívbillentyőhiba ISZB szívritmuszavarok aneurysma arteriás thrombosis (20-30 %) arteriosclerosos endangiitis obliterans periarteritis nodosa aortadissectio (zsigeri verıerek szájadékában) zsigeri arteriák sérülései (ritka) nem occlusiv betegségek cardigén shock vasoconstrictio hypovolaemia haemorrhagia sepsis Fontosabb hasi arteriák elzáródása (magasság szerint): truncus coeliacus elzáródás jó collateralisok esetén tünetszegény (chr. elzáródásként késıbb ismerik fel) rossz collateralisok esetén acut necrosisok (gyomor, máj, lép, pancreas) ischaemiás toleranciaidı: 1-2 óra dg. és kezelés azonnali aortográfia ez alapján embolectomia (ÉLETMENTİ!!!) sajnos gyakran már késı a. mesenterica superior acut elzáródása következmény: bélelhalás (infarctus intestini) haemorrhagiás (90 %) anaemiás (10 %) 90 %-os halálozás (nagyon korai dg. esetén %) 9

10 a mesenterialis infarctusok 60 %-áért arteriás megbetegedés felelıs tünetek és mechanizmusuk: - kezdeti 1-2 órában hirtelen, heves, diffúz hasi fájdalom shock bélgörcsök - 2. órától fájdalom eltőnik ( megtévesztı csend ) szegényes fizikális lelet de közben irreverzibilis elváltozások alakulnak ki vasospasmus: halvány belek, erıs kontrkcióban 2-3 óra után a spazmus oldódik, a bél tonusát veszti capillarisok megtelnek vérrel foltos lividitás majd kékesfekete elszínezıdés - 12 óra múlva fájdalom újra kezdıdik + peritonealis tünetek perforáció miatt serosanguinolens váladék a peritoneum üregében bél lumenében is vér lehet (a mucosa elhal) lezajlás gyorsasága és mélysége függ: - érintett bélszakasz hossza - collateralis hálózat funkcióképessége thrombus tünetek lassabban alakulnak ki (fejlettebb collateralis keringés miatt) kezdetben bizonytalan tünetek pedig ekkor még lehetséges lenne a rekonstrukció nem mindig jellegzetesek a tünetek!!! súlyos tünetek már kialakult bélgangraena hányás pulzusszaporulat defense véres széklet diagnózis: labor - leukocytosis (rohamosan, végül extrém) - se. amiláz (mérsékelt) - se. TA, CPK, LDH - haemoconcentratio natív hasi átvilágítás - kezdetben nem jó (nincs meteorismus és nívóképzıdés) CT (fontos a korai felismerésben!!!) - gázárnyék színes duplex UH (gyors) mesenterialis angiographia (standard eljárás!!) 10

11 therapia: mindenképpen sebészi, sürgıs embolectomia (elsı 2-3 órában) - Fogarty-katéterrel (elıször az aorta felé, majd distalisan is) bélresectio (késıbb) - rövid elzáródás, izolált segmentelhalás esetén embolectomia + bélresectio thrombarteriectomia reimplantáció v. bypass mőtét - ha a Fogarty-ketéterrel nem tudunk bejutni az aortába second look - 24 órával az elsı mőtét után - laparotomiával (v. (ha lehet) laparoscopiával) megvizsgáljuk a belek életképességét - ha resectio kell, mindenképp laparotomiává konvertáljuk, majd kiterjesztett bélresectio a. mesenterica inferior acut elzáródása nem jár végzetes következménnyel enyhe tünetek leggyakoribb formája az acut sigmoidorectalis ischaemia ált. iatrogén (lekötés: vastagbélresectio, aneurysma resectio ) embolia thrombosis arteriosclerosis keringési zavar - átmeneti tensioesés - collapsus - cardialis gyengeség a. mesent. inf és bal a. hypogastrica együtt látja el a sigmoideorectalis bélszakaszt egyik verıér acut kiesése sem okoz keringési zavart a bı kollaterálisok miatt akár mindkét ér elzáródhat tünetmentesen, ha az occlusio fokozatos ha az egyik lezárt, a másikat pedig lekötjük következmények - enyhe, közepes, súlyos is lehet - submucosa oedema, haemorrhagia - ulceratio - nyh. utána gócosan elhal és lelökıdik - málnazselészerő széklet átmeneti keringési zavar esetén utána lehetséges a regeneráció elhúzódó izomzatra terjed hegesedés, zsugorodás tünetek: hasmenés bal hasfél fájdalom véres széklet tenesmus perforáció esetén peritonitis uralja a képet megelızés: a. mesent. inf. lekötés elıtt meggyızıdni az. a. hypogastrica átjárhatóságáról 11

12 diagnózis: labor natív hasi átvilágítás CT színes duplex UH (gyors) angiographia (standard) kezelés: ált. konzervatív - trafo - ab. - parent. só és folyadékpótlás perforáció esetén azonnal mőtét (resectio) Venás megbetegedések v. mesenterica sup. ismeretlen eredető (primer) thrombosisa v. mes. sup. szekunder thrombosisa gyulladás alvadási zavarok mechanikus lassult keringés exsiccatio Mesenterialis vénás thrombosis: okai: Csatlakozhat a v. portae thrombosisához következménye lehet hasi sepsisnek, a vér alvadási zavarainak Néha a rögösödés fogamzásgátlók szedésével magyarázható elzáródás következménye: bélelhalás kiterjedése és gyorsasága elsısorban az elzáródás helyétıl és a collateralis keringés lehetıségeitıl függ a nyálkahártya haemorrhagiás necrosisát a bélfal összes rétegének elhalása követi ez általában 6 óra alatt bekövetkezik ritkán a folyamat több napig is eltarthat Végül súlyos toxicosis diffúz peritonitis shock Fı tünet: nagy hasi fájdalom hirtelen kezdıdik nehezen lokalizalható gyógyszerekkel alig csillapítható Ritkán a fájdalom nem ilyen heves, ez késlelteti a felismerést hányinger, hányás hasmenés, székrekedés kezdetben feltőnıen rohamos az általános állapot romlása és az ezzel szemben szegényes hasi lelet közti különbség véres széklet, véres hasi punctatum jellemzı. 12

13 Terápia: részleges bélresectio jöhet szóba szelektív thrombolysis Pulmonalis embolia (portakeringés!) nem alakul ki következtében. 13

14 Hasi ischaemia, abdominalis steal-sy A páratlan zsigeri arteriák krónikus megbetegedései: arteriosclerosis congenitalis (coarctatio) fibromuscularis dysplasia aneurysma kompresszió Angina abdominalis a. mesent. sup. chr. szőkülete vagy elzáródása miatt ált. a többi zsigeri verıér hasonló megbetegedésével társul arteriosclerosis a kezdeti 2 cm-es szakaszon endarteritis obliterans perifériás segmentelzáródás szőkület fokától függıen elıször funkciózavar majd submucosus, mucosus fekélyek majd izomatrófia vagy hypertrófia (flórától függ) insufficiens collateralisok esetén acutnak megfelelı kép lehet tünetek: év étkezés utáni fájdalom, dyspragia a has középsı harmadában és a felsı hasfélben 20 min - 2 óra erıs fogyás, anorexia, malabsorptio csökkent xilózkiválasztás krónikus hasmenés, zsírszékelés (zsír és nitrogén a székletben) has felett hallgatózva esetleg systolés zörej hallható diagnózis: angiographia (oldalirányú) mőtéti indikációk: ha a 3 visceralis ág közül 2-n stenosis vagy csak az egyiken, de az súlyos Coeliaca axis syndroma truncus coeliacus compressio miatt okai coeliaca magas eredése rekesz mély eredése ggl. coeliacum vizenyıs gyulladása jellemzı ék alakú benyomatot ad az arterián társulhat másodlagos intimaszaporodás és hegesedés 14

15 tünetek bizonytalan hasi fájdalom feszülésérzés fogyás systolés zörej a proc. xyphoideus magasságában dg: angiographia (oldalirányú) megtöretés, leszorítás mőtét: verıérfelszabadítás indikáció: minden más kórkép (ulcus, chr. pancreatitis) kizárása után felsı median laparotomia lig. hepatogastricum átvágása Mesenterialis steal syndroma bal oldali arteria iliaca vagy aortaelzáródás collateralis rendszer: a. mes. inf. a. hypogastrica a. profunda femoris a bal alsó végtag vérigényét a visceralis erek rovására elégíti ki steal (vérlopás) a hasi erekbıl járáskor hasi fájdalmak dg.: aortográfia th.: mőtét (alsó végtagi keringés helyreállítása) 15

16 Perifériás érbetegség tünetei és kezelési lehetıségei Perifériás érbetegségek: perifériás érbetegségen (közismert nevén: érszőkületen) klasszikus értelemben az alsó végtag artériáinak obliteratív megbetegedését értjük Ide tartoznak: Arteriosclerosis obliterans Thromboangiitis obliterans (TAO), Buerger-kór Leriche-syndroma Angiopathia diabetica Anamnézis: tünetek, panaszok: ideje, súlyossága, tendenciája dysbasiás távolság mértéke dysbasias panaszok: görcsös jellegő fájdalom. Diff: neurospinalis claudicatio érzéketlenség zsibbadás végtag hımérséklet csökkenése izomatrophia artéria pulzációjának eltőnése nyugalmi fájdalom: 1. ujjak, metatarsusfejek magasságában jelentkezik, majd járásképtelenség alakul ki. A végtag lógatására csökken, azonban oedema alakul ki gangraena Raynaud fenomen migráló phlebitis (ritkán) Rizikófaktorok, elızı betegségek Arteriosclerosis obliterans: diabetes mellitus dohányzás kor atherogen dyslipidaemia hyperhomocysteinaemia emelkedett CRP hypertonia nem (férfiak) emelkedett plazma fibrinogen szint emelkedett plazma- és vérviscositas Thromboangiitis obliterans (TAO): Dohányzás nem (férfiak) 16

17 Családi kórtörténet: arteriosclerosis obliterans thromboangiitis obliterans diabetes mellitus hypertonia ISZB ischaemias cerebralis laesio dyslipidaemia elıfordulása. Kezelés Konzervatív th: a sebészileg már, vagy még nem kezelhetı panaszok enyhítése Rizikófaktorok kiiktatása: Nikotin stop Lipidanyagcsere rendezése Viszkozitás -tése Diabetes egyensúlyban tartása Cardialis kompenzálás Hypertónia mérséklése Fogyókúra Mozgás Gyógyszeres kezelés Fibrinolízis (strepto+urokinase) Antikoaguláció: heparin, cumarin Defibrinogenizáció: Arwin kígyómérget tartalmaz thrombocyta aggregáció gátlása: elsısorban szalicilátok vasodilatáció: kétes hatású. Hypoxia miatt már maximális vasodilat. van. lipidszinttıl függetlenül antilipidaemias kezelés fájdalom csillapítása kísérı betegségek kezelése (szénhidrát anyagcsere, szívelégtelenség (pumpafunkció javítása), anaemia rendezése (oxigénszállító kapacitás javítása)). a hypertonia jelentıs, hirtelen csökkentése kerülendı kritikus végtagischaemia esetén a systoles vérnyomást csak addig szabad csökkenteni, hogy a bokánál mért vérnyomás ne legyen kisebb, mint 50 Hgmm (végtagvesztés veszélye). antibioticum rutinszerő alkalmazása nem javasolt, azonban gangraenát kísérı gyulladásos reakció esetén systemas alkalmazása indokolt (Anaerob fertızés veszélye!). mozgásterápia kollaterálisok kifejlıdésének elısegítése Helyi kezelés fertıtlenítı oldatok javasoltak, kerülendı az antibioticum localis alkalmazása. gangraenas, purulens területeket el kell távolítani, a sebfelületeket lehetıség szerint szárazon kell tartani. A krónikus kritikus végtagi ischaemia célzott kezelési lehetıségei: Intervenciós radiológiai beavatkozások (percutan transluminaris angioplastica (PTA, Dotter), stent implantáció, stb.) Localis fibrinolysis Érsebészeti módszerek (érreconstructio, desobliteratio, stb.). Amennyiben ez nem lehetséges, úgy hyperemizáló eljárás (sebészi, vagy kémiai sympathectomia) jön szóba. Konzervatív kezelés 17

18 18 Sebészet II. félév Célzott konzervatív kezelés: Haemodilutio: isovolaemiás, vagy enyhén hypervolaemiás, macromolekulát tartalmazó oldattal és haemorheologiai kezelés (vasoaktív szerek, defibrinegatio, prostaglandin származékok) heparin, hyperbaricus oxigenkezelés systemás, vagy localis fibrinolysis (esetenként, a szakma szabályai szerint) Thromboangiitis obliterans kezelése Vasoaktív szerek, haemorheologicumok per os, vagy iv., Thrombocyta aggregáció gátlók a nem kritikus végtagi ischaemia stádiumában. Intervenciós radiológiai, érsebészeti beavatkozások: A várható eredményt kisebb, így a beavatkozás eldöntése gondos egyedi mérlegelést igényel. A diabeteses angiopathia kezelése esetén a fenti irányelvek alkalmazása javasolt. Kiemelt figyelmet érdemel a diabeteses láb, ill. a kialakult seb kezelése. A gyakori infectio esetén antibioticum alkalmazása, a seb szárazon tartása, superinfectiotól való védése szükséges. A következményes osteomyelitis felismerése és kezelése alapvetı a végtag sorsa szempontjából. Intervencionális radiológiai módszerek: PTA= percutan transluminalis angioplastica: Seldinger technika. A femoralis. 1. kontrasztanyagos tájékozódás, majd ballonkatéter tágítás. Elınye: lokálban, rossz állapotú betegeken is, diagnosztokával egyidıben, rövidebb ápolás. Szövıdménye: vérzés, perforáció,ruptúra, embolzáció Stent behelyezése: Seldinger, elızıleg PTA, fémspirál. Endoprothesis: aneurysmák ellátására dolgozták ki. Seldinger, az aneurysmás érszakasznál hosszabb protézis beültetése, értágulat felett és alatt stentekkel rögzítése Vena cava filter: korrekt antikoaguláns Th. mellett ismétlıdı és életet veszélyeztetı pulm. embóliák kivédése. Seldinger. V.c.i. subrenalis szakaszába szőrık. Terápiás embolizáció, intraluminális sclerotozáció: GIT vérzések, hypervasculáris tumorok, AV fistulák. Seldinger. Drótspirálok, vérzéscsillapító szivacsdarabok bejuttatása elzárás Szelektív gyógyszeres kezelés: intraarterialis cytostaticus Th, fibrinolysis, Mőtéti módszerek: érsebészet, angiographia alapján Hyperaemisáló mőtétek: a thoracalis és lumbalis szakaszon a sympathicus harántlánc ganglionok eltávolítása precapillaris arteriola dilat. Dekomprssziós eljárások: verıér vagy nagy véna felszabadítása külsı nyomás alól pl: nyaki borda Embolectomia, thrombectomia: Fogarty katéter Elzárt érszakasz újra megnyitása: egyik leggyakoribb. Thrombendarteriectomia: trombus eltávolítása intimával vagy mediával. Lehet győrős eszközzel vakon (Vollmar), vagy megnyitással. Hátrány: kisebb érágak a beavatkozás szakaszán eltömıdnek Elzárt érszakasz pótlása: beteg érdarab eltávolítása után az érszakaszok egyesítése érpótló anyaggal Elzárt érszakasz áthidalása: helybenhagyott beteg érszakasz áthidalása. A bypass mindig az adó és kapó artéria megnevezésével írja le a mőtétet. Hátrány: jelentıs nagyságú idegen anyag beültetése. Elıny: kicsi hibalehetıség Elzárt érszakasz kiiktatása: az artéria, véna transpositioja. Pl. a. subcl. elzáródása: a még átjárható szakaszt a carotisba ültetjük, az elzárt szakaszt így kiiktatjuk. PALMA mőtét: v. iliaca kiiktatása. Vénás vér ellenoldalra vezetése. Elıny: nincs idegen anyag. Hátrány: természetellenes haemodinamikát hoz létre. Érplasztika: szőkület kiiktatása a körfogat növelésével. A szőkület helyén tágító foltot varrunk az érre.

19 Atípusos áthidalások: beteg szakasz pótlására távoli erek összeköttetése. Leggyakoribb: axillofemoralis, femorofemoralis. Mőanyag csı a 2 ér közt subcutan. Minimálisan invazív módszer: endoscoppal, laparoscoppal. Érmegnyitás, resectio, érvarrat. Konvertálás: ha vérzés, technikai nehézség vagy szövıdmény miatt a hagyományos módon fejezzük be. Alkalmazás: peritoneális vénák lekötése, aortobifemoralis bypass Távvezérelt mőtét: számítógép és maipulációs karok. Drága nagyon. Fıleg coronaria erek sebészete. Kombinált módszerek: többszakaszos elzáródás során lehetıség van: PTA-ra, stent beültetésre, intraluminalis protezis beültetésre, áthidalásra, érpótlásra, ezek egyidejő alkalmazására. Resectio, -ectomia, amputatio: haemengioma, aneurysma, vénatágulat, necroticus terüetek teljes vagy részleges eltávolítása. Végtagamputatio. Összefoglalva 6 terápiás lehetıség van: 1. rizikófaktor csökkentés 2. kísérıbetegség kiiktatás 3. collaterális keringés fokozás 4. stenosis, occlusiok kiküszöbölése 5. alkalmazkodás-javítás a csökkent vérellátáshoz 6. alkalmazkodás-javítás a definitíve kiesett funkciók pótlására Az ellátás megfelelıségének indikátorai: Thrombocyta aggegáció gátló kezelésben részesülı betegek aránya. Statin kezelésben részesülı betegek aránya. Intervenciós radiológiai beavatkozások aránya. Éves amputatiok száma. Amputált végtagok száma. Érsebészeti beavatkozások aránya. Mortalitás. Gondozás 1. Rendszeres ellenırzés: háziorvosnál 3 havonta, angiológia szakrendelésen 6 havonta, progresszió esetén 3 havonta. 2. Megelızés: nikotin absztinentia, rendszeres fizikai tréning, egészséges táplálkozás, rizikó állapotok rendszeres szőrése. 3. Kezelés várható idıtartama/prognózis A kezelés folyamatos, a halálozás komplex rizikócsökkentı kezelés nélkül 5 év alatt30 %. 19

20 Occlusiv verıérbetegségek tünetei, kezelési lehetısége Verıérbetegségek: organikus occlusiv dilatativ funkcionális Vasospasticus syndroma Raynaud-kór Occlusiv érbetegségek: embolia, thrombosis aortadissectio arteriosclerosis Raynaud-kór TOS Subclavian-steal sy. Buerger-kór (TAO) TIA fibromuscularis hyperplasia angiopathia diabetica Mönckeberg-féle mediasclerosis Vasculitisek (PAN, Wegener, Takayashu) autoimmun betegségek (SLE, RA) (Részletesen kifejtve a fontosabbakat lásd a többi tétel!) Kialakulás gyorsasága: Acut - embolia, thrombosis, aortadissectio Chronicus - a többi Lokalizáció: Supraaorticus ágak Subclavian steal sy. Carotis recovery sy: Tr.brachiocephalicus elzáródás. Bal carotis töltése circulus Willisii jobb carotisban áramlás megfordul, vér lefelé, az a. subclavia felé folyik Cerebrovascularis bet.: 1. TIA: múló neurológiai góctünetekkel járó állapot 7-10 perces szünet 2. TMB=amaurosis fugax: percig 3. THS=transiens hemispherialis sy: átmeneti teljes hemispherialis tüneteggyüttes 4. progresszív agyi keringési zavar: ismétlıdı, egyre súlyosabb TIA 5. RIND=reversibilis ischaemiás neurológiai deficit: 1 óránál hosszabb TIA, mely 1 hét alatt tünetmentesen gyógyul 6. PRIND=progresszívRIND: hosszantartó, ismétlıdı, romlóneurológiai tünetekkel és teljes remissiókkal járó állapot, mely rövid idın belül végleges maradványtüneteket okoz. Dg: CT-, MR angio, duplex scan. 20

21 Th: stent, thrombendarteriectomia surgıs mőtét: PRIND Tünetmentes állapotban, min. 75%os stenosis Lezajlott TIA után célszerő ha lehet legalább 1 hónapot várni a mőtéttel Teljes elzáródást és definitíven károsodott beteget soha sem operálunk, asymptomatikus beteget ritkán felsı végtag Subclavian steal sy. TOS Buerger Raynaud Atherosclerosis Scalenus anterior sy: izom hegesedés, rövidülés megemeli 1. bordát. Adson-féle manıver: beteg kinyuljtja a nyakát, mély levegı, állát vizsgált oldal felé fordítja, miközben karja az oldalához fekszik radialis pulzus eltőnik vagy csökken Costoclavicularis sy: clavicula+1. borda közti beszőkült rés. Kar felemelésekor fıleg Nyaki borda GI acut bélelhalás acut sigmoidorectalis ischameia chr. angina abdominalis coeliaca axis sy. mesenterialis steal sy. alsó végtag acut chr. claudicatio intermittens (dysbasia intermittens) gangraena, ulcus diabeteses láb Arteriosclerosis rizikófactorai (Framingham-study alapján): nem módosítható: életkor (ált év felett) férfi nem családi történet és genetikai faktorok (pl. familiaris hypercholesterinaemia: LDLreceptor mutáció a 19-es kromoszómán, domináns, mendeli öröklıdés) etnikum (rassz) módosítható: dyslipidaemia (oxidált LDL endotheltoxikus) hypertensio (165/95 felett, falat károsítja) dohányzás (endothelen mutagen) diabetes (DM), egészségtelen táplálkozás 21

22 bizonytalan: obesitas ülı életmód (fizikai inaktivitás) stressz (A-típusú személyiség) depresszió alacsony szocio-ökonómiai státusz (SES) magas szénhidrátbevitel, lipoproteinek (LPA) telítetlen (transz) zsírsavak Chlamydia pneumoniae magas homocys gyulladás (magas CRP) abnormális véralvadás alkohol BK hypertrophia (LVH) nık speciális helyzete (bizonyos tényezık jelenléte esetén a nık is veszélyeztettebbek lehetnek): nıi nemre specifikus rizikófactorok: ösztrogénhiány orális contraceptívumok (fogamzásgátlók) polycystás ovarium syndroma (PCOS) nıknél fokozott kockázat: dohányzás magas TG esetén nıknél gyakoribb DM depresszió Arteriosclerosis megjelenési formái: ISZB Cerebrovascularis ischaemia (TIA, stroke) Perifériás okkluzív verıér betegség (alsó végtagi verıérszőkület) Visceralis ischaemia (vasc okok is okozhatják (tr. coel., a. mesent. sup. és inf.) Klinikai kép: claudicatio intermittens (kirakatbetegség) alsó végtagi verıérbetegség tünete intermittáló sántítás biz. távolságot meg tud tenni majd vádligörcs meg kell állni távolsággal jellemezzük acralis gangraena, trófikus ulcusok súlyosabb esetben... Verıérbetegségek diagnosztikája: anamnézis fizikális vizsgálat: inspectio palpatio auscultatio labor 22

23 Doppler-UH a szőkület súlyosságát a peak systolic velocity mutatja meg eldönthetı, hogy szükséges-e mőtét. 50 %-os elzáródásnál gyógyszer a jobb 70 % a határ 70 % felett mőtét a jobb Invazív vizsgálatok Katéteres angiográfia Seldinger módszerrel Intraoperatív angiográfia DSA (digitális substractiós angiográfia) CT spirál, 3D, CT angiográfia MRA Sebészet II. félév Fontaine stádiumok I. std. subklinikai std.: tünetek, panaszok nincsenek, véletlenül dg. II. std. claudicatio intermittens: A 200 m felett claud. gyógyszeres th. B < 200 m claud. angiogr. után mőtét III. std. nyugalmi fájdalom IV. std. trophicus zavar, gangraena Krónikus verıérbetegségek terápiája: konzervatív kezelés mindig ezzel kezdjük rendszeres járásgyakorlatok, értorna TCT aggregáció gátlók (Aspirin, Plavix, Ticlopidin stb.) rizikófaktorok befolyásolása (hypertensio, hyperlipidaemia, dohányzás, DM) alternatív módszerek (nem evidence-based) haemorheologiai hatású gyógyszerek infusiós kezelés haemodilutio sebészi-intervenciós súlyos vagy nem reagáló esetben Intervencionális radiológiai módszerek: PTA= percutan transluminalis angioplastica: Seldinger technika. A femoralis. 1. kontrasztanyagos tájékozódás, majd ballonkatéter tágítás. Elınye: lokálban, rossz állapotú betegeken is, diagnosztokával egyidıben, rövidebb ápolás. Szövıdménye: vérzés, perforáció,ruptúra, embolzáció Stent behelyezése: Seldinger, elızıleg PTA, fémspirál. Endoprothesis: aneurysmák ellátására dolgozták ki. Seldinger, az aneurysmás érszakasznál hosszabb protézis beültetése, értágulat felett és alatt stentekkel rögzítése Vena cava filter: korrekt antikoaguláns Th. mellett ismétlıdı és életet veszélyeztetı pulm. embóliák kivédése. Seldinger. V.c.i. subrenalis szakaszába szőrık. Terápiás embolizáció, intraluminális sclerotozáció: GIT vérzések, hypervasculáris tumorok, AV fistulák. Seldinger. Drótspirálok, vérzéscsillapító szivacsdarabok bejuttatása elzárás Szelektív gyógyszeres kezelés: intraarterialis cytostaticus Th, fibrinolysis, 23

Peripheriás artériás betegség. Prof. Dr. Pál Soltész Angiológiai tanszék 2013 October

Peripheriás artériás betegség. Prof. Dr. Pál Soltész Angiológiai tanszék 2013 October Peripheriás artériás betegség Prof. Dr. Pál Soltész Angiológiai tanszék 2013 October Etiológia 1. Atherosclerosis 2. Nem-atheroscleroticus - Buerger kór - Fibromuscularis dysplasia - A. poplitea kompressziós

Részletesebben

Artériák és vénák fizikális és eszközös vizsgálata

Artériák és vénák fizikális és eszközös vizsgálata Artériák és vénák fizikális és eszközös vizsgálata Dr. Szomják Edit Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika Történeti áttekintés I. A kezdetek - 300 éve a patológusok:

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Dr.Szabolcs Zoltán Ph.D. Semmelweis Egyetem, Szívsebészeti Klinika Budapest Székelyudvarhely, 2011. június 9-10. Az akut transmuralis szívinfarktus

Részletesebben

AKUT VERÕÉRKÓRKÉPEK, SEBÉSZETI SZEMPONTOK

AKUT VERÕÉRKÓRKÉPEK, SEBÉSZETI SZEMPONTOK ANGIOLÓGIA AKUT VERÕÉRKÓRKÉPEK, SEBÉSZETI SZEMPONTOK Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Definíció Etiológia Hirtelen (órákon belül) kialakult artériaelzáródás, amely az ellátási területen heveny

Részletesebben

KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika

KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika GASTROINTESTINALIS TRACTUS KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA: INDIKÁCIÓ Fejlıdési rendellenességek - Atresia,

Részletesebben

KRITIKUS VÉGTAGISCHAEMIA, BELGYÓGYÁSZATI SZEMPONTOK

KRITIKUS VÉGTAGISCHAEMIA, BELGYÓGYÁSZATI SZEMPONTOK KRITIKUS VÉGTAGISCHAEMIA, BELGYÓGYÁSZATI SZEMPONTOK Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Definíció A végtagok vérellátási zavara az ischaemia klinikai állapota. A kritikus végtagischaemia megjelölés

Részletesebben

II. félév, 2. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Kardiovaszkuláris rendszer EREK (ANGIOLÓGIA)

II. félév, 2. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Kardiovaszkuláris rendszer EREK (ANGIOLÓGIA) II. félév, 2. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet Kardiovaszkuláris rendszer EREK (ANGIOLÓGIA) Mit tanulunk? Az érrendszer alapelemeinek artériák, kapillárisok és vénák általános

Részletesebben

A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika

A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika VIZSGÁLÓMÓDSZEREK Nativ hasi rtg Felsı passage és követés Irrigoscopia Ultrahang CT MR

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Aorto-iliacalis keringészavar vesetranszplantációt követően: rekonstrukciós lehetőségek

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Aorto-iliacalis keringészavar vesetranszplantációt követően: rekonstrukciós lehetőségek ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Aorto-iliacalis keringészavar vesetranszplantációt követően: rekonstrukciós lehetőségek Írta: DR. SÓTONYI PÉTER, DR. SZABÓ ATTILA, DR. SZÉPHELYI KATALIN, DR. TORONYI ÉVA, DR. NEMES

Részletesebben

16., Bélcsavarodás. A bél szögbetörése, betüremkedése, elıesése és eventráció. Sérvek.

16., Bélcsavarodás. A bél szögbetörése, betüremkedése, elıesése és eventráció. Sérvek. 16., Bélcsavarodás. A bél szögbetörése, betüremkedése, elıesése és eventráció. Sérvek. Bélcsavarodás (torsio s. volvulus intestini). Vékonybél (pars mobilis) bélfodor körül (volv. mesent. tenuis) vénakompresszió:

Részletesebben

HEVENY VÉNÁS KÓRKÉPEK SEBÉSZETE

HEVENY VÉNÁS KÓRKÉPEK SEBÉSZETE HEVENY VÉNÁS KÓRKÉPEK HEVENY VÉNÁS KÓRKÉPEK SEBÉSZETE Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Definíció, beosztás A vénák trombózisából, sérülésébõl, rupturájából származó olyan elváltozások, amelyek

Részletesebben

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08 Belgyógyászati Tantermi előadás F.O.K. III. évfolyam, II. félév Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08 1 Miről lesz szó? AKUT KERINGÉSI ELÉGTELENSÉG THROMBOSISOK.

Részletesebben

Mellkasi sürgősségi vizsgálatok

Mellkasi sürgősségi vizsgálatok Mellkasi sürgősségi vizsgálatok Nagy Endre SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN a téves diagnózis következményei végzetesek lehetnek képalkotó eljárások nélkül

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Főbb jellemzők. Eltérő

Főbb jellemzők. Eltérő BÉLELZÁRÓDÁS-ILEUS Főbb jellemzők Eltérő etiológiájú betegségek csoportja Közös jellemző a bélelzáródás Hasonló tünetcsoport, mely változhat az obstructio magasságától függően Therápia az etiológiától

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

A has (fizikális) vizsgálata. Anamnézis Megtekintés Tapintás Kopogtatás Hallgatózás + Képalkotó (uh, rtg,, CT, stb) Endoszkópos

A has (fizikális) vizsgálata. Anamnézis Megtekintés Tapintás Kopogtatás Hallgatózás + Képalkotó (uh, rtg,, CT, stb) Endoszkópos A has (fizikális) vizsgálata Anamnézis Megtekintés Tapintás Kopogtatás Hallgatózás + Képalkotó (uh, rtg,, CT, stb) Endoszkópos Invazív (punctió, laparotomia) Hasi régiók (9-es beosztás) Hasi régiók (7-

Részletesebben

PERIFÉRIÁS VERÕÉR-MEGBETEGEDÉSEK

PERIFÉRIÁS VERÕÉR-MEGBETEGEDÉSEK ANGIOLÓGIA PERIFÉRIÁS VERÕÉR-MEGBETEGEDÉSEK Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Definíció Az a. femoralis communison, a profunda femorison, az a. femoralis superficialison, valamint a poplitealis

Részletesebben

Pulmonalis embolisatio. Kerekes György DEOEC, Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika

Pulmonalis embolisatio. Kerekes György DEOEC, Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika Pulmonalis embolisatio Kerekes György DEOEC, Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika Definíció Mélyvénás thrombózis (MVT-DVT): a végtagok mélyvénás rendszerének (izomfacia alatt) véralvadék

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A perifériás obliteratív verőérbetegségek. Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A perifériás obliteratív verőérbetegségek. Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A perifériás obliteratív verőérbetegségek Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi

Részletesebben

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ Szívsebészet Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ A humán érpálya A szívburok Humán koszorúerek I Humán koszorúerek II Humán koszorúerek III Szívizom scintigraphia Szívizom kóros perfúzió A

Részletesebben

Mi az akut has? Eddig még nem diagnosztizált, kevesebb,mint 7-10 napja tartó, kórházi felvételt vagy megfigyelést igénylő fájdalom.

Mi az akut has? Eddig még nem diagnosztizált, kevesebb,mint 7-10 napja tartó, kórházi felvételt vagy megfigyelést igénylő fájdalom. AKUT HAS Mi az akut has? Eddig még nem diagnosztizált, kevesebb,mint 7-10 napja tartó, kórházi felvételt vagy megfigyelést igénylő fájdalom. Az akut hasi katasztrófára jellemző: hirtelen kezdet, viharos,

Részletesebben

Betegtájékoztató OPTIRAY 350 MG I/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELÕRETÖLTÖTT FECSKENDÕBEN

Betegtájékoztató OPTIRAY 350 MG I/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELÕRETÖLTÖTT FECSKENDÕBEN OPTIRAY 350 MG I/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELÕRETÖLTÖTT FECSKENDÕBEN Optiray 350 injekció (50 ml, 100 ml, 200 ml) Optiray 350 injekció elõretöltött fecskendõben (100 ml) HATÓANYAG: 741 mg (0,918 mmol / ml) ioversolum

Részletesebben

ESETISMERTETÉS. Leriche syndroma és zsigeri artériás kompresszió együttes kezelési stratégiája

ESETISMERTETÉS. Leriche syndroma és zsigeri artériás kompresszió együttes kezelési stratégiája 1 ESETISMERTETÉS Leriche syndroma és zsigeri artériás kompresszió együttes kezelési stratégiája Írta: DR. LITAUSZKY KRISZTINA, DR. OLVASZTÓ SÁNDOR, DR. RÁCZ TIBOR, DR. KOSZTYU LÁSZLÓ, DR. TÓTH CSABA Bevezetés

Részletesebben

A TÁPCSATORNA FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. SEMMELWEIS EGYETEM I.sz. Gyermekklinika Prof. Dr. Verebély Tibor

A TÁPCSATORNA FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. SEMMELWEIS EGYETEM I.sz. Gyermekklinika Prof. Dr. Verebély Tibor A TÁPCSATORNA FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI SEMMELWEIS EGYETEM I.sz. Gyermekklinika Prof. Dr. Verebély Tibor Oesophagus atresia, oesophagotrachealis fistula Ma már 90 % feletti túlélés 40 %-ban egyéb fejlıdési

Részletesebben

di A szív és nagyerek vizsgálata

di A szív és nagyerek vizsgálata Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinika Az előadások anyaga letölthető: www.szote.u-szeged.hu/radiology di A szív és nagyerek vizsgálata Dr. Fráter Loránd 2008. november 4. Vizsgáló eljárások kétirányú

Részletesebben

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Dr. Palkó András A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Vizsgáló módszerek: natív röntgen (felvétel, átvilágítás, tomogr.) kontrasztanyagos röntgen (incl. angiographia) ultrahang (b-mód,

Részletesebben

44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke. - kazuisztika -

44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke. - kazuisztika - 44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke - sürgősségi ellátás okai - kazuisztika - Somlai Judit, Szilágyi Géza, Szegedi Norbert MH Egészségügyi központ, Neurológia- Stroke, Neuroophthalmológia Stroke

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.Március 16

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.Március 16 Belgyógyászati Tantermi előadás F.O.K. III. évfolyam, II. félév Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.Március 16 1 THROMBOSISOK. ANTI-THROMBOTIKUS KEZELÉS ÉS ENNEK FOGÁSZATI

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Kritikus végtagischaemia - Acut arterias elzáródás fibrinolyticus kezelése

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Kritikus végtagischaemia - Acut arterias elzáródás fibrinolyticus kezelése 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Kritikus végtagischaemia - Acut arterias elzáródás fibrinolyticus kezelése Írta: DR. MESKÓ ÉVA Bevezetés A végtagok vérellátási zavara az ischaemia klinikai állapota. A kritikus végtagischaemia

Részletesebben

Veleszületett szívbetegség az élveszületettek kb. 8 -énél fordul elő.

Veleszületett szívbetegség az élveszületettek kb. 8 -énél fordul elő. A congenitalis vitiumok Veleszületett szívbetegség az élveszületettek kb. 8 -énél fordul elő. Kialakulásukban örökletes tulajdonságok és környezeti tényezők játszhatnak szerepet. terhesség alatti fertőzések,

Részletesebben

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika 2012. szeptember 12. Gyomorégés = Reflux Normál Reflux Gyomorsav Nyelőcső reflux betegség

Részletesebben

Mélyvénás trombózis és tüdőembólia

Mélyvénás trombózis és tüdőembólia Mélyvénás trombózis és tüdőembólia dr. Sirák András családorvos Velence Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék Tanszékvezető: dr. Kalabay László egyetemi tanár Sirák MVT és PE 1 MVT gyakori betegség Legtöbbször

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Alimentáris traktusba perforált aorta aneurysmák endovascularis kirekesztése

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Alimentáris traktusba perforált aorta aneurysmák endovascularis kirekesztése 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Alimentáris traktusba perforált aorta aneurysmák endovascularis kirekesztése Írta: DR. JUHÁSZ GYÖRGY, DR. MÁTYÁS LAJOS, DR. SIMON GIZELLA, DR. LÁZÁR ISTVÁN Bevezetés Parodi, argentin

Részletesebben

ESETISMERTETÉS. Fedett, retroperitoneumba rupturált hasi aorta aneurysma sikeres endovascularis kirekesztése

ESETISMERTETÉS. Fedett, retroperitoneumba rupturált hasi aorta aneurysma sikeres endovascularis kirekesztése 1 ESETISMERTETÉS Fedett, retroperitoneumba rupturált hasi aorta aneurysma sikeres endovascularis kirekesztése Írta: DR. JUHÁSZ GYÖRGY, DR. MÁTYÁS LAJOS, DR. LÁZÁR ISTVÁN Bevezetés Ultrahangos felmérések

Részletesebben

Heveny emésztőszervi megbetegedések Diagnosztikai alapok

Heveny emésztőszervi megbetegedések Diagnosztikai alapok Heveny emésztőszervi megbetegedések Diagnosztikai alapok Herszényi László SE. II. sz. Belgyógyászati Klinika 2015. október 14. Bevezetés Kórtörténet jelentősége! Fizikális vizsgálat jelentősége! Inspectio

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

A Multislice CT jelentősége a hasi aorta aneurysma vizsgálatában

A Multislice CT jelentősége a hasi aorta aneurysma vizsgálatában Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar OLKDA Alapszak Képalkotó Diagnosztikai Analitika szakirány A Multislice CT jelentősége a hasi aorta aneurysma vizsgálatában Konzulens Dr. Martos János Készítette Vígh

Részletesebben

Májátültetés. Szınyi László. I. Sz. Gyermekklinika Budapest. 3/24/2009 XII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzı Tanfolyam

Májátültetés. Szınyi László. I. Sz. Gyermekklinika Budapest. 3/24/2009 XII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzı Tanfolyam Májátültetés Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest 1 2 3 4 5 6 A májátültetés indikációi Krónikus, végállapotú májbetegség. Cholestasissal járó májbetegség. Máj eredető öröklıdı anyagcsere-betegség.

Részletesebben

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonális Embólia - Kivizsgálási taktika Klinikai valószínűség Scoring rendszerek: Wells Genfi Pisa-Ped Módosított

Részletesebben

Heveny emésztőszervi kórképek. Dr. Werling Klára

Heveny emésztőszervi kórképek. Dr. Werling Klára Heveny emésztőszervi kórképek Dr. Werling Klára Heveny emésztőrendszeri betegségek akut has akut nagy vérzések - melaena - haematemesis Akut has Okai: - perforációk: gyomor, bél, epehólyag, diverticulum

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN

ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA Prenatalis ultrahang Prenatalis MR Natív hasi röntgenfelvétel Ultrahang irrigoscopia NORMÁLIS

Részletesebben

A perifériás verőérbetegségek diagnosztikája, akut és krónikus ellátása

A perifériás verőérbetegségek diagnosztikája, akut és krónikus ellátása A perifériás verőérbetegségek diagnosztikája, akut és krónikus ellátása Járai Zoltán Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Általános Kardiológiai Profil, Budapest Előadásvázlat A perifériás verőérbetegség jelentősége

Részletesebben

A retroperitoneum. Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest

A retroperitoneum. Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest A retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest A retroperitoneum A hasüregben találhat lható kötıszövettel bélelt b tér, t mely a hashártya hátsh

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Mellkasi sürgősségi vizsgálatok

Mellkasi sürgősségi vizsgálatok Mellkasi sürgősségi vizsgálatok Nagy Endre SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED BALESETEK, SÜRGŐSSÉGI ÁLLAPOTOK bárhol, bármikor és bárkivel előfordulhatnak A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN

Részletesebben

Vascularis intervenciós radiológia

Vascularis intervenciós radiológia Vascularis intervenciós radiológia Dr. Bérczi Viktor az MTA Doktora igazgató Semmelweis Egyetem, Budapest, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Intervenciós Radiológia Képalkotó módszer (röntgen átvilágítás,

Részletesebben

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) 1 dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató 2007/59/EK IRÁNYELV Az alkalmazást megelızı vizsgálat minimális

Részletesebben

2006. évi érsebészeti statisztika

2006. évi érsebészeti statisztika AKTUÁLIS. évi érsebészeti statisztika ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. NEMES ATTILA Tisztelt Kollégák! A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetõségének megbízásából önkéntes alapon, a régi hagyományok folytatására

Részletesebben

Akut koronária szindróma. Dr.Becker Dávid Ph.D

Akut koronária szindróma. Dr.Becker Dávid Ph.D Akut koronária szindróma Dr.Becker Dávid Ph.D KARDIOLÓGIA NAPJA 2012 2 napja visszatérő mellkasi fájdalmak 2 Mi látható az EKG-n? 1. normál variáns 2. ST depressio avl, V5-6 3. ST eleváció III, avf 4.

Részletesebben

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma.

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. A magasvérnyomásos populációban emelkedett vércukor értéket (5,6 mmol/l

Részletesebben

Mellkasi szindrómák fizikális eltérései

Mellkasi szindrómák fizikális eltérései Mellkasi szindrómák fizikális eltérései Infiltratio Pneumonia Embolia pulmonum Atelectasia Pleuralis folyadékgy kgyülem Pneumothorax Mediastinalis tumor Infiltrátum tum okok Exsudatum,, tumor, vér v r

Részletesebben

tanszékvezető egyetemi docens

tanszékvezető egyetemi docens Sebészi anatómia A vékonybél sebészete Dr. Németh Tibor PhD tanszékvezető egyetemi docens SzIE, ÁOTK, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Sebészi anatómia Sebészi anatómia Sebészi anatómia Az ileus

Részletesebben

Kovács Balázs és Magyar Péter. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika november 24.

Kovács Balázs és Magyar Péter. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika november 24. Kovács Balázs és Magyar Péter Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 2009. november 24. 1 Olyan helyzet, amiben fennáll az életveszély, vagy maradandó károsodás azonnali esélye 2 3 óra

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Rupturált mycoticus poplitealis aneurysma endovascularis megoldása

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Rupturált mycoticus poplitealis aneurysma endovascularis megoldása 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Rupturált mycoticus poplitealis aneurysma endovascularis megoldása Írta: GEORGE M. SOMJEN, WENDELA SCHIMMER A "mycotikus aneurysma" kifejezést a septicus etiológiájú elváltozások

Részletesebben

Systema cardiovasculare - Görög tövek, előtagok, utótagok, klinikai kifejezések

Systema cardiovasculare - Görög tövek, előtagok, utótagok, klinikai kifejezések 1 Latin orvosi terminológia 2015/16 2. félév. Systema cardiovasculare - Görög tövek, előtagok, utótagok, klinikai kifejezések Görög tövek vas, vasculum angi/o- ér cor cardi/o- szív glandula aden/o- mirigy

Részletesebben

CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK

CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK Agyi elváltozások: Lágyulás Vérzés CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK Éreredetű okai: Fejlődési eredetű érelváltozások aneurysmák vaszkuláris malformációk

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Analgetikumok vesekárosító hatása

Analgetikumok vesekárosító hatása Analgetikumok vesekárosító hatása Nagy Judit Harkány, 2010. Előadás vázlata Leggyakoribb vesekárosító analgetikumok Vesekárosodásra hajlamosító tényezők Analgetikumok okozta vesekárosodások leggyakoribb

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. FORGÁCS SÁNDOR, DR. GREXA ERZSÉBET, DR. VERZÁR ZSÓFIA Bevezetés Az infrarenalis

Részletesebben

Az akut hasi kórképek képalkotó diagnosztikája

Az akut hasi kórképek képalkotó diagnosztikája Palkó András Az akut hasi kórképek képalkotó diagnosztikája SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged 1 Akut has: hirtelen kialakuló, súlyos/életveszélyes állapot vezető tünet: erős, gyakran görcsös hasi fájdalom,

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Nagy Viktória Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

Nagy Viktória Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ A szívultrahang helye és szerepe a kardiológiai kivizsgálásban Nagy Viktória Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Echocardiographia

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Az ileus képalkotk. palkotó diagnosztikája. Dr.Nyitrai Anna SE.I.sz.Gyermekklinika Budapest

Az ileus képalkotk. palkotó diagnosztikája. Dr.Nyitrai Anna SE.I.sz.Gyermekklinika Budapest Az ileus képalkotk palkotó diagnosztikája Dr.Nyitrai Anna SE.I.sz.Gyermekklinika Budapest Ileus Tünetegyüttesen ttesen alapuló győjt jtıfogalom Béltartalom továbbjut bbjutása akadályozott Következményes

Részletesebben

Obstructióval járóveleszületett szívhibák

Obstructióval járóveleszületett szívhibák Obstructióval járóveleszületett szívhibák Gyermekgyógyászati kötelező szinten tartó továbbképző tanfolyam Dr. Horváth Erzsébet SE I. sz. Gyermekklinika Pulmonalis stenosis (PS) Definitio: jobb kamra kiáramlási

Részletesebben

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

Perioperatív antibiotikumprofilaxis

Perioperatív antibiotikumprofilaxis A Semmelweis Egyetem Klinikai Központ KKTT 52/2009 (V.25) Határozata alapján elfogadottnak tekintendı Perioperatív antibiotikumprofilaxis 2009. Készítette: Dr. Pulay István, Dr. Sziller István, Dr. Tenke

Részletesebben

CYSTOSUS HASI TERIMÉK CSECSEMİ- ÉS GYERMEKKORBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika

CYSTOSUS HASI TERIMÉK CSECSEMİ- ÉS GYERMEKKORBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika CYSTOSUS HASI TERIMÉK CSECSEMİ- ÉS GYERMEKKORBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika CYSTA: zárt üreg, kórós, vagy normálism epithelium határolja, folyadékot tartalmaz PSEUDOCYSTA:

Részletesebben

Vertebroplastica osztályunkon. Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály

Vertebroplastica osztályunkon. Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály Vertebroplastica osztályunkon dr. Szentágotai Attila, dr. Kiss Attila, dr. Horváth dr. Szentágotai Attila, dr. Kiss Attila, dr. Horváth Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály Osteoporosis

Részletesebben

**** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések

**** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések **** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések **** 01 013C Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán immunglobulin terápiával, 18 év felett G6100 Guillain-Barré-syndroma G7000 Myasthenia gravis

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

Érsebészeti metodikai levél

Érsebészeti metodikai levél Érsebészeti metodikai levél A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetőségének ajánlása 1. Az extracranialis artériák helyreállító sebészete A supraaorticus értörzsek helyreállító érsebészetében

Részletesebben

A PERIFÉRIÁS ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI KOMPLEX TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

A PERIFÉRIÁS ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI KOMPLEX TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK A PERIFÉRIÁS ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI KOMPLEX TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK Dr. Szomják Edit DEOEC Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika 2010. december 16. Történeti áttekintés I. kezdetek: 300 éve

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Nehézségek és eredmények az aneurysmák sürgısségi ellátásában. Bevezetés

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Nehézségek és eredmények az aneurysmák sürgısségi ellátásában. Bevezetés 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Nehézségek és eredmények az aneurysmák sürgısségi ellátásában Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. CZIGÁNY TAMÁS, DR. GUNTHER TAMÁS Bevezetés Az aneurysmák sürgıs beavatkozást igényid szövıdményeinek

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter

Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter Stroke-betegek ápolása Papp László Tartalom Emlékeztetı: a stroke klinikumi alapjai A stroke prevenciója A stroke típusai, ápolási feladatok az egyes típusok

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Nehézségek és eredmények az aneurysmák sürgısségi ellátásában. Bevezetés

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Nehézségek és eredmények az aneurysmák sürgısségi ellátásában. Bevezetés 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Nehézségek és eredmények az aneurysmák sürgısségi ellátásában Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. CZIGÁNY TAMÁS, DR. GUNTHER TAMÁS Bevezetés Az aneurysmák sürgıs beavatkozást igényid szövıdményeinek

Részletesebben

Sürgősségi ellátást igénylő kardiológiai problémák gyermekkorban

Sürgősségi ellátást igénylő kardiológiai problémák gyermekkorban Sürgősségi ellátást igénylő kardiológiai problémák gyermekkorban Mogyorósy Gábor DE OEC Gyermekklinika Sürgősségi ellátást igénylő kardiológiai problémák gyermekkorban Szívelégtelenség Cyanoticus roham

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A transperitonealisan végzett aorto-iliacalis érrekonstrukciók általános sebészeti szövıdményei

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A transperitonealisan végzett aorto-iliacalis érrekonstrukciók általános sebészeti szövıdményei 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI A transperitonealisan végzett aorto-iliacalis érrekonstrukciók általános sebészeti szövıdményei Írta: DR. ARATÓ ENDRE, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. KASZA GÁBOR, DR. KOLLÁR LAJOS Beteganyag

Részletesebben

Nagyító alatt a szélütés - a stroke

Nagyító alatt a szélütés - a stroke Nagyító alatt a szélütés - a stroke A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint 2020-ra a szívbetegségek és a stroke lesznek világszerte a vezetõ okok úgy a halálozás, mint a rokkantság területén. Az elõrejelzések

Részletesebben

POSZTOPERATÍV SZÖVŐDMÉNYEK. DR. Márton János SZTE Sebészeti Klinika 2011.

POSZTOPERATÍV SZÖVŐDMÉNYEK. DR. Márton János SZTE Sebészeti Klinika 2011. POSZTOPERATÍV SZÖVŐDMÉNYEK DR. Márton János SZTE Sebészeti Klinika 2011. Szövődmények Meghatározás: a műtéti eljárás alatt vagy után jelentkező klinikai eltérés az elvárt normális események folyamatától,

Részletesebben

PTX. Mellűri folyadékgyülem. Thoracocentesis

PTX. Mellűri folyadékgyülem. Thoracocentesis A sürgősségi diagnosztika és terápia alapjai a kisállat- Dr. Németh Tibor Ph.D tanszékvezető egyetemi docens Szent István Egyetem, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Sürgősségi esetek a kisállat-

Részletesebben

Hypertonia újszülött- és csecsemıkorban. Dr. Máttyus István

Hypertonia újszülött- és csecsemıkorban. Dr. Máttyus István Hypertonia újszülött- és csecsemıkorban Dr. Máttyus István Újszülöttkori és csecsemıkori Gyakoriság 0,2-3% hypertonia jellemzıi Általában más betegséghez társul (secundaer) Sokszor a beteg hazaadása után

Részletesebben

Vesebetegségek tünettana, klinikai szindrómák. A veseműködés vizsgálómódszerei

Vesebetegségek tünettana, klinikai szindrómák. A veseműködés vizsgálómódszerei Vesebetegségek tünettana, klinikai szindrómák. A veseműködés vizsgálómódszerei 1 Kórelőzmény Család: vesebetegség vesekövesség hypertonia cukorbetegség fejlődési rendellenesség Beteg: fentieken kívül:

Részletesebben

. Trachea. R main bronchus. L main bronchus. L pulm artery. RUL pulm vein. R (desc) pulm artery. RLL and RML veins. Aortic arch. S. vena cava 0.

. Trachea. R main bronchus. L main bronchus. L pulm artery. RUL pulm vein. R (desc) pulm artery. RLL and RML veins. Aortic arch. S. vena cava 0. Cardiovascularis képalkotó diagnosztika Balázs György Tóth Attila SE Kardiológiai Központ Radiológiai Diagnosztika Cardiovascular képalkotó diagnosztikai módzserek Röntgen vizsgálati technikák» Katéteres

Részletesebben

Radiológiai intervenció a perifériás érbetegség kezelésében. Dr Veisz Richárd Diagnoscan Magyarország Kft DEOEC Angiologiai Tanszék

Radiológiai intervenció a perifériás érbetegség kezelésében. Dr Veisz Richárd Diagnoscan Magyarország Kft DEOEC Angiologiai Tanszék Radiológiai intervenció a perifériás érbetegség kezelésében Dr Veisz Richárd Diagnoscan Magyarország Kft DEOEC Angiologiai Tanszék Történelmi fordulópont - Seldinger-módszer: 1953 - Sven Ivar Seldinger

Részletesebben

A fasciitis necrotisansról négy eset kapcsán

A fasciitis necrotisansról négy eset kapcsán SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Patológiai Intézet A fasciitis necrotisansról négy eset kapcsán Vasas Béla Fasciitis necrotisans (FN) Ritka, életet veszélyeztető lágyrészfertőzés

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Krónikus kritikus végtag ischaemiáról. I. Alapvetõ megfontolások. 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2991

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Krónikus kritikus végtag ischaemiáról. I. Alapvetõ megfontolások. 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2991 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2991 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Krónikus kritikus végtag ischaemiáról Készítette: a Belgyógyászati Szakmai Kollégium I. Alapvetõ megfontolások 1. A protokoll

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Végstádiumú vesebetegség A veseerek betegségei Glomerularis betegségek Tubulointerstitialis betegségek

Tartalomjegyzék. Végstádiumú vesebetegség A veseerek betegségei Glomerularis betegségek Tubulointerstitialis betegségek Vesebetegségek Tartalomjegyzék Végstádiumú vesebetegség A veseerek betegségei Glomerularis betegségek Tubulointerstitialis betegségek Tartalomjegyzék Végstádiumú vesebetegség A veseerek betegségei Glomerularis

Részletesebben

Ischaemiás szívbetegség Ac. coronaria syndr-k. dr. Nádházi Zoltán

Ischaemiás szívbetegség Ac. coronaria syndr-k. dr. Nádházi Zoltán Ischaemiás szívbetegség Ac. coronaria syndr-k dr. Nádházi Zoltán Ha láthatnám az ereidet, megmondanám meddig élsz Julius Häfer 1861 Rizikófaktorok Dohányzás Hypertonia Dyslipidaemia Életkor Szénhidr.házt.zavar

Részletesebben

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila Sav-bázis egyensúly Dr. Miseta Attila A szervezet és a ph A ph egyensúly szorosan kontrollált A vérben a referencia tartomány: ph = 7.35 7.45 (35-45 nmol/l) < 6.8 vagy > 8.0 halálozáshoz vezet Acidózis

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben