..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20"

Átírás

1 Statisztikai számjel : Cégj egyzék száma : a vállalkzás megnevezése : Nagykanizsa és Térsége TISZK Nnprfit Kft a vállalkzás címe, telefnszáma : 8800 Nagykanizsa Erdész u Egyszerűsített éves beszámló A közzétett adatk könyvvizsgálattal alátámasztttak. Keltezés: Nagykanizsa, Március 31. Naykanizsa és Térságe TISZK ~ t!!tiinprfit Kft Nagykanizsa. Erdész u. 30. Adószám: S;l.ls;;/;: Cg: 20.~ ~.~~~áh~iÖj~. ( képviselője) TI SZK - HBsys könyvelési mdul v / ELLAP ld.:1i1

2 Név: Nagykanizsa és Térsége TISZK Nnprfit Kft Cím: 8800 Nagykanizsa Erdész u. 30. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerűsített éves beszámló EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" váltzat Az üzleti év mérlegfrdulónapja : december 31. (év/hó/nap) adatk E Ft-ban 'Sr Kód Tétel me nevezése Előző évf Hel esbít.] Tár év 03 IA.I Értékesítés nettó árbevétele ( ) I I I 106 A II Aktivált, saját teljesítmények értéke (03 ±04 ) 07 A.ID IEgyéb bevételek I Iebből: visszaírt értékvesztés I 14 IA.IV Anyagjellegű ráfrdításk ( ) IA.V Személyi jellegű ráfrdításk ( ) I IA.VI Értékcsökkenési leírás I IA.VII Egyéb ráfrdításk ebből: értékvesztés 22 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSEG ERED MENYE (I.±II.+I1I.-I B.VIII lpénzügyi műveletek bevételei ( ) 477 Pénzügyi műveletek ráfrdításai ( ±20.±21.)!PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIlI-IX.) 477.szKÁss VÁLLALKZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 389.Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfrdításk 'RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) IADZAS ELTT! ERED MENY (±C.+-D.) 389, IAdófizetési kötelezettség IADÓZTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 389 IMÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) l 389 Nagykanizsa és Térsége TiSZK nprfit Kft Nagykanizsa. Erdész u. 30. Adószám: Szlsz: e9; 20-~06Sn1 l!j A közzétettadatk=r;:alátá~~zttta~ql. Keltezés: Nagykanizsa, Március 3l. a vállalkzás vezetője (képviselője) TISZK - HBsyskönyvelési mdul v6.0a.150 / JELENT_02 ld.: III

3 Név: Nagykanizsa és Térsége TISZK Nnprfit Kft Cím: 8800 Nagykanizsa Erdész u. 30. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerűsített éves beszámló MÉRLEG "A" váltzat - Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfrdulónapja : december 31. (év/hó/nap) adatk E Ft-ban Sr :Kód ITétel megnevezése Előző év Helyesbít. I Tárgyév. 01 la ÍBefektetett eszközök ( sr) IA.I IMMATERIALIS JAVAK ( srk) ~~A=.I=.7 -=ill~u~na~te~r=i~=is~j~~~/~~6~te~'~=1~e1~ye=s~bí=re~se~~ ~ ~~ ~~ ~~ 110 IA.II TÁRGYIESZKÖZÖK( srk) A.II.7 'Tárgyi eszközök éltékhelyesbítése 18 IA.IIl IBEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK ( srk) 125 A.III.7.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése i,!26 B IFrgóeszközök ( sr) i 127 B.I IKESZLETEK ( srk) I, l 34 B.II KÖVETELESEK ( srk) l l I 40 IB.Ill E~TEKPAP~<?K ( srk) l l 45 B.IV PENZESZKZK ( srk) C IAktív időbeli elhatárlásk 1289' 52 IESZKÖZÖK (AKTÍV ÁK) ÖSSZESEN ( sr), MÉRLEG "A" váltzat - Frrásk (passzívák) SrlKód Tétel me nevezése Előző év Hel esbít. Tár év 53 ID Saját tőke ( srk) D.I JEGYZETT TőKE I ebből: visszavásárlt tulajdni részesedés névértéken 56!D.II JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TKE (-) 57 D.m ITKETARTALEK ' 58 D.IV EREDMENYTARTALEK 159 D.V!LEKÖTÖTT TARTALEK 60 D.VI ERTEKELESI TARTALEK 61 D.VII MERLEG SZERINTI EREDMENY l ; ;E ICéltartalékk ( srk) i ',66 F Kötelezettségek ( sr)! IF.I HATRASRLT KÖTELEZETTSEGEK ( srk) 71 F.II IHSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK ( srk) 80 F.IIl RÖVID LEJÁRA TÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( srk) -,90---G-----!Passzív,időbeli elhatár?lá~k (~ srk) 94 1: IFRRASK (PASSZIVAK) SSZESEN ( sr) 7940, ; Nagykanizsa és Térsége TISZI ( Nnprfit Kft Nagykanizsa, Erdész u. 30. Adószám: Szlsz: eg: 20-Q.i ~ A közzétett adatk=:':látámasztttakqh. Keltezés: Nagykanizsa, Március 31. a vállalkzás vezetője (kép iselője) nszk - HBsys könyvelési mdul v I JELENT_02 ld.:1i1

4 Statisztikai számjel : Cégjegyzék száma: Nagykanizsa és Térsége TISZK Nnprfit Kft 8800 Nagykanizsa Erdész u. 30. Kiegészítő melléklet 2008 A közzétett adatk könyvvizsgálattal alátámasztttak. Frdulónap: Beszámlási időszak : december Keltezés: Nagykanizsa, Március 31. Nagykanizsa é9 Társége TISZK ~nprfit Kft NagykanizSa, ErdésZ u. 30. Adószám: $~I!i1l;; g:20!i0e '(lk a vállalkzás vezetője ( képviselője)

5 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2008 ÉVRE Név: Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési Nnprfit Kft. Cégjegyzék száma: Statisztikai számjel: / Alapítás, átalakulás 1.1. A vállalkzás alapítása Alapítás dátuma: Müködési frma: Kft. Alapítási vagyn: 2000 eff Székhely: 8800 Nagykanizsa Erdész u. 30. Internet elérhetőség: Telephelyek: Nagykanizsa Cégjegyzék száma' Statisztikai számjel: Adószám: Jegyzett tőke: 2000 Saját tőke: 2389 Mérlegfőösszeg: Nettó árbevétel: Üzemi üzleti tevékenység eredménye: -88 Mérleg szelinti eredmény: 389 Az üzleti évben a vállalkzás tulajdnsi és töke összetételében NEM vlt váltzás. A vállalkzás egyéb vállalkzáskban birtklt részesedése: NINCS Tulajdnsk, részarányuk : Nagykanizsa MJV Önkrmányzata Csapi és Zalaújlak Községi Önkrmányzatk Intézményfenntartói Társulása Pannn Egyetem DKG-EAST ZRT. Gázipari Gépgyár Kft Tevékenységi kör: 8532 Szakmai középfkú ktatás (kiemelkedően kznasznú) 1.2. A beszámló nyilvánssága, frmája, tartalma a könyvvezetés módja A számviteli beszámló és az ahhz kapcslódó kiegészítő infrmációk, jelentések a jgszabályk által előírt nyilvánsságn túl a vállalkzás alkalmazttai, munkavállalói és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azkról az érintettek teljes vagy részleges máslatt készíthetnek. a. Beszámlási frma: Egyszerüsttett éves beszámló b. Mérleg frmája: "A" váltzat c. Eredménykimutatás frmája: "A" váltzat (összköltséges eljárással) d. Könyvvezetés módja: Kettős köllyvviteli rendszer e. Költségelszámlás választtt módszere: Elsddlegesen az "5"-ös számlasztályban f. Beszámló készítés rendje: Tárgyevet követő május 31-ig

6 A Társaság összköltség eljárással állapítja meg az üzemi tevékenység eredményét.ennek megfelelően elsődlegesen "A" típusú összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatást készít A számviteli plitikában meghatárztt kritériumk ismertetése A Társaság a Számviteli törvény és a Gazdasági társaságkról szóló évi IV törvény előírásai szerint végzi tevékenységét. A számviteli plitika egyszerűsített táblázats kivnata Jellemző i Előző év Tárgyév i Váltzás i K önvvvezetés penzneme, HUF HUF ' Könvvvizszálat igen I igen 10 I Eltérő üzleti év nem Inem i Készletértékelés I Besz. átlagáras I Besz. átlagáras "Jelentős" összeg ; 100 Eft 1100 Eft 10 I I I "Lényeges" összeg 1 Mft II Mft Devizás értékelés I MNB i Ertékcsökkenési leírás I lineáris, lineáris, Kisösszegű eszközök leírása I aznnal I aznnal, i 1.4. A társaság vagyni, pénzügyi és jövedelmi helyzete A vagyni helyzetet az 1.sz. mellékletben bemutattt táblázat adatai jellemzik 1.5. ' Piaci pzíciók Az 5 legnagybb vevő: 2.1 Eszközök értékelése A.Berektetetl eszközök értékelése Immateriális javak: Az immateriális javak bekerülési értékét az elszárnlt értékcsökkenéssei csökkentett, visszaírással növelt nettó értékkel kell a mérlegbe venni. Tárgyi eszközök : A tárgyi eszközöket a mérlegbe nettó értéken I( a bekerülése, beszerzési, előállítási) értékek az elszámlt értékcsökkenés és visszaírás különbözeteként I a beruházáskra adtt előlegeket a levnható frgalmi adóval csökkentett az átutalt összegben kell szerepeltetni. Befektetett pénzügyi eszközök: A tulajdni visznyt megtestesítő részesedések értékénél a vásárlt ésjegyzett részvények, üzletrészek, törzsbetétek, valamint a betétek vételi értékét kell figyelembe venni, csökkenteni azt a számviteli törvény szerinti értékvesztés összegével, növelve az elszámlt értékvesztés terhére történt visszaírással. A hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk értékénél a kötvények vételi értékét kell figyelembe venni, csökkenteni azt a számviteli törvény szerinti értékvesztés összegével, növelve az elszámlt értékvesztes terhére történt visszaírással. A hsszú lejáratú bankbetétek értékénél az egyéven túl lejáró pénz követelés összegét kell figyelembe venni, csökkenteni azt a számviteli törvény szerinti értékvesztés összegével, növelve az elszámlt értékvesztés terhére történt visszaírással.

7 E.Frg6eslközök értékelése. Vásárlt készletek : A vásárlt készleteket a mérlegben átlags beszerzési árn kell kimutatni. Követelések: A követeléseket a mérlegben az elismert, elfgadtt ÁFÁ=t is tartalmazó összegben kell szerepeltetni. A követelésekkel kapcslats várható veszteségeket értékvesztés elszámlás ával, a visszaírást is figyelembe véve kell a mérlegbe beállítani. A külföldi pénzértékre szóló követelést az elfgadtt, elismert devizaösszegnek a számlavezető bank által közzétett deviza vételi árflyamn átszámíttt FT éltékben kell a mérlegbe szerepeltetni, figyelembe véve az elszámlt értékvesztést és visszaírást. Pénzeszközk: A frintban levő pénzeszközök a dec 31. záróegyenleggel (Bank,Pénztár). Valuta és devizekészleteket az üzleti év mérlegfrdulónapján a SZT bek. szerint átszámíttt frintértékkel kell a mérlegben kimutatni. 3.1 Frrásk értékelése Aj Saját tőke A jegyzett tőke a cégbíróságn bejegyzett tőke, a társasági szerződésben meghatárztt összeggel szerepel a nyilvántartásban. A tőketartalék könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben. Az eredménytartalék könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben. A lekötött tartalék könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben. Az értékelési tartalék a piaci értékelés alapján maghatárztt értékhelyesbítések összegével szerepel s mérlegben A mérleg szerinti eredmény könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben. Ej Kötelezettségek: Csak elismert elfgadtt kötelezettségeket kell kimutatni. 4.1 Amrtizációs plitika Elszámlás rendje: Az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli éltékcsökkenése évente kerül elszámlásra az üzembe helyezés napjától a teljes leírás időpntjáig, illetve az értékesítés az átadás, a selejtezés időpntjáig, de legfeljebb az üzembe helyezéskr megállapíttt maradványértékig. Maradványérték meghatárzása: A maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpntjában a rendelkezésre álló infrmációk alapján, a haszns élettartam függvényében az eszköz meghatárztt haszns élettartam végén reaiizálható értéke, Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Terv szerinti értékcsökkenés: A társaság a terv szerinti amrtizációját bruttó élték alapján lineáris módszerrel számlja el a következők szerint: a. Az immateriális javak éltékcsökkenését idöaránysan úja le. b. A tárgyi eszközök terv szerinti amrtizációjának elszámlásánál is az időaránys lineáris leírást alkalmazza Az amrtizációt eszköz fajtánként az elhasználódás mértékének figyelembe vételévei számlja. c. Az 100 ezer frint alatti egyedi beszerzési értékü immateriális javak és tárgyi eszközök használatba vételkr aznnal Ieírásra kerülnek, Tervenfelüli értékcsökkenés: Akkr kerül elszámlásra ha: a. A tárgyi eszköz értéke tartósan magasabb mint a piaci értéke. b. A tevékenység váltzása miatt feleslegessé válik. c. Megrngálódtt, illetve rendeltetésszerüen nem használható.

8 5.1 Az értékvesztés elszámlásának feltétel rendszere Értékvesztést kell elszámlni: 1 a gazdasági társaságban levő tulajdni részesedést jelentö befektetésnél, 2 a hitelvisznyt megtestesítő, egy évnél hsszabb lejáratú értékpapírknál, 3 a mérlegfrdulónapn fennálló, és a mérlegkészítés időpntjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél, 4 a vásárlt és saját termelésű készleteknél, ha azk piaci értéke (megítélése) alacsnyabb a mérlegkészítéskr, mint a nyilvántaltás szerinti értéke. 6./ Lényegesnek, jelentősnek minősülő tételek Jelentős összegű hibának kell tekinteni a mérleg föösszeg 2 =át, vagy 30 millió frintt Jelentős összegűnek kell tekinteni a. értékvesztés 10 felett b. terven felüli ÉCS. ami meghaladja az évi terv szerinti ÉCS. 50 =át. c. Követelést ami meghaladja az évi árbevétel 5 =át, vagy az adóssal flytattt frgalm 20 =át Tartósnak kell tekinteni rninden 1 évnél hsszabban tartó váltzást. Jelentősnek kell tekinteni minden rendkívüli bevételt és ráfrdítást, ami meghaladja az előző 3 év szkáss vállalkzói eredményének 2 =át. 7.1 Árflyamkülönbözetek elszámlásának a rendje A külföldi pénzértékre szóló eszközöket és kötelezettségeket érintő tranzakciók elszámlásánál a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vnatkzó = számlavezető bank által közzétett = devizavételi árflyamn átszámíttt frintértéket kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni. A flyamats könyvelésben az árflyam különbözet tételenként kerül elszámlásra a pénzügyi műveletek egyéb ráfrdításai ill. egyéb bevételei között. A külföldi pénzértékre szóló tételek mérleg frdulónapi értékelését a számlavezető bank devizavételi árflyamán kell elvégezni, A frdulónapn érvényes választtt árflyamn történő értékelés és a könyv szerinti élték különbözete összevntan jelenik meg az eredményszámlán. Ha a külföldi pénzértékre szóló mérlegtételek üzleti év végi értékelésének összevnt árflyam különbözete jelentős, az átértékelest végre kell hajtani. Jelentősnek minősül a deviza - és valutakészletek, külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségek, befektetett pénzügyi eszközök és éltékpapírk év végi értékelésénél, ha a könyv szerinti élték a számlavezető bank devizavételi árflyamán számíttt élték különbözete összevntan meghaladja a könyv szerinti érték 5 =át. 8.1 Céltartalékképzés Céltartalékt kell képezni ajgszabályban meghatárztt várható kötelezettség, a krengedményes nyugdíjazás várható kötelezettsége, a végkielégítés Iniatti várható kötelezettség, környezetvédelmi kötelezettség, függő kötelezettségek, a bizts jövőbeni kötelezettség. A várható garanciális kötelezettségekre a tárgy évi nettó árbevétel, és az adtt évben termékcsprtnként felmerülő minőségi reklamációkra, garanciális költségek arányában kell celtartalékt képezni.

9 9./ Mérleghez kapcslódó kiegészítések Tulajdnsi kölcsön: Nincs Zálgjggal biztsíttt kötelezettség: Nincs Veszélyes hulladék: Nincs Képzett céltartalék: eff Készletek értékvesztése: Nem vlt Aktív időbeli elhatárlásk: 1289 Passzív időbeli elhatárlás k: Követelések kapcslt vállalkzással szemben: : eff Kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben: Lekötött tartalék: : 9.1 SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA Megnevezés Nyitó állmány záró állmány váltzás m.szl m.szl Saját tőke : Jegyzett tőke Eredmény tartalék Lekötött tartalék : Mérleg szerinti eredmény Tőketartalék Értékesítési tartalék 9.2. Mérlegen kívülí tételek A gazdálkdónak a mérlegben nem látszó, a mérleg frdulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy bizts (jövőbeni) kötelezettsége nincs. 9.3.Mérlegen értékkel nem szereplő jelentős értékű vagvntáq:yak Társaságunk nem rendelkezik a mérlegben nem szereplő, jelentősebb értékű, nyilván nem tarttt vagyntárggyal. 10./ Eredménykimutatáshz kapcslódó kiegészítések Exprtértékesítés nettó árbevétele: : eff Bevételek kapcslt vállalkzás ból: Nem vlt Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei: Nem vlt Kaptt sztalék: : Devizaárflyam különbözet hatása: eff Átlags statisztikai állmányi létszám: 3 fő Bérköltség: 6452 Szem. Jellegű kifizetések: 535

10 11./ Adófizetési kötelezettség levezetése (3 sz melléklet) Társasá2i adó me2állapításánál módsító tételek: 12.1 Tárgyi eszközök állmányváltzása (2 sz melléklet) 13.1 Tájékztató rész Könyvelést végzi: : Szám 2000 Könyvvezetési Kft. Adószáma: Címe: 8800 Nagykanizsa Csengery u, 9. Telefnszáma: 93/ Könyvvizsgáló: : Marká András 8800 Nagykanizsa Nagyvútlty u. 1. Kamarai tagsági száma

11 l.sz melléklet Vagyni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet, likviditás TÖKEÁTTÉTELlMUTATÓK Megnevezés Saját töke : Frrásk összesen : Saját tőke aránya a frráskn belül: Kötelezettségek Saját töke : Eladósdttsági együttható Hsszú lejáratú kötelez.: Kötelezettségek : Kötelezettségek összetétele Hsszú lejáratú kötelez.: Hsszú lej.köt.+saját töke: Kötelezettségek összetétele Me index LIKVIDITÁSIMUTATÓK Megnevezés Me Váltzás Pénzeszközök : Rövid lejár. kötelezettségek. : Likviditás 1. (Gyrs mutató): Pénzeszközök + követelések : Rövid lejár.kötelezettségek. : Likvidi tás II.: Pénzeszk.+követelések+készletek: Rövid lejár.kötelezettségek. : Likviditás Ill.: JŐVEDELMEZÖSÉGIMUTATÓK Megnevezés Üzleti tevékenység eredménye : Nettó árbevétel : Árbevételaránys jövedelmezőség: Üzleti tevékenység eredménye Eszközök összesen : Eszközaránys jövedelmezőség Üzleti tevékenység eredménye Saját töke : Vagynaránys jövedelmezőség Nettó árbevétel : Eszközök összesen : Eszközök megtérülési mutatója Me Váltzás

12 2.sz melléklet TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLMÁNYVÁLTZÁSA Megnevezés IngatLan Műszaki berendezés Egyéb beruházásk Tárgyi esz. berendezés összesen összesen Nyitó bruttó érték: Növekedés Csökkenés összesen: összesen: záró bruttó érték: Nyitó értékcsökkenés: Növekedés: Csökkenés: Záró értékcsökkenés: Nyitó nettó érték: záró nettó érték: Megnevezés ÜzLeti vagy cégérték IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLMÁNYVÁLTZÁSA Vagyni ért. jg SzeLLemi te=ékek KísérL.f. alap.átsz. Immat.jav. összesen ======= ==--==--===== Nyitó bruttó érték: Növekedés Csökkenés összesen: összesen: záró bruttó érték: Nyitó értékcsökkenés: Növekedés: Csökkenés: záró értékcsökkenés: Nyitó nettó érték: záró nettó érték:

13 3.sz melléklet AdófIzetési kötelezettség levezetése Sr Megnevezés Érték 01 Adózás előtti eredmény Célszervezetilletveisklaszövetkezetsztaléka 03 Adózás előtti eredményt csökkentőjgcímekösszesen 389 / Az előző évek elhatárltveszteségébőlaz adóévbenleírt 02 Céltartalék felhasználásakövetkeztébenaz adóévbenbevé 03 Környezetvédelmiköltségekfedezetéreképzett céltartalé 04 A terven felüli értékcsökkenésadóévbenvisszaírtösszeg 05 Az ADÓTÖRVÉNYszerint figyelembevett ÉRTÉKCSÖKKENÉSöSS A fejl. tartalékadóév utólsó napján lekötött tatalékkén 29 Helyi ipaiüzésiadó 50 -a ha nincs köztartzás 30 ~krvállalkzásnálaz átlagsállmányilétszámnövekedé 31 Admány, tartós admány összege 32 Alap kis, és középvállalkzáskuj eszközberuházásiöss 41 Egyéb csökkentőjgcím Csökkentőjgcímekösszesen / 04 Adózás előtti eredményt növelő jgcímekösszesen / várható kötelezetségekreképzett céltartalék,céltartalé 02 SzámviteliTv. szerintiterv szerinti Értékcsökkenésile 03 A nem vállalkzásitevékenységgelkapcslatsköltségek, 04 Jgerőshatárzatban megállapítttbirság. 05 Az adóévbenkövetelésreelszámltértékvesztésösszege. 06 A behajthatatlankövetelésadóévbenleírt összege 10 Az adóévbenráfrdításkéntelszámltvisszafizetésnélkü 12 Az adóellenőrzésönellenőrzéssrán megáll. ráfrd.. els 14 ATa tv 7 (1)bek.z)pntjaTartós adamány többletkedvezm 17 Létszámcsökkenésminimálbér120 -a alapján érvényesíte / 05 Külföldrőlszázmazó jövedelemután kifizetettadó 06 Külföldrőlszázmazó jövedelem 07 Adóalap (+-1 vagy +-2) Külföldi vállalkzóadóalapja ( ) 09 Közhasznú szervezetegyház adóalapja 10 Társaságiadó 11 Adómentesség 12 Adókedvezmények( 29/05 lap 15 srából) 13 Visszatarttt adó 14 Adtt évi adókötelezettség 15 Előző évek visszamenőlegesadókötelezettsége 16 Visszafizetendőadókedvezmény 17 Társaságikülönadókötelezettség 18 Adófizetésikötelezettség(Tánya+különadó)összesen

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A vállalkozás egyéb vállalkozásokban birtokolt részesedése: NINCS A beszámoló nyilvánossága, formája, tartalma a könyvvezetés módja

A vállalkozás egyéb vállalkozásokban birtokolt részesedése: NINCS A beszámoló nyilvánossága, formája, tartalma a könyvvezetés módja KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010 ÉVRE Név: Holnapocska Közhasznú Nonprofit Kft Cégjegyzék száma: 20-09-069224 Statisztikai számjel: 14634587-8551-599-20 1./ Alapítás, átalakulás 1.1. A vállalkozás alapítása Alapítás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014 ÉVRE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014 ÉVRE KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014 ÉVRE Név: Holnapocska Közhasznú Nonprofit Kft Cégjegyzék száma: 20-09-069224 Statisztikai számjel: 14634587-8551-599-20 1./ Alapítás, átalakulás 1.1. A vállalkozás alapítása Alapítás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013 ÉVRE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013 ÉVRE KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013 ÉVRE Név: Holnapocska Közhasznú Nonprofit Kft Cégjegyzék száma: 20-09-069224 Statisztikai számjel: 14634587-8551-599-20 1./ Alapítás, átalakulás 1.1. A vállalkozás alapítása Alapítás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: )

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: ) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. év Kft neve: CAR HUNGÁRIA Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kft székhelye: 1046 Budapest, Bőröndös u. 26. 7/38. Kft telephelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 140. Kft adószáma:

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben