..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20"

Átírás

1 Statisztikai számjel : Cégj egyzék száma : a vállalkzás megnevezése : Nagykanizsa és Térsége TISZK Nnprfit Kft a vállalkzás címe, telefnszáma : 8800 Nagykanizsa Erdész u Egyszerűsített éves beszámló A közzétett adatk könyvvizsgálattal alátámasztttak. Keltezés: Nagykanizsa, Március 31. Naykanizsa és Térságe TISZK ~ t!!tiinprfit Kft Nagykanizsa. Erdész u. 30. Adószám: S;l.ls;;/;: Cg: 20.~ ~.~~~áh~iÖj~. ( képviselője) TI SZK - HBsys könyvelési mdul v / ELLAP ld.:1i1

2 Név: Nagykanizsa és Térsége TISZK Nnprfit Kft Cím: 8800 Nagykanizsa Erdész u. 30. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerűsített éves beszámló EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" váltzat Az üzleti év mérlegfrdulónapja : december 31. (év/hó/nap) adatk E Ft-ban 'Sr Kód Tétel me nevezése Előző évf Hel esbít.] Tár év 03 IA.I Értékesítés nettó árbevétele ( ) I I I 106 A II Aktivált, saját teljesítmények értéke (03 ±04 ) 07 A.ID IEgyéb bevételek I Iebből: visszaírt értékvesztés I 14 IA.IV Anyagjellegű ráfrdításk ( ) IA.V Személyi jellegű ráfrdításk ( ) I IA.VI Értékcsökkenési leírás I IA.VII Egyéb ráfrdításk ebből: értékvesztés 22 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSEG ERED MENYE (I.±II.+I1I.-I B.VIII lpénzügyi műveletek bevételei ( ) 477 Pénzügyi műveletek ráfrdításai ( ±20.±21.)!PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIlI-IX.) 477.szKÁss VÁLLALKZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 389.Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfrdításk 'RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) IADZAS ELTT! ERED MENY (±C.+-D.) 389, IAdófizetési kötelezettség IADÓZTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 389 IMÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) l 389 Nagykanizsa és Térsége TiSZK nprfit Kft Nagykanizsa. Erdész u. 30. Adószám: Szlsz: e9; 20-~06Sn1 l!j A közzétettadatk=r;:alátá~~zttta~ql. Keltezés: Nagykanizsa, Március 3l. a vállalkzás vezetője (képviselője) TISZK - HBsyskönyvelési mdul v6.0a.150 / JELENT_02 ld.: III

3 Név: Nagykanizsa és Térsége TISZK Nnprfit Kft Cím: 8800 Nagykanizsa Erdész u. 30. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerűsített éves beszámló MÉRLEG "A" váltzat - Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfrdulónapja : december 31. (év/hó/nap) adatk E Ft-ban Sr :Kód ITétel megnevezése Előző év Helyesbít. I Tárgyév. 01 la ÍBefektetett eszközök ( sr) IA.I IMMATERIALIS JAVAK ( srk) ~~A=.I=.7 -=ill~u~na~te~r=i~=is~j~~~/~~6~te~'~=1~e1~ye=s~bí=re~se~~ ~ ~~ ~~ ~~ 110 IA.II TÁRGYIESZKÖZÖK( srk) A.II.7 'Tárgyi eszközök éltékhelyesbítése 18 IA.IIl IBEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK ( srk) 125 A.III.7.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése i,!26 B IFrgóeszközök ( sr) i 127 B.I IKESZLETEK ( srk) I, l 34 B.II KÖVETELESEK ( srk) l l I 40 IB.Ill E~TEKPAP~<?K ( srk) l l 45 B.IV PENZESZKZK ( srk) C IAktív időbeli elhatárlásk 1289' 52 IESZKÖZÖK (AKTÍV ÁK) ÖSSZESEN ( sr), MÉRLEG "A" váltzat - Frrásk (passzívák) SrlKód Tétel me nevezése Előző év Hel esbít. Tár év 53 ID Saját tőke ( srk) D.I JEGYZETT TőKE I ebből: visszavásárlt tulajdni részesedés névértéken 56!D.II JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TKE (-) 57 D.m ITKETARTALEK ' 58 D.IV EREDMENYTARTALEK 159 D.V!LEKÖTÖTT TARTALEK 60 D.VI ERTEKELESI TARTALEK 61 D.VII MERLEG SZERINTI EREDMENY l ; ;E ICéltartalékk ( srk) i ',66 F Kötelezettségek ( sr)! IF.I HATRASRLT KÖTELEZETTSEGEK ( srk) 71 F.II IHSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK ( srk) 80 F.IIl RÖVID LEJÁRA TÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( srk) -,90---G-----!Passzív,időbeli elhatár?lá~k (~ srk) 94 1: IFRRASK (PASSZIVAK) SSZESEN ( sr) 7940, ; Nagykanizsa és Térsége TISZI ( Nnprfit Kft Nagykanizsa, Erdész u. 30. Adószám: Szlsz: eg: 20-Q.i ~ A közzétett adatk=:':látámasztttakqh. Keltezés: Nagykanizsa, Március 31. a vállalkzás vezetője (kép iselője) nszk - HBsys könyvelési mdul v I JELENT_02 ld.:1i1

4 Statisztikai számjel : Cégjegyzék száma: Nagykanizsa és Térsége TISZK Nnprfit Kft 8800 Nagykanizsa Erdész u. 30. Kiegészítő melléklet 2008 A közzétett adatk könyvvizsgálattal alátámasztttak. Frdulónap: Beszámlási időszak : december Keltezés: Nagykanizsa, Március 31. Nagykanizsa é9 Társége TISZK ~nprfit Kft NagykanizSa, ErdésZ u. 30. Adószám: $~I!i1l;; g:20!i0e '(lk a vállalkzás vezetője ( képviselője)

5 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2008 ÉVRE Név: Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési Nnprfit Kft. Cégjegyzék száma: Statisztikai számjel: / Alapítás, átalakulás 1.1. A vállalkzás alapítása Alapítás dátuma: Müködési frma: Kft. Alapítási vagyn: 2000 eff Székhely: 8800 Nagykanizsa Erdész u. 30. Internet elérhetőség: Telephelyek: Nagykanizsa Cégjegyzék száma' Statisztikai számjel: Adószám: Jegyzett tőke: 2000 Saját tőke: 2389 Mérlegfőösszeg: Nettó árbevétel: Üzemi üzleti tevékenység eredménye: -88 Mérleg szelinti eredmény: 389 Az üzleti évben a vállalkzás tulajdnsi és töke összetételében NEM vlt váltzás. A vállalkzás egyéb vállalkzáskban birtklt részesedése: NINCS Tulajdnsk, részarányuk : Nagykanizsa MJV Önkrmányzata Csapi és Zalaújlak Községi Önkrmányzatk Intézményfenntartói Társulása Pannn Egyetem DKG-EAST ZRT. Gázipari Gépgyár Kft Tevékenységi kör: 8532 Szakmai középfkú ktatás (kiemelkedően kznasznú) 1.2. A beszámló nyilvánssága, frmája, tartalma a könyvvezetés módja A számviteli beszámló és az ahhz kapcslódó kiegészítő infrmációk, jelentések a jgszabályk által előírt nyilvánsságn túl a vállalkzás alkalmazttai, munkavállalói és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azkról az érintettek teljes vagy részleges máslatt készíthetnek. a. Beszámlási frma: Egyszerüsttett éves beszámló b. Mérleg frmája: "A" váltzat c. Eredménykimutatás frmája: "A" váltzat (összköltséges eljárással) d. Könyvvezetés módja: Kettős köllyvviteli rendszer e. Költségelszámlás választtt módszere: Elsddlegesen az "5"-ös számlasztályban f. Beszámló készítés rendje: Tárgyevet követő május 31-ig

6 A Társaság összköltség eljárással állapítja meg az üzemi tevékenység eredményét.ennek megfelelően elsődlegesen "A" típusú összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatást készít A számviteli plitikában meghatárztt kritériumk ismertetése A Társaság a Számviteli törvény és a Gazdasági társaságkról szóló évi IV törvény előírásai szerint végzi tevékenységét. A számviteli plitika egyszerűsített táblázats kivnata Jellemző i Előző év Tárgyév i Váltzás i K önvvvezetés penzneme, HUF HUF ' Könvvvizszálat igen I igen 10 I Eltérő üzleti év nem Inem i Készletértékelés I Besz. átlagáras I Besz. átlagáras "Jelentős" összeg ; 100 Eft 1100 Eft 10 I I I "Lényeges" összeg 1 Mft II Mft Devizás értékelés I MNB i Ertékcsökkenési leírás I lineáris, lineáris, Kisösszegű eszközök leírása I aznnal I aznnal, i 1.4. A társaság vagyni, pénzügyi és jövedelmi helyzete A vagyni helyzetet az 1.sz. mellékletben bemutattt táblázat adatai jellemzik 1.5. ' Piaci pzíciók Az 5 legnagybb vevő: 2.1 Eszközök értékelése A.Berektetetl eszközök értékelése Immateriális javak: Az immateriális javak bekerülési értékét az elszárnlt értékcsökkenéssei csökkentett, visszaírással növelt nettó értékkel kell a mérlegbe venni. Tárgyi eszközök : A tárgyi eszközöket a mérlegbe nettó értéken I( a bekerülése, beszerzési, előállítási) értékek az elszámlt értékcsökkenés és visszaírás különbözeteként I a beruházáskra adtt előlegeket a levnható frgalmi adóval csökkentett az átutalt összegben kell szerepeltetni. Befektetett pénzügyi eszközök: A tulajdni visznyt megtestesítő részesedések értékénél a vásárlt ésjegyzett részvények, üzletrészek, törzsbetétek, valamint a betétek vételi értékét kell figyelembe venni, csökkenteni azt a számviteli törvény szerinti értékvesztés összegével, növelve az elszámlt értékvesztés terhére történt visszaírással. A hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk értékénél a kötvények vételi értékét kell figyelembe venni, csökkenteni azt a számviteli törvény szerinti értékvesztés összegével, növelve az elszámlt értékvesztes terhére történt visszaírással. A hsszú lejáratú bankbetétek értékénél az egyéven túl lejáró pénz követelés összegét kell figyelembe venni, csökkenteni azt a számviteli törvény szerinti értékvesztés összegével, növelve az elszámlt értékvesztés terhére történt visszaírással.

7 E.Frg6eslközök értékelése. Vásárlt készletek : A vásárlt készleteket a mérlegben átlags beszerzési árn kell kimutatni. Követelések: A követeléseket a mérlegben az elismert, elfgadtt ÁFÁ=t is tartalmazó összegben kell szerepeltetni. A követelésekkel kapcslats várható veszteségeket értékvesztés elszámlás ával, a visszaírást is figyelembe véve kell a mérlegbe beállítani. A külföldi pénzértékre szóló követelést az elfgadtt, elismert devizaösszegnek a számlavezető bank által közzétett deviza vételi árflyamn átszámíttt FT éltékben kell a mérlegbe szerepeltetni, figyelembe véve az elszámlt értékvesztést és visszaírást. Pénzeszközk: A frintban levő pénzeszközök a dec 31. záróegyenleggel (Bank,Pénztár). Valuta és devizekészleteket az üzleti év mérlegfrdulónapján a SZT bek. szerint átszámíttt frintértékkel kell a mérlegben kimutatni. 3.1 Frrásk értékelése Aj Saját tőke A jegyzett tőke a cégbíróságn bejegyzett tőke, a társasági szerződésben meghatárztt összeggel szerepel a nyilvántartásban. A tőketartalék könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben. Az eredménytartalék könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben. A lekötött tartalék könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben. Az értékelési tartalék a piaci értékelés alapján maghatárztt értékhelyesbítések összegével szerepel s mérlegben A mérleg szerinti eredmény könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben. Ej Kötelezettségek: Csak elismert elfgadtt kötelezettségeket kell kimutatni. 4.1 Amrtizációs plitika Elszámlás rendje: Az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli éltékcsökkenése évente kerül elszámlásra az üzembe helyezés napjától a teljes leírás időpntjáig, illetve az értékesítés az átadás, a selejtezés időpntjáig, de legfeljebb az üzembe helyezéskr megállapíttt maradványértékig. Maradványérték meghatárzása: A maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpntjában a rendelkezésre álló infrmációk alapján, a haszns élettartam függvényében az eszköz meghatárztt haszns élettartam végén reaiizálható értéke, Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Terv szerinti értékcsökkenés: A társaság a terv szerinti amrtizációját bruttó élték alapján lineáris módszerrel számlja el a következők szerint: a. Az immateriális javak éltékcsökkenését idöaránysan úja le. b. A tárgyi eszközök terv szerinti amrtizációjának elszámlásánál is az időaránys lineáris leírást alkalmazza Az amrtizációt eszköz fajtánként az elhasználódás mértékének figyelembe vételévei számlja. c. Az 100 ezer frint alatti egyedi beszerzési értékü immateriális javak és tárgyi eszközök használatba vételkr aznnal Ieírásra kerülnek, Tervenfelüli értékcsökkenés: Akkr kerül elszámlásra ha: a. A tárgyi eszköz értéke tartósan magasabb mint a piaci értéke. b. A tevékenység váltzása miatt feleslegessé válik. c. Megrngálódtt, illetve rendeltetésszerüen nem használható.

8 5.1 Az értékvesztés elszámlásának feltétel rendszere Értékvesztést kell elszámlni: 1 a gazdasági társaságban levő tulajdni részesedést jelentö befektetésnél, 2 a hitelvisznyt megtestesítő, egy évnél hsszabb lejáratú értékpapírknál, 3 a mérlegfrdulónapn fennálló, és a mérlegkészítés időpntjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél, 4 a vásárlt és saját termelésű készleteknél, ha azk piaci értéke (megítélése) alacsnyabb a mérlegkészítéskr, mint a nyilvántaltás szerinti értéke. 6./ Lényegesnek, jelentősnek minősülő tételek Jelentős összegű hibának kell tekinteni a mérleg föösszeg 2 =át, vagy 30 millió frintt Jelentős összegűnek kell tekinteni a. értékvesztés 10 felett b. terven felüli ÉCS. ami meghaladja az évi terv szerinti ÉCS. 50 =át. c. Követelést ami meghaladja az évi árbevétel 5 =át, vagy az adóssal flytattt frgalm 20 =át Tartósnak kell tekinteni rninden 1 évnél hsszabban tartó váltzást. Jelentősnek kell tekinteni minden rendkívüli bevételt és ráfrdítást, ami meghaladja az előző 3 év szkáss vállalkzói eredményének 2 =át. 7.1 Árflyamkülönbözetek elszámlásának a rendje A külföldi pénzértékre szóló eszközöket és kötelezettségeket érintő tranzakciók elszámlásánál a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vnatkzó = számlavezető bank által közzétett = devizavételi árflyamn átszámíttt frintértéket kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni. A flyamats könyvelésben az árflyam különbözet tételenként kerül elszámlásra a pénzügyi műveletek egyéb ráfrdításai ill. egyéb bevételei között. A külföldi pénzértékre szóló tételek mérleg frdulónapi értékelését a számlavezető bank devizavételi árflyamán kell elvégezni, A frdulónapn érvényes választtt árflyamn történő értékelés és a könyv szerinti élték különbözete összevntan jelenik meg az eredményszámlán. Ha a külföldi pénzértékre szóló mérlegtételek üzleti év végi értékelésének összevnt árflyam különbözete jelentős, az átértékelest végre kell hajtani. Jelentősnek minősül a deviza - és valutakészletek, külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségek, befektetett pénzügyi eszközök és éltékpapírk év végi értékelésénél, ha a könyv szerinti élték a számlavezető bank devizavételi árflyamán számíttt élték különbözete összevntan meghaladja a könyv szerinti érték 5 =át. 8.1 Céltartalékképzés Céltartalékt kell képezni ajgszabályban meghatárztt várható kötelezettség, a krengedményes nyugdíjazás várható kötelezettsége, a végkielégítés Iniatti várható kötelezettség, környezetvédelmi kötelezettség, függő kötelezettségek, a bizts jövőbeni kötelezettség. A várható garanciális kötelezettségekre a tárgy évi nettó árbevétel, és az adtt évben termékcsprtnként felmerülő minőségi reklamációkra, garanciális költségek arányában kell celtartalékt képezni.

9 9./ Mérleghez kapcslódó kiegészítések Tulajdnsi kölcsön: Nincs Zálgjggal biztsíttt kötelezettség: Nincs Veszélyes hulladék: Nincs Képzett céltartalék: eff Készletek értékvesztése: Nem vlt Aktív időbeli elhatárlásk: 1289 Passzív időbeli elhatárlás k: Követelések kapcslt vállalkzással szemben: : eff Kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben: Lekötött tartalék: : 9.1 SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA Megnevezés Nyitó állmány záró állmány váltzás m.szl m.szl Saját tőke : Jegyzett tőke Eredmény tartalék Lekötött tartalék : Mérleg szerinti eredmény Tőketartalék Értékesítési tartalék 9.2. Mérlegen kívülí tételek A gazdálkdónak a mérlegben nem látszó, a mérleg frdulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy bizts (jövőbeni) kötelezettsége nincs. 9.3.Mérlegen értékkel nem szereplő jelentős értékű vagvntáq:yak Társaságunk nem rendelkezik a mérlegben nem szereplő, jelentősebb értékű, nyilván nem tarttt vagyntárggyal. 10./ Eredménykimutatáshz kapcslódó kiegészítések Exprtértékesítés nettó árbevétele: : eff Bevételek kapcslt vállalkzás ból: Nem vlt Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei: Nem vlt Kaptt sztalék: : Devizaárflyam különbözet hatása: eff Átlags statisztikai állmányi létszám: 3 fő Bérköltség: 6452 Szem. Jellegű kifizetések: 535

10 11./ Adófizetési kötelezettség levezetése (3 sz melléklet) Társasá2i adó me2állapításánál módsító tételek: 12.1 Tárgyi eszközök állmányváltzása (2 sz melléklet) 13.1 Tájékztató rész Könyvelést végzi: : Szám 2000 Könyvvezetési Kft. Adószáma: Címe: 8800 Nagykanizsa Csengery u, 9. Telefnszáma: 93/ Könyvvizsgáló: : Marká András 8800 Nagykanizsa Nagyvútlty u. 1. Kamarai tagsági száma

11 l.sz melléklet Vagyni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet, likviditás TÖKEÁTTÉTELlMUTATÓK Megnevezés Saját töke : Frrásk összesen : Saját tőke aránya a frráskn belül: Kötelezettségek Saját töke : Eladósdttsági együttható Hsszú lejáratú kötelez.: Kötelezettségek : Kötelezettségek összetétele Hsszú lejáratú kötelez.: Hsszú lej.köt.+saját töke: Kötelezettségek összetétele Me index LIKVIDITÁSIMUTATÓK Megnevezés Me Váltzás Pénzeszközök : Rövid lejár. kötelezettségek. : Likviditás 1. (Gyrs mutató): Pénzeszközök + követelések : Rövid lejár.kötelezettségek. : Likvidi tás II.: Pénzeszk.+követelések+készletek: Rövid lejár.kötelezettségek. : Likviditás Ill.: JŐVEDELMEZÖSÉGIMUTATÓK Megnevezés Üzleti tevékenység eredménye : Nettó árbevétel : Árbevételaránys jövedelmezőség: Üzleti tevékenység eredménye Eszközök összesen : Eszközaránys jövedelmezőség Üzleti tevékenység eredménye Saját töke : Vagynaránys jövedelmezőség Nettó árbevétel : Eszközök összesen : Eszközök megtérülési mutatója Me Váltzás

12 2.sz melléklet TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLMÁNYVÁLTZÁSA Megnevezés IngatLan Műszaki berendezés Egyéb beruházásk Tárgyi esz. berendezés összesen összesen Nyitó bruttó érték: Növekedés Csökkenés összesen: összesen: záró bruttó érték: Nyitó értékcsökkenés: Növekedés: Csökkenés: Záró értékcsökkenés: Nyitó nettó érték: záró nettó érték: Megnevezés ÜzLeti vagy cégérték IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLMÁNYVÁLTZÁSA Vagyni ért. jg SzeLLemi te=ékek KísérL.f. alap.átsz. Immat.jav. összesen ======= ==--==--===== Nyitó bruttó érték: Növekedés Csökkenés összesen: összesen: záró bruttó érték: Nyitó értékcsökkenés: Növekedés: Csökkenés: záró értékcsökkenés: Nyitó nettó érték: záró nettó érték:

13 3.sz melléklet AdófIzetési kötelezettség levezetése Sr Megnevezés Érték 01 Adózás előtti eredmény Célszervezetilletveisklaszövetkezetsztaléka 03 Adózás előtti eredményt csökkentőjgcímekösszesen 389 / Az előző évek elhatárltveszteségébőlaz adóévbenleírt 02 Céltartalék felhasználásakövetkeztébenaz adóévbenbevé 03 Környezetvédelmiköltségekfedezetéreképzett céltartalé 04 A terven felüli értékcsökkenésadóévbenvisszaírtösszeg 05 Az ADÓTÖRVÉNYszerint figyelembevett ÉRTÉKCSÖKKENÉSöSS A fejl. tartalékadóév utólsó napján lekötött tatalékkén 29 Helyi ipaiüzésiadó 50 -a ha nincs köztartzás 30 ~krvállalkzásnálaz átlagsállmányilétszámnövekedé 31 Admány, tartós admány összege 32 Alap kis, és középvállalkzáskuj eszközberuházásiöss 41 Egyéb csökkentőjgcím Csökkentőjgcímekösszesen / 04 Adózás előtti eredményt növelő jgcímekösszesen / várható kötelezetségekreképzett céltartalék,céltartalé 02 SzámviteliTv. szerintiterv szerinti Értékcsökkenésile 03 A nem vállalkzásitevékenységgelkapcslatsköltségek, 04 Jgerőshatárzatban megállapítttbirság. 05 Az adóévbenkövetelésreelszámltértékvesztésösszege. 06 A behajthatatlankövetelésadóévbenleírt összege 10 Az adóévbenráfrdításkéntelszámltvisszafizetésnélkü 12 Az adóellenőrzésönellenőrzéssrán megáll. ráfrd.. els 14 ATa tv 7 (1)bek.z)pntjaTartós adamány többletkedvezm 17 Létszámcsökkenésminimálbér120 -a alapján érvényesíte / 05 Külföldrőlszázmazó jövedelemután kifizetettadó 06 Külföldrőlszázmazó jövedelem 07 Adóalap (+-1 vagy +-2) Külföldi vállalkzóadóalapja ( ) 09 Közhasznú szervezetegyház adóalapja 10 Társaságiadó 11 Adómentesség 12 Adókedvezmények( 29/05 lap 15 srából) 13 Visszatarttt adó 14 Adtt évi adókötelezettség 15 Előző évek visszamenőlegesadókötelezettsége 16 Visszafizetendőadókedvezmény 17 Társaságikülönadókötelezettség 18 Adófizetésikötelezettség(Tánya+különadó)összesen

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló Statisztik ai számjel: 12143890642011401 Cégjegyzékszám: 0110043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2013. évi Éves beszámoló Budapest, 2014. március

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz Planinvest Bróker Zrt. 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A cég elnevezése: Planinvest Bróker Zrt 2. Általános adatok: Alakulás

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben