UPC Business Nagydíj játék kisvállalkozók részére. Játékszabályzat és adatkezelési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UPC Business Nagydíj játék kisvállalkozók részére. Játékszabályzat és adatkezelési szabályzat"

Átírás

1 1. Általános tájékoztatás UPC Business Nagydíj játék kisvállalkozók részére Játékszabályzat és adatkezelési szabályzat Jelen Játékszabályzat rögzíti a UPC Magyarország Kft. (székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u ; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ) (továbbiakban Szervező ) által meghirdetett UPC Business Nagydíj elnevezésű, regisztráción alapuló online játék (továbbiakban Játék ) menetét, és kiterjed minden, a Játékban résztvevő személyre (továbbiakban Játékos ), valamint mindazokra, akik a Játék kapcsán bármilyen igénnyel lépnek fel. A Játékosok és a Szervező vállalják, hogy amennyiben közöttük vitás kérdés merülne fel, azt elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezik, jogi utat a békés rendezés meghiúsulása esetén vesznek csak igénybe. A Játék során a Játékosoknak a UPC Business üzleti szolgáltatásaival, azok igénybevételével és a Játékosok saját vállalkozásának működésével kapcsolatos kérdésekre kell legjobb tudásuk szerint 1 perces videóban, 1 diából álló prezentációban, vagy 1 perces hangüzenetben válaszokat adniuk a 3.1. pontban meghatározottak szerint. Az egyes kérdésekre adott válaszokat a Szervező pontozza. A Játék végén az egyes Játékosok által összegyűjtött pontszámok összesítését követően kerül kiosztásra a fődíj, valamint a további díjak. 2. A játékban való részvétel feltételei 2.1. A játékban résztvevő személyek A Játékban részt vehet minden, Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet (vállalkozás) amelynek képviselője olyan magyar állampolgár, aki rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyi igazolvánnyal; a vállalkozás alapítása 2013-ban, vagy ezt megelőzően történt; a vállalkozás az utolsó pénzügyi évben nem volt veszteséges; a vállalkozásnak nem áll fenn köztartozása; a vállalkozás nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt és megfelel a játék alábbi részvételi feltételeinek. a Játékban való részvételnek nem feltétele, hogy a Játékos UPC szolgáltatással rendelkezzen, regisztrálni bármely, jelen feltételeknek megfelelő vállalkozás jogosult függetlenül attól, hogy UPC előfizető-e. A Játékban való részvétel további feltétele a Játékos hozzájárulása ahhoz, hogy a Szervező a regisztrált adatait a játék lezárását követően is tovább kezelje marketing célok megvalósításához, határozatlan időtartamig 1. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos feladatot ellátó vállalkozói vagy megbízottai és ezen személyeknek a évi V. törvény a továbbiakban: Ptk. 8:1. (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói A Játékosok a Játékra való regisztrációval automatikusan elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen Játékszabályzat feltételeit és képviselőik önkéntes beleegyezésüket adják személyes adataik kezeléséhez. A Szervező a Játékos által a regisztráció során önkéntesen 1 A Játékosnak bármikor lehetősége van a hozzájárulás visszavonására formájában

2 szolgáltatott személyes adatokat abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék lezárásakor díj átvételére jogosult Játékos személyét megállapítsa és értesítse. Adatkezelési nyilvántartási szám: A játékhoz kapcsolódó adatbázis kezelési nyilvántartási szám: NAIH-82735/2015. Direkt marketing adatbázis építésére vonatkozó nyilvántartási szám: NAIH-82736/ A Játékosok a Játékban való részvétel előtt kötelesek tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal. A Szervező a jelen Játékszabályzatot a játék teljes időtartama alatt, azaz március 06. és április 27. között honlapján folyamatosan elérhetővé teszi A Játékban a Játékos a business.upc.hu/nagydij weboldalon történő regisztrációval, továbbá jelen Játékszabályzat és az Adatvédelmi szabályzat feltétel nélküli, kifejezett elfogadásával vehet részt. A Játékszabályzat és az Adatvédelmi szabályzat elfogadására a holnapon történő regisztráció során, az adott mező bejelölésével van lehetőség. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban bármilyen kifogást emel, úgy a Játékból automatikusan kizárásra kerül A Játékra egy vállalkozás csak egy alkalommal regisztrálhat. Többszörös regisztráció vagy valótlan adatok megadása esetén, illetve ha a Játékos bármilyen okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékos valamennyi regisztrációját törölje, és a Játékost kizárja a játékból. A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben vállalkozása ellen a játék időtartama alatt csődeljárás indul, vagy felszámolás, illetve végelszámolás alá kerül, úgy a kérdésekre adott válaszaitól függetlenül a Játék lezárásakor díj átvételére nem válik jogosulttá. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. Kizárás esetén a kizárásra került Játékost formájában értesítjük A regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, és amennyiben a Játékban díj átvételére válik jogosulttá, akkor a Szervező saját weboldalán, fizetett hirdetésekben, valamint PR cikkekben nyilvánosságra hozhatja a cégnevét, képviselőjének nevét, illetve ezen adatok a Játék lezárása után PR és marketing jellegű kampányban megjelenhetnek. A Játékos a Szervező kérése a jelen pont szerinti nyilatkozatát írásban is megerősíti. 3. A játék menete 3.1. A játék időtartama: március április A Játék szakaszai március 02. Beharangozó szakasz A Játékosok ez idő alatt megismerhetik a játék menetét, illetve a Zsűri tagjait a business.upc.hu/nagydij weboldalon, illetve lehetőségük nyílik a Játékra regisztrálni. A Játékra való regisztrációra a Játék teljes időtartama alatt van lehetőség. A játékban részt vehet a 2. pontban meghatározottak szerint minden regisztrált Játékos, aki a jelentkezési lap kitöltésével és pontos elérhetőségi adatainak (bejegyzett cégnév, adószám, székhely, levelezési cím, kapcsolattartó neve, elérhetőségei ( cím, telefonszám) megadásával regisztrál a játékra a business.upc.hu/nagydij oldalon.

3 2015. március 16. Verseny szakasz - kérdések kihirdetése A Szervező kéthetente egy Kiemelt Kérdést hirdet ki a Játék honlapján, és minden héten két Kiegészítő Kérdést tölt fel a UPC hivatalos Facebook oldalára.. A Kiemelt Kérdések kihirdetésének időpontja: március 16. (12:00) Első Kiemelt Kérdés kihirdetése március 30. (12:00) Második Kiemelt Kérdés kihirdetése április 13. (12:00) Harmadik Kiemelt Kérdés kihirdetése A Kiegészítő Kérdések kihirdetésének időpontja: március 18. (12:00): Első Kiegészítő Kérdés kihirdetése március 20. (12:00): Második Kiegészítő Kérdés kihirdetése március 23. (12:00): Harmadik Kiegészítő Kérdés kihirdetése március 26. (12:00): Negyedik Kiegészítő Kérdés kihirdetése április 1. (12:00): Ötödik Kiegészítő Kérdés kihirdetése április 3. (12:00): Hatodik Kiegészítő Kérdés kihirdetése április 7. (12:00): Hetedik Kiegészítő Kérdés kihirdetése április 9. (12:00): Nyolcadik Kiegészítő kérdés kihirdetése április 14. (12:00): Kilencedik Kiegészítő kérdések kihirdetése április 16. (12:00): Tízedik Kiegészítő Kérdés kihirdetése április 21. (12:00): Tizenegyedik Kiegészítő Kérdés kihirdetése április 23. (12:00): Tizenkettedik Kiegészítő Kérdés kihirdetése A kérdésekre adott válaszok a business.upc.hu/nagydij oldalon tölthetőek fel a Játékosok választása szerinti alábbi formátumok egyikében: 1 perces videó (MPEG4, AVI, MPEG,MOV, WMV, 3GPP) 1 diából álló prezentáció (PDF, PPT, PPTX, KEYNOTE, OpenDocument formats, JPEG, PNG, TIFF) 1 perces hangüzenet (MP3, OGG, AAC, WMA, WAW). A Játékosoknak a Kiemelt és Kiegészítő Kérdések megválaszolására azok kihirdetését követően, a Játék lezárásáig, azaz április 27. (23:59)-ig van lehetőségük válaszaik honlapon történő beküldése útján. A Kiemelt Kérdések a vállalkozás tevékenységeivel függenek össze, a Játékos ezekre gyakorlati tapasztalatai, kreativitása, intuitív gondolkodása segítségével adhat választ. A Kiemelt Kérdések mellett opcionálisan az összesen 9 db, UPC Business szolgáltatásaival kapcsolatos Kiegészítő Kérdés megválaszolására is lehetőség nyílik, amelyekkel a Játékosok helyes válasz esetén extra pontokat szerezhetnek április 27. Verseny szakasz zárása A Játékosoknak ezt az időpontot követően nem nyílik lehetőségük válaszok megküldésére április 27 május 01. Előszűrés időszaka A Szervező Játékosonként megvizsgálja a jelen Játékszabályzatnak és Adatkezelési Szabályzatnak való megfelelést, illetve formai szempontból ellenőrzi a feltöltött válaszok megfelelőségét. A szabályzatban foglaltak megsértése, illetve nem megfelelő formátumban feltöltött, vagy egyáltalán meg nem adott válaszok esetén a Játékos kizárásra kerül.

4 2015. Értékelés A Játékosok által a Kiemelt és a Kiegészítő kérdésekre adott válaszokat Zsűri értékeli és pontozza. A zsűri tagjai: Bodon Ildikó, UPC Vállalati Szolgáltatások Üzletági Igazgató Till Attila, Műsorvezető Varga Zoltán, Central Média Csoport Vezérigazgató A pontozás menete: A Zsűri tagjai saját szakmai meggyőződésük, gyakorlati tapasztalatuk alapján, egymástól függetlenül értékelik a kérdésekre adott válaszokat, és a válaszok pontosságát, lényegre törését, minőségét, tartalmát alapul véve pontoznak. Minden Kiemelt Kérdésre maximálisan 10 pont adható. Értékelése: 0-2 pont: A Játékos nem, vagy nem teljesen a feltett kérdésre válaszolt, illetve a válasz egyéb okból nem értékelhető magasabb pontszámmal. 3-4 pont: A Játékos által adott válasz formailag, vagy tartalmilag nem felelt meg a szakmai szempontoknak. 5-6 pont: A Játékos közepesre értékelhető választ adott. 7-8 pont: A Játékos összességében jó választ adott, de formai vagy tartalmi szempontból hiányosság merült fel pont: Megfelelő válasz. Minden Kiegészítő kérdésre adott válasszal maximálisan 2 pont szerezhető. Értékelése: 0 pont: A Játékos nem, vagy nem a feltett kérdésre válaszolt. 1 pont: A Játékos válaszolt tartalmi vagy formai szempontból hiányos választ adott. 2 pont: Megfelelő válasz. A Játék során a Kiemelt és Kiegészítő Kérdések együttes megválaszolása útján összesen 54 pont gyűjthető május Eredményhirdetés, a díjazottak értesítése A Zsűri által adott pontszámok összesítését követően, a pontozás alapján díjra jogosult Játékosok e- mail formájában értesítést kapnak. A Szervező a díjra jogosult Játékosokat a regisztráció során megadott elérhetőségeiken értesíti, tájékoztatva őket a díj és annak átvétele további részleteiről. A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a díjazott Játékosok adataikat pontatlanul adták meg, vagy megadott adataik időközben megváltoztak, és emiatt nem értesülnek a díj átvételének lehetőségéről. Amennyiben bármely díjazott Játékossal az eredményhirdetést követő két elteltét követően a Szervező a Játékos érdekkörében felmerülő okból nem tudja felvenni a kapcsolatot a díj átadásának egyeztetése céljából, úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy a díjat ne adja át, vagy azt a következő legtöbb pontot elérő Játékosnak adja át.

5 2015. május Díjátadó gála Díjak: A játékban 1 db fődíj és 5 db vigaszdíj kerül kiosztásra. Fődíj: (tízmillió) Ft visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, amelyet a legtöbb pontot gyűjtött Játékos vállalkozása vehet át. Vigaszdíjak: A második, a harmadik és a negyedik legtöbb pontot gyűjtött Játékos vállalkozása 1 éves határozott időtartamra UPC Business szolgáltatási csomagban részesül. A szolgáltatások: UPC Business komplex csomag a második legtöbb pontot gyűjtött Játékos részére UPC Business mobil csomag a harmadik legtöbb pontot gyűjtött Játékos részére UPC Business internet csomag a negyedik legtöbb pontot gyűjtött Játékos részére. A díjak készpénzre nem válthatók és az átvételt megelőzően nem ruházhatók át. A Díjátadó gálán részt venni nem tudó Díjazottak legkésőbb május 30. napjáig, a Szervezővel való előzetes egyeztetés alapján vehetik át a díjat. A Szervező a Játék időtartama alatt a változtatás jogát fenntartja, illetve fenntartja a jogot arra, hogy a Játékot díjazottak hirdetése nélkül lezárja. 5. Személyes adatok kezelése 5.1. Adatkezelés: A játékban való részvétel a játék részvételi feltételei, valamint az adatkezelési feltételek elfogadását jelenti. A Játék résztvevői a Játékban való részvétellel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy őket a Szervező a regisztráció során megadott elérhetőségeiken reklámcélú ajánlataival megkeressék, és a megadott adataikat e célból kezelje. A regisztrációkor megadott adatokat a Szervező saját direktmarketing célokra felhasználja, és a megadott elérhetőségein címzett reklámküldemények útján ajánlatokról, akciókról tájékoztatja elektronikus hírközlési vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A regisztrálók megadott adatait a Szervező - a résztvevő ellenkező tartalmú nyilatkozatának Szervező által történő kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhatja. A regisztráló adatai nyilvántartásban kerülnek rögzítésre, amely adatok további kezelése a Szervező által a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. A regisztráló a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a feltüntetett személyes adatait a Szervező nyilvántartásában rögzítse és kezelje, azokat feldolgozza. A Játék résztvevői a díj átvételének feltételeként hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a díjazottak nevét és székhelyét (kizárólag a település és irányítószám megjelölésével) a Szervező nyilvánosságra hozza A Játékos képviseletében eljáró személy a Szervezőnél bármikor kérelmezheti tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. A játékos kérelmét az alábbi címekre küldheti: UPC Magyarország Kft.,1092, Budapest Kinizsi utca A Játékos tudomásul veszi, hogy ha a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát a Játék során vagy a díj átadása előtt visszavonja, azzal automatikusan kizárja magát a

6 Játékból. A Játékos a díj átvételét követően sem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzat által rá rótt és általa vállalt kötelezettségekkel ellentétes Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve Szervező a jogszabályban meghatározott határidőt elmulasztják, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat a CXII. törvény 22. -ban meghatározott módon A Játék más akcióval nem összevonható. A résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a díjak átadásáról kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet; így a résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül - a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához. Budapest, március.

VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Viasat Kft. (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!)

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Ha szeretnéd regényeinket még jobban megismerni, vegyél részt a Dream-rajongók szövegértési

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Kártyanaptár nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. MINDEN 10. KÓDFELTÖLTÉS NYER! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. MINDEN 10. KÓDFELTÖLTÉS NYER! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. MINDEN 10. KÓDFELTÖLTÉS NYER! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA 1.1 Jelen adatkezelési szabályzat ( Adatkezelési

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek

Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek Bevezetés Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek Az alábbi Felhasználói- és Részvételi Feltételek (továbbiakban:

Részletesebben

Valentin napi promóció

Valentin napi promóció Valentin napi promóció A Gastroyal Product Kft. nyereményakciójának részvételi, játék- és adatvédelmi szabályzata Játékszabályzat 1. Az akció szervezője Gastroyal Product Kft. székhely: 1211 Budapest,

Részletesebben

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123

Részletesebben

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Rajzpályázat 2014 MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója:

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója: A Sorsjegyvilág TOP 200 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám:

Részletesebben