A citoplazmában előforduló glikoprotein pentaszacharid szénhidrátrészének szintézise doktori (PhD) értekezés tézisei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A citoplazmában előforduló glikoprotein pentaszacharid szénhidrátrészének szintézise doktori (PhD) értekezés tézisei"

Átírás

1 citoplazmában előforduló glikoprotein pentaszacharid szénhidrátrészének szintézise doktori (Ph) értekezés tézisei Szabó Zoltán (Témavezető: r. Lipták ndrás) Synthesis of the pentasaccharide-segment of a glycoprotein found in the cytoplasma theses of doctoral (Ph) dissertation Zoltán Szabó (Supervisor: r. ndrás Lipták) ebreceni gyetem Természettudományi oktori Tanács Kémia oktori Iskola ebrecen, 2007.

2 citoplazmában előforduló glikoprotein pentaszacharid szénhidrátrészének szintézise doktori (Ph) értekezés tézisei Szabó Zoltán (Témavezető: r. Lipták ndrás) Synthesis of the pentasaccharide-segment of a glycoprotein found in the cytoplasma theses of doctoral (Ph) dissertation Zoltán Szabó (Supervisor: r. ndrás Lipták) ebreceni gyetem Természettudományi oktori Tanács Kémia oktori Iskola ebrecen, 2007.

3 1. z értekezés előzményei és célkitűzései szénhidrátok az élő szervezetekben nemcsak energiaforrásként vagy vázanyagként játszanak fontos szerepet, hanem a biológiai információk hordozóiként (glikokonjugátumok) is nagy jelentőségűek. zen felismerésre a tisztítás és a szerkezetmeghatározás során alkalmazott technikák, illetve műszerek (HPL, MS, G-MS, NMR) terén történt nagymértékű fejlődés után nyílt lehetőség. z oligoglikozil rész a glikokonjugátumokban sokféle szerepet tölthet be: a glikoproteinekben védi a fehérjét a proteázok támadásával szemben, másodlagos kölcsönhatásokkal rögzíti a fehérjét egy bizonyos konformációban, valamint alkalmassá teszi a glikoproteint egy adott szervezet citoplazmájában vagy sejtmagjában a betöltendő szerep ellátására. plazmamembrán felületén lévő oligoszacharid szekvenciák receptorként működnek. glikokonjugátumok vizsgálataiból sikerült olyan összefüggésekre fényt deríteni, amelyekkel mélyebben megérthetjük a glikokonjugátumok szénhidrát részének szerepét, a sejtek és a környezetük közötti kapcsolattartást és a sejt-sejt kölcsönhatást. z oligoszacharidok biológiai jelentőségének felismerése újabb kihívást jelent a kémikusok számára. magasabb tagszámú, elágazó láncú oligoszacharidok szintézisének igénye megkövetelte újfajta blokkszintézisek, védőcsoport stratégiák és új, sztereospecifikus glikozilezési módszerek kidolgozását, ezzel együtt a vegyületek izolálásában, szerkezetük meghatározásában használt technikák további fejlődését. -MT Szénhidrátkémiai Tanszéki Kutatócsoportjában régóta folynak a természetben fellelhető glikokonjugátumok cukor részeinek szintézisére irányuló kutatások. változatosan kapcsolódó oligoszacharidok előállítását nagymértékben elősegítette, hogy Lipták és munkatársai egy új, acetál/éter típusú védőcsoport stratégiát dolgoztak ki. Felismerték, hogy a szénhidrátok benzilidén acetáljai, a cukorgyűrűn való elhelyezkedésüktől függően, regio- és sztereoszelektíven, reduktív úton felnyithatók, és így szabad hidroxilcsoporttal rendelkező, benzil-éter származékok keletkeznek. hidroxil-csoportot szinte tetszőleges helyzetben felszabadítva oligoszacharid építőelemek szintézisére nyílt lehetőség ben, egyetemi hallgatóként kapcsolódtam be a Kutatócsoportban folyó cukorvédőcsoportok vizsgálatába, és témavezetőmtől, r. Lipták ndrás akadémikus Úrtól a (2- naftil)metilén acetál és (2-naftil)metil éter védőcsoportok vizsgálatát kaptam feladatomul. zek a csoportok, a benzilidén acetál / benzil éter stratégia analógiájára, alkalmazhatóak szénhidrátok szelektív védelmére, de sokkal enyhébb és változatosabb körülmények között manipulálhatóak. 1

4 élul tűztük ki, hogy a (2-naftil)metilén acetál / (2-naftil)metil(NP) éter stratégiát monoszacharid építőelemek szintézisére használjuk fel és az építőelemek segítségével izomer oligoszacharidokat állítunk elő. z értekezés témáját az ebben a kutatásban elért eredmények adják. 2. z alkalmazott vizsgálati módszerek szintetikus munka során a modern preparatív szerves kémia makro-, félmikro- és mikromódszereit alkalmaztam. reakciók követésére, az anyagok tisztaságának ellenőrzésére és a termékarányok meghatározására vékonyréteg kromatográfiás módszert használtam, a nyerstermékek tisztítását és az izomerek szétválasztását kristályosítással, valamint oszlopkromatográfiával hajtottam végre. z előállított vegyületek jellemzésére, azonosítására és szerkezetének igazolására elemanalízist, olvadáspont- és fajlagos forgatóképesség meghatározást, egy- és kétdimenziós ( 1 H- 1 H-SY, TSY, 13-1 H-HSQ) NMR spektroszkópiát és MLI/SI-TF tömegspektrometriai módszert használtunk. 3. z értekezés új tudományos eredményei 3.1 pentaszacharid építőelemek előállítása ictyostelium discoideumban található Skp1 fehérje 143. aminosavja egy pentaszachariddal glikozilezett. pentaszacharid vizsgálata során West és munkatársai nem tudták egyértelműen eldönteni, hogy a redukáló végi triszacharid [Fucα(1 2)Galpβ(1 3)GlcNc(1 )HyPro; ++] fukóz egységének melyik pozíciójához kapcsolódik a Galpα(1 6)Galpα(1?) szerkezetű diszacharid (+). probléma megoldásául három izomer - a fukóz egységen eltérő kapcsolódású pentaszacharid szintézisét terveztük megvalósítani, (2-trimetilszilil)-etil-glikozidok formájában. pentaszacharid + és + részlete a megfelelő monoszacharidokból építhető fel. -egységek előállítása viszont körültekintőbb tervezést igényelt. Három olyan izomer származékra volt szükség, amelyeknek egy-egy hidroxil csoportja szelektíven felszabadítható a fukozilezési lépést követően. nnek megoldását terveztük a (2-naftil)metil védőcsoporttal, mert a benzilek mellől szelektíven eltávolítható. + diszacharid fragmenst 61 * -es és 62-es, irodalomból ismert vegyület összekapcsolásával állítottam elő 72 %-os hozammal. képződött 63-as diszacharidról a 2 - * vegyületek számozása azonos az értekezésben használttal. 2

5 helyzetű acetil-csoport Zemplén-módszer szerinti lehasításával nyertem a kívánt 64-es akceptort (1. ábra). n n n c r Ph gtf, s-kollidin + n nph H S NPhth KM, toluol S n NPhth c , 1 éjszaka % S = H 2 H 2 Si(H 3 ) 3 i) 1 M NaMe MeH/KM, 72 h ii) TF, piridin 30 min. iii) kat. 1 M NaMe MeH/KM, 2.5 h n n n Ph H S NPhth 1. ábra dezacetilezési lépés közben a ftálimid-csoport is reagált, ennek visszazárása megnehezítette 64-es előállítását. védőcsoport manipuláció elkerülése végett megpróbáltam a glikozilezést 61-hez hasonló, 2--klóracetilezett donorokkal, de nem sikerült a kívánt β- kötésű származékot főtermékként kinyernem % (hozam a három lépésre) 2, 3 és 4 fukozid-vegyületeket - amelyek eltérő pozícióban tartalmaztak (2- naftil)metil védőcsoportot - 74-ből, valamint 77-ből állítottam elő. NP csoport bevitelét háromféleképpen hajtottam végre: közvetlen alkilezéssel, (2-naftil)metilén acetálok gyűrűnyitásával és sztannilén acetálon keresztüli alkilezéssel. H 3 74 H NPr, NaH MF, 2 h H 3 2. ábra 76-os vegyület 2-NP csoportját közvetlen alkilezéssel alakítottam ki (2. ábra). 3-NP és 4-NP vegyületek előállítását először a megfelelő sztereokémiájú (2- naftil)metilén acetál gyűrűnyitásával végeztem el (3. ábra). NP % NP i) Hl (aq), MeH 50, 3 h ii) nr, NaH MF, 3 h H 3 n n NP % (hozam a két lépésre) 3

6 H 3 H H H 2-naftaldehid-dimetilacetál pts H 3 N, reflux, 5h H 3 H + H 3 H 77 H H nr, NaH MF, 3h LilH 4 : ll 3 (3 : 1) H 2 l 2 : t 2 (1 : 1) 30 min. H 3 H NP % H 78exo 41 % 79endo 44 % LilH 4 : ll 3 (3 : 1) H 2 l 2 : t 2 (1 : 1) 30 min. H 3 NP nr, NaH MF, 3h H % H H 3 3. ábra 82-es és 83-as származékok szintézisét sztannilén acetálon keresztüli alkilezéssel is végrehajtottam, és - még több szintézislépés kivitelezése mellett is - jobb hozamokat sikerült elérnem (4. ábra). H 3 H H 84 n n NP % n i) u 2 Sn, toluol, sf reflux, 5 h ii) nr, MF, 16 h H 3 H n % n H 3 NP nr, NaH MF, 3h n % H 3 NP n n % n 84 i) u 2 Sn, toluol, sf reflux, 5 h ii) NPr, MF, 16 h H 3 H NP % n nr, NaH MF, 3h H 3 n NP % n 4.ábra z + diszacharid donor előállítását egy 6-os helyzetben szabad galaktóztioglikozid akceptor (88, 5. ábra) és egy tetra--benzil-galaktopiranozil-donor összekapcsolásával sikerült kivitelezni. glikozilezést kétféle, irodalomból ismert, donorral (89 és 91) is megpróbáltam, ám egyik esetben sem sikerült anomertiszta formában az α- glikozidot előállítanom (6. ábra). 4

7 MIP 70 H NPr, NaH MF, 3 h MIP % NP H 3 H (aq), KM 55, 2.5 h H % NP 5. ábra n n NH n l 3 n n n 91 r 68 % 6. ábra 90-es keverékből védőcsoportcsere után sikerült a számomra szükséges α- glikozidot kinyernem kromatográfia segítségével (7. ábra). 3.2 Glikozilezési reakciók 7. ábra redukáló végi triszacharidok szintézise a 64-es akceptor és a megfelelő fukoziddonor (76, 82, 83) összekapcsolásával történt. három izomer vegyület előállítását és védőcsoportjainak átalakítását ugyanolyan körülmények között végeztem, mert a reakciók lefutásában nem észleltem jelentős különbséget. fukozilezést és a (2-naftil)metil-csoport szelektív eltávolítását követően izoláltam 96-os, 97-es és 98-as triszacharid akceptorokat (8. ábra). n n n n n n r 2, KM 0, 10 min. 90 NP n n H NP n n TMSTf, t 2-30, 45 min. 88 % i) Hl(aq), THF, 50, 5 h ii) c 2, piridin, 1 éjszaka iii) kromatográfia n n u 4 Nr, KM/MF, , 24 h n n n n n n c % c 90 NP NP védett pentaszacharidokat a 92-es diszacharid-donor és a megfelelő helyzetben egyetlen H-csoporttal rendelkező triszacharid-akceptor [96 (2 -H), 97 (3 -H), 98 (4 - H)] összekapcsolásával hoztam létre. reakciókat NIS/gTf promotor jelenlétében 5

8 hajtottam végre és elfogadható hozammal nyertem 99-es, 100-as és 101-es vegyületeket (9. ábra). H 3 NIS/TMSTf NP n n KM, -50, 30 min. 76 H 3 NIS/TMSTf n n NP KM, -50, 30 min % % Q KM:H 2 (9:1) 25 min. Q KM:H 2 (9:1) 25 min. n n n Ph H 3 96 H n n n n n Ph S NPhth 75 % H 3 97 n n H S NPhth 73 % H 3 NIS/TMSTf n NP n KM, -50, 30 min % Q KM:H 2 (9:1) 25 min. n n n Ph H 3 98 n H n S NPhth 75 % 8. ábra n n nph S NPhth NIS/gTf KM, -7, 3 h H 3 n n NP c c % n n n n NIS/gTf KM, -7, 3 h 100 ("Galp-1-3-Fucp") 50 % NIS/gTf KM, -7, 3 h 101 ("Galp-1-4-Fucp") 50 % 9. ábra 6

9 3.3 Védőcsoportok eltávolítása a pentaszacharidokról 99-es, 100-as és 101-es vegyületeket hidrazin-hidráttal kezelve, majd ecetsavanhidriddel acetilezve a ftaloil-csoport N-acetillé alakítását hajtottam végre. nyert származékokat Zemplén szerint dezacetilezve izoláltam 102-es, 103-as és 104-es vegyületeket. reduktív úton hasítható védőcsoportokat nyomás alatti katalitikus hidrogénezéssel távolítottam el, és az 58-as, 59-es és 60-as, szabad célpentaszacharidokat kaptam (10. ábra). 99 i) NH 2 NH 2.H 2 th, reflux, 24 h ii) c 2, piridin iii) NaMe MeH/KM % (három lépésre) H 2, Pd/ 26 bar, 1 éjszaka 96 % th : THF (2 : 1) H H 3 H H H H H H H S NHc H H % H H H H 100 i) NH 2 NH 2.H 2 th, reflux, 5 h ii) c 2, piridin iii) NaMe MeH/KM % (három lépésre) H 2, Pd/ 26 bar, 1 éjszaka 96 % th : THF (2 : 1) H H H H H 3 H H H H H H % S NHc H H H H H H H H H S NHc i) NH 2 NH 2.H 2 th, reflux, 5 h ii) c 2, piridin iii) NaMe MeH/KM % (három lépésre) H 2, Pd/ 26 bar, 1 éjszaka 96 % th : THF (2 : 1) H H H 3 H H H % 101 H H H H 10. ábra 7

10 4. Összefoglalás Munkám során sikerrel előállítottam a célkitűzésben megfogalmazott izomer pentaszacharidokat szabad formában, ~ mg-os mennyiségekben. szintetizált vegyületek az irodalom számára még nem ismertek. feladat végrehajtásához ismert glikozilezési módszereket és a Kutatócsoportunkban először alkalmazott (2-naftil)metilén acetál / (2-naftil)metil éter védőcsoport stratégiát alkalmaztam. (2-naftil)metil védőcsoport kialakítható volt a fukóz monoszacharid egység bármely pozíciójában és könnyedén el lehetett távolítani benzil-éterek jelenlétében. NP-védőcsoport több donor molekulánál is -2 pozícióban szerepelt, és a vártnak megfelelően nem résztvevő csoportként működött. z általam szintetizált vegyületek, remélhetőleg, képesek lesznek alátámasztani, vagy megcáfolni a természetből izolált vegyület szerkezetére tett javaslatot. 8

11 5. Publikációk jegyzéke 5.1 Közlemények jegyzéke 1.). orbás, Z.. Szabó, L. Szilágyi,. ényei,. Lipták: ioxane-type (2-naphthyl)- methylene acetals of glycosides and their hydrogenolytic transformation into 6-- and 4--(2-naphthyl)methyl (NP) ethers, Tetrahedron 2002, 58, ). orbás, Z.. Szabó, L. Szilágyi,. ényei,. Lipták: Stereoselective (2-naphthyl)- methylation of sugars by hydrogenolysis of diastereomeric dioxolane-type (2- naphthyl)methylene acetals, arbohydr. Res., 2002, 337, ) T. Kurtán,. orbás, Z.. Szabó,. Lipták,. ényei, S. ntus: ircular ichroism of 1,3-ioxane-Type (2 -Naphthyl)Methylene cetals of Glycosides, hirality 2004, 16, ) Magdolna sávás, Zoltán. Szabó, nikó orbás, ndrás Lipták; 2-Naphthylmethyl bromide: lectronic ncyclopaedia of Reagents for rganic Synthesis, (2004). 5.) nikó orbás, Magdolna sávás, Zoltán. Szabó, ndrás Lipták; 2- (imethoxymethyl)naphthalene: lectronic ncyclopaedia of Reagents for rganic Synthesis, (2004). 6.) Zoltán. Szabó, nikó orbás, István ajza, ndrás Lipták: Synthesis of fully protected α-l-fucopyranosyl-(1 2)-β--galactopyranosides with a single free hydroxy group at position 2, 3 or 4 using -(2-naphthyl)methyl (NP) ether as a temporary protecting group, Tetrahedron: symmetry 2005, 16, lőadások és poszterek 1.). Lipták,. orbás, Z.. Szabó, L. Jánossy, L. Szilágyi: Preparation of (2- naphthyl)methylene acetals of glycosides and their hydrogenolytic transformation into 2- naphthylmethyl(np) ethers, 20 th International arbohydrate Symposium, Hamburg, Germany, 27 ugust 01 September, poszter (p. 170, bstract book ) 9

12 2.) Szabó Zoltán: Glikozidok (2-naftil)metilén acetáljainak szintézise és hidrogenolitikus átalakításuk (2-naftil)metil éterekké, XXV. TK Kémiai és Vegyipari Szekció, Szerves Kémia "" tagozat, Gödöllő, április előadás 3.) Szabó. Z., Lipták., orbás., Szilágyi L., ényei.: Glikozidok (2-naftil)metilénacetáljainak szintézise és hidrogenolitikus átalakításuk (2-naftil)metil(NP) éterekké, MK Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, június P-99 poszter (konferencia kiadvány 133. old) 4.). Lipták,. orbás, Z.. Szabó, L. Szilágyi: Preparation of (2-naphthyl)methylene acetals of glycosides and their selective hydrogenolysis into (2-naphthyl)methyl ethers, 11 th uropean arbohydrate Symposium, Lisboa, Portugal, 2-7 September, P035 poszter (p. 163, bstract book) 5.) Z.. Szabó,. Lipták, L. Jánossy: L-Fucoside building blocks suitable for oligosaccharide synthesis, 12 th uropean arbohydrate Symposium, Grenoble, France, 6-11 July, P-025 poszter 6.) Z.. Szabó,. Lipták, L. Jánossy: L-Fucoside building blocks suitable for oligosaccharide synthesis, First ustrian-hungarian arbohydrate onference, urg- Schlaining, ustria, September előadás 7.) Szabó. Zoltán, Lipták ndrás, Jánossy Lóránt: α-l-fukopiranozil kötések kialakítására alkalmas védett tioglikozidok szintézise, XXVI. Kémiai lőadói Napok, Szeged, október előadás (konferencia kiadvány 23. old.) 8.) Zoltán. Szabó, nikó orbás, ndrás Lipták: L-Fucose uilding locks Suitable For ligosaccharide Synthesis, First German-Hungarian Workshop, Hannover, Germany, 5-6 July előadás 9.) Zoltán. Szabó, Mihály Herczeg, Magda sávás, nikó orbás, Gyula atta, ndrás Lipták: Synthetic Studies on the Pentasaccharide Side-hain of the Skp1 Glycoprotein Found in ictyostelium discoideum, Second German-Hungarian Workshop, ebrecen,hungary, 4-9 pril előadás 10

II. Szintézis és biológiai vizsgálatok

II. Szintézis és biológiai vizsgálatok I. Bevezetés A támogatott kutatások célja a biológiai szabályozási és felismerési folyamatokban fontos szerepet játszó, negatív töltésű szénhidrátok szulfonsav-tartalmú analóg vegyületeinek előállítása

Részletesebben

Megemlékezés Lipták András nemzetközileg elismert szénhidrátkémikusról

Megemlékezés Lipták András nemzetközileg elismert szénhidrátkémikusról Magyar Kémiai Folyóirat 39 Megemlékezés Lipták András nemzetközileg elismert szénhidrátkémikusról Antus sándor * Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf.20 A szénhidrátkémia nemzetközileg

Részletesebben

Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise.

Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise. 1. Az értekezés előzményei és célkitűzései Biológiilg ktív cukor szulfátészterek nlógjink, cukorszulfonátoknk és cukor-metilén-szulfonátoknk szintézise Doktori (D) értekezés tézisei Lázár László Témvezető:

Részletesebben

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA

Részletesebben

PALLÁDIUM KATALIZÁLT KARBONILEZÉSI REAKCIÓK PETZ ANDREA ALKALMAZÁSA SZINTÉZISEKBEN TÉMAVEZETİ: DR. KOLLÁR LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR. PhD értekezés tézisei

PALLÁDIUM KATALIZÁLT KARBONILEZÉSI REAKCIÓK PETZ ANDREA ALKALMAZÁSA SZINTÉZISEKBEN TÉMAVEZETİ: DR. KOLLÁR LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR. PhD értekezés tézisei PhD értekezés tézisei PALLÁDUM KATALZÁLT KARBNLEZÉS REAKÓK ALKALMAZÁSA SZNTÉZSEKBEN PETZ ANDREA TÉMAVEZETİ: DR. KLLÁR LÁSZLÓ EGYETEM TANÁR Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémia Doktori skola

Részletesebben

Szénhidrátok I. (Carbohydrates)

Szénhidrátok I. (Carbohydrates) sztályozás: Szénhidrátok I. (arbohydrates) Polihidroxi-aldehidek (aldózok) vagy polihidroxi-ketonok (ketózok) és származékaik. általános képlet: ( ) n / n ( ) m ; n, m 3 (egész számok) monoszacharidok:

Részletesebben

A nagyhatékonyságú-folyadékkromatográfia alkalmazása szénhidrátkémiai és szénhidrát-biokémiai kutatásokban. doktori (PhD) értekezés tézisei

A nagyhatékonyságú-folyadékkromatográfia alkalmazása szénhidrátkémiai és szénhidrát-biokémiai kutatásokban. doktori (PhD) értekezés tézisei A nagyhatékonyságú-folyadékkromatográfia alkalmazása szénhidrátkémiai és szénhidrát-biokémiai kutatásokban doktori (PhD) értekezés tézisei Gyémánt Gyöngyi Debreceni Egyetem, TTK Biokémiai Tanszék Debrecen,

Részletesebben

C-GLIKOZIL HETEROCIKLUSOK ELŐÁLLÍTÁSA GLIKOGÉN FOSZFORILÁZ GÁTLÁSÁRA. Kun Sándor. Témavezető: Dr. Somsák László

C-GLIKOZIL HETEROCIKLUSOK ELŐÁLLÍTÁSA GLIKOGÉN FOSZFORILÁZ GÁTLÁSÁRA. Kun Sándor. Témavezető: Dr. Somsák László Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei C-GLIKOZIL HETEROCIKLUSOK ELŐÁLLÍTÁSA GLIKOGÉN FOSZFORILÁZ GÁTLÁSÁRA Kun Sándor Témavezető: Dr. Somsák László DEBRECENI EGYETEM Kémiai Tudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Kísérletek glikozilidén-spiro-heterociklusok előállítására. Untersuchungen zur Herstellung von Glycosylidenspiro-Heterozyklen

Kísérletek glikozilidén-spiro-heterociklusok előállítására. Untersuchungen zur Herstellung von Glycosylidenspiro-Heterozyklen Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Die Thesen der Doktorarbeit (Ph.D) Kísérletek glikozilidén-spiro-heterociklusok előállítására Untersuchungen zur erstellung von Glycosylidenspiro-eterozyklen

Részletesebben

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Doktori (PhD) értekezés tézisei Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Készítette: Gy rffy Nóra Témavezet : Dr. Paál Zoltán Készült a Pannon Egyetem Anyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola

Részletesebben

Polihidroxi-aldehidek vagy -ketonok, vagy ezek származékai. Monoszacharid: polihidroxi-keton vagy -aldehid

Polihidroxi-aldehidek vagy -ketonok, vagy ezek származékai. Monoszacharid: polihidroxi-keton vagy -aldehid Szénhidrátok Polihidroxi-aldehidek vagy -ketonok, vagy ezek származékai. Általános képletük: ( 2 ) n ahol n 3 Monoszacharid: polihidroxi-keton vagy -aldehid ligoszacharid: 2 10 monoszacharid glikozidkötéssel

Részletesebben

C-Glikozil- és glikozilamino-heterociklusok szintézise

C-Glikozil- és glikozilamino-heterociklusok szintézise Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei C-Glikozil- és glikozilamino-heterociklusok szintézise Szőcs Béla Témavezető: Vágvölgyiné Dr. Tóth Marietta DEBRECENI EGYETEM Kémiai Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

Cukor-szulfonsavak előállítása és szerkezetvizsgálata

Cukor-szulfonsavak előállítása és szerkezetvizsgálata Cukor-szulfonsavak előállítása és szerkezetvizsgálata doktori (PhD) értekezés Készítette: Sajtos Ferenc Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2005. Cukor-szulfonsavak előállítása és szerkezetvizsgálata

Részletesebben

GALANTAMIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE

GALANTAMIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA GALATAMI-SZÁRMAZÉKK SZITÉZISE Tézisfüzet Szerző: Herke Klára Témavezető: Dr. Hazai László Konzulens: Dr.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI)

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI) !HU000003246T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290309 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Vezető kutató: Farkas Viktor OTKA azonosító: 71817 típus: PD

Vezető kutató: Farkas Viktor OTKA azonosító: 71817 típus: PD Vezető kutató: Farkas Viktor TKA azonosító: 71817 típus: PD Szakmai beszámoló A pályázat kutatási tervében kiroptikai-spektroszkópiai mérések illetve kromatográfiás vizsgálatok, ezen belül királis HPLC-oszloptöltet

Részletesebben

Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása. Doktori értekezés tézisei. Szanka Amália

Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása. Doktori értekezés tézisei. Szanka Amália Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása Doktori értekezés tézisei Szanka Amália Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémia Doktori Iskola Szintetikus kémia, anyagtudomány,

Részletesebben

Heparánáz inhibitorok szintézise

Heparánáz inhibitorok szintézise BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM Heparánáz inhibitorok szintézise ozil csoporttal védett azacukor akceptorok alkalmazása heparin diszacharid analógok szintézisében Doktori (PhD) értekezés Készítette:

Részletesebben

HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN

HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA HRDZÓS KATALIZÁTRK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBA Ph.D. értekezés tézisei Készítette Témavezető Kiss

Részletesebben

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok)

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok) IX Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok) A szénhidrátok polihidroxi-aldehidek, polihidroxi-ketonok vagy olyan vegyületek, amelyek hidrolízisekor az előbbi vegyületek keletkeznek Növényi és

Részletesebben

Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk Doktori (PhD) értekezés tézisei. Muskotál Adél. Dr. Vonderviszt Ferenc

Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk Doktori (PhD) értekezés tézisei. Muskotál Adél. Dr. Vonderviszt Ferenc Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Muskotál Adél Környezettudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Vonderviszt Ferenc egyetemi tanár Pannon Egyetem Műszaki

Részletesebben

Általános megjegyzések

Általános megjegyzések ZÁRÓJELENTÉS Általános megjegyzések A T 048713 sz. kutatási pályázat futamideje során az eredeti munkatervhez képest több módosulás / módosítást történt; ezeket túlnyomó részben a külső körülmények előre

Részletesebben

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szanyi Ágnes Erősen nemideális négykomponensű elegyek elválasztása extraktív heteroazeotrop desztilláción alapuló új hibrid eljárásokkal Témavezető: Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár

Részletesebben

(R)-N,N-diizopropil-3-(2-hidroxi-5-(hidroximetil)fenil)-3- fenilpropilamin rezolválása (R)-N-acetil fenilglicinnel

(R)-N,N-diizopropil-3-(2-hidroxi-5-(hidroximetil)fenil)-3- fenilpropilamin rezolválása (R)-N-acetil fenilglicinnel & (R,S)-N,N-diizopropil-3-(2-hidroxi-5-(hidroximetil)fenil)-3- fenilpropilamin rezolválása (R)-N-acetil fenilglicinnel Szabó Tamás, Neu József, Garadnay Sándor Richter Gedeon NyRt. 2510 Dorog, Esztergomi

Részletesebben

PANNON EGYETEM. 2,3-DIHIDRO-2,2,2-TRIFENIL-FENANTRO-[9,10-d]-1,3,2λ 5 -OXAZAFOSZFOL KIALAKULÁSA ÉS REAKCIÓJA SZÉN-DIOXIDDAL ÉS DIOXIGÉNNEL

PANNON EGYETEM. 2,3-DIHIDRO-2,2,2-TRIFENIL-FENANTRO-[9,10-d]-1,3,2λ 5 -OXAZAFOSZFOL KIALAKULÁSA ÉS REAKCIÓJA SZÉN-DIOXIDDAL ÉS DIOXIGÉNNEL PA EGYETEM 2,3-DIHID-2,2,2-TIFEIL-FEAT-[9,10-d]-1,3,2λ 5 -XAZAFSZFL KIALAKULÁSA ÉS EAKCIÓJA SZÉ-DIXIDDAL ÉS DIXIGÉEL Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Készítette: Bors István okleveles kémia-környezettan

Részletesebben

NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL. Neuróhr Katalin. Témavezető: Péter László. SZFKI Fémkutatási Osztály

NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL. Neuróhr Katalin. Témavezető: Péter László. SZFKI Fémkutatási Osztály NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL Neuróhr Katalin Témavezető: Péter László SZFKI Fémkutatási Osztály 2011. május 31. PhD témám: Fémes nanoszerkezetek elektrokémiai

Részletesebben

A citoplazmában előforduló glikoprotein pentaszacharid szénhidrátrészének szintézise. doktori (PhD) értekezés. Szabó Zoltán

A citoplazmában előforduló glikoprotein pentaszacharid szénhidrátrészének szintézise. doktori (PhD) értekezés. Szabó Zoltán A citoplazmában előforduló glikoprotein pentaszacharid szénhidrátrészének szintézise doktori (PhD) értekezés Szabó Zoltán Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori Tanács Kémia Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

Monoterpénvázas 1,3-diaminok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai

Monoterpénvázas 1,3-diaminok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola D program: Programvezető: Intézet: Témavezető: Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Prof. Dr. Fülöp Ferenc Gyógyszerkémiai Intézet Prof. Dr. Fülöp

Részletesebben

PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA IONOS FOLYADÉKOK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: FRÁTER TAMÁS OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG*

JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG* JÁTÉK KISMLEKULÁKKAL: TELÍTETT ETERCIKLUSKTÓL A FLDAMEREKIG* FÜLÖP FEREC, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet, Szeged,

Részletesebben

54 524 02 1000 00 00 Vegyipari technikus Vegyipari technikus

54 524 02 1000 00 00 Vegyipari technikus Vegyipari technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben

ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben ZÁRÓJELENTÉS Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben Jól megválasztott anyagok elegyítésekor, megfelelő körülmények között másodlagos kötésekkel összetartott szupramolekuláris rendszerek

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette

Részletesebben

Angol nyelvű könyvek évfolyamonként 2015/2016. tanév

Angol nyelvű könyvek évfolyamonként 2015/2016. tanév Angol nyelvű könyvek évfolyamonként évfolyam kód Tk. Címe Várható ára: Össz.: új Playway 1. tk+mf. 5160 1. új Playway 2. tk+mf. 5160 KT-1701 Music book 1. 2100 14820 KT-1724 Let's play art 1. 2400 2. KT-1725

Részletesebben

Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise

Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise Tézisfüzet Szerző Kovács Rita Témavezető

Részletesebben

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola A KÉN-HIDROGÉN BIOKATALITIKUS ELTÁVOLÍTÁSA BIOGÁZBÓL SZUSZPENDÁLT SZAKASZOS ÉS RÖGZÍTETT FÁZISÚ FOLYAMATOS REAKTORBAN, AEROB ÉS MIKROAEROB

Részletesebben

BIOTECHNOLÓGIÁK EGYÉB IPARÁGAKBAN. Pókselyemfehérjék előállítása dohányban és burgonyában

BIOTECHNOLÓGIÁK EGYÉB IPARÁGAKBAN. Pókselyemfehérjék előállítása dohányban és burgonyában BIOTECHNOLÓGIÁK EGYÉB IPARÁGAKBAN Pókselyemfehérjék előállítása dohányban és burgonyában Tárgyszavak: selyemfehérje; transzgénikus növény; szintetikus pókselyem; selyemfehérjegén. A Nephila clavipes pók

Részletesebben

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín 3. DIAZ- ÉS DIAZÓIUMSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 3.1. A diazometán A diazometán ( 2 2 ) egy erősen mérgező (rákkeltő), robbanékony gázhalmazállapotú anyag. 1. ábra: A diazometán határszerkezetei A diazometán

Részletesebben

Biológiailag aktív oligoszacharidok és analogonjaik szintézise

Biológiailag aktív oligoszacharidok és analogonjaik szintézise AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Biológiailag aktív oligoszacharidok és analogonjaik szintézise Dr. Borbás Anikó Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerészi Kémia Tanszék, MTA-DE

Részletesebben

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 25. p. 36 43. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével A

Részletesebben

A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása

A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása Dr. Csapó János A kutatás célja megfelelő analitikai módszer kidolgozása a triptofán-enantiomerek meghatározására, és a módszer alkalmazhatóságának vizsgálata.

Részletesebben

Heparánáz inhibitorok szintézise

Heparánáz inhibitorok szintézise Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Csíki Zsuzsanna Heparánáz inhibitorok szintézise ozil csoporttal védett azacukor akceptorok alkalmazása heparin diszacharid analógok szintézisében Témavezető: Dr. Fügedi Péter

Részletesebben

2012/2013. tanév tankönyvei 1. osztályok MS 0011-es csomag: Csomagban. MS 1712 Sokszínű matematika 1. o. 2. félév 2790

2012/2013. tanév tankönyvei 1. osztályok MS 0011-es csomag: Csomagban. MS 1712 Sokszínű matematika 1. o. 2. félév 2790 2012/2013. tanév tankönyvei 1. osztályok MS 0011-es csomag: MS 1711 Sokszínű matematika 1. o. 1. félév Csomagban MS 1712 Sokszínű matematika 1. o. 2. félév 2790 MS 1713 Számolófüzet MS 1714T Számvázoló

Részletesebben

Alkinilezett kromonszármazékok előállítása Sonogashira reakcióval. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Ábrahám Anita

Alkinilezett kromonszármazékok előállítása Sonogashira reakcióval. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Ábrahám Anita DE TTK 1949 Egyetemi doktori (PhD) értekezés Ábrahám Anita Témavezető: Dr. Patonay Tamás Konzulens: Dr. Kiss Attila DEBRECENI EGYETEM Természettudományi Doktori Tanács Kémiai Tudományok Doktori Iskola

Részletesebben

NÉHÁNY HIDROLÁZ, AZ α- ÉS β-glükozidáz, VALAMINT A PEKTIN-METIL-ÉSZTERÁZ ÉLELMISZERIPARI ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

NÉHÁNY HIDROLÁZ, AZ α- ÉS β-glükozidáz, VALAMINT A PEKTIN-METIL-ÉSZTERÁZ ÉLELMISZERIPARI ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NÉHÁNY HIDROLÁZ, AZ α- ÉS β-glükozidáz, VALAMINT A PEKTIN-METIL-ÉSZTERÁZ ÉLELMISZERIPARI ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA BALOGH TERÉZ doktori értekezésének tézisei Készült a Budapesti

Részletesebben

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. Szénhidrátok Szerkesztette: Vizkievicz András A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. A szénhidrátok

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

2011.02.21. Royal Jelly (Méhanya-pempő) Első Magyar Apiterápia Konferencia Budapest. Medicus curat, natura sanat.

2011.02.21. Royal Jelly (Méhanya-pempő) Első Magyar Apiterápia Konferencia Budapest. Medicus curat, natura sanat. Első Magyar Apiterápia Konferencia Budapest A Méhanya-pempő összetevői és azok mézben történő feldolgozásának kérdései Dr. Sebők Péter Dietetikus, méhész Pécs Royal Jelly (Méhanya-pempő) Az anya súlya

Részletesebben

1. A savasság változása a vegetációs időszak alatt és a száradás során

1. A savasság változása a vegetációs időszak alatt és a száradás során A faanyag savassága mind az élő mind a holt faszövet szempontjából alapvető fontosságú. Elsődleges szereppel bír a szöveti ph-érték meghatározásán keresztül az enzim folyamatok befolyásolásában, a közeg

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008536T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 717379 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I)

(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I) !HU000004888T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 770962 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

1. Az immunrendszer működése. Sejtfelszíni markerek, antigén receptorok. 2. Az immunrendszer szervei és a leukociták

1. Az immunrendszer működése. Sejtfelszíni markerek, antigén receptorok. 2. Az immunrendszer szervei és a leukociták Sejtfelszíni markerek, antigén receptorok A test őrei 1. Az immunrendszer működése Az individualitás legjobban az immunitásban mutatkozik meg. Feladatai: - a saját és idegen elkülönítése, felismerése -

Részletesebben

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Készítette: BECK ÁDÁM okl. vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori

Részletesebben

Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök.

Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.5 6.5 A Diclofenac gyógyszer gyorsított mineralizációja Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök. A gyógyszerek jelenléte

Részletesebben

A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire

A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézet Ph.D. értekezés tézisei A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire Tüske Zsófia Szeged 2006 Bevezetés A szilárd gyógyszerformák

Részletesebben

Vöröskáposztalé tartalmú természetes indikátor jellemzése és analitikai alkalmazhatósága

Vöröskáposztalé tartalmú természetes indikátor jellemzése és analitikai alkalmazhatósága X. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 27. május 26 27 Vöröskáposztalé tartalmú természetes indikátor jellemzése és analitikai alkalmazhatósága Szerző: Albert Emőke Babeş- Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

ELJÁRÁSOK ÚJ HETEROCIKLUSOK ÉS FÉNYVÉDŐ HATÁSÚ VEGYÜLETEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

ELJÁRÁSOK ÚJ HETEROCIKLUSOK ÉS FÉNYVÉDŐ HATÁSÚ VEGYÜLETEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR ELJÁRÁSK ÚJ HETERCIKLUSK ÉS FÉYVÉDŐ HATÁSÚ VEGYÜLETEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA Tézisfüzet Szerző: Mészárosné Tőrincsi Mercédesz Témavezető:

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (II. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK

SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK Dr. Orbán Zoltán 1 Gelencsér Ivett 2 Dormány András 2 Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise

Részletesebben

Aminosavak, peptidek, fehérjék

Aminosavak, peptidek, fehérjék Aminosavak, peptidek, fehérjék Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A fehérjék felépítésében mindössze 20- féle aminosav vesz részt. Ezek általános képlete: Az aminosavakban, mint arra nevük is utal van

Részletesebben

Aprómagvak szárítása és pattogatása

Aprómagvak szárítása és pattogatása Aprómagvak szárítása és pattogatása Sikolya László 1 Kalmár Imre 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 69 Tel.: 42/ 599 434, Fax: 42/433

Részletesebben

Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatográfiás technikákkal

Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatográfiás technikákkal A doktori értekezés tézisei Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatográfiás technikákkal Bagócsi Boglárka Kémia Doktori Iskola Analitikai, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia Témavezető:

Részletesebben

Részletes szakmai beszámoló

Részletes szakmai beszámoló Részletes szakmai beszámoló Korábban elért eredmények rövid ismertetése: A természetben a szulfatált szénhidrátok egyrészt rendkívüli gyakorisággal fordulnak elő, másrészt kitüntetett biológiai, élettani

Részletesebben

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Név Dr. Princz Péter KPI GKI Beosztás Ügyvezető igazgató Dátum 2006. 12. 08. Aláírás Irányító Hatóság 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI Projekt azonosítója: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) A légkör kémiája Sztratoszférikus ózon és kénvegyületek 1 Dr. Goricsán István, 2008 Balczó Márton, Balogh Miklós, 2009 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

VÉRALVADÁSGÁTLÓ HATÁSÚ PENTASZACHARIDOK

VÉRALVADÁSGÁTLÓ HATÁSÚ PENTASZACHARIDOK Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VÉRALVADÁSGÁTLÓ HATÁSÚ PENTASZACHARIDOK MODULÁRIS SZINTÉZISE Mező Erika Témavezető Dr. Borbás Anikó DEBRECENI EGYETEM Természettudományi Doktori Tanács Kémiai Doktori

Részletesebben

FOLYÉKONY KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNYOK SZEREPE A KÉRŐDZŐ ÁLLATOK TAKARMÁNYOZÁSÁBAN

FOLYÉKONY KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNYOK SZEREPE A KÉRŐDZŐ ÁLLATOK TAKARMÁNYOZÁSÁBAN FOLYÉKONY KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNYOK SZEREPE A KÉRŐDZŐ ÁLLATOK TAKARMÁNYOZÁSÁBAN TÓTH TAMÁS, KAPOSVÁRI EGYETEM AKK, TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK ÉS LEHETŐSÉGEK A HÚSMARHATENYÉSZTÉSBEN 2. HÚSMARHAÁGAZATI

Részletesebben

KUTATÁSI TÉMA SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉSE

KUTATÁSI TÉMA SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉSE KUTATÁSI TÉMA SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉSE OTKA azonosító: T046127 Témavezető neve: Dr. Tóth Gábor A téma címe: Természetes vegyületek és szintetikus származékaik NMR szerkezetfelderítése A kutatás időtartama:

Részletesebben

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE Dr. Takács János egyetemi docens Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 1. BEVEZETÉS Számos ipari szennyvíz nagy mennyiségű

Részletesebben

A 2013/2014-es tanév tankönyvlistája

A 2013/2014-es tanév tankönyvlistája A 2013/2014-es tanév tankönyvlistája 1.évfolyam Anyanyelv MS-1611U Ábécés olvasókönyv - Anyanyelv MS-1612U Írásfüzet 1.o. 1. félév - Anyanyelv MS-1613U Írásfüzet 1.o. 2. félév - Anyanyelv MS-1614U Olvasás

Részletesebben

Egressy-Molnár Orsolya

Egressy-Molnár Orsolya Ph.D. értekezés tézisei LC-MS MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE TERMÉSZETES ÉS SZERVES SZINTÉZIS EREDETŰ SZELÉNVEGYÜLETEK AZONOSÍTÁSÁRA Egressy-Molnár Orsolya Témavezető: Dernovics Mihály Készült: Budapesti Corvinus

Részletesebben

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu SZEMÉLYI ADATOK Születési idő, hely: 1988. június 27. Baja Értesítési cím: H-6720 Szeged, Dóm tér 7. Telefon: +36 62 544 339 E-mail: metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu VÉGZETTSÉG: 2003-2007: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

A 9,9 -biantril különleges fluoreszcenciája

A 9,9 -biantril különleges fluoreszcenciája A 9,9 -biantril különleges fluoreszcenciája Témavezetők: Demeter Attila és Harangozó József Az oldatok színe attól függ, hogy az oldott molekula a látható színkép mely hullámhossz tartományában nyeli el

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

9.E informatika Gyermekének a 2011-2012-es tanévben iskolánkban előreláthatólag a következő tankönyvekre lesz szüksége:

9.E informatika Gyermekének a 2011-2012-es tanévben iskolánkban előreláthatólag a következő tankönyvekre lesz szüksége: TANKÖNYVLISTA 2011-2012 TANÉV A 2001. évi XXXVII. Törvény 8. (4) bekezdésében, ha támogatott tankönyvre jogosult a tanuló akkor, az igénylést és az erre vonatkozó igazolást is hozzák el! Iskolánkban a

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise

Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise Varga Eszter IV. éves gyógyszerészhallgató DE-GYTK GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI TANSZÉK Témavezető: Dr. Borbás Anikó tanszékvezető, egyetemi

Részletesebben

Kétfogú N-donor ligandumok által irányított C-H aktiválási reakciók vizsgálata

Kétfogú N-donor ligandumok által irányított C-H aktiválási reakciók vizsgálata Tudományos Diákköri Dolgozat ZWILLINGER MÁRTON Kétfogú N-donor ligandumok által irányított C-H aktiválási reakciók vizsgálata Témavezetők: Dr. Novák Zoltán, egyetemi adjunktus Dr. Kovács Szabolcs, tudományos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÁVA UTCA 1. e kód cím ár 9780521129961 Playway to English 1- Pupils book, Second edition 2010 MK-4170-8 Matematika 1. tk és gyakorló 1. 1084 MK-4171-6 Matematika 1. tk és gyakorló 2.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei.

SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei. SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL Doktori értekezés tézisei Tirczka Imre Gödöllő 2000 A doktori program címe: Szántóföldi növénytermesztési

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. 1 Noble R. L., Beer M. D. C. T., McIntyre, R. W.; Cancer, 1967, 20, 885-890.

1. BEVEZETÉS. 1 Noble R. L., Beer M. D. C. T., McIntyre, R. W.; Cancer, 1967, 20, 885-890. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA GYÓGYÁSZATILAG VÁRHATÓAN HATÉKONY ALKALOID-SZÁRMAZÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA Tézisfüzet Szerző: Keglevich

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Kis Gábor Témavezető: Dr. Bartha László Vegyészmérnöki

Részletesebben

A project címe Fluidizációs biofilm reaktor szennyvíz kezelésére.

A project címe Fluidizációs biofilm reaktor szennyvíz kezelésére. A project címe Fluidizációs biofilm reaktor szennyvíz kezelésére. A célkitűzés, a megoldandó probléma A nagy szerves anyag, valamint jelentős mennyiségben nitrogén formákat tartalmazó szennyvizek a települési-,

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 130 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 130 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000041T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 1 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 71 (22) A bejelentés napja: 0. 02.

Részletesebben

7. 8. évfolyam MEGOLDÁS

7. 8. évfolyam MEGOLDÁS 2. forduló 7. 8. évfolyam MEGOLDÁS Csak logikusan 1. Egy teremben a falra 3 izzólámpát szereltek. Kapcsolójuk a termen kívül, a bejáratnál van. Mielőtt bemegyünk a terembe, a kapcsolókhoz hozzányúlhatunk,

Részletesebben

Lignocellulóz bontó enzimek előállítása és felhasználása

Lignocellulóz bontó enzimek előállítása és felhasználása Lignocellulóz bontó enzimek előállítása és felhasználása Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Juhász Tamás Témavezető: Dr. Réczey Istvánné 2005 Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

Többkomponensű rendszerek I.

Többkomponensű rendszerek I. Többkomponensű rendszerek I. Műszaki kémia, Anyagtan I. 9. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Többkomponensű rendszerek Folytonos közegben (diszpergáló, ágyazó

Részletesebben

Gyógyhatású szénhidrátok a véralvadásgátlástól a géncsendesítésig

Gyógyhatású szénhidrátok a véralvadásgátlástól a géncsendesítésig Magyar Kémiai Folyóirat - Előadások 13 Gyógyhatású szénhidrátok a véralvadásgátlástól a géncsendesítésig HERCZEG Mihály, a CSÁVÁS Magdolna, a BERECZKI Ilona, a MEZŐ Erika, a,b ESZENYI Dániel, a,b KICSÁK

Részletesebben

Doktori tézisek. Sedlák Éva. Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek. Sedlák Éva. Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola A lignánok elválasztása, azonosítása és mennyiségi meghatározása natív növényi mintákban és a lignántermelés fokozása Forsythia in vitro sejttenyészetben Doktori tézisek Sedlák Éva Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Redoxi reakciók Például: 2Mg + O 2 = 2MgO Részfolyamatok:

Részletesebben

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei Brolly Áron, Hózer Zoltán, Szabó Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: 392 2222 A Paksi Atomerőműben

Részletesebben

Sztereoszelektív epoxidálási módszerek O- és N- heterociklusok, valamint modellvegyületeik körében. Kiss Attila

Sztereoszelektív epoxidálási módszerek O- és N- heterociklusok, valamint modellvegyületeik körében. Kiss Attila Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és - heterociklusok, valamint modellvegyületeik körében Doktori (PhD) értekezés tézisei Kiss Attila Témavezető: Prof. Dr. Patonay Tamás Debreceni Egyetem Természettudományi

Részletesebben

Greenchem program. viaszos észterek mint a fabevonatok alapanyaga

Greenchem program. viaszos észterek mint a fabevonatok alapanyaga Greenchem program viaszos észterek mint a fabevonatok alapanyaga Naložba v vašo prihodnost Operacijo delno financira Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj Befektetés a jövőbe A projekt az

Részletesebben

8.évf. Név: osztály:

8.évf. Név: osztály: 8.évf. Név: osztály: 1 Ap-190382 Magyar alaptankönyv csomag 2490 2 EL-TOP 3SB To The Top 3 SB.+Companion 1915 3 EL-TOP 3TEST To The Top 3. Test Booklet 700 4 EL-TOP 3WB To The Top 3. WB. 1640 5 GAZ-08

Részletesebben

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798 OTKA ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve: Józsa Krisztián A téma címe: Kritériumorientált képességfejlesztés A kutatás időtartama: 2007.07.01. 2011.07.31. OTKA Nyilvántartási szám: 68798 Az OTKA kutatás keretében

Részletesebben