A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA"

Átírás

1 A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA A JAVASOLT VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSRE

2 A PÁLYÁZATTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT CÉLOK Az önkormányzati működésben bekövetkezett változások kezelése Az átalakult forrásszabályozás következtében életbelépett feladatellátási rendszer hatásainak kezelése Az adósság keletkezést megakadályozó szabályozásnak való megfelelés Az állami önkormányzati kontrolling rendszer kialakításának szándékára való felkészülés

3 A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI I. Jelenlegi gyakorlat szakértői megismerése aktuális szabályzatok és interjúk alapján Jelen gyakorlat elemzése, javaslatok kidolgozása, szakmai megvitatásuk, ezeket összefoglaló tanulmányok készítése Közszolgáltatásokról szóló átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés, a kutatás eredményéről jelentés készítés A gazdálkodási tevékenység támogatására kiválasztott 3 fő folyamat beszerzés, kötelezettségvállalás és önköltségszámítás kimunkálására helyszíni workshop-ok tartása

4 A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI II. A három folyamat újratervezése eredményét bemutató dokumentum, valamint a teljes költségvetési életciklust átfogó, a Város Önkormányzata optimális feladat - kiemelve az üzemeltetési, és vagyongazdálkodási kérdéseket - ellátási és finanszírozási modelljét tartalmazó dokumentum elkészítése Az újratervezett folyamatok alapján az önkormányzat érintett szervezetei humán erőforrás kapacitásának felülvizsgálata, és azok módosítási/kiegészítési javaslatainak összeállítása

5 FELADAT ELLÁTÁSI FINANSZÍROZÁS ÉS A GAZDASÁGI STABILITÁS MEGFOGALMAZOTT KÖVETELMÉNYEI Racionális forrás felhasználást támogató szervezeti-, működési változások; párhuzamosságok megszüntetése Likviditás menedzsment támogatása; keretgazdálkodás, önköltségszámítás, kiskincstár a költségvetési egyensúly fenntarthatóságához Szabályozottság kezelésének változtatása

6 A CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁRA KIVÁLASZTOTT HÁROM FŐ FOLYAMAT Központosított beszerzési eljárás Teljeskörű-, gazdálkodási kereteken alapuló kötelezettségvállalás Egységes alapokon nyugvó önköltségszámítás, és kontrolling funkció

7 BESZERZÉS I. Működtetés, üzemeltetés beszerzései Az összes Intézmény tárgyévi költségvetésén és a bázis adataik elemzésén alapuló beszerzési terv készítése; Keretszerződés kötéshez szállítók kiválasztása, ajánlatkérések; Pályázatok/ajánlatok kiértékelése; Nyertes(ek) kiválasztása, keretszerződés megkötése; Keretszerződés nyilvántartásba vétele (előzetes kötelezettségvállalás a köt. váll. funkcióban); Rendszeres (max. 2-4 hétre), vagy eseti intézményenkénti igények ben érkeztetése, begyűjtése (keretellenőrzéssel);

8 BESZERZÉS II. Igények befogadása, vagy szakmai ok, ill. keret hiány miatti elutasítása; erről küldése igénylőnek; Keretszerződés terhére megrendelés küldése szállítónak, (intézményenkénti keretfoglalások a köt. váll. funkcióban); Megrendelés szállítói visszaigazolás nyilvántartásba vétele; Részteljesítés / teljesítés érkeztetése igénylő Intézménynél; szállító által az érkeztetést tartalmazó okmány továbbítása a beszerzőhöz; Beszerző által a szállítólevél/teljesítés igazolás alapján a teljesítés megrendeléssel való összevetése; teljesítés befogadás, ill. elutasítás;

9 BESZERZÉS III. Az átvételről beszerzői teljesítésigazolás kiadása, vagy szállító levél igazolása, megrendelés nyilvántartásba a teljesítés bejegyzése; Szállítói számla érkeztetése, számla összevetése megrendelés nyilvántartással; befogadás = számla igazolása (szállító, s ha kell, raktárkészlet könyvelése, köt. váll. állapot módosítása), vagy az elutasítás közlése a szállítóval; Megrendelés nyilvántartásba számla befogadás bejegyzése; Év végén keretszerződés lezárása, szállító minősítésének bejegyzése;

10 BESZERZÉS IV. Egyedi beszerzés (beruházás, felújítás, rendezvény) Az érintett Intézmények költségvetése alapján pályázati anyag, rendezvény szereplői igény elkészítése; Pályázat (közbeszerzés) meghirdetése, ill. pályázók, megbízni tervezett előadók ajánlattételre felkérése (előzetes kötelezettségvállalás; Pályázatok kiértékelése, nyertes(ek) kiválasztása; Nyertes(ekk)el szerződés megkötése; Szerződés nyilvántartásba vétele (kötelezettségvállalással);

11 BESZERZÉS V. Részteljesítés / teljesítés érkeztetése az érintett Intézménynél; szállító által az érkeztetést tartalmazó okmány továbbítása a beszerzőhöz; Beszerző által a szállítólevél/teljesítés igazolás alapján a teljesítésnek a szerződéssel való összevetése; teljesítés befogadás, ill. elutasítás; Az átvételről beszerzői teljesítésigazolás kiadása, vagy szállító levél igazolása, szerződés nyilvántartásba a teljesítés bejegyzése;

12 BESZERZÉS VI. Szállítói számla érkeztetése, számla összevetése szerződéses nyilvántartással; befogadás = számla igazolása (szállítói számla könyvelése, köt. váll. állapot módosítása), vagy az elutasítás közlése a szállítóval; Szerződés nyilvántartásba számla befogadás bejegyzése; Az utolsó számla kiegyenlítése után a szerződés lezárása, szállító minősítése;

13 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS NYILVÁNTARTÁS I. Gazdálkodási keretek kialakítása, karbantartása; Intézményenkénti éves előirányzatoknak keret gazdákra, és biztonsági tartalékra finanszírozási tervnek megfelelően - havi keretekként való lebontása, a számítógépes rendszerben való nyilvántartásba vétele; Évközi előirányzat módosulás miatti keret módosítások végrehajtása; Tartalék terhére végrehajtandó keret módosítás kezelése;

14 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS NYILVÁNTARTÁS II. Kötelezettségvállalások kezelése Keret gazda által a megkötött keretszerződésre, illetve kiírt pályázatra előzetes kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele; Megkötött szerződésre, megrendelésre a fizetés teljesítési időpontjára kötelezettség vállalás nyilvántartásba vétele (lásd Beszerzés modellben), érintett keret(ek) lefoglalása, ha volt, az előzetes kötelezettség vállalás csökkentése Befogadott szállítói számlán lévő fizetési határidővel a számla összege szerinti kötelezettség vállalás csökkentése, tényleges felhasználás nyilvántartásba vétele;

15 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS NYILVÁNTARTÁS III. Engedélyezett készpénzes eseti beszerzés kezelése Készpénz ellátmány összegével előzetes kötelezettség vállalás nyilvántartásba vétele; Kp-s számla alapján előzetes kötelezettség vállalás feloldása, a valós keret felhasználásnak a tényleges keret terhére való nyilvántartásba vétele;

16 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS, KONTROLLING I. Önköltségszámítás előkészítése Kalkulációs egység (feladat, költségviselő; költséghely) típusok központi meghatározása, karbantartása; a tevékenység outputja az aktuális kalkulációs típusokat tartalmazó dokumentum ott letárolandó, és továbbítandó az önköltségszámítást végző szervezeteknek; Kalkulációs egység azonosító kódok kialakítása, karbantartás; a kontroller elvégzi a számítógépes rendszerben a kalkulációs egység kódok karbantartását; Költséghely típusok (alap-, mellék- és kiegészítő tevékenységek féleségei) meghatározása, karbantartása; a tevékenység outputja az aktuális költséghely típusokat tartalmazó dokumentum, amely továbbítandó az önköltségszámítást végző szervezeteknek;

17 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS, KONTROLLING II. Költséghely típusok karbantartása; a tevékenység outputja a kontroller által a számítógépes rendszerben rögzített; Kalkulációs egységre közvetlenül elszámolandó kiadások meghatározása; a tevékenység outputja az aktuális költséghely típusokat tartalmazó dokumentum ott letárolandó, és továbbítandó az önköltségszámítást végző szervezeteknek; Költséghelyi általánosként elszámolandó kiadás típusok meghatározása; a tevékenység outputját tartalmazó dokumentum ott letárolandó, és továbbítandó az önköltségszámítást végző szervezeteknek;

18 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS, KONTROLLING III. Intézményi általánosként elszámolandó kiadások meghatározása; a tevékenység outputját tartalmazó dokumentum ott letárolandó, és továbbítandó az önköltségszámítást végző szervezeteknek; Általános kiadások felosztására használandó naturália típusok meghatározása; a tevékenység outputját tartalmazó dokumentum ott letárolandó, és továbbítandó az önköltségszámítást végző szervezeteknek; Naturáliák számbavétele, számítógépes rendszerbe kontrolleri rögzítése;

19 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS, KONTROLLING IV. Felosztási algoritmusok meghatározása, jóváhagyásra továbbítása az intézményi kontroller(ek); Felosztási algoritmusok egységesítése jóváhagyása, megküldése az intézményi kontroller(ek)nek; Havi önköltségszámítás; feladatok végrehajtója a könyvelés Szükség esetén új kalkulációs egység, illetve költséghely azonosító felvétele az előző funkció szerint Szállítói számlák kalkulációs egység-, ill. költséghelyekre könyvelése Bérfeladás kalkulációs egység-, ill. költséghelyekre könyvelése

20 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS, KONTROLLING V. Kiadást érintő vegyes könyvelési tételek kalkulációs egységekre, illetve költséghelyekre könyvelése; Tárgyhavi tételek lekönyvelése után általános költségek felosztása kontroller általi (költséghelyi általános kiadások felosztása a költséghelyhez tartozó kalkulációs egységekre, intézményi általános kiadások felosztása az intézményhez tartozó kalkulációs egységekre); Kalkulációs egységek fajlagos önköltségének meghatározása;

21 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS, KONTROLLING VI. Önköltségek havi/negyedéves/éves kontrolleri kiértékelése; Kalkulációs egységek bázis időszaki fajlagos önköltségének összevetése tárgyidőszakéval; eltérés %-ának meghatározása kimutatás készítése Kalkulációs egységek előző időszaki fajlagos önköltségének összevetése tárgyidőszakéval; eltérés %-ának meghatározása, kimutatás készítése Kalkulációs egységek bázis időszaki teljes önköltségének és a számosságának összevetése tárgyidőszakéval; eltérések mértékeinek és %-ának meghatározása, kimutatása

22 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS, KONTROLLING VII. Kalkulációs egységek előző időszaki teljes önköltségének és a kalkulációs egységek számosságának összevetése tárgyidőszakéval; eltérések mértékeinek és %-ának meghatározása, kimutatása Önköltségek kontrolleri elemzése; Eltérések okának feltárása; eltérés jellegének minősítése: eseti, vagy tartós Eltérés hatásának csökkentésére/megszüntetésére milyen beavatkozás szükséges

23 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS, KONTROLLING VIII. Eltérések okának feltárása; eltérés jellegének minősítése: eseti, vagy tartós Eltérés hatásának csökkentésére/megszüntetésére milyen beavatkozás szükséges Tartósnak minősülő eltérés várható, számszerűsített hatása az adott pénzügyi évre Meghozandó pénzügyi/gazdálkodási intézkedések meghatározása az eltérések kezelhetőségére Döntés előkészítő dokumentum összeállítása, érintetteknek továbbítása

24 A JAVASOLT GAZDÁLKODÁSI MODELL ÁTTEKINTÉSE I. Költségvetés tervezés, kezelés fajlagos költségeken alapuló tervezés: feladat típusonként a kiadások és várható bevételek összevetése, javaslatok az eltérések kezelésére a költség összetevők évközi változásainak kezelése: mind az egyes kiadás típusokban, mind a feladat volumenek bekövetkező változások számszerűsített hatásai kezelésére kínálkozó alternatívák vizsgálata

25 A JAVASOLT GAZDÁLKODÁSI MODELL ÁTTEKINTÉSE II. Költségvetés végrehajtása feladat ellátásban párhuzamosságok megszüntetése keret gazdálkodás kialakítása: időütemezetten, évközi tartalékkal központosított beszerzés: éves keretszerződés, 2-4 hetenkénti megrendelésekkel kontrolling funkció: terv-tény folyamatos összevetése, értékelése hatékony (szakmánként megbontott) létesítmény- és vagyongazdálkodás Költségvetési beszámolás, zárszámadás; az előzőekkel alátámasztva

26 A JAVASOLT MODELL VÁRHATÓ HOZADÉKAI I. Tudatos gazdálkodás érvényesül a költségvetési év teljes életciklusán: a feladatok és erőforrások folyamatos összevetésével Az egységes elveken alapuló önköltség számítás: Alapul szolgál a feladat finanszírozáshoz Megalapozza a költségvetés tervezést Elemezhetővé válnak a költségösszetevők Évközi változások számszerűsíthetővé válnak

27 A JAVASOLT MODELL VÁRHATÓ HOZADÉKAI II. Központosított beszerzés kedvezőbb árkondíciókat eredményez, ami kiadások hatékonyabb felhasználhatóságát eredményezi Keretgazdálkodáson alapuló kötelezettség-vállalással és a kiskincstár működéssel megbízható cash-flow, adósság elkerülhetőség Tudatos és folyamatos létesítménygazdálkodás és üzemeltetési gyakorlatnak veszteség- és párhuzamosság csökkentő hatása Kormányzati célkitűzéseknek való megfelelés

28 MI SZÜKSÉGES A MEGVALÓSÍTÁSHOZ A szakmai munka során alkalmazott - műhelymunka eredményezte - együtt gondolkozás váljon a napi gyakorlat részévé A változtatások végrehajtásához szükséges döntések meghozatala A meghozott döntéseknek megfelelő feladatok maradéktalan végrehajtása, az új gyakorlat szerinti működés folyamatos ellenőrzése

29 A MODELL TELJES KÖRŰ BEVEZETHETŐSÉGÉNEK ÜTEMEZÉSE Prioritási sorszám Rövidtávon megvalósíthatók (2014 évben) Középtávon megvalósíthatók (2015. évben) Hosszabb távon megvalósíthatók (2016. évben) 1 Fajlagos költségek kialakítását célzó önköltség számítási modell kidolgozása, megvalósításának előkészítése Fajlagos költségek kialakítását célzó önköltségszámítás részletes kidolgozása, rendszer előkészítése Fajlagos költségek kialakítását célzó önköltségszámítás megvalósítása 2 Párhuzamosságmentes, egységes beszerzési gyakorlat módszerének kidolgozása Egységes beszerzési gyakorlat megvalósítása 3 A szabályozottság kezelésére létrehozni azt a folyamatosan végzendő tevékenységet, amely a napra-kész szabályzatok biztosításán túl rendszeresen ellenőrzi a tényleges gyakorlat és a szabályzatban foglaltak egyezőségét 4 A KÖVA-KOM várható tulajdononosi szerkezet változás hatásának vizsgálata, szükséges döntések meghozatala 5 6 Az összes létesítmény üzemeltetése működtetésére egységes (egyetlen) gyakorlat és szervezet kiválasztása Három eltérő számítógépes rendszer helyett egyetlen (gazdálkodó és költségvetési szervezetre is használható) alkalmazás használata (min. alkalmazások egységesítése) 7 Az előirányzatok rendelkezésre állásának megfelelő ütemezés szerinti, teljes körű kötelezettség vállalási gyakorlat megtervezése Az előirányzatok rendelkezésre állásának megfelelő ütemezés szerinti kötelezettség vállalási gyakorlat bevezetése (likviditás menedzsment első szintje) 8 Kiskincstár funkció a teljes Önkormányzatra vonatkozó működtetése bevezetése (likviditás menedzsment kiteljesítése) 9 Kontrolling funkció tartalmi kidolgozása, működtetésének megtervezése Kontrolling funkció létrehozása, működtetése a tervezéstől a működésen át a beszámolásig Az új kontrolling funkció teljes körű bevezetése 10 Mind az óvodák, mind a konyhák vonatkozásában a szakmai vezetés összevonása

30 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

31 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 2., kedd Tartalomjegyzék 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet A 2014 2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról 1. Tanulmány A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról Eredménytermékek hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata ÉRD MEGYEI

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN 86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN BUDAPEST 2007 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 II. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI REND

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában és az információs

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben