A pályázat nyilvántartási száma: KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pályázat nyilvántartási száma: KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az OKTATÁSI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 A keretszerződés OM iktatószáma: A pályázat nyilvántartási száma: xxxr3/200x OM KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1055 Budapest, Szalay u , képviseli: Dr. Szüdi János, közigazgatási államtitkár (továbbiakban, OM) és az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság 1134 Budapest, Váci út 37. Bankszámlaszám: képviseli: Rovó Tibor ügyvezető (továbbiakban, Educatio Kht.) másrészről pedig a PÁLYÁZÓ CÉG/KONZORCIUM FANTÁZIANEVE.. székhely:..,* postai levelezési cím:,* képviseli:.,* cégjegyzékszám:..,* adószám:.* számlavezető hitelintézet neve.,* bankszámlaszám: * (továbbiakban, Szállító) Konzorcium esetében kérjük, hogy a Konzorciumot alkotó valamennyi gazdálkodó szervezetnek csak a nevét, székhelyét, képviselőjét tüntessék fel a fedőlapon. Kérjük továbbá, hogy a *-al jelölt adatokat a Konzorcium minden tagjai esetében következő oldalon szíveskedjenek megadni. között (az OM, az Educatio Kht. és Szállító együttes említésük esetén a továbbiakban, felek) a SULINET EXPRESSZ - EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS - TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM III. PÁLYÁZAT keretében megvásárolható számítógépekkel, számítástechnikai eszközökkel összefüggő beszerzési igények kielégítése érdekében az alábbi feltételekkel. Fedőlap

2 1. A keretszerződést kötő felek nevében jognyilatkozat tételére jogosult személyek: Az OM képviseletére jogosult: Brandstätter György, h. informatikai főosztályvezető, (1) vagy az általa meghatalmazott személy. Az Educatio Kht. képviseletére jogosult: Rovó Tibor, ügyvezető; (1) vagy az általa meghatalmazott személy, illetve Kiszler Ferenc, Sulinet Expressz Programiroda vezető, (1) Szállító/ Konzorcium tagjainak nevében a keretszerződéssel összefüggésben eljárni jogosult személy(ek): Név, beosztás, telefon, fax, .. Konzorciumi tagok további adatai: cégnév:., székhely:., postai levelezési cím:, a Konzorciumi tagot képviseli:.., cégjegyzékszám:...., adószám:...., számlavezető hitelintézet neve:, bankszámlaszám:, cégnév:., székhely:., postai levelezési cím:, a Konzorciumi tagot képviseli:.., cégjegyzékszám:...., adószám:...., számlavezető hitelintézet neve:, bankszámlaszám:, cégnév:., székhely:., postai levelezési cím:, a Konzorciumi tagot képviseli:.., cégjegyzékszám:..., adószám:..., számlavezető hitelintézet neve:.., bankszámlaszám:, A felek kijelentik, hogy a fent megadott adataikban történő bármely változást haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül közlik a többi szerződő féllel. 2

3 1. FONTOSABB MEGHATÁROZÁSOK (DEFINÍCIÓK): 1.1. Program: az évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 36/A. (3)-(5) bekezdésében felsorolt tárcák által közösen kiírt Sulinet Expressz - Egész életen át tartó tanulás - Tudásalapú társadalom III. Pályázat Keretszerződés: jelen megállapodás, amelyben az OM feljogosítja a Sulinet Expressz - Egész életen át tartó tanulás - Tudásalapú társadalom III. Pályázat nyertesét nyertes pályázatának megvalósítására. Jelen keretszerződés kétpólusú, többalanyú jogviszony. E jogviszony egyik pólusán az OM és az Educatio Kht., másik pólusán Szállító található. Konzorcium esetében a konzorcium valamennyi tagja a jogviszony alanya, a konzorciumi valamennyi tagját egyetemlegesen illetik meg, illetve terhelik a keretszerződésből eredő jogosultságok/kötelezettségek, továbbá a konzorcium valamennyi tagja egyetemlegesen felel az OM az Educatio Kht. és harmadik személyek irányában Szállító: Pályázat benyújtója, akinek a Sulinet Expressz - Egész életen át tartó tanulás - Tudásalapú társadalom III. Pályázat Pályázati Felhívásra benyújtott pályázatát Bíráló elfogadta. Olyan gazdálkodó szervezet vagy azok konzorciuma, mely vállalja jelen szerződés révén megszerezhető forgalmazási jogosultság gyakorlását, illetve nyertes pályázatának megvalósítását Sulinet Expressz Monitoring: A Program lebonyolítását automatizáltan koordináló, a tranzakciós folyamatokat nyilvántartó, adatbázisait automatizáltan kezelő, a tranzakciókódokat generáló és a számlamellékletként csatolandó igazolásokat automatizáltan előállító, a termékváltásokat kezelő összetett központi adatbázisrendszer. Tartalmazza (i) az egyes Szállítók terméklistáit; (ii) termékváltást kezelő felületet, melyen keresztül kezdeményezhet Szállító termékváltást, új termék ajánlást, árváltoztatást (iii) tranzakciós kódokat generáló igazolásokat kinyomtató ún. értékesítési felületet, valamint (iv) a Szállító által a Program keretében forgalmazásra ajánlható termékek, termékfélék, termékkörök, terméktípusok megnevezését, leírását, a kapcsolódó ranghely-számokat, továbbá a termékekkel szemben támasztott minimális műszaki, technológiai, kompatibilitási paramétereket (továbbiakban a (iv.) együttesen: műszaki leírás); (v) az egyes Szállítók Közreműködőit, azok adatait. A Sulinet Expressz Monitoring (i)-(v) elemeihez az interneten keresztül, jelszavas hozzáférés útján férhet hozzá OM, Educatio Kht., Szállító, Közreműködő - jogosultságuknak megfelelően. A Sulinet Expressz Monitoring rendszerhez történő hozzáférés adatvédelmi, biztonsági feltételeit a az OM határozza meg. Az OM jogosult a hozzáférés feltételeinek felülvizsgálatára és megváltoztatására Szállító előzetes tájékoztatása mellett. Az értesítés a honlapon keresztül történik a változások érvénybe lépését megelőzően legalább 20 nappal korábban honlap: Szállító terméklistáját, a Szállító Értékesítési pontjait a világhálón a nyilvánosság felé közvetítő honlap, melyen keresztül OM a nyilvánosság számára publikálja az Szja tv. 36/A. (3)-(5) bekezdés szerinti adókedvezmény igénybevételére feljogosító termékeket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat (emelt szintű szavatosság, jótállás, finanszírozási konstrukciók) Termék: Jelen keretszerződés alapján a Program keretében forgalmazható (és ily módon adókedvezmény igénybevételére jogosító) termék: a számítógép konfiguráció (i), a számítógép részegység (ii), a számítástechnikai hardver- és szoftvereszköz (iii). A termékek osztályozásának módjait (termékféle: Rugalmas=R, Brand=B; termékkör: pld. RSR, BSR, BNS; terméktípus: pld. alaplap, processzor, memória; merevlemez,), a kapcsolódó ranghely-számokat, illetve az egyes termékektől elvárt minimális műszaki, technológiai, kompatibilitási színvonalat a műszaki leírás [lásd még: 1.4. pont (iv)] tartalmazza. Szállító által e keretszerződés alapján értékesíthető termékek részletes adatait, jellemzőit (specifikációit), bruttó (áfát is tartalmazó) végfelhasználói árát (Ft-ban) a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben lévő Szállítói terméklista tartalmazza Termékváltás: Folyamat, melynek részeként Szállító kezdeményezi a terméklistáján szereplő valamely kifutó, megszűnő termék (továbbiakban: kifutó termék) ajánlott termékek köréből történő kiesését és egy időben az annak helyébe lépő úgynevezett kiváltó termék terméklistára történő felvételét a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben Új termék ajánlása: Folyamat, melynek részeként Szállító kezdeményezi a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben valamely üres ranghelyének termékkel való feltöltését, olyan termékkel, mely korábban Szállító aktuális terméklistáján nem szerepelt Gyártó, illetve Disztribútor fogalomra: lásd Sulinet Expressz - Egész életen át tartó tanulás - Tudásalapú társadalom III. Pályázat Pályázati felhívás 3

4 1.10. Közreműködő: Szállító részéről jelen keretszerződés teljesítésébe teljesítési segédként bevont gazdálkodó szervezet, amelyet Szállító eredeti pályázatában is megnevezett, és a Sulinet Expressz - Egész életen át tartó tanulás - Tudásalapú társadalom III. Pályázat Pályázati Felhívásában megjelölt módon azonosító adataival szerepeltetett, vagy annak bevonásához az Educatio Kht. a Sulinet Expressz Monitoring rendszeren keresztül hozzájárult. A Közreműködőknek 3 típusa van: értékesítési közreműködő (i), szerviz közreműködő (ii), pénzügyi közreműködő (iii) Magánjogi megállapodás: Szállító és Közreműködője között létrejött jogügylet, melyben Szállító és Közreműködője átlátható, világos formában rendezik egymás között a Program megvalósításával összefüggő szabályokat. A magánjogi megállapodás kötelező tartalmi elemeit jelen keretszerződés 1. számú melléklete tartalmazza Igényjogosult: az évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 36/A. (3)-(5) bekezdésében meghatározott magánszemély. A felek rögzítik, hogy Szállító termékeit megszerző Igényjogosultakat az ellenkező bizonyításáig gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból szerződést kötő személynek [Ptk d) pont szerinti fogyasztó] tekintik Tranzakció: Szállító forgalmazási jogosultságának gyakorlása során valamely termék tulajdonjogának átruházására irányuló jogügylet (például: adásvételi, szállítási, vételi bizományi szerződés, ide nem értve a lízing és tartósbérleti szerződést), mely Szállító Közreműködője és az Igényjogosult között jön létre. A tranzakció lebonyolítása során a Közreműködő és az Igényjogosult között létrejövő jogügylet hibás teljesítése esetében Szállító nyertes pályázatában vállalt emelt szintű szavatossági, jótállási feltételeket, valamint jelen keretszerződés 6. számú mellékletében foglaltakat (mindig az Igényjogosult számára kedvezőbb) kell alkalmazni. A tranzakció lebonyolításáról az Igényjogosult részére számlát és számlakísérő igazolást kell kiállítani. Valamennyi tranzakció lebonyolításával kapcsolatos adatokat a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben rögzíteni kell, és az Igényjogosult részére számlát és számlakísérő igazolást kell kiállítani és átadni Hologramos termékjelölő címke: illetéktelen sokszorosítás ellen hologrammal védett, előre nyomott azonosítókódot tartalmazó, fémes, öntapadós címke. Funkciója a termékek, a számlák, számlakísérő igazolások könnyebb azonosíthatósága Tranzakciókód: az értékesítésre kerülő termékek hologramos termékjelölő címkéin található kódok alapján, a Sulinet Expressz Monitoring rendszer által automatikusan előállított, csak az adott számlára jellemző egyedi azonosítókód, amellyel a tranzakció azonosítható Számlakísérő igazolás: a számítógép, számítástechnikai eszköz Sulinet Expressz Programban történt megszerzését (vásárlást) tanúsító igazolás, amely a magánszemély részére igazolja (az adóellenőrzés során) az Szja tv. 36/A. (3)-(5) bekezdésében szereplő pályázat keretében történt termékszerzést Aktualizált, maximált végfelhasználói ár: az a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben szereplő Szállító által folyamatosan aktualizált bruttó termékár, amelynél magasabb bruttó áron a Program keretében nem forgalmazható semmilyen, Szállító terméklistáján szereplő termék. A keretszerződésben ár alatt mindenkor a bruttó (áfát is tartalmazó) árat kell érteni. Termék csak bruttó áron hirdethető Sulinet Expressz Kalauz: A Sulinet Expressz Program keretében történő termékmegszerzéshez kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat tartalmazó tájékoztató dokumentum. A Sulinet Expressz Kalauz szövegének aktualizálását a Projekt Tanács végzi. Az aktualizált Sulinet Expressz Kalauzt a Projekt Tanács a honlapon teszi közzé a Szállítók, azok Közreműködői és az Igényjogosultak számára. Közzétételt követően külön értesítés nélkül valamennyi Szállító, és azok Közreműködői kötelesek az aktualizált Sulinet Expressz Kalauz tartalmát figyelembe venni a forgalmazási jogosultság gyakorlása, a tranzakciók bonyolítása és a tájékoztató tevékenység során Felfüggesztés: szankció, melynek alkalmazása azzal a következménnyel jár, hogy időtartama alatt Szállító nem forgalmazhat terméket a Sulinet Expressz Program keretében, valamint a Sulinet Expressz Monitoring rendszer elemeihez nem férhet hozzá Sulinet Expressz Program Projekt Tanács (a továbbiakban: Projekt Tanács): A 283/2003. (XII.29.) Kormányrendelet által felállított, az Oktatási Minisztérium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium képviselőiből álló négytagú, független szakmai tanácsadó, döntéshozó testület. (Tanácskozási joggal részt vesz a testület ülésén az Educatio Kht., a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint az Informatikai Vállalkozások Szövetségének egy-egy képviselője is.) Részt vesz a Sulinet Expressz Program gyakorlati megvalósításának felügyeletében, figyelemmel kíséri az esetlegesen felmerülő problémákat, panaszokat, szükség esetén egyeztetést kezdeményez Fogyasztóvédelmi szervekkel, 4

5 illetve az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szerveivel. Az ellenőrzéssel összefüggésben, akár a saját, akár az OM, akár az ellenőrzést végző szervezet eljárása alapján előzetesen értékeli a lefolytatott ellenőrzések eredményeit, és azok alapján javaslatokat fogalmaz meg OM vagy Educatio Kht. számára. Gondoskodik a Sulinet Expressz Kalauz aktualizálásáról. Vizsgálja Szállítók és Közreműködők keretszerződéssel összefüggő tájékoztatási kötelezettségét. A Projekt Tanács elnöke jelen pontban a Projekt Tanács nevesített feladatai ellátása körében kapcsolatot tart Szállítóval, és Szállító közreműködőivel, és az OM nevében, az OM mellett, vagy helyett a Projekt Tanács feladatai ellátása körében teljes körűen jognyilatkozatot tehet. A Projekt Tanács időszakosan de legfeljebb háromhavonta jogosult arra, hogy Szállító termékváltási, új termék bejelentési kérelmének elbírálásába bekapcsolódjon. Ennek során azonban a termékváltási, új termék bejelentési kérelmek elbírálása legfeljebb 7 nappal növekedhet Ellenőrzés: az OM, az Educatio Kht., vagy valamelyikük által megbízott szervezet által folytatott - a jogszabályok, hatósági előírások, továbbá jelen keretszerződés betartására irányuló - vizsgálat, mind Szállító, mind annak Közreműködői tekintetében. Ellenőrzésre sor kerülhet valamely Igényjogosult panaszbejelentése alapján is. Amennyiben az ellenőrzést az OM vagy az Educatio Kht. által felhatalmazott szervezet végzi, úgy részére a megbízó megbízólevelet állít ki. Az OM, az Educatio Kht., vagy valamelyikük által megbízott szervezet jogosult a keretszerződéssel, és mellékleteivel kapcsolatos dokumentumokat (így akár Szállító, akár Közreműködő termékbeszerzését igazoló számlákat, szállítóleveleket), valamint a keretszerződésnek megfelelő teljesítést igazoló dokumentumokat bekérni mind Szállítótól, mind Közreműködőitől, helyszíni ellenőrzést végezni (Szállítónál, és Közreműködőinél), valamint minden olyan cselekményt elvégezni, amely alkalmas arra, hogy fent említett tevékenységét elláthassa (ideértve a termékek vizsgálatát is). Az OM, az Educatio Kht., vagy valamelyikük által megbízott szervezet jogosult Szállítónak, illetve Közreműködőinek az ellenőrzéssel kapcsolatos együttműködésükkel kapcsolatban az ellenőrzés megvalósítását szolgáló ésszerű határidőket szabni, az ellenőrzés céljait szolgáló eljárási cselekmények végzését megkövetelni. Ha az ellenőrzést az Educatio Kht. által megbízott szervezet végezte, az ellenőrzés eredményéről jelentést tesz az Educatio Kht. és a Projekt Tanács számára, mely jelentésben foglaltak alapján a Projekt Tanács javaslatot tesz az OM számára az ellenőrzés következtében felmerült szükséges intézkedésekkel kapcsolatban. Szállító jelen keretszerződés teljesítésével összefüggő bármely tevékenységének ellenőrzése során minden segítséget, adatszolgáltatást haladéktalanul megadni tartozik az OM, az Educatio Kht. és az ellenőrzést végző szervezet részére. Szállító vállalja, hogy a Közreműködőivel létrejött magánjogi megállapodást, mellékleteit, annak teljesítésével összefüggő dokumentumokat az ellenőrzés keretében az OM, az Educatio Kht. vagy az ellenőrzést végző szervezet felkérésére átadja, illetve azokba betekintést biztosít. Szállító, és Közreműködői kötelesek az ellenőrzést elősegíteni. 2. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA, CÉLJA: 2.1. Jelen keretszerződés hatálybalépésével Szállító jogosultságot szerez arra, hogy magánszemélyek számára az Szja. tv. 36/A. (3)-(5) bekezdése szerinti adókedvezmény igénybevételére feljogosító termékértékesítési (forgalmazási) tevékenységet végezzen értékesítési közreműködői révén a Magyar Köztársaság teljes területén. A Forgalmazási jogosultság gyakorlása során Szállító jelen keretszerződésben meghatározott szabályoknak megfelelően köteles a forgalomba hozni kívánt termékeket beszerezni; azokat a Program keretében megszerezhető termékek elektronikusan nyilvántartott listájára ajánlani; a Programban értékesíthető termékek közé befogadott termékek fogyasztói árát meghatározni; a befogadott termékeket más termékekkel felváltani; új terméket ajánlani; Közreműködőket bevonni; tevékenységüket folyamatosan figyelemmel kísérni és ellenőrizni, tevékenységükért egyrészt az OM és az Educatio Kht. irányában, másrészt harmadik személyek irányában felelősséget vállalni és adott esetben viselni; a forgalmazható termékek tekintetében szavatossági és jótállási többletjogosultságokat és egyéb szolgáltatásokat nyújtani, s végül de nem utolsó sorban tájékoztatási tevékenységet és nyertes pályázatában megadottak szerint marketing tevékenységet ellátni. Szállító a fentieken túl köteles minden olyan tevékenységet is kifejteni, melyek az OM jelen keretszerződés révén elérni kívánt céljainak teljesítéséhez szükséges Jelen keretszerződés révén az OM célja az, hogy: - biztosítsa az Szja. tv. 36/A. (3)-(5) bekezdései alapján a magánszemélyek számára az adókedvezmény igénybevételét, 5

6 - valamennyi Sulinet Expressz Program keretében eladott termék áttekinthető, formalizált keretek között zajló, és nyomon követhető módon kerüljön forgalomba hozatalra ( áttekinthetőség ), - valamennyi Sulinet Expressz Program keretében elköltött adóforint ellenőrizhető forrásból történő beszerzés ellenértékét képezze ( tisztaság ), - a Sulinet Expressz Programban vásárló fogyasztók érdekei hatékonyan érvényesülhessenek, - a Sulinet Expressz Programban vásárolni kívánó személyek, kedvező Sulinet adókedvezmény igénybevételét nem gátló vagy hátrányosan befolyásoló pénzügyi finanszírozási feltételek mellett, az információk teljessége alapján dönthessenek - valamennyi Sulinet Expressz - Egész életen át tartó tanulás - Tudásalapú Társadalom III. Pályázaton nyertes Szállító azonos feltételek mellett gyakorolhassa forgalmazási jogosultságát Szállító kijelenti, hogy kész és képes jelen keretszerződés időtartama alatt: - a Sulinet Expressz Egész életen át tartó tanulás Tudásalapú társadalom III. Pályázatra benyújtott nyertes pályázatában tett érdemi vállalásainak megvalósítására és kijelentéseinek szavatolására; továbbá arra, hogy - forgalmazási jogosultságát legalább nyertes pályázatában megjelölt számú értékesítési ponton keresztül hatékonyan és teljes körűen megszervezni a keretszerződés időtartama alatt, - forgalmazási tevékenysége gyakorlásába bevont közreműködők kereskedelmi és értékesítési gyakorlatát úgy összehangolni, folyamatosan koordinálni, hogy a Program keretében vásárolni kívánó személyek termékbeszerzései legfeljebb 20 munkanapon belül teljesíthetőek legyenek, - gondoskodni az új számítástechnikai technológiákon alapuló modern termékek Programba történő beajánlásáról, - hatékony a Program keretében történő termékmegszerzés után igénybe vehető személyi jövedelemadó kedvezmény igénybevételét nem gátló vagy hátrányosan befolyásoló pénzügyi, finanszírozási konstrukciók nyújtására, 3. A KERETSZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK SZEREPE: Jelen keretszerződés egyfelől az OM és az Educatio Kht., másfelől pedig Szállító (Konzorcium esetében annak valamennyi tagja) között jön létre. A felek legfontosabb feladatai jelen keretszerződés alapján az alábbiak Az OM: Jelen keretszerződésben és a műszaki leírásban foglaltak szerint forgalmazási jogosultságot tesz enged Szállító számára Feljogosítja Szállítót a Sulinet Expressz embléma használatára Az Educatio Kht-val együttműködve vagy valamelyikük megbízottja révén ellenőrzi Szállító jelen keretszerződéssel összefüggő tevékenységét. A keretszerződés megsértése esetén eljárni jogosult A Projekt Tanács javaslata alapján egyoldalúan jogosult módosítani műszaki leírás [1.4. (iv) pont] tartalmát. A műszaki leírás módosítása során az OM köteles a módosítás hatályba lépésének időpontját úgy meghatározni, hogy annak közzététele és a változás hatálybalépése között legalább 30 nap teljen el Az OM egyoldalúan jogosult arra, hogy a Program keretében forgalmazható termékek termékbeszerzési csatornáját kijelölő nyilatkozatok blankettáit (lásd még: 2. számú melléklet 2. pont) Szállító előzetes értesítése mellett megváltoztassa. Az értesítés a honlapon történő közzététellel történik. Az értesítés és a módosítás hatályba lépése között legalább 30 napnak kell eltelnie A Educatio Kht.: A Sulinet Expressz Monitoring rendszeren keresztül Szállító számára: a) termékajánló, termékváltást kezelő felületet hoz létre, b) lehetővé teszi Szállító Közreműködőinek elektronikus nyilvántartását, c) tranzakciós felületet biztosít a Közreműködők termékértékesítésének dokumentálhatósága érdekében, d) lehetővé teszi Közreműködői által lebonyolított tranzakciók figyelemmel kísérését, a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben rögzített tranzakcióikkal kapcsolatos adatok összesítését. 6

7 Gondoskodik a Sulinet Expressz Monitoring technikai üzemletetéséhez szükséges hardver és szoftverkörnyezet működtetéséről, és a Sulinet Expressz Monitoring folyamatos karbantartásáról, illetve fejlesztéséről Gondoskodik a termékváltoztatási eljárás során a bírálatról Hologramos termékjelölő címkét és Sulinet Expressz emblémát készíttet el és ad át Szállító számára Ellátja a Programhoz kötődő kormányzati marketing és kommunikációs feladatokat, szociológiai kutatásokat végez, illetve végeztet, tanulmányokat készít a Program tárgyában Eljár a Programmal összefüggő nyomdai munkálatok elvégzése érdekében Üzemelteti a és a honlapokat, a Szállítók és/vagy az Igényjogosultak széles körét érintő közleményeket (pld. aktualizált műszaki leírás; aktualizált Sulinet Expressz Kalauz) publikál Az OM-el együttműködve (önállóan vagy megbízottja révén) ellenőrzi Szállító jelen keretszerződéssel összefüggő tevékenységét A Szállító: Szállító jogosult és egyben köteles jelen szerződés szerint forgalmazási jogosultságát gyakorolni; jelen kertszerződésben és nyertes pályázatában foglalt érdemi vállalásait, kijelentéseit megtartani; az OM jelen keretszerződéssel elérni kívánt céljait megvalósítani. 4. A SZÁLLÍTÓ ÁLTAL AJÁNLHATÓ TERMÉKEK: 4.1. A felek megállapodnak, hogy Szállító jelen keretszerződés alapján kizárólag azon termékeket forgalmazhatja a Sulinet Expressz Programban, amelyek forgalmazására engedélyt kapott a Sulinet Expressz Egész élten át tartó tanulás Tudásalapú társadalom III. pályázat regisztrációs szakaszában, továbbá azokat, melyeknek a Sulinet Expressz Program keretében megszerezhető termékek elektronikusan nyilvántartott listájára történő felvételéhez termékváltás, illetve új termék ajánlása útján a Sulinet Expressz Monitoring rendszer termékváltást kezelő felületén keresztül engedélyt kapott az Educatio Kht-től A keretszerződés alapján forgalmazható termékek osztályozásának módjait (termékféle, termékkörök, terméktípusok, illetve az egyes termékektől elvárt minimális műszaki, technológiai, kompatibilitási színvonalat, továbbá az egyes terméktípusokhoz rendelt ranghely-számot a műszaki leírás [1.4. (iv.) pont] tartalmazza Az OM a Projekt Tanács javaslata alapján egyoldalúan jogosult a műszaki leírás tartalmát módosítani. A műszaki leírás módosítása során az OM köteles a módosítás hatályba lépésének időpontját úgy meghatározni, hogy annak közzététele és a változás hatálybalépése között legalább 30 nap teljen el Az Educatio Kht., az OM döntésével egyidejűleg a műszaki leírás [1.4. (iv.) pont] módosításáról a honlapon közleményben tájékoztatja valamennyi Szállítót. A megváltozott tartalmú műszaki leírás a Sulinet Expressz Monitoring részeként is megtalálható. 4.5 Amennyiben a műszaki leírás módosítása következtében Szállító terméket köteles kivezetni (ezen pont szerinti kivezetés esetén a termék legkésőbb a műszaki leírás hatályba lépésének napjáig értékesíthető), úgy köteles azt a hatályba lépés napját megelőző hét hétfő 14:00 óráig megtenni. Amennyiben ezt elmulasztaná, az Educatio Kht. jogosult Szállító előzetes értesítése nélkül az adott terméket - termékeket Szállító terméklistájáról törölni. 5. A KERETSZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOK: A felek a keretszerződés teljesítésével összefüggő, szabályozási szempontból elkülöníthető, tevékenységeket a könnyebb áttekinthetőség érdekében elkülönülten szabályozzák A TERMÉKEK BESZERZÉSE: A felek megállapodnak, hogy a Program keretében Szállító kizárólag azokat a termékeket jogosult terméklistájába felvételre ajánlani, az Igényjogosultak számára Közreműködői révén megszerzésre felkínálni, forgalomba hozni, melyeket Szállító a jelen keretszerződés 2. számú mellékletében foglaltak szerint szerez be SZÁLLÍTÓ TERMÉKLISTÁJA: 7

8 A felek rögzítik, hogy a Sulinet Expressz Egész életen át tartó tanulás Tudásalapú társadalom III. Pályázat regisztrációs szakaszában meghatározásra kerültek azon termékek, melyek forgalmazását jelen keretszerződés megkötését követően Szállító megkezdheti A TERMÉKLISTA ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZTATÁSA: A felek megállapodnak, hogy jelen keretszerződés hatálybalépését követően Szállító jogosult a Sulinet Expressz Monitoring Termékváltást kezelő felületén keresztül [lásd: 1.4. pont (ii)] a terméklistáján lévő valamely terméket kivezetni, annak helyére kiváltó termék ajánlását, vagy terméklistáján nem szereplő új termék forgalmazásának jóváhagyását kezdeményezni. A terméklista változtatásával kapcsolatos eljárásrendet jelen keretszerződés 3. számú melléklete tartalmazza AZ EGYES TERMÉKEK ÁRÁNAK KÉPZÉSE: A felek megállapodnak, hogy a termékek árának meghatározása tekintetében a jelen keretszerződés 4. számú mellékletében foglaltak szerint járnak el A TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE: A felek megállapodnak, hogy a termékek értékesítése során Szállító, illetve Közreműködői a jelen keretszerződés 5. számú mellékletében foglaltak szerint járnak el ÜZEMBE HELYEZÉS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS: Szállító a Program keretében forgalomba hozott termékek tekintetében az Igényjogosultak számára díjtalan üzembe helyezést vállal, és a szavatossági, jótállási kifogások intézése során többletszolgáltatásokat nyújt. Az ezzel összefüggő szabályokat jelen keretszerződés 6. számú melléklete tartalmazza SZÁLLÍTÓ TÁJÉKOZTATÓ TEVÉKENYSÉGE: A felek megállapodnak, hogy Szállító a keretszerződés időbeli hatálya alatt széleskörű tájékoztató és marketing tevékenységet végez. A felek ezzel kapcsolatos megállapodásait jelen keretszerződés 7. számú melléklete tartalmazza A SULINET EXPRESSZ EMBLÉMA ÉS A HOLOGRAMOS TERMÉKJELÖLŐ CÍMKE HASZNÁLATA: A felek megállapodnak, hogy a Program keretében történő termékmegszerzések átláthatósága, azonosíthatósága érdekében az egyes termékeken, az Igényjogosultakat adókedvezmény igénybevételére feljogosító igazoláson egyedi azonosító jelet helyeznek el. Az ezzel kapcsolatos megállapodásokat jelen keretszerződés 8. számú melléklete tartalmazza KÖZREMŰKÖDŐK SZEREPE, BEVONÁSA, KIVEZETÉSE, KIZÁRÁSA, TEVÉKENYSÉGÜKÉRT TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÓ FELELŐSSÉG, KÖZREMŰKÖDŐI DÍJ: A felek megállapodnak, hogy a közreműködők szerepét, bevonását, kivezetését, kizárását, tevékenységükért történő szállítói felelősség szabályait, és az közreműködői díjra vonatkozó rendelkezéseket jelen keretszerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 6. A KERETSZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI: 6.1. Az ellenőrzéssel összefüggő előírások megszegése: Amennyiben Szállító nem működik közre az ellenőrzésben, vagy közreműködik ugyan az ellenőrzésben, ám az egyes felszólításoknak nem tesz határidőben eleget, vagy nem az ellenőrzés során megszabott rendnek megfelelően működik közre az ellenőrzésben, az OM 10 napos póthatáridő tűzésével egyidejűleg felhívja Szállítót együttműködési kötelezettsége teljesítésére A póthatáridő elmulasztása Szállító részéről az OM jelen szerződés révén elérni kívánt céljainak elérését (a Sulinet Expressz Program átláthatósága ) veszélyezteti. Erre figyelemmel az OM jogosult felfüggeszteni Szállító forgalmazási jogosultságát 30 nap időtartamra. Az OM a felfüggesztést megszüntetheti, amennyiben annak bekövetkezését megalapozó körülmény megszüntetéséről Szállító megnyugtató módon gondoskodik A pont szerinti szerződésszegő magatartás ismételt tanúsítása esetében Szállító forgalmazási jogosultságát az OM 60 nap időtartamra felfüggesztheti. Az OM jogosult a felfüggesztés időtartamát csökkenteni, amennyiben annak bekövetkezését megalapozó körülmény megszüntetéséről Szállító megnyugtató módon gondoskodik Amennyiben Szállító 60 nap elteltével vagy jelen kertszerződés időbeli hatálya alatt összesen három alkalommal nem működik közre az ellenőrzésben, vagy közreműködik ugyan az ellenőrzésben, ám az egyes felszólításoknak nem tesz határidőben eleget, vagy nem az ellenőrzés során megszabott rendnek megfelelően működik közre az ellenőrzésben, úgy a negyedik alkalommal az OM jogosult Szállító keretszerződését azonnali hatállyal felmondani, tekintettel arra, hogy ez a magatartás az OM 8

9 jelen keretszerződés révén elérni kívánt céljainak elérését (a Sulinet Expressz Program átláthatósága ) meghiúsítja, vagy meghiúsíthatja Amennyiben Szállító Közreműködője nem működik közre az ellenőrzésben, vagy közreműködik ugyan az ellenőrzésben, ám az egyes felszólításoknak nem tesz határidőben eleget, vagy nem az ellenőrzés során megszabott rendnek megfelelően működik közre az ellenőrzésben, az OM 15 napos póthatáridő tűzésével egyidejűleg felhívja Szállítót, hogy a közötte és Közreműködője között létrejött magánjogi megállapodás alapján gondoskodjon arról, hogy a 15 napos póthatáridőn belül az érintett Közreműködő megfelelő módon eleget tegyen az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségének A póthatáridő eredménytelen eltelte az OM jelen szerződés révén elérni kívánt céljainak elérését (a Sulinet Expressz Program ellenőrizhetősége, átláthatósága ) veszélyezteti. Erre figyelemmel Szállító vállalja, hogy az ügyben érintett Közreműködőt legalább 60 nap időtartamra kivezeti Közreműködői közül. A Közreműködő újbóli bevonásának feltétele, hogy a kivezetést megalapozó körülmény megszüntetéséről Szállító és Közreműködő megnyugtató módon gondoskodjon A Közreműködő fenti szerződésszegő magatartásának ismételt bekövetkezése esetében Szállító vállalja, hogy az ügyben érintett Közreműködőt legalább 90 nap időtartamra kivezeti közreműködői közül. A Közreműködő újbóli bevonásának feltétele, hogy a kivezetést megalapozó körülmény megszüntetéséről Szállító és Közreműködő megnyugtató módon gondoskodjon Amennyiben Szállító Közreműködői tekintetében 3 alkalomnál többször fordul elő a szerinti ellenőrzéssel összefüggő Közreműködői kötelezettségszegés (tehát nem feltétlenül ugyanazon Közreműködő tekintetében), úgy ez a körülmény a 4. alkalomtól kezdődően valamennyi esetben már a Szállító ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségszegésének is minősül, tekintve, hogy Szállítónak képesnek kell lennie Közreműködői hálózatának koordinált, összehangolt működtetésére. Ekkor Közreműködő tekintetében a jelen pont szerinti jogkövetkezményeket kell alkalmazni; Szállító pedig a 4. alkalomtól kezdődően valamennyi esetben Közreműködőnkként ,-Ft, azaz Kettőmillió forint kötbér megfizetésére köteles. A kötbér megfizetése nem mentesíti Szállítót az ellenőrzéssel összefüggő együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének teljesítése alól Termékbeszerzési és értékesítési csatornára vonatkozó szabályok megsértése: Tekintettel arra, hogy az OM-nek jelen szerződés révén elérni kívánt célja egyebek mellett az, hogy a Program keretében kizárólag gyártói támogatást élvező, Szállító által hivatalos forrásból beszerzett, forgalmazást megelőzően elfogadott és utólagosan is ellenőrizhető beszerzési forrásból származó termékek kerüljenek értékesítésre az Igényjogosultak számára, a felek az alábbi jogkövetkezményeket tekintik irányadónak a jelen keretszerződés 2. számú mellékletében rögzített eljárásrend szerint kialakított Szállítói beszerzési, értékesítési csatornáktól eltérő termékbeszerzések esetére: Szállító vállalja, hogy a Program keretében történő forgalmazás céljából történő termékbeszerzései valamennyi hatályos jogszabálynak, a keretszerződésnek és a Sulinet Expressz Monitoring rendszer termékváltást kezelő felületén keresztül az adott termék tekintetében megadott termékbeszerzési csatornának megfelelnek. A termékbeszerzési csatorna akkor felel meg a keretszerződésnek, ha a Sulinet Expressz Monitoring rendszerbe feltöltött termékbeszerzési csatornát kijelölő nyilatkozatokban megjelölt gazdálkodó szervezettől történik a Szállító által forgalomba hozott termékek beszerzése. A termékbeszerzési csatornát kijelölő nyilatkozatokat jelen keretszerződés 2. számú melléklete tartalmazza Szállító Közreműködői csak és kizárólag azon termékeket hozhatják forgalomba, amelyeket tőle, mint őket bevonó Szállítótól szereztek be. Ez a szabály nem jelenti azt, hogy egy Közreműködő kizárólag egy Szállítóval köthet magánjogi megállapodást, és kizárólag egy Szállító terméklistáján szereplő terméket értékesíthet az Igényjogosultak számára Az OM, az Educatio Kht. önállóan vagy megbízottja révén jogosult ellenőrizni Szállító és Közreműködő beszerzési tevékenységét Szállító jelen keretszerződés aláírásával felhatalmazza az általa benyújtott Gyártói/Disztribútori vagy egyéb nyilatkozatot kiállító akár magyar akár külföldi jogi személyt arra, hogy az OM, az Educatio Kht. vagy ezek valamelyikének megbízottja rendelkezésére bocsássa azokat az adatokat, dokumentumokat, melyek révén megállapítható, hogy Szállító mikor, hány darab terméket szerzett be tőle, továbbá mikor történt a termékek átadása a Szállító részére Szállító a fentiek értelmében szerződésszegést követ el, ha Szállító vagy Közreműködője gazdasági tevékenysége körében a Sulinet Expressz Program keretében a magánszemélyek részére olyan terméket értékesít, megszerzésre felkínál, illetve forgalmaz, amely nem a Szállító által az adott termék tekintetében előzetesen a Sulinet Expressz Monitoring rendszer termékváltás kezelő felületén 9

10 keresztül megadott, és az Educatio Kht. által jóváhagyott termékbeszerzési csatorna szerint szerzett meg A Jelen 6.2. pont szerinti szerződésszegést elkövető Szállító alkalmanként ,-Ft, azaz Hárommillió forint kötbér megfizetésére köteles Amennyiben Szállító ismételten a 6.2. pont szerinti szerződésszegének minősülő magatartást tanúsít, vagy a 6.2. pont szerinti szerződésszegés súlya már első keretszerződés-szegés esetében is indokolja, úgy az OM választása szerint jogosult ,-Ft, azaz Ötmillió forint kötbér fizetését követelni Szállítótól, vagy jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondani, ezáltal a Sulinet Expressz Program alapját képező elvekkel ( tisztaság és átláthatóság ) szembehelyezkedő Szállító forgalmazási jogosultságát megvonni Az OM súlyos szerződésszegének tekinti a 6.2. pont szerinti szerződésszegést különösen az alábbi esetekben: - a Szállító által forgalmazott és ellenőrzés alá vont termékek számához mérten nagy volumenű (5%- os), vagy - a Sulinet Expressz Programon belüli piaci folyamatokat nagymértékben, károsan befolyásoló keretszerződés-szegő magatartás, amely más keretszerződés szerint eljáró Szállítókat tartósan hátrányos helyzetbe képes hozni, amellett, hogy versenyelőnyt biztosít a szabályokat be nem tartó Szállító részére Az OM felhívja Szállító figyelmét, hogy amennyiben Szállító nem jelen keretszerződés 2. számú mellékletében rögzített eljárásrend szerint kialakított beszerzési, értékesítési csatornák szerint megvont rendnek megfelelően beszerzett terméket forgalmaz a Program keretében, úgy ez a körülmény az ellenőrzés során megállapítható a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben az adott termék tekintetében rögzített tranzakciók számának és időpontjának, és a Sulinet Expressz Monitoring termékváltást kezelő felületén a termék tekintetében felvázolt beszerzési csatornán keresztül dokumentáltan beszerzett termékek számának, és a beszerzés időpontjának összevetése révén Az egyes termékek árának képzésére irányadó szabályok megsértése: Amennyiben Szállító vagy Közreműködője a termékek árának képzésére irányuló - jelen keretszerződés 3. számú mellékletében rögzített - szabályokat (pld: kettős árazás tilalma, árcsökkentés elmulasztása) megszegi, úgy az OM vagy az Educatio Kht. jogosult Szállító forgalmazási jogosultságát 60 napos időtartamra felfüggeszteni,vagy jelen keretszerződés 3. számú mellékletében rögzített szabályok szegésével arányos mértékű, de legalább ,-Ft, azaz ötszázezer forint, legfeljebb ,-Ft, azaz hárommillió forint kötbér megfizetésére kötelezni Szállítót Amennyiben a 6.3. pontban nevesített keretszerződés-szegéssel összefüggésben az Igényjogosultakat hátrány éri vagy korábban hátrány érte, Szállító köteles az érintettek körét felmérni, és a hátrány kompenzálásának módjáról az OM számára javaslatot készíteni. Az OM Szállító javaslata alapján, vagy attól eltérve felszólítja Szállítót az Igényjogosultakat ért hátrány kompenzálására, és Szállító által foganatosított intézkedésekről tájékoztató készítésére. A felek Igényjogosultakat érintő hátránynak tekintik azon árkülönbözetet amelyet a Programban terméket megszerző Igényjogosultak kénytelenek voltak megfizetni az ugyanazon terméket a Programon kívül megszerzőkkel szemben Amennyiben Szállító vagy Közreműködője ismételten a 6.3. pont szerinti keretszerződésszegének minősülő magatartást tanúsít, vagy a 6.3. pont szerinti keretszerződés-szegés súlya már a keretszerződés első megszegése esetében is ezt indokolja, úgy az OM választása szerint jogosult ,-Ft, azaz Ötmillió forint kötbér fizetését követelni Szállítótól, vagy jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondani, ezáltal Szállító forgalmazási jogosultságát megvonni Az OM súlyos szerződésszegének tekinti a 6.3. pont szerinti keretszerződés-szegést különösen az alábbi esetekben: - a Szállító Közreműködői által a keretszerződés-szegés megkezdésére eső negyedévében lebonyolított forgalomhoz mérten nagy volumenű, vagy - egyetlen Programban forgalmazott vagy termék esetében a Programon belüli ár és a Programon kívüli ár között 10%-ot elérő árkülönbözetet áll fenn, vagy - a Sulinet Expressz Programon belüli piaci folyamatokat nagymértékben, károsan befolyásoló keretszerződés-szegő magatartás, amely más keretszerződés szerint eljáró Szállítókat tartósan hátrányos helyzetbe képes hozni, amellett, hogy versenyelőnyt biztosít a szabályokat be nem tartó Szállító részére. 10

11 6.4. Szállító forgalmazási jogosultsága gyakorlására való alkalmasságának megváltozása: Figyelemmel arra a körülményre, hogy Szállító jelen szerződés szerinti forgalmazási jogosultságát a Sulinet Expressz Egész életen át tartó tanulás Tudásalapú társadalom III. Pályázat Pályázati Felhívására benyújtott nyertes pályázata alapján szerezte meg, Szállító köteles a keretszerződés teljes időtartama alatt a nyertes pályázatában tett érdemi vállalásait, kijelentéseit megtartani Amennyiben Szállító valamely, a Sulinet Expressz Egész életen át tartó tanulás Tudásalapú társadalom III. Pályázatra benyújtott nyertes pályázatában tett érdemi vállalásának, kijelentésének (különösen a Pályázati felhívás: 5-B pontja és 5-C pontja alapján csatolandó dokumentumok) további fennállását vagy nyújtását nem tudja megtartani, úgy köteles erről a körülményről (a tárgy pontos megjelölésével, és kifejtésével) az Educatio Kht-t és az OM-et haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesíteni. Az OM mérlegelve valamennyi körülményt jogosult hozzájárulni a Pályázatban tett érdemi vállalások, kijelentések módosításához, esetlegesen egyéb feltétel támasztása mellett. A hozzájárulás hiányában, vagy a feltétel megtartásának elmulasztása esetében az OM és az Educatio Kht. jogosult 45 napos határidővel felmondani a keretszerződést. (Így például abban az esetben, ha Szállító Pályázatában vállalta, hogy 560 tagból álló közreműködői hálózatot üzemeltet, akkor csak az OM előzetes írásbeli jóváhagyása esetén jogosult kevesebb, mint 560 közreműködővel forgalmazási jogosultságát gyakorolni). Ebben az esetben Szállító semmiféle kárigénnyel nem lép fel sem az OM, sem pedig az Educatio Kht. irányában Amennyiben Szállító a pont szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az OM jogosult Szállító keretszerződését 45 napos határidővel felmondani. Ebben az esetben Szállító semmiféle kárigénnyel nem lép fel sem az OM, sem pedig az Educatio Kht. irányában A keretszerződés megszegésének egyéb esetei: Amennyiben Szállító vagy Közreműködője a keretszerződés valamely, a fenti pontokban nem szereplő előírását (i); vagy a forgalmazási tevékenységével kapcsolatosan valamely jogszabályt, hatósági előírást szeg meg (ii) [az i) és az ii) a továbbiakban: jogsértés], úgy az OM első alkalommal figyelmeztetésben részesíti Szállítót. A figyelmeztetéssel egyidejűleg az OM a jogsértés megszüntetésére vonatkozó határidő kitűzésével együtt felhívja Szállítót a jogsértés abbahagyására, a jogellenes állapot megszüntetésére Amennyiben Szállító vagy Közreműködője jogsértésével okozati összefüggésben az Igényjogosultakat kár éri vagy fenyegeti Szállító köteles az érintettek körét felmérni, és a kár elhárításának, illetve megtérítésének módjáról az OM számára javaslatot készíteni. Az OM Szállító javaslata alapján, vagy attól eltérve felszólítja Szállítót a károk elhárítására vagy megtérítésére, és Szállító által foganatosított intézkedésekről tájékoztató készítésére Szállító vagy Közreműködője ismételten jogsértést követ el (pld: az termékdokumentációra vonatkozó előírások betartására történő figyelmeztetést követően a kertszerződés valamely egyéb rendelkezését megszegi), úgy az eset összes körülményét figyelembe véve az OM jogosult a jogsértő Szállítóval szemben 10 naptól 45 napig terjedő időtartamra felfüggesztés szankciót vagy ,-Fttól, azaz Ötszázezer forinttól, ,-Ft, azaz hárommillió forintig terjedő kötbér szankciót alkalmazni. A szankció típusát és mértékét az okozott érdeksérelemre figyelemmel állapítja meg az OM Szállító Közreműködőjének ismételt jogsértése esetében a jogsértés súlyára figyelemmel az OM jogosult előírni Szállítónak a jogsértő Közreműködő nap időtartamra történő kivezetését, vagy ,-Ft, azaz Háromszázezer forinttól, ,-Ft, azaz Kettőmillió forintig terjedő kötbér megfizetését követelheti Szállítótól Amennyiben Szállító keretszerződés-szegése okán kötbér fizetésére köteles, úgy a kötbérfizetési felszólítás kézhez vételét követő 30 napon belül köteles a kötbért az Educatio Kht. Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlájára átutalással megfizetni, és a kötbérfizetés tényét az OM számára hitelt érdemlően igazolni A felek megállapodnak, hogy jelen keretszerződésből eredő bármely bírósági, vagy egyéb jogvita eldöntésére hivatott szerv eljárása esetén Szállító a felelősség alól akkor mentesül, ha menti felróhatóságát, és bizonyítani, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 11

12 7. A KERETSZERZŐDÉS HATÁLYBLÉPÉSE, IDŐTARTAMA: 7.1. A felek megállapodnak, hogy jelen keretszerződés azon a napon lép hatályba, amikor az Educatio Kht. értesíti Szállítót keretszerződésének valamennyi fél általi aláírásának megtörténtéről. Ennek megtörténtét követő 24 órán belül az Educatio Kht. hozzáférést biztosít Szállító számára a Sulinet Expressz Monitoring rendszerhez A felek rögzítik, hogy jelen keretszerződés alapján Szállító határozott időtartamra június 30. napjáig szerez forgalmazási jogosultságot Bármelyik fél a többi félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül is jogosult a keretszerződést 3 hónap előzetes felmondási idő megtartásával egyoldalúan felmondani Az OM nyilatkozza Szállító felé, hogy jelen keretszerződés megszűnése, megszüntetése, felmondása nélkül is jogosult a keretszerződés hatálybalépését követően azonos tárgyi, területi és személyi hatályra kiterjedő újabb pályázati eljárást lefolytatni. Szállító jelen keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy az OM fenti nyilatkozatát tudomásul veszi, és a jövőben semmiféle igényt, követelést nem érvényesít ezen okból kifolyólag Az Szja. tv. 36/A. (3) és/vagy (4) és/vagy (5) bekezdésének, illetve egyéb a keretszerződés megvalósítását érintő jogszabály lényeges megváltozása esetén bármely fél 5 napon belül kezdeményezheti a keretszerződés módosítását Amennyiben a keretszerződés előző bekezdésben szereplő okból fakadó módosításában a megváltozott Szja. tv. 36/A. (3) és/vagy (4) és/vagy (5) bekezdésének hatálybalépési napjáig nem tudnak megállapodni a felek, a keretszerződés a módosított jogszabály hatálybalépésének napján minden további feltétel nélkül megszűnik Felek jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik és elfogadják, hogy a keretszerződés 7.6. pontban foglaltak szerinti megszűnése esetén egymással szemben semmiféle igényt, követelést nem támaszthatnak, érvényesíthetnek Az Szja. tv. 36/A. (3) bekezdésében foglalt adókedvezmény érvényesítésére vonatkozó jogszabály hatályon kívül helyezése jelen keretszerződést minden további feltétel nélkül megszünteti a hatályon kívül helyezés időpontjával Felek jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik és elfogadják, hogy a keretszerződés 7.8. pontban foglaltak szerinti megszűnése esetén egymással szemben semmiféle igényt, követelést nem támaszthatnak, érvényesíthetnek A keretszerződést az OM jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha Szállítónak a keretszerződés időtartama alatt bármilyen jogcímen 90 napnál régebben lejárt köztartozása keletkezik, és a köztartozás későbbi időben történő megfizetéséhez nem kap írásos hozzájárulást, továbbá csőd-, végelszámolási-, vagy felszámolási eljárás alá kerül A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés megszűnése nem érinti Szállító kezességvállalását Közreműködői tevékenységéért és a tevékenységükkel összefüggő károkozásáért. Szállító Közreműködői és az igényjogosultak között jelen keretszerződés időbeli hatálya alatt létrejött szerződések alapján az igényjogosultak számára biztosított többletjogosultságok (pld: emelt szintű szavatossági és jótállási kifogásrendezés, szervizszolgáltatások, terméktámogatás biztosítása, etc ) érvényességét és hatályosságát jelen keretszerződés megszűnése nem érinti. 8. VEGYES RENDELKEZÉSEK: 8.1. Szállító köteles jelen keretszerződés rendelkezéseit alkalmazottaival, Közreműködőivel megismertetni, belső ügyintézési folyamatait, saját maga valamint közreműködői értékesítési gyakorlatát úgy összehangolni, hogy a személyi jövedelemadó kedvezményt igénybe venni kívánó személyek jogai, illetve törvényes érdekei ne sérüljenek forgalmazási jogosultságának gyakorlása során Felek tudomásul veszik, hogy a keretszerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat - kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket - csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra hozni. Szállító hozzájárul ahhoz, hogy az OM honlapján, illetve a honlapon minden nyilvános elérési adata, ügyfélszolgálati kapcsolattartójának a neve, elérési adata, valamint a Sulinet Expressz Monitoring rendszerbe feltöltött termékek, azok műszaki mutatói, az egyes termékekre vonatkozó szavatossági-, jótállási idő, az értékesítési közreműködők, értékesítési pontok listája, jelszó védelem nélkül nyilvánosságra kerüljön. 12

13 8.3. A felek tudomásul veszik, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény rendelkezései irányadók jogviszonyukra. A költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat 3. pontjában rögzítettek alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a jelen szerződés tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír Szállító vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló 2231/2002. (VIII. 2.) Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően üzleti titokra hivatkozással nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról A Szállító hibáján kívül bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események (pl.: természeti katasztrófák, háború, blokád, export- és importtilalom, érdekszférán kívüli sztrájk) esetén a teljesítés elmaradása miatt sem az OM, sem a terméket szerezni kívánó magánszemélyek nem jogosultak az Igényjogosultak megrendeléseinek késedelmes teljesítése vagy nemteljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére Felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében OM számítástechnikai terméket nem szerez be, ezért jelen megállapodás nem tartozik a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá A felek minden, a keretszerződés megkötése után felmerült vagy beállott, a keretszerződés teljesítését befolyásoló lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni Szállító, illetve OM a keretszerződéssel, illetve az annak alapján megkötött szerződésekkel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Jogvita esetére - az érintett felek közötti - eltérő megállapodás hiányában - a pertárgy értékétől függően a felek kikötik Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak Jelen keretszerződés törzsszövege, annak valamennyi mellékletével, illetve az alábbi dokumentumokkal együtt képezi a felek teljes megállapodását: - Szállító nyertes pályázata, - műszaki leírás (lásd: 1.4. (iv.), - a Sulinet Expressz Monitoring rendszerbe a felek bármelyike vagy Projekt Tanács által feltöltött dokumentumok - a Sulinet Expressz Kalauz, Mellékletek felsorolása: 1. KÖZREMŰKÖDŐK SZEREPE, BEVONÁSA, KIVEZETÉSE, KIZÁRÁSA, TEVÉKENYSÉGÜKÉRT TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÓ FELELŐSSÉG, KÖZREMŰKÖDŐI DÍJ 2. TERMÉKBESZERZÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK 3. TERMÉKVÁLTOZTATÁSI ELJÁRÁSREND 4. TERMÉKÁR MEGHATÁROZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 5. TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 6. ÜZEMBE HELYEZÉS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 7. SZÁLLÍTÓ TÁJÉKOZTATÓ TEVÉKENYSÉGE 8. A SULINET EXPRESSZ EMBLÉMA ÉS A HOLOGRAMOS TERMÉKMJELÖLŐCÍMKE HASZNÁLATA 13

14 A jelen keretszerződést - azok elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel együtt a felek áttanulmányozás és részletes értelmezést követően, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt három (3) példányban, cégszerűen írták alá. Dr. Szüdi János közigazgatási államtitkár az OM képviseletében Kelt:.., év hó. napján Rovó Tibor ügyvezető az EDUCATIO KHT. képviseletében Kelt:.., év hó. napján.* Szállító képviseletében eljárva* Kelt:.., év hó. napján.** Konzorciumi tag képviseletében eljárva Kelt:.., év hó. napján.** Konzorciumi tag képviseletében eljárva Kelt:.., év hó. napján.** Konzorciumi tag képviseletében eljárva Kelt:.., év hó. napján.** Konzorciumi tag képviseletében eljárva Kelt:.., év hó. napján.** Konzorciumi tag képviseletében eljárva Kelt:.., év hó. napján.** Konzorciumi tag képviseletében eljárva Kelt:.., év hó. napján.** Konzorciumi tag képviseletében eljárva Kelt:.., év hó. napján * a csillaggal jelölt táblázatot az önállóan Pályázó Szállítóknak kell kitölteni és aláírni. ** a csillaggal jelölt táblázatokat a Konzorciumi Szállítók esetében a Konzorciumi tagoknak kell kitölteni. 14

15 1. számú melléklet: KÖZREMŰKÖDŐK SZEREPE, BEVONÁSA, KIVEZETÉSE, KIZÁRÁSA, TEVÉKENYSÉGÜKÉRT TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÓI FELELŐSSÉG, KÖZREMŰKÖDŐI DÍJ 1. Szállító köteles lehetővé tenni az igényjogosultak számára: 1.1. a Magyar Köztársaság teljes területén a terméklistáján szereplő valamennyi termék megszerzését. Szállító ennek érdekében a nyertes Pályázatában megjelölt számú értékesítési pontból álló Közreműködői hálózatot szervez meg és tart fenn folyamatosan a keretszerződés időtartama alatt. Szállító közreműködői hálózatnak a fenti keretek között megyeszékhelyenként legalább egy, Budapest közigazgatási területén belül legalább három értékesítési pontot kell tartalmaznia. Értékesítési pont lehet Szállítónak vagy Közreműködőjének székhelye, telephelye, fióktelepe a terméklistáján szereplő termékek megszerzéshez kapcsolódóan a nyertes pályázatában megjelölt, és a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben megadott finanszírozási konstrukciók igénybevételét, a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben megadott értékesítési pontjain a terméklistáján szereplő termékek támogatásáról és szervizeléséről gondoskodni a gyártói szerviz-szolgáltatás, valamint az e körben nem érintett termékek tekintetében értékesítési hálózata révén. 2. Közreműködők szerepe: 2.1. Közreműködő elláthat értékesítési, szerviz, és finanszírozási konstrukció igénybevételét lehetővé tevő szolgáltatási tevékenységet. Közreműködő nem láthat el Szállító javára beszerzési tevékenységet! 2.2. Közreműködő csak olyan tevékenységet láthat el, mely engedélyezett tevékenységi körébe tartozik, és amelyekre vonatkozóan rendelkezik minden jogszabályi, tárgyi és személyi feltétellel, engedéllyel Szállító a keretszerződés teljesítésébe bevont Közreműködők feladatait az OM vagy az Educatio Kht. előzetes írásbeli engedélye alapján - csak abban az esetben jogosult bővíteni, ha a Közreműködő az adott szerepkör ellátását lefedő tevékenységet a (TEÁOR szerinti) tevékenységi körei közé felveszi, illetve igazolja a 2.2 pont szerinti feltételek fennállását Szállító által a keretszerződés teljesítésébe bevont Közreműködők jegyzékét, azonosító adatait, a keretszerződés teljesítésében meghatározott szerepkörüket a Sulinet Expressz Monitoring rendszer tartalmazza. 3. Közreműködő bevonása: 3.1. Közreműködő bevonása a Sulinet Expressz Monitoring rendszeren keresztül történő bejelentéssel történhet meg. A felek rögzítik, hogy az OM, az Educatio Kht. és Szállító által bevont Közreműködők között jelen keretszerződés alapján semmiféle jogviszony nem jön létre, ám Szállító felel Közreműködő magatartásáért Szállító új Közreműködőket, illetve már bevont Közreműködő telephelyét, fióktelepét képező új értékesítési pontot is bevonhat. Az új Közreműködő, illetve új értékesítési pont bevonását Szállító köteles előzetesen jóváhagyásra - a Sulinet Expressz Monitoring rendszeren keresztül bejelenteni. Szállító köteles a bejelentést megelőzően a Közreműködővel magánjogi megállapodást kötni, illetve új értékesítési pont esetében magánjogi megállapodást megfelelően módosítani. Szállító köteles a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni a Közreműködővel kötött magánjogi megállapodás meglétéről, illetve annak megfelelő módosításáról. Új értékesítési pont bevonása esetén Szállító köteles bejelentéséhez kitöltve és cégszerűen aláírva csatolni, a Sulinet Expressz Egész életen át tartó tanulás Tudásalapú társadalom III. Pályázat Pályázati felhívás IV/A. mellékletében szereplő nyilatkozatot. Új pénzügyi közreműködő bevonása esetében Szállító köteles csatolni - kitöltve és cégszerűen aláírva a Sulinet Expressz Egész életen át tartó tanulás Tudásalapú társadalom III. Pályázat Pályázati felhívás IX. mellékletében szereplő nyilatkozatot. 15

16 3.3. Szállító az új Közreműködőt, vagy új értékesítési pontot csak az Educatio Kht. vagy az OM Sulinet Expressz Monitoring rendszerbeli engedélye alapján jelenítheti meg Közreműködői, értékesítési pontjai között. Az Educatio Kht. vagy az OM a Közreműködő bevonását megtagadhatja, ha a Szállító által megadott adatok hiányosak, hibásak, vagy a keretszerződés megszegése miatt a Közreműködő kivezetésre/kizárásra került. Az új Közreműködő, valamint új értékesítési pont bevonása esetén az engedély megadásával egy időben az Educatio Kht. gondoskodik Sulinet Expressz Monitoring adatainak módosításáról, majd Szállító kapcsolattartóját értesíti ennek megtörténtéről. A bevont Közreműködő, illetve értékesítési pont csak Sulinet Expressz Monitoring adatainak módosítását követően kezdheti meg tevékenységét Szállítót a bevont Közreműködővel kapcsolatban mindazon kötelezettség terheli, illetve mindazon jog megilleti, melyet a hatályos jogszabályok, illetve jelen keretszerződés megállapít. 4. A Szállító Közreműködőivel kötendő magánjogi megállapodás: 4.1. Szállító köteles legkésőbb jelen keretszerződés hatálybalépésének időpontjáig a Sulinet Expressz Egész életen át tartó tanulás Tudásalapú társadalom III. Pályázatra beadott pályázatában megjelölt valamennyi Közreműködővel magánjogi megállapodást kötni A Közreműködőkkel kötendő magánjogi megállapodásban Szállító köteles olyan szerződési kikötéseket, garanciákat beépíteni, melyek jellegüknél fogva alkalmasak arra, hogy érvényesíthetővé tegyék az OM jelen keretszerződés révén elérni kívánt céljainak teljesülését a Sulinet Expressz Program közreműködői szintjén is. A magánjogi megállapodásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy lehetővé tegye Közreműködő azon Programmal összefüggő tevékenyégének ellenőrzését, melynek érdekében Szállító az adott Közreműködőt bevonta Szállító Közreműködővel kötött magánjogi megállapodásban köteles megkövetelni, hogy az adott közreműködő ahhoz csatolja tételes nyilatkozatát: adó- és a társadalombiztosítási tartozása hiányáról; vám- és jövedéki tartozása hiányáról; helyi adótartozása hiányáról; illetéktartozása hiányáról; Munkaerőpiaci Alappal szembeni tartozása hiányáról Az OM vagy az Educatio Kht. indokolás nélkül kötelezheti Szállítót arra, hogy egyes vagy valamennyi Közreműködőtől a fenti 4.3. pontban meghatározott, 30 napnál nem régebbi hatósági igazolásokat bekérje, és azokat ésszerű határidőn belül bemutassa A Szállító vállalja, hogy Közreműködőivel létrejött magánjogi megállapodást, esetleges mellékleteit, függelékeit, ahhoz kapcsolódó, annak tartalmát befolyásoló kiegészítő megállapodás(oka)t, továbbá a magánjogi megállapodás teljesítésével összefüggésben keletkező dokumentumokat az ellenőrzés keretében az OM, az Educatio Kht. vagy az ellenőrzést végző szervezet felkérésére átadja, illetve azokba betekintést biztosít. A felek megállapodnak, hogy az OM, az Educatio Kht. illetve az általuk megbízott ellenőrzést végző szervezet köteles az ellenőrzés során megismert üzleti titkot bizalmasan kezelni. Üzleti titkot a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel csak Szállító vagy Közreműködő engedélyével jogosultak harmadik személy részére közölni Pénzügyi szolgáltatást nyújtó közreműködő esetében a 4.5. pontban rögzített vállalások teljesítésének korlátját jelenti az adott pénzügyi szolgáltatást nyújtó Közreműködőre irányuló jogszabályban lefektetett titoktartási előírás. 5. A Közreműködő kivezetése: 5.1. Szállító jogosult bármely Közreműködőjét a Sulinet Expressz Monitoring rendszeren keresztül történő bejelentéssel kivezetni Szállítónak azonban figyelemmel kell lennie arra, hogy értékesítési pontjainak száma nem lehet kevesebb, mint a Sulinet Expressz Egész életen át tartó tanulás Tudásalapú Társadalom III. Pályázatra benyújtott pályázatában megjelölt szám 16

17 5.3. Szállító a kivezetést a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben köteles rögzíteni (a továbbiakban: átvezetni) és ezt legalább 3 nappal korábban Közreműködő tudomására hozni. A kivezetés az átvezetés időpontját követő hónap első napjával hatályos. Az átvezetésig Szállítót díjfizetési kötelezettség terheli kizárandó Közreműködője után is. A kivezetéssel érintett Közreműködőtől Szállító köteles megkövetelni, hogy továbbra is tegyen eleget jelen keretszerződés alapján az igényjogosultakkal szemben vállalt kötelezettségeinek. Ha Közreműködő ennek nem tesz eleget, helyette jelen melléklet 7. pontjában foglaltak szerint - Szállító köteles azt teljesíteni. 6. A közreműködő kizárása: 6.1. Közreműködő jelen keretszerződésből való kizárása nem eredményezi automatikusan az adott Közreműködő más Szállító keretszerződéséből történő kizárását is Szállító vállalja, hogy Közreműködőjét kizárja, ha tudomást szerez arról, hogy az: az Igényjogosultakat megtévesztette, a tranzakciók bonyolítása során az Igényjogosultak számára biztosított többletjogosultságokat korlátozó, kizáró kikötéseket alkalmaz azon feladata ellátásához, melynek érdekében Szállító bevonta, a szükséges tárgyi, személyi feltételekkel nem már rendelkezik vagy a feladat ellátására képtelenné válik, közreműködésének bármelyik olyan előfeltétele megszűnik, amely a szerződésben rá háruló feladatok ellátásához szükséges (pld. tevékenységi körei közül kikerül az adott feladat ellátásához szükséges tevékenységi kör), a keretszerződés szerinti teljesítésével összefüggő bármely adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget határidőben az adóellenőrzést végző szerv (APEH) részére, a keretszerződés vagy Szállítóval e keretszerződéssel összefüggésben kötött magánjogi megállapodásának időtartama alatt bármikor 90 napnál régebben lejárt köztartozása keletkezik, és a köztartozás későbbi időben történő megfizetéséhez nem kapott írásos hozzájárulást, azt a tevékenységét, melynek érdekében Szállító Közreműködőt bevonta megszünteti vagy 30 munkanapot elérően nem tudja ellátni, csődeljárás vagy felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá kerül Amennyiben az ellenőrzés olyan tényt tár fel, amely Közreműködő Programból történő kizárást megalapozza, az OM ezt a tényt írásban jelzi Szállítónak. A kizárt Közreműködőt a kizárás hatályba lépésétől számított 90 munkanapig nem lehet újból a keretszerződés hatálya alá Közreműködőként bevonni A jelen 6. pontban foglalt kötelezettségek megszegéséből, késedelmes teljesítéséből eredő minden harmadik személynek okozott kár Szállítót terheli jelen melléklet 7.3. pontja szerint Bármely Közreműködőjének kivezetését, kizárását követően a Szállító köteles eleget tenni minden olyan kötelezettségnek, amely a keretszerződés teljesítése során a Közreműködő tevékenysége alapján vagy azzal összefüggésben keletkezett Szállító a kizárt, illetve kivezetett Közreműködőnél lévő hologramos termékjelölő címkéket köteles visszavonni. Azokkal az Educatio Kht. felé elszámolni, a hologramos termékjelölő címkéket, Sulinet Expressz emblémákat köteles az Educatio Kht-nek a kivezetést követő 10 munkanapon belül visszaszolgáltatni, továbbá a matricákra vonatkozó minden lényeges adatot a Sulinet Expressz Monitoring rendszerbe az ott megjelölt szerkezetben bejelenteni Szállító vállalja, hogy a kivezetett vagy kizárt Közreműködő birtokában lévő - Szállító által kiállított - Sulinet Expressz Értékesítőhely Tanúsítványt haladéktalanul visszavonja. A visszavonás elmulasztása miatt az Igényjogosultakat érő minden kár Szállítót terheli jelen melléklet 7.3. pontja szerint. 7. Közreműködők károkozásáért történő felelősségvállalás: 7.1. Szállító jelen keretszerződés aláírásával nyilatkozza az OM, az Educatio Kht. és a Sulinet Expressz Programban vásárló magánszemélyek irányában, hogy valamennyi Közreműködője Sulinet Expressz 17

18 Program megvalósításával összefüggő tevékenységéért és károkozásáért készfizető kezességet (Ptk ) vállal Az előző 7.1. pontban említett károkozásért történő kezességvállalás kiterjed azon károk megtérítésére is, melyek annak következtében keletkeztek, hogy Szállító Közreműködje magánszemély részére oly módon értékesít terméket, hogy az önhibáján kívül részben vagy egészben elesik a Szja. tv. 36/A. (3)-(5) bekezdésében foglalt adókedvezmény igénybevételétől Szállító károkozásáért történő kezességvállalása kiterjed továbbá arra az esetre is, ha olyan gazdálkodó szervezet értékesít magánszemélyek részére terméket, melynek Közreműködőként történő szabályszerű bevonásáról/kivezetéséről Szállító nem gondoskodott, de a gazdálkodó szervezet Szállítónak felróható módon olyan látszatot tudott kelteni a magánszemélyek számára, hogy azok alapos okkal arra következtethettek, hogy a gazdálkodó szervezet a Szállító által szabályszerűen bevont Közreműködő. Alapos oknak minősül különösen, ha a gazdálkodó szervezet a magánszeméllyel történő ügyletkötés időpontjában rendelkezik Szállítótól kapott hologramos termékjelelő címkével, Sulinet Expressz emblémával, vagy Szállító által cégszerűen aláírt Sulinet Expressz Értékesítőhely Tanúsítvánnyal. 8. Közreműködői díj: 8.1. Szállító vállalja, hogy havonta, - utólag értékesítési pontonként bruttó 2500,-Ft, azaz kettőezerötszáz forint összeget megfizet az Educatio Kht. számára a keretszerződés törzsszövegének pontjában megjelölt feladatok elvégzése érdekében Szállító vállalja, hogy a 8.1. pontban nevezett díjat minden egyes a tárgyhót megelőző hónapban legalább egy óra időtartamig a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben Szállító értékesítési pontjaként feltüntetett értékesítési pont után az adott tárgyhó 15. napjáig megfizeti Educatio Kht. Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlájára, és amennyiben Educatio Kht. erre felszólítja, a befizetés tényét legkésőbb tárgyhó 20. napjáig hitelt érdemlően igazolja részére. A befizetés elmaradása esetén, vagy ha Szállító nem a teljes összeget fizeti be tárgyhó 21. napja 00. órától az OM felfüggesztheti Szállító forgalmazási jogosultságát. A felfüggesztés alatt Szállító, és Közreműködői semmiféle a Sulinet Expressz Programmal kapcsolatos tevékenységet nem láthatnak el. Az OM a következő nap 00:00 órától a felfüggesztést megszünteti, amennyiben Szállító a befizetés tényét hitelt érdemlően igazolja Szállító 8.2. pontban foglalt fizetési kötelezettsége fennáll abban az esetben is, ha a tárgyhót megelőző hónapban olyan új értékesítési pontot von be a keretszerződés teljesítésébe, amelyet a tárgyhót megelőző hónap folyamán a Sulinet Expressz Monitoring rendszerből törölt. 18

19 2. számú melléklet: TERMÉKBESZERZÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK 1. Szállító minden egyes Sulinet Expressz Program keretében forgalmazni kívánt termék tekintetében köteles előzetesen megjelölni az adott termék beszerzési csatornáját. A termékbeszerzési csatorna egy, a Gyártótól a Szállítóig mutató hierarchikus továbbértékesítési láncolat, melynek legvégén a Szállító áll. Szállító a Program keretében forgalomba hozni kívánt terméket kizárólag csak olyan Gyártótól, Disztribútortól szerezhet meg, akik egymástól származtatott értékesítési jogosultságukat, jelen melléklet függelékében szereplő nyilatkozatukkal előzetesen igazolják a Sulinet Expressz Monitoring rendszerbe az adott termék tekintetében történő legelső beszerzését megelőzően, ha ezt a nyilatkozatot az Educatio Kht. elfogadja a Sulinet Expressz Monitoring rendszeren keresztül. 2. A termékbeszerzési csatorna megjelölés az alábbi táblázatban megadott nyilatkozatok révén történik. Termékkör betűjele (a műszaki leírás alapján) RSR RSO/RSUP Termékkör megnevezése Rugalmas Számítógép Rendszer RSR termékhez számítógép részegység Csatolandó iratok köre A Szállító által összeállított konfigurációra, valamint annak részegységeire vonatkozó Szállítói nyilatkozatok (Szállítói nyilatkozat [lásd: 3/a.; 3/b.; 3/c. számú függelék]), és minden egyes alkatelemre vonatkozó Szállító nevére kiállított disztribútori nyilatkozat (disztribútori nyilatkozat [2 számú függelék]), valamint a disztribútori nyilatkozatot kiállító disztribútor nevére Gyártó által kiállított disztribútori státuszt igazoló nyilatkozat (Gyártói nyilatkozat [1/a; 1/b számú függelék]). Amennyiben valamely alkatelem tekintetében Szállító disztribútor, az adott alkatelemhez elegendő becsatolni a Szállító nevére Gyártó által kiállított disztribútori státuszt igazoló nyilatkozatot (Gyártói nyilatkozat [1/a.; 1/b. számú függelék]), valamint annak mellékletét. Az adott termékre vonatkozó Szállító nevére kiállított disztribútori nyilatkozat (disztribútori nyilatkozat [2. számú függelék]), valamint a disztribútori nyilatkozatot kiállító disztribútor nevére Gyártó által kiállított disztribútori státuszt igazoló nyilatkozat (Gyártói nyilatkozat [1/a; 1/b számú függelék]). Amennyiben a Szállító az adott termék vonatkozásában disztribútori státusszal rendelkezik, elegendő becsatolni a Gyártói nyilatkozatot [1/a.; 1/b. számú függelék], valamint annak mellékletét. 19

20 BSR BSO/BSUP BNS BNO/BNUP BSEH Brand Számítógép Rendszer BSR termékhez számítógép részegység Brand Notebook, Tablet Számítógép BNS termékhez számítógép részegység Számítástechnik ai Eszközök (Hardverek) Az adott termékre vonatkozó Szállító nevére kiállított disztribútori nyilatkozat (disztribútori nyilatkozat [2. számú függelék]), valamint a disztribútori nyilatkozatot kiállító disztribútor nevére Gyártó által kiállított disztribútori státuszt igazoló nyilatkozat (Gyártói nyilatkozat [1/a.; 1/b. számú függelék]). Amennyiben a Szállító az adott termék vonatkozásában disztribútori státusszal rendelkezik, elegendő becsatolni a Gyártói nyilatkozatot [1/a.; 1/b. számú függelék], valamint annak mellékletét. Az adott termékre vonatkozó Szállító nevére kiállított disztribútori nyilatkozat (disztribútori nyilatkozat [2. számú függelék]), valamint a disztribútori nyilatkozatot kiállító disztribútor nevére Gyártó által kiállított disztribútori státuszt igazoló nyilatkozat (Gyártói nyilatkozat [1/a; 1/b számú függelék]). Amennyiben a Szállító az adott termék vonatkozásában disztribútori státusszal rendelkezik, elegendő becsatolni a Gyártói nyilatkozatot [1/a.; 1/b. számú függelék], valamint annak mellékletét. Az adott termékre vonatkozó Szállító nevére kiállított disztribútori nyilatkozat (disztribútori nyilatkozat [2. számú függelék]), valamint a disztribútori nyilatkozatot kiállító disztribútor nevére Gyártó által kiállított disztribútori státuszt igazoló nyilatkozat (Gyártói nyilatkozat [1/a; 1/b számú függelék]). Amennyiben a Szállító az adott termék vonatkozásában disztribútori státusszal rendelkezik, elegendő becsatolni a Gyártói nyilatkozatot [1/a; 1/b számú függelék], valamint annak mellékletét. Az adott termékre vonatkozó Szállító nevére kiállított disztribútori nyilatkozat (disztribútori nyilatkozat), valamint a disztribútori nyilatkozatot kiállító disztribútor nevére Gyártó által kiállított disztribútori státuszt igazoló nyilatkozat (Gyártói nyilatkozat [1/a; 1/b számú függelék]). Amennyiben a Szállító az adott termék vonatkozásában disztribútori státusszal rendelkezik, elegendő becsatolni a Gyártói nyilatkozatot [1/a; 1/b számú függelék], valamint annak mellékletét. Az adott termékre vonatkozó Szállító nevére kiállított disztribútori nyilatkozat (disztribútori nyilatkozat), valamint a disztribútori nyilatkozatot kiállító disztribútor nevére Gyártó által kiállított disztribútori státuszt igazoló nyilatkozat (Gyártói nyilatkozat [1/a; 1/b számú függelék]). Amennyiben a Szállító az adott termék vonatkozásában disztribútori státusszal rendelkezik, elegendő becsatolni a Gyártói nyilatkozatot [1/a; 1/b számú függelék], valamint annak mellékletét. 20

KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az

KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az A keretszerződés OM iktatószáma : A pályázat OM nyilvántartási száma: xxxr3/200x OM KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., képviseli: Dr. Szüdi

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS 2012 feb~ O8. mely létrejött egyrészt Név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22 képviseli: dr. Buzás Péter elnök Adószám: 15358794-2-06 Bankszámlaszám

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

J a v a s l a t. lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében beérkezett pályázatok elbírálására

J a v a s l a t. lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében beérkezett pályázatok elbírálására J a v a s l a t lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében beérkezett pályázatok elbírálására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben