A pályázat nyilvántartási száma: KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pályázat nyilvántartási száma: KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az OKTATÁSI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 A keretszerződés OM iktatószáma: A pályázat nyilvántartási száma: xxxr3/200x OM KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1055 Budapest, Szalay u , képviseli: Dr. Szüdi János, közigazgatási államtitkár (továbbiakban, OM) és az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság 1134 Budapest, Váci út 37. Bankszámlaszám: képviseli: Rovó Tibor ügyvezető (továbbiakban, Educatio Kht.) másrészről pedig a PÁLYÁZÓ CÉG/KONZORCIUM FANTÁZIANEVE.. székhely:..,* postai levelezési cím:,* képviseli:.,* cégjegyzékszám:..,* adószám:.* számlavezető hitelintézet neve.,* bankszámlaszám: * (továbbiakban, Szállító) Konzorcium esetében kérjük, hogy a Konzorciumot alkotó valamennyi gazdálkodó szervezetnek csak a nevét, székhelyét, képviselőjét tüntessék fel a fedőlapon. Kérjük továbbá, hogy a *-al jelölt adatokat a Konzorcium minden tagjai esetében következő oldalon szíveskedjenek megadni. között (az OM, az Educatio Kht. és Szállító együttes említésük esetén a továbbiakban, felek) a SULINET EXPRESSZ - EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS - TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM III. PÁLYÁZAT keretében megvásárolható számítógépekkel, számítástechnikai eszközökkel összefüggő beszerzési igények kielégítése érdekében az alábbi feltételekkel. Fedőlap

2 1. A keretszerződést kötő felek nevében jognyilatkozat tételére jogosult személyek: Az OM képviseletére jogosult: Brandstätter György, h. informatikai főosztályvezető, (1) vagy az általa meghatalmazott személy. Az Educatio Kht. képviseletére jogosult: Rovó Tibor, ügyvezető; (1) vagy az általa meghatalmazott személy, illetve Kiszler Ferenc, Sulinet Expressz Programiroda vezető, (1) Szállító/ Konzorcium tagjainak nevében a keretszerződéssel összefüggésben eljárni jogosult személy(ek): Név, beosztás, telefon, fax, .. Konzorciumi tagok további adatai: cégnév:., székhely:., postai levelezési cím:, a Konzorciumi tagot képviseli:.., cégjegyzékszám:...., adószám:...., számlavezető hitelintézet neve:, bankszámlaszám:, cégnév:., székhely:., postai levelezési cím:, a Konzorciumi tagot képviseli:.., cégjegyzékszám:...., adószám:...., számlavezető hitelintézet neve:, bankszámlaszám:, cégnév:., székhely:., postai levelezési cím:, a Konzorciumi tagot képviseli:.., cégjegyzékszám:..., adószám:..., számlavezető hitelintézet neve:.., bankszámlaszám:, A felek kijelentik, hogy a fent megadott adataikban történő bármely változást haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül közlik a többi szerződő féllel. 2

3 1. FONTOSABB MEGHATÁROZÁSOK (DEFINÍCIÓK): 1.1. Program: az évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 36/A. (3)-(5) bekezdésében felsorolt tárcák által közösen kiírt Sulinet Expressz - Egész életen át tartó tanulás - Tudásalapú társadalom III. Pályázat Keretszerződés: jelen megállapodás, amelyben az OM feljogosítja a Sulinet Expressz - Egész életen át tartó tanulás - Tudásalapú társadalom III. Pályázat nyertesét nyertes pályázatának megvalósítására. Jelen keretszerződés kétpólusú, többalanyú jogviszony. E jogviszony egyik pólusán az OM és az Educatio Kht., másik pólusán Szállító található. Konzorcium esetében a konzorcium valamennyi tagja a jogviszony alanya, a konzorciumi valamennyi tagját egyetemlegesen illetik meg, illetve terhelik a keretszerződésből eredő jogosultságok/kötelezettségek, továbbá a konzorcium valamennyi tagja egyetemlegesen felel az OM az Educatio Kht. és harmadik személyek irányában Szállító: Pályázat benyújtója, akinek a Sulinet Expressz - Egész életen át tartó tanulás - Tudásalapú társadalom III. Pályázat Pályázati Felhívásra benyújtott pályázatát Bíráló elfogadta. Olyan gazdálkodó szervezet vagy azok konzorciuma, mely vállalja jelen szerződés révén megszerezhető forgalmazási jogosultság gyakorlását, illetve nyertes pályázatának megvalósítását Sulinet Expressz Monitoring: A Program lebonyolítását automatizáltan koordináló, a tranzakciós folyamatokat nyilvántartó, adatbázisait automatizáltan kezelő, a tranzakciókódokat generáló és a számlamellékletként csatolandó igazolásokat automatizáltan előállító, a termékváltásokat kezelő összetett központi adatbázisrendszer. Tartalmazza (i) az egyes Szállítók terméklistáit; (ii) termékváltást kezelő felületet, melyen keresztül kezdeményezhet Szállító termékváltást, új termék ajánlást, árváltoztatást (iii) tranzakciós kódokat generáló igazolásokat kinyomtató ún. értékesítési felületet, valamint (iv) a Szállító által a Program keretében forgalmazásra ajánlható termékek, termékfélék, termékkörök, terméktípusok megnevezését, leírását, a kapcsolódó ranghely-számokat, továbbá a termékekkel szemben támasztott minimális műszaki, technológiai, kompatibilitási paramétereket (továbbiakban a (iv.) együttesen: műszaki leírás); (v) az egyes Szállítók Közreműködőit, azok adatait. A Sulinet Expressz Monitoring (i)-(v) elemeihez az interneten keresztül, jelszavas hozzáférés útján férhet hozzá OM, Educatio Kht., Szállító, Közreműködő - jogosultságuknak megfelelően. A Sulinet Expressz Monitoring rendszerhez történő hozzáférés adatvédelmi, biztonsági feltételeit a az OM határozza meg. Az OM jogosult a hozzáférés feltételeinek felülvizsgálatára és megváltoztatására Szállító előzetes tájékoztatása mellett. Az értesítés a honlapon keresztül történik a változások érvénybe lépését megelőzően legalább 20 nappal korábban honlap: Szállító terméklistáját, a Szállító Értékesítési pontjait a világhálón a nyilvánosság felé közvetítő honlap, melyen keresztül OM a nyilvánosság számára publikálja az Szja tv. 36/A. (3)-(5) bekezdés szerinti adókedvezmény igénybevételére feljogosító termékeket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat (emelt szintű szavatosság, jótállás, finanszírozási konstrukciók) Termék: Jelen keretszerződés alapján a Program keretében forgalmazható (és ily módon adókedvezmény igénybevételére jogosító) termék: a számítógép konfiguráció (i), a számítógép részegység (ii), a számítástechnikai hardver- és szoftvereszköz (iii). A termékek osztályozásának módjait (termékféle: Rugalmas=R, Brand=B; termékkör: pld. RSR, BSR, BNS; terméktípus: pld. alaplap, processzor, memória; merevlemez,), a kapcsolódó ranghely-számokat, illetve az egyes termékektől elvárt minimális műszaki, technológiai, kompatibilitási színvonalat a műszaki leírás [lásd még: 1.4. pont (iv)] tartalmazza. Szállító által e keretszerződés alapján értékesíthető termékek részletes adatait, jellemzőit (specifikációit), bruttó (áfát is tartalmazó) végfelhasználói árát (Ft-ban) a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben lévő Szállítói terméklista tartalmazza Termékváltás: Folyamat, melynek részeként Szállító kezdeményezi a terméklistáján szereplő valamely kifutó, megszűnő termék (továbbiakban: kifutó termék) ajánlott termékek köréből történő kiesését és egy időben az annak helyébe lépő úgynevezett kiváltó termék terméklistára történő felvételét a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben Új termék ajánlása: Folyamat, melynek részeként Szállító kezdeményezi a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben valamely üres ranghelyének termékkel való feltöltését, olyan termékkel, mely korábban Szállító aktuális terméklistáján nem szerepelt Gyártó, illetve Disztribútor fogalomra: lásd Sulinet Expressz - Egész életen át tartó tanulás - Tudásalapú társadalom III. Pályázat Pályázati felhívás 3

4 1.10. Közreműködő: Szállító részéről jelen keretszerződés teljesítésébe teljesítési segédként bevont gazdálkodó szervezet, amelyet Szállító eredeti pályázatában is megnevezett, és a Sulinet Expressz - Egész életen át tartó tanulás - Tudásalapú társadalom III. Pályázat Pályázati Felhívásában megjelölt módon azonosító adataival szerepeltetett, vagy annak bevonásához az Educatio Kht. a Sulinet Expressz Monitoring rendszeren keresztül hozzájárult. A Közreműködőknek 3 típusa van: értékesítési közreműködő (i), szerviz közreműködő (ii), pénzügyi közreműködő (iii) Magánjogi megállapodás: Szállító és Közreműködője között létrejött jogügylet, melyben Szállító és Közreműködője átlátható, világos formában rendezik egymás között a Program megvalósításával összefüggő szabályokat. A magánjogi megállapodás kötelező tartalmi elemeit jelen keretszerződés 1. számú melléklete tartalmazza Igényjogosult: az évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 36/A. (3)-(5) bekezdésében meghatározott magánszemély. A felek rögzítik, hogy Szállító termékeit megszerző Igényjogosultakat az ellenkező bizonyításáig gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból szerződést kötő személynek [Ptk d) pont szerinti fogyasztó] tekintik Tranzakció: Szállító forgalmazási jogosultságának gyakorlása során valamely termék tulajdonjogának átruházására irányuló jogügylet (például: adásvételi, szállítási, vételi bizományi szerződés, ide nem értve a lízing és tartósbérleti szerződést), mely Szállító Közreműködője és az Igényjogosult között jön létre. A tranzakció lebonyolítása során a Közreműködő és az Igényjogosult között létrejövő jogügylet hibás teljesítése esetében Szállító nyertes pályázatában vállalt emelt szintű szavatossági, jótállási feltételeket, valamint jelen keretszerződés 6. számú mellékletében foglaltakat (mindig az Igényjogosult számára kedvezőbb) kell alkalmazni. A tranzakció lebonyolításáról az Igényjogosult részére számlát és számlakísérő igazolást kell kiállítani. Valamennyi tranzakció lebonyolításával kapcsolatos adatokat a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben rögzíteni kell, és az Igényjogosult részére számlát és számlakísérő igazolást kell kiállítani és átadni Hologramos termékjelölő címke: illetéktelen sokszorosítás ellen hologrammal védett, előre nyomott azonosítókódot tartalmazó, fémes, öntapadós címke. Funkciója a termékek, a számlák, számlakísérő igazolások könnyebb azonosíthatósága Tranzakciókód: az értékesítésre kerülő termékek hologramos termékjelölő címkéin található kódok alapján, a Sulinet Expressz Monitoring rendszer által automatikusan előállított, csak az adott számlára jellemző egyedi azonosítókód, amellyel a tranzakció azonosítható Számlakísérő igazolás: a számítógép, számítástechnikai eszköz Sulinet Expressz Programban történt megszerzését (vásárlást) tanúsító igazolás, amely a magánszemély részére igazolja (az adóellenőrzés során) az Szja tv. 36/A. (3)-(5) bekezdésében szereplő pályázat keretében történt termékszerzést Aktualizált, maximált végfelhasználói ár: az a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben szereplő Szállító által folyamatosan aktualizált bruttó termékár, amelynél magasabb bruttó áron a Program keretében nem forgalmazható semmilyen, Szállító terméklistáján szereplő termék. A keretszerződésben ár alatt mindenkor a bruttó (áfát is tartalmazó) árat kell érteni. Termék csak bruttó áron hirdethető Sulinet Expressz Kalauz: A Sulinet Expressz Program keretében történő termékmegszerzéshez kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat tartalmazó tájékoztató dokumentum. A Sulinet Expressz Kalauz szövegének aktualizálását a Projekt Tanács végzi. Az aktualizált Sulinet Expressz Kalauzt a Projekt Tanács a honlapon teszi közzé a Szállítók, azok Közreműködői és az Igényjogosultak számára. Közzétételt követően külön értesítés nélkül valamennyi Szállító, és azok Közreműködői kötelesek az aktualizált Sulinet Expressz Kalauz tartalmát figyelembe venni a forgalmazási jogosultság gyakorlása, a tranzakciók bonyolítása és a tájékoztató tevékenység során Felfüggesztés: szankció, melynek alkalmazása azzal a következménnyel jár, hogy időtartama alatt Szállító nem forgalmazhat terméket a Sulinet Expressz Program keretében, valamint a Sulinet Expressz Monitoring rendszer elemeihez nem férhet hozzá Sulinet Expressz Program Projekt Tanács (a továbbiakban: Projekt Tanács): A 283/2003. (XII.29.) Kormányrendelet által felállított, az Oktatási Minisztérium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium képviselőiből álló négytagú, független szakmai tanácsadó, döntéshozó testület. (Tanácskozási joggal részt vesz a testület ülésén az Educatio Kht., a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint az Informatikai Vállalkozások Szövetségének egy-egy képviselője is.) Részt vesz a Sulinet Expressz Program gyakorlati megvalósításának felügyeletében, figyelemmel kíséri az esetlegesen felmerülő problémákat, panaszokat, szükség esetén egyeztetést kezdeményez Fogyasztóvédelmi szervekkel, 4

5 illetve az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szerveivel. Az ellenőrzéssel összefüggésben, akár a saját, akár az OM, akár az ellenőrzést végző szervezet eljárása alapján előzetesen értékeli a lefolytatott ellenőrzések eredményeit, és azok alapján javaslatokat fogalmaz meg OM vagy Educatio Kht. számára. Gondoskodik a Sulinet Expressz Kalauz aktualizálásáról. Vizsgálja Szállítók és Közreműködők keretszerződéssel összefüggő tájékoztatási kötelezettségét. A Projekt Tanács elnöke jelen pontban a Projekt Tanács nevesített feladatai ellátása körében kapcsolatot tart Szállítóval, és Szállító közreműködőivel, és az OM nevében, az OM mellett, vagy helyett a Projekt Tanács feladatai ellátása körében teljes körűen jognyilatkozatot tehet. A Projekt Tanács időszakosan de legfeljebb háromhavonta jogosult arra, hogy Szállító termékváltási, új termék bejelentési kérelmének elbírálásába bekapcsolódjon. Ennek során azonban a termékváltási, új termék bejelentési kérelmek elbírálása legfeljebb 7 nappal növekedhet Ellenőrzés: az OM, az Educatio Kht., vagy valamelyikük által megbízott szervezet által folytatott - a jogszabályok, hatósági előírások, továbbá jelen keretszerződés betartására irányuló - vizsgálat, mind Szállító, mind annak Közreműködői tekintetében. Ellenőrzésre sor kerülhet valamely Igényjogosult panaszbejelentése alapján is. Amennyiben az ellenőrzést az OM vagy az Educatio Kht. által felhatalmazott szervezet végzi, úgy részére a megbízó megbízólevelet állít ki. Az OM, az Educatio Kht., vagy valamelyikük által megbízott szervezet jogosult a keretszerződéssel, és mellékleteivel kapcsolatos dokumentumokat (így akár Szállító, akár Közreműködő termékbeszerzését igazoló számlákat, szállítóleveleket), valamint a keretszerződésnek megfelelő teljesítést igazoló dokumentumokat bekérni mind Szállítótól, mind Közreműködőitől, helyszíni ellenőrzést végezni (Szállítónál, és Közreműködőinél), valamint minden olyan cselekményt elvégezni, amely alkalmas arra, hogy fent említett tevékenységét elláthassa (ideértve a termékek vizsgálatát is). Az OM, az Educatio Kht., vagy valamelyikük által megbízott szervezet jogosult Szállítónak, illetve Közreműködőinek az ellenőrzéssel kapcsolatos együttműködésükkel kapcsolatban az ellenőrzés megvalósítását szolgáló ésszerű határidőket szabni, az ellenőrzés céljait szolgáló eljárási cselekmények végzését megkövetelni. Ha az ellenőrzést az Educatio Kht. által megbízott szervezet végezte, az ellenőrzés eredményéről jelentést tesz az Educatio Kht. és a Projekt Tanács számára, mely jelentésben foglaltak alapján a Projekt Tanács javaslatot tesz az OM számára az ellenőrzés következtében felmerült szükséges intézkedésekkel kapcsolatban. Szállító jelen keretszerződés teljesítésével összefüggő bármely tevékenységének ellenőrzése során minden segítséget, adatszolgáltatást haladéktalanul megadni tartozik az OM, az Educatio Kht. és az ellenőrzést végző szervezet részére. Szállító vállalja, hogy a Közreműködőivel létrejött magánjogi megállapodást, mellékleteit, annak teljesítésével összefüggő dokumentumokat az ellenőrzés keretében az OM, az Educatio Kht. vagy az ellenőrzést végző szervezet felkérésére átadja, illetve azokba betekintést biztosít. Szállító, és Közreműködői kötelesek az ellenőrzést elősegíteni. 2. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA, CÉLJA: 2.1. Jelen keretszerződés hatálybalépésével Szállító jogosultságot szerez arra, hogy magánszemélyek számára az Szja. tv. 36/A. (3)-(5) bekezdése szerinti adókedvezmény igénybevételére feljogosító termékértékesítési (forgalmazási) tevékenységet végezzen értékesítési közreműködői révén a Magyar Köztársaság teljes területén. A Forgalmazási jogosultság gyakorlása során Szállító jelen keretszerződésben meghatározott szabályoknak megfelelően köteles a forgalomba hozni kívánt termékeket beszerezni; azokat a Program keretében megszerezhető termékek elektronikusan nyilvántartott listájára ajánlani; a Programban értékesíthető termékek közé befogadott termékek fogyasztói árát meghatározni; a befogadott termékeket más termékekkel felváltani; új terméket ajánlani; Közreműködőket bevonni; tevékenységüket folyamatosan figyelemmel kísérni és ellenőrizni, tevékenységükért egyrészt az OM és az Educatio Kht. irányában, másrészt harmadik személyek irányában felelősséget vállalni és adott esetben viselni; a forgalmazható termékek tekintetében szavatossági és jótállási többletjogosultságokat és egyéb szolgáltatásokat nyújtani, s végül de nem utolsó sorban tájékoztatási tevékenységet és nyertes pályázatában megadottak szerint marketing tevékenységet ellátni. Szállító a fentieken túl köteles minden olyan tevékenységet is kifejteni, melyek az OM jelen keretszerződés révén elérni kívánt céljainak teljesítéséhez szükséges Jelen keretszerződés révén az OM célja az, hogy: - biztosítsa az Szja. tv. 36/A. (3)-(5) bekezdései alapján a magánszemélyek számára az adókedvezmény igénybevételét, 5

6 - valamennyi Sulinet Expressz Program keretében eladott termék áttekinthető, formalizált keretek között zajló, és nyomon követhető módon kerüljön forgalomba hozatalra ( áttekinthetőség ), - valamennyi Sulinet Expressz Program keretében elköltött adóforint ellenőrizhető forrásból történő beszerzés ellenértékét képezze ( tisztaság ), - a Sulinet Expressz Programban vásárló fogyasztók érdekei hatékonyan érvényesülhessenek, - a Sulinet Expressz Programban vásárolni kívánó személyek, kedvező Sulinet adókedvezmény igénybevételét nem gátló vagy hátrányosan befolyásoló pénzügyi finanszírozási feltételek mellett, az információk teljessége alapján dönthessenek - valamennyi Sulinet Expressz - Egész életen át tartó tanulás - Tudásalapú Társadalom III. Pályázaton nyertes Szállító azonos feltételek mellett gyakorolhassa forgalmazási jogosultságát Szállító kijelenti, hogy kész és képes jelen keretszerződés időtartama alatt: - a Sulinet Expressz Egész életen át tartó tanulás Tudásalapú társadalom III. Pályázatra benyújtott nyertes pályázatában tett érdemi vállalásainak megvalósítására és kijelentéseinek szavatolására; továbbá arra, hogy - forgalmazási jogosultságát legalább nyertes pályázatában megjelölt számú értékesítési ponton keresztül hatékonyan és teljes körűen megszervezni a keretszerződés időtartama alatt, - forgalmazási tevékenysége gyakorlásába bevont közreműködők kereskedelmi és értékesítési gyakorlatát úgy összehangolni, folyamatosan koordinálni, hogy a Program keretében vásárolni kívánó személyek termékbeszerzései legfeljebb 20 munkanapon belül teljesíthetőek legyenek, - gondoskodni az új számítástechnikai technológiákon alapuló modern termékek Programba történő beajánlásáról, - hatékony a Program keretében történő termékmegszerzés után igénybe vehető személyi jövedelemadó kedvezmény igénybevételét nem gátló vagy hátrányosan befolyásoló pénzügyi, finanszírozási konstrukciók nyújtására, 3. A KERETSZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK SZEREPE: Jelen keretszerződés egyfelől az OM és az Educatio Kht., másfelől pedig Szállító (Konzorcium esetében annak valamennyi tagja) között jön létre. A felek legfontosabb feladatai jelen keretszerződés alapján az alábbiak Az OM: Jelen keretszerződésben és a műszaki leírásban foglaltak szerint forgalmazási jogosultságot tesz enged Szállító számára Feljogosítja Szállítót a Sulinet Expressz embléma használatára Az Educatio Kht-val együttműködve vagy valamelyikük megbízottja révén ellenőrzi Szállító jelen keretszerződéssel összefüggő tevékenységét. A keretszerződés megsértése esetén eljárni jogosult A Projekt Tanács javaslata alapján egyoldalúan jogosult módosítani műszaki leírás [1.4. (iv) pont] tartalmát. A műszaki leírás módosítása során az OM köteles a módosítás hatályba lépésének időpontját úgy meghatározni, hogy annak közzététele és a változás hatálybalépése között legalább 30 nap teljen el Az OM egyoldalúan jogosult arra, hogy a Program keretében forgalmazható termékek termékbeszerzési csatornáját kijelölő nyilatkozatok blankettáit (lásd még: 2. számú melléklet 2. pont) Szállító előzetes értesítése mellett megváltoztassa. Az értesítés a honlapon történő közzététellel történik. Az értesítés és a módosítás hatályba lépése között legalább 30 napnak kell eltelnie A Educatio Kht.: A Sulinet Expressz Monitoring rendszeren keresztül Szállító számára: a) termékajánló, termékváltást kezelő felületet hoz létre, b) lehetővé teszi Szállító Közreműködőinek elektronikus nyilvántartását, c) tranzakciós felületet biztosít a Közreműködők termékértékesítésének dokumentálhatósága érdekében, d) lehetővé teszi Közreműködői által lebonyolított tranzakciók figyelemmel kísérését, a Sulinet Expressz Monitoring rendszerben rögzített tranzakcióikkal kapcsolatos adatok összesítését. 6

7 Gondoskodik a Sulinet Expressz Monitoring technikai üzemletetéséhez szükséges hardver és szoftverkörnyezet működtetéséről, és a Sulinet Expressz Monitoring folyamatos karbantartásáról, illetve fejlesztéséről Gondoskodik a termékváltoztatási eljárás során a bírálatról Hologramos termékjelölő címkét és Sulinet Expressz emblémát készíttet el és ad át Szállító számára Ellátja a Programhoz kötődő kormányzati marketing és kommunikációs feladatokat, szociológiai kutatásokat végez, illetve végeztet, tanulmányokat készít a Program tárgyában Eljár a Programmal összefüggő nyomdai munkálatok elvégzése érdekében Üzemelteti a és a honlapokat, a Szállítók és/vagy az Igényjogosultak széles körét érintő közleményeket (pld. aktualizált műszaki leírás; aktualizált Sulinet Expressz Kalauz) publikál Az OM-el együttműködve (önállóan vagy megbízottja révén) ellenőrzi Szállító jelen keretszerződéssel összefüggő tevékenységét A Szállító: Szállító jogosult és egyben köteles jelen szerződés szerint forgalmazási jogosultságát gyakorolni; jelen kertszerződésben és nyertes pályázatában foglalt érdemi vállalásait, kijelentéseit megtartani; az OM jelen keretszerződéssel elérni kívánt céljait megvalósítani. 4. A SZÁLLÍTÓ ÁLTAL AJÁNLHATÓ TERMÉKEK: 4.1. A felek megállapodnak, hogy Szállító jelen keretszerződés alapján kizárólag azon termékeket forgalmazhatja a Sulinet Expressz Programban, amelyek forgalmazására engedélyt kapott a Sulinet Expressz Egész élten át tartó tanulás Tudásalapú társadalom III. pályázat regisztrációs szakaszában, továbbá azokat, melyeknek a Sulinet Expressz Program keretében megszerezhető termékek elektronikusan nyilvántartott listájára történő felvételéhez termékváltás, illetve új termék ajánlása útján a Sulinet Expressz Monitoring rendszer termékváltást kezelő felületén keresztül engedélyt kapott az Educatio Kht-től A keretszerződés alapján forgalmazható termékek osztályozásának módjait (termékféle, termékkörök, terméktípusok, illetve az egyes termékektől elvárt minimális műszaki, technológiai, kompatibilitási színvonalat, továbbá az egyes terméktípusokhoz rendelt ranghely-számot a műszaki leírás [1.4. (iv.) pont] tartalmazza Az OM a Projekt Tanács javaslata alapján egyoldalúan jogosult a műszaki leírás tartalmát módosítani. A műszaki leírás módosítása során az OM köteles a módosítás hatályba lépésének időpontját úgy meghatározni, hogy annak közzététele és a változás hatálybalépése között legalább 30 nap teljen el Az Educatio Kht., az OM döntésével egyidejűleg a műszaki leírás [1.4. (iv.) pont] módosításáról a honlapon közleményben tájékoztatja valamennyi Szállítót. A megváltozott tartalmú műszaki leírás a Sulinet Expressz Monitoring részeként is megtalálható. 4.5 Amennyiben a műszaki leírás módosítása következtében Szállító terméket köteles kivezetni (ezen pont szerinti kivezetés esetén a termék legkésőbb a műszaki leírás hatályba lépésének napjáig értékesíthető), úgy köteles azt a hatályba lépés napját megelőző hét hétfő 14:00 óráig megtenni. Amennyiben ezt elmulasztaná, az Educatio Kht. jogosult Szállító előzetes értesítése nélkül az adott terméket - termékeket Szállító terméklistájáról törölni. 5. A KERETSZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOK: A felek a keretszerződés teljesítésével összefüggő, szabályozási szempontból elkülöníthető, tevékenységeket a könnyebb áttekinthetőség érdekében elkülönülten szabályozzák A TERMÉKEK BESZERZÉSE: A felek megállapodnak, hogy a Program keretében Szállító kizárólag azokat a termékeket jogosult terméklistájába felvételre ajánlani, az Igényjogosultak számára Közreműködői révén megszerzésre felkínálni, forgalomba hozni, melyeket Szállító a jelen keretszerződés 2. számú mellékletében foglaltak szerint szerez be SZÁLLÍTÓ TERMÉKLISTÁJA: 7

8 A felek rögzítik, hogy a Sulinet Expressz Egész életen át tartó tanulás Tudásalapú társadalom III. Pályázat regisztrációs szakaszában meghatározásra kerültek azon termékek, melyek forgalmazását jelen keretszerződés megkötését követően Szállító megkezdheti A TERMÉKLISTA ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZTATÁSA: A felek megállapodnak, hogy jelen keretszerződés hatálybalépését követően Szállító jogosult a Sulinet Expressz Monitoring Termékváltást kezelő felületén keresztül [lásd: 1.4. pont (ii)] a terméklistáján lévő valamely terméket kivezetni, annak helyére kiváltó termék ajánlását, vagy terméklistáján nem szereplő új termék forgalmazásának jóváhagyását kezdeményezni. A terméklista változtatásával kapcsolatos eljárásrendet jelen keretszerződés 3. számú melléklete tartalmazza AZ EGYES TERMÉKEK ÁRÁNAK KÉPZÉSE: A felek megállapodnak, hogy a termékek árának meghatározása tekintetében a jelen keretszerződés 4. számú mellékletében foglaltak szerint járnak el A TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE: A felek megállapodnak, hogy a termékek értékesítése során Szállító, illetve Közreműködői a jelen keretszerződés 5. számú mellékletében foglaltak szerint járnak el ÜZEMBE HELYEZÉS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS: Szállító a Program keretében forgalomba hozott termékek tekintetében az Igényjogosultak számára díjtalan üzembe helyezést vállal, és a szavatossági, jótállási kifogások intézése során többletszolgáltatásokat nyújt. Az ezzel összefüggő szabályokat jelen keretszerződés 6. számú melléklete tartalmazza SZÁLLÍTÓ TÁJÉKOZTATÓ TEVÉKENYSÉGE: A felek megállapodnak, hogy Szállító a keretszerződés időbeli hatálya alatt széleskörű tájékoztató és marketing tevékenységet végez. A felek ezzel kapcsolatos megállapodásait jelen keretszerződés 7. számú melléklete tartalmazza A SULINET EXPRESSZ EMBLÉMA ÉS A HOLOGRAMOS TERMÉKJELÖLŐ CÍMKE HASZNÁLATA: A felek megállapodnak, hogy a Program keretében történő termékmegszerzések átláthatósága, azonosíthatósága érdekében az egyes termékeken, az Igényjogosultakat adókedvezmény igénybevételére feljogosító igazoláson egyedi azonosító jelet helyeznek el. Az ezzel kapcsolatos megállapodásokat jelen keretszerződés 8. számú melléklete tartalmazza KÖZREMŰKÖDŐK SZEREPE, BEVONÁSA, KIVEZETÉSE, KIZÁRÁSA, TEVÉKENYSÉGÜKÉRT TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÓ FELELŐSSÉG, KÖZREMŰKÖDŐI DÍJ: A felek megállapodnak, hogy a közreműködők szerepét, bevonását, kivezetését, kizárását, tevékenységükért történő szállítói felelősség szabályait, és az közreműködői díjra vonatkozó rendelkezéseket jelen keretszerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 6. A KERETSZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI: 6.1. Az ellenőrzéssel összefüggő előírások megszegése: Amennyiben Szállító nem működik közre az ellenőrzésben, vagy közreműködik ugyan az ellenőrzésben, ám az egyes felszólításoknak nem tesz határidőben eleget, vagy nem az ellenőrzés során megszabott rendnek megfelelően működik közre az ellenőrzésben, az OM 10 napos póthatáridő tűzésével egyidejűleg felhívja Szállítót együttműködési kötelezettsége teljesítésére A póthatáridő elmulasztása Szállító részéről az OM jelen szerződés révén elérni kívánt céljainak elérését (a Sulinet Expressz Program átláthatósága ) veszélyezteti. Erre figyelemmel az OM jogosult felfüggeszteni Szállító forgalmazási jogosultságát 30 nap időtartamra. Az OM a felfüggesztést megszüntetheti, amennyiben annak bekövetkezését megalapozó körülmény megszüntetéséről Szállító megnyugtató módon gondoskodik A pont szerinti szerződésszegő magatartás ismételt tanúsítása esetében Szállító forgalmazási jogosultságát az OM 60 nap időtartamra felfüggesztheti. Az OM jogosult a felfüggesztés időtartamát csökkenteni, amennyiben annak bekövetkezését megalapozó körülmény megszüntetéséről Szállító megnyugtató módon gondoskodik Amennyiben Szállító 60 nap elteltével vagy jelen kertszerződés időbeli hatálya alatt összesen három alkalommal nem működik közre az ellenőrzésben, vagy közreműködik ugyan az ellenőrzésben, ám az egyes felszólításoknak nem tesz határidőben eleget, vagy nem az ellenőrzés során megszabott rendnek megfelelően működik közre az ellenőrzésben, úgy a negyedik alkalommal az OM jogosult Szállító keretszerződését azonnali hatállyal felmondani, tekintettel arra, hogy ez a magatartás az OM 8

9 jelen keretszerződés révén elérni kívánt céljainak elérését (a Sulinet Expressz Program átláthatósága ) meghiúsítja, vagy meghiúsíthatja Amennyiben Szállító Közreműködője nem működik közre az ellenőrzésben, vagy közreműködik ugyan az ellenőrzésben, ám az egyes felszólításoknak nem tesz határidőben eleget, vagy nem az ellenőrzés során megszabott rendnek megfelelően működik közre az ellenőrzésben, az OM 15 napos póthatáridő tűzésével egyidejűleg felhívja Szállítót, hogy a közötte és Közreműködője között létrejött magánjogi megállapodás alapján gondoskodjon arról, hogy a 15 napos póthatáridőn belül az érintett Közreműködő megfelelő módon eleget tegyen az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségének A póthatáridő eredménytelen eltelte az OM jelen szerződés révén elérni kívánt céljainak elérését (a Sulinet Expressz Program ellenőrizhetősége, átláthatósága ) veszélyezteti. Erre figyelemmel Szállító vállalja, hogy az ügyben érintett Közreműködőt legalább 60 nap időtartamra kivezeti Közreműködői közül. A Közreműködő újbóli bevonásának feltétele, hogy a kivezetést megalapozó körülmény megszüntetéséről Szállító és Közreműködő megnyugtató módon gondoskodjon A Közreműködő fenti szerződésszegő magatartásának ismételt bekövetkezése esetében Szállító vállalja, hogy az ügyben érintett Közreműködőt legalább 90 nap időtartamra kivezeti közreműködői közül. A Közreműködő újbóli bevonásának feltétele, hogy a kivezetést megalapozó körülmény megszüntetéséről Szállító és Közreműködő megnyugtató módon gondoskodjon Amennyiben Szállító Közreműködői tekintetében 3 alkalomnál többször fordul elő a szerinti ellenőrzéssel összefüggő Közreműködői kötelezettségszegés (tehát nem feltétlenül ugyanazon Közreműködő tekintetében), úgy ez a körülmény a 4. alkalomtól kezdődően valamennyi esetben már a Szállító ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségszegésének is minősül, tekintve, hogy Szállítónak képesnek kell lennie Közreműködői hálózatának koordinált, összehangolt működtetésére. Ekkor Közreműködő tekintetében a jelen pont szerinti jogkövetkezményeket kell alkalmazni; Szállító pedig a 4. alkalomtól kezdődően valamennyi esetben Közreműködőnkként ,-Ft, azaz Kettőmillió forint kötbér megfizetésére köteles. A kötbér megfizetése nem mentesíti Szállítót az ellenőrzéssel összefüggő együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének teljesítése alól Termékbeszerzési és értékesítési csatornára vonatkozó szabályok megsértése: Tekintettel arra, hogy az OM-nek jelen szerződés révén elérni kívánt célja egyebek mellett az, hogy a Program keretében kizárólag gyártói támogatást élvező, Szállító által hivatalos forrásból beszerzett, forgalmazást megelőzően elfogadott és utólagosan is ellenőrizhető beszerzési forrásból származó termékek kerüljenek értékesítésre az Igényjogosultak számára, a felek az alábbi jogkövetkezményeket tekintik irányadónak a jelen keretszerződés 2. számú mellékletében rögzített eljárásrend szerint kialakított Szállítói beszerzési, értékesítési csatornáktól eltérő termékbeszerzések esetére: Szállító vállalja, hogy a Program keretében történő forgalmazás céljából történő termékbeszerzései valamennyi hatályos jogszabálynak, a keretszerződésnek és a Sulinet Expressz Monitoring rendszer termékváltást kezelő felületén keresztül az adott termék tekintetében megadott termékbeszerzési csatornának megfelelnek. A termékbeszerzési csatorna akkor felel meg a keretszerződésnek, ha a Sulinet Expressz Monitoring rendszerbe feltöltött termékbeszerzési csatornát kijelölő nyilatkozatokban megjelölt gazdálkodó szervezettől történik a Szállító által forgalomba hozott termékek beszerzése. A termékbeszerzési csatornát kijelölő nyilatkozatokat jelen keretszerződés 2. számú melléklete tartalmazza Szállító Közreműködői csak és kizárólag azon termékeket hozhatják forgalomba, amelyeket tőle, mint őket bevonó Szállítótól szereztek be. Ez a szabály nem jelenti azt, hogy egy Közreműködő kizárólag egy Szállítóval köthet magánjogi megállapodást, és kizárólag egy Szállító terméklistáján szereplő terméket értékesíthet az Igényjogosultak számára Az OM, az Educatio Kht. önállóan vagy megbízottja révén jogosult ellenőrizni Szállító és Közreműködő beszerzési tevékenységét Szállító jelen keretszerződés aláírásával felhatalmazza az általa benyújtott Gyártói/Disztribútori vagy egyéb nyilatkozatot kiállító akár magyar akár külföldi jogi személyt arra, hogy az OM, az Educatio Kht. vagy ezek valamelyikének megbízottja rendelkezésére bocsássa azokat az adatokat, dokumentumokat, melyek révén megállapítható, hogy Szállító mikor, hány darab terméket szerzett be tőle, továbbá mikor történt a termékek átadása a Szállító részére Szállító a fentiek értelmében szerződésszegést követ el, ha Szállító vagy Közreműködője gazdasági tevékenysége körében a Sulinet Expressz Program keretében a magánszemélyek részére olyan terméket értékesít, megszerzésre felkínál, illetve forgalmaz, amely nem a Szállító által az adott termék tekintetében előzetesen a Sulinet Expressz Monitoring rendszer termékváltás kezelő felületén 9

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Gold Credit Hatályos: 2013.07.11. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-33510025 Felfalusi Péter vezérigazgató Továbbiakban:

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-33510025 Felfalusi Péter vezérigazgató Továbbiakban: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az INTRUM JUSTITIA Hitel Ügyintéző Szolgáltatás Kft., az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zrt. és az Opten Informatikai Kft. által üzemeltetett Company Tomograph (CT) szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A CadIT constructing Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció, weboldal

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2014. szeptember 16. Hatályos: 2014. december 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben