SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 MOL szerződésszáma: TRANIGGIÜI836II 2 Volán szerződésszáma: MOL SAP kód (végfelhasználói):12544 amely létrejött egyrészről a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. pénzforgalmi jelzőszám: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe képviselő: Eber Anna kereskedelem HU kiemelt vezető Tóth Gábor üzleti vezető kapcsolattartó: Gedeon György üzletkötő szakértő Kiss József Csaba üzletkötő szakértő telefon: ; telefax: a továbbiakban mint Szállító másrészről a cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi Út 103. pénzforgalmi jelzőszá m: képviselő: Szarvas Péter vezérigazgató kapcsolattartó: Göbölös András műszaki és járműfenntartási igazgató telefon: 06-66/ telefax: 06-66/ gobolos.andraskorosvolan.hu a továbbiakban, mint Megrendelő között. A jelen szerződés megkötésére a Megrendelő nevében a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által án az Európai Unió közbeszerzési honlapján TED 2012/S számon meghirdetett Szállítási szerződés Üzemanyag alapján került sor, ezért a közbeszerzési eljárás során készült dokumentumok a jogszabályokon kívül a közbeszerzésekről szóló, a meghirdetés időpontjában hatályos 2011 évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései is irányadóak. 1 beszerzésére tárgyú, közszolgáltatói meghívásos közbeszerzési eljárás 1. része szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A szerződésre a vonatkozó egyéb Bevezetés adóigazgatási szám: cégbejegyzési szám: Cg Körös Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság adóigazgatási szám: cégbejegyzési szám: (Tartálykocs is kiszolgálás Kelet-Magyarország) SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

2 zavarodáspontú gázolajat is szállít. feltüntetett mennyiségben és összetételben, a Megrendelő igényei szerinti alapján extra téli mélydermedésű, legfeljebb -26 C CFPP-jű és legfeljebb -16 C naptári év február utolsó napja közötti időszakban a Megrendelő eseti igénye A Szállító vállalja, hogy minden naptári év novemberének 15. és az azt követő ütemezésben. betöltve (a továbbiakban: megrendelői szállítás), az 1. sz. mellékletben (a továbbiakban: telephelyre szállítás), vagy a Megrendelő tartálykocsijába Üzemanyagok tartálykocsis kiszolgálása a Megrendelő telephelyeire leszállítva 2 telephelyre alkalmanként megrendelt mennyiség legalább az litert eléri. A Megrendelő vállalja, hogy telephelyre szállítás igénylése esetén az egy során. A szállítást végző fél a szállítás során köteles a közúti szállításra előírásokra. köteles gondoskodni külön költségtérítés nélkül. Megrendelői szállítás esetén a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására, különös tekintettel az ADR 6. pontban meghatározott szállítási kedvezményt is érvényesíti a számlázás szállítást a Megrendelő saját költségén végzi, de ebben az esetben a szállító a Telephelyre szállításra vonatkozó megrendelés esetén a szállításról a Szállító 3. Szállítási feltételek megrendelés elküldésének időpontjával. hiányában a megrendelés Szállítóhoz való beérkezésének időpontja azonos a következő munkanapon délelőtt óráig visszaigazolja. Visszaigazolás óráig, a 11:30 óra után, vagy nem munkanapon beérkező megrendeléseket a A Szállító a munkanapon 11:30 óráig beérkező megrendeléseket, aznap 18:00 törvényi, vagy jogszabályi rendelkezés tiltja. meghosszabbíthatják (akár éjszakára Is), kivéve ha a kért kiszolgálás időpontját határidőt lerövidíthetik, illetve az árufogadás, áruátvétel időszakát Sürgősség esetén a felek egyedi megállapodás alapján a fenti szállítási melléklet tartalmazza. A 2. sz. melléklet adatait a Megrendelő a Szállító megegyezéssel módosíthatják. Száflitó árukiadó telepének(einek) adatait és az árukiadás idejét a 3. sz. Megrendelő telephelyeinek adatait és az árufogadás idejét a 2. sz. melléklet, a beérkezését követő nap utáni első árufogadási, illetve árukiadási nap. A értesítése mellett módosíthatja, míg a 3. sz. melléklet adatait a felek közös árufogadási, illetve árukiadási napon teljesíti azt. 11:30 óra után, illetve nem munkanapon 11:30 óráig megérkezik hozzá a megrendelés, úgy a következő munkanapon beérkezett megrendelés esetén a teljesítés napja a megrendelés e küldi meg a Szállító részére. A Szállító vállalja, hogy amennyiben adott történik. A Megrendelő konkrét megrendeléseit faxon, vagy elektronikus úton Az üzemanyaggal történő kiszolgálás a Megrendelő által kért ütemezés szerint 2. Megrendelés A szerződés tárgya

3 megrendelést, megrendelői szállítás esetén pedig a Megrendelő, vagy Megrendelő telephelyén az általa kijelölt tartályba történő lefejtésével teljesíti a A Szállító telephelyre szállítás esetén a megrendelt árumennyiségnek a kezelése a Szállító általános szállítási feltételei szerint történik. átadás-átvétele, a reklamáció folyamatleírása, valamint az árukísérő okmányok esetén a 4. sz. mellékletben található. Megrendelői szállítás esetén az áru folyamatleírása, valamint az árukísérő okmányok kezelése telephelyre szállítás Ó 3 felsorolt termékfajtára vonatkoznak. A jelen pontban szereplő árképzési elvek valamennyi, az 1. sz. mellékletben 6. Ár gyártói akkreditált laboratóriumi Minőségi bizonyítványra való hivatkozással igazolja. az Egyszerűsített Kísérő Okmányon (EKO), illetve nem adóraktárból történő Ásványolajtermék Minőségellenőrző Zrt. AMEI Zrt. tanúsítási számra vagy a kiszállítás esetén a Szállítólevélen, a vonatkozó termékszabványra és az Gázolaj esetén a szerződés aláirásának időpontjában érvényes szabvány 228:2009. A Szállító az áru minőségét a hatályos jogszabályoknak megfelelően, száma: az MSZ EN 590:2009+A1:2010, motorbenzin esetén: MSZ EN előírásainak, és ezzel kapcsolatban teljes anyagi és egyéb felelősséget vállal. mindenkori szállítási időpontban érvényes, vonatkozó Magyar Szabvány A Szállító szavatolja, hogy az általa szállított üzemanyagok megfelelnek a 5. Minőség betartása mellett lehetséges. szállítás esetén pedig az árunak a Megrendelő, vagy megbízottja címen a Megrendelő tartályának töltőcsonkján való áthaladásakor, megrendelői tartálykocsijának betöltő nyílásán való áthaladásakor száll át a Szállítóról a Meg rendelőre. A tulajdonjog és a kárveszély telephelyre szállítás esetén az árunak a szállítási A Megrendelő a vásárolt üzemanyagok felhasználásáról az 5. sz. mellékletben 4. Tulajdonjog, kárveszély nyilatkozik. Továbbértékesítés a vonatkozó jogszabályok maradéktalan tartálykocsival végzi a szállítást. megjelölt telephelyekre, amelyeken föld fölötti tartály van telepítve, szivattyús A Szállító telephelyre szállítás esetén vállalja, hogy a 2. sz. mellékletben történik. A Megrendelőnek jogában áll a lefejtési mennyiséget a saját hitelesített átszámítás az MSZ EN lso 3675:2000 szabványban megadott módszer szerint adóraktárból történő kiszállítás esetén a szállítólevélen kerül rögzítésre. Az számlázás alapja a Szállító telepén az MKEH által hitelesített átfolyásmérő megbízottja tartálykocsijába való betöltéssel. A mennyiségi elszámolás és műszerén mért, +15 C hőmérsékletre átszámított, literben kifejezett térfogatmennyiség, amely az egyszerűsített kísérő okmányon (EKO), illetve nem átfolyásmérőjével ellenőrizni. szerint elvégezni és dokumentálni. Az áru átadás-átvétele, a reklamáció +15 C hőmérsékletre való átszámítást az MSZ EN ISO 3675:2000 szabvány A Szállító árukiadó telepén köteles a sűrűségmérést, a hőmérsékletmérést és a

4 nagykereskedelmi árból az alábbi nettó engedményeket nyújtja: A Szállító a Megrendelőnek telephelyre szállítás esetén a termékfajtánkénti Eladási nettó árak: forgalmi adó (AFA) összegét. adótételeket tartalmazza, kivéve a vonatkozó jogszabály szerinti általános A nagykereskedelmi ár a jogszabályokban meghatározott mindenkori árjegyzéki nagykereskedelmi Üzemanyag nettó listaára. 4 számlát küld az elszámolási időszak valamennyi szállításáról, az átvételt A Szállító az elszámolási időszakot követő három munkanapon belül összesített 16. napján órától a hónap utolsó napján óráig tartanak. tárgyhónap első napján órától a 15. napon óráig, illetőleg a hónap meg a tartálykocsis kiszolgálás számlázásánál. Az elszámolási időszakok a bekezdése alapján a felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak A hatályos Altalános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 58. (1) 7. Számlázási és fizetési feltételek Megrendelőt. A Megrendelő elérhetősége ( ): életbe lépését megelőző 48 óráig elektronikus levélben tájékoztatni a A Szállító köteles a nagykereskedelmi ár változásáról legkésőbb az árváltozás jogszabályokban meghatározott mindenkori adótételeket tartalmazza, kivéve az általános forgalmi adót (ÁFA), amely a számlán külön felszámításra kerül. számlázza ki a Megrendelőnek. Az eladási nettó ár a fentieknek megfelelően a A Szállító a szállítás időpontjában érvényes, mindenkori eladási nettó árat Megrendelői szállítás esetben az eladási nettó ár termékfajtánként az alábbi időtartama alatt változatlan marad. Az árengedmények és a szállítási kedvezmény mértéke a szerződés teljes Eladási nettó ár nagykereskedelmi ár - árengedmény - szállítási kedvezmény képlettel számítandó ki: nyújt, terrnékfajtától függetlenül. árból a fenti engedményeken kívül további 1,30 Ft/L szállítási kedvezményt is A Szállító a Megrendelőnek megrendelői szállítás esetén a nagykereskedelmi Eladási nettó ár = nagykereskedelmi ár árengedmény képlettel számítandó ki:. Telephelyre szállítás esetén az eladási nettó ár termékfajtánként az alábbi ESZ 95 motorbenzin motorbenzin -- Ft/L - extra téli mélydermedési gázolaj 5,20 Ft/L - gázolaj - ESZ Ft/L 5,20 Ft/L A MOL Nyrt. Magyarországon mindenkor érvényes és hatályos hivatalos Nagykereskedelmi ár (termékfajtánként):

5 a Szállító felé fennálló határidőn túli tartozása meghaladja az éves szerződött hitelkeretet biztosít azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a Megrendelőnek A Szállító a Megrendelő részére a folyamatos kiszolgáláshoz szükséges ellenértékét a fizetési határidőre a Szállító bankszámlájára átutalja. A fizetési határidő a számla kiállítását követő 15. nap. A Megrendelő a számla 5 9. Kötbér vásárolt termékek mennyiségét a Szállító beszámítja az éves szerződött mennyiség be. szállítási költséget a Megrendelőnek köteles megtéríteni. A más forrásból azaz a beszerzési és szerződéses ár közötti különbséget, valamint a felmerült A más forrásból beszerzett áru esetében a Szállító a Jogos árkülönbözetet forrásból beszerezni. vagy részmennyiségben nem tudja határidőre teljesíteni, úgy a Megrendelő a idejére jogosult a biztonságos működéséhez szükséges mennyiséget más Amennyiben a Szállító bármely oknál fogva egyes tételek leszállítását teljes-, kötbér Jelen szerződés 9. pontja szerinti alkalmazása mellett a késedelem 8. Ellátási garancia hozzájárulása esetén jogosult harmadik személy részére engedményezni. amelyen a jogosult bankszámláján a számlavezető bank az Összeget Jóváírta. A szerződő felek a pénzügyi teljesítés időpontjának azt a napot tekintik, A Szállító az őt megillető vételárat csak a Megrendelő írásos előzetes A felek a számlázás során alkalmazzák a Kbt ában és az Art. 36/A - ában foglalt előírásokat. számított 8 nap után érvényesithető. meghatározott mértékű kamat. Késedelmi kamat csak a számla kézhezvételétől 301/A -ban, illetve a mindenkor hatályos Ptk-ban a gazdálkodó szervezetekre Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) érvényességi ideje alatt. és ennek a 15%-a. Ez az Összeg változatlan marad Végig 8 szerződés szerződés aláírásakor érvényes számlázási bruttó (áfás) árakkal, összesítve, A szerződés 1. sz. mellékletében szereplő alapmennyiségek szorozva a éves szerződött érték 15%-a kiszámításának módja az alábbi: további teljesítést ideiglenesen, a fenti értékek alá kerülésig felfüggeszteni. Az érték 15%-ának megfelelő összeget és a 30 napot, akkor a Szállító jogosult a a fizetési határidővel. megrendelői szállításokat elkülönítve. A számla teljesítési időpontja megegyezik igazoló dokumentumok másolatával ellátva, a telephelyre szállításokat és a

6 Ha a megrendelésben meghatározott áru nem a megadott paramétereknek Hibás teljesítésnek minősül: eltéréssel értendő a megrendelésben szereplő mennyiséghez képest. okból. A teljes mennyiség teljesítése a kötbér szempontjából ±10 %-os vállalt határidőre kerül leszállítása, Illetve kiszolgálásra a Szállítónak felróható Ha valamely megrendelésben szereplő teljes mennyiség nem a szerződésben Késedel mes teljesítésnek minősül: ellehetetlenül (meghiúsul). 6 szerződéses köteiezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a függnek a felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (p1.: háború, Országos kötelezettségeit. Vis maíor körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem 10. Vismaior (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt Nem minősül szerződésszegésnek, ha a felek egyikének sem felróható okból - Késedelmi kötbér: a megrendelt késedelmesen teljesített mennyiség nettó érvényesíteni. történik meg, a Megrendelő jogosult követelését pénzügyi kompenzációval szállítólevél átvételének dátu ma szolgáltat alapot. fizetési határidő utáni legközelebb esedékes szállítói számla teljesítéséig nem kiegyenlíteni. Abban az esetben, ha a kötbér összegének kiegyenlítése a kötbér összegét az igény kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással A Megrendelő a számított kötbér összegét érvényesíti. A Szállító köteles a - Hibás - Meghiúsulási nettó értékének 15 %-a. teuesítés esetén a kötbér: a megrendelt hibásan teljesített mennyiség kötbér: a meghiúsult megrendelés nettó értékének 15 %-a. értékének napi 1 %-a, de legfeljebb a megrendelt mennyiség nettó értékének A kötbér mértéke: 15 %-a. A kötbér kiszámításához a szerződésben vállalt szállítási határidő, és a Nettó érték = A megrendelt áru eladási nettó ára szorozva a mennyiséggel. A kötbér számításának alapja: a Szállító nyilatkozik, hogy nem tud teljesíteni. Meghiúsult teljesítésnek minősül kerül(nek) leszállításra, Illetve kiszolgálásra a Szállítónak felróható okból, vagy Ha a megrendelésben meghatározott mennyiség(ek) 5 naptári napon belül nem Meghiúsult teljesítésnek minősül: a 5 naptári napot meghaladó késedelem Is. megszüntetni a megfelelő árunak a megfelelő helyre történő leszállításával. Hibás teljesítés esetén a Szállító 24 órán belül díjmentesen köteles a hibát megrendelesben szereplo helyre kerult leszal I itasra megfelelően került leszállításra, illetve kiszolgálásra, vagy nem a teljesítése esetén, Illetve ha a teljesítés a Szállítónak felróható okból A Megrendelő kötbér érvényesítésére jogosult a Szállító késedelmes, hibás

7 kísérelnek meg megoldani. Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 11. Eljárás jogvita esetén származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A A fenyegető vis maiorról és a vis major bekövetkezéséről, várható időtartamáról 7 megszűnésekor folyamatban lévő megrendeléseket a szerződésben és a A szerződés megszűnését követően is teljesíteni kell azonban a szerződés napjáig teljesíteni kötelesek. Amennyiben a szerződés bármely okból felmondásra kerül, a szerződő felek a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiket a felmondás hatályba lépésének költségeket a felek kötelesek egymással szemben elszámolni. A szerződés megszűnésének napjáig történő teljesítéseket és keletkezett felszámolási eljárás indult, vagy a végelszámolását határozta el. esetben is, ha a másik fél fizetésképtelen, vagy ellene jogerősen csőd- vagy Bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal felmondarii a szerződést abban az egyeztető tárgyalást kezdeményez a Szállítóval. A Megrendelő bármely okból előállott bizalomvesztés elkerülése érdekében késedelmesen, hibásan teljesít, vagy a teljesítés ilyen arányban meghiúsult. és a bizalomvesztés elkerülésére irányuló tárgyalás nem vezet eredményre. termékek minősége nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, vagy a Megrendelő telephelyein a Szállító nem tartja be a munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi előírásokat, vagy a leszállított - ha - a jelen szerződés 9. pontjában meghatározott ismétlődően késedelmes, hibás, különösen, de nem kizárólagosan: vagy meghiúsult teuesítés esetén, Ismétlődően késedelmes, hibás, vagy meghiúsult teljesítésnek minősül, ha a Szállító részéről történő lényeges kötelezettség súlyos megszegése esetén, így Szállító 3 hónap alatt a megrendelt mennyiségek 3%-át meghaladó esetben A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú egyoldalú felmondására a A szerződés mindennemű módosítása csak a Kbt ában foglalt feltételek határozott egy éves időtartamig, december 31-éig érvényes. Ajelen szerződés a felek aláírását követően január 1-én lép hatályba és teljesülése esetén, a felek közös megegyezésével, írásban történhet. 12. A szerződés hatálya 13. A szerződés módosítása, felmondása érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni. vis major tényéről az érintett fél köteles a származási ország hatósága vagy

8 teljesíteni illetve a Megrendelő jogosult érvényesíteni. megfelelően kell gyakorolniuk illetve teljesíteniük. sem, azokat a Szállító a szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles meg rendelésekkel kapcsolatos jótáll ási illetve szavatossági kötelezettségeket Nem érinti a szerződés megszűnése a már teljesített illetve teljesítésre kerülő 8 (Ptk.), a Kbt., valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok az irányadók, A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv kifejezetten hozzájárul. illetve átruházására, kivéve, ha ahhoz a másik fél eiőzetesen írásban szerződés alapján megillető, bármely jog vagy követelés engedményezésére, Egyik fél sem jogosult a szerződés vagy annak bármely része, vagy őt a bizonyításáig kézbesítettnek tekintendő. ajánlott levél legkésőbb a feladástól számított 5. munkanapon az ellenkező A közlések, nyilatkozatok hatálya a címzetthez való megérkezéskor áll be. Az szerződésre. visszaigazolt elektronikus dokumentum), amelyben hivatkoznak a jelen tehetnek (ajánlott levél, telefax, elektronikus aláírással ellátott vagy A felek kötelezettséget vállalnak, hogy joghatályos közléseket csak írásban vagy bármelyikük jogutód nélkül megszűnik, illetve átalakul, úgy kötelesek erről Amennyiben bármelyik féllel szemben csődeljárás, felszámolási eljárás indul, teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztást elkövető vállalja a felelősséget. A 2. és 3. sz. melléklet változtatása nem jelenti a szerződés módosítását. változását, annak bekövetkezését követően haladéktalanul írásban közlik értesítési, kapcsolattartási címének, bankszámlaszámának és adószámának egymással. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes egymást haladéktalanul tájékoztatni. A felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a fél A felek a szerződés teljesítése során alkalmazzák a Kbt (4) és (7) bekezdésében foglalt előírásokat. 14. Egyéb rendelkezések bekezdésében foglalt előírásokat. A felek a felmondás tekintetében alkalmazzák a Kbt (5) és (6) megtérítésére való jogot is. szerződésszegésből eredő jogaik érvényesítésére, ideértve a ká raik Azonnali hatályú felmondás esetén a felek fenntartják maguknak a jogot a jogait illetve kötelezettségeit, ezeket a feleknek a szerződésben foglaltaknak érinti a felek folyamatban lévő megrendelésekből eredő, azzal kapcsolatos megrendelésben foglaltaknak megfelelően. A szerződés megszűnése tehát nem

9 melyet a jogszabályok értelmében teljesíteni köteles. vonatkozásában közzétételi, valamint tájékoztatási kötelezettsége áll fenn, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján az az általa kötött szerződések jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, a Kbt., információs önrendelkezési S. ( 9 2 Békéscsaba, Szarvasi út 103. utábuszköziekedésl Zrt. KÖRÖS VOLÁN kiemelt vezető vezé ríg azgató kereskedelem HU üziéti vezető Szarvas Pétér Éber Anna Tóth Gábor 1l - I Zártkörűen Működő Részvénytársaság NyiJvánosan Működő Részvénytársaság Körös Volán Autóbuszközlekedési MOL Magyar Olaj- és Gázipari Megrendelő Szállító Budapest december 20. részét képezik, a szerződés csak a mellékleteivel együtt érvényes. A fentiekben megnevezett mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlan. sz. melléklet Felhasználói nyilatkozat árukísérő okmányok kezelése, telephelyre szállítás esetén. sz. melléklet Az áru átadás-átvétele, reklamáció folyamatle írása, 3. sz. melléklet 2. sz. melléklet A Megrendelő árufogadó telephelyeinek adatai A Szállító árukiadó telepeinek adatai 1. sz. melléklet A szerződés tárgya és mennyisége 15. Mellékletek jegyzéke megegyezőt alulírott napon jóváhagyólag Saját kezűleg írták alá. értelmezték, megértették és mint szerződéses ügyleti akaratukkal mindenben példány érvényes. A szerződő felek kijelentik, hogy szerződést elolvasták, A szerződés 4 eredeti példányban készült magyar nyelven. Minden eredeti társaságnak minősül. Erre való tekintettel CVI. törvény 5 (1) (2) bekezdései értelmében közfeladatot ellátó gazdasági befolyása alatt álló gazdasági társaság és az állami vagyonról szóló évi A felek tudomásul veszik, hogy a Megrendelő a Magyar Állam többségi

10 VTSZ VTSZ VTSZ A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE 10 A feltüntetett gázolaj mennyiségből opconálsan extra téli gázolaj: 031 millió Hter 3,1 30 liter % liter % millió opciós millió opciós GÁZOLAJ ESZ 95 MOTORBENZIN MOTORBENZIN 1. számú melléklet

11 Zrt, Körös Volán Megrendelő Város Cím (órától-óráig) órától-óráig (igenlnem) 2. számú melléklet Gyula Orosháza Békéscsaba út6. Kétegyházi u. 4 Gyártelep 103. Szarvasi Út A MEGRENDELŐ TELEPHELYEINEK ADATAI 05,00-15,00 06,00-14,00 06,00-14,00 munkanapon szombaton időszaka időszaka Árufogadás Árufogadás nem -- nem nem tartaly Föld fölötti

12 Utca, házszám:. Arufogado neve SAP szama ( 7t /4 iranyitoszam helyseg I I I I I I I I I I Megrendelőneve: SAPszáma:. MEGRENDELŐ ÁRUFOGADÓ HELYEINEK ADATAI és EBK ELLENŐRZÉSI TÁBLÁZATA 2. számú mefléklet L=!i9!!!!dW a lefejtőhely gépjárművei való megközelítése során a közlekedő út 20 m-nél kanyarodási vagy fordulási manőver során 20 m-nél kisebb a fordulósugái a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő úton 4 m-nél a lefejtőhelyre való beálláskor 50 m-nél hosszabb egyenes tolatás, a lefejtőlzelyre való beálláskor 45-nál nagyobb ívben kell tolatni szűkebb helyen kell kanyarodási vagy fordulási manővert végrehajtan az Út nivid szakaszán bekövetkező >12%-os lejtő vagy emelkedő, (1 m-en 12 cm Amennyiben az alábbi feltételek egyike Is te(jesü kisautó választandó. változás) hanem provizórium út földes úl egyéb egyenetlen Út: (.. hosszabb része nem szilárd burkalatú (aszfaltos, betonos, (tömörített) zúzalékos), nagy tankautó D kis tankautó Tan kautó jellegének kiválasztási szempontja: m3 db m3 m3 db m3 D talajszinten konténerben db m3 db m3 m3 db m3 D földalatti..... db D talajszint feletti db D talajszinten elhelyezett db Tartály típusa, mérete: Arufogadás ideje:h-p:;:.- óráig Szo: - óráig V - óráig Teljesítés időpontjára vonatkozó eivárások:(legalább 8 óra időintervallumot kérünk megadni!) D SMS D Fax Rendelés visszaigazolás módja: .- Fax: A Telefon. Mobil:.:....- :- -1 Kapcsolattarto Verzió: 4 TRADE2G 1_MOLl.1

13 Dobtömlő használat: igen, mert a lefejtő csatlakozást az autó max. 15 méterre közelíthefi meg biztonságosan Amennyiben az alábbi feltételek közül valamelyik teijesü dobtömlő használat választandó: D igen D nem használatával lefejteni tilos! ) D igen El nem (Földalatti tartályba szivattyú Verzíó: 4 TRADE_2_G1_MOLI méter D max. 6 méter D Lefejtőtömlő hossza: meg, mert épületben van igen, mert a lefejtő csatlakozást az autó max. 15 méterre közelítheti Szivattyú használat: Egyéb lefejtési szempontok:

14 Egészség-, Baleset- és Környezetvédelmi szempontok, feltételek Nem EBK ellenőrzési táblázat korlátozások, stb): - D3 Elaflex Dmastipus Lefejtőcsonk csatlakozója T Egyéb megjegyzés, speciális előírások, igények (menekülési útvonal, behjtási D méter(több, mint 12 m esetén kérjük pontosan meghatározni!) Confldsntlal Megrendelő elismeri Szállító azon jogát, hogy fenti táblázat 1-10 pontjának bármelyikének hiánya, nem Megrendelő minden lefejtéssel kapcsolatos változásról köteles írásban tájékoztatni Szállítót. teljesülése esetén, Szállító ezen hiányok pótlásáig, feltételek teljesüléséig a szállítást megtagadhatja. 6 1 A lefejtőhelyen O csonkjainak védett, talajszint feletti kivezetésével? benzines tartályok esetén gőzvisszavezetó csatlakozás rendelkezésre áh, gázolajos tartály esetén legalább egy biztonsági szelep, szuszogó rendelkezésre (gázinga eljárás) gázvisszavezetőn visszaáramló gáznemű közeg) 4 Atartányjármű lefejtése zárt rendszerben történik? (lefejtő tömlőn befolyó üzemanyag, belógatjuk_a tömlőt,_vagy_nyitott_tároló_edényzetbe_kell_fejteni) (lefejtőhely 5 méteres környezetében) tolatásmentes menekülési útvonal? korlát rendelkezésre áll? (Földfelsz.ín feletti tartályokra való rácsatlakozás esetén) 7 Atartálycsonk megközelítéséhez megfelelően kialakított feljáró vagy lépcső, kapaszkodó, csonkjaira? földelőhálózati csatlakozási ponttal? 2 A lefejtőhely rendelkezik mérési jegyzőkönywel igazolt 3 Zárt, Ik csatlakozóval ellátott tartályba fejtünk? (Nem válasz, ha csatlakozó nélkül áll 6 A tartányjármű lefejtő szekrényétől szabad rálátás biztosított a tartályok csatlakozó 8 Vészhelyzet esetén történő lefejtőhely elhagyásához biztosított az akadály- és 9 A lefejtőhely közvetlen környezetében rendelkezésre éli érvényes tűzoltó készülék? 3 5 módon sérti a szabályokat (röviden leírva): 4 teherbírású. minden időjárási körülmény között? 2 használata tilos,_nyílt_láng használata tilos,_tüzjelzés_helye) elfolyások gyűjtéséhez, mentesítéséhez (fehitató anyag) rendelkezik eszközökkel? - 1 A lefejtőhely sík területen helyezkedik el? (max 5%-os lejtő, 1 méteren 5 cm változás) 1 Földalatti tartály esetén a lefejtőhely rendelkezik a fogadó tartálycsoport csatlakozó esetlegesen keletkező 1 Láthatók-e biztonsági piktogramok a lefejtőhelyen? (dohányozni tilos, mobiltelefon 1 A efejtöhely burkolata szilárd és megfelelő teherbírású, minden időjárási körülmény között? 1 A közúti útháhózattól a lefejtőhelyre vezető útszakasz burkolata szilárd és megfelelő 1 A efejtőhelyre történő beállás a KRESZ előírásainak betartásával történik, ha nem milyen EPH 1 A lefejtőhely kellően megvilágított? (kiépített térvilágítás, védőburkolattah bíró lámpatest) (egyen potenciál hálózat) Verzió: 4 TRADE_2_G1_MOL1.1

15 Autöbuszközlekedési ZrL KÖRÖS VOLAN Kett: ;2 nev - TRADE2_G1MOL1.1 Verzíó: 4 S 4 beosztás: 5 - -

16 I I I :L\ I I I I I. Utca hazszam Iranyitoszam helyseg Megrendelo neve - - SAP szama 1 2 k Arufogadó neve:... SAP száma: MEGRENDELŐ ÁRUFOGADÓ HELYEINEK ADATAI és EBK ELLENŐRZÉSI TÁBLÁZATA 2. számú melléklet ÉMOLConIdssWIi a lefejtőhely gépjárművei való megközelítése során a közlekedő Út 20 m-nél kanyarodási vagy fordulási manőver során 20 m-nél kisebb a fordulósugá az út rövid szakaszán bekövetkező 12%-os lejtő vagy emelkedő, (1 m-eti 12 cm a lefejtőhelyre való beálláskor 45 -nál nagyobb ívben kell tolatni a lefejtőhelyre való beálláskor 50 m-nél hosszabb egyenes tolatás, változás) szűkebb helyen kell kanyarodási vagy fordulási manővert végrehajtani, a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő úton 4 m-nél hanem provizórium ú földes Út, egyéb egyenetlen Út (..) hosszabb része nem szilárd burkolatú (aszfaltos, betonos, (tömörített) zúzalékos), Amennyiben az alábbi feltételek egyike is tejesül kisautó választandó. nagy tankautó D kis tankautó Tankautó jellegének kiválasztási szempontja: m3 db m3 D talajszinten konténerben db D talajszint feletti db D talajszinten elhelyezett db m3 db m3 m3 db m3 Tartály típusa, mérete: Árufogadás ideje:h-p:. -..:.óráig Szo. óráig V. óráig Teljesítés időpontjára vonatkozó elvárások:(legalább 8 óra időintervallumot kérünk megadni!) El földalatti -... db D SMS Fax db Rendelés visszaigazolás módja: Fax: Mobil:.:: Telefon:..:...;. ). Kapcsolattartó:. Verzió: 4 TRADE_2_G l_moll.1

17 biztonságosan igen, mert a lefejtő csatlakozást az autó max. 15 méterre közelitheti meg használatával lefejteni tilos! El igen S nem 5 igen nem (Földalatti tartályba szivattyú Szivattyú használat: Dobtömlő használat: Egyéb lefejtési szempontok: Amennyiben az alábbi feltételek közül valamelyik teuesü dobtömlő használat választandó: Verzió 4 TRADE_2_G1_MOL1 1 S 6-12 méter max. 6 méter Lefejtőtömlő hossza: meg, mert épületben van igen, mert a lefejtö csatlakozást az autó max. 15 méterre közelítheti

18 Lefejtőcsonk csatlakozója Egyéb megjegyzés, speciális előírások, igények (menekülési útvonal, behajtási Egészség-, Baleset- és Környezetvédelmi szempontok, feltételek Nem EBK ellenőrzési táblázat korlátozások, stb): LJ3 Elaflex Limás típus: méter(több, mint 12 m esetén kérjük pontosan meghatározni!) Cmdmr 3 Megrendelő elismeri Szállító azon jogát, hogy fenti táblázat 1-10 pontjának bármelyikének hiánya, nem Megrendelő minden lefejtéssel kapcsolatos változásról köteles írásban tájékoztatni Szállítót. teljesülése esetén, Szállító ezen hiányok pótlásáig, feltételek teljesűléséig a szállítást megtagadhatja. 6 1 A lefejtőhely kellően megvilágított? (kiépített térvilágítás, védőburkolattal bíró ámpatest) benzines tartályok esetén gőzvisszavezető csatlakozás rendelkezésre áll, -/ \ 1 Földalatti tartály esetén a lefejtőhely rendelkezik a fogadó tartálycsoport csatlakozó 1 Láthatók-e biztonsági piktogramok a lefejtőhelyen? (dohányozni tilos, mobiltelefon 1 A közúti úthálózattól a lefejtőhelyre vezető útszakasz burkolata szilárd és megfelelő 1 A lefejtőhelyre történő beállás a KRESZ előírásainak betartásával történik, ha nem milyen (lefejtőhely 5 méteres környezetében) 4 teherbírású, minden időjárási körülmény között? 1 A efejtőhely burkolata szilárd és megfelelő teherbírású, minden időjárási körülmény között? r korlát rendelkezésre áll? (Földfelszin feletti tartályokra való rácsatlakozás esetén) 6 Atartányjármű lefejtő szekrényétől szabad rálátás biztosította tartályok csatlakozó 2 használata tilos,_nyílt_láng használata tilos,_tűzjelzés_helye) 11 A lefejtőhelyen esetlegesen keletkező elfolyások gyűjtéséhez, mentesítéséhez (felitató O csonkjainak védett, talajszint feletti kivezetésével? csonkjaira? áll 5 gázolajos tartály esetén legalább egy biztonsági szelep, szuszogó rendelkezésre 7 A tartálycsonk megközelítéséhez megfelelően kialakított feljáró vagy lépcső, kapaszkodó, (gázinga eljárás) anyag) rendelkezik eszközökkel? gázvisszavezetőn visszaáramló gáznemű közeg) tolatásmentes menekülési útvonal? belógatjuk a tömlőt,_vagy_nyitott tároló edényzetbe kell fejteni) földelöhálózati csatlakozási ponttal? 2 A lefejtőhely rendelkezik mérési jegyzőkönyvvel igazolt EPH (egyen potenciál hálózat) 3 Zárt, fix csatlakozóval ellátott tartályba fejtünk? (Nem válasz, ha csatlakozó nélkül 4 Atartányjármü lefejtése zárt rendszerben történik? (lefejtő tömlőn befolyó üzemanyag, 8 Vészhelyzet esetén történő lefejtőhely elhagyásához biztosított az akadály- és 9 A lefejtőhely közvetlen környezetében rendelkezésre áll érvényes tűzoltó készülék? 3 5 módon sérti a szabályokat (röviden leírva): I A lefejtőhely sík területen helyezkedik el? (max 5%-os lejtő, 1 méteren 5 cm változás) Verzió: 4 TRADE2G l_moll.1

19 17 e:.:.!s?p)ojzgzsnqd4n NV1OASOc;.i r szsoeq / 7 2 :Aeu _, - 7./::- / e :oizjea flov J z3avw.. O

20 Utca, házszám: Irányítószám, helység:. Megrendelő neve: SAP száma: 1. k Arufogadó neve: SAP száma: i - t. - I I I FI I I I I MEGRENDELŐ ÁRUFOGADÓ HELYEINEK ADATAI és EBK ELLENŐRZÉSI TÁBLÁZATA 2. számú mehéklet kanyarodási vagy fordulási manőver során 20 m-nél kisebb a fordulósugáí a lefejtöhelyre való beálláskor 50 m-nél hosszabb egyenes tolatás, a lefejtőhelyre való beálláskor 45 -nál nagyobb ívben kell tolatni Amennyiben az alábbi feltételek egyike Is teuesü kisautó választandó. változás) a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő Út 20 m-nél hanem provizórium Út, földes út, egyéb egyenetlen Út (. ) a lefejtőhely gépjárművel való megkőzelítése során a közlekedő úton 4 m-nél szűkebb helyen kell kanyarodási vagy fordulási manővert végrehajtan az Út nivid szakaszán bekövetkező 12%-os lejtő vagy emelkedő, (1 m-en 12 cm hosszabb része nem szilárd burkolatú (aszfaltos, betonos, (tömörített) zúzalékos), nagy tankautó S kis tankautó Tankautó jellegének kiválasztási szempontja: m3 db m3 S talajszinten konténerben db S talajszint feletti db rn3 db m3 m3 db m3 m3 db m3 5 talajszinten elhelyezett... db 5 földalatti Tartály típusa. mérete: Arufogadás ideje:h-p: - óráig Szo - óráig V - óráig Teljesítés időpontjára vonatkozó elvárások:(legalább 8 óra időintervallumot kérünk megadni!) S S SMS 5 Fax Rendelés visszaigazolás módja: Fax: 4 J Mobil:...: Telefoir Kapcsolattartó:... Verzió: 4 TRADE_2_G1_MOL1.1

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 203-11-111-31/0/2010 TRADE_2_G1_MOL1.1 Szerződés száma: TRAN/GG/Ü/417/10 SAP kód: 16519 ÜZT Érvényesség ideje: 2011.01.01 2013.12.31 Török Gábor üzleti vezető Jelölő neve beosztása GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. TKD Közbeszerzés Üzlet (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., szerződéskötés

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ.RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ.RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SAP: 12544 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a: MOL MAGYAR OLAJ- és GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ.RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. szerződéskötés és teljesítés

Részletesebben

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: TRAN/GG/Ü/414/10 SAP kód: 19882 GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az SZV Ellátó Konzorcium 2010. ( képviseletére jogosult konzorcium vezető: MOL Magyar

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Amely létrejött egyrészről: a Balaton Média és Információs Központ kapcsolattartó: telefonszáma: e-mail címe: székhely: Veszprém, Virág Benedek u.4. telefon: +36 88-326-619 tel/fax:

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

SZALLITASI SZERZŐDÉS

SZALLITASI SZERZŐDÉS SZALLITASI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest, Ezred

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS Ikt. szám: MSZKSZ-nél:.-nél: ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: TRAN/GG/Ü/416/10 SAP kód: 15100 ÜZT Érvényesség ideje: 2011.01.01 2013.12.31 Török Gábor üzleti vezető Jelölő neve beosztása GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓ SZÁM amely létrejött egyrészről a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen működő Részvénytársaság székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 38. cégjegyzékszám: 01-10-043152

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK Jelen ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban ÁBF) az Antenna Hungária Zrt. (1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33., Levélcím: 1519 Budapest, Postafiók 447., Cégjegyzékszám:

Részletesebben