SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 MOL szerződésszáma: TRANIGGIÜI836II 2 Volán szerződésszáma: MOL SAP kód (végfelhasználói):12544 amely létrejött egyrészről a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. pénzforgalmi jelzőszám: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe képviselő: Eber Anna kereskedelem HU kiemelt vezető Tóth Gábor üzleti vezető kapcsolattartó: Gedeon György üzletkötő szakértő Kiss József Csaba üzletkötő szakértő telefon: ; telefax: a továbbiakban mint Szállító másrészről a cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi Út 103. pénzforgalmi jelzőszá m: képviselő: Szarvas Péter vezérigazgató kapcsolattartó: Göbölös András műszaki és járműfenntartási igazgató telefon: 06-66/ telefax: 06-66/ gobolos.andraskorosvolan.hu a továbbiakban, mint Megrendelő között. A jelen szerződés megkötésére a Megrendelő nevében a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által án az Európai Unió közbeszerzési honlapján TED 2012/S számon meghirdetett Szállítási szerződés Üzemanyag alapján került sor, ezért a közbeszerzési eljárás során készült dokumentumok a jogszabályokon kívül a közbeszerzésekről szóló, a meghirdetés időpontjában hatályos 2011 évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései is irányadóak. 1 beszerzésére tárgyú, közszolgáltatói meghívásos közbeszerzési eljárás 1. része szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A szerződésre a vonatkozó egyéb Bevezetés adóigazgatási szám: cégbejegyzési szám: Cg Körös Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság adóigazgatási szám: cégbejegyzési szám: (Tartálykocs is kiszolgálás Kelet-Magyarország) SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

2 zavarodáspontú gázolajat is szállít. feltüntetett mennyiségben és összetételben, a Megrendelő igényei szerinti alapján extra téli mélydermedésű, legfeljebb -26 C CFPP-jű és legfeljebb -16 C naptári év február utolsó napja közötti időszakban a Megrendelő eseti igénye A Szállító vállalja, hogy minden naptári év novemberének 15. és az azt követő ütemezésben. betöltve (a továbbiakban: megrendelői szállítás), az 1. sz. mellékletben (a továbbiakban: telephelyre szállítás), vagy a Megrendelő tartálykocsijába Üzemanyagok tartálykocsis kiszolgálása a Megrendelő telephelyeire leszállítva 2 telephelyre alkalmanként megrendelt mennyiség legalább az litert eléri. A Megrendelő vállalja, hogy telephelyre szállítás igénylése esetén az egy során. A szállítást végző fél a szállítás során köteles a közúti szállításra előírásokra. köteles gondoskodni külön költségtérítés nélkül. Megrendelői szállítás esetén a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására, különös tekintettel az ADR 6. pontban meghatározott szállítási kedvezményt is érvényesíti a számlázás szállítást a Megrendelő saját költségén végzi, de ebben az esetben a szállító a Telephelyre szállításra vonatkozó megrendelés esetén a szállításról a Szállító 3. Szállítási feltételek megrendelés elküldésének időpontjával. hiányában a megrendelés Szállítóhoz való beérkezésének időpontja azonos a következő munkanapon délelőtt óráig visszaigazolja. Visszaigazolás óráig, a 11:30 óra után, vagy nem munkanapon beérkező megrendeléseket a A Szállító a munkanapon 11:30 óráig beérkező megrendeléseket, aznap 18:00 törvényi, vagy jogszabályi rendelkezés tiltja. meghosszabbíthatják (akár éjszakára Is), kivéve ha a kért kiszolgálás időpontját határidőt lerövidíthetik, illetve az árufogadás, áruátvétel időszakát Sürgősség esetén a felek egyedi megállapodás alapján a fenti szállítási melléklet tartalmazza. A 2. sz. melléklet adatait a Megrendelő a Szállító megegyezéssel módosíthatják. Száflitó árukiadó telepének(einek) adatait és az árukiadás idejét a 3. sz. Megrendelő telephelyeinek adatait és az árufogadás idejét a 2. sz. melléklet, a beérkezését követő nap utáni első árufogadási, illetve árukiadási nap. A értesítése mellett módosíthatja, míg a 3. sz. melléklet adatait a felek közös árufogadási, illetve árukiadási napon teljesíti azt. 11:30 óra után, illetve nem munkanapon 11:30 óráig megérkezik hozzá a megrendelés, úgy a következő munkanapon beérkezett megrendelés esetén a teljesítés napja a megrendelés e küldi meg a Szállító részére. A Szállító vállalja, hogy amennyiben adott történik. A Megrendelő konkrét megrendeléseit faxon, vagy elektronikus úton Az üzemanyaggal történő kiszolgálás a Megrendelő által kért ütemezés szerint 2. Megrendelés A szerződés tárgya

3 megrendelést, megrendelői szállítás esetén pedig a Megrendelő, vagy Megrendelő telephelyén az általa kijelölt tartályba történő lefejtésével teljesíti a A Szállító telephelyre szállítás esetén a megrendelt árumennyiségnek a kezelése a Szállító általános szállítási feltételei szerint történik. átadás-átvétele, a reklamáció folyamatleírása, valamint az árukísérő okmányok esetén a 4. sz. mellékletben található. Megrendelői szállítás esetén az áru folyamatleírása, valamint az árukísérő okmányok kezelése telephelyre szállítás Ó 3 felsorolt termékfajtára vonatkoznak. A jelen pontban szereplő árképzési elvek valamennyi, az 1. sz. mellékletben 6. Ár gyártói akkreditált laboratóriumi Minőségi bizonyítványra való hivatkozással igazolja. az Egyszerűsített Kísérő Okmányon (EKO), illetve nem adóraktárból történő Ásványolajtermék Minőségellenőrző Zrt. AMEI Zrt. tanúsítási számra vagy a kiszállítás esetén a Szállítólevélen, a vonatkozó termékszabványra és az Gázolaj esetén a szerződés aláirásának időpontjában érvényes szabvány 228:2009. A Szállító az áru minőségét a hatályos jogszabályoknak megfelelően, száma: az MSZ EN 590:2009+A1:2010, motorbenzin esetén: MSZ EN előírásainak, és ezzel kapcsolatban teljes anyagi és egyéb felelősséget vállal. mindenkori szállítási időpontban érvényes, vonatkozó Magyar Szabvány A Szállító szavatolja, hogy az általa szállított üzemanyagok megfelelnek a 5. Minőség betartása mellett lehetséges. szállítás esetén pedig az árunak a Megrendelő, vagy megbízottja címen a Megrendelő tartályának töltőcsonkján való áthaladásakor, megrendelői tartálykocsijának betöltő nyílásán való áthaladásakor száll át a Szállítóról a Meg rendelőre. A tulajdonjog és a kárveszély telephelyre szállítás esetén az árunak a szállítási A Megrendelő a vásárolt üzemanyagok felhasználásáról az 5. sz. mellékletben 4. Tulajdonjog, kárveszély nyilatkozik. Továbbértékesítés a vonatkozó jogszabályok maradéktalan tartálykocsival végzi a szállítást. megjelölt telephelyekre, amelyeken föld fölötti tartály van telepítve, szivattyús A Szállító telephelyre szállítás esetén vállalja, hogy a 2. sz. mellékletben történik. A Megrendelőnek jogában áll a lefejtési mennyiséget a saját hitelesített átszámítás az MSZ EN lso 3675:2000 szabványban megadott módszer szerint adóraktárból történő kiszállítás esetén a szállítólevélen kerül rögzítésre. Az számlázás alapja a Szállító telepén az MKEH által hitelesített átfolyásmérő megbízottja tartálykocsijába való betöltéssel. A mennyiségi elszámolás és műszerén mért, +15 C hőmérsékletre átszámított, literben kifejezett térfogatmennyiség, amely az egyszerűsített kísérő okmányon (EKO), illetve nem átfolyásmérőjével ellenőrizni. szerint elvégezni és dokumentálni. Az áru átadás-átvétele, a reklamáció +15 C hőmérsékletre való átszámítást az MSZ EN ISO 3675:2000 szabvány A Szállító árukiadó telepén köteles a sűrűségmérést, a hőmérsékletmérést és a

4 nagykereskedelmi árból az alábbi nettó engedményeket nyújtja: A Szállító a Megrendelőnek telephelyre szállítás esetén a termékfajtánkénti Eladási nettó árak: forgalmi adó (AFA) összegét. adótételeket tartalmazza, kivéve a vonatkozó jogszabály szerinti általános A nagykereskedelmi ár a jogszabályokban meghatározott mindenkori árjegyzéki nagykereskedelmi Üzemanyag nettó listaára. 4 számlát küld az elszámolási időszak valamennyi szállításáról, az átvételt A Szállító az elszámolási időszakot követő három munkanapon belül összesített 16. napján órától a hónap utolsó napján óráig tartanak. tárgyhónap első napján órától a 15. napon óráig, illetőleg a hónap meg a tartálykocsis kiszolgálás számlázásánál. Az elszámolási időszakok a bekezdése alapján a felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak A hatályos Altalános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 58. (1) 7. Számlázási és fizetési feltételek Megrendelőt. A Megrendelő elérhetősége ( ): életbe lépését megelőző 48 óráig elektronikus levélben tájékoztatni a A Szállító köteles a nagykereskedelmi ár változásáról legkésőbb az árváltozás jogszabályokban meghatározott mindenkori adótételeket tartalmazza, kivéve az általános forgalmi adót (ÁFA), amely a számlán külön felszámításra kerül. számlázza ki a Megrendelőnek. Az eladási nettó ár a fentieknek megfelelően a A Szállító a szállítás időpontjában érvényes, mindenkori eladási nettó árat Megrendelői szállítás esetben az eladási nettó ár termékfajtánként az alábbi időtartama alatt változatlan marad. Az árengedmények és a szállítási kedvezmény mértéke a szerződés teljes Eladási nettó ár nagykereskedelmi ár - árengedmény - szállítási kedvezmény képlettel számítandó ki: nyújt, terrnékfajtától függetlenül. árból a fenti engedményeken kívül további 1,30 Ft/L szállítási kedvezményt is A Szállító a Megrendelőnek megrendelői szállítás esetén a nagykereskedelmi Eladási nettó ár = nagykereskedelmi ár árengedmény képlettel számítandó ki:. Telephelyre szállítás esetén az eladási nettó ár termékfajtánként az alábbi ESZ 95 motorbenzin motorbenzin -- Ft/L - extra téli mélydermedési gázolaj 5,20 Ft/L - gázolaj - ESZ Ft/L 5,20 Ft/L A MOL Nyrt. Magyarországon mindenkor érvényes és hatályos hivatalos Nagykereskedelmi ár (termékfajtánként):

5 a Szállító felé fennálló határidőn túli tartozása meghaladja az éves szerződött hitelkeretet biztosít azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a Megrendelőnek A Szállító a Megrendelő részére a folyamatos kiszolgáláshoz szükséges ellenértékét a fizetési határidőre a Szállító bankszámlájára átutalja. A fizetési határidő a számla kiállítását követő 15. nap. A Megrendelő a számla 5 9. Kötbér vásárolt termékek mennyiségét a Szállító beszámítja az éves szerződött mennyiség be. szállítási költséget a Megrendelőnek köteles megtéríteni. A más forrásból azaz a beszerzési és szerződéses ár közötti különbséget, valamint a felmerült A más forrásból beszerzett áru esetében a Szállító a Jogos árkülönbözetet forrásból beszerezni. vagy részmennyiségben nem tudja határidőre teljesíteni, úgy a Megrendelő a idejére jogosult a biztonságos működéséhez szükséges mennyiséget más Amennyiben a Szállító bármely oknál fogva egyes tételek leszállítását teljes-, kötbér Jelen szerződés 9. pontja szerinti alkalmazása mellett a késedelem 8. Ellátási garancia hozzájárulása esetén jogosult harmadik személy részére engedményezni. amelyen a jogosult bankszámláján a számlavezető bank az Összeget Jóváírta. A szerződő felek a pénzügyi teljesítés időpontjának azt a napot tekintik, A Szállító az őt megillető vételárat csak a Megrendelő írásos előzetes A felek a számlázás során alkalmazzák a Kbt ában és az Art. 36/A - ában foglalt előírásokat. számított 8 nap után érvényesithető. meghatározott mértékű kamat. Késedelmi kamat csak a számla kézhezvételétől 301/A -ban, illetve a mindenkor hatályos Ptk-ban a gazdálkodó szervezetekre Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) érvényességi ideje alatt. és ennek a 15%-a. Ez az Összeg változatlan marad Végig 8 szerződés szerződés aláírásakor érvényes számlázási bruttó (áfás) árakkal, összesítve, A szerződés 1. sz. mellékletében szereplő alapmennyiségek szorozva a éves szerződött érték 15%-a kiszámításának módja az alábbi: további teljesítést ideiglenesen, a fenti értékek alá kerülésig felfüggeszteni. Az érték 15%-ának megfelelő összeget és a 30 napot, akkor a Szállító jogosult a a fizetési határidővel. megrendelői szállításokat elkülönítve. A számla teljesítési időpontja megegyezik igazoló dokumentumok másolatával ellátva, a telephelyre szállításokat és a

6 Ha a megrendelésben meghatározott áru nem a megadott paramétereknek Hibás teljesítésnek minősül: eltéréssel értendő a megrendelésben szereplő mennyiséghez képest. okból. A teljes mennyiség teljesítése a kötbér szempontjából ±10 %-os vállalt határidőre kerül leszállítása, Illetve kiszolgálásra a Szállítónak felróható Ha valamely megrendelésben szereplő teljes mennyiség nem a szerződésben Késedel mes teljesítésnek minősül: ellehetetlenül (meghiúsul). 6 szerződéses köteiezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a függnek a felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (p1.: háború, Országos kötelezettségeit. Vis maíor körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem 10. Vismaior (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt Nem minősül szerződésszegésnek, ha a felek egyikének sem felróható okból - Késedelmi kötbér: a megrendelt késedelmesen teljesített mennyiség nettó érvényesíteni. történik meg, a Megrendelő jogosult követelését pénzügyi kompenzációval szállítólevél átvételének dátu ma szolgáltat alapot. fizetési határidő utáni legközelebb esedékes szállítói számla teljesítéséig nem kiegyenlíteni. Abban az esetben, ha a kötbér összegének kiegyenlítése a kötbér összegét az igény kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással A Megrendelő a számított kötbér összegét érvényesíti. A Szállító köteles a - Hibás - Meghiúsulási nettó értékének 15 %-a. teuesítés esetén a kötbér: a megrendelt hibásan teljesített mennyiség kötbér: a meghiúsult megrendelés nettó értékének 15 %-a. értékének napi 1 %-a, de legfeljebb a megrendelt mennyiség nettó értékének A kötbér mértéke: 15 %-a. A kötbér kiszámításához a szerződésben vállalt szállítási határidő, és a Nettó érték = A megrendelt áru eladási nettó ára szorozva a mennyiséggel. A kötbér számításának alapja: a Szállító nyilatkozik, hogy nem tud teljesíteni. Meghiúsult teljesítésnek minősül kerül(nek) leszállításra, Illetve kiszolgálásra a Szállítónak felróható okból, vagy Ha a megrendelésben meghatározott mennyiség(ek) 5 naptári napon belül nem Meghiúsult teljesítésnek minősül: a 5 naptári napot meghaladó késedelem Is. megszüntetni a megfelelő árunak a megfelelő helyre történő leszállításával. Hibás teljesítés esetén a Szállító 24 órán belül díjmentesen köteles a hibát megrendelesben szereplo helyre kerult leszal I itasra megfelelően került leszállításra, illetve kiszolgálásra, vagy nem a teljesítése esetén, Illetve ha a teljesítés a Szállítónak felróható okból A Megrendelő kötbér érvényesítésére jogosult a Szállító késedelmes, hibás

7 kísérelnek meg megoldani. Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 11. Eljárás jogvita esetén származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A A fenyegető vis maiorról és a vis major bekövetkezéséről, várható időtartamáról 7 megszűnésekor folyamatban lévő megrendeléseket a szerződésben és a A szerződés megszűnését követően is teljesíteni kell azonban a szerződés napjáig teljesíteni kötelesek. Amennyiben a szerződés bármely okból felmondásra kerül, a szerződő felek a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiket a felmondás hatályba lépésének költségeket a felek kötelesek egymással szemben elszámolni. A szerződés megszűnésének napjáig történő teljesítéseket és keletkezett felszámolási eljárás indult, vagy a végelszámolását határozta el. esetben is, ha a másik fél fizetésképtelen, vagy ellene jogerősen csőd- vagy Bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal felmondarii a szerződést abban az egyeztető tárgyalást kezdeményez a Szállítóval. A Megrendelő bármely okból előállott bizalomvesztés elkerülése érdekében késedelmesen, hibásan teljesít, vagy a teljesítés ilyen arányban meghiúsult. és a bizalomvesztés elkerülésére irányuló tárgyalás nem vezet eredményre. termékek minősége nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, vagy a Megrendelő telephelyein a Szállító nem tartja be a munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi előírásokat, vagy a leszállított - ha - a jelen szerződés 9. pontjában meghatározott ismétlődően késedelmes, hibás, különösen, de nem kizárólagosan: vagy meghiúsult teuesítés esetén, Ismétlődően késedelmes, hibás, vagy meghiúsult teljesítésnek minősül, ha a Szállító részéről történő lényeges kötelezettség súlyos megszegése esetén, így Szállító 3 hónap alatt a megrendelt mennyiségek 3%-át meghaladó esetben A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú egyoldalú felmondására a A szerződés mindennemű módosítása csak a Kbt ában foglalt feltételek határozott egy éves időtartamig, december 31-éig érvényes. Ajelen szerződés a felek aláírását követően január 1-én lép hatályba és teljesülése esetén, a felek közös megegyezésével, írásban történhet. 12. A szerződés hatálya 13. A szerződés módosítása, felmondása érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni. vis major tényéről az érintett fél köteles a származási ország hatósága vagy

8 teljesíteni illetve a Megrendelő jogosult érvényesíteni. megfelelően kell gyakorolniuk illetve teljesíteniük. sem, azokat a Szállító a szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles meg rendelésekkel kapcsolatos jótáll ási illetve szavatossági kötelezettségeket Nem érinti a szerződés megszűnése a már teljesített illetve teljesítésre kerülő 8 (Ptk.), a Kbt., valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok az irányadók, A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv kifejezetten hozzájárul. illetve átruházására, kivéve, ha ahhoz a másik fél eiőzetesen írásban szerződés alapján megillető, bármely jog vagy követelés engedményezésére, Egyik fél sem jogosult a szerződés vagy annak bármely része, vagy őt a bizonyításáig kézbesítettnek tekintendő. ajánlott levél legkésőbb a feladástól számított 5. munkanapon az ellenkező A közlések, nyilatkozatok hatálya a címzetthez való megérkezéskor áll be. Az szerződésre. visszaigazolt elektronikus dokumentum), amelyben hivatkoznak a jelen tehetnek (ajánlott levél, telefax, elektronikus aláírással ellátott vagy A felek kötelezettséget vállalnak, hogy joghatályos közléseket csak írásban vagy bármelyikük jogutód nélkül megszűnik, illetve átalakul, úgy kötelesek erről Amennyiben bármelyik féllel szemben csődeljárás, felszámolási eljárás indul, teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztást elkövető vállalja a felelősséget. A 2. és 3. sz. melléklet változtatása nem jelenti a szerződés módosítását. változását, annak bekövetkezését követően haladéktalanul írásban közlik értesítési, kapcsolattartási címének, bankszámlaszámának és adószámának egymással. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes egymást haladéktalanul tájékoztatni. A felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a fél A felek a szerződés teljesítése során alkalmazzák a Kbt (4) és (7) bekezdésében foglalt előírásokat. 14. Egyéb rendelkezések bekezdésében foglalt előírásokat. A felek a felmondás tekintetében alkalmazzák a Kbt (5) és (6) megtérítésére való jogot is. szerződésszegésből eredő jogaik érvényesítésére, ideértve a ká raik Azonnali hatályú felmondás esetén a felek fenntartják maguknak a jogot a jogait illetve kötelezettségeit, ezeket a feleknek a szerződésben foglaltaknak érinti a felek folyamatban lévő megrendelésekből eredő, azzal kapcsolatos megrendelésben foglaltaknak megfelelően. A szerződés megszűnése tehát nem

9 melyet a jogszabályok értelmében teljesíteni köteles. vonatkozásában közzétételi, valamint tájékoztatási kötelezettsége áll fenn, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján az az általa kötött szerződések jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, a Kbt., információs önrendelkezési S. ( 9 2 Békéscsaba, Szarvasi út 103. utábuszköziekedésl Zrt. KÖRÖS VOLÁN kiemelt vezető vezé ríg azgató kereskedelem HU üziéti vezető Szarvas Pétér Éber Anna Tóth Gábor 1l - I Zártkörűen Működő Részvénytársaság NyiJvánosan Működő Részvénytársaság Körös Volán Autóbuszközlekedési MOL Magyar Olaj- és Gázipari Megrendelő Szállító Budapest december 20. részét képezik, a szerződés csak a mellékleteivel együtt érvényes. A fentiekben megnevezett mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlan. sz. melléklet Felhasználói nyilatkozat árukísérő okmányok kezelése, telephelyre szállítás esetén. sz. melléklet Az áru átadás-átvétele, reklamáció folyamatle írása, 3. sz. melléklet 2. sz. melléklet A Megrendelő árufogadó telephelyeinek adatai A Szállító árukiadó telepeinek adatai 1. sz. melléklet A szerződés tárgya és mennyisége 15. Mellékletek jegyzéke megegyezőt alulírott napon jóváhagyólag Saját kezűleg írták alá. értelmezték, megértették és mint szerződéses ügyleti akaratukkal mindenben példány érvényes. A szerződő felek kijelentik, hogy szerződést elolvasták, A szerződés 4 eredeti példányban készült magyar nyelven. Minden eredeti társaságnak minősül. Erre való tekintettel CVI. törvény 5 (1) (2) bekezdései értelmében közfeladatot ellátó gazdasági befolyása alatt álló gazdasági társaság és az állami vagyonról szóló évi A felek tudomásul veszik, hogy a Megrendelő a Magyar Állam többségi

10 VTSZ VTSZ VTSZ A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE 10 A feltüntetett gázolaj mennyiségből opconálsan extra téli gázolaj: 031 millió Hter 3,1 30 liter % liter % millió opciós millió opciós GÁZOLAJ ESZ 95 MOTORBENZIN MOTORBENZIN 1. számú melléklet

11 Zrt, Körös Volán Megrendelő Város Cím (órától-óráig) órától-óráig (igenlnem) 2. számú melléklet Gyula Orosháza Békéscsaba út6. Kétegyházi u. 4 Gyártelep 103. Szarvasi Út A MEGRENDELŐ TELEPHELYEINEK ADATAI 05,00-15,00 06,00-14,00 06,00-14,00 munkanapon szombaton időszaka időszaka Árufogadás Árufogadás nem -- nem nem tartaly Föld fölötti

12 Utca, házszám:. Arufogado neve SAP szama ( 7t /4 iranyitoszam helyseg I I I I I I I I I I Megrendelőneve: SAPszáma:. MEGRENDELŐ ÁRUFOGADÓ HELYEINEK ADATAI és EBK ELLENŐRZÉSI TÁBLÁZATA 2. számú mefléklet L=!i9!!!!dW a lefejtőhely gépjárművei való megközelítése során a közlekedő út 20 m-nél kanyarodási vagy fordulási manőver során 20 m-nél kisebb a fordulósugái a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő úton 4 m-nél a lefejtőhelyre való beálláskor 50 m-nél hosszabb egyenes tolatás, a lefejtőlzelyre való beálláskor 45-nál nagyobb ívben kell tolatni szűkebb helyen kell kanyarodási vagy fordulási manővert végrehajtan az Út nivid szakaszán bekövetkező >12%-os lejtő vagy emelkedő, (1 m-en 12 cm Amennyiben az alábbi feltételek egyike Is te(jesü kisautó választandó. változás) hanem provizórium út földes úl egyéb egyenetlen Út: (.. hosszabb része nem szilárd burkalatú (aszfaltos, betonos, (tömörített) zúzalékos), nagy tankautó D kis tankautó Tan kautó jellegének kiválasztási szempontja: m3 db m3 m3 db m3 D talajszinten konténerben db m3 db m3 m3 db m3 D földalatti..... db D talajszint feletti db D talajszinten elhelyezett db Tartály típusa, mérete: Arufogadás ideje:h-p:;:.- óráig Szo: - óráig V - óráig Teljesítés időpontjára vonatkozó eivárások:(legalább 8 óra időintervallumot kérünk megadni!) D SMS D Fax Rendelés visszaigazolás módja: .- Fax: A Telefon. Mobil:.:....- :- -1 Kapcsolattarto Verzió: 4 TRADE2G 1_MOLl.1

13 Dobtömlő használat: igen, mert a lefejtő csatlakozást az autó max. 15 méterre közelíthefi meg biztonságosan Amennyiben az alábbi feltételek közül valamelyik teijesü dobtömlő használat választandó: D igen D nem használatával lefejteni tilos! ) D igen El nem (Földalatti tartályba szivattyú Verzíó: 4 TRADE_2_G1_MOLI méter D max. 6 méter D Lefejtőtömlő hossza: meg, mert épületben van igen, mert a lefejtő csatlakozást az autó max. 15 méterre közelítheti Szivattyú használat: Egyéb lefejtési szempontok:

14 Egészség-, Baleset- és Környezetvédelmi szempontok, feltételek Nem EBK ellenőrzési táblázat korlátozások, stb): - D3 Elaflex Dmastipus Lefejtőcsonk csatlakozója T Egyéb megjegyzés, speciális előírások, igények (menekülési útvonal, behjtási D méter(több, mint 12 m esetén kérjük pontosan meghatározni!) Confldsntlal Megrendelő elismeri Szállító azon jogát, hogy fenti táblázat 1-10 pontjának bármelyikének hiánya, nem Megrendelő minden lefejtéssel kapcsolatos változásról köteles írásban tájékoztatni Szállítót. teljesülése esetén, Szállító ezen hiányok pótlásáig, feltételek teljesüléséig a szállítást megtagadhatja. 6 1 A lefejtőhelyen O csonkjainak védett, talajszint feletti kivezetésével? benzines tartályok esetén gőzvisszavezetó csatlakozás rendelkezésre áh, gázolajos tartály esetén legalább egy biztonsági szelep, szuszogó rendelkezésre (gázinga eljárás) gázvisszavezetőn visszaáramló gáznemű közeg) 4 Atartányjármű lefejtése zárt rendszerben történik? (lefejtő tömlőn befolyó üzemanyag, belógatjuk_a tömlőt,_vagy_nyitott_tároló_edényzetbe_kell_fejteni) (lefejtőhely 5 méteres környezetében) tolatásmentes menekülési útvonal? korlát rendelkezésre áll? (Földfelsz.ín feletti tartályokra való rácsatlakozás esetén) 7 Atartálycsonk megközelítéséhez megfelelően kialakított feljáró vagy lépcső, kapaszkodó, csonkjaira? földelőhálózati csatlakozási ponttal? 2 A lefejtőhely rendelkezik mérési jegyzőkönywel igazolt 3 Zárt, Ik csatlakozóval ellátott tartályba fejtünk? (Nem válasz, ha csatlakozó nélkül áll 6 A tartányjármű lefejtő szekrényétől szabad rálátás biztosított a tartályok csatlakozó 8 Vészhelyzet esetén történő lefejtőhely elhagyásához biztosított az akadály- és 9 A lefejtőhely közvetlen környezetében rendelkezésre éli érvényes tűzoltó készülék? 3 5 módon sérti a szabályokat (röviden leírva): 4 teherbírású. minden időjárási körülmény között? 2 használata tilos,_nyílt_láng használata tilos,_tüzjelzés_helye) elfolyások gyűjtéséhez, mentesítéséhez (fehitató anyag) rendelkezik eszközökkel? - 1 A lefejtőhely sík területen helyezkedik el? (max 5%-os lejtő, 1 méteren 5 cm változás) 1 Földalatti tartály esetén a lefejtőhely rendelkezik a fogadó tartálycsoport csatlakozó esetlegesen keletkező 1 Láthatók-e biztonsági piktogramok a lefejtőhelyen? (dohányozni tilos, mobiltelefon 1 A efejtöhely burkolata szilárd és megfelelő teherbírású, minden időjárási körülmény között? 1 A közúti útháhózattól a lefejtőhelyre vezető útszakasz burkolata szilárd és megfelelő 1 A efejtőhelyre történő beállás a KRESZ előírásainak betartásával történik, ha nem milyen EPH 1 A lefejtőhely kellően megvilágított? (kiépített térvilágítás, védőburkolattah bíró lámpatest) (egyen potenciál hálózat) Verzió: 4 TRADE_2_G1_MOL1.1

15 Autöbuszközlekedési ZrL KÖRÖS VOLAN Kett: ;2 nev - TRADE2_G1MOL1.1 Verzíó: 4 S 4 beosztás: 5 - -

16 I I I :L\ I I I I I. Utca hazszam Iranyitoszam helyseg Megrendelo neve - - SAP szama 1 2 k Arufogadó neve:... SAP száma: MEGRENDELŐ ÁRUFOGADÓ HELYEINEK ADATAI és EBK ELLENŐRZÉSI TÁBLÁZATA 2. számú melléklet ÉMOLConIdssWIi a lefejtőhely gépjárművei való megközelítése során a közlekedő Út 20 m-nél kanyarodási vagy fordulási manőver során 20 m-nél kisebb a fordulósugá az út rövid szakaszán bekövetkező 12%-os lejtő vagy emelkedő, (1 m-eti 12 cm a lefejtőhelyre való beálláskor 45 -nál nagyobb ívben kell tolatni a lefejtőhelyre való beálláskor 50 m-nél hosszabb egyenes tolatás, változás) szűkebb helyen kell kanyarodási vagy fordulási manővert végrehajtani, a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő úton 4 m-nél hanem provizórium ú földes Út, egyéb egyenetlen Út (..) hosszabb része nem szilárd burkolatú (aszfaltos, betonos, (tömörített) zúzalékos), Amennyiben az alábbi feltételek egyike is tejesül kisautó választandó. nagy tankautó D kis tankautó Tankautó jellegének kiválasztási szempontja: m3 db m3 D talajszinten konténerben db D talajszint feletti db D talajszinten elhelyezett db m3 db m3 m3 db m3 Tartály típusa, mérete: Árufogadás ideje:h-p:. -..:.óráig Szo. óráig V. óráig Teljesítés időpontjára vonatkozó elvárások:(legalább 8 óra időintervallumot kérünk megadni!) El földalatti -... db D SMS Fax db Rendelés visszaigazolás módja: Fax: Mobil:.:: Telefon:..:...;. ). Kapcsolattartó:. Verzió: 4 TRADE_2_G l_moll.1

17 biztonságosan igen, mert a lefejtő csatlakozást az autó max. 15 méterre közelitheti meg használatával lefejteni tilos! El igen S nem 5 igen nem (Földalatti tartályba szivattyú Szivattyú használat: Dobtömlő használat: Egyéb lefejtési szempontok: Amennyiben az alábbi feltételek közül valamelyik teuesü dobtömlő használat választandó: Verzió 4 TRADE_2_G1_MOL1 1 S 6-12 méter max. 6 méter Lefejtőtömlő hossza: meg, mert épületben van igen, mert a lefejtö csatlakozást az autó max. 15 méterre közelítheti

18 Lefejtőcsonk csatlakozója Egyéb megjegyzés, speciális előírások, igények (menekülési útvonal, behajtási Egészség-, Baleset- és Környezetvédelmi szempontok, feltételek Nem EBK ellenőrzési táblázat korlátozások, stb): LJ3 Elaflex Limás típus: méter(több, mint 12 m esetén kérjük pontosan meghatározni!) Cmdmr 3 Megrendelő elismeri Szállító azon jogát, hogy fenti táblázat 1-10 pontjának bármelyikének hiánya, nem Megrendelő minden lefejtéssel kapcsolatos változásról köteles írásban tájékoztatni Szállítót. teljesülése esetén, Szállító ezen hiányok pótlásáig, feltételek teljesűléséig a szállítást megtagadhatja. 6 1 A lefejtőhely kellően megvilágított? (kiépített térvilágítás, védőburkolattal bíró ámpatest) benzines tartályok esetén gőzvisszavezető csatlakozás rendelkezésre áll, -/ \ 1 Földalatti tartály esetén a lefejtőhely rendelkezik a fogadó tartálycsoport csatlakozó 1 Láthatók-e biztonsági piktogramok a lefejtőhelyen? (dohányozni tilos, mobiltelefon 1 A közúti úthálózattól a lefejtőhelyre vezető útszakasz burkolata szilárd és megfelelő 1 A lefejtőhelyre történő beállás a KRESZ előírásainak betartásával történik, ha nem milyen (lefejtőhely 5 méteres környezetében) 4 teherbírású, minden időjárási körülmény között? 1 A efejtőhely burkolata szilárd és megfelelő teherbírású, minden időjárási körülmény között? r korlát rendelkezésre áll? (Földfelszin feletti tartályokra való rácsatlakozás esetén) 6 Atartányjármű lefejtő szekrényétől szabad rálátás biztosította tartályok csatlakozó 2 használata tilos,_nyílt_láng használata tilos,_tűzjelzés_helye) 11 A lefejtőhelyen esetlegesen keletkező elfolyások gyűjtéséhez, mentesítéséhez (felitató O csonkjainak védett, talajszint feletti kivezetésével? csonkjaira? áll 5 gázolajos tartály esetén legalább egy biztonsági szelep, szuszogó rendelkezésre 7 A tartálycsonk megközelítéséhez megfelelően kialakított feljáró vagy lépcső, kapaszkodó, (gázinga eljárás) anyag) rendelkezik eszközökkel? gázvisszavezetőn visszaáramló gáznemű közeg) tolatásmentes menekülési útvonal? belógatjuk a tömlőt,_vagy_nyitott tároló edényzetbe kell fejteni) földelöhálózati csatlakozási ponttal? 2 A lefejtőhely rendelkezik mérési jegyzőkönyvvel igazolt EPH (egyen potenciál hálózat) 3 Zárt, fix csatlakozóval ellátott tartályba fejtünk? (Nem válasz, ha csatlakozó nélkül 4 Atartányjármü lefejtése zárt rendszerben történik? (lefejtő tömlőn befolyó üzemanyag, 8 Vészhelyzet esetén történő lefejtőhely elhagyásához biztosított az akadály- és 9 A lefejtőhely közvetlen környezetében rendelkezésre áll érvényes tűzoltó készülék? 3 5 módon sérti a szabályokat (röviden leírva): I A lefejtőhely sík területen helyezkedik el? (max 5%-os lejtő, 1 méteren 5 cm változás) Verzió: 4 TRADE2G l_moll.1

19 17 e:.:.!s?p)ojzgzsnqd4n NV1OASOc;.i r szsoeq / 7 2 :Aeu _, - 7./::- / e :oizjea flov J z3avw.. O

20 Utca, házszám: Irányítószám, helység:. Megrendelő neve: SAP száma: 1. k Arufogadó neve: SAP száma: i - t. - I I I FI I I I I MEGRENDELŐ ÁRUFOGADÓ HELYEINEK ADATAI és EBK ELLENŐRZÉSI TÁBLÁZATA 2. számú mehéklet kanyarodási vagy fordulási manőver során 20 m-nél kisebb a fordulósugáí a lefejtöhelyre való beálláskor 50 m-nél hosszabb egyenes tolatás, a lefejtőhelyre való beálláskor 45 -nál nagyobb ívben kell tolatni Amennyiben az alábbi feltételek egyike Is teuesü kisautó választandó. változás) a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő Út 20 m-nél hanem provizórium Út, földes út, egyéb egyenetlen Út (. ) a lefejtőhely gépjárművel való megkőzelítése során a közlekedő úton 4 m-nél szűkebb helyen kell kanyarodási vagy fordulási manővert végrehajtan az Út nivid szakaszán bekövetkező 12%-os lejtő vagy emelkedő, (1 m-en 12 cm hosszabb része nem szilárd burkolatú (aszfaltos, betonos, (tömörített) zúzalékos), nagy tankautó S kis tankautó Tankautó jellegének kiválasztási szempontja: m3 db m3 S talajszinten konténerben db S talajszint feletti db rn3 db m3 m3 db m3 m3 db m3 5 talajszinten elhelyezett... db 5 földalatti Tartály típusa. mérete: Arufogadás ideje:h-p: - óráig Szo - óráig V - óráig Teljesítés időpontjára vonatkozó elvárások:(legalább 8 óra időintervallumot kérünk megadni!) S S SMS 5 Fax Rendelés visszaigazolás módja: Fax: 4 J Mobil:...: Telefoir Kapcsolattartó:... Verzió: 4 TRADE_2_G1_MOL1.1

BIOKOMP.-T TART. DÍZELGÁZOLAJ MSZ

BIOKOMP.-T TART. DÍZELGÁZOLAJ MSZ Szerződés száma:pbsc/cs/ü/5/09 SAP kód: 22047 SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1117 Budapest, Október huszonharmadika

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a.. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Eladó, valamint a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1.) SZERZŐDŐ FELEK egyrészről az székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 43., cégjegyzék szám: 13-09-125172, adószám: 12869996-2-13, bankszámla száma:., képviseli:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN

SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN Szerződésszám 2-03438-0000-2013 SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

A CEMP-X Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

A CEMP-X Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A CEMP-X Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások a) ÁSZF: CEMP-X Kft. Általános Szerződési Feltételei, azaz a jelen dokumentum. b) Szolgáltató:

Részletesebben

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek próbaüzemi időszakra TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Az ászf általános rendelkezései... 3 3. A szolgáltatások

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Típus szerződés száma: PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 számú FEDLAP-on

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben