J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Ügyiratszám: 20-20/2010. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: , fax: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének november 17-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Jelen voltak: Tóth Péter polgármester, Szijártó Ferenc alpolgármester, Farkas Csaba Imre, Molnár Gyula, Németh László, Stróh Antal, és Tóth Emilné képviselők. Tanácskozási joggal jelen volt: Meghívottként jelen volt: Nagyné Simon Margit körjegyző Töreky Éva könyvtáros és művelődésszervező Sütő Imre Balatonedericsért Alapítvány kuratórium elnöke Szabad Sándor Horgászegyesület elnöke Forgó János Sportegyesület elnöke Varga Jánosné tagintézmény vezető Szabó Mária tagintézmény vezető Tóth Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület ülésének résztvevőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert a hét megválasztott képviselőből hét képviselő jelen van. A képviselő-testület ülését megnyitotta. Tóth Péter polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt az elmúlt ülés óta eltel időszakban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről adott tájékoztatót. Kérte az elhangzottak tudomásul vételét, amelyet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselőtestülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vett. Javaslatot tett az ülés napirendjére, amelyet Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatot: 172/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a november 17. napra összehívott ülés napirendjét munkatervétől eltérően - az alábbiak szerint állapítja meg: 1

2 1./ A települési önkormányzat évi költségvetésének módosítása (rendelet-tervezet) Előadó: Tóth Péter polgármester 2./ Önkormányzati képviselők tisztelet díjának megállapítása (rendelet-tervezet) Előadó: Tóth Péter polgármester 3./A település önkormányzat évi költségvetési koncepciója Tájékoztató a évi háromnegyed éves gazdálkodás helyzetéről Előadó: Tóth Péter polgármester 4./ Beszámoló a közművelődési és a könyvtári tevékenységről évi közművelődési program Előadó: Töreky Éva népművelő könyvtáros 5./ Tájékoztató a településen működő társadalmi és non-profit szervezetek tevékenységéről Tájékoztató a Hegyközség munkájáról Előadó: Szijártó Ferenc elnök Tájékoztató a Sportegyesület évi tevékenységéről Előadó: Forgó János elnök Tájékoztató a Balatonedericsért Alapítvány tevékenységéről Előadó: Sütő Imre kuratórium elnöke Tájékoztató a Horgászegyesület tevékenységéről Előadó: Szabad Sándor elnök 6./ Balatonederics község csatornahálózatának üzemeltetésére szerződéskötés a DRV Zrt-vel Előadó: Tóth Péter polgármester 7./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 7.1 DRV Zrt-től részvény átruházás 7.2 DRV Zrt-vel szerződéskötés kiesett támogatás pótlására 7.3 Balatonederics 441/4 hrsz-ú terület térítés menetes átadása 7.4 BognAir Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme 7.5 Balatonederics SC kérelme 2

3 1./ A települési önkormányzat évi költségvetésének módosítása (rendelet-tervezet) Előadó: Tóth Péter polgármester Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző Vajda István pénzügyi ügyintéző (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a Balatonederics Község Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testület tagjai írásban megkapták. Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban. Németh László képviselő elmondta, hogy a rendelet-tervezet 3.. (3) bekezdésében szereplő adat nem egyezik meg a mellékletekben szereplő adatokkal. Kérte ennek javítását. Nagyné Simon Margit körjegyző a rendelet-tervezetben szereplő adatot javította és elnézést kért az elírásért. Egyéb észrevétel hiányában a polgármester elfogadásra ajánlotta az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, mellyel kapcsolatban a képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 8/2010. (XI. 18.) r e n d e l e t é t az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2./ Önkormányzati képviselők tisztelet díjának megállapítása (rendelet-tervezet) Előadó: Tóth Péter polgármester Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a rendelet-tervezetben az önkormányzati képviselők tiszteletdíját Ft/hó összegben állapítaná meg a képviselő-testület. Amennyiben a képviselőtestület a rendeletet elfogadja, akkor számfejtés után azt a képviselő-testület tagjainak kiutalják. Tóth Emilné képviselő elmondta, hogy a tisztelet díjára nem tart igényt, azt önkormányzati feladatokra kívánja felhasználni. Németh László képviselő javasolta kiegészíteni a rendeletet azzal, hogy a képviselőknek lehetőségük legyen arra, hogy felajánlhassák a tiszteletdíjat. 3

4 Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a törvényi felhatalmazás nem terjed ki arra, hogy a megállapított tiszteltdíj felajánlására vonatkozó rendelkezést is tartalmazzon a helyi rendelet. A képviselők részére számfejtett tiszteletdíjat a képviselő felveheti és az általa meghatározott célra fordíthatja. Amennyiben a képviselőknek az volt a szándékuk, hogy a számukra megállapítható tiszteletdíjat valamely feladathoz kötötten használják fel, erről a képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor dönthet. Lehetőség van a rendelet indokolásában rögzíteni, hogy a képviselők ahelyett, hogy tiszteletdíjat állapítottak volna meg, a következő feladatokra fordították az önkormányzat pénzét. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását, mivel minden képviselőnek költséggel, és elfoglaltsággal jár a képviselői tisztség, és az összeg sem jelentős, aminek feléről egy cél érdekében lemondanak. Németh László képviselő elmondta, hogy a felajánlására vonatkozó kezdeményezés nem kötelező jellegű és nem tartja elitélendőket azt sem, ha valaki felveszi a megállapított tiszteltdíjat, hiszen a képviselő-testületi tagok tevékenysége a szabadidejük nagy részét lekötő tevékenység. Annak a lehetőségét azonban biztosítani kell, hogy aki úgy gondolja arról lemondhasson. Molnár Gyula képviselő elmondta, hogy az országban nagy összegeket felvesznek végkielégítésre, és egyéb dolgokra, ehhez képest a Ft/hó nem nagy összeg. Egyéb észrevétel hiányában A polgármester elfogadásra ajánlotta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, mellyel kapcsolatban a képviselőtestület hat igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megalkotta a 9/2010. (XI. 18.) r e n d e l e t é t az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről. (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3./A település önkormányzat évi költségvetési koncepciója Tájékoztató a évi háromnegyed éves gazdálkodás helyzetéről Előadó: Tóth Péter polgármester Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző Vajda István pénzügyi ügyintéző Böde Flóriánné adóügyi ügyintéző (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a határozati javaslatban szerepel, hogy az önkormányzat és költségvetés szervi évre bérfejlesztést az alapilletmények egy havi összegének %-át engedélyezi/ bérfejlesztést nem tervez, illetve a jutalmazásra a személyi illetmények %-ának megfelelő 4

5 összegű előirányzat tervezhető/jutalmazásra előirányzat nem tervezhető. A bizonytalan gazdasági helyzetre való tekintettel ezeket a pontokat javasolta kivenni a határozat javaslatból, a bérfejlesztést, és a jutalmazásra előirányzatot nem tervezni. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait nagymértékben behatárolja a rendelkezésre álló forrás. Amennyiben az önkormányzat a tájház II. ütemére a pályázott összeget elnyeri, annak befejezése áthúzódó beruházásként mindenképpen megvalósítandó. A település fejlesztési célkitűzéseinek megállapításakor az elérendő cél megfogalmazása a legfontosabb. A célok magukban hordozzák azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni azok elérése érdekében. Balatonedericsnek mint Balaton-parti településnek egyik fő vonzereje a turizmus, ami a legszorosabban a strandfürdőhöz kapcsolódik. Fontos, hogy a strand amellett hogy varázsát megtartsa megfeleljen a kor kívánalmainak. Ehhez a vizesblokkok korszerűsítése, felújítása elengedhetetlen. A szezonra való felkészülés keretében a szükséges festési munkák elvégzése ugyanolyan fontossággal bír hogy a megjelenése esztétikus és szép legyen. A park területén jelentkező talajegyenetlenségek kijavítása melyet a magas vízszint okoz tovább nem halasztható feladat. Ehhez szükséges munkák felmérése és a felmérés eredményeképpen a szükséges munkák meghatározása. A munka volumene szükségessé teheti a feladatok ütemezett elvégzését. Balatonba vezető lépcsőkhöz betonozott vagy lapozott járda készítése a balesetbeszélyes bejárat megszüntetése céljából. Nagyon kellemetlen a vízből kijövő fürdőzőknek és egyúttal balesetveszélyes is a felázott, csúszós talajon való közlekedés. Mind a megjelenés, mind a biztonságos közlekedés megkívánja a vízpartig vezető sétány kialakítása a bejárattól, melyet szilárd alapra helyezett Viacolor burkolattal volna célszerű ellátni. Szükségesnek tartaná továbbá, homokos focipálya kialakítását, amelyre várhatóan nagy lesz az érdeklődés különösen a Mozdulj Balaton Mozgalom keretében. Ugyancsak lakossági jelzések alapján szükséges a strandi világítás felülvizsgálata. A nyári időszakban fontos volna megoldani az esti világítást, hiszen népszerű a fürdőzők körében az éjszakai fürdőzés. S ugyancsak régóta húzódó probléma a ravatalozónál a fedett külső ravatalozó hiánya. A következő évben el kell készíteni a ravatalozóhoz előtető tervezése és elkészítése. Ezek a feladatok csak saját forrásból nem valósíthatók meg egy év alatt, így fontos, hogy a pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérjük és éljünk a lehetőségekkel. Kérte a kérdéseket, észrevételeket. Németh László képviselő elmondta, hogy az írásban kiküldött anyag az elhangzott szóbeli kiegészítéssel, mint koncepció elfogadható, a költségvetés pedig még kérdéses hogy fog alakulni. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta kivenni az előterjesztésből a bérfejlesztésre és jutalmazásra vonatkozó a pontokat, és ha lesz lehetőség többlet juttatást megállapítani, akkor a költségvetés készítésekor biztosítanak keretet erre is. Németh László képviselő elmondta, hogy véleménye szerint nincs nagy jelentősége, ha a koncepcióban benn marad ez a két pont. Elmondta továbbá, hogy a személyi jövedelem adó változással vannak akik jobban járnak, és a kisebb keresetűek rosszabbul. Javasolta az olyan szintű emelést, hogy ne járjon rosszabbul senki. Stróh Antal képviselő elmondta, hogy nem ért egyet a fizetések emelésével. Tóth Péter polgármester a költségvetési koncepció terv jellegére hivatkozva elmondta, hogy ha a tervezésnél nem vesznek figyelembe bérfejlesztésre vonatkozó előírást, a költségvetés még tartalmazhatja azt. A gazdasági lehetőség függvényében tervezett felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban elmondta, hogy gazdasági lehetőség esetén azt a területet kellene fejleszteni, amiből a 5

6 községnek bevétele van. Javasolta évre strandot nem nagy beruházásokkal fejleszteni, amiket ismertetett, és a ravatalozó előtti előtetőt, valamint a évről áthúzódó felhalmozási kiadásokat javasolta elkészíteni. Kérte az észrevételeket, ötleteket. Molnár Gyula képviselő elmondta, hogy figyelni kell a pályázatokat. A stranddal kapcsolatban elmondta, hogy a vizesblokk elkészítését éveken keresztül hajtották maguk előtt. A WC-ben sem volt villany sötétedés után, pedig vendég akkor is van. Tóth Emilné képviselő elmondta, hogy a tiszteletdíját a strandon kívánja felhasználni, mert ezt a célt tartja a következő évben megvalósítandó feladatnak. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta, hogy ravatalozó előtti előteret meg kellene terveztetni, mert pályázat esetén már készen kellene lennie, így van idő a részletes kidolgozásra, és az ötletek, látványtervek megvitatására. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így polgármester kérte a szóbeli kiegészítésekkel az elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 173/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja. A évi költségvetés készítéséhez az alábbi tervezési szempontokat határozza meg: Az önkormányzat évi bevételei megalapozott növelés érdekében módosítja a helyi adók mértékét Felülvizsgálja a bérleti díjakat Felülvizsgálja a csatornaszolgáltatás díját, annak emeléséről a szolgáltató által benyújtott kalkuláció figyelembevételével intézkedik, a csatornahálózat üzemeltetési díját felülvizsgálja. a dologi kiadások tervezésekor a szerkezeti változások felett az ismert áremelkedések hatására tekintettel kell az előirányzatokat meghatározni. Az intézmények létszámkeretét a évi szinten tervezi A felhalmozási felújítási és karbantartási kiadások tervezésénél prioritást élveznek a folyamatban lévő beruházások. A költségvetés készítéséhez a következő felhalmozási kiadások várható költségigényét kell számba venni: Strandi felújítások és fejlesztések Ravatalozó fedett előtér tervezése és kivitelezése 6

7 Tóth Péter polgármester megkérdezte, hogy kíván-e valaki kérdést, észrevételt tenni az önkormányzat évi gazdálkodás ¾-ed éves helyzetéről szóló tájékoztatóhoz. Kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte az előterjesztett tájékoztató elfogadását, mellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 174/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat évi háromnegyed éves gazdálkodásának teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 4./ Beszámoló a közművelődési és a könyvtári tevékenységről évi közművelődési program Előadó: Töreky Éva népművelő könyvtáros Az előterjesztést készítette: Töreky Éva könyvtáros (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester megkérdezte a napirendi pont előadóját, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni előterjesztését. Töreky Éva könyvtáros-közművelődésszervező szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztésben igyekezett átfogó képet adni a könyvtár, és művelődési ház tevékenységéről. Kérdés észrevétel hiányában kérte az előterjesztett beszámoló és közművelődési program elfogadását. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 175/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési és a könyvtári tevékenységről szóló beszámolót és a évi közművelődési programot módosítás nélkül elfogadja. 7

8 5./Tájékoztató a településen működő társadalmi és non-profit szervezetek tevékenységéről 5.1 Tájékoztató a Hegyközség munkájáról Előadó: Szijártó Ferenc Az előterjesztést készítette: Szijártó Ferenc alelnök (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Szijártó Ferenc a hegyközség képviseletében elmondta, hogy az utóbbi években mindig csökkent az állami támogatás a hegyközség irányába, így már nem tud látványosan besegíteni az utak javításába. Majd megköszönte az önkormányzat támogatását, és továbbra is kérte a falu érdekében. 5.2 Tájékoztató a Sportegyesület évi tevékenységéről Előadó: Forgó János elnök Az előterjesztést készítette: Forgó János elnök (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.) Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a beszámolót a képviselő-testület tajgai írásban megkapták. Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést. Forgó János a Sportegyesület elnöke az írásos előterjesztést kiegészítve elmondta, hogy a évben pályázati lehetőségük nem volt. A tervezett feladatokat megvalósították az önkormányzat segítségével. Elmondta tovább, hogy a Sportegyesületnek évben 80 éves jubileumi éve lesz, amit méltóképpen szeretnének megünnepelni az alapító tagok emléke előtt tisztelegve, amihez szintén az önkormányzat segítségét kérte. Megköszönte a évben az önkormányzattól kapott segítséget, majd minden sport szerető polgárt meghívott a Sportegyesület által szervezett szilveszteri bálra. Tóth Péter megköszönte a Sportegyesület elnökének a szóbeli kiegészítését. 5.3 Tájékoztató a Balatonedericsért Alapítvány tevékenységéről Előadó: Sütő Imre kuratórium elnöke Az elterjesztést készítette: Sütő Imre kuratórium elnöke (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.) Tóth Péter polgármester megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot. Sütő Imre kuratórium elnöke elmondta, hogy az írásos előterjesztést nem kívánja szóban kiegészíteni. Tóth Péter polgármester az írásos előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy egy átfogó képet mutató, bővebb tájékoztató, amit megköszönt. 8

9 5.4 Tájékoztató a Horgászegyesület tevékenységéről Előadó: Szabad Sándor elnök (Szóbeli előterjesztés) Tóth Péter polgármester elmondta, a Horgászegyesület elnöke szóban kívánja előterjeszteni a Horgászegyesület tevékenységérő szóló tájékoztatót. Szabad Sándor a Horgászegyesület elnöke elmondta, hogy a képviselő-testület tagjainak eljuttatott egy kiadványt. Elmondta továbbá, hogy első ízben jótékonysági horgászbál került megrendezésre, aminek bevételét, Ft-ot felajánlották a helyi óvoda támogatására. A kapcsolataikkal kapcsolatban elmondta, hogy az egyesület elsődleges célja az önkormányzattal a felhőtlen viszony kialakítása, megtartása, ami az utóbbi 10 évben megvalósult, valamint egymás segítése, támogatása. A versenyeken, rendezvényeken igyekeznek Balatonederics hírnevét öregbíteni. Jó kapcsolatot alakítottak ki a Bakony Balaton Horgászszövetséggel, aminek kapcsán elsimult a halászok és horgászok közötti ellentét is, aminek eredménye a haltelepítések, amit részletesen ismertetett is. Igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani a szomszédos horgászegyesületekkel, valamint a környeztet óvni. A helyi iskolával közösen horgásztanfolyamot rendeztek egy alkalommal, de idei évben nem tudták megvalósítani, mert költségtérítéses lett volna. A tehetséges gyermekeket viszont elküldik a szövetség központi gyerektáborába, aminek egyik vezetője. Az idei évben a MÁV Vagyonkezelő Zrt-től sikerült megszerezni az önkormányzattal közös pályázattal a Kadarka ház bérletét, ami azért jelentős, mert így az egyesület tud pályázni. A Kadarka házat társadalmi munkával, és szerény ráfordítással elkezdték felújítani, ami klubházként, horgász turisztikai centrumot szeretnének kialakítani, amihez kéri az önkormányzat segítő támogatását. Tóth Péter polgármester megköszönte a Horgászegyesület elnökének szóbeli tájékoztatóját, majd megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e a tájékoztatókkal kapcsolatban. Elmondta, hogy reméli a társadalmi és non-profit szervezetekkel a jó munka kapcsolat megmarad, és tovább erősödik. Majd megköszönte Szabad Sándornak a jubileumi kiadványt, amit eljutatott a képviselő-testület tagjainak. Stróh Antal képviselő elmondta, hogy Töreky Éva könyvtáros a beszámolójában összeállított egy rendezvénynaptárt. Javasolta, hogy készüljön egy olyan kinyithatós balatonedericsi kártyanaptár, amin a programok megtalálhatók. Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte az előterjesztett tájékoztatok elfogadását, mellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 176/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyközség munkájáról szóló tájékoztatót, a Balatonedericsért Alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatót, a Sportegyesület évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és megköszöni a évi munkájukat. 9

10 6./ Balatonederics község csatornahálózatának üzemeltetésére szerződéskötés a DRV Zrt-vel Előadó: Tóth Péter polgármester Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester elmondta, hogy Balatonederics község csatornahálózatának üzemeltetésére a DRV Zrt. egy üzemeltetési szerződési ajánlatot küldött, ami január 1-től december 31-ig szól. Amennyiben a képviselő-testület a DRV Zrt-vel nem köt szerződést, úgy csatornahálózat üzemeltetésére koncessziós pályázati eljárást kell lefolytatni. Kérte a kérdéseket, észrevételeket. Farkas Csaba Imre képviselő elmondta, hogy vannak olyan települések, akik pályázati eljárást folytattak le, de rosszabbul jártak, mert azok az üzemeltetők, akik távol vannak akkor is Stróh Antal képviselő elmondta, hogy a DRV Zrt. az országban a legdrágább szolgáltató, és a médiában sem előnyös hírek jelentek meg róluk. Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy azért drága az ivóvíz és csatorna szolgáltatás a Balaton parton, mert csúcsidőbe a lakosság és a fogyasztói létszám többszöröse az állandó népességnek, és a rendszerek csúcsidőszakra lettek tervezve. A nagyobb rendszer nagyobb üzemeltetési költséggel jár. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a csatornahálózat üzemeltetésére a DRV Zrt-vel kössön szerződést. A javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 177/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő csatornahálózat üzemeltetésére a DRV. Zrt-vel kíván szerződést kötni. Megbízza a polgármestert a szerződést kötés előkészítésével. Határidő: december 15. Felelős: Tóth Péter polgármester Nagyné Simon Margit körjegyző 10

11 7./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 7.1 DRV Zrt-től részvény átruházás Tóth Péter polgármester elmondta, hogy DRV Zrt. részvényvásárlással az önkormányzat tulajdonosa lehet. Egy részvény ára Ft. Kérte a javaslatokat. Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy ha a képviselő-testület részvényt vásárol, akkor mint részvénytulajdonosnak nem kötelessége az önkormányzatnak a koncessziós eljárást lefolytatni, hanem dönthet úgy, hogy a tulajdonában lévő céggel végezteti. Tulajdonosnak kell lenni ahhoz is, hogy a pályázatot a DRV Zrt. benyújthassa, amiben állami támogatást kaphat a csatorna és ivóvízdíjra évben ezek a pályázatok e nélkül már nem lesznek benyújthatók. A javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 178/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-től (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) 1 db Ft névértékű részvényt vásárol, a névértékkel megegyező összegben. Felhatalmazza a polgármestert a részvény átruházási szerződés megküldésére. 7.2 DRV Zrt-vel szerződéskötés kiesett támogatás pótlására Tóth Péter polgármester elmondta, hogy az előző képviselő-testület január 20-án tartott testületi ülésén a 11/2010. (I. 20.) számú határozatában döntést hozott, hogy a koncessziós díj terhére átvállalja a lakosság helyett a fennmaradó összeg kifizetését, ezért az önkormányzatnak ki kell fizetnie. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 179/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzemeltető költségeinek és ráfordításainak ellentételezésére vonatkozó megállapodást elfogadja. A megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával és a szolgáltatónak történő megküldésével. Határidő: október 30. Felelős: Tóth Péter polgármester 11

12 7.3 Balatonederics 441/4 hrsz-ú terület térítés menetes átadása Tóth Péter polgármester elmondta, hogy Tóth Lajos, Tóth Lajosné, Nagy Bálint Gábor, Tóthné Dr. Nagy Mária, Garamvölgyi László és Garamvölgyi Lajos megkeresték az önkormányzatot, hogy az osztatlan közös tulajdonban lévő Balatonederics, 441/4 hrsz-ú út művelési ágú területet Balatonederics Község Önkormányzat tulajdonába térítés mentesen átadják. Hozzátette, hogy a képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy térítés mentesen átveszi-e. Molnár Gyula képviselő megkérdezte, hogy az utat a tulajdonosok kimérettetik-e. Nagyné Simon Margit körjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a rendezési terv módosítása után történt a telekalakítás, akkor osztották három részre az ingatlanokat és az út magánútként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. Ha a kitűzések látszanak, akkor egy egyszerű földmérői munka, hogy összevontan a Balaton utcához kerüljön az érintett terület. Németh László képviselő megkérdezte, hogy a közművek kiépítése az úton az önkormányzat feladata lesz-e. Nagyné Simon Margit körjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az útra a bekerülési költséggel egyenlő út építési hozzájárulást állapíthat meg a képviselő-testület, az egyéb közművek kiépítése az építési engedély feltétele. Az Önkormányzat a rákötés lehetőség biztosítja valamennyi ingatlan tekintetében. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta, hogy a határozatban szerepeljen, hogy az önkormányzat a közművek kiépítését nem vállalja fel és az út kialakítására az ingatlantulajdonosok támogatásával 5 éven belül gondoskodik. A javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 180/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Lajos, és Tóth Lajosné Balatonederics, Kossuth u szám alatti lakosok, Nagy Bálint Gábor Keszthely, Georgikon u. 3. szám alatti lakosok, Tóthné Dr. Nagy Mária Letenye, Bajcsi Zsilinszky u. 25. szám alatti lakos, Garamvölgyi László Kaposmérő, József A. u. 37. szám alatti lakos, Garamvölgyi Lajos Balatonederics, Hegyalja u. 11. szám alatti lakos tulajdonát képező Balatonederics, 441/4 hrsz-ú 580m 2 út művelési ágú területet térítés menetesen az önkormányzat tulajdonába átveszi Az ingatlan átvételének feltételei: A terület adás-átvételével kapcsolatos okirat elkészíttetéséről és ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetésről a területet átadó ingatlantulajdonosok saját költségükre gondoskodnak 12

13 A terület birtokbaadásához szükséges földmérési pontok jelöléséről az átadó ingatlantulajdonok kötelesek gondoskodni. Átadó tulajdonosok tudomásul veszik, hogy az építési telkek beépítéséhez szükséges közművek a Balaton utca végpontján állnak rendelkezésre, annak továbbvezetésről az építési engedélyezési eljárásig gondoskodniuk kell Átvevő önkormányzat csapadék víz elvezetéséről és az út kavicsozásáról az ingatlantulajdonosok hozzájárulásával 5 éven belül gondoskodik. Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlantulajdonosokat a képviselő-testület döntéséről értesítse és az átadás átvételre vonatkozó szerződést az érintettekkel megkösse. Határidős: január 31. Felelős: Tóth Péter polgármester 7.4 BognAir Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme Tóth Péter polgármester ismertette a BognAIR Kft. képviseletében Bognár István ügyvezető igazgató kérelmét, melyben Fekete Kastély-Afrika Múzeum és Vasút által határolt területen sárkányrepülő Nem nyilvános fel- és leszállóhely üzemeltetéséhez kérte az önkormányzat hozzájárulását. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte az indítvány elfogadását. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 181/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülte a BognAIR Kft Tapolca, Csokonai u. 6. Balatonederics községben, a Fekete Kastély Afrika Múzeum és Vasút közötti területen Nem nyilvános fel és leszállóhely létesítésével kapcsolatban észrevételt nem tesz. Felhívja a BognAIR Kft figyelmét arra, hogy a területen a tevékenységet a szükséges engedély birtokában folytathatja. A tevékenységgel érintett területek tulajdonosainak hozzájárulásával rendelkeznie kell. A tevékenység a lakosság nyugalmát nem zavarhatja. A képviselő-testület határozatáról a kérelmezőt a polgármester tájékoztatja. Határidő: december 15. Felelős: Tóth Péter polgármester 13

14 7.5 Balatonederics SC kérelme Tóth Péter polgármester ismertette a Balatonederics SC kérelmét, melyben a 2011-es önkormányzati támogatási összegből Ft-ot kérnek átutalni az óévbúcsúztató bál megszervezéséhez. Kérte a kérdéseket, észrevételeket. Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte az indítvány elfogadását. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: évi Belső ellenőrzés terv 182/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülte átutal a Balatonederics SC részére Ft előleget biztosit a évi önkormányzati támogatás terhére. Megbízza a polgármestert, hogy támogatás átadásáról a Sportegyesülettel a szerződést megkösse. Határidő: december 5. Felelős: Tóth Péter polgármester Tóth Péter polgármester elmondta, hogy minden évben belső ellenőrzési tervet kell készíteni. Javasolta az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrzését évben, melyet a Tapolca és Környéke Kistérségi Társulás belső ellenőre ellenőriz. Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte az indítvány elfogadását. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 183/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülte évi belső ellenőrzési ütemtervét az előterjesztésnek megfelelően módosítás nélkül elfogadja. Az ellenőrzési ütemterv teljes szövege a határozat mellékletét képezi. 7.7 Tájékoztatások Tóth Péter polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a rendezvényekről, ünnepélyekről, és megköszönte a rendezők, felkészítő tanárok munkáját, és a közreműködését. Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet a vízvezető árok munkálatairól. Elmondta, hogy a Veszprémi Gizella Múzeum a Szentháromság szobor maradványait elvitte. A képviselő-testület határozatba foglalta, hogy a szobor maradvány tulajdonjogát megtartja. A múzeum igazgatónője tájékoztatta, hogy amennyiben odaajándékozza az önkormányzat a múzeumnak a szobortöredéket, akkor a múzeumot terheli a rekonstruálás, szállítás költsége. Ajándékozás esetén is 14

15 megjelenítik a szobor maradványokon, hogy Balatonederics község ajándéka. Javasolta az ajándékozási szerződés megkötését a múzeummal, majd kérte az észrevételeket. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta, hogy az önkormányzat térítés mentesen adja át a múzeumnak a szobormaradványt. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását. Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 184/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentháromság szobor maradványait térítés mentesen átadja a Veszprémi Gizella Múzeumnak azzal a kikötéssel, hogy amennyiben kiállításra kerül, jelezve legyen rajta, hogy Balatonederics község ajándéka. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Veszprémi Gizella Múzeumot a határozat megküldésével tájékoztassa. 7.7 Falinaptár Tóth Péter polgármester elmondta, hogy eddigi években Balatonederics falinaptára megjelent a vállalkozók elérhetőségeivel. Javasolta évre is elkészíteni a naptárat. Töreky Éva könyvtáros és művelődésszervező tájékoztatásul elmondta, hogy a Kölcsey Nyomdától kért árajánlatot. A évre megjelent naptárhoz hasonló formátumú 600 példányos kiadványra ÁFA összegű árajánlatot kapott. Eddigi években minden vállalkozónak küldtek értesítést, hogy a naptáron feltüntethetik vállalkozásukat 1.500Ft hozzájárulás ellenében, az egyesületek pedig térítés mentesen. Tóth Péter polgármester javasolta, hogy a Kölcsey Nyomda keresse fel a vállalkozókat, akik szerepelni kívánnak a naptáron, és így az önkormányzatnak nem kerülne költségbe. 7.8 Kérdések Németh László képviselő elmondta, hogy az alakuló ülés után jótékonysági hangverseny került megrendezésre. Megkérdezte, hogy mennyi árbevétele volt, és a bevételt hova juttatta el az önkormányzat. Tóth Péter polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a képviselő-testületet tájékoztatni kívánta a jótékonysági rendezvényről, ami egy színvonalas rendezvény volt a templomban, ahol nagyon sokan megjelentek. Az adományokból pedig Ft gyűlt össze, az önkormányzat pedig Ftot ajánlott fel. Az összeget még nem utalták át. Javasolta az adományt elosztani, és átutalni a károsult települések önkormányzatai között a károk enyhítésére. 15

16 Tóth Emilné képviselő elmondta, hogy az adomány összege még valószínűleg emelkedni fog, mivel a jótékonysági hangversenyről CD hangfelvétel is készül, aminek bevételét szintén felajánlják. Egyetértett a polgármester javaslatával, hogy a károsult önkormányzatoknak utalják át az adományokat. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását. Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 185/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a októberben megrendezésre került jótékonysági hangversenyen összegyűjtött adományokat a vörös iszap által sújtott településeknek - Devecser Város Önkormányzatának, Kolontár Község Önkormányzatának és Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a károk enyhítésére átutalja. Németh László képviselő az iskolai előtti árok felújítással kapcsolatban megkérdezte, hogy ki és milyen árajánlatokat nyújtott be. Tóth Péter polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az árajánlatok nyilvánosak, meg lehet tekinteni őket. Hozzátette, hogy az összes balatonedericsi kőműves mestert felkereste. Három árajánlat érkezett, amik közül a legkedvezőbb munkadíjat tevő ajánlata lett elfogadva. A három ajánlattevő: Szabó Zoltán Molnár István és Németh Zoltán vállalkozó volt, akik közül a legkedvezőbb ajánlatot Németh Zoltán nyújtotta be. Egyéb napirendi pontot a képviselő-testület nem tárgyalt, így a polgármester az ülést 20 órakor 50 perckor bezárta. K. m. f. Tóth Péter polgármester Nagyné Simon Margit körjegyző 16

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony!

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! XXI. évfolyam 5. szám Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! 2014. december Advent a csodavárás, a reménység ideje. Ilyenkor bizalomteljes,

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 15-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 15-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 47-154/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. január 31. napján megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. január 31. napján megtartott nyilvános testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. január 31. napján megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelentéti ív szerint Kramár Mihály polgármester:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Ember Kinga Mészárosné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 10-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 10-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-112/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. 23/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 14-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben