J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Ügyiratszám: 20-20/2010. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: , fax: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének november 17-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Jelen voltak: Tóth Péter polgármester, Szijártó Ferenc alpolgármester, Farkas Csaba Imre, Molnár Gyula, Németh László, Stróh Antal, és Tóth Emilné képviselők. Tanácskozási joggal jelen volt: Meghívottként jelen volt: Nagyné Simon Margit körjegyző Töreky Éva könyvtáros és művelődésszervező Sütő Imre Balatonedericsért Alapítvány kuratórium elnöke Szabad Sándor Horgászegyesület elnöke Forgó János Sportegyesület elnöke Varga Jánosné tagintézmény vezető Szabó Mária tagintézmény vezető Tóth Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület ülésének résztvevőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert a hét megválasztott képviselőből hét képviselő jelen van. A képviselő-testület ülését megnyitotta. Tóth Péter polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt az elmúlt ülés óta eltel időszakban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről adott tájékoztatót. Kérte az elhangzottak tudomásul vételét, amelyet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselőtestülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vett. Javaslatot tett az ülés napirendjére, amelyet Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatot: 172/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a november 17. napra összehívott ülés napirendjét munkatervétől eltérően - az alábbiak szerint állapítja meg: 1

2 1./ A települési önkormányzat évi költségvetésének módosítása (rendelet-tervezet) Előadó: Tóth Péter polgármester 2./ Önkormányzati képviselők tisztelet díjának megállapítása (rendelet-tervezet) Előadó: Tóth Péter polgármester 3./A település önkormányzat évi költségvetési koncepciója Tájékoztató a évi háromnegyed éves gazdálkodás helyzetéről Előadó: Tóth Péter polgármester 4./ Beszámoló a közművelődési és a könyvtári tevékenységről évi közművelődési program Előadó: Töreky Éva népművelő könyvtáros 5./ Tájékoztató a településen működő társadalmi és non-profit szervezetek tevékenységéről Tájékoztató a Hegyközség munkájáról Előadó: Szijártó Ferenc elnök Tájékoztató a Sportegyesület évi tevékenységéről Előadó: Forgó János elnök Tájékoztató a Balatonedericsért Alapítvány tevékenységéről Előadó: Sütő Imre kuratórium elnöke Tájékoztató a Horgászegyesület tevékenységéről Előadó: Szabad Sándor elnök 6./ Balatonederics község csatornahálózatának üzemeltetésére szerződéskötés a DRV Zrt-vel Előadó: Tóth Péter polgármester 7./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 7.1 DRV Zrt-től részvény átruházás 7.2 DRV Zrt-vel szerződéskötés kiesett támogatás pótlására 7.3 Balatonederics 441/4 hrsz-ú terület térítés menetes átadása 7.4 BognAir Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme 7.5 Balatonederics SC kérelme 2

3 1./ A települési önkormányzat évi költségvetésének módosítása (rendelet-tervezet) Előadó: Tóth Péter polgármester Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző Vajda István pénzügyi ügyintéző (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a Balatonederics Község Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testület tagjai írásban megkapták. Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban. Németh László képviselő elmondta, hogy a rendelet-tervezet 3.. (3) bekezdésében szereplő adat nem egyezik meg a mellékletekben szereplő adatokkal. Kérte ennek javítását. Nagyné Simon Margit körjegyző a rendelet-tervezetben szereplő adatot javította és elnézést kért az elírásért. Egyéb észrevétel hiányában a polgármester elfogadásra ajánlotta az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, mellyel kapcsolatban a képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 8/2010. (XI. 18.) r e n d e l e t é t az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2./ Önkormányzati képviselők tisztelet díjának megállapítása (rendelet-tervezet) Előadó: Tóth Péter polgármester Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a rendelet-tervezetben az önkormányzati képviselők tiszteletdíját Ft/hó összegben állapítaná meg a képviselő-testület. Amennyiben a képviselőtestület a rendeletet elfogadja, akkor számfejtés után azt a képviselő-testület tagjainak kiutalják. Tóth Emilné képviselő elmondta, hogy a tisztelet díjára nem tart igényt, azt önkormányzati feladatokra kívánja felhasználni. Németh László képviselő javasolta kiegészíteni a rendeletet azzal, hogy a képviselőknek lehetőségük legyen arra, hogy felajánlhassák a tiszteletdíjat. 3

4 Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a törvényi felhatalmazás nem terjed ki arra, hogy a megállapított tiszteltdíj felajánlására vonatkozó rendelkezést is tartalmazzon a helyi rendelet. A képviselők részére számfejtett tiszteletdíjat a képviselő felveheti és az általa meghatározott célra fordíthatja. Amennyiben a képviselőknek az volt a szándékuk, hogy a számukra megállapítható tiszteletdíjat valamely feladathoz kötötten használják fel, erről a képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor dönthet. Lehetőség van a rendelet indokolásában rögzíteni, hogy a képviselők ahelyett, hogy tiszteletdíjat állapítottak volna meg, a következő feladatokra fordították az önkormányzat pénzét. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását, mivel minden képviselőnek költséggel, és elfoglaltsággal jár a képviselői tisztség, és az összeg sem jelentős, aminek feléről egy cél érdekében lemondanak. Németh László képviselő elmondta, hogy a felajánlására vonatkozó kezdeményezés nem kötelező jellegű és nem tartja elitélendőket azt sem, ha valaki felveszi a megállapított tiszteltdíjat, hiszen a képviselő-testületi tagok tevékenysége a szabadidejük nagy részét lekötő tevékenység. Annak a lehetőségét azonban biztosítani kell, hogy aki úgy gondolja arról lemondhasson. Molnár Gyula képviselő elmondta, hogy az országban nagy összegeket felvesznek végkielégítésre, és egyéb dolgokra, ehhez képest a Ft/hó nem nagy összeg. Egyéb észrevétel hiányában A polgármester elfogadásra ajánlotta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, mellyel kapcsolatban a képviselőtestület hat igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megalkotta a 9/2010. (XI. 18.) r e n d e l e t é t az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről. (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3./A település önkormányzat évi költségvetési koncepciója Tájékoztató a évi háromnegyed éves gazdálkodás helyzetéről Előadó: Tóth Péter polgármester Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző Vajda István pénzügyi ügyintéző Böde Flóriánné adóügyi ügyintéző (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a határozati javaslatban szerepel, hogy az önkormányzat és költségvetés szervi évre bérfejlesztést az alapilletmények egy havi összegének %-át engedélyezi/ bérfejlesztést nem tervez, illetve a jutalmazásra a személyi illetmények %-ának megfelelő 4

5 összegű előirányzat tervezhető/jutalmazásra előirányzat nem tervezhető. A bizonytalan gazdasági helyzetre való tekintettel ezeket a pontokat javasolta kivenni a határozat javaslatból, a bérfejlesztést, és a jutalmazásra előirányzatot nem tervezni. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait nagymértékben behatárolja a rendelkezésre álló forrás. Amennyiben az önkormányzat a tájház II. ütemére a pályázott összeget elnyeri, annak befejezése áthúzódó beruházásként mindenképpen megvalósítandó. A település fejlesztési célkitűzéseinek megállapításakor az elérendő cél megfogalmazása a legfontosabb. A célok magukban hordozzák azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni azok elérése érdekében. Balatonedericsnek mint Balaton-parti településnek egyik fő vonzereje a turizmus, ami a legszorosabban a strandfürdőhöz kapcsolódik. Fontos, hogy a strand amellett hogy varázsát megtartsa megfeleljen a kor kívánalmainak. Ehhez a vizesblokkok korszerűsítése, felújítása elengedhetetlen. A szezonra való felkészülés keretében a szükséges festési munkák elvégzése ugyanolyan fontossággal bír hogy a megjelenése esztétikus és szép legyen. A park területén jelentkező talajegyenetlenségek kijavítása melyet a magas vízszint okoz tovább nem halasztható feladat. Ehhez szükséges munkák felmérése és a felmérés eredményeképpen a szükséges munkák meghatározása. A munka volumene szükségessé teheti a feladatok ütemezett elvégzését. Balatonba vezető lépcsőkhöz betonozott vagy lapozott járda készítése a balesetbeszélyes bejárat megszüntetése céljából. Nagyon kellemetlen a vízből kijövő fürdőzőknek és egyúttal balesetveszélyes is a felázott, csúszós talajon való közlekedés. Mind a megjelenés, mind a biztonságos közlekedés megkívánja a vízpartig vezető sétány kialakítása a bejárattól, melyet szilárd alapra helyezett Viacolor burkolattal volna célszerű ellátni. Szükségesnek tartaná továbbá, homokos focipálya kialakítását, amelyre várhatóan nagy lesz az érdeklődés különösen a Mozdulj Balaton Mozgalom keretében. Ugyancsak lakossági jelzések alapján szükséges a strandi világítás felülvizsgálata. A nyári időszakban fontos volna megoldani az esti világítást, hiszen népszerű a fürdőzők körében az éjszakai fürdőzés. S ugyancsak régóta húzódó probléma a ravatalozónál a fedett külső ravatalozó hiánya. A következő évben el kell készíteni a ravatalozóhoz előtető tervezése és elkészítése. Ezek a feladatok csak saját forrásból nem valósíthatók meg egy év alatt, így fontos, hogy a pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérjük és éljünk a lehetőségekkel. Kérte a kérdéseket, észrevételeket. Németh László képviselő elmondta, hogy az írásban kiküldött anyag az elhangzott szóbeli kiegészítéssel, mint koncepció elfogadható, a költségvetés pedig még kérdéses hogy fog alakulni. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta kivenni az előterjesztésből a bérfejlesztésre és jutalmazásra vonatkozó a pontokat, és ha lesz lehetőség többlet juttatást megállapítani, akkor a költségvetés készítésekor biztosítanak keretet erre is. Németh László képviselő elmondta, hogy véleménye szerint nincs nagy jelentősége, ha a koncepcióban benn marad ez a két pont. Elmondta továbbá, hogy a személyi jövedelem adó változással vannak akik jobban járnak, és a kisebb keresetűek rosszabbul. Javasolta az olyan szintű emelést, hogy ne járjon rosszabbul senki. Stróh Antal képviselő elmondta, hogy nem ért egyet a fizetések emelésével. Tóth Péter polgármester a költségvetési koncepció terv jellegére hivatkozva elmondta, hogy ha a tervezésnél nem vesznek figyelembe bérfejlesztésre vonatkozó előírást, a költségvetés még tartalmazhatja azt. A gazdasági lehetőség függvényében tervezett felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban elmondta, hogy gazdasági lehetőség esetén azt a területet kellene fejleszteni, amiből a 5

6 községnek bevétele van. Javasolta évre strandot nem nagy beruházásokkal fejleszteni, amiket ismertetett, és a ravatalozó előtti előtetőt, valamint a évről áthúzódó felhalmozási kiadásokat javasolta elkészíteni. Kérte az észrevételeket, ötleteket. Molnár Gyula képviselő elmondta, hogy figyelni kell a pályázatokat. A stranddal kapcsolatban elmondta, hogy a vizesblokk elkészítését éveken keresztül hajtották maguk előtt. A WC-ben sem volt villany sötétedés után, pedig vendég akkor is van. Tóth Emilné képviselő elmondta, hogy a tiszteletdíját a strandon kívánja felhasználni, mert ezt a célt tartja a következő évben megvalósítandó feladatnak. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta, hogy ravatalozó előtti előteret meg kellene terveztetni, mert pályázat esetén már készen kellene lennie, így van idő a részletes kidolgozásra, és az ötletek, látványtervek megvitatására. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így polgármester kérte a szóbeli kiegészítésekkel az elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 173/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja. A évi költségvetés készítéséhez az alábbi tervezési szempontokat határozza meg: Az önkormányzat évi bevételei megalapozott növelés érdekében módosítja a helyi adók mértékét Felülvizsgálja a bérleti díjakat Felülvizsgálja a csatornaszolgáltatás díját, annak emeléséről a szolgáltató által benyújtott kalkuláció figyelembevételével intézkedik, a csatornahálózat üzemeltetési díját felülvizsgálja. a dologi kiadások tervezésekor a szerkezeti változások felett az ismert áremelkedések hatására tekintettel kell az előirányzatokat meghatározni. Az intézmények létszámkeretét a évi szinten tervezi A felhalmozási felújítási és karbantartási kiadások tervezésénél prioritást élveznek a folyamatban lévő beruházások. A költségvetés készítéséhez a következő felhalmozási kiadások várható költségigényét kell számba venni: Strandi felújítások és fejlesztések Ravatalozó fedett előtér tervezése és kivitelezése 6

7 Tóth Péter polgármester megkérdezte, hogy kíván-e valaki kérdést, észrevételt tenni az önkormányzat évi gazdálkodás ¾-ed éves helyzetéről szóló tájékoztatóhoz. Kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte az előterjesztett tájékoztató elfogadását, mellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 174/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat évi háromnegyed éves gazdálkodásának teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 4./ Beszámoló a közművelődési és a könyvtári tevékenységről évi közművelődési program Előadó: Töreky Éva népművelő könyvtáros Az előterjesztést készítette: Töreky Éva könyvtáros (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester megkérdezte a napirendi pont előadóját, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni előterjesztését. Töreky Éva könyvtáros-közművelődésszervező szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztésben igyekezett átfogó képet adni a könyvtár, és művelődési ház tevékenységéről. Kérdés észrevétel hiányában kérte az előterjesztett beszámoló és közművelődési program elfogadását. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 175/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési és a könyvtári tevékenységről szóló beszámolót és a évi közművelődési programot módosítás nélkül elfogadja. 7

8 5./Tájékoztató a településen működő társadalmi és non-profit szervezetek tevékenységéről 5.1 Tájékoztató a Hegyközség munkájáról Előadó: Szijártó Ferenc Az előterjesztést készítette: Szijártó Ferenc alelnök (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Szijártó Ferenc a hegyközség képviseletében elmondta, hogy az utóbbi években mindig csökkent az állami támogatás a hegyközség irányába, így már nem tud látványosan besegíteni az utak javításába. Majd megköszönte az önkormányzat támogatását, és továbbra is kérte a falu érdekében. 5.2 Tájékoztató a Sportegyesület évi tevékenységéről Előadó: Forgó János elnök Az előterjesztést készítette: Forgó János elnök (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.) Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a beszámolót a képviselő-testület tajgai írásban megkapták. Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést. Forgó János a Sportegyesület elnöke az írásos előterjesztést kiegészítve elmondta, hogy a évben pályázati lehetőségük nem volt. A tervezett feladatokat megvalósították az önkormányzat segítségével. Elmondta tovább, hogy a Sportegyesületnek évben 80 éves jubileumi éve lesz, amit méltóképpen szeretnének megünnepelni az alapító tagok emléke előtt tisztelegve, amihez szintén az önkormányzat segítségét kérte. Megköszönte a évben az önkormányzattól kapott segítséget, majd minden sport szerető polgárt meghívott a Sportegyesület által szervezett szilveszteri bálra. Tóth Péter megköszönte a Sportegyesület elnökének a szóbeli kiegészítését. 5.3 Tájékoztató a Balatonedericsért Alapítvány tevékenységéről Előadó: Sütő Imre kuratórium elnöke Az elterjesztést készítette: Sütő Imre kuratórium elnöke (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.) Tóth Péter polgármester megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot. Sütő Imre kuratórium elnöke elmondta, hogy az írásos előterjesztést nem kívánja szóban kiegészíteni. Tóth Péter polgármester az írásos előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy egy átfogó képet mutató, bővebb tájékoztató, amit megköszönt. 8

9 5.4 Tájékoztató a Horgászegyesület tevékenységéről Előadó: Szabad Sándor elnök (Szóbeli előterjesztés) Tóth Péter polgármester elmondta, a Horgászegyesület elnöke szóban kívánja előterjeszteni a Horgászegyesület tevékenységérő szóló tájékoztatót. Szabad Sándor a Horgászegyesület elnöke elmondta, hogy a képviselő-testület tagjainak eljuttatott egy kiadványt. Elmondta továbbá, hogy első ízben jótékonysági horgászbál került megrendezésre, aminek bevételét, Ft-ot felajánlották a helyi óvoda támogatására. A kapcsolataikkal kapcsolatban elmondta, hogy az egyesület elsődleges célja az önkormányzattal a felhőtlen viszony kialakítása, megtartása, ami az utóbbi 10 évben megvalósult, valamint egymás segítése, támogatása. A versenyeken, rendezvényeken igyekeznek Balatonederics hírnevét öregbíteni. Jó kapcsolatot alakítottak ki a Bakony Balaton Horgászszövetséggel, aminek kapcsán elsimult a halászok és horgászok közötti ellentét is, aminek eredménye a haltelepítések, amit részletesen ismertetett is. Igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani a szomszédos horgászegyesületekkel, valamint a környeztet óvni. A helyi iskolával közösen horgásztanfolyamot rendeztek egy alkalommal, de idei évben nem tudták megvalósítani, mert költségtérítéses lett volna. A tehetséges gyermekeket viszont elküldik a szövetség központi gyerektáborába, aminek egyik vezetője. Az idei évben a MÁV Vagyonkezelő Zrt-től sikerült megszerezni az önkormányzattal közös pályázattal a Kadarka ház bérletét, ami azért jelentős, mert így az egyesület tud pályázni. A Kadarka házat társadalmi munkával, és szerény ráfordítással elkezdték felújítani, ami klubházként, horgász turisztikai centrumot szeretnének kialakítani, amihez kéri az önkormányzat segítő támogatását. Tóth Péter polgármester megköszönte a Horgászegyesület elnökének szóbeli tájékoztatóját, majd megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e a tájékoztatókkal kapcsolatban. Elmondta, hogy reméli a társadalmi és non-profit szervezetekkel a jó munka kapcsolat megmarad, és tovább erősödik. Majd megköszönte Szabad Sándornak a jubileumi kiadványt, amit eljutatott a képviselő-testület tagjainak. Stróh Antal képviselő elmondta, hogy Töreky Éva könyvtáros a beszámolójában összeállított egy rendezvénynaptárt. Javasolta, hogy készüljön egy olyan kinyithatós balatonedericsi kártyanaptár, amin a programok megtalálhatók. Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte az előterjesztett tájékoztatok elfogadását, mellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 176/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyközség munkájáról szóló tájékoztatót, a Balatonedericsért Alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatót, a Sportegyesület évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és megköszöni a évi munkájukat. 9

10 6./ Balatonederics község csatornahálózatának üzemeltetésére szerződéskötés a DRV Zrt-vel Előadó: Tóth Péter polgármester Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester elmondta, hogy Balatonederics község csatornahálózatának üzemeltetésére a DRV Zrt. egy üzemeltetési szerződési ajánlatot küldött, ami január 1-től december 31-ig szól. Amennyiben a képviselő-testület a DRV Zrt-vel nem köt szerződést, úgy csatornahálózat üzemeltetésére koncessziós pályázati eljárást kell lefolytatni. Kérte a kérdéseket, észrevételeket. Farkas Csaba Imre képviselő elmondta, hogy vannak olyan települések, akik pályázati eljárást folytattak le, de rosszabbul jártak, mert azok az üzemeltetők, akik távol vannak akkor is Stróh Antal képviselő elmondta, hogy a DRV Zrt. az országban a legdrágább szolgáltató, és a médiában sem előnyös hírek jelentek meg róluk. Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy azért drága az ivóvíz és csatorna szolgáltatás a Balaton parton, mert csúcsidőbe a lakosság és a fogyasztói létszám többszöröse az állandó népességnek, és a rendszerek csúcsidőszakra lettek tervezve. A nagyobb rendszer nagyobb üzemeltetési költséggel jár. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a csatornahálózat üzemeltetésére a DRV Zrt-vel kössön szerződést. A javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 177/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő csatornahálózat üzemeltetésére a DRV. Zrt-vel kíván szerződést kötni. Megbízza a polgármestert a szerződést kötés előkészítésével. Határidő: december 15. Felelős: Tóth Péter polgármester Nagyné Simon Margit körjegyző 10

11 7./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 7.1 DRV Zrt-től részvény átruházás Tóth Péter polgármester elmondta, hogy DRV Zrt. részvényvásárlással az önkormányzat tulajdonosa lehet. Egy részvény ára Ft. Kérte a javaslatokat. Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy ha a képviselő-testület részvényt vásárol, akkor mint részvénytulajdonosnak nem kötelessége az önkormányzatnak a koncessziós eljárást lefolytatni, hanem dönthet úgy, hogy a tulajdonában lévő céggel végezteti. Tulajdonosnak kell lenni ahhoz is, hogy a pályázatot a DRV Zrt. benyújthassa, amiben állami támogatást kaphat a csatorna és ivóvízdíjra évben ezek a pályázatok e nélkül már nem lesznek benyújthatók. A javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 178/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-től (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) 1 db Ft névértékű részvényt vásárol, a névértékkel megegyező összegben. Felhatalmazza a polgármestert a részvény átruházási szerződés megküldésére. 7.2 DRV Zrt-vel szerződéskötés kiesett támogatás pótlására Tóth Péter polgármester elmondta, hogy az előző képviselő-testület január 20-án tartott testületi ülésén a 11/2010. (I. 20.) számú határozatában döntést hozott, hogy a koncessziós díj terhére átvállalja a lakosság helyett a fennmaradó összeg kifizetését, ezért az önkormányzatnak ki kell fizetnie. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 179/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzemeltető költségeinek és ráfordításainak ellentételezésére vonatkozó megállapodást elfogadja. A megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával és a szolgáltatónak történő megküldésével. Határidő: október 30. Felelős: Tóth Péter polgármester 11

12 7.3 Balatonederics 441/4 hrsz-ú terület térítés menetes átadása Tóth Péter polgármester elmondta, hogy Tóth Lajos, Tóth Lajosné, Nagy Bálint Gábor, Tóthné Dr. Nagy Mária, Garamvölgyi László és Garamvölgyi Lajos megkeresték az önkormányzatot, hogy az osztatlan közös tulajdonban lévő Balatonederics, 441/4 hrsz-ú út művelési ágú területet Balatonederics Község Önkormányzat tulajdonába térítés mentesen átadják. Hozzátette, hogy a képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy térítés mentesen átveszi-e. Molnár Gyula képviselő megkérdezte, hogy az utat a tulajdonosok kimérettetik-e. Nagyné Simon Margit körjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a rendezési terv módosítása után történt a telekalakítás, akkor osztották három részre az ingatlanokat és az út magánútként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. Ha a kitűzések látszanak, akkor egy egyszerű földmérői munka, hogy összevontan a Balaton utcához kerüljön az érintett terület. Németh László képviselő megkérdezte, hogy a közművek kiépítése az úton az önkormányzat feladata lesz-e. Nagyné Simon Margit körjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az útra a bekerülési költséggel egyenlő út építési hozzájárulást állapíthat meg a képviselő-testület, az egyéb közművek kiépítése az építési engedély feltétele. Az Önkormányzat a rákötés lehetőség biztosítja valamennyi ingatlan tekintetében. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta, hogy a határozatban szerepeljen, hogy az önkormányzat a közművek kiépítését nem vállalja fel és az út kialakítására az ingatlantulajdonosok támogatásával 5 éven belül gondoskodik. A javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 180/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Lajos, és Tóth Lajosné Balatonederics, Kossuth u szám alatti lakosok, Nagy Bálint Gábor Keszthely, Georgikon u. 3. szám alatti lakosok, Tóthné Dr. Nagy Mária Letenye, Bajcsi Zsilinszky u. 25. szám alatti lakos, Garamvölgyi László Kaposmérő, József A. u. 37. szám alatti lakos, Garamvölgyi Lajos Balatonederics, Hegyalja u. 11. szám alatti lakos tulajdonát képező Balatonederics, 441/4 hrsz-ú 580m 2 út művelési ágú területet térítés menetesen az önkormányzat tulajdonába átveszi Az ingatlan átvételének feltételei: A terület adás-átvételével kapcsolatos okirat elkészíttetéséről és ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetésről a területet átadó ingatlantulajdonosok saját költségükre gondoskodnak 12

13 A terület birtokbaadásához szükséges földmérési pontok jelöléséről az átadó ingatlantulajdonok kötelesek gondoskodni. Átadó tulajdonosok tudomásul veszik, hogy az építési telkek beépítéséhez szükséges közművek a Balaton utca végpontján állnak rendelkezésre, annak továbbvezetésről az építési engedélyezési eljárásig gondoskodniuk kell Átvevő önkormányzat csapadék víz elvezetéséről és az út kavicsozásáról az ingatlantulajdonosok hozzájárulásával 5 éven belül gondoskodik. Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlantulajdonosokat a képviselő-testület döntéséről értesítse és az átadás átvételre vonatkozó szerződést az érintettekkel megkösse. Határidős: január 31. Felelős: Tóth Péter polgármester 7.4 BognAir Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme Tóth Péter polgármester ismertette a BognAIR Kft. képviseletében Bognár István ügyvezető igazgató kérelmét, melyben Fekete Kastély-Afrika Múzeum és Vasút által határolt területen sárkányrepülő Nem nyilvános fel- és leszállóhely üzemeltetéséhez kérte az önkormányzat hozzájárulását. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte az indítvány elfogadását. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 181/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülte a BognAIR Kft Tapolca, Csokonai u. 6. Balatonederics községben, a Fekete Kastély Afrika Múzeum és Vasút közötti területen Nem nyilvános fel és leszállóhely létesítésével kapcsolatban észrevételt nem tesz. Felhívja a BognAIR Kft figyelmét arra, hogy a területen a tevékenységet a szükséges engedély birtokában folytathatja. A tevékenységgel érintett területek tulajdonosainak hozzájárulásával rendelkeznie kell. A tevékenység a lakosság nyugalmát nem zavarhatja. A képviselő-testület határozatáról a kérelmezőt a polgármester tájékoztatja. Határidő: december 15. Felelős: Tóth Péter polgármester 13

14 7.5 Balatonederics SC kérelme Tóth Péter polgármester ismertette a Balatonederics SC kérelmét, melyben a 2011-es önkormányzati támogatási összegből Ft-ot kérnek átutalni az óévbúcsúztató bál megszervezéséhez. Kérte a kérdéseket, észrevételeket. Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte az indítvány elfogadását. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: évi Belső ellenőrzés terv 182/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülte átutal a Balatonederics SC részére Ft előleget biztosit a évi önkormányzati támogatás terhére. Megbízza a polgármestert, hogy támogatás átadásáról a Sportegyesülettel a szerződést megkösse. Határidő: december 5. Felelős: Tóth Péter polgármester Tóth Péter polgármester elmondta, hogy minden évben belső ellenőrzési tervet kell készíteni. Javasolta az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrzését évben, melyet a Tapolca és Környéke Kistérségi Társulás belső ellenőre ellenőriz. Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte az indítvány elfogadását. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 183/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülte évi belső ellenőrzési ütemtervét az előterjesztésnek megfelelően módosítás nélkül elfogadja. Az ellenőrzési ütemterv teljes szövege a határozat mellékletét képezi. 7.7 Tájékoztatások Tóth Péter polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a rendezvényekről, ünnepélyekről, és megköszönte a rendezők, felkészítő tanárok munkáját, és a közreműködését. Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet a vízvezető árok munkálatairól. Elmondta, hogy a Veszprémi Gizella Múzeum a Szentháromság szobor maradványait elvitte. A képviselő-testület határozatba foglalta, hogy a szobor maradvány tulajdonjogát megtartja. A múzeum igazgatónője tájékoztatta, hogy amennyiben odaajándékozza az önkormányzat a múzeumnak a szobortöredéket, akkor a múzeumot terheli a rekonstruálás, szállítás költsége. Ajándékozás esetén is 14

15 megjelenítik a szobor maradványokon, hogy Balatonederics község ajándéka. Javasolta az ajándékozási szerződés megkötését a múzeummal, majd kérte az észrevételeket. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta, hogy az önkormányzat térítés mentesen adja át a múzeumnak a szobormaradványt. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását. Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 184/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentháromság szobor maradványait térítés mentesen átadja a Veszprémi Gizella Múzeumnak azzal a kikötéssel, hogy amennyiben kiállításra kerül, jelezve legyen rajta, hogy Balatonederics község ajándéka. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Veszprémi Gizella Múzeumot a határozat megküldésével tájékoztassa. 7.7 Falinaptár Tóth Péter polgármester elmondta, hogy eddigi években Balatonederics falinaptára megjelent a vállalkozók elérhetőségeivel. Javasolta évre is elkészíteni a naptárat. Töreky Éva könyvtáros és művelődésszervező tájékoztatásul elmondta, hogy a Kölcsey Nyomdától kért árajánlatot. A évre megjelent naptárhoz hasonló formátumú 600 példányos kiadványra ÁFA összegű árajánlatot kapott. Eddigi években minden vállalkozónak küldtek értesítést, hogy a naptáron feltüntethetik vállalkozásukat 1.500Ft hozzájárulás ellenében, az egyesületek pedig térítés mentesen. Tóth Péter polgármester javasolta, hogy a Kölcsey Nyomda keresse fel a vállalkozókat, akik szerepelni kívánnak a naptáron, és így az önkormányzatnak nem kerülne költségbe. 7.8 Kérdések Németh László képviselő elmondta, hogy az alakuló ülés után jótékonysági hangverseny került megrendezésre. Megkérdezte, hogy mennyi árbevétele volt, és a bevételt hova juttatta el az önkormányzat. Tóth Péter polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a képviselő-testületet tájékoztatni kívánta a jótékonysági rendezvényről, ami egy színvonalas rendezvény volt a templomban, ahol nagyon sokan megjelentek. Az adományokból pedig Ft gyűlt össze, az önkormányzat pedig Ftot ajánlott fel. Az összeget még nem utalták át. Javasolta az adományt elosztani, és átutalni a károsult települések önkormányzatai között a károk enyhítésére. 15

16 Tóth Emilné képviselő elmondta, hogy az adomány összege még valószínűleg emelkedni fog, mivel a jótékonysági hangversenyről CD hangfelvétel is készül, aminek bevételét szintén felajánlják. Egyetértett a polgármester javaslatával, hogy a károsult önkormányzatoknak utalják át az adományokat. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását. Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 185/2010. (XI. 17.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a októberben megrendezésre került jótékonysági hangversenyen összegyűjtött adományokat a vörös iszap által sújtott településeknek - Devecser Város Önkormányzatának, Kolontár Község Önkormányzatának és Somlóvásárhely Község Önkormányzatának a károk enyhítésére átutalja. Németh László képviselő az iskolai előtti árok felújítással kapcsolatban megkérdezte, hogy ki és milyen árajánlatokat nyújtott be. Tóth Péter polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az árajánlatok nyilvánosak, meg lehet tekinteni őket. Hozzátette, hogy az összes balatonedericsi kőműves mestert felkereste. Három árajánlat érkezett, amik közül a legkedvezőbb munkadíjat tevő ajánlata lett elfogadva. A három ajánlattevő: Szabó Zoltán Molnár István és Németh Zoltán vállalkozó volt, akik közül a legkedvezőbb ajánlatot Németh Zoltán nyújtotta be. Egyéb napirendi pontot a képviselő-testület nem tárgyalt, így a polgármester az ülést 20 órakor 50 perckor bezárta. K. m. f. Tóth Péter polgármester Nagyné Simon Margit körjegyző 16

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő Balatonederics Települési Önkormányzat Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. 8311 Nemesvita, Dózsa u. 4. Telefon: 87 466 133, Telefon:

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-23/2011. 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. február 14-én 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. február 14-én 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-3/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA Szám: 645-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Lesence Völgye Általános Iskola közös fenntartására létrejött Közoktatási Intézményfenntartó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének április 27-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének április 27-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2016. április 27-én megtartott testületi ülésén Helye: Toronyi Közös Önkormányzat hivatali helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesencefalu

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. 32/15/1/2013 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. Rendelet: 8/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Szám: 3-3/2008. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 11-én 17 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés módosított napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés módosított napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 18. napján du. 17.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat 2013.november 8-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 52-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-133, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-9/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben