TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI:"

Átírás

1 TARTALOM T A N U L M Á N Y O K Tiszavasvári első óvodáinak története 1888 tól 1945 ig Pethéné Ujhelyi Marianna... 3 Egykor volt diákok Nyíregyházán Dr. Kührner Éva Ő volt az első Szentmihályon Hankó András Dr. Graefl József Komiszár Dénes É V F O R D U L Ó K Ratkó Józsefről Ószabó István Kedves barátaim!... Ratkó József litván irodalmi est megnyitó beszéde H E L Y T Ö R T É N E T I G Y Ű J T E M É N Y E K, T Á J H Á Z A K Kálló megér egy napot! Harsányi Gézáné K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K Gondolatok a könyvtárról Krajnyák Jávor Andrea Szorgalmas Szorgalmatos Ilyés Gábor F Ó K U S Z B A N A C I V I L S Z E R V E Z E T E K Negyedszázados a Kisvárdai Városszépítő Egyesület Néző István A Nyíregyházi Városvédő Egyesület Ilyés Gábor A Kemecsei Városvédő Egyesület Lucza János Beszámoló a brezáni tanulmányútról Dr. Szabó Géza H O N I S M E R E T I K R Ó N I K A január 1. augusztus E SZÁMUNK SZERZŐI: Hankó András nyugdíjas, Tiszavasvári Harsányi Gézáné pedagógus, helytörténész, Nagykálló Ilyés Gábor pedagógus, helytörténész, Nyíregyháza Komiszár Dénes helytörténész, Nyíregyháza Krajnyák Jávor Andrea könyvtáros, Nyíregyháza Dr. Kührner Éva könyvtárvezető, főiskolai docens, Nyíregyháza Lucza János ny. igazgató, Kemecse Néző István könyvtáros, Kisvárda Ószabó István költő, Debrecen Pethéné Ujhelyi Marianna óvodapedagógus, Tiszavasvári Ratkó József ( ) költő, műfordító Dr. Szabó Géza c. főiskolai docens, Nyíregyháza A Honismereti krónika összeállításában közreműködtek: Ilyés Gábor, Jónai Éva, Ladányi András, Mercs István, Mohácsi Endre, Néző István, Tóth Sándor. 1

2 TARIMÉNES A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM * Kiadja: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Honismereti Egyesület Felelős kiadó: Dr. Szabó Géza, az egyesület elnöke Főszerkesztő: Babosi László Szerkesztőbizottság: Ilyés Gábor, Szabó Emese, Tóth Sándor A szerkesztőség címe: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Honismereti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. e mail: A borítón a tiszavasvári óvoda óvodásai és nevelői, valamint Lukács Ilona óvónő kézírása látható. Megjelent a Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának a támogatásával. Tipográfia, címlap és nyomdai előkészítés: Varga Gábor Nyomtatás: FUZYON nyomda, Nyíregyháza 2

3 T A N U L M Á N Y O K PETHÉNÉ UJHELYI MARIANNA TISZAVASVÁRI ELSŐ ÓVODÁINAK TÖRTÉNETE 1888-TÓL 1945-IG * Bevezető Az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli és hogy neveli a jövendő generációt. Füst Milán Tiszavasvári óvodái több mint száz éves múlttal büszkélkedhetnek. Tiszavasváriban lakom, itt voltam óvodás, az 1. sz. óvodában. Mióta az eszemet tudom, óvónő akartam lenni. Úgy gondolom, hogy ebben az elhatározásban saját óvodai élményeim meghatározóak voltak. Emlékeimben csak foszlányok maradtak, az udvaron porba rajzolt konyháról, szobáról, s csak azt tudom, nagyon jót játszottunk. Van néhány mondóka, melyekhez ma is egy édes érzés társul és volt egy óvónéni, akit nagyon szerettem. 23 éve óvónő vagyok abban az intézményben, amelybe óvodásként is jártam. Óvónőként úgy gondolom, óvodáink múltjának megismerése fontos a jelen, és a jövő fejlődésének szempontjából is. Érdekes és tanulságos hogyan, milyen körülmények között végezték munkájukat elődeink. Útkeresésük, tapasztalataik tették lehetővé azt, hogy óvodáinkban színvonalas nevelőmunka alakulhatott ki. * A évi helytörténeti pályázat 2. helyezett pályamunkája. 3

4 Hogyan és miért alakult az akkori Szentmihály községben, a mai Tiszavasváriban az első óvoda? Kik voltak, akik segítették a gyermeknevelés eme lehetőségének létrejöttét községünkben? Három óvoda életre hívásának, megnyitásának, és működtetésének adatait gyűjtöttem össze. Óvodáink történetét már többen lejegyezték, de az év előtti időszakról csak nagyon kevés hiteles adat állt rendelkezésünkre. Idézzük hát fel a mai Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény születését, és azoknak az embereknek az emlékét, akik életre keltették. Tiszavasváriról Tiszavasvári Nyíregyházától 28 km távolságra, a nyíri Mezőségben található település. Két település egyesüléséből született. Szent Mihály, nagyközség ( ) E község az orsz. levéltár adatai szerint 1472 ben Szen Mihálytelke néven szerepelt ban az elpusztult települést Lónyai Zsigmond akkori földesura újra felépítette, szabad hajdúkat telepített be. Földesurai Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferencz, gróf Csáki, Pethő, Dogályi, és Dessewfy családok. Ide tartozik: Előhát, Föggő, Kincses, Kashalma, Józsefháza, Lóriháza, Forgáchát, Szőlőslapos, Paulaliget, Takaros és Szorgalmatos puszta. 1 Gazdag határa roppant kiterjedésű, s igen szép búzát terem; rétje sok, legelője pedig több ezer holdakra terjed, de egy részét az árvizek járják, posványos ereiben nádat bőséggel vághat; szőlőskerteket mível, s Tokajra sok kenyeret szokott hordani. 2 Tisza bűd: Az Anjoukori okmánytárban 1347 ben Bödmonostor (Bewdmonustra) név alatt találjuk. Földesurai a Báthoriak, Zeleméryek, Dogály, gróf Dessewfy, Oláh és Korniss családok voltak. Tisza Bűdhöz tartozik: Dankó, Borzikhát, és Laposhát puszta. 3 Határa gazdag termékenységű fekete homok; legelője 6000 holdat foglal el, de ezt az árvizek járják, s az itt lévő posványos erekben 100,000 kéve nádat vághat évenkint; szőlőskertjei vannak ig két település volt: Tiszabűd és Szentmihály néven, 1906 től Szentmihály a Bűdszentmihály nevet viselte ban Debrecen felől kiépült a vasútvonal, amely később Tiszalökig is eljutott. A természeti katasztrófák nem kerülték el ezt a vidéket sem: 1888 ban árvíz pusztított, telén a fokos hidegben az őszi vetés kifagyott, a parasztokra ínséges idő 1 Borovszky Samu: Szabolcs vármegye. Budapest, Apolló Társaság Fényes Elek: Magyarország Geographiai Szótára. II. kötet. Nyomatott Kozma Vazulnál Pesten, Borovszky i. m Fényes i. m. 4

5 szak következett. A helyzetet a világgazdasági válság hatása is súlyosbította. Az emberek éheztek, nem volt munkájuk, elégedetlenek voltak ben már teljesen összeépült a két község, egyesülésükből született Bűdszentmihály ben a község a Tiszavasvári nevet kapta Vasvári Pál emlékére, aki Tiszabűdön született től nagyközség, 1986 ban kapott városi rangot. Településünk lakói számára nagy jelentőségű volt az 1929 ben épült Alkaloida Vegyészeti Gyár melyet Kabay János alapított. A gyár eleinte 100 embert foglalkoztatott, majd fénykorában mintegy 2000 ember megélhetését biztosította. 7 Tiszavasváriban jelenleg egy bölcsőde, 5 óvoda, 3 általános iskola, egy szakközépiskola, és egy gimnázium működik. 5 Gombás András: Lapok Tiszavasvári történetéből I. Nyíregyháza, Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. II. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, Magyarország Megyei kézikönyvei 15. 5

6 Magyar óvodatörténet Az első hazai óvodát Brunszvik Teréz nyitotta meg 1828 ban, a krisztinavárosi Mikó utcában Angyalkert néven. Ezt hamarosan még kettő követte a Várban és a Vízivárosban. Az intézmény első az egész Habsburg Birodalomban, és az elsők között van az európai kontinensen. 8 A magyar óvodaügy történetének fontos állomása a Kisdedóvó Intézeteket Magyarországon Terjesztő Egyesület megalakulása 1836 ban. Ez a szervezet vállalta magára az óvodák szervezését, és fenntartását. Működésük eredményeképp, az óvodák száma 1848 ig 89 re emelkedett hazánkban. Az első falusi kisdedóvó intézetet Bezerédy Amália 1836 ban a Tolna megyei Hidjapusztán alapította uradalmi cselédek gyermekei számára. Kislánya, Flóri is ebbe az óvodába járt a szegény gyermekekkel. Az óvodai nevelést a Kisdedóvó Intézeteket Magyarországon Terjesztő Egyesület irányította. Wargha István volt az egyesület első igazgatója, majd posztját Ney Ferenc látta el. Ney Ferenc Wargha István tervezetét módosította, kiegészítette, összeállította az óvóképző új szabályzatát, keretbe foglalta annak tantervét. Kijelölte az óvoda helyét a nevelés rendszerében. Hangsúlyozta, hogy az óvoda nem iskola, hanem nevelőintézmény. Tőle származik az óvoda kifejezés is ben Rapos József került az intézet élére. Javasolta a bölcsődék és az óvodák összevonását egy új intézményben, melyet alapneveldének nevezett, az iskolaköteleskor előtti időszakot pedig alapnevelésnek. Ez a javaslat, mely az adott történelmitársadalmi helyzetben előre haladást jelentett volna, nem volt megvalósítható. Az Országos Kisdedóvó Egyesület megalakulása után ellátta az óvodák irányításának feladatát. 9 Az évi Eötvös féle népoktatási törvény kibocsátását követően történt változás az oktatás területén. Báró Eötvös József az egykori Vallás és Közoktatási Minisztérium vezetőjének törvényjavaslata Magyarország első népoktatási törvénye, mely a maga nevében Európa több más országát is megelőzte. 10 Eötvös József az évi népoktatási törvény tárgyalásakor ismét napirendre tűzte az óvodák ügyét is, az országgyűlés azonban kirekesztette az óvodákat a népoktatás egészéből, s bár 1870 ben ismét kísérletet tett a rendezésre, a javaslat hamarosan lekerült a napirendről. 11 Eötvös József a népiskoláztatás ügye mellett az óvodák kérdésének is nagy figyelmet szentelt, azonban 1870 es törvényjavaslatának véghezvitelében halála megakadályozta. 8 Dániel Anna: Teréz küldetése. Kossuth könyvkiadó, Budapest, Komlósi Sándor: Neveléstörténeti Olvasókönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, Rendelkezett az iskolakötelezettségről, ami a 6 12 éves korú gyermekek iskolába járatására kötelezte a szülőket, pénzbüntetés terhe mellett. Az igazoltan szegény szülők gyermekei számára tandíjmentességet tett lehetővé. 11 Kövér Sándorné: Az értelmi nevelés története óvodáinkban között. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest,

7 1876 ban Liptószentmártonban alakult az első állami óvoda ig hazánkban 89 óvoda alakult, a kiegyezésig ez a szám 97 re emelkedett. A kiegyezés után felgyorsuló tőkés fejlődés miatt sürgőssé vált az óvodaügy állami rendezése. A burzsoá állam a fenntartás költségeit csak politikai indokok alapján volt hajlandó vállalni. A magyar nyelvű óvodai neveléstől várták el a nemzetiségi, felekezeti és az osztálykülönbség okozta széthúzás megszűnését, egységes nemzeti szellem kialakítását. Ilyen feltételek között szavazta meg a parlament a kisdedóvásról szóló évi XV. törvénycikket. 12 Célként a munka miatt távollévő anyák 3 6 éves gyermekeinek gondozását, óvását jelölte meg, kizárva az oktatás feladatait. Rendelkezett az óvodák felállításának feltételeiről, vezetéséről. Annak érdekében, hogy érvényesüljön az uralkodó osztály kitűzött célja, mely szerint az óvodák nemzetegyesítő szerepüknek megfeleljenek, törvény írta elő a kötelező óvodába járást. Ezt a rendelkezést azonban elegendő óvoda hiányában nem lehetett megvalósítani. A nemzeti egység megteremtése érdekében a felekezeti jelleg nélküli állami és községi óvodák számát növelte. A törvény határozottan leszögezte: az óvodákban sem vallásoktatásnak, sem felekezeti különbségnek nincs helye. Az álláspont haladó jellegű volt, megőrizte az óvodák világi jellegét. Az óvodai nevelés állami ügy lett, az óvodák száma jelentősen nőtt, 1914 ben már mintegy 2000 óvoda működött hazánkban. 1. Minden községben és tanyán, ahol legalább 20 olyan 3 6 éves gyerek van, aki kellő házi gondozásban nem létesül, kisdedóvodát kell állítani. Ahol 20 nál kevesebb, de legalább 10 az ilyen gyermekek száma, ott kisded menhelyet kell létesíteni. Az ilyen intézetek létesítése elsősorban a község, másodsorban az állam kötelessége A törvény rendelkezett az óvónőképzésről is. Az óvónőképző intézetekbe a polgári iskola, vagy a gimnázium négy osztályának elvégzése után jelentkezhettek leányok és fiúk. A felvétel alapja az egészséges, ép testalkat, zenei hallás, a 14. életév betöltése volt. A kétéves képzés során a közismereti és készség tárgyak mellett neveléstani ismereteket oktattak, hospitálásokat szerveztek a képzők mellett felállított mintaóvodákban. Az elméleti, és gyakorlati képesítő vizsga után tapasztalt óvónő mellett végeztek pedagógiai munkát 18 éves korukig, amiért óvóképesítő oklevelet kaptak. A törvény előírásai alapján az óvodákban csak szakképzett óvónő volt alkalmazható novemberében a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium rendeletben tette közzé a közoktatás gyökeres átalakításának programját, melynek az óvoda korabeli nevén játékiskola a 3 6 éves korú gyermekek számára az egységes oktatási intézményrendszer egyik eleme volt A kisdedóvás feladata a 3 6 éves gyermekeket egyfelől ápolás és gondozás által a szülők távollétében érhető veszélyektől óvni; másfelől rendre és tisztaságra szoktatás, valamint ügyességöknek, értelmüknek és kedélyüknek korukhoz mért fejlesztése által őket testi, szellemi és erkölcsi fejlődésükben elősegíteni. Az évi XXXVIII.tc. által az elemi népiskolák feladatául megjelölt tanításnak a kisdedóvásban helye nincs. In: Neveléstörténeti Olvasókönyv, Neveléstörténeti Olvasókönyv,

8 A Tanácsköztársaság az óvodát nevelési intézménnyé tette, melynek nemcsak óvó, gondozó feladatai vannak, hanem a szocialista, közösségi szellemű nevelést is meg kell alapoznia, elsősorban a játék, a munka megszerettetése útján. A Horthy rendszer túlzsúfolt óvodáiban a hazafias, valláserkölcsi nevelés érvényesült, a magánóvodákban a Montessori rendszer hódított után kerül sor az óvodahálózat tervszerű fejlesztésére, a nevelőmunka feltételeinek javítására. A kisdedóvási osztály a Népjóléti Minisztériumban működött. Az évi államosítás megalapozta az egységes szocialista szellemű nevelőmunkát ban 1140 óvodát tartottak számon hazánkban. Ez a szám 1962 ben 3057 re emelkedett. 15 Az első szentmihályi óvoda története Szentmihályon az óvoda megnyitásának gondolatát első ízben 1844 ben Borsányi Bors János volt református lelkész vetette fel, de megfelelő pénz hiányában a megvalósítása elmaradt. 16 A szentmihályi képviseleti gyűlés 1885 től foglalkozott az óvoda létrehozásának gondolatával, főként a királyi tanfelügyelő és a törvény előírásainak hatására. Lelkes tanfelügyelői a vármegyének: Tokaji Nagy Lajos, Kiss József bejárják kerületüket, a törvényre való hivatkozással buzdítanak, tanácsolnak 17 Az augusztus 3 án jegyzett Szentmihály községi képviseleti gyűlés jegyzőkönyvében ezt olvashatjuk: Olvastatott Kir. Tanfelügyelő úrnak a községben felállítandó kisdedóvoda létesítése tárgyában az elöljárósághoz intézett 679/65 sz. felhívása. Erre vonatkozólag, mint külön is megkeresett, iskolaigazgatói jogánál fogva Dr. Kösztler Lajos képv. tag előterjesztésében fejtegetvén ezen intézet úgy hasznosságágát, mint szükségességét, és miután ezen kisdedóvoda felállítására a község terjedelme, népessége és műveltségénél fogva is kötelezve van, erre a községet a Kir. Tanfelügyelő előterjesztése folytán a Sz. megye bizottsága is serkentette és utasította: ( ) A kisdedóvó Intézetnek felállítása elvben elfogadtatik. H. Pethe Gábor községi bíró mint a helybeli takarék magtár elnöke, hogy egy rövid időn meghívandó értekezletben e tárgyra vonatkozólag a társulat véleményét kikérve egy újból összehivandó képv. gyűlésben az eredményről jelentést tenni szíveskedjék fent tartván jogát a község ez ügyben az Intézet létesítésének hozzá járulásához november 2 án Szentmihály községben megalakult az óvoda felügyelő bizottság a tanfelügyelő úr kisdedóvoda létesítését szorgalmazó átiratának hatására: ( ) 14 Montessori Mária módszere: megadni azokat az eszközöket, amelyek segítségével a gyermek képességei kibontakozhatnak Montessori Mária: Módszerem kézikönyve. Budapest, Kurucz Dezső: Óvodák a számok tükrében. Óvodai Nevelés XXVI. évf., május 16 Tiszavasvári református egyházának története. Debrecen, Borovszky i. m SZSZBMÖL V.B kötet 8

9 Mennyiben ezen ügy a képv. Testületnek f. év auguszt. 3 án II. szám alatt kelt határozatával elvben elfogadtatott: H. Pethe Gábor bíró Ikt. Tóth Miklós, Papp Ferenc, Virág Mihály, Horváth Péter, Helfenson Sámuel, Lukács Ferenc, és Dr. Kösztler Lajos képv. tagok bizottsági tagokul kijelöltetnek és felkéretnek, hogy ezen Intézet létesítése iránt a szükséges intézkedéseket megtenni, s erről a gyűlésnek előterjesztést tenni szíveskedjenek ban Szentmihályon árvíz pusztított, ami nemcsak a község lakóinak életét keserítette meg, hanem az óvoda megnyitását is késleltette. Az július 15 én keltezett képviseleti gyűlés jegyzőkönyvében ez található: Képviselő testület Kisdedóvoda létesítését ez alkalommal is elvben pártolja, hogy ennek megvalósításán már a múlt évben is működött vázolja azon körülmény mikoris a községi magtár alap felezésben a célra lett megnyerve. Amenynyiben azon alap a cél kivitelezésére még nagyon csekély és mert az is egyeseknél kint van ennek egyáltaláni rendezése egyebekrőli behajtása v. állami szükségessé úri szinten időt igényel. Tekintve a jelen viszonyokat akadályokba is ütközik. Hogy pedig ezen intézmény megvalósíthassék, múlhatalanul szükséges mire tekintve a jelen állapotokat amikor a község az uralkodó árvíz által súlytva tetemes adósságokat csinált egyáltalán kilátás nincsen. Mihelyst azonban a képviselő testület a Kisdedóvó javára átadott magtári alap és az egyesek kegyes adományából befolyó összegek mennyiségével tisztába lesz, a Kisdedóvó létesítése iránt a megfelelő intézkedéseket megtenni fogja. Kiemeli itten képviselő testület miszerint a községben a nyári szünidő tartamára az iskolai helyiségekben Kisdedóvoda, illetőleg gyermekmenhely a tanító úrnak felügyelete mellett felállítva lett november 3 án kelt bejegyzés az óvoda létrejöttét sürgető vármegyei határozatot jegyzi: Olvastatott Szabolcs vármegy. Közigazgat. Bizotts. 1027/89 kb szám alatt Kisdedóvodák ügyében hozott határozata valamint a járási főszolgabíró úrnak 1893/89kb számú ugyanezen ügyre vonatkozó rendelete. A felolvasott határozat és rendelet tudomás vétele mellett gyűlés a községi kisdedóvoda szükségességét elvben már előbbi határozatával magáévá tevén, az ugyan akkor kiküldött bizottság egybe hívása és a tervezett elkészítés és beadására a főbíró utasíttatik. 21 Az évi XV. törvénycikk, az első óvodai törvény minden olyan települést kötelezett óvoda létesítésére, ahol 20 feletti az óvodás korúak száma február 7 én kelt bejegyzés a képviseleti gyűlés III. száma bizonyítja, hogy az óvoda felállítása érdekében mindeddig nem történt semmi, ez a gyűlés is javaslatok, tervezetek elkészítésére kéri fel a kijelölt képviselőket július 16 án a képviseleti gyűlés tanfelügyelői felszólításra első számú feladatként foglalkozik a kisdedóvó létesítésének kérdésével, s javaslat érkezik az óvoda helyiség gondjának megoldására: A felolvasott közigazgatási bizottsági határozat és a kir. tanfelügyelői rendeletnek tárgyalása kezdetén H. Pethe István képviseleti tag előterjeszti miszerint ő hajlandó Belsőségén lévő gazdasági épületét kisdedóvodának átalakítani olyképpen, hogy a célnak megfelelő legyen s ezen épület és a hozzá tartozó kertrész évente 200 Kr házbért kíván. 19 SZSZBMÖL V.B kötet 20 SZSZBMÖL V.B kötet 21 SZSZBMÖL V.B kötet 9

10 Képviselőtestület által a fent hivatkozott közig. bizott. Határozat és Kir. tanfelügyelői rendeletek amidőn tudomásul vétetik egyszersmint a H. Pethe István képvis. tag ajánlása is elfogadtatik tekintettel azzal: hogy községünk nehéz anyagi viszonya miatt egy Kisdedóvoda helyiséget tulajdonjogilag vásárolni nem képes e czélra egy alkalmas helyiségnek a kibérlése szükségessé vált miért is amennyiben ily alkalmas helyiség a községben ezidő szerint bérbeadó nincsen megbízatik az elöljáróság a már kinevezett 5 ös bizottság hogy a H. Pethe István úr által ajánlásba hozott helyiséget vizsgálják meg ha az a törvény kívánalmainak megfelelőleg illető által átalakíttatni fog vele a szerződés 6. évre évi 200Kr bér fizetése mellett kössék meg október 1 én kelt 13/890sz. jegyzőkönyvi bejegyzés tanúsítja a Kisdedóvoda helyiség kibérlésére vonatkozó kiküldött bizottság és H. Pethe István között 6 évre évi 200 Kr. bér mellett kötött bérszerződés gyűlés többsége által elfogadtatott november 19 én kelt Képviselőtestületi gyűlésen az óvoda fenntartás költségeiről rendelkeznek: Elöljáróság beterjeszti a Kisdedóvoda évi pénzköltség előirányzatát mely szerint a kiadás 750 Kr Bevételi alap semmi, így a fizetendő összeg 750 Kr teszen ki, s hogy ezen költség előirányzat 15 napi közszemlére kitéve és meghírdetve vala. Homolay Gyula képv. tag hogy a képviseletnek tett azon ígéretét, hogy a kisdedóvoda jövő évi költsége a közösséget megterhelni nem fogja beváltandó: Bejelenti, hogy a fiatalság által leginkább táncmulatság és adományokból a takarék pénztárban 332Kr van elhelyezve, melyet alapítók e czélra létesítettek, s azt átengedik, továbbra a községnek e czélra elhelyezve lévő takarékbetétje 90, 02 Kr összesen 422, 08 Kr tavaly és előre nem látható adomány és járulékokból rendelhető bevétel 100Kr ezek szerint fizetendő hiány 227,92 Kr mely az összes adók 10% kivetésével nyer fedezetet. Gyűlés a beterjesztett a községi kisdedóvoda fenntartására vonatkozó pénzköltség előirányzatot a fentebbi inditvány alapján : nevezett 522, 08 Kr kiadás 750 Kr és a hiányzó 227, 92 Kr összegnek adók után 10% kivetése mellett elfogadja s annak felterjesztése elöljáróságot utasítja november 26 án kelt Képviseleti gyűlés jegyzőkönyve ismét az óvoda felügyelő bizottság tagjainak megválasztását rögzíti: Jegyző előterjeszti, hogy a mai gyűlés tárgya az XV. törv. értelmében létesített községi kisdedóvoda igazgatása és közvetlen felügyeletére 5 felügyelő bizottsági tag választása.( ) Gyűlés ezen előterjesztés alapján a községi kisdedóvoda felügyelő bizottsági tagjainak: Lukács Ferenc, Homolay Gyula, Sári m Gábor, Dr. Kis Sándor és Helfersohn Sámuel Sztmihályi lakos képv. tagokat egyhangúlag 3 évre megválasztja azon megjegyzéssel, hogy utóbb említett Helfersohn Sámuel ha ezen megválasztását el nem fogadná helyette az alkalommal Hern Miksa Sztmihályi lakost választja meg. 25 Hamarosan döntést hoztak az óvónő személyét illetően is. Jegyzőkönyv Felvétetett Sztmihályon év Deczember hó 5 én a kisdedóvoda felügyelőbizottságának az óvónői állás betöltése tárgyában tartott ülésében. 22 SZSZBMÖL V.B kötet 23 SZSZBMÖL V.B kötet 24 SZSZBMÖL V.B kötet 25 SZSZBMÖL V.B kötet 10

11 Jelen voltak: Kabay József elnök, Lukács Ferencz, Homolay Gyula, Hern Miksa, Dr. Kis Sándor, Dr. Csurgay József felügyelő bizottsági tagok, H. Pethe Gábor főbíró, Horváth Péter, Makai Gábor, Sz Kis János, Nagy f Gábor, Szabó f Sándor, Vajda f. Sándor elöljárósági tagok, Péczeli Sándor h. aljegyző mint jegyzőkönyvvezető. A gyűlés elnökéül Mgs. Kir. Tanfelügyelő úr által Kabay József megbízatván, mint ilyen a gyűlést megnyitottnak nyílvánítja és jegyzőkönyvvezetőül Péczely Sándor h. aljegyzőt megbízza. Egyidejűleg bejelenti, miszerint Kató á Bálint helyett felügyelő bizottsági tagul Dr. Kis Sándor választván meg, utóbbi a törvényben előírt esküt letette, valamint Helfersohn Sámuel helyett aki nagymérvű elfoglaltsága miatt ebbeli kötelességének eleget nem tehet Hern Miksa választván meg szintén felesketve lett. Ezután felolvassa Mgs. Kir. Tanfelügyelő ur 2048/893 számú rendeletét, és kéri a jelenlévőket, hogy annak értelmében elöljáróság közbenjöttével a kisdedóvónői állás betöltése iránt a választást ejtse meg. Bemutatja a pályázó egyén kérvényeit a mellékelt okmányokkal együtt, melyek felolvastatván a pályázók közzül következő jelöltessék kiválasztás alá, mint akik kisdedóvónői állásra képesítő okmányokkal bírnak. n: 1., Szűcs Margit, 2., Mártassy Sarolta, m.: 3., Simon Jolán Minek megtörténtével a titkos szavazás elnök által elrendeltetvén a beadott 13 szavazat közül pályázó jelöltek a következő szavazatot nyerték: 1., Simon Jolán = 2., 2., Szűcs Margit = 9., 3., Mátrassy Sarolta =2., E szerint általános szavazattöbbséggel Szűcs Margit választván meg december 17. én az óvoda felügyelő bizottság kibővült: Lukács Ferenc mint községi választott kisdedóvoda felügyelői tag indítványozta, hogy a megválasztott felügyelőség kibővítessék 5 ről 11 re javaslatot hozza: F. Nyakas Balázs, Kovelka Alajos, Kálmán János, Szalay Béla, Kabay József és Rósenberg Jakab (tanító) Sztmihályi lakosokat. 27 Lukács Ferenc gyógyszerész 1847 ben, Bécsben született, és Bűdszentmihályon halt meg, 1917 ben ben ő alapította az első gyógyszertárat, nevéhez fűződik a postahivatal, az első takarékpénztár, az első Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a műkedvelő színtársulat létrehozása is. 28 Az 1912 től óvónőként dolgozó Lukács Ilona, Lukács Ferenc óvoda felügyelő bizottsági tag lánya így ír az óvoda megalakulásáról visszaemlékezéseiben: 1894 év első felében egy községi tanács gyűlésén Lukács Ferenc helybeli gyógyszerész a többek között azt indítványozta hogy a községnek 3 6 éves korú gyermekei részére létesítsenek egy kisdedóvodát. A jelenlevő közs. tanács tagja helyeselvén az inditványt, megbízták Lukács Ferencet az óvoda felállításának teendőjével, akinek első dolga volt a vall. és közoktatási minisztérium engedélyét megnyerni a községi óvoda felállításához. 26 SZSZBMÖL V.B kötet 27 SZSZBMÖL V.B kötet 28 Gál József: Oktatási intézmények fejlődése Tiszavasváriban 11

12 Az engedély megadása után Lukács Ferenc felkérte a gróf Dessewffy Aurél helybeli földesúr feleségét, gróf Károlyi Pálmát a létesítendő kisdedóvoda védnöknőjévé. A grófnő örömmel fogadta el a felajánlott tisztséget, és a következő évek mindegyikében, az óvoda által rendezett karácsonyi, és évzáró ünnepélyek alkalmából mindig értékes és bőkezű ajándékkal látta el a kicsiket. Lukács Ferenc Lukács Ilona Az óvoda helyiségéül H. Pethe István udvarán levő alsó épületet bérelték ki, amit aztán átalakitottak úgy, hogy a gyerekek részére egy nagyobb terem és egy előszoba jutott, az óvónő lakásául pedig egy szoba, konyha, kamrából álló helyiség lett fenntartva. Miután az óvoda helyiséget a gyerekek részére korszerű bútorokkal ellátták, megalakult az Óvoda Felügyelő Bizottság, melynek tagjai a helybeli kisgazdákból és értelmiségből lett választva. Az óvoda gondnokául H. Pethe Istvánt, elnökéül Lukács Ferencet választották meg, aki ezt a tisztséget haláláig, ápr. 1 ig viselte. Az óvónő fizetése havi részletekben fizetendő évi 800 korona, és 48 korona failletményben, két szobás lakásban lett megállapítva. Így mindennel elkészülve, a Felügyelő Bizottság meghirdette az óvónői állást. A beérkezett pályázók közül Szűcs Margit okl. óvónőt választotta meg a Bizottság. Szűcs Margit a tiszadadai ref. lelkésznek volt a lánya. Óvónő elfoglalván állását, az óvodát 1894 febr. 1én megnyitották. 29 Szűcs Margit óvónőt kisasszonynak szólították a gyermekek. Az óvónő egy dajka segítségével, 45 gyermekkel foglalkozott egy csoportban. A gyermekek térítésmentesen 29 Lukács Ilona leírása 12

13 járhattak az óvodába. Élelmezést nem kaptak, délben hazamentek, majd ebéd után visszamentek az óvodába. 30 Az óvoda igen kedvelt lett a községben. Bizonyítja ezt a képviseleti gyűlés április 22 én kelt jegyzőkönyve, mely XII. számmal foglalkozik az óvoda kérdésével: Lukács Ferenc képv. tag mint kisdedóvoda felügyelőség elnöke a község által felállított községi kisdedóvodába járó gyermekek számára az óvónő által tanítani kötelezhető létszámot már jóval túlhaladta, és még mindig szaporodik úgy, hogy azt a község által rendszeresített okleveles óvónő és dajka oktatni illetve gondozni nem képes, sőt nem is kötelezhető; mint hogy pedig a község nincs oly helyzetbe, hogy az itt szükségessé vált 2 od óvónői állást is rendszeresítsen, a község ez irányban szükséges helyen kérelmezze. 31 Lukács Ilona is említi feljegyzéseiben a gyermeklétszám növekedését: A szép számmal jelentkező gyerekek ovonőt kedves és szeretetre méltó működéséért annyira megszerették, hogy a folyton jelentkező gyerekek létszáma miatt csaknem kicsinek bizonyult az óvoda helyisége január 20 án XI. napirendi pontként a képviseleti gyűlés jegyzőkönyve anyagi nehézségekről tanúskodik: Lukács Ferencz óvoda felügyelő jelenti, hogy a mult évről 150 Kr. fedezetlen hiány merült fel a kisdedóvodánál, kéri a hiánynak község általi fedezését. Képviselet többsége által a kérelem azon okból mert a község által fizetett 1% kimerítve lesz és így a fedezendő hiányra alap ezidő szerint nincsen elutasíttatik március 1 én bővült az óvoda felügyelő bizottság: Olvastatott Lukács Ferenc, mint a községi kisdedóvoda felügyelő bizottság elnökének a képviseléshez intézett abbeli kérelme, hogy a községi kisdedóvoda felügyelő bizottságába még 4 tag megválasztassék. ( ) Komáromy Miklós, Czellér András, ifj. Lövey Sámuel és Adorján Balázs Sztmihályi lakosokat megválasztotta április 21 én az óvoda fenntartása érdekében újabb adóról határozott a testület: 3% pótadó kivetés a községi kisdedóvoda céljaira f. évre. Az elkövetkezendő éveket Lukács Ilona írása alapján ismerhetjük meg: Szűcs Margit 3 évi működés után férjhez menvén, itt hagyta állását. Az ismét megüresedett óvónői állásra jelentkező pályázók közül Polner Mária okl. óvónőt választotta meg a Bizottság. 3 évi itteni működése után Polner Máriát a debreceni gyógypedagógiai óvodához nevezték ki, s az így megüresedett állásra Cikatvicis Kálmán helybeli gőzmalom tulajdonos rokonát Hechter Gizella okl. óvónőt választották meg. Hechter Gizella, később mint Ditzel Béláné 10 évig működött az első községi ovodába, s ezen idő alatt úgy a szülők, mint a gyerekek annyira megkedvelték az óvodát, hogy a magas létszám miatt egy második óvoda felállításáról kellett gondoskodni június 17 én kelt képviselőtestületi gyűlésen az óvónő helyettesének béréről és újabb óvoda felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról döntöttek: Olvastatott a 30 Balogh Péterné: Az óvodák fejlődése Tiszavasváriban SZSZBMÖL V.B kötet 32 Lukács Ilona írása 33 SZSZBMÖL V.B kötet 34 SZSZBMÖL V.B kötet 35 Lukács Ilona írása 13

14 községi óvodafelügyelőségi elnök II/906 számú jelentése, az óvónő betegsége miatt alkalmazott helyettes fizetésének megállapítása iránt. Jelenlevő elnök bejelenti, hogy ezen jelentés beadása óta és ez ügyben a kir. Tanfelügyelőségnél az eljárás folyamatba vétetett: inditványozza, hogy annak elintézéséig a beadvány feletti határozat felfüggesztessék. ( ) Olvastatott a községi óvoda felügyelőségi elnök 12/906 jelentése Molnár Ferenc elhalálozása és Dr. Bleiner Gusztáv eltávozása folytán megüresedett 2 bizottsági tag helyével választás útjáni betöltése tárgyában.( ) A jelentés és az abban tett ajánlat elfogadása mellett gyűlés Nagy Emil gk lelkész és Tóth János ref. s. lelkész községi óvoda felügyelő bizottsági tagokul megválasztja. 36 Az egyház képviselői is felügyelték az óvoda működését. Lukács Ferenc nemcsak az óvoda működését segítette, lelkén viselte és képviselte a helyettes óvónő megfelelő bérezésének ügyét is évi július hó 29 én a közgyűlés jegyzőkönyvi bejegyzése: Gyűlés a helyettes óvónő három havi fizetését 150 koronába megállapítja, annak fele részét az óvoda és az évi számadás kiadási rovatába elszámolni, másik felerészét pedig az előre nem láthatók alapjából fedezni rendeli. 37 Az december 13 i és április 8 i jegyzőkönyvből kiderül: a helyettes óvónő bérének kifizetése gondot jelentett a község számára, s ez a döntés hónapokig is elhúzódott. A II. óvoda megszervezése június 12 én újra tárgyalták a 2. óvoda szervezésének lehetőségét, Szabolcs vármegye Közigazgatási Bizottságának Határozata alapján. A képviselőtestület határozata: Miután a község azon kérelme, hogy a második óvoda állami után szerveztessék a határozatban hivatott 9334/907 számú Minisztériumi leírat szerint fedezet hiányában nem lesz eszközölhető, viszont a község az általa létesített községi óvoda és gazdasági ismétlő iskola fenntartásával a népoktatásra megállapított törvényes százalékot teljesen kihasználja, s tekintettel arra, hogy a község törzsvagyon jövedelem hiánya miatt, rohamosan szaporodó kiadásait 10% ot meghaladó pénzköltség kivetéssel kénytelen fedezni, mely a közeljövőben bekövetkező kataszter és betétszerkesztés költségei által még inkább fokozódni fog mely oknál fogva képtelen a község arra, hogy a második óvodát is ön erejéből létesítse és tarthassa fel. Ebből kifolyólag gyűlés határozatilag kimondja, hogy azon esetben ha a nagyméltóságú vallás és közoktatási m. kir. Miniszter úr a két óvónő fizetését az állam terhére elvállalja, a község hajlandó a két óvoda helyiség és óvónői lakás, valamint a szükséges fenntartási költségről gondoskodni és az óvónők választási jogáról lemond. 38 Az november 12 i képviselőtestületi gyűlésen lejegyezték, hogy a vármegye az óvodához a kért támogatást nem ítélte meg. 36 SZSZBMÖL V.B kötet 37 SZSZBMÖL V.B kötet 38 SZSZBMÖL V.B kötet 14

15 Az február 12. képviselőtestületi gyűlésén kelt bejegyzés tanúsága szerint a vasút a 2. óvoda létesítésére is megoldást jelentett: Elöljáróság jelenti, hogy a község tulajdonát képező 40 Kr. Debrecen hajdúnánási vasútrészvények és 25 számú szelvényei 576 koronára lesznek beváltva; kéri gyűlést, hogy ezen összeg hova fordítása iránt határozni szíveskedjék; ezzel kapcsolatba olvastatott a helybeli óvoda felügyelőség írásban beadott kérvénye, mely szerint ezen összegből a II od állami segéllyel felállítandó óvoda felszerelésére 150 korona kiutalását kéri. Az ezen tárgyban keletkezett felszólalás dr. Rhédey Lajos képv. tag indítványa alapján.( ) Gyűlés az 576 korona vasúti részvény utáni összeget a községháza építési alap gyarapítására tervezi elrendelni oly kikötéssel azonban, hogy a második óvoda tényleges felállítására idejében a kért 150 koronát felszerelés céljára ezen vagy más alapból kiutalja, hogy ezen vasúti részvény szelvényei további beváltási árának hova fordítása felett évenként fog határozni. 39 Az október 3 i képviselőtestületi gyűlésen tovább tárgyalták a második óvoda megnyitásának költségvetését és az óvoda elhelyezésére is javaslat született: A bizottság jelentésével bejelentett költségvetés, valamint Lukács Ferenc tulajdonát képező 281 népsorszámú Házasbelsőségnek, a bizottság által megállapított átalakítás és pótlások teljesítésének kötelezettsége mellett 3 évre évi 600 korona bérfizetés mellett a község általi kibérlését gyűlés egyhangúlag elfogadja és a szerződés megkötésére elöljáróságot felhatalmazza. Ez alkalommal Lukács Ferenc községi óvoda felügyelő bizottsági elnöknek a községben felállított két óvoda létesítése tárgyában hosszú időn át kifejtett ügybuzgalma és fáradozásáért gyűlés jegyzőkönyvi elismerését és köszönetét nyilvánítja, erről őt jegyzőkönyvi kivonaton értesíteni elrendeli. 40 Lukács Ilona írásos emlékei szerint a második óvoda megnyitását Lukács Ferenc személyes kapcsolatainak segítségével intézte el: Az erre vonatkozó kérvényt Lukács Ferenc, mint a Felügyelő Bizottság elnöke, személyesen vitte fel a minisztériumba, ahol akkor, unokaöccse dr. Lukács György volt a közoktatási miniszter, kinek pártfogásával községünk megkapta a második számú kisdedóvodát, melynek ugy a teljes felszerelését, mint az általa kinevezett óvónő javadalmazását az állam vállalta magára. Ez a második számú óvoda a Bajcsy Zsilinszki uton, jelenleg is ott működő óvoda helyiségben kapott elhelyezést, ahova az állam Boczor Jolán okl. óvónőt nevezte ki az évben. 41 Lukács Ilona emlékezése itt valószínűleg nem pontos. A Bajcsy Zsilinszky úti épületet csak később vásárolta meg a község, a II. számú óvoda az október 3 i képviselőtestületi jegyzőkönyv szerint Lukács Ferenc ingatlanában kapott helyet június 19 én a II. óvoda bebútorozása, és felszerelési tárgyai ügyében hozott döntést a testület. A későbbi képviseleti gyűléseken is Lukács Ferenc terjesztette a testület elé az óvoda működtetésével óvónő helyettesítése, óvoda felügyelőségi tagok megválasztása kapcsolatos feladatokat. 39 SZSZBMÖL V.B kötet 40 SZSZBMÖL V.B kötet 41 Lukács Ilona írása 15

16 Az óvodák működése február 23 án kelt bejegyzésből értesülhetünk a H. Pethe Istvántól bérelt I. számú óvoda elhelyezését érintő eseményekről: Olvastatott a főszolgabíró úrnak 347/912 KM. sz. alatt kelt az I ső számú községi ovodára vonatkozó rendelete mely szerint annak helyisége a közegészségügyi követelményeknek megnem felelő, s 8 napon belül már megfelelő helyiségről gondoskodás teendő. ( ) Gyűlés megütközéssel vette tudomásul, hogy az I ső számú községi óvoda helyisége, mely úgy a kir. Tanfelügyelő, mint helyettese által megvizsgálva lett, s 27 éven át is megfelelőnek találtatott most egyszerre és ennyire egészségtelen, és veszélyes volna, hogy rendeltetésének egyáltalán meg nem felelne; azonban mert a czélnak megfelelő helyiség ezidő szerint nem áll rendelkezésre, v csakis új építkezés, vagy átalakítás útján állítható elő, gyűlés utasítja elöljáróságot, hogy az óvoda felügyelőséggel egyetemben intézkedjék, hogy még ezen év folyamán az óvoda részére megfelelő helyiség létesítessék, s erre vonatkozó jelentését sürgősen mutassa be április 14. Úgy tűnik, hogy a képviselő testület az első óvoda elhelyezésére megtalálta a megfelelő megoldást: Bűdszentmihály község képviselő testülete a Bizottság előterjesztése és javaslatát egész terjedelmében és egyhangúlag elfogadja; az I ső számú községi óvoda építését elhatározta, az ezen czélra szolgáló ingatlan vétele tárgyában Virámos Gyuláné Bertozky Annával kötött adás vevési szerződés 4900 korona vételárban a község nevében elfogadja, június 28. Boczor Jolán óvónő továbbképzési igényét jelentette be, melyet a testület elutasított arra hivatkozással, miszerint a miniszteri rendelet az óvónők továbbképzéséről nem rendelkezik. Az I. számú óvoda elhelyezése égető probléma volt, azonban július 28 tól több egymást követő képviseleti gyűlésen nem született megoldás erre, a képviselők hiányzása miatt. Az október 22. i képviseleti gyűlésen ismét megerősítették az óvoda építésének lehetőségét: ( ) hogy a most egy utcában és egymáshoz közel fekvő óvoda a község másik részére helyeztessék át és saját vagyona legyen, a Virámos Gyuláné tulajdonát képező ingatlant mint alkalmasabb fekvésű, mely több utca központjában esik és építésre alkalmas, a községi óvoda részére megvásároltassék, s e tulajdonossal kötött szerződés a község által jóvá hagyatik. 44 Ugyanezen a napon egy újabb előterjesztésben foglalkoztak az óvodák kérdésével: Olvastatott a Bak András bűdszentmihályi lakosnak, a képviselő testülethez intézett beadványa, ingatlanának a község által óvoda részére leendő megvásárlása irányában.( ) Bár képviselő testület által kiküldött Bizottság e tárgyban és annak idején féllel is tárgyalt, a képviselő testület pedig ez alapon és ügyben még április 14 én tartott gyűlésében már határozott, azonban a gyűlés beadványt a véleményezés végett Rhédey Lajos Bálint István, Lukács Ferenc, 42 SZSZBMÖL V.B kötet 43 SZSZBMÖL V.B kötet 44 SZSZBMÖL V.B kötet 16

17 Kovács f Sándor és Nagy Emil képv. tagoknak és a bíró jegyzőnek jelentésük bevárása mellett kiadni rendeli december 27 én tartott közgyűlés drágasági pótlékot 46 szavazott meg az egyre nehezebb megélhetési viszonyokra való tekintettel, a községi írnok, a körállatorvos részére 200 korona, Lukács Ilona községi óvónő számára 80 korona értékben. Ugyanezen a gyűlésen határozták a következőt: Olvastatott Rhédey Lajos képv. tag írásban beadott indítványa, hogy a községi óvoda építés a jelenlegi nehéz pénz út és munkás viszonyokra való tekintetekből ezek enyhüléséig elhalaszthatók. Lukács Ferenc községi óvoda felügyelőbizottsági elnöke bejelenti, hogy a kir. Tanfelügyelő úr által kifogásolt óvoda helyiség bérlete az év végén lejár s miután tulajdonos a helyiséget csak magasabb bér összegért volna hajlandó kiadni, úgy intézkedett, hogy az óvodába járó gyermekek a második óvodába, a mellékterem felhasználásával helyeztessenek el. 47 Az eredeti jegyzőkönyv alapján az I. számú óvoda a II. számú óvodához költözött, mely akkor a Lukács Ferenc tulajdonában lévő a község által bérelt épületben működött. Egyre sürgetőbb feladat volt, hogy a község saját épületet biztosítson az intézménynek február 20 án a Bak András által felajánlott ingatlan óvoda céljára való megvásárlása ismét napirendre került. A vásárlásról való döntéshozatalt március 30 ára tűzték ki: A mai napon kitűzött: Bak András tulajdonát képező Házas belsőségének községi óvoda részére leendő megvásárlása irányában beadott ajánlata felolvastatván, a kiküldött bizottság hozzá járulása mellett elöljáróság előterjeszti, hogy bár a község ezen célra szükséges ingatlant Virámos Gyulánétól megvásárolta, s tudomása szerint ezen vétel a törvény által jóvá hagyva lett: Tekintettel azonban arra, hogy ezen vett ingatlanon még építkezni kellene míg a Bak András háza a bizottság által megjelölt és általa elvállalt átalakítások esetében már ez év második felében használatba vehető, s miután ezen óvodának létesítése a felsőbb hatóság által sürgősnek lett kimondva, mert a két óvoda növendékei ez idő szerint egy épületben van összeszorítva s mert ezen ingatlan nagyobb kiterjesztésű szabad hellyel bír, az épület átalakítás és felemelése mellett úgy az óvoda helyiségek, mint az óvónő lakása a törvényes követelményeknek megfelelő lesz. Bak András pedig kötelezi magát a község által megvásárolt Virámos féle belsőséget a vételár beszámításával, ár illetve cserébe venni: ezek alapján elöljáróság javasolja, hogy a Bak András féle Beltelek a bizottság által megállapított átalakítás és felemeléssel korona értékben a Virámos féle ház vételár bemutatásával a községi óvoda és óvónők lakásául a község által megvásároltassék. ( ) ban a község megvásárolta a volt Bak féle épületet, ide költözött a II. sz. óvoda. A Bak András féle ház a Szabó malom helyén épült. A község a célnak megfelelően át is alakíttatta. Egy csoportban 1 óvónő és 1 dajka foglalkozott, gyermekkel augusztus 3. Lukács Ferenc az általa kiadott helyiség bérleti díjának emelkedéséről tájékoztatta a gyűlést, ami kedvezőtlen fogadtatásra talált: Olvastatott Lukács Ferenc helybeli lakosnak az elöljárósághoz intézet bejelentése, hogy a 2od számú községi óvoda 45 SZSZBMÖL V.B kötet 46 Fizetésemelés, vagy egyszeri bérjuttatás 47 SZSZBMÖL V.B kötet 48 SZSZBMÖL V.B kötet 17

18 részére kibérelt helyiség bérlete f. évi szept 1 én lejár, hogy ezen helyiségért 800 korona évi bérkifizetés mellett hajlandó kiadni. Elöljáróság javasolja, hogy miután arra alkalmas más helyiség nincsen, ezen helyiség az óvoda céljára újból kibéreltessék. ( ) Gyűlés, felállás útjáni többsége a 800 korona évi bér összegét megtagadja. 49 A döntés az I. számú óvoda sorsát befolyásolta. Ez idő szerint a II. számú óvoda helye a Bajcsy Zsilinszky úti Bak féle ingatlanban már biztosítva volt, de az I. számú óvoda elhelyezése még nem volt megoldva. A képviselőtestületi gyűlés jegyzőkönyve szerint a Lukács Ferenc által felajánlott ingatlan bérlését a testület elutasította, Lukács Ilona írása szerint a Vasvári Pál úton bérelt ingatlanban lett elhelyezve. Az első számú községi óvoda óvónője Ditzel Béláné gyenge egészsége miatt 1911 évben nyugalomba vonult. Az így megüresedett állásra a Felügyelő Bizottság egyhangúlag Lukács Ilona okl. óvónőt választotta meg. Mivel a Tanfelügyelő látogatása alkalmával több ízben kifogásolta az első sz. óvoda korszerűtlen helyiségét, az óvodát a Vasvári Pál út 1 szám alatt levő sarokházban helyezték el. Itt működött az óvoda év szept. 1 ig. Ugyanis a háztulajdonos a bérletet felmondta, és így ideiglenesen az óvoda a második sz. államsegélyes óvoda helyiségébe költözöt. Itt Boczor Jolán és Lukács Ilona foglalkoztak a gyerekekkel. 50 Mivel a község anyagi lehetőségei szűkösek voltak, az óvónők bérezéséről a következő előterjesztés született október 26 án: Elöljáróság a 913 évi KL ICM bemutatása és ismertetése mellett előterjeszti, hogy a községi óvónők fizetése ezen törvény által szabályoztatni, ezek kezdőfizetése 1100 korona és 5 évenként emelkedő 2200 koronáig terjeszthető lesz pénz, azon kívül természetben lakás vagy évi lakáspénzben lesz megállapítva, a szolgálati idő szerint esedékes összeg erejéig köteles az óvoda fenntartó kiegészíteni. Amennyiben pedig az óvoda fenntartó az óvónő fizetésének a jelen törvényben megállapított összegek erejéig való kiegészítésére szegénysége miatt nem képes, az óvónő fizetésének államsegélyekkel való kiegészítéséért a Vallás és Közoktatásügyi Miniszter úrhoz folyamodhatik. 51 Az december 28 i képviseleti gyűlés jegyzőkönyve beszámol arról, hogy a község a vasútnak eladott ingatlan vételárát Községi óvoda alap címen kezelte, felhasználásáról a következő határozatot hozta: A megejtett név szerinti szavazás alapján Bűdszentmihály község képviselőtestülete 18 szótöbbséggel a község tulajdonát képező és takarékpénztárilag tett 4336 korona községi alapot az óvoda céljára vásárolt ingatlan vételárra fordítani és felhasználni kimondja azzal, hogy ezen felhasználandó összeg 50%a továbbra is a második óvoda fenntartása költségvetésileg évente biztosítható lesz. 52 A II. számú óvoda felújítása elkezdődött, még hinta is került az udvarra: március 24.: Bemutattatott a községi ovodánál létesítendő illemhely és fáskamra építése tárgyában a helyi iparosok által beadott költségvetés. 49 SZSZBMÖL V.B kötet 50 Lukács Ilona írása 51 SZSZBMÖL V.B kötet 52 SZSZBMÖL V.B kötet 18

19 1914. december 15.: Előterjesztetett a helybeli óvoda felügyelő bizottság előterjesztése a községi óvodánál szükséges ablakok, ajtók javítása, csatorna és járda építés és 100 korona előleg hintaállványzása iránt. 53 Az óvodába járó gyermekek létszáma függött az évszakoktól is. Nyáron több gyermek járt óvodába, télen kevesebb, karácsonytól február 1 ig szünet volt az óvodában április 1 én elhunyt Lukács Ferenc, aki az óvoda sorsát haláláig szívén viselte. Lukács Ferenc halála után az óvodával kapcsolatos feladatok ritkábban kerültek a gyűlések napirendjére. Feloszlott az óvoda felügyelő bizottság is, és az óvodák helyzete sem javult. Lukács Ilona írása szerint az I. számú óvoda csak szeptember 1 ig kapott helyet a Vasvári Pál úti bérelt épületben. A későbbi bejegyzések alátámasztják, hogy ettől az időtől kezdve a két óvoda ismét egy épületben, a Bajcsy Zsilinszky úton, az akkori Ferenc József úton működött tovább szeptember 7.: Olvastatott a községi óvoda felügyelő bizottsági elnök jelentése az I. számú óvoda helység bér lejárta és ennek következtében az óvoda mikénti elhelyezésére vonatkozó javaslata.( ) az ovodának a Ferenc József utcai óvoda helyiségben leendő együttes elhelyezését tudomásul veszi, annak elintézésével a Felügyelő bizottságot megbízza, s elöljáróságot a szükséges kisebb átalakítás végrehajtására felhatalmazza november 13.: az első számú óvoda elhelyezése és az intézmények fűtése is terhet jelentett a község számára: Közgyűlés egyhangúlag hozott határozattal kimondja, hogy az I számu ovodának megfelelő helyiségről már a jelenleg törvényhatósági jóváhagyás alatt álló 59kgy/1920 számú határozattal mikor a Fülep féle ház megszerzését a községháza részére, a jelenlegi községházát pedig az óvoda részére felhasználni intézkedett már határozott s így ezen ügy előterjesztéséig újból nem határozhat. Tüzifát sajnos a községi hivatalos helyiségek fűtésére kitermelendő fából nem adhat át, mert ez is nagyon kevés, hanem hacsak valahonnan fát lehet szerezni, első az iskolák és az óvoda tüzifa szükségletének kielégítése lesz. 55 Az ezen a gyűlésen lejegyzett 59kgy/1920 számú napirendi pont fényt derít az óvodák szomorú helyzetére, miszerint újra együtt, egy helyiségben működött mindkét óvoda, két óvónő foglalkozott a gyermekekkel. A község szeptember 5 én kelt képviselő testületi jegyzőkönyve alapján a képviselő testület döntése alapján kapcsolatba léptek Fülep Jenővel, a tulajdonát képező ház megvétele tárgyában, de ő már a házat Rosenberg Jakabnak adta el. A szerződést azonban a vármegyei Közigazgatási Bizottság Gazdasági Albizottsága elutasította. A község fellebbezésére az ügy a Födművelésügyi Minisztériumba került döntés végett. A házat a község községháza céljára óhajtotta megszerezni, s az akkori községházát felújítva a második óvoda céljára kívánta hasznosítani. A második óvoda helyisége pedig ennek megszerzése esetén a mai községháza megfelelően kijavított és átalakított helyiségeiben helyeztetnék el, mert 2 óvoda volna községünkben, azonban 53 SZSZBMÖL V.B kötet 54 SZSZBMÖL V.B kötet 55 SZSZBMÖL V.B kötet 19

20 mivel csak egy helyiségben van a 2 óvoda ezen egy helyiségben van elhelyezve, a másik óvoda elhelyezésére pedig már a tanfelügyelőség is utasította a községet.( ) a községben burjánzó telekspekuláció miatt az óvoda részére helyiséghez jutni lehetetlen. 56 új helyiség építésére a községnek nem volt anyagi fedezte. Egy április 3 i bejegyzés szerint: A Földművelődésügyi Minisztérium a jóváhagyást megtagadta, de a közgyűlés fellebbezett, mivel ez a ház a község közepén helyezkedett el, és elég nagy is volt községháza céljára. Szüksége van a kérdéses épületre Bűdszentmihály községnek azért is, mert a községben 2 óvoda van névleg, azonban csak egy helyiség két óvónővel van tényleg, úgy hogy a felsőbb hatóságok már utasították a községet, hogy másik óvoda helyiséget is létesítsen, de ezt is teljesen lehetetlen az előbb említett okokból létesíteni június 26 án kelt községi testületi gyűlés bejegyzése szerint az óvodafelügyelő bizottság és az iparostanonc bizottság teendőit is az iskolaszék látta el. 58 Az összevont óvodában azonban változás történt, a személyi és a tárgyi feltételekben is akadtak hiányosságok. Lukács Ilona így emlékszik: Az 1922 ik évben azonban Boczor Jolán óvónő meghalt, és így Lukács Ilona akkor már mint Alföldi Károlyné óvónő egyedül vezette az összevont óvodát. Ugyanakkor a megüresedett óvónői lakásba Alföldi Károlyné beköltözött. Ezen idő alatt az állam a község által fizetett javadalmat kiegészítette havi 200 pengőre. 59 Az július 21 én Bűdszentmihályon kelt községi közgyűlés jegyzőkönyve szerint ismét működött az óvodafelügyelő bizottság: Ajtay Jenő, Bánkövy Kornél, Balázs Andor, Lukács Dezső, Kozma József, Kabay József, Szalay Gyula, Rhédey Lajos, Pintér Károly, Garbai Imre, Herman Sámuel, Lővei Géza, Kató Bálint főbíró, Draviczky László főjegyző. A bizottság tagjainak mandátuma 3 évre szólt. 60 Lukács Ilona írásából: Az óvodai Felügyelő Bizottság Lukács Ferenc elnök halála után, a tagok egyhangú határozata alapján, a volt elnök fényképét, az ovodák megszervezése körüli érdemeiért, megnagyították és ez berámázva, az óvoda játszótermében kapott elhelyezést. Lukács elnök halála után a Bizottság Homolay Gyula helybeli takarékpénztári főkönyvelőt választotta elnökül, lemondása után Szalay Gyula ref. igazgató lett az elnök, majd őutána Ajtár Jenő ref. lelkész, és a Bizottság utolsó elnöke Drávicki László főjegyző lett. Az óvoda gondnokai pedig így következtek: H. Pethe István halála után Szabó F. Károly, akinek gondnoksága alatt megérkezett az állam által küldött második sz. óvoda bútorai, amiket a gondnok, míg az óvoda helyisége elkészül, a saját háza padlásán helyezett el. Egy zivataros napon azonban a villám becsapott a kéménybe, és a padláson levő óvoda bútorok mind elégtek. Így az állam másodszor is megküldte az óvoda bútorait, amit ezuttal már az új óvoda helyiségébe szállítottak. Szabó F. Károly lemondása után Szabó Gábor ref. elemi iskola tanítója lett, 56 SZSZBMÖL V.B kötet 57 SZSZBMÖL V.B kötet 58 Az iskolaszék tagjai: Kató á Bálint, Draviczky László, Rhédey Lajos, Garbai Imre, Sz. Nagy Sándor, Bak József, Balázs Andor, Tóthfalvi Miklós, Kozma József. Póttagok: Hamvas Antal, Bagdi Lajos, Mészáros Miklós, Ondi Sándor, O. Nagy András, Tóth M. Ferenc. SZSZBMÖL V.B kötet 59 Lukács Ilona írása 60 SZSZBMÖL V.B kötet. 20

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének április 7. napján megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének április 7. napján megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 9/2011./IV. 7./ számú kisebbségi határozat Öcsöd Nagyközség Cigány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/ BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 24-én megtartott

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 25-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31 13/2012 sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Önkormányzat képviselő testületének 2012. május 10.-én

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. január 28-án 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2009. január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Balogh Tibor Bodnár János Cseh Béla Dargó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre JEGYZŐKÖNYV amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 2014. év február hó 3. napján 15 óra 11 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg.

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg. Tárgy: A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről. - A képviselő-testület "A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Szalapai Szociális Szövetkezet május 23.-án as kezdettel a Fő utca 39.sz. alatt tartott alakuló közgyűléséről.

Jegyzőkönyv. A Szalapai Szociális Szövetkezet május 23.-án as kezdettel a Fő utca 39.sz. alatt tartott alakuló közgyűléséről. 1 Jegyzőkönyv A Szalapai Szociális Szövetkezet 2013. május 23.-án 17.30-as kezdettel a Fő utca 39.sz. alatt tartott alakuló közgyűléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint: név: Bata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia és Vargáné Fodor Rita

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 10-én 8.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. február 18-án a Petőfiszállási Művelődési Házban megtartott együttes üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: 5 fő képviselő-testületi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben