B/3568. számú beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B/3568. számú beszámoló"

Átírás

1 Magyarország Kormánya B/3568. számú beszámoló az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, március

2 Jogszabályi környezet Az állami vagyongazdálkodás évi jogi kereteit a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.), valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet határozta meg. A Vtv. 3. (1) bekezdése alapján a rábízott vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja, ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik. A beszámoló tárgya a Vtv. hatálya alá tartozó tulajdonosi joggyakorló szervezetek évi állami vagyongazdálkodási tevékenységének bemutatása. Ebbe a körbe tartozik - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., - a külön törvényben kijelölt olyan tulajdonosi joggyakorló szervezetek, amelyeket a külön törvény nem kötelez beszámolni az Országgyűlésnek, valamint - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelettel a évre vonatkozóan kijelölt tulajdonosi joggyakorló szervezetek. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A Vtv. 3. -a alapján az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét ha a törvény eltérően nem rendelkezik az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát az MNV Zrt. útján látja el. Az MNV Zrt. szervezeti-működési keretei Az MNV Zrt. a Magyar Állam által alapított zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság, amely a Vtv.-ben felsorolt, valamint más jogszabályokban meghatározott állami feladatok ellátására jött létre. Az MNV Zrt.-ben a Magyar Állam részvényesi jogait - a Vtv-ben meghatározott kivételekkel - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja. Az MNV Zrt. részvénye forgalomképtelen, alapító okiratának elfogadása a miniszter hatáskörébe tartozik, nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal nem egyesülhet. Megszűnéséről az Országgyűlés törvényben rendelkezhet. Az MNV Zrt. ügyvezetését legfeljebb 7 tagból álló Igazgatóság látja el. Elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki és hívja vissza. Az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését az öt tagból álló Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki és hívja vissza. 1

3 Az MNV Zrt. feladatait központi munkaszervezete és a területi szervezeti egységei (területi irodák) útján látja el. Az MNV Zrt évi átlagos statisztikai állományi létszáma 404 fő volt. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységét az Állami Számvevőszék évente ellenőrzi. Az MNV Zrt. szervezeti felépítése ban a következő volt: Az MNV Zrt. jelentősebb tulajdonosi döntései A üzleti évben az MNV Zrt. működését illetően az Igazgatóság 981 db, a vezérigazgató 579 db határozatot hozott, illetve az állami tulajdonú, vagyonkezelés alatt álló társaságokkal kapcsolatban 698 Alapító határozat született. Az MNV Zrt. Igazgatósága döntött a hatáskörbe tartozó szabályzatokról, a vagyonkezelés alatt álló társaságok közgyűléseire az igazgatósági határozatokat (alapszabály módosítás, javadalmazási szabálymódosítás, évi üzleti terv, valamint a évi beszámoló elfogadása, személyi kérdések) képviselendő mandátumok kerültek kiadásra. 2

4 Az MNV Zrt as üzleti évében is számos olyan, több évre előretekintő, hosszabb távú fejlesztési projekt, beruházás indult meg, melyek az állami vagyon növekedését célozták meg. A évben olyan akvizíciók indultak el az MNV Zrt. közvetett, vagy közvetlen részvételével, melyek elsősorban közszolgáltatások területén működő társaságok megszerzésére irányultak. Az állami tulajdonú társaságok közül az Magyar Villamos Művek Zrt. (a továbbiakban: MVM Zrt.) részesült a legnagyobb tőkeemelésben. A 71 Mrd Ft értékű feltőkésítés tette azt lehetővé, hogy a társaság megvásárolja az EON két gázszektorban működő társaságát, az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedelmi Zrt.-t és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt.-t. A tranzakciót követően az MVM Zrt. befolyása alá kerülhetett a magyar földgáz-tárolás 70%-a, és a magyar földgáz nagykereskedelmi piac mintegy 80%-a. A Remondis magyarországi cégcsoport megvásárlásával és feltőkésítésével a Magyar Állam meghatározó részesedést szerzett a hulladékfeldolgozás szegmensében (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.). A közszolgáltatói szektor társaságai közül folytatódott a Volán társaságok integrációja, rendezésre kerültek a víziközmű társaságok visszapótlási kötelezettségen felüli többletberuházásai. A Nemzeti Ivóvízminőség-javító Programban és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetésiés tisztítási Megvalósítási Programban határidős kötelezettséggel érintett beruházások vannak még hátra az állami tulajdonban lévő vízműveken. A üzleti évben több egyedi beruházás, többéves ingatlanfejlesztési projekt is elindult, mint a Holokauszt Emlékhely, a Rubik kocka kiállítási épület kialakítása, egyelőre ezek előkészületi feladataival. Ingatlanprojekt támogatását szolgálta továbbá a Wipark Kft. (Várkert Bazár), illetve a Millenáris Széllkapu Np. Kft. feltőkésítése. Az év kiemelkedő tranzakciója volt a Richter Gedeon Nyrt. részvényeire átváltoztatható kötvények lejárat előtti megújítása. Az MNV Zrt. 908,3 M Euro értékű új kibocsátású kötvénynyel, a normál állampapír-piaci forrásköltségekhez viszonyítva kedvezőbb feltételekkel refinanszírozta az eredetileg 2014-es lejáratú 833,3 M Euro-s kötvénycsomagot. Immár 20 Mrd Ft feletti vásárlással folytatódott az előző évben indult Nemzeti Eszközkezelő Társaság (a továbbiakban: NET Zrt.) tevékenysége. A NET Zrt. ingatlanvásárlásaira fordított összeg több mint 10-szeresére nőtt a tavalyi évhez képest. Az év során gyorsulhattak fel az új ferencvárosi stadion építésének munkálatai is, valamint befejezés közeli állapotig jutottak az amerikai követség felújítási munkái. Az Igazgatóság minden hónapban tájékoztatást kapott az MNV Zrt. működésének főbb eseményeiről, a bevételekről és kiadásokról, a társaság portfolió gazdálkodási teljesítményéről, illetve az Igazgatóság által meghatározott feladatok végrehajtásáról, minden negyedévben jelentés készült az MNV Zrt. Felügyelő Bizottsága részére a saját és rábízott vagyon gazdálkodásáról. Az Igazgatóság elfogadta az MNV Zrt. saját és rábízott vagyon évi beszámolóját, a rábízott vagyon évi pénzügyi beszámolóját, a saját és rábízott vagyon évi üzleti tervét. 3

5 Folyamatos döntésekkel biztosította az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadását, valamint rendelkezett az RJGY határozatokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorló ellenőrzési rendszere és annak megállapításai Az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését 2013-ban öttagú Felügyelő Bizottság végezte. A Felügyelő Bizottság az állami vagyon feletti ellenőrzését a Magyar Állam, mint tulajdonos részére, a tulajdonos érdekeinek való megfelelőség céljából végzi, jelentéseit minden esetben megküldi az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az Állami Számvevőszék elnöke részére. A Felügyelő Bizottság évi tevékenysége keretében folyamatosan figyelemmel kísérte a nemzetgazdasági szempontból kiemelt társaságok Szerencsejáték Zrt., Volán társaságok, Magyar Villamos Művek, Malév Zrt, Magyar Posta Zrt., MÁV Zrt. tevékenységét. A Felügyelő Bizottság évben meghozott határozatai az alábbi témakörök szerint csoportosíthatók: az FB működésével kapcsolatosan; az MNV Zrt. saját és rábízott vagyona beszámolóiról, jelentéseiről; az MNV Zrt. saját vagyon üzleti és a rábízott vagyon vagyonkezelési terve véleményezése; az MNV Zrt. Mt a hatálya alá tartozó munkavállalók premizálásával kapcsolatosan; az MNV Zrt. saját és hozzárendelt vagyonának működtetésére vonatkozóan. Az Ellenőrzési Igazgatóság a Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenységét segítő, függetlenített belső ellenőrzési feladatok mellett ellátja az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos tulajdonosi ellenőrzési feladatokat, valamint a függetlenített vezetői ellenőrzési tevékenységet is. Az Ellenőrzési Igazgatóság függetlenségét biztosítja, hogy az MNV Zrt. szervezeti felépítésében közvetlenül a Felügyelő Bizottság, illetve a vezérigazgató alá tartozik, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatnak azon rendelkezésre, mely szerint az Ellenőrzési Igazgatóság vezetője és munkatársai az ellenőrzési tevékenységük végzése során szakmai álláspontjuk tekintetében nem utasíthatók. Folytatódott a évben is a évben bevezetett, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100 %-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok részére kiadott Alapítói Határozatok rendszerszerű ellenőrzése, valamint a társaságok felügyelő bizottságainak és belső ellenőrzéseik munkájának nyomon követése. A lefolytatott vizsgálatok többsége a MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságoknál elrendelt célvizsgálat volt. Témavizsgálat került lefolytatásra egyes mintavételezéssel kiválasztott központi költségvetési szerv vagyonkezelőknél és egyéb vagyonkezelőknél az általuk meghatalmazás alapján kötött szerződések és kiadott tulajdonosi hozzájárulások vonatkozásában. A továbbiakban megvalósítandó célként került meghatározásra a vagyonkezelők állami vagyonnal való gazdálkodásának, a vagyonkezelési szerződésben foglalt kötelezettségei betartásának ellenőrzése. 4

6 A évben lezárt tulajdonosi ellenőrzések néhány példaként említhető javaslata, továbbá azok realizálására vonatkozó intézkedések. A Volán társaságok, és a 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaságok belső ellenőrzési tevékenysége Az ellenőrzés végeredményeképpen született tájékoztató által megfogalmazott javaslatok az adott társaság független belső ellenőrzési rendszerére, valamint a társaságok éves belső ellenőrzési beszámolójának elkészítésére vonatkozott. Visszaéléssel kapcsolatos bejelentés vizsgálata a VOLÁNBUSZ Zrt.-nél A javaslatok alapján megtenni kívánt intézkedésekről a Volánbusz Zrt. intézkedési tervet készített, amelynek végrehajtásáról a társaság tájékoztatást adott az MNV Zrt. részére az egyes pontok határidőn belül történt teljesítésével az alábbi ügyekben: 1. A menetlevelek szigorú számadású okmányként történő kezelése. 2. Folyamat-szabályozó Forgalmi és Kereskedelmi Utasítás módosítása és ismételt kiadása, a menetlevél kiadására vonatkozó társasági előírások betartására való figyelmeztetés a forgalmi személyzet részére. 3. A szabályzatok felmérése, szükség szerint kiegészítése, módosítása az indokolt túlfogyasztás mértékének megállapíthatóságára, a jármű műszaki állapotától független túlfogyasztásának szankcionálására. 4. Üzemanyag elszámolási, iratkezelési szabályzat felülvizsgálata. Az Állami Vagyonnyilvántartási Kft. (a továbbiakban: ÁVNY Kft.) tevékenységének, gazdálkodásának vizsgálata A évben folytatott vizsgálattal érintett időszak az ÁVNY Kft. megalakulásától október 31-ig, (a beszámoló egyes pontjainál december 31-ig) tartó időszakot ölelte fel (azaz a évi tevékenységre ténylegesen nem terjedt ki). Az ÁVNY Kft. ügyvezetője augusztus 8-án intézkedési tervet készített az alábbi végrehajtott pontok szerint. 1. A beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó döntési hatáskörök egyértelműsítése, ehhez kapcsolódóan szükség szerint az ÁVNY Kft. Alapító Okiratának, a Program Irányító Bizottság és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása. 2. Az MNV Zrt. saját vagyonának terhére megvalósítandó program feladatok, valamint finanszírozási szükségletük ütemezésének rögzítése és elfogadtatása az MNV Zrt-vel. 3. Az Országleltár Program keretében, illetve végrehajtása során készített egyes szakértői tanulmányok indokoltságának, felhasználhatóságának vizsgálata, különös tekintettel a május-június hónapokban készített adattisztítási terv adattisztítási koncepció tárgyban készített anyagokra. 4. Az MNV Zrt. által biztosított források, illetve már átutalt források üzleti tervvel és tényleges kifizetésekkel való összhangjának vizsgálata, illetve a szükséges díjbekérők és díjátutalások korrekciójának előkészítése. 5. Az ÁVNY Kft. által alkalmazott költséghely allokációs módszertan felülvizsgálata, szükség szerinti módosításának előkészítése és az érintett döntési fórumok elé terjesztése. 5

7 A MÁV Zrt. Mt (1) bekezdés és az Mt. 188/A (1) bekezdés szerinti vezetők évi prémiumának kitűzésével és teljesítésének kiértékelésének vizsgálata Az MNV Zrt. Vezérigazgatója elrendelte a MÁV Zrt. vezérigazgató-helyettesek (a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. (1) bekezdés és az Mt. 188/A. (1) bekezdés szerinti vezetők évi prémium kitűzésével és prémium teljesítésének kiértékelésével kapcsolatos vizsgálatot. A Vezetői Ellenőrzési Igazgatóság javasolta, hogy a MÁV Zrt. Igazgatósága rendeljen el belső vizsgálatot a MÁV Zrt.-nél a felelősség megállapítására - a munkaszerződéseknek az Alapító által kiadott javadalmazási szabályzat egyes rendelkezéseivel ellentétes módosításáért; - a évi üzleti terv elfogadását megelőzően történt a Takarékos törvény rendelkezése értelmében érvénytelen prémiumkitűzésért; - a társaság Igazgatóságának jóváhagyását mellőző prémiumkitűzésmódosításért és prémium előleg fizetésért; - a teljesítéseknek az értékelést megelőzően történt jóváhagyásáért. Továbbá kezdeményezze - a társaság leányvállalatainál vizsgálat lefolytatását annak megállapítására, hogy az Mt (1) és 188/A. (1) bekezdése alá tartozó vezetők évi premizálása megfelelt-e az Alapító határozatával kiadott javadalmazási szabályzat előírásainak; - a döntések előkészítésére vonatkozó az előterjesztések jogi és szakmai véleményezésének részletes szabályait is rögzítő - belső eljárásrend kialakítását, és betartatását; - az Alapítói határozatok végrehajtásának a társaság Igazgatósága által történő rendszeres számonkérését, ellenőrzését. A társaság a javaslatok alapján intézkedési tervet készített. A év folyamán a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) az alábbi témákban folytatott vizsgálatot, melyekhez az MNV Zrt.-től igényelt információt, dokumentumot: Ssz. 1. Vizsgálat tárgya Az alumíniumipari intézkedésekről szóló 2263/1995. (IX. 8.) Korm. határozat végrehajtásának, az alumíniumiparhoz köthető gazdasági társaságok privatizációjának valamint a megkötött privatizációs szerződésekben meghatározott kötelezettségek teljesítése Vizsgálatindító levél dátuma október 25. Vizsgálat állapota A január 7-én beérkezett végleges jelentés javaslataira készült, 8/2013. (I. 17.) Vig utasítással jóváhagyott Intézkedési Terv január 18-án a KEHI-nek megküldve, melyet a KEHI január 24-én elfogadott. Az Intézkedési Tervben foglalt feladatokat az MNV Zrt. végrehajtotta, melyről május 24-én a KEHI részére a beszámoló, valamint a teljesítést igazoló dokumentumok megküldésre kerültek. 6

8 Ssz. 2. Vizsgálat tárgya Fertő-tavi Nádgazdaság Zrt. privatizációjának ellenőrzése Vizsgálatindító levél dátuma november 16. Vizsgálat állapota november 22. iratbetekintési kérelem kimenő levében november 23. iratküldés kimenő levélben január 3. adatszolgáltatás a KEHI felé kimenő levélben január 4. adatszolgáltatás a KEHI felé kimenő levélben október 25. jelentés tervezet kivonata KEHI által megküldve november 13. jelentés tervezet kivonata észrevételezése kimenő levélben december 12. jelentés kivonat KEHI által megküldve A Központi Nyomozó Főügyészség tevékenységének támogatása, és rendőri szervek megkeresései A Központi Nyomozó Főügyészség és a rendőri szervek megkeresései alapján 2013-ban az MNV Zrt. az Ellenőrzési Igazgatóság útján történt adat- és iratszolgáltatásra 2 db különböző folyamatban lévő ügyben 3 alkalommal került sor. A Nemzeti Lóverseny Kft. sérelmére elkövetett hűtlen kezelés gyanúja miatt elrendelt nyomozás ismeretlen tettes ellen. (BRFK) A Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó Kft. vonatkozásában végzett tulajdonosi ellenőrzés megállapításai alapján tett feljelentés tárgyában folytatott nyomozás. (BRFK) Az ellenőrzések során az MNV Zrt. Ellenőrzési Igazgatósága kapcsolattartói tevékenységet folytat a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: NFM). Az NFM 2013-ban elvégezte a vagyonnyilvántartási rendszer ellenőrzését, ésaz MNV Zrt. működésre vonatkozó belső szabályozottságának ellenőrzését. Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) a évre vonatkozóan a helyszíni ellenőrzésének folyamán a vizsgált tevékenységekben és ügyletekben érdemi elmarasztalást nem tett, felelősségi kérdések nem merültek fel. Az ÁSZ állami vagyon feletti kontroll az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése (2012. évi tulajdonosi joggyakorlás ellenőrzése) megállapításai alapján az MNV Zrt. intézkedési tervet készített, amelyben rögzítet feladatok határidőre teljesítésre kerültek. A rábízott vagyon évi éves beszámolójának könyvvizsgálatakor az Ernst & Young könyvvizsgáló beszámolóval kapcsolatos kifogásaira reagálva intézkedési terv került kialakí- 7

9 tásra. Az ebben meghatározott 16 pontból január 1-én még folyamatban lévő 5 feladat a évi éves beszámoló könyvvizsgálatakor megfogalmazott 2 feladattal kiegészítve új intézkedési terv került elfogadásra. Az ebben szereplő feladatok teljesítése 2013-ban még nem zárult le. Az állami vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenység évi eredményei az MNV Zrt évi vagyonkezelési terve és a terv teljesítése tükrében. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával való évi gazdálkodás teljesítésének fő számai: 165,4 Mrd Ft teljes bevétel (119,3 Mrd Ft-tal magasabb a tervnél) (ebből 67,2 Mrd Ft költségvetési bevétel; 98,2 Mrd Ft finanszírozási bevétel) 318,6 Mrd Ft kiadás (152,8 Mrd Ft-tal magasabb a tervnél) (ebből 233,0 Mrd Ft költségvetési kiadás; 85,6 Mrd Ft finanszírozási kiadás) A bevételek teljesítése Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlója által jóváhagyott évi vagyonkezelési terve ,1 M Ft pénzforgalmi bevétellel számolt, ebből ,0 M Ft összegben költségvetési bevételekkel, míg a finanszírozási bevételek tervértéke 1.531,1 M Ft volt. A pénzforgalmon kívüli tételek bevételeihez az MNV Zrt ,0 M Ft-ot állított be (térítésmentes önkormányzati vagyonátadások). Az állami vagyonnal kapcsolatos az MNV Zrt. kompetenciájába tartozó pénzforgalmi bevételek évi tényleges értékei a következők szerint alakultak: MEGNEVEZÉS év terv (eft) A 2013-as üzleti évben az MNV Zrt. 67,2 Mrd Ft költségvetési bevételt ért el, ami 22,7 Mrd Ft-tal meghaladja a vagyonkezelési tervben szereplő értéket. A többlet alapvetően az értékesítési bevételeknek köszönhető, de a hasznosítási és az egyéb bevételeknél is 2 Mrd Ft-ot meghaladó a pozitív szaldó év előirányzat (eft) év tény (eft) Eltérés tény - terv (eft) Tervteljesítés (tény/terv) B.0+B.F A RÁBÍZOTT VAGYON BEVÉTELEI ,1% B.0 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek ,9% B.1. Értékesítési Bevételek ,4% B.1.1. Ingatlanértékesítésből származó bevételek ,8% B.1.2. Ingóság és egyéb eszköz értékesítés bevétele ,8% B.1.4. Tulajdoni részesedések értékesítési bevétele B.1.5. NET ingatlanértékesítési bevételek B.2. Hasznosítási bevételek ,3% B.2.1. Bérleti díjak ,7% B Egyéb bérleti díjak ,7% B Különféle egyéb bérleti és továbbszámlázott díjak ,5% B Költségvetési szervek bérleti és továbbszámlázott díjai ,3% B.2.2 Vagyonkezelői díj ,8% B.2.3. Osztalékbevételek ,4% B.2.5. NET vagyonkezelésű ingatlanok hasznosítási bevétele B.3. Egyéb bevételek ,6% B.F Finanszírozási bevételek ,2% B.F.1 Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bev B.F.2 Kölcsön megtérülések ,9% B.F.3 Kötvénykibocsátás, egyéb pénzügyi művelet bevétele

10 B.1. Értékesítési bevételek B.1.1. Ingatlanértékesítésből származó bevételek Az ingatlan-bevételi terv a év tapasztalatai alapján nem számolt 2013-ra sem az ingatlanpiac jelentős megélénkülésével, 2,0 Mrd Ft pénzügyi realizációját irányozta elő. A évi terv bevételi előirányzatának összeállítása során is fontos szempont volt, hogy az állami vagyon hasznosítását biztosító szerződésekből származó bevételektől eltérően az értékesítési bevételek csak jelentős kockázati tényező figyelembevételével tervezhetők. Az értékesítési terv döntő részét (95%-át) két nagy értékű ingatlan (Andrássy út, illetve Fodor u., volt BM vendégházak) tervezett eladása tette ki. Kis értékű, egyedileg 10 M Ft-os értéket el nem érő ingatlanok értékesítéséből 100 M Ft bevételt várt az MNV Zrt. A évben az MNV Zrt. egyedi és csomagban történő értékesítésekről egyaránt hozott döntést. A BM volt kormányzati vendégházainak értékesítése a vevői érdeklődés dacára az év végéig sem valósult meg, ez alapvető hatással volt az év végi tényszámokra. A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítésére részben új ingatlanokkal kiegészítve a HM az első negyedév végén tett javaslatot az MNV Zrt. felé. A honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok becsült forgalmi értéke mintegy 6 Mrd Ft, azonban a budapesti ingatlanok kivételével nem volt reális esély a sikeres értékesítésre. A tervsoron a éves teljes bevétel a tervértéknél 1.464,9 M Ft-tal alacsonyabb, 535,1 M Ft. B.1.2. Ingóság és egyéb eszköz értékesítés bevétele Ingóságok és kis értékű eszközök értékesítésével a terv 70 M Ft értékben számolt. A tervsoron kerülnek elszámolásra az ásványi nyersanyagok, a hagyatékból származó ingóságok, egyéb ingatlannak nem minősülő eszközök értékesítési bevételei. A tervsoron jellemzően kis egyedi értékkel rendelkező vagyonelemek értékesítési bevétele szerepel, éves összesített értékük sem számottevő. A tervsoron évben 184,7 M Ft bevétel realizálódott (a tervérték 2,6 szeres túlteljesítése), ezek zömét ásványi anyagok értékesítése adta. B.1.4. Tulajdoni részesedések értékesítési bevétele A jogcím év végétől szerepel a költségvetési bevételek között (előtte a finanszírozási tételeknél kellett elszámolni). A költségvetési törvény, és így a vagyonkezelési terv bevételi előirányzatot nem jelenített meg a jogcímen (a tervezés még az előző elveknek megfelelően zajlott). Az év utolsó negyedévéig a teljesítést a TIGÁZ kisebbségi részvénycsomagjának értékesítéséből származó 138 M Ft-os összeg dominálta. Az év végéig ezen túl a Magyar Posta Zrt. 25%-1 részvény tulajdoni hányadának értékesítése valósult meg a Szövetkezeti Hitelintézeti 9

11 Integrációs Szervezet részére ,5 M Ft értékben, ami így a részesedés értékesítések 99,2%-át adja. A víziközmű társaságokat érintően minimális darabszámú részvény került értékesítésre egyes települési önkormányzatok részére a víziközmű törvény előírásainak történő megfelelőség érdekében. A költségvetési tételeket érintő tényleges részesedés értékesítések a következők szerint alakultak 2013-ban. Ssz. Társasági részesedés megnevezése Bevétel (ezer Ft) 1 Magyar Posta Zrt. (25%-1) TIGÁZ Zrt Vörösmarty Mg. Kft Göllei Agrár Zrt Hőgyes Endre Bt ÉGSZI Senior Kft Pacsai Mg. Kft Wellcar Kft EGIS Nyrt. (nem NYRA rész) Robert Marvel Kft Északdunántúli Vízmű Zrt Tiszamenti Regionális 12 VíművekZrt Északmagyarországi Regionális 13 Vízművek Zrt Szövetkezeti részjegyek, egyéb Összesen B.2. Hasznosítási bevételek B.2.1. Bérleti díjak A bérleti díjaknál a évi vagyonkezelési terv 800 M Ft értékben számol bevételekkel. A bérleti díjak nagy része a területi irodák illetékességi körébe tartozik (600 M Ft tervezett bevétellel). A jogcímen egyrészt a központi költségvetési szervektől, másrészt a társadalmi szervezetektől, gazdasági társaságoktól származó bevételek (bérleti díjak és kapcsolódó közüzemi díjak továbbszámlázásából származó bevételek) kerülnek elszámolásra. A tervsoron az éves teljes bevétel 805,8 M Ft volt, ami kismértékű túlteljesítést jelent. 10

12 B.2.2. Vagyonkezelői díjak A tervsoron 2013-ra a gazdasági társaságoktól, társadalmi szervezetektől, valamint ingatlanok vagyonkezelésbe adásából származó vagyonkezelői díjbevételekkel számoltunk, összesen 2,6 Mrd Ft értékben. A gazdasági társaságoktól és egyéb vagyonkezelőktől származó díjbevételek éves összege 2,2 Mrd Ft, legjelentősebb tételei a következők: - a HungaroControl Zrt. vagyonkezelői díja 1.761,0 M Ft - a BA Zrt. éves vagyonkezelői díja 333,9 M Ft - Regionális víziközmű társaságok 19,6 M Ft - Egyéb társaságok és vagyonkezelők 38,4 M Ft - Összesen 2.152,9 M Ft A HungaroControltól származó vagyonkezelői díjak a évben jelentős kockázattal bírtak. A nemzetközi légügyi szervezetek (IATA, Eurocontrol) kifogással éltek a vagyonkezelői díjak meghatározásának módját és mértékét illetően is. A tárgyalások az év végéig kerültek lezárásra. A következő évekre a vagyonkezelői díjak alapját már nem a légiforgalom, hanem a társaság tevékenységéhez szükséges ingatlanállománya adja. Az elkövetkező évekre a HungaroControlt érintően a évinél magasabb 1,9 Mrd Ft-os éves bevételek várhatók. A Budapest Airport Zrt. vagyonkezelői díja a repülőtéri forgalomhoz igazodik, a társaság éves árbevételének 0,5%-a, de minimálisan Euro + ÁFA. B.2.3. Osztalékbevételek A költségvetési bevételek legnagyobb hányadát 2012-höz hasonlóan az osztalékbevételek adták 41,1 Mrd Ft-os értékkel. Ez a évi tényleges bevételi szintet 32 %-kal, abszolút értékben 9,9 Mrd Ft-tal haladta meg, a tervezetthez képest 2,5 Mrd Ft-os (106 %-os) a túlteljesítés. Az MNV Zrt évi osztalék-bevételi terve társaságokra bontva a következők szerint teljesült: Társaság évi terv (ezer Ft) évi tény (ezer Ft) Eltérés (tény - terv) MVM Zrt Szerencsejáték Zrt MOL Nyrt Richter Nyrt OTP Nyrt Egyéb osztalékbevételek Összesen:

13 Az osztalékbevételek döntő többsége már júniusban realizálódott, a tervértéket jelentősen meghaladó tényleges teljesítés elsősorban a MOL részvényekre fizetett osztaléknak köszönhető. B.3. Egyéb bevételek A vegyes bevételeknél az MNV Zrt. vagyonkezelési terve 500 M Ft-os előirányzatot tartalmazott. Az egyéb bevételek legtekintélyesebb hányadát tette ki az MVM Zrt. részére folyósított 71,0 Mrd Ft-os tulajdonosi kölcsön kamatbevétele, mintegy 1,1 Mrd Ft értékben. Ezen túl egyszeri, nem tervezett bevételként négy jelentősebb tétel jelentkezett még (a FUF Kft. végelszámolásából származó III. körös megtérülés 53 M Ft-os értékkel, a MALÉV ACEtől származó 89 M Ft-os kamat, a Hungária Szálloda Rt. privatizációjához kapcsolódó 130 M Ft-os megtérülés, a megyei egészségpénztárak végelszámolásából származó 152 M Ft-os bevétel). Alapvetően az egyszeri többletbevételek, valamint a hagyatéki bevételek kiugró éves összegei miatt az egyéb bevételek évi értéke a tervszintet 2,5 Mrd Ft-tal haladja meg. B.F. Finanszírozási bevételek A finanszírozási bevételek két nagyobb csoportra oszthatók a következők szerint: - tulajdonosi kölcsön megtérülések; - kötvénykibocsátásból, tőkekivonásból származó bevételek. A finanszírozási bevételek a évben a következők szerint alakultak. B.F.1. Pénzügyi eszközökből származó bevételek A bevételi soron lett elszámolva a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (NYRA) portfólióból értékesített EGIS részvénycsomag 10,3 Mrd Ft-os értéke. Ezek a pénzügyi eszközök a magán-nyugdíjpénztárak portfóliójából kerültek a NYRA-ba a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjalap-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló évi CLIV. törvény szabályozásának megfelelően. Az értékesítésből származó bevételek költségvetési bevételként nem számolhatók el, finanszírozási célú pénzügyi műveletnek minősülnek. Az Alapból származó bevételeket az államadósság csökkentésére kell fordítani, így azok átutalásra kerültek az Államadósság Kezelő Központhoz (értékük a finanszírozási kiadásoknál is megjelenik azonos értékkel). B.F.2. Kölcsön megtérülések Az MNV Zrt. rábízott vagyonának évi vagyonkezelési terve 1,5 Mrd Ft-ot tartalmazott elérendő célként tulajdonosi kölcsön megtérülésekből. 12

14 Az MNV Zrt január 1-jén ,2 M Ft tulajdonosi kölcsön-állománnyal rendelkezett, december 31-én ,8 M Ft-tal, a törlesztések és az új kölcsön-nyújtások eredőjeként. A tulajdonosi kölcsön-megtérülések tervezett és tényleges bevételeit a következő táblázat tartalmazza: Társaság év terv (M Ft) év tény (M Ft) Bábolna Nemzeti Ménes Kft. 150,0 0,0 Hollóházi P. Manufaktúra Zrt. 150,0 0,0 Hollóházi Nonprofit Kft. 40,0 0,0 Várgondnokság Np. Kft. 444,0 405,0 MAFILM Kft. 17,1 17,1 Egererdő Zrt. 100,0 100,0 FŐKEFE Np. Kft. 360,0 0,0 ERFO Np. Kft. 270,0 0,0 Nógrád Volán Zrt. 0,0 700,0 MVM Zrt. 0, ,0 Összesen 1.531, ,1 A tulajdonosi kölcsönök között az éves forgalom 98,3%-át az MVM Zrt. részére folyósított összeg, és ennek megtérülése adta ki. Az MVM Zrt évben szerezte meg az EON gázüzletágának két társaságát, a E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedelmi Zrt.-t és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt.-t. A tranzakció finanszírozásához szükséges forrásnak 2013 májusának végére rendelkezésre kellett állnia az MVM-nél, az ehhez szükséges tőkeemelés összegét azonban elegendő költségvetési előirányzat hiányában az MNV Zrt. addig az időpontig nem tudta a társaság rendelkezésére bocsátani. A részvénycsomagok megvásárlása érdekében a szükséges forrást az MNV Zrt. ideiglenesen tulajdonosi kölcsön nyújtásával tudta biztosítani. A kölcsön visszafizetését az MVM Zrt. a költségvetési törvény módosítását követően megvalósuló 71 Mrd Ft-os tőkeemelés összegéből törlesztette (a költségvetési törvény módosítása biztosított ekkora öszszegű pótlólagos előirányzatot a megfelelő tőkeemelési jogcímhez). B.F.3. Kötvénykibocsátás bevétele, egyéb pénzügyi művelet bevétele Az MNV Zrt év végén lejárat előtt visszavásárolta a szeptember 25-én kibocsátott, 833,3 M EUR össznévértékű, 4,4%-os kamatozású, szeptember 25. napján lejáró, Richter-részvényekre átcserélhető kötvényeket. A visszavásárolt kötvény miatt az MNV Zrt.- nek 869,7 M EUR fizetési kötelezettsége keletkezett, ebből 7,2 M EUR volt a felhalmozott kamat. A visszavásárlást a Magyar Állam nevében december 6-án kibocsátott 903,8 M EUR össznévértékű, továbbra is Richter részvényekre átcserélhető kötvény bevételéből finanszírozta, az új kötvénykibocsátást is az MNV Zrt. bonyolította le Az új kötvény április 2-án jár le, féléves kamatfizetéssel évi 3,375%-kal kamatozik. Kamatfizetés teljesítése minden év június 6-án és december 6-án, első alkalommal június 6-án, az utolsó kamatfizetés április 2-ig esedékes. A kötvények mögötti fedezetet a 13

15 kibocsátáskor 25,24 % állami tulajdoni arányt képviselő, db Richter törzsrészvény csomag adja, azok a kötvény futamideje alatt nem terhelhetők meg és nem értékesíthetők. A április 2-án lejáró új kötvények bevezetésre kerültek a Frankfurti Tőzsde Freiverkehr piacára. A tranzakció eredménye a következők szerint alakult (M EUR-ban): - Lejáró kötvények névértéke 833,3 - Lejáró kötvények árfolyam-különbözete és az ösztönző prémium 29,2 - Elhatárolt, de még ki nem fizetett kamatok 7,2 - Fizetési kötelezettség összesen 869,7 - Új kötvényekből befolyó forrás 903,8 - Bevonásra kerülő többletforrás 34,1 - Elhatárolt, kifizetendő kamatok 7,2 - Államhoz befolyó bevétel 41,3 A tranzakció dokumentációja lehetővé tette, hogy az elszámolás a BONYM fizető ügynök bevonásával, részben nettó módon valósuljon meg. Az MNV Zrt. közreműködésével a költségvetésbe a tranzakció elszámolását követően nettó 34,1 M EUR (valójában az új kötvénykibocsátásból fennmaradó mintegy 34,1 M EUR összegű különbözet és a visszavásárolt kötvények után fizetendő 7,2 M EUR összegű kamat) folyt be bevételként a pénzügyi zárás napján, december 6-án. A Richter Gedeon Nyrt. állami tulajdonú részvényeire átcserélhető kötvények megújításából származó 34,1 M EUR többletbevétel elszámoláskori értéke forintban mintegy 10 milliárd volt. Az egyéb finanszírozási bevételeknél szerepelt továbbá a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól átvett részvények és egyéb pénzügyi eszközök osztaléka, kamata is. Ezek összesen mintegy 3.175,2 M Ft-ot tettek ki. Ezeket a bevételeket az államadósság csökkentésére kell fordítani, ennek megfelelően a fenti összeg is (az EGIS részvényértékesítési bevételekhez hasonlóan) átvezetésre került az Államadósság Kezelő Központ megfelelő számlájára. A B.F.3.-as finanszírozási bevételi jogcímen 2013-ban a fentieknek megfelelően összesen ,4 Mrd Ft került elszámolásra. A főbb költségvetési bevételi sorok év végéig a következők szerint tértek el a tervszámoktól: - Értékesítési bevételek M Ft - Osztalékbevételek M Ft - Bérleti díjak + 6 M Ft - Vagyonkezelői díjak M Ft - Egyéb bevételek M Ft - Összesen: M Ft 14

16 Az év végi költségvetési bevételi értékek így, a fentiek alapján, a következő megoszlást mutatják: - Értékesítési bevételek M Ft - Osztalékbevételek M Ft - Bérleti díjak 806 M Ft - Vagyonkezelői díjak M Ft - Egyéb, különféle bevételek M Ft - Összesen: M Ft Összességében megállapítható, hogy az MNV Zrt. az előírt költségvetési bevételeket túlteljesítette, a többletbevételek 22,7 Mrd Ft-ot tesznek ki, ez a terv 151%-os túlteljesítését jelenti amellett, hogy bizonyos területen (vagyonkezelői díjak) voltak elmaradások is. A legnagyobb mértékű többletbevétel a Magyar Posta Zrt. részesedéseinek értékesítéséből származik, amely ügylet azonban nem piaci indíttatású volt, hanem kormányzati döntés eredménye (a tulajdonosi részesedések értékesítéséből származó bevételek nem ESA-bevételek). A kiadások teljesítése Az állami vagyonnal kapcsolatos az MNV Zrt. kompetenciájába tartozó pénzforgalmi kiadások évi tényleges értékei a következők szerint alakultak. MEGNEVEZÉS év RJGY terv (eft) Rendelkezésre álló keret (eft) év tény (eft) Eltérés tény - terv (eft) Eltérés tény - keret (eft) K.0+K.F A RÁBÍZOTT VAGYON KIADÁSAI K.0 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások K.1 Felhalmozási jellegű kiadások K.1.1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlások K A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végreh. ingatlanvás K Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai K Stadionfejlesztés K.1.2 Ingóság és egyéb eszközök vásárlása K.1.4. Állami tul. részesedések növekedését eredm. kiadások K Állami tul. részesedések növ. eredm. kiadások (MNV) K ESA rontó tőkeemelések, tulajdonszerzések K ESA semleges tőkeemelések, tulajdonszerzések K Az MVM Zrt. tőkeemelése K.1.5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése K.1.6 Holokauszt Emlékhely létrehozásának kiadásai K.1.7 Uniós pályázatok önrész biztosítása K.1.8 Elektronikus útdíjrendszer kiépítése K.1.9 PPP konstrukcióban létrehozott beruh. megvásárlása, bef K.2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások K.2.2 Ingatlanok fenntartása K Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás K Ingatlanok őrzése K NET által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása K.2.3 Egyéb vagyonkezelési kiadások K.2.4 Állami tulajdonú társaságok támogatása K Állami tulajdonú társaságok támogatása (MNV) K MN Filmalap Np. Zrt. támogatása

17 MEGNEVEZÉS év terv (eft) Rendelkezésre álló keret (eft) év tény (eft) Eltérés tény - terv (eft) Eltérés tény - keret (eft) K.3 A korábbi értékesítésekhez kapcsolód kiadások K.3.1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések K.3.2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések K.3.3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések K.3.5 Környezetvédelmi feladatok finanszírozása K.3.6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások K.3.7 Szerződéses kötelezettségek K.3.8 Egyéb jogszabályból eredő kiadások K Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása K.4 Vagyongazdálkodási kiadások K.4.1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja K Az MNV Zrt.működésével kapcsolatos restitúciós kiadások K Az MNV Zrt.működésével kapcsolatos egyéb kiadások K.4.2 Eljárási költségek, perköltségek K Az MNV Zrt.működésének támogatása K.4.4 Átcserélhető kötvény kamatfizetés K.4.5 Állami ingatlanvagyon felmérése, Országleltár K.4.6 A MÁV-csoport dolgozóinak ösztönzése K.4.7 A NET tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások K.5 Fejezeti tartalék K.8 ÁFA elszámolás K.F Finanszírozási kiadások K.F.1 Kötvény, pénzügyi eszköz beváltása, törlesztés K.F.2 Tulajdonosi kölcsön kifizetések A rábízott vagyon évi összes kiadása 318,6 Mrd Ft-ot tett ki, 152,8 Mrd Ft-tal meghaladva a tervszámokat. A kiadási többletet előirányzat átcsoportosítások és finanszírozási tételeket érintő engedélyek tették lehetővé. A finanszírozási kiadásoknál az MVM Zrt.-t érintő kifizetésen túl 1,1 Mrd Ft értékben került sor tulajdonosi kölcsön folyósítására a Nógrád Volán (700 M Ft) a Várgondnokság NKft. (280 M Ft) és a Lechner Lajos Tudásközpont NKft. (100 M Ft) részére. A rábízott vagyon évi költségvetési kiadásai 233,0 Mrd Ft-ot tettek ki, így 71,4 Mrd Fttal lettek magasabbak a tervszámoknál. A tervezett szintet meghaladó teljesülés alapvető oka az MVM tőkeemelése volt (emellett nagy elmaradások és többletek közel nullszaldós egyenlege mutatkozik). K.1. Felhalmozási jellegű kiadások K.1.1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlások K A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. ingatlanvásárlásai A vagyonkezelési terv a költségvetési törvénnyel összhangban a NET eszközvásárlásaira 33,0 Mrd Ft-ot különített el. Az előirányzati összeg az év során 4 alkalommal került csökkentésre: - Remondis Kft. feltőkésítése 990,0 M Ft - NIF tőkeemelése 2.500,0 M Ft - Zsujta, ingóság és ingatlanvásárlás 647,0 M Ft - Kulturális célú fejlesztések és EMMI támogatások5.363,0 M Ft - Összesen 9.500,0 M Ft A kiadási tervsoron az év során az így kialakított 23,5 Mrd Ft-os keret felhasználására került sor, a kialakított elszámolási szabályok szerint. 16

18 K Az MNV Zrt. Ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai A felhalmozási kiadások egyik legjelentősebb eleme a közvetlenül az MNV Zrt által megvalósuló ingatlan beruházásokra és vásárlásokra elkülönített eredetileg 8,6 Mrd Ft-os nagyságú kerete volt. Az ingatlan-beruházásokra szolgáló előirányzat nagysága az év során 23 alkalommal módosult. - Eredeti előirányzat 8.550,0 M Ft - Előirányzat növelések összesen ,5 M Ft - Előirányzat csökkentések összesen ,3 M Ft - Év végi módosított keret ,2 M Ft Az évközi emelések a következő nem tervezett, év közben felmerülő projektekhez, feladatok végrehajtásához teremtettek teljes, illetve pótlólagos, kiegészítő fedezetet. - Bajcsy-Zsilinszky u. ingatlan vétel (MEH maradvány) 1.800,0 M Ft - a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezési kiadásai 470,0 M Ft - a Margit krt ingatlan bontási kiadásai 350,0 M Ft - Holokauszt Emlékhely 50,0 M Ft - sportingatlanok fejlesztési kiadásai 101,0 M Ft - Geszt, Tisza kastély átalakítása 450,0 M Ft - Kőszeg, zsinagóga vásárlás 80,0 M Ft - Hajógyári sziget, ingatlanvásárlás ( Álomsziget ) 3.000,0 M Ft - Rubik kocka projekt 200,0 M Ft - Rendőrszálló létrehozása 259,5 M Ft - Margit krt. ingatlanprojekt 620,0 M Ft - FŐKERT ingatlanvásárlás 705,0 M Ft - Zsujta, ingatlanvásárlás 610,0 M Ft - Összesen: 8.695,5 M Ft Az ingatlan beruházások tervezett és tényleges teljesítése a következők szerint alakult. Ssz. Ingatlan / projekt megnevezése év terv (ezer Ft) év keret (ezer Ft) év tény (ezer Ft) Eltérés (tény keret) (ezer Ft) 1 Különféle ingatlan beruházás, vásárlás Amerikai követség Budai vár felújítás Költségvetési szervek elhelyezése Műemlék felújítások Ingatlanfelújítások (nem műemlék) Beruházások előkészítése (tervezés, régészet) Veszprémi Járási Hivatal Összesen

19 A különféle egyéb ingatlanvásárlások alsoron a következő projektekre, feladatokra történt felhasználás. Különféle ingatlan beruházás, vásárlás év tény (ezer Ft) 1 Hajógyári szigeti ingatlanok "Zsámbék" projekt ingatlanvásárlás FŐKERT ingatlanvásárlás Zsujta ingatlanvásárlás Egyéb, kis értékű Összesen Az év végéig már nem kerülhetett sor az itt kifizetni tervezett Rendőrszálló kialakítására (260 M Ft), a MOB egyes kiemelt sportágaihoz kötődő sportingatlanok fejlesztésére (101 M Ft), a Concordia ingatlan éves részletének (330 M Ft) előtörlesztésére (fordulónapot követően megvalósult). A budai vár felújítására elkülönített keret 2013-ban teljes egészében nem került felhasználásra. A fennmaradó kisebb munkálatok 2014-re csúsztak, az egyéb műemléki felújítások keretét terhelik a következő évben. A költségvetési szervek elhelyezésére szolgáló keret szinte teljes egészében felhasználásra került. A teljes összegből 700 M Ft-ot a Bajcsy-Zsilinszky utcai irodaház megvásárlására, 68 M Ft-ot a Logodi utcai ingatlan felújítására fordított az MNV Zrt. A műemlék felújításokra tervezett kiadásokból nagy összegű programok és kifizetéseik csúsztak a következő évre, a keret mindössze 57%-a (491 M Ft) került kihasználásra. A mérleg fordulónapját követően a folyamatban lévő felújítások befejezésre kerültek. A Veszprémi Járási Hivatal elhelyezésére átcsoportosított előirányzat teljes mértékben felhasználásra került a szükséges épületek megvásárlásával. K Stadionfejlesztés A 6,9 Mrd Ft-os keretet előirányzat átcsoportosítás biztosította 2013 februárjában. Az előirányzat az MNV Zrt. közvetlen irányításával megvalósuló új ferencvárosi stadion felépítését szolgálta. A projektre rendelkezésre álló keretet az év során még két átcsoportosítás növelte 200 M Ft, illetve 400 M Ft értékben. A keretnövelés alapvetően a munkálatok tervezetthez viszonyított felgyorsítása miatt vált szükségessé. A jogcímen év végéig 7.430,7 M Ft összegű kiadás teljesült, ezzel a rendelkezésre álló keret 99,1%-os felhasználása valósult meg. K.1.2. Ingóság és egyéb eszközök vásárlása A vagyonkezelési terv 50 M Ft kifizetésével számolt 2013-ra. Az év közben elhatározott viszszapótlási kötelezettség rendezések a tervezett kifizetéseket nagyságrendileg is megnövelték. 18

20 A tervsoron került elszámolásra a regionális víziközmű társaságok visszapótlási kötelezettségen túli beruházásainak MNV részéről történő megtérítései. A víziközmű társaságok a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal megkötött, többször módosított vagyonkezelési szerződés alapján végzik a Magyar Állam tulajdonában álló víziközművek működtetését, üzemeltetését és fenntartását, gondoskodnak a közüzemi szolgáltatás folyamatos teljesítéséről. A vagyonkezelőnek a vagyonkezelésbe vett vagyon összértékének szinten tartását kellett biztosítania. A társaságok az elmúlt években beruházásokat hajtottak végre az állami közművagyon eszközein, melyek több esetben meghaladták az eszközök amortizációját, az előírt visszapótlási kötelezettséget. Ezzel a többlettel a Magyar Állam tulajdonát képező víziközmű-vagyon értéke növekedett. A kifizetésekkel megtérítésre kerültek az érintett társaságok ráfordításai. A tervsoron az előkészített megállapodások figyelembe vételével mintegy 3,0 Mrd Ft éves kifizetése történt meg, döntő részben a regionális víziközmű társaságokat érintően. Az eszközvásárlások közműcégek közötti megoszlása a következő: - Dunántúli Regionális Vízmű Zrt ,0 ezer Ft - Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt ,0 ezer Ft - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt ,0 ezer Ft - Összesen: ,0 ezer Ft K.1.4. Állami tulajdonú részesedések növekedését eredményező kiadások A tervsoron eredetileg M Ft előirányzat állt rendelkezésre, ebből az üzleti év elején M Ft került átcsoportosításra az NFM fejezeti kezelésű előirányzatára, a Hungaroring Sport Zrt. és a Nemzeti Dohánykereskedelmi NZrt. forrásjuttatására, finanszírozására. A kiadási keretet ugyanakkor a következő társaságokat érintő előirányzat-növelések (külső és belső átcsoportosításokkal) is módosították: - JSK NKft. megvásárlása. 80,0 M Ft - Nemzeti Fejlesztési Programiroda 1.000,0 M Ft - Nemzeti Kataszteri Program NKft. 699,0 M Ft - Millenáris Széllkapu Kft ,0 M Ft - Magyar Posta Zrt. 655,0 M Ft - Tokaj Kereskedőház Zrt ,0 M Ft - Regionális Közlekedési Központok 1.092,7 M Ft - Víziközmű társaságok 225,0 M Ft - Wipark Kft ,3 M Ft - Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. 60,0 M Ft - Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. 75,0 M Ft - Remondis magyarországi cégcsop ,0 M Ft - Összesen: ,0 M Ft 19

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások A nemzeti vagyongazdálkodásnak az európai tapasztalatokat is figyelembe vevő stratégiai célkitűzése, az állami tulajdonnal történő nemzeti vagyongazdálkodás

Részletesebben

J/9527. számú jelentés

J/9527. számú jelentés Magyarország Kormánya J/9527. számú jelentés az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2011. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú vagyongazdálkodási politikát megtestesítő koncepciója az állami vagyon megőrzésével, ésszerű növekedésével

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

A MIK Zrt. 2015. évi

A MIK Zrt. 2015. évi A IV-53/271.304/2015. határozat 1. sz. melléklete A MIK Zrt. 2015. évi INGATLANGAZDÁLKODÁSI TERVJAVASLATA I. BÉRLEMÉNYSZOLGÁLTATÁS Az ingatlangazdálkodási feladatok közül az önkormányzati lakások és nem

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása KIEGÉSZÍTÉS A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása 2 Tisztelt Közgyűlés! A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának elkészítése

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint bevételeit tartalmazza. KIADÁSOK

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint a központi költségvetés egyes

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben