B/3568. számú beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B/3568. számú beszámoló"

Átírás

1 Magyarország Kormánya B/3568. számú beszámoló az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, március

2 Jogszabályi környezet Az állami vagyongazdálkodás évi jogi kereteit a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.), valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet határozta meg. A Vtv. 3. (1) bekezdése alapján a rábízott vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja, ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik. A beszámoló tárgya a Vtv. hatálya alá tartozó tulajdonosi joggyakorló szervezetek évi állami vagyongazdálkodási tevékenységének bemutatása. Ebbe a körbe tartozik - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., - a külön törvényben kijelölt olyan tulajdonosi joggyakorló szervezetek, amelyeket a külön törvény nem kötelez beszámolni az Országgyűlésnek, valamint - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelettel a évre vonatkozóan kijelölt tulajdonosi joggyakorló szervezetek. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A Vtv. 3. -a alapján az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét ha a törvény eltérően nem rendelkezik az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát az MNV Zrt. útján látja el. Az MNV Zrt. szervezeti-működési keretei Az MNV Zrt. a Magyar Állam által alapított zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság, amely a Vtv.-ben felsorolt, valamint más jogszabályokban meghatározott állami feladatok ellátására jött létre. Az MNV Zrt.-ben a Magyar Állam részvényesi jogait - a Vtv-ben meghatározott kivételekkel - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja. Az MNV Zrt. részvénye forgalomképtelen, alapító okiratának elfogadása a miniszter hatáskörébe tartozik, nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal nem egyesülhet. Megszűnéséről az Országgyűlés törvényben rendelkezhet. Az MNV Zrt. ügyvezetését legfeljebb 7 tagból álló Igazgatóság látja el. Elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki és hívja vissza. Az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését az öt tagból álló Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki és hívja vissza. 1

3 Az MNV Zrt. feladatait központi munkaszervezete és a területi szervezeti egységei (területi irodák) útján látja el. Az MNV Zrt évi átlagos statisztikai állományi létszáma 404 fő volt. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységét az Állami Számvevőszék évente ellenőrzi. Az MNV Zrt. szervezeti felépítése ban a következő volt: Az MNV Zrt. jelentősebb tulajdonosi döntései A üzleti évben az MNV Zrt. működését illetően az Igazgatóság 981 db, a vezérigazgató 579 db határozatot hozott, illetve az állami tulajdonú, vagyonkezelés alatt álló társaságokkal kapcsolatban 698 Alapító határozat született. Az MNV Zrt. Igazgatósága döntött a hatáskörbe tartozó szabályzatokról, a vagyonkezelés alatt álló társaságok közgyűléseire az igazgatósági határozatokat (alapszabály módosítás, javadalmazási szabálymódosítás, évi üzleti terv, valamint a évi beszámoló elfogadása, személyi kérdések) képviselendő mandátumok kerültek kiadásra. 2

4 Az MNV Zrt as üzleti évében is számos olyan, több évre előretekintő, hosszabb távú fejlesztési projekt, beruházás indult meg, melyek az állami vagyon növekedését célozták meg. A évben olyan akvizíciók indultak el az MNV Zrt. közvetett, vagy közvetlen részvételével, melyek elsősorban közszolgáltatások területén működő társaságok megszerzésére irányultak. Az állami tulajdonú társaságok közül az Magyar Villamos Művek Zrt. (a továbbiakban: MVM Zrt.) részesült a legnagyobb tőkeemelésben. A 71 Mrd Ft értékű feltőkésítés tette azt lehetővé, hogy a társaság megvásárolja az EON két gázszektorban működő társaságát, az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedelmi Zrt.-t és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt.-t. A tranzakciót követően az MVM Zrt. befolyása alá kerülhetett a magyar földgáz-tárolás 70%-a, és a magyar földgáz nagykereskedelmi piac mintegy 80%-a. A Remondis magyarországi cégcsoport megvásárlásával és feltőkésítésével a Magyar Állam meghatározó részesedést szerzett a hulladékfeldolgozás szegmensében (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.). A közszolgáltatói szektor társaságai közül folytatódott a Volán társaságok integrációja, rendezésre kerültek a víziközmű társaságok visszapótlási kötelezettségen felüli többletberuházásai. A Nemzeti Ivóvízminőség-javító Programban és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetésiés tisztítási Megvalósítási Programban határidős kötelezettséggel érintett beruházások vannak még hátra az állami tulajdonban lévő vízműveken. A üzleti évben több egyedi beruházás, többéves ingatlanfejlesztési projekt is elindult, mint a Holokauszt Emlékhely, a Rubik kocka kiállítási épület kialakítása, egyelőre ezek előkészületi feladataival. Ingatlanprojekt támogatását szolgálta továbbá a Wipark Kft. (Várkert Bazár), illetve a Millenáris Széllkapu Np. Kft. feltőkésítése. Az év kiemelkedő tranzakciója volt a Richter Gedeon Nyrt. részvényeire átváltoztatható kötvények lejárat előtti megújítása. Az MNV Zrt. 908,3 M Euro értékű új kibocsátású kötvénynyel, a normál állampapír-piaci forrásköltségekhez viszonyítva kedvezőbb feltételekkel refinanszírozta az eredetileg 2014-es lejáratú 833,3 M Euro-s kötvénycsomagot. Immár 20 Mrd Ft feletti vásárlással folytatódott az előző évben indult Nemzeti Eszközkezelő Társaság (a továbbiakban: NET Zrt.) tevékenysége. A NET Zrt. ingatlanvásárlásaira fordított összeg több mint 10-szeresére nőtt a tavalyi évhez képest. Az év során gyorsulhattak fel az új ferencvárosi stadion építésének munkálatai is, valamint befejezés közeli állapotig jutottak az amerikai követség felújítási munkái. Az Igazgatóság minden hónapban tájékoztatást kapott az MNV Zrt. működésének főbb eseményeiről, a bevételekről és kiadásokról, a társaság portfolió gazdálkodási teljesítményéről, illetve az Igazgatóság által meghatározott feladatok végrehajtásáról, minden negyedévben jelentés készült az MNV Zrt. Felügyelő Bizottsága részére a saját és rábízott vagyon gazdálkodásáról. Az Igazgatóság elfogadta az MNV Zrt. saját és rábízott vagyon évi beszámolóját, a rábízott vagyon évi pénzügyi beszámolóját, a saját és rábízott vagyon évi üzleti tervét. 3

5 Folyamatos döntésekkel biztosította az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadását, valamint rendelkezett az RJGY határozatokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorló ellenőrzési rendszere és annak megállapításai Az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését 2013-ban öttagú Felügyelő Bizottság végezte. A Felügyelő Bizottság az állami vagyon feletti ellenőrzését a Magyar Állam, mint tulajdonos részére, a tulajdonos érdekeinek való megfelelőség céljából végzi, jelentéseit minden esetben megküldi az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az Állami Számvevőszék elnöke részére. A Felügyelő Bizottság évi tevékenysége keretében folyamatosan figyelemmel kísérte a nemzetgazdasági szempontból kiemelt társaságok Szerencsejáték Zrt., Volán társaságok, Magyar Villamos Művek, Malév Zrt, Magyar Posta Zrt., MÁV Zrt. tevékenységét. A Felügyelő Bizottság évben meghozott határozatai az alábbi témakörök szerint csoportosíthatók: az FB működésével kapcsolatosan; az MNV Zrt. saját és rábízott vagyona beszámolóiról, jelentéseiről; az MNV Zrt. saját vagyon üzleti és a rábízott vagyon vagyonkezelési terve véleményezése; az MNV Zrt. Mt a hatálya alá tartozó munkavállalók premizálásával kapcsolatosan; az MNV Zrt. saját és hozzárendelt vagyonának működtetésére vonatkozóan. Az Ellenőrzési Igazgatóság a Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenységét segítő, függetlenített belső ellenőrzési feladatok mellett ellátja az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos tulajdonosi ellenőrzési feladatokat, valamint a függetlenített vezetői ellenőrzési tevékenységet is. Az Ellenőrzési Igazgatóság függetlenségét biztosítja, hogy az MNV Zrt. szervezeti felépítésében közvetlenül a Felügyelő Bizottság, illetve a vezérigazgató alá tartozik, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatnak azon rendelkezésre, mely szerint az Ellenőrzési Igazgatóság vezetője és munkatársai az ellenőrzési tevékenységük végzése során szakmai álláspontjuk tekintetében nem utasíthatók. Folytatódott a évben is a évben bevezetett, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100 %-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok részére kiadott Alapítói Határozatok rendszerszerű ellenőrzése, valamint a társaságok felügyelő bizottságainak és belső ellenőrzéseik munkájának nyomon követése. A lefolytatott vizsgálatok többsége a MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságoknál elrendelt célvizsgálat volt. Témavizsgálat került lefolytatásra egyes mintavételezéssel kiválasztott központi költségvetési szerv vagyonkezelőknél és egyéb vagyonkezelőknél az általuk meghatalmazás alapján kötött szerződések és kiadott tulajdonosi hozzájárulások vonatkozásában. A továbbiakban megvalósítandó célként került meghatározásra a vagyonkezelők állami vagyonnal való gazdálkodásának, a vagyonkezelési szerződésben foglalt kötelezettségei betartásának ellenőrzése. 4

6 A évben lezárt tulajdonosi ellenőrzések néhány példaként említhető javaslata, továbbá azok realizálására vonatkozó intézkedések. A Volán társaságok, és a 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaságok belső ellenőrzési tevékenysége Az ellenőrzés végeredményeképpen született tájékoztató által megfogalmazott javaslatok az adott társaság független belső ellenőrzési rendszerére, valamint a társaságok éves belső ellenőrzési beszámolójának elkészítésére vonatkozott. Visszaéléssel kapcsolatos bejelentés vizsgálata a VOLÁNBUSZ Zrt.-nél A javaslatok alapján megtenni kívánt intézkedésekről a Volánbusz Zrt. intézkedési tervet készített, amelynek végrehajtásáról a társaság tájékoztatást adott az MNV Zrt. részére az egyes pontok határidőn belül történt teljesítésével az alábbi ügyekben: 1. A menetlevelek szigorú számadású okmányként történő kezelése. 2. Folyamat-szabályozó Forgalmi és Kereskedelmi Utasítás módosítása és ismételt kiadása, a menetlevél kiadására vonatkozó társasági előírások betartására való figyelmeztetés a forgalmi személyzet részére. 3. A szabályzatok felmérése, szükség szerint kiegészítése, módosítása az indokolt túlfogyasztás mértékének megállapíthatóságára, a jármű műszaki állapotától független túlfogyasztásának szankcionálására. 4. Üzemanyag elszámolási, iratkezelési szabályzat felülvizsgálata. Az Állami Vagyonnyilvántartási Kft. (a továbbiakban: ÁVNY Kft.) tevékenységének, gazdálkodásának vizsgálata A évben folytatott vizsgálattal érintett időszak az ÁVNY Kft. megalakulásától október 31-ig, (a beszámoló egyes pontjainál december 31-ig) tartó időszakot ölelte fel (azaz a évi tevékenységre ténylegesen nem terjedt ki). Az ÁVNY Kft. ügyvezetője augusztus 8-án intézkedési tervet készített az alábbi végrehajtott pontok szerint. 1. A beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó döntési hatáskörök egyértelműsítése, ehhez kapcsolódóan szükség szerint az ÁVNY Kft. Alapító Okiratának, a Program Irányító Bizottság és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása. 2. Az MNV Zrt. saját vagyonának terhére megvalósítandó program feladatok, valamint finanszírozási szükségletük ütemezésének rögzítése és elfogadtatása az MNV Zrt-vel. 3. Az Országleltár Program keretében, illetve végrehajtása során készített egyes szakértői tanulmányok indokoltságának, felhasználhatóságának vizsgálata, különös tekintettel a május-június hónapokban készített adattisztítási terv adattisztítási koncepció tárgyban készített anyagokra. 4. Az MNV Zrt. által biztosított források, illetve már átutalt források üzleti tervvel és tényleges kifizetésekkel való összhangjának vizsgálata, illetve a szükséges díjbekérők és díjátutalások korrekciójának előkészítése. 5. Az ÁVNY Kft. által alkalmazott költséghely allokációs módszertan felülvizsgálata, szükség szerinti módosításának előkészítése és az érintett döntési fórumok elé terjesztése. 5

7 A MÁV Zrt. Mt (1) bekezdés és az Mt. 188/A (1) bekezdés szerinti vezetők évi prémiumának kitűzésével és teljesítésének kiértékelésének vizsgálata Az MNV Zrt. Vezérigazgatója elrendelte a MÁV Zrt. vezérigazgató-helyettesek (a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. (1) bekezdés és az Mt. 188/A. (1) bekezdés szerinti vezetők évi prémium kitűzésével és prémium teljesítésének kiértékelésével kapcsolatos vizsgálatot. A Vezetői Ellenőrzési Igazgatóság javasolta, hogy a MÁV Zrt. Igazgatósága rendeljen el belső vizsgálatot a MÁV Zrt.-nél a felelősség megállapítására - a munkaszerződéseknek az Alapító által kiadott javadalmazási szabályzat egyes rendelkezéseivel ellentétes módosításáért; - a évi üzleti terv elfogadását megelőzően történt a Takarékos törvény rendelkezése értelmében érvénytelen prémiumkitűzésért; - a társaság Igazgatóságának jóváhagyását mellőző prémiumkitűzésmódosításért és prémium előleg fizetésért; - a teljesítéseknek az értékelést megelőzően történt jóváhagyásáért. Továbbá kezdeményezze - a társaság leányvállalatainál vizsgálat lefolytatását annak megállapítására, hogy az Mt (1) és 188/A. (1) bekezdése alá tartozó vezetők évi premizálása megfelelt-e az Alapító határozatával kiadott javadalmazási szabályzat előírásainak; - a döntések előkészítésére vonatkozó az előterjesztések jogi és szakmai véleményezésének részletes szabályait is rögzítő - belső eljárásrend kialakítását, és betartatását; - az Alapítói határozatok végrehajtásának a társaság Igazgatósága által történő rendszeres számonkérését, ellenőrzését. A társaság a javaslatok alapján intézkedési tervet készített. A év folyamán a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) az alábbi témákban folytatott vizsgálatot, melyekhez az MNV Zrt.-től igényelt információt, dokumentumot: Ssz. 1. Vizsgálat tárgya Az alumíniumipari intézkedésekről szóló 2263/1995. (IX. 8.) Korm. határozat végrehajtásának, az alumíniumiparhoz köthető gazdasági társaságok privatizációjának valamint a megkötött privatizációs szerződésekben meghatározott kötelezettségek teljesítése Vizsgálatindító levél dátuma október 25. Vizsgálat állapota A január 7-én beérkezett végleges jelentés javaslataira készült, 8/2013. (I. 17.) Vig utasítással jóváhagyott Intézkedési Terv január 18-án a KEHI-nek megküldve, melyet a KEHI január 24-én elfogadott. Az Intézkedési Tervben foglalt feladatokat az MNV Zrt. végrehajtotta, melyről május 24-én a KEHI részére a beszámoló, valamint a teljesítést igazoló dokumentumok megküldésre kerültek. 6

8 Ssz. 2. Vizsgálat tárgya Fertő-tavi Nádgazdaság Zrt. privatizációjának ellenőrzése Vizsgálatindító levél dátuma november 16. Vizsgálat állapota november 22. iratbetekintési kérelem kimenő levében november 23. iratküldés kimenő levélben január 3. adatszolgáltatás a KEHI felé kimenő levélben január 4. adatszolgáltatás a KEHI felé kimenő levélben október 25. jelentés tervezet kivonata KEHI által megküldve november 13. jelentés tervezet kivonata észrevételezése kimenő levélben december 12. jelentés kivonat KEHI által megküldve A Központi Nyomozó Főügyészség tevékenységének támogatása, és rendőri szervek megkeresései A Központi Nyomozó Főügyészség és a rendőri szervek megkeresései alapján 2013-ban az MNV Zrt. az Ellenőrzési Igazgatóság útján történt adat- és iratszolgáltatásra 2 db különböző folyamatban lévő ügyben 3 alkalommal került sor. A Nemzeti Lóverseny Kft. sérelmére elkövetett hűtlen kezelés gyanúja miatt elrendelt nyomozás ismeretlen tettes ellen. (BRFK) A Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó Kft. vonatkozásában végzett tulajdonosi ellenőrzés megállapításai alapján tett feljelentés tárgyában folytatott nyomozás. (BRFK) Az ellenőrzések során az MNV Zrt. Ellenőrzési Igazgatósága kapcsolattartói tevékenységet folytat a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: NFM). Az NFM 2013-ban elvégezte a vagyonnyilvántartási rendszer ellenőrzését, ésaz MNV Zrt. működésre vonatkozó belső szabályozottságának ellenőrzését. Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) a évre vonatkozóan a helyszíni ellenőrzésének folyamán a vizsgált tevékenységekben és ügyletekben érdemi elmarasztalást nem tett, felelősségi kérdések nem merültek fel. Az ÁSZ állami vagyon feletti kontroll az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése (2012. évi tulajdonosi joggyakorlás ellenőrzése) megállapításai alapján az MNV Zrt. intézkedési tervet készített, amelyben rögzítet feladatok határidőre teljesítésre kerültek. A rábízott vagyon évi éves beszámolójának könyvvizsgálatakor az Ernst & Young könyvvizsgáló beszámolóval kapcsolatos kifogásaira reagálva intézkedési terv került kialakí- 7

9 tásra. Az ebben meghatározott 16 pontból január 1-én még folyamatban lévő 5 feladat a évi éves beszámoló könyvvizsgálatakor megfogalmazott 2 feladattal kiegészítve új intézkedési terv került elfogadásra. Az ebben szereplő feladatok teljesítése 2013-ban még nem zárult le. Az állami vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenység évi eredményei az MNV Zrt évi vagyonkezelési terve és a terv teljesítése tükrében. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával való évi gazdálkodás teljesítésének fő számai: 165,4 Mrd Ft teljes bevétel (119,3 Mrd Ft-tal magasabb a tervnél) (ebből 67,2 Mrd Ft költségvetési bevétel; 98,2 Mrd Ft finanszírozási bevétel) 318,6 Mrd Ft kiadás (152,8 Mrd Ft-tal magasabb a tervnél) (ebből 233,0 Mrd Ft költségvetési kiadás; 85,6 Mrd Ft finanszírozási kiadás) A bevételek teljesítése Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlója által jóváhagyott évi vagyonkezelési terve ,1 M Ft pénzforgalmi bevétellel számolt, ebből ,0 M Ft összegben költségvetési bevételekkel, míg a finanszírozási bevételek tervértéke 1.531,1 M Ft volt. A pénzforgalmon kívüli tételek bevételeihez az MNV Zrt ,0 M Ft-ot állított be (térítésmentes önkormányzati vagyonátadások). Az állami vagyonnal kapcsolatos az MNV Zrt. kompetenciájába tartozó pénzforgalmi bevételek évi tényleges értékei a következők szerint alakultak: MEGNEVEZÉS év terv (eft) A 2013-as üzleti évben az MNV Zrt. 67,2 Mrd Ft költségvetési bevételt ért el, ami 22,7 Mrd Ft-tal meghaladja a vagyonkezelési tervben szereplő értéket. A többlet alapvetően az értékesítési bevételeknek köszönhető, de a hasznosítási és az egyéb bevételeknél is 2 Mrd Ft-ot meghaladó a pozitív szaldó év előirányzat (eft) év tény (eft) Eltérés tény - terv (eft) Tervteljesítés (tény/terv) B.0+B.F A RÁBÍZOTT VAGYON BEVÉTELEI ,1% B.0 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek ,9% B.1. Értékesítési Bevételek ,4% B.1.1. Ingatlanértékesítésből származó bevételek ,8% B.1.2. Ingóság és egyéb eszköz értékesítés bevétele ,8% B.1.4. Tulajdoni részesedések értékesítési bevétele B.1.5. NET ingatlanértékesítési bevételek B.2. Hasznosítási bevételek ,3% B.2.1. Bérleti díjak ,7% B Egyéb bérleti díjak ,7% B Különféle egyéb bérleti és továbbszámlázott díjak ,5% B Költségvetési szervek bérleti és továbbszámlázott díjai ,3% B.2.2 Vagyonkezelői díj ,8% B.2.3. Osztalékbevételek ,4% B.2.5. NET vagyonkezelésű ingatlanok hasznosítási bevétele B.3. Egyéb bevételek ,6% B.F Finanszírozási bevételek ,2% B.F.1 Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bev B.F.2 Kölcsön megtérülések ,9% B.F.3 Kötvénykibocsátás, egyéb pénzügyi művelet bevétele

10 B.1. Értékesítési bevételek B.1.1. Ingatlanértékesítésből származó bevételek Az ingatlan-bevételi terv a év tapasztalatai alapján nem számolt 2013-ra sem az ingatlanpiac jelentős megélénkülésével, 2,0 Mrd Ft pénzügyi realizációját irányozta elő. A évi terv bevételi előirányzatának összeállítása során is fontos szempont volt, hogy az állami vagyon hasznosítását biztosító szerződésekből származó bevételektől eltérően az értékesítési bevételek csak jelentős kockázati tényező figyelembevételével tervezhetők. Az értékesítési terv döntő részét (95%-át) két nagy értékű ingatlan (Andrássy út, illetve Fodor u., volt BM vendégházak) tervezett eladása tette ki. Kis értékű, egyedileg 10 M Ft-os értéket el nem érő ingatlanok értékesítéséből 100 M Ft bevételt várt az MNV Zrt. A évben az MNV Zrt. egyedi és csomagban történő értékesítésekről egyaránt hozott döntést. A BM volt kormányzati vendégházainak értékesítése a vevői érdeklődés dacára az év végéig sem valósult meg, ez alapvető hatással volt az év végi tényszámokra. A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítésére részben új ingatlanokkal kiegészítve a HM az első negyedév végén tett javaslatot az MNV Zrt. felé. A honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok becsült forgalmi értéke mintegy 6 Mrd Ft, azonban a budapesti ingatlanok kivételével nem volt reális esély a sikeres értékesítésre. A tervsoron a éves teljes bevétel a tervértéknél 1.464,9 M Ft-tal alacsonyabb, 535,1 M Ft. B.1.2. Ingóság és egyéb eszköz értékesítés bevétele Ingóságok és kis értékű eszközök értékesítésével a terv 70 M Ft értékben számolt. A tervsoron kerülnek elszámolásra az ásványi nyersanyagok, a hagyatékból származó ingóságok, egyéb ingatlannak nem minősülő eszközök értékesítési bevételei. A tervsoron jellemzően kis egyedi értékkel rendelkező vagyonelemek értékesítési bevétele szerepel, éves összesített értékük sem számottevő. A tervsoron évben 184,7 M Ft bevétel realizálódott (a tervérték 2,6 szeres túlteljesítése), ezek zömét ásványi anyagok értékesítése adta. B.1.4. Tulajdoni részesedések értékesítési bevétele A jogcím év végétől szerepel a költségvetési bevételek között (előtte a finanszírozási tételeknél kellett elszámolni). A költségvetési törvény, és így a vagyonkezelési terv bevételi előirányzatot nem jelenített meg a jogcímen (a tervezés még az előző elveknek megfelelően zajlott). Az év utolsó negyedévéig a teljesítést a TIGÁZ kisebbségi részvénycsomagjának értékesítéséből származó 138 M Ft-os összeg dominálta. Az év végéig ezen túl a Magyar Posta Zrt. 25%-1 részvény tulajdoni hányadának értékesítése valósult meg a Szövetkezeti Hitelintézeti 9

11 Integrációs Szervezet részére ,5 M Ft értékben, ami így a részesedés értékesítések 99,2%-át adja. A víziközmű társaságokat érintően minimális darabszámú részvény került értékesítésre egyes települési önkormányzatok részére a víziközmű törvény előírásainak történő megfelelőség érdekében. A költségvetési tételeket érintő tényleges részesedés értékesítések a következők szerint alakultak 2013-ban. Ssz. Társasági részesedés megnevezése Bevétel (ezer Ft) 1 Magyar Posta Zrt. (25%-1) TIGÁZ Zrt Vörösmarty Mg. Kft Göllei Agrár Zrt Hőgyes Endre Bt ÉGSZI Senior Kft Pacsai Mg. Kft Wellcar Kft EGIS Nyrt. (nem NYRA rész) Robert Marvel Kft Északdunántúli Vízmű Zrt Tiszamenti Regionális 12 VíművekZrt Északmagyarországi Regionális 13 Vízművek Zrt Szövetkezeti részjegyek, egyéb Összesen B.2. Hasznosítási bevételek B.2.1. Bérleti díjak A bérleti díjaknál a évi vagyonkezelési terv 800 M Ft értékben számol bevételekkel. A bérleti díjak nagy része a területi irodák illetékességi körébe tartozik (600 M Ft tervezett bevétellel). A jogcímen egyrészt a központi költségvetési szervektől, másrészt a társadalmi szervezetektől, gazdasági társaságoktól származó bevételek (bérleti díjak és kapcsolódó közüzemi díjak továbbszámlázásából származó bevételek) kerülnek elszámolásra. A tervsoron az éves teljes bevétel 805,8 M Ft volt, ami kismértékű túlteljesítést jelent. 10

12 B.2.2. Vagyonkezelői díjak A tervsoron 2013-ra a gazdasági társaságoktól, társadalmi szervezetektől, valamint ingatlanok vagyonkezelésbe adásából származó vagyonkezelői díjbevételekkel számoltunk, összesen 2,6 Mrd Ft értékben. A gazdasági társaságoktól és egyéb vagyonkezelőktől származó díjbevételek éves összege 2,2 Mrd Ft, legjelentősebb tételei a következők: - a HungaroControl Zrt. vagyonkezelői díja 1.761,0 M Ft - a BA Zrt. éves vagyonkezelői díja 333,9 M Ft - Regionális víziközmű társaságok 19,6 M Ft - Egyéb társaságok és vagyonkezelők 38,4 M Ft - Összesen 2.152,9 M Ft A HungaroControltól származó vagyonkezelői díjak a évben jelentős kockázattal bírtak. A nemzetközi légügyi szervezetek (IATA, Eurocontrol) kifogással éltek a vagyonkezelői díjak meghatározásának módját és mértékét illetően is. A tárgyalások az év végéig kerültek lezárásra. A következő évekre a vagyonkezelői díjak alapját már nem a légiforgalom, hanem a társaság tevékenységéhez szükséges ingatlanállománya adja. Az elkövetkező évekre a HungaroControlt érintően a évinél magasabb 1,9 Mrd Ft-os éves bevételek várhatók. A Budapest Airport Zrt. vagyonkezelői díja a repülőtéri forgalomhoz igazodik, a társaság éves árbevételének 0,5%-a, de minimálisan Euro + ÁFA. B.2.3. Osztalékbevételek A költségvetési bevételek legnagyobb hányadát 2012-höz hasonlóan az osztalékbevételek adták 41,1 Mrd Ft-os értékkel. Ez a évi tényleges bevételi szintet 32 %-kal, abszolút értékben 9,9 Mrd Ft-tal haladta meg, a tervezetthez képest 2,5 Mrd Ft-os (106 %-os) a túlteljesítés. Az MNV Zrt évi osztalék-bevételi terve társaságokra bontva a következők szerint teljesült: Társaság évi terv (ezer Ft) évi tény (ezer Ft) Eltérés (tény - terv) MVM Zrt Szerencsejáték Zrt MOL Nyrt Richter Nyrt OTP Nyrt Egyéb osztalékbevételek Összesen:

13 Az osztalékbevételek döntő többsége már júniusban realizálódott, a tervértéket jelentősen meghaladó tényleges teljesítés elsősorban a MOL részvényekre fizetett osztaléknak köszönhető. B.3. Egyéb bevételek A vegyes bevételeknél az MNV Zrt. vagyonkezelési terve 500 M Ft-os előirányzatot tartalmazott. Az egyéb bevételek legtekintélyesebb hányadát tette ki az MVM Zrt. részére folyósított 71,0 Mrd Ft-os tulajdonosi kölcsön kamatbevétele, mintegy 1,1 Mrd Ft értékben. Ezen túl egyszeri, nem tervezett bevételként négy jelentősebb tétel jelentkezett még (a FUF Kft. végelszámolásából származó III. körös megtérülés 53 M Ft-os értékkel, a MALÉV ACEtől származó 89 M Ft-os kamat, a Hungária Szálloda Rt. privatizációjához kapcsolódó 130 M Ft-os megtérülés, a megyei egészségpénztárak végelszámolásából származó 152 M Ft-os bevétel). Alapvetően az egyszeri többletbevételek, valamint a hagyatéki bevételek kiugró éves összegei miatt az egyéb bevételek évi értéke a tervszintet 2,5 Mrd Ft-tal haladja meg. B.F. Finanszírozási bevételek A finanszírozási bevételek két nagyobb csoportra oszthatók a következők szerint: - tulajdonosi kölcsön megtérülések; - kötvénykibocsátásból, tőkekivonásból származó bevételek. A finanszírozási bevételek a évben a következők szerint alakultak. B.F.1. Pénzügyi eszközökből származó bevételek A bevételi soron lett elszámolva a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (NYRA) portfólióból értékesített EGIS részvénycsomag 10,3 Mrd Ft-os értéke. Ezek a pénzügyi eszközök a magán-nyugdíjpénztárak portfóliójából kerültek a NYRA-ba a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjalap-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló évi CLIV. törvény szabályozásának megfelelően. Az értékesítésből származó bevételek költségvetési bevételként nem számolhatók el, finanszírozási célú pénzügyi műveletnek minősülnek. Az Alapból származó bevételeket az államadósság csökkentésére kell fordítani, így azok átutalásra kerültek az Államadósság Kezelő Központhoz (értékük a finanszírozási kiadásoknál is megjelenik azonos értékkel). B.F.2. Kölcsön megtérülések Az MNV Zrt. rábízott vagyonának évi vagyonkezelési terve 1,5 Mrd Ft-ot tartalmazott elérendő célként tulajdonosi kölcsön megtérülésekből. 12

14 Az MNV Zrt január 1-jén ,2 M Ft tulajdonosi kölcsön-állománnyal rendelkezett, december 31-én ,8 M Ft-tal, a törlesztések és az új kölcsön-nyújtások eredőjeként. A tulajdonosi kölcsön-megtérülések tervezett és tényleges bevételeit a következő táblázat tartalmazza: Társaság év terv (M Ft) év tény (M Ft) Bábolna Nemzeti Ménes Kft. 150,0 0,0 Hollóházi P. Manufaktúra Zrt. 150,0 0,0 Hollóházi Nonprofit Kft. 40,0 0,0 Várgondnokság Np. Kft. 444,0 405,0 MAFILM Kft. 17,1 17,1 Egererdő Zrt. 100,0 100,0 FŐKEFE Np. Kft. 360,0 0,0 ERFO Np. Kft. 270,0 0,0 Nógrád Volán Zrt. 0,0 700,0 MVM Zrt. 0, ,0 Összesen 1.531, ,1 A tulajdonosi kölcsönök között az éves forgalom 98,3%-át az MVM Zrt. részére folyósított összeg, és ennek megtérülése adta ki. Az MVM Zrt évben szerezte meg az EON gázüzletágának két társaságát, a E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedelmi Zrt.-t és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt.-t. A tranzakció finanszírozásához szükséges forrásnak 2013 májusának végére rendelkezésre kellett állnia az MVM-nél, az ehhez szükséges tőkeemelés összegét azonban elegendő költségvetési előirányzat hiányában az MNV Zrt. addig az időpontig nem tudta a társaság rendelkezésére bocsátani. A részvénycsomagok megvásárlása érdekében a szükséges forrást az MNV Zrt. ideiglenesen tulajdonosi kölcsön nyújtásával tudta biztosítani. A kölcsön visszafizetését az MVM Zrt. a költségvetési törvény módosítását követően megvalósuló 71 Mrd Ft-os tőkeemelés összegéből törlesztette (a költségvetési törvény módosítása biztosított ekkora öszszegű pótlólagos előirányzatot a megfelelő tőkeemelési jogcímhez). B.F.3. Kötvénykibocsátás bevétele, egyéb pénzügyi művelet bevétele Az MNV Zrt év végén lejárat előtt visszavásárolta a szeptember 25-én kibocsátott, 833,3 M EUR össznévértékű, 4,4%-os kamatozású, szeptember 25. napján lejáró, Richter-részvényekre átcserélhető kötvényeket. A visszavásárolt kötvény miatt az MNV Zrt.- nek 869,7 M EUR fizetési kötelezettsége keletkezett, ebből 7,2 M EUR volt a felhalmozott kamat. A visszavásárlást a Magyar Állam nevében december 6-án kibocsátott 903,8 M EUR össznévértékű, továbbra is Richter részvényekre átcserélhető kötvény bevételéből finanszírozta, az új kötvénykibocsátást is az MNV Zrt. bonyolította le Az új kötvény április 2-án jár le, féléves kamatfizetéssel évi 3,375%-kal kamatozik. Kamatfizetés teljesítése minden év június 6-án és december 6-án, első alkalommal június 6-án, az utolsó kamatfizetés április 2-ig esedékes. A kötvények mögötti fedezetet a 13

15 kibocsátáskor 25,24 % állami tulajdoni arányt képviselő, db Richter törzsrészvény csomag adja, azok a kötvény futamideje alatt nem terhelhetők meg és nem értékesíthetők. A április 2-án lejáró új kötvények bevezetésre kerültek a Frankfurti Tőzsde Freiverkehr piacára. A tranzakció eredménye a következők szerint alakult (M EUR-ban): - Lejáró kötvények névértéke 833,3 - Lejáró kötvények árfolyam-különbözete és az ösztönző prémium 29,2 - Elhatárolt, de még ki nem fizetett kamatok 7,2 - Fizetési kötelezettség összesen 869,7 - Új kötvényekből befolyó forrás 903,8 - Bevonásra kerülő többletforrás 34,1 - Elhatárolt, kifizetendő kamatok 7,2 - Államhoz befolyó bevétel 41,3 A tranzakció dokumentációja lehetővé tette, hogy az elszámolás a BONYM fizető ügynök bevonásával, részben nettó módon valósuljon meg. Az MNV Zrt. közreműködésével a költségvetésbe a tranzakció elszámolását követően nettó 34,1 M EUR (valójában az új kötvénykibocsátásból fennmaradó mintegy 34,1 M EUR összegű különbözet és a visszavásárolt kötvények után fizetendő 7,2 M EUR összegű kamat) folyt be bevételként a pénzügyi zárás napján, december 6-án. A Richter Gedeon Nyrt. állami tulajdonú részvényeire átcserélhető kötvények megújításából származó 34,1 M EUR többletbevétel elszámoláskori értéke forintban mintegy 10 milliárd volt. Az egyéb finanszírozási bevételeknél szerepelt továbbá a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól átvett részvények és egyéb pénzügyi eszközök osztaléka, kamata is. Ezek összesen mintegy 3.175,2 M Ft-ot tettek ki. Ezeket a bevételeket az államadósság csökkentésére kell fordítani, ennek megfelelően a fenti összeg is (az EGIS részvényértékesítési bevételekhez hasonlóan) átvezetésre került az Államadósság Kezelő Központ megfelelő számlájára. A B.F.3.-as finanszírozási bevételi jogcímen 2013-ban a fentieknek megfelelően összesen ,4 Mrd Ft került elszámolásra. A főbb költségvetési bevételi sorok év végéig a következők szerint tértek el a tervszámoktól: - Értékesítési bevételek M Ft - Osztalékbevételek M Ft - Bérleti díjak + 6 M Ft - Vagyonkezelői díjak M Ft - Egyéb bevételek M Ft - Összesen: M Ft 14

16 Az év végi költségvetési bevételi értékek így, a fentiek alapján, a következő megoszlást mutatják: - Értékesítési bevételek M Ft - Osztalékbevételek M Ft - Bérleti díjak 806 M Ft - Vagyonkezelői díjak M Ft - Egyéb, különféle bevételek M Ft - Összesen: M Ft Összességében megállapítható, hogy az MNV Zrt. az előírt költségvetési bevételeket túlteljesítette, a többletbevételek 22,7 Mrd Ft-ot tesznek ki, ez a terv 151%-os túlteljesítését jelenti amellett, hogy bizonyos területen (vagyonkezelői díjak) voltak elmaradások is. A legnagyobb mértékű többletbevétel a Magyar Posta Zrt. részesedéseinek értékesítéséből származik, amely ügylet azonban nem piaci indíttatású volt, hanem kormányzati döntés eredménye (a tulajdonosi részesedések értékesítéséből származó bevételek nem ESA-bevételek). A kiadások teljesítése Az állami vagyonnal kapcsolatos az MNV Zrt. kompetenciájába tartozó pénzforgalmi kiadások évi tényleges értékei a következők szerint alakultak. MEGNEVEZÉS év RJGY terv (eft) Rendelkezésre álló keret (eft) év tény (eft) Eltérés tény - terv (eft) Eltérés tény - keret (eft) K.0+K.F A RÁBÍZOTT VAGYON KIADÁSAI K.0 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások K.1 Felhalmozási jellegű kiadások K.1.1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlások K A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végreh. ingatlanvás K Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai K Stadionfejlesztés K.1.2 Ingóság és egyéb eszközök vásárlása K.1.4. Állami tul. részesedések növekedését eredm. kiadások K Állami tul. részesedések növ. eredm. kiadások (MNV) K ESA rontó tőkeemelések, tulajdonszerzések K ESA semleges tőkeemelések, tulajdonszerzések K Az MVM Zrt. tőkeemelése K.1.5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése K.1.6 Holokauszt Emlékhely létrehozásának kiadásai K.1.7 Uniós pályázatok önrész biztosítása K.1.8 Elektronikus útdíjrendszer kiépítése K.1.9 PPP konstrukcióban létrehozott beruh. megvásárlása, bef K.2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások K.2.2 Ingatlanok fenntartása K Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás K Ingatlanok őrzése K NET által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása K.2.3 Egyéb vagyonkezelési kiadások K.2.4 Állami tulajdonú társaságok támogatása K Állami tulajdonú társaságok támogatása (MNV) K MN Filmalap Np. Zrt. támogatása

17 MEGNEVEZÉS év terv (eft) Rendelkezésre álló keret (eft) év tény (eft) Eltérés tény - terv (eft) Eltérés tény - keret (eft) K.3 A korábbi értékesítésekhez kapcsolód kiadások K.3.1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések K.3.2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések K.3.3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések K.3.5 Környezetvédelmi feladatok finanszírozása K.3.6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások K.3.7 Szerződéses kötelezettségek K.3.8 Egyéb jogszabályból eredő kiadások K Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása K.4 Vagyongazdálkodási kiadások K.4.1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja K Az MNV Zrt.működésével kapcsolatos restitúciós kiadások K Az MNV Zrt.működésével kapcsolatos egyéb kiadások K.4.2 Eljárási költségek, perköltségek K Az MNV Zrt.működésének támogatása K.4.4 Átcserélhető kötvény kamatfizetés K.4.5 Állami ingatlanvagyon felmérése, Országleltár K.4.6 A MÁV-csoport dolgozóinak ösztönzése K.4.7 A NET tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások K.5 Fejezeti tartalék K.8 ÁFA elszámolás K.F Finanszírozási kiadások K.F.1 Kötvény, pénzügyi eszköz beváltása, törlesztés K.F.2 Tulajdonosi kölcsön kifizetések A rábízott vagyon évi összes kiadása 318,6 Mrd Ft-ot tett ki, 152,8 Mrd Ft-tal meghaladva a tervszámokat. A kiadási többletet előirányzat átcsoportosítások és finanszírozási tételeket érintő engedélyek tették lehetővé. A finanszírozási kiadásoknál az MVM Zrt.-t érintő kifizetésen túl 1,1 Mrd Ft értékben került sor tulajdonosi kölcsön folyósítására a Nógrád Volán (700 M Ft) a Várgondnokság NKft. (280 M Ft) és a Lechner Lajos Tudásközpont NKft. (100 M Ft) részére. A rábízott vagyon évi költségvetési kiadásai 233,0 Mrd Ft-ot tettek ki, így 71,4 Mrd Fttal lettek magasabbak a tervszámoknál. A tervezett szintet meghaladó teljesülés alapvető oka az MVM tőkeemelése volt (emellett nagy elmaradások és többletek közel nullszaldós egyenlege mutatkozik). K.1. Felhalmozási jellegű kiadások K.1.1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlások K A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. ingatlanvásárlásai A vagyonkezelési terv a költségvetési törvénnyel összhangban a NET eszközvásárlásaira 33,0 Mrd Ft-ot különített el. Az előirányzati összeg az év során 4 alkalommal került csökkentésre: - Remondis Kft. feltőkésítése 990,0 M Ft - NIF tőkeemelése 2.500,0 M Ft - Zsujta, ingóság és ingatlanvásárlás 647,0 M Ft - Kulturális célú fejlesztések és EMMI támogatások5.363,0 M Ft - Összesen 9.500,0 M Ft A kiadási tervsoron az év során az így kialakított 23,5 Mrd Ft-os keret felhasználására került sor, a kialakított elszámolási szabályok szerint. 16

18 K Az MNV Zrt. Ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai A felhalmozási kiadások egyik legjelentősebb eleme a közvetlenül az MNV Zrt által megvalósuló ingatlan beruházásokra és vásárlásokra elkülönített eredetileg 8,6 Mrd Ft-os nagyságú kerete volt. Az ingatlan-beruházásokra szolgáló előirányzat nagysága az év során 23 alkalommal módosult. - Eredeti előirányzat 8.550,0 M Ft - Előirányzat növelések összesen ,5 M Ft - Előirányzat csökkentések összesen ,3 M Ft - Év végi módosított keret ,2 M Ft Az évközi emelések a következő nem tervezett, év közben felmerülő projektekhez, feladatok végrehajtásához teremtettek teljes, illetve pótlólagos, kiegészítő fedezetet. - Bajcsy-Zsilinszky u. ingatlan vétel (MEH maradvány) 1.800,0 M Ft - a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezési kiadásai 470,0 M Ft - a Margit krt ingatlan bontási kiadásai 350,0 M Ft - Holokauszt Emlékhely 50,0 M Ft - sportingatlanok fejlesztési kiadásai 101,0 M Ft - Geszt, Tisza kastély átalakítása 450,0 M Ft - Kőszeg, zsinagóga vásárlás 80,0 M Ft - Hajógyári sziget, ingatlanvásárlás ( Álomsziget ) 3.000,0 M Ft - Rubik kocka projekt 200,0 M Ft - Rendőrszálló létrehozása 259,5 M Ft - Margit krt. ingatlanprojekt 620,0 M Ft - FŐKERT ingatlanvásárlás 705,0 M Ft - Zsujta, ingatlanvásárlás 610,0 M Ft - Összesen: 8.695,5 M Ft Az ingatlan beruházások tervezett és tényleges teljesítése a következők szerint alakult. Ssz. Ingatlan / projekt megnevezése év terv (ezer Ft) év keret (ezer Ft) év tény (ezer Ft) Eltérés (tény keret) (ezer Ft) 1 Különféle ingatlan beruházás, vásárlás Amerikai követség Budai vár felújítás Költségvetési szervek elhelyezése Műemlék felújítások Ingatlanfelújítások (nem műemlék) Beruházások előkészítése (tervezés, régészet) Veszprémi Járási Hivatal Összesen

19 A különféle egyéb ingatlanvásárlások alsoron a következő projektekre, feladatokra történt felhasználás. Különféle ingatlan beruházás, vásárlás év tény (ezer Ft) 1 Hajógyári szigeti ingatlanok "Zsámbék" projekt ingatlanvásárlás FŐKERT ingatlanvásárlás Zsujta ingatlanvásárlás Egyéb, kis értékű Összesen Az év végéig már nem kerülhetett sor az itt kifizetni tervezett Rendőrszálló kialakítására (260 M Ft), a MOB egyes kiemelt sportágaihoz kötődő sportingatlanok fejlesztésére (101 M Ft), a Concordia ingatlan éves részletének (330 M Ft) előtörlesztésére (fordulónapot követően megvalósult). A budai vár felújítására elkülönített keret 2013-ban teljes egészében nem került felhasználásra. A fennmaradó kisebb munkálatok 2014-re csúsztak, az egyéb műemléki felújítások keretét terhelik a következő évben. A költségvetési szervek elhelyezésére szolgáló keret szinte teljes egészében felhasználásra került. A teljes összegből 700 M Ft-ot a Bajcsy-Zsilinszky utcai irodaház megvásárlására, 68 M Ft-ot a Logodi utcai ingatlan felújítására fordított az MNV Zrt. A műemlék felújításokra tervezett kiadásokból nagy összegű programok és kifizetéseik csúsztak a következő évre, a keret mindössze 57%-a (491 M Ft) került kihasználásra. A mérleg fordulónapját követően a folyamatban lévő felújítások befejezésre kerültek. A Veszprémi Járási Hivatal elhelyezésére átcsoportosított előirányzat teljes mértékben felhasználásra került a szükséges épületek megvásárlásával. K Stadionfejlesztés A 6,9 Mrd Ft-os keretet előirányzat átcsoportosítás biztosította 2013 februárjában. Az előirányzat az MNV Zrt. közvetlen irányításával megvalósuló új ferencvárosi stadion felépítését szolgálta. A projektre rendelkezésre álló keretet az év során még két átcsoportosítás növelte 200 M Ft, illetve 400 M Ft értékben. A keretnövelés alapvetően a munkálatok tervezetthez viszonyított felgyorsítása miatt vált szükségessé. A jogcímen év végéig 7.430,7 M Ft összegű kiadás teljesült, ezzel a rendelkezésre álló keret 99,1%-os felhasználása valósult meg. K.1.2. Ingóság és egyéb eszközök vásárlása A vagyonkezelési terv 50 M Ft kifizetésével számolt 2013-ra. Az év közben elhatározott viszszapótlási kötelezettség rendezések a tervezett kifizetéseket nagyságrendileg is megnövelték. 18

20 A tervsoron került elszámolásra a regionális víziközmű társaságok visszapótlási kötelezettségen túli beruházásainak MNV részéről történő megtérítései. A víziközmű társaságok a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal megkötött, többször módosított vagyonkezelési szerződés alapján végzik a Magyar Állam tulajdonában álló víziközművek működtetését, üzemeltetését és fenntartását, gondoskodnak a közüzemi szolgáltatás folyamatos teljesítéséről. A vagyonkezelőnek a vagyonkezelésbe vett vagyon összértékének szinten tartását kellett biztosítania. A társaságok az elmúlt években beruházásokat hajtottak végre az állami közművagyon eszközein, melyek több esetben meghaladták az eszközök amortizációját, az előírt visszapótlási kötelezettséget. Ezzel a többlettel a Magyar Állam tulajdonát képező víziközmű-vagyon értéke növekedett. A kifizetésekkel megtérítésre kerültek az érintett társaságok ráfordításai. A tervsoron az előkészített megállapodások figyelembe vételével mintegy 3,0 Mrd Ft éves kifizetése történt meg, döntő részben a regionális víziközmű társaságokat érintően. Az eszközvásárlások közműcégek közötti megoszlása a következő: - Dunántúli Regionális Vízmű Zrt ,0 ezer Ft - Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt ,0 ezer Ft - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt ,0 ezer Ft - Összesen: ,0 ezer Ft K.1.4. Állami tulajdonú részesedések növekedését eredményező kiadások A tervsoron eredetileg M Ft előirányzat állt rendelkezésre, ebből az üzleti év elején M Ft került átcsoportosításra az NFM fejezeti kezelésű előirányzatára, a Hungaroring Sport Zrt. és a Nemzeti Dohánykereskedelmi NZrt. forrásjuttatására, finanszírozására. A kiadási keretet ugyanakkor a következő társaságokat érintő előirányzat-növelések (külső és belső átcsoportosításokkal) is módosították: - JSK NKft. megvásárlása. 80,0 M Ft - Nemzeti Fejlesztési Programiroda 1.000,0 M Ft - Nemzeti Kataszteri Program NKft. 699,0 M Ft - Millenáris Széllkapu Kft ,0 M Ft - Magyar Posta Zrt. 655,0 M Ft - Tokaj Kereskedőház Zrt ,0 M Ft - Regionális Közlekedési Központok 1.092,7 M Ft - Víziközmű társaságok 225,0 M Ft - Wipark Kft ,3 M Ft - Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. 60,0 M Ft - Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. 75,0 M Ft - Remondis magyarországi cégcsop ,0 M Ft - Összesen: ,0 M Ft 19

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április JELENTÉS Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3077-017/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560108 Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013.

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. A Befektető-védelmi Alap 2013. évi mérlege A Befektető-védelmi Alap 2013. évi eredménykimutatása A Befektető-védelmi Alap 2013. évi éves beszámolójának

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

JELENTÉS. a Diákhitel Központ Zrt. működésének ellenőrzéséről. 0843 2008. december

JELENTÉS. a Diákhitel Központ Zrt. működésének ellenőrzéséről. 0843 2008. december JELENTÉS a Diákhitel Központ Zrt. működésének ellenőrzéséről 0843 2008. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2006-028/2008.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről 0647 2006. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-12-38/2006.

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május JELENTÉS a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről 1284 2012. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2021-091/2011-2012. Témaszám: 1006 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév Budapest, 2014. november 14. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.09.30 2014.06.30 2014.09.30 2014.09.30/

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2004 1068 Budapest Dózsa György út 84/a. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános rész 8 1.1 A bemutatása 8 1.2 Az Alap létrehozása

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben