Az OVIT ZRt szeptember 6-ai Közgyűlése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az OVIT ZRt szeptember 6-ai Közgyűlése 1 Sajtóközlemények 2 Projektjeinkről 4 CSIR... és az meg mi?! 10 Rendezvények 11 Társadalmi felelősségvállalás 15 Személyi hírek 16 Új belépők 17 Az Integrált Rendszer hírei 18 Az MVM Csoport hírei 19 Egyszer volt 23 Nyugdíjasainkról 24 Sport 25 KulTÚRA 30 Hotel OVIT hírdetés 33 Búcsúzunk 35 Integrált Rendszer - rejtvény 35 Szerkesztőségi közlemények 36 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László OVIT ZRt. Házinyomda

2 OVIT HÍRADÓ 2011/5. Az OVIT ZRt szeptember 6-ai Közgyűlése A Közgyűlés az alaptőke-emeléssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: I. Az Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1158 Budapest, Körvasútsor 105., cjsz: ), /továbbiakban: OVIT ZRt./ Alapszabálya szerint a Társaság alaptőkéje ,- Ft, azaz Ötmilliárd-nyolcszázmillió forint, mely teljes mértékben befizetésre került (illetve a Társaság rendelkezésére lett bocsátva), így a Gt (2) bekezdése szerinti új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés feltételei fennállnak. A közgyűlés elhatározza az OVIT ZRt. alaptőkéjének ,- Ft-ról (azaz Ötmilliárd-nyolcszázmillió forintról) ,- Ft-ra (azaz Hétmilliárdnyolcszázmillió forintra) történő zártkörű felemelését. Az alaptőke-emelés összege: ,- Ft. (azaz Kettőmilliárd forint). Az alaptőke-emelés módja: az alaptőke-emelés a részvénytársaság db, ,- Ft névértékű (és kibocsátási értékű), A részvénysorozatú, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvény zártkörű kibocsátásával történik pénzbeli hozzájárulás ellenében. A törzsrészvényekhez mindazon jogok fűződnek, amelyeket a Gt. és az Alapszabály a részvénytársaság részvényeseinek általában biztosít az Alapszabály 10/B. pontjában foglaltaknak megfelelően. A részvények összevont címletű részvényként kerülnek kibocsátásra. Az Igazgatóság előterjesztése alapján az alaptőke felemelése kapcsán a részvényeseket megillető jegyzési elsőbbségi jogot (a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot) a közgyűlés kizárja (Alapszabály 68/B. pont). Ezzel egyidejűleg a közgyűlés a Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságot továbbiakban: MVM Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út , cjsz: ) jogosítja fel a db, ,- Ft névértékű (és kibocsátási értékű), A részvénysorozatú, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvény átvételére, aki a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására a mellékletként eredetiben csatolt előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett. Az MVM Zrt. az általa átvenni kívánt részvények ellenértékét ,- Ft. (azaz Kettőmilliárd forint) összeget szeptember 9. napjáig köteles egyösszegben kiegyenlíteni az OVIT ZRt. bankszámlájára történő átutalással. A részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot szeptember 9. napjáig kell megtenni. Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvény első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosít. Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatot az Igazgatóság a határozat meghozatalától számított 30 napon belül köteles a Cégközlönyben közzétenni. A közgyűlés felhatalmazza a Vezérigazgatót, hogy az MVM Zrt. részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalása alapján a részvények nyomdai előállítása és kiadása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Az alaptőke-emelés meghiúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének megfelelő névértékű (és kibocsátási értékű) részvények átvételére az arra jogosult nem vállal kötelezettséget. Az alaptőke-emelés meghiúsulását a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítésére előírt határidő lejártát követő 30 napon belül a Cégbíróságnak be kell jelenteni. II. A Közgyűlés az alaptőke-emeléssel összefüggésben az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakkal egyezően az OVIT ZRt. Alapszabályát a kibocsátásra kerülő új részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően, a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával, azaz

3 2011/5. OVIT HÍRADÓ szeptember 9. napjával az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapszabály 7. pontjának első, második és ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul: A társaság alaptőkéje ,- Ft, azaz Hétmilliárd-nyolcszázmillió forint, míg a fennmaradó ,- Ft, azaz Nyolcvanhárommillió-nyolcszázhetvenháromezer forint értékű vagyon a társaság alaptőkéjén felüli vagyona. A társaság alaptőkéjéből pénzbeli rész ,- Ft, azaz Hárommilliárd-háromszázhatvanötmillió-nyolcszázhuszonkilencezer forint, nem pénzbeli vagyonrész ,- Ft, azaz Négymilliárd-négyesszázharmincnégymillió-egyszázhetvenegyezer forint. A társaság alaptőkéje db ,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, azonos tagsági jogokat biztosító /törzs/ részvényre oszlik. 2.) Az Alapszabály 10/A. pontja az alábbiak szerint módosul: 10/A. A részvények fajtájukat tekintve a következők: db, egyenként ,- (Tízezer) forint, összesen ,- forint névértékű részvény (a Törzsrészvények ). A Közgyűlés elrendeli az alaptőke-emelés feltételeinek bekövetkezése esetén az Alapszabály módosítása tárgyában hozott közgyűlési határozat alapján a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálynak a Cégbírósághoz történő benyújtását. Dr. Sidló Krisztina Sajtóközlemények Az OVIT ZRt. önálló cégbe szervezi a Földgáz Igazgatóságot Közgyűlési döntés az OVIT ZRt. kiválás útján történő átalakulásáról Az MVM Csoporthoz tartozó Országos Villamostávvezeték ZRt. (OVIT) mai közgyűlése döntést hozott arról, hogy az OVIT ZRt. átalakul oly módon, hogy a társaság Földgáz Igazgatósága kiválik. Ezzel létrejön a Magyar Gáz Tranzit ZRt. A kétmilliárd forint alaptőkével alapított új társaság várhatóan jövő év elején áll fel. A kiválás után, az OVIT ZRt. az Alapszabályának megfelelő módosítását követően, mint fennmaradó társaság változatlan társasági formában működik tovább. A mai döntés előzménye, hogy a Földgázszállító Zrt. (FGSZ Zrt.) és a szlovák Eustream a.s. társaságok közös pályázat útján az EU Bizottság European Energy Programme for Recovery keretében történő finanszírozási támogatását nyerték el a Vecsés Balassagyarmat közötti Magyar Szlovák Földgázszállító Összekötő-vezeték építésének finanszírozásához. Az FGSZ Zrt. később elállt a projekt megvalósításától. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Európai Unió Bizottságához intézett levelében az OVIT ZRt.-t jelölte meg a projekt kedvezményezettjeként, egyúttal kérte a már megítélt, több mint 26 millió eurós támogatási összegnek az OVIT ZRt.-re való átruházását. A Magyar Energia Hivatal április 14-én az OVIT ZRt. részére földgázszállítási működési engedélyt adott ki, és rögzítette a földgázszállítási tevékenység feltételeit. Az OVIT ZRt. középtávú stratégiai célkitűzésében foglaltak szerint a társaság küldetése, hogy Magyarországon piacvezető szerepet töltsön be az energetikai piacon erőmű-, távvezeték- és alállomás-létesítési, karbantartási és az ehhez tartozó gyártási tevékenységével. Az Európai Unió harmadik energiacsomagjában előírt teljes tulajdonosi szétválasztás követelményének előkészítése és a projekt finanszírozhatósága érdekében, az 2

4 OVIT HÍRADÓ 2011/5. összes körülmény komplex jogi vizsgálata alapján az optimális megoldás az, hogy az OVIT ZRt. változatlan keretek között megtartja eddigi tevékenységét, és létrehoz egy, az OVIT ZRt.-ből kiváló, a földgáz-engedélyesi tevékenységet továbbvivő projekttársaságot. Fentiek értelmében az OVIT ZRt. mai közgyűlése döntést hozott arról, hogy a társaság alaptőkéjét a tulajdonos Magyar Villamos Művek Zrt. kétmilliárd forinttal megemeli, valamint arról, hogy a Magyar Szlovák Földgázszállító Összekötő-vezeték projekt megvalósítása érdekében az OVIT ZRt.-ből átalakulással, kiválás útján új gazdasági társaság alapítására kerüljön sor. A Magyar Szlovák Földgázszállító Összekötő-vezetéken a földgázszállítást január 1-ig kell megkezdeni. Az Eustream nagyra értékeli, hogy korábbi és jelenlegi magyar partnereivel a projekt műszaki részleteit illetően szoros együttműködésről állapodtak meg. Számunkra az a legfontosabb, hogy biztosítsuk a projekt folytonosságát, a korábban meghatározott időzítés szerinti megvalósítását, hangsúlyozta Andreas Rau, az Eustream Igazgatótanácsának elnöke. Az OVIT elkötelezett a projekt végrehajtása mellett, a szándéknyilatkozat aláírásával a két társaság együttműködésének fontos mérföldkövéhez érkeztünk, mondta Nagy Sándor, az OVIT ZRt. Igazgatóságának elnöke. Az Eustream és az OVIT január elsejét határozta meg az összekötő-vezeték üzembe helyezésének határidejéül. Budapest, szeptember 6. Szándéknyilatkozatban erősítették meg a Magyar Szlovák Földgázszállító Összekötő-vezeték megépítése iránti elkötelezettséget Az OVIT ZRt. Közgyűlése szeptember 6-án döntött arról, hogy a tulajdonos Magyar Villamos Művek Zrt. kétmilliárd forinttal megemeli a társaság alaptőkéjét, valamint arról, hogy a Magyar Szlovák Földgázszállító Összekötő-vezeték projekt megvalósítása érdekében az OVIT ZRt.-ből átalakulással, kiválás útján új gazdasági társaságot alapít Magyar Gáz Tranzit ZRt. néven. A földgáz-engedélyesi tevékenységet a projekttársaság viszi majd tovább. Budapest, szeptember 9. Az Eustream, a szlovák földgázátviteli rendszerüzemeltető és az Országos Villamostávvezeték ZRt. (OVIT), az MVM Csoport, a magyar energetikai szektor egyik vezető szereplőjének tagvállalata szándéknyilatkozatot (Memorandum of Understanding) írtak alá arról, hogy folytatni kívánják a Magyar Szlovák Földgázszállító Összekötő-vezeték projekt megvalósítását. A projektben résztvevő két társaság, a szlovák Eustream és a magyar OVIT aláírta azt a szándéknyilatkozatot, amely kifejezi, hogy a felek teljes mértékben támogatják a fejlesztés következő szakaszának végrehajtását. A nyilatkozatban megnyilvánuló közös érdek a projekt sikeres folytatásának alapja. A két vállalat megegyezett a további együttműködés részleteiről, a végrehajtás legfontosabb határidőiről, valamint a projekt finanszírozásáról. A projekt végrehajtásának folytonossága érdekében az OVIT együttműködési szerződést írt alá az FGSZ Zrt.-vel. A magyar és a szlovák földgázszállító vezetékrendszer közötti összeköttetés megteremtését célzó projekt életképes és gazdasági szempontból is megvalósítható lépés. Végrehajtása továbbra is kiemelt prioritás mind a magyar, mind a szlovák fél, valamint a két érintett tagállam kormánya és az Európai Bizottság számára is. A projekt növeli a szállítási útvonalak diverzifikációját, és jelentősen hozzájárul Európa energiabiztonságának erősítéséhez. Az új határkeresztező kapacitás elősegíti a gázpiac likviditását és növeli a közép-európai régió földgázellátásának biztonságát. A projekt végrehajtását részben a European Energy Programme for Recovery (EEPR) támogatásából finanszírozzák. Magyar Szlovák Földgázszállító Összekötő-vezeték A tervezet összekötő-vezeték mintegy 115 kilométeres távolságot hidal majd át, összeköttetést biztosít a szlovákiai Veľké Zlievce-ben végződő nagynyomású rendszer és a magyar földgázszállító hálózat vecsési végpontja között. A megvalósítás teljes forrásszükséglete több mint 100 millió euró, melyből 30 millió eurót 3

5 2011/5. OVIT HÍRADÓ az EERP támogatásából fedeznének. Az összeköttetés Szlovákia számára stratégiailag fontos ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az előkészítés alatt álló európai gázprojektekhez, köztük a Nabucco-hoz, a Déli Áramlathoz és a horvát cseppfolyós földgáz (LNG) terminálhoz. Az eustream, a.s. (www.eustream.sk) szlovák földgázátviteli rendszerirányító és földgázszállító társaság, kilométeres vezetékrendszerének éves átviteli kapacitása több mint 90 milliárd köbméter. Az Eustream átlátható, diszkriminációmentes hozzáférést garantál a szlovák földgázátviteli rendszerhez, teljes körű szolgáltatást kínál a földgázszállítási piacon. Fő partnerei nemzetközi energetikai társaságok. módosításra legyen szükség egy későbbi új 400 kv-os alállomás kialakításánál. Ez a felhasítás most megtörtént, ezáltal egy új Albertirsa Szolnok (45 km) és egy új Szolnok Békéscsaba (114 km) 400 kv-os átviteli hálózati távvezeték végleges létesítése valósulhatott meg. A 400 kv-os új alállomás közvetelenül a több évtizede üzemelő 220/120 kv-os régi alállomás mellett kapott helyett. Az Országos Villamostávvezeték ZRt. (OVIT ZRt., az MVM Csoport tagjaként Magyarország legkiterjedtebb tevékenységi körű villamosenergia-hálózati létesítő, kivitelező vállalata. Hat évtizede végzi a nagyfeszültségű távvezetékek és transzformátorállomások létesítését, karbantartását és fejlesztését. A nagy hagyományokkal rendelkező cég tevékenységei alapvetően a magyar átviteli hálózathoz és a hazai erőművekhez kapcsolódnak, emellett rendszeresen vállal létesítési, karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatokat az áramszolgáltatók és áramhálózati társaságok, az ipari nagyfogyasztók és külföldi megrendelők részére is. További információ: Danica Beharková, szóvivő, Eustream, +421 (2) , Máténé Lengyel Enikő, irodavezető, PR és kommunikációs iroda, OVIT, Ennek keretén belül került sor szeptember 27- én, Szolnokon az új létesítés üzembe helyezésére. Az ünnepélyes eseményen jelen volt Kovács Pál úr, az energetikáért felelős helyettes államtitkár, Baji Csaba úr, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója, Tari Gábor úr, a MAVIR ZRt. vezérigazgatója, Dohán Farkas úr, az ERBE ZRt. vezérigazgatója, Szolnok város közjogi képviselői, Gopcsa Péter úr, az OVIT ZRt. vezérigazgatója, valamint azon kollégák, akik hosszú időn keresztül hozzájárultak a projekt sikeréhez. Projektjeinkről A Szolnok alállomás 400 kv-os bővítése Egy újabb mérföldkő az iparág történetében Az Albertirsa Békéscsaba 400 kv-os távvezeték hajdani létesítésekor már számoltak az akkori alaphálózat szolnoki lehetséges bővítésével. A távvezeték nyomvonalát tudatosan alakították úgy, hogy csak a legkisebb Ezzel a bővítéssel Szolnokon kettőzött 400/120 kv-os transzformáció jött létre, amelynek elsődleges célja a térség energiaellátás-biztonságának fenntartása és a növekvő fogyasztói igények kielégítése úgy, hogy transzformátoronként 250 MVA teljesítmény átvételére 4

6 OVIT HÍRADÓ 2011/5. van lehetőség a 400 és 120 kv-os feszültségszintek viszonylatában. Az alállomásbővítés előkészítő munkái, valamint a tervezési feladatok már 2008-ban elindultak. Az építészeti munkák az OVIT ZRt. generálkivitelezésében 2010 tavaszán kezdődhettek el, az akkori viszontagságos (árvíz, belvíz) körülmények között. Néhány jellemző adat az építészeti tevékenység kapcsán: - betonacél-szerelés: 206 t - kerítés, acélszerkezetek: 116 t - földelőháló (vas): 25 t - műtárgyak zsaluzása: 8800 m 2 - műtárgyak betonozása: 7500 m 3 - műtárgyak felületvédelme: 6200 m 2 - humuszréteg leszedése: m 3 - durva tereprendezés: m 3 - finom tereprendezés: m 3 - felhasznált munkaóra: óra A villamos technológiai szerelések február második felében indultak meg jelentős erőforrás-összevonások igénybevételével. Néhány fontosabb mennyiségi jellemző e tevékenység kapcsán: kv-os portál, oszlopszerkezetek: 114 t kv-os portálszerkezetek: 61 t - térvilágítási oszlopok: 27 t - készüléktartó vasszerkezetek: 101 t - mélyföldelőkút: 37 db - ASC 640 mm2 sodrony: fm - Ф200 Al csősín: 420 fm - Sedive szigetetők, Hofeka szerelvények: db - szabadtéri elosztó: 35 db - beltéri elosztó: 30 db - védelem-irányítástechnikai szekrények: 41 db - jelző-működtető kábel: fm - szekunder kötési pontok: db - felhasznált munkagépek: óra - felhasznált munkaóra: óra Az alállomás bővítését és a távvezeték felhasítását az OVIT ZRt. végezte a tervezéstől a kivitelezésen át a műszaki felülvizsgálatokig. A műszaki ellenőri feladatokat a MAVIR ZRt. megbízásából az MVM ERBE Zrt. látta el. Az új alállomási kapcsolóberendezés két 400 kv-os teljes kiépítésű, másfél megszakítós mezősorral létesült, melyből az egyik a felhasított távvezetékeket fogadja, a másik a transzformátorokhoz kapcsolódik. A 400 kv-os bővítés során új reléházak és segédüzemi épületek kerültek kialakításra, valamint megvalósult az új primer, szekunder, segédüzemi, védelmi, távközlési, irányítástechnikai és elszámolási rendszerek, mérések telepítése. A 400 kv-os kiépítés távkezelésre alkalmas, mezőorientált szereléssel, az integrált védelmi és irányítástehnikai rendszer technológiaközeli reléházi elhelyezéssel valósulhatott meg. A beépítésre kerülő primer és szekunder berendezések néhány fontosabb jellemzője: - megszakító, túlfeszültségkorlátozó: ABB-gyártmány - szakaszolók: ABB-, HAPAM-gyártmányúak - áramváltók: TRENCH-gyártmányúak - kombinált mérőváltók, gyűjtősínrendszerek: KONCARgyártmányúak - 400/120 kv-os transzformátorok: a CG Electric Systems Hungary gyártmánya - söntfojtó, csillagponti fojtó: TRENCH-gyártmányú - segédüzem (egyen-váltó): az OVIT ZRt. gyártmánya - digitális védelmek, ABB-, PROTECTA-gyártmányúak - Prolan Profield-típusú irányítástechnika A létesítés során az ésszerű költségminimum, a környezetvédelmi alapkövetelmények szem előtt tartása és a kitűzött határidők betartása maradéktalanul teljesült. Külön jóleső érzés volt az ünnepségen tapasztalni a munkában résztvevők közös örömét. Köszönöm minden kollégámnak a hozzáállását, szakértelmét. Remélem, sokszor és sokan örülhetünk még együtt hasonló sikereknek! Takács Attila területi főmérnök 5

7 2011/5. OVIT HÍRADÓ Az AUDI-projekt Exportmunka hazai terepen Korábban már hírt adtam arról, hogy a győri AUDIalállomás 120 kv-os bővítését, valamint a 120 kv-os kábelek mintegy 300 m-es szakaszon történő új nyomvonalra helyezését fővállalkozóként az OVIT nyerte el. A munkához tartozik még egy új 120/20 kv-os transzformátor szállítása és a 20 kv-os kapcsolóberendezés bővítése is. Ezekre az AUDI külön pályázat keretében keresett vállalkozót. A 20 kv-ra mi is pályáztunk, de a Schneider (korábban AEG, majd Alsthom, majd AREVA) nyert. Tudni kell, hogy a 20 kv-os projektben több mint 80%-ot tett ki a berendezés ára, így gyártói háttér nélkül sok esély nincs a nyerésre. A transzformátorszállításra az ALSTOM kapott megbízást. A kivitelezést az AUDI-val (valamint mérnökirodájával, a német Varoplan céggel) jóval korábban egyeztetett időpontban, június közepén megkezdtük, a primer készülékek a kellő időben, június végén megérkeztek. A munka a NYUMALÜ szakszerű tevékenységének köszönhetően az ütemterv szerint haladt, július közepén a KSZÜ megkezdhette az üzembe helyezés előtti ellenőrzéseket. (Az első ütem, a két új mező, a transzformátor és az új 20 kv-os kapcsolóberendezés üzembe helyezésének határideje július 31. volt.) Nekünk feltűnt, hogy a 20 kv-os rész egyáltalán nem halad, és bár nem a mi terjedelmünk, de szerettünk volna látni kiviteli terveket, ütemtervet erről is, hiszen a két résznek műszakilag együtt kell működnie. S vannak munkafázisok, amit célszerűen egy időben kellene elvégezni, vagy legalábbis olyan sorrendben, hogy a már elkészült részeket ne kelljen ismételten megbolygatni. Július végén kiderült, hogy az új 20 kv-os kapcsolóberendezés csak augusztus közepén érkezik. (Nem mellékes, hogy készre jelentésünk alapján az AUDI elfogadta, hogy a vállalási összeg 80%-át kifizeti.) A megrendelő úgy döntött, hogy az új transzformátort ideiglenesen a régi 20 kv-os kapcsolóberendezésbe kell csatlakoztatni. Ehhez is kellett átalakításokat végezni, ezért az I. ütem üzembe helyezését augusztus ra terveztük. A 20- i dátumot állami ünnepünket a megrendelő kifejezett kérésére kellett választani, ekkor a gyár ugyanis leállt, energiát csak minimálisan igényelt, amit az ÉDÁSZ 20 kv-os hálózatából tudott vételezni. A régi és az új 120 kv-os gyűjtősínszakasz összekötését csak az AUDI-alállomás teljes kikapcsolása mellett lehetett elvégezni, amit az OVIT szerelői a tervezett rövid időn belül meg is oldottak. Az új mezők és a transzformátor üzembe került, és egyhetes próbaüzem után átvette az AUDI teljes ellátását. Ezután kezdődhetett meg a két régi mező átalakítása (új megszakító, szakaszoló beépítése, a védelmi és irányítástechnikai rendszer módosítása). Az OVIT a munkával ütemterv szerint halad, az üzembe helyezhetőséghez persze most is kell a 20 kv-os rész, aminek elkészültét egyelőre csak remélni tudjuk. (Már biztos, hogy megint nem ránk kell várni ) Az AUDI többször kifejezte elégedettségét az OVIT-os szervezéssel és munkavégzéssel kapcsolatban. Talán ennek is köszönhető, hogy az eredetileg csak opcióként szereplő 120 kv-os kábeláthelyezésre, valamint a sérült kábelszakasz kijavítására is nekünk adott megrendelést, amivel a szerződéses összeg már kilencszázezer euró fölé emelkedett. Lehet-e tanulságokat levonni? Minden szerződésnél fontos a vállalkozási terjedelem pontos meghatározása, de különösen akkor, ha a munka több vállalkozó között van felosztva. Gyakran előfordul ugyanis, hogy az egyes részek nem érnek össze, s vajon kinek a feladata hiányzó láncszemek megvalósítása? (Most is volt ilyen...) Az OVIT fontos célkitűzése az exportpiacokon való megjelenés. Az AUDI Hungária Kft. ugyan magyar vállalat, de az ajánlati kiírását, értékelést, szerződéskötést az ingolstadti anyavállalat bonyolította le. Bármennyire is fájó, német nyelvterületű céggel (különösen vevővel) csak németül lehet kommunikálni, még hazai projekt esetén is. Korábban már beszámoltam róla, hogy az AUDI 1 milliárd eurót fektet be Győrben. Az új gyár létesítése több, futballpályányi csarnok megépítését teszi szükségessé! Egy-egy ilyen csarnok installációs munkájának volumene meghaladja a 120 kv-os alállomásét. A pályázati kiírások az AUDI által előzetesen elfogadott 6

8 OVIT HÍRADÓ 2011/5. regisztráció után kizárólag az AUDI honlapjáról tölthetők le, illetve az elkészült ajánlat is oda tölthető fel. Egy csarnok specifikációja kb. 800 oldal és tételből áll. A menedzsment döntése alapján két csarnokra vonatkozó ajánlat kidolgozását kezdtük meg. összekapcsolását, és lehetővé teszi a különböző kormányzati szolgáltatások elérhetőségét a civil szféra számára. Az EKG infrastruktúrájának megteremtése lehetőséget biztosít egy új, hatékony és távolról is elérhető szolgáltatási rendszer bevezetéséhez, az e-kormányzat kialakításához, ami biztosíthatja az ügyintézéshez szükséges idő csökkentését. Az NTTHFP EKG-projekt megvalósítása a tervek szerint több lépcsőben történik. Az első fázis feladata a megyeszékhelyek és 24 kiemelt város közötti nagysebességű adatkapcsolat infrastruktúrájának kiépítése, valamint több száz végpont bekapcsolása a gerinchálózathoz. Az első fázis december végén zárul. Tekintettel az EKG-projekt kiemelt fontosságára, a nemzeti fejlesztési miniszter miniszteri biztost nevezett ki, valamint felkérte az MVM Zrt.-t és az OVIT ZRt.-t a projekt végrehajtására. Szepesi László Marketing főmérnökség Az MVM és az OVIT közreműködésével épül a nemzeti távközlési hálózat Az MVM Zrt. az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) megvalósítás projekt tervezési, kivitelezési és beszerzési feladatainak végrehajtására társaságunkat kérte fel. Az EKG-projekt része a kormány által jóváhagyott és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által indított Nemzeti Tulajdonú Távközlési Hálózat Fejlesztési Projektnek (NTTHFP). Az EKG fő célkitűzése a nagy sávszélességű, üzembiztos, országos elérhetőséget biztosító egységes gerinchálózat kialakítása. A cél egy olyan informatikai hálózat kiépítése, amely biztosítja a kormányzat és közigazgatási adatbázisok, hálózatok és informatikai rendszerek Az OVIT ZRt. szervezetén belül projektvezetőként Galambos Tibor, a Távközlési üzem vezetője irányítja az EKG-projektet. Részben az MVM EKG-projektben és az OVIT EKG-projektben a Távközlési Üzem vezetői irányítják munkacsoport-vezetőként a szakmai munkát, a kormányzati gerinchálózat tervezését és kivitelezését. A Távközlési üzem szakértői, munkatársai kiemelt feladatot kaptak a két projektszervezetnél létrehozott munkacsoportok szakmai munkájában és meghatározó szerepet kaptak a gerinchálózat koncepciójának kialakításában. Az OVIT-os projekttagok számára az elmúlt időszak főbb feladatai a helyszíni felmérések végrehajtása, a kiviteli tervek készítése, a hálózati eszközök beszerzése, a beérkezett eszközök tesztelése, az optikai hálózat tervezése és a kivitelezés előkészítése voltak. Csapatunk jelenleg a zökkenőmentes helyszínenkénti preinstalláció, a WDM-hálózat és IP-hálózat installációján és a migráció előkészítésén dolgozik, aminek végrehajtását októberre ütemeztük. A terveink szerint a migrációt és a teljes hálózat tesztelést követően az elektronikus kormányzati gerinchálózat első fázisa december közepére, legkésőbb év végére üzemeltetésre kész lesz. Galambos Tibor távközlési üzemvezető 7

9 2011/5. OVIT HÍRADÓ Megjelent az Innotéka magazin októberi számában 8

10 OVIT HÍRADÓ 2011/5. Induló és érkező vasúti projektjeink Ahogyan az már közismert a kollégák számára, az OVIT új stratégiai célkitűzéseinek megfelelően egyre nagyobb részt vállal a magyarországi vasútkorszerűsítési feladatokból. Jelen pillanatban három vasúti munka folyik, további ajánlatokat pedig négy munka elvégzésre dolgoztunk ki és adtunk be. Folyamatban lévő munkáink közül a soproni Kőszegi úti felüljáró építése miatti felsővezeték-áthelyezési munka, Szombathelyen egy nem szintbeli keresztezés kialakítása, valamint részvétel a Bp. Kelenföld Tárnok szakasz korszerűsítésében az utóbbi a legnagyobb volumenű feladat. A Bp. Kelenföld Tárnok vonalon folyó munkavégzésünk előzményeiről: a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírásán a beruházást a DSE konzorcium (vezetője a Doprastav a.s., tagjai a Subterra a.s. és az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.) nyerte el. A teljes beruházás, vagyis a 22 km-es szakasz fejlesztése során megtörténik: az állomások és megállóhelyek átépítése, a meglevő vasúti pálya átépítése és új második, harmadik vágány építése, a villamos felsővezeték átépítése és építése az új vágányok felett, a jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása Kelenföld állomáson. Mindemellett átépülnek a gyalogos aluljárók és felüljárók is. Az OVIT részvétele ebben a vonalszakasz-átépítési projektben a felsővezeték-szerelési és a kapcsolódó felsővezeték-vezérlési munkák elvégzésére terjed ki, amelyre vonatkozóan a fővállalkozóval megtörtént a szerződés aláírása. A munka ütemezése szerint 2014-ig fejeződik be, futamideje tehát csaknem három év. A munkálatok ránk eső részének idei szakasza augusztus végén megkezdődött, és október folyamán le is zárul, ezek a Tárnok állomás ideiglenes átalakításához kötődnek: ahhoz, hogy megkezdődhessen majd sínek áthelyezése, ideiglenes kitérők kialakítására, felsővezeték-áthelyezésekre, átmeneti oszlopok felállítására van szükség. Kollégáink jelenleg ezeket a munkákat végzik. A nyílt vonal építése pedig a jövő évben fog megkezdődni. vezetésével, az irányítási feladatok ellátásába mindhárom említett helyszínen bekapcsolódott Juhász József. A Kelenföld Tárnok vonal projektmenedzsere Szép Zsolt. A vasútépítéshez kapcsolódó tevékenységek újak az OVIT számára, ezért a mostani feladatok végzésének ideje egyben tanulóidőszakot is jelent. Mivel azonban nagyon rövid idő alatt kell elvégezni jelentős munkát, és általában éjszaka, ezért ezeket a feladatokat a Fehérvillám Kft. közreműködésével végezzük. Partnerünk koordinációs feladatokat lát el a munkafolyamatok során, így segítve a precíz munkaütemezést. A három helyszínen zömében éjszakai munka folyik, mert ezek mind állomás-átépítéshez kapcsolódó feladatok: mind a tárnoki, szombathelyi, soproni állomásokon folyamatosan biztosítani kell a vasúti forgalmat, tehát szigorú követelmények vannak vágányzár szempontjából. Van olyan, hogy csak három-négy órára kapjuk meg a munkaterületet, és ezalatt kell felállítani az éppen akkor esedékes oszlopot, kiásni az alapját, beállítani az oszlopot, bebetonozni és hagyni időt a visszakapcsolás elvégzésére, és futni a sínek mellől, mert jön a vonat Úgy vélem, ezzel sikerült érzékeltetnem, hogy ezek merőben más jellegű feladatok, mint az eddig megszokott távvezeték-építések. Minden munkafázis érdekes, mert minden újszerű: az éjszakai munkavégzés, a vasúti szerelvényekről való munkavégzés (betonozás, oszlopállítás, daruzás) mindenki számára különlegességet jelentenek. Reméljük, mindezek kis idő múlva nem mint érdekességek, hanem mint megszokott munkaszakaszok lesznek említhetők A most folyó munkákat a Távvezeték üzletigazgatóság kollégái végzik, Lovas László és Ladó Sándor helyszíni 9

11 2011/5. OVIT HÍRADÓ Ami a jövőt illeti: ha nem csak a futó projekteket említjük, akkor elmondhatjuk, hogy Gergely Szabolcs kollégánk koordinálásával befejező szakaszához érkezett a Pilisvörösvár Piliscsaba, valamint a Piliscsaba Esztergom vonal felsővezetéki oszlopállítási munkáira, mindkét vonal térvilágítási, váltófűtési és kapcsolódó távközlési munkáira vonatkozó ajánlat kidolgozása. Ezeken túlmenően, már beadtuk a Szajol Kisújszállás, és a Kisújszállás Püspökladány felsővezetéki, térvilágítási munkáinak elvégzésére vonatkozó ajánlatunkat. Ez utóbbi munkák már sokmilliárdos nagyságrendű megbízatásokat jelentenének számunkra. Tehát: jelen pillanatban dolgozunk, reménykedünk és várakozunk! A CSIR szóról annyit, hogy az MVM stratégiai tervezési tevékenységének a részeként stratégiai akcióikat határozott el, melyek közül kiemelkedő a Csoport Irányítási Rendszer (nos, ennek rövidítése a CSIR!) továbbfejlesztése annak érdekében, hogy nőjön a tagvállalatok és ennek révén az MVM eredménytermelő képessége. Ezt megalapozandó az MVM a tagvállalatokat, így az OVIT-ot is érintő projektet indított az alábbi célokkal: a jelenlegi irányítási, működési folyamatok és főbb problémák áttekintése; az MVM stratégiai céljait leghatékonyabban megvalósító irányítási, működési folyamatok, csoportszintű szervezeti struktúra meghatározása; javaslat kidolgozása a csoportszinten egységesítetett, nemzetközi villamosenergia-ipari SAP-gyakorlatokon alapuló integrált vállalatirányítási rendszer kialakítására. A projekt ez eddigiekben elemezte és meghatározta az egyebek mellett létrehozni tervezett Termelési és Műszaki Szolgáltatások (TMSZ) üzletág esetében is alkalmazandó alapelveket, folyamatokat, döntési és hatásköri kompetenciákat, illetve szervezeti struktúrát. Az elkészült elemzések értelmében az OVIT a TMSZ-üzletág keretében tevékenykedne tovább, egyebek mellett a PA Zrt.-vel és az MVM ERBE Zrt.-vel együtt. Vámos Attila áramszolgáltatói és nagyipari projekt főmérnök CSIR és az meg mi?! Az elmúlt hónapok munkáiban egyre többször előforduló szó az, hogy CSIR. Ugyanakkor eltekintve a beavatottak szűk körétől a többségnek gőze sincs arról, hogy mit is jelent ez a szó... Nos a következő sorok a tájékozódást hivatottak segíteni, mivel a CSIR szó egy hatásaiban ma még csak igen nehezen felbecsülhető, de kisebb-nagyobb mértékben az OVIT valamennyi munkatársát érintő, már ezekben a hetekben is egyre nagyobb fordulatszámon zajló tevékenységet takar. Az év folyamán intenzíven zajló MVM CSIR-projekt egyes fázisaiba az OVIT szakemberei is bekapcsolódtak. Augusztus végén az MVM a CSIR-projekt eredményeit egy tájékoztató keretében bemutatta a tagvállalati felső vezetőknek. Ezt követően a CSIR-projekt anyagait, az abban körvonalazódó változásokat értékelve az OVIT cégvezetése gyorselemzést végzett, majd egyeztetett véleményt alakított ki. A CSIR témájában szeptember elején a tervezett TMSZ-üzletág felső vezetőinek tartott egyeztetés nyomán az MVM termelési vezérigazgató-helyettese úgy döntött, hogy a CSIR-projekt záró anyagaiban foglaltak gyakorlati megvalósítása (implementációja) érdekében a leendő TMSZ-üzletág saját implementációs projektet indít TMSZI néven. Ehhez alkalmazkodva a cégvezetés OVIT-szintű implementációs projekt indítása mellett döntött TMSZI OVIT néven. A projektet az abban közvetlenül érintettek részvételével zajló projektindító megbeszélés indítja. 10

12 OVIT HÍRADÓ 2011/5. A TMSZI OVIT keretében meginduló érdemi munka fő céljai: a CSIR implementációs fázisának hatékony támogatása, az azokból adódó átalakítások cégspecifikus megtervezése és elvégzése; a CSIR OVIT-ot érintő hatásainak átfogó vizsgálata, az esetleges inkonzisztenciák azonosítása és kezelési módjuk meghatározása, az OVIT működésének a megalapozása a CSIR-nek az OVIT sajátosságait is figyelembe vevő, egyeztetett keretei között; a 2010-ben megkezdett Hatékonyság Fejlesztési Projektben (HFP), valamint az MVM és az OVIT stratégiai dokumentumaiban kifejezett hatékonyságnövelés biztosítása, a stratégiai célok támogatása; az új irányítási rendben az OVIT sajátosságainak megfelelő működési modell egyeztetett kialakítása. A fentiekből talán érzékelhető, hogy az OVIT működését jelentős mértékben érinthető változások körvonalazódnak előttünk. A TMSZI OVIT-projekt egyebek mellett arra hivatott, hogy e változások a lehetőségek keretei közötti előkészületek nyomán érvényesüljenek. Ennek érdekében a projekt tagjai jogosultak szükség szerint további munkatársakat is bevonni. Ehelyütt is kérjük, hogy az érintettek képességeik legjavát adva, maximális erőbedobással vegyenek részt a munkában, hiszen az OVIT, az OVIT-osok jövőjének a megalapozásáról van szó. Rendezvények Részvételünk a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 58. vándorgyűlésén 2006 után ismét Szeged adott otthont a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) vándorgyűlésének. Az elektrotechnika, a villamosenergia-termelés, -elosztás, -felhasználás és az ezekkel összefüggő területeken érdekelt szakemberek, vállalkozások, tudományos intézmények és beszállítók legnagyobb hazai fórumán több mint 700 regisztrált résztvevő, köztük 27 OVIT-os volt jelen. A fejleményekről a különböző fórumokon rendszeres tájékoztatást adunk. Görgey Péter a TMSZI OVIT-projekt vezetője 11

13 2011/5. OVIT HÍRADÓ Szakmai látogatás egy épülő biogázerőműben Az idei vándorgyűlés mottója a Kutatás+Fejlesztés+ Innováció volt. Ennek keretében rendkívül sok érdekes és színvonalas előadást lehetett hallani, ami egy ember számára természetesen nem már csak a három párhuzamos szekció miatt sem volt teljességgel követhető. Sokszor éppen az okozott dilemmát, hogy az egy időben zajló előadások közül melyiket válasszuk. Én most csupán egy, a biogázerőművekről szóló előadás és a hozzá kapcsolódó szakmai látogatás ismertetésére vállalkozom a gazdag kínálatból. Az EU energiapolitikájában kiemelt hangsúllyal szerepel a megújuló energiaforrások használata, arányuk növelése (elsősorban a villamosenergia-termelésben). A közelmúltban adták át az ország legnagyobb, 4 MW-os biogázerőművét Szarvason. Az EDF Démász többségi tulajdonában álló Zöldforrás Energia Kft kw névleges kapacitású biogázerőművet épít Szeged határában, az M43-as út mentén. Az erőműről előadást hallhattunk, és lehetőségünk volt az építkezés megtekintésére is. A beruházás költsége 1,275 milliárd Ft, ennek kb. fele uniós (állami) támogatás. Az erőmű évente 19 ezer tonna silókukoricát és 19 ezer tonna sertés hígtrágyát használ fel. (Ennek termeléséhez 10 ezer sertés szükséges.) A biogáz többek között mezőgazdasági (mellék) termékekből és egyéb szerves anyagokból, elsősorban fermentációs biokémiai folyamat révén keletkezik. A két legfőbb összetevője közel fele-fele arányban a metán és a széndioxid. A visszamaradó szilárd anyagot talajjavításra lehet használni. (Persze a trágyát eddig is erre használták.) A villamos energiát a metánból 2 db 600 kw-os gázmotorral termelik, ami egy 1600 kw-os transzformátoron keresztül táplálható be a 20 kv-os hálózatba. A gázmotorok hatásfoka 34-40%, nem jól szabályozhatók, ezért éjszakai mélyvölgyben amikor az átvételi ár amúgyis alacsony leállítják, a gázt egy tárolóban gyűjtik. Az éves villamosenergia-termelés a tervek szerint 7,39 GWh, emellett még 6,94 GWh hőenergia is keletkezik, ami egyrészt a technológiai folyamatokhoz (a fermentorok állandó hőmérsékleten tartásához) szükséges, másrészt a sertéstelepek fűtésére és a terményszárítók működtetésére használják fel. A helyszínen a munkát júliusban kezdték és decemberre már kész is lesz. A látogatás során bemehettünk a több száz köbméteres fermentorba (két ilyen létesült), megnézhettük a már telepített gázmotorokat és kapcsolóberendezést, az egész folyamatról igazán szakszerű tájékoztatást kaptunk. Jó látni, hogy az újszerű technológia alkalmazására a cég készen áll. Ami egy kicsit elgondolkodtató, az a beruházási költség, különösen annak tükrében, hogy a berendezések jórészt importból származnak. Az 1 milliárd Ft/MW fajlagos költség az atomerőművek nagyságrendje. Összehasonlításul, a gönyűi gázzal működő erőműnél ez az érték 250 millió Ft/MW, a szeles erőműveknél millió, az elhalasztott mátrai bővítésnél (lignit) a tervezett költség 500 M Ft/MW volt. A beszállítók áraikban minden bizonnyal eleve kalkulálnak a várható állami támogatással is. További támogatás a kötelező(en magas) átvételi ár. Üdvözlendő, ha hulladékból energiát (is) lehet előállítani, azt viszont már megfontolnám, hogy ehhez más módon is hasznosítható anyagot (takarmányt) használjunk. A társadalomnak persze joga eldönteni, hogy mely területeknek ad prioritást. Kívánatos azonban, hogy ezek a döntések alapos műszaki, gazdasági, környezeti, társadalmi elemzések után szülessenek. Ez utóbbiban, úgy vélem, lenne még teendő. Szepesi László Marketing főmérnökség Okos hálózat, okos mérés szekció (A2) Elsőként Az ELMÜ-ÉMÁSZ smart metering pilottervei és tapasztalatai címmel Simon Krisztián az ELMŰ Hálózati Kft. Méréstechnikai és mérőellenőrzési osztályvezető helyettese, a méréstechnikai csoport vezetője tartott előadást. Az előadó ismertette az ELMÜ-ÉMÁSZ pilotprojektjének eddigi, illetve tervezett ütemeit. A évi I. ütemben elsődlegesen a kommunikációs módok és gyártók tesztelése zajlott. A évi II. ütemben újabb gyártók mellett az RF kommunikációs technológia tesztelése zajlik. Ambiciózus következő lépésként a pilotprojekt mintegy 5000 fogyasztó bevonásával, az ELMŰ, a FŐGÁZ, a FŐTÁV és a Fővárosi Vízművek együttműködésében folytatódik. Ezt követően Okos hálózat rendszerirányítói szemmel címmel Kovács Péter a MAVIR Zrt. forráselemzési hosszú távú tervezéssel, elemzéssel foglalkozó üzemvezetője tartott előadást. Az előadó sorra vette az okos mérés, okos hálózat terjedése kapcsán a 12

14 OVIT HÍRADÓ 2011/5. rendszerirányítónál jelentkező sajátos feladatokat pl. a hálózattervezés, az üzemirányítás stb. területén. A rendszerirányító számára új kihívásokat jelentenek pl. az elosztott termelők, a kis kapacitású, elosztott tárolók, a fokozatosan megjelenő új ún. fogyasztói minták. Smart metering a nagyfogyasztóknál. Ne csak mérjük, lássuk az energiát! címmel Laczó Pál villamos üzemmérnök, energetikai szakértő, energia auditor, épületek energetikai tanúsítója, az Enefex Kft. ügyvezetője tartott előadást. Az előadó áttekintette a nagyfogyasztók sajátos mérési szempontjait. A nagyfogyasztók esetében akár egyetlen mérő mögött is egy kisebb városnyi fogyasztás lehet, melynek hatékony menedzseléséhez, a megtakarítási lehetőségek feltárásához nélkülözhetetlen a fogyasztás részletekbe menő ismerete. Ismertette a hatékony nagyfogyasztói energiamenedzsmentet támogatni hivatott, cége által kifejlesztett szoftvert. Ezt követően Fogyasztói mérőhely szimulátorok címmel Gombás Zsolt és Dr. Morva György tartott előadást. Gombás Zsolt okleveles villamosmérnök, rendszerirányítás technikai szaküzemmérnök, szakterülete a villamos méréstechnika. Dr. Morva György villamosmérnök, rendszer irányítástechnikai szakmérnök, a Műszaki Tudományok Kandidátusa, a VDE Award kitüntetettje. A Kandó Kálmán Főiskolán, majd az Óbudai Egyetem Villamos művek szakán energiagazdálkodás és a védelemtechnika tantárgyakban tanársegéd, majd tantárgyfelelős. Az előadók az E.ON és az Óbudai Egyetem közös fejlesztésében készült oktatóeszközt mutatták be. A számos hibajelenség előállítására képes egy-egy ipari és lakossági mérőhely szimulátor célja a fogyasztásmérők közte az okos mérők helyszíni munkálatait végző munkatársak oktatása és vizsgáztatása. Az előadók részletesen ismertették a mérőhely-szimulátor fejlesztési folyamatát és gyakorlati alkalmazási tapasztalatait. Végül Okos hálózat/mérés/energia címmel Dr. Varjú György és Haddad Richárd tartott előadást. Varjú György villamosmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora között a tanszék vezetője, az erősáramú tanszékek összevonásával létrehozott Villamos Energetika Tanszék vezetője 2003-ig. Ezt követően a Villamos Művek és Környezet tanszéki csoport vezetője. Számos funkciója mellett a MEE okos hálózatok és okos mérés munkabizottságának az elnöke. Haddad Richárd villamosmérnök, az Ipsol Rendszerház Kft. ügyvezetője, a MEE okos hálózatok és okos mérés munkabizottságának a titkára. Dr. Varjú György áttekintette okos hálózat, okos mérés költség/haszon viszonyaira vonatkozó nemzetközi adatokat, különös tekintettel az IEA (Európai Energia Ügynökség) adataira. Ezek rámutatnak a becslés hallatlan nehézségeire, bizonytalanságára. Az okos mérés európai szintű általánossá tételére IEA által becsült ráfordítás mára többszörösére, mintegy 1000 milliárd euróra nőtt. Haddad Richárd mindenekelőtt a tavalyi vándorgyűlést követően egyesületi szinten életre hívott Okos hálózat, okos mérés (OHM) munkabizottság terveit, felépítését, a tervezett almunkabizottságokat ismertette, kérve a szakma aktív részvételét. A szekció végén érdemi kérdés-felelet indult meg a hallgatóság és az előadók között. A szekcióban elhangzottak alapján is bizonyosra vehető, hogy az okos mérés, okos hálózat témája a következő vándorgyűlésen is jelen lesz, és kiemelt figyelem fogja követni. Görgey Péter a szekció levezető elnöke Beszámoló fejlesztéseinkről OVIT-os előadás a vándorgyűlésen Az IEC61850 protokoll alkalmazása, tervezési vonatkozások című előadás amelyet az OVIT ZRt. részéről én tarthattam pénteken, a B6 (Alállomások és hálózatok) szekcióban hangzott el. Az IEC61850 protokoll alkalmazásával az informatikai eszközök egyre nagyobb szerepet kapnak a transzformátorállomások védelem-automatikai és irányítástechnikai 13

15 2011/5. OVIT HÍRADÓ rendszereiben, ami a tervezés és a kivitelezés feladatainak bővülését eredményezte. Cégünk a szabvány első hazai alkalmazása óta a különböző rendszerszállítókkal közösen részt vesz az IEC61850 rendszerek előkészítési és kivitelezési munkáiban. Megpróbáltunk az évek során szerzett tapasztalatok alapján az érdeklődők számára áttekintést adni az IEC61850 rendszerek alkalmazásának hatásairól, a szükséges szemléletváltásról. Bemutattuk a tervezési folyamatok általunk tapasztalt változásait, a kivitelezési munkáinkat segítő, eddig elkészült fejlesztéseinket. Rövid képet adtunk új fejlesztési elképzeléseinkről, céljainkról, amelyek segítik új rendszerek kivitelezését és a meglévő rendszerek bővítését. ismeretekkel egészíthették ki többek között az energetikai háttéripar, alternatív energiaforrások, energiabeszerzés és -felhasználás, környezetvédelem területén. Három nap az energetikáról Pumb Zoltán osztályvezető, ATTO IX. ENERGOexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia Debrecen szeptember Az idén 9. alkalommal került megrendezésre az ENERGOexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia szeptember között a debreceni Kölcsey Konferencia Központban. Az energia embersége az emberiség energiája mottót viselő 3 napos rendezvényen 23 cég közel 600 nm-en várta az energetika iránt érdeklődő látogatókat, a konferencián pedig közel 60 előadást hallgathattak meg a részvevők. A kiállításon az OVIT ZRt. az MVM Csoport közös standján mutatta be aktuális tájékoztató anyagait, így az idén tavasszal elkészült új cégismertető kiadványát, a év gazdálkodási adatait tartalmazó Éves jelentését, valamint az OVIT tevékenységeit jól szemléltető új filmjét. A kiállítás 9 éve mutat irányt a magyar energetikában érintettek számára, hogy merre fejlődik a világ és benne mikrokörnyezetünk. Mára a rendezvény az energetikai szakma fő találkozóhelyévé vált. A kiállításon részt vevő cégek az energetikai szektor több területét képviselték, így az érdeklődők a konferencián elhangzó elméleti tudást a kiállítói standokon gyakorlati A kiállítással egy időben zajló konferenciára Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter vállalt fővédnökséget, a nyitóelőadást pedig Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár tartotta, ezáltal a közelmúltban született energiastratégiát naprakészen prezentálta a résztvevőknek. Az MVM Csoport tagvállalatai részletesen, több előadással ismertetették a cégcsoport középtávú tervét a Nemzeti Energiastratégia tükrében, a rendszerirányítás és a fejlesztés szempontjából. A konferencia tematikája rendívül sokrétű volt: a szakmai előadások többek között foglalkoztak az energetikai szabályozás aktuális kérdéseivel, az erőműépítés és -üzemeltetés tapasztalataival, a klímavédelemmel, a kapcsolt energiatermelés problémájával. Kiemelt figyelmet szenteltek a szervezők a megújuló energiahasznosítás jövőjének, a konferencia három napja közül egy teljes nap a megújuló hajtóanyagokról és energiákról szólt. PR és kommunikációs iroda 14

16 OVIT HÍRADÓ 2011/5. Társadalmi felelősségvállalás Múltidéző, jövőbe mutató jármű baráti összefogásból A Tribrid részvétele az Energia 2.0 Futamon A járókelők általános megdöbbenésére a narancssárgafehér színű Trabi a legkisebb zaj vagy füst nélkül, meglepő tempóval gyorsul fel a városi forgalom által diktált sebességre. Az autó Magyarországon, egy baráti csapat munkája által kapta új, elektromos hajtását. A négyfős team két tagja, Varga Antal és Gányik József évek óta az OVIT dolgozói, akik társaikkal szabadidejükben a huszonéves kasztniba modern, csendes hajtásláncot építettek, majd alkotásukat Tribrid Trabantnak nevezték el. A jövőben minden bizonnyal egyre több hasonló, elektromos hajtású jármű fog közlekedni útjainkon, a jelenben azonban még látványosságnak számítanak az ilyesfajta autók. Ezért is aratott nagy sikert a Tribrid az MVM szervezésében Budapesten lezajlott Energia 2.0 Futamon, ahol alternatív hajtású járművek versengtek a nézők kegyeiért szeptember án szombaton és vasárnap csodaszép időben és helyeken, a Hősök terén, az Andrássy úton és az Operaház előtt érdeklődők sokasága tanulmányozhatta az autót, és faggatta az alkotókat a jármű paramétereiről. A szombaton megtartott városi felvonuláson, ahol kizárólag alternatív hajtású járművek vehettek részt, a Tribrid Trabi is büszkén hirdette: bizony lehet füst és zaj nélkül is autózni. Az ötlet Fábián Sándor fejében fogant meg egy 9000 kilométeres afrikai út során, amikor a jobbján az Atlanti-óceánnal, balján pedig a Szaharával igyekezett a Mali köztársaságbéli Bamako városába egy öreg Lada kormánya mögött. Hazatérve vásárolt egy világoskék Trabantot, amelyből Varga Anti eltávolította a feleslegesnek ítélt alkatrészeket. Motor, önindító, generátor, üzemanyagtartály, kipufogó nem szükséges a készülő elektromos autóba. A kasztni és a futómű siralmas állapotát az autószerelő mester, Gányik József orvosolta. A 60 kg tömegű villanymotor beépítése után a vezérlő elektronikát és az akkucsomagot is elhelyezték a csapat tagjai. Az első menetpróbák során kiderült, hogy tengelykapcsolóra sincs szükség a hajtásláncban, így még egy felesleges alkatrész került ki a Tribridből szeptember 18-án nagy megmérettetés várt a Tribridre és a csapatra egyaránt. Ekkor került sor az MVM Energia 2.0 Futam keretén belül az átalakított szériaautók összecsapására. A Tribrid mindenki nagy örömére minden műszaki hiba nélkül tejesítette az 15

17 2011/5. OVIT HÍRADÓ extrém versenyfeltételeket. Az Andrássy úton kiépített szűk és gyors pályán harminc percen át maximális igénybevétel mellett is hiba nélkül működött a gép! A különleges mű(szaki)alkotásra a média is felfigyelt: Személyi hírek augusztus belépett 22 fő szellemi állományú 65 fő fizikai állományú kilépett 4 fő szellemi állományú 8 fő fizikai állományú 2010-ben a Magyar Televízióban, a Kossuth Rádióban, az Autó-Motor című szaklapban interjúk, tesztek jelentek meg, 2011-ben pedig az ATV és a HÍR TV is tudósított a masináról. A csapat tevékenységében szponzorok is lehetőséget láttak, így kerülhettek mikroprocesszoros akkutöltők a fedélzetre, valamint napelemek a jármű tetejére. Az OVIT támogatásának köszönhetően pedig a versenyt megelőzően a jármű új ólomsavas akkucsomagot kapott, ami nélkül ez a szép siker biztosan nem jöhetett volna létre. nyugdíjba ment 3 fő fizikai állományú 1 fő szellemi állományú elhunyt szeptember 1 fő belépett 11 fő szellemi állományú 1 fő fizikai állományú ÉRDEKES ADATOK: Motor teljesítmény: 10kW Üzemi feszültség: 72V Akku kapacitás: 100Ah Akku típus: ólomsavas Akku tömeg: 180kg Töltési idő: 4-5 óra Végsebesség: 70km/h Hatótáv: 60km Napelem teljesítménye: 300Wh Szállítható személyek száma: 2 Átalakítás kezdete: Ára: felbecsülhetetlen Ráfordított munkaórák: számtalan kilépett 2 fő szellemi állományú 4 fő fizikai állományú nyugdíjba ment 4 fő szellemi állományú 6 fő fizikai állományú Humán erőforrás osztály Fábián Sándor csapatvezető 16

18 OVIT HÍRADÓ 2011/5. Új belépők jelentenek számomra, amelyekben hasznosítani tudom eddigi tapasztalataimat. Úgy látom, hogy az OVIT ZRt. tevékenységének bővülésével, új projektek (földgáz, EKG) indulásával a felső vezetés és a Társaság minden tagja új kihívások előtt áll. Remélem, hogy munkámmal, együttműködésre ösztönző hozzáállásommal olyan támogatást tudok adni a szervezet több szintjén is, amely az OVIT nagyszerű csapatának hasznára válik mind a napi operatív munkában, mind a hosszabb távú célkitűzések megvalósításánál. ***** Körtélyesi Ágnes koordinációs vezető 1966-ban születtem a Fejér megyei Válon. Szülőfalumhoz való kötődésem és történelmi érdeklődésem már a középiskolában helytörténeti kutatásokra ösztönöztek, és a sörgyáros Dréher Antal helyi uradalmának as gazdasági válság alatti éveiről írtam dolgozatot. Ezzel egyenes út vezetett a Közgazdaságtudományi Egyetemre. Itt 1990-ben szereztem közgazdász szociológusi diplomát, amelyet a későbbi évek során angol nyelvi tolmács képesítéssel és nemzetközileg elfogadott MSc in Real Estate ingatlanszakértői vizsgával egészítettem ki. Eddigi munkáim során felső vezetők közvetlen munkatársaként döntés-előkészítésben, illetve operatív irányításban dolgoztam, többnyire iparvállalatoknál, legutóbb kilenc évig egy építőipari nagyvállalatnál. Azt megelőzően a HUNGEXPO stratégiai főosztályvezetőjeként egy termékfejlesztési csapattal új kiállításokat fejlesztettünk (pl. ÖKOTECH), valamint a díjnyertes Nemzeti Minőségi Díj pályázatkészítését koordináltam. Korábban a Deloitte&Touche multinacionális tanácsadó cégnél vezetési tanácsadóként dolgoztam különböző cégátvilágítási és hatékonyságfejlesztési projekteken. Az OVIT ZRt. jelenlegi tevékenysége, üzleti célkitűzései és a cégcsoportban zajló fejlesztések olyan feladatokat Kucsera Katalin Acélszerkezeti Üzletigazgatóság, Gazdálkodási iroda Budapesten születtem 1978-ban, születésem óta Vácott lakom. A váci Madách Imre Gimnáziumban érettségiztem, majd az I. Géza király Közgazdasági Szakközépiskolában folytattam a tanulmányaimat. Mérlegképes könyvelői képesítésem megszerzése után a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán pénzügy szakon diplomáztam közgazdászként. Korábbi munkahelyemen könyvelőként dolgoztam. A szállítói számlák könyvelése volt a feladatom, valamint az ehhez kapcsolódó pénzügyi teendők májustól dolgozom az OVIT Zrt. Acélszerkezeti gyártó üzemben mint pénztáros. Férjnél vagyok, 2 gyermekünk van, egy 9 éves lány és egy 3 éves fiú. Szeretek kirándulni, utazni és verseket olvasni. ***** 17

19 2011/5. OVIT HÍRADÓ Az Integrált Rendszer hírei Péter Krisztián rendszermérnök Atomerőművi villamos és irányítástechnikai szakfőmérnökség 1984-ben születtem Dunaújvárosban. Középiskolás éveimet a paksi Balogh Antal Katolikus Gimnáziumban töltöttem. Gyerekkorom óta szoros kapcsolatban állok a számítógépekkel, ezért is végeztem tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán mint mérnök informatikus és informatika szakos mérnöktanár. Egyetemista éveim alatt különféle számítástechnikai üzletekben dolgoztam, majd a diploma megszerzése után a paksi Energetikai Szakközépiskolában tanítottam június közepe óta dolgozom rendszermérnökként az OVIT ZRt. AVSZF Irányítástechnikai Szakágán. Szabadidőmben szeretek sportolni, amatőr szinten digitálisan felújítok régi VHS filmeket, illetve ha tehetem, akkor a kisebb pénzérme-gyűjteményemmel foglalatoskodom. ***** Tájékoztató az új ISO 50001:2011-es szabványról Az előző szabványismertető cikkben tárgyaltuk a korábban megjelent az EN 16001:2009-es Energiairányítási Rendszer szabványában foglaltakat június 15-én adta ki az ISO szervezet az új ISO 50001:2001-es rendszerszabványt. Addig, míg az EN 16001:2009-es szabvány az Európai Unió szabványa, a most kiadott ISO 50001:2011-es szabvány az egész világra kiterjedő hatállyal bír. A fenti két szabvány xbármilyen szervezetre/vállalatra alkalmazható, azonos alapokon nyugszik, egy tőről fakad, alkalmazásuk a legnagyobb eredményt elsősorban az energiaigényes technológiájú szervezetek/vállalatok körében hozza meg. A megjelent szabvány célja ugyanúgy, mint az EN 16001:2009-es szabványé az energiahatékonyság javítása. A szabvány legfőbb jellemzői: Ø Az energiapolitika meghatározása Ø A vezetők bevonása a működtetésbe Ø Az energiacélok konkrét definiálása az energia hatékonyság, illetve az energiatakarékosság érdekében Ø Az energetikai programok, intézkedések meghatározása Ø A folyamatos mérés és monitorozás az energiafogyasztási helyeken Ø A szabvány A melléklete útmutató a felhasználók számára Az EN 16001:2009 és az ISO 50001:2011 összehasonlítása Ø Az ISO :2011-ben külön szabványpontban definiálják az energia beszerzését, kiemelten kezelik a megújuló energiaforrásokat, és az energia előállításának környezeti hatásait. Ø Az ISO 50001:2011-es szabvány értelmében a szervezetnek a rendszer bevezetése előtt 1 éves időszakra 18

20 OVIT HÍRADÓ 2011/5. meg kell határoznia az energiafelhasználási adatokat mint bázisértékeket. Ez képezi az energiateljesítményértékelés alapját. Ø Az értékeléseket követően a szervezetnek meg kell határoznia az energiahatékonyság, továbbá az energiatakarékosság főbb célterületeit, valamint a fejlesztési és javítási lehetőségekről folyamatosan kell aktuális nyilvántartást/listát vezetni. Az ISO 14001:2004 és az ISO 50001:2011 összehasonlítása A szabvány szerkezete/felépítése ugyanúgy, mint az EN 16001:2009-es szabványé, nagy hasonlóságot mutat a környezetközpontú irányítási rendszer szabványával, illetve az ISO 9001 minőségirányítási rendszerszabvánnyal. A szabvány elvei könnyen megfogalmazhatóak, dokumentációs rendszere egyszerűen integrálható, így bevezetése nem okoz különösebb gondot a szabványt alkalmazni kívánó szervezetek/vállalatok számára. A szabvány alkalmazásának egyéb előnyei Ø Az ISO 50001:2011-es szabvány alapján kiépített rendszer támogatja a szervezet/vállalat fenntarthatósági tervének végrehajtását. Számítani lehet a szervezet karbantartási költségeinek csökkentésére is. Ø Azon cégek számára, amelyek részt vesznek az emisszió kereskedelmi rendszerben, megfelelően jó eszközt és egyúttal előnyt jelent a rendszer működtetése. Ø A szabvány alapján kiépített rendszer tanúsítható harmadik fél által, továbbá integrálható a szervezet/ vállalat által az ISO 9001-es, az ISO es szabványokon alapuló rendszerekhez. Az ISO 50001:2011-es szabvány alkalmazása új lehetőséget nyújt a szervezetek/vállalatok tevékenységéhez felhasznált energiák megtakarításához. Pleininger József Az MVM Csoport hírei Újabb jelentős beruházásokkal lép növekedési pályára az MVM A hazai és nemzetközi fejlődés, a tulajdonosi érték növelésének újabb fontos lépéseiről döntött a Magyar Villamos Művek Zrt. mai közgyűlése. Az infrastrukturális beruházások közé tartozik, hogy a nemzeti energetikai társaságcsoport jelentős szerepet vállal a telekommunikáció területén azáltal, hogy részt vesz a Nemzeti Tulajdonú Távközlési Hálózat Fejlesztési Projektben, az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat kiváltásában és üzemeltetésében. Az MVM Zrt. megvásárolja tulajdonostársaitól a BVMT Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt. 49,5 százalékos részvénycsomagját, így annak kizárólagos tulajdonosává válik, továbbá projekttársaságot hoz létre a forrás-diverzifikációt növelő magyar-szlovák földgázszállító összekötő vezeték megépítésére. A veszteségforrások beazonosítása és megszüntetése után végre a tudatos építkezésre, a tulajdonosi érték növelésére koncentrálhatunk, mondta Baji Csaba, a Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója. A tavalyi év második felét a társaságcsoport átvilágítására, az előző vezetések hibás, vagy a megváltozott piaci-gazdasági körülmények miatt meghaladottnak bizonyult döntései kiigazítására szántuk, mára sikerült felszámolnunk a veszteségforrások többségét. Idén elkészítettük a társaságcsoport középtávú stratégiáját, ambiciózus, de elérhető növekedési célokat határoztunk meg. A közgyűlés mai döntései alapján konkrét lépéseket teszünk afelé, hogy az MVM Zrt. sikeres, regionálisan is meghatározó, integrált energetikai társaságcsoporttá váljon, és olyan nemzeti vállalat legyen, amelyik a magyar gazdaság egyik legfontosabb szereplője. A társaság növekedési stratégiája keretében új szegmensekben is megjelenik, részt vesz a Nemzeti Tulajdonú Távközlési Hálózat Fejlesztési Projektben (NTTHFP). A közgyűlés jóváhagyta az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) MVM Zrt. általi 19

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 2 Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 3 A MAVIR ZRt. alállomásain a 90-es évek végen kezdődött el a primer és szekunder

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása 2014. október 28. Balog Róbert Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató, FŐTÁV Zrt. 2010-2013 2 Távfelügyelet Műszaki tartalom:

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS Az 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére 11. napirendi pont Tárgy: Zártkörű alaptőke-emelés elhatározása és ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás (II.1.

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt értesít

Részletesebben

Vasúti Erősáramú konferencia Siófok Horváth László

Vasúti Erősáramú konferencia Siófok Horváth László Vasúti Erősáramú konferencia Siófok 2015.11.18. Horváth László Az EIR célja, hogy segítse a szervezeteket azoknak a rendszereknek és folyamatoknak a kialakításában, amelyek az energiahatékonyság növeléséhez

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Bakos Béla Okos hálózat projektvezető MAVIR 2013. szeptember 10. Nemzeti Energiastratégia és az okos hálózat A Nemzeti Energiastratégia pillérei Az okos hálózatoktól

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

ELMŰ ÉMÁSZ Smart Metering Multi Utility pilot projekt bemutatása

ELMŰ ÉMÁSZ Smart Metering Multi Utility pilot projekt bemutatása ELMŰ ÉMÁSZ Smart Metering Multi Utility pilot projekt bemutatása Simon Krisztián ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft. krisztian.simon@elmu.hu 1. OLDAL Smart Metering Multi Utility pilot projekt indításának

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál Zsákai Zoltán osztályvezető TÜV Rheinland InterCert Kft. Energia Kompetencia Központ 1 Energia Kompetencia Központ gazdasági szereplőknek

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Kaposvári Vagyonkezelő Zrt Távfűtési Üzem Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Zanatyné Uitz Zsuzsanna okl. gépészmérnök Nyíregyháza, 2011. szeptember

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

Biogázüzem Tápiószentmártonon

Biogázüzem Tápiószentmártonon Biogázüzem Tápiószentmártonon AGROmashEXPO 30. Nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállítás Biogáz technológiák 2012-ben Magyarországon (biogáz, biometán, CNG) Budapest; 2012.01.27. Nawaro Kft 2006-2009;

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. augusztus 30-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009.

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Honnan indultunk... A Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Zöldségtermesztés a homokon szakmai konferencia Nyíradony, 2015.09.25. Tartalom

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

2013. január 31-ei Közgyűlés határozati javaslatai

2013. január 31-ei Közgyűlés határozati javaslatai 2013. január 31-ei Közgyűlés határozati javaslatai 1. napirendi pont: A földgáz-kereskedelmi és -tárolói engedéllyel rendelkező társaságokba történő befektetések, valamint az ehhez kapcsolódó további közgyűlési

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság!

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság! Üdvözöljük! Ön a Tánci Kft. Bemutatkozó anyagát tartja a kezében. Reméljük sikerül társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti. Tánci Kft. 6727 Szeged

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére.

A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére. A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére BEMUTATKOZÁS Hálózatunk első szervezetét 1998-ban a tanúsítási tevékenység iránt fokozódó igények hívták életre,

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt 2017 Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt. 2017.01.23. Tiszta Jövő: EverSales és Tinmar Energiakereskedő Együttműködése A Tinmar az egyik legnagyobb román áramkereskedő magánvállalat. A csoport már 2000-es

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA Kajtor János ELMŰ Hálózati Kft. Hálózatoptimalizálás 1. OLDAL ELŐZMÉNYEK 2006-ig A hálózati elemek beszerzésénél eltérő precizitású és formátumú specifikációk

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17.

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető 2. disszeminációs konferencia 2012. május 17. 1 Célkitűzés Átfogó cél: regionális tudáscentrum (koncepció) kiépítése 2013-ra. Jövőkép: nemzetközileg versenyképes

Részletesebben

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6 Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEGONC Kreditérték: 6 nappali 6. félév Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Jelenünkben a jövőnk...

Jelenünkben a jövőnk... Sedulitas-Pro Kft. Szeged, 2013. január 23. Nemes Péter Ügyvezető Rónai Attila Járműtervező Motto: Kis cég, nagy lehetőségekkel, komoly munkákkal. A múlt és a jövő: Jó alapok: Villamos- és gépész mérnökök

Részletesebben

Bud apes 2011 . március 22

Bud apes 2011 . március 22 Modern technológiák az energiagazdálkodásban Okos hálózatok, okos mérés éé Haddad Richárd MAGYAR REGULA Budapest t2011. március 22. Témák Bevezetés, háttér ismeretek a Smart technológiák terjedésének motivációiról

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

XX. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia programja Balatonfüred, Hotel Füred, március

XX. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia programja Balatonfüred, Hotel Füred, március 8 00 10 00 Regisztráció 10 00 10 15 A konferencia megnyitása: Papp András szakmai alelnök, Köszöntés 10 15 12 00 Előadások Dr. Kiss Csaba elnök, Kapcsolt energiatermelés Magyarországon 2017 Dr. Kiss Csaba

Részletesebben

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona Mintacím szerkesztése Villamos energiapiaci liberalizációs tapasztalatok önkormányzati szemmel avagy az önkormányzatok nagy kihívása: szabadpiac vagy egyetemes szolgáltatás 09. Május 25 Budapest Készítette:

Részletesebben