A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt"

Átírás

1 A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt Beszélgetés dr. Kardos Györggyel CL PNYME elnökével Ez év márciusában lejár a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület tisztségviselőinek négyéves megbízása. Az márciusi küldöttközgyűlésen megválasztottak mandátumának lejártával ez év márciusában egyesületünk tisztújító küldöttközgyűlése új elnököl, főtitkárt, Dr. Kardos György különböző bizottságokat, tisztségviselőket választ. Gyorsan elmúlt ez a négy év. Ez idei alatt nem kis feladat hárult a tisztségviselőkre: a változó gazdasági életben, a rohanó műszaki fejlődés közben úgy vezetni egyesületünket, olyan feladatokat, programokat végrehajtani, hogy azok biztosítsák az egyesület tagjainak, a két iparág dolgozóinak, vezetőinek azt, hogy lépést tudjanak tartani a műszaki fejlődéssel. Ugyanakkor olyan közeget teremteni, amelyben a résztvevők kollegiális szellemben egymástól is tudnak tanulni. Nem kis feladat volt ezt biztosítani. Szükséges volt hozzá egy jól átgondolt program, annak folyamatos végrehajtása, a két életkorban szélső csoport: az új generáció és a nyugdíjasok összefogása az egyesület keretcin belül. Ehhez még hozzávehetjük a nemzetközi kapcsolatok erősítését, ami szintén egyik fontos szempont a PNYME munkájában. A tisztségviselők, a bizottságok tagjai mindezt meglévő gazdasági munkájuk mellett társadalmi munkában végezték és végzik a papír- és nyomdaipar érdekében. Az 1998-ban megválasztott elnökkel, dr. Kardos Györggyel, a Neusiedler Szolnok Papírgyár Rt. felügyelő bizottságának helyettes elnökével beszélgetünk a négy évről, a márciusi választásról és a következő ciklus feladatairól. - A nyolcvanas évek közepén kapcsolódtam be az egyesület munkájába - kezdte a beszélgetést Kardos György. - Az évek óta végzett tevékenységemnek is köszönhető talán, hogy 1998-ban négy évre megválasztottak a PNYME elnökének, és átvehettem a stafétabotot Balog Miklóstól, az addigi elnöktől. Vezetőtársammal, Rurger László főtitkárral és a bizottságokkal együtt mindvégig arra törekedtünk, hogy a két iparág tagjai az egyesület és azon belül a szakosztályok, szakmai lapok tevékenységében az érdeklődésüknek megfelelő lehetőségeket megtalálják. Ehhez négy évre írásos programot készítettünk, melyet a közgyűlés, az Egyesületi Tanács, az Ellenőrző Bizottság, a Végrehajtő Bizottság elfogadott. - Mik voltak ennek a programnak a főbb pontjai? - Mivel az egyesület ügyvezetője ugyanebben a lapszámban bővebben szól ezekről, és a márciusi küldöttközgyűlésen részletes szóbeli beszámoló hangzik el, én csak néhány témáról szólnék most röviden. Az egyik ilyen feladatként határoztuk meg az egyesület mint civil szervezel anyagi alapjának megerősítését, a gazdálkodásban új irány kijelölését. Az előző vezetés örökül hagyta ránk a közhasznúság kérdését, illetve annak eldöntését. hogy milyen formában kívánunk a továbbiakban tevékenykedni. Úgy döntöttünk, hogy nem pályázunk a közhasznúságra, hanem megkísérlünk önálló vállalkozási tevékenységekből rentábilissá tenni az egyesület anyagi helyzetét. A közhasznúságnak előnyei mellett sok volt a különböző kötöttség, amely szűk mozgási teret adott volna. Ugy értékelem, hogy jól döntöttünk, hiszen a négy év azt igazolja, hogy az egyesület működése a közben jelentkező kisebb pénzügyi zavarok ellenére is folyamatosan és kiegyensúlyozottan fejlődött. Vállalkozásaink egyre eredményesebbek lettek, bevételeink meghaladják az évenkénti 100 millió forintot. Ehhez persze olyan műszaki és egyéb rendezvényeket kellett szervezni, amelyeken egyre többen vettek részi. Nem könnyű egy ekkora, két iparágat összefogó vállalkozást gazdaságilag eredménycsen menedzselni. Azt világosan kell látni, hogy a következő ciklusban tovább kell változtatni az idevonatkozó módszereken. Ebben a ciklusban a PNYME tagságának szervezeti összetétele jelentősen átalakult. A feladat az volt, hogy az egyesületet, az itt folyó munkát egyre nyilvánosabbá tegyük. A jogi tagság mind lét- MACYAR GRAFIKA

2 számban, mind a kapesolatok intenzitásában növekedett, ugyanakkor a céges alapszervezetek száma csökkent. A kapcsolatrendszer egyértelműbbé tételével a tagság szervezete így jelentősen átalakult. Ezt segítette elő a különböző külföldi rendezvényeken, szimpóziumokon való részvétel lehetősége, a szakmai kiállításokon való egyesületi jelenlét. Itt elsősorban a Drupát és a Printexpót említem, ahol az általunk biztosított körülmények között tagjaink és vendégeink verseny semleges környezetben tudtak egymással barátként, kollégaként találkozni. Az e téren elért eredmények mellett negatívum az egyéni tagok létszámának stagnálása. Nem könnyítette a helyzetet, hogy az előző ciklusban elmaradt tagdíjemelést nekünk kellett végrehajtani egy nagyobb mertekben. Ugyanakkor ez mégis jó volt arra, hogy egyidejűleg rendbe tettük a tagdíjnyilvántartást. Sajnos, lépnünk kellett a hátralékosok felé, és a notórius nemfizetők tagságát meg kellett szüntetnünk. - Mi volt a következőfaladat? - Az egyesület tagságának fiatalítása. A ciklus során igyekeztünk az egyesület tevékenységébe bevonni a fiatalokat - elsősorban a főiskola hallgatóit és a már végzett műszaki értelmiséget. Különböző kezdeményezéseink nem mindig jártak a várt eredménnyel, de azt sikerült elérnünk, hogy az egyesület tagjainak átlagéletkora stabilizálódott, és az aktív, munkaviszonyban lévő tagok száma ma megközelíti az összlétszám 90%-át. Úgy vélem, abba, hogy e téren nem jártunk a várt sikerrel, az is belejátszik, hogy bizonyos anyagi és szakmai megállapodottság kell ahhoz, hogy valaki aktívan reszt vegyen az egyesületi életben. Kiemelt feladat volt nemzetközi kapcsolataink erősítése, jelenlétünk a nemzetközi porondon. Több nemzetközi iparági szervezettel tartják szakosztályaink a rendszeres kapcsolatot, egyiknekmásiknak tagjai is vagyunk. Nyugat-Európában és a tengeren túl több konferencián, összejövetelen vettek részt tagjaink. Ugyanakkor ez még mindig kívánnivalót hagy maga után kelet felé. Feladat, hogy a kelet-európai társegyesületek fele, újból erősítsük a kapcsolatot, fel kell gyorsítani ebben az irányban is tevékenységünket. Megemlítem még, hogy ebben a ciklusban néhány szervezeti kérdést is rendbe kellett rakni. Sort kerítettünk az egyesület alapszabályának aktualizálására, és folyamatban van a szervezeti és működési szabályzat módosítása is. Jogilag rendbe kellett tenni a Heltai Gáspár alapítvány" működését is, amely ma már Heltai Gáspár Közérdekű Kötelezettségvállalás néven működik. - Fontosnak látszik a PNYME és a Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség közti együttműködés. - A két szervezetnek nem azonos a feladata. Más-más oldalról - de ugyanakkor a vállalatokat, adott esetben személyeket kell megközelíteniük. Éppen ezért a jelenleginél szorosabb együttműködésre van szükség, ami azt is jelentheti, pontosan körvonalazni kell, hogy melyik egyesület milyen feladatot vállal fel, hogy ne kaszáljanak egymás területébe és ne váljunk kontraproduktívvá. Az együttműködésben a mi feladatunk többek között a felnőtt korú műszaki továbbképzés is. Az új vezetőség feladata az aktív együttműködés meghatározása, az abban való részvétel megszervezése és biztosítása. - Egyéb? - Mivel az egyesület szakmai lapjainak működtetését egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk, bizonyos mértékig problémái okozott, hogy menet közben mindkét lap irányításában személycsere történt. De eredményesen túl vagyunk rajta. - Elnök úr! Hogyan tovább - egyrészt ön, másrészt az egyesület? A márciusi választói küldöttközgyűlésre már a decemberi vb-ülésen megindult az előkészítés. A megválasztott jelölőbizottság elkezdte munkáját, és folyik az elnökség beszámolójának az összeállítása is. Magamat nem jelöltetem újra, mivel két év múlva nyugdíjba megyek és abbahagyom az aktív gazdasági tevékenységet. Márpedig fontosnak tartom, hogy az egyesületnek olyan elnöke legyen - függetlenül attól, hogy melyik iparághoz tartozik -, aki valamilyen sikeres vállalkozás ismert tisztségviselője, akinek van tekintélye a tagság előtt. Magyarul; olyan vezetésre van szükség, aki(k) a gazdasági életben is sikeres(ek). Természetesen az egyesületnek továbbra is aktív tagja kívánok maradni. Most pedig ezúton is köszönöm a tagság eddigi bizalmát, és tisztségviselő-társaimnak segítő, eredményes munkáját. Ami pedig az egyesületet illeti, egy mondatban összefoglalva: a szakmai kultúra, ismeret, valamint tudás ápolása és továbbadása a fontos. Reméljük, hogy ezt a feladatát az egyesület a következő ciklusban az eddiginél is eredményesebben teljesíti. - Elnök úr! Köszönjük, hogy választott tisztségében négy éven át nagy tudással és lelkesedéssel, tevékenykedett, mindannyiunk érdekében és örömére. További jó munkát és egészséget kívánunk lapunk szerkesztősége és olvasói nevében. Dr. Juhász Géza MACYAR GRAFIKA

3 Ismét megújul az egyesület a közgyűlés és a tisztújítás éve Pesti Sándor Ötvennégy éves egyesületünk az idén tisztújító közgyűlés és választások előtt áll. Az alapszabályunk szerint a választások teljes körűek, vagyis a közgyűlési küldötteket és az összes választott tisztségviselőt érinti. A közgyűlési előkészületek - az alapszabály felülvizsgálatával - már 2001 tavaszán elkezdődtek, és az Egyesületi Tanács december 18-ai ülése pedig a választások és a közgyűlés lebonyolításának menetrendjéről is döntött. Vezető testületeink egyöntetű szándéka, hogy tagságunkat minél nagyobb arányban tudja közvetlenül is bevonni a közgyűlés munkájába, illetve a választásokba. Mivel - különösen a nyomdaiparban - az elmúlt években még széttagoltabb lett a partnerek köre", és tagságunkat egyre kevésbé lehet üzemi csoportokban" elérni, ezért a legfontosabb információkai a Magyar Grafikában is közreadjuk. Általános információk Az egyesület legfelső döntéshozó szerve a kétévente tartandó közgyűlés, amit a tagság nagy létszáma miatt küldöttközgyűlési formában lehet megtartani. A közgyűlések közül minden második egyúttal tisztújító közgyűlés is, mert tisztségviselőinket négyéves időszakra választjuk. A tisztségviselők személyére minden tagunk tehet javaslatot, és minden természetes személy tagunk minden egyesületi tisztségre választható. A választásokat jelölőbizottság készíti elő, és a közgyűlés hozza meg a végső döntést. Azonos tisztségbe csak legfeljebb két egymást követő választási ciklusban lehet valakit megválasztani, de minden más tisztségre korlátozás nélkül választható. Az előttünk álló feladat, hogy továbbra is olyan tisztségviselőket válasszunk, akik az egyesület arculatát megőrizve képesek a folyamatosan változó gazdasági környezet és feltételek között az egyesület irányítására. A tagjainktól és partnercinktől eddig beérkezett vélemények azt mutatják, hogy miközben az elmúlt kb. 15 év során alapvetően megváltoztak környezetünkben a játékszabályok", az egyesület jelentősége és presztízse nem csökkent, sőt sok területen nagyon komoly fejlődést tud felmutatni. Vitathatatlan, hogy ilyen eredményeket csak a megfelelő vezetők, tisztségviselők közreműködésével, szakmáink gyakorlóinak hathatós támogatásával lehet elérni. Mindannyian szomorúan tapasztaljuk környezetünkben, hogy nagy múltú, hajdan igen nagy presztízsű egyesületek, szakmai szervezetek a túlélésért küzdenek, és nem képesek megújulni. A szakmáinkhoz közel álló szervezetek mellett figyelmünk középpontjában kell legyen, hogy sajnos a MTESZ sem mentes a súlyos gondoktól. Szövetségi tagságunk alapvetően eszmei alapokon nyugszik, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a közös vagyon kérdését. Különösen ezen a téren torlódlak fel az évtizede magunk előtt görgetett, lezáratlan viták. Miután 2001-ben végre megszületett az állami döntés a MTESZ-vagyon -Bp. Kossuth térés Főu., valamint 16 megyében a Technika Házak - rendezéséről, most már van mit félteni". Az újonnan - vagy újra - választott vezetőknek ezzel a feladattal is szembe kell majd nézniük. A közgyűlési felkészülés segítéséhez és az alkalmas jelöltek kiválasztásának megkönnyítéséhez a mellékelt táblázatokba foglalva a Magyar Grafikában is közreadjuk az egyesület előző választások óta eltelt időszakáról szóló legfontosabb információkat. Akinek ennél szélesebb körű információkra vagy mélyebb elemzésekre lenne szüksége, azok nyugodtan forduljanak az egyesület - a tisztújítás szempontjából semleges" - titkárságához. További információk találhatók honlapunkon ís. (www.pnyme.hu) A közgyűlés és a tisztújítás lebonyolításáról az alapszabályunk és a Szervezeti és Működési Szabályzatunk rendelkezik. Mindkét szabályzatunk kellően elavult", aminek legnagyobb problémája, hogy sok kérdést nyitva hagy. Vezető szerveink az elmúlt időszak testületi ülésein sok kérdést megvitattak, és meghozták a szükséges döntéseket. Elkészült továbbá az alapszabály módosításának tervezete, és folyamatban van az SZMSZ kor- MAGYAR GRAFIKA

4 szerűsítése. Mindkét szabályzat hatályos szövege és a módosítások előterjesztése honlapunkon az egyesületi dokumentumok között olvasható. A közgyűlés/tisztújítás szempontjából legfontosabb részeket cikkünk keretes részében kiemelten olvashatják. Mellékletek: Kivonat az alapszabályból, Kivonat az SZMSZ-bőí (Közgyűlés, Választások, Tisztségviselők) Adatok a közgyűléshez: Jelölőbizottság tagjai, elérhetőségük Betöltendő tisztségek és a jelenlegi tisztségviselők Azon üzemi, területi, stb. csoportok felsorolása, akik önállóan választanak Rendezvény és tagsági statisztikák Az egyesület egyéni tagjai Az egyesület jogi tagjai A tagdíjbevételek alakulása Az egyesület legnagyobb rendezvényei A jelentős programok A jelentősebb szakmai utazások Kivonat az egyesület jelenleg hatályos alapszabályából 4. Az egyesület rendes tagja lehet az a magyar vagy Magyarországon letelepedett külföldi állampolgár, aki a) magáévá teszi a PNYME célkitűzéseit, elfogadja alapszabályát és kész az abban foglallak megvalósításában együttműködni, belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, b)jizeti a tagdíjat, 5. Az egyéni tagok joga: - tanácskozási joggal részt venni az egyesület szervezed ülésein és egyéb rendezvényein, - közvetlenül, illetve küldöttek útján megválasztani az egyesület vezetőit, vezető szerveit, - válaszlotl tisztségviselőként részt venni az egyesület vezetésében, - javaslatokat, indítványokat, panaszt tenni az egyesület bármely szervéhez, - visszahívási javaslatot tenni az egyesület bármely tisztségviselőjére vonatkozóan. S. Közgyűlés Az egyesület közgyűlése küldöttközgyűlés. A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amely az egyesület szintjére tartozó minden kérdésben dönthet. Kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása, b) az elnök, a főtitkár, illetve az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása négy évre, c) az Egyesületi Tanács és az Ellenőrző r Bizottság beszámolói alapján az előző közgyűlés óta végzett egyesületi munka értékelése, döntés a beszámoló elfogadásáról, d) az egyesület legfontosabb feladatainak meghatározása a következő időszakra. 4. A közgyűlés küldötleit a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon négy évre kell megválasztani. A küldő szervek a küldötteket visszahívhatják, illetve pótolhatják. 5. A közgyűlés határozatképes, ha azon az (érdekeli) küldötlek legalább fele jelen van, és részt vesz a határozathozatalban. Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor 30 napon belül azonos tárgysorozattal újból össze kell hívni. Ez apótközgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 19. Jelen alapszabályt a PNYME október 08-ai rendkívüli közgyűlése elfogadta, és az az elfogadás napján hatályba lépett. Egyidejűleg az április 23-ai PNYME közgyűlés által elfogadott alapszabály hatályát vesztette. MAGYAR GRAFIKA

5 Kivonat az egyesület jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatából 1. Közgyűlés 1.1 Tisztújító Küldött Közgyűlés (TKK) Felépítése A TKK tagságát a szakosztályok, területiüzemi szervezetek által megválasztott képviselők (küldöttek) alkotják. A jelzett szervezetek minden 25 tag után egy képviselő küldésére jogosultak. Kijelölésük az ún. választási, egyben évzáró közgyűlésen történik nyílt szavazással; megbízatásuk 4 eves időtartamra vonatkozik. A küldöttek tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek. A TKK-cn tanácskozási jog illeti meg: az Egyesületi Tanács, a Végrehajtó Bizottság tagjait, az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait, valamint a meghívott tiszteletbeli tisztségviselőket, tagokat Feladatköre A TKK a PNYMH legnagyobb hatáskörrel rendelkező szerve; jogosult az egyesületet érintő minden kérdésben dönteni. - Az ASz. 9, a) pontja szerinti hatásköre: annak jóváhagyása és módosítása. - Megválasztja-4 évre-a PNYME elnökét, főtitkárát, az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait. - Meghatározza a PNYME-nck a következő időszak legfontosabb feladatait. Értékeli az előző közgyűlés óta végzett egyesületi munkát és dönt az Egyesületi Tanács és az Ellenőrző Bizottság beszámolóinak elfogadásáról. - Felülvizsgálja és dönt az egyesületi tagok (egyéni, jogi) hozzá intézett esetleges javaslatai, panaszai ügyében Tevékenysége A TKK összehívására és tevékenységének gyakorlására négyévenként kerül sor. A közgyűlés helyét, idejét és tárgysorozatát az Egyesületi Tanács hirdeli meg, hogy az érdekelt egységek (szakosztályok, területi, üzemi szervezetek) tartsanak küldöttértekezleteket, amelyek hivatottak - többek között - megválasztani a közgyűlésre delegált küldötteiket. Ezek megbízatása szintén négyéves időszakra érvényes. A küldő szervek a küldötteiket visszahívhatják, cserélhetik az időközben megállapított érdemtelenség esetén. A TKK határozatképességéhez a meghívott küldöttek legalább 50%-os jelenléte szükséges. A vezetők választása titkos szavazással történik. A küldöttek egytizedének kívánságára egyéb témakörökben is lehet titkos szavazást tartani. A TKK-l az egyesület elnöke, akadályoztatás esetén a kijelölt alelnöke vezeti. A tárgysorozathoz való hozzászólás minden résztvevő számára megengedett. A TKK lebonyolítását hitelesített jegyzőkönyvben kell rögzíteni és arról a tagságot informálni (havi program, szaklapok). Adatok a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesületről Minden évben ismétlődő rendezvények Nyomdász Vándorgyűlés Győr Balatonkenese Szcged-Ópusztaszer Balatonföldvár Fehérmívesség Napja, ül. Papírfeldolgozó Napok Balatonfűzfő Szombathely Balatonkenese Eger Nyomdaipari Karbantartók Szimpóziuma Komarno Szarvas-Gyom aendrőd MAGYAR GRAFIKA

6 Fórum a minőségről Budapest Kecskemét Tiszaújváros Balatonfűzfő Győr Budapest Dabas Bábonymegyer-Nagyberény Kötészeti Szimpózium Miskolctapolca Esztergom Martonvásár-Gárdony Flexo-rendez vények Tanfolyam, Sződliget Szimpózium, Hajdúszoboszló Szimpózium, Nyíregyháza-Hajdúdorog Tanfolyam, Balatonkenese Nyugdíjastalálkozók 1998 óla minden év decemberében a MTESZ Fő utcai székházában Kiállítások, ahol a PNYME ónálló standdal vett részt (A Budapest Papír Kft. standján!) Printexpo 32 m Drupa 40 m Printexpo 40 m Printexpo 45 m 2 János-ünnepély 1999 óta részt veszünk a népligeti rendezvényen Nagyobb érdeklődéssel kísért további rendezvényeink éves Szimpózium és Közgyűlés, Budapest PrePress Szimpózium, Hajdúszoboszló Ofszetnyomtatási Szimpózium, Szeged Megmérettetés a nyomdaiparban, Szombathely PrePress Szimpózium, Kiskunhalas-Kecskemét 50 éves a PKI, Budapest Nyomdaipari Szimpózium, Szeged Színes nyomtatás felsőfokon, Budapest 30 éves a kiskunhalasi üzemi szervezet, Kiskunhalas CtP szimpózium, Pécs-Harkány Jogi tagok I. értekezlete, Budapest Színes nyomtatás mesterfokon, Budapest Felidős közgyűlés, Budapest Jogi tagok II. értekezlete, Budapest Vegyszerek a nyomdaiparban, Budapest Nyomtatott csomagolás, Gyula-Békéscsaba Jelentősebb külföldi tanulmányutak Könyvvásár, London Corrugated kiállítás, Párizs Restaurátor tanulmányút, Olaszország IPEX'98, Birmingham Emballage, Párizs Livro könyvvásár, Portugália Flexo International, Birmingham Expocartoon, Róma Interpack, Düsseldorf Print-Pak +, Szingapúr, Malajzia Fira del Llibre, Pálma de Mallorca Heidelbergi Nyomdagépgyár, Heidelberg Print Pack Expo'99, Kairó Könyvvásár, Frankfurt Scitex, Párizs Gutenberg-fesztivál, USA Drupa, Düsseldorf Fira del Llibre, Pálma de Mallorca Restaurátor tanulmányút, Csehország Michael Huber - Henn Grafo, Németország BASF és Heidelberg üzemlátogatás, S tuttgart-heidelberg TPG, Párizs Fira del Llibre, Pálma de Mallorca KBA nyomdagépgyár, Bautzen-Radebeul Printexpo, Dél-Afrika Print Converting Expo, USA 10 MACYAR GRAFIKA

7 Jelentősebb belföldi programok (tanulmányutak) Tagsági adatok Restaurátor tanulmányút, Nyíregyháza Budapesti papíros tagcsoport, Dunaújváros Budapesti papíros tagcsoport, Diósgyőr Restaurátor tanulmányút, Herend-S ü meg-keszthely Jogi tagok december december december december es év adatai részletezve Nyomdaipari szakosztály Papíripari szakosztály Restaurátor szakosztály Papírkereskedő szakosztály Összesen 92 cég 100 cég 120 cég 128 cég Egyéni tagok december december december december (2001-ben felülvizsgáltuk a tagnyilvántartásunkat, cs az évek óta tagdíjat nem fizetőket töröltük. Ezzel magyarázható a nagyarányú változás. Az közötti időszakban is 2000 fő alatti taglétszám a reális érték.} 2001-es év adatai, részletezve Nyomdaipari szakosztály Teljes jogú tagdíjat fizetők Kedvezményes tagdíjat fizetők Diákok, gyesen, gyeden lévők, munkanélküliek Papíripari szakosztály Teljes jogú tagdíjat fizetők Kedvezményes tagdíjat fizetők Diákok, gyesen, gyeden lévők, munkanélküliek Restaurátor szakosztály Teljes jogú tagdíjat fizetők Kedvezményes tagdíjat fizetők Diákok, gyesen, gyeden lévők, munkanélküliek Az egyesület tagdíjbevételeinek struktúrája Egyéni tagdíjakból származó bevételeink Ft Ft Ft Ft Jogi tagdíjakból származó bevételeink Ft Ft Ft II Ft SZJA 1 %-ból származó bevételeink t Ft Ft Ft 2002-ben újraválasztandó tisztségek és a jelenlegi tisztségviselők Alapszabály szerint betöltendő tisztségek elnök főtitkár szakosztályi elnökök szakosztályi titkárok Ellenőrző Bizottság tagjai Papírkereskedő szakosztály Teljes jogú tagdíjat fizetők Kedvezményes tagdíjat fizetők Diákok, gyesen, gyeden lévők, munkanélküliek Összesen 14 I 1703 Jelenlegi tisztségviselők Egyesületi vezetők elnök: dr. Kardos György főtitkár; Burger László Nyomdaipari szakosztály elnök: Bujdos István titkár: Szikszay Olivér MAGVAR GRAFIKA 11

8 Papíripari szakosztály elnök: Kuniinka József titkár: Moravcsikné File Katalin Restaurátor szakosztály elnök: Csillag Ildikó tilkár: Orosz Katalin Papírkereskedő'szakosztály elnök: Molnár Károly titkár: 1999 óta betöltetlen Ellen őrző Bizottság elnöke: Bálint Csaba tagjai: Juhász Mihály Kastaly Beatrix Lendvai László Szabó Ferencnc A 2002-cs tisztújításra megválasztott jelölőbizottság tagjai és elérhetőségeik Csordás Nagy András M-real Petőfi Nyomda Kft Kecskemét, Külső-Szegedi út 6, T.: 76/ , 30/ Fax: 76/ mail: Hamar János Dunapack Rt. Csomagolópapírgyár 1215 Budapest, Duna u. 42. T.: Fax: mail: Szálai Sándor Tótfalusi Tannyomda 1084 Bp. Tolnai Lajos u T.:/Fax: mail: szálai Üzemi és tagcsoportok létszáma,* az általuk választható küldöttek száma Csoport Jogi tagok Egyéni tagok Nyomdaipari szakosztály Papíripari szakosztály Restaurátor szakosztály Papírkereskedő szakosztály Létszám Javasolt kiildöttlétszám Ili) Csoport BMF Papíripari tanszék (tanárok + hallgatók) Dunapack Rt. Hullámtermékgyár Budapest: 75. Dunaújváros: 11 Cofinec Kner Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szki. (tanár + diák) Dunupiu k Rl Nyírein hn/i (i\;ira M-real Pénzjegynyomda Rt. BMF Nyomdaipari tanszék (tanárok + hallgatók) Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. Piszkei Papír Rt. Kossuth Nyomda Rl. Dunapack Rt. Csomagolópapírgyár Budapest Dunapack Rt. Csomagolóanyaggyár Dunaújváros Állami Nyomda Rt. Budapest: 21. Pásztó: 5 Szegedi Kossuth Nyomda Kft. Veszprémi Nyomda Rl. Szikra Lapnyomda Rl. Halaspack Rt. Alföldi Nyomda Rt. Pécsi csoport Pátria Nyomda Rí. Budapest: 10. Dombóvár: 6 Papíripari Kutatóintézet Kit. Szekszárdi Nyomda Kft. Szentendrei Papírgyár Kaposvári Nyomda Kft Borsodi Nyomda Kft. Diósgyőri Papírgyár Rt. Neusiedlcr Szolnok Rí. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Rl. Dunaújvárosi Nyomda Kl'l. Glóbus Nyomda Rl. Ollset és Játékkártya Nyomda Rt. Sytvester J. Kiadó és Nyomda Kit. Szó-Kép Kft. Zalai Nyomda Rt. Grafika Kereskedelmi Rt. Révai Nyomda Kft. West Hungary Nyomdai Centrum Bl. CLB Packaging Csomagolástechnikai Kft. Nagyatádi Nyomda Kft. Egri Nyomda Kft. vlesterprinl Kí't. Módok és Társa Kft. Printinvcst Kft. Széchenyi Nyomda Kft. 1 éts/ám ( i-l " II , ;ivasol1 küldöttlétszám közös listán közös listán közös listán közös listán kö/ös listán közös listán közös listán kó/ik listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán [ közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán! A december 31 -ei állapot szerint. Összesen MAGYAR GRAFIKA (

9 A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezetének 49. kongresszusa november án tartotta 49. kongresszusai a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete a bakilonfüredi Füred Hotelben. A jövő évben 140 éves legrégibb magyar szakszervezet a haléves ciklus lejártával a harmadik évezred első kongresszusára hívta össze az alapszervezetek által megválasztod 102 küldöttet, akik közül 94-en vollak jelen a kétnapos kongresszuson. Az évezred első nyomdászkongresszusa azérl is jelentős volt, mert a tisztségviselők mandátuma lejárt és újakat kelleti választani. A kongresszuson a meghívott vendégek között részt vett Sándor László, az MSZOSZ elnöke is. Az első napon Aczél János alelnök levezető elnöklcscvel megvitatták az elnökség beszámolójelentését, melynek írásos anyagát a Typographia novemberi száma is közölte. Bársony András elnök szóbeli kiegészítőjében hangsúlyozta, hogy a sok nehézség és kudarc ellenére a szakszervezeti mozgalomnak és azon belül a nyomdászszakszervezetnek nemcsak múltja és jelene van, de reméljük, hogy jövője is. Jó időpontban került sor a kongresszusra, mert a mai gazdasági helyzet és az EU-csatlakozás egyre közelebbi időpontja azt jelenti, hogy a munkavállalók válaszút előtt állnak: vagy egységesen fejtenek ki erőt jogaik érvényesítéséért, vagy még kiszolgáltatottabbá válnak. Az EU-csatlakozás elsősorban a munkaadók felé ír elő magas követelményeket, de ha azokat nem tudják teljesíteni, annak is elsősorban a munkavállalók isszák meg a levét. A privatizáció utáni első hullám a nyomdaiparban olyan átalakulást eredményezett, hogy munkahelyek sokasága szűnt meg. Ennek nem kellett volna így történnie, hiszen a nyomdaipar felé a munkaigény, teljesítményigény egyre nőtt. Nem voltunk elég erősek, így a szakszervezeti tagok száma egyre csökkent. Még az is rosszul sült el, ha a munkavállalók érdekében valamilyen részsikert értünk el, hiszen az vonatkozott a nem szakszervezeti tagokra is. így sokan úgy gondolkoztak, hogy nem kell nekik szakszervezeti tagnak lenni, mivel minden kivívott munkavállalói jogban ők is részesülnek. Csökkent a szolidaritás, az összetartás, márpedig egyéni túl- Bársony András élési stratégiák nem léteznek a munkavállalók számára. Konkurenciaharc folyik, aminek negatívumát a nyomdaipar, a nyomdászok érzik, és fogják elsősorban megérezni. Hogy a nyomdaipar menynyire nincs állami, kormányzati szinten elismerve, azt mutatja, hogy nincs privilegizált helyzete, például a Széchenyi Tervből is ki van zárva. A kormánynak ez a negatív politikája a munkaadókat és az ártatlan munkavállalókat egyaránt sújtja. Itt politikai harc folyik, és ebben részt kell vennie a szakszervezetnek még akkor is, ha nem ez a fő fcladala. Rá vagyunk erre kényszerítve, és meg kell ragadnunk minden érdekérvényesítési lehetőséget. A kérdés csak az, hogy megfelelünk-e a követelményeknek. Elég erősek vagyunk-e? Sajnos, nem. Ezért most már tennünk kell a jövőnk érdekében. A három evvel ezelőtti kongresszus után próbáltuk megvalósítani a regionális struktúrát, ami helyi szinten erősítette volna az alapszervezeti munkát. Nem sikerült, de ez a három év is bizonyította, hogy a helyi szakszervezeti tisztségviselőket kell pozíciójukban jogaikban erősíteni és olyan jogvédelmet kiharcolni számukra, hogy ennek fedezeté - MAÜYAR GRAFIKA 15

10 A kongresszus résztvevői ben bátran és eredményesen tudjanak fellépni dolgozótársaik érdekében. Az iparági kollektív szerződés jó dolog, ebben egységre tudunkjutni a munkaadók szakmai szövetségével, de sajnos az egyes helyi munkaadók nem minden esetben fogadják el azt magukra nézve kötelezőnek. Ennek például az is a következménye, hogy iparágunkban nagy a szóródás bérezés vonatkozásában. Ennek oka az is, hogy a munkajog és a versenyjog összefüggése hazánkban nincs meg. Itt még sok a tennivaló, ugyanúgy, mint a munkanélküliség és a nyugdíjasok vonatkozásában. Ami a jövőt illeti: továbbra is a regionális struktúrát kell megteremteni, hogy az érdekvédelmi munka erősödjön, a tagság létszáma növekedjen. Sajnos, nem túl rózsás a helyzet, amiben dolgozunk, de nem lehet ölbe tett kézzel várni a sült galambot, és főleg nem lehet egymásra mutogatni a sikertelenségért. Itt az idő az összefogásra, az egységre. Erre van szükség ahhoz, hogy az ezen a kongresszuson megtárgyalandó és elfogadandó programunkat teljesíteni tudjuk. Az elnökség beszámolójához több küldött hozzászólt, részben kritikai észrevételeket téve, részben javaslatokat felvetve a következő ciklus idejére. Köszöntötte a kongresszust Sándor László, az MSZOSZ elnöke is. A jelenlegi helyzetet elemezve, kijelentette, hogy a mai politikai helyzetben a kormányzat hibájából végletesen leértékelődött a munka, a munkát végző ember és a munkáért járó bér. Ez ellen egymással összefogva harcolni kell. Ha felismerjük, hogy mit kell tennünk, és nem tesszük meg, akkor nem bízunk magunkban. Bízzunk tehát az összefogásban, mert így győztes lesz a harcunk. A kongresszus első napján még a Gazdasági Ellenőrző Bizottság jelentését fogadták el a küldöttek, majd megvitatták az alapszabály beterjesztett módosítását. A második napon a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezetének a következő kongresszusidőszakra vonatkozó programjavaslatát tárgyalták meg, majd következett a tisztség választás. Ennek keretében a jelölőbizottság jelentését követően Rataj József, az egyik elnökjelölt szólalt fel, majd arról szavaztak a küldöttek, hogy a jelöltek közül kik kerüljenek fel a szavazólistára. A végleges névsor a következő volt: elnök: BÁRSONY ANDRÁS alelnökök: ACZÉL JÁNOS (Kossuth Nyomda Rt.) SZELEI EMIL (Alföldi Nyomda Rt.) elnökségi tagok: ERDŐS MÁRTON (Pénzjegynyomda Rt.) HALÁSZ ZOLTÁN (Sylvester Kiadó és Nyomda Kft.) KOLLÁNYI GÉZA (Athenaeum-S zikra Lapnyomda Rt.) NÉMETH FüRENCNÉ (Öffset- és Játékkártya Nyomda Rt.) ÖKRÖS SÁNDORNÉ (Cofinec Kner Címkegyártó Kft.) PENYIGEY PÉTERNÉ (Novoprint Kiadó és Nyomdaipari Rt.) 16 MAGVAK GRAFIKA

Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA

Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME Alig több mint negyedév telt el azóta, hogy megkaptuk a bizalmat önöktől az. egyesület irányítására. Engedjék meg, hogy néhány szóval beszámoljak, mi is történt

Részletesebben

Bányászati és Kohászati Lapok

Bányászati és Kohászati Lapok Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ BUDAPEST 2014/4. 147. évfolyam 1 28. oldal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az OMBKE vezetõi, szervezetei és tagsága ezúton fejezi ki köszönetét az Egyesület jogi-tag

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9.

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. 12. évfolyam. 128-129. szám, 2011. március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK 2003/4. szám 2003/4. szám 2003/9. szám A tartalomból: Az OMBKE 92. Küldöttgyûlése AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. A küldöttértekezlet tisztségviselői BUDAPESTEN. Elkötelezettség! Hitelesség! Hozzáértés!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. A küldöttértekezlet tisztségviselői BUDAPESTEN. Elkötelezettség! Hitelesség! Hozzáértés! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 165. szám, VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. március 29. BUDAPESTEN A küldöttértekezlet tisztségviselői

Részletesebben

ÖNkormányzat. Az ember a nyilvánvaló igazságokat ne kérdőjelezze meg. Beszélgetés Hargitai Jánossal, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 4.

ÖNkormányzat. Az ember a nyilvánvaló igazságokat ne kérdőjelezze meg. Beszélgetés Hargitai Jánossal, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 4. ÖNkormányzat XX. évfolyam 2010. november december a TÖOSZ folyóirata www.toosz.hu Elfogadhatatlan 2 Katasztrófa!...védelem? 8 Polgármester Akadémia 14 Pistából Attila 22 Az ember a nyilvánvaló igazságokat

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda XX. évfolyam, 299. szám, 2015. április 8. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda AZ ÖRDÖG ÜGYVÉDJE Pár héttel

Részletesebben

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 15. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Felnövekvõ ágban a VIT Nyugdíjpénztár Megújul a VIT - új, aktív, dinamikus kommunikációs csatornákat nyitottunk

Részletesebben

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. JANUÁR. 16. ÉVF. 1. SZÁM TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT A közhasznú szervezetként mûködô Prima

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

" 55. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HíRLAPJA ÉS HíRLEVELE 1999. JÚNIUS 3.

 55. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HíRLAPJA ÉS HíRLEVELE 1999. JÚNIUS 3. " 55. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HíRLAPJA ÉS HíRLEVELE 1999. JÚNIUS 3.,, PEDAGOGUSNAPI CSOKORKENT Évtizedekkel ezelőtt nyilváníttatott június első vasámapja pedagógusnappá. Voltaképpen

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE 2011. március 4. Hotel Ramada Plaza Budapest, Hadrianus Terem Jegyzőkönyv (A közgyűlésen készült hangfelvétel alapján) Hitelesítették:

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Kamarai Értesít TARTALOM TISZTELT LAPOLVASÓ!

Kamarai Értesít TARTALOM TISZTELT LAPOLVASÓ! 2009. augusztus 1. évfolyam, 2. szám Kamarai Értesít polgári biztonság-szolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa TARTALOM

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. BESZÁMOLÓ A VISZ MUNKAKONGRESSZUSA ELFOGADTA 2012. JÚNIUS 13-ÁN VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Az emberi élet célja a szolgálat: együttérzést

Részletesebben

Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ

Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXIV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2008. MÁJUS 14. ALAPÍTVA: 1945-BEN ATROCITÁS-SZINDRÓMA AZ ISKOLÁBAN Az erőszakoskodás, az iskola biztonsága nálunk

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

DRÁGÁN SZERETJÜK ÖN K O R K É P KELLETT EZ NEKÜNK? Lassan, de biztosan 3 Jön a kétezer seriff országa? 4 23 reménykedett, 8 elégedett 31

DRÁGÁN SZERETJÜK ÖN K O R K É P KELLETT EZ NEKÜNK? Lassan, de biztosan 3 Jön a kétezer seriff országa? 4 23 reménykedett, 8 elégedett 31 2 0 0 8 7 8. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 171 172. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET Lassan,

Részletesebben

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. ÁPR. MÁJ. 19. ÉVF. 3. SZÁM A VOSZ Küldöttgyûlésének határozatai Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben