A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt"

Átírás

1 A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt Beszélgetés dr. Kardos Györggyel CL PNYME elnökével Ez év márciusában lejár a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület tisztségviselőinek négyéves megbízása. Az márciusi küldöttközgyűlésen megválasztottak mandátumának lejártával ez év márciusában egyesületünk tisztújító küldöttközgyűlése új elnököl, főtitkárt, Dr. Kardos György különböző bizottságokat, tisztségviselőket választ. Gyorsan elmúlt ez a négy év. Ez idei alatt nem kis feladat hárult a tisztségviselőkre: a változó gazdasági életben, a rohanó műszaki fejlődés közben úgy vezetni egyesületünket, olyan feladatokat, programokat végrehajtani, hogy azok biztosítsák az egyesület tagjainak, a két iparág dolgozóinak, vezetőinek azt, hogy lépést tudjanak tartani a műszaki fejlődéssel. Ugyanakkor olyan közeget teremteni, amelyben a résztvevők kollegiális szellemben egymástól is tudnak tanulni. Nem kis feladat volt ezt biztosítani. Szükséges volt hozzá egy jól átgondolt program, annak folyamatos végrehajtása, a két életkorban szélső csoport: az új generáció és a nyugdíjasok összefogása az egyesület keretcin belül. Ehhez még hozzávehetjük a nemzetközi kapcsolatok erősítését, ami szintén egyik fontos szempont a PNYME munkájában. A tisztségviselők, a bizottságok tagjai mindezt meglévő gazdasági munkájuk mellett társadalmi munkában végezték és végzik a papír- és nyomdaipar érdekében. Az 1998-ban megválasztott elnökkel, dr. Kardos Györggyel, a Neusiedler Szolnok Papírgyár Rt. felügyelő bizottságának helyettes elnökével beszélgetünk a négy évről, a márciusi választásról és a következő ciklus feladatairól. - A nyolcvanas évek közepén kapcsolódtam be az egyesület munkájába - kezdte a beszélgetést Kardos György. - Az évek óta végzett tevékenységemnek is köszönhető talán, hogy 1998-ban négy évre megválasztottak a PNYME elnökének, és átvehettem a stafétabotot Balog Miklóstól, az addigi elnöktől. Vezetőtársammal, Rurger László főtitkárral és a bizottságokkal együtt mindvégig arra törekedtünk, hogy a két iparág tagjai az egyesület és azon belül a szakosztályok, szakmai lapok tevékenységében az érdeklődésüknek megfelelő lehetőségeket megtalálják. Ehhez négy évre írásos programot készítettünk, melyet a közgyűlés, az Egyesületi Tanács, az Ellenőrző Bizottság, a Végrehajtő Bizottság elfogadott. - Mik voltak ennek a programnak a főbb pontjai? - Mivel az egyesület ügyvezetője ugyanebben a lapszámban bővebben szól ezekről, és a márciusi küldöttközgyűlésen részletes szóbeli beszámoló hangzik el, én csak néhány témáról szólnék most röviden. Az egyik ilyen feladatként határoztuk meg az egyesület mint civil szervezel anyagi alapjának megerősítését, a gazdálkodásban új irány kijelölését. Az előző vezetés örökül hagyta ránk a közhasznúság kérdését, illetve annak eldöntését. hogy milyen formában kívánunk a továbbiakban tevékenykedni. Úgy döntöttünk, hogy nem pályázunk a közhasznúságra, hanem megkísérlünk önálló vállalkozási tevékenységekből rentábilissá tenni az egyesület anyagi helyzetét. A közhasznúságnak előnyei mellett sok volt a különböző kötöttség, amely szűk mozgási teret adott volna. Ugy értékelem, hogy jól döntöttünk, hiszen a négy év azt igazolja, hogy az egyesület működése a közben jelentkező kisebb pénzügyi zavarok ellenére is folyamatosan és kiegyensúlyozottan fejlődött. Vállalkozásaink egyre eredményesebbek lettek, bevételeink meghaladják az évenkénti 100 millió forintot. Ehhez persze olyan műszaki és egyéb rendezvényeket kellett szervezni, amelyeken egyre többen vettek részi. Nem könnyű egy ekkora, két iparágat összefogó vállalkozást gazdaságilag eredménycsen menedzselni. Azt világosan kell látni, hogy a következő ciklusban tovább kell változtatni az idevonatkozó módszereken. Ebben a ciklusban a PNYME tagságának szervezeti összetétele jelentősen átalakult. A feladat az volt, hogy az egyesületet, az itt folyó munkát egyre nyilvánosabbá tegyük. A jogi tagság mind lét- MACYAR GRAFIKA

2 számban, mind a kapesolatok intenzitásában növekedett, ugyanakkor a céges alapszervezetek száma csökkent. A kapcsolatrendszer egyértelműbbé tételével a tagság szervezete így jelentősen átalakult. Ezt segítette elő a különböző külföldi rendezvényeken, szimpóziumokon való részvétel lehetősége, a szakmai kiállításokon való egyesületi jelenlét. Itt elsősorban a Drupát és a Printexpót említem, ahol az általunk biztosított körülmények között tagjaink és vendégeink verseny semleges környezetben tudtak egymással barátként, kollégaként találkozni. Az e téren elért eredmények mellett negatívum az egyéni tagok létszámának stagnálása. Nem könnyítette a helyzetet, hogy az előző ciklusban elmaradt tagdíjemelést nekünk kellett végrehajtani egy nagyobb mertekben. Ugyanakkor ez mégis jó volt arra, hogy egyidejűleg rendbe tettük a tagdíjnyilvántartást. Sajnos, lépnünk kellett a hátralékosok felé, és a notórius nemfizetők tagságát meg kellett szüntetnünk. - Mi volt a következőfaladat? - Az egyesület tagságának fiatalítása. A ciklus során igyekeztünk az egyesület tevékenységébe bevonni a fiatalokat - elsősorban a főiskola hallgatóit és a már végzett műszaki értelmiséget. Különböző kezdeményezéseink nem mindig jártak a várt eredménnyel, de azt sikerült elérnünk, hogy az egyesület tagjainak átlagéletkora stabilizálódott, és az aktív, munkaviszonyban lévő tagok száma ma megközelíti az összlétszám 90%-át. Úgy vélem, abba, hogy e téren nem jártunk a várt sikerrel, az is belejátszik, hogy bizonyos anyagi és szakmai megállapodottság kell ahhoz, hogy valaki aktívan reszt vegyen az egyesületi életben. Kiemelt feladat volt nemzetközi kapcsolataink erősítése, jelenlétünk a nemzetközi porondon. Több nemzetközi iparági szervezettel tartják szakosztályaink a rendszeres kapcsolatot, egyiknekmásiknak tagjai is vagyunk. Nyugat-Európában és a tengeren túl több konferencián, összejövetelen vettek részt tagjaink. Ugyanakkor ez még mindig kívánnivalót hagy maga után kelet felé. Feladat, hogy a kelet-európai társegyesületek fele, újból erősítsük a kapcsolatot, fel kell gyorsítani ebben az irányban is tevékenységünket. Megemlítem még, hogy ebben a ciklusban néhány szervezeti kérdést is rendbe kellett rakni. Sort kerítettünk az egyesület alapszabályának aktualizálására, és folyamatban van a szervezeti és működési szabályzat módosítása is. Jogilag rendbe kellett tenni a Heltai Gáspár alapítvány" működését is, amely ma már Heltai Gáspár Közérdekű Kötelezettségvállalás néven működik. - Fontosnak látszik a PNYME és a Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség közti együttműködés. - A két szervezetnek nem azonos a feladata. Más-más oldalról - de ugyanakkor a vállalatokat, adott esetben személyeket kell megközelíteniük. Éppen ezért a jelenleginél szorosabb együttműködésre van szükség, ami azt is jelentheti, pontosan körvonalazni kell, hogy melyik egyesület milyen feladatot vállal fel, hogy ne kaszáljanak egymás területébe és ne váljunk kontraproduktívvá. Az együttműködésben a mi feladatunk többek között a felnőtt korú műszaki továbbképzés is. Az új vezetőség feladata az aktív együttműködés meghatározása, az abban való részvétel megszervezése és biztosítása. - Egyéb? - Mivel az egyesület szakmai lapjainak működtetését egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk, bizonyos mértékig problémái okozott, hogy menet közben mindkét lap irányításában személycsere történt. De eredményesen túl vagyunk rajta. - Elnök úr! Hogyan tovább - egyrészt ön, másrészt az egyesület? A márciusi választói küldöttközgyűlésre már a decemberi vb-ülésen megindult az előkészítés. A megválasztott jelölőbizottság elkezdte munkáját, és folyik az elnökség beszámolójának az összeállítása is. Magamat nem jelöltetem újra, mivel két év múlva nyugdíjba megyek és abbahagyom az aktív gazdasági tevékenységet. Márpedig fontosnak tartom, hogy az egyesületnek olyan elnöke legyen - függetlenül attól, hogy melyik iparághoz tartozik -, aki valamilyen sikeres vállalkozás ismert tisztségviselője, akinek van tekintélye a tagság előtt. Magyarul; olyan vezetésre van szükség, aki(k) a gazdasági életben is sikeres(ek). Természetesen az egyesületnek továbbra is aktív tagja kívánok maradni. Most pedig ezúton is köszönöm a tagság eddigi bizalmát, és tisztségviselő-társaimnak segítő, eredményes munkáját. Ami pedig az egyesületet illeti, egy mondatban összefoglalva: a szakmai kultúra, ismeret, valamint tudás ápolása és továbbadása a fontos. Reméljük, hogy ezt a feladatát az egyesület a következő ciklusban az eddiginél is eredményesebben teljesíti. - Elnök úr! Köszönjük, hogy választott tisztségében négy éven át nagy tudással és lelkesedéssel, tevékenykedett, mindannyiunk érdekében és örömére. További jó munkát és egészséget kívánunk lapunk szerkesztősége és olvasói nevében. Dr. Juhász Géza MACYAR GRAFIKA

3 Ismét megújul az egyesület a közgyűlés és a tisztújítás éve Pesti Sándor Ötvennégy éves egyesületünk az idén tisztújító közgyűlés és választások előtt áll. Az alapszabályunk szerint a választások teljes körűek, vagyis a közgyűlési küldötteket és az összes választott tisztségviselőt érinti. A közgyűlési előkészületek - az alapszabály felülvizsgálatával - már 2001 tavaszán elkezdődtek, és az Egyesületi Tanács december 18-ai ülése pedig a választások és a közgyűlés lebonyolításának menetrendjéről is döntött. Vezető testületeink egyöntetű szándéka, hogy tagságunkat minél nagyobb arányban tudja közvetlenül is bevonni a közgyűlés munkájába, illetve a választásokba. Mivel - különösen a nyomdaiparban - az elmúlt években még széttagoltabb lett a partnerek köre", és tagságunkat egyre kevésbé lehet üzemi csoportokban" elérni, ezért a legfontosabb információkai a Magyar Grafikában is közreadjuk. Általános információk Az egyesület legfelső döntéshozó szerve a kétévente tartandó közgyűlés, amit a tagság nagy létszáma miatt küldöttközgyűlési formában lehet megtartani. A közgyűlések közül minden második egyúttal tisztújító közgyűlés is, mert tisztségviselőinket négyéves időszakra választjuk. A tisztségviselők személyére minden tagunk tehet javaslatot, és minden természetes személy tagunk minden egyesületi tisztségre választható. A választásokat jelölőbizottság készíti elő, és a közgyűlés hozza meg a végső döntést. Azonos tisztségbe csak legfeljebb két egymást követő választási ciklusban lehet valakit megválasztani, de minden más tisztségre korlátozás nélkül választható. Az előttünk álló feladat, hogy továbbra is olyan tisztségviselőket válasszunk, akik az egyesület arculatát megőrizve képesek a folyamatosan változó gazdasági környezet és feltételek között az egyesület irányítására. A tagjainktól és partnercinktől eddig beérkezett vélemények azt mutatják, hogy miközben az elmúlt kb. 15 év során alapvetően megváltoztak környezetünkben a játékszabályok", az egyesület jelentősége és presztízse nem csökkent, sőt sok területen nagyon komoly fejlődést tud felmutatni. Vitathatatlan, hogy ilyen eredményeket csak a megfelelő vezetők, tisztségviselők közreműködésével, szakmáink gyakorlóinak hathatós támogatásával lehet elérni. Mindannyian szomorúan tapasztaljuk környezetünkben, hogy nagy múltú, hajdan igen nagy presztízsű egyesületek, szakmai szervezetek a túlélésért küzdenek, és nem képesek megújulni. A szakmáinkhoz közel álló szervezetek mellett figyelmünk középpontjában kell legyen, hogy sajnos a MTESZ sem mentes a súlyos gondoktól. Szövetségi tagságunk alapvetően eszmei alapokon nyugszik, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a közös vagyon kérdését. Különösen ezen a téren torlódlak fel az évtizede magunk előtt görgetett, lezáratlan viták. Miután 2001-ben végre megszületett az állami döntés a MTESZ-vagyon -Bp. Kossuth térés Főu., valamint 16 megyében a Technika Házak - rendezéséről, most már van mit félteni". Az újonnan - vagy újra - választott vezetőknek ezzel a feladattal is szembe kell majd nézniük. A közgyűlési felkészülés segítéséhez és az alkalmas jelöltek kiválasztásának megkönnyítéséhez a mellékelt táblázatokba foglalva a Magyar Grafikában is közreadjuk az egyesület előző választások óta eltelt időszakáról szóló legfontosabb információkat. Akinek ennél szélesebb körű információkra vagy mélyebb elemzésekre lenne szüksége, azok nyugodtan forduljanak az egyesület - a tisztújítás szempontjából semleges" - titkárságához. További információk találhatók honlapunkon ís. (www.pnyme.hu) A közgyűlés és a tisztújítás lebonyolításáról az alapszabályunk és a Szervezeti és Működési Szabályzatunk rendelkezik. Mindkét szabályzatunk kellően elavult", aminek legnagyobb problémája, hogy sok kérdést nyitva hagy. Vezető szerveink az elmúlt időszak testületi ülésein sok kérdést megvitattak, és meghozták a szükséges döntéseket. Elkészült továbbá az alapszabály módosításának tervezete, és folyamatban van az SZMSZ kor- MAGYAR GRAFIKA

4 szerűsítése. Mindkét szabályzat hatályos szövege és a módosítások előterjesztése honlapunkon az egyesületi dokumentumok között olvasható. A közgyűlés/tisztújítás szempontjából legfontosabb részeket cikkünk keretes részében kiemelten olvashatják. Mellékletek: Kivonat az alapszabályból, Kivonat az SZMSZ-bőí (Közgyűlés, Választások, Tisztségviselők) Adatok a közgyűléshez: Jelölőbizottság tagjai, elérhetőségük Betöltendő tisztségek és a jelenlegi tisztségviselők Azon üzemi, területi, stb. csoportok felsorolása, akik önállóan választanak Rendezvény és tagsági statisztikák Az egyesület egyéni tagjai Az egyesület jogi tagjai A tagdíjbevételek alakulása Az egyesület legnagyobb rendezvényei A jelentős programok A jelentősebb szakmai utazások Kivonat az egyesület jelenleg hatályos alapszabályából 4. Az egyesület rendes tagja lehet az a magyar vagy Magyarországon letelepedett külföldi állampolgár, aki a) magáévá teszi a PNYME célkitűzéseit, elfogadja alapszabályát és kész az abban foglallak megvalósításában együttműködni, belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, b)jizeti a tagdíjat, 5. Az egyéni tagok joga: - tanácskozási joggal részt venni az egyesület szervezed ülésein és egyéb rendezvényein, - közvetlenül, illetve küldöttek útján megválasztani az egyesület vezetőit, vezető szerveit, - válaszlotl tisztségviselőként részt venni az egyesület vezetésében, - javaslatokat, indítványokat, panaszt tenni az egyesület bármely szervéhez, - visszahívási javaslatot tenni az egyesület bármely tisztségviselőjére vonatkozóan. S. Közgyűlés Az egyesület közgyűlése küldöttközgyűlés. A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amely az egyesület szintjére tartozó minden kérdésben dönthet. Kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása, b) az elnök, a főtitkár, illetve az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása négy évre, c) az Egyesületi Tanács és az Ellenőrző r Bizottság beszámolói alapján az előző közgyűlés óta végzett egyesületi munka értékelése, döntés a beszámoló elfogadásáról, d) az egyesület legfontosabb feladatainak meghatározása a következő időszakra. 4. A közgyűlés küldötleit a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon négy évre kell megválasztani. A küldő szervek a küldötteket visszahívhatják, illetve pótolhatják. 5. A közgyűlés határozatképes, ha azon az (érdekeli) küldötlek legalább fele jelen van, és részt vesz a határozathozatalban. Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor 30 napon belül azonos tárgysorozattal újból össze kell hívni. Ez apótközgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 19. Jelen alapszabályt a PNYME október 08-ai rendkívüli közgyűlése elfogadta, és az az elfogadás napján hatályba lépett. Egyidejűleg az április 23-ai PNYME közgyűlés által elfogadott alapszabály hatályát vesztette. MAGYAR GRAFIKA

5 Kivonat az egyesület jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatából 1. Közgyűlés 1.1 Tisztújító Küldött Közgyűlés (TKK) Felépítése A TKK tagságát a szakosztályok, területiüzemi szervezetek által megválasztott képviselők (küldöttek) alkotják. A jelzett szervezetek minden 25 tag után egy képviselő küldésére jogosultak. Kijelölésük az ún. választási, egyben évzáró közgyűlésen történik nyílt szavazással; megbízatásuk 4 eves időtartamra vonatkozik. A küldöttek tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek. A TKK-cn tanácskozási jog illeti meg: az Egyesületi Tanács, a Végrehajtó Bizottság tagjait, az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait, valamint a meghívott tiszteletbeli tisztségviselőket, tagokat Feladatköre A TKK a PNYMH legnagyobb hatáskörrel rendelkező szerve; jogosult az egyesületet érintő minden kérdésben dönteni. - Az ASz. 9, a) pontja szerinti hatásköre: annak jóváhagyása és módosítása. - Megválasztja-4 évre-a PNYME elnökét, főtitkárát, az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait. - Meghatározza a PNYME-nck a következő időszak legfontosabb feladatait. Értékeli az előző közgyűlés óta végzett egyesületi munkát és dönt az Egyesületi Tanács és az Ellenőrző Bizottság beszámolóinak elfogadásáról. - Felülvizsgálja és dönt az egyesületi tagok (egyéni, jogi) hozzá intézett esetleges javaslatai, panaszai ügyében Tevékenysége A TKK összehívására és tevékenységének gyakorlására négyévenként kerül sor. A közgyűlés helyét, idejét és tárgysorozatát az Egyesületi Tanács hirdeli meg, hogy az érdekelt egységek (szakosztályok, területi, üzemi szervezetek) tartsanak küldöttértekezleteket, amelyek hivatottak - többek között - megválasztani a közgyűlésre delegált küldötteiket. Ezek megbízatása szintén négyéves időszakra érvényes. A küldő szervek a küldötteiket visszahívhatják, cserélhetik az időközben megállapított érdemtelenség esetén. A TKK határozatképességéhez a meghívott küldöttek legalább 50%-os jelenléte szükséges. A vezetők választása titkos szavazással történik. A küldöttek egytizedének kívánságára egyéb témakörökben is lehet titkos szavazást tartani. A TKK-l az egyesület elnöke, akadályoztatás esetén a kijelölt alelnöke vezeti. A tárgysorozathoz való hozzászólás minden résztvevő számára megengedett. A TKK lebonyolítását hitelesített jegyzőkönyvben kell rögzíteni és arról a tagságot informálni (havi program, szaklapok). Adatok a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesületről Minden évben ismétlődő rendezvények Nyomdász Vándorgyűlés Győr Balatonkenese Szcged-Ópusztaszer Balatonföldvár Fehérmívesség Napja, ül. Papírfeldolgozó Napok Balatonfűzfő Szombathely Balatonkenese Eger Nyomdaipari Karbantartók Szimpóziuma Komarno Szarvas-Gyom aendrőd MAGYAR GRAFIKA

6 Fórum a minőségről Budapest Kecskemét Tiszaújváros Balatonfűzfő Győr Budapest Dabas Bábonymegyer-Nagyberény Kötészeti Szimpózium Miskolctapolca Esztergom Martonvásár-Gárdony Flexo-rendez vények Tanfolyam, Sződliget Szimpózium, Hajdúszoboszló Szimpózium, Nyíregyháza-Hajdúdorog Tanfolyam, Balatonkenese Nyugdíjastalálkozók 1998 óla minden év decemberében a MTESZ Fő utcai székházában Kiállítások, ahol a PNYME ónálló standdal vett részt (A Budapest Papír Kft. standján!) Printexpo 32 m Drupa 40 m Printexpo 40 m Printexpo 45 m 2 János-ünnepély 1999 óta részt veszünk a népligeti rendezvényen Nagyobb érdeklődéssel kísért további rendezvényeink éves Szimpózium és Közgyűlés, Budapest PrePress Szimpózium, Hajdúszoboszló Ofszetnyomtatási Szimpózium, Szeged Megmérettetés a nyomdaiparban, Szombathely PrePress Szimpózium, Kiskunhalas-Kecskemét 50 éves a PKI, Budapest Nyomdaipari Szimpózium, Szeged Színes nyomtatás felsőfokon, Budapest 30 éves a kiskunhalasi üzemi szervezet, Kiskunhalas CtP szimpózium, Pécs-Harkány Jogi tagok I. értekezlete, Budapest Színes nyomtatás mesterfokon, Budapest Felidős közgyűlés, Budapest Jogi tagok II. értekezlete, Budapest Vegyszerek a nyomdaiparban, Budapest Nyomtatott csomagolás, Gyula-Békéscsaba Jelentősebb külföldi tanulmányutak Könyvvásár, London Corrugated kiállítás, Párizs Restaurátor tanulmányút, Olaszország IPEX'98, Birmingham Emballage, Párizs Livro könyvvásár, Portugália Flexo International, Birmingham Expocartoon, Róma Interpack, Düsseldorf Print-Pak +, Szingapúr, Malajzia Fira del Llibre, Pálma de Mallorca Heidelbergi Nyomdagépgyár, Heidelberg Print Pack Expo'99, Kairó Könyvvásár, Frankfurt Scitex, Párizs Gutenberg-fesztivál, USA Drupa, Düsseldorf Fira del Llibre, Pálma de Mallorca Restaurátor tanulmányút, Csehország Michael Huber - Henn Grafo, Németország BASF és Heidelberg üzemlátogatás, S tuttgart-heidelberg TPG, Párizs Fira del Llibre, Pálma de Mallorca KBA nyomdagépgyár, Bautzen-Radebeul Printexpo, Dél-Afrika Print Converting Expo, USA 10 MACYAR GRAFIKA

7 Jelentősebb belföldi programok (tanulmányutak) Tagsági adatok Restaurátor tanulmányút, Nyíregyháza Budapesti papíros tagcsoport, Dunaújváros Budapesti papíros tagcsoport, Diósgyőr Restaurátor tanulmányút, Herend-S ü meg-keszthely Jogi tagok december december december december es év adatai részletezve Nyomdaipari szakosztály Papíripari szakosztály Restaurátor szakosztály Papírkereskedő szakosztály Összesen 92 cég 100 cég 120 cég 128 cég Egyéni tagok december december december december (2001-ben felülvizsgáltuk a tagnyilvántartásunkat, cs az évek óta tagdíjat nem fizetőket töröltük. Ezzel magyarázható a nagyarányú változás. Az közötti időszakban is 2000 fő alatti taglétszám a reális érték.} 2001-es év adatai, részletezve Nyomdaipari szakosztály Teljes jogú tagdíjat fizetők Kedvezményes tagdíjat fizetők Diákok, gyesen, gyeden lévők, munkanélküliek Papíripari szakosztály Teljes jogú tagdíjat fizetők Kedvezményes tagdíjat fizetők Diákok, gyesen, gyeden lévők, munkanélküliek Restaurátor szakosztály Teljes jogú tagdíjat fizetők Kedvezményes tagdíjat fizetők Diákok, gyesen, gyeden lévők, munkanélküliek Az egyesület tagdíjbevételeinek struktúrája Egyéni tagdíjakból származó bevételeink Ft Ft Ft Ft Jogi tagdíjakból származó bevételeink Ft Ft Ft II Ft SZJA 1 %-ból származó bevételeink t Ft Ft Ft 2002-ben újraválasztandó tisztségek és a jelenlegi tisztségviselők Alapszabály szerint betöltendő tisztségek elnök főtitkár szakosztályi elnökök szakosztályi titkárok Ellenőrző Bizottság tagjai Papírkereskedő szakosztály Teljes jogú tagdíjat fizetők Kedvezményes tagdíjat fizetők Diákok, gyesen, gyeden lévők, munkanélküliek Összesen 14 I 1703 Jelenlegi tisztségviselők Egyesületi vezetők elnök: dr. Kardos György főtitkár; Burger László Nyomdaipari szakosztály elnök: Bujdos István titkár: Szikszay Olivér MAGVAR GRAFIKA 11

8 Papíripari szakosztály elnök: Kuniinka József titkár: Moravcsikné File Katalin Restaurátor szakosztály elnök: Csillag Ildikó tilkár: Orosz Katalin Papírkereskedő'szakosztály elnök: Molnár Károly titkár: 1999 óta betöltetlen Ellen őrző Bizottság elnöke: Bálint Csaba tagjai: Juhász Mihály Kastaly Beatrix Lendvai László Szabó Ferencnc A 2002-cs tisztújításra megválasztott jelölőbizottság tagjai és elérhetőségeik Csordás Nagy András M-real Petőfi Nyomda Kft Kecskemét, Külső-Szegedi út 6, T.: 76/ , 30/ Fax: 76/ mail: Hamar János Dunapack Rt. Csomagolópapírgyár 1215 Budapest, Duna u. 42. T.: Fax: mail: Szálai Sándor Tótfalusi Tannyomda 1084 Bp. Tolnai Lajos u T.:/Fax: mail: szálai Üzemi és tagcsoportok létszáma,* az általuk választható küldöttek száma Csoport Jogi tagok Egyéni tagok Nyomdaipari szakosztály Papíripari szakosztály Restaurátor szakosztály Papírkereskedő szakosztály Létszám Javasolt kiildöttlétszám Ili) Csoport BMF Papíripari tanszék (tanárok + hallgatók) Dunapack Rt. Hullámtermékgyár Budapest: 75. Dunaújváros: 11 Cofinec Kner Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szki. (tanár + diák) Dunupiu k Rl Nyírein hn/i (i\;ira M-real Pénzjegynyomda Rt. BMF Nyomdaipari tanszék (tanárok + hallgatók) Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. Piszkei Papír Rt. Kossuth Nyomda Rl. Dunapack Rt. Csomagolópapírgyár Budapest Dunapack Rt. Csomagolóanyaggyár Dunaújváros Állami Nyomda Rt. Budapest: 21. Pásztó: 5 Szegedi Kossuth Nyomda Kft. Veszprémi Nyomda Rl. Szikra Lapnyomda Rl. Halaspack Rt. Alföldi Nyomda Rt. Pécsi csoport Pátria Nyomda Rí. Budapest: 10. Dombóvár: 6 Papíripari Kutatóintézet Kit. Szekszárdi Nyomda Kft. Szentendrei Papírgyár Kaposvári Nyomda Kft Borsodi Nyomda Kft. Diósgyőri Papírgyár Rt. Neusiedlcr Szolnok Rí. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Rl. Dunaújvárosi Nyomda Kl'l. Glóbus Nyomda Rl. Ollset és Játékkártya Nyomda Rt. Sytvester J. Kiadó és Nyomda Kit. Szó-Kép Kft. Zalai Nyomda Rt. Grafika Kereskedelmi Rt. Révai Nyomda Kft. West Hungary Nyomdai Centrum Bl. CLB Packaging Csomagolástechnikai Kft. Nagyatádi Nyomda Kft. Egri Nyomda Kft. vlesterprinl Kí't. Módok és Társa Kft. Printinvcst Kft. Széchenyi Nyomda Kft. 1 éts/ám ( i-l " II , ;ivasol1 küldöttlétszám közös listán közös listán közös listán közös listán kö/ös listán közös listán közös listán kó/ik listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán [ közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán közös listán! A december 31 -ei állapot szerint. Összesen MAGYAR GRAFIKA (

9 A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezetének 49. kongresszusa november án tartotta 49. kongresszusai a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete a bakilonfüredi Füred Hotelben. A jövő évben 140 éves legrégibb magyar szakszervezet a haléves ciklus lejártával a harmadik évezred első kongresszusára hívta össze az alapszervezetek által megválasztod 102 küldöttet, akik közül 94-en vollak jelen a kétnapos kongresszuson. Az évezred első nyomdászkongresszusa azérl is jelentős volt, mert a tisztségviselők mandátuma lejárt és újakat kelleti választani. A kongresszuson a meghívott vendégek között részt vett Sándor László, az MSZOSZ elnöke is. Az első napon Aczél János alelnök levezető elnöklcscvel megvitatták az elnökség beszámolójelentését, melynek írásos anyagát a Typographia novemberi száma is közölte. Bársony András elnök szóbeli kiegészítőjében hangsúlyozta, hogy a sok nehézség és kudarc ellenére a szakszervezeti mozgalomnak és azon belül a nyomdászszakszervezetnek nemcsak múltja és jelene van, de reméljük, hogy jövője is. Jó időpontban került sor a kongresszusra, mert a mai gazdasági helyzet és az EU-csatlakozás egyre közelebbi időpontja azt jelenti, hogy a munkavállalók válaszút előtt állnak: vagy egységesen fejtenek ki erőt jogaik érvényesítéséért, vagy még kiszolgáltatottabbá válnak. Az EU-csatlakozás elsősorban a munkaadók felé ír elő magas követelményeket, de ha azokat nem tudják teljesíteni, annak is elsősorban a munkavállalók isszák meg a levét. A privatizáció utáni első hullám a nyomdaiparban olyan átalakulást eredményezett, hogy munkahelyek sokasága szűnt meg. Ennek nem kellett volna így történnie, hiszen a nyomdaipar felé a munkaigény, teljesítményigény egyre nőtt. Nem voltunk elég erősek, így a szakszervezeti tagok száma egyre csökkent. Még az is rosszul sült el, ha a munkavállalók érdekében valamilyen részsikert értünk el, hiszen az vonatkozott a nem szakszervezeti tagokra is. így sokan úgy gondolkoztak, hogy nem kell nekik szakszervezeti tagnak lenni, mivel minden kivívott munkavállalói jogban ők is részesülnek. Csökkent a szolidaritás, az összetartás, márpedig egyéni túl- Bársony András élési stratégiák nem léteznek a munkavállalók számára. Konkurenciaharc folyik, aminek negatívumát a nyomdaipar, a nyomdászok érzik, és fogják elsősorban megérezni. Hogy a nyomdaipar menynyire nincs állami, kormányzati szinten elismerve, azt mutatja, hogy nincs privilegizált helyzete, például a Széchenyi Tervből is ki van zárva. A kormánynak ez a negatív politikája a munkaadókat és az ártatlan munkavállalókat egyaránt sújtja. Itt politikai harc folyik, és ebben részt kell vennie a szakszervezetnek még akkor is, ha nem ez a fő fcladala. Rá vagyunk erre kényszerítve, és meg kell ragadnunk minden érdekérvényesítési lehetőséget. A kérdés csak az, hogy megfelelünk-e a követelményeknek. Elég erősek vagyunk-e? Sajnos, nem. Ezért most már tennünk kell a jövőnk érdekében. A három evvel ezelőtti kongresszus után próbáltuk megvalósítani a regionális struktúrát, ami helyi szinten erősítette volna az alapszervezeti munkát. Nem sikerült, de ez a három év is bizonyította, hogy a helyi szakszervezeti tisztségviselőket kell pozíciójukban jogaikban erősíteni és olyan jogvédelmet kiharcolni számukra, hogy ennek fedezeté - MAÜYAR GRAFIKA 15

10 A kongresszus résztvevői ben bátran és eredményesen tudjanak fellépni dolgozótársaik érdekében. Az iparági kollektív szerződés jó dolog, ebben egységre tudunkjutni a munkaadók szakmai szövetségével, de sajnos az egyes helyi munkaadók nem minden esetben fogadják el azt magukra nézve kötelezőnek. Ennek például az is a következménye, hogy iparágunkban nagy a szóródás bérezés vonatkozásában. Ennek oka az is, hogy a munkajog és a versenyjog összefüggése hazánkban nincs meg. Itt még sok a tennivaló, ugyanúgy, mint a munkanélküliség és a nyugdíjasok vonatkozásában. Ami a jövőt illeti: továbbra is a regionális struktúrát kell megteremteni, hogy az érdekvédelmi munka erősödjön, a tagság létszáma növekedjen. Sajnos, nem túl rózsás a helyzet, amiben dolgozunk, de nem lehet ölbe tett kézzel várni a sült galambot, és főleg nem lehet egymásra mutogatni a sikertelenségért. Itt az idő az összefogásra, az egységre. Erre van szükség ahhoz, hogy az ezen a kongresszuson megtárgyalandó és elfogadandó programunkat teljesíteni tudjuk. Az elnökség beszámolójához több küldött hozzászólt, részben kritikai észrevételeket téve, részben javaslatokat felvetve a következő ciklus idejére. Köszöntötte a kongresszust Sándor László, az MSZOSZ elnöke is. A jelenlegi helyzetet elemezve, kijelentette, hogy a mai politikai helyzetben a kormányzat hibájából végletesen leértékelődött a munka, a munkát végző ember és a munkáért járó bér. Ez ellen egymással összefogva harcolni kell. Ha felismerjük, hogy mit kell tennünk, és nem tesszük meg, akkor nem bízunk magunkban. Bízzunk tehát az összefogásban, mert így győztes lesz a harcunk. A kongresszus első napján még a Gazdasági Ellenőrző Bizottság jelentését fogadták el a küldöttek, majd megvitatták az alapszabály beterjesztett módosítását. A második napon a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezetének a következő kongresszusidőszakra vonatkozó programjavaslatát tárgyalták meg, majd következett a tisztség választás. Ennek keretében a jelölőbizottság jelentését követően Rataj József, az egyik elnökjelölt szólalt fel, majd arról szavaztak a küldöttek, hogy a jelöltek közül kik kerüljenek fel a szavazólistára. A végleges névsor a következő volt: elnök: BÁRSONY ANDRÁS alelnökök: ACZÉL JÁNOS (Kossuth Nyomda Rt.) SZELEI EMIL (Alföldi Nyomda Rt.) elnökségi tagok: ERDŐS MÁRTON (Pénzjegynyomda Rt.) HALÁSZ ZOLTÁN (Sylvester Kiadó és Nyomda Kft.) KOLLÁNYI GÉZA (Athenaeum-S zikra Lapnyomda Rt.) NÉMETH FüRENCNÉ (Öffset- és Játékkártya Nyomda Rt.) ÖKRÖS SÁNDORNÉ (Cofinec Kner Címkegyártó Kft.) PENYIGEY PÉTERNÉ (Novoprint Kiadó és Nyomdaipari Rt.) 16 MAGVAK GRAFIKA

11 A titkos szavazás és a szavazatszámlálás után Andáné PethőRózsa, a szavazatszámláló bizottság elnöke jelentette az eredményt. Kilencvennégy küldöttből 90-en szavaztak, érvénytelen szavazat 9. érvényes szavazat 81 volt. Mindegyik jelölt 81 igen szavazatot kapott, így a következő ciklusra a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke ismét Bársony András, alelnökei Aczél János és Szelei Emil leltek, elnökségi tagok ugyancsak a szavazólapon szereplő küldöttek. Az eredményhirdetés után Bársony András a maga és a többi tisztségviselő nevében megköszönte a bizalmat, és összefogásra, együttes munkára szólította fel a szakszervezeti tagokat. A tudósítás befejezéseként közöljük Aczél János alelnök értékelését a kongresszusról. Uj évezred szakszervezete A nyomdászszakszervezet kongresszusa az Európai Uniós csatlakozás előtt Aczél János A harmadik évezred küszöbén az európai egyesülési törekvések felgyorsulásának pillanatában a szakszervezetek hosszabb távú léte és szükségessége megkérdőjelezhetetlen. Ha megszűnnének a szakszervezetek, akkor sokkal több embernek hiányoznának, mint ahányan ma vállalják munkavállalóként a tagságot. Ez azért van, mert ma többen élvezik a szakszervezetek által kiharcolt előnyöket, mini ahányan hajlandók erkölcsileg és anyagilag tagként tenni önmagukért. Az évezred első nyomdászszakszervezeti kongresszusán, amely szám szerint a 49. kongresszus volt, hasonló vélemények hangzottak el, és olyan tömör állásfoglalások fogalmazódtak meg, amelyek a szakszervezeti mozgalom tartós helyét jelölték meg a jövő társadalmában. A szakszervezet olyan, mint a levegő", csak ha nem létezne, akkor váltanának ki döbbenetet, és pótolhatatlan űrt hagynának maguk után. Az alulról jövő kezdeményezést a jobbító szándék vezérli, de az önzetlen tenniakarás, a kollégáink, a nyomdászok felé mutató szolidaritás még elhal az egyéni túlélésbe vetett hit mögött. A megújulás, az erős szakszervezetek megjelenésének fontossága utáni igény tetten érhető volt a hozzászólásokban, de nem érzékelhető az erő és a forrás, amiből megszülethetnének az európai típusú és az Unióban is életképes szakszervezeti tömörülések. Munkahelyeken, vagy széles országos ágazati szinteken lenne optimálisan megvalósítani a szakszervezeti mozgalom ütőképes csapatát - ez még nem dőlt el. A jogszabályi háttér miatt ma még azok a vélemények élvezik a prioritást, amelyek a munkahelyeket helyezik előnybe, viszont a fennálló munkavállalói kötelezettségek, függőségi viszonyok az üzemekben nehezítik a szakszervezetek mozgásterét. Napjainkban a szakszervezetek többsége anyagi gondokkal küzd, és ezért is meg egyebek miatt is, nem tud megfelelni a tagság elvárásainak. A tag pedig a lehető legrosszabb döntést hozza meg: kilép a szakszervezetből. Ezáltal tovább gyengíti az egyébként is nehezen működő szakszervezeteket. A szakszervezeteknek sürgősen át kell gondolniuk stratégiájukat, amelyben első helyen a pénzügyi helyzet jelentős megszilárdításának, a vagyonképzésnek kell szerepelnie, és ezzel egy időben meg kell szüntetni a költséges és az esetek többségében eredménytelen, színtelen, hatékonytalan szakszervezeti munkának nevezett tevékenységet. Fel kell halmozni a tőkét, és új alapokról kell újraépítkezni. A feladat elodázása tovább rontja vagy végleg ellehetetlenítené a szakszervezet helyzetét. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazon tagunknak és támogatónknak, akik egyesületünk javára rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1%-áról. Az így felajánlott összeg 2001-ben forint, ami októberben meg is érkezett a szómiánkra. A befolyt összeget az egyesület rövidesen sorra kerülő tisztújító közgyűlésének megrendezésére és a hozzó kapcsolódó kiadások fedezésére fogjuk fordítani. Kérjük tagjainkat és minden támogatónkot, hogy - amennyiben nincsenek más vonalon elkötelezve - az idei bevallásuknál is gondoljanak ránk és támogassák o műszaki egyesületet odófuk 1%-ával. Ha módjukban áll, környezetüket is ösztönözzék erre. Adószámunk: MAGYAR GRAFIKA 17

12 s Államilag elismert szakképzés a Gutenbergben Kecskeméti József A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezetének művelődési intézménye a Gutenberg Művelődési Otthon (ezen a néven 1951 úta) az iskolarendszeren kívüli nyomdász továbbképzés egyetlen ma is működő helyszíne. A mai nyomdászszékház falai közön már 1924 óta folyik (időnkénti megszakításokkal) szakmai továbbképzés. A legutóbbi egybefüggő időszakot 1982 ősze óta lehet számítani. Ezen időszakban történt személyi és tartalmi változás a Gutenberg Művelődési Otthonban. Elsőrendű és kiemelt feladatként, középpontba állítva a nyomdászok továbbképzését, 1982 Őszén a néhai Molnár László tipográfusmester szakmai felügyeletével és irányításával indullak újra a szaktanfolyamok, majd sajnálatosan bekövetkezeii halálát követően Lengyel Zoltán kolléga vállára nehezedtek ezek a feladatok óta oktatási évadonként mintegy fő szerzett szakképesítést. A képzési szinteket három szakaszra lehet felosztani. Az elsőszakasz, azok számára kínál lehetőséget, akik nem rendelkeznek szakmai előélettel. Alapismereti szinten ismerkednek meg a nyomdaipari és tipográfiai szakterületekkel. A második szakasza a képzésnek a tervezőszerkesztők és a tipográfusok elnevezést kapla. Ennek megfelelően a tervezőszerkesztők heti két alkalommal ismerkednek a napi- és hetilap, folyóirat, magazin és egyéb újságfélescgek tipográfiai tervezésével elméleti előadásokon és gyakorlati feladatokon keresztül. A tipográfusok azonos időtartamban ismerkednek meg a legnagyobb szakmai tudást igénylő nyomdatermék, a könyv tervezésének és technikai kivitelezésének módszereivel, valamint a könyvlervezői és műszaki szerkesztői ismeretek mellett a kereskedelmi és ügyviteli nyomtatványok, reklám- és csomagolóanyagok tipográfiai sajátosságaival. E két önálló képzési szakasz sikeres elvégzése után a hallgatók az Országos Képzési Jegyzék előírásainak megfelelően államilag elismert középfokú végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. A képzés harmadik szakasza - melyre igazán csak a szakmailag legjobban felkészüllek jutnak el - a mestertipográfus évfolyam. Ezen azok a hallgatók vehetnek részt, akik az előző képzési szakaszokat legalább jeles eredménnyel végezték el. A mestertipográfus jelölteknél a fő cél az előző években megszerzett tudás elmélyítése, intenzív ismétlése, a tipográfiai feladatok minél több oldalról való megközelítése, a rokonszakmák és egyes művészeti ágak és stílusok kapcsolatának a vizsgálata. Kiemelten kezelve a gyakorlati feladatok megvalósítását. Az intézmény jövőbeni szakképzési tervei közt szerepel más szakterületek és rokon szakmák bevonása a szakmai továbbképzés helyi lehetőségei közé. Alapfeladatunknak tartjuk a nyomdászszakma ez irányú kiszolgálását, melynek tárgyi, technikai fejlesztéséhez várjuk a szakmai cégvezetők, tulajdonosok segítő támogatását (pl. számítástechnikai eszközök, szakképzési hozzájárulás formájában). Meggyőződésünk, hogy közös összefogással ki tudjuk szolgálni azokat az elvárásokat, melynek célja a minél képzettebb (továbbképzett) munkaerő biztosítása az iparág számára. Diplomás franciatanár fordítást és nyelvoktatást vállal Spiegel-Q Nyomdaipari Szolgáltató és Minőségbiztosító Bt. Oláh István ügyvezető Telefon: MAGYAR GRAFIKA 19

13 A Nyomdász Kiadó rövid,»történeti«áttekintése Grúber Miklós A történet még 1993 augusztusában kezdődött. DK Guru Miklós tanár úr. a Könnyűipari Műszaki Főiskola (KMF) nyomdaipari tanszékének vczclóje felkereste a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezetét egy javaslattal. Elemezte azt a sajnálatos tényt, hogy évek óta mérséklődött, majd megszűnt a magyar nyelvű nyomdaipari szakkönyvkiadás, amit mind a különböző nyomdaipari oktatási formák, mind az egyre fontosabbá való átképzés és a szakmai továbbképzés igényelne. A nyomdaipari szakkönyvkiadással szervezett és rendezett formában akkor senki nem foglalkozott az országban. Szakszervezetünk mindig feladatának tekintette a szakmai oktatást és továbbképzést, így azonnal vevő" volt arra a javaslatra, hogy alakítani kellene egy szakkönyvkiadót. A szervezés nem tartott sokáig, hiszen a munkát természetesen csak a KMF nyomdaipari tanszékével, a nyomdaipari szakközépiskolákkal és a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesülettel (PNYME) együttműködve tudtuk elképzelni és elvégezni. A cél érdekében szeptember 30-án megalakult a Nyomdász Kiadó. A négy fős kiadói bizottság tagjai a következő munkamegosztást alakították ki: (Ír. Gara Miklós tanszékvezető tanár mini főszerkesztő. Nagy Lajos, a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Műszaki Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola igazgatója pedig mint főszerkesztőhelyettes irányítja és felügyeli a szakmai munkál. Ruzsinszky Sándor, a Magyar Grafika munkatársa mint kiadói menedzser a szükséges anyagi fedezet megteremtését biztosítja. Én pedig mint a szakszervezet oktatási titkára a kiadással, megjelentetéssel kapcsolatos munkát végzem, ellátva a kiadó elnöki tisztjét. Meghatároztuk a kiadó célját: - a különböző oktatási, továbbképzési és átképzési formák kötelező és javasolt könyvkiadását biztosítani, - a nyomdaipari technológiák, eljárások, berendezések megismertetése, magyar nyelvű közreadása, lörekedve hazai szerzőkkel történő megíralásukra. - az esztétikai nevelés érdekében kiemelkedő magyar tipográfusok munkásságát bemutató sorozat indítása. Három sorozat megjelentetését terveztük: - Nyomdaipari Szakkönyvtár (10 szerzői ív terjedelem felett), - Nyomdaipari Szakmai Füzetek (10 szerzői ív terjedelemig), - Életmű sorozat. Az anyagi feltételek megteremtése érdekéhen egyetértő döntés született, hogy - a kiadó működési feltételeit a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete biztosítja (helyiség, levelezés, a pénzügyi osztálya által végzctl. megfelelően bizonylatolt pénzkezelés), - a kiadói bizottság tagjai a munkájukat társadalmi munkában végzik, sem javadalmazásban, sem tiszteletdíjban ezért nem részesülnek. Mivel a hirdetésből és eladásból származó bevételt nem terheli helyiségbérleti díj, munkadíj stb., így a gyártás költségei után fennmaradó összeget teljes egészében a következő könyv előkészítésére tudjuk fordítani. A kiadó sikeres volt, hiszen az első könyv egy régóta meglévő hiányt pótolt, ráadásul egy olyan kiváló szerző tollából, mini Búzás Ferenc tanár. A Nyomdaipari elektronikus képfeldolgozás című könyv a színes képeredetik reprodukálásának elméleti és gyakorlati kérdéseitől kezdve a háromszínnyomás elméleti és gyakorlati kérdésein, a képfeldolgozó rendszerek fajtáin át egészen az elektronikus képfeldolgozás információelméleti kérdéseit magában foglalja. Hz a könyv igazi siker volt, és megteremtene a szakmai elismerést és ismertségei. A Szakmai Füzetek sorozal kötetei folytatták a hagyományt. Horváth Mihály Montírozás című könyve már egy szűkebb, de kiemelkedő leniletet vett célba. Garai Péter-Duklai József Nyomdaipari alapismeretek című könyve a nyomdaiparral ismerkedőknek tette érthetővé a szakmát. Garai Péter Nyomdászszemmel a WinWordről című könyve teljesen a nyomdaipari feldolgozás szempontjá- MAGYAR GRAFIKA 21

14 ból ismertette a Word használatát. Az Életmű sorozat első kötete Lengyel János feldolgozásában Lengyel Lajos kó'ny vtervezőművcsz eletét és munkásságát mutatta be. Majd következett a Szántó című könyv, mely Szántó Tibor, az egyik legnagyobb magyar tipográfus, könyvtervezőművész könyvalkotói munkásságának hatvanadik évfordulója alkalmából jelent meg ban majd hároméves szünet következett. Ennek két oka volt. Egyrészt egy olyan szakkönyv kiadását terveztük, amely a teljes ofszettechnológiát átfogja, és ez a szerző számára is hatalmas munka volt. Másrészt - és ez komoly gondot okozott - a privatizált nyomdaipar a kiadó forrásait fokozatosan és egyre erőteljesebben leszííkítelte. A tulajdonosok már nehezebben nyúltak a zsebükbe, és nem volt könnyű szponzort, illetve hirdetőt szerezni. Márpedig ez az alapvető forrásunk, hiszen kizárólag az ipart érintő szakkönyvekről van szó. A könyveladás lassan hoz bevételt, ráadásul mivel a kiadó nem nyereségérdekelt, szinte önköltségi áron adtuk és adjuk a könyveket. Azonban végül is sikerüli a 2001-es Printexpóra két új, régen várt könyvvel megjelenni. Az egyik ár. Kovács Gyula Ofszetmester című könyve, a másik Szálai Sándor Nagyüzemi könyvgyártás című kötele. Erről a két a könyvről a Magyar Grafika jelen számában részletes ismertető jelenik meg, így a méltatástól itt eltekintek. Hogy mit hoz a jövő? Gara tanár úr eltávozott közülünk, és az ő szellemi irányítását nagyon nehéz pótolni. Ám az évekig tartó közös munka során kijelölte az utat, és igyekszünk továbbra is a helyes irányt tartani. Nagy Lajos igazgató intenzitása változatlan, Ruzsinszky Sándor kollégánk is A Nyomdász Kiadó standja a évi jubileumi Prinlexpún. Nagy Lajos, Grúber Miklós, Szálai Sándor és a könyveket árusító Pál Mária mindent meglesz a feltételek megteremtése érdekében. Én - bár közben visszatértem a szakmába - változatlan hittel végzem a munkát. A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete ugyanúgy minden feltételi biztosít, mint eddig. Hogy miért mégis a kérdőjel? Mert ez a történet, minden hit és szakmai lelkesedés mellett mégis a pénzről szól! Arról a pénzről, ami mozgásban tartja a kiadót. Nem egyéni haszonról, hiszen ma is a szakmai elkötelezettség a bérünk. Arról a haszonról, ami megteremti az alapot a folytatáshoz. Az előjelek változóak, én mégis hiszem, hogy tudjuk folytatni. Lipták György illusztrációi (a cikket lásd az 52. oldalon) 4ÉSaB Poéta pojáca Jómagam I. A három király 22 MAIiVAK GRAFIKA

15 Egy szubjektív kritika az objektivitás igényével»szalai Sándor Nagyüzemi könyvgyártás«című könyvéről KDNYVGYARTAS Nemi magyarázat a címről. Szálai Sándor a már löbb helyütt leírt, hézagpótlónak minősített könyvel hangyaszorgalommal, a teljesség igényével, régi korok enciklopédisláinak módszerével írta meg. Természetcsen tisztában volt azzal, hogy a teljesség, illetve a korszerűség fogalma optimális esetben is egy adott pillanatra vonatkozhat. Ez a pillanat lehet valóban egy pillanat, az a pillanat, amikor letette a tollat a kezéből, vagy ennél egy kicsit hosszabb idő, ami annak az embernek adatik meg, aki a nyomdában él, és így az utolsó pillanatig csiszolhatja művét. Szálai Sándor élt ezzel a lehetőséggel. A nagyüzemi könyvgyárlás a nyomdászatnak az a területe, ahol sokfajta technológia él egymás mellett, sokfajta cég dolgozik az újabb és egyre jobb megoldások érdekében. Ebben a sokféleségben rendet teremteni annak van esélye, aki folyamatosan figyelemmel kíséri a szakma fejlődését, és mindennapi rutinja, hogy jól érzékelhetően észrevegye és tudja észrevétetni az általános és az egyedi megoldásokat. Aki ezt jól tudja művelni, az a jó tanár, akkor is ha tanít, akkor is ha csak szakmaszeretetből foglalkozik az adott témával. Nézzük konkrétan mi született! Első ránézésre egy jól tagolt, dekoratív kiadvány, amely elrendezésével, ábraanyagával nem hivalkodóan felhívja magára a ügyeimet. A jól megválasztott ábraanyag alkalmas arra, hogy segítse a tárgyalt téma megértését, ugyanakkor valósághű képet is adjon a nagyüzemi technológiáról, berendezésekről. Ezt mintegy keretbe foglalja a tömör, informatív szakmai szöveg, mely azzal az igénnyel íródott, hogy a figyelmes olvasó a gazdag ábraanyag segítségével képbe kerüljön. A Nyomdász Kiadónak ez a kiadványa a négy színnyomással, az igényes papírválasztással luxusnak is lenne tekinthető, ha a téma időszerűsége, bonyolultsága nem indokolná a fenti kivitelt. A Nyomdász Kiadó annak reményében vállalkozott a fenti mű kiadására, hogy az elektronikus nyomóforma-készítés, ofszetnyomtalás témakörei után a nagyüzemi könyvgyártás is az előbbiekben említett súllyal jelenik meg sikeres szakkönyvtári sorozatában. Reményeik szerint a szakma egésze haszonnal forgathatja a gondos, aprólékos munkával megszerkesztett könyvet, legyen az a szakmával ismerkedő közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató vagy gyakorló szakember. Eladó egy MAXIMA 107 és egy vágógép Felvételre keresek montírozót Telefon: 06/ N.L. MAtíYAK GRAFIKA 23

16 Ofszetmester Dr. Kovács Gyula A téma már igen régóta van napirenden. Legutoljára Többet az ofszetről, címen jelent meg a Magyar Grafikában előzetes tartalomismertetés a készülőben lévő ofszet szakkönyvről. Az akkori megfogalmazás szerint a könyv fő célja átfogó módon tárgyalni az ofszet valamennyi fontos jelenségét, a hatótényezők Összefüggéseit, problémáit, azok megoldását, a technika jelenlegi állását, a jövő kilátásait, nem reklámszerűen, hanem mindig a felhasználó szemszögéből". Bár azóta hosszú időteltel, a célok semmit sem változtak, de a megjelent könyv és fejezeteinek címei némileg eltérnek az akkor megadottaktól. így lett az Ofszet mesterfokon címből is Ofszetmester. Mutatkozzon be ezek után maga a könyv... Ofszetmester vagyok, a fogantatástól a születésemig hosszú küzdelmes úton haladtam végig, most itt vagyok, mindenkit szeretettel köszöntök! Születésem Dr. Gara Miklós gyújtószikra szerepe során fogantam... Az ö buzdítása nélkül semmi sem lett volna belőlem, így legelső köszönetemet néki nyújtom a bevezetőben. Sajnos ő már nem olvashatta végig mondókámat. és nem vehetett kézbe kész könyvként... Korlátok és lehetőségek mellett kezdtem növekedni, fejlődni... Korlátjaim között leginkább az előre megadott terjedelmem és a múló idő bizonyultak a legerősebbnek. Lehetőségeimről annyit, hogy amikor íródtam, szinte a már végtelen naggyá fejlődött ofszetből kellett átörökítenem a lehelő legjobb tulajdonságokat. Viszont erre igazán semmilyen idő nem elég... Kner-tapasztalatok adták a számomra szülőanya közeget... Elűs/ületésem helye ez. ahol nemcsak szövegrészeim íródtak meg, képeim rajzolódtak ki kéziratformába, hanem a kneri nagy műhelyből is legkönnyebben és legtöbbet örökíthettem, meríthettem, hiszen a hely és a szellem sugárzása ihlette a véglegesen megszületett gondolatokat. Áldott és átkozott pillanatok alakították külsőmet-belsőmet, edzettek meg jellememet, erősítettek, készítettek elő egy nehéz, hosszadalmas szülésre. Az idő azonban segített, egyre közelebb hozott ahhoz a nevezetes naphoz... Megszülettem, s most képein az alkotás szépsége, öröme... Céljaim Gyűjtsem össze és rögzítsem az időtálló gondolatokat, felhasználva a kneri tapasztalatokat és az utóbbi húsz év magyar és német szakirodalmát... A teljes felsorolás helyett hadd kerüljön itt és most említésre azon szakemberek névsora, akik a magyar nyomdászatot ncmesak művelték, hanem 26 MAGYAR (irakika

17 tetteiket, gondolataikul a Magyar Grafika és más hazai szaklapok hasábjain vagy könyveikben meg is írták, nekem már csak hivatkoznom kellett rájuk, tükröznöm kellett azokat: Búzás Ferenc, Csath Magdolna, Dinahurg M. S., Dossmann R, Drinberg A. J., Eiler Emil, Endrédy Ildikó dr., Erhard E, Földes György, Gara Miklós dr., GrosseE, GünselR. F, Harsányt Tamás, Hőmmel G., Horn H., Horváthné T. A. dr., Kolossá Tamás, Komolai Károly, Kovács Gyula dr., Kovács László, Kurucz Péter, Oláh István, Orgován Katalin, Péter György, Pocsai Észtet; Radó Endre, RainerL., Rainer S., RichterS. dr., Ridiger. II, SchneiderJ. O., Schulz Péter dr., Stáhl Endre, SterlW., Stiehler, Sülé Andrea, Szalui Kálmán, Szilágyi Tamás, Szög Károly dr., Teschner H., Tessa L. Safadi, Tóth Valéria, Vámos György dr. A gondolatok inspirálása mellett fizikai-könyvi létezésem megvalósításában a legfontosabb személyek voltak: - sorozatszerkesztőm: dr. Gara Miklós, - lektoraim: dr. Gara Miklós, dr. Losonczy György, - tipográfusom: Nagy Lajos, - borftótervezőm: Nagync Uhel Éva, -műszaki szerkesztőm: WeinperMária, - felelős kiadóm: Grúber Miklós. Köszönet minden születési segítségért! Keressek új szerkezettel új összefüggéseket, nagyobb teljességre való törekvés mellett... A szerző és kiadó céljainak megfelelően olyan új szerkezetben követtem az ofszetnyomtatást, hogy bővebb, sokoldalúbb, teljesebb legyek, mint elődeim. Mint látják eléggé kövérre sikerültem. Több olyan porcikám van, amely könyvalakban magyarul eddig még nem került bemutatásra, mint pl. d formakészítésből: - történeti áttekintés valamennyi folyamatról, -valamennyi ofszetlcmez és másolóréteg gépi berendezés a gyakorlatban, - ofszetforma-készítés digitális festékszabályozáshoz, - digitális ofszetforma-készítés, -ofszetforma-készítés innovációs feladatok, -ofszetforma-készítés gazdasági analízis, optimalizálás, előrejelzés, -ofszetforma-készítés minőségbiztosítás, környezetvédelem, - anyag, gép- és műveletképesség az ofszetforma-készítésben, - hibák a nyomólemezen stb. Még több témát tükröztem az ofszetnyomtatásban. Merem remélni, hogy az ofszetnyomtatás anyagi és elméleti tényezőinek tárgyalásából nem hagytam ki semmi fontosat... de ha mégis, írják meg nekem. Ha van kedvük a nyomtatás rejtelmeiben hosszabban elmerülni, ajánlhatom magamat pl. az alábbi területeken: - ncdvesílővíz, adalékok és hatásuk, szelektív nedvesítés, - ofszet gumikendők, borítások, - szelektív nedvesítés és festékezés a nyomólemezen, - torzulások az ofszetnyomásnál, - léstékezőművek, festékezést szabályozó rendszerek, - ívfutás-stabilitási kérdések, - papírpálya-logisztika és szabályozó rendszerek, - tekercsnyomás be- és kimeneti műveletei, - ofszet tisztítórendszerck, - nyomógépcsaládok, - alapvető gépbeállítások. - az ofszetnyomás beigazítása, -digitális festékszabályozás, színkép-fotométer alkalmazása, - eljárások kiválasztásának kritériumai, - gyártásprogramozás kapacitási kérdések, - innováció és csúcsrajáratás, - nyomtatási folyamatok gazdasági elemzése, egyenértékek számítása, -környezetvédelem, munkavédelem, -a digitális nyomtatás esélyei az ofszet árnyékában, -minőség-ellenőrzés és -szabályozás, Mindezekhez nyílt szívvel való közeledést és békés elmélyülést kívánok az engem olvasóknak. Üzenetem A nagy generációnak: az ő nevükben is íródtam, tőlük idéztem, köszönet a tanításért. Az új nemzedéknek: jó szívvel ajánlom magamat, ezt a nehéz és szép szakmát, az ofszetmesterré válást. A laikusoknak: az ofszet erős, nagyon erős, de erejét mindig a mindenkori ofszetmesterek eredményei adták és adják, amely a jövő egy-egy nagyszerű példája lehet... MAGYAK OKAFIKA 27

18 Egy Gutenberg-kép kapcsán Persovits József A évre megjelent Nyomdász kalendárium címlapján egy Gulenberg-kép látható. A színes kép eredetije üvegből készült iparművészeti alkotás, amely Budapesten a Gutenberg Otthon félemeleti folyosóját díszíti, s az előtte elhaladónak üde színfolt. Üvegablak, amely nem az utcára nyílik, hanem hátulról megvilágítva az épület belső díszítő elemeként érvényesül. Sejtetni engedi, hogy milyen pazar kivitelben készült az egykori nyomdászpalota. A kép alkotója Róth Miksa ( ) üvegfestő, korának kiemelkedő alakja, aki a 19. század végén meghonosította hazánkban az üvegmozaikmíívességet. Az alkotóművész a magyar épületdíszítő üvegfestészet és mozaikművészet jelentős egyénisége. Stílusára főleg a szecesszió jellemző, de a historizmus sem állt távol tőle, bizonyítják ezl az Országház és a Szent István-bazilika üvegablakai. A Gutenberg Otthon igényes építészeti alkotás. A nyomdászok Összegyűjtött pénzéből épült között Vágó József és Vágó László műépítészek tervei alapján, akik megbízatásukat a Magyar Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyező Egyletétől kapták. Feladatuk többrétű volt: egyrészt bérlakások építésével az egyesület befektetett tőkéjének kellő biztosítását kellett elérni, másrészt a nyomdászok hivatali és egylcti helyiségeit kellett kialakítani (irodák, előadó-, olvasó-, játszó- és gyűléstermek, könyvtár), emellett színházi előadások tartására is alkalmas dísztermet kellett építeni. A méreteiben impozáns és külső szépségében is elragadó négyemeletes palola büszkén hirdeti a munkásszolidarilás leremlő erejét" - írta a korabeli sajtó a megnyitó napján (Népszava, október 13. száma) az ünnepélyes házavatóról. A tervezés és a kivitelezés során csak a legjelesebb szakemberek jöhettek szóba. Az építkezés és a telekvásárlás lebonyolítására választott bizottság nem bízott semmit a véletlenre. Már a tervvázlatok elkészítésére és a jövedelmezőség kiszámítására is négy műépítészt kértek fel. A beérkezett tervrajzok közül Vágó József és László pályázatát találták a legmegfelelőbbnek. A tervező testvérpár kiváló munkát végzett, az elkészített végleges terveket pedig a kor három elsőrangú szakértőjével (Korb Flóris, Lechner Ödön és Pecz Samu) bíráltatták felül. A bírálók külön kiemelték az épület homlokzatának szépségét. A homlokzatot Kernstock Károly festőművész tervezte, rajta a nyomtatást és betűöntést ábrázoló, dombortechnikájú freskókkal, zöld- és aranyszínű, magyaros mintájú szőnyegháttérrel. A tetőtéri szintre műterem is épült, amelyet az alatta levő negyedik emeleti lakásból csigalépcsőn lehetett megközelíteni, Az épület tetejét két munkásszobor díszítette, ezek Szamovolszky Ödön és Gách István, valamint Bethlen neves szobrászművészek alkotásai voltak. A színes üvegablakokkal történő belső díszítési Róth Miksára bízták, aki akkor már külföldön is hírnevet szerzett, iparművészeti aranyéremmel kitüntetett művészként alkotolt. A ház pazar pompáját érzékelteti, hogy a nagy személyliftben a padot zöld bársonyhuzat borította (külön teherlift is működött, a személylift kímélésére), a főlépcsőház lépcsőfokait rézpántokkal lefogatott piros kókuszszőnyeg takarta, mellette szidolozott rézkorlát vezetett. A hallban és a lépcsőházi fordulókban önlött terrazzoburkolat készült a könyvnyomdászcímerrel, bennük kapcsolódó G és A Gutenberg Otthon epülete a múlt század elején MAGYAR GRAFIKA 29

19 O betűk, a Gutenberg Otthon névrövidítéssel, de ez a monogram díszítette az ajtókilincseket és a zárakat is. A még ma is épségben levő címereken kivehető, hogy a sasmadár jobb lábának karmai közt tenákulumot tait kézirattal, bal lába kannái közt pedig szedővasal szorongat. Az udvari folyosókon körben míves vaskoriul, majolikaburkolat és a már említett Róth Miksa-féle színes, ólomkeretes üvegablakok díszítették az épületet. A földszinten épült fel a díszterem (színpaddal és öltözőkkel felszerelve), amely alkalmas volt színielőadások megtartására, valamint a patinás előcsarnok, amely összekötötte a szemközti egyleti bejáratokat. A földszinten kapott helyet még az Intim étterem és az Intim kávéház is, ezek bejárata a mai Gutenberg tér (egykor Sándor tér) felől volt. Az épület viszonylag épségben átvészelte a háborút, és még az ezt követő helyreállításkor is sikerült megtartani eredeti építészeti értékeit. Az 1948-ban történt államosításkor megszűnt nyomdásztulajdonként működni, de a szakszervezel továbbra is az épületben maradhatott. A rendszerváltást követően (többszöri próbálkozás után), 2000 decemberében visszakapta az épületet a nyomdászszakszervezet. Pontosabban annak egy részét, mert közben a kilencvenes évek elején a bérlakásokból társasház alakult. Az eredeti építészeti értékekre az ezerkilencszázhetvenes években történt tatarozás mérte a csapást: akkor vakolták le a homlokzati Kernstock-freskókat (a vakolat alatt talán még épségben megtalálhatók), akkor vették le a tetőről a szobrokat (ki tudja, hová kerültek), akkor festették le fekete festékkel a majolikát (ezt már azóta helyreállították), valamint akkor távolították el az ólomkeretes, színes üvegablakokat is az egyszerűsített" munkavégzés jegyében. Két ablak azonban - szerencsére - elkerülte az épületfelújítók figyelmét, és még ma is eredeti állapotában megvan. Az egyik egy félemeleti ajtót díszít, a másik a címben szereplő Gutenberg-kép. Jelképezze, hirdesse ez a Gutenberg-kép az egykori nyomdászpalota nagyságát és építtetői eredeti elgondolásának szellemét. Mérő Tibor ( ) A magyar papíripar munkatársai közül mindenki, aki ismerte, szomorúan szerzett tudomást Mérő Tibor haláláról. Egyesületünk nyomdaipari tagjai, akik szép számmal ismerték és szeretlék, tisztelettel emlékeznek a kiváló szakemberre, a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület alapító és vezetőségi tagjára. A papír- és nyomdaipari közös problémák megvitatásában tudására és segítségére mindig számítani lehetett. Testvérlapunk, a Papíripar általa szerkesztett műszaki szemle rovata a színvonalas műszaki információ példája volt. Ezt a tevékenységét 92 eves korában is folytatta. Példás szakmai elkötelezettsége mindnyájunk emlékezetében meg fogja tartani Mérő Tibort. 30 MAGYAR GRAFIKA

20 Beszámoló a Nyomdász Támasz Alapítvány tevékenységéről [ ] Aczél János elnök Történeti áttekintés A nyomdász szakszervezeti mozgalom utolsó évtizedének vitathatatlanul egyik legnagyobb vívmánya és érteke a Nyomdász Támasz Alapítvány létrehozása és működtetése volt. Az alapítvány alapvető célja, miszerint a nyomdászszakszervezet tagjainak szociális biztonságát és átmeneti jellegű segélyezését végzi a munkanélkülivé válás időszakában, egybeesett azzal a munkavállalói igénnyel, ami arról szólt, hogy a szakszervezet pénzügyi eszközeinek átcsoportosításával biztosítsa a munkanélküli kollégák szociális támogatását. Az alapító okirat tanúsága szerint az 1991 februárjában megalakult alapítvány induló vagyona kétmillió forint készpénz és három db egymillió forint értékű részvény volt. Az időközben eltelt tíz év alatt az alapítvány vagyona jelentős mértékben megnőtt, és ezt az eredményt sikerüli úgy elérni, hogy közben évről évre megfelelt a vállalt kötelezettségének, nevezetesen szociális támogatásban részesített minden rászoruló munkanélküli nyomdász szakszervezeti tagot. Jogi keretek Az alapítvány jogi személyiséggel felruházott szervezet, amelyben valamely önállósított vagyontömeg meghatározott, tartós cél szolgálatára van rendelve. A Támasz Alapítványt hét fős kuratórium irányítja, ahol egyszemélyi jegyzésre és utalványozásra az elnök jogosult, a jogi kérdésekben a kuratórium titkára illetékes, míg a könyvelés, pénzügy és számvitel rendjéért a gazdasági vezető a felelős. A Támasz Alapítvány kuratóriumi elnöke Aczél János, a titkára Hódosné dr. Tóth Éva, gazdasági vezetője Szandai Gáborné, tagjai az elnök és a titkár mellett Blajer György, Németh Ferencné, Rataj József, Szabó László, Takács István. A térítés módja és mértéke A támogatás mértéke adó, (b és egyéb jogszabályok, illetve a pénzügyi helyzetünk függvényében változott, valamint az előzőek miatt a kifizetés időtartama is módosult, de ettől függetlenül az alapítvány mindvégig biztosítani tudja a jogosan jelentkezők folyamatos támogatását. A háromlépcsős támogatási rendszerrel az volt az elsődleges cél, hogy a tartós munkanélküliség utolsó periódusában biztosítsuk a nagyobb támogatási összeget a rászorulóknak, amikor már minden egyéb hálóból kiesett, és az állami munkanélküli támogatásban sem részesül. A támogatások a kezdeti időszakban még adómentesek voltak, de később az adótörvények módosulásával adókötelesek lettek. Ez a tény természetesen csökkentette a pénzügyi mozgásterünket, illetve jelentős mértékű adóbefizetési kötelezettséget jelentett. Ez tette szükségessé a támogatás időtartamának csökkentését, és módosílanunk kellett a háromlépcsős szakaszolást is ben a munkanélküliség első275 napjáig a volt bruttó átlagkereset 7%-a, a további 90 napig a volt bruttó átlagkereset 10%-a a támogatás mértéke. A évtől a kuratórium döntése értelmében a munkanélküliség első 275 napjáig a volt bruttó átlagkereset 10%-a, a további 90 napig a volt bruttó átlagkereset 15%-a a támogatás mértéke től a rászorultság időszakára a támogatás mértékéi 15%-ban határozta meg 365 napig a kuratórium. Ebből a számsorból is látható, hogy az egyén, az egyszerű szakszervezeti tag munkanélkülisége esetén biztos támaszra számíthatott az alapítványtól, amelyet nem kellett könyöradományként kérnie, hanem a rendszer automatizmusa biztosította a támogatást, és nem függött a szakszervezeti funkcionáriusok szubjeklív döntésének jó- vagy rosszindulatától. MAGYAR GRAFIKA

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

MEE Szegedi Szervezet

MEE Szegedi Szervezet MEE Szegedi Szervezet 2014. évi beszámol moló taggyűlés Napirend: 2014 évi beszámoló 2015. évi terv Jelölő bizottság megválasztása 2014. évi egyesületi munka elismerése Jubileumi nyakkendők átadása Munkabiztonság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános megállapítások 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyar Könyvtáros Egyesület Fejér Megyei

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Választási szabályzat (ajánlás) 2015. Alapszervezeti választások 2015. szeptember 3 - október 31-ig Országos testületek és vezetőik választása A VISZ VI. Kongresszusa

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fejes Edit, Sariyüce Tolga Deniz, Cardak Salih, Csörgő István kuratóriumi tagok

JEGYZŐKÖNYV. Fejes Edit, Sariyüce Tolga Deniz, Cardak Salih, Csörgő István kuratóriumi tagok JEGYZŐKÖNYV Készült: Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány Kuratóriumának 2015. szeptember 5-én, szombaton 15 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: 1094 Budapest Ferenc tér 5.

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület (Pulszky Társaság) Alapszabályával összhangban a Választmány a Pulszky Társaság ügyeinek intézésére ügyrendet

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 A szervezet neve: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Jegyzőkönyv Helye:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22.

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Eredeti Módosítási javaslat OK. 6.1. Az Egyesület működésének és Az Egyesület működésének és gazdálkodásának pontosítás

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata.

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. 1. Bizalmi választás a Szakszervezeti csoportban A szakszervezeti csoport a SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet legkisebb szervezeti egysége. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére Tisztelt Kartársak! Egyesületünk életének háromévente ismétlődő és kiemelt fontosságú feladata

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő Jegyzőkönyv Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza 2013. 02. 06. Lovassport Szövetség Hotel Pagony Konferencia Terem Tisztújító Közgyűlése Jelen vannak az elnökség részéről: Bubán Zsolt szakmai alelnök

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. (7) bekezdés a)-e)

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

Elnökségi határozatok 2012.

Elnökségi határozatok 2012. Elnökségi határozatok 2012. A határozat száma A határozathozatal időpontja A határozat tartalma A határozat hatálya A döntést támogatók és ellenzők számaránya 2012/1. 2012. január Az Autisták Országos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben