1998. január 15. C-44/96. sz. ügy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1998. január 15. C-44/96. sz. ügy"

Átírás

1 A Bíróság ítélete január 15. Mannesmann Anlagenbau Austria AG és többiek kontra Strohal Rotationsdruck GesmbH (a Bundesvergabeamt (Ausztria) előzetes döntés iránti kérelme) Közbeszerzési szerződések Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárása Állami nyomda Kereskedelmi tevékenységeket gyakorló leányvállalat C-44/96. sz. ügy Az ítélet összefoglalása 1. Jogszabályok közelítése Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai 93/37 irányelv Ajánlatkérők Közjogi szervezet Fogalom Osztrák állami nyomda típusú vállalkozás Bennfoglalás Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések Fogalom Az érintett vállalkozás által odaítélt, építési beruházásra irányuló szerződések A szerződés természetétől független bennfoglalás (93/37 tanácsi irányelv 1. cikk a) és b) pontok) 2. Jogszabályok közelítése Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai 93/37 irányelv Ajánlatkérők Közjogi szervezet Fogalom Kereskedelmi tevékenységeket gyakorló, és egy ajánlatkérő által birtokolt vállalkozás Kizárás Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések Fogalom Már a kezdetektől egy ajánlatkérőt nem képező vállalkozáshoz tartozó építési beruházási tervre vonatkozó szerződés Kizárás (93/37 tanácsi irányelv 1. cikk a) és b) pontok) 3. Gazdasági és társadalmi kohézió Strukturális beavatkozások Közösségi finanszírozás Feltétel Az említett intézkedések megfelelősége az alkalmazható közösségi jogszabályoknak A közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogszabályok által nem érintett építési beruházási terv finanszírozása Az ezzel kapcsolatos jogorvoslati eljárások tiszteletben tartásának való alárendelés Hiány (2081/93 tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdés; 89/665 tanácsi irányelv és 93/37 tanácsi irányelv 1. cikk b) pont) 1. Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/37 irányelv 1. cikk b) pont első bekezdése előirányozza, hogy ajánlatkérőnek tekintettek többek között a közjogi szervezetek, és második bekezdésében előirányozza, hogy közjogi szervezet alatt értünk minden olyan szervezetet, amelyet kifejezetten közérdekű szükségletek kielégítésének céljából alapítottak, és nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, jogi személyiséggel rendelkezik, és szorosan függ az államtól, a területi, illetve települési önkormányzattól, vagy más közjogi szervezettől. Az eljárás nyelve: n émet. 1

2 Közjogi szervezetnek, következésképpen ajánlatkérőnek kell tekinteni a fent idézett rendelkezések szerint egy olyan vállalkozást, mint az Österreichische Staatsdruckerei (osztrák állami nyomda, ÖS ) abban a mértékben, ahol azok a dokumentumok, amelyek termelését az ÖS-nek kell biztosítani, szorosan kapcsolódnak a közrendhez és az állam intézményi működéséhez, megkövetelve az ellátás és a termelési feltételek biztosítását, amelyek biztosítják a titkossági és biztonsági normák tiszteletben tartását, mivel e tekintetben úgy vannak meghatározva, hogy az a feltétel, amely szerint a szervezetet kifejezetten közérdekű szükségletek kielégítésének céljából kell megalapítani, és nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, nem foglalja magában azt, hogy a szervezetnek kizárólag, vagy legalábbis főként ilyen szükségletek kielégítése a feladata; az ÖS rendelkezik jogi személyiséggel; az ÖS ügyvezető igaz gatóját a legnagyobb részben a szövetségi Kancellária vagy különböző minisztériumok által kinevezett tagokból álló szervezet nevezi ki, az ÖS alárendelt a Számvevőszék ellenőrzésének, részvényeinek legnagyobb része az osztrák állam kezében marad, és egy állami ellenőrzési hivatal feladata felügyelni a biztonsági rendszernek alárendelt nyomtatványokat. A mondott szervezet által odaítélt, építési beruházásra irányuló szerződésekről lévén szó, ezeket a szerződéseket építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseknek kell tekinteni az irányelv 1. cikk a) pontja szerint, bármilyen legyen is a természetük, és tekintet nélkül a nem ipari vagy kereskedelmi jellegű szükségletek kielégítése céljából gyakorolt tevékenységre vonatkozó, többé vagy kevésbé kiterjedt, részükre. 2. Egy vállalkozást, amely kereskedelmi tevékenységeket végez, és amelyben a legnagyobb részesedést az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/37 irányelv 1. cikk b) pont második bekezdés szerinti ajánlatkérő birtokolja, a fent idézett rendelkezés második bekezdése szerint nem kell közjogi szervezetnek, amely bekezdés szerint kifejezetten közérdekű szükségletek céljából megalapított, nem ipari vagy kereskedelmi jellegű szervezetről kell, hogy szó legyen következésképpen ajánlatkérőnek tekinteni azon egyetlen indok miatt, hogy ezt a vállalkozást az ajánlatkérő alapította, vagy ez utóbbi a nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, közérdekű szükségletek kielégítése céljából gyakorolt tevékenységekből kifolyó pénzügyi eszközöket adott át neki. Egyébként, egy építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés nem alárendelt az irányelv rendelkezéseinek, amennyiben olyan tervre vonatkozik, amely kezdetétől fogva, és egészében egy ajánlatkérőt nem képező vállalkozás társasági tárgya alá tartozik, és az e tervre vonatkozó, építési beruházásra irányuló szerződéseket egy ajánlatkérő ítélte oda e vállalkozás nevében. 3. A 2052/88 rendeletet módosító 2081/93 rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerint a Strukturális Alapok vagy az Európai Befektetési Bank vagy más létező pénzügyi eszköz finanszírozásának tárgyát képező intézkedéseknek meg kell felelniük a 2

3 Szerződések, vagy az azok értelmében elfogadott aktusok rendelkezéseinek, valamint a közösségi politikáknak, beleértve a versenyszabályokkal, a közbeszerzési szerződések odaítélésével és a környezetvédelemmel kapcsolatos politikákat, ugyanúgy, ahogyan a nemek közötti esélyegyenlőség elvének alkalmazásával kapcsolatos politikának. E tekintetben az említett intézkedések megfelelősége a közösségi jognak, feltételezi, hogy ezek az intézkedések a vonatkozó közösségi jogszabályok által meghatározott alkalmazási körbe tartoznak. Ebből következik, hogy a fent idézett rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy egy építési beruházásra irányuló terv közösségi finanszírozása nem alárendelt a kedvezményezettjei által a jogorvoslati eljárások tiszteletben tartásának az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 89/665 irányelv szerint, ha ők maguk nem ajánlatkérők az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/37 irányelv 1. cikk b) pontja szerint. A C-44/96. sz. ügyben, a Bírósághoz a Bundesvergabeamt (Ausztria) által az EK-Szerződés 177. cikke értelmében benyújtott, az e bíróság előtt Mannesmann Anlagenbau Austria AG és többiek Strohal Rotationsdruck GesmbH és között folyamatban lévő eljárásban az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv (HL L 199 szám, 54. o.) 1. cikk b) pontjának értelmezésére, valamint a Strukturális Alapok feladatairól és hatékonyságáról, valamint műveleteik egymás közötti, illetve az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel való koordinációjáról szóló 2052/88/EGK rendeletet módosító július 20-i 2081/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 193 szám, 5. o.) 7. cikk (1) bekezdésének értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, A BÍRÓSÁG tagjai: G. C. Rodríguez Iglesias, elnök, C. Gulmann, M. Wathelet és R. Schintgen, tanácselnökök, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn (előadó), J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann és L. Sevón, bírók főügyész: P. Léger hivatalvezető: H. A. Rühl, vezető tisztviselő tekintve a bemutatott észrevételeket: 3

4 a Mannesmann Anlagenbau Austria AG és többiek nevében M. Winischhofer, bécsi ügyvéd által; a Strohal Rotationsdruck GesmbH nevében W. Wiedner, bécsi ügyvéd által; a holland kormány nevében A. Bos, a Külügyminisztérium jogtanácsosa által, meghatalmazotti minőségben; az osztrák kormány nevében Wolf Okresek, Ministerialrat Bundeskanzleramt- Verfassungsdienst, által, meghatalmazotti minőségben; az Európai Közösségek Bizottsága nevében H. van Lier, jogtanácsos és C. Schmidt, a jogszolgálat tagja által, meghatalmazotti minőségükben; tekintve a tárgyalásra készített jegyzőkönyvet, a Mannesmann Anlagenbau Austria AG és többiek, képviseli M. Winischhofer; a Strohal Rotationsdruck GesmbH, képviseli W. Wiedner; a francia kormány, képviseli P. Lalliot, a Külügyminisztérium jogi igazgatóságának külügyi titkára, meghatalmazotti minőségben; a holland kormány, képviseli M. Fierstra, a Külügyminisztérium helyettes jogtanácsosa, meghatalmazotti minőségben, és a Bizottság, képviseli H. van Lier, szóbeli észrevételeinek az június 3-i tárgyaláson történő meghallgatását követően, a főügyésznek az szeptember 16-i tárgyaláson bemutatott indítványának meghallgatását követően, meghozta a következő ÍTÉLETET Indokolás 1. Az február 2-i végzés által, amely február 14-én érkezett Bírósághoz, a Bundesvergabeamt az EK-Szerződés 177. cikke értelmében az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv (HL L 199 szám, 54. o.) 1. cikk b) pontjának értelmezésére, valamint a Strukturális Alapok feladatairól és hatékonyságáról, valamint műveleteik egymás közötti, illetve az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel való koordinációjáról szóló 2052/88/EGK rendeletet módosító július 20-i 2081/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 193 szám, 5. o.) 7. cikk (1) bekezdésének értelmezésére vonatkozó hét előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdést tett fel. 2. Ezek a kérdések az e bíróság előtt a Mannesmann Anlagenbau Austria és többiek, illetve a Strohal Rotationsdruck GesmbH (továbbiakban: SRG ) között folyamatban lévő per keretében merültek fel, a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó osztrák jogszabályoknak egy ilyen szerződés megnyitására való alkalmazása kapcsán. A vonatkozó közösségi rendelkezések 4

5 A 93/37 irányelv 3. Az utoljára a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásaira vonatkozó szeptember 17-i 90/531/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 297 szám, 1. o.) módosított, az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló július 26-i 71/305/EGK tanácsi irányelvet (HL L 185 szám, 5. o.) kodifikáló 93/37 irányelv 1. cikke úgy a következőképpen rendelkezik: Ennek az irányelvnek az alkalmazásában: a) építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés : olyan visszterhes szerződés, amely írásban jön létre az ajánlattevő és a b) pontban meghatározott valamely ajánlatkérő között, a II. mellékletben említett tevékenységek egyikéhez kapcsolódó építési beruházás, vagy alább a c) pontban meghatározott építmény kivitelezésére vagy kivitelezésére és tervezésére együtt, vagy az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel történő kivitelezésére; b) ajánlatkérő : az állam, a területi vagy települési önkormányzat, a közjogi intézmények, egy vagy több ilyen szerv, illetőleg közjogi intézmény által létrehozott társulás; közjogi intézmény minden olyan intézmény, amely kifejezetten közfeladat ellátására jött létre, és amely nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, továbbá amely jogi személyiséggel rendelkezik, valamint amelynek tevékenységét legnagyobb részben az állam, vagy területi, illetve települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény finanszíroz; vagy amelynek irányítása e szervek felügyelete alatt áll; vagy olyan ügyviteli testülete, igazgatósága vagy felügyelőbizottsága van, amely tagjainak több mint a felét az állam, területi vagy települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény nevezi ki. Azokat a közjogi intézményeket és közjogi intézménycsoportokat, amelyek a második albekezdésben meghatározott feltételeket kielégítik, az I. melléklet sorolja fel. A 89/665 irányelv 4. Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv (HL L 395 szám, 33. o.) kötelezi tagállamokat megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az ajánlatkérők által hozott 5

6 határozatokkal szemben hatékonyan, és különösen a lehető leggyorsabban jogorvoslattal lehessen élni azon az alapon, hogy e határozatok megsértették a közbeszerzésre vonatkozó közösségi jogot, vagy az e jogot végrehajtó nemzeti szabályokat. Az 5. cikk szerint ezeket az intézkedéseket december 21-e előtt kell megtenni. A 2052/88 rendelet 5. A 2081/93/EGK rendelet által módosított 2052/88/EGK rendelet 7. cikk (1) bekezdése a következőképpen került megszövegezésre: Azoknak az intézkedéseknek, amelyeket a Strukturális Alapok finanszíroznak, vagy amelyek segítségnyújtásban részesülnek az EBB-től vagy a többi létező pénzügyi forrásokból, meg kell felelniük a Szerződések rendelkezéseinek, az azok értelmében elfogadott dokumentumoknak és a közösségi politikáknak, beleértve a versenyszabályokkal, a közbeszerzési eljárásokkal, a környezetvédelemmel és a nemek közötti esélyegyenlőség elvének alkalmazásával kapcsolatos politikákat. Az osztrák jogszabályok 6. Az július 1-jei Bundesgesetz über die Österreichische Staatsdruckerei [Staatsdruckereigesetz] (az osztrák állami nyomdára vonatkozó szövetségi törvény, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 340/1981, továbbiakban: StDrG ) 1. cikke a következőképpen került megszövegezésre: Az»Österreichische Staatsdruckerei«gazdasági szervezet 1. cikk (1) Egy tisztán gazdasági szervezet került létrehozásra az»österreichische Staatsdruckerei«(továbbiakban:»Staatsdruckerei«) társasági okán. Székhelye Bécs, és jogi személyiséggel rendelkezik. (2) A Staatsdruckerei a kereskedelmi törvénykönyv értelmében kereskedői minősítéssel rendelkezik. Be kell jegyezni a bécsi kereskedelmi bíróság kereskedelmi jegyzékének A részébe. (3) A Staatsdruckerei tevékenységei a kereskedelmet szabályozó szabályok szerint gyakoroltak. 7. Az Österreichische Staatsdruckerei (továbbiakban: ÖS ) által teljesítendő feladatokat a StDrG 2. cikke írja le. E rendelkezés (1) bekezdése szerint különösen a szövetségi közigazgatási nyomtatványok előállításáról van szó, amelyeknél kötelező a titoktartás, vagy a biztonsági normák tiszteletben tartása, mint az útlevelek, a vezetői engedélyek, a személyazonosító igazolványok, a szövetségi közlöny, a szövetségi törvényi és határozati tárak, a formanyomtatványok és a Wiener Zeitung. Ezt a tevékenységi területet általában a közszolgáltatási kötelezettségek kifejezés nevezi meg. 8. Ezek a tevékenységek, amelyek a 2. cikk (3) bekezdés szerint kizárólag az ÖS-hez tartoznak, a StDrG 13. cikk (1) bekezdésének hatása által alárendeltek egy állami 6

7 ellenőrzési hivatalnak. Ugyanezen törvény 12. cikkének végrehajtásához e megrendelések árai rögzítettek a kereskedelmet szabályozó szabályok szerint és figyelembe véve különösen az elérhető kapacitások megőrzésének szükségességét az ÖS ügyvezető igazgatójának kérésére, a gazdasági tanács által, amely a 8. cikk (2) bekezdése szerint tizenkét tagból áll, amelyből nyolcat a szövetségi Kancellária vagy a különböző minisztériumok neveznek ki, és négyet a vállalkozási tanács. A StDrG 5. cikk (2) bekezdése szerint az ÖS ügyvezető igazgatóját ugyanezen tanács nevezi ki. 9. Sőt, a StDrG 15. cikk (6) bekezdése szerint az ÖS a Számvevőszék ellenőrzésének alárendelt. 10. A StDrG 2. cikk (2) bekezdése szerint az ÖS más tevékenységeket is gyakorolhat, mint más nyomtatványok előállítása, valamint könyvek, újságok stb. kiadása és forgalmazása. Végül, e törvény 3. cikke szerint az ÖS jogosult részt venni más vállalkozásokban. Az alapeljárás februárjában az ÖS megszerezte a Strohal Gesellschaft mbh-t, amelynek tevékenysége heatset rotációs nyomása volt október 11-én ez utóbbi társaság megalapította az SRG-t, amelynek társasági tőkéje 99,9%-át birtokolja, és amelynek társasági tárgya nyomtatványok előállítása a fent idézett gyártási eljárás szerint egy nyomdai üzemben, Müllendorfban. 12. A megalapítás alatt álló SRG e nyomdai üzemének üzembeállítását megelőző átmenet i időszak csökkentéséhez az ÖS október 18-án a műszaki felszereléseire vonatkozó pályázati felhívást tett közzé. E célból az ÖS minden egyes építési beruházásra irányuló szerződésbe belefoglalt egy záradékot, amely fenntartja számára a jogot, hogy bármikor átadja a mondott szerződésekből kifolyó minden jogát és kötelezettségét egy általa választott harmadik személynek. A Bundesvergabekontrollkommission (pályázati felhívások szövetségi ellenőrző bizottsága) előtti egyeztető eljárás szerint, amely peren kívüli megállapodáshoz vezetett, ez az ajánlati felhívás visszavonásra került. Az újabb pályázati felhívást követően az ÖS tudatta az ajánlattevőkkel, hogy az ajánlati felhívás és a szerződések odaítélésének felelős építési vezetője az SRG. 13. Ezt követően egyeztető eljárás nyílt a Verband der Industriellen Gebäudetechnikunternehmen Österreichs (épület-felszerelési ipari vállalkozások osztrák szövetsége) kérésére annak meghatározása céljából, hogy a pályázati felhívás az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési szerződésekre vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kellett-e, hogy megtörténjen vagy sem. E szövetséggel ellentétben az SRG és az ÖS vitatta e jogszabályok alkalmazhatóságát, hangsúlyozva, hogy ajánlatkérő hiányában nem volt építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés jelen ügyben. 14. A Bundesvergabekontrollkommission igazat adott ez utóbbiaknak, és megállapította, hogy a kérdés nem tartozik hatáskörébe. Eközben nem akarta kizárni a 89/665 irányelv rendelkezései tiszteletben tartásának esetleges szükségességét abban az esetben, amikor az ajánlatkérő szervezet közösségi támogatásokban részesül a 2081/93 rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerint. 7

8 15. Mivel nem született peren kívüli megállapodás, a Mannesmann Anlagenbau és többiek jogorvoslati eljárást indítottak a Bundesvergabeamt előtt. 16. Kételkedve a közösségi jog általa adandó értelmezésében, a Bundesvergabeamt a következő, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdéseket tette fel: 1) Egy olyan nemzeti törvény rendelkezése, mint a jelen ügyben említett Staatsdruckereigesetz 3. cikke, amely különleges és kizárólagos jogokat ad egy vállalkozásnak, olyan természetű-e, amely előírja ennek a vállalkozásnak a nem ipari vagy kereskedelmi jellegű közérdekű szükségletek kielégítésének kötelezettségét a 93/37/EGK irányelv 1. cikk b) pontja szerint, és amely egy ilyen vállalkozás egészét alárendeli ezen irányelv alkalmazási területének, még akkor is, ha ezek a tevékenységek a vállalkozás tevékenységének csak egy részét képezik, és ez utóbbi egyébként kereskedelmi vállalkozásként vesz részt a piacon? 2) Abban az esetben, ha egy ilyen vállalkozás a 93/37/EGK irányelv alkalmazási területének csak a számára megadott különleges és kizárólagos jogokat illetően alárendelt, úgy kell-e tekinteni, hogy ez a vállalkozás köteles a szervezésben létrehozni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik elkerülni az e különleges és kizárólagos jogokból vont kedvezményekből kifolyó pénzügyi eszközök átadását más tevékenységi ágazatoknak? 3) Amikor egy ajánlatkérő elkezd egy tervet, és ezt a tervet emiatt építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésnek kell minősíteni a 93/37/EGK irányelv szerint, egy harmadik személy feltűnése, aki első látásra nem tartozik ezen irányelvnek az érdekelt személye szerinti alkalmazási területébe, olyan természetű-e, amely módosítja az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződési terv minősítését, vagy helyénvaló-e úgy tekinteni, hogy egy ilyen eljárási mód az irányelvnek az érdekelt személye szerinti alkalmazási területének kijátszási módja, amely összeegyeztethetetlen az irányelv célkitűzésével? 4) Amikor kereskedelmi tevékenységek végzése céljából egy ajánlatkérő vállalkozásokat hoz létre, amelyekben ő birtokolja a legnagyobb részesedést, és amely lehetővé teszi számára, hogy gazdasági dominanciát gyakoroljon erre a vállalkozásra, akkor az ajánlatkérői minősítést alkalmazni kell-e ezekre a kötött vállalkozásokra is? 5) Az a tény, hogy egy ajánlatkérő a számára megadott különleges és kizárólagos jogokból kifolyó pénzügyi eszközöket átadja a tisztán kereskedelmi tevékenységekkel rendelkező vállalkozásoknak, amelyekben a legnagyobb részt ő birtokolja, magában foglalja-e a kötött vállalkozás jogi helyzeténél azt, hogy ez utóbbi teljes egészében köteles a 93/37/EGK irányelv szerinti ajánlatkérőként történő kezelésre és viselkedésre? 6) Amikor egy ajánlatkérő, aki egyszerre elégít ki nem ipari vagy kereskedelmi jellegű közérdekű szükségleteket és végez kereskedelmi tevékenységeket, e célszerűségek mindkettőjét kielégíteni képes felszereléseket helyez el, 8

9 helyénvaló-e az ilyen felszerelések elhelyezésére vonatkozó szerződést építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződésnek minősíteni a 93/37/EGK irányelv szerint, vagy vannak-e a közösségi jogban olyan kritériumok, és adott esetben melyek azok, amelyek lehetővé teszik meghatározni, hogy az ilyen felszereléseket közjellegű feladatok ellátására szánt felszereléseknek, vagy kereskedelmi tevékenységeket szolgáló felszereléseknek kell-e minősíteni? 7) A Strukturális Alapok feladatairól és hatékonyságáról, valamint műveleteik egymás közötti, illetve az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel való koordinációjáról szóló 2052/88/EGK rendeletet módosító július 20-i 2081/93/EGK tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdése a közösségi támogatásokban részesülőket alárendeli-e a 89/665/EGK irányelv szerinti jogorvoslati eljárásoknak, még akkor is, ha ők maguk nem ajánlatkérők a 93/37/EGK irányelv 1. cikke szerint? Az első és a hatodik kérdésről 17. Az első és a hatodik kérdéssel a nemzeti bíróság lényegében azt kérdezi, hogy egy olyan szervezetet, mint az ÖS, közjogi szervezetnek kell-e tekinteni a 93/37 irányelv 1. cikk b) pont második bekezdése szerint, és következésképpen ajánlatkérőnek-e e rendelkezés első bekezdése szerint. Igenlő válasz esetén a nemzeti bíró ezen kívül azt kérdezi, hogy az e szervezet által odaítélt minden, építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés, bármi legyen is a természete, a mondott irányelv 1. cikk a) pontja szerinti építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződést képez-e. 18. Az alapeljárásban résztvevő felperesek, a Bizottság és a francia kormány szerint a 93/37 irányelv 1. cikk a) pontja minden építési beruházásra irányuló szerződésre irányul, amelyet olyan szervezet ítélt oda, mint az ÖS, amely mind a nem ipari vagy kereskedelmi közérdekű szükségletek kielégítésére irányuló tevékenységet, mind kereskedelmi jellegű tevékenységet gyakorol. 19. Viszont, az SRG, valamint az osztrák és holland kormány úgy ítéli meg, hogy egy olyan szervezet, mint az ÖS, nem elégíti ki a 93/37 irányelv 1. cikk b) pont második bekezdésében felsorolt kritériumokat, és következésképpen nem kell közjogi szervezetnek tekinteni e rendelkezés szerint. 20. E tekintetben helyénvaló észrevételezni, hogy a 93/37 irányelv 1. cikk b) pont második bekezdése szerint közjogi szervezet a kifejezetten nem ipari vagy kereskedelmi jellegű közérdekű szükségletek kielégítése céljából létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező, az államtól, a területi vagy települési önkormányzattól, vagy egyéb közjogi szervezetektől szorosan függő szervezet. 21. Ebből a rendelkezésből kitűnik, hogy az általa kimondott három feltétel kumulatív jellegű. 22. Az első feltételről szólva helyénvaló először észrevételezni, hogy az ÖS a hivatalos közigazgatási dokumentumok kizárólagos előállításának biztosítására jött létre, amely dokumentumok közül néhány a titoktartásnak vagy a biztonsági normák tiszteletben tartásának van alárendelve, mint az útlevelek, a vezetői engedélyek és a 9

10 személyazonosító igazolványok, míg más dokumentumok az állam törvényi, rendeleti és közigazgatási szövegeinek terjesztésére szántak. 23. Sőt, azoknak a nyomtatványoknak az árát, amelyeket az ÖS köteles előállítani, a többségében a szövetségi Kancellária vagy a különböző minisztériumok által kinevezett tagokból álló szerv rögzíti, és egy állami ellenőrzési hivatal feladat a felügyelni a biztonsági rendszernek alávetett nyomtatványokat. 24. Helyénvaló tehát megállapítani, hogy egy ilyen szervezet a vonatkozó jogszabályok értelmében a nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, közérdekű szükségletek kielégítése céljából alapított. Valóban, azok a dokumentumok, amelyek előállítását az ÖS-nek kell biztosítani, szorosan kötődnek a közrendhez és az állam intézményi működéséhez, megkövetelve az ellátás és a termelési feltételek biztosítását, amelyek biztosítják a titkossági és biztonsági normák tiszteletben tartását. 25. Ezt követően helyénvaló megállapítani, hogy a StDrG 1. cikk (1) bekezdésének és a 2. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseiből következik, hogy az ÖS e közérdekű szükségletek kialakításának különleges céljából alapított. E tekintetben közömbös, hogy ezen a feladaton kívül egy ilyen szervezet szabadon végezhet egyéb tevékenységeket, mint más nyomtatványok előállítása, valamint könyvkiadás és forgalmazás. Az osztrák kormány által az írásbeli észrevételeiben felvetett azon tény, hogy a közérdekű szükségletek kielégítése az ÖS által ténylegesen vállalt tevékenységeknek csak egy relatíve jelentéktelen részét képezi, számára sem bír relevanciával, mihelyst egy ilyen szervezet folyamatosan magára vállalja azokat a szükségleteket, amelyek kielégítésére kifejezetten kötelezett. 26. Valóban, az irányelv 1. cikk b) pont második bekezdés első francia bekezdése által támasztott feltétel, amely szerint a szervezetet kifejezetten nem ipari vagy kereskedelmi, közérdekű szükségletek kielégítése céljából kell létrehozni, nem foglalja magában, hogy a szervezet kizárólagos feladata lenne az ilyen szükségleteket kielégíteni. 27. A 93/37 irányelv 1. cikk b) pont második bekezdése által támasztott második feltételről szólva helyénvaló megállapítani, hogy a nemzeti törvény szerint az ÖS jogi személyiséggel rendelkezik. 28. A harmadik feltételt illetően helyénvaló megállapítani, hogy az ÖS ügyvezető igazgatóját a többségében a szövetségi Kancellária vagy a különböző minisztériumok által kinevezet tagokból álló szerv nevezi ki. Sőt, alávetett a Számvevőszék ellenőrzésének, és egy állami ellenőrzési hivatal feladata felügyelni a biztonsági rendszernek alárendelt nyomtatványokat. Végül, az SRG által a tárgyaláson tett nyilatkozatok szerint az ÖS részvényeinek többsége az osztrák állam kezében marad. 29. Ebből következik, hogy egy olyan szervezetet, mint az ÖS, a 93/37 irányelv 1. cikk b) pont második bekezdés szerint közjogi szervezetnek kell minősíteni, és következésképpen e rendelkezés első bekezdése szerint ajánlatkérőnek kell tekinteni. 30. E megállapításnak az osztrák és a holland kormány ellenveti, hogy nem hanyagolhatjuk el azt a tényt, hogy egy olyan szervezet, mint az ÖS, teljes 10

11 tevékenységét az ipari vagy kereskedelmi jellegű szükségletek kielégítése céljából gyakorolt tevékenységek dominálják. 31. E tekintetben helyénvaló felidézni, amint az már jelen ítélet 26. pontjában megállapításra került, hogy magának a 93/37 irányelv 1. cikk b) pont második bekezdésének szövege nem zárja ki, hogy egy ajánlatkérő, a nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, közérdekű szükségletek kifejezett kielégítésének feladatán kívül más tevékenységeket is gyakorolhasson. 32. Az ilyen tevékenységekre vonatkozóan helyénvaló először megállapítani, hogy az irányelv 1. cikk a) pontja nem tesz különbséget az ajánlatkérő által a közérdekű szükségletek kielégítése feladatának teljesítéséhez odaítélt, építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések és az ezzel a feladattal nem kapcsolatosak között. 33. Az ilyen különbségtétel hiányát a 93/37 irányelv célkitűzése magyarázza, amely azon kockázat kizárására irányul, hogy az ajánlatkérők által végrehajtott szerződésodaítélések során a nemzeti ajánlattevők vagy jelöltek előnyben részesüljenek. 34. Végül, a 93/37 irányelv 1. cikk b) pont második bekezdés első francia bekezdésének olyan értelmezése, amely szerint az alkalmazása a nem ipari vagy kereskedelmi jellegű szükségletek kielégítése céljából gyakorolt tevékenységre vonatkozó, többé-kevésbé kiterjedt rész függvényében változik, ellentétes a jogbiztonság elvével, amely megköveteli, hogy egy közösségi szabály az érintettek számára világos, és alkalmazása előrelátható legyen. 35. Helyénvaló tehát válaszolni a feltett első és hatodik kérdésre, hogy egy olyan szervezetet, mint az ÖS, a 93/37 irányelv 1. cikk b) pont második bekezdése szerint közjogi szervezetnek, és következésképpen az e rendelkezés első bekezdése szerint ajánlatkérőnek kell tekinteni, olyan módon, hogy az e szervezet által odaítélt, építési beruházásra irányuló szerződéseket, bármilyen legyen is a természetük, építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseknek kell tekinteni a mondott irányelv 1. cikk a) pontja szerint. A második kérdésről 36. Tekintettel az első és a hatodik kérdésre adott választ, nincs helye válaszolni a második kérdésre. A negyedik és ötödik kérdésről 37. Negyedik és ötödik kérdésével a nemzeti bíró lényegében azt kérdezi, hogy egy vállalkozást, amely kereskedelmi tevékenységeket gyakorol, és amelynek nagy részét egy ajánlatkérő birtokolja, ajánlatkérőnek kell-e tekinteni a 93/37 irányelv 1. cikk b) pontja szerint, amikor ezt a vállalkozást az ajánlatkérő kereskedelmi tevékenységek folytatása céljából alapította, vagy amikor az ajánlatkérő a nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, közérdekű szükségletek kielégítése céljából gyakorolt tevékenységekből kifolyó pénzügyi eszközöket átadja ennek a vállalkozásnak. 11

12 38. Amint az a jelen ítélet 21. pontjában észrevételezett volt, a 93/37 irányelv 1. cikk b) pont második bekezdés szövegéből kitűnik, hogy az ott megállapított három feltétel kumulatív jellegű. 39. Ahhoz, hogy egy vállalkozás saját maga is ajánlatkérőnek legyen tekintve, nem elégséges tehát az, hogy egy vállalkozást egy ajánlatkérő hozzon létre, vagy hogy tevékenységeit az ajánlatkérő által gyakorolt tevékenységekből kifolyó pénzügyi eszközök finanszírozzák. Az is kell, hogy teljesítse a 93/37 irányelv 1. cikk b) pont első francia bekezdésben említett feltételt, amely szerint nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű szükségletek kielégítése céljából létrehozott szervezetről kell, hogy szó legyen. 40. E feltétel teljesítésének hiányában egy olyan vállalkozás, mint amilyet a nemzeti bíróság említ, nem tekinthető ajánlatkérőnek az irányelv 1. cikk b) pontja szerint. 41. Helyénvaló tehát válaszolni a feltett negyedik és ötödik kérdésre, hogy egy vállalkozást, amely kereskedelmi tevékenységeket végez, és amelyben a legnagyobb részesedést egy ajánlatkérő birtokolja, a 93/37 irányelv 1. cikk b) pontja szerint nem kell közjogi szervezetnek, következésképpen ajánlatkérőnek tekinteni azon egyetlen indok miatt, hogy ezt a vállalkozást az ajánlatkérő alapította, vagy ez utóbbi a nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, közérdekű szükségletek kielégítése céljából gyakorolt tevékenységekből kifolyó pénzügyi eszközöket adott át neki. A harmadik kérdésről 42. Harmadik kérdésével az áttételi bíró arra keresi a választ, hogy egy projekt, amit a 93/37 irányelv 1. cikk a) pontja szerint építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésnek kell minősíteni, alárendelt marad-e ezen irányelv rendelkezéseinek, amikor az építés befejezése előtt az ajánlatkérő az ajánlati felhívás keretében rá háruló jogokat és kötelezettségeket átadja egy vállalkozásnak, amely nem ajánlatkérő a mondott irányelv 1. cikk b) pontja szerint. 43. E tekintetben a 93/37 irányelv 1. cikk a) pontjából kitűnik, hogy az e rendelkezésben meghatározott feltételeknek megfelelő szerződés nem veszíti el építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés jellegét, amikor az ajánlatkérő jogai és kötelezettségei egy olyan vállalkozás részére kerülnek átadásra, amely nem képez ajánlatkérőt. A 93/37 irányelv célkitűzését, amely az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések területén a letelepedési szabadság és a szabad szolgáltatásnyújtás tényleges megvalósításában rejlik, ténylegesen veszélyezteti, ha az irányelv rendszerének alkalmazása kizárható azon egyetlen tény miatt, hogy az ajánlati felhívás keretében az ajánlatkérőre háruló jogok és kötelezettségek egy olyan vállalkozás számára kerülnek átadásra, amely nem felel meg a 93/37 irányelv 1. cikk b) pontjában meghatározott feltételeknek. 44. Csak abban az esetben más a helyzet, ahol megállapításra kerül, hogy az érintett projekt egésze már kezdettől fogva az érintett vállalkozás társasági tárgya alá tartozik, és hogy az e tervre vonatkozó, építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseket az ajánlatkérő ítélte oda e vállalkozás nevében. 45. Az áttételi bíróra tartozik ellenőrizni, hogy jelen ügyben ez az eset áll-e fenn. 12

13 46. Helyénvaló tehát válaszolni a harmadik feltett kérdésre, hogy egy építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés nem alávetett a 93/37 irányelv rendelkezéseinek, amennyiben olyan projektre vonatkozik, amelynek egésze kezdettől fogva egy ajánlatkérőt nem képező vállalkozás társasági tárgya alá tartozik, és hogy az e tervre vonatkozó, építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseket az ajánlatkérő ítélte oda e vállalkozás nevében. A hetedik kérdésről 47. Hetedik kérdésével a nemzeti bíró lényegében arra keresi a választ, hogy a 2081/93 rendelet által módosított 2052/88 rendelet 7. cikk (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy egy építési beruházásra irányuló projekt közösségi finanszírozása alárendelt a 89/665 irányelv által előírt jogorvoslati eljárásoknak a kedvezményezettjei által történő tiszteletben tartásának, még akkor is, ha ők maguk nem ajánlatkérők a 93/37 irányelv 1. cikk b) pontja szerint. 48. Amint azt a főügyész indítványának 105. pontjában észrevételezte, a 2052/88 rendelet 7. cikk (1) bekezdésének szövegéből kitűnik, hogy az említett intézkedések egyezése a közösségi joggal azt feltételezi, hogy ezek az intézkedések a vonatkozó közösségi jogszabályok által meghatározott alkalmazási területbe tartoznak. 49. Helyénvaló tehát válaszolni a hetedik feltett kérdésre, hogy a 2081/93 rendelet által módosított 2052/88 rendelet 7. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy építési beruházásra irányuló projekt közösségi finanszírozása nem alárendelt a 89/665 irányelv által előírt jogorvoslati eljárásoknak a kedvezményezettjei által történő tiszteletben tartásának, ha ők maguk nem ajánlatkérők a 93/37 irányelv 1. cikk b) pontja szerint. A költségekről 50. A Bíróság felé észrevétellel élő osztrák, francia és holland kormány, valamint az Európai Közösségek Bizottsága részéről felmerült költségeket nem kell megtéríteni. M ivel ez az eljárás az alapeljárásban résztvevő felek számára a nemzeti bíróság előtt függőben lévő ügy egy szakaszát képezi, ez utóbbi bíróság dönt a költségek viseléséről. a fenti indokok alapján, A BÍRÓSÁG a Bundesvergabeamt február 2-i végzésével hozzá intézett kérdésére válaszolva a következőképpen határozott: 1) Egy olyan szervezetet, mint az Österreichische Staatsdruckerei, az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv 1. cikk b) pont második bekezdése szerint közjogi szervezetnek, és következésképpen az e rendelkezés első bekezdése szerint ajánlatkérőnek kell tekinteni, olyan módon, hogy az e szervezet által odaítélt, építési 13

14 beruházásra irányuló szerződéseket, bármilyen legyen is a természetük, építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseknek kell tekinteni a mondott irányelv 1. cikk a) pontja szerint. 2) Egy vállalkozást, amely kereskedelmi tevékenységeket végez, és amelyben a legnagyobb részesedést egy ajánlatkérő birtokolja, a 93/37 irányelv 1. cikk b) pontja szerint nem kell közjogi szervezetnek, következésképpen ajánlatkérőnek tekinteni azon egyetlen indok miatt, hogy ezt a vállalkozást az ajánlatkérő alapította, vagy ez utóbbi a nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, közérdekű szükségletek kielégítése céljából gyakorolt tevékenységekből kifolyó pénzügyi eszközöket adott át neki. 3) Egy építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés nem alávetett a 93/37 irányelv rendelkezéseinek, amennyiben olyan projektre vonatkozik, amelynek egésze kezdettől fogva egy ajánlatkérőt nem képező vállalkozás társasági tárgya alá tartozik, és hogy az e tervre vonatkozó, építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseket az ajánlatkérő ítélte oda e vállalkozás nevében. 4) A Strukturális Alapok feladatairól és hatékonyságáról, valamint műveleteik egymás közötti, illetve az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel való koordinációjáról szóló, az július 20-i 2081/93/EGK tanácsi rendelettel módosított június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy építési beruházásra irányuló projekt közösségi finanszírozása nem alárendelt az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv szerinti jogorvoslati eljárásoknak a kedvezményezettjei által történő tiszteletben tartásának, ha ők maguk nem ajánlatkérők a 93/37 irányelv 1. cikk b) pontja szerint. Rodríguez Iglesias Gulmann Wathelet Schint gen Mancini Moitinho de Almeida Kapteyn Murray Edward Puissochet Hirsch Jann Sevón Kihirdetve Luxembourgban, az január 15-i nyilvános ülésen. hivatalvezető elnök R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias 14

15 S ZÓS ZEDET joganyag száma: 61996J0044 Angol Magyar Francia Német award of public contracts public works contract közbeszerzési szerződések odaítélése építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés passation des marchés publics marché public de travaux öffentliche Auftragsverga be öffentlicher Bauauftrag Szerepel a glosszáriumban contracting ajánlatkérő pouvoir öffentlicher X authority adjudicateur Auftraggeber tenderer ajánlattevő soumissionnaire Bieter X invitation to pályázati Ausschreibung adjudication X tender felhívás organisme de droit public imprimerie d État ouvrage X X Megjegyzés közjogi szervezet állami nyomda építés 15

1994. április 19. Gestión Hotelera Internacional SA kontra Comunidad Autónoma de Canarias és társai

1994. április 19. Gestión Hotelera Internacional SA kontra Comunidad Autónoma de Canarias és társai A BÍRÓSÁG (HATODIK TANÁCS) ÍTÉLETE 1994. április 19. Gestión Hotelera Internacional SA kontra Comunidad Autónoma de Canarias és társai (a Tribunal Superior de Justicia de Canarias előzetes döntéshozatal

Részletesebben

2000. október 3. C-380/98. sz. ügy. építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak

2000. október 3. C-380/98. sz. ügy. építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak A Bíróság (ötödik tanács) ítélete 2000. október 3. The Queen kontra H. M. Treasury ex parte: The University of Cambridge [a High Court of Justice (England & Wales) Queen s Bench Division (Divisional Court)

Részletesebben

1998. december 17. kontra. Állami mulasztás Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések Jogorvoslati. C-353/96. sz. ügy

1998. december 17. kontra. Állami mulasztás Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések Jogorvoslati. C-353/96. sz. ügy A Bíróság (ötödik tanács) ítélete 1998. december 17. Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország Állami mulasztás Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések Jogorvoslati eljárások Ajánlatkérő

Részletesebben

C-143/94 sz. ügy. Furlanis costruzioni generali SpA kontra Azienda nazionale autonoma strade (ANAS) és Itinera Co. Ge. SpA, korábban Edilvie Srl

C-143/94 sz. ügy. Furlanis costruzioni generali SpA kontra Azienda nazionale autonoma strade (ANAS) és Itinera Co. Ge. SpA, korábban Edilvie Srl C-143/94 sz. ügy Furlanis costruzioni generali SpA kontra Azienda nazionale autonoma strade (ANAS) és Itinera Co. Ge. SpA, korábban Edilvie Srl (A Tribunale amministrativo regionale del Lazio előzetes

Részletesebben

[71/305/EGK tanácsi irányelv, 9. cikk d.) pont]

[71/305/EGK tanácsi irányelv, 9. cikk d.) pont] Az Európai Közösségek Bizottsága a Spanyol Királyság elleni perben C-24/91. sz. ügy 71/305/EGK irányelv Közbeszerzési szerződések odaítélése Szerződések nyilvánossága Eltérés sürgős esetben A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

Részletesebben

Coillte Teoranta Connemara Machine Turf Co. Ltd ellen. (a Hight Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme)

Coillte Teoranta Connemara Machine Turf Co. Ltd ellen. (a Hight Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) A C-306/97. számú ügy Coillte Teoranta Connemara Machine Turf Co. Ltd ellen (a Hight Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Áru beszerzésére irányuló közbeszerzési szerződés Az ajánlatkérő

Részletesebben

C-103/97. sz. ügy. Josef Köllensperger GmbH & Co. KG és Atzwanger AG kontra Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz

C-103/97. sz. ügy. Josef Köllensperger GmbH & Co. KG és Atzwanger AG kontra Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz C-103/97. sz. ügy Josef Köllensperger GmbH & Co. KG és Atzwanger AG kontra Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz [A Tiroler Landesvergabeamt (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] A»nemzeti

Részletesebben

a Holland Királyság elleni perben Áru beszerzésére irányuló közbeszerzési szerződés hirdetménye Jogorvoslati eljárás C-359/93. sz.

a Holland Királyság elleni perben Áru beszerzésére irányuló közbeszerzési szerződés hirdetménye Jogorvoslati eljárás C-359/93. sz. Az Európai Közösségek Bizottsága a Holland Királyság elleni perben Áru beszerzésére irányuló közbeszerzési szerződés hirdetménye Jogorvoslati eljárás Értesítés Pontos szakmai előírás C-359/93. sz. ügy

Részletesebben

C-59/00 sz. ügy. Bent Mousten Vestergaard kontra Spøttrup Boligselskab. (a Vestre Landsret előzetes döntéshozatal iránti kérelme)

C-59/00 sz. ügy. Bent Mousten Vestergaard kontra Spøttrup Boligselskab. (a Vestre Landsret előzetes döntéshozatal iránti kérelme) C-59/00 sz. ügy Bent Mousten Vestergaard kontra Spøttrup Boligselskab (a Vestre Landsret előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Az Eljárási Szabályzat 104. cikk (3) bekezdése Építési beruházásra irányuló

Részletesebben

2000.december 7. Telaustria Verlags GmbH és Telefonadress GmbH kontra Telekom Austria AG, korábban Post & Telekom Austria AG

2000.december 7. Telaustria Verlags GmbH és Telefonadress GmbH kontra Telekom Austria AG, korábban Post & Telekom Austria AG A Bíróság ítélete 2000.december 7. Telaustria Verlags GmbH és Telefonadress GmbH kontra Telekom Austria AG, korábban Post & Telekom Austria AG [a Bundesvergabeamt (Ausztria) által benyújtott előzetes döntés

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

C-172/99 sz. ügy. Oy Liikenne Ab kontra Pekka Liskojärvi és Pentti Juntunen. (a Korkein oikeus előzetes döntés iránti kérelme)

C-172/99 sz. ügy. Oy Liikenne Ab kontra Pekka Liskojärvi és Pentti Juntunen. (a Korkein oikeus előzetes döntés iránti kérelme) C-172/99 sz. ügy Oy Liikenne Ab kontra Pekka Liskojärvi és Pentti Juntunen (a Korkein oikeus előzetes döntés iránti kérelme) 77/187/EGK sz. irányelv Munkavállalók jogainak fenntartása vállalkozás-átruházás

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

C-379/87. sz. ügy. Anita Groener kontra Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee

C-379/87. sz. ügy. Anita Groener kontra Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee C-379/87. sz. ügy Anita Groener kontra Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee (a dublini High Court előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Munkavállalók szabad mozgása

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (negyedik tanács) 2006. február 9.(*)

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (negyedik tanács) 2006. február 9.(*) A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (negyedik tanács) 2006. február 9.(*) Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. -ának első bekezdése Az Európai Unióhoz való csatlakozás 77/388/EGK hatodik irányelv Időbeli hatály 33. cikk

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ. 2015. január 23. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ. 2015. január 23. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2015. január 23. 2015 9 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. évre irányadó közbeszerzési

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2011. Módosításokkal egységes szerkezetben A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Szállítási Tündérkert Bölcsőde berendezési-, és felszerelési eszközök beszerzésére

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

C-16/98. sz. ügy. Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

C-16/98. sz. ügy. Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság C-16/98. sz. ügy Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság Tagállami kötelezettségszegés 93/38/EGK irányelv Közbeszerzési szerződések a vízügyi, az energiaipari, a szállítási és a távközlési

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

VI. Közszolgáltatás kizárólagos jog alapján

VI. Közszolgáltatás kizárólagos jog alapján 2009. július 17. 85-8/2009 VI. Közszolgáltatás kizárólagos jog alapján A közszolgáltatás fogalomkörének meghatározása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. -a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

EU Közbeszerzési politika

EU Közbeszerzési politika EU Közbeszerzési politika 2012. szeptember 25. Jeney Petra A közbeszerzési politika célkitűzései Piaci integráció - vámjellegű kereskedelmi korlátok eltörlése közbeszerzési politika lehetséges versenykorlátozó

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. közbeszerzési szerződések odaítélésénél alkalmazott eljárások összehangolásáról szóló közösségi irányelvek az alábbi területeken:

EURÓPAI BIZOTTSÁG. közbeszerzési szerződések odaítélésénél alkalmazott eljárások összehangolásáról szóló közösségi irányelvek az alábbi területeken: Version finale du 13/12/2007 COCOF 07/0037/02-FR EURÓPAI BIZOTTSÁG A közbeszerzésre vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó pénzügyi korrekciók meghatározására vonatkozó iránymutatások a strukturális

Részletesebben

és sz. egyesített ügyek

és sz. egyesített ügyek 117-76. és 16-77. sz. egyesített ügyek Albert Ruckdeschel & Co. és Hansa-Lagerhaus Ströh & Co. kontra Hauptzollamt Hamburg-St. Annen; Diamalt AG kontra Hauptzollamt Itzehoe (a Finanzgericht Hamburg előzetes

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

197/86. sz. ügy. Steven Malcolm Brown kontra The Secretary of State for Scotland. (a skóciai Court of Session előzetes döntéshozatal iránti kérelme)

197/86. sz. ügy. Steven Malcolm Brown kontra The Secretary of State for Scotland. (a skóciai Court of Session előzetes döntéshozatal iránti kérelme) 197/86. sz. ügy Steven Malcolm Brown kontra The Secretary of State for Scotland (a skóciai Court of Session előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Megkülönböztetésmentesség Egyetemi oktatásba való bejutás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

5/2007 (I.24.) rendelete

5/2007 (I.24.) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2007 (I.24.) rendelete A közbeszerzés helyben központosításáról Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003.

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről A közbeszerzési

Részletesebben

A High Court of Justice (Királynő Ítélőszéke) által benyújtott előzetes döntés iránti kérelem. A Királynő. kontra. C-324/93. sz.

A High Court of Justice (Királynő Ítélőszéke) által benyújtott előzetes döntés iránti kérelem. A Királynő. kontra. C-324/93. sz. A High Court of Justice (Királynő Ítélőszéke) által benyújtott előzetes döntés iránti kérelem A Királynő kontra a Secretary of State for the Home Department, az Evans Medical Ltd. és Macfarlan Smith Ltd.

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.01.2005 COM(2004) 854 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik

Részletesebben

Előterjesztés. Biatorbágy Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztés. Biatorbágy Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

Szerzıdésmódosítás. Dr. Erdei Csaba. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály. Fıosztályvezetı-helyettes

Szerzıdésmódosítás. Dr. Erdei Csaba. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály. Fıosztályvezetı-helyettes Szerzıdésmódosítás Dr. Erdei Csaba Fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály Tartalom Irányelvi szabályozás Magyar szabályozás Aktuális problémák, tipikus

Részletesebben

Előterjesztés. Biatorbágy Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervéről és közbeszerzési szabályzatának módosításáról

Előterjesztés. Biatorbágy Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervéről és közbeszerzési szabályzatának módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * Tagállami kötelezettségszegés 95/46/EK irányelv A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeket megillető védelem és az ilyen adatok

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ január Budapest, Riadó utca Budapest, Pf

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ január Budapest, Riadó utca Budapest, Pf ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2017. január 13. 2017. 6. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2017. január 1-jétől irányadó

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

A GENERÁLI PROVIDENCIA ÜGY- A KIZÁRÓ OKOK ÉRTELMEZÉSE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÉS A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG GYAKORLATÁBAN május 7.

A GENERÁLI PROVIDENCIA ÜGY- A KIZÁRÓ OKOK ÉRTELMEZÉSE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÉS A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG GYAKORLATÁBAN május 7. A GENERÁLI PROVIDENCIA ÜGY- A KIZÁRÓ OKOK ÉRTELMEZÉSE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÉS A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG GYAKORLATÁBAN 2015.május 7. Tartalom A kizáró okok funkciója,jogpolitikai célja A hamis adatszolgáltatás,mint

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket. KÚRIA Knk.IV.37.487/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek (a továbbiakban: szervező), a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj 45/2007/45. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a KBC Private Equity NV összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett Farkas

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

A közszolgáltatók közbeszerzései

A közszolgáltatók közbeszerzései A közszolgáltatók közbeszerzései a 2011. évi CVIII. tv. Kbt. 2012. január 01-i állapot szerint (2011. október 25.) 1 Jogi szabályozási környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv

ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv 8. Napirend éves összesített közbeszerzési terv 8. Napirend ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács) június 13.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács) június 13.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács) 2013. június 13.(*) Közbeszerzési szerződések 2004/18/EK irányelv A»közbeszerzési szerződés«fogalma Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja Két területi vagy települési

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MHT Vándorgyűlés 2013

MHT Vándorgyűlés 2013 MHT Vándorgyűlés 2013 Az építési termékekre vonatkozó szabályok dr. Hajtó Ödön KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK IRÁNYELVE a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai, az ágazatokban

Részletesebben

Funkcióbővítő idegenforgalmi fejlesztés szerz. módosítása

Funkcióbővítő idegenforgalmi fejlesztés szerz. módosítása Funkcióbővítő idegenforgalmi fejlesztés szerz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) október 15.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) október 15.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) 2009. október 15.(*) Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai A 2004/18/EK irányelv hatálybalépését követően, de az átültetésére rendelkezésre

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Bak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 15.) önkormányzatai rendelete A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 9/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax:

Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Tájékoztató az eljárás eredményéről szerződések a honvédelem és a biztonság I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg,

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) HU A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2013. 10. 17-I ÍTÉLET C-519/12. SZ. ÜGY 2013. október 17. * Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben 44/2001/EK

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 3. 2014. 6. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 6/2014. (II. 26.) AB határozat az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 955/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) a 798/2008/EK rendeletnek a Newcastle-betegség elleni vakcinák felhasználása tekintetében

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ március Budapest, Riadó utca Budapest, Pf

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ március Budapest, Riadó utca Budapest, Pf ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2016. március 2. 2016. 26. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének módosított tájékoztatója a 2016. január

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ESZKÖZBESZERZÉSRE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ESZKÖZBESZERZÉSRE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ESZKÖZBESZERZÉSRE Elektronmikroszkóp és földradar beszerzése Historical Structures című projekthez Pécs Baranya megye Dél-Dunántúli régió Magyarország 1. Beszerzési azonosító HUHR/1001/213/0008/2

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2013. május 16. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2013. május 16. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2013. május 16. * A jogalap nélkül fizetett hozzáadottérték-adó egésze visszatérítésének az elmulasztása A héa-visszatérítést a héának egy harmadik félre történő áthárítása

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben