BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDASÁGELEMZŐ SZAKIRÁNY IDŐSZAKOS SAJTÓKIADVÁNYOK PRIVATIZÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Készítette: Varga Gergely Bálint Konzulens: Dr. Marinovich Endre Budapest,

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A sajtópiac átalakulása A reklám piac a rendszerváltozás után Politikai napilapok helyzete Népszabadság Népszabadság története Népszabadság értékesítési mutatói ( ) Népszabadság gazdasági eredményessége Magyar Hírlap Magyar Hírlap története Magyar Hírlap értékesítési mutatói ( ) Népszava Magyar Nemzet A megyei lapok piaca A bulvárlapok térhódítása Bulvárlap piac kialakulása Mai Nap története Blikk története Mai Nap és Blikk versenye Ingyenes napilapok megjelenése Kiadók Vico Rt Marquard Média Axel Springer Ringier Kiadó VNU/Sanoma HVG Postabank médiacsoport Összefoglalás Irodalomjegyzék...75 Ábrák, táblázatok jegyzéke... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3

3 Bevezetés Minden rendszer életében eljön az a pillanat,amikor a fiatalság látszólag korlátlan lehetőségei egy konkrét valósággá válnak. A XX. század utolsó felvonásának és a XXI. Század nyitányának legkomplexebb problémája és nehezen megítélhető eseménye a privatizáció. A történelem azon pillanatán amikor a legtöbben a szabadság eljövetelét ünnepelték a vasfüggöny mindkét oldalán,egy hihetetlen nyereményekkel kecsegtető kaszinó ajtai engedték át kincseik ragyogását. A nyugati üzletemberek akik évtizedeken keresztül alul értékelt vállalatok után kutatva megérzéseiket sok bonyolult modellel alátámasztva keresték a pénz alkímiájának kulcsát, hirtelen sok száz aukcióra kínált olcsó és sikerre vihető vállalatot találtak. Marketingesek akik megnyerhető célcsoportok után kutattak, több millió szabadságtól ittasult és új termékekre vágyó fogyasztót fedezetek fel. Azon keleti polgárok akik először kerültek a kapitalizmus eszméjével kapcsolatba, millió lehetőséget láttak ami aranypolgárrá tehette őket. A privatizáció egy ritkán ismétlődő és nem modellezhető gazdasági esemény volt. A közgazdaságtani modellek klasszikus gazdasági problémákat modelleznek,azonban ez a korszak semmilyen klasszikusságot nem mutatott, forradalmi volt amire a modellek nem készülnek fel. A modellek alapvető problémái,hogy a múlt és jövő kapcsolatát dinamikus változatlanságban képzelik el. A balkáni kaszinó megnyitása egy varázslatos epizód kezdete volt az emberiség történetében. A keleti társadalmak fiatalon éltek át és estek át azon tapasztalatok során,amiket a nyugati társadalmak több száz év alatt küzdöttek le. A piramisjátékok és spekulációk, a jog hézagok, bank csődök mind újdonságok voltak a szocializmus eszméjét évtizedekig megvalósítani kívánó államoknak. A kapitalizmusnak mint minden rendszernek első számú kritériuma,hogy elitet teremtsen magának. A nyugati társadalmak évszázadok alatt zseniális egyéniségek harcai nyomán mágnások felemelkedését és tündöklését, néha bukását tapasztalták. A keleti társadalmak számára hihetetlen gyorsasággal képződtek meghatározó gazdasági döntéshozók. 4

4 Az események egy kaszinóban eltöltött este élményeihez hasonlíthatok,amikor a stílusosan öltözött nyereményekre váró emberek ellepik a termet és az este folyamán néhányan milliókat nyernek, néhányan mindenüket elveszítik és a skála két oldala között sokan kisebb veszteséggel illetve nyereménnyel kezükben jutnak ki a kapun. A társadalmak között és a kaszinó között azonban az a különbség, hogy a társadalmakban az esélyek egy idő múlva a klasszikus matematikai modellt elhagyva szilárd képződményeként bírálják felül a matematika törvényeit. A közép európai modell azonban elválik az orosz vagy ukrán modelltől és messze áll a volt ázsiai szovjet tagköztársaságokétól. A kelet mesés kincsei légüres képlékeny térben képződtek, a hosszú Jelcin éra tovább biztosított jótékony homályt a vagyonszerzés játszmáinak. A közép európai üzletemberek hamar szembe találták magukat a nyugati konkurenciával, szembesültek a nemzetközi színtérre lépés nehézségeivel és nem rendelkeztek világpiaci pozíciókkal. A határokkal tagolt népcsoportok között beszorultak saját területükre. A nyugat európai médiavállalatok a sajtó privatizáció kezdetén bekapcsolódtak a piac megalkotásába. Az eltelt évtizedek alatt jelentős külföldi kiadók kezébe kerültek a rendszerváltás előtt is sikeres napilapok és magazinok. Évről évre új nemzetkőzi kiadványok kaptak helyet a magyarpiacon. Azonban a rendszerváltás után felemelkedtek állami bankok és magánszemélyek médiaérdekeltségei is. Elemzésemben bemutatom a magyar sajtó első évtizedét a privatizáció után. Megvizsgálva a sikeres szereplőket és feltárva a folyamatosan problémákkal küzdő lapok problémáit. A magyar lapkiadásban szerepet vállaló összes nagy kiadót megvizsgálva kívánok teljes körképet adni a magyar sajtó helyzetéről. Szeretném feltárni a sikeres modellek alapjait. Azokat az alapkövetelményeket és stratégiákat, amivel egy piacgazdaságra váltó államban működő médiavállalat jövőjét megalapozhatta.. 5

5 1.A sajtópiac átalakulása A rendszerváltás után a sajtópiacon bekövetkezett változások: a piac telítődése és beszűkülése, a külföldi beruházások megjelenése, az újságok iránti kereslet csökkenése, a kultúra átalakulása. A kulturális átalakulás a globalizálódás és a fogyasztói társadalom megjelenésének következménye. A napilapok piacán történő legnagyobb újítása a termékpalettán a bulvárlapok megjelenése. A 1980-as évek alatt a magyar sajtó eltávolodott a szovjet sajtó modelltől, ez annak volt a következménye,hogy a magyar társadalom számára a pártvezetés a szocialista blokkon belül lazább ideológiai értelmezést tett lehetővé. Ez a magatartás az 1956-os forradalom hatására az 1968-as reformok következménye volt. A nyugat európai média elérhetősége is közre játszott és a szamizdat kiadványok magas száma. A magyar sajtó politikai szerepe a propaganda üzenetek közvetítésében háttérbe szorult a szórakoztatás való törekvés mögött. A szocialista piacon 1990-re folyamatosan növekedett a napilapok száma és sokszínű termékskálát találhattunk. A rendszerváltás után azonban gyökeres változás állt be. A lapok demokratizálódtak, piaci viszonyok alakultak ki és a lapok kereskedelmi szempontok és motivációk mentén alakultak át. A tartalmi elemeket illetően megszűnt a központi cenzúra és a főszerkesztők kinevezésének felügyelete illetve a lapkiadás engedélyhez való kötöttsége. Az 1990 XI. törvény bevezette a lapalapítás szabadságát és megszűntette a sajtószabadság korlátait. A korlátozások feloldásának hatására 1992-re megkétszereződött az egyébként is telített piacon a termékek száma, már 1990-ben is 10 millió lakosra országos napilap jutott. Az olvasóközönség azonban folyamatosan csökkent 1987-ben 1,65 millió olvasót tartottunk számon ez 1994-re 865 ezer főre csökkent. A lakosság igénye is csökkent a sajtó kiadványok iránt : 1990-ben a lakosságon belül az újság olvasók aránya 81 százalék volt, ez az évtized végére kétharmadra csökkent. 1 A piacra való belépésre egyre kisebb lehetőség és nagyobb kockázat volt jellemző az idő múlásával. Jelentős üzleti kockázattal és magas belépési költséggel kellett számolnia az új lapokat bevezetni kívánó médiavállalatoknak. A belépés a bulvársajtó piacára volt a legkönnyebb. 1 Gulyás Ágnes:Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon(Médiakutató-2000 ősz) 6

6 A sajtófinanszírozásban is fordulat következett be, a piaci viszonyok között a lapok eredményes működéséhez a lap eladásokból és a hirdetési felületek értékesítéséből jutnak a lapok, ez újdonság volt a szocializmus sajtó szubvencionálásához képest. A szocializmusban állami ellenőrzés melletti laptámogatási rendszer alakította ki a mesterségesen alacsony árakat. A támogatási rendszer megszűnése után a sajtó termékek árának átlagos drágulása meghaladta az inflációt és 1990 és 1996 között huszonnégyszeres növekedés következettbe. A sajtó finanszírozás fenntartó képességét a hirdetési bevételek évi átlagos százalékos bővülése támogatta. A sajtó hirdetések értéke 1991-benn 10 milliárd forint volt,ez az érték folyamatos emelkedés után 1996-ban már 71 milliárd forint volt. A napilapok piaca hasonló ütemű növekedést tapasztalt a rendszerváltás idején 2,3 milliárd forint értékű hirdetési bevétel 1996-ra 8,2 milliárd forintra emelkedett. Azonban ez relatív elmaradt a piac bővülési üteme mellett, így az évtized kezdetén még a hirdetések negyede volt az országos napilapokban, de 1996-ra a tizedére csökkent az aránya a napilap hirdetéseknek. 2 A külföldi tulajdon dominanciája jellemezte a piacot, a privatizáció kezdeti szakaszában a sajtót tulajdonok 70 százaléka külföldi kézben összpontosult, ez a piaci szereplők cserélődése következtében csökkenő tendenciát mutatott de magas maradt. Az alulértékelt vagyonhoz való könnyű hozzájutás mellett a nyereség maximalizálásra való törekvés jellemezte a befektetők magatartását. 2 Gulyás Ágnes:Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon(Médiakutató-2000 ősz) 7

7 2.A reklám piac a rendszerváltozás után 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Politikai Sport Bulvár Regionális 00/II 00/I 99/II 99/I 98/II 98/I 97/II 97/I 96/II 96/I 95/II Sajtó piac szerkezete között Forrás: Ringier kutatás A 1995-ben a magyar napilap piac 56 százalékát a regionális lapok teszik ki. A politikai lapok 26 százalékos részesedéssel bírnak a piacon, a bulvár lapok 10 százalékot tudhatnak magukénak és a sport napilapok 8 százalékot. Az évtized második felében 1996-ig a regionális lapok részesedésének csökkenése tapasztalható. A piaci részesdés veszteség egy része a politikai lapokhoz a másik része pedig bulvár lapokhoz kerül át. A tendencia megáll és megfordul 1997-ben, a regionális lapok visszaszerzik elvesztett részesdésüket, a politikai napilapok pozíció romlanak a bulvár lappiac nem veszít részesedést ig a politikai lapok részesedése csökken és növekszik a bulvár lapok aránya a vásárolt sajtó termékek körében. Az évtized végére a regionális és a sport illetve a politikai napilapok részesedése is 1 százalékkal csökken. A napilap piacon a bulvárlapok 5 év alatt 4 százalékot hódítottak el a piac többi szereplőjétől. 3 3 Ringier Médiakutatás

8 (ezer Ft) A sajtó hirdetések piaca ( ) Forrás: Magyar Reklám Szövetség A sajtó hirdetési piac jelentős bővülését tapasztalhatjuk. A piac egy évtized leforgása alatt négyszeresére növekedett és 1998 között a piac évente 30 százalékot meghaladó mértékben bővült után a bővülés folytatódott,de csökkenő ütemben. A bővülés az éves 25 százalékról 8 százalékra mérséklődött. 4 A médiaügynöksége szerepe az évtized során folyamatosan növekedett. A médiaügynökségek feladata az ügyfeleik hirdetési költségvetésének menedzselése és a mennyiségi kedvezmények érvényesítése az összegyűjtött hirdetési keretek révén. Jellemző,hogy a megjelenő multinacionális cégek társult médiaügynökségeik szolgálatát vették igénybe a rendszerváltó országokban is. A nemzetközi hálózatok könnyen tudtak meghonosodni partnereik megjelenésével a piacon ban 19 ügynökség volt jelen a piacon, a teljes reklám piac 36 százalékát felügyelték. Az ügynökségek száma 1995-ben már 30 volt és az általuk kezelt költségvetések a piac 53 százalékát tették ki. A Bokros csomag megszorításai után az ügynökségek száma 23-ra csökkent, részesedésük 47 százalékra esett,de 1998-ban már 58 százalék volt. 4 Dr. Pócsik Ilona: A magyar médiaipar elemzése a Műsorszolgáltatási Alap részére ( 2003.) 9

9 A piac fellendülése után az ügynökségek száma visszafogott bővülésnek indult költségvetéseik azonban jelentősen bővültek 1999-ben a reklám piac több mint kétharmadát a médiaügynökségek kezelték ben többen megszűntek, azonban a talapon maradó 19 ügynökség hirdetési kerete a teljes piac 72 százalékát adta. Az ügynökségek magas száma miatt és aránya miatt a kiadók profittermelő képessége folyamatosan visszaszorult. 5 (1.sz ábra) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Egyéb Közterület Rádió Sajtó Televízió Magyar reklámpiac szerkezete Forrás: Magyar Reklám Szövetség 1994 és 2002 között a reklámbevételek média alapján történő megoszlása előnytelen fejleményeket mutat a sajtó számára. A közterület részesedése növekedett a kezdeti szakaszban 5 százalékról 1996-ra már 9 százalékra, de a későbbiekben 7 százalék körüli értékre csökken. A rádiók 8 százalékról 5 százalékra csúsztak vissza. A sajtó térvesztése 20 százalék körüli. A televízióval 1994-ben azonos mértékben részesedő sajtó, a 40 százalékos részesedésből évente veszítve pozíciójából 27 százalékra olvadt arányával az évtized nagy vesztese. A médiamixekben való hátraszorulás miatt, egyre kisebb fontossággal nem tud versenyben maradni a televízió hirdetés vonzó képességével. A kereskedelmi televíziók elindulása után a sajtó piaci pozícióit könnyen támadták meg és piaci részesedésének jelentős részét szerezték meg ben a reklámköltések kétharmada a televíziók költségvetését gazdagították. 6 5 Dr. Pócsik Ilona: A magyar médiaipar elemzése a Műsorszolgáltatási Alap részére ( 2003.) 6 Dr. Pócsik Ilona: A magyar médiaipar elemzése a Műsorszolgáltatási Alap részére ( 2003.) 10

10 3.Politikai napilapok helyzete A kommunizmus mint a XX. század egyik versengő eszméje fontosnak tartotta a propagandát. Jelmondatok és történetek százait a sajtó segítéségével jutatta el a párt olvasóközönségéhez. A rendszerváltás hajnalán nyugati befektetők alul értékelt, óriási olvasó közönségű lapokat találtak piacra dobva. Az igényes médiumok olvasótáborát általában vásárló erős közönség alkotja, akik a hirdetők szemében aranybányaként csillognak fel. A magyar sajtó mértékadó lapjai közül kiemelkedik a Népszabadság. A párt által kiemelt lap a rendszer váltás viharos évtizedei alatt is megőrizte vezető helyét a napilap piacon. 3.1.Népszabadság Népszabadság története 7 Az újkori magyar történelem sors fordító pillanatainál jelenlévő lap. Szabad Népként egy illegális partizán lapként került először utcára 1942-ben. A II. világ háború végén a megtépázott és szétrombolt város díszletei között indul útjára a szocialista eszméket követő újság ban névváltoztatás követően Népszabadság néven a Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja lesz. 8 A lap 1989-ig a párt irányítása alatt állt, kiemelt szerepet szántak neki a politikai élet alakításában illetve a közvélemény és kultúra formálásban. Jelentős olvasó tábort tudhatott magáénak, a munkáspárt mint az egyetlen politikai szervezet minden párt tagjától elvárta a központi tájékoztatás figyelemmel kisérést. A rendszerváltás száműzte a Magyar Szocialista Munkáspárt hegemóniáját, ebből következően a legjelentősebb média érdekeltség is kikerült a párt irányítása alól október 8-án a lap új alcímmel jelent meg: szocialista napilap márciusában az állampárt jogutódja lemondott a Népszabadság tulajdonjogáról, az új lapgazda a Szabad Sajtó Alapítvány lett. 9 A magas előfizető számmal rendelkező markáns lap felkeltette sok befektető érdeklődését, a közel 1,5 millió olvasóval könnyen kialakítható alacsony hirdetési tarifák vonzották az ajánlatokat. A nyugati média értékelési normák aranybányát sejtettek, a hirdetési árak jelentős növelése esetén is költség hatékony elérést biztosítottak. 7 Galambos Márton:A német kiadók és a magyarországi újságírás(médiakutató-2008 tél) 8 Népszabadság Zrt. PR osztály: Népszabadság története (http://nepszabadsagzrt.hu/oldal/4-cg-s-laptrtnet) 9 Antal Zsolt-Gazsó Tibor:Magyar Média Helyzet Századvég Kiadó, oldal 11

11 Sikeres kommunikációs csatornává válhatott az újonnan érkező különböző szektorokban tevékenykedő cégeknek célcsoportjuk elérésében. Hirdetéseik számára a reklámkedvelő napilap olvasóközönség ígéretes csoportot alkotott. A Népszabadság pontosabban a Szabad Sajtó Alapítvány kegyeiért folytatott versenyt a Bertelsmann AG nyerte. A német befektető aki a média széles spektrumán rendelkezett érdekeltségekkel vált a lap legnagyobb részvényesévé. A Bertelsmann érdekelt volt más országokban a könyvkiadásban, lemezkiadásban illetve kereskedelmi televíziókban. A csoport jó pár neves politikai lapot tulajdonolt világszerte, és a Fortune magazin 1991-es becslése alapján a világ vezető médiavállalata volt. Folyamatosan akvirálta a különböző média befektetéseket. Népszabadság Rt. tulajdonosi szerkezete 5,9% 5,9% 0,4% 14,7% 41,1% Bertelsmann AG Szabad Sajtó Alapítvány Agro Bank ÁÉB Láng Kiadó Szekesztőségi részvény 32,0% Megalapozottnak tűnt a feltételezés,hogy tapasztalata és a Mohn modell segítségével könnyen sikeres koncepciót teremthet a volt szocialista tagállamok sajtó termékeinek eredményes üzemeltetésére és fejlesztésére ben 340 millió Ft-os alaptőkével megalakult a Népszabadság Részvénytársaság. A legnagyobb befektető a Bertelsmann AG volt 140 millió Ft-os tőkerészével, az alapításkor a Szabad Sajtó Alapítvány is részt vett 109 millió Ft-tal. Kisebb hányadban részt vállalt az Agrobank illetve az Általános Értékforgalmi bank illetve a Láng Kiadó illetve egy közös szerkesztőségi részvény is részét képezte a pakettnek Antal Zsolt-Gazsó Tibor:Magyar Média Helyzet Századvég Kiadó, oldal 12

12 A megalakuló lap tőkeerős tapasztalt befektetőkkel egészítette ki régi tulajdonosát. A lap 1 millió olvasóval csábította a hirdetők marketing költségvetéseit. A lap struktúráját nem változtatták meg, hasonló elrendezést alkalmaztak továbbra is. Informáló, mély elemzések kaptak helyet az újságban. A német média szervezési elvek meghonosodása a terjesztésben és hirdetésben valósult meg. A privatizáláskor megadott szerkesztőségi jogosítványok miatt a befektetők a tartalmi elemekre ritkán tudtak befolyást gyakorolni. A szerkesztőségnek pedig a nagy médiakonszern bürokratikus útvesztőiben megakadó javaslatokkal kellett szembesülnie. A pálya elején jól látható volt némi szkepticizmus a német média vállalattal szemben. A megalakuláskor az erős tulajdonosi szerkezet kialakításának célja a politikai függetlenség és a gazdasági stabilitás megalapozása volt. Eötvös Pál főszerkesztő prioritásként kezelte az MSZMP-től való függetlenedést illetve az új demokratikus pártoktól való távolságtartást. A meghatározó napilap nem kívánt betagozódni egy újonnan alakuló párt holdudvarába. Eötvös Pál a konszolidáció során fontos szerepet vállalt a német befektető bevonásában, a Bertelsmann güterslohi központjába utazott, hogy egyeztessen a cég nyomdai és ipari vezetőjével Gunter Thielennel. A Bertelsmann érdeklődésének középpontjában az együttműködés során egy Tv Magazin alapítása és sikerre vitele állt, azonban a tárgyalások nyomán a Népszabadság feletti irányítás megszerzése is jó stratégiának bizonyult. A Bertelsmann döntésének hátterében azon gazdasági megfontolások álltak, hogy a csoport szerette volna felesleges Nürnbergi nyomdai kapacitását kihasználni. A TV magazin megjelentetésével ez meg is valósulhatott. A befektetés elsősorban hatékonysági szempontból való értékelése és a szerkesztőségi és tartalmi elemek másodlagos elemként való sorolása tette lehetővé a Népszabadság vezetői számára az aranyrészvény kialakítását. A magyar vállalati jogban használt különleges részvény birtoklása így nagy önállósághoz a szerkesztőséget. A külföldi tulajdonos hosszú távú tervei a politikai harcok terén megszilárdították a Népszabadságot. Csökkentették sebezhetőségét és kitettségét a frissen formálódó magyar politikai és gazdasági rendszerben. A német tulajdonosok kísérletei a lap formálására erőtlenek és elnagyoltak voltak, a megbízott előadók a piacot jóval elmaradottabbnak ítélték a szükségesnél és tanácsaik nem voltak átültethetők a helyi sajtó kultúrába. A szerkesztőséget vezető Eötvös Pál a képlékeny rendszerben próbálta a rendet fenntartani. A politikai szuverenitás keresése és biztosítása nagy erőfeszítéseket követelt. A főszerkesztő ritkán foglalkozott gazdasági problémákkal, az együttműködés a befektetőkkel nem mindig valósult meg. 13

13 Az 1989 és 1993 közötti időszak stratégiájában fontos szerepet kapott a lap rendszerváltás előtti képétől való függetlenedés. A témák és feldolgozásuk a demokratikus tényfeltáró újságírás normái felé közeledtek. Az olvasóközönségben a régi egy pártrendszeri sajtóképtől való elszakadást szolgálták. Eötvös Pál 1990 körüli tevékenysége alapozta meg a pártlap szereptől való elszakadást, ami privatizáció kezdetén induló médiavállalkozás a külföldi befektetők bevonásával történő konszolidációjának köszönhető. Nézetei szerint a politikai napilapok függetlenségét a rendszerváltó országokban a külföldi elsősorban pénzügyi befektetésben érdekelt erős hátterű vállalkozók illetve a magas autonómiával felruházott szerkesztőségek együttműködése teremtheti meg. Főszerkesztőként stratégiája az érdekek egyeztetése és a hatalom fenntartása volt. A hosszú távú koncepció pedig a szocialista rendszerben jól kiépített olvasótábor megtartása mellett a demokratikus viszonyoknak megfelelő lap normák megteremtése. A közösen vezető szerkesztőség és a Grüner + Jahr együttműködésében ritka volt az érdekek egyezősége. A Grüner + Jahr egy modern napilapot szeretett volna létrehozni a jövőben az Új Magyarországnak. A szerkesztőség pedig függetlenségét kívánta megtartani a cég nagy részét birtokló vállalattal szemben is. A Grüner + Jahr vezetői egy felülről jött döntésként kezelték a Népszabadságban való tulajdon szerzést így néha nehezen azonosultak az elképzelésekkel. A meghatározó ám nem 100 százalékos tulajdonosi státusz miatt nem jellemezte a német vezetőket azon igény és eltökéltség,hogy a lap megújulását véghez vigyék. A magyar vezetőség kitűnően alkalmazta a zárt társadalmakban megtanult képességeit. A vezetőségi ülések általában látszólag jól menő tárgyalássokká váltak, a magyar vezetők többségében elfogadóan és kedvesen viselkedtek a német javaslatok meghallgatása után,de a diplomatikus érdekképviselet sohasem valósította meg a módosításokat. Az újításoktól való tartózkodás és elzárkózás volt az Eötvös vezetés központi hibája. A németek a szerkesztőségi feladatokba nem kívántak beleszólni,de a főszerkesztő a lap kialakítását teljesen saját hatás körében tartotta ravasz megoldásokkal. A felügyelő bizottsági üléseken a Grüner + Jahr képviselői,így általában irányító gondolatok helyett csupán véleményüket fogalmazták meg. Eötvös pedig minimalizálta a befektetői befolyást a lapra. A kialakuló rend már jól vázolta a későbbi lépés lehetőségeket. A Grüner + Jahr tulajdonolt egy ígéretes lapot ami a szerkesztőség valós irányítása alatt állt,ez a helyzet nem eredményezne feloldhatatlan ellentétet, abban az esetben ha az innovációra való törekedés a szerkesztőségben is megjelenne. 14

14 Eötvös megítélése alapján a Grüner + Jahr gazdasági megfontolásainak felsőbb rendűsége a tulajdon értékelésében tette lehetővé,hogy a profit maximalizálására törekvő tulajdonos nem érvényesítette akaratát erőteljesen. Hiányossága pedig az volt ezen álláspontjuknak és vált továbbá ellenszenvessé a szerkesztőség számára,mert így a Népszabadság kulturális és politikai jelentőségét nem tudták megbecsülni. A lapcsoportot vezető érdekcsoportok távlati céljai összeegyeztethetetlenek voltak. A Grüner + Jahr elképzeléseiben egy Budapest központú lap jelent meg. A saját terjesztési rendszert támogatták,de újabb termékek bevezetésére és így a diverzifikálásra nem szántak tőkét. A lap helyi vezetése szeretett volna beszállni az ingyenes napilapok piacára, saját tv és rádió műsor gyártása is felmerült bennük illetve tárgyaltak az Index elődjének az Internettónak a megvásárlásáról. Azonban a többségi tulajdonos egyetlen terjeszkedési javaslatot sem fogadott el. Jól körvonalazódott,hogy a Népszabadság nem tartozott a befektető fontosabb vagyon elemei közé. A Grüner + Jahr nem tudott hatékony gazdálkodni a felvásárolt lappal és a médiacsoport szintre emelés nem kezdődhetett meg. Az Online piacon könnyen érvényesíthető helyzeti előny nem került kihasználásra. A lap korai szakaszában elért sikerek a fenntartást egy idő után lehetetlenné tették. A kiadó az indulást követő szakaszban való bebiztosítása a fejlődést akadályozó tényező vált. A tartalomban maximálisan érdekelt csoport egy megtört és jövőbeni tervek nélküli befektetővel kormányozva lehetőségek tucatjait hagyta veszni. A piacon való nyitás sok későbbi sikeres vállalkozás piacának válhatott volna jelentős szereplőjévé, a Metro térhódítását az ingyenes kiadványok között biztosan gátolta volna. Az első valódi összetűzés 1994-ben alakult ki ekkor a további tulajdonos bankok részesedését felvásárolva erősítette pozícióját a Grüner + Jahr,de ez ellenszenvet váltott ki a Szabad Sajtó Alapítványból és a szerkesztőségből. (2.sz. Ábra) Az közötti időszak során azonban megvalósultak újítások a lapéletében.1991-ben behúzásra került a Magyarországon először Színes formátumban kiadott televíziós műsorújság. A befektető elvárásain túl a magyar piacon jól értékesíthető Tv kiadványok szektorában próbálta ezzel a Népszabadság érvényesíteni erejét. A Grüner + Jahr méretgazdaságosabb üzemeltetést tudott így folytatni elképzeléseinek megfelelően nyomdai terülten. 15

15 1991-ben változtattak a fejlécen is és a részvénytársaság a Bécsi útra költözött ben egy Budapest melléklettel a lap legnagyobb bázisának a budapesti olvasóknak az igényeinek szerettek volna megfelelni. A megyei lapok eredményes szereplése a vidéki eladásokban,ezt a döntést jól megalapozottnak mutatta ban új designnal jelent meg a lap,az arculat váltás nem újra fogyasztói szemszögből pozícionálta a lapot újra, hanem a múlttól való elszakadást szimbolizálta ben a napilap fejlécében országos napilapként definiálta önmagát. A korábbi ideologikus elnevezésekkel szemben egy letisztult jelentést kívánt adni a piacvezető lapnak ben a Grüner + Jahr irányt váltott a lap menedzselésben, többségi tulajdonra törekedett és szerette volna pénzügyi befektetői státuszát szakmai befektetővé emelni. A bankok részesedéseinek felvásárlása után új vezérigazgató kinevezése vált szükségesé és kívánatossá. A Grüner + Jahr egy független vezetőt keresett,aki elfogulatlanul tud megoldást találni a konfliktusokra. Korda Sándor a Pannon Gsm volt vezetőjére esett a választás,a hamburgiak azóta is egy későn meghozott jó döntésnek tartják kinevezését. Az új vezérigazgató alatt vált számukra nyilvánvalóvá, hogy a döntések politikai hátteréről nem értesülve rosszul értékelték helyzetüket. Kordát kinevezése után Németországban készítették fel a média vállalkozások vezetéséből. Ez volt az egyetlen példa a németek részéről amikor szakmai tapasztalatukat megpróbálták a magyar vezetőség részére átadni. Korda Sándor munkája kezdetén szembesült a helyi érdekcsoport ellenállásával. Eötvös Pál és a Szabad Sajtó Alapítvány nehezményezte,hogy nem kapott lehetőséget véleménynyilvánításra a kinevezés meghozatalának során. Az közös üzletvitel nem javult, a vezetők között a kommunikáció nem volt megfelelő. A Grüner + Jahr szerette volna elmozdítani Eötvös Pált, azonban erre és az újság tartalmi elemeibe való beleszólásra a szerkesztőségi és a Szabad Sajtó Alapítvány részvényeivel körül bástyázott főszerkesztő nem adott esélyt. Az átalakítás így kiadói oldalon valósult meg, házon belüli internet kapcsolat és az SAP alapú vállalat irányítási rendszer bevezetésével. A Népszabadság ebben az időszakban nagy lépéseket tett, megjelent az online változat ban, az online piac fellendülésének kiaknázására, a lap azonban nem vásárolta meg az Index elődjét az Internettót. 11 Népszabadság Zrt. PR osztály: Népszabadság története (http://nepszabadsagzrt.hu/oldal/4-cg-s-laptrtnet) 16

16 A napilap jelenlegi stratégiájában is kulcsfontosságú az online tartalom szolgáltatás fejlesztése és népszerűsítése. A napilap 1998-ban továbbá új kék fejlécet kap és lapstruktúra váltás következik be. A Budapest melléklet mindennap megjelenik. 0,44% 17,68% 31,91% Bertelsmann AG Ringier Kiadó Szabad Sajtó Alapítvány 49,97% Szerkesztőségi részvény A Népszabadságban lévő Bertelsmann részesdését a svájci székhelyű Ringier Kiadó szerzi meg, a svájciak 49,9%-os tulajdonosaivá válnak a kiadónak ben a német médiabirodalom, a Bertelsmann AG úgy döntött, hogy globális stratégiája részeként 53,1 százalékra emeli az RTL-csoportbeli részesedését. A CLT-Ufa cég, amely teljes mértékben az RTL-csoporthoz tartozó leányvállalat, történetesen 49 százalékos részesedéssel rendelkezik az M-RTL Rt.-ben, abban az országos kereskedelmi televíziós műsorszolgáltatóban, amely Magyarországon az RTL Klub csatornát üzemelteti. Mivel a Bertelsmann megnövelte RTLcsoportbeli részesedését, így a médiaóriás CLT-Ufa vállalaton keresztüli közvetett részesedése az M-RTL Rt.-ben túllépte a 25 százalékos (befolyásolói részesedési) küszöböt. A Bertelsmann 2001-ben 67,65 százalékos közvetlen részesedéssel rendelkezett a Népszabadság Rt.-ben, Magyarország legnagyobb példányszámú politikai napilapjának kiadójában. Ezért amikor a médiaóriás RTL-csoportbeli részesedését 53,1 százalékra növelte, s ennek következtében a Bertelsmann közvetett érdekeltsége az M-RTL Rt. televíziós műsorszolgáltatóban túllépte a 25 százalékos küszöböt, az M-RTL Rt. változatlan tulajdonosi szerkezete hirtelen összeütközésbe került az 1996-os médiatörvény (125. cikkely 1. bekezdés) által megszabott, kereszttulajdonlást korlátozó előírásokkal. 12 A Bertelsmann-nak két lehetősége volt: csökkenteni a Népszabadság Rt.-n belüli részesedését vagy ugyanezt tenni az M-RTL Rt.-nél. 12 Gálik Mihály:A médiatulajdon hatása a média függetlenségére és pluralizmusára Magyarországon (Médiakutató-2004 ősz) 17

17 Az illetékes szabályozó szerv, az Országos Rádió és Televízió Testület 1130/2001. sz. (VIII. 28.) határozatában megállapította a törvénysértést, és felkérte a műsorszolgáltatót, hogy 180 napon belül a törvény előírásainak megfelelően alakítsa át tulajdonosi szerkezetét. A Bertesmann cég de facto elfogadta a határozatot, s a Népszabadságon belüli részesedésének 17,68 százalékra való csökkentése mellett döntött, 49,97 százaléknyi részesedését egy másik kiadói csoportnak, a Ringier Rt.-nek (pontosabban a BV Tabora konszernnek, egy 100 százalékos Ringier-érdekeltségű, Hollandiában bejegyzett társaságnak) adva el. A Bertelsmann döntését az ORTT végül is elfogadta az ügy megoldásaként [1038/2002 (VI.27.) sz. határozat]. A Népszabadság Rt.-n belüli új, kisebbségi részesedésével szemlátomást elégedetlen Bertelsmann később egy másik koncentrációellenes eljárás alanya lett, de ez alkalommal a cég a versenyjogból fakadó nehézségekbe ütközött. A felvázolt pálya alapján felmerül,hogy miért nem került sor tapasztalatcserére, továbbképzésre, szemléletformálásra a német tulajdonban lévő magyarországi kiadóknál, azaz hogy szerepelt-e az újságírói munka minőségének javítása a befektetők stratégiájában. A szerkesztőségi autonómia megbénította ezt a folyamatot, bár voltak próbálkozások a felszámolásra, ezek rögtön támadásnak tűntek a szerkesztőségnek. Az ellentétek sora sorolható fel a két párt között, sok félelemtől táplálkozó ellenérv akadályozta a német minták átvételét,de inkább megismerését. Azonban az aranyrészvény koncepció elemzése közben fontos körül járnunk a politikai újságírásban betöltött szerepét. Ha meg nézzük a szerkesztőségeket akik megkapták mint HVG vagy Népszabadság, akkor ma is változatlan normák mellett működő sikeres lapokat látunk. Kiszámítható növekedés jellemezte őket és nem váltak érdekcsoportok eszközeivé. A minőségi újságírás fenntartásában a szerkesztőségi autonómiának jelentős előnye van. A Népszava és Magyar Nemzet azonban nem került külföldi tulajdonba,ezért nem lehet állításunk teljesen biztos. De a Magyar Hírlap példája mutatja,hogy egy szerkesztőségi függetlenséggel nem rendelkező,de erős külföldi befektetők által működtetett lap sem tudott helyt állni. 18

18 3.1.2.Népszabadság értékesítési mutatói ( ) (db) Népszabadság értékesített példányszáma Forrás: Magyarország politikai évkönyve 1994 A Népszabadság a rendszerváltást követően jelentős veszteségekkel találta szembe magát, 1989-ben a napilapot átlagosan naponta példányban vásárolták meg, két év alatt közel olvasó pártolt el a laptól. A lap példányszám zuhanása között mérséklődött. A Matesz egységes mérésének bevezetése előtt naponta példányban kelt el a napilap. Az országos napilapok közül a Népszabadásg veszítette a legtöbb olvasót, a minőségi napilapok piacán minden szereplő csökkenésről számolt be. 13 A tartalmi elemek megtartása és jó ütemben való változtatása ellenére üzleti fronton a Népszabadság csökkenő értékesítési bevételekből gazdálkodhatott. A Népszabadság 1994-ben példányban kelt el naponta átlagban. A Népszabadság ezzel a legolvasottabb napilap volt. A folyamatos újítások ellenére azonban csökkentek a példányszámok, ennek két oka lehetett a sajtókiadványokra költött összeg csökkenése illetve az adott vásárlóra eső sajtótermék fogyasztás visszaesése ami egyszerre csökkentette az értékesített mennyiséget között darabra esett vissza az eladott példányszám ez naponta hatvan ezerrel kevesebb volt. Az közötti időszakban egy db körüli stagnálást figyelhettünk meg a Népszabadság piacán. 13 Bajomi-Lázár Péter: A magyarországi médiaháború. Új Mandátum Könyvkiadó, oldal 19

19 között az eladások újabb darabbal estek,így a századfordulón a Népszabadság darabos napi átlagos értékesítéssel került a Ringier Kiadó tulajdonába. A között a napilap közel vásárlót veszített,ez 33%-os visszaesést jelentett. A napilapok iránti kereslet csökkenése és a bulvárlapok térhódítása együttes hatása járult hozzá a csökkenő értékesítéshez (db) /2 2000/1 1999/2 1999/1 1998/2 1998/1 1997/2 1997/1 1996/2 1996/1 1995/2 1995/1 1994/1 Népszabadság értékesített példányszáma Forrás: Matesz A Népszabadság a sajtó termékek közül 1995 és 2000 között egyre kisebb részesedéssel büszkélkedhetett a reklámtortában ben a sajtóhirdetési bevételek 17 százalékát a Népszabadság hirdetési osztálya generálta. A Népszabadság ezzel piacvezető volt a hirdetési piacon, egyetlen termékével sikerült maga mögé utasítani a nyomtatott sajtó többi szereplőjét ben már csak a sajtóhirdetési piac 13,5 százaléka volt a Népszabadság kezében és ez 2000-re 11 százalékra mérséklődött. A befektetők a piaci tendenciákon nem tudtak változtatni, a lap bevételei növekedtek köszönhetően a reklámtorta folyamatos növekedésének. A hirdetési piacon való fölénye folyamatosan elolvadt a minőségi napilapnak. 14 Ringier Médiakutatás

20 A bevételek magas aránya figyelhető meg ugyanakkor, mert a piac közel 11 százaléka egyetlen termékhez tartozott. Az évtized végére a legtöbb bevételt a hirdetési piacon a Sanoma kiadó szerezte. Az Axel Springer megyei lapjainak bevétele kezdte megközelíteni a Népszabadság piaci részesedését ,00% 18,00% 17,20% 16,00% 14,00% 12,00% 14,30% 13,40% 14,40% 12,80% 10,90% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Népszabadság részesedése a sajtóhirdetési piacon Forrás: Ringier Média Kutatás Népszabadság gazdasági eredményessége 16 A Népszabadság éves forgalma 1991-ben 1,7 milliárd forint volt. Minden évben növekvő bevételek jellemezték a Népszabadság gazdálkodását a forgalom 1994-re elérte a közel 4 milliárd forintot ben közel 800 millió forinttal bővültek a bevételek ben az arculat váltást megelőzően a lap egy év alatt újabb 800 millió forinttal növelte bevételeit. A megújulást követően pedig majdnem 1 milliárd forinttal túlszárnyalva előző évi forgalmát 7 milliárd forintos éves bevételt könyvelhetett el, köszönhetően a megújulásnak. (3.sz. Ábra) 15 Ringier Médiakutatás Blaha Lujza tértől a Bécsi úti Népszabadságig Magyarország Médiakönyve (1998) Enamiké, oldal 21

GÁLIK MIHÁLY A MÉDIATULAJDON HATÁSA A MÉDIA FÜGGETLENSÉGÉRE ÉS PLURALIZMUSÁRA MAGYARORSZÁGON 1. 1. Bevezetés

GÁLIK MIHÁLY A MÉDIATULAJDON HATÁSA A MÉDIA FÜGGETLENSÉGÉRE ÉS PLURALIZMUSÁRA MAGYARORSZÁGON 1. 1. Bevezetés GÁLIK MIHÁLY A MÉDIATULAJDON HATÁSA A MÉDIA FÜGGETLENSÉGÉRE ÉS PLURALIZMUSÁRA MAGYARORSZÁGON 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra tesz kísérletet, hogy vázolja a magyarországi média tulajdonviszonyainak

Részletesebben

Tomola Bálint* SIKER ÉS KUDARC avagy PRIVATIZÁCIÓ 1995

Tomola Bálint* SIKER ÉS KUDARC avagy PRIVATIZÁCIÓ 1995 Tomola Bálint* SIKER ÉS KUDARC avagy PRIVATIZÁCIÓ 1995 I. A privatizációs út 1995-ig A privatizálás kifejezést Steve Henke professzor (Reagan elnök és Pinochet tábornok tanácsadója) használta először 1983-ban.

Részletesebben

Hozamrafting. Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről

Hozamrafting. Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Hozamrafting Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Széchenyi Füzetek XX. HOZAMRAFTING Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Budapest,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Vagyonkezelő Nyrt. 2013. I. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése. 2013. május 30.

Vagyonkezelő Nyrt. 2013. I. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése. 2013. május 30. Az Vagyonkezelő Nyrt. 2013. I. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2013. május 30. Tartalomjegyzék 2 Összefoglaló Üzleti jelentés A jelentősebb tételek, Adatlapok változások

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyrt. 2009. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2009. augusztus 26.

az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyrt. 2009. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2009. augusztus 26. az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyrt. 2009. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2009. augusztus 26. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI JELENTÉS 3 I. Összefoglaló

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

A KONCENTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA ÉS

A KONCENTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA ÉS VOGL ARTEMON A KONCENTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ ELMÚLT ÉVTIZED FÚZIÓKONTROLL ESETEI A HAZAI MÉDIAPIACON* *In: Polyák, G. (szerk.): Esettanulmányok a médiakoncentráció tárgyköréb l. BKTE Alapítvány, 2007.

Részletesebben

az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyrt. 2011. I. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2011. május 19.

az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyrt. 2011. I. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2011. május 19. az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyrt. 1. 2. 2011. I. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2011. május 19. 3. 4. tartalomjegyzék Összefoglaló ÜZLETI JELENTÉS 7 I. Bevezetés 9 II.

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

A magyar lakosság eladósodásának folyamata a rendszerváltástól napjainkig

A magyar lakosság eladósodásának folyamata a rendszerváltástól napjainkig Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kara Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A magyar lakosság eladósodásának folyamata a rendszerváltástól napjainkig

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment szak Vállalkozási szakirány Nappali tagozat A feladatot kiíró intézet: SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS Bordás Gábor szigorló közgazdász hallgató

Részletesebben

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány Ágár Davaajav MONGÓLIA PRIVATIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE Diplomadolgozat Konzulens:

Részletesebben

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külkereskedelmi vállalkozás szakirány MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI AVAGY ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC

Részletesebben

az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyrt. 2011. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2012. április 6.

az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyrt. 2011. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2012. április 6. az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyrt. 1. 2. 2011. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2012. április 6. 3. 4. tartalomjegyzék Összefoglaló ÜZLETI JELENTÉS 7 I. Bevezetés 9 II.

Részletesebben

MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS

MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS II Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS A CIB BANK HUNGÁRIA ZRT. TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELTERMÉKEIN KERESZTÜL Készítette: Szunyog Edina

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2008. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2008. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2008. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2009. február 24. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI JELENTÉS

Részletesebben

A BGF KVIK kulturális tudományos folyóirata 2010/6

A BGF KVIK kulturális tudományos folyóirata 2010/6 A BGF KVIK kulturális tudományos folyóirata 2010/6 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Főszerkesztő: Dr. Hamar Farkas PhD Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány A PÉNZPIACI VERSENY ELEMZÉSE A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK SZEMSZÖGÉBŐL

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

Szövetség vagy versengés?

Szövetség vagy versengés? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK levelező tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány Szövetség vagy versengés? Az Egyesült Államok és Kína bilaterális kapcsolata az

Részletesebben

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 (Helyzetkép a TEP makro-forgatókönyveihez) Budapest, 1999. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. 2. A tervgazdaság általános válsága 5. 3. A piacgazdaság

Részletesebben

A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL

A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL Készítette:

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde története

A Budapesti Értéktőzsde története Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak Nappali tagozat Tőzsde és pénzintézetek szakirány A Budapesti Értéktőzsde története Budapest, 2007 Készítette: Beréti András

Részletesebben

JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára

JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára ÚJ TULAJDONOSI PROGRAM SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI TANÁCSA JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára (Vitaanyag Társadalmi Egyeztetéshez)

Részletesebben

EGY MAGYAR RUHÁZATI TERMELŐVÁLLALAT UKRAJNÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSÁTHELYEZÉSÉNEK GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA

EGY MAGYAR RUHÁZATI TERMELŐVÁLLALAT UKRAJNÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSÁTHELYEZÉSÉNEK GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Logisztika szakirány EGY MAGYAR RUHÁZATI TERMELŐVÁLLALAT UKRAJNÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSÁTHELYEZÉSÉNEK GAZDASÁGOSSÁGI

Részletesebben

11. A PRIVATIZÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE

11. A PRIVATIZÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE 229 11. A PRIVATIZÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE Tartalom 11.1 A FÕ CÉLOK TELJESÜLTEK 233 11.2 A PRIVATIZÁCIÓ TÉNYLEGES ÉS LÁTSZÓLAGOS VESZTESEI 239 11.3 A PRIVATIZÁCIÓ NYERTESEI 242 11.3.1 A veszteség is nyereség 242

Részletesebben