ING Kötvény Befektetési Alap ING Pénzpiaci Befektetési Alap ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap ING Globális Részvény Befektetési Alap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ING Kötvény Befektetési Alap ING Pénzpiaci Befektetési Alap ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap ING Globális Részvény Befektetési Alap"

Átírás

1 Az ING Kötvény Befektetési Alap ING Pénzpiaci Befektetési Alap ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap ING Globális Részvény Befektetési Alap elnevezésű, nyíltvégű értékpapír befektetési alapok határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és forgalmazása érdekében készített ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ február 22. Befektetési Alapkezelő: ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B.) Vezető Forgalmazó: ING Bank Zrt. (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B.) Letétkezelő: ING Bank Zrt. (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B.) Külföldi tanácsadó: ING Asset Management B.V. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély számai: ING Kötvény Befektetési Alap: E-III/ /2008, ING Pénzpiaci Befektetési Alap: E-III/ /2008 ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap: E-III/ /2008 ING Globális Részvény Befektetési Alap: E-III/ /2008 1

2 Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ OLDAL 4 I. A forgalomba hozatal főbb adatai 6 1. Az Alapok általános adatai 6 2. Az Alapok típusa, fajtája, jellemzői 6 3. Az Alapok futamideje 6 4. Az Alapok saját tőkéjének meghatározása 6 5. Az Alapok Befektetési politikája 6 6. A Befektetési jegyek 9 7. A Befektetési jegyek vásárlására jogosultak 9 8. A Befektetési jegyek előállítása, sorszámozása, kódja 9 9. Folyamatos forgalmazás Értékpapírszámla-vezetés A befektetők tájékoztatása A Befektetési jegyekhez fűződő jogok 11 II. Kockázati tényezők 12 III. Tájékoztató adatok Az Alapkezelő Az Alapkezelő főbb adatai: Az Alapkezelő tevékenységi köre, feladatai Az Alapkezelő felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Az Alapkezelő tulajdonosai Az Alapkezelő szervezeti felépítése Az Alapkezelő tanácsadója Az Alapkezelő könyvvizsgálója, könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatai Az Alapkezelő üzleti tevékenysége, piaci helyzetének bemutatása Az Alapkezelő hirdetményeinek közzétételi helyei A Letétkezelő A Letétkezelő főbb adatai A Letétkezelő tevékenységi köre, feladatai A Letétkezelő tulajdonosai, munkaszervezete A Letétkezelő könyvvizsgálója, könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatai Az Alapok könyvvizsgálója A Könyvvizsgáló neve és székhelye A Könyvvizsgáló feladata A Forgalmazók, forgalmazási helyek A Forgalmazók tevékenységi köre, feladatai Ügynökök A Vezető Forgalmazó ügynöke 21 IV. Összevont Kezelési Szabályzat Az Alapok jellemzői Az Alapok neve, határozatai Az Alapok típusa, fajtája Az Alapok saját tőkéjének meghatározása Az Alapok futamideje A Befektetési jegyek A Befektetési jegyek típusa, névértéke, darabszáma, forgalomképessége A Befektetési jegyek előállítása és átruházásának módja 23 2

3 2.3. A Befektetési jegyek sorszámozása és kódja A Befektetési jegyekhez fűződő jogok A Befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala során vásárlására jogosultak A forgalmazás részletes szabályai Folyamatos forgalmazás, a Befektetési jegyek forgalmazási árfolyama, az eladási-, és a visszavásárlási ár számítási módszere Forgalmazási jutalékok, ügyfelet terhelő egyéb költségek Forgalmazási limitek A Befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése A visszaváltási igények teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök és hitelkeret A Befektetési jegyek kibocsátása által megszerzett tőke felhasználásának célja, a befektetési politika A tőke felhasználásának célja Az Alapok befektetési politikája Az Alapok befektetési politikájának különös kockázatai A tőkenövekmény és a hozam megállapításának és kifizetésének részletes szabályai, az Alapok tőkenövekményének újrabefektetésére vonatkozó szabályok Az Alapot terhelő díjak és költségek tételes felsorolása Az Alapok létrehozásával kapcsolatos költségek Az Alapok működésével kapcsolatos költségek A nettó eszközérték számításának szabályai A piaci érték megállapításának szabályai A portfólió-elemek értékelésének szabályai A nettó eszközérték közzététele A befektető tulajdonában lévő befektetési eszközök kölcsönzésének, az eszközök terhelhetőségének szabályai A befektetők tájékoztatása Az Alapok kezelésének átadása Az Alapok megszűnése, beolvadása, átalakítása Az Alapok átalakulása, határozott futamidejűvé való átalakítása Pozitív saját tőkéjű alap megszüntetése Negatív saját tőkéjű alap megszüntetése Alapkezelő megszűnése A Kezelési Szabályzat módosítása 50 V. További ING befektetési alap kibocsátások felsorolása, még forgalomban lévő más ING befektetési alap értékpapírok adatai 51 VI. Háttér szabályok 52 VII. Adózás Társasági adó, osztalékadó Személyi jövedelemadó Külföldiek adózása 52 VIII. Jogviták rendezése melléklet melléklet melléklet melléklet 60 3

4 ÖSSZEFOGLALÓ OLDAL Az ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B) (a továbbiakban: Alapkezelő) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az ING Kötvény Befektetési Alapról szóló 2008 január 9-én kelt E-III/ /2008. számú engedélye,, az ING Pénzpiaci Befektetési Alapról szóló január 9-én kelt E-III/ /2008. számú engedélye, az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alapról szóló január 9-én kelt E-III/ /2008. számú engedélye, és az ING Globális Részvény Befektetési Alapról szóló január 9-én kelt E-III/ /2008. számú engedélye alapján, valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tőkepiaci törvény) rendelkezései alapján, elkészítette Összevont Tájékoztatóját és ennek részeként Összevont Kezelési Szabályzatát az Alapkezelő által kezelt nyilvános kibocsátás útján forgalomba hozott, határozatlan futamidejű befektetési alapokról (továbbiakban együtt: Alapok), melyek névre szóló, visszaváltható, egyenként 1,- forint névértékű, dematerializált befektetési jegyeket (a továbbiakban: Befektetési jegy) bocsátanak ki. Kibocsátásról szóló vezérigazgatói határozat Nyilvántartásba vételről szóló Felügyeleti határozat Nyilvántartásba vételi szám ING Pénzpiaci ING Kötvény ING Indexkövető ING Globális Részvény Részvény 1./2002. (VI.1.) 2/2003. (IX.25.) 3/2003. (IX.25) 2/1999. (X.1.) III/ /2002. (2002.XI.13) III/ /2004 (2004. III.23.) III/ /2004 (2004.III.23.) /99. (1999. XII.7) Az Alapkezelő feladata az Alapok befektetési portfólióinak kialakítása, kezelése illetve az Alapokba történő befektetések lebonyolítása. Az Alapkezelő alapkezelői tevékenység végzésére az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet október 21. napján kelt, /1999. számú engedélye, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete október 14. napján kelt III/ /2003. számú engedélye alapján jogosult. Az Alapok által igénybevett letétkezelő az ING Bank Zrt. (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B.) (továbbiakban: Letétkezelő). A Letétkezelő a letétkezelésre az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 967/1997./F., /1998., és 41024/1998. számú engedélye alapján jogosult. Az Alapok által igénybevett vezető forgalmazó az ING Bank Zrt. (a továbbiakban: Vezető Forgalmazó). A Vezető Forgalmazó az értékpapírok forgalmazására a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének június 20. napján kelt I-1120/2002. számú határozata alapján jogosult. Az Alapok könyvvizsgálója az Ernst & Young Kft. valamint az az N és N Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft (a továbbiakban: Könyvvizsgáló). Az Alapok kijelölt könyvvizsgálói rendelkeznek a Tőkepiaci törvény által előírt pénzintézeti szakértelemmel és felelősségbiztosítással, valamint a Könyvvizsgáló megfelel a Tőkepiaci törvény összeférhetetlenségi szabályainak. Az Alapkezelő az ING Globális Részvény Befektetési Alap külföldi értékpapírokra vonatkozó befektetési döntéseinek kialakításához a nemzetközi vagyonkezelési piacon jártassággal rendelkező ING Asset Management B.V.-t tanácsadóként igénybe veszi. 4

5 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálja, és azokért felelősséget nem vállal. JELEN TÁJÉKOZTATÓVAL ÉRINTETT ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁS A MAGYAR JOG SZERINTI NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS, ÉS KIZÁRÓLAG MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE VONATKOZIK. JELEN TÁJÉKOZTATÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYILVÁNOS AJÁNLAT- TÉTELRE KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍR FELÜGYELETI HATÓSÁG ENGEDÉLYÉT NEM KÉRTÉK MEG, ÍGY A KIBOCSÁTÁS SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETVE NEM MINŐSÍTHETŐ KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁSNAK Az összefoglaló a Tájékoztató bevezető része; és elengedhetetlen, hogy a leendő befektetők alaposan megvizsgálják a Tájékoztatóban foglalt adatokat, különös tekintettel a Kockázati tényezők című fejezetben foglaltakra. Befektetési döntésük meghozatala során a befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. Az egyes befektetési alapokra jellemző legfontosabb egyedi kockázatokat a Tájékoztató sorolja fel A leendő befektetők a jelen Tájékoztató tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási, vagy számviteli tanácsként. Az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó felhívja a figyelmet arra, hogy ha a Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy az EU tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a tájékoztató fordításának költségeit. Az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó kijelentik, hogy a Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, és egyetemleges felelősséget vállalnak az értékpapír tulajdonosának a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért. 5

6 I. A forgalomba hozatal főbb adatai Jelen Összevont Tájékoztatót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az ING Kötvény Befektetési Alapról szóló 2008 január 9-én kelt E-III/ /2008. számú határoztával, az ING Pénzpiaci Befektetési Alapról szóló január 9-én kelt E-III/ /2008. számú határoztával, az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alapról szóló január 9-én kelt E-III/ /2008. számú határoztával, és az ING Globális Részvény Befektetési Alapról szóló január 9- én kelt E-III/ /2008. számú határoztával hagyta jóvá. 1. Az Alapok általános adatai Az Alapok kibocsátásáról szóló Alapkezelői határozatok, az Alapok nyilvántartásba vételéről szóló Felügyeleti határozatok adatai: Kibocsátásról szóló vezérigazgatói határozat Nyilvántartásba vételről szóló Felügyeleti határozat Nyilvántartásba vételi szám ING Pénzpiaci ING Kötvény ING Indexkövető ING Globális Részvény Részvény 1./2002. (VI.1.) 2/2003. (IX.25.) 3/2003. (IX.25) 2/1999. (X.1.) III/ /2002. (2002.XI.13) III/ /2004 (2004. III.23.) III/ /2004 (2004.III.23.) /99. (1999. XII.7) Az Alapok típusa, fajtája, jellemzői Az Alapok névre szóló befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alapok. 3. Az Alapok futamideje Az Alapok határozatlan futamidejűek. 4. Az Alapok saját tőkéjének meghatározása Az Alapok működése során a saját tőke az összesített nettó eszközértékkel azonos. 5. Az Alapok Befektetési politikája ING Kötvény Befektetési Alap Az alap célja, hogy közép-, illetve hosszú távon versenyképes kötvénypiaci megtérülést biztosítson, elsősorban forintban denominált közép- és hosszú lejáratú kötvény-befektetéseken keresztül. Ennek érdekében az alap tőkéjének túlnyomó részét közepes, illetve magas kamatkockázatú, forintban denominált államkötvényekbe fekteti; figyelembe véve a jogszabályi előírásokat és a befektetési korlátokat. Az alap referencia indexe a MAX Composite CA-IB Értékpapír Rt. Profitvadász Magyar Állampapír Index (MAXC). 6

7 Az Alapkezelő az alap eszközeit forintban és kisebb mértékben euróban denominált fix és változó kamatozású kötvényekbe és egyéb kötvényszerű tőkepiaci eszközökbe, illetve pénzpiaci eszközökbe fektetheti azzal a céllal, hogy közép-, illetve hosszú távon versenyképes hozamot nyújtson. Figyelembe véve, hogy a fent említett eszközök kamatláb-érzékenysége közepes, illetve magas lehet, a piaci kamatláb ingadozása erőteljesen befolyásolja árfolyamuk alakulását. Az Alapkezelő elsődleges célja a hozam közép-, illetve hosszú távú maximalizálása, ezért az alap rövid távú árfolyam-ingadozása magas lehet. Az alap túlnyomórészt forint eszközöket tartalmazhat, tehát a különböző devizaárfolyamokból származó árfolyamkockázat csak korlátozott mértékben terheli az alapot. Az Alapkezelő rendkívüli figyelmet fordít arra, hogy csak a legbiztonságosabb eszközökbe fektesse az alap pénzeszközeit, és ezzel minimális szintre csökkentse a vissza nem fizetési kockázatot. Ez magyarázza az alapban a magyar állampapír-befektetések magas arányát, mivel a magyar befektetők számára a magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a legbiztonságosabb, mind a tőke visszafizetését, mind pedig a kamatok kifizetését illetően. Az egyéb kibocsátók megítélése, illetve portfolióba kerülése eseti kockázat-elbírálás alapján történik, mivel a hazai kibocsátók adóssága jellemzően nincs minősítve. Az alap folyamatos forgalmazása áprilisában indult, az alapban szeptember végén 1,26 milliárd Ft tőke volt. ING Pénzpiaci Befektetési Alap Az alap célja, hogy folyamatosan versenyképes pénzpiaci megtérülést biztosítson magas likviditású, forint alapú rövid lejáratú befektetéseken keresztül. Ennek érdekében az alap tőkéjét alacsony kamatkockázatú, forintban denominált pénzpiaci eszközökbe fekteti, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat és a befektetési korlátokat. Az alap referencia indexe a CA-IB Értékpapír Rt. Profitvadász Rövid Lejáratú Magyar Állampapír Index (RMAX). Az Alapkezelő az alap eszközeit az egy évnél rövidebb hátralévő átlagos futamidejű (a változó kamatozású kötvények is ilyennek tekintettek), forintban denominált pénzpiaci eszközökön kívül kizárólag az egyéves futamidőt meghaladó, de ahhoz legközelebb eső két fix kamatozású magyar államkötvénybe fektetheti azzal a céllal, hogy egy viszonylag alacsony kockázatú pénzpiaci hozamot érjen el. A pénzpiaci eszközök nemzetközi értelmezés szerint az éven belül lejáró, illetve változó kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a rövidtávra lekötött, illetve nem lekötött banki betétek. Ezen eszközök kamatláb-érzékenysége alacsony, azaz a piaci kamatláb ingadozása kevésbé befolyásolja árfolyamuk alakulását. Az Alapkezelő pénzpiaci eszközök választásával stabil piaci hozamot kíván nyújtani a befektetőknek, aminek ingadozása mind pozitív, mind pedig negatív irányba alacsony. Az alap kizárólag forint eszközöket tartalmazhat, tehát a különböző devizaárfolyamokból származó árfolyamkockázat nem terheli az alapot. Az Alapkezelő rendkívüli figyelmet fordít arra, hogy csak a legbiztonságosabb eszközökbe fektesse az alap pénzeszközeit, és ezzel minimális szintre csökkentse a vissza nem fizetési kockázatot. Ez magyarázza az alapban a magyar állampapír-befektetések magas arányát, mivel a magyar befektetők számára a magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a legbiztonságosabb, mind a tőke visszafizetését, mind pedig a kamatok kifizetését illetően. Az egyéb kibocsátók megítélése, illetve portfolióba kerülése a kockázat eseti elbírálása alapján történik, mivel a hazai kibocsátók adóssága jellemzően nincs minősítve. Az alap mérete szeptember végén 5,58 milliárd forint volt. ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap Az alap célja, hogy egy a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követő BUX index összetételét megközelítő részvényportfolió kialakításával hosszú távú tőkenövekedést érjen el. A Budapesti Értéktőzsde által publikált BUX indexben a magyar tőzsde legjelentősebb társaságai kapnak helyet. Az indexben szereplő vállalatok súlya bizonyos korrekciós tényezőktől eltekintve arányos azok tőzsdei kapitalizációjával. Jelenleg az index 13 részvényből áll. 7

8 Mivel a BUX index összetételének reprodukálása a cél, az alap törekszik arra, hogy portfoliójának közel 100 %-a a BUX indexet alkotó magyar blue chip részvényekből álljon. Ezen kívül az alap eszközeinek maximum 5 %-át rövid lejáratú állampapírban, illetve diszkont kincstárjegyben tarthatja. A BUX index összetételét október 11-én az alábbi táblázat mutatja: Részvény Indexsúly (%) Részvény Indexsúly (%) OTP 33,33% TVK 0,29% MOL 30,87% Pannonplast 0,64% Richter 15,40% ÉMÁSZ 0,41% Magyar Telekom 11,62% Synergon 0,35% FHB 2,41% Raba 0,54% EGIS 1,97% Állami Nyomda 0,30% Fotex 1,05% Econet 0,14% Danubius Hotel 0,62% Phylaxia 0,06% A Budapest Értéktőzsde az index kosarát évente két alkalommal felülvizsgálja, és ha szükséges, megváltoztatja. Az új összetételű kosár életbelépésének időpontja október 1. illetve április 1., vagy az ezeket követő első kereskedési nap. Az egyes vállalatok részvényeinek az indexbe be-, illetve onnan kikerülésének szempontjai között szerepel: a vállalat részvényeinek összértéke, illetve azok részesedése az összes részvény értékéhez viszonyítva, a kötések gyakorisága és árfolyamértéke, illetve azok részesedése az összes tőzsdei kötés gyakoriságához és értékéhez viszonyítva. Az alap folyamatos forgalmazása áprilisában indult, az alapban szeptember végén 26,3 milliárd Ft tőke volt. ING Globális Részvény Befektetési Alap Az alap célja, hogy egy országonként és iparáganként nagymértékben diverzifikált nemzetközi részvényportfoliót hozzon létre, amelynek segítségével hosszú távon az alap referenciahozamánál magasabb hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap referenciahozama 80 %-ban a Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Indexből, 20 %-ban pedig a rövid állampapírok teljesítményét mérő RMAX Indexből áll. Az Alapkezelő az alap eszközeinek beszerzéskor a portfolió piaci értékén számított legalább 75 %-át, de legfeljebb 85 %-át a világ országaiban székhellyel rendelkező vállalkozások által kibocsátott, tőzsdén forgalmazott részvényekbe kívánja fektetni. Az alap %-át kitevő eszközöket az Alapkezelő likviditási célokból készpénzben, látra szóló betétben, legfeljebb három hónapra lekötött betétben vagy jegybankképes értékpapírokban tartja. 8

9 A nemzetközi részvény modellportfólió országonkénti megoszlása szeptember 28-án A nemzetközi részvény modellportfólió iparági megoszlása szeptember 28-án Ország Megoszlás Iparág Megoszlás USA 27,21% Pénzügyi 35,53% Egyesült Királyság 18,95% Telekommunikációs szolg. 12,86% Olaszország 8,56% Energia 11,12% Ausztrália 8,71% Közmű szolgáltatások 11,64% Franciaország 4,77% Alapvető fogyasztási javak 9,98% Kanada 4,16% Diszkrecionális fogyasztási javak 6,2% Taiwan 2,91% Egészségügy 5,27% Belgium 2,37% Ásványi és feldolgozott anyagok 3,89% Egyéb 22,35% Ipari vállalatok 1,56% Információtechnológia 1,95% Az alap mérete szeptember végén: 33,2 milliárd Ft tőke volt. Az Alapok részletes befektetési politikáját a jelen Tájékoztató részét képező Kezelési Szabályzat tartalmazza. 6. A Befektetési jegyek Az Alapkezelő az egyes Alapok nevében a befektetők számára névre szóló, dematerializált, visszaváltható, egyenként 1,- Ft névértékű befektetési jegyet hoz forgalomba. Az Alapok tőkenövekményük terhére nem fizetnek hozamot. Az Alapok a befektetései hozamát (kamat, árfolyamnyereség, stb.) folyamatosan újra befektetik. Ennek eredményeképpen a befektetők a befektetések hozamához kizárólag a Befektetési jegyek visszaváltásakor, illetve az Alapok megszűnésekor juthatnak hozzá. 7. A Befektetési jegyek vásárlására jogosultak A Befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatal során történő vásárlására bármely devizabelföldi illetve devizakülföldi személy jogosult (a továbbiakban: befektetők). Tekintettel arra, hogy a Befektetési jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, a Befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala során történő vásárlásának feltétele, hogy a befektető a dematerializált Befektetési jegyek nyilvántartására az adott forgalmazónál vezetett értékpapírszámlával rendelkezzen. 8. A Befektetési jegyek előállítása, sorszámozása, kódja A Befektetési jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra. A Befektetési jegyek sorozatszáma: A; sorszám nem alkalmazandó. A Befektetési jegyek ISIN száma: ING Kötvény Befektetési Alap: HU ING Pénzpiaci Befektetési Alap: HU ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap: HU ING Globális Részvény Befektetési Alap: HU

10 9. Folyamatos forgalmazás Az Alapkezelő a Befektetési jegyek értékesítésével, visszaváltásával és más befektetési alapba történő átváltásával (együttesen: forgalmazás) a forgalmazókat bízza meg. Az ING Befektetési Alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását az ING Bank Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B, cégjegyzékszáma: ) mint vezető forgalmazó (a továbbiakban Vezető Forgalmazó ) továbbá a Citibank Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: , Fővárosí Bíróság mint Cégbíróság) az Erste Bank Befektetési Zrt (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u , cégjegyzékszám: ), valamint a Raiffeisen Bank Zrt (székhely 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: Cg ) (a továbbiakban egyenként Független Forgalmazó együtt: Független Forgalmazók ) végzik (a Vezető Forgalmazó és a Független Forgalmazók továbbiakban egyenként Forgalmazó, együttesen: Forgalmazók ). A forgalmazási helyek felsorolását a tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. A Forgalmazók a forgalmazás rendjét a jelen Tájékoztató valamint Kezelési Szabályzat keretein belül saját maguk határozzák meg, a forgalmazási rend, valamint az egyes Forgalmazó által érvényesített forgalmazási jutalék és esetleges kapcsolódó szolgáltatások díja eltérő lehet, és időről időre változhat, és a befektető kötelessége ezekről az érintett Forgalmazónál tájékozódni. A Forgalmazók a Befektetési jegyek értékesítésére ügynököt vehetnek igénybe, amelynek tevékenységéért úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. A Vezető Forgalmazó ügynökként az ING Biztosító Zrt.-t (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B, cégjegyzékszáma: , a továbbiakban: Teljes-jogú-Ügynök) veszi igénybe. Az Erste Bank Befektetési Zrt. ügynökként az Erste Bank Hungary Nyrt-t (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u , cégjegyzékszám: ) veszi igénybe. Az értékesítés, visszaváltás és átváltás általános szabályai (különösen a forgalmazási jutalékok és egyéb költségek illetve a forgalmazási limitek), valamint a nettó eszközérték számítás szabályai a Kezelési Szabályzatban kerülnek részletesen szabályozásra. 10. Értékpapírszámla-vezetés A befektetők a folyamatos forgalmazáskor a vételi szerződés megkötésével egyidejűleg értékpapírszámla vezetési szerződést kötelesek kötni az adott Forgalmazóval, tekintettel arra, hogy a Forgalmazók a Befektetési jegyeket az általuk kezelt értékpapírszámlán írják jóvá. A visszaváltási és átváltási szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a befektető a visszaváltandó illetve átváltandó Befektetési jegyeket az adott Forgalmazó által vezetett értékpapírszámlára helyezze. A Forgalmazók által az Alapok tekintetében végzett értékpapírszámla vezetéssel kapcsolatos szolgáltatások befektetőt érintő díjtételeit amennyiben arról a Tájékoztató másképpen nem rendelkezik az adott Forgalmazó tekintetében a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája tartalmazza. 11. A befektetők tájékoztatása Lásd részletesen a Kezelési Szabályzatban. 10

11 12. A Befektetési jegyekhez fűződő jogok A Befektetési jegyek minden tulajdonosa jogosult arra, hogy a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint visszaváltsa a Befektetési jegyeket, vagy azok egy részét; az Alapok megszűnése esetén az Alapok felszámolását, végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen; havi portfólió jelentést, auditálatlan féléves és auditált éves jelentést kérjen az Alapkezelőtől az Alapok teljesítményéről és működéséről. A jelentések a Befektetési jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak honlapon, továbbá az Alapkezelő, a Forgalmazók és a Letétkezelő irodáiban; a Tőkepiaci törvényben meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatást kapjon; az Alapkezelőtől az Alapok Összevont Tájékoztatóját illetve Rövidített Tájékoztatóját átvegye; az Alapkezelőtől a jelen Kezelési Szabályzat illetve az Alapkezelő Üzletszabályzatának mindenkor hatályos példányát átvegye; a Tőkepiaci törvényben meghatározott egyéb jogait érvényesítse. Az Alapok működésére vonatkozó részletes szabályokat a Kezelési Szabályzat tartalmazza. 11

12 II. Kockázati tényezők A Befektetési jegybe történő befektetéshez kapcsolódó kockázatokat a befektetőknek saját maguknak kell felmérniük. Az Alapokba való befektetés során a befektetőknek az alábbi kockázatokkal kell számolniuk: Politikai kockázat - Az egyes alapok befektetési politikájának értelmében az alapok eszközeinek túlnyomó része az ING Globális Részvényalap kivételével Magyarországon, Magyarország hivatalos fizetőeszközében, magyar forintban kerülnek befektetésre. Ebből fakadóan a befektetések eredménye elsősorban Magyarország politikai kockázatának van kitéve. Magyarország, mint OECD ország politikai rendszere stabil, jellemzően demokratikus berendezkedésű. Magyarország közelgő Európai Monetáris Uniós csatlakozása a középtávon várható politikai kockázatot az Európai Unió politikai kockázata felé tolja el. Az ING Pénzpiaci- és Kötvényalap esetében a szóba jöhető befektetések köre tartalmazhat külföldi (OECD) kibocsátók által kibocsátott magyar forintban denominált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, kiszélesítve és egyben diverzifikálva ezzel a politikai kockázat kategóriáját. Az ING Globális Részvényalap befektetési politikájának gerincét adó OECD országok politikai rendszere stabil, jellemzően demokratikus berendezésű. Ugyanakkor a szóba jöhető országok köre igen széles, ami megnöveli annak lehetőségét, hogy az egyes célterületeken olyan politikai instabilitást okozó tényezők lépjenek fel, amelyek ronthatják az oda történő befektetések eredményességét. Makrogazdasági kockázat - Magyarország makrogazdasági helyzetében bekövetkező esetleges kedvezőtlen változások negatív hatással lehetnek az ország gazdasági helyzetét tükröző tőkepiacra, amely a hazai részvény- illetve kötvényárfolyamok csökkenését, a pénzpiaci kamatszint változását vonhatja maga után. Az ING Pénzpiaci- és Kötvényalap az OECD kibocsátók hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjain keresztül ezek az alapok elvileg más OECD országok makrogazdasági kockázatát is felvállalhatják. Az ING Globális Részvényalap esetében az egyes országok makrogazdasági helyzetében bekövetkező esetleges kedvezőtlen változások negatív hatással lehetnek az ország gazdasági helyzetét jellemző tőkepiacra, amely ott a részvény- illetve kötvényárfolyamok csökkenését vonhatja maga után. Inflációs kockázat - A magyar gazdaságban az elmúlt évek során végbement jelentős inflációcsökkenés az egyszámjegyűvé válással erőteljesen lelassult, így az átmeneti szezonális hatások igen gyakran jelentős ingadozásokat okoznak az inflációs indexben. Az infláció esetleges felpörgésével együtt járó kamatemelések negatívan befolyásolhatják a részvénypiacok megítélését, például azáltal, hogy a nemzetközi inflációs tendenciák az elmúlt évek mélypontja után növekedésbe fordultak. Piaci kamatszint - Az eszközök értékeléséhez használt irányadó piaci kamatszint megváltozása jelentősen megváltoztathatja a fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékét, továbbá a részvények értékeléséhez használt irányadó piaci kamatszint változása révén jelentősen befolyásolhatja a részvénypiacok állapotát. Az elkövetkező évek során Magyarországon a kamatszint lassú csökkenése várható, ami kedvezően befolyásolhatja az ING Kötvény és Pénzpiaci alap teljesítményét, míg a világ legjelentősebb gazdasági centrumaiban a kamatszint lassú emelkedésére vagy stagnálására lehet számítani. Részvényárfolyam kockázat - A részvényalapok esetében Alapkezelő fundamentális alapon választja ki a portfolió elemeit, de a piacok átmenetileg a jó mutatókkal jellemezhető vállalatok részvényeit is kedvezőtlenül értékelhetik, és jelentős áringadozások léphetnek fel az egyes papírok esetében. 12

13 Társaságok kockázata - A hazai- illetve a külföldi részvénybefektetések esetében az egyes vállalatok kombinációjából kialakított portfolió egyedi elemeinek kockázata az iparági, földrajzi kitettség következtében jelentős lehet, ami elsődlegesen az adott vállalatra jellemző gazdálkodási környezet változásaiból fakad. A nemzetközi tőzsdei hangulat begyűrűzése - A magyar részvénypiaci tendenciák meghatározó eleme a nemzetközi tőzsdéken uralkodó befektetői hangulat. Ennek hatása időnként erőteljesebb lehet az egyes részvények árfolyamára, mint az a részvények fundamentumaiból következne. Eszközök likviditása - A részvényalapok esetében az Alapkezelő igyekszik a legjelentősebb vállalatok részvényeibe történő befektetéseket kiválasztani. Előfordulhatnak azonban olyan szituációk, amikor az éppen értékesíteni kívánt eszközök nem megfelelő hatékonysággal likvidálhatóak. Ebből fakadóan az alapok likviditási kockázattal szembesülnek. Devizaárfolyam-kockázat - Az ING Kötvényalap eszközeit korlátozott mértékben euróban denominált eszközökben is elhelyezheti. A forint euróban kifejezett árfolyamának ingadozása ezért kockázatot jelenthet ezen alap tekintetében. Az ING Globális Részvényalap befektetési politikájában a kockázat minél tökéletesebb megosztása érdekében nem törekszik a devizaárfolyamok változékonyságának kivédésére, ami a befektetések forintban mért hozamát a forint devizakosarának összetétele következtében jelentősen befolyásolhatja. Külföldi tanácsadó igénybevétele - Az ING Globális Részvényalap esetében az Alapkezelő által igénybe vett külföldi tanácsadó bár szorosan kapcsolódik az ING Csoporthoz alkalmazásakor a földrajzi távolság, az eltérő elszámolási metódusok, valamint az eltérő befektetői megítélés okozhat a magyar tőkepiaci szokványoktól eltérő szituációkat. Adópolitikai kockázat - Jelenleg a hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamatbevételei, illetve árfolyamnyeresége adómentes, a hazai tőzsdei részvényeken elért árfolyamnyereség is adómentes, míg az osztalékadó mértéke 20 %. Az ING Globális Részvényalap ki van téve az adószabályok egyes külföldi országokban történő esetleges megváltozásának. A jogszabályi környezet kedvezőtlen változása hátrányos helyzetbe hozhatja a befektetőket. Az árfolyam nem ismeretéből adódó kockázat - Az Alapok nettó eszközérték számítási módszere a befektetők számára nem teszi lehetővé, hogy a pontos nettó eszközérték alapján döntsenek befektetésükről (csak másnap kerül meghatározásra a nettó eszközérték). Így előfordulhat, hogy az előző napi piaci helyzethez képest, amelyre esetleg a befektetők a befektetési döntésüket alapozták, a piaci tendenciák jelentősen megváltoznak, amely lényegesen eltérő befektetési-jegyárfolyamot is eredményezhet. Befektetési jegy forgalmazásának felfüggesztése - Az Alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását az Alapkezelő kizárólag külső ok miatt, a befektetők érdekében az alábbi rendkívüli esetekben függesztheti fel: (a) az alap nettó eszközértéke nem állapítható meg; (b) a forgalmazás technikai feltételei nem adottak. A Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb 10 napra felfüggesztheti a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, ha az Alapkezelő nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, vagy ha azt a befektetők érdekeinek védelme egyébként szükségessé teszi. Ebben az esetben a nyílt végű befektetési jegyeket jellemző likviditási feltételek nem teljesülnek, a befektetők átmenetileg nem juthatnak pénzükhöz. Az Alapok esetleges határozott futamidejűvé való átalakítása - Bár az Alapkezelő törekszik arra, hogy a hatékony portfolió kialakításához szükséges tőke folyamatosan rendelkezésre álljon, abban az esetben, ha ez a feltétel tartósan nem áll fenn, dönthet a befektetők érdekében az alap határozott futamidejűvé alakításáról vagy megszüntetéséről. Eltérő forgalmazási feltételek és költségek: A forgalmazás feltételeit a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat keretein belül az egyes Forgalmazók határozzák meg, és azok a Forgalmazó döntése szerint időről, időre változhatnak. 13

14 Az egyes Alapok esetében jelentkező kockázatok: ING ING Kötvény Pénzpiaci ING Globális Részvény ING Indexkövető Részvény Politikai kockázat * * * * Makrogazdasági kockázat * * * * Inflációs kockázat * * * * Piaci kamatszint * * * * Részvényárfolyam-kockázat * * Társaságok kockázata * * Nemzetközi tőzsdei hangulat * begyűrűzése Eszközök likviditása * * Devizaárfolyam-kockázat * * Külföldi tanácsadó * Adópolitikai kockázat * * * * Árfolyam nem ismerete * * * * Forgalmazás felfüggesztése * * * * Határozott futamidejű alap * * * * Forgalmazás * * * * 14

15 III. Tájékoztató adatok 1. Az Alapkezelő 1.1. Az Alapkezelő főbb adatai: Neve: ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. Székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B. Alapítás időpontja: augusztus 26. A működés időtartama: határozatlan idejű Alaptőkéje: Ft. Üzleti éve: A társaság első éve a társaság megalakulásától december 31-ig tart től a társaság üzleti éve azonos a naptári évvel. Tevékenységi kör: fő tevékenység a TEÁOR 2003 alapján: értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés A Társaság március 26-i közgyűlésén tevékenységi köréhez felvette a Tőkepiaci törvény alapján a befektetési alapkezelők által végezhető valamennyi tevékenységet. A cégbejegyzés száma: Cg Cégbejegyzés helye: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégbejegyzés ideje: október 5. Alkalmazottak száma: 18 fő Az Alapkezelő az ING Investment Management Magyarországi Vagyonkezelő Rt. beolvadására tekintettel, szeptember 9-től annak általános jogutódja Az Alapkezelő tevékenységi köre, feladatai Az Alapkezelő: a) kezeli az Alapokat azzal a céllal, hogy elérje az Alapok befektetési célját; b) megvalósítja az Alapok befektetési politikáját; c) kereskedik az Alapok befektetéseivel és befekteti az Alapok pénzeszközeit; d) rendelkezéseket és utasításokat ad az Alapok pénzeszközeivel és befektetéseivel kapcsolatban; e) olyan kereskedési stratégiát valósít meg, amely összhangban van az Alapok befektetési célkitűzéseivel és politikájával; f) mérlegeli, hogy gyakorolja-e - és milyen módon és mértékben - az adott befektetésekhez kapcsolódó jogokat; g) megállapodásokat köt és végrehajtja azokat, ahogy szükségesnek, tanácsosnak vagy az Alapok célkitűzései megvalósítása szempontjából indokoltnak tartja; h) elkészíti és kiadja a jogszabályok által megkívánt Összevont Tájékoztatót, Rövidített Tájékoztatót és Kezelési Szabályzatot; i) elkészíti és kiadja a jogszabályok és a Kezelési Szabályzat által megkívánt valamennyi beszámolót, az Alapok havi portfólió jelentését, féléves és éves jelentését; j) intézi az Alapok általános adminisztrációját; k) az Alapok részére Letétkezelőt, Forgalmazókat és Könyvvizsgálót bíz meg, amelyekkel megköti a szükséges megállapodásokat, továbbá fenntartja velük a szükséges kapcsolatokat; l) gondoskodik az Alapok megfelelő működéséről, beleértve a szükséges díjak és költségek kifizetését az Alapok nevében; m) a Tőkepiaci törvénynek és a Kezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli az Alapok számláit; n) fenntartja a Felügyelettel a szükséges kapcsolatokat. 15

16 Az Alapkezelő tevékenységét az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet által október 21-én kiadott /1999. számú engedély illetve a Felügyelet által október 14-én kiadott III/ /2003. számú engedély alapján végzi Az Alapkezelő felelőssége Az Alapkezelő a tőle elvárható gondossággal köteles feladatait ellátni. Egyéb tekintetben lásd az Alapkezelő Üzletszabályzatában foglaltakat Összeférhetetlenségi szabályok Az Alapkezelő vezető tisztségviselője, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban részt vevő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem alkalmazottja a letétkezelőnek, a befektetési döntések végrehajtásában közreműködő szolgáltatónak, valamint az Alapkezelő ügyfelének. Az Alapkezelő egymástól elkülönítetten több alapot illetve portfóliót is kezelhet. Az Alapkezelő a befektetési alapok és az ügyfelek vagyonát a saját vagyonától elkülönítetten kezeli és tartja nyilván Az Alapkezelő tulajdonosai január 12-től az Alapkezelő 99,95%-os tulajdonosa az ING Investment Management Europe B.V és 0,05%-os tulajdonosa a Nationale-Nederlanden Interfinance B.V Az Alapkezelő szervezeti felépítése Az Alapkezelő legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. Az Alapkezelőnél négytagú Igazgatóság működik. Az Alapkezelő Igazgatóságának tagjai: Benczédi Balázs: 1971-ben született ben közgazdász diplomát szerzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, 1998-ban ACI diplomát szerzett től pénzügyi vezető a Genius Kft-nél, 1992-től treasury back office munkatárs a Credit Lyonnais Hungária Rt-nél, 1994-től a Westdeutsche Landesbank Rt-nél treasury back office vezető, majd senior kötvény- és pénzpiaci üzletkötő ben csatlakozott az ING csoporthoz, ahol először vezető értékpapír kereskedő, majd treasury vezető munkakört tölt be, igazgató pozícióban és 2001-től a bank igazgatóságának tagja től az ING kelet európai kereskedését igazgatja. A 2006 július és 2007 március között kis kitérőt tesz a Raiffeisen Banknál ahol a befektetési banki terület kiépítését és működtetésért felel március 1-től az az ING Alapkezelő vezérigazgatója Palástiné Szabó Krisztina: 1969-ben született. A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát 1991-ben. 7 évig a Coopers&Lybrand Kft-nél (majd PriceWaterhouse- Coopers), a könyvvizsgáló csoport munkatársaként dolgozott novemberétől az ING Investment Management Magyarországi Vagyonkezelő Rt. belső ellenőre, az egyesülést követően 2003 szeptemberétől az Alapkezelő kontrolling vezetője. Csörgits Andrea 1974-ben született. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási karán, Pénzügy szakon szerzett diplomát 1997-ben. 5 évig a ING Nationale-Nederlanden Biztosító Rt.-nél pénzügyi munkatársként majd befektetési kontrollerként dolgozott márciusától az Alapkezelő portfolió menedzsere, márciusától üzletfejlesztési igazgatója. 16

17 Pájer Tamás 1972-ben született. A Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi karán szerzett diplomát 1996-ban ban kezdte szakmai pályafutását az ABN-Amro Hoare Govettnél áprilisától az ING Investment Management Magyarországi Vagyonkezelő Rt., majd a későbbiekben az ING Befektetési Alapkezelő Zrt. kötvénypiaci vagyonkezelője, májusa óta pedig befektetési igazgatója is. Képzettségét tekintve EFFAS, illetve CFA diplomával rendelkezik. A Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Bordás György: 1947-ben született. Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Jogi karán szerzett diplomát től 1987-ig az Állami Biztosítónál dolgozott től a Hungária Biztosító Rt. ügyvezető igazgatója. Ezt követően, 1988-tól az Atlasz Biztosító Rt. vezérigazgatója től a Nationale-Nederlanden Magyarországi Biztosító Rt. elnök-vezérigazgatója. Gerard Hendrik Bergsma: 1956-ban született. Az Amszterdami Egyetem pénzügyi elemző szakán végzett 1987-ben től befektetési igazgató a Nationale Nederlanden N.V-nél, 1990-től az ING Insurance The Hague treasury vezetője, 1993-tól az ING Investment Center Atalanta alelnöke.1996-tól alelnök és pénzügyi igazgató az ING Life Insurance Co. Ltd-nél. Jelenleg az ING Investment Management Europe igazgatóságának tagja. Gregor Smeets: 1969-ben született. Az Amszterdami Egyetem ökonometria szakán szerzett diplomát 1993-ban az ING Financial Services International Magyarországért felelős country manager-e, 2000 és 2003 között az ING Investment Management Regional Management Europe senior portfolio manager-e. Jelenleg az ING Investment Management Europe közép-európai régióért felelős vezérigazgatója Az Alapkezelő tanácsadója Az Alapkezelő az ING Globális Részvény Befektetési Alap külföldi értékpapírokra vonatkozó befektetési döntéseinek kialakításához a nemzetközi vagyonkezelési tevékenysége során szerzett nemzetközi értékpapírpiaci tapasztalata miatt az ING Asset Management B.V.-t alkalmazza tanácsadóként. Az 1977-ben alapított, Hágában működő cég jegyzett tőkéje euro, 100%-os tulajdonosa az ING Investment Management (Europe) B.V. A tanácsadó a Duch Pension holland nyugdíjpénztári portfoliók és más intézményi ügyfelek befektetési eszközeinek vagyonkezelője, e tevékenységét a Securities Board of Netherlands engedélye alapján végzi Az Alapkezelő könyvvizsgálója, könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatai Az Alapkezelő könyvvizsgálója az Ernst & Young Kft., amelynek székhelye 1132 Budapest, Váci út 20. Az Alapkezelő kijelölt könyvvizsgálója Szarvas Hajnalka, kamarai nyilvántartási száma: Az Alapkezelő üzleti tevékenysége, piaci helyzetének bemutatása Az Alapkezelő augusztus 26-án befektetési alapok kezelésére alakult. Az Alapkezelő az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet engedélyét október 21-én kapta meg, befektetési alapok kezelését ettől az időponttól jogosult végezni. Az Alapkezelő pénzügyi adatai a 3. sz. mellékletben találhatók. Az Alapkezelő által a tájékoztató elkészítésének időpontjában az Alapokban kezelt vagyon 67,7 milliárd forint volt. Ezzel az Alapkezelő 2006 évvégi adatok alapján a BAMOSZ összesítésére 17

18 alapozott saját becslése szerint a tájékoztató készítésének az időpontjában az alapkezelési piacon az első 10 szereplő között van, míg a nemzetközi befektetésekből közel 10%-kal részesedik Az Alapkezelő hirdetményeinek közzétételi helyei Az Alapkezelő a Tőkepiaci törvény szerinti hirdetményeit a Magyar Tőkepiac című országos napilap nyomtatott változatában vagy a honlapon teszi közzé. 2. A Letétkezelő 2.1. A Letétkezelő főbb adatai Neve: ING Bank Zrt. Székhelye: 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B. Alapításának időpontja: július 19. A működés időtartama: határozatlan Alaptőkéje: ,- Ft A cégbejegyzés száma: Cg: Cégbejegyzés helye: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégbejegyzés ideje: szeptember 3. Alkalmazottak száma: 229 fő (a Tájékozató elkészítésének időpontjában) Tevékenységi kör: TEÁOR 2003 szerint: Pénzügyi lízing Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység Egyéb monetáris közvetítés Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Üzletviteli tanácsadás 2.2. A Letétkezelő tevékenységi köre, feladatai A Letétkezelő ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Tőkepiaci törvény előír, így az Alapok nevében a Letétkezelő egyebek között: letétbe veszi és őrzi az Alapok portfóliójában lévő értékpapírokat vagy azok tulajdonjogát igazoló összes okmányt; beszed minden olyan összeget, amely az értékpapírokkal kapcsolatban az Alapoknak jár; elvégzi a befektetések lebonyolításával kapcsolatos banki és technikai teendőket; összevont értékpapír-nyilvántartási számlát és pénzszámlát vezet a kezelésében lévő összes értékpapírról és az azok tulajdonjogát igazoló összes okmányról, illetve pénzeszközről; ellenőrzi, hogy az Alapkezelő megfelel-e a jogszabályokban és az alapkezelési szabályzatban foglalt befektetési szabályoknak; biztosítja, hogy az Alapok eszközeit érintő ügyletekből származó, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidőn belül az Alapokhoz kerüljön; a Tőkepiaci törvény és a Kezelési Szabályzat előírásaival összhangban kiszámítja az Alapok összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét; gondoskodik az Alapok összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékének közzétételéről, illetve a befektetők részére történő közléséről; értesíti a Felügyeletet és az Alapkezelőt az alapkezelési szabályzatban foglalt bármilyen eltérésről, valamint az Alapok saját tőkéjének negatívvá válásáról; 18

19 visszautasítja az Alapkezelő által adott olyan megbízásokat, amely ellentétesek a jogszabályokkal, illetve az alapkezelési szabályzattal, és felszólítja az Alapkezelőt a törvényes állapot helyrehozására. Amennyiben a Letétkezelő bármely időben képtelenné válik arra, hogy továbbra is ellássa az Alapok letétkezelését, az Alapkezelő a Felügyelet jóváhagyásával jogosult a Letétkezelő helyett új Letétkezelőt megbízni A Letétkezelő tulajdonosai, munkaszervezete Az ING Bank Zrt. 100%-ban az ING Bank N.V. Amsterdam tulajdonában van. Az Igazgatótanács tagjai: Dr. Salgó István: 1952-ben Budapesten született. Tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte, ahol 1978-ban egyetemi doktorrá avatták és ugyan abban az évben az MTA közgazdaságtudományok kandidátusává választották. Ezt követően a Nemzetközi Bankárképző Intézeten előbb Brókervizsgát, majd Befektetéskezelői vizsgát tett ig egyetemi adjunktus, majd 1985-től 1990-ig az OT Tervgazdasági Intézet osztályvezető helyetteseként foglalkoztatták. Ügyvezető igazgatói pozíciót töltött be előbb a BNP-KH-Dresner Bank Rt.-nél, majd az Indosuez Capital Budapestnél től két évig a MeesPierson EurAmerica Kft. igazgatója. Pályafutását az ING-nél 2002-ben kezdte, mikor az ING Investment Management Magyarországi Vagyonkezelői Rt. elnök- vezérigazgatója lett és 2006 között a Pénzügyminisztériumban helyettes államtitkár tól az ING Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese, 2007 márciusától vezérigazgatója. Diófási Zoltán: 1962-ben, Budapesten született ban kitűnő minősítést szerzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskola vállalkozásgazdálkodási szakán. Ezt követően a Budapesti Közgazdasági Egyetem ipar szakán folytatta tanulmányait, ahol 1987-ben szerzett diplomát és 1993 között az Általános Vállalkozási Bank Rt.-nél főosztályvezetőként vállalati befektetési menedzseri pozíciót töltött be. Ezt követően a WestLB Bank Rt.-nél helyezkedett el, között, mint igazgató a bank hitel- és kockázatkezelésének vezetője volt. Pályafutását az ING Bank Zrt.-nél 2002-ben kezdte, mint a banki kockázatkezelés vezetője között igazgató, 2004-től pedig az ING Bank ügyvezető igazgatója. Turcsányi Andrea: 1973-ban, Egerben született ban közgazdász és közgazdász tanár diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen ben Okleveles Könyvvizsgáló, a Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagjává vált, majd 2005-től a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénzintézeti Tagozatának tagja. Szakmai tapasztalatot elsőként 1996-ban az ING Barings Rt.-nél, mint pénzügyi elemző szerzett. Ezt követően, 1997 és 2000 között az ABN AMRO Bank Rt.-nél előbb a Pénzügyi Folyamatszervezés Osztályvezető, majd az Üzleti Tervezés és Elemzés Főosztályvezetői pozíciót töltötte be től két éven keresztül az ABN AMRO Bank N.V.-nél controlling osztályvezető volt Belgiumban között az ING Bank Zrt.-nél Relationship Support főosztályvezetőként szerzett tapasztalatot, majd 2004-től 2005-ig az ING Regionális Ügyviteli Központ Kft.-nél pénzügyi igazgató, majd 2006-tól az ING Bank Zrt.-nél vette át a pénzügyi igazgatói széket. Kosárszky Gábor: 1969-ben született Budapesten ban a Nemzetközi Bankárképző Intézetben szerzett diplomát, majd tanulmányait a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján folytatta, ahol 2003-ban okleveles közgazdász képesítést szerzett. Szakmai tapasztalatot a Treasury területén többek között a Creditanstalt Bank Rt.-nél, az MHB-Daewoo Bank Rt.-nél a Credit Lyonnais Bank Rt.-nél szerzett tól a Daewoo Bank Rt.-nél vezető üzletkötő, 1997-ben pedig a Rabobank Rt.-nél vezető származékos üzletkötő volt. Pályafutását az ING Bank Zrt.-nél 1999-ben kezdte, mint osztályvezető a Treasury sales munkatársaként től, mint főosztályvezető, a Treasury részleg vezetője lett, 2005-től pedig igazgató. Lorenzo Tassan Bassut: A Holland Antillákhoz tartozó Curacaon született 1969-ben, és Hollandiában tanult. Diploma után az Infrastruktúra és Kommunikációs Terület vezetőjeként csatlakozott az ABN AMRO Bankhoz Curacaoban, ahol több mint 7 évet töltött, majd 1998-ban az ING Bank N.V. Curacao fiókjához került. Itt az Információtechnológia Terület vezetőjeként és egyben operációs vezérigazgató-helyettesként a teljes operációs hálózatot és a működési folyamatokat irányította. Olyan kiemelkedő projekteket irányított, mint az Euro konverzió és a híres Y2000 projekt az ING Curacao-hoz kapcsolódó dél-amerikai ING fiókok számára ben az ING hongkongi 19

20 irodájánál vállalt feladatot és rövidesen átvette a Regionális IT Infrastruktúra vezetését Ázsiában. A regionális iroda átszervezését követően egy új feladatkört töltött be, mint az ING hongkongi és kínai tevékenységért felelős operációs vezetője. A hongkongi regionális iroda Szingapúrba történő áthelyezésekor részt vett egy új regionális OPS/IT szervezet kialakításában. Ezt követően vállalta el új pozícióját az ING Bank Zrt,-nél, ahol november óta a teljes operációt és az ITt vezető vezérigazgató-helyettesként tevékenykedik. A Felügyelő Bizottság tagjai: Igaz Zoltán: 1957-ben születet Budapesten. Tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte, 1983-ban okleveles közgazda képesítést szerzett tól az MNB munkatársa, ahol között a Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Főosztályán főelőadó. Ezt követően tapasztalatot a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nél majd a PROVIDENCIA Osztrák- Magyar Biztosító Rt.-nél, mint igazgató helyettes szerzett. Az ING Bank Zrt.-nél 1992 óta dolgozik. Főosztályvezető először a projektfinanszírozás majd a vállaltfinanszírozás területén tól ügyvezető igazgató től az elektronikus bankszolgáltatások, majd a munkavállalói juttatások projekt élén áll között stratégiai igazgató től a Business Management területén feladatkörébe a stratégiai és PR/Kommunikációs feladatok tartoznak márciusától az ING Bank Zrt. felügyelő-bizottságának tagja. Remco Nieland: Amszterdamban született 1959-ben. Egyetemi és posztgraduális tanulmányait az amszterdami Vrij Egyetemen végezte. Diploma után az ING Banknál (akkor MNB) helyezkedett el, ahol jelenleg is dolgozik tól számos feladatkört látott el, kezdetben a kontrolling iroda munkatársaként, majd a Tervezés és Ellenőrzés vezetőjeként felelős volt a Külföld Részleg menedzsment beszámolóiért, tervezéseiért és költségvetéseiért és 1997 között az Üzemgazdasági Ügyek vezetője, majd az ING Barings-nél a Pénzügykutatás vezetője lesz ben kinevezik az ING Barings pénzügyi beszámolókért felelős általános vezetőjévé től napjainkig a Wholesale International Financial Reporting általános vezetője tisztséget tölti be, emellett 2005-től a Wholesale üzletág Kelet- és Közép-Európai régiójának pénzügyi igazgatója (CFO) novemberétől az ING Bank Zrt. felügyelő-bizottságának tagja. Ignace van Waesberghe: 1946-ban Hágában (Hollandia) született. Jogi diplomáját 1970-ben szerezte a Leydeni Egyetemen. Pályafutását a Hambros Bank Ltd.-nél kezdte, 1975-től pedig az ABN AMRO Bank NV-nél folytatta egészen 2001-ig től az ING Groep NV elnök-vezérigazgatója Nagy- Britanniában és Írországban. Az ING Bank Zrt. felügyelő bizottságának júniusától tagja A Letétkezelő könyvvizsgálója, könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatai A Letétkezelő könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft. A kijelölt könyvvizsgáló Nagy Zsuzsanna, igazolványának száma: A Letétkezelő könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatai a 4. sz. mellékletben találhatók. 3. Az Alapok könyvvizsgálója 3.1. A Könyvvizsgáló neve és székhelye Az Alapok könyvvizsgálója május 31-ig az Ernst & Young Kft (székhelye 1132 Budapest, Váci út 20), június 1-től az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap könyvvizsgálatát az N és N Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft (székhely 1077 Budapest, VII. Király u I/14 cégjegyzékszáma: ) vette át, a további alapok könyvvizsgálója az Ernst & Young Kft.. Az egyes alapok részére kijelölt könyvvizsgálók adatait az alábbi táblázat foglalja össze: ING Pénzpiaci ING Kötvény ING Globális ING Indexkövető Részvény Részvény Könyvvizsgáló Szarvas Hajnalka Havas István Tremmel Zoltán Dr. Nagy Lajos Ernst & Young Kft N és N Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Nyilvántartási száma

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

ING Pénzpiaci ING Kötvény ING Indexkövető ING Globális III/110.205-1/2004 (III.23.)

ING Pénzpiaci ING Kötvény ING Indexkövető ING Globális III/110.205-1/2004 (III.23.) ING PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ING KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ING INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ING GLOBÁLIS RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ A Rövidített tájékoztató feladata, hogy

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

ING Kötvény Befektetési Alap ING Pénzpiaci Befektetési Alap ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap ING Globális Részvény Befektetési Alap*

ING Kötvény Befektetési Alap ING Pénzpiaci Befektetési Alap ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap ING Globális Részvény Befektetési Alap* Az ING Kötvény Befektetési Alap ING Pénzpiaci Befektetési Alap ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap ING Globális Részvény Befektetési Alap* elnevezésű, nyíltvégű értékpapír befektetési alapok határozatlan

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között

Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között ING BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ az Élet Plusz és Csemete biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok célkitûzéseirôl, befektetési politikájáról és az alkalmazott költségekrôl Az eszközalapok befektetési

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2007. ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2007-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt. 1053

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely többet hozhat az éven belüli lekötött betéteknél vagy a diszkontkincstárjegyeknél?

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138, Budapest Váci út

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST (II.) KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012 2013. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 7. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Féléves jelentés 2014.

Féléves jelentés 2014. Féléves jelentés 2014. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet kelet-európai európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8.

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Vegyes Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Féléves jelentés 2014. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP 2 Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8. Lajstromszáma Átalakulás előtt: 1121-6, Átalakulás után: 1111-240

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény (továbbiakban:

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben