A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK"

Átírás

1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 348/9 A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK A szabályozott piacok magyarázatokkal ellátott jegyzéke és a pénzügyi eszközök iról szóló 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (MIFID) vonatkozó előírásait végrehajtó nemzeti intézkedések (2010/C 348/09) A pénzügyi eszközök iról szóló irányelv (a 2004/39/EK irányelv, HL L 145., ) 47. cikke valamennyi tagállamot felhatalmazza arra, hogy szabályozott piac státuszt adjon a területén kialakított azon piacoknak, amelyek megfelelnek az irányelv rendelkezéseinek. A 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja szerint a szabályozott piac a piacműködtető által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer, amely a rendszeren belül és annak megkülönböztetésmentes szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai és/vagy rendszerei alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében, és amely engedéllyel rendelkezik, és a 2004/39/EK irányelv III. címének rendelkezéseivel összhangban rendszeresen működik. A 2004/39/EK irányelv 47. cikke szerint minden tagállam köteles a területén található engedélyezett szabályozott piacokról rendszeresen frissített jegyzéket összeállítani, és a többi tagállam és az Európai Bizottság számára tájékoztatásul megküldeni. Ugyanez a cikk (a 2004/39/EK irányelv 47. cikke) a Bizottság számára előírja, hogy a bejelentett szabályozott piacok jegyzékét az Európai Unió Hivatalos Lapjában évente közzétegye. E jegyzék összeállítása ezen előírás alapján történt. A mellékelt jegyzék azokat az egyedi piacokat nevezi meg, amelyek az illetékes nemzeti hatóságok szerint megfelelnek a szabályozott piac meghatározásának. A jegyzék ezenkívül meghatározza az ezen piacok irányításáért felelős szervet, valamint a piac szabályainak a kibocsátásáért vagy jóváhagyásáért felelős hatóságot. A belépési korlátok csökkenése és a kereskedési szegmensekre szakosodás miatt a szabályozott piacok jegyzékében több változás tapasztalható, mint a befektetési szolgáltatásokról szóló 93/22/EGK irányelv alatt. A pénzügyi eszközök iról szóló irányelv 47. cikke azt is előírja az Európai Bizottság számára, hogy a jegyzéket a honlapján is közzétegye és rendszeresen frissítse. Az Európai Bizottság ennek megfelelően a HLben évente közölt jegyzék mellett hivatalos honlapján (http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/ mifid_en.htm) is közzéteszi ennek a jegyzéknek az aktuális változatát. A jegyzéket a nemzeti hatóságok által közölt információk alapján rendszeresen frissítik. A Bizottság továbbra is azt kéri a nemzeti hatóságoktól, hogy értesítsék, ha tagállamuk szabályozott inak jegyzéke módosul. Ausztria 1. Amtlicher Handel (official market) 2. Geregelter Freiverkehr (semi-official market) 1 2. Wiener Börse AG 1 2. Finanzmarktaufsichtsbehörde (pénzügyi piaci Belgium 1. a) Le marché Euronext Brussels /De Euronext Brussels markt, b) Le marché des instruments dérivés d'euronext Brussels/De markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels. 1. Euronext Brussels SA/NV. 1. a) Reconnaissance: Ministre des Finances sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA). Erkenning: Minister van Financiën op advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) b) Surveillance: CBFA. Toezicht: CBFA

2 C 348/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Le marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie/de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten. 2. Fonds des rentes/rentenfonds. 2. a) Reconnaissance: Législateur (art. 144, 2 de la loi du ). Erkenning: Regelgever (art. 144, 2 van de wet van ). b) Surveillance: Comité du Fonds des rentes, pour compte de la CBFA. Toezicht: Comité van het Rentenfonds, voor rekening van de CBFA Bulgária 1. Официален пазар (hivatalos piac) 2. Неофициален пазар (nem hivatalos piac) Българска Фондова Борса София АД (Bolgár Értéktőzsde Sofia JSCo) Комисия за финансов надзор (pénzügyi felügyeleti Ciprus Ciprusi Értéktőzsde 1. Fő piac 2. Párhuzamos piac 3. Alternatív piac 4. Kötvénypiac 5. Befektetési vállalkozások 6. Nagy projektek 7. Óceáni szállítási piac 1 7. Ciprusi Értéktőzsde 1 7. Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság Cseh Köztársaság 1. Fő piac (Hlavní trh) 1 2. Prágai Értéktőzsde (Burza cenných papírů Praha, a.s.) 2. Szabad piac (Volný trh) 3. Hivatalos piac 3. RM-SYSTEM, Prágai Értéktőzsde (RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.) 4. Határidős piac 4 5. Prágai Energiatőzsde (Energetická burza Praha) 5. Azonnali piac 1 5. Cseh Nemzeti Bank Dánia 1. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Részvénypiac; Kötvénypiac; Származékos piac 2. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Dán Engedélyezett Piac Rt. (engedélyezett piac = szabályozott piacra bevezetett, de tőzsdén nem jegyzett értékpapírok rendszeres kereskedelme) 1. Koppenhágai Értéktőzsde Finanstilsynet (dán pénzügyi felügyeleti 2. Dán Engedélyezett Piac Rt. Észtország 1. Väärtpaberibörs (Értéktőzsde) Põhinimekiri (Fő piac) Võlakirjade nimekiri (Kötvénypiac) Fondiosakute nimekri (Alapok ) NASDAQ OMX Tallinn AS (NASDAQ OMX Tallinn Rt.) Finantsinspektsioon (észt pénzügyi felügyeleti 2. Reguleeritud turg (Szabályozott piac) Lisanimekiri (Másodlagos piac) Finnország Arvopaperipörssi (Értéktőzsde); Pörssilista (Hivatalos piac); NASDAQ OMX Helsinki Oy (NASDAQ OMX Helsinki Rt.) Kijelölés: Pénzügyminisztérium. Felügyelet: Pre-lista (Pre-piac); Muut arvopaperit -lista (Egyéb értékpapírok ) Szabályok jóváhagyása: Pénzügyminisztérium; Szabályok betartatása: Finanssivalvonta, finn pénzügyi felügyeleti hivatal

3 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 348/11 Franciaország 1. Euronext Paris 2. MATIF 3. MONEP Euronext Paris (1 3.) Proposition de l Autorité des marchés financiers (AMF). Reconnaissance par le ministre chargé de l économie (cf. article L du code monétaire et financier). Németország Börsenaufsichtsbehörden der Länder (a szövetségi tartományok értéktőzsde-felügyeleti hatóságai) and the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-sicht (BaFin). Állami hatóságok: 1. Börse Berlin (Regulierter Markt; Berlin Second Regulated Market) 1. Börse Berlin AG. 1. és 2. Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Berlin 2. Tradegate Exchange (Regulierter Markt) 2. Tradegate Exchange GmbH 3. Börse Düsseldorf (Regulierter Markt) 3. Börse Düsseldorf AG. 3. Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 4. Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt); 5. Eurex Deutschland 5. Eurex Frankfurt AG 4. Deutsche Börse AG. 4. és 5. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden 6. Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Regulierter Markt) 7. Niedersächsische Börse zu Hannover (Regulierter Markt) 6. BÖAG Börsen AG 6. Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Arbeit 7. BÖAG Börsen AG 7. Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Hannover 8. Börse München (Regulierter Markt) 8. Bayerische Börse AG 8. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, München 9. Baden-Württembergische Wertpapierbörse(Regulierter Markt) 9. Börse-Stuttgart AG 9. Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart 10. European Energy Exchange 10. European Energy Exchange AG, Leipzig 10. Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Dresden Görögország 1. Athéni Tőzsde Értékpapírpiac Származékos piac 2. Elektronikus másodlagos értékpapír-piac (Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok HDAT) 1. Athéni tőzsde 1. Görög tőkepiaci bizottság (Hellenic Capital Market Commission, HCMC) 2. Bank of Greece 2. Görög tőkepiaci bizottság (HCMC) Magyarország Budapesti Értéktőzsde Zrt. Részvényszekció Budapesti Értéktőzsde Zrt. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Hitelpapír szekció Származékos szekció Áru szekció Szabadpiaci szekció Írország Main Securities Market of the Irish Stock Exchange (Az Ír Értéktőzsde fő ) Irish Stock Exchange Ltd. (Ír Értéktőzsde) A Central Bank of Ireland (az ír központi bank) engedélyezi a szabályozott piacot, és (a tőzsdei jegyzési feltételek kivételével) megvizsgálja, hogy a szabályozott piac működtetője betartja-e a MiFID szabályait.

4 C 348/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Olaszország 1. Elektronikus részvénypiac (MTA) 2. Elektronikus kötvénypiac (MOT) 3. Áruk és nyíltvégű alapok elektronikus (ETF-Plus) 4. Értékpapírosított derivatívák elektronikus (SeDeX) 5. Befektetési eszközök (MIV) 6. Olasz származékos piac a konszolidált pénzügyi törvény 1(2)(f) és 1(2)(i) szakaszában említett pénzügyi eszközök kereskedelmére (IDEM) 1 6. Borsa Italiana SpA A piacokat működtető vállalkozásoknak a Consob ad engedélyt, ugyanő hagyja jóvá szervezeti szabályzataikat és egyéb szabályaikat Az állami kibocsátású értékpapírok nagykereskedelmi piacát működtető vállalkozásnak a Consob és a Banca d'italia véleményét figyelembe véve a Gazdasági és Pénzügyminisztérium ad engedélyt. 7. Olasz és külföldi államkötvények nagykereskedelmi (MTS) 8. Nem állami kötvények és nemzetközi szervezetek által állami részvétellel kibocsátott értékpapírok nagykereskedelme (Társasági MTS) 9. Államkötvények online nagykereskedelme (BondVision) 7 9. Società per il Mercato dei Titoli di Stato MTS SpA Lettország NASDAQ OMX Riga: Fő piac, JSC NASDAQ OMX Riga Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Pénzügyi és Tőkepiaci Bizottság) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok listája, Másodlagos piac, Alapok. Litvánia Nasdaq OMX Vilnius: Nasdaq OMX Vilnius Litván Értékpapír-bizottság A Nasdaq OMX Vilnius fő A Nasdaq OMX Vilnius másodlagos A Nasdaq OMX Vilnius hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kereskedő A Nasdaq OMX Vilnius alapokkal kereskedő Luxemburg Bourse de Luxembourg Société de la Bourse de Luxembourg S.A. Commission de surveillance du Secteur Financier Málta Malta Stock Exchange Malta Stock Exchange Malta Financial Services Authority (máltai pénzügyi felügyeleti hatóság Hollandia 1. a) Euronext Amsterdam azonnali piac: Euronext Amsterdam b) Euronext Amsterdam származékos piac 1. NYSE Euronext (International) BV, NYSE Euronext (Holding) BV, Euronext NV, Euronext (Holdings) NV en Euronext Amsterdam NV 1 3. A pénzügyminiszter ad engedélyt a holland tőkepiaci hatóság javaslata alapján. Felügyelet: holland tőkepiaci hatóság és a Holland Pénzügyminisztérium. 2. Endex 2. ENDEX European Energy Derivatives Exchange N.V. Lengyelország 1. Rynek podstawowy (Fő piac) 2. Rynek równolegly (párhuzamos piac) 1. és 2. Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Varsói értéktőzsde) 1 3. Komisja Nadzoru Finansowego (pénzügyi felügyeleti bizottság) 3. Regulowany Rynek Pozagiełdowy (OTC) 3. BondSpot S.A.

5 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 348/13 Portugália 1. Eurolist by Euronext Lisbon (hivatalos jegyzési piac) 2. Mercado de Futuros e Opções (határidős és opciós piac) 1 2. Euronext Lisbon Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a piac szabályozásának és felügyeletének felelőse javaslata alapján a pénzügyminisztérium engedélyezi a piacokat. 3. MEDIP Mercado Especial de Dívida Pública (állampapírok speciális ) 3. MTS Portugal Sociedade Gestora do Mercado Especial de Dívida Pública, SGMR, S.A. 4. MIBEL Mercado Regulamentado de Derivados do MIBEL. (energiapiac) 4. OMIP Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), Sociedade Gestora de Mercado Regulamentado, SA (OMIP). Románia 1. Piața reglementată (azonnali szabályozott piac BVB) 2. Piața reglementată la termen (származékos szabályozott piac BVB) 1. és 2. S.C. Bursa de Valori București S.A. (Bukaresti Értéktőzsde Rt.) 1 4. Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (Román Nemzeti Értékpapír-bizottság) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (Román Nemzeti Értékpapír-bizottság) 3. Piața reglementată - (származékos szabályozott piac BMFMS) 4. Piața reglementată la vedere (azonnali szabályozott piac BMFMS) 3. és 4. S.C. Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu (Monetary-Financial and Commodities Exchange S.A. Sibiu) Szlovák Köztársaság 1. Jegyzett értékpapírok Fő jegyzett piac Pozsonyi Értéktőzsde Szlovák Nemzeti Bank Párhuzamos jegyzett piac 2. Szabályozott szabadpiac Szlovénia Ljubljanai Értéktőzsde hivatalos piac (Borzni trg) Ljubljanai Értéktőzsde (Ljubljanska borza) Értékpapír-piaci ügynökség (Agencija za trg vrednostnih papirjev) Spanyolország A. Bolsas de Valores (mindegyik tőzsde magában foglal első és második szegmenseke) CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) A Banco de España felelős az állampapírpiacért. 1. Bolsa de Valores de Barcelona; A1. Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona S.A. 2. Bolsa de Valores de Bilbao; A2. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao S.A. 3. Bolsa de Valores de Madrid; A3. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid S.A. 4. Bolsa de valores de Valencia. A4. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia. S.A. B. Mercados oficiales de Productos Financieros Derivados 1. MEFF Renta Fija; B1. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de RENTA Fija S.A.

6 C 348/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja MEFF Renta Variable. B2. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable S.A. C. Mercado MFAO de Futuros del Aceite de Oliva C. (MFAO) Sociedad rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A. D. AIAF Mercado de Renta Fija D. AIAF Mercado de Renta Fija E. Mercados de Deuda Pública en Anotaciones E. Banco de España Svédország 1. Nasdaq OMX Stockholm AB részvények és részvényekkel egyenértékű pénzügyi eszközök szabályozott származékos termékek szabályozott kötvények és kötvényekkel egyenértékű pénzügyi eszközök szabályozott 1. Nasdaq OMX Stockholm AB Finansinspektionen (pénzügyi felügyeleti 2. Nordic Growth Market NGM AB részvények és egyéb értékpapírok szabályozott egyéb pénzügyi eszközök szabályozott 2. Nordic Growth Market NGM AB Egyesült Királyság 1. EDX 1. EDX London Limited 1 6. Financial Services Authority (Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete) 2. PLUS-Markets Group PLUS-listed Market 2. PLUS Markets plc 3. The London International Financial Futures and Options Exchanges (LIFFE) 3. LIFFE Administration and Management 4. The London Metal Exchange 4. The London Metal Exchange Limited 5. Intercontinental Exchange ICE Futures Europe 5. ICE Futures Europe 6. London Stock Exchange szabályozott piac 6. London Stock Exchange plc Izland OMX Nordic Exchange á Islandi (szabályozott piac) OMX Nordic Exchange Fjármálaeftirlitið (pénzügyi felügyeleti Liechtenstein N.A. N.A. N.A. Norvégia 1. Oslo Stock Exchange (official listing) Részvénypiac Származékos piac (pénzügyi) Kötvénypiac 1. Oslo Børs ASA Finanstilsynet (Norvégia pénzügyi felügyeleti hatósága)

7 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 348/15 2. Oslo Axess Részvénypiac 3. Nord Pool (hivatalos jegyzés) származékos piac (áruk) 4. Imarex származékos piac (áruk)) 5. Fish Pool származékos piac (áruk) 2. Oslo Børs ASA 3. Nord Pool ASA 4. Imarex ASA 5. Fish Pool ASA

A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és elszámolási jellemzőire terjed ki:

A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és elszámolási jellemzőire terjed ki: TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KERESKEDELMÉRŐL ÉS ELSZÁMOLÁSÁRÓL A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és i jellemzőire terjed ki: szabályozott piacra bevezetett értékpapírok szabályozott

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. július 1-től TARTALOJEGYZÉK Preambulum... 3 1. egbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre:

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre: BSZ-15/32 melléklet VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Bevezetés A 2007/138 számú A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól törvény előírásainak

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) VÉGRHAJTÁS POLTKÁJA és ALLOKÁCÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 1-től TARTALOJGYZÉK Preambulum... 3 1. egbízás felvétele... 3 1.1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable TÁJÉKOZTATÓ PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. NOVEMBER 1 TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable T ÁJ É K O Z T AT Ó P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. SZEPTEMBER

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable ÁJÉKOZAÓ A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. november

Részletesebben

Szakértőink. Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére.

Szakértőink. Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. IFRS kézikönyv 2009 Szakértőink Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. Horváth Tamás Partner, IFRS vezető

Részletesebben

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től Végrehajtási politika Hatályos 2014. február 14-től Tartalomjegyzék 3 1 Bevezetés 6 2 Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek 8 3 Záró rendelkezések 9 4 Hatálybalépés 10 1 Melléklet Végrehajtási

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2014. július Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

Szakértőink. Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére.

Szakértőink. Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. IFRS zsebkönyv 2012 2 Szakértőink Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. Horváth Tamás Vezető Partner, Könyvvizsgálat

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

A. SZAKASZ BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A. SZAKASZ BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 1 ÖSSZEFOGLALÓ Az összefoglalók az elemek (Elements) néven ismert közzétételi követelményekből tevődnek össze. Ezeket az elemeket (Elements) A E (A.1 E.7) szakaszok szerint számoztuk meg. A jelen összefoglaló

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2015.09.16.

KEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2015.09.16. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalapból, MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalapból, MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalapból álló MARKETPROG Esernyőalap

Részletesebben

2007. október 30-i Végleges Feltételek és nyilvános forgalomba hozatal. Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG

2007. október 30-i Végleges Feltételek és nyilvános forgalomba hozatal. Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG NIVO STUDIO Kft. Szakfordító iroda Office for Translations - Fachübersetzungsbüro Budapest, H-1136 Pannónia u. 22. Tel.: (+ 361) 452-10-10 Fax: (+ 361) 452-10-11 www.nivostudio.hu translation@nivostudio.hu

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír.

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetője. Bármely, az Értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntést csak az Alaptájékoztató egészének ismeretében beleértve a hivatkozással

Részletesebben

A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra

A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. szeptember (800 818. o.) MARJÁN ATTILA A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra Az euró bevezetése lökést adott az európai tõkepiacok növekedéséhez

Részletesebben

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 2015. május 5. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Jelen végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) azokat az általános szabályokat

Részletesebben

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1 Erste Group Bank AG Structured Notes Programme Prospectus Supplement No. 1 This supplement (the Supplement) constitutes a prospectus supplement pursuant to Art 16 (1) of the Directive 2003/71/EC and sec

Részletesebben

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund 2012. augusztusi tájékoztató Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Fontos figyelmeztetések Az igazgatótanács felelősséget vállal

Részletesebben

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság 2011. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi

Részletesebben

Európai Bizottság. Az egységes Európa közös valutája. 1957 óta

Európai Bizottság. Az egységes Európa közös valutája. 1957 óta Európai Bizottság Az egységes Európa közös valutája 1957 óta Az egységes Európa közös valutája Az egységes Európa közös valutája TARTALOM Mit jelent a gazdasági és monetáris unió?... 1 A gazdasági és monetáris

Részletesebben

Ilyenek Európa jegybankelnökei

Ilyenek Európa jegybankelnökei Ilyenek Európa jegybankelnökei A Policy Solutions gyorselemzése az Európai Unió jegybankelnökeiről Tapasztalat nemzetközi cégnél, jegybanki múlt, tudományos munkásság ilyen az átlag európai jegybankelnök

Részletesebben

1. SZAKASZ: A FOGYASZTÓI HITELEKKEL KAPCSOLATOS SWEEP- VIZSGÁLAT

1. SZAKASZ: A FOGYASZTÓI HITELEKKEL KAPCSOLATOS SWEEP- VIZSGÁLAT MEMO/12/ Brüsszel, 2012. január 10. Az Európai Unió a fogyasztói hitelekkel kapcsolatos weboldalakat vizsgálja pénzpiaci vizsgálat a fogyasztók érdekében. Kérdések és válaszok 1. SZAKASZ: A FOGYASZTÓI

Részletesebben

A MAG Ingatlanbefektetési Alap nyilvános, zárt végű befektetési alappá alakulásához és tőzsdei forgalmazásához

A MAG Ingatlanbefektetési Alap nyilvános, zárt végű befektetési alappá alakulásához és tőzsdei forgalmazásához TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG Ingatlanbefektetési Alap nyilvános, zárt végű befektetési alappá alakulásához és tőzsdei forgalmazásához Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Annak érdekében, hogy az Európai Unióból származó támogatások pályázói és kedvezményezettjei

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 906 HU XIII. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovénia 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 32001 L 0083: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az

Részletesebben