TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap és GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap és GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap és GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő: Deutsche Bank Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Hold u JANUÁR

2 TÁJÉKOZTATÓ A jelen tájékoztatót (továbbiakban: Tájékoztató) a Budapest Alapkezelő Zrt. a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (továbbiakban: Törvény) előírásai szerint állította össze. A Tájékoztató közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyta. TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ Általános tájékoztató Az Alapok általános bemutatása GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap A tőke védelme Az Alapkezelő bemutatása Az Alapkezelő felelőssége A Letétkezelő bemutatása Érdekütközés, összeférhetetlenség Az Alapok Könyvvizsgálójának bemutatása A Forgalmazó bemutatása Adózás Az Alapok adózása A befektetők adózása Az Alapokat érintő kockázati tényezők Háttér szabályok Jogviták rendezése További információk Felelősségvállalási nyilatkozat I. MELLÉKLET Kezelési szabályzat Az Alapok nevei Az Alapok típusa, fajtája és futamideje Az Alapok Alapkezelői és Felügyeleti határozatai Az Alapok üzleti éve Az Alapkezelő A Letétkezelő Az Alapok befektetési politikája GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap Az Alapokra (európai alap) vonatkozó befektetési korlátok a Törvény alapján Az Alapoknál a visszaváltási igények teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök és a hitelkeret együttes legkisebb arányai Hozamfizetés Hozam A tőkepiac teljesítményéhez kötött hozam Az Alapok saját tőkéje A befektetési jegyek A befektetési jegy vásárlók köre A befektetési jegyek tulajdonosait megillető jogok A befektetési jegyek forgalmazási szabályai A forgalmazáshoz kapcsolódó díjak A befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése Az Alapokat érintő költségek A nettó eszközérték megállapítása, számítási módja, közzétételének időpontja, módja, helye A nettó eszközérték közzétételének időpontja, módja, helye A befektetők tájékoztatása Az Alapok megszűnése

3 19.1. Az Alap megszűnésének, a tőke és hozam kifizetésének menetrendje: Az Alapok átalakulása Az Alapok beolvadása Az Alapok átadása Az egyes elemek értékelési módszerei Folyószámla Úton lévő pénzek Lekötött betét Repo ügyletek Kamatozó értékpapírok Befektetési jegyek Származtatott ügyletek Értékpapír kölcsönügylet Deviza Hitelfelvétel, eszközök megterhelése a Törvény szerint A Szabályzat módosítása II. MELLÉKLET Az Alap forgalmazó helyeinek listája III. MELLÉKLET A Budapest Alapkezelő Zrt. publikus mérlege 2003., és évre A Budapest Alapkezelő zrt. publikus eredménykimutatása a évre IV. MELLÉKLET A Letétkezelő publikus összehasonlító mérlegadatai a 2003., 2004 és évre

4 1. Általános tájékoztató A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) a következő határozataival engedélyezte az összevont Tájékoztató közzétételét. GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap: E-III/ /2007 GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału: E-III/ /2007 A Felügyelet a Tájékoztató jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálja, és ezért felelősséget nem vállal. A Budapest Alapkezelő Zrt., székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., (továbbiakban: Alapkezelő) és a Budapest Bank Nyrt., székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., (továbbiakban: Vezető Forgalmazó) egyetemlegesen felelősséget vállalnak a Tájékoztatóban foglaltakért, amit a Tájékoztató végén található felelősségvállaló nyilatkozat aláírásával is megerősítenek. Az Alapok letétkezelője a Deutsche Bank Zrt., székhely: 1054 Budapest, Hold u. 27. (továbbiakban: Letétkezelő) Az Alapok könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft., székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. Alapvető definíciók: Lejárati idő: az Alapok tőkepiaci periódusának utolsó napja. Befektető: az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelővel, árutőzsdei szolgáltatóval, vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja; Befektetési jegy: befektetési alap nevében (javára és terhére) a Tőkepiacról szóló évi CXX. Tv. ben meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír; Induló tőke: a lengyelországi tőkegyűjtési periódus utolsó napján az Alapok nettó eszközértéke. Induló árfolyam: az induló tőke egy befektetési jegyre vetített értéke, ami a befektetési jegynek a lengyelországi tőkegyűjtési periódus utolsó napján érvényes árfolyama. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt, cím: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó Üzletszabályzata: a Budapest Bank Nyrt., mint Vezető Forgalmazó által közzétett Üzletszabály zat Vezető Forgalmazó Ügynöke: GE Money Bank Polska S.A., cím: Dlugie Ogrody 12-14, Artus Park, Gdansk, Az Alapok hivatalos hirdetményi helyei: a GE Money Bank Polska S.A. honlapja (www.gemoneybank.pl), az Alapkezelő honlapja (www.bpalap.hu), a Vezető Forgalmazó honlapja (www.budapestbank.hu). 2. Az Alapok általános bemutatása Az Alapkezelő a Vezérigazgató 014/2005 számú, október 5-én kelt vezérigazgatói határozata alapján, a Törvény szerint GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap és GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap elnevezésű, nyilvános, nyíltvégű, határozott futamidejű európai befektetési alapokat (továbbiakban Alapok) hoz létre GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap Az Alap neve: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap (továbbiakban: GE MMAX-3 Alap) A GE MMAX-3 Alap befektetési jegyeinek ISIN kódja: HU A Törvény alapján nyilvános, nyíltvégű európai értékpapír befektetési alap. A GE MMAX-3 Alap futamidejének kezdete a nyilvántartásba vétel napját követő 5. munkanap, a futamideje a lengyelországi regisztrációt követően a GE MMAX-3 Alap hirdetményi helyein közzétett, lengyelországi forgalmazás megkezdésének napjától számított 3 naptári év és 3 naptári hónap végéig tart (amennyiben a futamidő vége munkaszüneti napra esne, úgy a futamidő vége az azt követő munkanap). A GE MMAX-3 Alap lengyelországi regisztrációjának a dátuma: november 23. A GE MMAX-3 Alap lengyelországi forgalmazás megkezdésének a dátuma: július 2. 4

5 A GE MMAX-3 Alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 PLN, azaz egy lengyel zloty A GE MMAX-3 Alap induló saját tőkéje 3,200,000 PLN, azaz hárommillió-kettőszázezer lengyel zloty. PSZÁF nyilvántartásba vétel engedélyének száma, dátuma: E-III/ /2005.; december 15. (A GE MMAX-3 Alap Felügyeleti lajstrom száma: ) A tőke felhasználásának célja, befektetési politika és a befektetések lehetséges piacának összefoglalása: A GE MMAX-3 Alap célja, hogy a hagyományos tőkepiacoknál lényegesen alacsonyabb kockázati besorolású tőkepiaci befektetési lehetőséget nyújtson a befektetőknek oly módon, hogy a befektetők az alacsonyabb kockázat viselése mellett is részesedhessenek a tőkepiacok esetleges kimagasló teljesítményéből. A GE MMAX-3 Alap által nyújtott befektetési lehetőség a tőkepiacok szokásosnál lényegesen szélesebb horizontját biztosítja a befektetők számára, mivel az Alap a részvénypiac mellett a nyersanyagokat, valamint az ingatlan piacot, mint befektetési lehetőséget is kiaknázza. A GE MMAX-3 Alap optimális befektetési időhorizontja 3 év, a kockázatcsökkentés legoptimálisabban a GE MMAX- 3 Alap teljes futamideje tekintetében valósul meg. A GE MMAX-3 Alap lejáratakor a jelenlegi jogszabályokat és az ebből adódó terheket figyelembe véve a befektetési politika, a kockázati tényezők figyelembe vételével biztosítja az Induló árfolyam kifizetését a befektetők számára, függetlenül a tőkepiacoknak a GE MMAX-3 Alap futamideje alatti teljesítményétől. A GE MMAX-3 Alap lejáratakor a befektetők az Induló árfolyamon felül - a Kezelési Szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) leírtak szerint részesedhetnek a GE MMAX-3 Alap futamideje alatti pozitív tőkepiaci teljesítményből. A GE MMAX-3 Alap a jegyzés és tőkegyűjtési periódus során összegyűjtött tőkének túlnyomó részét a tőke védelme érdekében biztonságos befektetési eszközökbe, bankbetétbe, állampapírba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő kamatozó eszközökbe, állampapír fedezete mellett kötött repo ügyletbe, illetve a kamat és devizakockázat megszüntetésére szolgáló származtatott eszközökbe fekteti. A tőkepiaci teljesítményből való részesedés biztosítására a GE MMAX-3 Alap a Szabályzatban leírtak szerint három, tőkepiaci eszközből álló kosárra szóló összetett opciós struktúrát vásárol. A részletes befektetési politika a Szabályzatban olvasható. A befektetők, akiknek ajánljuk a GE MMAX-3 Alapot: A GE MMAX-3 Alapot azoknak a középtávon (optimálisan 3 év) gondolkodó befektetőknek ajánljuk, akik középtávú tőkepiaci befektetést keresnek, alacsony, a hagyományos tőkepiaci befektetések kockázatánál lényegesen alacsonyabb szintű kockázattal. A GE MMAX-3 Alap működését és befektetési jegyeinek forgalmazását jelenleg a Törvény szabályozza GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap Az Alap neve: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap (továbbiakban: GE MTROK-3 Alap) A GE MTROK-3 Alap befektetési jegyeinek ISIN kódja: HU A Törvény alapján nyilvános, nyíltvégű, európai értékpapír befektetési alap. A GE MTROK-3 Alap futamidejének kezdete a nyilvántartásba vétel napját követő 5. munkanap, a futamideje a lengyelországi regisztrációt követően a GE MTROK-3 Alap hirdetményi helyein közzétett, lengyelországi forgalmazás megkezdésének napjától számított 3 naptári év és 11 naptári hónap végéig tart (amennyiben a futamidő vége munkaszüneti napra esne, úgy a futamidő vége az azt követő munkanap). A GE MTROK-3 Alap lengyelországi regisztrációjának a dátuma: november 23. A GE MTROK-3 Alap lengyelországi forgalmazás megkezdésének a dátuma: július 2. A GE MTROK-3 Alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 PLN, azaz egy lengyel zloty A GE MTROK-3 Alap induló saját tőkéje 3,200,000 PLN, azaz hárommillió-kettőszázezer lengyel zloty. PSZÁF nyilvántartásba vétel engedélyének száma, dátuma: E-III/ /2005.; december 15. (A GE MTROK-3 Alap Felügyeleti lajstrom száma: ) 5

6 A tőke felhasználásának célja, befektetési politika és a befektetések lehetséges piacának összefoglalása: A GE MTROK-3 Alap célja, hogy a tőkepiacénál alacsonyabb kockázati besorolású tőkepiaci befektetési lehetőséget nyújtson a befektetőknek, oly módon, hogy a befektetők az alacsonyabb kockázat viselése mellett is részesedhessenek a tőkepiacok esetleges kimagasló teljesítményéből. A GE MTROK-3 Alap által nyújtott befektetési lehetőség a tőkepiacok szokásosnál szélesebb horizontját biztosítja a befektetők számára, mivel a GE MTROK-3 Alap a részvénypiac mellett a nyersanyagokat, valamint az ingatlan piacot, mint befektetési lehetőséget is kiaknázza. A GE MTROK-3 Alap optimális befektetési időhorizontja 3 év, a kockázatcsökkentés legoptimálisabban a GE MTROK-3 Alap teljes futamideje tekintetében valósul meg. A GE MTROK-3 Alap lejáratakor a jelenlegi jogszabályokat, és az ebből adódó terheket figyelembe véve a befektetési politika a kockázati tényezők figyelembe vételével biztosítja az Induló árfolyam kifizetését a befektetők számára, függetlenül a tőkepiacoknak a GE MTROK-3 Alap futamideje alatti teljesítményétől. A GE MTROK-3 Alap lejáratakor a befektetők az Induló árfolyamon felül - a Szabályzatban leírtak szerint részesedhetnek a GE MTROK-3 Alap futamideje alatti pozitív tőkepiaci teljesítményből. A GE MTROK-3 Alap a jegyzés és a tőkegyűjtési periódus során összegyűjtött tőkének túlnyomó részét a tőke védelme érdekében biztonságos befektetési eszközökbe, bankbetétbe, állampapírba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő kamatozó eszközökbe, állampapír fedezete mellett kötött repo ügyletbe illetve a kamat és devizakockázat kezelésére szolgáló származtatott eszközökbe fekteti. A tőkepiaci teljesítményből való részesedés biztosítására a GE MTROK-3 Alap a Szabályzatban leírtak szerint három tőkepiaci indexből álló kosárra szóló összetett opciós struktúrát vásárol. A részletes befektetési politika a Szabályzatban olvasható. A befektetők, akiknek ajánljuk a GE MTROK-3 Alapot: A GE MTROK-3 Alapot azoknak a középtávon gondolkodó befektetőknek ajánljuk, akik tőkepiaci befektetési lehetőséget keresnek a hagyományos tőkepiaci befektetések kockázatánál alacsonyabb szintű kockázattal. A GE MTROK-3 Alap működését és befektetési jegyeinek forgalmazását jelenleg a Törvény szabályozza. 3. A tőke védelme Az Alapok befektetési politikája a Szabályzatban részletezett módon úgy kerül kialakításra, hogy a védelmet nyújtson tőkeveszteség ellen az Alapok Induló árfolyama erejéig. A befektetési politika által biztosított, az Alapok Induló árfolyamára vonatkozó védelem kizárólag az Alapok lejáratának időpontjára érvényes, a lejáratot megelőzően a befektetési politika nem képes védelmet nyújtani az Induló árfolyamra vonatkozóan. Az Alapok Induló árfolyamára vonatkozó védelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal. A Tájékoztatóban felsorolt kockázati tényezők egyes elemei szélsőséges esetben a befektetési politika által nyújtott, az Alapok Induló árfolyamára vonatkozó védelmet veszélyeztethetik. Az Alapkezelő a Tpt ában meghatározott tőkegaranciát nem vállal. 4. Az Alapkezelő bemutatása Az Alapkezelő általános adatai A társaság neve: Budapest Alapkezelő Zrt., a GE Money Bank tagja Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188. Az alapítás ideje: augusztus 3. Cégbejegyzés: október 12., Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság /02 sz. Az Állami Értékpapír Felügyelet engedélyének száma: /1992; szeptember 22. Tevékenységi kör: Befektetési alapok kezelése, vagyonkezelés magán-, és önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak részére TEÁOR szerint: 6712 értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés 6602 csoportos nyugdíjbiztosítás A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye az Alapkezelő európai befektetési alapot kezelő befektetési alapkezelőként való megfeleléséről: III/ /2004.; augusztus 4. A társaság határozatlan időre alakult. Üzleti év: A társaság üzleti éve azonos a naptári évvel. 6

7 Alaptőke: Ft, ebből befizetve Ft. Tulajdonos: Budapest Bank Nyrt. Tulajdoni arány: 100 % Alkalmazottak száma: 19 fő Szervezeti felépítés: A Budapest Alapkezelő Zrt. a vezérigazgató irányítása alatt áll. A vezérigazgató közvetlenül irányítja a befektetési vezetőt, az üzlettámogatási vezetőt és az értékesítési és marketing üzletág ötfős csapatát. A befektetési vezető alá öt a befektetésekkel foglalkozó szakember tartozik. Az üzlettámogatási vezető irányítása alatt állnak a következő területek: a cég operatív működéséhez és az értékpapír-tranzakciók teljesítéséhez kapcsolódó feladatok. Az üzlettámogatási vezető további feladata a pénzügyi, számviteli és könyvelési tevékenység irányítása és felügyelete, valamint a jogi és kockázatkezelési jellegű kérdések koordinálása. Az adminisztráció és a titkárság munkáját is felügyeli. A Budapest Alapkezelő Zrt. 1 fő belső ellenőrt foglalkoztat. A Budapest Alapkezelő Zrt. vezető tisztségviselője: Fatér Gyula vezérigazgató 2000 decemberétől az Alapkezelő vezérigazgatója. Tanulmányait között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. Okleveles közgazdász között Csepel Művek Fémmű Rt.-nél határidős árutőzsdei területen dolgozott között a Budapesti Értéktőzsde elemzője, majd a Bevezetési és forgalomban tartási osztály vezetője között az Europool Befektetési Alapkezelő Rt. ügyvezetője, majd vezérigazgatója között a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetségének elnöke között az Európai Alapkezelők Szövetségének (European Federation of Investment Funds and Companies) igazgatóságának a tagja novemberétől Budapest Bank Nyrt. igazgatósági tag 2005-től BÉT igazgatósági tag Az Alapkezelő feladatai meghatározza az Alapok célját és megvalósítja az Alapok befektetési politikáját; a befektetők érdekeinek, a Törvénynek és a piaci viszonyoknak megfelelően befekteti az Alapok tőkéjét, majd kezeli az Alapok értékpapír állományát; megbízást ad értékpapír vételre és eladásra; szerződést köt és biztosítja a folyamatos együttműködést a Forgalmazóval, a Letétkezelővel és a Könyvvizsgálóval; köteles minden, az Alapok nettó eszközértékének megállapításához szükséges dokumentumot naponta megküldeni a Letétkezelőnek; elkészíti és közzéteszi az Alapok éves és féléves jelentését, az Alapokkal kapcsolatos összes tájékoztatót és a havi portfólió jelentéseket; meghatározza az Alapok hozamfizetési politikáját; ellátja az Alapok adminisztrációját, kifizeti az Alapokkal kapcsolatos díjakat és költségeket; mindenkor a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el. Az Alapkezelő pénzügyi, gazdasági helyzete A magyar befektetési alapok kialakulásától kezdve a Budapest Alapkezelő a piac meghatározó szereplője, jelenleg is egyike a legnagyobb piaci szereplőknek. Az Alapkezelő 2004., 2005., évi mérleg és eredmény-kimutatása a III. számú mellékletben megtalálható. A Budapest Alapkezelő Zrt. fő adatai (adott év végén) Jegyzett tőke (millió Ft) Adózott eredmény (millió Ft) 899,8 1181,8 1555,5 1313,7 1662,3 Munkatársak száma (fő) Kezelt alapok száma (db) Kezelt alapok vagyona (milliárd Ft) 175, Kezelt pénztári vagyon (milliárd Ft) 17,7 23,1 32,9 43,0 52,2 7

8 A Budapest Alapkezelő Zrt. által a Tájékoztató készítésének időpontjában kezelt további alapok adatai: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Indulás dátuma: február 02. (ÁÉTF engedély szám: /1995) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, bankbetétekbe fekteti vagyonát. Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap Indulás dátuma: február 03. (ÁPTF engedély szám: /1997) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló európai értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, vállalati kötvényekbe, bankbetétekbe, fedezett részvényekbe fekteti vagyonát. Budapest Vegyes Befektetési Alap Indulás dátuma: február 24. (ÁÉTF engedély száma: /95) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, részvényekbe, bankbetétekbe fekteti vagyonát. Hozamfizetés: 1995-ben 30%, 1996-ban 30%, 1997-ben 25%, 1998-ban 20%, 1999-ben 24%. Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap Indulás dátuma: október 04. (ÁÉTF engedély száma: /95) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, bankbetétekbe fekteti vagyonát. Budapest Bonitas Alap Indulás dátuma: március 03. (ÁPTF engedély száma: /97) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, bankbetétekbe fekteti vagyonát. Budapest Növekedési Részvény Alap Indulás dátuma: október 24. (ÁÉTF engedély száma: /96) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe, bankbetétekbe fekteti vagyonát. Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Indulás dátuma: június 03. (ÁPTF engedély száma: /98) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, vállalati kötvényekbe, nemzetközi állampapírokba, bankbetétekbe fekteti vagyonát. Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Indulás dátuma: június 03. (ÁPTF engedély száma: /98) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, nemzetközi részvényekbe, bankbetétekbe fekteti vagyonát. 8

9 Budapest Ingatlan Alapok Alapja Indulás dátuma: május 13. (PSZÁF engedély száma: /2003) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, nyíltvégű, névre szóló értékpapír befektetési alap (befektetési alapba fektető alap) Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően ingatlan alapok befektetési jegyeibe fekteti vagyonát. Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Az alap futamideje: június június 30-ig tart. (PSZÁF engedély száma: /2004) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, névre szóló származtatott termékekbe fektető befektetési alap. Az alap döntően bankbetétbe, fix kamatozású állampapírba, valamint részvénypiaci indexekre, illetve indexkosárra szóló opciókba fekteti vagyonát. Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Az alap futamideje: november november 7-ig tart. (PSZÁF engedély száma: /2005) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, névre szóló származtatott termékekbe fektető befektetési alap. Az alap döntően bankbetétbe, fix kamatozású állampapírba, valamint indexekre, illetve indexkosárra szóló opciókba fekteti vagyonát. Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Az alap futamideje: március március 2-ig tart. (PSZÁF engedély száma: /2006) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, névre szóló származtatott termékekbe fektető befektetési alap. Az alap döntően bankbetétbe, fix kamatozású állampapírba, valamint indexekre, illetve indexkosárra szóló opciókba fekteti vagyonát. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Az alap futamideje: április április 28-ig tart. (PSZÁF engedély száma: /2006) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, névre szóló származtatott termékekbe fektető befektetési alap. Az alap döntően bankbetétbe, fix kamatozású állampapírba, valamint indexekre, illetve indexkosárra szóló opciókba fekteti vagyonát. Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Az alap futamideje: május május 26-ig tart. (PSZÁF engedély száma: /2006) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, névre szóló származtatott termékekbe fektető befektetési alap. Az alap döntően bankbetétbe, fix kamatozású állampapírba, valamint indexekre, illetve indexkosárra szóló opciókba fekteti vagyonát. Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Az alap futamideje: június június 23-ig tart. (PSZÁF engedély száma: /2006) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, névre szóló származtatott termékekbe fektető befektetési alap. Az alap döntően bankbetétbe, fix kamatozású állampapírba, valamint indexekre, illetve indexkosárra szóló opciókba fekteti vagyonát. Budapest Világválogatott 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Az alap futamideje: október október 30-ig tart (PSZÁF engedély száma: /2006) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, névre szóló származtatott termékekbe fektető befektetési alap. Az alap döntően bankbetétbe, fix kamatozású állampapírba, valamint indexekre, illetve indexkosárra szóló opciókba fekteti vagyonát. 9

10 Budapest Világválogatott 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Az alap futamideje: január január 12-ig tart (PSZÁF engedély száma: /2006) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, névre szóló származtatott termékekbe fektető befektetési alap. Az alap döntően bankbetétbe, fix kamatozású állampapírba, valamint indexekre, illetve indexkosárra szóló opciókba fekteti vagyonát. Három Dimenzió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Az alap futamideje: augusztus augusztus 4-ig tart. (PSZÁF engedély száma: /2006) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, névre szóló származtatott termékekbe fektető befektetési alap. Az alap döntően bankbetétbe, fix kamatozású állampapírba, valamint indexekre, illetve indexkosárra szóló opciókba fekteti vagyonát. Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Az alap futamideje: augusztus augusztus 31-ig tart. (PSZÁF engedély száma: /2006) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, névre szóló származtatott termékekbe fektető befektetési alap. Az alap döntően bankbetétbe, fix kamatozású állampapírba, valamint indexekre, illetve indexkosárra szóló opciókba fekteti vagyonát. Budapest Hozamvédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Az alap futamideje: február február 23-ig tart (PSZÁF engedély száma: /2007). Az alap típusa és fajtája: nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, névre szóló származtatott termékekbe fektető befektetési alap. Az alap döntően bankbetétbe, fix kamatozású állampapírba, illetve a tőke-, áru- és ingatlanpiaci indexekre szóló opciókba fekteti vagyonát. Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Az alap futamideje: július január 6-ig tart (PSZÁF engedély száma: /2007) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, nyílt végű, határozott futamidejű, névre szóló származtatott termékekbe fektető befektetési alap. Az alap döntően bankbetétbe, fix kamatozású állampapírba, illetve árupiaci indexekre szóló opciókba fekteti vagyonát. Volksbank Állampapír Alapok Alapja Indulás dátuma: november 04. (PSZÁF engedély száma: /2002) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, nyíltvégű, névre szóló értékpapír befektetési alap (befektetési alapba fektető alap) Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően pénzpiaci és kötvény alapok befektetési jegyeibe fekteti vagyonát. Volksbank Euro Kötvény Alapok Alapja Indulás dátuma: február 25. (PSZÁF engedély száma: /2004) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, nyíltvégű, névre szóló értékpapír befektetési alap (befektetési alapba fektető alap) Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően nemzetközi kötvény alapok befektetési jegyeibe fekteti vagyonát. Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Indulás dátuma: október 18. (PSZÁF engedély száma: /2004) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, nyíltvégű, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, bankbetétekbe fekteti vagyonát. 10

11 NEÉ Hozamok (%) * 1999* * * 2006* 2007 I. félév* Budapest Állampapír 62,908,322,273 Ft 19, , ,20 4,52 10, Budapest Aranytrió 2,401,354,514 Ft ,45* Budapest Aranytrió 2. 7,765,680,277 Ft * 4.67 Budapest Aranytrió 3. 4,944,143,716 Ft * Budapest Bonitas 67,504,897,783 Ft 12,63* 12, , ,48 6, Budapest Dupla Trend 3,143,472,808 Ft * 4.64 Budapest Hozamvédett 620,797,075 Ft * Budapest Ingatlan 32,859,788,562 Ft ,57* Budapest Kötvény 21,036,170,285 Ft 15,33* , , Budapest MetálMix 5,648,322,030 Ft Budapest Nemzetközi Kötvény 1,079,176,055 Ft -- 8,30* 5,0 10,96-0,05-11,32 5, Budapest Nemzetközi Részvény 1,754,098,233 Ft -- -1,20* ,75 9, Budapest Növekedési Részvény 10,904,128,616 Ft 42, , ,53 14, Budapest Pénzpiaci 41,366,341,863 Ft 19,69 16, , , Budapest Vegyes 1,919,086,703 Ft 24,92 22, ,38 5,42 21, Budapest Világválogatott 4,457,172,591 Ft * Budapest Világválogatott ,712,736 Ft * 8.27 Budapest Világválogatott ,426,790 Ft GE Money Fundusz Bezpieczny Kapitał PLUS ,321, zł GE Money Fundusz Bezpieczna Inwestycja MAX 3 3,594, zł Három Dimenzió 1,172,755,496 Ft * 7.06 Metropolisz 459,316,507 Ft * 4.3 Volksbank Állampapír 219,533,777 Ft ,34* 0,92 9,72 6, Volksbank Euro Kötvény 1,057, ,48* 6, Volksbank Pénzpiaci 1,721,387,620 Ft ,62* 5, Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra Az Alapkezelő felelőssége 236. (2) Az alapkezelő az alap működése során a befektetők érdekében a jogszabályoknak, működési szabályoknak és a mindenkor érvényes Szabályzatnak megfelelően köteles eljárni (3) A befektetési alapkezelő az egyenlő elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetők tekintetében. Az Alapkezelő nem tartozik felelősséggel jelen Tájékoztató alapján kibocsátott befektetési jegyek árfolyamában a kedvezőtlen piaci mozgások és negatív piaci hatások miatt bekövetkező változások miatt. 5. A Letétkezelő bemutatása A Letétkezelő általános adatai A társaság neve: Deutsche Bank Zrt. Székhelye: 1054 Budapest, Hold u. 27. Az alapítás ideje: szeptember 6. Cégbejegyzés: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg ; február 28. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének száma: III/ /2002 Tevékenységi kör: A Társaság hitelintézet, amelynek típusa bank. TEÁOR szerint: '03 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység) '03 Pénzügyi lízing '03 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés '03 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés '03 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység A társaság határozatlan időre alakult. Üzleti év: megegyezik a naptári évvel. Alaptőke: 8110 millió forint Tulajdonos, tulajdoni arány: Deutsche Bank AG, Frankfurt 100% Alkalmazottak száma: 67 fő Igazgatóság tagjai: Lotfi Farbod (belső igazgatósági tag, ügyvezető, vezérigazgató) Bóta Katalin (belső igazgatósági tag, ügyvezető) Dr. Szuromi-Kovács Ágnes (belső igazgatósági tag, ügyvezető) 11

12 Dr. Stefan Walter (külső igazgatósági tag) Harold Leenen (külső igazgatósági tag) Farbod Lotfi: Lotfi Farbod a Deutsche Bank Zrt. Elnök-vezérigazgatója, az Igazgatóság Tagja, ország manager, valamint a Global Banking vezetője óta dolgozik a Deutsche Banknál. Vezetői tapasztalatát és szaktudását számos más közép-kelet európai szervezetnél szerezte. Diplomáját Debrecenben szerezte. Az évek során résztvett különféle vezetői képzési programokon úgy mint az USA SEC, Washingtom DC, European Business School, Stanford Graduate School of Business és a Budapest Közgazdaságtudományi Egyetem képzései. Bóta Katalin: Bóta Katalin a Deutsche Bank Zrt. Igazgatósági Tagja, Ügyvezető Igazgatója,a Global Transaction Banking és a Letétkezelés vezetője. Diplomáját a Külkereskedelmi Főiskolán szerezte 1993-ban. Szakmai tapasztalatát számos banknál sajátította el, majd 1999-ben kérte fel a Deutsche Bank AG a magyarországi letétkezelés kialakítására. Azóta különböző termékek kidolgozása -a forint konvertibilissé válásakor a forint klíring bevezetése, majd ben a külföldiek tőzsdei ügyleteinek mögötti klíring bevezetése - és a letétkezelés értékesítése a feladata. dr. Szuromi-Kovács Ágnes: dr. Szuromi-Kovács Ágnes a Deutsche Bank Zrt. Igazgatósági Tagja, Igazgató, a Cash Management terület vezetője februárjában csatlakozott a Deutsche Bankhoz. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástudományi szakának elvégzése után az ELTE ÁJK-n jogi szakterületen is szerzett diplomát. Harold Leenen: Harold Leenan Hollandiában szerzett jogi diplomát 1990-ben. Ügyvédi irodáknál, a Philipsnél és a Mercedes Benznél töltött évek után került a Deutsche Bank AG hamburgi részlegéhez. Kezdetben vállalati üzleti területre koncentrált, majd szindikált hitelekkel foglalkozott, Amszterdamban majd Frankfurtban től a Kontinentális Európai Globális Ügyfélkapcsolat Management-nél töltött be vezető szerepet től addigi funkciója mellé az Európai Vállalati Részlegnél is Vezető Operációs Tisztségviselőnek nevezték ki, ahol azóta a pénzkezelésre, kereskedelem finanszírozásra, trust szolgáltatásokra és lízingre összpontosít szeptember 10. óta a Deutsche Bank Zrt. külső igazgatósági tagja. Dr. Stefan Walter: Dr. Stefan Walter az Augsburgi Egyetemen szerezte jogi diplomáját 1991-ben. Vállalati ügyfélreferensként kezdte meg pályafutását a Deutsche Bank AG Flensburg-i fiókjában. Később Igazgatósági személyi asszisztens lett ban bízták meg a Deutsche Bank Zrt. corporate banking részlegének létrehozásával Magyarországon. Ekkor Belső Igazgatósági taggá is megválasztották től Külső Igazgatósági tag és a Deutsche Bank AG Global Cash Management-nek Közép-kelet európai régiójáért felel. A Letétkezelő feladatai vezeti az Alapok bankszámláját; letétben tartja az Alapok birtokában lévő összes értékpapírt; kiszámítja és közzéteszi az Alapok összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét; nyilvántartja a forgalomban lévő befektetési jegyek számát, és végzi a befektetési jegyek keletkeztetését és megsemmisítését a forgalmazók részére a forgalmi jelentések alapján; elvégzi a hozamfizetéssel kapcsolatos technikai teendőket; ellátja az adásvételi megbízások lebonyolításával kapcsolatos banki, technikai teendőket; biztosítja, hogy az Alapok eszközeit érintő ügyletekből, valamint a befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidőn belül az Alapokhoz kerüljön; ellenőrzi az Alapkezelő jogszabályok és a Szabályzatban foglalt szabályoknak való megfelelését; tevékenysége során független módon, kizárólag a befektetők érdekében jár el; elvégez minden, a Törvény által számára előírt feladatot. A Letétkezelő 2003., és a évi összehasonlító mérleg adatai a IV. számú mellékletben megtalálhatóak. A Letétkezelő megváltoztatása felügyeleti engedélyhez kötött. 6. Érdekütközés, összeférhetetlenség Érdekütközés elkerülésére vonatkozó szabályok: Az Alapkezelő eljárására az érdekütközések elkerülésére az alábbi szabályok az irányadóak: az Alapkezelő az Alapok működtetése során a befektető érdekében a jogszabályoknak, működési szabályoknak és a mindenkor érvényes Szabályzatnak megfelelően köteles eljárni; az Alapkezelő az egyenlő elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetők tekintetében; az Alapkezelő egymástól elkülönítetten több befektetési alapot is létrehozhat és kezelhet, melyek vagyonát elkülönítetten köteles kezelni és nyilvántartani; 12

13 az Alapkezelő az általa kezelt vagyonról befektetési alaponként és ügyfelenként elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. Összeférhetetlenség: Az Alapkezelő vezető tisztségviselője, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban résztvevő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem lehet közvetlenül a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedő társaságnak az alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye, nevezetesen a Letétkezelőnek, a befektetési döntések végrehajtásában közreműködő szolgáltatónak, így különösen a befektetési szolgáltatónak, más befektetési alapkezelőnek, valamint a befektetési alapkezelő ügyfelének. Az a személy, aki esetében ez az összeférhetetlenség fennáll, köteles azt haladéktalanul a Felügyeletnek jelenteni, és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetni. 7. Az Alapok Könyvvizsgálójának bemutatása A Könyvvizsgáló általános adatai KPMG Hungária Kft. Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma: Kőszegi Lászlóné / A Könyvvizsgáló feladatai az éves beszámoló, a nettó eszközérték- és a hozamszámítás felülvizsgálata az Alapkezelő tevékenységének felülvizsgálata a fenti felülvizsgálat eredményének ismertetése a Törvény által előírt esetekben a Felügyelettel. 8. A Forgalmazó bemutatása A Vezető Forgalmazó neve: Budapest Bank Nyrt. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188. A befektetési jegyek forgalmazása a Vezető Forgalmazón kívül a Vezető Fogalmazó Ügynökének forgalmazói helyein történik. A forgalmazói helyek listáját az a II. számú melléklet tartalmazza. 9. Adózás 9.1. Az Alapok adózása Magyarországon az Alapok az éves nyereségük után nem fizetnek adót. Amennyiben az Alapok az összegyűjtött tőkét Magyarországon kívül fektetik be, akkor az Alap adófizetési kötelezettsége az adott befektetés szerinti ország jogszabályai és ennek az országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezéseinek figyelembevételével kerül meghatározásra A befektetők adózása Természetes személyek Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemélyek Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemély általában a devizabelföldi magánszemély, de amennyiben ezt a magánszemélyt kapcsolatok fűzik más országhoz, az adóügyi illetőség és a jövedelmet terhelő adómérték az adott országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezéseinek figyelembevételével kerül meghatározásra. A fentiek alapján a devizabelföldi magánszemélynél a Tájékoztató aláírásakor hatályos személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA Törvény) értelmében a befektetési jegyek hozama kamatjövedelemnek minősül. 13

14 Magyarországon adóügyi illetőséggel nem rendelkező magánszemélyek Ilyen magánszemélyek általában a Magyarországon devizakülföldinek minősülő magánszemélyek. Adóköteles jövedelmük az illetőség szerinti országban adóztatható, figyelemmel ennek az országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményének rendelkezéseire. Például a lengyel adóügyi illetőségű magánszemélyeknél a lengyel személyi jövedelemadóról szóló évi július 26-i törvény értelmében az európai értékpapír befektetési alapban elhelyezett megtakarítások hozama adóköteles jövedelem, amit 19% forrásadó terhel. Az adóköteles jövedelem a befektetési jegy értékesítése során megszerzett bevétel és befektetési jegyek megszerzésére fordított érték (ideértve a befektetési jegyekkel kapcsolatban felmerült járulékos költségeket is) különbözete. Az adókötelezettség a jövedelemszerzés napján keletkezik. Mivel a lengyelországi értékesítési folyamatban a lengyel adójogszabályok szerint kifizetőnek minősülő vállalkozás nem jelenik meg, a lengyel magánszemélyeknek a rájuk vonatkozó lengyel adójogszabályok szerint, éves bevallásukkal együtt kell adókötelezettségüket teljesíteniük a forgalmazó által kiállított éves jövedelemigazolás alapján. A két ország között meglévő, a kettős adóztatást kizáró egyezmények szerint Magyarországon lengyel adóilletőségű személyektől legfeljebb 10% forrásadót lehet levonni, de nem többet annál, mint amit a magyar szabályok lehetővé tesznek. A kamatjövedelmekkel kapcsolatos európai uniós szabályozás szerint az Unión belüli adórezidensek által elért kamatjövedelmekről a tagállamok értesítik egymást. (EU savings directive) Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok Magyarországon adóügyi illetőségű jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok a devizabelföldi vállalkozások. A befektetési jegyek hozama ezeknél a társaságoknál az adóköteles árbevételt növeli, ami után az érvényes magyar adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. Magyarországon adóügyi illetőséggel nem rendelkező jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok Magyarországon adóügyi illetőségű jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok általában a devizakülföldi vállalkozások. A befektetési jegyek hozama ezeknél a társaságoknál az adóköteles árbevételt növeli, amely az illetőség szerinti országban adóztatható, figyelemmel ennek az országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményének rendelkezéseire. 10. Az Alapokat érintő kockázati tényezők A származtatott ügyletek, valamint a mögöttük lévő tőkepiaci eszközök árazási és elszámolási kockázata A tőkepiacok teljesítményéből a befektetési politika által részletesen meghatározott feltételek szerint részesednek az Alapok. Az Alapok számára a tőkepiacok teljesítményét a három tőkepiaci szegmenst reprezentáló részvény-, nyersanyag- és ingatlanpiaci eszközök (indexek) árfolyam alakulása határozza meg. Ezen indexek számításában, közzétételének módjában bekövetkező változások hatással lehetnek az index teljesítményére, így az Alapok által elérhető hozamra is. Szélsőséges esetben az indexek kereskedését végző tőzsdék huzamosabb ideig zárva tarthatnak, vagy véglegesen bezárhatnak, illetve az indexek számítását hosszabb időre felfüggeszthetik, megszüntethetik. Szintén szélsőséges esetben olyan piaci, illetve jogszabályi környezetváltozás következhet be az érintett tőkepiaci szegmensek, illetve indexek piacán, amely az Alapok származtatott ügyletei, illetve az azok mögött lévő eszközök értékelését, számítását lehetetlenné teszi. Ezekben az esetekben az Alapkezelő a befektetők érdekeinek szem előtt tartásával a származtatott eszközök eladójával új elszámolási és árazási rendben állapodhat meg. Származtatott ügyletekhez kapcsolódó partner kockázat Az Alapok portfóliójában lévő származtatott ügyletek nem tőzsdei ügyletek keretében kerülnek megkötésre, mivel a szabványosított tőzsdei termékek nem megfelelőek a befektetési politikában meghatározott célok eléréséhez. Ezért az Alapokban szereplő származtatott ügyletek nem szabványosított tőzsdei szerződések keretében de kizárólag a nemzetközi gyakorlat által elismert formában - kerülnek megkötésre partner pénzintézetekkel és/vagy pénzügyi szolgáltatókkal. Az Alapkezelő gondos kockázati elemzésnek veti alá az Alapok minden partnerét, akivel tőzsdén kívüli ügyletet köt, azonban ennek ellenére előfordulhat, hogy a származtatott ügyletek megkötésében részt vevő partner fizetőképessége megszűnik a szerződés érvényességi ideje alatt, és ez által nem teljesíti a szerződésből adódó fizetési kötelezettségét az Alapok számára. Ez szélsőséges esetben akár azt is eredményezheti, 14

15 hogy lejáratkor az Alapok eszközértéke nem biztosít hozamot, és a befektetési politika nem képes az Induló árfolyamot teljes biztonsággal biztosítani a befektetőknek. A származtatott ügyletek árfolyam kockázata Az Alapok befektetési politikájának megfelelően eszközeinek egy részét származtatott ügyletek alkotják. A származtatott ügyletek piaci árfolyama rendkívül jelentős mértékben ingadozhat a mögöttes tőkepiaci indexek, kamatlábak, deviza-árfolyamok, és egyéb mutatók változásának függvényében. Ezáltal a befektetési jegyek árfolyamának alakulása, amely jelentős mértékben függ az Alapokban lévő származtatott eszközök értékének változásától, a futamidő folyamán komolyan ingadozhat. Alacsony részesedési mutató kockázata Az Alapok a tőkepiacok teljesítményéből a portfólióban lévő összetett opciós struktúra értéke, illetve lejáratkori kifizetése útján részesednek. Amennyiben a piaci kamatszint csökken, illetve a tőkepiaci árfolyam-ingadozás emelkedik az opciós szerződés megkötéséig, az Alapok által vásárolandó opciós struktúra ára növekedhet. Az opció árának növekedésével a részesedési mutató mértéke csökken. Ez szélsőséges esetben akár nagyon alacsony részesedési mutató elérését eredményezheti. Az eszközök értékeléséből eredő kockázat Az Alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Alapokban szereplő eszközök aktuális piaci értékét. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes eszközök átmeneti alul- vagy felülértékeltséget mutatnak, ami befolyásolhatja a befektetési jegyek értékét. Általános gazdasági kockázat A nemzetközi pénz- és tőkepiacok egyre erősödő integráltsága miatt egy-egy ország, illetve régió értékpapírpiacaira más országok és régiók tőkepiaci folyamatai is hatást gyakorolnak olyan mozgásokat indukálva, amelyek az adott ország makrogazdasági adottságaiból kiindulva első látásra indokolatlannak tűnnek. Ezek a rövid- és középtávú ingadozások negatívan is befolyásolhatják az Alapok eszközeinek árfolyamát, így a befektetési jegyek értékét. A tőke-, nyersanyag-, és ingatlanpiacok árfolyam kockázata A tőkepiaci eszközökre általánosságban igaz, hogy azok kockázatos eszközök, mivel árfolyamuk a piaci folyamatok függvényében jelentősen ingadozhat. Mivel az Alapok befektetési politikája szerint eszközei között a tőke-, nyersanyag- és ingatlanpiaci eszközökhöz kötött származtatott termékek is szerepelnek, a tőkepiac árfolyam ingadozása hatással van az Alapok befektetési jegyeinek árfolyam alakulására. A tőkepiaci árfolyamok ingadozása miatt az Alapok egy jegyre jutó eszközértékének árfolyama az Alapok futamideje alatt az Induló árfolyam alá is eshet. A befektetési jegyeit az Alapok jegyzési és tőkegyűjtési időszakát követően vásárló befektetők, illetve a befektetési jegyeit az Alapok lejárata előtt visszaváltó befektetők az árfolyammozgás alakulása függvényében akár veszteséget is realizálhatnak befektetési jegyeik lejáratakor, illetve visszaváltásakor. Amennyiben az Alapok befektetési profiljába választott tőkepiaci szegmensek kedvezőtlen árfolyam alakulást mutatnak az Alapok futamideje alatt, az Alapok hozama lejáratkor esetleg 0 is lehet. Kamatláb kockázat Az Alapok eszközei között az Alapok befektetési politikájának megfelelően magas részt képviselhetnek a kamatozó, illetve diszkont típusú értékpapírok, melyek piaci árfolyamát elsősorban a piaci hozamszint határozza meg. Ezért a befektetési jegyek árfolyamának alakulása nagymértékben függhet a piaci hozamszint változásától. A piaci hozamszint változása a kamatozó eszközök árfolyamváltozásán keresztül negatívan befolyásolhatja az Alapok befektetési jegyeinek árfolyamát. A kamatláb ingadozásából származó kockázat kezelésére az Alapkezelő származtatott ügyleteket, swap ügyleteket köt. Ezek a kockázat csökkentésére kötött ügyletek teljes mértékben csak a futamidő végére vonatkozóan szüntetik meg az Alapok kamatláb kockázatát. Az Alapok futamideje alatt a kamatozó eszközök árfolyam mozgása befolyásolhatja a befektetési jegyek árfolyamának alakulását. 15

16 Hitelezési kockázat Az Alapok portfólióját jelentős mértékben meghatározó befektetési eszközök, a bankbetétek, repo megállapodások és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a betét-felvevő pénzintézetek, illetve értékpapír kibocsátók esetleges csődje, fizetésképtelensége szélsőséges esetben az Alapok portfóliójában szereplő ezen eszközök értékének drasztikus csökkenéséhez, akár teljes megszűnéséhez vezethet. Az Alapkezelő bankbetétbe illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba kizárólag gondos mérlegelés, a pénzintézet illetve értékpapírt kibocsátó állam, intézmény átfogó és részletekbe menő kockázati elemzését követően fekteti az Alapok tőkéjét. A leggondosabb kiválasztás ellenére is teljes bizonyossággal nem zárható ki ezen intézmények, államok fizetésképtelenné válása az Alapok futamideje alatt, ami szélsőséges esetben a befektetési jegyek értékének drasztikus csökkenéséhez vezethet. Egy ilyen szélsőséges esetben a befektetési politika nem képes az Induló árfolyamot biztosítani. Likviditási kockázat Az Alapok portfóliójába tartozó eszközök likviditása, forgalomképessége bizonyos időszakokban alatta maradhat a kívánatosnak, azaz nehéz rájuk eladót/vevőt találni. Ilyen piaci körülmények között a portfólióban lévő, venni/eladni kívánt egyes értékpapírok vétele/értékesítése nehézségekbe ütközhet, esetlegesen csak a korábbi értéküknél magasabb/alacsonyabb árfolyamon vásárolhatók/értékesíthetőek, ami befektetési jegyek értékét negatívan befolyásolhatja. Devizaárfolyam kockázat Az Alapokban a származtatott ügyletek mögött lévő termékek külföldi devizában denominált tőkepiaci indexek. A tőkepiaci indexek árfolyamának alakulása külföldi devizában van kifejezve, az Alapok devizájára átszámított hozamuk lényegesen eltérhet a saját devizájukban számított hozamtól. Az Alapok által kötött származtatott ügyletek ezt a kockázatot semlegesítik, így a tőkepiacok teljesítményétől függő hozam független a devizaárfolyamok alakulásától. Az Alapok tőkevédelmét biztosító eszközök túlnyomó hányada hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, elsősorban OECD államok által kibocsátott állampapír, melyek az Alapok devizanemétől (PLN) eltérő devizában lehetnek denominálva. Ezen eszközökből származó deviza kockázatot az Alapkezelő származtatott ügyletek megkötésével semlegesíti. Így az Alapok befektetői számára a deviza árfolyam mozgása nem jelent kockázatot. Befektetési döntések kockázata Az Alapkezelő az optimálisnak tartott portfólió kialakítása során - legjobb tudása szerint - olyan befektetési döntéseket hoz, melyek várhatóan kedvezően befolyásolják az Alapok teljesítményét. A piaci folyamatok azonban eltérhetnek az Alapkezelő szakembereinek elemzéseitől, a várakozásoktól eltérő hozamokat eredményezhetnek, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják az Alapok teljesítményét. A befektetési politika megvalósításának kockázata A piaci körülmények változása A befektetési politikának megfelelő portfólió kialakítása, illetve a befektetési jegyek forgalmazása miatt szükséges folyamatos kiigazítása gyorsan változó piaci körülmények között nehézségekbe ütközhet. A futamidő alatti jelentős mértékű tőkepiaci mozgások szélsőséges esetben megakadályozhatják a befektetési politikának megfelelő leghatékonyabb portfólió kialakítását. Ezekben az esetekben lejáratkor az Alapok befektetési jegyeinek visszaváltásával realizált hozam nem fog pontosan megegyezni a befektetési politikában leírt tőkepiaci teljesítményhez kötött hozammal, annál alacsonyabb lehet. A befektetési eszközök optimális kötésegysége A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása miatt a befektetési politikának megfelelő portfólió megtartásához az Alapokban lévő eszközök folyamatos kiigazítása, mennyiségük változtatása szükséges. Az Alapok befektetési eszközeinek egy részére jellemző, hogy azok nem vásárolhatók, illetve értékesíthetők gazdaságosan kis mennyiségben, illetve kis kötésegységben. Ezekbe az eszközökbe az Alapok a hatékonyság szem előtt tartása mellett a megfelelő kötési egységekben fektetnek be, ami azt eredményezi, hogy a portfóliók a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása miatt - nem tudják tökéletesen lekövetni a befektetési politikának megfelelő portfóliót. Ez az eltérés szélsőséges piaci árfolyam mozgások esetén befolyásolhatja az Alapok teljesítményét, az elért hozam a I. sz. melléklet, Kezelési Szabályzat 9. Hozam című fejezetben meghatározott hozamnál alacsonyabb lehet. 16

17 Adózási kockázat A befektetési jegyekre vonatkozó személyi jövedelemadó szabályok, és a befektetési alapok adózására vonatkozó előírások, vagy azok értelmezése a jövőben változhatnak, ami negatívan érintheti a befektetési jegyek tulajdonosait. Egyéb kockázatok Az Alapokat és befektetőit érinthetik az értékpapírpiacokon meglévő általános befektetői kockázatok. 11. Háttér szabályok Minden, a Tájékoztató és a Szabályzat alapján létrejövő jogviszony, szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Tájékoztató, a Szabályzat, a Törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a Forgalmazó üzletszabályzatai az irányadóak. A befektetésekre a mindenkor hatályos adózási szabályozások az irányadók. 12. Jogviták rendezése A felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a befektetők, az Alapkezelő, a Letétkezelő és a Forgalmazók egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a felek a vitatott jogviszonyra vonatkozó szerződések (Üzletszabályzat) rendelkezéseinek megfelelően járnak el. 13. További információk Az Alapokról, a forgalmazott befektetési jegyekről, a befektetési jegyek vásárlóinak köréről, a befektetők jogairól, a befektetési politikáról, a nettó eszközérték számítás módjáról, a tájékoztatási kötelezettségekről, az Alapokat terhelő költségekről és az Alapok megszűnéséről részletes információkat a Szabályzat tartalmaz. Az Alapkezelővel és a Letétkezelővel szemben a megelőző három naptári éven belül csődeljárást nem rendeltek el. 17

18 14. Felelősségvállalási nyilatkozat A Budapest Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.), mint az Alapok nevében eljáró alapkezelő, és a Budapest Bank Nyrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.), mint Vezető Forgalmazó a jelen Felelősségvállaló nyilatkozattal kijelentik, hogy a Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a befektetési jegyek, valamint az Alapok helyzetének megítélése szempontjából jelentősséggel bírnak. Kijelentik továbbá, hogy a befektetőknek a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért egyetemlegesen felelnek. Budapest, január 10. Budapest Alapkezelő Zrt. Budapest Bank Nyrt. 18

19 I. MELLÉKLET KEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Az Alapok nevei GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap Rövidített elnevezés: GE Money Fundusz Bezpieczna Inwestycja MAX 3 Alap GE Money GE MONEY Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap Rövidített elnevezés: GE Money Fundusz Trzech Rynków Az Alapok típusa, fajtája és futamideje Az Alapok nyilvános, nyíltvégű, határozott futamidejű európai befektetési alapok. A GE MMAX-3 Alap futamidejének kezdete a nyilvántartásba vétel napját követő 5. munkanap, a futamideje a lengyelországi regisztrációt követően a GE MMAX-3 Alap hirdetményi helyein közzétett, lengyelországi forgalmazás megkezdésének napjától számított 3 naptári év és 3 naptári hónap végéig tart (amennyiben a futamidő vége munkaszüneti napra esne, úgy a futamidő vége az azt követő munkanap). A GE MTROK-3 Alap futamidejének kezdete a nyilvántartásba vétel napját követő 5. munkanap, a futamideje a lengyelországi regisztrációt követően a GE MTROK-3 Alap hirdetményi helyein közzétett, lengyelországi forgalmazás megkezdésének napjától számított 3 naptári év és 11 naptári hónap végéig tart (amennyiben a futamidő vége munkaszüneti napra esne, úgy a futamidő vége az azt követő munkanap). 3. Az Alapok Alapkezelői és Felügyeleti határozatai Az Alapok létrehozása: Alapkezelő 014/2005 számú október 5-én kelt vezérigazgatói határozata alapján Felügyeleti határozatok: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap az Alap tájékoztatója közzétételének jóváhagyása: E-III/ /2005. sz. határozat, december 6. az Alap nyilvántartásba vétele: E-III/ /2005. sz. határozat, december 15. Tájékoztató módosítások: E-III/ /2006. sz. (2006. július 26.) E-III/ /2006. sz. (2006. december 22.) E-III/ /2007 sz. (2007. április 4.) GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap az Alap tájékoztatója közzétételének jóváhagyása: E-III/ /2005. sz. határozat, december 6. az Alap nyilvántartásba vétele: E-III/ /2005. sz. határozat, december 15. Tájékoztató módosítások: E-III/ /2006. sz. (2006. július 26.) E-III/ /2006 sz. (2006. december 22.) E-III/ /2007 sz. (2007. április 4.) 4. Az Alapok üzleti éve Az Alapok üzleti éve a naptári évvel megegyező. 5. Az Alapkezelő A társaság neve: Budapest Alapkezelő Zrt., a GE Money Bank tagja Székhelye: 1138 Budapest, Váci út A Letétkezelő A társaság neve: Deutsche Bank Zrt. Székhelye: 1054 Budapest, Hold u

20 7. Az Alapok befektetési politikája Az Alapkezelő az Alapok tőkéjét kizárólag a jelen Szabályzatban foglaltakkal és a hatályos Törvényben, az európai alapokra pontosan meghatározott szabályokkal, és befektetési korlátokkal összhangban fekteti be. Az Alapkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott befektetési politikákat csak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével, a közzétételt követő 30 nap elteltével változtathatja meg. Az Alapokra a jelenleg hatályos Törvény ában részletezett európai befektetési alapokra vonatkozó befektetési szabályok érvényesek. Az Alapokra vonatkozó befektetési arányszámok és befektetési korlátok az egyes Alapok aktuális összesített nettó eszközértékéhez viszonyítva értendők GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap A GE MMAX-3 Alap célja, hogy a hagyományos tőkepiacénál lényegesen alacsonyabb kockázati besorolású tőkepiaci befektetési lehetőséget nyújtson a befektetőknek, oly módon, hogy a befektetők az alacsonyabb kockázat viselése mellett is részesedhessenek a tőkepiacok esetleges kimagasló teljesítményéből. A GE MMAX-3 Alap által nyújtott befektetési lehetőség a tőkepiacok szokásosnál szélesebb horizontját biztosítja a befektetők számára, mivel a GE MMAX-3 Alap a részvénypiac mellett a nyersanyagokat, valamint az ingatlan piacot, mint befektetési lehetőséget is kiaknázza. A GE MMAX-3 Alap optimális befektetési időhorizontja 3 év, a kockázatcsökkentés legoptimálisabban a GE MMAX- 3 Alap teljes futamideje tekintetében valósul meg. A GE MMAX-3 Alap lejáratakor a jelenlegi jogszabályokat és az ebből adódó terheket figyelembe véve a befektetési politika, a kockázati tényezők figyelembe vételével biztosítja az Induló árfolyam kifizetését a befektetők számára, függetlenül a tőkepiacoknak a GE MMAX-3 Alap futamideje alatti teljesítményétől. A GE MMAX-3 Alap lejáratakor a befektetők az Induló árfolyamon felül - a Szabályzat 9. Hozam című fejezetében leírtak szerint részesedhetnek a GE MMAX-3 Alap futamideje alatti pozitív tőkepiaci teljesítményből. A GE MMAX-3 Alap a jegyzés és tőkegyűjtési periódus során összegyűjtött tőkének túlnyomó részét a tőke védelme érdekében biztonságos befektetési eszközökbe, bankbetétbe, állampapírba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe, állampapír fedezete mellett kötött repo ügyletekbe, illetve a kamat és devizakockázat kezelésére szolgáló származtatott eszközökbe fekteti. A tőkepiaci teljesítményből való részesedés biztosítására a GE MMAX-3 Alap a Szabályzatban leírtak szerint három tőkepiaci szegmensből álló kosárra szóló összetett opciós struktúrát vásárol. A befektetési politikában meghatározott célok megvalósítása érdekében az Alapkezelő a GE MMAX-3 Alap portfólióját úgy határozza meg, hogy az abban található tőkepiaci eszközök biztosítsák a befektetők számára a teljes futamidőre nézve az alacsony kockázatot, és ezzel párhuzamosan a tőkepiacok teljesítményéből való részesedést. A GE MMAX-3 Alap összegyűjtött tőkéjének várhatóan több, mint 35%-a kerül a Lengyel Köztársaság által kibocsátott értékpapírba, összhangban a Törvény 285/A -ában foglalt befektetési szabályokkal. Az Alapkezelő a Tpt ában meghatározott tőkegaranciát nem vállal Az értékpapír állomány lehetséges elemei (befektetési eszközök) A GE MMAX-3 Alap az összegyűjtött tőkét kizárólag az alábbi eszközökbe fekteti: Bankbetét, lekötött betét, állampapír fedezete mellett kötött repo megállapodás Diszkont kincstárjegyek Kamatozó kincstárjegyek Állampapírok, Jelzálog levelek Befektetési jegyek Nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Származtatott és opciós ügyletek (fedezeti céllal, az árfolyam és kamatláb kockázat kezelésére, valamint a tőkepiaci teljesítményből való részesedés biztosítására) A GE MMAX-3 Alap eszköz összetétele A GE MMAX-3 Alap futamideje alatt a befektetési eszközözök portfóliója két szignifikánsan eltérő portfólió. Tőkegyűjtési periódus: a portfólió kialakításának időszaka, a GE MMAX-3 Alap indulásától a lengyelországi forgalmazás megkezdésének napjától számított 3 naptári hónapig tart. 20

GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ BUDOWY KAPITAŁU ALAP

GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ BUDOWY KAPITAŁU ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ BUDOWY KAPITAŁU ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely: 1138

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap. GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap

GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap. GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap TÁJÉKOZTATÓ GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap és GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST (II.) KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138, Budapest Váci út

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. hozataláról. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

TÁJÉKOZTATÓ. hozataláról. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. TÁJÉKOZTATÓ a BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. TÁJÉKOZTATÓ Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap

GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap MEGSZŰNÉSI JELENTÉS Alapadatok Neve Rövid neve GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap GE MTROK-3 Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, európai befektetési alap Futamideje határozott:

Részletesebben

Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap

Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. TÁJÉKOZTATÓ GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Forgalmazó: GE Money Bank a.s. Székhely: Vyskocilova 1422/1a Praha 4,

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE MONEY BALANCOVANÝ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP BUDAPEST (I.) ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP BUDAPEST NEMZETKÖZI

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE MONEY CHRÁNĚNÝ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Forgalmazó: GE Money Bank a.s.. Székhely: Vyskocilova 1422/1a

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE MONEY CHRÁNĚNÝ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. TÁJÉKOZTATÓ GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő: Citibank Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Balancovaný Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Balancovaný Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ GE Money Balancovaný Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt., A GE Money Bank tagja Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Forgalmazó: GE Money Bank a.s. Székhely: Vyskočilova

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Alap megnevezése: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap Típusa: nyíltvégű

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP BUDAPEST (I.) ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP BUDAPEST (II.) KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS 2013. augusztus 28. I. Az OTP REÁL AKTÍV Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP BUDAPEST (I.) ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP BUDAPEST NEMZETKÖZI

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST (I.) ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS 2013. augusztus 28. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap (továbbiakban:

Részletesebben

2005. évi éves jelentés GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap

2005. évi éves jelentés GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap 2005. évi éves jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap nyíltvégű európai értékpapír

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP BUDAPEST NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP GE MONEY EMEA NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP GE MONEY FELTÖREKVŐ

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE MONEY EMEA NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST ARANY ALAPOK ALAPJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

BUDAPEST GARANTÁLT BEFEKTETÉSI ALAP

BUDAPEST GARANTÁLT BEFEKTETÉSI ALAP A BUDAPEST GARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely: 1138

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. TÁJÉKOZTATÓ GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Forgalmazó: GE Money Bank a.s. Székhely: Vyskocilova 1422/1a Praha 4,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok

Részletesebben

Tájékoztató Hirdetmény

Tájékoztató Hirdetmény Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfeleknek forgalmazott értékpapírok saját számlás vagy tőzsdei árképzésének szabályai Hatályos: 2017. április

Részletesebben