Sásd Dózsa György u Alulirottak, a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14, a továbbiakban: "Bank"), mint zálogjogosult

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sásd Dózsa György u. 32. 7370. Alulirottak, a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14, a továbbiakban: "Bank"), mint zálogjogosult"

Átírás

1 ~CIBBANK Iktatószám: WOO/ J;rt1 /1<12014 Ügyintézö: Dr. Németh Beáta Tel: Sásd Város Önkormányzata Sásd Dózsa György u Tárgy: értesítés szomszédos ingatlan megvásárlásának lehetöségéröl Tisztelt Címzett! Alulirottak, a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14, a továbbiakban: "Bank"), mint zálogjogosult képviseletében a mellékelten csatolt tájékoztató és pályázati felhfvás megküldése útján szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani a Sásd 382/13/A/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának lehetöségét. Amennyiben az ajánlati kilrás felkeltette érdeklődését, úgy bővebb tájékoztatás a mellékletben található fe/számo/ói / végrehajtói elérhetőségen igényelhető. Budapest, november 24. Tisztelettel: CI~.J~~. ZRT. Vállalati Behajtás 1027 P'ujaoest Medve I Cserháti István Nagyvállalati és projekt hitelek behajtása vezetö Dr. Németh Beáta Speciális ügyek intézöje Lrk.: Enenctés. ~ÁSDI KÖZÖS ÖiKORMÁNYZATI HIVATAL száma: 2014 NOV 2 B. ' _._--' CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-l027 Budapesl, Medve utca H-1995 Budapest Telefon: (061) Fax: (061) Nyilvántartócégbíróság:FövárosiBíróságmínt Cégbíróság Cégjegyzékszám:Cg Adószám: CSASZ: Csoport közösséqi adószám: HU Tözsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: /F,iii/ /2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB Bank of 1NTES4. ~ SN-IB4.oLO

2 Sásd, Rákóczi utca 26. (Áruház) Nyilvános Pályázati Eljárás 650m2 Nettó Irányár: 95 OOOOOO+ 30 OOOOOOForint + ÁFA Információk - Helyrajzi szám: 382/13/A/7 - Áruház: 95 OOOOOOForint + ÁFA - Áruházban található eszközök, üzletberendezések: 30 OOOOOOForint + ÁFA Bánatpénz OOOForint '. I... 0.~ - CI. do _ -_o l.. _/ I. A hivatalos pályázati kiirás csatoltan megtalálható a levélben. Kapcsolattartó Kovács Zoltán A lenti képek 2013 folyamán készültek ~ CIBGROUP Sem ez I "'j~kozl !ennek IMiITTllltyriulele nem tekinthet611i11atalo$ tjjlruntole!nek,kizirtug 8 t~ist uoigjlj._ A ~&.n ullf1!lll!lwoollkió nem teljes k60i. Ú ~ mark"',ng cen kerülihaszno.sili$r1l A CIBClIOpoo1semmif~.,.,.agi vagy ~ leiei6$$6goet""'" vmal ezen ~ felhuzn6üsa. vligy az iti u~ lidatokban le,""hi~k vagyhiinyoshgok mi., Naithllr It. brochure. no..,y of Ille delails oontblned ner n oonstitlje part of IIorrmoI off...- Oate and informatioo her"," does not PUfllOI'Ito be complec. of ali indu,,"ve and should be considerojd for purposes of ma1cet'ng information only CIB Group i5 not re$pofisible fof any 10M, IIlIIIlIrial or otherwim. nii$iiit.olq from UM of 11"05inlormallOll of eny etrof$ or om;ssions in thiedocumenl

3 T. DUNA LIBRA ZRT Budapest, Andrássy út 91. ~ 1364 Budapest, PF: 87. Tel./fax: +36( I) ,0808. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fax: Alulírott Kovács Zoltán, mint a(z) 5-KER Kereskedelmi Kft- "f.a." (2330 Dunaharaszti, Némedi út 67.) felszámolóbiztosa, megrendelem az alábbi tartalmú felhívásnak a Cégközlönyben való közzétételét: A felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelem benyújtásának időpontja: A felszámolási eljárásban április 13. napján megelőzően nem került sor hirdetmény közzétételére, erre való tekintettel a hirdetmény az ezt követő szabályozásnak megfelelően készült. "A DUNA LIBRA Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út. 91 cégjegyzékszám: ), mint a(z) 5-KER Kereskedelmi Kft. "f.a." (2330 Dunaharaszti, Némedi út 67.) cégjegyzékszám kijelölt felszámolója nyilvános pályázat útján, kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezetek tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyonát: Megnevezés I. Eszközcsoport 1. eszköz: Pécs I. ker. belterület: 7626 Pécs, Újhegyi főtér 2. Helyrajzi szám Szobák Terület Eszmei há- Tulajdoni Megnevezés száma Tulajdoni Nettó érték Ft m' nyad hányad egész/fél forma élelmiszerüzlet 43318/3/NI (társasház) /10000 társasági l/l egyéb (gépészeti) /3/N6 helyiség (társasház) /10000 társasági l/l egyéb (gépészeti) 433 I8131A17 helyiség (társasház) 4 45/10000 társasági Y.

4 DUNA LIBRA ZRT. <uccr) 1062 Budapest, Andrássy út l 1364 Budapest, PF: 87. Tel./fax: +36(1) ,0808. Az ingatlanok vonatkozásában a CBA Kereskedelmi Kft. részére keretbiztosítéki jelzálogjog, a CIB Bank Zrt. javára keretbiztosítéki jelzálogjog, a SLENDY Kft. részére elővásárlási jog, a NA V részére végrehajtási jog, és a Nívóber Kft. részére végrehajtási jog van bejegyezve. l. eszköz nettó érték: ,- Ft, azaz egyszázmillió forint 2. eszköz: Pécs I. ker. belterület; 7626 Pécs, Újhegyi főtér 2. sz. alatti élelmiszerüzletben található eszközök, üzletberendezések. 2. eszköz nettó érték: ,- Ft, azaz harmincmillió forint I. eszközcsoport nettó érték összesen: ,- Ft, azaz egyszázharminc millió forint II. eszközcsoport 3. eszköz: Sásd belterület: 7370 Sásd, Rákóczi u. 26. Helyrajzi Terület szobák száeszmei hányad Megnevezés Tulajdoni Tulajdoni Nettó szám m' ma egész/fél forma hányad érték Ft áruház /13/A/7 (társasház) /10000 társasági l/l Az ingatlan vonatkozásában a CBA Kereskedelmi Kft. részére keretbiztosítéki jelzálogjog, a CIB Bank Zrt. részére keretbiztosítéki jelzálogjog, napjáig vételi jog, az Enger Kft. részére elővásárlási jog, a NA V részére végrehajtási jog, a Polima Kft. részére végrehajtási jog, a Magyar Cukor Zrt. részére végrehajtási jog, a Hírösfood Kft. részére végrehajtási jog, a Caola Zrt. részére végrehajtási jog, és a Nívóber Kft. érszére végrehajtási jog van bejegyezve. 3. eszköz: nettó érték összesen: ,- Ft, kilencvenötmillió forint 4. eszköz: Sásd belterület: 7370 Sásd, Rákóczi u. 26. sz. áruházban található eszközök, üzletberendezések. 4. eszköz nettó érték: ,- Ft, azaz harmincötmillió forint n. eszközcsoport nettó érték összesen: 125_ ,- Ft, azaz egyszázhuszonöt millió forint

5 DUNA LIBRA ZRT. <uccr~ 1062 Budapest, Andrássy út 91. l8l 1364 Budapest, PF: 87. Tel./fax: +36(1) ,0808. III. eszközcsoport 5. eszköz: Siklós külterület, 0694/1 hrsz. Helyrajzi min. Terület kat.t.jöv. k. alosztály Tulajdoni Megnevezés Nettó érték Ft szám o m' fill. adatok hányad 0694/ kivett telephely O Az ingatlan vonatkozásában a CBA Kereskedelmi Kft. részére keretbiztosítéki és egyetemleges jelzálogjog, a NAV részére végrehajtási jog, a Magyar Cukorgyártó és Cukorforgalmazó Zrt. részére végrehajtási jog, és a Polima Kft. részére végrehajtási jog, a Hírösfood Kft. részére végrehajtási jog, a Caola Zrt. részére végrehajtási jog, és a Nívóber Kft. érszére végrehajtási jog van bejegyezve. 5. eszköz: nettó érték összesen: ,- Ft, negyvenhatmillió forint III. eszközcsoport nettó érték összesen: ,- Ft, azaz harminchét millió forint A meghirdetett vagyon összesen ,- Ft, azaz kettőszázkilencvenkettő millió forint, amely összeg az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A pályázatban megjelölt eszközcsoportokkal kapcsolatban a felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a meghirdetett eszközökre eszközcsoportonként egyben, az eszközcsoportokra külön-külön vagy egyben is lehet pályázatot benyújtani, azonban a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki az eszközcsoportok együttes megvásárlására tesz vételi ajánlatot. A pályazaton való részvétel feltétele a pályázati határidőn belül a bánatpénz befizetése és a befizetésről szóló bizonylat csatolása a pályázathoz, valamint a jelen pályázati kiírás és a pályázati feltételfiizet rendelkezéseinek elfogadása. A bánatpénz nagysága eszközönként a következő: l. eszközcsoport: ,- Ft - azaz hárommillió-kilencszázezer forint II. eszközcsoport: ,- Ft - azaz hárommillió-hétszázötvenezer forint lll.. eszközcsoport: ,- Ft - azaz egymillió-egyszáztízezer forint

6 DUNA LIBRA ZRT. <llcer) 1062 Budapest, Andrássy út Budapest, PF: 87. Tel./fax: +36( I} ,0808. l.-iii. eszközcsoport együttes pályázata estén a bánatpénz nagysága: ,- Ft - azaz nyolcmillió-hétszázhatvanezer forint Az értékesítésre felkínál! vagyontárgyakra kellékszavatosságot nem vállalunk. A vételárat a pályázati feltételfüzetben meghatározottak szerint, átutalással kell megfizetni a szerződéskötéstől számított 8 napon belül. Beszámítás a Cstv. 49 (4) szerint kizárt. Az elővásárlásra jogosultak a pályázat bontáskor gyakorolhatják elővásárlási jogukat, ezen jogokat igazoló okiratok egyidejű átadásával. A pályázat bontás helyszíne Dr. Halasi Lívia közjegyző, 1102 Budapest, Szent László tér 23/A, időpont ja 2014.december 22. (hétfő) 12 óra 15 perc. A felszámolás a többször módosított évi XLIX. törvény szerint folyik. Az ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegű bánatpénz átutalással történő megfizetése az MKB Bank Nyrt-nél vezetett számú bankszámlára "5-KER Kft. f.a. pályázat" megjelöléssel a pályázat leadásáig, illetve a feltételfüzetben foglaltaknak való megfelelőség. A feltételfüzetről - kérésre- a felszámoló másolatot állít ki, melynek költségtérítése ,- Ft+ ÁFA. A pályázati ajánlatban 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni. A szerződéskötésre meghatározott határidő 90 nap. Kérjük a tisztelt Pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy eredeti példányban, magyar nyelven, a pályázóra való utalás nélküli,,,5-ker Kft. "f.a." pályázat" jeligével feliratozott zárt borítékban, december 22. napján 10 (tíz) és 11 (tizenegy) óra között a felszámoló irodájában (1062 Budapest, Andrássy út 91.), a feltételfüzetben meghatározott módon, tartalommal és kellékekkel nyújtsák be. A feltételfüzet a pályázat megjelenését követő naptól a benyújtás határnapját megelőző rnunkanapig naponta óra között a felszámoló székhelyén megtekinthető, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatokat a beadás határidejétől számított 8 napon belül közjegyző jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson részt vehetnek azok a pályázók, akik.a pályázatot határidőben benyújtották és a bánatpénz határidőben történő befizetését igazolni tudják. A megfelelő pályázati ajánlatpkat a felszámoló az árajániatok nagysága, illetve a feltételfüzetben foglaltak vállalása alapján bírálja el. Kiíró fenntartja magának az árajánlat javító eljárás alkalmazásának jogát.

7 DUNA LIBRA ZRT Budapest, Andrássy út 91. Bl 1364 Budapest, PF: 87. Tel./fax: +36( I) ,0808. Amennyiben valamelyajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázók között - közjegyző jelenlétében - nyilvános ártárgyalást tart. A benyújtott pályázati. ajánlatokat - az ártárgyalás esetét kivéve módosítani nem lehet. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja. A ingóságok 2014.december 10. valamint 2014.december 18. napján tekinthetők meg előzetes időpont egyeztetést követően. Megtekintési igényüket legkésőbb 2 nappal a megjelölt időpontok előtt névvel és telefonszárnmal jelezzék a felszámolónak. További felvilágosítással Kovács Zoltán felszámolóbiztos (T: ) készséggel áll rendelkezésre. " Kérjük felhívásunk fentiek szerinti megjelentetését. Budapest, november 17. Tisztelettel: 5-KER Kft. "f.a." DUNA UBRA Zrt. felszámoló Kovács Zoltán felszámolóbiztos

útján értékesíteni kívánja az fa adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyait:

útján értékesíteni kívánja az fa adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyait: Az ADVOCO Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft. (Cg. 08-09-003091) - 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37., 9001 Győr, Pf.: 649. - mint a A. P. C. 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fa (2800 Tatabánya, Cementgyári

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Művelési ág

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Művelési ág PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tapolca Város Önkormányzata és Lesencetomaj Község Önkormányzata, mint tulajdonos, pályázatot ír ki az alábbi volt honvédségi ingatlanok értékesítésére Sor szám Település Helyrajzi szám

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..), mint a(z) NOVUS TRIBULUS Kft f.a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/409-1/2015/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a 10405/44

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Levél Községi Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Levél belterület 525/52 hrsz-ú, 840 m 2 területű beépítetlen terület (minősítés) ingatlan megvásárlására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 19501-4 /G30/2014. MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására A pályázat célja: 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel:56/505-385 Tfax:56/505-370 stiegler.beata@jnszm.hu számú példány PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Mezőtúr és Környéke Víz-,

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta)

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) Az árverés célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 33. -ának (1) bekezdése, 34. -a (2) bekezdésének b) pontja és az állami vagyonnal való

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/36/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 22. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A KOSSUTH LAJOS UTCAI PAVILONOK BÉRLETÉRE Pályázati feltételek Veszprém MJV Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága Veszprém

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

Tender füzet. Ingóságok. Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. 2010-10-07

Tender füzet. Ingóságok. Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. 2010-10-07 Tender füzet Ingóságok Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. 2010-10-07 Tartalomjegyzék I. Pályázati kiírás 2 II. Eszközlista, árlista 6 III. Fényképek 11 IV. Adásvételi szerzıdés minták 16

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181900-2011:text:hu:html HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13 napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben