Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai"

Átírás

1 11011 Elsısegély Vizsgálat Vizsgálat a rendelın kívül Intervenciós radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat Alkalmassági vizsgálat tömegsportolásra Vizsgálat hatósági felkérésre Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadása szociális ellátásra való I. fokú orvosi bizottság szakvéleményének kialakítása és kiadása munka II. fokú orvosi bizottság szakvéleményének kialakítása és kiadása munk Vizsgálat a szakmai alkalmasság I. fokon történı elbírálására Vizsgálat a szakmai alkalmasság II. fokon történı elbírálására Vizsgálat a munkaköri alkalmasság II. fokon történı elbírálására Vizsgálat foglalkozási megbetegedés megelızése vagy megállapítása célj Kontrollvizsgálat, konzílium Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelın kívül Szenzórium vizsgálata Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata Agyidegek vizsgálata Perifériás idegrendszer vizsgálata Érzıkör vizsgálata Koordinatio vizsgálata Vegetatív idegrendszer vizsgálata Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata Afázia neurológiai vizsgálata Demencia vizsgálata Memória és figyelmi funkciók vizsgálata Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata Actographia Extrapyramidális mozgásszabályozás vizsgálata a mozgatórendszer betegs Lumbálpunkció Ciszterna punkció Intracarotidealis sodium-amytal-próba (WADA-teszt), a beszéddomináns f Edrophonium hydrochloricum teszt Standard EEG EEG kiegészítı extra provokáció (egyenként) Sphenoidalis elektród behelyezése EEG vizsgálathoz EEG alvásmegvonás után, ragasztott elektróddal EEG telemetriával órás mobil, kazettás EEG monitorozás EEG-videó monitorozás (legalább 3 óra) EEG térképezés EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel EEG poligráfiás monitorizálás (24 órás), komputeres Turn-amplitúdó analízis Elektromyographia (izmonként) Idegvezetési sebességmérés, érzı/motoros idegenként Elektromyographia, tőelektróddal izmonként Elektromyographia, késıi válasz (hullám) vizsgálat Elektromyographia ismételt/páros ingerléssel Elektromyographia, egyes rost vizsgálatok Elektromacromyographia Motoros rendszer vizsgálata mágneses ingerléssel Diaphanoscopia cerebri Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Soma

2 12092 Akusztikus kiváltott válasz Kiváltott potenciál térképezés Rheobasis és chronaxia meghatározás Fénytörés meghatározása komputerrel Perimetria, kinetikus Perimetria, komputeres Kampimetria, Amsler szerint Accomodatio vizsgálata Fénytörés objektív meghatározása, sciascopia Fénytörés szubjektív meghatározása Szaruhártya-görbület mérése computerrel Leleplezı látásvizsgálat Üvegtest biomikroszkópos vizsgálata Nyctometria Adaptometria Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával Színlátásvizsgálat pseudoisochrom táblákkal Anomaloscopia Színlátás kvantitatív vizsgálata Ortoptikai vizsgálat Polatest vizsgálat Heterophoria vizsgálata Kettıskép vizsgálat ernyıvel vagy gyertyával Ophthalmoscopia Hármastükör vizsgálat Ophthalmoscopia pásztázó lézerrel (SLO) Centrális fúziós frekvencia vizsgálata Ophthalmoscopia, binocularis, indirekt módszerrel Fundusvizsgálat, kontaktlencsével Réslámpa vizsgálat Fluorescein angiographia (FLAG) Fluoroangiographia iridis Fluorometria vestibuli oculi Angiographia oculi (pásztázó lézerrel, SLA) Nystagmographia myographica Kancsalsági szög, szemmozgások vizsgálata Elektroretinographia Elektrooculographia Szaruhártya-görbület mérése Szaruhártya-érzékenység vizsgálata Spekulármikroszkópos vizsgálat Topographia corneae Tonometria oculorum Tonographia oculorum Ophthalmodynamometria Ophthalmodynamographia Indocyanin angiographia YAG lézer synechiolysis Astigmia sebészi correctioja Excimer laser terápiás alkalmazása Endothelsejt számlálás Gonioscopia A látópályarendszer neuroophtalmológiai vizsgálata A központi idegrendszer szemmozgató idegének neuroophtalmológiai vizsg

3 12270 Hertel érték mérése Könnytermelés mérése Könnyfilm felszakadási idı Cornea festıdés vizsgálata Diaphanoscopia sclerae Cataracta átvilágítás, entoptikai vizsgálat Légvezetéses küszöb mérése (szőrıaudiometria is) Hallásküszöb mérés (lég + csont, mk.o. + maszkolás) Békésy audiometria Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius refl.) Tympanometria, stapedius reflex nélkül Stapedius reflex vizsgálat, tympanometria nélkül Többfrekvenciás tympanometria, ETF, tubafunkció, speciális impedancia Súgott (társalgó) beszédvizsgálat Hangvillavizsgálatok Hallásvizsgálat reflexpróbákkal, audiométer nélkül Játékaudiometria Beszédaudiometria Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI) Leleplezı halláspróbák audiométer nélkül Leleplezı halláspróbák audiométerrel Szabadhangteres hallásvizsgálat Irányhallás vizsgálat Nystagmus kalorikus vizsgálata Vestibularis elektronystagmographia Otoneurológiai vizsgálat, teljes körő Rotációs teszt Bárány-székkel Rotációs teszt forgatószékkel és nystagmographia Optokinetikus nystagmus vizsgálat, craniocorpographia Vestibularis Galvan-próba Vestibularis spontán jelek vizsgálata Adaptáció és fáradás fülészeti vizsgálata Elektrocochleographia Promontorium tympani teszt Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR) Otoscopia Microotoscopia Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel Rhinoscopia anterior/posterior Epipharynx feltárása katéterrel Epipharyngoscopia indirecta Diaphanoscopia maxillae Olphactometria non calibrata Olphactometria calibrata Rhinomanometria Tubamanometria Laryngoscopia indirecta Foniátriai alapvizsgálat Stroboscopia, fiberostroboscopia Pneumographia oto-rhinologica Phonetographia Voice-profil vizsgálata Beszédérthetıségi vizsgálat Beszédvizsgálat, célzott

4 12488 Oropharyngealis dysphagia vizsgálata Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP Gustometria qualitativa (4 alapíz érzésvizsgálata) PATCH-teszt Tinnitometria Artériás plethysmographia Phlebodynamometria Véna okklúziós próba (Rumpel-Leede) Photorheographia Oszcillometria EKG végtag és mellkaselvezetéssel EKG surface mapping EKG vektorkardiográfia v. Frank-féle elvezetések EKG telemetriával EKG Holter monitorizálása Transztelefonikus EKG EKG nyelıcsı elektróddal EKG kerékpár terheléssel EKG futószalag terheléssel Kamrai utópotenciál mérése Impedancia EKG vizsgálat Ergometria spirometriával EKG tripoláris elektródával és gyógyszerterhelés Vena umbilicalis diagnosztikus katéterezése Arteria umbilicalis diagnosztikus katéterezése Tartós nagyvéna katéter behelyezése Rectum digitális vizsgálata Analis manometria Neurourodynamometria rectodynamicamque Neurorectodynamica Enterostoma vizsgálata Nasogastricus szonda levezetése, cseréje Nyombél szondázás Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata Nephrostoma eltávolítás Állandó katéter eltávolítás Kombinált alsó húgyúti funkcionális vizsgálat (cystometria + nyomás-ár Spermavizsgálat automatával Kérdıív felvétele, prosztata-betegségekben Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) Hólyagpunkció (diagnosztikus) Cystometria, folyamatos áramlással Vizeletvesztési nyomás Húgycsı nyomásprofil Uroflowmetria Manometria urethrae Gáti szummációs EMG Perineometria nıknél Calibratio meatus urethrae Myographia vesicae urinariae et perinei Spermagyőjtés Spermagyőjtés mesterséges termékenyítés céljából Sperma-elıkészítés fagyasztást követıen, spermapreparálás Hormoncitológia levétele hüvelybıl

5 13520 Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából Postcoitalis kenet levétele Amnioscopia Mozgásszervek teljes körő fizikális vizsgálata Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén Izomfunkció vizsgálat a teljes testen Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben Talpi nyomáseloszlás statikus és dinamikus mérése Intracraniális képlet percutan biopsziája Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt Biopsia nervi periferialis percutanea Biopsia glandulae thyreoideae percutanea Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezérelt Biopsia auris externi percutanea Biopsia auriculi per otoscopiam Biopsia palpebrae Biopsia conjunctivae Biopsia cutis nasi Biopsia cutis faciei Biopsia nasi per rhinoscopiam Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam Biopsia laryngis per laryngoscopiam Biopsia laryngis per microlaryngoscopiam Biopsia tonsillae Biopsia pharyngis Biopsia epipharyngis Biopsia uvulae Biopsia gingivae Biopsia palati oris Biopsia medullae ossealis sterni Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei Biopsia lymphoglandulae Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt Biopsia tracheae per bronchoscopiam Tüdı percutan transthoracalis tőbiopsiája Biopsia bronchi per bronchoscopiam Biopsia pleurae Biopsia parietis thoracis Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam Biopsia ventriculi per endoscopiam Biopsia duodeni per endoscopiam Biopsia duodeni per capsulam Kapszulás vékonybél biopsia Biopsia intestini crassi per colonoscopiam Biopsia sigmae per endoscopiam Endoszkópos abráziós mintavétel Transbronchiális aspirációs tővel végzett mintavétel Biopsia recti per rectoscopiam Biopsia ani et/seu regionis perianalis Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezérelt Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélk Biopsia urethrae Biopsia penis

6 14710 Biopsia endometrii Cervicalis kenetvétel Cervix biopszia Cervix körbiopszia Biopsia vaginae Biopsia introitus vaginae nonoperativa Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt Magzati szerv biopsia, UH vezérelt Magzati vérvétel, UH vezérelt Biopsia labii oris Biopsia parietis abdominis Biopsia mammae percutanea Biopsia mammae percutanea, UH vezérelt Citológiai mintavétel váladékozó emlı váladékából Vastagtő biopsia (core biopsia) Szövethenger biopszia emlıbıl, 2D röntgen vezérelt Aspiratios citológiai mintavétel emlıbıl, 2D röntgen vezérelt Emlı stereotaxiás vacuum core biopszia Biopsia cutis Biopsia articulationis Biopsia musculus et/seu tendinis Biopsia cartilaginis Biopsia cutis et/seu subcutis peroperatíva Biopsia mammae peroperatíva Biopsia musculi peroperatíva Biopsia ossis peroperatíva Biopsia costae peroperatíva Biopsia articulationis peroperatíva Biopsia nervi periferialis peroperatíva Biopsia palpebrae peroperatíva Biopsia conjunctivae peroperatíva Biopsia structurae lacrimalis peroperatíva Biopsia musculi oculi peroperatíva Biopsia intraorbitalis peroperatíva Külsı fül sebészi biopszia Fül feltárásos biopszia Orrüreg nyálkahártya biopszia Orr porcos részeinek feltárásos biopsziája Biopsia labiorum oris peroperatíva Nyálmirigy feltárásos biopszia Biopsia ani intraoperatíva Férfi gát feltárásos biopszia Vulva feltárásos biopszia Nıi gát mőtéti biopszia Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop Biopsia lymphoglandulae sec. Daniels Biopsia vasorum perif Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica Laryngoscopia directa Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia Rhinoscopia endoscopica Sinuscopia maxillaris transnasalis

7 16182 Sinuscopia maxillaris percanina Sinuscopia sphenoidalis transnasalis Sinuscopia sphenoidalis transethmoidealis Sinuscopia frontalis percutanea Bronchoscopia Bronchoscopos bronchus öblítés, diagnosztikus Autofluorescens bronchoscopia Bronchoscopos anyagvétel cytológiai és szövettani vizsgálatra Bronchoscopos anyagvétel mikrobiológiai vizsgálatra Bronchoscopos anyagvétel cytológiai, szövettani és mikrobiológiai vizs Bronchoscopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból cytológiai vizsgá Oesophagoscopia Gastro-oesophagealis varicositas endoszkópos vérzéscsillapítása Endoszkópos intubáció Endoszkópos tumorroncsolás vegyszerrel Endoszkópos tumorroncsolás lézerrel Endoszkópos vitális festés Endoszkópos thermocoagulatio Oesophagoscopia per gastrostomiam Nyelıcsı endoszkópos UH vizsgálata Oesophagogastroscopia Gastroscopia Gastroscopia per gastrostomiam Duodenoscopia Endoscopos sphincterotomia Endoscopos nasobiliaris drénezés Endoscopos kıextractio Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduode Oesophago-gastro-bulboscopia Jejunoscopia (proximális enteroscopia) Colonoscopia Rectosigmoideoscopia (flexibilis) Rectoscopia, merev eszközzel Rectum és sigma endoscopos ultrahang vizsgálata Anoscopia Cystoscopia Cystoscopia flexibilis eszközzel Urethro-cystoscopia Urethrofiberoscopia Hysteroscopia Kolposcopia Vaginoscopia Choledochoscopia duodenoscopon át (baby scop) Endoscopia szájadékon át (kiegészítı pont) Bronchoscopia tracheostomán át Dermatoscopia Epicután allergia próba, fogászati ellátáshoz Epicután allergia próba Epicutan bakteriológiai próba Intracutan allergia próba, azonnali reakció Tuberculin próba, Pirquet Tuberculin próba, Mantoux Intradermalis antigén próba, késıi reakció Intracutan allergia próba, bakteriális antigénekkel

8 17042 Intracutan allergia próba, gombaantigénekkel Tetanus bırpróba Celluláris immunitás vizsgálata bırreakcióval Nasalis allergia próba, allergén provokációval Légúti aspecifikus bronchiális provokáció Légúti allergia provokáció, specifikus antigénnel Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgıkre Allergia provokációs próba Alimentaris allergiateszt Spirometria Nasalis csúcsáramlás számítása Légúti ellenállás és vezetıképesség számítása Distributio ventillationis (N-kimosás, radioakt. gáz) Pulmonalis vascularis resistentia számítása Effectivitas ventillationis et perfusionis calc Diffúziós kapacitásvizsgálat Teljes test plethysmographia Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegı szénmonoxid mértékének Keringési idı mérése Keringésfunkciós vizsgálat egy artériában Végtagi artériák vérnyomásmérése, folyamatos hullámú Doppler készülékk Perifériás keringés funkcionális vizsgálata Perifériás keringés terheléses vizsgálata Keringı vérvolumen becslése Vizeletvétel vagy -győjtés csecsemıtıl és gyermektıl Clearance vizsgálathoz anyaggyőjtés Savanyítóképesség vizsgálata A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérı készülékkel vé Kristálykimutatás polarizációs mikroszkóppal Kristálykimutatás és azonosítás elektronmikroszkópos módszerrel Spermatogram Spermium vándorlási teszt ejakulatumban Postcoitalis kenet vizsgálata Hajminta mikroszkópos vizsgálata Alapanyagcsere vizsgálat Oxygen consumptio számítása Hólyag feltöltése metilénkékkel Ductus nasolacrimalis szondázás Nyálmirigy kivezetıcsövének szondázása Hörgıváladék leszívása Thoracocentesis diagnosticus Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus Punctio et/seu aspiratio ovarii Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezérelt Douglas punctio Douglas punctio, UH vezérelt Ascites punctio Haspunkció, UH vezérelt Punctio et/seu aspiratio articulationis Punctio et/seu aspiratio bursae Vékonytő aspirációs biopszia

9 18591 Punctio et/seu aspiratio mammae Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezérelt Cholangiomanometria áramlásvizsgálattal Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról Mikrobiológiai mintavétel székletbıl Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, aerob Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, anaerob Mikrobiológiai mintavétel mőtéti anyagból Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe Mikrobiológiai mintavétel tenyésztı transport közegbe Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú Biográfiai analízis Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis Pszichodiagnosztikai elemzı exploráció Pszichodiagnosztikai exploráció teszt elıtt Wolberg-féle strukturált pszichológiai interjú Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt Exploratív játék Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika Neuropszichológiai diagnosztika Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat Kognitív folyamatok térképezése Kognitív térképezés terápia megalapozásához Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata Éberségi szint vizsgálata Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához Pszichogalvanikus reflex Mentális funkció vizsgálat Raven szerint Színes Raven-vizsgálat Mentális funkció vizsgálat OTIS I Mentális funkció vizsgálat OTIS II Mentális funkció vizsgálat Benton A forma szerint Mentális képesség vizsgálat Bender szerint Mentális képesség vizsgálat Frostig szerint Mőszeres problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat Rorschach projektív próba Személyiségvizsgálat TAT Személyiségvizsgálat PFT Személyiségvizsgálat Zulliger szerint Személyiségvizsgálat, Szondi-féle kétprofilos Személyiségvizsgálat, Szondi-féle tízprofilos HTP (ház-ember-fa) rajzteszt Farajz-teszt Révész-Nagy-féle figyelemvizsgálat Pieron-féle figyelemvizsgálat d2 figyelemvizsgálat Lorr-féle IMPS pszichiátriai állapotbecslı skála BPRS pszichiátriai állapotbecslı skála Hamilton-féle depressziós skála Hamilton-féle szorongás skála Zung-féle depressziós skála Beck-féle depressziós skála

10 19357 Ozsváth-féle önjellemzı panaszleltár Goldberg-féle állapotjelzı leltár Brengelman-féle ENR skála Intelligenciavizsgálat MAWI szerint Intelligenciavizsgálat Eysenck szerint Dermatoglyphák elemzése Rehabilitációs felmérés és értékelés Aminosav vagy származékának kimutatása szérumból Aminosav v. származékának meghatározása testnedvben, aminosavanként Fenilalanin mennyiségi meghatározása szérumban Fenilalanin kimutatása (Guthrie) Homocisztein meghatározása Metionin terhelés Karnitin meghatározás (szövet, plazma vagy vizelet) Cisztatin C meghatározás Fehérjék identifikálása izoelektromos fókuszálással Alfa2-makroglobulin meghatározása Alfa1-savi glikoprotein meghatározása Összfehérje meghatározása szérumban Albumin meghatározása szérumban, festékkötı módszerrel Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometri Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben Fehérjék elválasztása elfo-val cellulóz acetát membránon Fehérje koncentrálás elektroforézishez Prealbumin meghatározása Retinol kötı fehérje meghatározása Fibronektin meghatározás Tumor nekrózis faktor alfa (TNFalfa) meghatározása Interferon gamma meghatározása Transzformáló növekedési faktor béta (TGFbéta) meghatározása Alfa-1 antitripszin meghatározása C reaktív fehérje (CRP) kvantitatív meghatározása Fruktózamin meghatározása Alfa-1 mikroglobulin meghatározása szérumban Myoglobin meghatározása szérumban Coeruloplazmin meghatározása Kardiális troponin kimutatása Kardiális troponin I meghatározása Kardiális troponin T meghatározása A kollagén keresztkötés koncentrációjának meghatározása a vizeletbıl é es típusú prokollagén propeptid m.hat. szérumból Ammónia meghatározása szérumban Karbamid meghatározása szérumban Húgysav meghatározása Kreatin meghatározása Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffé módszerrel, szérumban Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel Összes bilirubin meghatározása szérumban Konjugált bilirubin meghatározása szérumban Oxigén résznyomás mérése Vérgáz analízis H-2 kilégzési teszt Oldószer v. belégzett anyag szérumszintjének meghatározása kromatográf C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegıbıl

11 21310 Glukóz meghatározása Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel Galaktóz meghatározása szérumban Galaktóz kimutatása vérben (Guthrie-teszttel) Mucopolysaccharid meghatározása szérumban Mucopolysaccharidózis profil meghatározás Mucopolysaccharidózis gyorsteszt (össz GAG) Fruktóz meghatározása Xilóz abszorpciós teszt Szabad zsírsav meghatározása Trigliceridek meghatározása Összkoleszterin meghatározása HDL koleszterin meghatározása, precipitációs módszerrel LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel Lipoprotein elfo Apolipoprotein A I. meghatározása Apolipoprotein A II. meghatározása Apolipoprotein B meghatározása Lp(a) meghatározása Nátrium meghatározása szérumban Kálium meghatározása szérumban Összes kalcium meghatározása Ionizált kalcium meghatározása Réz meghatározása Foszfor meghatározása szérumban Klorid meghatározása szérumban Mangán meghatározása, atomabszorpcióval Nikkel meghatározása, atomabszorpcióval Króm meghatározása, atomabszorpcióval Arzén meghatározása szérumból és vizeletbıl, atomabszorpcióval Szelén meghatározása, atomabszorpcióval Alumínium meghatározása, atomabszorpcióval Cink meghatározása Ólom meghatározása, atomabszorpcióval Lithium meghatározása Magnézium meghatározása Arany meghatározása, atomabszorpcióval Kadmium meghatározása, atomabszorpcióval Higany meghatározása, atomabszorpcióval Tallium meghatározása, atomabszorpcióval Kobalt meghatározása, atomabszorpcióval A vitamin meghatározása E vitamin meghatározása K vitamin meghatározása Drog minıségi kimutatása, tesztcsíkkal Digoxin meghatározása Digitoxin meghatározása Disopyramid meghatározása Lidocain meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel Procainamid és származékai meghatározása kromatográfiás módszerrel vag Kinidin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel Teofillin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel Egyéb antiepilepticumok szérumszintjének meghatározása kromatográfiás Karbamazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay

12 21640 Benzodiazepinek kimutatása Triciklusos antidepresszáns meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-ve Analgetikum kimutatása Phenothiazin kimutatása Tranquillansok kimutatása Narkotikumok kimutatása További gyógyszerek szérumszintjének meghatározása kromatográfiás vagy Etilalkohol meghatározása kromatográfiás módszerrel Etilalkohol meghatározása enzimatikus módszerrel Metilalkohol meghatározása kromatográfiás módszerrel LSD meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel THC meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel Morfin és morfinszármazékok meghatározása kromatográfiás módszerrel va Opiát meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel Cannabinoid meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-v Amfetamin és származékainak meghatározása kromatográfiás módszerrel va Szerves foszfátvegyület kimutatása kromatográfiás módszerrel Epesavak meghatározása Laktát meghatározása Piruvát meghatározása Béta hidroxivajsav meghatározása Neopterin meghatározása Ozmolalitás meghatározása direkt méréssel Viszkozitás meghatározása Aminosav vagy származékának kimutatása vizeletbıl Összes fehérje meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben Fehérje elektroforézis vizeletmintából Biotidináz meghatározása vizeletben N-acetil-glukózaminidáz (NAGase) meghatározás vizeletben Mikroalbuminuria kimutatása vizeletbıl, immunológiai módszerrel Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben Alfa-1 mikroglobulin meghatározása vizeletben Haemoglobin mennyiségi meghatározás vizeletben, spektrofotometriásan Ammónia meghatározása vizeletben Kreatinin meghatározása vizeletbıl, kinetikus Jaffé módszerrel Kromogének differenciálása (Watson-Schwartz próba) Porfirin meghatározása vizeletben Porfirinek direkt spektrometriája vizeletben Koproporfirin meghatározása vizeletben Uroporfirin meghatározása vizeletben Porfobilinogen meghatározása vizeletben Delta-amino-levulinsav meghatározása Porfirin származékok rétegkromatográfiás vizsgálata Karbamid meghatározása vizeletben Húgysav meghatározása vizeletben Glukóz kimutatása vizeletbıl Glukóz mennyiségi meghatározása vizeletbıl és egyéb testnedvekbıl Cukrok kromatográfiás vizsgálata vizeletben Galaktóz kémiai kimutatása vizeletbıl Mucopolysaccharid kimutatása vizeletbıl Dulcit kimutatása vizeletbıl Kalcium meghatározása vizeletben Klorid meghatározása vizeletben Kálium meghatározása vizeletben

13 22330 Nátrium meghatározása vizeletben Vas meghatározása vizeletben Arzén meghatározása vizeletbıl, atomabszorpcióval Foszfor meghatározása vizeletben Ketontestek kimutatása vizeletbıl Ismeretlen toxikus anyag kimutatása biológiai mintából Vesekı kémiai analízise Osmolalitás meghatározása vizeletben direkt méréssel Vizelet üledékvizsgálat Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paraméter Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve az e Széklet zsírürítés vizsgálata Széklet vér kimutatása Széklet vér kimutatása, immunkémiai módszerrel Széklet humán albumin kimutatása immunkémiai módszerrel Széklet tripszin-kimotripszin aktivitás Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel Liquor összfehérje meghatározása Liquor albumin meghatározása Liquor fehérje kimutatás Pándy reakcióval Liquor direkt spektrofotometria Liquor sejtszám meghatározása Nátrium meghatározása verejtékben Klorid meghatározása verejtékben Nátrium meghatározása egyéb testnedvekben Kálium meghatározása egyéb testnedvekben Citromsav meghatározása ejakulátumban Cervix nyák minıségi vizsgálata Penetráció teszt Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben Magzatvíz üledék vizsgálata Lecitin/szfingomielin arány mérése magzatvízben Ízületi folyadék és egyéb punktátum minıségi vizsgálata Ízületi folyadék és egyéb punktátum üledékének vizsgálata Epeüledék mikroszkópos vizsgálata Alfa-amiláz meghatározása testnedvben IgA meghatározása nyálban Próbareggeli titrálása Próbareggeli végzése Indirekt pancreas funkciós vizsgálat ph szenzoros savelválasztás vizsgálat Duodenum nedv üledékének vizsgálata Laktóz tolerancia teszt D-xilóz-terhelési próba Glukóz terhelés Szekretin provokációs teszt Szekretin-kolecisztokinin provokációs teszt Diszacharidáz aktivitás meghatározása Diszacharid tolerancia próba Széklet emésztettség mikroszkópos vizsgálata Inzulin meghatározása Inzulinszerő növekedési faktor meghatározása C peptid meghatározása

14 23314 Proinzulin meghatározása A hypophysis glikoprotein hormonjai szabad alfa alegységének meghatáro Glukagon meghatározása Gasztrin meghatározása Tripszin meghatározása Bikarbonát meghatározása testnedvbıl Renin aktivitás meghatározása Natriuretikus peptid meghatározása Renin koncentráció meghatározása Leptin meghatározása Addis szám meghatározása Parathormon meghatározása Parathormon related peptide (PRP) meghatározása hydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel Oszteokalcin meghatározása Kalcitonin meghatározása Jód meghatározása Tiroxin-kötı globulin (TBG) meghatározása Tireoglobulin meghatározása T4 szabad frakció meghatározása T3 szabad frakció meghatározása T3 reverse frakció meghatározása Thyreoidea-Stimuláló Hormon (TSH) meghatározása Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása Thyrotropin Releasing Hormon stimulációs teszt Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása Luteinizáló Hormon Releasing Faktor meghatározás Növekedési hormon meghatározása Anti-diuretikus-hormon meghatározása Prolaktin meghatározása Endothelin meghatározása Oxytocin meghatározása Angiotenzin meghatározása Melanocita stimuláló hormon (alfa-msh) meghatározása Androsztendion meghatározása Adreno-kortikotrop hormon meghatározása Kortizol meghatározása testnedvekbıl OH kortikoszteron meghatározása Kortikoszteron meghatározása OH dezoxikortikoszteron meghatározása dezoxikortizol meghatározása Dezoxi-kortikoszteron meghatározása Dexamethason supressziós teszt (DST) Aldoszteron meghatározása Adrenalin meghatározása szérumból, HPLC-vel Noradrenalin meghatározása szérumból, HPLC-vel Dopamin meghatározása szérumból, HPLC-vel Szerotonin meghatározás szérumban Szérum dopamin-béta-hidroxiláz aktivitás Hisztamin szint meghatározása Ösztradiol meghatározása Ösztriol meghatározása szérumban

15 24322 Szabad ösztriol meghatározása Totál ösztrogén szint meghatározása szérumban Ösztriol meghatározása egyéb testnedvekben Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban Pregnandiol meghatározása Human placenta laktogen meghatározása szérumban Szabad Humán Chorio-Gonadrotropin béta lánc meghatározása szérumban Progeszteron meghatározása OH progeszteron meghatározása OH pregnenolon meghatározása keto-prosztaglandin F1alfa meghatározás Thromboxan B2 meghatározása Szabad tesztoszteron meghatározása Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása Leukotrien meghatározása Totál tesztoszteron meghatározása Szabad 18-OH-Kortikoszteron meghatározása vizeletben Szabad 18-OH-Dezoxikortikoszteron meghatározása vizeletben Tetrahidro-aldoszteron meghatározása vizeletben Szabad aldoszteron meghatározása vizeletben Aldoszteron-18-glukuronid meghatározása vizeletben Összes katekolamin meghatározása vizeletbıl Metanephrin meghatározása vizeletben Normetanephrin meghatározása vizeletben Vanilil-mandulasav meghatározása vizeletben Homovanililsav meghatározása vizeletben Adrenalin meghatározása vizeletben Totál ösztrogén szint meghatározása vizeletben Ketoszteroid meghatározása OH szteroid meghatározása HIAA (5-OH-indolecetsav) mennyiségi meghatározás vizeletben HIAA (5-OH-indolecetsav) kimutatása vizeletbıl Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása LDH izoenzimek elektroforézises elválasztása Alfa-HBDH meghatározás LDH1 izoenzim meghatározása Fruktóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása Glutamát dehidrogenáz meghatározása Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása Kreatin-kináz (CK) meghatározása Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása Gal-1-PUT kimutatása Alfa-amiláz meghatározása szérumban Alfa-amiláz izoenzim meghatározása Alfa-amiláz meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben Lipáz meghatározása Alkalikus foszfatáz meghatározása Alkalikus foszfatáz izoenzim meghatározása Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) meghatározása Savas foszfatáz meghatározása (AcP) Prosztata savas foszfatáz meghatározása

16 24741 Pszeudo-kolineszteráz meghatározása Tömegspektrometriás metabolit profil meghatározás (szerves savak, hoss Nukleotidáz meghatározása Biotinidáz hiány kimutatása Biotinidáz meghatározása Fruktóz-difoszfát-aldoláz meghatározása Argino-szukcinát-liáz meghatározása CK-MB meghatározása immungátlással Elasztáz meghatározása Angiotenzin konvertáló enzim meghatározása ph mérése testnedvekben Fehérjék elekroforetikus szeparálása SDS PAGE-val Natív anyag mikroszkópos vizsgálata Treponema (sötétlátóteres) vizsgálata Mikroszkópos vizsgálat, tenyésztetlen anyagból Húgycsıváladék vizsgálata festett kenetben Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Nielsen festéssel Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon Mycobacterium subcultura Mycobakterium vizsgálata, automatizált, folyékony táptalajos módszerre Mycobakterium vizsgálata, molekuláris biológiai módszerrel Orr-torok szőrı Orr-torok minta tenyésztése Köpet, bronchusváladék tenyésztése Fül-, melléküregváladék tenyésztése Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob Vizelet tenyésztése Haemocultura aerob tenyésztése Szem, bırfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése Mikrobiológiai sterilitási, eü. intézeti higiénés vizsgálat Helicobacter pylori tenyésztés Anaerob baktérium tenyésztése Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylı baktér Haemocultura anaerob tenyésztése Széklettenyésztés, kiegészítı vizsgálat Széklettenyésztés szőrıvizsgálatként (fogl.) Széklettenyésztés cholera gyanú miatt Széklettenyésztés csecsemıtıl küldött anyagból Széklettenyésztés Salmonella környezetbıl Széklettenyésztés Shigella, Yersinia környezetbıl Széklettenyésztés enteritises betegtıl Salmonella tenyésztése epe-, vizelet- v. vérmintából Aerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 10 reakció Aerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 4 biokémiai reak Anaerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 5 reakció Bakteriuria vizsgálata nitrit próbával STD mikroorganizmusok azonosítása ELISA technikával Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy félautomata rends Kórokozó tipizálása PFGE (Pulse Field Gel Elektroforesis) módszerrel Salmonella azonosítása tárgylemez agglutinációval Shigella és V. cholerae azonosítása tárgylemez agglutinációval Yersinia azonosítása tárgylemez agglutinációval E. coli azonosítása tárgylemez agglutinációval Campylobact. azonosítása tárgylemez agglutinációval

17 25216 Szerotipizálás kereskedelmi gyorsteszttel Escherichia coli szerotipizálás csıagglutinációval Campylobacter identifikálás, kereskedelmi teszttel Baktérium, gomba gyorsidentifikálása chromogén szubsztrátot tartalmazó Vizelet csíraszámának meghatározása automata rendszerrel Baktérium toxin kimutatása in vitro Baktérium toxin kimutatása in vivo Antibiogram, aerob, legalább 10 antibiotikum Antibiotikum MIC, MBC meghatározás / antibiotikum Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal Antibiogram MIC vagy breakpoint meghatározása automata rendszerrel Antibiot. szint meghatározása, mikrobiológiai módszerrel Vírus kimutatása fénymikroszkópos vizsgálattal Vírus vizsgálat elektronmikroszkóppal Vírus izolálás sejttenyészetben Vírus izolálás tojásban, továbboltásonként Vírus izolálás szopós egéren Vírus izolálás embrió sejten, továbboltással Vírus azonosítása ellenanyaggal Vírus antigén kimutatása ELISA módszerrel antigénenként Baktérium fágtipizálása Vírusantigén készítése betegbıl származó anyagból Chlamydia trachomatis kimutatása, molekuláris biológiai módszerrel Neisseria gonorrheae kimutatása, molekuláris biológiai módszerrel HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel Hepatitis C vírus kvalitatív meghatározása, molekuláris biológiai móds Hepatitis C vírus kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai mód HIV kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel HCV genotípus meghatározása molekuláris diagnosztikai módszerrel Hepatitis B vírus gyógyszer-rezisztens mutánsainak meghatározása PCR a Anti-tirozin-foszfatáz-A2 meghatározása Galaktóz mikrobiológiai kimutatása vizeletbıl Treponema komplement kötési reakció KKR VDRL reakció Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR Fluorescens treponema antitest vizsgálat FTA-ABS TPHA vizsgálat Természetes ellenanyag szint Vírus neutralizáció szöveten, savókeverékenként Vírusspec. IgM tisztítás Anti-streptolizin O titer szemikvantitatív meghatározása, agglutináció Anti-streptolizin O titer kvantitatív meghatározása Streptococcus DNase AT meghatározása Streptococcus hialuronidáz AT meghatározása Streptococcus NADase AT meghatározása Staphylotoxin AT meghatározása HIV AT verifikációja vagy konfirmációja HIV AT kimutatása EBV aspecifikus AT kimutatás EBV Epstein-Barr spec. AT kimutatása Herpes simplex vírus AT kimutatása Vírusspec. AT vizsgálat/ haemagglutináció-gátlás (HAG) Vírusspecifikus AT kimutatása

18 26279 Vírus ellenes AT meghatározás IF módszerrel Chlamydia AT kimutatása Mycoplasma AT kimutatása Borrelia AT meghatározása Brucella AT meghatározása Legionella AT meghatározása Leptospira AT meghatározása/antigén Salmonella AT meghatározása Baktérium ellenes AT meghatározása, ELISA módszerrel Baktérium ellenes AT meghatározása, IF módszerrel Baktérium/vírus/parazita ellenes AT meghatározása, immunoblot módszerr Escherichia AG kimutatása liquorban Neisseria AG kimutatása liquorban Haemophilus AG kimutatása liquorban Streptococcus AG kimutatása testnedvben Chlamydia, Legionella AG kimutatása Rabies (Lyssa) vírus AG kimutatása HLA kompatibilitási vizsgálat HLA izo-antitest specifikálása, összesen HLA-I. osztályú fenotípus meghatározása szerológiai módszerrel HLA-II. osztályú fenotípus meghatározása szerológiai módszerrel Fehérvérsejtek szerotipizálása Limfocita transzfer vizsgálata Haptoglobin meghatározása HLA-DRB allélek génszintő meghatározása kis felbontással Trombocita kompatibilitási vizsgálat Hideg agglutininek meghatározása Kryoprotein kimutatása Kryoprotein mennyiségi és minıségi analízise Blokkoló antitest kimutatása Összes-komplement aktivitás meghatározása, klasszikus út (CH50) Összes-komplement aktivitás meghatározása, alternatív út (AH50) Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása radiális immundiffúzi Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása automatizált immunoes C1 inhibitor aktivitás meghatározása Komplement aktivációs termékek meghatározása termékenként Komplement faktorok funkcionális aktivitásának meghatározása immunhemo Acetilkolin receptor elleni antitest kimutatása C4 nephritis faktor kimutatása Gliadin elleni antitest meghatározása, izotípusonként Hiszton elleni antitest meghatározása Glomerularis bazalmembrán (GBM) elleni antitest kimutatása Kardiolipin AAT meghatározása Máj specifikus proteinek elleni antitest kimutatása Anti-neutrofil citoplazma antigén elleni antitest kimutatása (ANCA) Máj-vese mikroszóma elleni antitest kimutatása Proteináz-3 elleni antitest meghatározása Mieloperoxidáz elleni antitest meghatározása Atípusos ANCA kimutatása Carcino-embrionális antigén (CEA) meghatározása Szöveti polipeptid antigén (TPA) Mucin-like cancer antigén (MCA) CA CA

19 26625 CA CA CA Breast cancer mucin (BCM) Neuron specifikus enoláz (NSE) Rheuma faktor szemikvantitativ meghatározása latex agglutinációval Rheuma faktor meghatározása (Waaler-Rose) Rheuma faktor izotípus meghatározása Rheuma faktor kvantitatív meghatározása, immunkémiai módszerrel Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) kimutatása Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása LE-sejt kimutatás Terhességi próba immunológiai módszerrel Alfa-fetoprotein meghatározása szérumban (terhes) Inhibin meghatározása Terhesség asszociált plazma protein A (PAPP-A) Inzulin elleni antitest meghatározása Thyreoglobulin AAT meghatározása PM/Scl elleni antitest kimutatása Scl-70 elleni antitest meghatározása Simaizom elleni antitest kimutatása Fehérje azonosítása immunfixációval Lambda lánc mennyiségi meghatározása Kappa lánc mennyiségi meghatározása Kvantitatív FLC kappa mérés szérumból vagy vizeletbıl Kvantitatív FLC lambda mérés szérumból vagy vizeletbıl IgG meghatározása IgA meghatározása Ig elválasztása és preparálása ultracentrifugával Fehérjék azonosítása immunelektroforézissel Nyálkahártya hízósejt vizsgálata Carnoy rögzítéssel, ortotoluidin fest Gomba vizsgálata direkt kenetben Trichogramm Gomba tenyésztése Gomba biokémiai differenciálása asszimilációval Gomba biokémiai differenciálása asszimilációval + fermentációval Candida gyors identifikálás Penész és dermatofiton gombák azonosítása Gomba identifikálása gyorsdiagnosztikai módszerrel Candida ellenanyag kimutatása Gomba antimyc.érz. meghatározása, szerenként Candida antitest meghatározása Candida antigén kimutatása Aspergillus antigén kimutatása Aspergillus antitest meghatározása Cryptococcus antigén kimutatása Cryptococcus antitest meghatározása Coccidioides antigén kimutatása Coccidioides antitest meghatározása Histoplasma antigén kimutatása Histoplasma antitest meghatározása Széklet parazitológiai vizsgálata, natív preparátumban Perianalis törlés vizsgálata Parazita vizsgálata vizeletben

20 27400 Parazita tenyésztése Parazita vizsgálata állatoltással Toxoplasma IgA antitest meghatározása Parazita antigén kimutatása székletbıl, ELISA módszerrel Parazita ellenes AT meghatározása, ELISA módszerrel Parazita ellenes AT meghatározása, IF módszerrel Toxoplasma IgM antitest meghatározása Toxoplasma IgG antitest meghatározása Parazita meghatározása váladékban Egzotikus paraziták antitest meghatározása Parazita specifikus AT meghatározása KKR Parazita specifikus AT meghatározása indirekt haemagglutinációval Féregmeghatározás Kiegészítı vizsgálat székletmintából Entamoeba histolytica gyorsteszt Parazita ellenes AT meghatározása Latex Agglutinációval Csontvelıkenet panoptikus festése és értékelése Csontvelı citogenetikai vizsgálata Csontvelıkenet vastartalmú sejtek festése és értékelése Vérkép, automatával I Vérkép, automatával II Vérkép, automatával III Vérkép, automatával IV Retikulocita számlálás Retikulocita számlálás automatával Vörösvértest enzimek aktivitásának meghatározása Fagocitózis mérés stimulált NBT-teszttel Szabadgyökök meghatározása gyöktípusonként Heinz-test kimutatás kenetben Vvt süllyedés sebesség meghatározása Vvt süllyedés sebesség meghatározása automatával Haematokrit meghatározása Vvt ozmotikus rezisztencia meghatározása Vvt hemolízis vizsgálata különbözı közegekben Vvt elleni autoantitestek kimutatása Kompatibilitási vizsgálat LISS Coombs közegben Klinikai kompatibilitási vizsgálat Kiterjesztett érzékenyített keresztpróba és HLA keresztpróba Granulocita kompatibilitási vizsgálat Vércsoport meghatározás (AB0, Rh) egyoldalas (klinikai) módszerrel Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh) Antitestek eluciója AB0 haemagglutinin titrálás, haemagglutininenként AB0 haemolizin meghatározás v. titrálás Differenciál és/vagy autoabszorpció P1 antigén kimutatása Ellenanyagszőrés (pliss) Ellenanyag-azonosítás (Papain LISS, Papain LISS Coombs) Ellenanyag-azonosítás (LISS és LISS Coombs) Ellenanyagszőrés (papain Liss-Coombs) Coombs-teszt - direkt - polivalens savóval Coombs-teszt - indirekt - minıségi, polivalens savóval Coombs-teszt - indirekt - mennyiségi Coombs-teszt monovalens szérummal

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről A jogszabály mai napon hatályos állapota 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről A kötelez ő egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

Attentum Kft. Egészségügyi szolgáltatások Figyelmesség, rugalmasság, precizitás Orvosi diagnosztika és speciális vizsgálatok

Attentum Kft. Egészségügyi szolgáltatások Figyelmesség, rugalmasság, precizitás Orvosi diagnosztika és speciális vizsgálatok Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT, Aszpartát-aminotranszferáz, Szérum glutarát-oxálacetát transzamináz, SGOT, AST) Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT, GPT, Alanin-aminotranszferáz,

Részletesebben

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Hatályos: 2013. március 1-jétıl A fejezet Hatályos: 2012. szeptember 1-jétıl B, C fejezet Érvényesség ideje: A

Részletesebben

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása 95 Ft 24 óra Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása 95 Ft 24 óra Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT

TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT Készítette: Jónás Rudolfné irodavezető... Ellenőrizte: Zelnik Krisztina minőségirányítási vezető... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: 2014.05.01. Verzió:

Részletesebben

ÁRLISTA. Kék Lagúna Egészségközpont Szakmai program

ÁRLISTA. Kék Lagúna Egészségközpont Szakmai program ÁRLISTA SZAKRENDELÉSEK Allergológia Allergológiai kontrollvizsgálat Allergológiai szakorvosi vizsgálat 1 Allergológiai teszt Rhinolight fényterápiás kezelés Belgyógyászat Belgyógyászati kontrollvizsgálat

Részletesebben

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) 95 Ft 24 óra Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) 95 Ft 24 óra Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) 95 Ft 24 óra Alkalikus foszfatáz (ALP)

Részletesebben

Synlab Hungary klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai táblája

Synlab Hungary klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai táblája 1 17-OH-progeszteron (17OHP) 2 25-hidroxi-D-vitamin 3 5-hidroxi-indolecetsav (5 HIAA) 4 Acethylcholin elleni autoantitest 5 Adrenocorticotrop hormon Plazma (ACTH) 6 Aktivált parciális thromboplasztin Plazma

Részletesebben

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2012.04.12.

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2012.04.12. No. Vizsgálat Minta Mintatartó 1. 17-hidroxi-progeszteron (17OHP) 2. 25-hidroxi-D-vitamin (Kalcidiol) 3. 5-hidroxi-indolecetsav (5 HIAA) 4. Aceton kimutatás vizelet 5. Aceton kimutatás vizelet 6. Adenovírus

Részletesebben

Ár (Ft) Vizsgálat. Az árjegyzék 2011.05.01-től módosításig érvényes. Áraink bruttó árak. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes.

Ár (Ft) Vizsgálat. Az árjegyzék 2011.05.01-től módosításig érvényes. Áraink bruttó árak. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes. Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása Alkalikus foszfatáz meghatározása

Részletesebben

MINTAVÉTEL Vérvétel/alkalom 3000 KLINIKAI KÉMIA

MINTAVÉTEL Vérvétel/alkalom 3000 KLINIKAI KÉMIA MINTAVÉTEL Vérvétel/alkalom 3000 KLINIKAI KÉMIA Vércukor 100 Terheléses vércukor (időpontonként) 100 Ujjbegyes vércukor 200 Fruktózamin 1000 Hemoglobin A1C (HbA1c) 2400 Karbamid 150 Kreatinin 250 Húgysav

Részletesebben

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2011.03.10.

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2011.03.10. Sorszám 1. 17-hidroxi-progeszteron (17OHP) 2. 25-hidroxi-D-vitamin (Kalcidiol) 3. 5-hidroxi-indolecetsav (5 HIAA) 4. Adenovírus IgG/IgM 5. 6. 7. 8. Adrenocorticotrop hormon (ACTH) Aktivált parciális thromboplasztin

Részletesebben

A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése

A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése Hormonok Tumor markerek Diabétesz Vese Vas-anyagcsere Ionok Cs. A vizsgálat neve A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése Ár (Ft) Nátrium Na 250 Kálium K 250 Lítium Li 600 Klorid Cl 250

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Jóváhagyom:. Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter S Z A B Á L Y Z A T A jogosultsággal rendelkező külföldi betegek részére nyújtott és az egészségügyi

Részletesebben

Érvényes: 2012. november 12-től visszavonásig. Szakrendelések. Időtartam. Asszisztensi beavatkozások (orvos nélküli vagy vizsgálatra valő előkészítés)

Érvényes: 2012. november 12-től visszavonásig. Szakrendelések. Időtartam. Asszisztensi beavatkozások (orvos nélküli vagy vizsgálatra valő előkészítés) Szolgáltatásaink általában előzetes bejelentkezéssel, vagy előjegyzéssel vehetők igénybe! Az előjegyzés a recepción történik, kivéve ahol telefonszám van feltüntetve. Minden megvásárolt bérlethez tartozó

Részletesebben

ÁRLISTA. Vizsgálat megnevezése Ár(Ft) Leletkiadási idő

ÁRLISTA. Vizsgálat megnevezése Ár(Ft) Leletkiadási idő ACTH meghatározása 3.300 Ft 1 hét AFP meghatározása szérumban 2.000 Ft 1 nap AFP meghatározása - terhes 2.500 Ft 1 hét AFP+HCG+szabad ösztriol meghatározása 11.000 Ft 1 hét szérumból+kockázat elemzés16.

Részletesebben

Corden Központi Laboratórium, Referencia Értékek www. corden.hu 1525 Budapest, Pihenő út 1., Hungary

Corden Központi Laboratórium, Referencia Értékek www. corden.hu 1525 Budapest, Pihenő út 1., Hungary Teljes vérkép Fehérvérsejtek száma (WBC) 4.00-10.00 G/L Vörösvértestek (vvt) száma (RBC) 3.70-5.50 T/L Hemoglobin tartalom (Hgb) 120.00-175.00 g/l Hematokrit (HTC) 0.37-0.50 L/L MCV (átlagos vvt volumen)

Részletesebben

helye I: I-es Minta Referencia tartomány Referencia tartomány eredete 46-68 1-30 nap 46-68 közp. tph.:2 műszer 1-3 év 31-365nap 48-76 Koberstein, B.

helye I: I-es Minta Referencia tartomány Referencia tartomány eredete 46-68 1-30 nap 46-68 közp. tph.:2 műszer 1-3 év 31-365nap 48-76 Koberstein, B. Érvényes: 2009. július 1-től SZEGED TUDOMÁNYEGYETEM Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Medicina ntézet ntézetvezető: Dr. Földesi mre Levélcím: 6701, Szeged, Pf.: 427. Tel.: 62-545-751, Tel/Fax: 62-544-559

Részletesebben

HOGY VAGY TESZTCSOMAGOK /általános állapot vizsgálat/

HOGY VAGY TESZTCSOMAGOK /általános állapot vizsgálat/ FONTOS! A CSOMAGAJÁNLATOK NEM TARTALMAZZÁK AZ EGYSZERI VÉRVÉTEL /2000.- Forintos/ DÍJÁT! HOGY VAGY TESZTCSOMAGOK /általános állapot vizsgálat/ Általános állapotfelmérés MINIMÁL csomag CENTRUM-LAB Teljes

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP)

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP) REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP) 1. sz. melléklet: 3 és P típusként kódolható diagnózisok listája - (2) 2. sz. melléklet: X típusként kódolható diagnózisok listája- (16) 3. sz. melléklet: Funkcióképesség,

Részletesebben

BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

Háziorvos által kérhető vizsgálatok

Háziorvos által kérhető vizsgálatok Háziorvos által kérhető vizsgálatok Vizsgálat Vizelet (két fakció): A/G arány Aceton Addis szám Adenovírus AFP (tu.marker) Albumin Alfa-amiláz Alfa-H B D H Anorg.foszfor Anti-Streptolizin O Antinukleáris

Részletesebben

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI DOKUMENTUM A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ TULAJDONA. Engedély nélküli másolása

Részletesebben

A Szabálykönyv használata

A Szabálykönyv használata BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

A Szabálykönyv használata

A Szabálykönyv használata BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

Vizsgálati panelek részletesen

Vizsgálati panelek részletesen p1. ALAPSZŰRÉS Bilirubin Gamma-GT GOT (ASAT) GPT (ALAT) Húgysav Koleszterin Süllyedés Triglicerid Vércukor p2. ÁLTALÁNOS SZŰRÉS Alkálikus foszfatáz Amiláz Bilirubin Gamma-GT GOT (ASAT) GOT (ASAT) GPT (ALAT)

Részletesebben

I. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK... 4

I. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK... 4 1 I. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK... 4 1.Aneszteziológia és intenzív terápia... 4 2.Arc-, állcsont- és szájsebészet... 5 3.Belgyógyászat... 8 4.Bőrgyógyászat... 9 5.Csecsemő- és gyermekgyógyászat... 10 6.Érsebészet...

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1553/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1553/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1553/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet (1=7624

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA M I S K O L C I S E M M E L W E I S I G N Á C E G É S Z S É G Ü G Y I K Ö Z P O N T É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z N O N P R O F I T K F T 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-602,

Részletesebben

Amit a laborleletekről tudni kell. Dr. Németh Julianna ÁNTSZ Laboratórium Kft. Budapest Immunologische Tagesklinik Wien

Amit a laborleletekről tudni kell. Dr. Németh Julianna ÁNTSZ Laboratórium Kft. Budapest Immunologische Tagesklinik Wien Amit a laborleletekről tudni kell. Dr. Németh Julianna ÁNTSZ Laboratórium Kft. Budapest Immunologische Tagesklinik Wien Liquor Csontvelő Könny Verejték Nyál Anyatej Izületi folyadék Mellkasi, hasi folyadék

Részletesebben