Dental World fog-centrikus világ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dental World fog-centrikus világ"

Átírás

1 Bónuszprogramban résztvevô cégek listája térképpel a hátoldalon! október 18. [SZOMBAT] Polimerizáljon Ön is a villám erejével és sebességével! as 810 nd A sta Bôvebb információ a Bónuszstandon (A128) FlashMax vezeték nélküli, LED-es polimerizációs lámpa D E N T A L W O R L D fényvezetô csô nélküli közvetlen megvilágítás: mw/cm2 letisztult, modern dán dizájn 1 és 3 másodperc megvilágítási idô elegendô Ft+áfa Dental World fog-centrikus világ A Dental World látogatói meggyôzôdhetnek arról, hogy a XXI. század elejére milyen elképesztôen sokrétûvé vált a hajdan borbélyok, jobb esetben felcserek által mûvelt mesterség. Fog-centrikus világ. A gyakorlati fogászati igények kiszolgálása számos nem fogorvos szakember magas szintû együttmûködését feltételezi és kívánja meg. Csak gyôzze kapkodni a fejét a látogató: csúcstechnika és népegészségügy, csodás forgácsológépek és informatika, tudomány és higiénia, kutatásfejlesztés és gyémántból készült fogékek, valamint professzor és kereskedô, orvos és mérnök, technikus és konstruktôr, újságíró és banktisztviselô mind-mind az ember rágószervének szolgálatában. Róluk olvashatnak majd e lapszámunk hasábjain is. Az igények változásával a fogászati iparban is megjelent a marketing, amely a fejlesztéseket nem feltétlenül és nem kizárólag a gyógyítás szempontjainak veti alá, figyelemmel van számos más igényre is. Trendek születnek, hasonlóan a divat világához. Példa rá, ahogy újabb és újabb tömôanyagcsaládok jelennek meg a piacon, egyre csodásabb tulajdonságokkal felruházva. Eközben az orvosok gyakran panaszolják, hogy a klinikumban kevésbé használhatók, mint azok, amelyeket felváltottak. Esztétikai fogászat a Dental World harmadik napi vezetô tudományos témája is már címében hordozza a néhány évtizeddel ezelôtt még elképzelhetetlen fogalompárt. Pontosan jelzi, hogy a fogászat és a gyógyítótevékenységet segítô ipar már régóta nem elégszik meg a fájós fog eltávolításával és a rágóképesség helyreállításával. A tudományos program akkreditált, az elôadásokon való részvételt kreditpontokkal honorálják. A helyszín mintegy 600 fô befogadására alkalmas, tehát hatalmas érdeklôdésre számíthatnak a külföldrôl meghívott elôadók. Dr. Gerlóczy Pál, a programot szervezô Magyar Esztétikai Fogászati Akadémia elnöke elmondta: az esztétikus megoldások iránti igényeket elsôsorban a páciensek diktálják, ám az orvosok boldogan szolgálják ki azokat, egyre újabb módszereket, eszközöket és nem utolsósorban szemléletet kínálva hozzá. Az Angliából, pontosabban Windsorból, illetve Németországból érkezett elôadók valamennyien gyakorló klinikusok a szakma világszerte elismert tekintélyei, az esztétikai fogászat nagyágyúi. Esztétikai szempontból újdonságnak számító eljárásokat ismertetnek majd a konzerváló fogászat, a protetika és az implantológia területérôl, igaz, nem gyakorlatban, hiszen ekkora hallgatóságnak lehetetlenség workshopszerû bemutatót tartani. NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ

2 Újdonság! Tovább bôvült a Dental Press fogászati kiadó fogorvos/ fogtechnikus sorozata! IMPLANT-INDEX ÁTRÁGTUK A kézikönyv a fogászati implantológia tudományos és szakmai ismereteinek lexikális anyagát összegzi, az implantációs anyag- és eszközrendszereket, a gépeket, berendezéseket, a betegek gondozását, a lézeralkalmazást, a rizikó- és allergiabetegeket, a jogi kérdéseket. Bemutatja a magyar és a Közép-európai implantológiai piac szereplôit, jellemzô vonásait, gazdasági elemzéseket és a fejlôdés tendenciáit. Terjedelem: 544 oldal Ára: 7000 Ft A könyveket keresse a Dental Press A107-es standján! Hasznos tippek és trükkök tárháza a német vizsgarendszer keretei között két kiváló és igen gyakorlatias fogtechnikusmester tollából, akik cinkosan kikacsintanak az Olvasóra, miközben teli empátiával fogják a kezét is tanulságos, professzionális, és vizsgázóknak már csak ama bizonyos zabszem miatt is kihagyhatatlan! Terjedelem: 160 oldal Ára: 7000 Ft

3 2008. OKTÓBER 18. [SZOMBAT] DENTAL WORLD Zeng az ég! nem csak nálunk Mint már szóltunk róla, az egészségüggyel foglalkozó közgazdászok szerint a évi költségvetés nagy vesztese az egészségügy lehet. A két évig tartó, ez évben várhatóan 60 milliárdos szufficit után a költségvetési tervezet újra hiánnyal számol az Egészségbiztosítási Alapnál. Ezen túl állítják az elemzôk reálértékben újra veszteséget fog elkönyvelni az ágazat. Ugyanakkor az egészségügy egyre költségesebbé válik, részben demográfiai okok, részben az orvostudomány nagyszerû, de egyre költségesebb eljárásai miatt. Ám mint már számtalanszor tapasztalhattuk Magyarországon a számok sem objektívek. A fentieket a kormányzat illetékesei cáfolják. Állításuk szerint a évi költségvetés egészségügyi kiadásainak fôösszege 1312 milliárd forintról 2009-re 1399 milliárd forintra nô, ami pedig 6,6 százalékos növekedést jelent. A gyógyító-megelôzô ellátásokra szánt 772 milliárd forint pedig 7,5 százalékos növekedést jelent. A jövôre várható 4,3 százalékos infláció alapján tehát 2,3 százalékos reálérték-növekedéssel számolhatunk. A fenti tények alapján állítja a szaktárca nem forráskivonásról, hanem többletfedezetrôl kell beszélnünk. Az ágazatban dolgozók általános véleménye szerint nem is annyira az esetleges forráskivonás a legfôbb gond, hanem a humán erôforrás, illetve annak hiánya. A szakdolgozók száma folyamatosan csökken, a gyógyító orvosoké szintúgy. A gyakorló orvosok korfája elöregedést mutat. Minden lehetséges fórumon felhívják a kormányzat figyelmét az egészségügyi dolgozók anyagi megbecsülésének fontosságára. A Magyar Orvosi Kamara szerint törvényben garantált, öt évre ütemezett bérfelzárkóztatási programra lenne szükség. A MOK javaslata szerint egy kezdô szakorvosnak a jelenlegi nettó 90 ezer forintos fizetése helyett ezer forintot kellene keresnie öt év múlva. Éger István elnök egy nyilatkozatában állította, hogy ha az orvosok látnák a szándékot, hogy itthon is megoldódhat az egzisztenciális helyzetük, bizonyos, hogy a legtöbben itthon maradnának, és lenne türelmük kivárni sorsuk jobbra fordulását. Elsôsorban a humánerôforrás kérdésének elégtelen kezelésére hivatkozva a MOK, majd a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal is elutasította a kormány Biztonság és partnerség az egészségügyben címet viselô egészségügyi programtervezetét. A tárca ez alkalommal is cáfolt. Emlékeztet arra, hogy a program külön kiemelt fejezetben foglalkozik az ágazat humánerôforrásterületével, hiszen tisztában van azzal, hogy ahogy mindenütt a világon Magyarországon is növekvô gond az egészségügyben a változó szakmai környezethez igazodó szakemberek biztosítása. A tárca célja az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása következtében felszabaduló humánerôforrás-kapacitások ágazatban tartása és mobilitásának elôsegítése a struktúraváltás következtében megnyíló, bôvülô szakellátásokba. Uniós forrásokból összesen egymilliárd forint támogatással humánerôforrás-monitoringrendszert szándékoznak kialakítani, ami segít a szükséges fejlesztési és szervezési döntések meghozatalában. A kérdés megoldását azonban nem kizárólag a jövedelmek növelésében, hanem elsôsorban a megfelelô képzésben, továbbképzésben, valamint az elérhetô szakmai kompetenciák rendszerében látják. Ezért a program tartalmazza a szakképzés teljes felülvizsgálatát, valamint a továbbképzési rendszer folyamatos fejlesztését. Az ágazati szakképzések, szakirányú továbbképzések, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezôk új szakképesítésének megszerzése, valamint a kompetencia- és hatáskörbôvítô képzések díjtámogatására a közfinanszírozott ellátást nyújtó szolgáltatók részére 2,8 milliárd Ft keretösszegû pályázatot írtak ki még 2008 ôszén, amelyet 700 millió Ft összegben képzésfejlesztési, módszertani fejlesztési célú pályázat egészít ki. Hamarosan megjelenik az ágazati foglalkoztatás támogatására kiemelten a hiányszakmák körében háziorvosi és otthonápolási szolgálatok, járó- és fekvôbeteg szakellátó intézmények részére kiírt foglalkoztatási célú, 3,034 milliárd Ft összegû pályázat. A fogászat helyzete sem jobb, mint az ágazat egészéé. A tények lesújtóak: Magyarországon átlagosan 4-6 foga hiányzik egy tízéves gyereknek, és a 60 év feletti lakosság fele fogatlan. 350 százalékkal nôtt a szájüregi daganatok elôfordulási gyakorisága, s az incidencia és a mortalitás tekintetében Magyarország egy 27 államot összehasonlító felmérésben az utolsó helyen áll. Különösen katasztrofális a szájüregi betegségek ellátása. Például Közép-Magyarországon mindösszesen öt kórházi ágyon kellene ellátni a szájüregi és az azzal összefüggô gyulladásos, traumás és daganatos kórképeket, az észak-magyarországi régióban pedig ágy hiányában egyszerûen lehetetlen. Elfogadhatatlanul kevés, mindössze 36 parodontológus szakorvos gyógyítja a fogágybetegségeket. 25 ellátóhelyen összesen 58 szájsebész kezeli az összes beteget, ebbôl 10-ben egyetlenegy szakorvos dolgozik. Mindösszesen 38 végzett orvos vesz részt rezidensképzésben. Igaz, hogy a fogászati ellátás jelentôs része privatizált, ám a privát praxisok többsége, szám szerint több mint 3600 fogorvos rendelkezik társadalombiztosítási szerzôdéssel. Magyarországon ma évente 2100 forint jut az Egészségbiztosítási Alapból egy fôre. Az összeg az elmúlt években semmit nem változott, az infláció kompenzálásának elmaradása és az amortizációs támogatás megvonása miatt lassan már a puszta bért sem tartalmazza. Ráadásul néhány éven belül a fogorvosok számának rohamos csökkenésére lehet számítani. Igaz ez még akkor is, ha a hazai fogorvosok abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy nem nekik kell külföldre menniük, hanem házhoz jönnek hozzájuk a külföldi paciensek. Azok a külföldi páciensek, akiknek hazájában szintén nem rózsás sem a betegek, sem az ellátók helyzete. Munkaerôhiány, pénzszûke, és az azt megoldani próbáló reformok, és mindezek nyomában elégedetlenség mindenhol, ahová csak tekintünk. A francia társadalombiztosítás hiánya például a 2006-os 8,7 milliárd euró után 9 százalékos emelkedés mellett 2007-ben elérte a 9,5 milliárd eurót. A kormány a hiány lefaragására elôirányzott megszorító intézkedéseket jelentett be. Például a betegek önrészét növelik, mentô- és dobozdíjat vezetnek be, valamint megadóztatják a korkedvezményes nyugdíjat. Az Egyesült Államokban az egészségügyi finanszírozás reformja volt az elnökválasztás egyik legfontosabb kampánytémája. Nem véletlenül: az egészségügyi ellátás költségei 2000 óta négyszer gyorsabban növekedtek a béreknél. A demokraták programjának lényeges eleme, hogy minden nagy munkáltatónak fedeznie kellene dolgozói biztosítását. A lakosság választhatna az állam által szervezett ellátás vagy a piaci alapú szolgáltatások között. Az azóta vesztes Hillary Clinton 8 év alatt mindenkire kiterjesztené és kötelezôvé tenné a részben a munkáltatók, részben az állam által fizetett egészségbiztosítást. Barack Obama elsôsorban a gyerekeknek adna biztosítást. A republikánusok is zászlajukra tûzték az egészségügyi finanszírozás reformját. Ôk ellenzik az állami alapú, univerzális ellátást, ehelyett a megelôzésre, a költségcsökkentésre, esetleg az adóenyhítés útján történô támogatásra helyezik a hangsúlyt. Zökkenôkkel és éles viták, valamint a leginkább érintettek heves tiltakozása közepette halad az egészségügyi reform megvalósítása Németországban. A reformot még évekkel ezelôtt Gerhard Schröder volt kancellár kormánya kezdeményezte. A 2005 ôszén hivatalba lépett, Angela Merkel konzervatív kancellár vezette nagykoalíciós kabinet még eltökéltebben folytatta és folytatja azt mindenekelôtt a kiadások általános csökkentésének céljával. Az egészségügyi reform ellenére az elmúlt években nem javult a kórházak helyzete Németországban. Emiatt egyre több német orvos vállal külföldön munkát. Már korábban nagy elégedetlenséget váltott ki a lakosság körében, hogy az alapellátásban bevezették a vizitdíjat, amely negyedévre 10 euró. Nem fogadta lelkesedés az ezzel együtt bevezetett kórházi díjat sem, még kevésbé a dobozdíjat, ami azt eredményezte, hogy az orvos által felírt s a biztosító által támogatott gyógyszerek ára 5 eurónál kezdôdik. Elégedetlenek az orvosok is, különösen a kórházi orvosok, mert a reform keretében az ügyeleti rendszer megváltoztatása miatt az eddiginél többet kell dolgozniuk. Ugyanez vonatkozik a kisegítô személyzetre, elsôsorban az ápolónôkre, akikre mind nagyobb teher hárul. Ez is magyarázza, hogy a jobb megélhetés reményében mind több német különösen fiatal orvos keres külföldön állást. Mindennek következményeként nagyszabású demonstrációt tartottak Berlin központjában a német kórházak tiltakozásul a rendkívül alacsonynak tartott fizetések, az egészségügyi intézmények nem kielégítô felszereltsége és túlterheltsége miatt. Becslések szerint több mint 60 ezer orvos és ápoló vett részt a tüntetésen, amely eredményesnek bizonyult. Folytatás az 5. oldalon Csúcsminôség Németországból csúcsminôségû üvegionomer-cementek elsô osztályú kompozitok innovatív kompomerek korszerû ragasztórendszerek (bondok) anyagok hosszú távú profilaxisra ideiglenes megoldások fehérítô termékek Termékeink kiváló fizikai tulajdonságaik és tökéletes esztétikai eredményeik révén bizonyítanak Látogasson meg benünnket a HERBODENT A 108-as standján Tel.: Ideiglenes korona- és hídanyag könnyen és gyorsan felhordható résztörés- és kopásálló Fényre kötô üvegionomer alábélelô cement alábélelés mindenfajta tömôanyag alatt azonnal használható, egykomponensû anyag Nagyon hatékony fluoros lakk mindenfajta túlérzékenység kezelésére hosszan tartó remineralizálás PROMEDICA Dental Material GmbH Tel / Fax / Internet: Fényre kötô hibrid mikrokompozit kiváló kezelhetôség univerzális minden tömésosztályhoz folyékony változatban is kapható jó folyási és nedvesítôképesség Duálisan kötô, mûanyag bázisú ragasztórendszer az összes anyagosztályhoz alkalmas nagyon kicsi filmvastagság és kiváló adhézió Neumünster/Germany

4 4 DENTAL WORLD OKTÓBER 18. [SZOMBAT] Similia similibus curantur Egy régi-új gyógymód: a homeopátia III. rész Amíg a szakemberek vitatkoztak és vitatkoznak ma is, a betegek döntöttek. Nagyon egyszerû módon: a homeopátiás szerek vásárlásával. Bemennek a gyógyszertárba, és megveszik. Pedig ezt bizonyosan nem tennék, ha nem volna kedvezô tapasztalatuk. Az embereket ugyanis egyáltalán nem érdekli, hogy a gyógyszertôl vagy a placebo hatástól múlt el a köhögésük ha egyszer elmúlt. Lássuk tehát ismét csak nagy vonalakban mit kaphatunk, és azt mire ajánlják nekünk? Ám mielôtt öngyógyításba fognánk, tisztázzunk néhány alapelvet! Elôször is mindig tudjuk meg pontosan, mi a bajunk, tehát elôbb menjünk el az orvoshoz, és csak utána a gyógyszertárba! A legtöbb homeopátiás orvosság készen kapható. Rendszerint tabletták, szirup vagy kis cukorgolyócska úgynevezett globulus formájában kapjuk kézhez az orvos által kiválasztott szereket. A hatóanyagnak nincs külön íze. A kávét, mentolt, fogkrémet, rágógumit és a kámfortartalmú anyagokat (bedörzsölôszerek) feltétlenül különítsük el gyógyszereinktôl! A homeopátiás szereket ne helyezzük közvetlen napfényre, túl meleg és túl hideg helyre sem! Ezeket a gyógyszereinket tartsuk távol az elektromágneses mezôktôl, mint például a tv, rádió, számítógép, mobiltelefon, mikrohullámú sütô. A homeopátiás gyógyszer nem okoz mellékhatásokat, de a gyerekek elôl feltétlenül el kell zárni. Ha a gyerek mégis hozzáfért, és nem tudjuk, mennyit vett be belôle, adjunk neki mentolos rágót, az semlegesíti a hatását. Az orvosság adagolása állapotunktól függ: napi egytôl óránként egy tablettáig terjedhet. Bevételekor a nyelvünk legyen tiszta, lepedékmentes, ezért étkezés, illetve fogmosás után várjunk negyedórát. A szánkba vett golyócskákat szopogatni kell, és nem vízzel lenyelni, mert a nyál segíti a felszívódást. Kellemetlen íztôl nem kell tartanunk, a tabletták édesek, ugyanis tejcukrot (laktózt) tartalmaznak. A szer bevétele elôtt és utána harminc percig lehetôleg semmi más ne kerüljön a szánkba! Egyes terapeuták szerint homeopátiás kezelés alatt kávét se igyunk, a koffein ugyanis csökkentheti a gyógyszerek hatékonyságát. A tünetek enyhülésekor hagyjuk abba a készítmények szedését. Amennyiben kiújulnak, folytassuk a terápiát. Sérülésekre helyileg alkalmazható krémek valók. Ezeket bôségesen kell a sebre kenni, majd finoman bemasszírozni. A homeopátiás orvosságokat nagyon erôsen hígítják, ezért a túladagolásnak elenyészôen kicsi a kockázata. Az viszont elôfordulhat, hogy hatásukra a tünetek, mielôtt enyhülnének, átmenetileg erôsödnek. Ha heveny betegség esetén 24 órán belül nem áll be javulás, vagy a tünetek nagymértékben súlyosbodnak, mindenképpen forduljunk orvoshoz! A homeopátiával foglalkozó orvosnak igen sok körülményt kell figyelembe vennie. Krónikus betegségnél keresni kell az etiológiai tényezôket, amelyek a betegség megjelenéséért felelôsek. Ilyenkor a gyógyulás hosszabb idôt vehet igénybe. A homeopátiás alkat meghatározása alapján megfelelô alkati kezelésre, valamint bioterápiás készítmények alkalmazására is szükség lehet. A betegek egészen különálló csoportját képezik a terhesek és a szoptató anyák. Hála az egyre eredményesebb egészségügyi felvilágosító munkának, a legtöbbjük annyit már tud, hogy ebben az egy-két évben nem nyúlhatnak a korábban megszokott, az otthoni házipatikában is fellelhetô gyógyszereik többségéhez. Ám a terhesség és szoptatás során az anyai szervezet fokozott megterhelésnek van kitéve, és bizonyos hiányjelenségek alakulhatnak ki benne. A homeopátia erre is kínál megoldást, olyat, ami érdekes módon eredetileg nem is számított a homeopátia körébe. Még 1873-ban jelent meg dr. Wilhelm Heinrich Schüssler német orvos elsô írása, mely szerint, csak tizenkét anorganikus sóval, azaz a szervezet élettani funkcionális szereivel kívánt gyógyítani. Errôl ô maga úgy nyilatkozott, hogy a terápiás eljárás nem homeopátiás természetû, mivel alkalmazása nem a hasonlóság-elven alapul, hanem olyan élettani-biokémiai folyamatok befolyásolásán keresztül hat, melyek az emberi szervezetben maguk is végbemennek. Terápiás rendszerét a késôbbiekben biokémiai módszernek tekintette, mely viszont a mai napig változatlan alapokon mûködik. Amennyiben valamely okból zavar támad a szervezetünk biokémiai sóháztartásában, akár azért, mert túl keveset vittünk be, akár azért, mert az elhasználtak nem ürülnek ki megfelelô módon, akkor kialakulhatnak az egyes betegségek. Schüssler szerint ezekben a folyamatokban az anorganikus anyagok hiányát gyógyszeres úton kell kiegyenlíteni. Azóta kiderült: sokban igaza van. Az anorganikus sók anyagcsere-funkciói, a nyomelemek élettani szerepe és a kiegyenlített táplálkozás fontossága ma már mindenki elôtt ismert. Terápiás rendszere az évek során tovább fejlôdött, az alaprendszert számos homeopátiával foglalkozó szakember bôvítette tudásával, megfigyeléseivel. Így alakult ki mai formájában az arcdiagnosztika rendszere. Arcunk ugyanis megmutatja, ha szervezetünk ásványianyag-háztartása nem kiegyensúlyozott, bizonyos elemek, vegyületek anyagcseréje nem megfelelô. Napjainkban a stressz, a kiegyensúlyozatlan táplálkozás, az elsavasodás, a dohányzás, a kávéfogyasztás következtében az ásványi anyagok részleges hiánya, Dental World Bónuszprogram A Dental World 2005-ös rendezvényén vezettük be elôször a Bónuszkártya programunkat, melyet a következô évben is folytattunk. A három nap során minden vásárló kapott bónuszkártyát, melyekbôl a rendezvény végén közjegyzô jelenlétében sorsoltuk ki a szerencsés nyertest, aki 2005-ben egy új Suzukival, 2006-ban pedig egy Smart For Four gépkocsival lett gazdagabb. Az elmúlt években egy-egy nagy értékû nyeremény egy-egy sorsolás alkalmával talált gazdára ezt a gyakorlatot azonban megváltoztatjuk az idén: Értékes nyereményeket sorsolunk ki naponta, növelve ezzel azok számát, akik a Bónuszprogram révén ajándékhoz juthatnak. Idén háromszorosan nyer: 1. garantált ajándékot vehet át, 2. részt vehet a sorsoláson a számos nyereményért, 3. jelentôs árkedvezménnyel juthat eszközökhöz, anyagokhoz. Minden vásárló gyûjtheti a Dental World Bónuszmatricát, és azt akár naponta beválthatja a helyszínen egy, már elôre meghirdetett, ún. garantált ajándékcsomagra. Egy résztvevô naponta csak egy ajándékcsomagra jogosult. (A garantált ajándékcsomagok napi mennyisége 500 db) A már beváltott pontgyûjtô kártyák tulajdonosai mindennap, a program zárásakor, újabb sorsolás útján még további értékes nyereményekhez juthatnak. A kiállításon a cégek jelentôs árengedménnyel és kedvezô akciókkal is várják Önt, így duplán kihasználhatja az esélyeket és a lehetôségeket! A játék menete: október 16-ától október 18-áig a rendezvény zárásáig lehetôség van arra, hogy a fenti akcióhoz csatlakozó fogászati kereskedôcégeknél bárki vásároljon. Minden 1000 Ft értékû vásárláshoz egy Dental World Bónuszmatricát kap a vevô, melyet a Dental World pontgyûjtô lapba lehet beragasztani. (Lásd a szemközti oldalon) A játék elsô részében a garantált nyeremény 50 db matrica összegyûjtése után a rendezvény helyszínén, egy erre kijelölt standon átvehetô, amely a földszinti étterem mellett található. (A csomagok várhatóan fogkrémet, fogkefét, egyéb szájhigiénés terméket tartalmaznak.) A játék második részében a leadott kártyák közül mindennap, zárás elôtt, újabb értékes nyereményeket sorsolunk ki, melyek elsôsorban fogászati készülékek lesznek. Célunk, hogy a Dental World 2008 kiállításon részt vevô látogatókat minél nagyobb számban be tudjuk vonni ebbe a közös játékba. Játsszon Ön is velünk, gyûjtse a matricákat, és nyerjen, akár mindennap a felkínált ajándékok közül!

5 2008. OKTÓBER 18. [SZOMBAT] DENTAL WORLD Budapest, Alkotás u. 15. IV. em. 4. 1) ) Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler : esetleg csökkent beépülése népbetegségnek számít. Szervezetünk pedig jelez, ám mi általában nem észleljük ezeket a jelzéseket, vagy ha mégis, nem veszünk tudomást róluk. Bizonyos eltérésekre, például a szemünk alatt jelentkezô sötétebb vagy barnás elszínezôdésre ráfogjuk, hogy a fáradtságtól van, szemünk is attól duzzadtabb, holott ezek az apró jelek egy-egy ásványi anyag hiányára utalnak. Az A DENS ALBA bemutatja: s HRi zománcot arcunkon jelentkezô tágabb ereknek, pigmentációs zavaroknak, tágabb pórusoknak is csupán esztétikai jelentôséget tulajdonítunk, pedig ezek is mind egy-egy ásványi só hiányát mutatják. A hajhullással ugyanez a helyzet. Ha a kialakult hiányállapotot a megfelelô Schüssler-sóval kezeljük, úgy a bôrelváltozás romlása sok esetben megállítható, sôt rendezôdhetnek is ezek az eltérések, és a bôr öregedése is késleltethetô. Ez azonban csak a felszín, a szervezetben ennél sokkal komolyabb folyamatok játszódnak le. Ha például a kötôszövetek rugalmasságát segítô ásványi só anyagcseréje nem megfelelô, abban az esetben fokozott a veszélye az aranyeres, visszeres problémák kialakulásának. Ha észleljük és megszüntetjük a hiányállapotot, úgy a betegség kialakulása is megelôzhetôvé válik bizonyos esetekben. Ugyanakkor Schüssler-sókkal a már kialakult betegségek is kezelhetôk. A napi sorsolás ajándékai A Schüssler-féle funkcionális szerek nem a helyettesítô terápia elvén mûködnek. Információk átadásával állítják helyre a szervezet megbillent egyensúlyát. Vegyük észre, hogy bár több mint egy évszázaddal ezelôtt fogalmazták meg, ez a gondolat ma ismét meglepôen modernnek számít! Lássunk néhány példát! A mostanság széles körben divatos, változatos összetételben kapható táplálékkiegészítôkben fontos helyet tölt be a magnézium. Görcsös állapot megszüntetéséhez Schüssler is ezt javasolta. A kötôszövetek rugalmasságáért felel a kalcium. Hiányát a szemhéj alatti ráncok, kockaredôk és ugyanitt a barnás bôr jelzi. Az eleinte a füleken, homlokon, szemhéjakon, késôbb az egész arcon jelentkezô viaszos elszínezôdés, a körmökön feltûnô fehér foltok szintén a kalcium hiányára mutatnak. Ugyanakkor pedig a kalciumnak központi szerepe van a csontrendszer kialakulásában és a vörösvértestek képzôdésében is. 16 órakor sorsolunk a központi Western kávézó színpadán. A pontgyûjtô programban részt vevôk között az alábbi értékes ajándékokat* húzzuk ki. Legyen Ön is a szerencsés nyertesek között! Igazi fogászati újdonság Fogzománc kompozitba klónozva Ebite LED-es szájterpesz Forgalmazó: Dentalmode Mobil fogorvosi M+W Dental artomány, a Micerium S.p.A és az EU speciális mûszerkocsi (Kuli) ajándékcsomag létrehozott Forgalmazó: (ESF) alapja Axo-Bau finanszírozta. Forgalmazó: M+W Ivoclar Vivadent ajándékcsomag OROCLEAN Floor Wiper, ISORAPID Floor 1 l + Zetaflow csomag Forgalmazó: Herbodent mel plus HRi használatával lehet restaurálni i munkája és fotója) Charisma Opal tömô - anyagkészlet + 1 db Translux lámpa Képviselet: Heraeus Kulzer Philips Sonicare elektromos fogkefe Forgalmazó: Sanitaria Esztétikus Micerium megoldás Sting 11B Autokláv bármilyen ajándékcsomag restaurációhoz! Gyártó: Celitron Medical Forgalmazó: Dens Alba Herna-Dent ajándékcsomag 1 dob. tükörszem (12 db/dob.), 2 db tükörnyél, 6 db különféle színû nagyobb méretû tároló doboz, 4 db kisebb méretû tároló doboz, 4 db különbözô méretû mûanyag lenyomatkanál, 2 db kézi depurátor, 2 dob applikátor (100 db/dob.), 1 db fém mûszertálca, 4 dob. védôviasz fogszabályzó készüléket viselôk részére, 1 db sportolói színtelen fogvédô Ne feledje, sorsolás mai nap 16 órakor a kávézónál! * A nyeremények listája nem végleges, csak tájékoztató jellegû. A felsorolt termékek közül nem mindegyik kerül mindennap kisorsolásra. FKG, RaCe ajándékcsomag Forgalmazó: Unimet Ecto Derma egészségcsekk Beváltható: Ecto Derma Gengigel ajándékcsomag Képviselet: Medis Hungary 3M Espe Pentamix II Dental Unio ajándékcsomag A vas fontossága mindenki elôtt közismert. Hiányát az arcon a vasvörösség mutatja, mely elôször a homlokon, fülön válik láthatóvá. A szem körül is megjelenhetnek feketés, kék karikák. Az újszülött gondozása különösen az elsô idôkben roppant kimerítô lehet. Az arc hamuszürke elszínezôdése, mely elôször a külsô szemzugban látható, a kálium hiányára utal. Sója az egyik legértékesebb szer kimerültség, depresszió, álmatlanság ellen. Szinte alig van olyan élettani folyamat, amiben ne játszana szerepet a nátriumnak klorid-, foszfát- vagy szulfátionokkal alkotott sója. A nátrium a vízháztartás, a sav-bázis egyensúly egyik fô szabályozója. Jelen van a metabolikus anyagcsere, de még az epe termelése során is. Meglepô, hogy hiányáról beszélhetünk, hiszen a konyhasó, a nátrium-klorid ételeink természetes adaléka, bár mostanában egyre többen tanácsolják használatának visszafogását. Hiánya inkább csak relatív, tehát van elegendô só a szervezetben, csak éppen nem jut el oda, ahol szükséges lenne. Ezért a mitesszerek, pattanások megjelenése, a szeszfogyasztás nélkül is az iszákosságra emlékeztetô vörös orr figyelmeztetô jel lehet. Folytathatnánk még a felsorolást, hiszen a homeopátia a gyógyászatnak már számos más területén is megjelent. Nem beszéltünk például az allergiáról, a bôrgyógyászatról, illetve a nátha, az influenza, a különféle gyulladások esetén, a fogorvosi beavatkozás, a szájsebészeti mûtétek elôtt és után alkalmazható szerekrôl. Áttekintésünk végére jutva annyit biztosan kijelenthetünk: az elmúlt kétszáz évben nem sikerült pontos választ adni a homeopátiával kapcsolatos összes kérdésre. Vannak viszont bizonyított tapasztalatok, melyek azt igazolják, hogy ezen az úton is lehet eredményeket elérni. DR. RÉVAY ANDRÁS Zeng az ég! nem csak nálunk ( folytatás a 3. oldalról) A német kormány pótlólagosan 3 milliárd eurót irányzott elô a 2100 kórház 50 milliárd euróra tervezett jövô évi költségvetéséhez. A kabinet az államilag felügyelt betegbiztosítók bevételeibôl fedezné az összeget. A megmozdulás szervezôi azonban elégtelennek ítélték a kiegészítô támogatást, mondván, hogy a kórházak kiadásai pusztán az elô - irányzott bérköltségek, továbbá az energiaköltségek emelkedése miatt jövôre 7,6 milliárd euróval növekednek. Spanyolországban is zeng az ég. A madridi gyermek- és családorvosok tartós tiltakozó munkabeszüntetésbe kezdtek az ágazatban tapasztalt szakemberhiány és az alapellátást jellemzô káosz miatt. Végezetül Európából tekintsünk vissza Magyarországra! Az orvosok uniós átlagjövedelme (az átlagba beletartoznak az újonnan csatlakozott országok, így Szlovákia, Bulgária, Románia, Észtország stb. jövedelmei is!) nettó 528 ezer forint havonta. A hazai átlag nettó 170 ezer forint. Az orvosok jövedelmi helyzetét az egyes országokban az átlagkereset arányában mérik. Így például Csehországban a vállalkozó háziorvos az átlagjövedelem több mint kétszeresét keresi, e tekintetben Magyarország nincs lemaradva, hiszen itt ugyanezen szakma a hazai átlag 2,6-szeresét viszi haza. Az alkalmazott szakorvosok lényegesen többet, az átlagos jövedelem négyszeresét keresik az Egyesült Királyságban és az ötszörösét Írországban. Magyarországon és a többi uniós országban az átlagjövedelem két-háromszorosát keresik, azaz a jövedelmi arányokat, de nem az összegeket tekintve nem túl nagy a különbség. És mégis micsoda különbség! NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ

6 6 DENTAL WORLD OKTÓBER 18. [SZOMBAT] Új lendület, még nagyobb kínálat! A Dental Plus Kft. fogászati és fogtechnikai berendezések forgalmazásával foglalkozik, valamint olyan komplex szolgáltatást nyújt a fogorvosoknak, amelynek keretében mûszakilag megtervezi és felszereli a rendelôket. Eddigi munkájukat többek között a Kreatív és a Madách Dental, valamint a Parodont ren - delô színvonala tükrözi. Bemutatótermük Sopronban van, és idén budapesti irodával is bôvültek tudtam meg Domonkos Szilárdtól, a Dental Plus Kft. vezetôjétôl. Az 1994-ben alakult cég a kezdetek óta a Nobel Biocare és a KaVo gyártóberendezéseit forgalmazza. Idén a Dental Plus és a Nobel Biocare között létrejött akvizíció során a Nobel 14 év együttmûködés után önálló leányvállalatot alapított. A Dental Plus Kft. a KaVo, a Dürr és a Hu- Friedy termékeit képviseli a magyar piacon. A KaVo Dental céget 2004-ben szervezték át KaVo csoporttá, a Danaher befektetési társaság tulajdonszerzése mellett. A gyártó a KaVo alatt több céget felvásárolt, és kialakított egy olyan cégcsoportot, amely a fogászati rendelôkben megtalálható gépek és berendezések teljes palettáját átfogja, a kézidaraboktól a legfejlettebb 3D cone-beam CT technológiáig. A kompresszorokat, elszívókat és a higiéniai rendszert a Dürr, az orvosi eszközöket pedig a Hu-Friedy termékei képviselik. A Ka- Vo szervizpartnerei az egész országban megtalálhatók, a high-tech berendezéseket pedig maga a forgalmazó, a Dental Plus szervizeli. A Dental World-ön direkt értékesítés nincs, elsôsorban a kapcsolatok építése és az információk átadásának céljából vannak jelen. A jövôre nézve meghatározó számukra a tavaszi kölni IDS, hiszen a KaVo ott mindig rengeteg újdonsággal áll elô, és ezeknek a magyarországi prezentálása ezt követôen a Dental Plus Kft. feladata lesz. BELICS Fotó: Minôségi munkaruházat A Michel Kft. öt éve forgalmaz Pastelli márkájú munkaruházatot az egészségügyi dolgozók számára Magyarországon. Az utóbbi két évben további 11 ország képviseletével bôvült a gyártó, a hálózathoz többek között Spanyolország, Litvánia, Ciprus, valamint az Egyesült Államok is csatlakozott. Már a hazai fogászati kereskedôk is rákaptak a Pastelli munkaruházatok forgalmazására, felismerve, hogy vonzza a vásárlókat. V. Nemzetközi Esztétikai Szimpózium október 18., szombat: Esztétikai irányelvek az implantológiában Az esztétikai fogászat ma már nem nélkülözheti az implantológiában elért eredményeket, kutatásokat, mert a technológia, az eszközök, az eljárások vonatkozásában rohamos fejlôdés mutatkozott az elmúlt 10 évben mind a két szakterületen. Az új kutatások és anyagok mindennapos használatot eredményeztek a gyakorló fogorvos számára. Rutineljárássá vált az azonnali implantáció egy idôben történô terheléssel, továbbá a számítástechnika fejlôdésének köszönhetôen kifejlesztették már a navigációs implantációt is. A CAD/CAM rendszerek mára már létjogosultságot szereztek a mindennapi esztétikai munkák tervezésében, kivitelezésében. Erdôs Judit, a Michel Kft. tulajdonosa azt mondja, csak pozitív visszajelzéseket kap vevôitôl, az öt év elteltével senki sem csalódott a minôségben. Nagyon örül annak, hogy termékeik státusszimbólummá váltak itthon. A klasszikus modellek skálája, a szezonnak megfelelôen, mindig az épp aktuális divathoz igazodik, és a kínálat folyamatosan gazdagodik új darabokkal. A korábbi 23 alapszín mára 36-ra bôvült, és a fejlôdés a fazonok vonatkozásában sem maradt el. Idén fekete, kék és fehér színekben farmerkollekciót állítottak össze, ami olyan jól sikerült, hogy akár utcai viseletként is megállja a helyét. Ötletes, terepmintás kollekciójuk hatalmas siker a wellness-szolgáltatók, ezen belül is a spa-gyó - gyászok körében. Amire eddig senki nem gondolt, arra a Pastelli igen: bravúros kismamaruha-kollekciójukkal eleganciát vittek a gyógyászatban dolgozó várandósok életébe. Azzal, hogy a színek, a fazonok és a technológiák palettája folyamatosan bôvül, a Michel Kft. még több ötletet, színt visz a magyar orvosi rendelôk enteriôrjébe. A belsô - építészet és a technikai háttér kialakítása után ôk következnek, hogy felmérjék az igényeket, és felöltöztessék az orvosokat, valamint az asszisztenseket. Legújabb termékük egy olyan férfifehérnemû, amely megtartja a 37 fokos testhômérsékletet, és rendkívül bôrbarát. A tactel nevezetû anyagból készült garbó és V-nyakú változata a munkaruha alatt praktikus viselet. A oldalon mindenki részletes információt talál ezekrôl a vonzó munkaruhákról. A Pastelli mostanában új, natúr alapanyagú, nanotechnológián alapuló, természetbarát kollekció fejlesztésén dolgozik. Várjuk! BELICS Szponzorok: Dr. David Winkler: Kérdések és válaszok az esztétikai fogászatban Dr. Ulf Krueger-Janson: Esztétikai kihívások és megoldások Dr. Tidu Mankoo: Korszerû implantátumkoncepciók az esztétikai területtel kapcsolatban Dr. Marcus Abboud: Szépség és a gyorsaság az implantológiai kezelési eljárásokban Részvételi díj: Ft Kreditpont: 7 Szervezô: Magyar Esztétikai Fogászati Akadémia Helyszín: Syma Rendezvénycsarnok, fszt., 1. terem 4000 Ft Ft Ft

7 2008. OKTÓBER 18. [SZOMBAT] DENTAL WORLD M+W Dental házimárkák márkák egy jó házból Egy évvel ezelôtt éppen ezeken a hasábokon mutatkoztak be elôször az M+W Dental házimárkái. Az akkor még csak a termékkatalógus lapjairól ismert anyagok, eszközök azóta beköltöztek a fogorvosi rendelôkbe, a mindennapi élet elmaradhatatlan kísérôivé váltak. Számos praxisba belépve ránk köszönnek a jellegzetes narancssárga címkés fertôtlenítôflakonok (természetesen OTH-engedéllyel és biztonsági adatlappal), gumikesztyûs és maszkos dobozok, lenyomatanyagok. Közelebb lépve sok-sok mûszeren olvasható az M+W felirat, egyre több fiók rejt M+W kompozitokat. A bizalom jele, hogy a fogyóanyagok mellett egyre több rendelô dönt (és jól dönt) az M+W nagy teljesítményû LED-lámpája mellett. Mi a gyors siker titka? A recept egyszerû: végy egy jó gyártót (ez garancia a kiváló minôségre), adj hozzá egy kedvezô árat (a megtakarítás más hasonló termékekhez képest akár 30-50%-ot is elérhet) és gondoskodj arról, hogy a megkedvelt áru (változatlan minôségben és változatlan áron) folyamatosan szállítható legyen. A házimárkák sora a fenti recept alapján újabb termékekkel bôvült: 7. generációs önsavazó bond (M+W Permabond SE) színes, szilikonmarkolatú kézimûszerek, nagyméretû fertôtlenítôkendô, védôszemüvegek széles választéka, hajlítható applikátorok, nitrilkesztyû, papírvatta, gyökércsatorna-mûszerek. Az M+W Dental összeállított egy ízelítôt házimárkáiból, mely naponta megnyerhetô a pontgyûjtô akció sorsolásán, vagy kedvezményesen megrendelhetô az M+W Dental standján. M+W Dental amalgámok, kompozitok, savak, alginátok, C-szilikonok, A-szilikonok, ideiglenes K+B anyagok, ideiglenes koronák, röntgenvegyszerek, egyszer használatos termékek, kézimûszerek, endodontiás eszközök, fertôtlenítôszerek, gyémántcsiszolók, polimerizációs lámpák, szájhigiéniai termékek, különféle segédeszközök. Élô mûtétek október 18., szombat Dr. Csák Csaba: Alsó teljes fogatlan állcsont protézisének me g erôsítése 4 azonnal terhelhetô egyrészes Symplant ONE Otcup implantátummal, és a meglévô fogsor átalakítása Dr. Csák Csaba: Felsô fogatlan állcsont 4 Symplant S implantátummal való ellátása stéges elhorgonyzású protézishez Dr. Halász Zsolt: Onlay elôkészítése és behelyezése Sirona Cerec 3 eljárással Dr. Gáspár Lajos: Parodontális tasakok kezelése Sirona lézerrel Dr. Bátorfi Béla: Dio implantátumok behelyezése alsó-felsô állcsontba (3-5 implantátum) Dr. Varga Rita: Csütörtökön levett alsó-felsô Symplant-Fullplant implantátumok lenyomatai alapján készült körhídvázak próbája és vagy felsô, teljesen fogatlan állcsontba helyezett 8 Symplant és Fullplant implantátumra készített körhíd mattpróbája A mûtétek a központi kávézónál lévô standon zajlanak. A szervezôk a programváltozás jogát fenntartják. Élô mûtétek A nyilvánosság elôtt zajló mûtétek a Dental World mindhárom napján folytatódtak. Az üvegfallal körülvett mûtô elôtt állók láthatták a beavatkozások különbözô szakaszait: nemcsak magát az implantációt, hanem a lenyomatvételt is, a fejek kiválasztását, az íny felszabadítását. Az élô mûtétek bemutatását Magyarországon két évvel ezelôtt kezdte el itt, a Dental World-ön Székely Zsolt doktor, és ezzel úttörônek számít itthon. Akkor csak ô végzett beavatkozást, talán napi egyet. Most pedig folyamatában, gyors egymásutánban mennek nemcsak mûtétek, hanem mindenféle beavatkozások. A látogatók szabadon választhatnak, mit kívánnak megnézni. A mûtéteket végzôk helyzete nehezebb, mint otthon, a megszokott rendelôben. Bármilyen nem várt esemény adódik, azt itt, helyben kell megoldani. Minden elôre gondolni kell, és mindent elôre meg kell tervezni. Annál a foghúzás utáni implantációnál például, ahol a fogat is itt, helyben húzzák ki, akár még szövôdmények is jelentkezhetnek, ám ez a bemutatóban fennakadást nem jelenthet. Földszinti workshopterem programjai Björn Maier (Németország) kurzus október 18., szombat: Egy frontfogkorona rétegzése gyakorlati kurzus A gyakorlati bemutató témája: Frontfogkorona: Egy frontfogkorona rétegzésének bemutatása, ahol a hangsúly a hétköznapokban használatos rétegzési technikán van, amivel a fogakon természetes fénytörést és színhatást tudunk elérni. Részvételi díj: Ft Szervezô: Fogtechnikusok Országos Szövetsége Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, III. em., 6. terem Cercon Ceram KISS október 18., szombat: Christian Koczy: A színek finom árnyalatai Christian Koczy gyakorlati tanácsokat ad a Cercon Ceram KISS használatához a biztos és reprodukálható esztétikus eredmény elérése érdekében. Szó lesz a kromatikus és transzparens hatások használatáról, szabályozásáról, a színek helyes értelmezésérôl, valamint arról, hogy a fluoreszcens és az opaleszcens anyagokkal hogyan juthatunk el az egyedi megoldásokhoz. Részvételi díj: ingyenes Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, földszinti workshopterem

8 8 DENTAL WORLD OKTÓBER 18. [SZOMBAT] Senki sem mos fogat tökéletesen! A megállapítás bár meglepô Gera István professzor parodontális prevencióról tartott csütörtöki továbbképzô elôadásának végére mindenki számára elfogadhatóvá vált. A téma igen széles, mert mint elmondta amikor parodontális prevencióról van szó, akkor a teljes fogászati prevencióról és a protetikai, implantológiai munkák hátterérôl is beszélünk. Ha nem tökéletesen gyulladásmentes környezetben, nem tökéletesen motivált beteg szájában készítünk akármilyen csodálatos, esztétikai remekmûvet, akkor annak a kihordási ideje sokkal rövidebb lesz, vagy a páciens rövid idôn belül gyulladásos panaszokkal jelentkezik. Ilyenkor sokan allergiatesztre küldik feltételezve, hogy a behelyezett fém a bûnös, pedig csak a nem megfelelô higiénés technikára allergiás. Az alapvetô prevenciós lépések kihagyása miatt gingivitis, parodontitis alakul ki vagy súlyosbodik. Ha elfogadjuk azt, hogy a fogágybetegséget többnyire az elhanyagolt szájhigiéné okozza kivéve a felnôtt lakosságnak azt a tíz-tizenöt százalékát, ahol egyéb, szervi vagy genetikai tényezô is közrejátszik, akkor kijelenthetjük: a túlnyomó többségnél megelôzhetô lenne a fog ágy betegség. Akkor sem szabad lemondani a fog megtarthatóságáról, amikor a betegség már kialakult. Ugyanis minél korábban avatkozunk be, és kap a beteg megfelelô kezelést, annál hamarább lehet megállítani a parodontális tapadásveszteséget. Kivéve azt a néhány százalékot, akiknél immunhiányos állapot, komoly diabétesz vagy más, súlyos rizikótényezô áll fenn. A tercier parodontális prevenció nem más, mint fenntartó kezelés. A kezelésen egyszer már átesett páciens rendszeresen járjon vissza, segítsünk neki azzal, hogy rendben tartjuk azokat a területeket, amiket ô nem tud rendesen letisztítani. Ne engedjük ôt belépni abba az ördögi körforgásba, hogy minél nagyobb a szupragingivális fogkôképzôdés, annál nagyobb a plakkretenció, minél nagyobb a plakkretenció, annál nagyobb a valószínûsége az újabb gyulladásnak! Miért van szükség professzionális ellenôrzésre? Azért, mert senki nem tud úgy fogat mosni, hogy a dentális plakkot tökéletesen eltávolítsa. Akkor pedig az egyéni ellenálló képesség és a plakk mikrobiológiai összetétele fogja eldönteni, mikor jelentkezik a gyulladás. A gingivitis mindenki szájában kialakul, akinek nem tökéletes a szájhigiénéje, de bizonyos mennyiségû plakkot mindenki el tud viselni! Súlyos tapadásveszteséggel járó fogágybetegség viszont csak azok szájában alakul ki, akik erre hajlamosak, ezért ez ma az egyik legintenzívebben kutatott terület. A megfelelô prevenciós program kialakításához tehát a lokális és nem lokális rizikótényezôket és a szájhigiénét együtt kell karbantartani. Minél hamarább kezdjük el, annál inkább a primer prevenciót szolgáljuk. Van bizonyíték arra, hogy a nem fogékony egyének szájában a dentális plakk szükséges és elégséges oki tényezô. Még 1965-ben egy dán kutatócsoport vizsgálattal igazolta ezt: miután elhagyták a mindennapos fogmosást, napon belül az addig ép ínyû fogorvostan-hallgatók szájában gingivitis alakult ki. Újbóli rendszeres fogmosással ez egy hét alatt rendezôdött. A plakk mechanikai eltávolítása tehát egész séges egyének esetében meggyógyítja a gyulladást. Végeztek olyan vizsgálatot is, hogy milyen idôszakonként kell teljesen elpusztítani a plakkot, hogy az ne legyen a parodontiumra nézve patogén. Egy csoport naponta, másik kétnaponta, a következô csak harmadnaponta mosott fogat. Kiderült: ha már létrehozták a gingivitist, és az egyik csoport négy napnál hosszabb ideig nem tisztította a fogait, akkor az újabb mosás már nem volt elegendô a gyógyuláshoz. A dentális plakknak tehát bizonyos érettségûnek kell lennie, hogy gyulladást okozzon. Ezért jobb, ha valaki csak naponta egyszer mos fogat, de odafigyel az interdentális területek megtisztítására, mintha gyakran mosna, de kihagyná a nehezen tisztítható fogközöket. Tehát az átlagember hagyományos fogmosási technikája nem elegendô, hogy tökéletesen plakkmentes területet hozzon létre, de ezzel még meg tudja ôrizni parodontiuma épségét. A gyulladásra fogékony viszont már nem. Hanyagok vagyunk, rohanunk, és nem tartjuk be a fogmosási szabályokat, ezért ínygyulladás vagy parodontitis alakul ki. Nagyon fontos a szisztémás és genetikai rizikótényezôk figyelembevétele is. Ezeken ugyanis nem tudunk változtatni. Vizsgálták például a plakk újraképzôdésének sebességét. Svéd kutatók azt tapasztalták, a leggyorsabban az approximális felszínen képzôdik, és éppen ez az a felület, amelyet a legnehezebb megtisztítani, és akkor is csak fogselyemmel. Még a legtökéletesebb fogkefék is csak minimális mértékben érik el az interdentális területeket. Hiába tiszta mindenütt másutt a fogazat, ha itt szennyezett marad! Vannak emberek, akiknél 24 órával az utolsó fogmosás után a fogaik felszínének negyven százalékát már ismét plakk borítja. Azt is tudnunk kell, hogy öt nap elteltével a plakkréteg már ötször vastagabb, mint egy nap után. Márpedig minél vastagabb ez a réteg, a mélyén annál több az anaerob mikroorganizmus, és pont ezek azok, amik gingivitist vagy parodontitist okozhatnak. Az is kiderült, hogy approximálisan sokkal intenzívebb a plakk újraképzôdése, mint sima felszínen. Nemcsak a lakosságnak, de a fogorvosoknak is komoly motivációra van szükségük, hogy változtatni tudjanak a bevett szájhigiéniai gyakorlaton. Fel kell ismerni, hogy a gingivitis jótékony is lehet. Meggátolja például, hogy szepszist kapjunk a szájban lévô milliárd agresszív, patogén baktériumtól hiszen pont ezek jelentkeznek, mondjuk, egy phlegmone esetében is. A gyulladás megjelenik, ha a baktériumszám meghaladja az egyéni küszöbértéket és ez jó. Ha a gingivitis nem tudja kivédeni a bakteriális inzultust, kialakul a parodontitis. A parodontális prevenció módszere tehát mindenképpen a mechanikai szájhigiéné javítása, a betegek rendszeres visszarendelése és bizonyos esetekben a kémiai segítség. Fontos, hogy a páciens olyan otthoni szájhigiénés praxist alakítson ki, amivel az egyéni küszöbértéke alatt tudja tartani a plakk-képzôdést. Ám mivel egyikünk sem tud tökéletesen fogat mosni, minimális plakk-képzôdés és plakkretenció mindenki szájában fellép, ezért szükség van idônként a professzionális plakk-kontrollra. A kémiai plakk-kontroll csak kiegészítôje lehet a mechanikainak, mert egyetlen vegyszer sem képes a fizikai tisztítást feleslegessé tenni. A fogkefe minôsége is lényeges. Olyat kell használni, ami minél több idôt tölt el az interdentális területen, és azt jobban képes megtisztítani. Befolyásolhatja az eredményt az egyén kézügyessége, ezért a hagyományosnál hatásosabb lehet az elektromos fogkefe. Különösen az oszcilláló rotáló mozgást vagy pedig szónikus rezgést végzôk. Az approximális területek tisztítása ezekkel is csak egy bizonyos mértékig fokozható, így mindenkinek szüksége van a fogselyem használatára. Az érett interdentális plakkréteget semmiféle kémiai segédanyag nem képes hatékonyan rombolni. -VAY

9 Különleges ajánlat Smile-Akció Ti-Max X Turbinák Különleges turbina ajánlat ÁRENGEDMÉNY Ft Ft Ft Vásároljon 1 db Ti-Max X turbinát és ajándékba adunk 1 db NSK Flexi Quick kuplungot PTL-CL-4HV-T, melynek értéke Ft + LUX-Coupling X500L X600L X700L Ft Ft Ft PTL-CL-4HV-T K+S 21 Kft Budapest, Táncsics Mihály u. 75. Tel.: NSK Europe GmbH Pannon-Dental Kft Veszprém, Stadion u. 21. Tel.: Elly-Beinhorn-Str. 8, Eschborn, Germany TEL : +49 (0) FAX : +49 (0) Powerful Partners

10 10 DENTAL WORLD OKTÓBER 18. [SZOMBAT] Kompozit helyett kerámia Egy svájci magánpraxis-tanulmány a második helyre utasítja az aranystandardot, és a kerámiát tekinti a gazdaságos esztétikai megoldásnak. Dr. Tobias Otto szájsebész, aki ma már egy aaraui (Svájc) magánpraxisban dolgozik fogorvosként, a Zürichi Egyetem hallgatójaként volt szemtanúja az amalgám halálának, Zürich pedig reagált az amalgám svédországi betiltására. A kompozitok és az adhezív technika voltak a tömési eljárások új reménységei. A fogszínû restaurációk találkoztak a páciensek jó esztétika iránti vágyával. Otto elsajátította, hogyan kell végrehajtani ezt az idôigényes eljárást, amihez hozzátartoznak a kofferdamizolálás, a dentinragasztók, a kompozitrétegzési A páciensek nagyra értékelik az egy ülésbôl álló teljes kezelést. Fotó: Otto Dr. Otto és csapata immáron 18 éve dolgozik a CERECkel. Fotó: Kern technika és a fénypolimerizálás. Látta azt is, amint a rágás okozta terhelés alatt a 2-4 felszínû kompozittömések hamarosan eltörtek az elégtelen érintkezési pontok, és a porózusság következtében, a tartós hordási idô után elszínezôdtek, és elkoptak, vagy éppen a recidiváló fogszuvasodás miatt kellett azokat kicserélni. Az effajta természetes esztétika által megihletve a páciensek már nem találták vonzónak az aranytöméseket. Az olyan új alternatívák, mint a laborban készített kerámiabetétek, csak arra tanították meg Ottót, hogy ez a helyreállító technika nagyon is kudarcot vall a remélt, hosszú távú túlélés tekintetében, azonkívül pedig még túl drága is. Úgy találta, hogy a töréssel szembeni ellenállást illetôen a préselt szilikátkerámia betétek kényes élei sok kívánnivalót hagynak maguk után, a felszínek színstabilitása nemkülönben. Otto egy gyárilag sûrûre szinterezett, stabil kerámiáról álmodott de hogyan lehetne azt kifrézelni? Miközben Otto keményen tanult az államvizsgáira, a klinikán mindössze egy emelettel feljebb az elsô CEREC gép állt éppen kifejlesztés alatt, amely ki tudott frézelni egy inlayt egy gyárilag készült kerámiatömbbôl. A módszer élharcosai több kétkedôvel is konfrontálódtak, akik a kerámia és a zománc közötti adhezív illesztés miatt nem támogatták az új rendszert. Otto mindenesetre felismerte, hogy itt egy nagyon rugalmas szilikátkerámiáról van szó, melynek hajlítószilárdsága meghaladja a kompozitokét és a laborban rétegzett szinterezett kerámiákét ben egy zürichi partnerlaborban Otto elkezdett dolgozni a CEREC 1-gyel. Nemcsak esztétikus és hosszan tartó restaurációkkal akarta ellátni a pácienseit, hanem azt is be akarta bizonyítani a hezitáló egyetemnek és professzori karnak, hogy ez a módszer az adhezív kötéssel együtt képes megteremteni a rendkívül rugalmas kerámiarestaurációk alapját. Tipikus svájci alapossággal dokumentálta az összes általa elvégzett CEREC kezelést, majd rögzítette a visszarendelések eredményeit. Meg voltam róla gyôzôdve, hogy hosszú távon a kerámia tartósabb és gazdaságosabb, mint a kompozit emlékezett vissza Otto. 3 vagy több felszín esetében a kompozit véleményem szerint kedvezôtlen kompromisszumot jelent, és amennyiben recidiváló fogszuvasodás fejlôdik ki, vagy pedig nem sokkal késôbb ki kell cserélni a tömést, a páciensek rossz fogorvosnak fognak tekinteni engem. Ami a hosszú távú fogászati esztétikát illeti, mi svájciak nagyon finnyásak vagyunk, és nem fogadunk el kompromisszumokat. Az idô ôt igazolta. Tíz év elteltével a praxisában gyûjtött adatok azt mutatták, hogy a CE- REC inlayk és onlayk 90,4%-os túlélési rátával rendelkeztek, tehát az eredmények megfeleltek az aranystandard, vagyis az öntött aranytömések eredményeinek. A tanulmányt nemzetközileg publikálták, a média pedig elismerte a kerámiarestaurációk által a magánpraxisban szolgáltatott bizonyítékot. Otto tovább dolgozott egy CEREC 3-as egységgel, és a tanulmány immáron a 18. évébe lépett. A következetesen alkalmazott többlépcsôs adhezív technika még egy 150 µm-es adhezív illesztésnél is elegendônek bizonyult. A 17 évvel késôbbi 88,7%-os túlélési arányt tekintve Otto a restaurációival új aranystandardot hozott létre. Otto a kiváló esztétikát a stabilitással kombináló anyagnak, és a restaurációt gazdaságossá tevô hosszú élettartamnak köszönhetôen nyeri meg a pácienseket a CEREC-nek. Pácienseim azt becsülik igazán nagyra a CE- REC-ben, hogy a fogszínû kerámiarestaurációt egy ülésben készítik el, és helyezik be, illetve átlagosan évi 47 svájci frankos költségért a minimálisan elvárt hordási idô alapján valóban egyedi esztétikát kapnak. DR. WILHELM SCHNEIDER, FRANKFURT/MAIN Egy biztos megoldás a fémallergia elkerülésére A Dentalumina Kft augusztusában a Turkom-Cera fémmentes porcelán forgalmazása céljából alakult meg. Akinek eddig elkerülte a figyelmét ez a forradalmian új fémmentes Turkom-Cera technológia, az figyeljen, mert mindent megtudhat Szép Attila fogtechnikusmestertôl, a Dentalumina Kft. tulajdonosától. Ez nem kevés, hiszen ha egy fogtechnikus meg szeretné vásárolni ezt a terméket, elôbb el kell végeznie egy kétszer kétnapos kurzust, hogy elsajátítsa a technológia elméleti és gyakorlati hátterét. Amikor beléptem a laboratóriumba, elsôként a rengeteg oklevélre figyeltem fel a falon, és arra gondoltam, hogy egy olyan emberrel találkozok, aki folytonosan keresi a kihívásokat. Vagy azok találják meg ôt? Ez is igaz, meg az is. Igyekszem nyitott szemmel járni. Melyik oklevelére a legbüszkébb? Dr. Fehér Tibor és Max Bosshart kurzusaira feltétlenül, új szakmai perspektívát nyitottak számomra. A Turkom-Cera-t is egy továbbképzésen ismerte meg? Nem, Kanadában élô fogtechnikus barátom, Miklósy Albert ismertetett meg vele, aki folyamatosan informált arról, milyen nagyszerû eredményeket ért el. Meggyôzött az anyag megbízhatóságáról és minôségérôl. Azóta együtt mûködtetjük a Dentalumina Kft.-t, ô tartja a kurzusokat, én pedig megszervezem neki, illetve forgalmazom a terméket. Mit kell tudnunk errôl az anyagról? Fémmentes porcelán, aminek alumíniumoxid az alapja, maga az elôállítási technológia pedig gélbôl és üvegporból áll össze. A turkom a gyémánt után a második legkeményebb kristály. Szinte népbetegség a fémallergia, én is érzékeny vagyok rá. Rengetegen. A mi anyagunk nem toxikus, tel jesen megbízható! Elsô hallásra ijesztônek tûnik, hogy megvásárlása elôtt el kell végezni egy kurzust. Mi indokolja? Azért szükséges a kurzus, hogy megismerjék az anyagot és elôállításának folyamatát, hiszen ez egy új technológia. A gyakorlatban borzasztóan egyszerû, az elôállítási ideje is mindössze 90 perc. A weboldalunkon mindenki rész letes információkat talál a Turkom-Ceraról, és megtekintheti a technológiáról készített demónkat is. Miért kétszer kétnapos, nem pedig egyszer négynapos képzésrôl van szó? Az elsô két napon a sapka, inlay, onlay és a héj, a második két napon pedig a híd elkészítése a kurzus anyaga. Ahhoz, hogy megvásárolja a Turkom-Cera csomagot és használja a praxisában, elegendô az elsô kétnapos kurzus. A híd készítését nem kötelezô megtanulni, de érdemes. Hol lehet megvásárolni? Interneten és természetesen rajtam keresztül is. A kurzusok Budapesten vannak? Igen, a Kreatív Dentaltól bérelek egy oktatótermet Zuglóban, a Vezér út 100.-ban. Végezetül Szép Attilát életútjáról kérdeztem. Mint megtudtam, 1967-ben végezte el az ipariskolát, majd hat évet dolgozott a Fogtechnikai Vállalatnál, utána szintén hat évig Vadnai Sándornál volt vezetô segéd a Wesselényi utcában. Ifjú korában érdekelte a zene világa, egy idôre fel is hagyott a fogtechnikussággal, és a Tolcsvay triónak volt a road menedzsere. Minden szállítási, hangtechnikai feladat reá hárult. Végül az anyagiak miatt megmaradt a szakmában, és nagyon szép éveket töltött a Wesselényi utcai kis laborban ben Szép Attila mestervizsgát is tett. Ma már viszont két céget is irányít: egy idôben a Szép-Dent Kft. ügyvezetôje és a Dentalumina Kft. tulajdonosa. A Szép-Dent fogorvosi rendelôjét mikor nyitotta? 1998-ban. Olvastam valahol, hogy a protetikai eredmény szempontjából az orvosi és a technikusi munka nem választható el egymástól. Ebbôl az elgondolásból nyitottuk meg a rendelônket. Van példaképe? Rengeteget tanultam az apósomtól, Simor Józseftôl és hajdani mesteremtôl, Vadnai Sándortól. Késôbb dr. Fehér Tibortól, és ennek az ismeretségnek köszönhetem, hogy találkoztam Max Bosshart úrral, aki a Gerber-technika kutatója. Az én szememben ô a guru, aki mögött nemcsak hatalmas tudás van, hanem az abszolút gyógyító szerepét tölti be a világban BELICS KRISZTINA

11 BARDECO Kft Budapest, Ráth György u. 60. Tel./fax: Mobil: (30) , A118 stand CRANEX Novus DIGITÁLIS panorámaröntgen Felnôtt Felvételezési módok 9 sec Leggyorsabb felvételezési idô, minimális bemozdulási kockázat Minidózisfunkció Kicsi, gyors, egyszerû Gyerek Kicsi helyigény (83 cm) TMJ Novus_Optime_A4.indd :19:04 AKCIÓS ÁRAK! Sinus DIGORA Optime Intraoral vezeték nélküli digitalizáló röntgenrendszer DIGORA Vezeték nélküli új érzékelôlemezek Digora programmal implant könyvtár orálkamera modul digitális panoráma Flexibilis és vékony Orálkamerák Ft-tól Bármilyen meglévô röntgenhez alkalmas! 3D Scanora Minray Port-X II mobil röntgen D-Tec Amdent Minden berendezésünkre CIB-lízing igényelhetô 0%-os kezdôbefizetéssel.

12 12 DENTAL WORLD OKTÓBER 18. [SZOMBAT] Újdonságok a szájhigiéniában Mi mindent tudnak az új fogkefék? Csütörtöki elôadásában Gera István professzor külön is felhívta a figyelmet az oszcillálórotáló és a szónikus mozgást végzô fogkefékre. Fontosságukra való tekintettel megkértük Hidasi Gyöngyit, a Procter & Gamble fogorvosi kapcsolatokért felelôs vezetôjét, mutassa be újdonságaikat! Három újdonságunk is látható a Dental World-ön: egy Oral-B, egy Blend-a-med és egy Blend-a-dent termék. Az Oral-B ProfessionalCare termékcsaládjában 2008-ban újdonságként jelent meg a 3D technológiával mûködô 7400, 7850 és 8850-es elektromos fogkefe. Mindhárom 8800 oszcilláló-rotáló, illetve pulzáló mozgást végez percenként. Érdemes tisztázni, hogy ez mit is jelent pontosan. Az oszcilláló-rotáló fogkefefej nem forog körbe. Negyvenöt fokos szögben, síkban mozog ide-oda. Ez a mozgás kétdimenziós része, amit egy harmadik egészít ki. A pulzálás, ami az elôbbi síkjára kilencven fokban, merôlegesen, percenként negyvenezer(!) lökéssel, 0,15 mm mélyen, elôre-hátra történik. Így lazítja fel a lepedéket, amit az oszcilláló söpör ki. Mindhárom említett fogkefe ugyanígy dolgozik. A fogyasztók ezekkel 2008 nyarától kezdôdôen találkozhatnak az üzletek polcain. Komoly érdeklôdés nyilvánul meg irántuk, áruk 13 és húszezer forint között változik. A három készülék teljesítménye ugyanis nem azonos. A legkisebb, a 7400-as egy sebességû, Deep Clean módozatban dolgozik. A 7850-es már kétsebességes és a Deep Clean mellett szenzitív fokozata is van. Tartozik hozzá egy szenzitív fej, ami különlegesen puha sörtéket tartalmaz. A fognyaki érzékenységben szenvedô embereknek ajánljuk. A harmadik a 8850-es, tudja az elôzô két módozatot, és még polírozásra is képes. Segít a fogfelszínen lévô elszínezôdések eltávolításában. Tartozik hozzá egy polírozó fej, amiben egy pici gumikehely van a polírozó anyag számára. A polírozás nem helyettesíti a szabályos fogmosást, csak annak elvégzése után, kiegészítésként érdemes csinálni. Ezekbe a fogkefékbe nyomásérzékelôket is beépítettek. Ha valaki kétszáz grammnál erôsebben nyomja a fogfelszínre, mert úgy érzi hatékonyabbnak, akkor a pulzáló hatás kimarad. A három fogkefét az Oral-B nem csak a fogorvosoknak ajánlja, bárki nyugodtan használhatja otthon is, de tartson be néhány szabályt! Elôször is kérje ki a fogorvosa tanácsát. Ha megvásárolta a számára legalkalmasabb fogkefét, legalább háromhavonta cserélje benne a fejet. Minden Oral-B fogkefében nem csak az elektromosban, de a hagyományosban is van egy világoskék színû indikátor szál. Ha ennek színe a sörte hosszúságának a fele alá húzódik vissza, a kefét cserélni kell! A színváltozás a sörték elhasználódását jelzi, ezért ha például három hónapig a polcon áll a fogkefe, a szín nem kopik, nem kell cserélni. Ha viszont valakinek egy hónap alatt halványodik el, akkor rossz a fogmosási technikája! Az elektromos fogkefénél sajátos fogmosási technikát kell alkalmazni. Nem úgy kell mozgatni, mint a hagyományosat. Elôre-hátra nem húzogatjuk, hanem lassan végigvezetjük a fogfelszínen minden fog felszínén, és az ínyszélen is ott tartjuk néhány másodpercig, és a gép ott a forgással, rezgéssel tisztít. A fogazatot négy kvadránsra osztjuk. Egy kvadránsnál elôbb megtisztítjuk a külsô fogfelszínt, tehát pár másodpercig tartjuk a kefét minden egyes fognál, aztán a belsô fogfelszínt, majd a rágófelszínt vesszük sorra. Az említett mindhárom elektromos fogkefe harminc másodperc után egy ellentétes irányú mozgással jelzi, hogy kvadránst válthatunk. Aki ilyen fogkefét vásárol, kérje a fogorvos tanácsát, és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Érdemes megjegyezni, hogy az oszcilláló-rotáló elven dolgozó fogkefefej illeszkedik a régebbi típusú alapgépekhez is. Aki két-három évvel ezelôtt vásárolt magának elektromos fogkefét, bátran megveheti ezeket az új fejeket, mert a régebbi gépekkel is használhatóak. Nem beszéltünk még a szónikus fogkeférôl. Ez nem az oszcillációs-rotációs, nem is ultrahang, hanem a hallható hanghullámokba tartozó rezgés tartományában tisztít. Nem is olyan erôs, mint egy ultrahangos depurátor. A Sonic Complete három különbözô módban üzemel. Teljes körû tisztítást végez, kíméli az érzékeny területeket, és masszírozza is a fogínyt. Ez a fej viszont nem használható a másik három vagy a régebbi gépeken! Végül még egy adat. Van egy független tudományos testület Amerikában, a Cochrane Kollaboráció. Az utóbbi tíz évben három állásfoglalást is kiadtak a kézi és az elektromos fogkefék hatékonyságának összehasonlításáról. Ebben leszögezték: A klinikai vizsgálatok áttekintése alapján megállapítható, hogy az elektromos fogkefék közül csak az oszcillációs-rotációs technológiájú elektromos fogkefék (amikor a fogkefe-fej felváltva forog mindkét irányban) múlják felül a kézi fogkefék lepedékeltávolító és ínygyulladást csökkentô hatását. A fogkefék után beszéljünk az új fogkrémekrôl is! A Blend-a-med termékcsaládban október elseje után három új fogkrém is megjelent a 3D White Luxe csoporton belül. Mindhárom nátrium-fluoridot tartalmaz, és a korábbiakhoz képest a fehérítô, az abrazív képessége is nagyobb. Az elsô, a Glamour a csillogásra helyezi a hangsúlyt, a Sensitive az érzékeny fogúak számára készült, az Anti-Tobacco pedig a dohányosoknak segít az elszínezôdés eltávolításában. A három fogkrémrôl még elmondható, hogy ezeket gyermekeknek nem ajánljuk hatéves kor alatt egyáltalán nem használatuk inkább csak a középiskolás kortól javasolt, a fogorvos véleményének megkérdezése után. A hat év alatti gyermekeknek az Oral-B Stages fogkrémek alacsony fluoridtartalommal és új ízesítéssel jelentek meg. Van újdonság a Blend-a-dent termékcsaládban is, a szeptembertôl kapható, kamilla- és propoliszkivonatot tartalmazó Naturidee mûfogsorragasztó. A gyógynövénytartalom inkább csak ízesítésre szolgál. Ez a fogsorrögzítô a rágóerô hatékonyságát növeli, és védi a nyálkahártyát a mechanikai sérülésektôl. DR. RÉVAY ANDRÁS

13 2008. OKTÓBER 18. [SZOMBAT] DENTAL WORLD Élre tör a CAD/CAM egy praxistanulmány a második helyre utasítja az aranystandardot A szék mellett, CEREC-kel készült CAD/CAMrestaurációk a fogászatban legintenzívebben tanulmányozott restaurációk közé tartoznak. Számos tanulmány igazolja, hogy a CERECmódszerrel készített restaurációk klinikai eredményei legalábbis egy szinten állnak az aranyból öntöttekével. Mivel a kerámia használata szempontjából a legfontosabb kritérium a tartósság, a Dr. Tobias Otto (Aarau, Svájc) által a közelmúltban publikált, 17 évi adatgyûjtésen alapuló elemzés rendkívül idôszerû. Dr. Otto azok egyike Svájcban, akik elôször használták magánpraxisban a CEREC-et, és már 1989 óta figyelemmel kíséri azt a 200 inlayt és onlayt, amelyek CEREC 1-gyel, földpátkerámiából készültek (VITA Mark I), és a rendelôjében, ben, 108 páciens szájába helyezte be ôket. Az eredményeket 10, illetve 17 éves klinikai megfigyelés után, a módosított USPHS kritériumok alapján értékelte és összegezte. Az eredetileg behelyezett 200 CEREC inlay és onlay (nagyrészt 3-4 felszínûek) közül átlagosan 10 év elteltével 187 restauráció klinikai minôségét lehetett megvizsgálni, a többi eset nem volt kiértékelhetô a visszarendelt páciensek elmaradása miatt. A behelyezést követôen az összes kavitást ragasztóval vonták be, és a 1. ábra: A CEREC inlayk és onlayk 88,7%-os túlélési aránya (Kaplan Meier) 17 éves megfigyelési idôszak után. 2. ábra: Egy négy felszínû tömések túlélési aránya 17 éves megfigyelési idôszak után nincsenek közöttük lényeges eltérések. 3. ábra: Túlélési arányok molárisokban és premolárisokban. A CEREC restaurációk a premolárisokban némileg nagyobb sikerességi rátával rendelkeznek. restaurációkat adhezív módon, kompozitcementtel rögzítették, kofferdamot használva. A technikai kritériumok alapján a 187 restauráció 95%-a klinikailag még mindig intakt volt. 15 restauráció a USPHS szerinti Charlie vagy Delta jelzést kapta, így hibaként osztályozták ôket. A hibák 6 9 évi viselés után jelentkeztek, a leggyakrabban 3 felszínû tömések esetében. A hibák oka kerámiatörés (8 eset), a fogcsücskök törése (3) és káriesz (3) volt. Az elsô két évben két fog szorult endodontiai kezelésre, de az inlayk in situ maradtak. Az összes technikai és anatómiai körülmény miatt bekövetezett hiba kiértékelése után 90,4%-os túlélési arányt számoltak ki (Kaplan Meier-módszer) 10 év elteltével. A restaurációk a premolárisokban némileg jobban teljesítettek, mint a molárisokban. Az a tény, hogy a tanulmány szerint a törések általában az inlay legvékonyabb részén fordultak elô, arra utal, hogy fenn kell tartani a minimálisan 1,5 mm-es kerámiavastagságot. Az itt következetesen alkalmazott adhezív technika még egy 150 µm-es CEREC-1 adhezív illesztésnél is elegendônek bizonyult. A páciensek 27 százaléka számolt be behelyezés utáni diszkomfortról (nyomás okozta fájdalom), ez viszont hamar elmúlt. A funkcionális dentinragasztók bevezetésével, amelyek a tanulmány megkezdésekor még nem álltak rendelkezésre, megszûnt a harapási túlérzékenység. Tíz év hordási idô után már ki lehetett mutatni, hogy a CEREC restaurációk leg - alábbis elérik az öntött tömések túlélési valószínûségét, és így összehasonlíthatók az aranystandarddal. Otto 17 éves megfigyelési idôszakon alapuló, hosszú távú tanulmánya 88,7%-os túlélési rátáról számol be 187 restauráció esetében átlagosan 15 éves viselési idôvel, vagyis a veszteség évente 0,75%. A Charlie és Delta jelû (USPHS) hibák a hordási idô 6. és 13. éve között keletkeztek, legtöbbjük kerámiatörés volt. Ez számottevôen meghaladja a laborban készített kerámiabetétek túlélési valószínûségét, és kb. ugyanazon a szinten van, mint az alternatív hosszú távú restaurációk, például az öntött aranybetétek, amelyek 20 év elteltével 87%-os túlélési arányt, és évente 0,7%-os elvesztési rátát mutattak fel. Az Otto tanulmányában szereplô 166 klinikailag intakt CEREC betétet összehasonlítva a 200 restaurációval az 1991-es bázisévben, 83,0%-os sikerességi ráta figyelhetô meg átlagosan 15 éves hordási idô után. Ez a túlélési arány meghaladja azt, amire Smales hivatkozott az öntött betétek esetében 15 év után, ahol a veszteség 1,5% évente, és az éves hibaarány 1,3% volt mindazon teljes kerámiabetétek esetében, amelyek nem valamelyik CAD/CAM módszert használva készültek. Otto 17 éves tanulmánya részleteiben: 17 páciens esetében 21 restauráció már nem volt intakt. Ennek oka kerámiatörés (62%) és a fog törése volt (14%). A fennmaradó hibák a recidiváló kárieszre (19%) és az endodontiai esetekre (5%) vezethetôk vissza. A premolárisokban a restaurációk kisebb elvesztési kockázatot mutattak, mint a molárisokban. Ezek az eredmények részben annak a ténynek tudhatók be, hogy a kerámiabetétek ideiglenes pótlások nélkül, szék mellett készültek, és egy ülésben helyezték be ôket. A hagyományos, laborban készített restaurációk esetében viszont elkerülhetetlen az ideiglenes pótlás. Az ideiglenesen, nem adhezív módon beragasztott restauráció ékként fekszik a kavitásban, és tompítás nélkül, közvetlenül transzferálja a rágóerôket a meggyengült fogstruktúrára. Az ideiglenes tömés és a fog keményszövete közötti szoros összekötô felszín nélkül a kavitás falai néhány napig stabilizálás nélkül maradnak. A rágás által kifejtett nyomás révén az ideiglenes restauráció torziós erônek van kitéve a kompozit alacsony E-modulja miatt. Az eredmény a feszültség egyenetlen eloszlása, melynek csúcspontjai a fog és az ideiglenes restauráció közötti határfelületre esnek. A keletkezô erô deformálja a rosszul védett csücsökfalakat, és részleges törést, illetve a zománcszél repedését indíthatja el. Ezzel szemben a CEREC inlay azonnali behelyezése szennyezôdésmentes adhezív kötést biztosít a fog keményszövetéhez, és stabilizálja a meggyengült csücsköket. A megmaradt fogra ható stabilizálás és az elérhetô adhezív kötés nyilvánvalóan ellensúlyozza a szélesebb adhezív illesztések következményeit, mint azt a hosszú távú klinikai eredmények is igazolják ban Reiss egy másik hosszú távú tanulmányt publikált a CEREC restaurációk élettartamáról. Egy magánpraxisban szék mellett 299 pácienset láttak el 1010 CEREC inlayel és onlayel év hordási idô után a restaurációk 84,4%-a klinikailag még mindig tökéletes állapotban volt. A 18,3 éves tanulmányi idôszak végéig nem figyeltek meg semmilyen további eseményt. Amikor a tanulmányt elkezdték, még nem álltak rendelkezésre dentinragasztók. Ha a tanulmányban szereplô pácienseket dentinragasztóval kezelt, és nem kezelt betegek csoportjaira osztjuk, nyilvánvalóvá válik ezeknek az anyagoknak a befolyása. Dentinragasztó nélkül a túlélési arány 16 év elteltével 80%-ra esett; dentinragasztó használata esetén viszont ez 90% volt. Arnetzl hasonló eredményekrôl számolt be és 1990 között 358 darab két-, illetve háromfelszínû Dicorból, Optecbôl, Hi-Ceramból, Duceramból, illetve CEREC 1-bôl (Mark I) készült inlayt ragasztott be adhezíven. A kontrollcsoport cementezett aranybetétekbôl állt. 15 évvel késôbb a CEREC és az arany 93%-os túlélési arányt ért el, ami jelentôsen különbözött a laborban készített, szin - terezett kerámiabetétektôl, melyek hibaaránya 32% volt. Hickel és Manhardt áttekintette az utóbbi 10 év szakirodalmát, és kiszámolták az I., illetve II. osztályú kavitások restaurációs anyagainak éves elvesztési arányát. Eredményeik azt mutatták, hogy az öntött aranytömésekhez képest a CEREC restaurációk 25%-kal kevesebb hibával rendelkeztek. Posselt és Kerschbaum egy különösen érdekes magánpraxis-tanulmányt publikáltak, amelyben 794 páciens 2328 CEREC restaurációját vizsgálták meg. A túlélési arány 9 év múltán 95,5% volt. A restauráció mérete, a fog vitalitása, a CP-kezelés, a fogtípus, a tömés helye akár maxilla, akár mandibula ezek egyike sem gyakorolt lényeges befolyást a sikerprognózisra. A hibák leggyakoribb oka a fog extrakció miatti elvesztése (22,9%), valamint a törések voltak (17,1%). Egy metaanalízisben megvizsgálták a csúcsminôségû, konzervatív típusú restaurációk klinikai túlélésének valószínûségét, illetve elôállítási költségeit. A legnagyobb sikerességi rátát az aranybetétek és a CEREC betétek érték el. A gazdasági hatékonyság és az élettartam összehasonlítása azt mutatta, hogy a CEREC restaurációk jobban teljesítenek, és az aranybetétek nagyobb költsége a második helyre utasítja az öntött restaurációkat. A múltban számos CEREC tanulmány mutatta ki újra és újra, hogy a szék mellett készült kerámiainlayk és -onlayk a túlélési arány tekintetében legalábbis felveszik a versenyt az aranyrestaurációkkal. A legfrissebb hosszú távú klinikai eredmények jelen pillanatban azt igazolják, hogy a CEREC restaurációk kerültek az élvonalba. WILHELM SCHNEIDER, NÉMETORSZÁG

14 14 DENTAL WORLD OKTÓBER 18. [SZOMBAT] A szájüreg potenciális fertôzésforrás A nyálban milliliterenként 500 millió baktérium van Munkánk során óhatatlanul találkozunk a páciens vérével is, amely újabb veszélyforrás. A nem kellôen sterilizált, vagyis nem sterilizált mûszerek által pedig ezt az expozíciós idôt még meg is hosszabbítjuk, és a következô pácienst is megbetegíthetjük. A sterilizálásnak természetesen nincsenek fokozatai, hisz maga a folyamat valamennyi szaporodni képes mikroorganizmus elpusztítását vagy inaktiválását jelenti, beleértve a vírusokat és prionokat is. A vérrel, nyállal leggyakrabban átvihetô kórokozók közül a legveszélyesebb a hepatitis B vírus, a hepatitis C és a HIV. Az átvitel kockázata a HBV esetén a legnagyobb, HCV esetén egy nagyságrenddel, HIV esetén pedig két nagyságrenddel kisebb. Ezek az értékek számokban kifejezve alacsonyak, de ha figyelembe vesszük, hogy a fogorvos és az asszisztens munkája során állandóan érintkezik a páciens nyálával, vérével, ez a veszély nem elhanyagolható. Az alapos anamnézis felhívhatja a figyelmet az elôvigyázatosságra, ne felejtsük el azonban, hogy számos esetben a páciens nincs tudatában fertôzöttségének, ugyanis úgy is vírushordozóvá válhat, hogy akut betegség nem is alakult ki nála. A HBV jelenti a legnagyobb veszélyt a fogorvos számára. A fogorvosok körében a fertôzöttség a tízszerese, mint az átlag populáció körében. Magyarországon évente hepatitis fertôzést regisztrálnak, ennek 15%-a Hepattitis B. A magyar lakosság úgynevezett átfertôzöttsége 1% alatti. A felnôttkori fertôzések 30-40%-ában alakul ki akut hepatitis, azonban gyógyulása elhúzódóbb, mint a HVA okozta heveny májgyulladás esetén. Az esetek 1%-ában az akut májgyulladás úgynevezett májkómába megy át, amelynek korábban 20%- os volt a túlélési aránya! Az idejében végzett májátültetés az orvostudomány fejlôdésének köszönhetôen ezt 50-70%-osra emelte. Gyakori, hogy a fertôzött személy vírushordozó marad, ugyanis a májsejtek magjában a vírus manifesztálódott betegség jelei nélkül is képes tovább élni. Ez nagy veszélyforrást jelent számunkra. Pácienseink és saját magunk biztonságáról is gondoskodnunk kell: a kémiai tényezônek mondható légszennyezôdés bôrön, nyálkahártyákon keresztül támad, és komoly gondot okozhat, ha nem védekezünk ellene. A védôszemüveg, maszk, gumikesztyû ma már elengedhetetlen kelléke minden egyes fogászati tevékenységnek, nyugalmat és biztonságot nyújtva orvosnak, asszisztensnek és páciensnek egyaránt. Az érzékeny eszközök hideg sterilizációs oldatának összetételét garantálni kell, használatukat pedig tekintve az emberi tényezôk nagyobb szerepét, az összetevôk bomlékonyságát, a levegôbe kerülô szerek nyálkahártyát, bôrt irritáló hatását sterilizálógéppel kiváltva ajánlatos minimálisra csökkenteni. A mikrobák a hôhatásra igen érzékenyek, ezért elpusztításuknak tökéletes módszere a sterilizáció. A sterilizálás leghatékonyabb és leggyorsabb eszköze az autokláv. Az elsô ilyen berendezést 1879-ben (!) Charles Chamberland alkotta meg. Az alapötlet, hogy a magasnyomású kamrában a víz forráspontja magasabb, így egységnyi idô alatt több hôt lehet közölni a kezelendô tárggyal. A magas hômérsékleten a vízmolekulák kinetikus energiája is nagyobb, így a feladatot, nevezetesen a mikrobák elpusztítását, gyorsabban tudják elvégezni. Például 1 atm túlnyomás esetén a gôz hômérséklete 121 ºC, míg 2 atm túlnyomáson 134 ºC. Így a sterilezésre fordított idô 121 C-on perc, 134 ºC-on pedig mindössze 3-5 perc. Az uniós ajánlások szerint az autoklávok között is a B típusút érdemes munkánkban alkalmazni, melynek fontos mûködési ciklusa a levegô kiszivattyúzása a kamrából lehetôleg több frakcióban még az üreges eszközök csöveibôl is. A levegô alacsony hôkapacitása miatt fontos, hogy ne maradjanak légbuborékok, mert azokon a helyeken épen maradhatnának egyes ellenálló mikrobák. Ezután történik a magasnyomású gôz elôállítása, majd az elôre beállított program szerint maga a sterilizálás. A jól kontrollált ciklus után megszûnik a túlnyomás. A mûszereket megszárítva vehetjük ki a kamrából. A magas követelményrendszernek megfelelô munkafolyamat eredményességét, azaz a sterilitást a gépbe helyezett indikátortesztek segítségével kontrollálhatjuk. A steril eszköz megôrzését, esetleg más helyiségbe történô átvitelét csomagolózacskók és fóliák biztosítják. A magyar fogorvosok az egészségügy privatizációs folyamatában, valamint a legkorszerûbb technológiai módszerek alkalmazásában élenjártak, kívánatos tehát pácienseink bizalmának megtartása, valamint az ô és saját egészségünk megvédése érdekében a legkorszerûbb, legbiztonságosabb higiénés körülményeket biztosítanunk. DR. CSZIZMADIA KATALIN Alapos kezdet biztos jövô A 3D Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. fogászati berendezések forgalmazásával és szervizelésével foglalkozik óta a Vatech&Ewoo gyártó disztribútora, de olyan további nagy cégekkel is kapcsolatban áll, mint a Dürr Dental és a Planmeca. Korunk megköveteli, hogy céltudatos és rátermett legyen a szakmájában. Ön soha nem adja fel? kérdeztem Davidovics Lászlót a 3D Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. vezetôjét. Maximalista vagyok. Látszik a kiállásán. Mióta van a szakmájában? Október elsején volt 35 éve. Három év NDK után a Központi Stomatológiai Intézet következett, majd a Röntgen és Kórháztechnikai Vállalat (RKV), az UNIMET Kisszövetkezet és végül a 3D Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Az elsô fogászati szervizes emberek egyike Magyarországon, végigkövette a fogászati gépek több generációjának fejlôdését, fejlesztéseit. Nyilván a kisujjában van a technológiák minden csínja-bínja. Valóban. Nem kereskedô, hanem olyan mûszaki ember vagyok, aki kereskedésbe kezdett. Miként lett éppen fogászati berendezésekre szakosodott mûszaki ember? Általános iskolás koromban az egyik nyári szünetben a Stomatológiai Intézetben dolgoztam, és akkor döntöttem el, hogy késôbb ezt a szakmát választom. Kamaszkori ábránd. Mikor vált valósággá? Németország után. Amikor 1973-ban hazajöttem, öt évet dolgoztam a Stomatológián, majd átkerültem a Kórháztechnikához, ahol néhány év múlva vezetô beosztásba helyeztek. Ekkor kezdôdtek el a megváltom a világot akcióim. Mi váltotta ki Önbôl? Az akkori helyzet. Nem tetszett az a fejetlenség, amit az alkatrészellátás terén tapasztaltam, és rendet szerettem volna tenni. Nem sikerült, ezért felmondtam. Viszont az RKV-nál találkozott a KaVo- VAL, ami akkoriban is csúcsminôséget képviselt 1980-tól az RKV kapta meg a szervizellátás feladatát is ban bejött a 1042-es egységkészülék az országba, ami átütôen korszerû modell volt akkoriban. A gyártó ránk bízta a telepítést is. Jól oldottuk meg, és innentôl kezdve az országban létezô összes Ka- Vo gépet mi szervizeltük. Mégis eljött az RKV-tól Többekkel 1988-ban megalapítottuk az UNIMET Kisszövetkezetet, ami szintén az orvosi berendezések szervizelésével és forgalmazásával foglalkozott. Természetesen volt, hogy a továbbiakban is mi foglalkoztunk a KaVo-val. Lassan elérkezünk a 3D-ig, de volt még egy kis kitérôje Idôközben megjelent a Sanitaria, mint a KaVo kelet-európai kizárólagos forgalmazója. Ekkor hosz szas vívódás után kiszálltam a közös vállalkozásból, és elmentem a Sanitariához dolgozni. Mindezt a KaVo miatt? Igen. Azt szerettem volna elérni, hogy továbbra is egy kézben legyen a forgalmazás és a mûszaki háttér. A mûszaki hátteret pedig a kezdetek óta én képviseltem. Sajnos különbözô nehézségek miatt nem tudtunk a Sanitariával együtt dolgozni. Ekkor egy véletlen folytán bekapcsolódott a Dürr Dental az életembe ben megalapítottuk a 3D Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (3D = Dürr Dental Davidovics), amely a német Dürr Dentalt, illetve fogászati termékeit képviselte Magyarországon. Még ebben az évben megállapodtunk a finn Planmeca céggel is kezelôegységeik és röntgenkészülékeik forgalmazásáról, majd 2007-ben újabb megállapodás született, mégpedig a koreai Vatech&E-woo berendezéseinek magyarországi forgalmazására. Hogyan jött létre a Vatech&E-woo kapcsolat? Tavaly februárban a koreai követség magyarországi disztribútort keresett a Vatech és az E-woo termékeinek. Dávid fiammal együtt elkezdtünk tárgyalni. Kikötöttük, csak úgy vállaljuk el, ha mind a két márkát képviselhetjük. Végül a kölni fogászati világkiállításon eldôlt, hogy mindkét gyártó termékeinek magyarországi forgalmazási jogát megkapjuk. Úgy a Vatech, mint az E-woo projekt gazdája Dávid lett. Feltételezem, szervizháttérrel együtt Természetesen. Milyen berendezéseket gyárt a koreai cég? A Vatech intraorális és panorámaröntgeneket, az E-woo pedig Cone-beam CT-ket. Állítom hogy a Vatech képminôsége most jobb, mint ebben a kategóriában bármelyiké a világon. Mit állítanak ki a Dental World-ön? A három az egyben panoráma és cephalometriás CBCT-ket, ami az E-woo 3D Picasso Triója (FOV 12 7cm) és a Vatech PaX 500ECT-je (FOV 5 5 cm). A Vatechnak kint lesznek még a digitális röntgenei, de a Dürr digitalizáló és higiéniai rendszerét és a Planmecának a Compact i kezelôegységét is bemutatjuk. BELICS KRISZTINA

15 2008. OKTÓBER 18. [SZOMBAT] DENTAL WORLD A Greater New York Dental Meeting fogászati szakkiállítás bemutatja: Fogászati aréna élôben A 21. század fogászata ismét részvételi díj nélkül elérhetô. A Greater New York Dental Meeting az egyetlen olyan rendezvény, amelyre elôzetesen regisztráltathatja magát, és mindennap ingyen vehet részt a továbbképzô programokon. És miközben sok fogászati rendezvény olyan mûhelyprogramokat kínál, ahol a résztvevôk elôre felvett mûtétet néznek, a Greater New York Dental Meeting idén átvezet bennünket a felvett múltból az élô jelenbe!. A évi rendezvényen az új Fogászati aréna élôben biztosítja a résztvevôknek, hogy úgy érezzék magukat, mintha a világ leghírnevesebb klinikusai mellett ülnének, akik éppen egy valós idejû szájsebészeti mûtétet hajtanak végre. Ez a kiállítási helyszínen zajló, egyedülálló oktatási esemény szintén díjmentesen tekinthetô meg. A programbeosztás a következô: nem felvételrôl látott vagy élettelen modellen végrehajtott szájsebészeti beavatkozások megtekintése hihetetlen képzési lehetôség. Nagyon felvillanyozódtunk attól, hogy közvetlenül a kiállítás helyszínén ilyen rendkívüli programot mutathatunk be a rendezvény mind a négy napján. A Fogászati aréna stratégiai helyein köröskörül 18 darab, 60 inches monitort helye- A résztvevôk élôben követik az eljárást a Fogászat élôben arénájában. ja majd kihagyni ezeket az eljárásokat, amelyek elôtérbe állítják a piacon elérhetô leg - újabb anyagokat és berendezéseket azonban az aréna befogadóképessége 300 személyre szabott, amit érkezési sorrendben töltünk fel. Mivel nincs részvételi díj, az aréna kétségtelenül gyorsan megtelik, így jobb, ha az érdeklôdôk korai érkezést terveznek be, nehogy hoppon maradjanak. Szájsebészeti beavatkozás az egyik páciensnél. zött egy- és félnapos szemináriumokat, különbözô témákat körüljáró elôadásokat, gyakorlati mûhelyprogramokat és rengeteg más izgalmas képzési lehetôséget. Sôt, több egynapos szemináriumot és mûhelyprogramot spanyolul is prezentálnak, ezeket a latin-amerikai országokban folytatott fogászati gyakorlathoz szabják Brazília, Mexikó, Puerto Rico és Venezuela, ahonnan az elôadók is érkeznek. Az egész fogászati képzési és információs aranybánya hátterét a vendéglátó város adja: New York, teljes pompájába öltözve a hálaadásra és a karácsonyi ünnepi szezonra. A Nagy Alma mindenkinek kínál valami érdekeset az év ezen idôszakában. A Greater New York Dental Meeting ügyvezetô igazgatója, dr. Robert Edwab így nyilatkozott az elsô ilyen páratlan élményt kínáló fogászati rendezvényrôl: Az élôben és zünk el a közvetítés zavartalan nyomon követéséhez, így a jelenlévôk a világ legelismertebb oktatóinak élôben elvégzett bemutató mûtéteit láthatják. Bizonyára senki sem akar- A Greater New York Dental Meetingen a gyakorló orvosok a világ legnevesebb oktatóitól sajátíthatják el az innovatív eljárásokat, és közelebbrôl, személyesen ismerhetik meg a legkorszerûbb fogászati anyagokat és berendezéseket. A résztvevôk olyan technikákat tanulhatnak meg, amelyekkel fejleszthetik képességeiket, és megalapozott ismeretekre tesznek szert. Az éves rendezvény természetesen mindig is híres volt az innovatív és élvonalbeli oktatási programok lenyûgözô választékáról, amit az idén is megtapasztalhatnak a látogatók. A Greater New York Dental Meeting páratlan tantervet állított össze, amely több mint 300 továbbképzô programot tartalmaz, többek kö- Nincs még egy olyan város, ahol a látogatók összejöhetnek a kollégákkal, kihasználhatják egy kiváló fogorvosi kongresszus minden elônyét, amely számos elismert fogászati oktatót vonultat fel, és élvezhetik azon attrakciók gazdag és eklektikus elegyét, amelyeket csak a Nagy Alma kínálhat. Ne feledjék, a ren dezvényen sosincs elôregisztrációs díj! Regisztráltassa elôre magát, alkalmazottait és családját ingyen. Vegyen részt mindazokban az izgalmas kalandokban és élményekben, amit csak New York kínálhat! További információért kérjük, lépjen kapcsolatba a Greater New York Dental Meetinggel: 570 Seventh Avenue, Suite 800, New York, N.Y., Tel.: (212) ; Fax (212)

16 16 DENTAL WORLD OKTÓBER 18. [SZOMBAT] Teheneket nem láttunk! LAST MINUTE A két utolsó, még be nem telt, Ivoclar kurzus 2008-ban! Ragadja meg az utolsó alkalmat ebben az évben! Kedvezményes kurzus díjak a kiállítás ideje alatt! november 3 4.: IPS InLine fémkerámia továbbképzés Debrecenben Kurzus díja: Ft/fô november 6 7.: IPS e.max ZirCAD fémmentes kerámia/préselés és rétegzés cirkónium vázra Kurzus díja: Ft/fô Továbbképzések vezetôje: Anderja Mezan /Ivoclar Vivadent Lichtenstein Minden résztvevô kerámia próbakészletet kap ajándékba több, mint és Ft értékben! RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS: A KIÁLLÍTÁS IDEJE ALATT AZ IVOCLAR VIVADENT STANDJÁN (D 404) Prof. dr. Bánóczy Jolán A napokban tért haza Chilébôl dr. Bánóczy Jolán professzor asszony, ahol a Borrow Alapítvány értekezletén vett részt. A Borrow Alapítvány angliai székhelyû szervezet, melynek feladata a fogszuvasodás megelôzése a tej fluorral való dúsításával. A professzor asszony húsz éve a szervezet munkatársa, és majd tíz éve elnöke is. Ez a munka a múlt század hetvenes évei óta folyik, jelenleg tíz országban. A projektkoordinátorokat kétévente hívják össze. Ôk nem feltétlenül orvosok, de minden országban ezen a szakterületen tevékenykednek mondta el a professzor asszony. A tanácskozást az idén Chilében, pontosabban Santiagóban és Valparaisóban tartották. Egy hetet töltöttünk ott, maga a munkaértekezlet három napig tartott. Beszámolók hangzottak el a tejfluorozási programok szervezésérôl a különbözô országokban, a nehézségekrôl és az eredményekrôl. Magyarországon ilyen program nem zajlik, nálunk a konyhasót fluorozzák, és a két megoldás egy idôben nem alkalmazható. A többi napon meglátogattunk egy tejüzemet, egy iskolát és egy elosztócéget. A tejüzem azért volt érdekes, mert tudtuk, hogy Chilében a tejporhoz adják hozzá a megfelelô adagolású nátrium-monofluorofoszfátot, de azt nem, hogy Bank shop a dél-amerikai országokban a tejet csaknem mindenhol tejporból állítják elô. Ennek az oka nem derült ki, de tény, hogy tehenet egyet sem láttunk vidéki útjaink alatt. Mindenhol tejport használnak, talán azért, mert nagyon sok a szétszórt, apró település, melyek rendkívül szegények, és nyilván nehézséget okozna a folyékony tej szállítása, hûtése. A tejport rendszerint ízesítik, egy kilogrammos zacskókban viszik szét, és osztják ki az iskolák között. Voltunk egy ilyen iskolában, ahol kilencszáz gyerek tanul. Nagyon szegény környéken van, a tanítónôk apácák voltak. Minden gyerek naponta kap reggelire egy bögre fluorral dúsított tejet, ami azon a napon, amikor ott voltunk, éppen vaníliaízû volt. Megkóstoltuk, nagyon kellemes meleg italnak találtuk. Chilében az adófizetôk pénzébôl fenntartva egy ifjúsági szervezet mûködik, ôk foglalkoznak a három és tizennyolc év közötti, rizikónak kitett gyermekek élelmezésével. A reggeli és az ebéd is általuk jut el a gyerekekhez. Nagyon érdekes volt azt látni, hogy a gyerekek milyen fegyelmezettek voltak, pedig a chileieket mi temperamentumos embereknek ismerjük. Szépen, nyugodtan mentek a reggelijükért, nem lökdösôdtek, nem rúgták, gáncsolták egymást, nem kiabáltak. A reggeli után különféle chilei régiókra jellemzô táncokat is bemutattak a látogatóknak. Fluorprevenció szempontjából egész Chile jól ellátottnak tekinthetô, mert a vezetékes vizet használó városokban az ivóvizet fluorozzák, a fluorozott tejet a gyerekek vidéken kapják. Szervezetten vigyáznak arra, hogy a két eljárás ne keveredjen. LEJEGYEZTE: R. A. Ha üres zsebbel érkeznek, attól még bôségesen vásárolhatnak a látogatók a Dental World kiállításon. A CIB, az UniCredit és a Raiffeisen finanszírozók képviseletei felhasználóbarát lízing- és hitelkonstrukciókkal várnak mindenkit. A CIB Lízing bármilyen orvosi eszközt, illetve berendezést megfinanszíroz az orvosoknak, és ha valaki nem tartozik az áfa-körbe, mindezt önerô nélkül. Az Uni - Credit Leasing 25 millió forintig az igényelt finanszírozási konstrukciót akár 24 órán belül jóváhagyja. Az UniCredit Praxis Csomagja orvosi vállalkozások számára komplex pénzügyi szolgáltatásokat és rugalmas számlavezetést kínál. A Raiffeisen Lízing Zrt.-nél pedig tôl 4 millió forint finanszírozott összegig van lehetôség HUF és EURO alapú lízingre. További perspektívát kínál az OTP Bank hitelkezelôje, a MediNet Magyarország Kft., aki Lehetôség Hitelcsomagjával finanszírozza a páciens költségeit. A fogorvosnak csupán annyi a dolga, hogy elküldi a MediNetnek a teljesítési igazolást, a bank pedig közvetlenül átutalja neki az elvégzett munka összegét. Lehetôség van rá, hogy az ügyfél a hitelszerzôdést a rendelôben írja alá. Ezt a kényelmet egy fogászati rendelô átlagosan 16 perc adminisztrációs idôvel biztosítani tudja páciensei részére. BELICS FOTONA XD2 7W diódalézer sebészet endodontia parodontologia fogfehérítés A109/b stand Ft EUROMEDICA KFT Eger, Tûzoltó tér 1.

17 2008. OKTÓBER 18. [SZOMBAT] DENTAL WORLD Szájbetegségek kezelése homeopátiával Herpesz, afta A rendszeresen visszatérô herpesz és afta krónikus betegségnek tekinthetô, ezáltal kezelése homeopata orvos feladata. Az orvos ilyen esetekben személyre szabott, úgynevezett alkati kezelést ír elô. Az alábbiakban néhány olyan szer kerül említésre mely könnyíthet a panaszokon, de a betegség ki újulását nem akadályozza meg! Borax: afták, csecsemôkori szájpenész ( helyi kezeléssel kiegészítve!) elsôdleges szere Adagolás 30 CH naponta 3x Mercurius solubilis: elsôsorban az egész szájnyálkahártyát borító fájdalmas, hólyagos elváltozások esetén (legtöbbször vírus okozza), ha nagyfokú nyálzás, szájbûz, duzzadt nyelv és gyulladt íny van a tünetek között Adagolás: 15 CH naponta 3x Acidum nitricum: szúró fájdalommal járó, vérzô alapú fekélyes elváltozások a szájnyálkahártyán. Adagolás 30 CH naponta 3x HERPESZ Apis mellifica: ha még csak enyhe duzzanat, bizsergés, rózsaszín elszínezôdés van jelen, aminek jót tesz a jéghideg (pl. jégkocka). Idejében alkalmazva megelôzhetô a nagy hólyagos elváltozás kialakulása. Adagolás: 30 CH naponta 3-4x Rhus toxicodendron: herpesz hólyagos stádiumának szere, fájdalommal, viszketéssel. Adagolás: 30CH naponta 3x Natrium muriaticum: elsôsorban akkor hatásos, ha a herpeszt túlzott napozás, tengeri levegô, sós, tengeri ételek fogyasztása váltotta ki. Égô fájdalommal járó, kis, üveggyöngy szerû hólyagok. Adagolás: 30 CH naponta 3x Cantharis: nagy, összefüggô hólyagok esetén. Adagolás: 30CH naponta 3x Fogágybetegségek A terápia lehetôségei Hagyományos fogászati kezelés kiegészítve homeopátiás szerekkel. Krónikus esetben alkati kezelést igényel! HOMEOPÁTIÁS TÜNETI SZEREK Mercurius solubilis: akut gyulladás, nagyfokú nyálzás, furcsa ízérzés, szájbûz, ínytasakok, bevont, petyhüdt nyelv, fájdalom, gennyesedési hajlam. Phosphorus: krónikus gyulladás, vérzés, száraz száj, sima nyelv, nincs szájbûz. Silicea: krónikusan visszatérô gennyesedés, krónikus gyulladás, csontpusztulás. Kalium carbonicum: gennyes tasakok, bôséges nyál, rossz íz, szájbûz, nyelv lehet sápadt, bevont, gyakoriak az emésztési zavarok. Staphysagria: vérzés a legerôsebb tünet (gyakran összefügg a menstruációval), nincs csontveszteség, sok szuvas fog, fekete fogkô, fájdalom az egészséges fogakban is. Calcium carbonicum: állandó enyhe vérszivárgás, savanyú ízérzés, szájbûz, szájszárazság és nyálzás váltakozva. Calcium fluoricum: íny- és csonttasakok, foglazulás, száraz, tömött nyelv, égô-fájdalmas érzés, emésztési zavar gyakori. Arsenicum album: száraz, égô száj, vándorló jellegû fájdalmak a fogakban, állcsontokban Thuja: szájfekélyekkel járó feltûnô fogágybetegség, gyógyszer okozta ínyduzzanat, szuvasodás a fogak gyökerén. A gyógyszerek adagolása: Alacsony-közepes potenciában (9CH-15CH) több héten át napi rendszerességgel, de a hosszan tartó szedés miatt 1 hét szedés- 1 hét szünet ütemezéssel. A homeopátiás gyógyszeres kezeléstôl csak a hagyományos fogászati kezeléssel párhuzamosan, valamint kifogástalan szájhigiéné biztosítása mellett várható eredmény. KÉSZÜLT: DR. SZABÓ BEÁTA HOMEOPÁTIA A FOGÁSZATBAN CÍMÛ KIADVÁNYA ALAPJÁN. SPRINGMED KIADÓ

18 18 DENTAL WORLD OKTÓBER 18. [SZOMBAT] Antimikrobiális fotodinamikus terápia (APDT) a fogorvoslásban III. Az APDT-kezelés módszertana az Ecto Derma Polyklinikán Az Ecto Derma Polyklinikán az APDT-t 2006 júliusában vezettük be. Elsôsorban a parodontitis, periimplantitis kezelésében alkalmazzuk. Az antimikrobiális fotodinamikus terápia kivitelezéséhez szükség van fényérzékenyítô anyagra, (megfelelô hullámhosszúságú) lézerfényre és oxigén-szabadgyökök keletkezésére. Az eljárás alapvetôen a következô lépésekbôl áll: 1. Megelôzô tennivalók. 2. A mikroorganizmusok megfestése a kezelt területen. 3. Megvilágítás és a fotoszenzibilizátor aktiválása. 4. Oxigén-szabadgyök keletkezése, kórokozók elpusztítása. 1. Megelôzô tennivalók A fotodinamikus kezelést gondos vizsgálat, orthopantomograph röntgenfelvétel, parodontális diagnózis felállítása és alapos depurálás elôzi meg. A gyakorlati klinikai alkalmazásban elsô lépésben a terület megtisztítása történik: a fogkövek, a lepedék, a biofilm eltávolítása. Szükség esetén a mûvelet ismételhetô, mindaddig, míg megfelelô higiénés állapotot nem érünk el (1 2. ábra). 3. ábra. A kórokozók megfestése 0,01%-os metilénkék - oldattal történik. 4. ábra. 1-2 perc alatt a baktériumok kumulálják a festéket, a felesleg lemosható. 1. Biolitec: 665 nm, 4 W 2. Twin Peaks: 660 nm, 24 mw 3. Bilight: 660 nm, 24 mw 4. G 5 KTP: 532 nm, 5 W 5. MOM HeNe: 633 nm, 25 mw 6. Medec HeNe: 633 nm, 10 mw területre, ha lehetséges, direkt a tasakba. A lézerhatás 1-2 percig tart. A lézerfényt egyenletesen osztjuk el a kezelendô területen, parodontális tasak kezelése esetén 6 szextánson: minden érintett fog körül 3 5 J/cm 2 vagy 3 5 J/pont dózist jelent. 4. Oxigén-szabadgyök keletkezése, kórokozók elpusztítása A gerjesztett állapotban lévô festékmolekula átadja energiáját a környezetében lévô oxigénmolekulának. Ily módon erôsen toxikus szabad gyökök keletkeznek, és bekövetkezik a baktériumsejtfal oxidatív degenerációja, ezáltal a baktériumok elpusztítása. Az eljárás során keletkezô toxicitás szigorúan helyben zajlik (legfeljebb 1-2 mm távolságig), környezeti vagy távolabbi hatása nincs. Fontosabb megállapítások A parodontopátiák kezelése a jövôben a fogorvosok tevékenységének egyre nagyobb hányadát fogja kitenni, mivel egyrészt növekedik azon páciensek száma, akik idôs korukra is megôrzik fogaikat, másrészt jelentôsen növekszik a parodontális gyulladásban szenvedô fiatalok és középkorúak száma (7 8. ábra). 9. ábra. A megfelelô lágyrészviszonyok kialakulását és fenntartását jelentô sen segíti a szoftlézerterápia, gyulladásos jelenségek esetén pedig az APDT-kezelés. 10. ábra. A fejlesztések egyik eredménye a megfelelô en kiképzett nyakrész, amely jelentôsen elô segíti a jó záródás kialakulását (MIS Seven implantátum). A parodontopátiák és a periimplantitis kezelését célzó, hagyományos módon történô sebészi beavatkozás eredménytelenségének okai összetettek. Mûtéti kontraindikáció. Mûtét utáni esetleges komplikációk. Fájdalom. Diszkomfort. Operátor gyakorlottsága stb. Hosszú távú hatékonysága meglehetôsen korlátozott, emiatt elterjedtsége is csekély ( ábra). A kezelési séma szerint a megvilágítási idôk a lézerberendezés teljesítményének függvényében alakulnak (5 6. ábra): 11. ábra. A teljesen fogatlan páciens implantációs pro - tetikai ellátása (kétoldali sinus-lift, Semados implantátumok). 1. ábra. A kezelés elsô fázisában a fogkövek és a lepedék eltávolítása történik. 7. ábra. A megvilágítás alatt naszcens oxigén keletkezik, ami elpusztítja a kórokozókat. Ezután jelentôs javulás következik be a fog vagy implantátum körüli szövetek állapotában. 5. ábra. A felesleges festék eltávolítása spray alkalmazásával történik. 2. ábra. A pótlás alatti terület speciális eszközökkel tisztítható meg. 2. A mikroorganizmusok megfestése Ezt követi a mikrorganizmusok megfestése a kezelt területen (festékoldat fecskendezése a tasakok területére vagy az egyéb kezelendô területre). A közepesen híg oldatot fecskendôbôl juttatjuk a tasakokba, illetve a kezelendô területre. 1-2 perc várakozás elegendô, hogy a mikroorganizmusok felvegyék a festéket. A metilénkék és toluidinkék festékek a leginkább elterjedtek, valamint a malachitzöld - oldat. A klinikán fotoszenzibilizátorként rutinszerûen a 0,01%-os metilénkékoldatot használjuk (3 4. ábra). 3. Megvilágítás és a fotoszenzibilizátor aktivitálása A kísérletes és klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a kék festékekhez a nm közötti lézerek a leginkább alkalmasak. A kezelések elvégzésére több lézerkészülék áll rendelkezésre klinikánkon: 6. ábra. A lézeres megvilágítás piros színû (660 nm) szoftlézerrel. Toluidinkék 0,01 vol% esetén 635 nm lézerfény, 100 mw, 1 perc Malachitzöld 0,01 vol% esetén 660 nm lézerfény, 30 mw, 3 5 perc Metilénkék 0,01 vol% esetén 660 nm, 30 mw, 3 5 perc A fényérzékenyítés 1 5 percig tart, utána a festéket le kell mosni a nyálkahártyáról, megakadályozandó a nyálkahártyasejtekben való dúsulását, így elkerülhetô a nyálkahártya károsodása. A fotoszenzibilizátor aktiválása energiafüggô folyamat, amelyet fizikai és optikai tulajdonságok határoznak meg. A festék megvilágítását olyan fénnyel kell végezni, amely a fotoszenzibilizátorban maximálisan abszorbeálódik. A megvilágításnál arra kell törekedni, hogy a lézerfényt bevezessük a kezelendô 8. ábra. A páciens instruálása és motiválása a száj - higiénikus fontos feladata. Az implantátumok egyre szélesebb körben való elterjedése kapcsán várhatóan növekedni fog a periimplantitisek száma is ben Németországban 600 ezer implantátumot helyeztek be, ebbôl kb. 4 10%-ban fordult elô periimplantitis ez kb ezer (M. Vock). Olaszországban évente 500 ezer dentális implantációról számolnak be, 5 8% periimplantitissel, melyek kezelése fáradságos és sokszor eredménytelen (Maiorana). Napjainkban a parodontopátiák kezelésében elôkelô helyet foglalnak el az antibiotikumok, de hatásuk az esetek döntô részében átmeneti vagy nem kielégítô. Az antibiotikus kezelés alacsony hatásfokának okai: A gyakran inadekvát gyógyszerválasztás. Helytelen adagolás. Gyakori nem megfelelô öngyógyszerezés következtében kialakuló rezisztens mutációk. A kezelés sikere függ a páciens fegyelmezettségétôl és a mellékhatásoktól (hasmenés, allergia, más gyógyszerrel nemkívánatos interakció stb.) (9 10. ábra). 12. ábra. A megfelelôen motivált páciensnek az implantátumok alkalmazásával elkészített pótlások új életminôséget jelentenek. Az APDT óriási elônye ezzel szemben, hogy nem alakul ki mellékhatás, de rezisztencia sem. Ezenkívül annak köszönhetôen, hogy nem fajtaspecifikus a parodontális tasakban, illetve a periimplantitises területen lévô kevert infekción is úrrá tud lenni. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a festékanyag alkalmazása mellékhatásmentes, és fájdalom sem keletkezik. Az APDT hatására az összes vizsgált kór - okozó tekintetében szignifikáns számcsökkenés következett be, ez az eljárás a parodontális betegségek és a periimplantitis kezelésére alkalmas, hatékony, széles körben biztosítható és nagyon jó eredménnyel használható módszer. A jövôt illetôen felveti felhasználhatóságát a fogorvoslás egyéb területein így a kárieszterápiában is. DR. GÁSPÁR LAJOS, DR. BARABÁSSY KATALIN, DR. HACZAGÁN ANTAL, DR. NÉMETH VIKTOR, DR. SZREBRO ZOLTÁN, TARNAI BERNADETT, HOLLÓ ZSUZSANNA, BÁNÁCZ BRIGITTA, DR. PREISZ ÁRON

19 2008. OKTÓBER 18. [SZOMBAT] DENTAL WORLD VITA Easyshade Compact A digitális színmeghatározás új generációja Öt évvel ezelôtti bevezetése óta az optoelektronikus VITA Easyshade színmérô a valódi fogak valamint restaurációk színének objektív meghatározása területén egyszerû kezelhetôségével és kiváló pontosságával gyôzi meg a fogtechnikusokat és fogorvosokat. A VITA Easyshade Compact eszközzel most a mérômûszer második generációja kerül piacra, amely a jövôben tovább könnyíti a fogorvosok és fogtechnikusok munkáját. A VI- TA Easyshade Compact a fogászati szakvásárokon egész Német - országban elôször látható, és a helyszínen saját kezûleg tesztelhetô. A VITA Easyshade Compact megôrizte az elôdjénél bevált könnyû és kézre álló formát. A fejlett spektrofotometrikus technológia gondoskodik róla, hogy a természetes fogszín meghatározásakor és a restaurációk színének ellenôrzésekor másodpercnyi gyorsasággal egyértelmû és pontos eredmények álljanak rendelkezésre. Jelentôs továbbfejlesztést jelent a vezeték nélküli kivitel, amely a felhasználónak szabadabb mozgást biztosít, valamint fényforrásként a legmodernebb LED-lámpák felszerelése. Emellett a VITA Easyshade Compact 25 mérésre kiterjedô tárolókapacitással rendelkezik, melyek adatait kikapcsolt állapotban is megôrzi. További információt talál az interneten, a honlapon, vagy hívja a VITA forró drótot a telefonszámon. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG LARS KROUPA SPITALGASSE 3 D BAD SÄCKINGEN TELEFON +49 (0) / TELEFAX +49 (0) / VITAVM dupla ütőerő, biztos játék! Kerámia és műanyag együtt: új koncepció a leplezésben. Elrepüljünk-e a fogorvoshoz? Azok a páciensek, akik külföldön keresnek olcsóbb fogászati ellátást, jól teszik, ha indulás elôtt alaposan tájékozódnak. VITAVM 9, VM 13 és VM CC kapható VITA SYSTEM 3D-MASTER és VITAPAN klasszikus A1-D4 színekben Nagy-Britanniában az Általános Fogászati Tanács (GDC) útmutatót adott ki a fogászati turisták számára azon kérdések listájával, amelyeket a külföldi kezelés elôtt érdemes feltenni. Az ellenôrzô listát a Brit Fogászati Egészségügyi Alappal (BDHF) együttmûködésben állították össze, és az a célja, hogy segítsen a pácienseknek megalapozott Micsoda kombináció! VITA VM: kerámia és a műanyag együtt egy új, innovatív koncepcióban. Akár standard akár prémium ellátásról van szó, VITA VM alkalmazásával mindig csúcs eredményt ér el! VITA VM felhasználóbarát tulajdonsága mellett kiváló esztétikájával is kitűnik. Egyszerűen verhetetlen! V. Unident Kft Budapest, Dráva u. 12. Telefon/ fax: , Dental Trade Kft Budapest, Nagymező u. 4. Telefon: , Fax: Aki egy komponenssel már tapasztalatokat szerzett, hamarosan az összes többivel is otthonosan bánik. Így VITA VM a folyamatszabványosítás és gazdaságosság minden igényét kielégíti. Tapasztalja meg most képen és hanggal: Valid Kft Budapest, Szigony u. 41. Telefon: , Fax: _1U döntéseket hozni a fogorvosi ellátással kapcsolatban, bárhol is vegyék igénybe a kezelést. Duncan Rudkin, a GDC tisztségviselôje és gyakorló orvos kijelentette: Úgy gondoljuk, fontos, hogy a páciensek, bárhol is kapják az ellátást, tisztában legyenek a felteendô kérdésekkel, hogy a lehetô legjobb kezelésben és ellátásban részesüljenek, illetve tudják, hová forduljanak, ha valami elromlik. A képesítések és a szabványok valószínûleg országról országra változnak, így fontos, hogy mielôtt bármire is elszánnák magukat, annyi információt gyûjtsenek össze, amen nyit csak lehetséges. Dr. Nigel Carter, a BDHF vezetô tisztviselôje pedig azt mondta: A évi nemzeti fogászati felmérés szerint az emberek 16%-a lenne hajlandó külföldre utazni fogorvosi ellátás céljából, és ez a szám a év közötti korosztályban még nagyobb is volt, ami a trend folytatódását vetíti elôre. A kiválasztott kezelôorvos gondos ellenôrzésével, a megfelelô kérdéseket feltéve, a páciensek minden tekintetben csökkenthetik a potenciálisan felmerülô problémák elôfordulásának esélyét. Az ellenôrzô lista a weboldalon található.

20 20 DENTAL WORLD OKTÓBER 18. [SZOMBAT] Cone-beam diagnosztika a város szívében Hat éve mûködik Budapest egyik legfrekventáltabb pontján, a Kálvin tér és a Baross utca sarkán a Radio-Dental Kft. fogászati diagnosztikai centruma. Mára változott az elnevezés, január óta Fogászati és Fül-OrrGégészeti Cone Beam CT Centrum szerepel Rádi Sofia ügyvezetô névjegyén. Az eddig nyolc hagyományos röntgengéppel dolgozó centrum ekkor szerezte be Európában másodikként, mintegy 60 millió forint befektetésével a legkorszerûbbnek tekinthetô háromdimenziós NewTom CT-berendezést, amely nem csupán a fogászat, hanem a fül-orr-gégészet számára is új távlatokat nyit. Az egyedülállóan alacsony sugárdózisú berendezés letapogatja a páciens teljes koponyáját vagy az állkapocs bármely kívánt részét, és pontos 3D-s modellt alkot róla. Lehetôvé teszi az állkapocsízület, a légutak, a kritikus csontkapcsolatok, át nem tört fogak, megtartott gyökércsúcsok, orrmelléküregi járatok és még sok más terület eddiginél alaposabb feltárását és értékelését. A cone-beam CT-technológia lényege a röntgencsô egyszeri, 360 fokos körbefordulá- KRONOS B AUTOKLÁV Kronos B 18 literes autokláv beépített nyomtatóval Ft EN szabvány szerint, B-osztályos ciklusok, CE tálca, 18 vagy 23 literes kivitel, európai gyártmány könnyû kezelhetôség, motoros ajtó, automatikus mûködés magyar nyelvû szoftver, grafikus display 121, 134, Prion és teszt programok (B&D, Helix, vakuum) csomagolt, csomagolatlan, tömör, üreges, porózus tárgyakra vízfelszívás, elkülönített víztartályok, gôzgenerátor verhetetlen árú opciók: vízdesztilláló, fóliázó, USB adattároló 24 hónap garancia stabil, gyors szervizháttér kedvezô lízing Árfolyam: 250 Ft/euró Unimet Kórháztechnikai Kft Budapest, Népfürdô u. 19/b. Tel./fax: , Mobil: sa, melynek során kétdimenziós lapdetektorra vetített, kúp alakú sugárkéve segítségével primer háromdimenziós adatgyûjtés történik. A hagyományos röntgenfelvétel egyik jelentôs hiányossága küszöbölôdik ki így, ugyanis a CT-technológiának köszönhetôen nem következik be a fontos anatómiai képletek egymásra vetülése. Az eljárás natívan, kontrasztanyag beadása nélkül történik, ami ugyan csökkenti a szöveti kontrasztfelbontást, ám nem zavarja a diagnózist, hiszen a csontos struktúrák és a légtartó területek kiválóan láthatók. Az önálló fogászati diagnosztikai centrum létesítésének gondolata Izraelbôl származik. A magyar befektetô számítása bevált, Rádi Sofia szerint a Budapesten praktizáló 2200 fogorvos mintegy 85 százaléka a képalkotó tevékenységet vagy annak egy részét a Radio-Dentalra bízza. Itt az úgynevezett kisröntgenektôl kezdve leszámítva a spirál tomográfot a CT-ig minden a fogorvosok rendelkezésére áll. A cone-beam CT-felvétel egyre nélkülözhetetlenebb az implantológusok, a fogszabá- lyozó szakorvosok és a szájsebészek számára. Segítségével egyértelmûen meghatározható, mennyi csonttérfogat áll rendelkezésre a tervezett beavatkozás területén. A kívánt adatokat különbözô távolság-, szög- és csontsûrûség-vizsgálattal kaphatjuk meg. A Radio-Dental 18 ezer forintos csomagjában full service -t kínál, ugyanis a másutt gondot okozó leletezést is megoldották, a diagnosztizálás feladatát igény esetén 24 órán belül a SE FOK egyik neves radiológusa vállalta magára. A digitalizálás csodáival élve a vizsgálatot végzô orvos még azelôtt elektronikus úton megkapja a képeket, mielôtt a beteg CD-re másolva magával viszi. És még valami: a Radio-Dental az implantológusok számára kifejlesztett Implant 3D vizuális szimulációs program kizárólagos magyarországi forgalmazója. A szoftver segítségével az orvos az implantálás folyamatát személyre szabottan megtervezheti, és egyben az esetleges késôbbi jogi tortúráktól is mentesítheti magát. LAN internet: Budapest, Ferenc tér 5. Tel: , 9400 Sopron, Füredi sétány 11. Tel: 99/ Látogasson meg minket! Speciális ajánlattal várjuk! EMS - Minőségi fogászati kisgépek és kellékanyagok Endo Master 2 EMS Mini Piezon Asztali ultrahangos depurátor Multifunkciós endodonciai motor és apex lokátor. Gépi gyökértágító motor és apex lokátor egyben. Folyamatos EMS Piezon Master Surgery 5 db-os Basic fej szettel visszajelzés a tágítás közben Ft Endo Master 2 3 féle beállítási mód. Auto üzemmódban az általunk beállított értéknél (apex előtt 0,4-0,5 mm) a készülék automatikusan forgásirányt vált. Állítható a fordulatszám fordulat/perc és a nyomaték 0,5-4 Ncm-ig. A bemérő 0,1 mm pontosságú Ft EMS Mini Piezon 3 fejjel 32 khz maximális frekvencia. Több fokozatban állítható kimeneti teljesítmény. Fokozatmentesen állítható vízmennyiség. A depurátor fejhez nyomatékkulcs tartozik. A csomagban 3 db fej található. EMS Air Flow Handy 2+ EMS Mini Master Bikarbonátos fogfelszín tisztító Piezo ultrahangos depurátor Ft EMS Air Flow Handy 2+ Az egységkészülékhez csatlakoztatható fogfelszín tisztító. Kényelmes munkavégzés a jó súlyelosztásnak köszönhetően. 7 színben kapható. Csatlakoztatható: Kavo, W&H és Sirona kuplungokhoz. + AJÁNDÉK Air Flow por (300g) Ft EMS Piezon Master Surgery Ft EMS Mini Master Saját tartályról működtethető. Max 32 khz frekvencia. 3 db depurátor fejjel és nyomaték kulccsal. Air-Flow por Ft Air-Flow por 300 g-os kiszerelésben, többféle ízben kapható (citrom, meggy, tutti-frutti...)

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv 1. Parodontálisan teljesen egészséges egyén kezelési terve aktuális teendőnk nincs panaszok esetén, illetve legalább

Részletesebben

Igazi vagy hamis? Katalógus. Magyarországi forgalmazója:

Igazi vagy hamis? Katalógus. Magyarországi forgalmazója: Katalógus Igazi vagy hamis? Magyarországi forgalmazója: New York Dental Kft. 1135 Budapest, Frangepán u. 66/B. +36 1 236 4000 +36 1 236 4001 info@newyorkdental.hu www.newyorkdental.hu New York Dental Hungary

Részletesebben

Újdonságok az esztétikai fogászatban

Újdonságok az esztétikai fogászatban Újdonságok az esztétikai fogászatban Dr. Péter Tamás Úgy gondolom a XXI. században egyre több ember számára vált fontossá a jó megjelenés, ennek pedig szerves részét képezi az esztétikus, ápolt fogazat.

Részletesebben

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A CÉL A TERMÉSZETESSÉG, A HARMÓNIA ÉS AZ ÁPOLTSÁG Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A közelmúltban jelent meg Győrfi Adrienne Professzionális fogfehérítés című könyve a Medicina Könyvkiadó

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Alkalmazási előírás (javasolt szöveg) Luffeel szublingvális tabletta Homeopátiás

Részletesebben

Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben. Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika

Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben. Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika A parodontális tapadásveszteség jelentősen meggyengítheti a fogak rögzítettségét.

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Alkalmazási előírás (javasolt szöveg) Klimakt-Heel szublingvális tabletta

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Tabletta Magnesii Citrici 500 mg Fono VII. Parma Mielőtt elkezdené gyógyszerét

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.)

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) Kezelési díj Szájvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési terv 3.000.- Szaktanácsadás, gyógyszerfelírás 3.000-5.000.- Röntgen 2 000,- OP (panorámaröntgen) GÓCSA - DÍJ (le nem mondott

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! OGYI fejléces papír BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Tetran

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat. 2011. január 11.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat. 2011. január 11. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Elválaszthatatlanok: Cirkónium és PermaCem 2.0. Az önsavazó ragasztócementek új generációja.

Elválaszthatatlanok: Cirkónium és PermaCem 2.0. Az önsavazó ragasztócementek új generációja. NEW! Elválaszthatatlanok: Cirkónium és PermaCem 2.0 Az önsavazó ragasztócementek új generációja. KERÁMIA RAGASZTÁS KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL. Napjaink teljes kerámia pótlásai esztétikai élményt és biztonságot

Részletesebben

Árjegyzék. A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről!

Árjegyzék. A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! Árjegyzék A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! Vizit ( kezelés nélkül ) 4000.- Oralkamerás diagnosztika 4500.- Digitális röntgen felvétel 2500.- Kezelési terv készítése

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland

Részletesebben

Csak, mert igazad van, az nem jelenti azt, hogy én tévedek. Csak azt, hogy még nem láttad az életet az én oldalamról. MOTTÓ A MAI NAPRA:

Csak, mert igazad van, az nem jelenti azt, hogy én tévedek. Csak azt, hogy még nem láttad az életet az én oldalamról. MOTTÓ A MAI NAPRA: Gyógyszerészet és ismeretterjesztés Szeged, 2016. 12. 10., szombat MOTTÓ A MAI NAPRA: Csak, mert igazad van, az nem jelenti azt, hogy én tévedek. Csak azt, hogy még nem láttad az életet az én oldalamról.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Fogászati asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Fogászati asszisztens szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Skinoren krém Skinoren krém Mielőtt elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert,

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal)

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal) BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit a jelen

Részletesebben

ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK. Hotel Flamingó. Balatonfüred, Széchenyi u. 16. 2008. április 4-6. PROGRAM

ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK. Hotel Flamingó. Balatonfüred, Széchenyi u. 16. 2008. április 4-6. PROGRAM ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2008. április 4-6. Hotel Flamingó Balatonfüred, Széchenyi u. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hetedik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Akciós Ajánlatok. Érvényes: szeptember 20 október 28. ÚJ!

Akciós Ajánlatok. Érvényes: szeptember 20 október 28. ÚJ! 2011 Akciós Ajánlatok ÚJ! Érvényes: 2011. szeptember 20 október 28. További információ: Marton Rita: +36 20 377 40 12 Nagy Szilárd: +36 30 414 20 08 Erőss Szende: +36 20 494 81 96 2011 OSZ 3M Dental A5

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! 1 BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK FELHSZNÁLÓ SZÁMÁR 33.515/75/2008 sz. határozat

Részletesebben

Fogászati asszisztens feladatai híd készítésekor MP 012.ST

Fogászati asszisztens feladatai híd készítésekor MP 012.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Fogászati asszisztens feladatai híd készítésekor MP 012.ST Készítette: Cseszlai Andrea fogászati asszisztens Átvizsgálta:

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

FOGÁGYBETEGSÉG OKA, TÜNETEI ÉS KEZELÉSE MIT TEHETÜNK, HOGY MEGŐRIZZÜK EGÉSZSÉGES FOGÁGYUNKAT?

FOGÁGYBETEGSÉG OKA, TÜNETEI ÉS KEZELÉSE MIT TEHETÜNK, HOGY MEGŐRIZZÜK EGÉSZSÉGES FOGÁGYUNKAT? FOGÁGYBETEGSÉG OKA, TÜNETEI ÉS KEZELÉSE MIT TEHETÜNK, HOGY MEGŐRIZZÜK EGÉSZSÉGES FOGÁGYUNKAT? Dr. Csicsai Adrienn 2011. október 1. A civilizált emberiség 96 %-nak a fogazata nem egészséges: az 50 év felettiek

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi

Részletesebben

Termékeink legjava egy csokorban! Csontpótlás. 17 680Ft. 15 288Ft. 16 640Ft

Termékeink legjava egy csokorban! Csontpótlás. 17 680Ft. 15 288Ft. 16 640Ft Termékeink legjava egy csokorban! 2015.12.23-ig vagy a készlet erejéig Csontpótlás Guidor Calc-I-OSS Crystal, Tartós térfogatmegtartású, bifázisú (60% HA, 40% ß-TCP) hagyományos csontpótló. Porózus, osteokonduktív,

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmese BETEGTÁJÉKOZTTÓ:

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 3. tavaszi nagykatalógus (kiegyenlítő csomag LCD ajándékkal) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V.

Részletesebben

röntgenfelvétel: helyi arcüreg felvétel Röntgen CD-re írása/db

röntgenfelvétel: helyi arcüreg felvétel Röntgen CD-re írása/db Fogászati árlista Diagnosztika amamnézis, első megbeszélés (amennyiben nálunk folytatja a kezelést levonásra kerül a végső árból az ) státusz, tervkészítés orálkamerával való felmérés góckutatás röntgenfelvétel:

Részletesebben

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Plavix 75 mg filmtabletta BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Betegtájékoztató BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK FELHSZNÁLÓ SZÁMÁR Béres B1-vitamin

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

Ön megtervezi, mi formába öntjük. www.infinident.gb.com

Ön megtervezi, mi formába öntjük. www.infinident.gb.com CAD/CAM RENDSZEREK KÉZIDARABOK HIGIÉNIAI RENDSZEREK KEZELŐEGYSÉGEK RÖNTGEN RENDSZEREK infinident - a Sirona központi műhelye Ön megtervezi, mi formába öntjük. www.infinident.gb.com T h e D e n t a l C

Részletesebben

Egészségbiztosítás MedHelp III.

Egészségbiztosítás MedHelp III. Egészségbiztosítás MedHelp III. Higgy magadban. Higgy abban, hogy stressz nélkül gyorsabb a GYÓGYULÁS Az egészség a legfontosabb értékünk és egyben felelősségünk is. Csak egészségesen élhetünk aktív és

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Betegtájékoztató Betegtájékoztató Lioton 100 000 gél Mielőtt elkezdené gyógyszerét

Részletesebben

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fogászati asszisztens 14. évfolyam (OKJ száma: 54 720 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Dr. Tóth Gábor Siófok 2014 április 2. Definíció Az egynapos sebészeti ellátás olyan speciális, a kórházi kezelést kiváltó ellátás, amely speciális

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

HATÓANYAG: 9 mg mometazon-furoát (mikronizált mometazon?furoát monohidrát formájában) tartályonként.

HATÓANYAG: 9 mg mometazon-furoát (mikronizált mometazon?furoát monohidrát formájában) tartályonként. NASONEX 0,05% SZUSZPENZIÓS ADAGOLT ORRSPRAY Nasonex 0,05% szuszpenziós adagolt orrspray mometazon-furoát HATÓANYAG: 9 mg mometazon-furoát (mikronizált mometazon?furoát monohidrát formájában) tartályonként.

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Duphalac szirup Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Kezelési terv 0, 1A és 1B típusú foghiányok esetén

Kezelési terv 0, 1A és 1B típusú foghiányok esetén Kezelési terv 0, 1A és 1B típusú foghiányok esetén Dr. Hermann Péter Emlékeztető: Forgatónyomaték (vertikális komponense a rágóerőnek) kialakulása a dentálisan is megtámasztott fogpótláson: a fogpótlás

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: A rendelést egy 4 hónapos várandós kismama keresi fel fogászati szűrés, valamint az intrauterin életszakaszt érintő utód gyermekfogászati prevenciós tanácsadás céljából. Tájékoztassa a kismamát

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Szeretettel és tisztelettel hívjuk Önöket a VI. Magyar Homeopátia Kongresszusra. A homeopátia, mint alternatív terápia részben ismert csak az orvosok körében, de aki megismeri

Részletesebben

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Rögzített fogpótláshoz a munka sikeressége érdekében tájékoztatja új kollégáját, a jó fogszín maghatározás és a

Részletesebben

2015. november 7 8. Millenáris. A szépségipar. fejlődő szegmense

2015. november 7 8. Millenáris. A szépségipar. fejlődő szegmense 2015. november 7 8. Millenáris A szépségipar leggyorsabban fejlődő szegmense A világon nők és férfiak milliói tennének meg szinte bármit azért, hogy lassítsák bőrük öregedését. Laboratóriumok ezrei dolgoznak

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK ( )

ÁRJEGYZÉK ( ) ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) Kezelési díj Szájvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési terv 3.000.- Szaktanácsadás, gyógyszerfelírás 3.000-5.000.- Röntgen 2 000,- OP (panorámaröntgen) GÓCSA - DÍJ (le nem mondott

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2. melléklet az előterjesztéshez AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. április Tartalom BEVEZETÉS...4 A stratégiai dokumentum célja és előzménye...4

Részletesebben

Átfogó termékkínálat. FONA, a legizgalmasabb új márka a fogászatban. Tartós hatékonyság Forgó kézidarabok

Átfogó termékkínálat. FONA, a legizgalmasabb új márka a fogászatban. Tartós hatékonyság Forgó kézidarabok Átfogó termékkínálat Kezelőegységek Kézidarabok Lézer Higiénia 3D- és Panoráma röntgenek Intraorális röntgenek Intraorális szenzorok Foszforlemez szkenner FONA, a legizgalmasabb új márka a fogászatban

Részletesebben

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények.

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Zabaras D, Boubolis S, Spanos A, Petsinis V, Gisakis I G Bevezetés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat február 2.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat február 2. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Dental World 2008 8000 m -en 180 kiállító

Dental World 2008 8000 m -en 180 kiállító Today 2008 okt 16 csutortok 10/15/08 3:09 PM Page 1 Bónuszprogramban résztvevô cégek listája térképpel a hátoldalon! október 16. [CSÜTÖRTÖK] as 810 nd A sta + Bôvebb információ a Bónuszstandon (A128) vagy

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Euphrasia egyadagos szemcsepp Euphrasia egyadagos szemcsepp Mielőtt elkezdené

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker hagymakatalógus (Rendkívüli formátumú csomag) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében,

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Adhezív tabletta szájszárazság esetén

Adhezív tabletta szájszárazság esetén ORAHEA LTH 13434 SE 27 th Pl Bellevue WA 98005 425-451-9876 Adhezív tabletta szájszárazság esetén Az OraHealth-ről Székhely: Bellevue, Washington Világelső a korszakalkotó orális adhezív tabletta technológiában

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Ön úttörő fogászati megoldások

Ön úttörő fogászati megoldások Rendelési információk Termékkód Termék megnevezése Pentamix 3 lenyomatkeverô - gép és tartozékai 77871 Pentamix 3 Keverôgép - 230 V 71210 Penta Elastomer Fecskendô 71512 50 db piros Penta keverôcsôr Impregum

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013.

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013. január 1 Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni,

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Az Ön életstílusára szabva

Az Ön életstílusára szabva Az Ön életstílusára szabva Prémium multifokális lencsék Prémium multifokális szemüveglencsék a Hoya-tól Ebből a füzetből minden lényeges információt megtudhat a Hoya forradalmi fejlesztésű progresszív

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Virághinta + 75 virághagyma + 1 csekk 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Virághinta + 75 virághagyma + 1 csekk 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Virághinta + 75 virághagyma + 1 csekk 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Kórházfejlesztés. Az 5. reformtörvény

Kórházfejlesztés. Az 5. reformtörvény Kórházfejlesztés Az 5. reformtörvény A reform folytatódik A kormány elfogadta az ötödik egészségügyi reformtörvény tervezetét, amit ma nyújtottunk be a parlamentnek. A Kórházfejlesztési törvény az európai

Részletesebben

User journey. Utazz velünk a jövőbe! Németh Iván Ads Interactive Media Group

User journey. Utazz velünk a jövőbe! Németh Iván Ads Interactive Media Group User journey Utazz velünk a jövőbe! Németh Iván Ads Interactive Media Group Manapság Sokat hallunk olyan kifejezéseket, online környezetben, mint Programatic buying Real-time bidding Behavioral targeting

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Üvegionomerek. Időtálló megoldás minden esetre

Üvegionomerek. Időtálló megoldás minden esetre Üvegionomerek Időtálló megoldás minden esetre Hagyományos üvegionomer tömőanyagok Üvegionomer technológia napjainkban időszerűbb, mint valaha! Kitűnően vizsgázott anyagok: Q kiváló biokompatibilitás Q

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2410-06 Fogászati higiénikus tevékenysége fogászati kezeléseknél modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2410-06 Fogászati higiénikus tevékenysége fogászati kezeléseknél modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: A rendelőben a gyakorlat vezető fogorvos felkéri Önt, hogy készítsen előadást a konzerváló fogászati beavatkozásokról. Referáljon a gyakorlatvezetőnek az elkészült előadás tartalmáról! - a

Részletesebben

Már Prémium csomag is! Med Help betegségbiztosítás

Már Prémium csomag is! Med Help betegségbiztosítás Már Prémium csomag is! Egészség & életerô Med Help betegségbiztosítás Az egészség a legdrágább értékünk?! Tudta Ön, hogy Magyarországon évente 9000 szívinfarktust regisztrálnak több, mint 35000-en betegednek

Részletesebben

A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban

A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban Dental Hírek - X. évfolyam 3. szám Az orvostudomány rohamos fejlődésének egyik következménye, hogy a

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Betegtájékoztató tervezet Naphazolin orrcsepp Mielőtt elkezdené gyógyszerét

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Dr. Balogh Zoltán Dr. Hirdi Henriett DEMIN XVI. Konferencia Minőség az irányításban, minőség a gyakorlatban Debrecen, 2016. május 26 28. Miről is akarunk beszélni?

Részletesebben

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02.

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02. Balatonföldvár, 2014. augusztus 29. "Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted."

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben