ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület DIMENZIÓ Modul egészségbiztosítási elemekkel kiegészített életbiztosítás ügyféltájékoztatója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület DIMENZIÓ Modul egészségbiztosítási elemekkel kiegészített életbiztosítás ügyféltájékoztatója"

Átírás

1 DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület DIMENZIÓ Modul egészségbiztosítási elemekkel kiegészített életbiztosítás ügyféltájékoztatója ügyféltájékoztató DIMENZIÓ MODUL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELEMEKKEL KIEGÉSZÍTETT ÉLETBIZTOSÍTÁS Ebben az ügyféltájékoztatóban összefoglaljuk a DIMENZIÓ Modul biztosítás főbb jellemzőit. Kérem, vegye figyelembe, hogy ez a tájékoztató nem tartalmazza az összes szerződési feltételt. A feltételeket teljes körűen a DIMENZIÓ Modul egészségbiztosítási elemekkel kiegészített ÉLET- BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK című dokumentum, valamint a kockázati életbiztosítások esetén alkalmazandó Általános Életbiztosítási Feltételek tartalmazzák. 1. A Biztosító A a tagok kockázatközösségén alapuló non-profit Biztosító, amely 1993 óta nyújt biztosítási szolgáltatásokat tagjai számára. Egyesület címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a Fax: Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Telefon: Honlap: A Biztosító honlapjáról letölthető az Egyesület Alapszabálya, valamint a Befektetési Politika Tartalmi Kivonata. Az Alapszabály tartalmazza többek között a tagok jogait és kötelezettségeit, az Egyesület működését, valamint az esetleges pótbefizetéssel vagy szolgáltatáscsökkenéssel kapcsolatos előírást. 2. A DIMENZIÓ Modul biztosítás főbb jellemzői A DIMENZIÓ Modul biztosítás egy éves tartamú biztosítás. A biztosítás a biztosított elhalálozása esetén, valamint a szerződéskötéskor meghatározott egészségbiztosítási eseményekre fizeti ki a kötéskor választott biztosítási összegeket. A haláleseti kifizetés a kedvezményezett (kedvezményezett jelölés hiányában az örökös/örökösök) részére történik. Hány éves korban köthető DIMENZIÓ Modul biztosítás? A biztosított kora a kötéskor legalább 18 és legfeljebb 65 éves lehet. Ki kötheti ezt a biztosítást? A biztosítás elsősorban vállalati csoportos biztosításként köthető. (Vállalati csoportos biztosítás, ahol a szerződő a vállalat/munkáltató és biztosított például a dolgozója.) De lehetőség van egyéni kötésre is. Milyen összegre köthető DIMENZIÓ Modul biztosítás? A biztosítás megkötésekor az életbiztosítási kockázat mellett további egészség- és balesetbiztosítási kockázatok választhatóak a következők szerint: életbiztosítási kockázatnál a biztosítási (szolgáltatási) összeg a szerződő döntése alapján legalább Ft, vagy annál Ft-onként emelkedően legfeljebb Ft, baleseti rokkantsági kockázat választása esetén az egészségkárosodás mértéke alapján és a haláleseti biztosítási összeg arányában történik a biztosítási összeg meghatározása teljes és végleges rokkantság esetén, amennyiben a szerződés kiterjed erre a kockázatra, a Biztosító a haláleseti biztosítási összeget fizeti ki a biztosított részére balesetből eredő csonttörés esetén a választható biztosítási összeg mértéke legalább Ft, vagy Ft-onként emelkedően legfeljebb Ft keresőképtelenség esetén biztosítási eseményenként a 15. naptól a Biztosító napi térítést fizet, amelynek mértéke a szerződő választása legalább 1500 Ft, majd 500 Ft-onként emelkedően legfeljebb Ft lehet. A Biztosító szolgáltatása a szerződő választása szerinti időtartamig (60 napra, vagy 90 napra) jár. biztosított balesetéből eredő keresőképtelensége esetén biztosítási eseményenként a 15. naptól a Biztosító napi térítést fizet, amelynek mértéke a szerződő választása legalább 1500 Ft, majd 500 Ft-onként emelkedően legfeljebb Ft lehet. A Biztosító szolgáltatása a szerződő választása szerinti időtartamig (60 napra, vagy 90 napra) jár. kórházi tartózkodás esetén és a szerződésben rögzített időtartamra (60 napra, vagy 90 napra) a Biztosító napi térítést fizet, amennyiben a szolgáltatásra jogosultság feltételei fennállnak. A napi térítés összege a szerződő választása szerint legalább 1500 Ft, majd 500 Ft-onként emelkedően legfeljebb Ft lehet. kritikus betegségi kockázat esetében legalább Ft, majd Ft-onként emelkedően legfeljebb a választott haláleseti biztosítási összeg. műtéti kockázat választása esetén a szerződő a kötéskor a nagyműtét összegét választhatja meg, amelynek összege legfeljebb Ft, majd Ft-onként emelkedve legfeljebb a választott haláleseti biztosítási összeg Műtéti térítések: - kisműtétnél a szolgáltatási összeg a nagyműtét 25 %-a - közepes műtétnél a szolgáltatási összeg a nagyműtét 50 %-a - nagyműtét a választás alapján adott a szolgáltatási összeg - kiemelt műtétnél a nagyműtét 200 %-a a szolgáltatási összeg. (A műtétek besorolását a biztosítási feltételek melléklete tartalmazza.) Ki kapja meg a Biztosító szolgáltatását? Ellenkező kikötés hiányában a biztosítási szolgáltatásra a biztosított, illetve a biztosított elhalálozása esetén a biztosított kedvezményezettje (annak hiányában örököse) jogosult. 3. Milyen adózási szabályok vonatkoznak a biztosításra? A biztosítás visszavásárlási értékkel nem rendelkező kockázati biztosítás. Vállalati kötés esetén a biztosítási díj a havi minimálbér 30 %-ig adómentes. (Az adókötelezettséget a létszám és az időtartam alapján arányosítással kell megállapítani.) A biztosítási kifizetések adómentesek. Ez alól kivétel a keresőképtelenségre és a kórházi tartózkodásra fizetett napi térítésként adott szolgáltatási összegek, ha azok együttes összege meghaladja a napi Ft. 4. Hova lehet fordulni panasz esetén? Panasz nyújtható be a Biztosító szolgáltatásaival kapcsolatosan: A Biztosítóhoz, a Biztosító központi ügyfélszolgálatához. (Elérhetőségét ld. az 1. pontnál.) A Biztosító felügyeleti szervéhez, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, Címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. Címe: 1088 Budapest, József krt. 6., Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mellett működő, Pénzügyi Békéltető Testületnél (PBT) Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Postafiók: 172. Telefon: (+36 1) Honlap: A fővárosi és megyei gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületekhez is. Az eljárásról és a testületek elérhetőségéről a Biztosító ügyfélszolgálatától kérhető felvilágosítás. (Elérhetőségét ld. az 1. pontnál.). A fentieken túl ügyfeleinknek természetesen rendelkezésre áll a bírói út igénybevételének lehetősége is. Bízunk benne, hogy biztosítási termékünk szolgáltatásai megfelelnek az igényeinek, és így Önt is hamarosan ügyfeleink között üdvözölhetjük. Tisztelettel: I. Az általános életbiztosítási feltételek tartalma A jelen feltételek azokat a kikötéseket tartalmazzák, amelyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (1119 Budapest, Fehérvári út 84/a, továbbiakban: biztosító) kockázati életbiztosítási szerződéseire kell alkalmazni, feltéve, hogy a szerződést e feltételekre hivatkozással kötötték. Ezen szerződések részét képezik továbbá a biztosító által a szerződő (biztosított) fél részére átadott Belépési nyilatkozat, Ajánlat/Nyilatkozat, Termékismertető, Ügyfél-tájékoztató és egyéb dokumentumok. II. Általános rendelkezések (1) A biztosító egyesület kizárólag tagjainak szolgáltathat. (2) A szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. A szerződő biztosítási ajánlatát a Biztosító/Biztosító képviselője fogadja el. A szerződés akkor is létrejön, ha a Biztosító az ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerződés az ajánlatnak a Biztosító vagy képviselője részére történő átadása időpontjára visszamenő hatállyal jön létre. (3) A biztosító, a szerződés létrehozására irányuló nyilatkozatot ajánlatnak tekinti. (4) Az ajánlat esetleges elutasítását a Biztosító nem köteles indokolni. (5) A biztosító az ajánlat elfogadása előtt kockázatelbírálást végezhet, melyhez a biztosított egészségügyi nyilatkozatát, vagy orvosi vizsgálatát, illetve egyéb írásos nyilatkozatait is kérheti. (6) Amennyiben a biztosítási szerződés feltétele a leendő ügyfél orvosi vizsgálata, akkor az elvégzett vizsgálatok eredményeit az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény értelmében az egészségügyi szolgáltatónál megismerheti. (7) Az életbiztosítási szerződés megkötését követően, a szerződés létrejöttétől számított 30 napon belül a biztosító a szerződőt bizonyítható és azonosítható módon, egyértelműen tájékoztatja a biztosítási szerződés létrejöttéről. (8) A biztosítási szerződés megszűnik a tagsági viszony megszűnésével egyidejűleg. III. A biztosítási szerződés alanyai A BIZTOSÍTÓ A biztosító az a jogi személy, amely a biztosítási díj ellenében a biztosítási kockázatot viseli, és a különös feltételekben meghatározott szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal. A SZERZŐDŐ A szerződő az, aki a biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tett, és a biztosítási díjat fizeti. A szerződő és a biztosított lehet azonos is, amennyiben a szerződő természetes személy. A szerződő/díjfizető jogi személy (pl. csoportos biztosítás esetén) és természetes személy egyaránt lehet. A BIZTOSÍTOTT Biztosított az a természetes személy, aki az egyesület tagja, akinek az életével, egészségi állapotával kapcsolatos eseményekre a szerződés létrejön. A biztosított a szerződő fél írásbeli hozzájárulásával a Biztosítóval közölt írásbeli nyilatkozatával a szerződés létrejötte után bármikor a szerződő helyébe léphet. Ha nem a biztosított, hanem más lép a szerződő helyébe, ahhoz a szerződő és a biztosított írásbeli hozzájárulása is szükséges. A biztosított, mielőtt a szerződés felmondás vagy díjfizetés elmaradása miatt megszűnik a Biztosítóval közölt írásbeli nyilatkozatával a szerződő hozzájárulása nélkül a szerződő helyébe léphet. A biztosított a szerződő fél beleegyezésével a szerződő fél helyébe bármikor beléphet, a belépéshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. A KEDVEZMÉNYEZETT A Biztosító a nem haláleseti szolgáltatásokat a biztosítottnak, a haláleseti biztosítási összeget a biztosított kedvezményezettjének fizeti ki. Ha a biztosított nem jelölt kedvezményezettet, vagy a kedvezményezés a biztosítási esemény bekövetkeztekor nincs hatályban, a szolgáltatást az örökös részére kell teljesíteni. A szerződésben mód van több kedvezményezett megjelölésére, ilyenkor külön-külön meg kell határozni a kedvezményezés arányait. Ennek hiányában a kedvezményezés arányait egyenlőnek kell tekinteni. A szerződő az eredetileg kijelölt kedvezményezett helyett a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a biztosítási esemény bekövetkezte előtt más kedvezményezettet nevezhet meg. Ehhez a biztosított hozzájárulása szükséges. A kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte előtt meghal (gazdasági társaság esetén a társaság megszűnik). Ha a szerződő ilyenkor nem tesz új nyilatkozatot a kedvezményezésről, de korábban több kedvezményezettet is megjelölt, akkor a továbbiakban a kedvezményezés arányára a hatályban maradt jelölések aránya az irányadó. IV. Közlési kötelezettség (1) A biztosított köteles a biztosítási jogviszony létrejöttekor az ajánlat, a biztosító kérésére az egészségügyi nyilatkozat kitöltésével a valóságnak megfelelően közölni a biztosítóval minden olyan a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt, amelyre a biztosító kérdést tett fel és amelyeket a biztosított ismert vagy ismernie kellett. A biztosított köteles a közölt adatok ellenőrzését a biztosító részére lehetővé tenni. (2) A közlési kötelezettség megsértése esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, kivéve, a) ha bizonyítják, hogy az elhallgatott körülményt a biztosító a biztosítási jogviszony létesítésekor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében, b) vagy a biztosított a közlési kötelezettség teljesítése során úgy járt el, ahogy ez tőle általában elvárható, c) a szerződés megkötésétől a biztosítási esemény bekövetkeztéig 5 év már eltelt. (3) Amennyiben a biztosító a közlési kötelezettség megsértése miatt mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, a visszavásárlási összeget fizeti ki a jogosult részére, feltéve ha a biztosítás rendelkezik visszavásárlási értékkel V. Bejelentési kötelezettség (1) A szerződő és a biztosított köteles a biztosítás tartama alatt bekövetkezett a biztosítás szempontjából fontos, az ajánlaton szereplő adatok változását, a Biztosítónak 5 napon belül bejelenteni. Lakcímváltozás bejelentésének Hatályos től

2 elmulasztása esetén a biztosító az utolsó általa ismert lakcímre joghatályosan küldhet nyilatkozatot (2) Amennyiben a szerződő (biztosított) a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a közlési kötelezettség megsértésére vonatkozó szabályok lépnek életbe. (ld. 4.pontot) VI. Biztosítási esemény A biztosítási esemény meghatározását az egyes biztosítási fedezetek különös feltételei tartalmazzák. VII. Szerződés hatálya, a kockázatviselés kezdete és a várakozási idő (1) A biztosítás a szerződésben meghatározott napon lép hatályba, feltéve, hogy a biztosítási díjat a Biztosítónak megfizették, illetőleg azon a napon, amikor a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg, vagy a Biztosító díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti. A kockázatviselés a szerződés hatálybalépése napjának 0.órájától kezdődik. (2) A biztosítási védelem kiterjed a nap 24 órájában bármikor, illetve belföldön és külföldön bárhol bekövetkezett halálra és balesetre. (3) A nem balesetből eredő halál esetén a biztosító fizetési kötelezettsége csak a kockázatviselés kezdetét követő 180. nap elteltével bekövetkező biztosítási eseményre terjed ki (várakozási idő) ha a különös feltételek szerint várakozási idő került kikötésre. Nincs várakozási idő akkor, ha a szerződést a tartam lejártát követően a felek újabb egy évre meghosszabbítják. VIII. Biztosítási díj, díjfizetés elmulasztása (1) A biztosítási díjfizetés módját, ütemét a különös feltételek tartalmazzák. Az egyszeri díjat a szerződés megkötésekor kell megfizetni. Folytatólagos díjfizetés esetén a biztosítás első díja a szerződés hatályba lépésekor, minden későbbi díj pedig, annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre vonatkozik. (2) A biztosítási díj meghatározása a biztosítási terméktervben rögzített biztosításmatematikai alapelvek alkalmazásával történik. A biztosító a biztosított belépési korát úgy állapítja meg, hogy a díjfizetés technikai kezdetének évszámából levonja a biztosított születésének évszámát. (3) Ha a szerződő (biztosított) a biztosítás díját az esedékességtől számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, halasztást nem kapott és a biztosító a díj igényét bírói úton nem érvényesíti, a biztosító a kockázatot az esedékességtől számított 30 napig viseli. Ettől a biztosításra vonatkozó különös feltételek eltérő rendelkezést tartalmazatnak. IX. A biztosítási esemény bejelentésének módja, határideje (1) A biztosítási eseményt a bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a Biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. Ennek elmulasztása esetén a Biztosító annyiban megtagadhatja a szolgáltatási igény elfogadását, amennyiben emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. (3) A szolgáltatás iránti igényt írásban kell, amennyiben a különös feltételek másként nem rendelkeznek- a következő iratok csatolásával bejelenteni: a) a biztosított halála esetén: - halotti anyakönyvi kivonat, - a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítvány, illetve a halálhoz vezető betegség(ek)ről szóló orvosi dokumentumok (leletek, zárójelentések) és a halottvizsgálati bizonyítvány, - biztosítási szolgáltatás felvételére való jogosultság igazolása, - azok az egyéb okiratok, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a biztosítási összeg megállapításához szükségesek. b) a biztosított balesete esetén azokat az okiratokat, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a biztosítási összeg megállapításához különösen szükségesek, - a kórházi kezelésről készült zárójelentést, illetve az orvos által a kórházi kezelésről kiadott időközi igazolást, - a kórházi kezelés időtartamáról kiadott igazolást, illetve a halálhoz vezető betegség(ek)ről szóló orvosi dokumentumok (leletek, zárójelentések) - a balesettel kapcsolatban készült hatósági jegyzőkönyvet, (3) A Biztosító kárelbíráláskor maga is beszerezhet adatokat. (4) A Biztosító a szolgáltatási igény elbírálást az elbíráláshoz szükséges utolsó irat beérkezésétől számított 15 napon belül végzi el. A Biztosító az igény elfogadása esetén a szolgáltatást 15 napon belül teljesíti. X. A biztosító mentesülése (1) A Biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, amennyiben a biztosított halála, balesete: a) a kedvezményezett szándékos magatartása folytán (Ptk (3) bekezdés) következett be, b) a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bûncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben (Ptk (4) bekezdés) következett be, c) a biztosítottnak a biztosítási szerződés első kötésétől számított két éven belül elkövetett öngyilkossága folytán (Ptk (4) bekezdés) következett be, d) a biztosított alkohol, kábítószer, kábító hatású anyag, vagy gyógyszer által befolyásolt állapotában, azzal összefüggésben következett be, kivéve, ha a gyógyszer szedése orvosi elõírásra és annak betartásával történt, e) radioaktív vagy ionizáló sugárzás következménye, kivéve, ha a sugárzás a biztosítottat munkaköri feladatainak ellátása közben vagy terápiás beavatkozás következtében érte. (2) Az (1) a) pontban szabályozott esetben a Biztosító a biztosítási összeget a kedvezményezettnek nem fizeti ki, a biztosítási összeg az örökösöket illeti meg. (3) Az (1) d) és e) pontokban szabályozott esetben a Biztosító, ha a haláleset a biztosított neki fel nem róható magatartása miatt következett be a biztosítási összeget fizeti ki. XI. Egyéb kockázatkizárások (1) A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra az esetekre ha bizonyítást nyer, hogy a biztosított balesete, illetve halála a) közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll harci eseményekben vagy más háborús cselekményekben, illetve felkelésben, lázadásban, zavargásban vagy terrorcselekményben való részvétellel, b) bármely, olimpiai sportágként be nem jegyzett sporttevékenységgel összefüggésben következett be, c) öncsonkításával vagy ezek kísérletével összefüggésben történik, d) az ismert betegségére vonatkozó orvosi kezelés előírásainak tudatos be nem tartása következtében fellépő elme- vagy tudatzavara, illetve eszméletvesztése idézett elő, e) ittas állapotával közvetlen okozati összefüggésben következett be, f) gépjármű vezetői engedéllyel nem rendelkező személy vezetése következtében, vagy más közlekedés rendészeti szabály megszegése folytán történt, g) kábító vagy bódító hatású anyag, vagy egyéb vegyi anyag bódító szerként történő használatával kapcsolatos befolyásoltsága alatt, vagy azzal összefüggésben történt, h) a testén saját maga, vagy hozzájárulásával az adott szakterületre vonatkozó - a magyar egészségügyi hatóság által kiadott - működési engedéllyel nem rendelkező személy által végzett gyógyító célú kezelés és beavatkozás folytán előidézett károsodás következik be. (2) Nem teljesít a biztosító szolgáltatást annyiban, amennyiben a biztosított a balesettel összefüggésben előírt orvosi kezelésnek nem vetette alá magát, vagy nem követte az orvosi utasításokat, és ezzel gyógyulását akadályozta. (3) A baleset előtt már maradandóan károsodott, nem ép szervek és testrészek, illetve az azokkal kapcsolatos következményi károk a biztosító kockázatáviseléséből ki vannak zárva. XII. A biztosítás megszűnése (1) A biztosítás megszűnik: a) a biztosítottnak a biztosítás tartama alatt bekövetkező halálát követően azonnal, b) a biztosítási díj feltételek szerinti meg nem fizetése esetén, c) a tartam végén, kivéve akkor, ha a felek megállapodnak a biztosítás újabb egy évre történő meghosszabbításról d) felmondással. (2) Az életbiztosítási szerződést önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül megkötő természetes személy szerződő a biztosítási kötvény kézhezvételétől számított 30 napon belül az életbiztosítási szerződést írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül felmondja. (3) A Biztosító kockázatviselése a felmondó nyilatkozat kézhezvételét követő napon megszűnik. A szerződő érvényesen nem mondhat le az őt megillető felmondási jogáról. (4) A szerződő felmondó nyilatkozatának kézhezvételét követően a Biztosító 15 napon belül elszámol a szerződő által a biztosítási szerződéssel kapcsolatban bármely jogcímen részére teljesített befizetésekkel. Az elszámolás során a Biztosító a befizetett összeget csökkentheti: a) a szerződés létrehozása érdekében felmerült költségeivel, b) a kockázatviselés kezdetétől a megszűnésig eltelt időszakra időarányosan számított kockázati díjjal, illetőleg c) a kiegészítő biztosítások díjának a kockázatviselés kezdetétől a megszűnésig eltelt időszakra számított időarányos részével. (5) Amennyiben a szerződés díjmegnemfizetés, vagy a tartam végén szűnik meg, megszűnésekor a Biztosítónak fizetési kötelezettsége nincs. XIII. Jognyilatkozatok (1) A biztosító által a szerződőnek, biztosítottnak vagy egyéb jogosultnak a biztosító által ismert utolsó címére ajánlott tértivevényes levélben elküldött jognyilatkozata annak átvételekor megérkezettnek tekintendő. A Biztosító által postai úton megküldött jognyilatkozatot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, amennyiben a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a Biztosítóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. (2) A biztosító a hozzá eljuttatott jognyilatkozatokat és bejelentéseket csak akkor köteles joghatályosnak tekinteni, ha azokat írásban jutatták el hozzá. Az elektronikusan megküldött jognyilatkozatokat, bejelentéseket a szerződés megkötésekor vagy a szolgáltatás nyújtását megelőzően papír alapon is meg kell küldeni a Biztosítónak. XIV. Biztosítási titok A biztosítási titokra vonatkozó szabályok (1) A Biztosító köteles a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvényben (továbbiakban Bit.) meghatározott biztosítási titokra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani. (2) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel, b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, e) az adóhatósággal, f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, g) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, h) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel,

3 i) a feladatkörében eljáró országgyűlési biztossal, j) ha a magyar bűnüldöző szerv, illetőleg az Országos Rendőr-főkapitányság - a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XV. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv, illetőleg külföldi Pénzügyi Információs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából - írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérő által aláírt titoktartási záradékot. (3) További szabályokat a mindenkor hatályos jogszabályok tartalmaznak. (4) A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a pontban meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed. (5) A Biztosító képviselője a nyomozó hatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a) kábítószer-kereskedelemmel, b) terrorizmussal, c) illegális fegyverkereskedelemmel, vagy d) a pénzmosás bűncselekményével van összefüggésben. (6) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz, vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelő) történő adattovábbítás abban az esetben, ha a Biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli adatkezelő székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal. (7) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, b) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása. (8) A Biztosító az esetleges kiszervezett tevékenységet végző személyek számára az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja abból a kizárólagos célból, hogy a kiszervezett tevékenységet maradéktalanul elláthassák, amennyiben a biztosított ehhez az ajánlati űrlapon hozzájárul. (9) A Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő nyilvántartással rendelkezik, amely megvalósítja a biztosítási titok védelmét. (10) A Biztosító ügyfeleinek azon üzleti titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet. Ezen céltól eltérő célból végzett adatkezelést a Biztosító csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny. (11) A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül ha törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. XV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó további rendelkezések A személyes adatok kezelése (1) A Biztosító, illetve képviselője a biztosított különleges és személyes adatait annak hozzájárulásával jogosultak kezelni. A Biztosító azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a biztosított az ajánlati űrlapon, illetőleg az ajánlat megtétele, vagy a szerződés hatálya, illetőleg a szerződésből eredő igények érvényesítése során egyéb formában a biztosítási szerződés létrehozása érdekében a Biztosítóval közölt. (2) A Biztosító a személyes adatokat pontban meghatározott adatokat mindaddig kezeli, amíg a létrejött, illetőleg létre nem jött szerződésből igény érvényesíthető. (3) Az adatkezelés célja kizárólag a biztosítási szerződés megkötése, módosítása, állományban tartása és a követelések megítéléséhez szükséges adatok nyilvántartása, illetőleg törvényi kötelezettségek teljesítése lehet. (4) A személyes és különleges adatokat a Biztosító a biztosított írásbeli hozzájárulásával jogosult kezelni, valamint ezen adatokat feldolgozás és az ügymenet szakszerűbbé tétele érdekében adatkezelő, adatfeldolgozó, illetőleg kiszervezett tevékenységet végző személy részére átadni. (5) A biztosítási ajánlat aláírásával a biztosított megadja a különleges és személyes adatai kezelésére vonatkozó írásbeli hozzájárulást. (6) A biztosított a különleges és személyes adatairól jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a megfelelő igazolások alapján a Biztosító a nyilvántartásában módosíthatja. (7) A személyes és különleges adatokat a Biztosító kizárólag azon adatkezelő részére jogosult továbbítani, amelynél az adatvédelem magyar jogszabályok által támasztott követelményei valamennyi adatra nézve teljesülnek. (8) A Biztosító a telefonon vagy Interneten történő, az ügyfelet, illetőleg szerződését érintő tevékenysége során gondoskodik a különleges és személyes adatok kezelésére, valamint a biztosítási titokvédelemre vonatkozó szabályok maradéktalan érvényesítéséről. (9) A Biztosító a tevékenységéhez kapcsolódó információkról hírlevélben, en tájékoztatást adhat ügyfeleinek. Az ügyfeleket üzletszerzés céljából en, telefonon, személyesen ajánlat tétel céljából megkeresheti továbbá a biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítő is. XVI. Elévülés (1) A biztosítottnak, illetve kedvezményezettjének (örökösének) a biztosításból eredő és már esedékessé vált biztosítási szolgáltatásra vonatkozó igénye, ha azt az esedékességtől számított 2 éven belül nem érvényesíti, elévül. (2) A jogosult késedelme miatt fel nem vett szolgáltatás összegét az Egyesület az elévülési időn belül az esedékességtől a felvételéig kamatmentes letétként kezeli. XVII. A biztosító legfontosabb adatai Név: Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a Levélcím: 1509 Budapest, Pf cím : Jogi forma: egyesület (alapítás éve 1991) Nyilvántartási száma: Fővárosi Bíróság 3691 A központi ügyfélszolgálat címe: HU-1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete HU-1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

4 DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET DIMENZIÓ MODUL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOKKAL KIEGÉSZÍTETT ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket ellenkező kikötés hiányában a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület, 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a mint biztosító (a továbbiakban: Biztosító) a DIMENZIÓ Modul egészségbiztosítási kockázatokkal kiegészített életbiztosítási szerződéseire alkalmazni kell, feltéve, hogy a szerződést jelen feltételekre való hivatkozással kötötték. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekre a Biztosító kockázati életbiztosítások esetén alkalmazandó Általános Életbiztosítási Szerződési Feltételeit, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 1. SZERZŐDÉS HATÁLYA, KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE A biztosítottakat kárenyhítési kötelezettség terheli. Ennek értelmében: - baleset után, vagy a megbetegedés diagnosztizálását követően haladéktalanul orvosi segítséget kell igénybe venni és az orvosi kezelést a gyógyító eljárás befejezéséig folytatni kell, valamint - törekedni kell a biztosítási esemény súlyosabb következményeinek lehetőség szerinti elhárítására, enyhítésére. Ha a biztosított kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget, a Biztosító annyiban mentesül a teljesítés alól, amennyiben a biztosított mulasztása közrehatott állapotának súlyosbodásához Baleseti rokkantság alatt a biztosított tartam alatti balesetéből eredő egészségkárosodását kell érteni. Baleset: a biztosított akaratán kívűl hirtelen fellépő olyan külső behatás, amely biztosítási eseménynek minősülő testi sérülést illetve károsodást, vagy halált okoz, illetőleg orvosi ellátást eredményez. Nem minősül balesetnek a heveny fertőző megbetegedés, kivéve a balesetszerűen létrejött betegségek A Biztosító a biztosítottnak a biztosítás időtartama alatti 24 órát meghaladó kórházi ápolása minden napjára, de legfeljebb a szerződő választása szerinti 60 napig, vagy 90 napig a szerződés szerinti biztosítási összeget fizeti meg a biztosított részére. A jelen feltételek mellett kórházi ápolásnak minősül az az ellátás, amelyre - a magyar egészségügyi hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező - fekvőbeteggyógyintézetben került sor, amely intézmény feladatait folyamatos munkarendben, szakképzett személyzet bevonásával látja el. Jelen biztosítás szempontjából nem minősülnek kórháznak még azokban az esetekben sem, ha azok fekvőbeteg ellátást végeznek a következők: - szanatóriumok, rehabilitációs intézetek, - gyógyfürdők, gyógyüdülők, fürdő- és egyéb gyógyintézetek, utógondozó szanatóriumok, - ideg- és elmebeteg gyógy- és gondozóintézetek, az akut ideggyógyászati osztályok kivételével, Nem minősülnek biztosítási eseménynek - a nem invazív, helyi (carcinoma in situ) rákos megbetegedések - a melanoma malignumon kívüli bármilyen bőrrák - a körülírt, nem a környezetébe törő olyan daganat, melyek a korai rosszindulatúvá válás jeleit mutatják - HIV fertőzés esetén fellépő bármely daganat b) Kiterjedt károsodást okozó szívroham A szívizom egy részének elhalásával járó kórkép, annak eredményeként,hogy nem megfelelő a kérdéses terület vérellátása és mindez tipikus mellkasi fájdalom, új EKG elváltozások, és megemelkedett szívizom enzim értékek igazolják. A károsodás következtében következében NYHA (New-York Heart Association) III- IV stádiuma alakul ki. Ennek diagnosztizálása kardiológiai szakvélemény alapján lehetséges NYHA III. stádium: A szívbeteg fizikai testi terhelhetősége jelentősen korlátozott. Fizikai terhelhetősége 4 vagy annál kevesebb MET (Maximális munkavégzési kapacitás) Nyugalomban jól van, NYHA IV stádium: A szívbetegnek már nyugalomban is vannak panaszai. Fizikai terhelhetősége 2 vagy annál kevesebb MET 1.1. Jelen biztosítási szerződés a szerződő ajánlatának a biztosító által történő elfogadásától kezdődően és az esedékes biztosítási díj megfizetésével a tartam végéig tart A biztosítási időszak 1 (egy) év. A biztosítási időszak további 1 évvel meghosszabbodik, ha a szerződő a következő évre szóló díjat vállalta és az esedékes díjat megfizette A biztosítási szerződést a szerződő a biztosítási kötvény (illetve az azt helyettesítő megállapodás) kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül felmondhatja. Ez esetben a Biztosító felmondó nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos és mellékletként csatolt kondíciós listában meghatározott csökkentett összeget fizeti vissza A biztosítás a szerződésben meghatározott napon lép hatályba, feltéve, hogy a biztosítási díjat a Biztosítónak megfizették, illetve azon a napon, amikor a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg. A kockázatviselés a szerződés hatálybalépése napjának 0. órájától kezdődik Csoportos biztosítási szerződés esetén ha erre a szerződés konkrét szabályozást tartalmaz az adott biztosítottra vonatkozó kockázatviselés a biztosítottnak a biztosítotti csoporthoz való csatlakozásának időpontjában kezdődik, amennyiben az a szerződés hatályba lépésénél későbbi időpont. A biztosított csoportból kilépő biztosított vonatkozásában a Biztosító kockázatviselése a csoportból való kilépési hónap utolsó napjával ér véget, a biztosítóval szemben támasztható minden igény nélkül A biztosítási védelem kiterjed a nap 24 órájában bármikor, illetve amennyiben az adott biztosítási kockázatra ellenkező szabály nincs belföldön és külföldön bárhol bekövetkezett biztosítási eseményre. 2. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY Biztosítási esemény a biztosított halála, valamint a biztosítási szerződés megkötésekor a szerződő választásától függően a következőkben felsorolt események bekövetkezése: 2.1. baleseti rokkantság, 2.2. teljes és végleges rokkantság 2.3. balesetből eredő csonttörés 2.4. keresőképtelenség (15. naptól), vagy a biztosított balesetéből eredő keresőképtelenség 2.5. kórházi tartózkodás 2.6. kritikus betegségek 2.7. műtét 2.2. Teljes és végleges rokkantság választása esetén a Biztosító biztosítási esemény bekövetkezésének a TB I-II. csoportba tartozó állapotot tekinti. Nem terjed ki a biztosítási védelem az első biztosítási időszak előtt ismert megbetegedésekből és balesetekből eredő teljes és végleges rokkantságokra Balesetből eredő csonttörésnek tekinti a Biztosító a biztosított tartam alatt bekövetkező csonttörését, csontrepedését, ínszalagszakadását, valamint a ficammal járó sérülését, ha ez utóbbi legalább egy hetes rögzítéssel járó kezeléssel jár a) Keresőképtelenség, ha a biztosított betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni; terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult; az anya, és kórházi ápolás alatt álló egy évesnél fiatalabb gyermekét szoptatja; az a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja; fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül (fekvőbeteg-gyógyintézet meghatározása a 2.5. pontnál). b) Balesetből eredő keresőképtelenség alatt a biztosított tartam alatti balesetéből eredő keresőképtelenséget kell érteni. A biztosítási szerződés megkötésekor az a) és b) pontban meghatározott kockázatok közül az egyik választható. A Biztosító a biztosítottnak a biztosítás időtartama alatti keresőképtelensége esetén biztosítási eseményenként a 15. naptól, de legfeljebb a szerződő választása szerinti 60 napig, vagy 90 napig a betegség minden napjára a szerződés szerinti biztosítási összeget fizeti a biztosított részére. A biztosított csoport azon tagjaira, akik a szerződéskötéskor keresőképtelenek, a biztosítási védelem a keresőképtelenség befejezte utáni naptól számítottan kezdődik. - geriátriai, krónikus intézetek, az idősek szociális otthonai és azok betegosztályai, szociális otthonok, - alkohol- és kábítószer elvonó intézmények, - az idült, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők gyógy- és gondozóintézetei, - kórházak fenti jellegű szolgáltatást nyújtó osztályai, feltéve, hogy a biztosított az osztály jellegének megfelelő szolgáltatásban részesül. A biztosított csoport azon tagjaira, akik a szerződéskötéskor kórházi kezelés alatt állnak, a biztosítási védelem ezen kórházi kezelés befejezte utáni naptól számítottan kezdődik. 2.6) Kritikus betegségek alatt a Biztosító a következő megbetegedéseket érti: a) előrehaladott stádiumú rosszindulatú daganatos megbetegedések, b) kiterjedt károsodást okozó szívroham, c) végleges vakság, betegségből eredően d) végtag amputációja, e) stroke, f) szklerosis multiplex, g) veseelégtelenség, h) szervátültetés (kivéve a csontvelő-átültetést) i) AIDS A biztosított csoport azon tagjaira, akik a szerződéskötéskor már valamely kritikus betegségnek minősülő megbetegedésben szenvednek, a biztosítási védelem ezen betegségre nem terjed ki. a) Előrehaladott stádiumú rosszindulatú daganatos megbetegedés Egy vagy több rosszindulatú daganat jelenlétét jelenti, beleértve a leukaemiát (kivéve krónikus lymfocitás leukaemián kívül), a nyirokmirigyből kiinduló rosszindulatú (lymphomák) és a Hodgkin betegséget is, amelyeket a rosszindulatú sejtek ellenőrizhetetlen növekedése és áttételei, valamint az egészséges szövetekre történő ráterjedése és azok megsemmisítése jellemeznek. c) Végleges vakság: mindkét szem látóképességének teljes, klinikailag igazolt visszafordíthatatlan elvesztése, ezt az állapotot szemorvosnak kell igazolnia. d) Végtag amputációja: Végtag (csukló, illetve boka feletti) csonkolása vérkeringési zavar vagy daganatos megbetegedés miatt. e) Stroke: Olyan agyi érrendszeri történések, amelyek következtében 24 óránál hosszabb ideig fennálló ideggyógyászati eltéréseket okoznak, ideértve az agyszövetek infarktusát, az agyvérzését, és az agyembóliát. A tartós idegrendszeri károsodás fennállását egy neurologusnak kell megerősíteni legkorábban 10 héttel a biztosítási esemény bekövetkezése után. Ideggyógyászati tünetek csoportjából kizárására kerülnek: a migrén, traumából vagy csökkent oxigéntartalomból származó agyi sérülések, szemet vagy látóideget érintő érrendszeri betegségek, valamint az egyensúlyi rendszer vérellátási zavarai. f) Szklerosis multiplex: neurológiai vizsgálatok alapján megerősített, neurológus szakorvos által diagnosztizált egyértelmű szklerosis multiplex a demielinisáció, a persistálo neurologiai rendellenességekre és a funkciók leromlásának tipikustüneteivel. Biztosítási eseményként történő minősítése csak a betegség véglegesen súlyossá válását igazoló szakvélemény figyelembevételével történhet. g) Veseelégtelenség: A vese vizelet kiválasztásának funkciója olyan mértékben csökken, hogy az életben maradás feltételeként vesepótló/művesekezelés kezelés válik szükségessé. h) Szervátültetés: A transzplantáció (átültetés) egy szerv eredeti helyéről történő eltávolítását más szervezetbe való műtéti áthelyezését jelenti úgy, hogy életképességét megőrzi. szervátültetésnek minősül a biztosítotton első alkalommal végzett szívátültetés, vagy egyidejű szív- és tüdőátültetés, vagy májtranszplantáció, vagy veseátültetés. Az itt felsoroltakon túl más szerv vagy szövet átültetésére nem terjed ki a biztosítási védelem. i) AIDS: biztosítási eseménynek minősül az az állapot, amelyben a HIV fertőzőtt vérében a CD4+ sejtek száma tartósan 200/ml alatt marad és opportunista fertőzés lép fel.

5 2.7) Műtét Biztosítási esemény a biztosítás időtartama alatt bekövetkezett betegség vagy baleset, melynek következtében a biztosított műtétre szorul. Biztosítási esemény a biztosítottnak orvosi szempontból szükséges műtéte. A műtét olyan terápiás célú sebészeti eljárás, amelyet kórházban, vagy egynapos ellátás nyújtására engedélylyel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál, az érvényes orvosszakmai szabályok betartásával végeznek. A biztosított csoport azon tagjaira, akik a szerződéskötéskor egészségi állapotuk alapján műtét előtt állnak a biztosítási védelem ezen műtétre nem terjed ki. Nem képeznek továbbá biztosítási eseményt a következők: - nőgyógyászati kórképek: o terhesség megszakítás 4. BIZTOSÍTÁSI DÍJ 4.1. A biztosítás díját a Biztosító a szerződő által a szerződéskötéskor választott kockázatoktól függően, a biztosított, illetőleg a biztosítottak csoportjába tartozók egészségi állapotának, valamint a biztosítási összegnek a figyelembevételével, biztosításmatematikai módszerekkel állapítja meg A biztosítás egyes elemeit a 6. pontban megadott összeghatárok függvényében a szerződő úgy választhatja meg, hogy a díjban a haláleseti kockázat díját a választott egészségbiztosítási kockázatok díjainak együttes összege nem haladhatja meg A csoportból kilépő biztosított vonatkozásában annak a naptári hónapnak az utolsó napjáig járó díjat kell megfizetni, amelyben a Biztosító kockázatviselése véget ér A biztosítás díja egyösszegben a biztosítási jogviszony első napján esedékes. 5. VÁRAKOZÁSI IDŐ Testrészek egészségkárosodása térítés egy kar vállízülettől való teljes elvesztése, vagy teljes működőképtelensége 70% egy kar könyökízület fölöttig való tejes elvesztése, vagy teljes működőképtelensége 65% kéz teljes elvesztése, ill. működésképtelensége 60% egyik hüvelykujj teljes elvesztése, vagy működésképtelensége 20% egyik mutatóujj teljes elvesztése, vagy működőképtelensége 10% bármely más ujj teljes elvesztése, vagy működésképtelensége 5% járó sérülés következtében legalább egy hetes rögzítés esetén a Biztosító balesetenként a szerződő választása szerinti összeget fizeti meg a biztosítottnak. A választható biztosítási összeg mértéke balesetenként legalább Ft, majd Ft-onként emelkedően legfeljebb Ft Keresőképtelenség vagy biztosított balesetéből eredő keresőképtelensége esetén biztosítási eseményenként a 15. naptól a Biztosító napi térítést fizet, amelynek mértéke a szerződő választása legalább 1500 Ft, majd 500 Ft-onként emelkedően legfeljebb Ft lehet. A Biztosító szolgáltatása a szerződő választása szerinti időtartamig (60 napra, vagy 90 napra) jár Kórházi tartózkodás esetén és a szerződésben rögzített időtartamra (60 napra, vagy 90 napra) a Biztosító napi térítést fizet, amenynyiben a szolgáltatásra jogosultság feltételei fennállnak. A napi térítés összege a szerződő választása szerint legalább 1500 Ft, majd 500 Ft-onként emelkedően legfeljebb Ft lehet. o mesterséges megtermékenyítés o fogamzásgátlás valamennyi formája o szülés 5.1. A Biztosító a szolgáltatások vonatkozásában 90 napos várakozási időt köt ki. Balesetből eredően bekövetkező biztosítási eseményeknél várakozási idő nincs. 6. BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA, BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG egyik láb combközép fölöttig való teljes elvesztése, vagy teljes működésképtelensége 70% egyik láb combközépig való teljes elvesztése, vagy teljes működésképtelensége 60% 6.8. Kritikus betegségek egyikének bekövetkezése esetén és a biztosítási időtartam alatt legfeljebb egy alkalommal a Biztosító a szerződő választása szerinti összeget téríti meg a biztosított részére. A biztosítási összeg legalább Ft, majd Ft-onként emelkedően legfeljebb a választott haláleseti biztosítási összeg. 3. BIZTOSÍTOTT - fogászati műtétek, fogeltávolítás - természetgyógyászati gyógyellátások miatti műtétek - comb-, lágyék-, köldök sérv műtétek - aranyér, aranyeres csomó műtétek - mandula vagy orrmandula műtétek - visszérműtétek - bőrvarratok és szövődményeik ellátása sebek/ hegek műtétet követő ellátása (sebtisztítás, váladékelvezetés) - bőrfelszíni és bőr alatti szövetek elváltozásainak műtéti ellátása, kivéve melanoma malignum - punkciók, kanűlök vagy katéterek diagnosztikus és terápiás célú alkalmazása - műtét során behelyezett idegen anyagok (pl. lemez, szeg) eltávolítása - idegen test eltávolítása bőr alatti szövetekből, testnyílásokból - I-II fokú égések ellátása - diagnosztikus beavatkozások (invazív, noninvazív) - endoszkópos anyagvétel - kozmetikai és plasztikai (esztétikai) műtétek - nemek megváltoztatását célzó műtétek A biztosított a biztosítás megkötésekor nem lehet fiatalabb 18 évesnél, és nem lehet idősebb 65 évesnél A Biztosítási összeg az a pénzösszeg, amelynek megfizetését a biztosító a 2. pontban felsorolt biztosítási események bekövetkezése esetén vállalja A biztosított elhalálozásakor a haláleseti biztosítási összeg a szerződő szerződés megkötésekor hozott döntése alapján legalább Ft, vagy annál Ft-onként emelkedően legfeljebb Ft Baleseti rokkantság esetén az egészségkárosodás mértéke alapján és a haláleseti biztosítási összeg arányában történik a biztosítási összeg meghatározása. Az egészségkárosodás mértékét a Biztosító orvosa állapítja meg a következő táblázatban foglaltak figyelembe vételével: egyik láb alcomb közepéig való elvesztése, vagy működésképtelensége 50% egyik láb nagyujjának teljes elvesztése, vagy működőképtelensége 5% bármely más lábujj teljes elvesztése, vagy teljes működésképtelensége 3% mindkét szem látóképességének elvesztése 100% egyik szem látóképességének teljes elvesztése, amennyiben a biztosított a másik szem látóképességét már a biztosítási esemény bekövetkezte előtt elvesztette 65% mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 60% egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 15% amennyiben azonban a biztosított a másik fül hallóképességét már a biztosítási esemény bekövetkezte előtt elvesztette 45% a szaglóérzék teljes elvesztése 10% az ízlelőképesség elvesztése 5% lábfej elvesztése vagy teljes működőképtelensége boka alatt 30% Ha a baleset többféle maradandó egészségkárosodást okozott, úgy a szolgáltatást az egészségkárosodások mértéke összegzése alapján teljesíti a Biztosító, de ennek összege nem haladhatja meg a haláleseti biztosítási összeg mértékét. Maradandó egészségkárosodásra vonatkozó szolgáltatási igény nem támasztható, ha a biztosított a balesetet követő 15 napon belül meghal A biztosított teljes és végleges rokkantsága esetén, amennyiben a szerződés kiterjed erre a kockázatra, a Biztosító a haláleseti biztosítási összeget fizeti ki a biztosított részére Csonttörés, csontrepedés, inszalagszakadás, valamint ficammal 6.9. A Biztosító a műtéti négy kategóriára osztja a következők szerint: a) kisműtét, ahol a szolgáltatási összeg a nagyműtét 25 %-a b) közepes műtét, ahol a szolgáltatási összeg a nagyműtét 50 %-a c) nagyműtét d) kiemelt műtét, ahol a szolgáltatási összeg a nagyműtét 200 %-a A nagyműtét összege legfeljebb Ft, majd Ft-onként emelkedve legfeljebb a választott haláleseti biztosítási összeg. A műtéti besorolást a kondíciós lista tartalmazza A biztosítás egyes elemei a megadott összeghatárokon belül a szerződő választása szerint alkalmazhatóak úgy, hogy az biztosítási összegek alapján kalkulált díjban a haláleseti kockázat díját a választott egészségbiztosítási kockázatok díjai nem haladhatják meg. 7. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE 7.1. A biztosítási eseményt a bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a Biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. Ennek elmulasztása esetén a Biztosító annyiban megtagadhatja a szolgáltatási igény elfogadását, amenynyiben emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak A szolgáltatás iránti igényt írásban kell a következő iratok csatolásával bejelenteni: a) a biztosított halála esetén: halotti anyakönyvi kivonat, a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítvány, illetve a halálhoz vezető betegség(ek) ről szóló orvosi dokumentumok (leletek, zárójelentések) és a halottvizsgálati bizonyítvány, boncolási jegyzőkönyv, biztosítási szolgáltatás felvételére való jogosultság igazolása, azok az egyéb okiratok, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a biztosítási összeg megállapításához szükségesek (hagyatéki végzés, gyámhivatali határozat, jogosult személyazonosítására alkalmas okmány, lakcímkártya, stb.).

6 b) amennyiben a biztosítási védelem a megkötött szerződés alapján az adott kockázatra kiterjed a biztosított balesete, egészségkárosodása (rokkantsága), csonttörése, keresőképtelensége, kórházi tartózkodása, kritikus betegség bekövetkezése, valamint műtétje esetén benyújtandó iratok: a balesettel kapcsolatban készült hatósági jegyzőkönyv másolata, a teljes és végleges egészségkárosodásról az Országos Orvosszakértői Intézet jogerős határozatáról készített másolat, igazolás az orvosi ellátás(ok)ról, keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolás, a kórházi kezelésről készült zárójelentés, illetve az orvos által a kórházi kezelésről kiadott időközi igazolás, kritikus betegségeknél az alábbi orvosi bizonylatokat amelyek orvosi bélyegzőt, az orvos aláírását, amennyiben a szakma szabályai szerint két orvos aláírásának is szerepelnie kell, akkor két aláírással kérjük: - szövetminta-vizsgálat alapján felállított orvosi diagnózis a szövettani vizsgálat leírásával - szívroham esetén a típusos mellkasi fájdalom leírása a vele járó kísérő tünetekkel, friss és a szívinfarktust bizonyító EKG-eltérést mutató lelet, szívizomelhalást igazoló specifikus enzimek a vérben való felszaporodását bizonyító lelet - betegségből eredő teljes és végleges vakság esetén szemész szakorvosi vélemény, vakok személyi járadékára való jogosultságot megállapító jogerős hatósági határozat, - végtag amputációja esetén a műtét elvégzését igazoló orvosi dokumentáció, - stroke esetén szakorvosi vélemény, - szklerosis multiplex esetén neurológiai osztály által kiadott igazolás, zárójelentés, valamint az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleménye - veseelégtelenség esetén szakintézeti orvosi szakvélemény arról, hogy a betegség miatt 60 napon túl is folyamatosan szükséges a dialízis kezelés - szervátültetés esetén a beavatkozás indokoltságát igazoló orvosi dokumentáció, - AIDS betegség esetén legalább két mérési eredmény, amely igazolja, hogy a CD4+ sejtszám a kritikus érték alatt marad és az ehhez járuló opportunista fertőzést igazoló dokumentum, műtét esetén a beavatkozás szükségességét igazoló orvosi dokumentáció, azokat az egyéb okiratokat, amelyek a jogosultság (jogosult személyazonosítására alkalmas okmány, lakcímkártya), továbbá a biztosítási esemény és a biztosítási összeg megállapításához szükségesek, idegen nyelvű dokumentáció esetén ezek magyar nyelvű fordításai A Biztosító kárelbíráláskor maga is beszerezhet adatokat. A biztosított az első szerződés megkötésekor hozzájáruló nyilatkozatával egyidejűleg felmentést ad az orvosi titoktartás alól minden olyan orvosnak, kórháznak és egészségügyi intézménynek, amelyeknél kezelték vagy biztosítási esemény bekövetkezésekor a jövőben kezelni fogják. Egyben felhatalmazást ad a Biztosítónak, hogy a kockázat befogadásához és a biztosítási esemény elbírálásához lényeges információkat beszerezzen, valamint ugyanezen a célból más biztosítóval, vagy hatósággal kapcsolatba lépjen A Biztosító a szolgáltatási igény elbírálást az elbíráláshoz szükséges utolsó irat beérkezésétől számított 15 napon belül végzi el. A Biztosító az igény elfogadása esetén a szolgáltatást 8 napon belül teljesíti A biztosítási esemény bekövetkezte és a szolgáltatás teljesítése közötti időszakra a Biztosító kamatot nem fizet. 8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 8.1. A biztosítás maradékjoggal nem rendelkezik, díjmentesen nem leszállítható, kötvénykölcsönt a Biztosító nem nyújt. 1. sz. melléklet KONDÍCIÓS LISTA 1. A természetes személy szerződő 30 napon belüli felmondása esetén (Különös Feltételek 1.3. pontja) a Biztosító adminisztrációs költségeinek megtérülése miatt a megfizetett díjak 5000 Ft-tal csökkentett összegét fizeti vissza. 2. A Biztosító azon műtétek után fizet, amelyek nincsenek kizárva a kockázatból. A Biztosító által alkalmazott műtéti besorolások (Különös Feltételek 6.9. pont) az alábbiak: 2.1. Kisműtétek Általános sebészet körében végzett beavatkozások A végbélen végzett fissurák műtéte Sipolyok kimetszése Ujjak egyszerű csonkolása plasztikai korrekció nélkül Stomák zárása, korrekciója Kőzúzás Különböző perifériás idegkimetszések, bursectomia Traumatológia és ortopéd-sebészet körében végzett beavatkozások Törés miatti extensio Törések percutan dróttűzése Exostosisok, panaszokat okozó kisebb csontvégek levésése Nyílt törés ellátása csonton végzett beavatkozás nélkül (elsősorban lágy rész) Kisízületek elmerevítése csavarozással, tűzéssel Sajkacsont törés műtéti kezelése Mellkas becsövezése Heveny módon bekövetkezett, diagnosztikus adatokkal igazolt és kórismézett izületi szalagszakadások, ínsérülések, mely elváltozások gyógyítása érdekében nyílt, feltárással járó műtét végzésére kerül sor Azok a csont törésével járó esetek, ahol a csont egyesítése feltárás nélkül dróttűzés formájában történik meg A kéz és láb ujja, ujjai hosszának felét nem meghaladó csonkolások Hasi sebészet körében végzett beavatkozások Nyelőcsővérzés nem radikális ellátása Urológiai sebészet körében végzett beavatkozások Prosztatán alkalmazott nem radikális beavatkozások Orr-fül-gégészet körében végzett beavatkozások Légcső sürgős megnyitására használt egyszerű beavatkozások Külső fül nagy csonkolással járó sérüléseinek ellátása Dobhártya akut műtétei Orrsövény műtétei Szemészet körében végzett beavatkozások Szív- és érsebészet körében végzett beavatkozások Pericardiocentesis Nagy erek részleges eltávolítása, sérülésük ellátása Verőér-visszér anastomosisok Felületes nyirokérrendszer részleges eltávolítása Nőgyógyászat körében végzett beavatkozások Méhnyak, illetve méhszáj nem tumoros elváltozásai miatt végzett beavatkozások Méh nem daganatos betegségeinek, illetve méheltávolítást nem igénylő betegségek (terhesség, illetve annak komplikációi kizárva) műtétei Hüvely jóindulatú elváltozásainak műtétei Gát és a külső nemi szervek jóindulatú elváltozásainak műtétei Idegsebészet körében végzett beavatkozások Különböző nagyobb idegek eltávolítása vagy felszabadítása a lenövésektől Különböző nagyobb idegek jóindulatú daganatainak ellátása műtéttel Különböző típusú idegvarratok Szájsebészet körében végzett beavatkozások Nyelv, nyálmirigyek, szájüreg kisebb műtétei Onkológiai beavatkozások 2.2. Közepes műtétek Központi és a környéki idegrendszeren végzett beavatkozások Agy egyes részeinek besugárzása, illetve sugárzó anyagok célzott bejuttatása Koponyacsontok, agyhártyák megnyitása terápiás célból Kóros agyi folyadékok leszívása, illetve tartós levezetése feltárással Koponyacsontok, agyhártyák pótlása Koponyacsontok, agyhártyák daganatainak eltávolítása Gerincvelői ideggyök átmetszése Kemény, illetve lágy gerincvelői hártyákon végzett műtétek Gasser-dúc műtétei

7 Idegvarratok különböző formái, idegek áthelyezése Mellkas-sebészeti műtétek Egyes testrészeken történő műtét közbeni mintavétel (biopsia) Húgycső megnyitása, csonkolása, húgycsőcsonkok egyesítése Idegágak felszabadítása külső nyomás alól Tüdőcsúcs-eltávolítás Lépen végzett műtétek (kivétel: eltávolítás) Húgycső plasztikák, újraképzések Idegág vagy idegdúc roncsolása Gerincsérv műtétei Belső elválasztású mirigyeken végzett beavatkozások Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese részleges eltávolítása Szemészeti műtétek Könnycsatornán végzett műtétek Szemhéjon végzett műtétek (kivétel: kisebb képletek eltávolítása) Szemmozgató izmokon végzett műtétek Kötőhártyán végzett műtétek (kivétel: kisebb képletek eltávolítása) Ínhártyán végzett műtétek (kivétel: kisebb képletek eltávolítása) Szemlencsén végzett műtétek Üvegtesten végzett műtétek Orr-fül-gége gyógyászat területén végzett műtétek Fülkagyló képzés Külső hallójárat eltávolítása a fülkagylóval, illetve ennek helyreállítása Kalapács felszabadítása, eltávolítása Dobhártya plasztika Csecsnyúlvány kóros sejtrendszerének eltávolítása Közép- és belsőfül együttes megnyitása Krónikus középfülgyulladás szanálására végzett radikális műtétek Egyensúly-érzékelő szerv eltávolítása Orr részleges vagy teljes eltávolítása, illetve korrekciója Orrjárat elzáródása miatt végzett műtétek Orrmelléküregek tartós feltárása, illetve részleges vagy teljes szanálása Garat plasztikai és tágító műtétei Légcsőmetszés, illetve ennek zárása Hangréstágító műtétek Külső gégefeltárások, illetve a gégén végzett műtétek Légcsőtágítás, fixálás Tüdőmegnyitás, elvarrás Tüdőüreg kiürítése, zárása Rekeszideg átvágása Tüdőleválasztás, összenövések oldása Mellkas megnyitása Mellüregi kóros tartalom kiürítése Gátor megnyitása, tükrözése Mellkasfal részleges eltávolítása Mellkasfal feltárása Mellhártya részleges eltávolítása Mellhártya rekonstrukciója Műtétek a rekeszizmon (kivétel: helyreállítás) Ér- és szívsebészet körében végzett műtéti beavatkozások Szívkatéterezés Szívburok megnyitása, folyadék eltávolítása Szívritmusszabályozó beültetése, illetve cseréje Szívkoszorúér ágak közti kóros összeköttetések megszüntetése Nyitott szívmasszázs Központi nagyereken végzett diagnosztikus és terápiás eljárások (érfestések; gyógyszeres, diagnosztikus és műtéti eljárások az ér feltárása nélkül) Végtagi verőerekben elakadt vérrög eltávolítása Közepesen nagy verőereken kialakult helyi rögösödés eltávolítása Végtagi verőerek kóros szakaszának kimetszései, illetve annak helyreállításai Alsó végtag tágult visszereinek komplex műtétei Végtagok verőereinek elzáródását megkerülő műtétek Közepes és nagy erek sebészeti elzárása Érvarratok, foltplasztikák Ascites levezetése a visszeres rendszer felé művi összekötetés révén Nyirokereken végzett műtétek Általános sebészet körében végzett műtétek Tükrözések terápiás beavatkozással együtt Nyelőcső nyaki szakaszán, gyomor-bélrendszer elemein végzett megnyitások Nyelőcső szűkület tágítása, áthidalása Nyelőcső tágult visszereinek szklerotizációja Gyomor-bélrendszer megnyitásainak elvarrásai (kivétel: végbél) Nyelőcsövön, a gyomor-bélrendszeren végzett átmeneti vagy végleges szájadék képzése Nyelőcső, gyomor-bélrendszer kisebb elváltozásainak kimetszése műtéti feltárással Bolygóideg főtörzsének mellkasi vagy hasi átmetszése Vékonybél megkerülő összeköttetése Béltraktus betüremkedéseinek, illetve megcsavarodásainak megszüntetése Összenövések oldása a hasüregben Vakbélgyulladás miatt végzett műtétek Máj, májtályog megnyitása Epehólyagon végzett műtétek Közös epevezető megnyitása Tükrözés diagnosztikus vagy terápiás céllal a közös epevezetőn, illetve a hasnyálmirigy vezetéken Hasnyálmirigy cysta összekötése a hasfallal, illetve a gyomor-bélrendszerrel Hasfali, hasüregi, lágyék- és combsérvek műtétei Hasfal megnyitása (diagnosztikus vagy terápiás céllal) Hasüregi szervek rögzítése Hashártya, nagycseplesz rezekciója Urológiai beavatkozások Vese, vesemedence, húgyvezeték bemetszései, szájadék képzései, illetve kóros elváltozásainak megnyitása Vese rögzítése, percutan vesetükrözés, kőeltávolítás, illetve egyéb műtétek Húgyvezeték egyes részeinek részleges eltávolítása, az eltávolított rész helyreállítása Húgyvezeték felszabadítása Húgyhólyag sipolyok zárása Húgycsövön keresztül végzett húgyhólyag műtétek Húgyhólyag elvarrása Húgycső szűkületek műtétei Prosztata húgycsövön keresztül végzett műtétei Herevíz-sérv, herevisszér-sérv műtétei (hydrocele, varicocele műtétek) Here, mellékhere egyéb műtétei Ondóvezeték műtétei Hímvessző műtétei (kivétel: plasztika) Nőgyógyászati jellegű műtétek Petefészek műtétei Petevezető műtétei (kivétel: plasztikák) Méh megnyitása, rögzítése, jóindulatú daganatainak eltávolítása Egyszerű méheltávolítás Hüvelyplasztikák Hüvelysipoly kiirtása Hüvelycsonk rögzítése Szeméremtest kiirtása Szeméremtest és gát plasztikája Traumatológiai és ortopéd-sebészet körében végzett beavatkozások Törések műtéti egyesítése Arckoponya csontjainak részleges eltávolítása, illetve plasztikája Nyaki borda eltávolítása I. borda eltávolítása Elhalt csontrész eltávolítása Osteotomiák Ízületek tükrözése diagnosztikus és terápiás céllal Ízületi savós hártya eltávolítása Csontdaganatok nem radikális eltávolítása (kisízületek kivételével) Csontvégek eltávolítása Kisebb csontok teljes eltávolítása Végtaghosszabbítás és korrekció Végtagrövidítés Gerincoszlop különböző típusú elmerevítése

8 Protézis eltávolítás (kivétel: térd, csípő, váll, könyök) Gerincvelőben kialakult cysta kezelése Műtétek a szívüregeket elválasztó sövényeken Májvarrat, rekonstrukció Ízületi plasztikák (kivétel: térd-, csípő-, váll-, könyökprotézis) Gerincvelői daganatok eltávolítása Műtétek a tüdő fő ütőerén Máj és a bélrendszer között képzett összeköttetések Csontrövidítések Ínhüvely plasztikák Dupuytren-kontraktúra műtéte Ínrekonstrukciós műtétek Baker-cysta műtéte Lágyrész meszesedések, daganatok kiirtása Izomkiirtás, felszabadítás, átültetés Bőnye-plasztika, átültetés Láb amputációi, ismételt amputációi, másodlagos csonkzárás, csonkkorrekció Nagy csöves csontok zárt izületbe hatoló, és izületen kívüli töréseinek helyretétele és stabilizációja céljából végzett nyílt feltárással járó műtétek különböző formái (váll-, könyök-, csukló-, csípő-, térd-, boka izületek, felkar-, alkar-, comb-, lábszár csontjai), e körbe tartozik az a műtéti megoldás, amikor a jelölt cél elérésének érdekében külső rögzítő műtéti behelyezésére kerül sor Csonttöréssel nem járó kiterjedt roncsolással járó lágyrész sérülések, melyeknek gyógyítása műtéti sorozatot, bőrpótló eljárások alkalmazását indokolják Kéz és láb ujja(k) egész hosszát érintő csonkolások II-III fokozatú égési sérülések azon formái, ahol a testfelszín %-át éri a károsodás Kórosan fokozottan termelődő gerincvelői folyadék átmeneti vagy tartós elvezetése Szimpatikus határköteg nyaki, illetve háti szakaszának műtétei Belső elválasztású mirigyeken történő műtétek Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese teljes eltávolítása Agyfüggelék vagy annak daganatainak eltávolítása Csecsemőmirigy eltávolítása vagy átültetése Belső elválasztású mirigy átültetése saját szervezetbe Szemészeti műtétek Retinaleválás műtétei Szemgolyó eltávolítás, szemgödör kiürítés Szemüreg plasztikája vagy újraképzése Orr-fül-gége gyógyászat területén végzett műtétek Csiga beültetés Belső hallójárat feltárása a koponyaüreg felől Csonkolás kóros elváltozás miatt a közép-, illetve belsőfülben, vagy azok kiirtása Nyelvmandula összefüggő daganatainak radikális műtéte Vérrög eltávolítása valamelyik szívüregből Vérrög eltávolítása a koszorúserekből Megkerülő összeköttetés (by-pass) a koszorúsereken Koszorúsér szűkület tágítása Koszorúsér megnyitás Szívburok részleges vagy teljes eltávolítása Daganat eltávolítása a szívből Szívizom tágulatának (aneurysma) csonkolása Szívátültetés Vérrög eltávolítása a nyak, törzs, has régió központi verőereiből Nyak, törzs, has régió központi verőereinek plasztikája Megkerülő összeköttetések (by-pass) műtétek a nagyereken Porto-cavalis összeköttetések Agyi verőér tágulatának lekötése, klippelése Érplasztikák szűkület miatt, feltárás nélkül Általános sebészet körében végzett műtétek Csontvelő átültetés Közös epevezető varrata Kehr-cső behelyezése a közös epevezetőbe vagy a májvezetékbe Közös epevezető, illetve a májvezeték helyreállítása Oddi-záróizom plasztika Vater-papilla eltávolítása Hasnyálmirigy műtétei Rekeszsérv miatt végzett rekonstrukciók Radikális mellműtétek Urológiai beavatkozások Vese csonkolása Egy-, illetve kétoldali veseeltávolítás Vese átültetés Patkóvese szétválasztása Húgyvezeték és a béltraktus közötti összeköttetés létesítése Húgyvezeték pótlása, húgyvezeték plasztika Húgyhólyag képzés, plasztika Húgyhólyag sipoly zárása Több ín vagy izom károsodása miatt végzett műtéti megoldások Olyan plasztikai és korrekciós műtétek, melyek betegségek következményeinek helyrehozatalára szolgálnak Emlőn végzett plasztikai jellegű beavatkozások Bőrön végzett plasztikák Teljes fültőmirigy kiirtás az arcidegek megkímélésével Kiterjesztett, illetve teljes gégecsonkolás Mellkas-sebészeti műtétek Légcső feltárása diagnosztikus célból Légcső csonkolása, újraegyesítése, helyreállítása Lépeltávolítás Nyelőcső mellkasi, illetve hasi szakaszának megnyitása, elvarrása Nyelőcső kitüremkedéseinek (diverticulum) ellátása Nyelőcső részleges, illetve teljes kiirtása, a folyamatosság helyreállítása Húgyhólyagon keresztül történő prosztata-műtét Hímvessző plasztika Nőgyógyászati jellegű műtétek Méhkürt plasztikák Radikális méheltávolítás Lebenyplasztikák Művi gégeképzés Nyelőcső teljes kiirtása részleges gyomorcsonkolással Hüvelyképzés 2.3. Nagy műtétek Központi és környéki idegrendszeren végzett beavatkozások Agyban lévő vérömlenyek, tályogok, daganatok, cysták eltávolítása Egyes agyrészek összeköttetéseinek átvágása Kisebb agyterületek kimetszése Agylebenyek eltávolítása Egyik oldali agyfélteke eltávolítása Kórosan fokozott agyvíz termelés tartós levezetése Gerincvelői fokozott nyomás tehermentesítése annak feltárásával Hörgők lekötése, csonkolása, helyreállítása Tüdőlebeny, illetve lebenyek eltávolítása Fél tüdő eltávolítás Mellkas plasztika Hörgősipoly zárása Rekeszizomsérv műtéte Szív- és érsebészet körében végzett beavatkozások Műtétek a szívbillentyűkön Műbillentyű beültetés Műtétek a fő ütőéren (aorta) Nyelőcső-gyomor átmenet plasztikai műtétei Nyelőcső visszér lekötése Gyomor rezekciója (teljes vagy részleges) Bolygóideg ágainak átvágása Vékonybél, vastagbél rezekció Nyelőcsövön, illetve a béltraktuson képzett szájadékok zárása Végbél részleges vagy teljes kiirtása Végbél záróizomzatának helyreállítása Máj részleges csonkolásai Májátültetés Traumatológiai és ortopéd-sebészet körében végzett beavatkozások Felső állcsont eltávolítás Borda eltávolítása a szimpatikus határköteg háti szakaszának kiirtásával Csontdaganatok radikális műtéte Térd-, csípő-, váll-, könyökprotézisek beültetése Csípőprotézis eltávolítása, illetve cseréje Csípőficam miatt végzett műtétek Hüvelykujj rekonstrukció, illetve képzés Alsó végtag amputáció lábtőtől proximálisan (bokaízülettől)

9 Felső végtag amputáció kéztőtől proximálisan (csuklóízülettől) Ismételt amputáció Közepes műtéti csoportba sorolt törések nyílt formái Azon végtagsérülések, ahol a roncsolás mértéke miatt csonkolás válik szükségessé (ujjak kivételével) Végtagok nagy ér- és idegsérülései (csuklóizülettől felső ugróizülettől centrálisan) Az emberi szervezet zárt üregrendszerének műtéti feltárása az azokon belül elhelyezkedő anatómiai képletek sérülése miatt (koponya, nyak, mellkas, has, medence, gerincoszlop) II-III fokozatú égési sérülések azon formái, ahol a testfelszín 26-50%-át éri károsodás Az érzékszervek sérülései miatt végzett műtét, ha a baleset által determináltan az adott szerv funkciója 50%-ot meghaladóan károsodik 2.4. Kiemelt műtétek Traumatológiai és ortopéd-sebészet körében végzett beavatkozások Azok az életveszélyes többszörös sérülések - polytraumatizáció -, kombinált sérülések, ahol műtétre, műtéti sorozatra, intenzív terápiás kezelésre, gépi lélegeztetésre van szükség és a baleset gyógyításának részeként feltárással járó műtét(ek) elvégzésére kerül sor II-III. fokozatú égési sérülések azon formái, ahol a testfelszín 50%-át meghaladja a károsodás Látással és hallással kapcsolatban azok a műtéti beavatkozások, amikor a sérülés jellegéből adódóan a jelölt érzékszervek teljes körű kiesése következik be.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a "DIMENZIÓ VÉDELEM" balesetbiztosításhoz

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ VÉDELEM balesetbiztosításhoz BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A DIMENZIÓ Védelem biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban: biztosító) a biztosított baleseti

Részletesebben

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,,CUKORBETEGSÉG KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,,CUKORBETEGSÉG KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,,CUKORBETEGSÉG KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Általános életbiztosítási feltételei kockázati életbiztosítás esetére Különös feltételei DIMENZIÓ Biztosító

Részletesebben

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Általános Életbiztosítási Feltételek Kockázati Életbiztosítás Esetére Különös feltételek DIMENZIÓ

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ PARTNER. Biztosítási feltételek

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ PARTNER. Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ PARTNER Biztosítási feltételek Hatályos 2012. január 1. A jelen (a továbbiakban: Feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási feltételek Hatályos 2012. január 1. A jelen EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási Feltételek (a továbbiakban: a Feltételek)

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező

Részletesebben

Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás)

Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás) CSALÁDI BIZTOSÍTÁS Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás) Az ÁB-AEGON Általános biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató. Biztosítási feltételek

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató. Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Kincsem életbiztosítás ügyféltájékoztatója Ebben az ügyféltájékoztatóban

Részletesebben

Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepe

Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében a jelen biztosítási

Részletesebben

Tájékoztató a HVDSZ 2000 tagjaira kötött élet-, baleset- és betegségbiztosításról január 1-től

Tájékoztató a HVDSZ 2000 tagjaira kötött élet-, baleset- és betegségbiztosításról január 1-től Általános tájékoztató a CIG biztosítók (CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.) ÁSZF és KF airól Általánosságban Érvényes: A HVDSZ 2000 tagjai részére a világon

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB)

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) e szerződési feltétel előírásai szerint nyújt szolgáltatást:

Részletesebben

Biztosítási szerződés

Biztosítási szerződés Biztosítási szerződés mely létrejött egyrészt a(z) (székhely: adószám: ) mint szerződő (továbbiakban: Szerződő), másrészt az (1082 Budapest, Baross u. 1. számlaszám: 11600006-00000000-14544390, cégjegyzékszám:

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A baleseti rokkantság esetére szóló balesetbiztosítási szerződés a biztosítási ajánlat aláírásával jelen szabályzat

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Hatályos: 2016. január 1. napjától A jelen szabályzatban

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület DIMENZIÓ KINCSEM MEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS Biztosítási Feltételek Ügyféltájékoztató Hatályos 2014. 03. 15. DIMENZIÓ Kincsem életbiztosítás biztosítási

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

Kockázati életbiztosítás

Kockázati életbiztosítás Kockázati életbiztosítás A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező halála. 2. Biztosítási szolgáltatás A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító

Részletesebben

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Tartalomjegyzék Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015)... 3 I. A

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

Kritikus betegségekre (dread disease) vonatkozó kiegészítő biztosítás különös feltétele 2012/DD1

Kritikus betegségekre (dread disease) vonatkozó kiegészítő biztosítás különös feltétele 2012/DD1 Kritikus betegségekre (dread disease) vonatkozó kiegészítő biztosítás különös feltétele 2012/DD1 A jelen különös feltételben nem szabályozott kérdésekben a K&H élet-társ 2 kockázati élet-, balesetés egészségbiztosítási

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható élet-, baleset- és egészségbiztosítások, illetve halál esetére szóló díjátvállalás biztosítás különös feltételei Hatályos: 2016. november

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS. Általános Feltételek. Hatályos: május 2-től

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS. Általános Feltételek. Hatályos: május 2-től AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1.

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1. K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2005. július 1. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén Kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki. Szerződésszám Milyen jellegű halálesetre jelent be igényt? betegségből

Részletesebben

Légijármű Használók Balesetbiztosításának Különös Feltételei (MJK: AVIPA )

Légijármű Használók Balesetbiztosításának Különös Feltételei (MJK: AVIPA ) Légijármű Használók Balesetbiztosításának Különös Feltételei (MJK: AVIPA 001-2007) Jelen különös feltétel alapján a Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/2

Részletesebben

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések (1) Az Életerô emelt szintû kórházi szolgáltatásokra szóló biztosítás jelen Különös Feltételek,

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

Allianz Életprogramokhoz köthetõ kiegészítõ biztosítások

Allianz Életprogramokhoz köthetõ kiegészítõ biztosítások www.allianz.hu Allianz Életprogramokhoz köthetõ kiegészítõ biztosítások Élet- és személybiztosítás Különös Szerzõdési Feltételek 1/12 A kiegészítõ életbiztosítási fedezet (711111) Különös Szerzõdési Feltételei

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

A kritikus betegségekbõl eredõ díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítási fedezet (421111 és 421211)

A kritikus betegségekbõl eredõ díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítási fedezet (421111 és 421211) A kritikus betegségekbõl eredõ díjmentesítésre szóló kiegészítõ biztosítási fedezet (421111 és 421211) Szerzõdési Feltételei 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerzõdõ

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. A Bármely Okból Eredő Műtéti Térítésre Szóló Kiegészítő Biztosítás Különös Feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. A Bármely Okból Eredő Műtéti Térítésre Szóló Kiegészítő Biztosítás Különös Feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. A Bármely Okból Eredő Műtéti Térítésre Szóló Kiegészítő Biztosítás Különös Feltételei Jelzőszám: SV/76K/2011/1 Hatályos: 2016. június 3-tól A Bármely okból eredő

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási 2. (1) akaratukat írásba

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

CSOPORTOS ÉLET-, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

CSOPORTOS ÉLET-, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI CSOPORTOS ÉLET-, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Bevezetô rendelkezések Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen különös feltételek,

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT014)..................................

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. ÉBSZ-97 AZ ARGOSZ BIZTOSÍTÓ Rt. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. Ez a szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyeket - ellenkező szerződéses kikötés hiányában - az Argosz Biztosító

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Életbiztosítási ajánlat

Életbiztosítási ajánlat Életbiztosítási ajánlat Kötvényszám: Nyugtaszám: Első díj: Képviselő neve: Érkezett: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44; SZJ: 66.01.10.0 Tárgyi adómentes Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki!

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Általános Balesetbiztosítási Feltételei

Általános Balesetbiztosítási Feltételei Általános Balesetbiztosítási Feltételei - - - Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - - - dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási -

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei - ték. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - 2. (1) - akaratukat írásba foglalják. (2) - amennyiben az ajánlat elbírálásához

Részletesebben

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a.

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a. Fakultatív útlemondási biztosítási szabályzat 2007.01.01 1. Biztosított Biztosított az a természetes személy, aki az utazási iroda által szervezett utazásra jelentkezik, és az előleg befizetésével egyidejűleg

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 2007. április 01. I. Általános rendelkezések 1. A biztosítási szerződés résztvevői a következő személyek. 1.a. A szerződő az a természetes

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Az ERSTE Bank Hungary Zrt. által vezetett lakossági forint bankszámlákhoz kapcsolódó Csoportos Biztosítás Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek Jelen feltételek (továbbiakban: ÁSZF) - ellenkező

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidejű folytatólagos díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS. Az OTP Csoport partnere

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS. Az OTP Csoport partnere ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Levelezési cím: 1387 Budapest,

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei I. Ügyfél-tájékoztató Nyomtatványszám: F 225501 22 1605 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a Magyar Posta Életbiztosító

Részletesebben

Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K A Családfő Biztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei I. Á LTALÁNOS FELTÉTELEK A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

Raiffeisen Gon dos ko dás II.

Raiffeisen Gon dos ko dás II. Raiffeisen Gon dos ko dás II. Cso por tos élet-, baleset- és be teg ség biz to sí tás fel té te lei A jelen feltételek az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74., továbbiakban Biztosító),

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 Tartalom Ügyfél-tájékoztató...4 Legfontosabb adatok... 4 Felügyeleti szerv... 4 Jognyilatkozatok, szerzôdésre alkalmazandó

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk Önt

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 12025/1 Hatályos

Részletesebben

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco Csoportos Balesetbiztosítás biztosítottainak körében! Bár, a Tesco Félmaraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban:

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT012) 3 Baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei (EBHAT012)

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

- - mondhatja. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. - - a kockázat egyedi elbírálása szükséges.

- - mondhatja. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. - - a kockázat egyedi elbírálása szükséges. - ték. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - dés részét képezik az ajánlattételkor hatályos általános és 2. (1) - akaratukat írásba foglalják. (2) - - Biztosító

Részletesebben

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009)

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Bajnok ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben