Tétékás Nyúz. Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.) március 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tétékás Nyúz. Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.) 2006. március 22."

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXXII. félévfolyam, 6. szám március 22. Az ELTE TTK HÖK hetilapja Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.)

2 2 A főszerkesztő szemétdombja Szórakozottság Mostanában valahogy nem igazán jönnek össze a dolgok. Kicsit mintha szórakozottabb lennék az átlagosnál. A főszerkesztői tennivalók lefoglalják az üres biteket a fejemben, és nem jut elég kapacitás a mindennapi dolgokra. Persze, lehet, hogy csak nem alszom eleget. Azt hiszem, ennek a jele az is, hogy elhagyok dolgokat. Az elmúlt pár hétben két kulcsot, egy igazolványt és egy beléptetőkártyát kellett eszeveszetten keresnem. Épp ezért voltaképp meg sem lepődtem, mikor az ex-főszerkesztő felhívott. Szia, megvan a pendriveod? Persze, a belső zsebemben őrzöm, miért? Nézd meg, légy szíves, a biztonság kedvéért Megnéztem. Nem volt ott. Úristen! Megtaláltad valahol? Nem én; Szentendréről telefonáltak Szentendrére átlagosan ötévente egyszer jutok el. Igaz, a legutóbbi épp egy hete esett meg; kirándulni voltunk a barátnőmmel. Kiderült, valahogy (a pontos szituációt elképzelni sem bírom) kiesett a zsebemből az értékes eszköz, ott találták meg egy olvadó hómező közepén. Volt rajta néhány adat, amiből kikövetkeztették, hogy a Nyúz főszerkesztője a tulajdonos, majd felhívták Vizit. Ő meg engem. Így esett, hogy egy héten belül kétszer látogattam meg Szentendrét. Odafelé a HÉV-en azon morfondíroztam, hogy valami jóféle borral kéne meglepnem a becsületes megtalálót; a telefonban azonban elfelejtettem rákérdezni, hogy milyet szeret. Ráadásul március 15- én kevés üzlet van nyitva, ő pedig rohant vissza a beteg kislányához, így csak egy rövid köszönetmondásra futotta. Meg erre a pár sorra Az egyéni nyűgeimnél hál Istennek van fontosabb hír is a héten. Az egyetemi tanácson megválasztották az új rektort aki eddig nem tudta az eredményt, pislantson egy kicsit jobbra! Egy másik örömhírt is bejelenthetek: a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület Év fotója pályázatán Mátray Péter, a Nyúz fotósa lett a nyertes Hír kategóriában, a Jeges estről készített fotósorozatával! Gratulálunk! Balu Tartalomjegyzék Egyetem (Már nem ET)...3 Egyetem (A rektorjelölt körútja)...4 HÖOK (KFRTKF vs. NÁFIOR)...5 Egyetem (A legjobbak a legjobb helyen)...6 Külügyi hírek (ODK-OKT)...7 Faliújság Lágymányosi portrék (Interjú Szalay Péter)...10 I jártunk (Lágymányosi Bál)...11 Négyeshatos (Ödön és a nők)...11 Helyvektor (Coffeeshop Company)...12 Főzőcske (Sajtos csirke pennével)...12 I jártunk (Disznóvágás, Kergezerge-túra)...13 Kutúra (Sigismundus, a múmiák, és a kertész kutyája )...14 Mozizóna (A belső ember, Motel)...15 Külszíni fejtés (Hagyományos)...16 Munkatársakat keresünk Akikből hiány van: Közéleti újságíró, tudományos cikkíró. Akikből sosem elég: Közéleti újságíró, olvasószerkesztő, tördelő, riporter. Képze ség nem, csak lelkesedés szükséges, a jelentkezőket betanítjuk. Teljesítmény alapú bérezés. Tétékás Nyúz, XXXII. félévfolyam, 6. szám. Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Papp Gabriella, a HÖK elnöke. 32. félévfolyam 6. szám március 22. Főszerkesztő: Pásztor Balázs. Vezetőszerkesztő: Pásztor Balázs. Tördelőszerkesztő: Kósa Zoei Veronika. Olvasószerkesztők: Lede, pityu. Címlap: Mátray Péter. Rovatvezetők: Balu (Mozizóna, Négyeshatos), Csabi (Mondok egy ), Csilla (Külszíni fejtés), Lede (Kultúra),??? (Természet-tudomány-technika), So (Lágymányosi portrék), Zsófi (Főzőcske, Helyvektor). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Lapzárta: péntek Készült a T-mart nyomdában 1700 példányban.

3 Egyetem 3 Már nem ET A szenátus első ülése A március elsejével megalakult szenátus első ülését rögtön rektorválasztással indíto a, melynek eredményeképp Hudecz Ferencet, az egyetlen pályázót meg is választo ák rektornak a következő négy évre. Megalakulását köszöntve a harminckilenc fős testület üléséről csak egy fő hiányzo. Az ülés legfontosabb napirendi pontja az új rektor megválasztása volt. Az egyetlen jelölt, Hudecz Ferenc pályázatát két kar kivételével (az ÁJTK arányban, a TáTK pedig 5-11 arányban utasíto a el) mindenü támoga ák. A szavazás elő Hudecz Ferencet rektorhelye esi posztjáról visszahívták, e nélkül ugyanis nem lehete volna jelölni. Még egy formalitás előzte meg a tulajdonképpeni választást: szavazatszámláló bizo ságot is kelle választania a szenátusnak, akik a jelenlegi rektor ajánlására Bábosik István elnöklete melle (PPK), Németh Ágnes (ÁJTK), Szedlay Péter (BTK), Szávay István (BTK Hallgatói Önkormányzat elnöke) és Filótás Éva (TÓFK Hallgatói Önkormányzat elnöke) alko ák. Abizo ságot a szenátus egyhangúlag megválaszto a, így kezdődhete a pályázat elbírálása. A jelölthöz két kérdés érkeze. Az első egy alumni (öregdiák) hálózat szervezését firta a. Hudecz, mivel maga is fontosnak tartja ennek kiépítését, egyrészt a volt hallgatókkal való kapcsola artás mia, másrészt a mindenkori hallgatók pályaválasztását megkönnyítendő, tervezi egy ilyen hálózat kiépítését. A másik kérdés az ELTE nemzetközi és hazai helyzetével valamint a határon túli magyarokkal kapcsolatban érkeze. Ehhez hozzáfűzve Hudecz kifejte e, hogy a nem EU tagállamban élő magyarok számára keretszerződések kötésével tartja a leghatékonyabbnak a külhoni magyarok segítését, valamint kiemelte, hogy hasonlót írt alá éppen egy hete a kutatócsoportjával. A CEEPUS hálózatok erősítését is céljának tekinti, mondta végezetül. A jelöltről való vitát Mang Béla, az Oktatási Minisztérium felsőoktatási államtitkára kezdte, aki óriási felelősséggel járó feladatnak nevezte az ELTE rektorának megválasztását. Klinghammer István rektor pedig kiemelte, hogy Hudecz Ferenc 3 éve, amióta rektorhelye es, önzetlenül segíte e a rektori munkát. Végül a szavazás lezajlo, 1 érvénytelen, 29 igen és 8 nem szavaza al Hudecz Ferencet megválaszto a rektornak a szenátus. A leendő rektor ekkor megköszönte a szavazatokat, majd az ellene szavazókat együ működésre bíztatva ígéretet te rá, hogy összedolgozik minden karral. Kiemelte a kooperáció fontosságát egyetemen belül, és azokkal, akik azokat az értékeket vallják, mint az ELTE, valamint egy egészséges verseny szükségességét egy versenyképes ELTE-ért. A rektorválasztás után volt még egy fontos napirendi pont a szenátus ülésén, az pedig egy oktatási- és oktatásszervezési minőségbiztosítás koncepciójáról szóló bizo ság felállítását megcélzó határozat elfogadtatása volt. Ez a bizo ság a nyolc kar és az EHÖK egy-egy delegáltjával állna fel, á ekintené az egyetem ilyen típusú eddigi tevékenységét, egy új koncepció tervezetét alkotná meg, majd a minőségbiztosítási rendszer felépítéséről egy előterjesztést fogalmazna meg. A vita során egy informatikus tag is bekerült a leendő bizo ságba, aki a há eret biztosítaná annak működéséhez és az egyes karok szakértőit is belevonná a munkába. Az erről szóló vita során Keszei Ernő kiemelte, hogy a létező két rendszer (TQM és ISO) nem alkalmas az akadémiai kiválóság mérésére, így jó lenne új rendszert létrehozni, Klinghammer István pedig megkérte a leendő bizo ságot, hogy még áprilisban mutasson be a szenátusnak egy minőségbiztosítási koncepciót. A javaslatot végül egyhangúlag elfogadta a szenátus. ELTE Online Idézet az ELTE SZMSZ-ből. ( ) Az Egyetem felelős vezetője a rektor. ( ) A rektort az Egyetem egyetemi tanárai közül a köztársasági elnök bízza meg. ( ) Az Egyetemi Tanács a rektori megbízatásra pályázók közül azt a személyt terjeszti fel az oktatási miniszterhez, aki a szavazatoknak több mint a felét megkapta. A pályázatok elbírálásánál ajánlásként figyelemmel kell lenni a rektori tisztség - a karok. ( ) bekezdésében meghatározo sorrendjében való - rotációjának elvére. ( ) Az Egyetemi Tanács a rektori pályázat kiírásának és elbírálásának előkészítésére bizo ságot hoz létre. ( ) A rektor megbízása legfeljebb négy évre szól. A rektor pályázat alapján, megszakítás nélkül egy ízben legfeljebb újabb négy évre ismét megbízható. A rektori tisztség éves korig tölthető be.. ( ) A rektor feladat- és hatásköre: a) az Egyetem képviselete, b) az Egyetem fejlesztési tervének összeállítására vonatkozó javaslat elkészítése, a jóváhagyo terv végrehajtásának megszervezése, h) az Egyetem rendelkezésére álló központi költségvetési előirányzatok, vagyoni és más források fele i rendelkezés összhangban az Egyetem költségvetésével, i) a személyes hatáskörében tarto munkáltatói jogok gyakorlása, j) a személyzeti munka irányítása, k) az egyetemi docens, a kutató professzor, a tudományos tanácsadó, a tudományos főmunkatárs kinevezése. 3

4 4 Egyetem A rektorjelölt körútja Karközi mustra rektorválasztás ügyben Érdemes górcső alá venni, hogy az egységes ELTE különböző karain milyen eredménnyel zajlo Hudecz Ferenc támogatásáról a szavazás. Előrebocsátva például azt, hogy jelentős véleménybeli különbségekre derül így fény. Mielőtt megválasztotta volna a szenátus Hudecz Ferencet új rektornak, ő egy héttel korábban minden karra ellátogatott. A kari tanácsokon szóban összefoglalta pályázatát, majd kérdéseket intéztek hozzá a tanács tagjai, s végül szavaztak arról, hogy támogatjáke. Az előző számban megjelent cikkekből már értesültetek a TTK kari tanácsán és az EHÖK elnökségi gyűlésén elhangzottakról, ebből kifolyólag ezekről most nem esik szó. Kutakodásunk során a HÖK elnököket kerestük meg, hogy hallgatói oldalról első kézből szerzett infókkal szolgáljunk. Az Egyetem tér patinás épületében, az ÁJK-n 17 nem és 11 igen szavazat ellenében nem támogatta a tanács Hudecz Ferencet. Ennek oka a pályázatban volt. Ez ugyanis számos kérdést vetett fel, amiket az akkor rektorjelölt úrral való megbeszélés során nem sikerült megygyőző módon tisztázni. Például a pályázat hatodik fejezetének minden egyes elemével kapcsolatban komoly kérdések merültek fel. De a kapott válaszok nem bizonyultak elég konkrétnak, figyelembe véve egy egyetemvezetővel szemben támasztott elvárásokat tudtuk meg a kar hallgatói önkormányzatától. Az ÁJK Hallgatói Önkormányzat kari tanácsi frakciójának nem volt előre megbeszélt egységes álláspontja, ki-ki saját belátása szerint szavazott. A Bárczin egyöntetűen támogatták Hudecz Ferencet. Ez 18 igen szavazatot jelent. A HÖK a hallgatói érdekképviselettel kapcsolatban tett fel kérdéseket. Az oktatók pedig az irányban érdeklődtek, hogy miként képzeli a kar és a gyógypedagógia jövőjét. Ezen 32. félévfolyam 6. szám március 22. kívül azt is kérdezték, hogy mik az elképzelései a kar egyetemen belül betöltött szerepéről. Ami kérdéses volt az önkormányzat számára, azt a tanácson kérdezték meg Hudecz Ferenctől. Ezek fényében pedig támogathatónak vélték a jelölését. Hogyan döntöttek a BTK-n? Itt a kari tanács előtt az önkormányzat közgyűlést tartott, ahol a jogi karhoz hasonlóan kifogás volt a pályázat kevés konkrétuma. Ennek ellenére 41 igen, 8 nem, 14 tartózkodás és egy érvénytelen szavazattal döntötték el a kari tanácsban képviselt álláspontjukat. A kari tanácson pedig 34 igen és 11 nem szavazattal végeredményben támogatták Hudecz Ferencet. Személyéhez a BTK kollégiumi bizottsága azt a kérdést intézte, hogy a kollégiumfejlesztéshez a PPP-megoldást alkalmazná-e vonni. Mint megtudtuk, általános választ kaptak. Mi a helyzet az IK-val, ahová az eddigi rektor, Klinghammer I s t vá n t a r t o z i k? L á g y m á n yo - si szomszédaink 1 nem szavazat mellett támogatták Hudecz Ferencet. A kari tanácsukon megkérdezték, hogy mit gondol arról, hogy a tanárképzést kivegyék a bolognarendszerből. A Hallgatói Sport Egyesület névhasználata körüli bonyodalmak is felmerültek. A kapott válaszokat itt is kifogásolták. Az étkezés és az új kollégiumok ügyében is felmerültek kérdések. Az étkezést egy esetleges új kollégium keretein belül szeretné megoldani. A PPK-n 22 igen és 1 nem szavazattal támogatták Hudecz Ferencet. A HÖK egyhangúlag igennel szavazott. Az önkormányzat a HÖK egyetemi és kari testületekben kívánt egyharmados képviseletét kérdezte. További kérdésként elhangzott a tanárképzés és a testnevelés helyzete. Érintették az ELTE-s együttműködés kérdését. Tájékozódott a kari tanács az akkor még rektorjelölt elképzeléseit illetően az elitképzésről és az ELTE szolgáltatásairól. Nagyon támogató hozzáállás uralta a kari tanácsot, ezt Hudecz Ferenc meg is köszönte. Végezetül a dékán úr elmondta személyes állásfoglalását a jelölttel kapcsolatban. TáTK, az a kar, ahol az ÁJKhoz hasonlóan nem támogatták Hudecz Ferencet, itt 11 nem és 5 igen szavazatot kapott. A pályázatot sem formailag nem találták a megfelelőnek, sem a konkrétumokat elegendőnek. Eddigi működését is kifogásolták (érdekes módon a TÓFK-on viszont pont ezzel voltak megelégedve); ezen kívül kérdéseket tettek fel a lágymányosi fejlesztésekkel kapcsolatban, konkrétan az Északi és a Déli Tömböt összekötő újabb épületről, a lágymányosi kollégiumról és egy hallgatói bolt létrehozásáról. Ezek megvalósítására nincs forrás-válaszolt a jelölt. Ehhez kapcsolódik a tanácson felmerült azon kifogás, hogy mintha lennének olyan karok, amelyek könnyebben jutnak fejlesztési pénzhez. A TÓFK-on pozitív fogadtatásban részesült Hudecz Ferenc. Egy nem szavazat és 28 igen értelmében támogatták a jelöltet. A tanácson több kérdést is intéztek feléje. Gazdasági ügyeket érintve megkérdezték, hogy a bologna-rendszerre való áttérés nyomán fellépő pénzügyi változások mikét érintik a TÓFK-ot. Hudecz Ferenc még korábban felvetette, hogy jó lenne a kötelező nyelvtanuláson túl is nyelveket tanulni. A nyelvi tanszékvezető érdeklődött, hogy erre milyen módot lát a jelölt, aki válaszában elmondta, hogy a kötelezőn felüli nyelvi képzés önköltséges lenne. Itt is megkérdezte a HÖK az egyharmados képviseletet. Saját karunkról ismétlésként csak annyit, hogy 33 igen, 5 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogattuk Hudecz Ferencet. pityu

5 HÖOK 5 KFRTKF vs. NÁFIOR Régióváltás A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája február 25-i közgyűlésén napirendre került a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola HÖK régióváltási kérelme. Mivel ez az alapszabály módosításával is együ jár, kétharmados többségre le volna szükség az elfogadáshoz a kérés viszont csak egyszerű többséget kapo. A HÖOK egy területi alapon felépülő szervezet, ez alól a NÁFIOR (Nem Állami Felsőoktatási Intézmények Országos Régiója) képez kivételt, amely az egyházi, alapítványi és magánegyetemek, főiskolák hallgatói önkormányzatait tömöríti. Vajon mi vezethet oda, hogy egyik tagja szükségesnek érzi az átlépést eddigi régiójából egy másikba? A KFRTKF HÖK elnöke, Kovács Zoltán kérésünkre több indokkal is megpróbálta alátámasztani a végül elutasíto kérést. Egyházi intézményként a NÁFIOR-ba tartoznak, de területi elhelyezkedésük révén hallgatóik számára hasznosabb munkát tudnának végezni a DRSZ (Debreceni Regionális Szövetség) tagjaként. A KFRTKF és a DE (Debreceni Egyetem) jó kapcsolatokat ápol mind szervezeti, mind hallgatói szinten. Ezt az is jelzi, hogy a csatlakozási szándékot a DRSZ egyhangúlag támoga a. A NÁFIOR-tól eddig nem kaptak semmilyen segítséget a felmerülő problémáik megoldásához, az egyes tagok közö nem folyik kommunikáció, az érdemi munkavégzésre irányuló törekvéseik kudarcba fulladtak. Két éve próbálják a nem állami régiót megreformálni, észrevételeiket jelezni, idáig eredménytelenül. A tagok közti áthidalhatatlannak tűnő ellentéteken, és a területi szétszórtságból adódó problémákon kívül a jelenlegi vezetés szakmai alkalmatlansága (például a mostani elnök egy HÖOK választmányi ülésen sem volt jelen) is nehezíti az előrejutást. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a DRSZ kötelékében nagyobb eséllyel tudnának különböző pályázatokon részt venni, be tudnának kapcsolódni a közös rendezvények szervezésébe, amely anyagilag is többet nyújtana a jelen állapotnál. Kovács Zoltán jelezte: a közgyűlés negatív döntését csalódo an ve ék tudomásul, ezért ezután nem kíván részt venni egyik régió munkájában sem. Később elmondta, hogy a DRSZszel továbbra is jó viszonyt szeretne fenntartani, de a NÁFIOR-ral nem fog együ működni. Dajka Zoltán DRSZ elnök szerint a hallgatók érdeke élvez prioritást. Nem kellene a HÖOK szabályzatában mereven ragaszkodni ahhoz, hogy a nem állami finanszírozású intézmények egy régiót alkossanak, ha a szervezet működésképtelen. Az elutasításról azt gondolja, hogy a többség nem tudta vagy nem érte e, miről szavaz. A HÖOK (ahogy egy kari HÖK is) a hallgatókért van, és nem fordítva, éppen ezért kissé érthetetlen számára e döntés. Megérti Kovács Zoltán jogos felháborodását, de nem ért egyet azzal, hogy bojkottálni kívánja a további munkát. A HÖOK DRSZ mindenesetre ezentúl valamennyi ülésére, illetve rendezvényére meghívja a KFRTKF HÖK tagjait, és egyenrangú partnerként kezelik őket. A HÖOK elnöke, Ekler Gergely bizonyos szempontból megérti a KFRTKF HÖK szándékát, a HÖOK vezetése nem is törekszik arra, hogy beleszóljon a régiók belső életébe. Ugyanakkor kiemelte, hogy a jelenlegi felépítéssel eddig nem volt túl sok probléma. Megkérdeztük a HÖOK nem állami finanszírozású intézmények ügyeiért felelős elnökségi tagját is. Schrőberl Márton teljes mértékben megérti Kovács Zoltán érveit, ugyanakkor leszögezte: a nem állami intézmények egy régióban való egyesítése nem véletlen. Természetesen ki kell dolgozni valamilyen formáját az egyes tagok más régiókkal történő lehetséges együ működésének; a helyzetet viszont alaposan át kell gondolni és lehetséges megoldásként említe e a ke ős tagság bevezetését. A születe döntést éppen ezért nem tartja visszautasításnak. Ekler Gergely és Scrőberl Márton egyaránt úgy vélik: a közös forrásteremtésre a fennálló keretek közt is megvan a lehetőség. A szóban forgó EU-s pályázatok ugyanis kifejeze en régiókat céloznak meg, teljesen mindegy tehát, hogy az ado területen található intézmények mely HÖOKon belüli szervezethez tartoznak. Sajnálnák, ha Kovács Zoltán a továbbiakban nem venne részt a munkában, mivel mind őt, mind eddigi tevékenységét értékesnek tartják. Szénási Károly NÁFIOR elnök szerint a régiók a HÖOK szervezeti struktúrájának részei, amely nem véletlenül le így kialakítva. Az ezek közö i átjárhatóságot nem tartaná szerencsésnek, mivel így akár az ELTE is átkívánkozhatna mondjuk a Debreceni Régióba, ami megfogalmazása szerint kissé humoros lenne. Nem tud róla, hogy a NÁFIOR vezetését akár egyszer is megkereste volna bárki is az érdemi munka lehetetlenségére, a támogatás elmaradására vagy az összejövetelek hiányára utaló problémával. A régió elnöksége soha nem utasíto el senkit, akinek bármilyen jó ötlete támadt. Erre bizonyíték, hogy meglátása szerint az elnökség munkáját még soha nem segíte e annyi tagönkormányzat, mint most. Úgy látja, Kovács Zoltán eddig sem ve részt soha a NÁFIORért való munkában. Ezt csatlakozva a többi megszólalóhoz ő is őszintén sajnálja. A há érbeszélgetések alapján úgy tűnik, bár a HÖOK elnökség és a NÁFIOR vezetése sem tartja szerencsésnek a régióváltást, lehet létjogosultsága a KFRTKF HÖK törekvésének. Az új felsőoktatási törvény (amely már azonos feltételeket biztosít minden hallgatói önkormányzat számára intézményük fenntartójától függetlenül) március elsejei hatálybalépése után talán érdemes lenne újragondolni a nem állami intézmények régiójával kapcsolatban felmerült kérdéseket. hlk 5

6 6 Egyetem A legjobbak a legjobb helyen Bolyai Konferencia Nagyon menő dolog tudományos téren naprakésznek lenni. Páratlan lehetőség, amikor a legfrissebb kutatásokat a legfrissebb elméktől, személyesen hallhatjuk: a Bolyai Konferencián, ahol a legérdekesebb előadások hangzanak el évről évre. A rendezvényt illetően a szervezőket kérdeztük. Az idei már a tizenegyedik konferencia. Ezúttal mivel foglalkozik? Idén több földtudomány és bölcsészet lesz. Kár volna tételesen felsorolni a tudományágakat, hiszen ezeken belül is más-más témák kerülnek bemutatásra. Például földtudományokból a természetföldrajz éppúgy szerepel, mint a gazdaságföldrajz és a geológia. Jellemző, hogy sokféle területet érint a konferencia. Bölcsészettudományok is képviseltetik magukat. Lesz például olyan előadás, melynek címe Az India és Pakisztán közötti konfliktusok háttere és népességföldrajzi következményei, vagy: Magyarország érdekérvényesítési lehetőségei és hatalmi potenciálja a Kárpát-Balkán régióban. Meglehet, természettudományból több előadás akad. Kémiából több téma is napvilágot látott. Ezek között unikum Kramarics Ároné, melyben ötvöződik az irodalom és a vegyészet, ugyanis az Agatha Christie regényeiben előforduló mérgeknek eredt nyomába. Szó esik majd egy 350 éven át megoldatlan maradt matematikai egyenletről (melyet 1994-ben végül megoldottak), de akár az informatikáról is, egy új generációs HDD-vel foglalkozva. Egy ilyen konferenciának nagy haszna van. Ti mit szeretnétek elérni vele? Teljesen más szakosokat összehozni. Ahogy a témákból kitűnik, olyan szakterültek találkoznak itt, amik egyébként teljesen távol vannak egymástól. Pedig nagy szükség lenne ezeknek az együttműködésére, mert ezáltal többre jutnak. Ezért igazából azoknak az előadásoknak 32. félévfolyam 6. szám március 22. örültünk, amelyek több tudományt is feldolgoztak. Azonban általános célja a konferenciának, hogy a kollégisták rövid, közérthető előadásokban vagy posztereken ismertessék munkájukat, kutatási és érdeklődési területüket. Vagy, hogy bemutassanak egy-egy érdekes témát. Így szeretnénk betekintést nyújtani a Kollégiumban folyó szakmai tevékenységbe, a Kollégium életébe. Végső soron a különböző érdeklődésű hallgatók közeledésére, eszmecseréjére is próbálunk lehetőséget teremteni. Kik lesznek az előadók? Nemcsak a Kollégium lakói, hanem más szakkolikból jövők is. Az előző évihez képest most kevesebb bolyais lesz. Érkeznek majd az Eötvös Collegiumból, a Gödöllői Környezetvédelmi Zöld Szakkollégiumból, a budapesti Biztonságpolitikai Szakkollégiumból, és a Mathias Corvinus Collegiumból is. Gyógyszergyártás témában a Korányi Frigyes Szakkollégiumból várunk előadót, érkezni fognak a Jézus Szíve Népleányai Társaság Egyetemi Szakkollégiumból, valamint a debreceni Hatvani István Szakkollégiumból és az egri Kepes György Szakkollégiumból is. Mivel minden szakkollégiumnak küldtünk meghívót, így többen jelentkeztek, mint amennyi meghallgatására idő lenne. Ezért ki kellett választanunk a legmegfelelőbb előadásokat. Fontos szempont volt, hogy a munka ismeretterjesztő jellegű, ne pedig száraz legyen. Hagyományosan fontosnak tartjuk a közérthetőséget, tekintve, hogy más-más tudományt művelők is jelen lesznek. Mit kell tudni a konferenciáról? 1996-ban indíto a meg a Kollégium, az országban előzmények nélkül. Ezáltal magasra te e a mércét, mintaadó le, így több szakkollégium is köve e példáját (Eötvös Konferencia, Hatvani Konferencia, Korányi Frigyes Tudományos Fórum, és mások). Elmondható, hogy a mai napig az egyik legfontosabb szakmai fórum maradt. Mindezt természetesen nem mi mondjuk, hanem öregdiákok, külsősök. Barátságos környezetben zajlik a konferencia, és az előadások szakmailag igényesek. Mindenki más-más módon adja elő a témáját, tehát még ebből a szempontból is érdekes. Hogy fog zajlani a konferencia? Az előadásokat szekciókra osztottuk. Törekedtünk arra, hogy az előadásokat úgy osszuk be a szekciókba, hogy minél inkább kapcsolódjanak egymáshoz. Ezt az nehezíte e, hogy a témák elég szerteágazóak. A szekcióknak szándékosan nem adtunk nevet, hogy ne szorítsunk senkit korlátok közé. Minden szekciónak lesz egy elnöke. Ezek az elnökök doktoranduszok lesznek. Sok előadást hallgathatunk majd meg, hiszen általában tíz-tizenöt percesek lesznek. Az egyes szekciók közö szüneteket tartunk. A prezentációk után mindig lehetőség nyílik majd kérdéseket feltenni. Várhatóan este negyed hatkor hangzik el a zárszó, amit a teaest követ. Ez hagyománynak számít a konferencia történetében. Különlegesség, hogy ehhez valamelyest kapcsolódóan, előző nap, pénteken a régi bolyaisok tartanak találkozót. De maga a konferencia csak március 25-én lesz; a megnyitója kilenc órakor hangzik el. Nem csupán előadások lesznek, hanem poszterek is (Bartók Béláról, a füleki ferences templomról, a Rakaca patak forrásvidékéről és a kisemlősök határozásáról) sőt egy fotókiállítást is megtekinthetünk. I a biológusok által készíte legjobb képek lesznek láthatók. A részletes program a h p://bolyai.elte.hu oldalon található. pityu

7 I jártunk 7 ODK-OKT Avagy hógolyózás és atomválság a pilótakeksz városában Március 7-10 közö került megrendezésre immár hatodik alkalommal az Országos Diplomataképző Konferencia és Országos Külügyes Találkozó Győrö. A TTK HÖK is képviselte e magát. A négy nap során 10 előadás és 4 workshop jellegű előadás volt. Idén a szervezők kitettek magukért. A konferenciára olyan embereket hívtak meg, mint Vásáry István, volt ankarai és teheráni nagykövet, aki Iránról és az atomválság -ról mesélt nekünk. Horváth Vince követ-tanácsos konzul, aki a Diplomata konzulokról tartott előadást. Bársony András a Külügyminisztérium politikai államtitkára, aki A diplomácia új feladatai- az Európai Uniós tag Magyarországon címmel tartott előadást. Blahó András tanszékvezető, egyetemi tanár Tanítva tanulunk címmel tartott előadást; György Gábor az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének a vezetője, aki Az ifjúság szerepe az Európai Unióban címmel tartott előadást; Tonk Gratulálunk! Emil a Magyar Marketingszövetség alelnöke, profi kommunikációról beszélt nekünk. Amikor vonatunk begördült az állomásra már vártak minket. Különjáratú busszal elvittek az egyetemre, ahol a DC irodában regisztráltunk és kaptunk egy csomagot, amiben ODK-s póló, toll, jegyzettömb és mappa volt. Mindenki kapott névkitűzőt. Érkezésünk estéjén vetélkedő keretén belül lehetett ismerkedni, amely borkóstolóval volt egybekötve, aztán buli hajnalig. Szerdán szép napsütötte reggelre keltettek pálinkás jóreggelt -tel. A Megnyitót a győri Széchenyi Egyetem Jogi és Gazdaságtudományi Kar dékánja, Dr. Rechnitzer János celebrálta, aki az egyetem történetéről mesélt. Aztán jöttek a jobbnál jobb előadások. Este élményfürdőbe mentünk, majd az úgynevezett Laposban lehetett bulizni, ahol éppen a gazdasági informatikusok szakestje volt. Csütörtökön havazásra ébredtünk. Még az volt a szerencsénk, hogy az étterem, ahol ettünk, nem volt olyan messze. A szállásunk az egyetemi Campuson belül volt a koliban, így tulajdonképpen két perc alatt be lehetett érni az előadásra is. Késő délutánra már csak szállingózott a hó, egyesek nagy élvezettel hógolyóztak. Az esti program állófogadással zárult, ahol Balogh József polgármester köszöntötte a jelenlevőket. A rendezvény alatt Eifert János fotóművész képeinek a kiállítását is megtekinthettük, aki szintén jelen volt az állófogadáson és köszöntőt mondott. Majd a Széchenyi István zenetagozatos hallgatói adtak elő két rövid darabot. A búcsúest folytatódott a Tequila bárban, ahol élőzenés- táncos mulatság volt hajnalig. Pénteken a reggeli pakolás után még volt előadás és workshop, majd ebéd után bowlinggal zártuk az ODK-t. Nagyon jól éreztük magunkat és reméljük, hogy jövőre is hasonlóan nagy sikerű lesz a rendezvény. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe. NG 7 A Magyar Egyetemi Sajtó Egyesület minden évben rendez egy összejövetelt az egyetemi lapok munkatársainak, Felsőoktatási Média Konferencia címmel. Ennek egyik legjobb eseménye szoko lenni, amikor a Nyúz munkatársai díjakat vesznek át. Ebben az évben Mátray Péter öregbíte e a TTK-s újság hírnevét; fotósorozata az ötödik Jeges estről elnyerte a megtisztelő Év fotója díjat, Hír kategóriában. Éljen! A h p://nyuz.elte.hu/archiv32/3202/kepek/jegest/ címen elérhető az egész galéria. Az ELTE, azon belül is a lágymányosi kampusz arato ; a díjazo ak közö volt a BIT főszerkesztője, Szabados Csaba, a TÁTK lapjának, a Kistáska újságírója, Gerő Márton, és BTK-n működő a 108 című lap is. Mindenkinek gratulálunk! Ízelítő a nyertes sorozatból F : M P

8 Kéktúra a tavaszi szünetben! Nincs még programod a tavaszi szünetre? Szeretsz túrázni szép vidékeken, jó társaságban? Hallgatókat az ELTE több karáról is tömörítő túrás csapatunk, az ELTE Teljesítménytúrázók Egyesülete szerete el vár minden kedves érdeklődőt a tavaszi szüneti megmozdulására, melynek során az Országos Kéktúra szakaszos végigjárását folytatjuk, ezú al az Aggtelekikarsztvidéken és a Cserehátban. A túra időtartama:. április -. (vasárnaptól péntekig) A terveze program: Találkozó április -én, vasárnap. -kor a Keleti pályaudvaron, a. -kor induló Rákóczi nemzetközi gyorsvonat végénél, miskolci átszállással Putnokig szóló jeggyel a kézben! (Mindenki maga veszi, célszerű elővételben venni, Ft a tanulójegy ára) A napi bontás a következő lesz: Putnok Zádorfalva Jósvafő Bódvaszilas Rakacaszend Felsővadász Encs. Naponta - km körüli lesz a túratáv, hogy a kevésbé gyakorlo ak számára is könnyen teljesíthető legyen. Az első napi túra végén, Zádorfalván fogunk szavazni az országgyűlési választásokon, emia mindenki, aki jönni szeretne, mielőbb menjen el a lakóhelyileg illetékes jegyzőjéhez átíratni magát a választási névjegyzékben Zádorfalvára! Útközben megtekintjük az érinte látnivalókat, esténként pedig játékok, szabadidős programok és közös főzőcske is várható. A szállások szervezés ala vannak, a pontos részletekről rövidesen. Az eddigi igények alapján minden valószínűség szerint az olcsó, polifoam-hálózsákos megoldású tornatermes megoldásokat fogjuk előnyben részesíteni. A tervek szerint ún. csillagtúra jelleggel járnánk végig a túrát, vagyis több túranap után is ugyano lenne szállás, ezáltal valószínűleg három olyan nap lenne a hatból, amikor nem kell vinni a teljes felszerelést! Visszaérkezés Budapestre április -én, pénteken este vona al. Kérjük, hogy részvételi szándékát mindenki jelezze lehetőleg április -ig! Akkor is jelentkezz, ha csak néhány napra tudsz csatlakozni! További információ és jelentkezés: Toplak József (Joe) Mindenkit szerete el várnak a szervezők! Energetikai Szakkollégium MÁV jegypénztár a Ingázó vagy? Vidéki, és minden hétvég csak egyszerűen szeretsz világot látni? Utazz vona al! Ha unod a sorban állást a pályaudvaroko Alapítványhoz! Március -étől két előad megvásárolhatod vonatjegyedet, IC pótje Szerete el várunk az ELTE TTK Hallgató jában, a Déli Tömb alagsorában! Tisztelt Hölgyem/Uram! A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetemen működő Energetikai Szakkollégium tisztele el meghívja Önt a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása című fórumra. A rendezvény Fővédnöke: Dr. Molnár Károly, a BME rektora Meghívo ak: Dr. Gerse Károly, Magyar Villamos Művek Zrt. Hamvas István, Paksi Atomerőmű Rt. Lux Iván, Országos Atomenergia Hivatal Dr. Hegyháti József, Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht. Az est moderátora: Dr. Aszódi A ila, BME Nukleáris Technikai Intézet Reményeink szerint a fórum jó alkalom lesz a szakmai tapasztalatcserére és a baráti találkozókra. A hazai villamosenergia-termelés biztonságos fenntarthatósága érdekében szükség van a terveze üzemidő-hosszabbításra. Miközben a januári gázimportcsökkentés mia korlátozásokat kelle bevezetni, a paksi atomerőmű változatlan biztonsággal szolgálta a az olcsó villamos energiát. Várjuk Önt. március -án este. -kor a BME I.B. -as termében, a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítás című fórumon! A Szakkollégiumról bővebb információ, a félév részletes programja a org oldalon olvasható. Budapest,. március. Hárfás Zsolt Németh Bálint ESZK alelnöke, szervező ESZK elnöke, szervező Egy éves master képzés Hollandiában A matematika és informatika szakterület hallgatói, valamint programtervező matematikusok jelentkezhetnek a Vrije Egyetem egy éves master képzésére, Amszterdamba. Március -án tarto Peter I Hofgesang előadást erről a lehetőségről, az előadás anyagát letöltheted a h p:// khok.elte.hu/kulugyi weboldalról. Ugyani megtalálhatók az ösztöndíj feltételei és a Vrije egyetem honlapjának címe. Van kiadvány is, akit érdekel az írjon nekem a khok.elte.hu-ra, vagy keressen meg a fogadóórámon (szerda -, déli hali). Figyelem! A pályázatnak legkésőbb április -én meg kell érkeznie Amszterdamba postai és elektronikus úton.

9 z ELTE-n! én hazajársz? Vagy n, gyere a Hallgatói ás közö nálunk is gyedet! i Alapítvány irodá- Sporthírek Sörömfoci Április -ig lehet nevezni a legnagyobb magyar egyetemi focibajnokságra, a Borsodi Egyetemi Kupára. Regisztráció, nevezési lap és további információk a oldalon találhatók! Universitas bajnokság A BEFS által kiírt Universitas focikupára is lehet jelentkezni április -ig elte.hu címen. E félévben a nevezési díj Ft/csapat. A fordulók április végén és május elején lesznek. Kelet-nyugat gála. március - -án az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban (a Kultúrhét keretein belül) megmérkőzik Magyarország keleti és nyugati oldala. Ha ezek bármelyikébe tartozol, és nem hoz zavarba a Labda (kosár, foci, kézi, röpi), akkor jelentkezz játékosnak az első, hagyományteremtő ELTE Kelet-Nyugat Gálára. A legfontosabb tudnivalók: március -én (szerda) lesz labdarúgás és kosárlabdázás, kezdés. -kor. Március -án (csütörtök) kézilabdázás (. ) és röplabdázás (. ) lesz. Eredményhirdetés. -kor, utána zenés-táncos mulatság a kollégiumban. A meccsek utcai stílusban zajlanak. (szabad tér, fair-play, há érzene, hangulat). A legjobbakat díjazzuk. Hozz magaddal személyi igazolványt, fekete szerelést, ha a Dunától keletre-re, fehéret, ha a Dunától nyugatra van az o honod! (A Duna szigetein lakók választhatnak) Jelentkezés és info: Zsuzsi: és Miskolc: NYÁRI ÖNKÉNTES MUNKALEHETŐSÉG A BÁTOR TÁBORBAN Akarsz segíteni krónikus beteg gyerekeknek szebbé varázsolni a nyarat? Ha igen és már elmúltál 20 éves, jelentkezz önkéntesnek nyári táborainkba! A Bátor Tábor nyári táborok formájában kínál élményterápiás programot különböző krónikus betegséggel élő (daganatos beteg, cukorbeteg, autoimmun betegséggel küzdő) gyermekek számára. A programok célja a gyermekek önbizalmának növelése, önmagukba és egymásba vete hitük megerősítése, ezzel gyógyulásuk elősegítése. A programok közö szerepel: evezés, lovaglás, íjászat, kézművesség, tánc, zene, sport, színjátszás nyarán (június 29. és szeptember 1. közö ) öt turnusban (turnusonként napban) táboroztatunk 7-14, valamint éves daganatos gyermekeket, 7-14 illetve éves cukorbeteg, és 7-14 éves, krónikus ízületi gyulladással küzdő, autoimmun beteg gyermekeket. A tábor munkájában résztvevő valamennyi önkéntes segítő (cimbora) feladata vidám, elfogadó, partneri légkör biztosítása, a gyerekek segítése, bátorítása, érzelmileg és fizikailag biztonságos környezet megteremtése. További információ és jelentkezés: a h p://www.batortabor.hu internetes oldalon. Az alapítvány munkatársai a következő telefonszámon érhetők el: vagy Jelentkezési határidő: március 30. Várjuk jelentkezésedet! Üdvözle el: a Bátor Tábor Alapítvány munkatársai

10 0 Minden változik? Interjú Szalay Péterrel Ezen a héten Szalay Péterrel, a Kémiai Intézet igazgatójával beszélge em a vezetői szerepről és a világláto ember sokféle szakmai tapasztalatáról. De ahhoz, hogy valaki eljusson egy hasonlóan magas pozícióba, valahol el kell kezdenie az első lépéseket. Tehát ado volt a kérdés: miért le éppen vegyész? 10 Lágymányosi portrék Alapvetően érdekeltek a természe udományok, a fizika, kémia és a matematika is. Nagyapám régifajta gyógyszerész volt, aki mindenfélét kotyvaszto a laboratóriumban. Ha új alapanyag érkeze, azt mind bevizsgálta. Ez színes reakciókat jelente, amik pedig egy iskolás gyereknek nagyon látványos dolgok voltak, ezeknél szere em o lenni és nézni, mi történik. A kémiát konkrétan azért választo am, mert úgy gondoltam, hogy ezen belül a fizika és a matematika iránti kíváncsiságomat is kielégíthetem, ugyanis a kémiában mindhárom tudományterület benne van. Az, hogy külföldön tanult, hogyan segíte e hazai szakmai és közéleti pályafutását? A diploma megszerzése után rögtön Bécsbe kerültem, o szereztem meg a PhD fokozatot 89-ben, éppen a rendszerváltás idején. Később sok országban jártam, mint ösztöndíjas, de a feleségemnek és nekem soha nem fordult meg a fejünkben, hogy külföldön maradjunk bár adódo volna rá lehetőségünk. Mindig is úgy gondoltuk, hogy nekünk i a helyünk. Nem sokkal az esedékes tanszékcsoport-vezetői pályázat elő érkeztem haza Amerikából. Egy év o honi munka után az volt az érzésem, hogy időszerű lenne változtatni a kémia szakterületen kialakult struktúrán. Különböző országokban lá am jól működő egyetemeket, kutatóintézeteket, ami befolyásolta elképzeléseimet arról, hogyan is működhetnénk jobban. Milyen indí atásból vállalta el az intézetigazgatói posztot? A velem egykorú kollégáimmal együ azt gondoltuk, hogy az egyetemi dolgokból ideje lenne kivenni a 32. félévfolyam 6. szám március 22. részünket, úgy véltük, még az átalakulás és a tavaszi leépítés elő, hogy bizonyos változások szükségesek lesznek a kémia szakterületen belül is. Igazából ennyire komoly megbízásom még sosem volt. Óriási kihívást jelente, különösen azért, mert világossá vált, hogy most lehetőség nyílik arra, hogy alapvető változásokat vezessünk be az intézet struktúrájában. Néha el is bizonytalanodom, hogy képes leszek-e ezt vezetni, de egyelőre minden simán halad, és hamarosan már az új szerkezetben fog működni az intézet. Rengeteg munkát és óriási felelősséget jelent számomra az igazgatóság. Nem csak azért dolgozom, hogy a napi gondok megoldódjanak, hanem azért is, hogy hosszútávon biztosítsuk az intézet működését. Tudományos pályafutására milyen hatással vannak közéleti feladatai? Ez a munka most engem nagyon leköt, különösen azért, mert mi komolyan ve ük az átalakítást, és alapvető változásokat vezetünk be az Intézet működésében. Ez nem csak nekem, hanem a munkatársaimnak is sok plusz feladatot jelent. Jelentősen csökkent a kutatásra fordíto időm, ami remélem, hogy a közeljövőben javulni fog. Az persze világos, hogy ez ala a három év ala kevesebb időt és energiát fogok tudni kutatásra fordítani. Elméleti kémiában kutat; mennyire lát rá a kémia gyakorlati oldalára? Ezt a kérdést a kollégáim is feltették, amikor erre a posztra pályáztam, és talán ez volt az ellenem szólók legfőbb érve is. Én ugyan az elméleti területen dolgozom, de kémikusnak tartom magam. Mindig is fontosnak tarto am, hogy kísérletező emberekkel is tartsam a szakmai kapcsolatot. Amire például büszke vagyok, hogy hallgatóként a klasszikus analitika laborban én voltam az első, akinek kitűnőre sikerült az összes mérése. Ez talán bizonyítja azt, hogy a gyakorlati kémiára is mély szakmai aláza al tekintek. Természetesen sokszor kell a kollégáim segítségét kérnem, amikor olyan szakmai kérdésről van szó, amiben én nem tudok segíteni; ezért vannak igazgatóhelye eseim, illetve a többi munkatársamnak is bármikor ki tudom kérni a véleményét. A többi hazai egyetemmel milyen az intézet kapcsolata? A Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karával elindíto unk egy rendszeres konzultációt. Azzal kezdtük, hogy összehasonlíto uk, mely területen hol tartunk. A felmerülő közös problémákat megpróbáljuk együ es erővel megoldani. Számomra öröm, hogy nagyon érdeklődtek az új szerkezetünk iránt. Néhányan o is látják a változtatás szükségességét, és egy lehetséges modellnek tekintik a mi szerkezetünket. Az elmúlt napokban a Debreceni Egyetemről is hasonló megkeresés érkeze, amely mindenképpen pozitívum az intézet és a saját szakmai életemben. So Szalay Péter F : K M

11 Tánc a Harmóniában Hetek óta éreztem valami bizsergést talpamban, és amikor meglá am az első plakátokat, rögtön tudtam, hogy o a helyem. A párom elfoglaltsága mia nem tudo elkísérni, de két barátom velem tarto az estére. Jó szokásunkhoz híven természetesen húsz perccel kapunyitás elő odaértünk, de olyan jól elbeszélgettünk a Harmónia terem fölö felállíto ruhatár melle, hogy a rendezvényeknél megszoko kis csúszást észre sem ve ük. Fél 9-kor már nagy tömeg várta a Harmónia teremben a megnyitót. Elsőként a hétfőn megválaszto rektor úr köszöntőjét hallha uk, majd a XI. kerület polgármestere üdvözölte a bálozókat. Végül Papp Gabriella, a HÖK elnöke megnyito a a bált, és a színpadot elfoglalta Szentpáli Roland és rézfúvós zenekara. Felcsendültek az első standard dallamok, és lassan-lassan végül megtelt a parke keringőző párokkal. Egy idő után én is csatlakoztam kísérőmmel a táncolókhoz, de aztán be kelle látnunk, hogy ropogtatni valók fogyasztásában jobbak vagyunk (Lehet, hogy mégiscsak el kelle volna mennünk az ingyen táncoktatásra?). Lehuppantunk az előtérben egy tál sós perec mellé, és míg barátaim a hölgyek báli ruháit vizsla ák, én az itallapot ve em jobban szemügyre, és döbbentem konstatáltam, hogy az árak viszonylag barátiak. Bár én nem fogyaszto am alkoholt, de több helyről is hallo am az italok jótékony hatásáról, mely alkalmassá te e a kivágo ruhát viselő hölgyeket is, hogy a hűvös Harmónia terembe merészkedjenek. Apropó ruhák: időről időre szebbnél szebb báli ruhák libegtek le a lépcsőn, és egyre jobban erősödö bennem a tudat, hogy egyet hamarosan nekem is be kellene szereznem A bálteremben közben ritmusváltás következe : a színpadon, a Whizz Bang bulizenekar szolgálta a a talpalávalót. Pillanatok ala fergeteges hangulat kerekede a teremben, és a táncparke en már egy hajszálat sem lehete leejteni. Voltak, aki boogieztak, voltak, akik rockiztak, voltak, akik valamilyen felismerhetetlen freestyleban mozogtak. Teljes kifulladás után, úgy döntöttem, barangolok egy kicsit, és fellógtam a VIP jegyesek estjére. A helyszínhez bíbor színű lufik muta ák az utat. A finom szendvicsillat már messziről megcsapta az orromat. A teremben ínycsiklandozó hideg tálak sorakoztak a lentinél még szebben megdíszíte asztalokon. Mivel mindenki lent ropta, sajnos idefenn túl kevesen voltak ahhoz, hogy észrevétlen kislisszoljak egy fincsi sonkásszendviccsel Újabb tanulság: jövőre az új báli ruhám mellé VIP jegyet is veszek Levezetésként fél egytől a Szaxi Maxi Music Band muzsikált a színpadon. Három óra fele kezde a tömeg elszállingózni, és minannyiunk legnagyobb sajnálatára véget ért az idei bál. moringandi 11 Ödön és a nők I jártunk & Négyeshatos 11 Kisdobos F : M P Úgy hajlik, mint a nád F : M P Ő és a nők Két külön fogalom. Na, nem mintha nem érdekelték volna, csak eddig egyszerűen nem volt jó ürügye, hogy egyhez is odamenjen. Pedig Ödönke bizony már a huszonkettedik évét taposta. Az utóbbi napokban azonban történt valami, ami bizakodásra ado okot: Ödönke talált egy fülbevalót a villamosmegállóban. Amióta felve e a földről az ékszert, más sem járt a fejében, mint egy gyönyörű lány, aki zokogva keresi fülbevalója elvesze párját. Elképzelte, hogy majd visszaadja neki, és megvigasztalja. Bemutatkozna, de nem, mint Ödönke, a magának való, szürke matekszakos srác, ahogy mindenki ismeri, hanem mint Ödön, a megtestesült férfiideál. Bókok ezreivel halmozná el, és természetesen a lány a végén szerelmesen a karjaiba omlana Hiú ábránd! hessege e el magától a gondolatot, mikor lehuppant a villamos ülésére. Szokásához híven, maga elé bámult. Ám ekkor olyat láto, hogy a lélegzete is elakadt. Egy gyönyörű lány ült elő e,akiazegyikfülébenpontolyan függőt viselt, aminek a párját Ödönke megtalálta. Ödönke leblokkolt, hirtelen úgy érezte, beszélni is elfelejte. Remegő kézzel a zsebébe nyúlt, és a lány orra elé biggyeszte e a fülbevalót.alány nagyon megörült, és a fiúra mosolygo. Mosolyog! örvendeze magában Ödönke. Köszönöm! szólt a lány. Hozzám szólt!!! harsogta egy hang belülről. És a lány egy puszit nyomo Ödönke arcára. Ebben a pillanatban Ödönke képzeletben felállt, letérdelt a lány elé és megkérte a kezét. Aztán az esküvőjükre gondolt, és lá a a lányt ahogy fehér ruhában felé lépdel. Gyönyörű volt. Nászútra mennek majd, és a nászéjszaka Hé, i vagy még? kérdezte a lány. Akarsz? És oly kérdés szökkent ki Ödönke foga kerítésin, mely már több volt, mint felkérés keringőre, és melyre egyetlen válasz léteze egy lány részéről. A pofon elcsa ant, a lány felpa ant és Ödönke még három megálló múlva is táto szájjal, szoborrá dermedve bámult maga elé. moringandi

12 2 Kávézó a Kálvin téren Coffeeshop company Hollandiában coffeeshopnak hívják azokat a helyeket, ahol az ember büntetlenül vásárolhat és használhat bizonyos könnyűdrogokat, ezért nagyon meglepődtem, amikor észreve em pár hónapja, hogy a Kálvin téren is van egy coffeeshop persze csak a neve hasonlít a hollandiai szórakozóhelyekre, ugyanis ez egy teljesen normális kávézó. 12 Helyvektor & Főzőcske Sajtos csirke pennével 32. félévfolyam 6. szám március 22. Normális, de egyáltalán nem szokványos. Amikor először benéztem, hívogatóan o honosnak találtam a helyet, és ez az érzés akkor is megmaradt, amikor beléptem. A berendezés színe többnyire barna, annak is a legmelegebb árnyalatai, és nagyon kellemes kávéillat fogadja a belépőt. Az alsó rész kicsit nyito abbnak tűnik, mert innen látni az utcát, de ha egy kis lépcsőn felmegyünk, a hátsó traktus egy teljesen más világ. Hátul van a dohányzó szekció még ha nem dohányoznék, akkor is inkább i foglalnék helyet. A világítás sejtelmes, az ülőkék kényelmesek. A falakon polcok, tele könyvekkel, van közö ük verseskönyvtől a meséskönyvön át a regényig minden végre egy hely, ahol nem unja magát halálra az ember, ha sokáig váratják! Persze a könyvek nem azért vannak kitéve, mert olyan lassúak lennének a pincérek. A kiszolgálás nagyon kedves (azt az egy dolgot leszámítva, hogy nem kaptam engedélyt arra, hogy a kávézóban is fotózzak) és gyors. A hely egy kicsit hibridnek tűnik számomra: átmenet a rendes kávézók és a gyorsbüfék közö, talán azért, mert elvitelre is lehet kérni a kávét vagy fánkot, viszont ha helyben szeretnél kávézni, akkor kimennek az asztalhoz. CC kávékoncentráció Laci bácsi is megmondta a tévében: az ellenőrzö magyar baromfi-védjeggyel elláto csirkét bátran meg lehet enni, senki nem lesz tőle madárinfluenzás (bár a közvéleménykutatások szerint mióta hozzánk is elért a madárinfluenza-para, egyre kevesebben esznek a szárnyasokból). Gondoltam, ha megosztok veletek egy remek csirkereceptet, ti is legyőzitek a felesleges félelmet. A sajtos csirke egyszerű kajának tűnhet, de mégis több, mint sajt meg csirke. Először is: a sajt nem akármilyen sajt benne, hanem márványsajt vagy gorgonzola persze a kevésbé vállalkozó szelleműek trappistával is elkészíthetik. Szükség van hozzá természetesen csirkére (a barátom, akitől a receptet kaptam, a combra esküszik, de gyakorlatilag akármiből meg lehet csinálni). Én legutóbb két filéze csirkemellet vágtam fel kockákra, és direkt jó volt, hogy nem kelle a csontokat kerülgetni a tányéron. A csirkén kívül egy doboz főzőtejszínre is szükség van (ha lehet, a sűrűbb fajtából), 15 dkg sajtra, szerecsendióra, fehérborsra, sóra, penne tésztára és petrezselyemre, és egy kis bor is jól jöhet hozzá. A csirkemellkockákat megszórtam borssal és szerecsendióval, aztán megpirítottam egy kicsit olívaolaj és margarin fele-fele arányú keverékén, hozzáöntöttem egy kevés bort, majd kiszedegetem egy A választék bőséges. Ami a kávészerűségeket illeti: a hagyományos kávén kívül lehet kérni amerikai kávét, jeges kávét, cappuccino-t, moccacino-t, forró csokit és egyéb különlegességeket (teát tejjel valamint egy steamer nevezetű italt, ami forró tej, tejszínhab, és amare ó vagy mogyoró aroma). Minden ital többféle kiszerelésben kapható. Van még frissen facsart narancs dzsúz is (amit én túl drágának és édesnek találtam, viszont a gép, ami készíti, lebilincselő). Ami a szilárdabb fogyasztanivalót illeti, a bageleknek és egyéb szendvicsféléknek széles választékát kínálják. Az árak a barátságosság felső határát súrolják, azonban ha nem is napi rendszerességgel, de érdemes időnként beugrani ide, ugyanis ideális reggelizőhely abból pedig nem sok van a környéken. Zsófi tányérra. A serpenyőbe beleszórtam az apróra morzsolt márványsajtot, öntöttem hozzá egy kis tejszínt, és igyekeztem azt a halmazállapotot eltalálni, amikor még folyós a massza, de egészen sűrű. Amikor ezt sikerült elérni, visszatettem bele a csirkét, és együtt rotyogtattam az egészet úgy öt percig. A sózással csínján kell bánni, mert a márványsajt eleve sós, ezért célszerű csak a legvégén sózni, és csakis akkor, ha szükséges! A csirkéhez penne tésztát célszerű kifőzni (három-négy ember tud jóllakni ennyi csirkével, úgyhogy a tésztát is célszerű ilyen mennyiségben kifőzni), és érdekesebbé teszi az ételt, ha egy csokornyi apróra vágott petrezselyemzöldet keverünk a tésztához. Az eredmény nagyon izgalmas, és egészen finom! Zsófi F : K Z V

13 Torkos toros Éles kések, vér, belsőségek Nem, ne egy akciófilm-szerű jelenetre gondoljatok, csak a már hagyományosnak mondható disznóvágás immár második alkalommal került megrendezésre a KCSSK-ban. 13 úgy döntöttek, hogy a mosogatás I jártunk 13 pat egy része kint serénykedett: bontották a malacot, majd töltötték a kolbászt (megsúgom, ez félre lett téve a március ig tartó Budaörsi Kulturális Hétre, így ezért is érdemes lesz majd erre eljönni). Sokan, mivel már nem fértek oda az asztalhoz, inkább körbeültek és beszélgettek a napsütésben. A többiek a Bolyai Club konyhájában tették hasznossá magukat: készült itt leves, pörkölt, sülthús, kolbász-alap. Szükség volt a szorgos kezekre a zöldségpucoláshoz, húsdaráláshoz, és a felaprításhoz is, így nem kellett elutasítani a munka után érdeklődőket. Közben, elsősorban a nézőközönség soraiban folyamatosan emelkedett a hangulat, erről a kiürült sörösdobozok, és egyéb üvegek is tanúskodtak. Este hat körül következett az első közös vacsora a Bolyai Clubban, a második pedig este tíz körül, ahonnan mindenki tele hassal távozhatott. Szegény főbb szervezők még ekkor sem értek rá enni, mert csak tiztenegy körül végeztek a malac feldolgozásával. Ezután megvárja őket másnapig, így végre ők is leülhettek megtömni a pocakjukat. csupi Március idusa téliesen Éjszakai túra, majd rögtön egy nappali? Merész! Igaz, végül senki nem ve részt a ke ő kombinációján, de ennek oka nem a lelkesedés hiánya volt, hanem egyszerű időbeosztási problémák. Az éjjeli túrát, így utólag nehéznek értékelem. Nemegyszer térdig süppedtünk bele a hóba, ami a Csóványoson pedig egy méteres volt! Az asztalok, amelyeken e ünk a Szarvasbőgés túrán, mostanra teljesen eltűntek, lapjuk egy szintbe került a hó tetejével! A csúcskönyv térdmagasságban volt, a jelzéseket derékmagasságban kelle keresni a fákon. Néhol a szél hatására embermagasságú hódűnék boríto ák a gerincet. Gyönyörűen világíto a telihold, éles árnyékok rajzolódtak ki mindenü. A Idén több kollégiumi igazgató is ellátogatott közénk, és nyugodtan mondhatom, nem vallottunk szégyent előttük. Többünknek annyiból is érdekes volt, hogy falusi nagymama híján, nem láttunk még ilyesmit, leszámítva a tavalyi hasonló alkalmat. A disznó délelőtt 11-kor, már lebökve érkezett a Kollégium udvarára, ahol népes társaság várta. Szakértő kezek (tavalyi- illetve otthoni tapasztalat) azonnal nekiláttak a feldolgozásának, mások pedig a frissítők elfogyasztásának, vagy a többiek szórakoztatásának: volt, aki katonaruhában, földön csúszva, kezében egy késsel próbálta becserkészni a néhai cocát, és meglepő módon sikerült is neki. Más a malac fejével szaladt egy kört az udvaron. A csa- nagy hóban lassan tudtunk haladni, így kénytelenek voltunk rövidíteni. Lassan már kezd hagyománynyá válni kis csapatunk március 15- i közös, vidéki ünneplése. Ebben az évben különösen örültem ennek. Véleményem szerint fontos, hogy az ember bizonyos szinten foglalkozzon a politikai eseményekkel, néha azonban jólesik egy kis szünet. A médiából hallo ak alapján egyáltalán nem bántuk, hogy Zászlóalj F : P B Éle an gyakorlat nem a fővárosban töltö ük ezt a napot, főleg, mivel egyetértünk azzal, hogy a megemlékezés nem a napi politika színhelye. A Velencei hegységben sétáltunk egy jót, rövid távon, minimális szintemelkedéssel. Kimondo an jól ese és nyugtató volt ez a lazulás. Enyhén ködös időnk volt. Később ezt kellemes, szórt fényes klíma válto a fel. A program más jellegűen folytatódo. Pákozdon megemlékeztünk a Márciusi I akról, és a forradalom eseményeiről két emlékmű felkeresésével. Egy kiállításnak köszönhetően részletesebben megismerkedtünk a környékbeli csaták történetével. Hatalmas pizza evéssel zártuk a napunkat, és hazautazóban Fehérváron még látha unk valamit az o ani ünneplésből. Senki se felejtsen el velünk tartani a húsvéti szünetben! Tudjátok, h p://kergezerge.ini.hu! Pál Bence, Pálszabó Krisztián

14 4 Történelmi és színházi kitekintő 14 Kultúra Sigismundus, a múmiák, és a kertész kutyája A Szépművészetiben Sigismundus életéről nyílt kiállítás; a Természe udományiban a múmiák titkaiba leshetünk be, és a Vígszínház nomen est omen frivol vígjátékot tűzö a műsorára. 32. félévfolyam 6. szám március 22. Először is ki volt Sigismundus király és császár? Bár az idegenül csengő név hallatán kezdetben talán a mesék világában kutakodunk, valamely hős után, de Sigismundus húsvér személy volt és a töri könyvekben lelhető fel. Sőt, ezen kívül március közepe óta a Szépművészetiben is nyílt életéről kiállítás Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában címmel. A Luxemburgi Zsigmondnak ( ) és korának szentelt kiállítás a budapesti Szépművészeti Múzeum és a luxemburgi Musée national d histoire et d art közös vállalkozása. A kiállítás 2006-ban egymást követően Budapesten és Luxemburgban is bemutatásra kerül. A luxemburgi és a magyar államfő védnöksége ala, a két ország kormányának támogatásával jö létre a kiállítás. A tárlat Luxemburgi Zsigmond magyar király és német-római császár személyiségének és korának, az uralkodó művészi környezetének bemutatására vállalkozik. A gótika korában élő császár életművét kísérő, vagy azzal kapcsolatba hozható kulturális és művészeti jelenségek és alkotások részletes bemutatására is sor kerül, kiemelve azokat, amelyek új megvilágításba állíthatják az uralkodót és Közép- Európa kultúráját. Első alkalommal láthatók együ nagy számban Luxemburgi Zsigmond portréi a korszak legjelentősebb közép-európai uralkodói rezidenciájának alkotásaival, így a budai vár szobraival, a legendás Szent György lovagrend emlékeivel és az erdélyi ötvösök világhírű remekműveivel. Zsigmond kétségkívül a késő középkor egyik legszínesebb uralkodó egyénisége. Külseje hálás téma volt kora művészeinek, Dürer és Pisanello is megörökíte e: hullámosan leomló hajú, méltóságos megjelenésű, de élénk és vidám tekintetű férfinak ábrázolták, arcát magyar módra szakáll köríte e. Szere e a pompát, a lakomákat és a nőket, emia sokan léhának, pazarlónak és könnyelműnek lá ák. Minden iránt érdeklődö, és tele volt tervekkel, amelyek néha irreálisak voltak, ezért akadtak, akik következetlennek és kapkodónak ítélték. Noha alapjában jóindulatú lehete, dühe nemegyszer ragadta kegyetlen ítéletekre. Hadvezérként nem igazán vált be, a politikához azonban kiválóan érte, és legfontosabb terveit soha sem téveszte e szem elől. Megvalósításukhoz megvolt benne a szívósság és a türelem, és segítségére volt a jó emberismerete is, miáltal megbízható segítőkre talált. Akit érdekelnek a hátborzongató történetek és sorsok, és nem rázza ki a hideg a gyolcsokba tekert testek látványától, annak feltétlenül el kell látogatnia a Természe udományi Múzeumba. A múzeum őrzi korunk egyik legkülönlegesebb embertani lelet-együ esét, a váci múmiákat. Erre az együ esre a váci Fehérek templomában tizenkét évvel ezelő végze felújítás során egy szerencsés véletlennek köszönhetően leltek. A templomtorony ala fekvő boltozatos kripta zsúfolásig tele volt egymás tetejére halmozo, gazdagon díszíte koporsókkal. A közel kétszáz évig háborítatlanul maradt koporsókból 265 természetes úton, a hagyományos balzsamozási eljárás nélkül mumifikálódo, halo i ruhába öltöztete ember maradványait tárták fel. A természetes mumifikálódást a kripta egyedülálló mikroklímája és a temetkezés módja te e lehetővé. Konzerválásuk után megkezdődö a múmiák tudományos vizsgálata, melynek során kiderült, hogy az elhunytak nagy része tbc-vel volt fertőzö. A további vizsgálatok során megállapíto ák azt is, hogy voltak, akik csak hordozták a tbc korokozóját, de genetikusan kódoltak egy olyan fehérjét is, amely megakadályozta a betegség kialakulását. Ez a tudományos felfedezés korszakalkotó lehet a ma ismét egyre nagyobb fenyegetést jelentő tbc gyógyításában. A kiállítás egyéni sorsokat, családi tragédiákat, rejtélyes haláleseteket tár fel. A múmiák bemutatása melle különleges multimédiás technika segítségével a XVIII. századi Magyarország mindennapi élete elevenedik meg a látogatók elő. A múzeum igazi kalandokkal teli kis felfedezőtúrát készíte elő a látogatóknak, a koporsók fedelének felnyitásától a hol estek vizsgálatán keresztül a tbc-baktérium DNS-ének vizsgálatáig. Könnyedebb kikapcsolódásra vágyóknak ajánlom a következő vígjátékot, melyet a Vígszínház tűzö műsorára. Lope de Vega leghíresebb, legtöbbet játszo komédiája mai kifejezéssel élve egy szexuális zaklatás története. Nemcsak azért izgalmas, mert a szerző a világirodalomban elsőként nyúl ehhez a frivol és érzékeny témához, hanem azért is, mert a zaklatást egy nő, ráadásul egy főrangú dáma követi el, természetesen jóval szolidabb formában, mint Sharon az Elemi ösztönben. Diana, a nápolyi Belflor grófság unatkozó úrnője, akit ezú al a zseniális Eszenyi Enikő alakít, mihelyst tudomást szerez titkárának, a jóképű fiatal Teodorónak szerelmi viszonyáról, azonnal közbelép, és igyekszik elcsábítani magának. Ez még akár rendben is lehetne, hiszen nem újkori történet az, amelyben a hősnő akkor jön rá hogy szerelmes, amikor úgy tűnik éppen elveszti a férfit, de ennél a magányos és szerelemre, izgalomra vágyó dámánál kicsit más a képlet. Mire a titkár régi szerelmét feledve behódolna, már el is taszítja magától, akár a spanyol közmondásból ismert kertész kutyája, aki épp csak megszaglássza a másik eb csontját. Igazából nem kér belőle, viszont mást sem hagy enni. Diana féltékeny mindenre és mindenkire, a saját vélt és valós érdekei szerint kuszálja össze a szálakat. Vajon hogyan bogozódnak ki a szálak, s szerelemre talál-e a dáma? Lede

15 A túszok idebenn, az igazság odaát A belső ember Keith Frazier nyomozó vagyok. Nem hasonlítanám magam Derrickhez, vagy Columbohoz, de azért megoldo am már néhány kisebb-nagyobb ügyet. Két dolgot szeretnék leginkább: több pénzt, és hazamenni végre hancúrozni egyet az asszonnyal. Ugye nem tűnik nagy kérésnek? Csak ne lenne az a tisztázatlan száznegyvenezer. Egyből előléptetnének. Na, csak ez hiányzo! Most riaszto a főnök, hogy vegyem a kezembe a wall street-i bankrablás ügyét. Nem tűnik nagy akciónak. A rablók festőnek álcázva juto ak be a bankba. Az épületben tartózkodó összes embert túszul ejte ék. Darius kapitány tulajdonképpen már mindent elintéze. Az embereink körülve ék az épületet. Az események lelassultak. Időnként kidobnak egy túszt és kész. Fel kéne venni velük a kapcsolatot Tulajdonképpen már rég nem értem, mit is keresek itt. Késő délután van. Az asszonyka óránként hív, majd eleped értem. Ez a bankrabló pedig egyértelműen bolond. Csak fárasztom magam ezzel az egésszel, már másfél órája... De legalább rajtam a világ szeme. A nyomozás jól halad, én meg közben tévésztár lettem. Vajon jól áll a nyakkendőm? Komolyan mondom, ami itt most történik, elmenne hollywoodi Mozizóna 15 Motel A tengerentúlról nézve az öszszes közép-európai ország ugyanolyan. Az amerikai szemmel nézve hihetetlenül öreg városokban a gyönyörű lányok csak a turisták dollárjaira várnak, a lerobbant szoci gyárépületek udvarán gyerekbandák randalíroznak. És mindenki valami ismeretlen nyelven beszél Nyilván így történhetett az a baki, hogy a szerepük szerint szlovákokat játszó helyiek véletlenül csehül beszélnek a filmben. Egyébként nem túl sokat: a Motel folyékonyan beszélt anyanyelve ugyanis a nemzetközi erőszak. A vérfröcsögés, a végtaglevágás, a motoros fűrész és a pisztoly mindenhol ugyanazt jelentik A homlokráncolási verseny győztesei A három haver a két amerikai srác és a hozzájuk csapódott izlandi szexturista egy amszterdami ukrán strici utasításait követve megtalálják a Paradicsomot Egy ódon szlovák kisváros minden igényt kielégítő moteljében a világ minden tájáról összegyűlt fiatalok csapnak hatalmas orgiákat. Ám a félelmetes zenéből (na meg a mozi plakátjáról) már sejthető, hogy az idilli hangulat sötét titkokat rejt. Csavaros sztorit, és meglepő fordulatokat nem szoktunk elvárni egy horrorfilmtől. Eli Roth, a rendező nagyon jól tudta ezt. Inkább tenger vért, és fantáziadús, szélesvásznú kínzásokat pakolt bele szép számmal új alkotásába. Szerencsére azonban ezeket nem véletlenszerűen rakta sorba a történet kerek egésszé alakul, a jó tempóban csurgatott információk, és az kriminek. Még klasszikus, és csak közepesen elcsépelt beépített nő is akad. De a nyomozó szellemi teljesítménye már-már hitchkoki főhősök logikájára emlékeztet És a helyszín is megfelelő. Azért 15 úgy érzem, ha kasszasikert akarnék csinálni, tennék bele még egy kevés akciót is. Vagy inkább találjam föl az erőszakmentes-thrillerkrimi műfaját? Nőies megoldás, de érdekes. A szereplők nagyrészt hétköznapi embereket játszanának. Azért persze megjelenne benne a pénz világa is, mint egy egészen különálló valami, aminek nagyobb hatalma van, mint gondolnánk. Ez így éppen jó lesz. Persze kell még bele valami furfang, ami végig fönntartja a figyelmet, még akkor is, ha már elfogyott a popcorn. Már meg is van! De most csöng a telefon, fölveszem, hátha most akarja megadni magát. Persze az egy kicsit gagyi befejezés lenne. Gyoe INSIDE MAN (., amerikai, perc). Rendezte: Spike Lee. Forgatókönyv: Russel Gewirtz. Szereplők: Denzel Washington (Keith Frazier), Clive Owen (Dalton Russel), Jodie Foster (Madeliene White), Ahslie Atkinson (Burke). Forgalmazza: UIP-Duna film. Bemutató: március. itt-ott hozzácsepegtetett poénok felüdítik a nem csöpögő, hanem sugárban fröcskölő vérfolyamot. A nézőnek nem marad hiányérzete a végén; azt kapta, amiért fizetett. Egy dolgot kivéve. A plakátokon nagy betűvel szerepel Tarantino neve. Aki pedig producerként épp csak a nevét (na meg a pénzét) adta a dologhoz, de igazából semmi köze nincs a filmhez. Mondjuk azt leszámítva, hogy Motel recepcióján épp a Ponyvaregény megy a tévében. Balu MOTEL (.,., perc). Rendezte: Eli Roth. Forgatókönyv: Eli Roth. Szereplők: Jay Hernandez (Paxton), Derek Richardson (üzletember), Eythor Gudjonsson (Oli), Barbara Nodeljáková (Natalya). Forgalmazza: InterCom. Bemutató: március.

16 6 Hagyományos 16 Külszíni fejtés Remélem, mindenkinek jól telt az elmúlt hét! A heti feladvány egy hagyományos rejtvény, melynek megoldásaként egy mondást várok. Vízszintes: 1. Mondás első része. 15. Megnyitja az utat a hozzáféréshez. 16. Ke éválasztom. 17. Rom határai! 18. Oxigén, bór. 19. Vatikán, Norvégia autójele. 20. Istenhez való könyörgés. 21. Zaire, Spanyolország, Ausztria autójele. 23. Őseim régiesen. 26. Vas. 27. Magyar népcsoport. 29. Latin csont. 30. Páratlan elme! 32. Italozó hely. 33. Halkan beszélő. 35. Szemléletesen közöl. 38. Duplán pótmama. 40. Szívesség tevés. 42. Malac jelzője a mesékben. 47. Csók (argó). 48. Azonos betűk. 49. Mondás harmadik része. 51. Kocsit vezető. 54. Radon. 55. Kevert yen! 56. Visszafelé tetéz vége! 58. Előtagként: ellenes. 60. Yaah része! 62. Betűket vet rá. 64. Idegen pénz. 66. Mondat része. 68. Ház jelzője. 70. Te meg én. Függőleges: 1. Idegen nem. 2. Idősebb röviden. 3. Történet elmondója. 4. Beton is készül ebből. 5. Ón. 6. Én. 7. Vékony ló. 8. Léda része! 9. Ritka női név visszafelé. 10. Sál határai! 11. Ilyen csiga is van. 12. Térbeli forma. 13. Erika becézve. 14. Sömör része! 19. Kiválasztást végzi. 21. Zsuzsanna becézve. 22. Görög piactér. 24. Háziállat. 25. Kitalált történet. 26. Vékony deszka. 27. Mondás második része. 28. Lóg része! 31. Megkedvel. 32. Belök. 34. Arra a papírra vet. 36. Ronda. 37. Női becenév. 39. Arany nevű férfi felesége. 41. Könnyet hullato. 43. Bagoly. 44. Királyi szék. 45. Fed határai! 46. Tömeg mértékegysége. 50. Nehézfém. 52. Régi magyar film címe. 53. Páratlanul sátram-e! 57. Kitüntetés. 59. Illetve rövidítve. 61. Agykeverék! 63. Rosszat tesz neki. 65. Visszafelé germánium. 67. Avat része! 68. Kambodzsa, Spanyolország autójele. 69. Sporteszköz. A megoldást a megjelenés utáni héten szerdán 12 óráig várom e- mailben Az 5. számban felado feladványára rengeteg megoldás és hozzászólás érkeze. Köszönöm ezt minden kedves olvasónak! A focimeccs eredménye döntetlen le, a véde fajok pedig: ökörszem, vándorsólyom, süvöltő. A helyes megfejtést beküldők közül csokijukért jelentkezhetnek a Haliban: 1. Krusper Márta 2. Csernatoni A ila 3. Losoncz Rita Mindenkinek kellemes szünetet kívánok! Csilla x 16 x x 19 x 20 x x x x x x 29 x x x x x x x x x x x x x 54 x 55 x x x x x x x félévfolyam 6. szám március 22.

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Jegyzőkönyv (2013. november 19.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu Jegyzőkönyv (2013. november 19.) Előzetesen kiküldött napirendi

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata Tanács október 27-i üléséről

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata Tanács október 27-i üléséről Jegyzőkönyv Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata Tanács 2014. október 27-i üléséről Az ülés formája: Rendes NYÍLT Az ülés ideje: 2014. október 27. (hétfő) 17:30 Az ülés helye: Budai Campus

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

A rendezvény fôvédnökei: Dr. Vincze Pál, a Magyar Egyetemi-Fôiskola Sportszövetség (MEFS) megbízott elnöke A RENDEZVÉNY KIEMELT TÁMOGATÓI:

A rendezvény fôvédnökei: Dr. Vincze Pál, a Magyar Egyetemi-Fôiskola Sportszövetség (MEFS) megbízott elnöke A RENDEZVÉNY KIEMELT TÁMOGATÓI: A rendezvény fôvédnökei: Dr. Vincze Pál, a Magyar Egyetemi-Fôiskola Sportszövetség (MEFS) megbízott elnöke Dr. Solti László, a Szent István Egyetem (SZIE) rektora Dr. Gémesi György, Gödöllô Város Polgármestere

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet december 8-án tartott üléséről.

EMLÉKEZTETŐ. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet december 8-án tartott üléséről. EMLÉKEZTETŐ A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2014. december 8-án tartott üléséről. Jelen voltak: Balla Péter Csányi Norbert Cseh Tamás Gődér Nikoletta Kovács Márk Lindtner Andor

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 20-án (csütörtökön) 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző 1 SET A SET játékszabályairól röviden, már ha valaki nem ismerné: Hogy néznek ki a kártyalapok? Minden kártyán van egy ábra, aminek 4 jellemzője van. Minden kategória további három különböző lehetőséget

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv A ELTE BTK HÖK Küldöttgyőlésének ülése

Jegyzıkönyv A ELTE BTK HÖK Küldöttgyőlésének ülése Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Ellenırzı Bizottság 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A H-1088 Budapest,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. augusztus 18. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 17.00

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv december 6. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv december 6. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről Időpont 2016. december 6. 14 00 Helyszín ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb 0.100C Kari Tanácsterem Elnök Juhász Gábor JELEN VANNAK

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/ sz. ülés) Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. február 4-én, kedden, 8 óra 33 perckor kezdődően, az Országház főemelet

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23. Jegyzőkönyv ELTE EHÖK Elnökségi 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 1. Bejelentések 2. Beszámoló a HÖOK Közgyűlésről és Választmányi

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALELNÖK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALELNÖK Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának 2015-ös évre vonatkozó költségvetési beszámolója A költségvetés rövid ismertetése: Az Egyetem Szenátusa által jóváhagyva az ELTE HÖK 286-os

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL 1. A konferencia célja A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2014. október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter (késett kimentéssel

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata (TK HÖK) november 24-i üléséről

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata (TK HÖK) november 24-i üléséről Jegyzőkönyv Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata TK HÖK 2015. november 24-i üléséről Az ülés formája: Rendkívüli NYÍLT Az ülés ideje: 2015. november 24. (kedd) 18:00 Az ülés helye: 1093 Budapest

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA A jó gyakorlatok megosztása kiscsoportos munka keretében történt, az alábbi előre megadott témák mentén: Munkaerő-piaci igények, vállalati együttműködés, gyakorlati képzés Tanulási

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2015. szeptember 21-én tartott üléséről.

EMLÉKEZTETŐ. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2015. szeptember 21-én tartott üléséről. EMLÉKEZTETŐ A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2015. szeptember 21-én tartott üléséről. Jelen voltak: Balla Péter Csányi Norbert Cseh Tamás Koltai Soma Lábas István Lindtner Andor

Részletesebben

Falusi Ízek Fesztiválja Magyaregregy 2 0 1 0 V e r s e n y k i í r á s Törökkor hazánkban nem csak negatívumokkal írható le, sok új ételnyersanyagot nekik köszönhetünk, másrészt történelmünk része. Tudomásul

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

Egyetemi hallgatók, munkatársak

Egyetemi hallgatók, munkatársak Egyetemi hallgatók, munkatársak Elsõ évfolyamos és leendõ hallgatók körében Médiumok: Univ Pécs + Kari lapok Az Univ Pécs a Pécsi Tudományegyetem szorgalmi idõszakokban (február-május, szeptember-december)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata TK HÖK december 8-i üléséről

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata TK HÖK december 8-i üléséről Jegyzőkönyv Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata TK HÖK 2015. december 8-i üléséről Az ülés formája: Rendkívüli NYÍLT Az ülés ideje: 2015. december 8. (kedd) 18:00 Az ülés helye: 1093 Budapest

Részletesebben

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELTE Alakuló- és tisztújító küldöttgyűlés 2016 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának I. fejezet 20. -a alapján az ELTE HÖK elnöksége kiírja az ELTE HÖK elnökének és tisztségviselőinek

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Tóth Imre, aki a Debreceni Egyetem szakszervezeti vezetője volt, a Magyar Köztársaság Lovagrend kitüntetésében részesült.

Tóth Imre, aki a Debreceni Egyetem szakszervezeti vezetője volt, a Magyar Köztársaság Lovagrend kitüntetésében részesült. Emlékeztető az FDSZ 2015. 09. 03-i elnökségi üléséről Napirend: 1.) Elnökségi tagok bemutatkozása 2.) Rövid bejelentések 3.) Beszámoló a TÁMOP pályázatról 4.) Bérkérdések 5.) Egyéb aktuális működési ügyek

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Érdeklődők! A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2015-ben is megrendezi az immáron hagyományosnak tekinthető nemzetközi, több tudományterületet összefogó szakmai rendezvényét. A

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Beszámoló Török Mátyás

Beszámoló Török Mátyás Időrendi bontás 2016. február 15. Választmány 2016. február 16. Biológia szakterület bevonó 2016. február 17. EHSKB ülés 2016. február 18. Fizika szakterület bevonó 2016. február 18. Tanárképzési szakterület

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég. JEGYZŐKÖNYV amely készült 2012. május 26. 10 óra 00 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, az 1039 Budapest, Piroska utca 2. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME. VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd.

Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME. VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd. Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd Értesítő Tisztelt Kollégák, AITSZME Tagok, Kedves Vendégek! Az Aneszteziológus

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Emlékeztető. A Kari Hallgatói Tanács 2015. június 15-én (hétfőn) tartott üléséről. Az ülés kezdete:19:00

Emlékeztető. A Kari Hallgatói Tanács 2015. június 15-én (hétfőn) tartott üléséről. Az ülés kezdete:19:00 Emlékeztető A 2015. június 15-én (hétfőn) tartott üléséről. Az ülés kezdete:19:00 Jelen voltak: Szavazati jogú tagok:batka Roland, Boda Mariann,Gődér Vivien, Jóvér Vivien, Kállai László, Kovács Klementina,

Részletesebben

8/2016 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület október 17-én megtartott üléséről

8/2016 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület október 17-én megtartott üléséről Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 2016. október 17-én megtartott üléséről Helyszín: Budapesti Európa Ifjúsági Központ, Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1024 Budapest, Zivatar u. 1-3. Időpont:

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. 2012. évi közhasznúsági jelentés

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. 2012. évi közhasznúsági jelentés Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete 2012. évi közhasznúsági jelentés Tartalom 1. Szervezet alapadatai 2. Az Egyesület számviteli beszámolója (éves mérleg és eredmény levezetés) 3.

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről Időpont 2016. június 21. 14 00 Helyszín ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb 0.100C Kari Tanácsterem Elnök Juhász Gábor JELEN VANNAK

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 http://tokhok.elte.hu eb@tokhok.elte.hu. ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 http://tokhok.elte.hu eb@tokhok.elte.hu. ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés JEGYZŐKÖNYV ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés IDŐPONT: 2014. szeptember 8. HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar fsz. 2. terem AZ ÜLÉS KEZDETE: 18:00 ELŐZETESEN KIKÜLDÖTT NAPIRENDI PONTOK: 1. Aktualitások

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló 2016.02.10.-2016.04.12. 1 Időrendi bontás 2016.02.10. Kémia Intézeti Tanács 2016.02.11. Kémia SzaB 2016.02.15. EHSZÖB ülés 2016.02.17. Kari Tanács 2016.02.19. Kari

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. Hallgatói Önkormányzat

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. Hallgatói Önkormányzat Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Pályázat a Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátori tisztségre Sipos Fanni, Földtudomány BSc, II. évfolyam 1 Bemutatkozás:

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 Kedves Hagyományőrző! Fontos állomásához érkezett a Civil Csillagok, az

Részletesebben