A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347"

Átírás

1 346 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 Meghívásos pályázat magyar intézmények külhoni kulturális programjainak megvalósítására (Kulturális Intézetek Igazgatósága) 349 A Közmûvelõdési és Népmûvészeti Szakmai Kollégium döntése az EU-csatlakozás kommunikációs feladataira kiírt meghívásos pályázatáról (Európai Kulturális Sugárút) 351 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 352 Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium nagypályázatának, meghívásos folyóirat-pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 353 Tájékoztató a Színházi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 363 A Nemzeti Kulturális Alapprogram aktuális pályázatai 370 Az NKA pályázati adatlapja 371 Pályázati tájékoztató 375 Betétlap a pályázati adatlap 6. pontjához 377

2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 347 A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Zenei Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a magyar zenetörténeti képes tanulmánygyûjtemény és CD-mellékletei kiadásának támogatására A pályázat célja: a Symphonia Hungarorum Magyarország zenekultúrájának ezer éve címû magyar nyelvû reprezentatív könyv megjelentetése. A könyvet a Budapesti Történeti Múzeumban bemutatott millenniumi kiállítás katalógusának átdolgozásával és a szöveghez kapcsolódó két CD-nyi zenei hanganyaggal kell elkészíteni. A pályázónak a könyv megjelentetését könyvbemutató kíséretében a évi Tavaszi Fesztiválra kell vállalnia. Továbbá vállalnia kell a megjelentetett könyv egy részének szakmai intézményekhez való továbbítását is, amelyet külön megállapodás szerint kell lebonyolítania. Az intézményeket a Zenei Szakmai Kollégium egy késõbb kiírt pályázat alapján választja ki. A jelen pályázati felhívás a könyv megjelentetését, s ennek megfelelõen a támogatás kifizetését két ütemre bontja: Az I. ütem a kézirat elkészítése. Ennek keretében pályázni lehet: alkotói-szerkesztõi honoráriumra; képek (fotók, reprodukciók), valamint kották és hangzó zenei példák jogdíjára; borító és tipográfia tervezésére. A kézirat elkészítésének és bemutatásának határideje: október 31. A kollégium elõzetes értesítés mellett elõteljesítést elfogad. A kollégium a kéziratot maximum 30 napon belül véleményezi. A II. ütem a könyv és CD-k (nyomdai) sokszorosítása. Ennek keretében pályázni lehet: a nyomdai elõkészítõ és nyomdai munkák költségeire, beleértve a papír- és kötészeti anyagokat; a CD sokszorosítási költségeire; a CD-k könyvekbe történõ behelyezésének fedezetére. Pályázni csak a teljes program (I. és II. ütem) megvalósítására lehet. A pályázó az I. és II. pontban foglaltak szerint köteles a program megvalósítására külön-külön kalkulált költségvetést csatolni a pályázathoz. A finanszírozás is két részletben, az ütemek teljesítése és annak igazolása alapján történik. Pályázhatnak zenei könyveket rendszeresen megjelentetõ és mûvészi igényû albumok kivitelezésében járatos kiadók. A részletes szakmai információs anyag átvehetõ az NKA Igazgatóságának ügyfélszolgálatán: Budapest VI., Bajza utca 32. (hétfõtõl csütörtökig 9 15 óra között, pénteken 9 13 óra között). A pályázathoz csatolni kell a kiadvány mûszaki paramétereinek (formátum, papírminõség, kötészeti elképzelések stb.) leírását tartalmazó terveket és a részletes költségvetéseket. A kalkuláció elkészítéséhez ajánlott példányszám A kiadónak csatolnia kell továbbá az elmúlt öt évben megjelentetett zenei kiadványainak jegyzékét, rövid ismertetéssel. A Zenei Szakmai Kollégium vállalja, hogy a döntést 30 napon belül meghozza. Altéma kódszáma: 1412

3 348 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A pályázatok június 30-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (1388 Budapest, Postafók 82.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. A pályázónak igazolnia kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségét a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A döntést a kollégium a benyújtási határnaptól számított 30 napon belül meghozza. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Zenei Szakmai Kollégium

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 349 MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT MAGYAR INTÉZMÉNYEK KÜLHONI KULTURÁLIS PROGRAMJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA Kulturális Intézetek Igazgatósága Minden nemzet arra törekszik, hogy saját kulturális produktumát, illetve hagyományait és mûvészeti értékeit nemzetközi szinten bemutassa, megmérettesse. Ennek a feladatnak a mûvészeti nagyrendezvények szintjén a kormányzati külképviseletek hivatottak megfelelni. Az NKA Bizottsága a nemzeti kulturális örökség minisztere egyetértésével 60 millió forintos pénzkeretet különített el az állami költségvetés forrásaiból a magyar kultúra terjesztésére, illetve rendezvények lebonyolítására, amelyekre két ütemben meghívásos pályázatot hirdet. A beérkezett pályázat elbírálására a miniszter ideiglenes kollégiumot hoz létre. Az NKA az elsõ ütemben meghívja a Kulturális Intézetek Igazgatóságát a Pozsonyban és Prágában mûködõ magyar intézetek kulturális programjai megvalósításának támogatására. A pályázat célja: a magyar kultúra sajátosságait bemutató kulturális hetek rendezése a megnevezett fõvárosokban. A támogatás kérhetõ kulturális mûvészeti programok megvalósítására az alábbiak szerint: tiszteletdíjra és annak járulékaira, csomagolási, vám- és biztosítási költségekre, reklám- és propaganda-költségekre, úti- és szállítási költségekre, installációs költségekre, terembérletre, szállásköltségre, nyomdaköltségre. A pályázathoz csatolni kell a program részletes leírását programonkénti költségvetéssel. Altéma kódszáma: 6307 A pályázatok június 6-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (1388 Budapest, Pf. 82). A pályázat második ütemének meghirdetésére várhatóan 2003 júliusában kerül sor. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott pályázati adatlapján lehet. A két fõvárosban megrendezendõ programokhoz külön-külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az

5 350 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Kiadványok támogatása esetén igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldánybenyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatokat egy-egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ). Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. az NKA ideiglenes kollégiuma

6 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 351 A KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM DÖNTÉSE AZ EU-CSATLAKOZÁS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAIRA KIÍRT MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁRÓL A két kollégium március 27-i beadási határidõre közösen kiírt, meghívásos pályázatának elbírálására április 2-án került sor. Az elbírálás során a kollégiumok megbízott tagjaiból álló testület forint vissza nem térítendõ támogatást szavazott meg a pályázónak. Pályázó és pályázat Megítélt összeg Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezõ Kht. (Budapest) Az Európai Kulturális Sugárút programsorozat részprogramjának megvalósítására Ft Dr. Németh Györgyi s. k., az ideiglenes kollégium elnöke

7 352 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM DÖNTÉSE AZ EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOKRÓL A Szépirodalmi Szakmai Kollégium április 8-án ülést tartott. Erre az idõpontra 2 pályázat érkezett be, amelyeknek elbírálása során a kollégium forint vissza nem térítendõ támogatást ítélt meg a pályázóknak. Pályázó és pályázat Megítélt összeg Holnap Kiadó Kft. (Budapest) Szécsi Margit összegyûjtött verseinek kiadására a költõnõ születésének 75. évfordulója alkalmából Ft Petõfi Irodalmi Múzeum (Budapest) Mérlegen egy életmû kötet kiadására a Déry Tibor halálának 25. évfordulóján rendezett tanácskozásról Ft Összesen Ft Dr. Cs. Tóth János s. k., a Szépirodalmi Szakmai Kollégium elnöke

8 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 353 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM NAGYPÁLYÁZATÁNAK, MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium április 9-én elbírálta a március 3-i beérkezési határnapra kiírt pályázatát. Erre az idõpontra 167 pályázat érkezett be, amelyeknek feldolgozása során 5 pályázat tartalmi, illetve formai okokból érvénytelennek bizonyult. A feltételeknek megfelelõ 120 pályázatnak összesen forintot ítélt meg a kollégium vissza nem térítendõ támogatásként. A támogatottak listáját a meghirdetett altémák sorrendjében közöljük. 1. Szakmai programok támogatására Pályázó és pályázat Megítélt összeg 6B Építész Bt. (Budapest) Molnár Péter építész monográfia megjelentetésére Gulyás Zoltán építész monográfia megjelentetésére Állami Mûemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ (Budapest) Lángi József, Mihályi Ferenc: Erdélyi falképek és festett berendezések 2. címû kiadványának megjelentetésére Corvina Kiadó Kft. (Budapest) A Zsolnay építészeti kerámia címû kiadvány megjelentetésére Enciklopédia Kiadó Kft. (Budapest) Tatai Mária: Az épített emberi környezet címû mûvének megjelentetésére Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. (Budapest) Hajós György: Roosevelt tér és épületei címû mûvének megjelentetésére Dr. Balogh István: Építészeti forma címû mûvének magyar angol nyelvû megjelentetésére Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Fo-Rom Invest Vagyonbefektetési és Kereskedelmi Kft. (Kunszállás) A Magyar kastélylexikon 5. Vas megye kastélyait és kúriáit bemutató kötet megjelentetésére A Magyar kastélylexikon 4. Komárom-Esztergom megye kastélyait és kúriáit bemutató kötet megjelentetésére Ft Ft

9 354 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Galéria Múzeum (Lendava Lendva) A Lendva épített öröksége címû könyv megjelentetésére Holnap Kiadó Kft. (Budapest) Komárik Dénes: Feszl Frigyes élete és munkássága címû mûvének megjelentetésére Nemes Márta Gerle János: Lechner Ödön építészete címû mûvének megjelentetésére A Mesélõ épületek mesélõ építészek címû kiadvány megjelentetésére Kijárat Kiadó Bt. (Budapest) Cságoly Ferenc építész munkásságát bemutató monográfia megjelentetésére Kossuth Kiadó Rt. (Budapest) A Magyar örökség sorozat 3. kötetének (Nagy Gergely: Építészek építészet) megjelentetésére A Magyar építészet sorozat (Ritoók Pál: A huszadik század) zárókötetének megjelentetésére KT Könyv- és Lapkiadó Kft. (Komarno Révkomárom) Az Árpád-kori templomlexikon II. kötetének megjelentetésére A Kastélylexikon II. kötetének megjelentetésére Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Budapest) A Fény és forma (modern építészet és fotó, ) címû kiállítás katalógusának magyar angol nyelvû megjelentetésére Magyar Építész Kamara (Budapest) Az Építész évkönyv 2003 megjelentetésére N & N Galéria Alapítvány (Budapest) Az N & N Galéria évi kiállítási katalógusának és web-oldalának megvalósítására Para Bt. (Budapest) A magyarországi építészet ma címû kiállítás anyagának magyar és angol nyelvû kiadványban történõ megjelentetésére Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete címû könyvének megjelentetésére Rajk László: Réteges építészet címû könyvének megjelentetésére Román András: Mûemlékekrõl címû könyvének megjelentetésére Preisich Gábor: Budapest városépítésének története Buda visszavételétõl 1945-ig címû könyvének megjelentetésére Kunszt György: Az építészet kritikájának és filozófiájának küzdõterén címû könyvének megjelentetésére Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

10 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 355 Ferkai András: Ûr vagy megélt tér? Építészeti írások címû könyvének megjelentetésére Janáky István: Az építészeti szépség rejtekei Magyarországon címû könyvének megjelentetésére Déry Attila Merényi Ferenc: Az európai építészet története a francia forradalomtól az elsõ világháborúig címû könyvének megjelentetésére A Középületek címû könyv megjelentetésére Transylvania Trust Alapítvány (Cluj Napoca Kolozsvár) A Tusnád 2003 elõkötet 11. biennális építettörökség-védelmi nemzetközi konferenciakiadvány + CD megjelentetésére Vertigo Publishing Kft. (Budapest) Forbát Alfréd építészmérnök életrajzának megjelentetésére Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2. Alkotói támogatásra Pályázó és pályázat Megítélt összeg Bodor Katalin (Budapest) Alkotói támogatás Az építészeti környezetkultúra alap- és középfokú iskolai fejlesztésérõl címû tankönyv megírására Eke Éva (Cluj Napoca Kolozsvár) Alkotói támogatás a Történeti épületszerkezetek, építõanyagok és technológiák címû egyetemi jegyzet megírására Farkas Zsuzsa (Budapest) Alkotói támogatás az Épületek szerkezetei és anyagai címû szakkönyv ábraanyagának elkészítésére Gaul Emil (Budapest) Alkotói támogatás Az építészeti környezetkultúra alap- és középfokú iskolai fejlesztéséhez címû tankönyv megírására Gilyén Nándor (Budapest) Alkotói támogatás Az erdélyi mezõség népi építészete munkacímû könyv kéziratának elkészítésére Kálmán Ernõ Béla (Budapest) Alkotói támogatás Könyvtárak építészszemmel a 20. század második felében Magyarországon címû kézirat megírására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kerékgyártó Béla (Budapest) Alkotói támogatás az Adolf Loos válogatott írásai címû kézirat elkészítésére Ft

11 356 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Kirizsán Ildi (Tirgu Mures Marosvásárhely) Alkotói támogatás A történeti tartószerkezeti és épületszerkezeti elmélet tanulmányozásához címû jegyzet elkészítésére Krizsán Imola (Cluj Napoca Kolozsvár) Alkotói támogatás kazettás mennyezetet hordó fedélszerkezetek építészeti, tartószerkezeti és mûvészeti értékeinek megírására Major György (Érd) Alkotói támogatás a Könyvtárak építészszemmel a 20. század második felében Magyarországon címû kézirat megírására Medgyasszay Péter (Budapest) Alkotói támogatás a Föld- és szalmaépítészet címû könyv megírására Meggyesi Tamás (Budapest) Alkotói támogatás a Településtervezés címû egyetemi jegyzet megírására Novák Ágnes (Budapest) Alkotói támogatás az Épületek szerkezetei és anyagai címû szakkönyv megírására Alkotói támogatás a Föld- és szalmaépítészet címû könyv megírására Sabján Tibor (Szentendre) Alkotói támogatás a Mászókéményes konyha címû kiadvány kéziratának elkészítésére Szilágyi István (Szombathely) Alkotói támogatás Szombathely dualizmuskori építészete címû könyv kéziratának elkészítésére Tököly Gábor (Roznava Rozsnyó) Alkotói támogatás a Kastélyok, kúriák, udvarházak Gömörben címû kötet második (K Zs) részének elõkészítésére Várallyay Réka (Budapest) Alkotói támogatás Komor Marcell építész életmûvének feldolgozására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3. Mesterkurzusok megvalósítására, oktatásra, továbbképzésre Pályázó és pályázat Megítélt összeg Állami Mûemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ (Budapest) Kéthetes németországi mûemléki szakmai továbbképzésen való részvételre Ft

12 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 357 Bercsényi Építész Szakkollégiumért Alapítvány (Budapest) Nemzetközi építészeti workshop megvalósítására Kortárs tájak, kortárs közterek címmel elõadás, rendezvénysorozat megvalósítására Ft Ft Építész Mester Egylet (Budapest) Szakmai továbbképzés a jelenkori osztrák építészet 2 tartománya jeles épületeinek megismerésére Ft Független Ökológiai Központ Alapítvány (Budapest) A németországi Institut für Baubiologie und Bauökologie távoktatási képzésén való részvételre ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület (Budapest) 11 építész szakember részvételére az egri mûemlékvédelmi nyári egyetemen* Kaszás Károly (Budaörs) A Finn magyar építészeti kapcsolatok a BME Középület-tervezési Tanszékén címû szakmai továbbképzés megvalósítására Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Budapest) Nemzetközi szeminárium megrendezésére a Történeti városok rekonstrukciójáról címmel Magyar Építõmûvészek Szövetsége (Budapest) ZODCHESTVO 2003 nemzetközi építészfesztiválon és mesterkurzuson való részvételre A MÉSZ-nek mint az U.I.A. nemzetközi szekciójának az U.I.A. munkabizottságaiban való részvételére Porta Speciosa Egyesület (Budapest) Mesterkurzus megrendezésére Az épített örökség szakszerû megóvása konferenciasorozat III IV. részeként Mûemlékek és épületgépészet címmel Schulek Frigyes Kéttannyelvû Építõipari Mûszaki Szakközépiskola (Budapest) A VII. Nemzetközi Építészeti Diákkonferencia megrendezésére Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) Friedrich Achleitner-mesterkurzus megrendezésére osztrák építész meghívásával Threshold/Küszöb címû nemzetközi építészeti szimpózium megvalósítására Transylvania Trust Alapítvány (Cluj Napoca Kolozsvár) Nemzetközi mûemlékvédelmi továbbképzés megrendezésére Torockón és a bonchidai Bánffy-kastélyban Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

13 358 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK X-Produkció Bt. (Budapest) Vajdasági építészhallgatók szakmai körútjainak megvalósítására Ft 4. Építészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások támogatására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Benczédi Sándor (Sepsiszentgyörgy) Az ICOMOS-CIAV évi közgyûlésén és nemzetközi konferenciáján való részvételre Hollandiában Bercsényi Építész Szakkollégiumért Alapítvány (Budapest) 2003-as Bercsényi Építésznapok megrendezésére Szimpózium megvalósítására a köztéri mûalkotások témakörében Beretvás Krisztián (Debrecen) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Bibó István Alapítvány (Szeged) Hagyományos malomépítészet a Kárpát-medencében címû nemzetközi kiállítás és tanácskozás megrendezésére Bordás András (Telki) Az ACE/Architects Council of Europe stockholmi és brüsszeli közgyûlésén való részvételre a MÉK képviseletében Bõczén Árpád (Budapest) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Budai Mihály 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest) Az elsõ nemzetközi építészhallgatói workshop megszervezésére* A mobilitás esztétikája címû elsõ rotterdami építészeti biennálén való részvételre* Hallgatói munkákból készült kiállítás megvalósítására a Részletképzés és kompozíció címû tárgy keretében* Cservenyák Eszter Ilka (Budapest) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítõ Alapítvány (Budapest) Hazai építészeti rendezvény megvalósítására az Építõmûvészek disputája a templomépítészetrõl címmel Ft

14 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 359 Déli Szél Kortárs Alkotói Fórum Alapítvány (Pécs) Fiatal pécsi építészek ljubljanai kiállításának megvalósítására Érték-Forma Szolgáltató Bt. (Székesfehérvár) Építészeti rendezvénysorozat megvalósítására kiállítások, tervismertetések, beszélgetések formájában Fõvárosi Állat- és Növénykert (Budapest) A Budapesti Õszi Fesztivál keretében megrendezendõ építészeti kiállítás megrendezésére Fülöp Imre (Gyõrújbarát) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Karton Karikatúra és Képregény Múzeum Alapítvány (Budapest) In One Room and a Half Másfél szoba összkomfort címû kiállítás megvalósítására Kádár Ágnes (Budapest) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Kálmán Ernõ (Budapest) Nemzetközi építészeti konferencián és díjkiosztáson való részvételre Barcelonában Keöpeczi Sebestyén József Mûemlékvédõ Társaság (Sfântu-Georghe Sepsiszentgyörgy) Tusnád biennális építettörökség-védelmi nemzetközi konferencia megrendezésére Közelítés Mûvészeti Egyesület (Pécs) Pályakezdõ pécsi és Pécsrõl elszármazott építészek bemutatkozó kiállításának megrendezésére Magyar Építõmûvészek Szövetsége (Budapest) Az Europan 7 nemzetközi építészeti és városrendezési pályázat pályázati anyagainak bemutatását szolgáló kiállítás megrendezésére Major György (Érd) Nemzetközi építészeti konferencián és díjkiosztáson való részvételre Barcelonában Memoria Moderna Kulturális Közhasznú Egyesület (Budapest) Fiatal osztrák építészek bemutatására interaktív installációk kiállításával Építészeti EU-integráció címmel a VIII. Pasaréti Építésztalálkozó megrendezésére Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

15 360 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Mikó László (Budapest) ACE (Architects Council of Europe) stockholmi és brüsszeli közgyûlésén való részvételre a MÉK képviseletében Mûemlékek Állami Gondnoksága (Budapest) Az Építészet belsõépítészet. Térformálás a 18. századi Eszterházán címû kiállítás és konferencia megvalósítására A Kastélyok építészet- és stílustörténet címû kiállítás megrendezésére a bécsi Collegium Hungaricumban N & N Galéria Alapítvány (Budapest) Az N & N Galéria évi kiállításának és 1 rendezvényének megvalósítására Németh Veronika (Mosonmagyaróvár) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Para Bt. (Budapest) A magyarországi építészet elmúlt 15 évét feldolgozó és dokumentáló reprezentatív és áttekintõ kiállítás magyarországi és külföldi megrendezésére Pásztor Erika Katalina (Budapest) A rotterdami építészeti biennálén való részvételre Porta Speciosa Egyesület (Budapest) Építészeti értékeink megõrzése címû VII. Nemzetközi Szakközépiskolai Diákkonferencia megrendezésére Steiner Balázs Miklós (Budapest) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Szabó-Petanec Nándor (Budapest) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Szemerey Samu (Sopron) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Szent István Király Alapítvány (Vámosmikola) Nagybörzsönyi konzílium(ok) III. építészeti tanácskozás megrendezésére az Ipoly régióban Török Tamás (Pannonhalma) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Vargha Mihály (Budapest) A rotterdami építészeti biennálén való részvételre A prágai Quadriennálé 2003 elnevezésû rendezvényen való részvételre Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

16 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 361 Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Egyesület (Szombathely) Az átmenet építészete alaptémájú Savaria urbanisztikai nyári egyetem megszervezésére Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság (Veszprém) A Kerámia és üveg a kortárs építészetben II. címû konferencia és kiállítás megvalósítására Volf Klaudia (Paks) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre X-Produkció Bt. (Budapest) Campus 2003 építészet az Alföldön címû építésztalálkozó megrendezésére a vajdasági Kishegyesen Ybl Egyesület Közhasznú Szervezet (Budapest) II. Kastélyrehabilitáció itthon és külföldön címmel építészeti konferencia megrendezésére Ft Ft Ft Ft Ft 5. Nemzetközi szakmai szervezetekben való részvételre Pályázó és pályázat Megítélt összeg ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület (Budapest) Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság jelenlétének biztosítására az ICOMOS-ban a évi nemzetközi tagdíj támogatásával Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Budapest) A modern építészeti értékek megóvására alakult nemzetközi szervezetben (DOCOMOMO) való folyamatos részvételre Magyar Építész Kamara (Budapest) Az Architectural Council of Europe (ACE) évi tagdíjának fedezésére Ft Ft Ft Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium március 3-i beérkezési határidõvel meghívásos pályázatot hirdetett a Magyar Építõmûvészek Szövetsége kiadásában megjelenõ folyóirat, az Új Magyar Építõmûvészet és az Utóirat címû melléklet évi megjelentetésére A folyóirat számára megítélt összeg A kollégiumi pályázati támogatások végösszege Ft Ft

17 362 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Az ülés idõpontjáig 1 pályázat érkezett a kollégiumhoz, amely egyedi elbírálás alá esett. A döntés alapján a kollégium a pályázónak forint vissza nem térítendõ támogatást ítélt meg. Pályázó és pályázat Megítélt összeg Magyar Építõmûvészek Szövetsége (Budapest) Az UIA II. Regio regionális ülésének magyarországi megrendezésére Ft Lázár Antal s. k., az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium elnöke A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt az összeférhetetlenséget kiküszöbölendõ a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.

18 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 363 TÁJÉKOZTATÓ A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL A Színházi Szakmai Kollégium április 15-én elbírálta a március 14-i beérkezési határnapra kiírt pályázatát. Erre az idõpontra 194 pályázat érkezett be, amelyeknek feldolgozása során 7 pályázat tartalmi, illetve formai okokból érvénytelennek bizonyult. A kollégium 74 pályázatnak összesen forintot ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként. A pályázatot szabadtéri színházi elõadások támogatására írták ki. A támogatottak listáját ábécésorrendben közöljük. Pályázó és pályázat Megítélt összeg Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Kft. (Eger) Várkonyi Mátyás Miklós Tibor: Sztárcsinálók címû rockoperájának szabadtéri bemutatására* Aradi Városi Kultúrház (Arad) Carlo Goldoni: Chioggiai csetepaté címû vígjátékának szabadtéri turnén történõ bemutatására Art-Graphique Nyomdaipari Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Bt. (Budapest) A XXI. Macbeth bemutatására a tápiószentmártoni Kincsem Szabadtéri Játékok keretében Artera Alapítvány (Odorheiu Secuiesc Székelyudvarhely) A II. Székelyudvarhelyi Ünnepi Játékok keretében a Máréfalvi Mirakulum címû musical bemutatására Astoria Színházi Közmûvelõdési Egyesület (Budapest) A Legszebb cigány népmesék 2. címû elõadás létrehozására, színrevitelére szabad téren Ár-Pit Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Nyíregyháza) William Gibson: Libikóka címû mûvének szabadtéri bemutatására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Bajazzo-Art Kulturális, Mûvészeti és Reklám Management Kkt. (Budapest) Arisztophanész: Az acharnaebeliek címû darabjának szabadtéri bemutatására Ft Balansz 96 Mûvészeti és Oktatási Bt. (Debrecen) A S.Ö.R. (Shakespeare összes rövidítve) címû produkció szabadtéri bemutatására Ft

19 364 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Baltazár Színház Alapítvány (Budapest) Vörös István: A repülési engedély angyaloknak címû kortárs drámájának utcaszínházi bemutatójára Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht. (Budapest) William Golding: Legyek ura címû produkciójának szabadtéri bemutatására Bolygó Kultusz Motel Színház és Társmûvészeti Mûhely (Budapest) Frederico Garcia Lorca: Egy címû mûvének szabadtéri színpadra állítására, amely kísérlet a rövidszínház mûfaj teremtésére Budaörsi Játékszín (Budaörs) Aristophanes: A madarak címû darabjának színrevitelére a Budaörsi Nyári Színház keretében Budavári Mûvelõdési Ház (Budapest) Weöres Sándor: Csalóka Péter címû mûvének színrevitelére a Budavári Nyár Meseudvar rendezvényen Csabai Garabonciás Alapítvány (Békéscsaba) Vajda Katalin: Anconai szerelmesek címû mûvének bemutatására a Városházi esték rendezvénysorozat keretében Csiky Gergely Színház (Kaposvár) Slavomir Mrozek: Menyegzõ címû produkciójának szabadtéri bemutatására* Fõvárosi Állat- és Növénykert (Budapest) Szabadtéri, elsõsorban a Noé arénában tartandó gyermek- és ifjúsági színházak befogadására, létrehozására Fülep Lajos Mûvelõdési Központ, Szabadtéri Színház, Könyvtár és Sportcsarnok (Pécsvárad) A Nyári Várszínház elõadásaira a pécsváradi várban Gárdonyi Géza Színház (Eger) Joseph Stein Jerry Bock: Hegedûs a háztetõn címû musicaljének szabadtéri bemutatására* Gárdonyi Géza Színház (Eger) Vajda Katalin: Anconai szerelmesek címû zenés komédiájának szabadtéri bemutatására* Goldmark Károly Mûvelõdési Központ és Szabadtéri Színház (Keszthely) Shakespeare: Ahogy tetszik 10 és Eisemann Somogyi Zágon: A Fekete Péter 3 elõadásának szabadtéri megvalósítására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

20 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 365 Gyermekeink Mûvelõdéséért, Kulturált Jövõnkért Alapítvány (Debrecen) Csukás István Bergendi István: Süsü, a sárkány címû darabjának szabadtéri bemutatására Gyulai Várszínház (Gyula) A Gyulai Várszínház 40. jubileumi szabadtéri idényének önálló színházi bemutatóira Homo Ludens Alapítvány (Cluj Napoca Kolozsvár) A Fehérlófia címû bábelõadás szabadtéri bemutatására Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szabadtéri elõadások bemutatására regionális rendezvényen IBS Nemzetközi Üzleti Iskolafenntartó Kft. (Budapest) Egressy Zoltán: 4x100 címû színdarabjának szabadtéri bemutatására Ifjú Tehetségekért Alapítvány (Eger) Dés László Geszti Péter: A dzsungel könyve címû musicaljébõl készült keresztmetszet szabadtéri színpadon történõ bemutatására Jászai Mari Színház Népház (Tatabánya) Az Oroszlánkirályfi címû darab elõadására a tatai nyári színházi fesztiválon Tasnádi István: Nézõmûvészeti fõiskola címû darabjának bemutatására a Tatai Nyári Színházi Fesztiválon Jókai Alapítvány (Komarno Révkomárom) Vaszary Gábor: Az ördög nem alszik címû zenés színházi szabadtéri produkciójának bemutatására Józsa István Ferenc (Vigántpetend) Plautus: A hetvenkedõ katona címû vígjátékának országos turnén való bemutatására Jurisics Vár Mûvelõdési Központ és Várszínház (Kõszeg) A Kõszegi Várszínház évi szabadtéri programjainak megvalósítására Kanizsai Kör (Kanjiza Magyarkanizsa) Az Éden címû produkció szabadtéri színházi elõadására Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet (Kapolcs) A Mûvészetek Völgye szabadtéri színház programjának megvalósítására Kimlei Kulturális Egyesület (Kimle) A Kimlei Kincses Molnár legendájának színpadra állítására Kisvárdai Várszínház és Mûvészetek Háza (Kisvárda) Kisfaludy Károly: Csalódások címû vígjátékának szabadtéri színpadra állítására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243

Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243 242 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243 A Közmûvelõdési és Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979

A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979 978 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979 A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes

Részletesebben

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875. A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875. A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879 874 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875 A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879 A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kiadott és az NKA portálján megtalálható pályázati adatlapon lehet, annak benyújtása

Részletesebben

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 187. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 190

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 187. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 190 186 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 187 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 190 Betétlap a Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívásának

Részletesebben

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117 114 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 124 A Népmûvészeti

Részletesebben

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283 282 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283 A Zenei Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 285 A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása az 1995.

Részletesebben

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 870. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos folyóirat-pályázati felhívása 872

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 870. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos folyóirat-pályázati felhívása 872 866 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A nemzeti kulturális örökség miniszterének 22/2002. (XI. 22.) NKÖM rendelete a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357 354 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357 Tájékoztató az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium egyedi elbírálású

Részletesebben

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 842 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 Betétlap a Mozgókép Szakmai Kollégium

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROS FEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLV 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42310-647 E-MAIl: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199 194 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195 A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 201 A

Részletesebben

1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 1307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása (MASZRE) 1310 Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra

Részletesebben

A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása. a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása

A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása. a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 7. számú melléklet a 2010. évi törvényhez A helyi önkormányzati színházi támogatások ainak és pénzforgalmi ének alakulása a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása ban Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház)

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai. 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról. 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl

Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai. 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról. 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai 9/2003 a többletbevétel felosztásáról 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

V. 2010. 7. 330 222 108 3/2010. EMT.

V. 2010. 7. 330 222 108 3/2010. EMT. 1/2010. EMT. számú határozat Az EMT elfogadja a 2010. évi Költségvetési Törvény 7. számú mellékletében szereplő források felosztására és a színház szakmai és táncművészeti szakmai kuratórium tagjaira tett

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211 A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051

Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051 Tájékoztató a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kiadott és az NKA portálján megtalálható pályázati adatlapon lehet, annak

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az NKA Bizottságának 2/2004. (V. 24.) számú határozata 803. Az NKA Bizottságának 3/2004. (V. 24.) számú határozata 804

TARTALOMJEGYZÉK. Az NKA Bizottságának 2/2004. (V. 24.) számú határozata 803. Az NKA Bizottságának 3/2004. (V. 24.) számú határozata 804 802 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA Bizottságának 2/2004. (V. 24.) számú határozata 803 Az NKA Bizottságának 3/2004. (V. 24.) számú határozata 804 Az NKA Bizottságának 4/2004. (V. 24.) számú határozata

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

34 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM

34 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM 34 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM Az NKA Bizottságának 5/2002. (XI. 18.) számú határozata az NKA 2003. évi prioritásairól 35 Az NKA Bizottságának 7/2002. (XI. 18.) számú határozata a NKÖM központi intézményeinek

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t.

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t. A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t. Az alább felsorolt folyóiratok

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 339

TARTALOMJEGYZÉK. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 339 338 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 339 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium tagjai 349 Az NKA Bizottságának

Részletesebben

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. május 11. A 2012.05.05-05.11 között megjelent pályázati kiírások: Cím: Andrássy Európa Ösztöndíj Kiíró: Wekerle Sándor Alapkezelő Határidő: 2012. 05. 18. Pályázhat: fiatal és tapasztalt

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

1-es altéma Katona Produkciós pályázat

1-es altéma Katona Produkciós pályázat 1-es altéma Katona Produkciós pályázat pályázó színház támogató önkormányzat bemutatandó mű (szerző cím) megítélt támogatás Astoria Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET

A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET 1. A pályázat célja a szabadidősportban természetesen a fogyatékosok sportjában is résztvevők rendszeres, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen

Részletesebben

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 347

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 347 346 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 347 A Népmûvészeti és Táncmûvészeti Szakmai Kollégium közös pályázati felhívása 350 Az NKA

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 147. A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 151

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 147. A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 151 146 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 147 A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 151 A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 153 Tájékoztató

Részletesebben

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814 810 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 816 Az

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

A miniszteri keret 2001. II. negyedévi támogatásai a NKÖM felügyelete alá tartozó intézmények részére 667

A miniszteri keret 2001. II. negyedévi támogatásai a NKÖM felügyelete alá tartozó intézmények részére 667 666 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A miniszteri keret 2001. II. negyedévi támogatásai a NKÖM felügyelete alá tartozó intézmények részére 667 A miniszteri keret 2001. II. negyedévi nagyrendezvényi támogatásai

Részletesebben

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,. sueuese Képviselő-testülete *> / A^SLI QÖ ZOX<Q Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,. sueuese Képviselő-testülete *> / A^SLI QÖ ZOX<Q Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság C?o- " ; ' -.,.''. n!.-f Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,. sueuese Képviselő-testülete *> / A^SLI QÖ ZOX

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt célok elérése érdekében pályázatot hirdet Szob település lakói életkörülményeinek

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt az NKA Igazgatósága által lebonyolított pályázatok pályázati adatlapjához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt az NKA Igazgatósága által lebonyolított pályázatok pályázati adatlapjához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt az NKA Igazgatósága által lebonyolított pályázatok pályázati adatlapjához ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak NKA portáljának nyitó oldalán,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/4. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/4. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/4. szám Tisztelt Klaszter Tagok! A pályázati intézményrendszer szerkezeti átalakításának eredményeként a 2004-2006-os Gazdasági Versenyképességi Operatív Program (GVOP) projektjeinek,

Részletesebben

1. sz. melléklet A kutatás során kultúra rövidítéssel említett felhívás

1. sz. melléklet A kutatás során kultúra rövidítéssel említett felhívás 1. sz. melléklet 267 1. sz. melléklet A kutatás során kultúra rövidítéssel említett felhívás (Forrás: NKA hírlevél: 2007: 111-113) A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK IDEIGLENES KOLLÉGIUM MEGHÍVÁ- SOS PÁLYÁZATI

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta.

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta. 1/2011. (01.11.) EMT határozat hogy a Szentendre Város Önkormányzata által alapított Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírandó pályázat szakmai bizottságába

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról {(é{;. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 587. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 589

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 587. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 589 586 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 587 A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 589 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 591 A

Részletesebben

I S M E R T E T Ő a pályázati témához kapcsolódó jogcímekről

I S M E R T E T Ő a pályázati témához kapcsolódó jogcímekről I S M E R T E T Ő a pályázati témához kapcsolódó jogcímekről I. Nagyrendezvények, rendezvények Kulturális értéket létrehozó nagyrendezvények, rendezvénysorozatok megvalósítására igényelhető támogatás.

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a miniszteri keretbõl nyújtott támogatásokról (2005. január 1. 2005. február 28.) 443

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a miniszteri keretbõl nyújtott támogatásokról (2005. január 1. 2005. február 28.) 443 442 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a miniszteri keretbõl nyújtott támogatásokról (2005. január 1. 2005. február 28.) 443 Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

L51 számú előterjesztés

L51 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L51 számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbánya kolturális életének 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

MELLÉKLET. Vajdaság. szülőföldi mesterképzés, magyarországi kihelyezett alap- és mesterképzés, ill. szülőföldi PhD/DLA képzés

MELLÉKLET. Vajdaság. szülőföldi mesterképzés, magyarországi kihelyezett alap- és mesterképzés, ill. szülőföldi PhD/DLA képzés MELLÉKLET az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által a 2016/2017-es tanévre a szülőföldi nappali tagozatos mesterképzésben, magyarországi felsőoktatási intézmény szerbiai

Részletesebben

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához Pályázati útmutató Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához A Kozármisleny Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a 11/2004. (IV.07.)

Részletesebben

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült.

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 280/2016. (VIII.30.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

Javaslat a évi költségvetési előirányzatok módosítására (Millió forintban, egy tizedessel) Fejezet Cím Alctm Jogcsop. szam Jo g- szara Elov. cso

Javaslat a évi költségvetési előirányzatok módosítására (Millió forintban, egy tizedessel) Fejezet Cím Alctm Jogcsop. szam Jo g- szara Elov. cso t rs ággyűlés Hivatala lrom6. : 7-ÍM.45-164-4 Érkeze, 2006 DEC 12. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kapcsolódó módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság)

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 296/2015. (IX. 01.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra melyet A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tesz közzé. 1. A pályázati felhívás

Részletesebben