A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347"

Átírás

1 346 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 Meghívásos pályázat magyar intézmények külhoni kulturális programjainak megvalósítására (Kulturális Intézetek Igazgatósága) 349 A Közmûvelõdési és Népmûvészeti Szakmai Kollégium döntése az EU-csatlakozás kommunikációs feladataira kiírt meghívásos pályázatáról (Európai Kulturális Sugárút) 351 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 352 Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium nagypályázatának, meghívásos folyóirat-pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 353 Tájékoztató a Színházi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 363 A Nemzeti Kulturális Alapprogram aktuális pályázatai 370 Az NKA pályázati adatlapja 371 Pályázati tájékoztató 375 Betétlap a pályázati adatlap 6. pontjához 377

2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 347 A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Zenei Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a magyar zenetörténeti képes tanulmánygyûjtemény és CD-mellékletei kiadásának támogatására A pályázat célja: a Symphonia Hungarorum Magyarország zenekultúrájának ezer éve címû magyar nyelvû reprezentatív könyv megjelentetése. A könyvet a Budapesti Történeti Múzeumban bemutatott millenniumi kiállítás katalógusának átdolgozásával és a szöveghez kapcsolódó két CD-nyi zenei hanganyaggal kell elkészíteni. A pályázónak a könyv megjelentetését könyvbemutató kíséretében a évi Tavaszi Fesztiválra kell vállalnia. Továbbá vállalnia kell a megjelentetett könyv egy részének szakmai intézményekhez való továbbítását is, amelyet külön megállapodás szerint kell lebonyolítania. Az intézményeket a Zenei Szakmai Kollégium egy késõbb kiírt pályázat alapján választja ki. A jelen pályázati felhívás a könyv megjelentetését, s ennek megfelelõen a támogatás kifizetését két ütemre bontja: Az I. ütem a kézirat elkészítése. Ennek keretében pályázni lehet: alkotói-szerkesztõi honoráriumra; képek (fotók, reprodukciók), valamint kották és hangzó zenei példák jogdíjára; borító és tipográfia tervezésére. A kézirat elkészítésének és bemutatásának határideje: október 31. A kollégium elõzetes értesítés mellett elõteljesítést elfogad. A kollégium a kéziratot maximum 30 napon belül véleményezi. A II. ütem a könyv és CD-k (nyomdai) sokszorosítása. Ennek keretében pályázni lehet: a nyomdai elõkészítõ és nyomdai munkák költségeire, beleértve a papír- és kötészeti anyagokat; a CD sokszorosítási költségeire; a CD-k könyvekbe történõ behelyezésének fedezetére. Pályázni csak a teljes program (I. és II. ütem) megvalósítására lehet. A pályázó az I. és II. pontban foglaltak szerint köteles a program megvalósítására külön-külön kalkulált költségvetést csatolni a pályázathoz. A finanszírozás is két részletben, az ütemek teljesítése és annak igazolása alapján történik. Pályázhatnak zenei könyveket rendszeresen megjelentetõ és mûvészi igényû albumok kivitelezésében járatos kiadók. A részletes szakmai információs anyag átvehetõ az NKA Igazgatóságának ügyfélszolgálatán: Budapest VI., Bajza utca 32. (hétfõtõl csütörtökig 9 15 óra között, pénteken 9 13 óra között). A pályázathoz csatolni kell a kiadvány mûszaki paramétereinek (formátum, papírminõség, kötészeti elképzelések stb.) leírását tartalmazó terveket és a részletes költségvetéseket. A kalkuláció elkészítéséhez ajánlott példányszám A kiadónak csatolnia kell továbbá az elmúlt öt évben megjelentetett zenei kiadványainak jegyzékét, rövid ismertetéssel. A Zenei Szakmai Kollégium vállalja, hogy a döntést 30 napon belül meghozza. Altéma kódszáma: 1412

3 348 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A pályázatok június 30-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (1388 Budapest, Postafók 82.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. A pályázónak igazolnia kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségét a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A döntést a kollégium a benyújtási határnaptól számított 30 napon belül meghozza. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Zenei Szakmai Kollégium

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 349 MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT MAGYAR INTÉZMÉNYEK KÜLHONI KULTURÁLIS PROGRAMJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA Kulturális Intézetek Igazgatósága Minden nemzet arra törekszik, hogy saját kulturális produktumát, illetve hagyományait és mûvészeti értékeit nemzetközi szinten bemutassa, megmérettesse. Ennek a feladatnak a mûvészeti nagyrendezvények szintjén a kormányzati külképviseletek hivatottak megfelelni. Az NKA Bizottsága a nemzeti kulturális örökség minisztere egyetértésével 60 millió forintos pénzkeretet különített el az állami költségvetés forrásaiból a magyar kultúra terjesztésére, illetve rendezvények lebonyolítására, amelyekre két ütemben meghívásos pályázatot hirdet. A beérkezett pályázat elbírálására a miniszter ideiglenes kollégiumot hoz létre. Az NKA az elsõ ütemben meghívja a Kulturális Intézetek Igazgatóságát a Pozsonyban és Prágában mûködõ magyar intézetek kulturális programjai megvalósításának támogatására. A pályázat célja: a magyar kultúra sajátosságait bemutató kulturális hetek rendezése a megnevezett fõvárosokban. A támogatás kérhetõ kulturális mûvészeti programok megvalósítására az alábbiak szerint: tiszteletdíjra és annak járulékaira, csomagolási, vám- és biztosítási költségekre, reklám- és propaganda-költségekre, úti- és szállítási költségekre, installációs költségekre, terembérletre, szállásköltségre, nyomdaköltségre. A pályázathoz csatolni kell a program részletes leírását programonkénti költségvetéssel. Altéma kódszáma: 6307 A pályázatok június 6-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (1388 Budapest, Pf. 82). A pályázat második ütemének meghirdetésére várhatóan 2003 júliusában kerül sor. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott pályázati adatlapján lehet. A két fõvárosban megrendezendõ programokhoz külön-külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az

5 350 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Kiadványok támogatása esetén igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldánybenyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatokat egy-egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ). Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. az NKA ideiglenes kollégiuma

6 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 351 A KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM DÖNTÉSE AZ EU-CSATLAKOZÁS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAIRA KIÍRT MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁRÓL A két kollégium március 27-i beadási határidõre közösen kiírt, meghívásos pályázatának elbírálására április 2-án került sor. Az elbírálás során a kollégiumok megbízott tagjaiból álló testület forint vissza nem térítendõ támogatást szavazott meg a pályázónak. Pályázó és pályázat Megítélt összeg Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezõ Kht. (Budapest) Az Európai Kulturális Sugárút programsorozat részprogramjának megvalósítására Ft Dr. Németh Györgyi s. k., az ideiglenes kollégium elnöke

7 352 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM DÖNTÉSE AZ EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOKRÓL A Szépirodalmi Szakmai Kollégium április 8-án ülést tartott. Erre az idõpontra 2 pályázat érkezett be, amelyeknek elbírálása során a kollégium forint vissza nem térítendõ támogatást ítélt meg a pályázóknak. Pályázó és pályázat Megítélt összeg Holnap Kiadó Kft. (Budapest) Szécsi Margit összegyûjtött verseinek kiadására a költõnõ születésének 75. évfordulója alkalmából Ft Petõfi Irodalmi Múzeum (Budapest) Mérlegen egy életmû kötet kiadására a Déry Tibor halálának 25. évfordulóján rendezett tanácskozásról Ft Összesen Ft Dr. Cs. Tóth János s. k., a Szépirodalmi Szakmai Kollégium elnöke

8 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 353 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM NAGYPÁLYÁZATÁNAK, MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium április 9-én elbírálta a március 3-i beérkezési határnapra kiírt pályázatát. Erre az idõpontra 167 pályázat érkezett be, amelyeknek feldolgozása során 5 pályázat tartalmi, illetve formai okokból érvénytelennek bizonyult. A feltételeknek megfelelõ 120 pályázatnak összesen forintot ítélt meg a kollégium vissza nem térítendõ támogatásként. A támogatottak listáját a meghirdetett altémák sorrendjében közöljük. 1. Szakmai programok támogatására Pályázó és pályázat Megítélt összeg 6B Építész Bt. (Budapest) Molnár Péter építész monográfia megjelentetésére Gulyás Zoltán építész monográfia megjelentetésére Állami Mûemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ (Budapest) Lángi József, Mihályi Ferenc: Erdélyi falképek és festett berendezések 2. címû kiadványának megjelentetésére Corvina Kiadó Kft. (Budapest) A Zsolnay építészeti kerámia címû kiadvány megjelentetésére Enciklopédia Kiadó Kft. (Budapest) Tatai Mária: Az épített emberi környezet címû mûvének megjelentetésére Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. (Budapest) Hajós György: Roosevelt tér és épületei címû mûvének megjelentetésére Dr. Balogh István: Építészeti forma címû mûvének magyar angol nyelvû megjelentetésére Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Fo-Rom Invest Vagyonbefektetési és Kereskedelmi Kft. (Kunszállás) A Magyar kastélylexikon 5. Vas megye kastélyait és kúriáit bemutató kötet megjelentetésére A Magyar kastélylexikon 4. Komárom-Esztergom megye kastélyait és kúriáit bemutató kötet megjelentetésére Ft Ft

9 354 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Galéria Múzeum (Lendava Lendva) A Lendva épített öröksége címû könyv megjelentetésére Holnap Kiadó Kft. (Budapest) Komárik Dénes: Feszl Frigyes élete és munkássága címû mûvének megjelentetésére Nemes Márta Gerle János: Lechner Ödön építészete címû mûvének megjelentetésére A Mesélõ épületek mesélõ építészek címû kiadvány megjelentetésére Kijárat Kiadó Bt. (Budapest) Cságoly Ferenc építész munkásságát bemutató monográfia megjelentetésére Kossuth Kiadó Rt. (Budapest) A Magyar örökség sorozat 3. kötetének (Nagy Gergely: Építészek építészet) megjelentetésére A Magyar építészet sorozat (Ritoók Pál: A huszadik század) zárókötetének megjelentetésére KT Könyv- és Lapkiadó Kft. (Komarno Révkomárom) Az Árpád-kori templomlexikon II. kötetének megjelentetésére A Kastélylexikon II. kötetének megjelentetésére Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Budapest) A Fény és forma (modern építészet és fotó, ) címû kiállítás katalógusának magyar angol nyelvû megjelentetésére Magyar Építész Kamara (Budapest) Az Építész évkönyv 2003 megjelentetésére N & N Galéria Alapítvány (Budapest) Az N & N Galéria évi kiállítási katalógusának és web-oldalának megvalósítására Para Bt. (Budapest) A magyarországi építészet ma címû kiállítás anyagának magyar és angol nyelvû kiadványban történõ megjelentetésére Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete címû könyvének megjelentetésére Rajk László: Réteges építészet címû könyvének megjelentetésére Román András: Mûemlékekrõl címû könyvének megjelentetésére Preisich Gábor: Budapest városépítésének története Buda visszavételétõl 1945-ig címû könyvének megjelentetésére Kunszt György: Az építészet kritikájának és filozófiájának küzdõterén címû könyvének megjelentetésére Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

10 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 355 Ferkai András: Ûr vagy megélt tér? Építészeti írások címû könyvének megjelentetésére Janáky István: Az építészeti szépség rejtekei Magyarországon címû könyvének megjelentetésére Déry Attila Merényi Ferenc: Az európai építészet története a francia forradalomtól az elsõ világháborúig címû könyvének megjelentetésére A Középületek címû könyv megjelentetésére Transylvania Trust Alapítvány (Cluj Napoca Kolozsvár) A Tusnád 2003 elõkötet 11. biennális építettörökség-védelmi nemzetközi konferenciakiadvány + CD megjelentetésére Vertigo Publishing Kft. (Budapest) Forbát Alfréd építészmérnök életrajzának megjelentetésére Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2. Alkotói támogatásra Pályázó és pályázat Megítélt összeg Bodor Katalin (Budapest) Alkotói támogatás Az építészeti környezetkultúra alap- és középfokú iskolai fejlesztésérõl címû tankönyv megírására Eke Éva (Cluj Napoca Kolozsvár) Alkotói támogatás a Történeti épületszerkezetek, építõanyagok és technológiák címû egyetemi jegyzet megírására Farkas Zsuzsa (Budapest) Alkotói támogatás az Épületek szerkezetei és anyagai címû szakkönyv ábraanyagának elkészítésére Gaul Emil (Budapest) Alkotói támogatás Az építészeti környezetkultúra alap- és középfokú iskolai fejlesztéséhez címû tankönyv megírására Gilyén Nándor (Budapest) Alkotói támogatás Az erdélyi mezõség népi építészete munkacímû könyv kéziratának elkészítésére Kálmán Ernõ Béla (Budapest) Alkotói támogatás Könyvtárak építészszemmel a 20. század második felében Magyarországon címû kézirat megírására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kerékgyártó Béla (Budapest) Alkotói támogatás az Adolf Loos válogatott írásai címû kézirat elkészítésére Ft

11 356 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Kirizsán Ildi (Tirgu Mures Marosvásárhely) Alkotói támogatás A történeti tartószerkezeti és épületszerkezeti elmélet tanulmányozásához címû jegyzet elkészítésére Krizsán Imola (Cluj Napoca Kolozsvár) Alkotói támogatás kazettás mennyezetet hordó fedélszerkezetek építészeti, tartószerkezeti és mûvészeti értékeinek megírására Major György (Érd) Alkotói támogatás a Könyvtárak építészszemmel a 20. század második felében Magyarországon címû kézirat megírására Medgyasszay Péter (Budapest) Alkotói támogatás a Föld- és szalmaépítészet címû könyv megírására Meggyesi Tamás (Budapest) Alkotói támogatás a Településtervezés címû egyetemi jegyzet megírására Novák Ágnes (Budapest) Alkotói támogatás az Épületek szerkezetei és anyagai címû szakkönyv megírására Alkotói támogatás a Föld- és szalmaépítészet címû könyv megírására Sabján Tibor (Szentendre) Alkotói támogatás a Mászókéményes konyha címû kiadvány kéziratának elkészítésére Szilágyi István (Szombathely) Alkotói támogatás Szombathely dualizmuskori építészete címû könyv kéziratának elkészítésére Tököly Gábor (Roznava Rozsnyó) Alkotói támogatás a Kastélyok, kúriák, udvarházak Gömörben címû kötet második (K Zs) részének elõkészítésére Várallyay Réka (Budapest) Alkotói támogatás Komor Marcell építész életmûvének feldolgozására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3. Mesterkurzusok megvalósítására, oktatásra, továbbképzésre Pályázó és pályázat Megítélt összeg Állami Mûemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ (Budapest) Kéthetes németországi mûemléki szakmai továbbképzésen való részvételre Ft

12 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 357 Bercsényi Építész Szakkollégiumért Alapítvány (Budapest) Nemzetközi építészeti workshop megvalósítására Kortárs tájak, kortárs közterek címmel elõadás, rendezvénysorozat megvalósítására Ft Ft Építész Mester Egylet (Budapest) Szakmai továbbképzés a jelenkori osztrák építészet 2 tartománya jeles épületeinek megismerésére Ft Független Ökológiai Központ Alapítvány (Budapest) A németországi Institut für Baubiologie und Bauökologie távoktatási képzésén való részvételre ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület (Budapest) 11 építész szakember részvételére az egri mûemlékvédelmi nyári egyetemen* Kaszás Károly (Budaörs) A Finn magyar építészeti kapcsolatok a BME Középület-tervezési Tanszékén címû szakmai továbbképzés megvalósítására Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Budapest) Nemzetközi szeminárium megrendezésére a Történeti városok rekonstrukciójáról címmel Magyar Építõmûvészek Szövetsége (Budapest) ZODCHESTVO 2003 nemzetközi építészfesztiválon és mesterkurzuson való részvételre A MÉSZ-nek mint az U.I.A. nemzetközi szekciójának az U.I.A. munkabizottságaiban való részvételére Porta Speciosa Egyesület (Budapest) Mesterkurzus megrendezésére Az épített örökség szakszerû megóvása konferenciasorozat III IV. részeként Mûemlékek és épületgépészet címmel Schulek Frigyes Kéttannyelvû Építõipari Mûszaki Szakközépiskola (Budapest) A VII. Nemzetközi Építészeti Diákkonferencia megrendezésére Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) Friedrich Achleitner-mesterkurzus megrendezésére osztrák építész meghívásával Threshold/Küszöb címû nemzetközi építészeti szimpózium megvalósítására Transylvania Trust Alapítvány (Cluj Napoca Kolozsvár) Nemzetközi mûemlékvédelmi továbbképzés megrendezésére Torockón és a bonchidai Bánffy-kastélyban Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

13 358 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK X-Produkció Bt. (Budapest) Vajdasági építészhallgatók szakmai körútjainak megvalósítására Ft 4. Építészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások támogatására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Benczédi Sándor (Sepsiszentgyörgy) Az ICOMOS-CIAV évi közgyûlésén és nemzetközi konferenciáján való részvételre Hollandiában Bercsényi Építész Szakkollégiumért Alapítvány (Budapest) 2003-as Bercsényi Építésznapok megrendezésére Szimpózium megvalósítására a köztéri mûalkotások témakörében Beretvás Krisztián (Debrecen) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Bibó István Alapítvány (Szeged) Hagyományos malomépítészet a Kárpát-medencében címû nemzetközi kiállítás és tanácskozás megrendezésére Bordás András (Telki) Az ACE/Architects Council of Europe stockholmi és brüsszeli közgyûlésén való részvételre a MÉK képviseletében Bõczén Árpád (Budapest) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Budai Mihály 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest) Az elsõ nemzetközi építészhallgatói workshop megszervezésére* A mobilitás esztétikája címû elsõ rotterdami építészeti biennálén való részvételre* Hallgatói munkákból készült kiállítás megvalósítására a Részletképzés és kompozíció címû tárgy keretében* Cservenyák Eszter Ilka (Budapest) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítõ Alapítvány (Budapest) Hazai építészeti rendezvény megvalósítására az Építõmûvészek disputája a templomépítészetrõl címmel Ft

14 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 359 Déli Szél Kortárs Alkotói Fórum Alapítvány (Pécs) Fiatal pécsi építészek ljubljanai kiállításának megvalósítására Érték-Forma Szolgáltató Bt. (Székesfehérvár) Építészeti rendezvénysorozat megvalósítására kiállítások, tervismertetések, beszélgetések formájában Fõvárosi Állat- és Növénykert (Budapest) A Budapesti Õszi Fesztivál keretében megrendezendõ építészeti kiállítás megrendezésére Fülöp Imre (Gyõrújbarát) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Karton Karikatúra és Képregény Múzeum Alapítvány (Budapest) In One Room and a Half Másfél szoba összkomfort címû kiállítás megvalósítására Kádár Ágnes (Budapest) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Kálmán Ernõ (Budapest) Nemzetközi építészeti konferencián és díjkiosztáson való részvételre Barcelonában Keöpeczi Sebestyén József Mûemlékvédõ Társaság (Sfântu-Georghe Sepsiszentgyörgy) Tusnád biennális építettörökség-védelmi nemzetközi konferencia megrendezésére Közelítés Mûvészeti Egyesület (Pécs) Pályakezdõ pécsi és Pécsrõl elszármazott építészek bemutatkozó kiállításának megrendezésére Magyar Építõmûvészek Szövetsége (Budapest) Az Europan 7 nemzetközi építészeti és városrendezési pályázat pályázati anyagainak bemutatását szolgáló kiállítás megrendezésére Major György (Érd) Nemzetközi építészeti konferencián és díjkiosztáson való részvételre Barcelonában Memoria Moderna Kulturális Közhasznú Egyesület (Budapest) Fiatal osztrák építészek bemutatására interaktív installációk kiállításával Építészeti EU-integráció címmel a VIII. Pasaréti Építésztalálkozó megrendezésére Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

15 360 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Mikó László (Budapest) ACE (Architects Council of Europe) stockholmi és brüsszeli közgyûlésén való részvételre a MÉK képviseletében Mûemlékek Állami Gondnoksága (Budapest) Az Építészet belsõépítészet. Térformálás a 18. századi Eszterházán címû kiállítás és konferencia megvalósítására A Kastélyok építészet- és stílustörténet címû kiállítás megrendezésére a bécsi Collegium Hungaricumban N & N Galéria Alapítvány (Budapest) Az N & N Galéria évi kiállításának és 1 rendezvényének megvalósítására Németh Veronika (Mosonmagyaróvár) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Para Bt. (Budapest) A magyarországi építészet elmúlt 15 évét feldolgozó és dokumentáló reprezentatív és áttekintõ kiállítás magyarországi és külföldi megrendezésére Pásztor Erika Katalina (Budapest) A rotterdami építészeti biennálén való részvételre Porta Speciosa Egyesület (Budapest) Építészeti értékeink megõrzése címû VII. Nemzetközi Szakközépiskolai Diákkonferencia megrendezésére Steiner Balázs Miklós (Budapest) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Szabó-Petanec Nándor (Budapest) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Szemerey Samu (Sopron) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Szent István Király Alapítvány (Vámosmikola) Nagybörzsönyi konzílium(ok) III. építészeti tanácskozás megrendezésére az Ipoly régióban Török Tamás (Pannonhalma) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre Vargha Mihály (Budapest) A rotterdami építészeti biennálén való részvételre A prágai Quadriennálé 2003 elnevezésû rendezvényen való részvételre Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

16 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 361 Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Egyesület (Szombathely) Az átmenet építészete alaptémájú Savaria urbanisztikai nyári egyetem megszervezésére Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság (Veszprém) A Kerámia és üveg a kortárs építészetben II. címû konferencia és kiállítás megvalósítására Volf Klaudia (Paks) 2003-as EASA nemzetközi workshopon való részvételre X-Produkció Bt. (Budapest) Campus 2003 építészet az Alföldön címû építésztalálkozó megrendezésére a vajdasági Kishegyesen Ybl Egyesület Közhasznú Szervezet (Budapest) II. Kastélyrehabilitáció itthon és külföldön címmel építészeti konferencia megrendezésére Ft Ft Ft Ft Ft 5. Nemzetközi szakmai szervezetekben való részvételre Pályázó és pályázat Megítélt összeg ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület (Budapest) Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság jelenlétének biztosítására az ICOMOS-ban a évi nemzetközi tagdíj támogatásával Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Budapest) A modern építészeti értékek megóvására alakult nemzetközi szervezetben (DOCOMOMO) való folyamatos részvételre Magyar Építész Kamara (Budapest) Az Architectural Council of Europe (ACE) évi tagdíjának fedezésére Ft Ft Ft Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium március 3-i beérkezési határidõvel meghívásos pályázatot hirdetett a Magyar Építõmûvészek Szövetsége kiadásában megjelenõ folyóirat, az Új Magyar Építõmûvészet és az Utóirat címû melléklet évi megjelentetésére A folyóirat számára megítélt összeg A kollégiumi pályázati támogatások végösszege Ft Ft

17 362 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Az ülés idõpontjáig 1 pályázat érkezett a kollégiumhoz, amely egyedi elbírálás alá esett. A döntés alapján a kollégium a pályázónak forint vissza nem térítendõ támogatást ítélt meg. Pályázó és pályázat Megítélt összeg Magyar Építõmûvészek Szövetsége (Budapest) Az UIA II. Regio regionális ülésének magyarországi megrendezésére Ft Lázár Antal s. k., az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium elnöke A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt az összeférhetetlenséget kiküszöbölendõ a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.

18 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 363 TÁJÉKOZTATÓ A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL A Színházi Szakmai Kollégium április 15-én elbírálta a március 14-i beérkezési határnapra kiírt pályázatát. Erre az idõpontra 194 pályázat érkezett be, amelyeknek feldolgozása során 7 pályázat tartalmi, illetve formai okokból érvénytelennek bizonyult. A kollégium 74 pályázatnak összesen forintot ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként. A pályázatot szabadtéri színházi elõadások támogatására írták ki. A támogatottak listáját ábécésorrendben közöljük. Pályázó és pályázat Megítélt összeg Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Kft. (Eger) Várkonyi Mátyás Miklós Tibor: Sztárcsinálók címû rockoperájának szabadtéri bemutatására* Aradi Városi Kultúrház (Arad) Carlo Goldoni: Chioggiai csetepaté címû vígjátékának szabadtéri turnén történõ bemutatására Art-Graphique Nyomdaipari Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Bt. (Budapest) A XXI. Macbeth bemutatására a tápiószentmártoni Kincsem Szabadtéri Játékok keretében Artera Alapítvány (Odorheiu Secuiesc Székelyudvarhely) A II. Székelyudvarhelyi Ünnepi Játékok keretében a Máréfalvi Mirakulum címû musical bemutatására Astoria Színházi Közmûvelõdési Egyesület (Budapest) A Legszebb cigány népmesék 2. címû elõadás létrehozására, színrevitelére szabad téren Ár-Pit Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Nyíregyháza) William Gibson: Libikóka címû mûvének szabadtéri bemutatására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Bajazzo-Art Kulturális, Mûvészeti és Reklám Management Kkt. (Budapest) Arisztophanész: Az acharnaebeliek címû darabjának szabadtéri bemutatására Ft Balansz 96 Mûvészeti és Oktatási Bt. (Debrecen) A S.Ö.R. (Shakespeare összes rövidítve) címû produkció szabadtéri bemutatására Ft

19 364 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Baltazár Színház Alapítvány (Budapest) Vörös István: A repülési engedély angyaloknak címû kortárs drámájának utcaszínházi bemutatójára Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht. (Budapest) William Golding: Legyek ura címû produkciójának szabadtéri bemutatására Bolygó Kultusz Motel Színház és Társmûvészeti Mûhely (Budapest) Frederico Garcia Lorca: Egy címû mûvének szabadtéri színpadra állítására, amely kísérlet a rövidszínház mûfaj teremtésére Budaörsi Játékszín (Budaörs) Aristophanes: A madarak címû darabjának színrevitelére a Budaörsi Nyári Színház keretében Budavári Mûvelõdési Ház (Budapest) Weöres Sándor: Csalóka Péter címû mûvének színrevitelére a Budavári Nyár Meseudvar rendezvényen Csabai Garabonciás Alapítvány (Békéscsaba) Vajda Katalin: Anconai szerelmesek címû mûvének bemutatására a Városházi esték rendezvénysorozat keretében Csiky Gergely Színház (Kaposvár) Slavomir Mrozek: Menyegzõ címû produkciójának szabadtéri bemutatására* Fõvárosi Állat- és Növénykert (Budapest) Szabadtéri, elsõsorban a Noé arénában tartandó gyermek- és ifjúsági színházak befogadására, létrehozására Fülep Lajos Mûvelõdési Központ, Szabadtéri Színház, Könyvtár és Sportcsarnok (Pécsvárad) A Nyári Várszínház elõadásaira a pécsváradi várban Gárdonyi Géza Színház (Eger) Joseph Stein Jerry Bock: Hegedûs a háztetõn címû musicaljének szabadtéri bemutatására* Gárdonyi Géza Színház (Eger) Vajda Katalin: Anconai szerelmesek címû zenés komédiájának szabadtéri bemutatására* Goldmark Károly Mûvelõdési Központ és Szabadtéri Színház (Keszthely) Shakespeare: Ahogy tetszik 10 és Eisemann Somogyi Zágon: A Fekete Péter 3 elõadásának szabadtéri megvalósítására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

20 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 365 Gyermekeink Mûvelõdéséért, Kulturált Jövõnkért Alapítvány (Debrecen) Csukás István Bergendi István: Süsü, a sárkány címû darabjának szabadtéri bemutatására Gyulai Várszínház (Gyula) A Gyulai Várszínház 40. jubileumi szabadtéri idényének önálló színházi bemutatóira Homo Ludens Alapítvány (Cluj Napoca Kolozsvár) A Fehérlófia címû bábelõadás szabadtéri bemutatására Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szabadtéri elõadások bemutatására regionális rendezvényen IBS Nemzetközi Üzleti Iskolafenntartó Kft. (Budapest) Egressy Zoltán: 4x100 címû színdarabjának szabadtéri bemutatására Ifjú Tehetségekért Alapítvány (Eger) Dés László Geszti Péter: A dzsungel könyve címû musicaljébõl készült keresztmetszet szabadtéri színpadon történõ bemutatására Jászai Mari Színház Népház (Tatabánya) Az Oroszlánkirályfi címû darab elõadására a tatai nyári színházi fesztiválon Tasnádi István: Nézõmûvészeti fõiskola címû darabjának bemutatására a Tatai Nyári Színházi Fesztiválon Jókai Alapítvány (Komarno Révkomárom) Vaszary Gábor: Az ördög nem alszik címû zenés színházi szabadtéri produkciójának bemutatására Józsa István Ferenc (Vigántpetend) Plautus: A hetvenkedõ katona címû vígjátékának országos turnén való bemutatására Jurisics Vár Mûvelõdési Központ és Várszínház (Kõszeg) A Kõszegi Várszínház évi szabadtéri programjainak megvalósítására Kanizsai Kör (Kanjiza Magyarkanizsa) Az Éden címû produkció szabadtéri színházi elõadására Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet (Kapolcs) A Mûvészetek Völgye szabadtéri színház programjának megvalósítására Kimlei Kulturális Egyesület (Kimle) A Kimlei Kincses Molnár legendájának színpadra állítására Kisvárdai Várszínház és Mûvészetek Háza (Kisvárda) Kisfaludy Károly: Csalódások címû vígjátékának szabadtéri színpadra állítására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211 A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 218 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata II. 227

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 554 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról 575 Tájékoztató a Közmûvelõdési

Részletesebben

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173 1170 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tá jé koz ta tó az Is me ret ter jesz té si és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tai el bí rá lá sá ról és az egyedi döntésekrõl 1171 Tá jé koz ta

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kiadott és az NKA portálján megtalálható pályázati adatlapon lehet, annak benyújtása

Részletesebben

Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211

Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázatának elbírálásáról 215 Tájékoztató

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 106 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107 Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515 514 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515 Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium egyedi pályázatainak döntésérõl 1054 A Kiemelt Kulturális

Részletesebben

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a bizottsági határozatokról 1211 Tájékoztató a miniszteri döntésekrõl, 2008-as elõirányzatokról 1214 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319 314 NKA HÍRLEVÉL n TARTALOMJEGYZÉK n Az NKA végrehajtási rendeletének módosítása 315 n A Holocaust Megemlékezések Ideiglenes Szakmai Kollégium tagjai 316 n A Kultúra és Turizmus Ideiglenes Szakmai Kollégium

Részletesebben

Kulturális és művészeti programok

Kulturális és művészeti programok Kulturális és művészeti programok 90 Kulturális és művészeti programok Kulturális és művészeti programok Bridge of Understanding OSI: 7 830 000 Ft A program a világpolitikai helyzetre kívánt reagálni olyan

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787 786 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 4/2002. (IX. 9.) számú határozata 788

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március Hírlevél XVII. évfolyam 214. szám 2012. március A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067. Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067. Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068 1066 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067 Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068 Fotómûvészeti Szakmai Kollégium 1070 Iparmûvészeti Szakmai

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához I- ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak az NKA portáljának nyitó

Részletesebben

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 75 Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

2005. február. Karcpoétika

2005. február. Karcpoétika 2005. február Alkotói pályázatok 4., 5., 12. oldal Virtuális séta a Mûvészetek Palotájában 6-7. oldal Váci Mihály - A biblikus költõ 8-9. oldal A gótika vonzásában Marcali Kiss Melitta festészetérõl 13.

Részletesebben

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június Hírlevél XIV. évfolyam 183. szám 2009. június A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Duna Tisza Közi Népművészti Egyesület

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

Tavaszi Fesztiválon. dégeinek. Számos kiállítás, színdarab, önálló est, komolyzenei. jazz- és rockkoncert, táncház, táncszínház ad lehetôséget

Tavaszi Fesztiválon. dégeinek. Számos kiállítás, színdarab, önálló est, komolyzenei. jazz- és rockkoncert, táncház, táncszínház ad lehetôséget XVIII. évfolyam 6. szám 2008. március 27. INGYENES VÁROSI LAP A csatornahálózat terve Elkészült a csatornahálózat vízjogi létesítési engedélyezési terve a teljes belterületbe vont területre. A létesítési

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 február Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben