A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése"

Átírás

1 A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése és 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása intézkedések hatékonyságjavítását célzó értékelő tanulmány Kutatási zárójelentés Készítette a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete Témavezető Raffay Zoltán Készítették Bakucz Márta Erdős Katalin Mezei Cecília Raffay Zoltán Térkép (11. ábra): Fonyódi Valéria Pécs, december 12.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ábrák jegyzéke 3 Táblázatok jegyzéke 4 Vezetői összefoglaló 5 A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia és a pályázati kiírások közti koherencia 7 Az egyes régiók turizmusfejlesztési stratégiái, illetve a támogatott projektek közti koherencia 9 A támogatott projektek társadalmi-gazdasági hatásainak értékelése 20 A turizmus pozíciói Magyarországon 21 A vizsgált projektek valószínűsíthető hatásai a támogatott projektek típusa alapján 22 A vizsgált projektek számszerűsíthető hatásai a támogatott projektek legfrissebb előrehaladási jelentésében szereplő indikátorok alapján 23 Javaslatok, ötletek az EMIR továbbfejlesztésével kapcsolatban 41 A sikeres és sikertelen pályázatok értékelése területi megoszlás szempontjából 41 A pályázati rendszer módosítására javítására tett javaslatok 46 A pályázati kiírásokkal kapcsolatos megjegyzések 46 A támogatott szervezetekkel készített interjúk és a regionális fejlesztési ügynökségek kérdőíves megkeresésének tapasztalatai, javaslatok A támogatott szervezetekkel készített interjúk összefoglalása 53 A Regionális Fejlesztési Ügynökségek kérdőíves megkeresésére adott válaszok összefoglalása Melléklet - Egy komplex hatását tekintve példamutató projekt: a gyöngyösi Orczy kastély és kert rekonstrukciója

3 Ábrák jegyzéke 1. ábra: A támogatott projektek megoszlása a Dél-alföldi régióban, % ábra: A támogatott projektek megoszlása a Dél-dunántúli régióban, % ábra: A dél-dunántúli kistérségek turisztikai kategorizálási térképe a klaszteranalízis eredményei alapján (1. változat) ábra: A dél-dunántúli kistérségek turisztikai kategorizálási térképe a klaszteranalízis eredményei alapján (2. változat) ábra: A támogatott projektek megoszlása az Észak-alföldi régióban, % ábra: A támogatott projektek megoszlása az Észak-magyarországi régióban, % ábra: A támogatott projektek megoszlása a Közép-dunántúli régióban, % ábra: A támogatott projektek megoszlása a Közép-magyarországi régióban, % ábra: A támogatott projektek megoszlása a Nyugat-dunántúli régióban, % ábra: A ROP 1.1. és 1.2 intézkedéseken belül támogatott projektek megoszlása Magyarországon ábra: A meginterjúvolt szervezetek elhelyezkedése a projekt megvalósításának helyszíne szerint 51 3

4 Táblázatok jegyzéke 1. táblázat: A sikeres pályázatok száma a megvalósulás tervezett helye szerint régiónként és intézkedésenként, db 9 2. táblázat: A turizmus gazdasági jelentősége Magyarországon, táblázat: Munkahelyteremtésre vonatkozó adatok az első intézkedés esetében táblázat: Munkahelyteremtésre vonatkozó adatok a négy leghátrányosabb helyzetű régióban az első intézkedés vonatkozásában táblázat: Munkahelyteremtésre vonatkozó adatok a második intézkedés esetében táblázat: Munkahelyteremtésre vonatkozó adatok a négy leghátrányosabb helyzetű régióban a második intézkedés vonatkozásában táblázat: Támogatott turisztikai vonzerők éves látogatóinak száma az első intézkedés vonatkozásában táblázat: Támogatott turisztikai vonzerők éves látogatóinak száma a második intézkedés vonatkozásában táblázat: Az évente eltöltött regisztrált vendégéjszakák száma a második intézkedés vonatkozásában táblázat: Eredményindikátor adatokat tartalmazó projektek az első intézkedés vonatkozásában táblázat: Eredményindikátor adatokat tartalmazó projektek a második intézkedés vonatkozásában táblázat: A benyújtott pályázatok összesítő adatai intézkedésenként táblázat: A nyertes pályázatok összesítő adatai intézkedésenként táblázat: 100 Ft támogatásra jutó fejlesztés régiónként, intézkedésenként, forint táblázat: Egy projektre jutó átlagos támogatás régiónként, intézkedésenként, millió forint táblázat: Átlagos beruházási nagyság régiónként, intézkedésenként, millió forint táblázat: A nyertes pályázatok minimum és maximum értékei táblázat: Az egyes régiók részesedése a turisztikai fejlesztési támogatásokból, intézkedésenként, % táblázat: Az egyes régiók részesedése a ROP-ból finanszírozott turisztikai fejlesztésekből, intézkedésenként, % táblázat: A beérkezett pályázatok száma a megvalósulás tervezett helye szerinti régiónként, intézkedésenként, db táblázat: A sikeres pályázatok száma a megvalósulás tervezett helye szerinti régiónként, intézkedésenként, db táblázat: A sikeres pályázatok aránya az összes benyújtott pályázaton belül, régiónként, intézkedésenként, % táblázat: Változások a pályázati kiírások pontrendszerében 49 4

5 Vezetői összefoglaló A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete (a továbbiakban: Megbízott) azt a feladatot kapta az Országos Területfejlesztési Hivatal keretében működő Regionális Fejlesztés Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóságától (a továbbiakban: Megbízó), hogy tanulmány keretében értékelje a turisztikai vonzerő fejlesztések rövid- és hosszú távú hatásmechanizmusát, várható közvetlen és közvetett társadalmi-gazdasági, környezeti, foglalkoztatási és az esélyegyenlőségre gyakorolt hatásait, valamint írja le következtetéseit és tegyen javaslatokat a pályázati rendszer fejlesztése érdekében. A tanulmány célja a ROP 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése és 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása intézkedések keretében megvalósuló projektek társadalmi-gazdasági életre, a környezet minőségére és az esélyegyenlőségre gyakorolt hatásai mechanizmusának feltárása, a hatások számbavétele, az indikátorrendszer javításának és a szinergiahatások érvényesülésének elősegítése, valamint a közötti regionális operatív program tervezésének elősegítése. Munkánk során a következő adatokkal, illetve módszerekkel dolgoztunk: A GKI Gazdaságkutató Rt. által októberében készített, A turizmus makrogazdasági szerepe című tanulmány; A kutatás időpontjában rendelkezésre álló turizmusfejlesztési stratégiák: o A Magyar Turisztikai Hivatal által augusztusában készített Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS); o A kilenc idegenforgalmi régiónak a év első felében készült turizmusfejlesztési stratégiája; A ROP Irányító Hatóság által számunkra rendelkezésre bocsátott adatok: o az Egységes Monitoring Információ Rendszer (EMIR) adatbázisából származó adatok; o az egyes pályázatok pályázati adatlapjai; A pályázati felhívások; A Programkiegészítő Dokumentum; Kiválasztott projektek gesztoraival készült interjúk; A regionális fejlesztési ügynökségek kérdőíves megkérdezéséből kapott információk; Az Itthon otthon van. Turizmus Magyarországon 2005-ben című, a Magyar Turizmus Rt. által kiadott anyag. A VÁTI területi kirendeltségei sajnos nem reagáltak en történő megkeresésünkre, így az ő véleményük, a pályázati rendszerrel kapcsolatos javítási javaslataik nem szerepelnek az anyagban. Problémát okozott az adatok hozzáférhetőségének nehézkessége: az EMIR adatbázis használatára feljogosító jelszó hiányában a kutatói team kénytelen volt minden egyes esetben a ROP IH vagy a VÁTI segítségét kérni. A később hasonló kutatások során szerencsés lenne egy teljes körű (vagy legalábbis a vonatkozó projektekre érvényes) hozzáférést biztosítani a kutatóknak. Az EMIR-ből letöltött adatok ugyan teljesen frissek, e tanulmány írását megelőzően négy nappal kerültek beszerzésre, azonban meglehetősen hiányosak, így a hatásmechanizmusok értékelésének számszerűsíthető része igen nehezen megoldható feladatnak bizonyult. 5

6 Mindezek figyelembe vételével a tanulmány az alábbi szerkezetben készült: röviden bemutatjuk a turizmus szektor jelentőségét a magyar gazdaságban; megvizsgáljuk a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia és a pályázati kiírás közötti koherenciát, illetve azt, hogy a végül is támogatott projektek mennyire esnek egybe az egyes régiók turizmusfejlesztési stratégiájában leírt prioritásokkal; regionális elemzéseket készítünk a rendelkezésünkre álló projektadatokból; az EMIR rendszerből kapott adatok alapján megvizsgáljuk a pályázatok eddigi számszerűsíthető eredményeit, összevetjük ezeket a pályázati kiírásban szereplő számszerűsített célokkal és értékeljük a célok megvalósulását, illetve azok esetleges meg nem valósulása esetén ennek vélhető okait; kielemezzük a regionális fejlesztési ügynökségektől visszakapott kitöltött kérdőívek, illetve a kiválasztott projektek gesztoraival folytatott mélyinterjúk tapasztalatait különös tekintettel a pályázati rendszer tökéletesítésére. Az évközi jelentés célja a kutatás eddigi eredményeinek bemutatása. A Megbízó részéről részünkre megküldött írásbeli vélemény, illetve a szóbeli megbeszéléseken és konzultációkon elhangzott kritikák, észrevételek figyelembe vételével dolgozza ki a Megbízott a kutatás zárójelentését. 6

7 A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia és a pályázati kiírások közti koherencia A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése és 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása intézkedések hatékonyságjavítását célzó értékelő tanulmányunkban fontosnak tartjuk, hogy abból induljunk ki, amit az OIB felkérésére a Magyar Turisztikai Hivatal közötti időszakra a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában (NTS) megfogalmazott. A 2004-ben a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal, Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság kiírásában az 1.1 kategóriában a pályázati lehetőséget elsősorban a hagyományokon, ember alkotta vonzerőkön alapuló attrakciók kapták meg. A általunk vizsgált 11 mintaprojektből 7 (a Pannonhalmi Főapátság fejlesztése, a balatonfüredi reformkori városközpont felvirágoztatása, Pécs világörökségi központ kialakítása, a zászlóshajó projektnek tekinthető Gyula belváros rehabilitációja, a gyöngyösi Orczy kastély és kert felújítása, a gyulavári Wenckheim-Almássy kastély megmentése és turisztikai célú fejlesztése, a szegedi Móra Ferenc Múzeum látogatóbarát fejlesztése) sorolható ebbe a kategóriába, amelyek, mint világörökségi helyszínek, kastélyok-várak, történelmi jelentőségű városközpontok Magyarország sokszínű egyediségét adó építészeti értékeinket képviselik. Mindezek fejlesztése emeli a potenciálisan nemzetközi vonzerővel rendelkező attrakciók számát, bár területi elhelyezkedésük (az ország keleti vagy nyugati régióiban) eleve korlátot jelent a közlekedési infrastruktúrából adódóan. A nagyobb távolság leküzdése a magyarországi autóutakon a legtöbb nyugati vendégérkezést eredményező osztrákok és németek, és a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma alapján, a hazai gazdaság számára előnyös, feltehetően a legmagasabb fajlagos költést felmutató német, brit és osztrák turisták számára jelent akadályt (Turizmus Magyarországon 2006, KSH Az NTS-ben kiemelt, természeti adottságokon alapuló attrakciókhoz soroljuk a mintaprojektek közül a nemzeti parkok (hortobágyi, őrségi) látogatóbarát fejlesztését. Ezek a jelentős természeti értékekkel rendelkező látványosságok elsősorban a belföldi turisták és diákcsoportok számára biztosítanak ökoturisztikai lehetőséget. Az NTS ugyancsak a természeti adottságokon alapuló attrakciók között kiemeli a kerékpáros turizmus jelentőségét. Ez olyan turisztikai termék, amelynek fejlesztésére Európa számos régiója, így Magyarország is, kiváló terepet kínál. Az NTS megemlíti, hogy a Duna-menti Bécs Budapest kerékpár útvonal szakaszosan van készen. Ennek egy újabb szakaszát jelentette a Halászi Község Önkormányzata által megpályázott Duna-menti kerékpárút III. ütem 4. szakaszának fejlesztése. Közismert, hogy a kerékpárút építése igen költséges, mint az említett projekt pályázatának vizsgálatánál is kiderült, valamint összefüggő hálózat is nehezen alakítható ki. Az NTS megállapítása szerint a külföldi kerékpáros turisták inkább a színvonalasan kiépített osztrák, szlovák kerékpárutakat veszik igénybe, ahol a megfelelő kerékpáros szolgáltatások (szerviz, közvetlen szállás) is biztosítottak. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a Turisztikai attrakciófejlesztés irányuló felhívás már kiemelt figyelmet fordít erre: a kerékpáros turizmus kiszolgáló létesítményeinek fejlesztése, pihenőhelyek, szerviz pontok, fedett, zárható tárolók létesítése kötelező eleme a jövőbeli kerékpáros fejlesztéseknek. Jelentőségüket mutatja, hogy mértékük a kerékpáros projektelemek költségvetésének minimum 30 százaléka kell, hogy legyen. Meglátásunk szerint, az 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítását célzó pályázati kiírások szintén nagymértékben támaszkodnak az NTS által körvonalazott irányelvekre. A turistafogadás feltételeit elsősorban az elérhetőség (közlekedési lehetőségek), valamint a turisták komfortérzetét javító szolgáltatások (turisztikai információszolgáltatás, turisták szempontjából ki- 7

8 emelt közszolgáltatások) helyzete határozza meg. Ez utóbbi kategória meghatározó eleme a vendéglátás és a szálláshelykínálat. A KSH előzetes adatai alapján megállapíthatjuk, ban a középkategóriájú 3 csillagos és a kiemelt minőségű 4 csillagos szállodák könyvelhették el a legtöbb vendégéjszakát ( , illetve ). Ebből is látható, hogy a turisztikai piac valós igényeinek figyelembe vételével és tudatos tervezéssel ezt a két kategóriát megcélozva hirdette meg 2004-ben a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága az elsősorban szálláshelybővítésre, korszerűsítésre szóló 1.2 pályázatokat az ország szálláshely-kínálatát jellemző koncentráció és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére. A pályázatok elbírálása során a hangsúlyokat az egyes régiók adottságai és igényei szerint helyezték magasabb kategóriájú szállást biztosító zöldmezős beruházásokra (pl.: Szalajka-liget Turisztikai Centrum, Szilvásvárad), vagy a már meglevő létesítmények bővítésére, korszerűsítésére, elsősorban az egészségturisztikai szegmensben (pl.: St. Martin Panzió, Hévíz, apartmanház bővítés, Csokonyavisonta). Ez utóbbiak létjogosultságát alátámasztja az az üdülési csekkek elterjedésével gerjesztett és jelentősen megnövekedett belföldi turisztikai igény, amelynek jelentős százaléka a gyógy- és wellness-szállók és szolgáltatások iránt nyilvánul meg. Ráadásul ez a megnövekedett kereslet nem a hagyományos július-augusztusi nyári fürdőszezonra szorítkozik, hanem kiterjed szinte bármely szezonra, évszakra (részben, köszönhetően az egyre nagyobb számban előforduló államilag és a munkáltatók által is engedélyezett hosszú hétvégéknek). A szálláslétesítés mellett elmondhatjuk, hogy a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia által előirányzott turisztikai vonzerők, komplex turisztikai termékcsomagok (aktív- és ökoturizmus vadászturizmus, kerékpáros turizmus, ifjúsági turizmus, örökségi- és kulturális turizmus, a hivatásturizmus különböző formái, mint például a kongresszusi-, üzleti-, az incentív és a kiállítási turizmus, illetve a bor- és gasztronómia turizmus) létesítésére és fejlesztésére adtak lehetőséget a 2004-ben közzétett ROP-os pályázatok, amelyek kiírásánál messzemenően figyelembe vették a régiók már meglevő turisztikai kínálatát és az irántuk megnyilvánuló keresletet. Ezek részletesebb elemzésére a következő fejezetben vállalkozunk. 8

9 Az egyes régiók turizmusfejlesztési stratégiái, illetve a támogatott projektek közti koherencia Az összes régióra (a hagyományos NUTS 2-es tervezési-statisztikaiakra és a két turisztikai régióra, azaz a Balatonra és a Tisza-tóra is) készült turizmusfejlesztési stratégia az elmúlt évben. Ezeknek a megállapításait, a kijelölt fejlesztési irányokat vetjük össze a következő fejezetben a támogatott projektek típusaival, hogy megvizsgáljuk a stratégiakészítők által kitűzött célok (fejlesztési területek) és a ténylegesen támogatott projektek közötti konzisztenciát. Két előzetes megjegyzést kell tennünk a fejezettel kapcsolatban: Mivel az EMIR adatbázisból rendelkezésünkre bocsátott adatok a hét tervezésistatisztikai régió szerinti bontásban tartalmazták az adatokat, az alábbi vizsgálatot is a hét régió (Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld) szerint végeztük el. A támogatott projektek régiónkénti száma (minimum 13, illetve maximum 32, lásd 1. táblázat) miatt óhatatlanul lehetnek torzítások az összevetésben. Elképzelhető, hogy egy stratégiailag fontosnak tartott területre beérkező pályázatok esetlegesen gyengébb színvonala miatt nem kapta meg a terület a stratégiában kifejtett fontosságát tükröző támogatást, mint ahogyan az is lehetséges, hogy egyszerűen nem érkezett be az adott területen támogatásra pályázat. 1. táblázat A sikeres pályázatok száma a megvalósulás tervezett helye szerint régiónként és intézkedésenként, db Dél- Dél- Észak- Észak-Magyarország Dunántúl gyarország Dunántúl Közép- Közép-Ma- Nyugat- Alföld Dunántúl Alföld Összesen Σ Forrás: EMIR alapján saját számítás Az alábbiakban röviden megvizsgáljuk, hogy egyes régiók turizmusfejlesztésének stratégiai célkitűzései mennyire köszönnek vissza a támogatott projektek típus szerinti megoszlásában. Terjedelmi okok miatt az egyes stratégiákban felsorolt célkitűzéseket szerkesztett, rövidített változatban közöljük. Dél-Alföld A Dél-Alföld regionális turizmusfejlesztési stratégiája (készítette: EuroSpa Hungary Kft., március) az alábbi irányvonalak mentén képzeli el a Dél-Alföld régió idegenforgalmának fejlesztését: 1. Termék- és vonzerőfejlesztés: régióspecifikus turisztikai imázs megteremtése, a régióra jellemző termékek minőségi fejlesztése, védjegy- és minőségbiztosítási rendszerek bevezetése; komplex turisztikai termék- és programcsomagok kínálatának bővítése; a színvonalas szolgáltatási háttér és a változatos, komplex programkínálat feltételeinek biztosítása; a nemzetközi trendekhez illeszkedő lehetőségek hatékony kihasználása. 9

10 2. Egészségturizmus: jól pozícionált gyógyhelyek és wellnessközpontok kialakítása: néhány nagy fürdő nemzetközi szintre hozása, helyi és térségi jelentőségű fürdők minőségének javítása, felzárkóztatása; az egészségturizmushoz kapcsolódó speciális szálláslehetőségek minőségi fejlesztése, piaci indokoltság esetén további létesítmények építése; az egészségturizmus és az egészségügy szolgáltatóinak hatékony szakmai együttműködése; balneológiai kutatóközpont létrehozása. 3. Konferenciaturizmus: nagy befogadóképességű konferencia központok építése kiemelt turisztikai desztinációkban; ennek megfelelő üzleti profilú szálláskapacitás építése. 4. Kulturális- és örökségturizmus nemzeti parkok turisztikai fenntartható hasznosítása, látogathatóvá tétele; lovas turizmus és falusi turizmus ökoturizmus irányában történő fejlesztése (benne minőségi szálláshelyek kialakítása); aktív-sportturizmus kínálatának bővítése; gasztronómia és borturizmus jellegzetes, minőségi fejlesztése; nagy- és kisrendezvények támogatása; kulturális, épített örökségek turisztikai hasznosítása és védelme. Ezen túl megfogalmazza a stratégia a közvetlen szolgáltatásfejlesztés címszó alatt a garantált minőségű, színvonalas és karakteres kiegészítő szolgáltatások, kiemelten a szállások kínálatának fejlesztését. A támogatott projektek megoszlása a régióban következőképpen mutat (1. ábra): 1. ábra A támogatott projektek megoszlása a Dél-alföldi régióban, % 4% 4% 4% Szálláshelyfejlesztés 4% 4% 9% 13% 58% Városmegújítás Múzeumfejlesztés Ökoturizmus Lovasturizmus Kerékpáros turizmus Horgászturizmus Vízi turizmus Forrás: EMIR alapján saját számítás A szálláshelyek kínálatának bővítése kapta e régióban a legnagyobb hangsúlyt, a Kulturális, épített örökségek turisztikai hasznosítása és védelme prioritás is komoly támogatást élvez a Dél-Alföldön (városmegújítási projektek, illetve múzeumfejlesztés); vannak kezdeményezé- 10

11 sek, amelyek egybevágnak az Aktív-sportturizmus kínálatának bővítése prioritással (lovaskerékpáros-, vízi- és horgászturizmus), ugyanakkor a stratégiában hangsúlyosan kiemelt egészség- illetve konferenciaturizmus területén egyetlen projekt sem részesülhetett támogatásban, mert erre az NFT 1 nem is adott lehetőséget. Dél-Dunántúl 1 A régió az alábbiakban látja idegenforgalmának legfontosabb fejlesztési irányait (A Dél- Dunántúli Turisztikai Régió turizmusfejlesztési stratégiája, 2006): 1. Gyógy-, termál és wellnessturizmus Pécsi élményfürdő fejlesztési projekt; Az abaligeti gyógybarlang adottságaira építő gyógyszálló építése; Sikondai Élményfürdő beruházás; Szigetvári Gyógyfürdő fejlesztése; A kaposvári Városi Fürdőben élménymedence építése; A barcsi Városi Termál Strandfürdő fejlesztése; Gunaras- Gyógy- és Strandfürdő; Nagyatádi Termál és Gyógyfürdő korszerűsítése; Csokonyavisonta, Sellye, Tamási fürdőinek korszerűsítése. 2. Vidéki turizmus: falusi turizmus; vidéki aktív turizmus (lovas, kerékpáros, horgász); bor- és gasztronómiai turizmus. 3. Kulturális, konferencia és rendezvény turizmus; MICE Regionális szinten a turisztikai rendezvénypályázat fenntartása, erősítése pécsi fejlesztésű pólusprogram keretében tervezett kulturális ipari beruházások és a turizmus fejlesztések összehangolása; Az EKF 2010 fejlesztések tervezése, megalapozása során turizmusra gyakorolt előzetes hatások vizsgálata. 4. Ökoturizmus A Dráva-medence ökoturisztikai fejlesztése és a Mecsek Gyöngyei projekt; A gyalogos túrázási lehetőségek népszerűsítésére (Prospektusok, internetes reklám, tematikus térképek stb.) készítendő marketing eszközök megvalósítása; A létrejövő regionális turisztikai desztináció menedzsment szervezetben ökoturizmusra szakosodott termékmenedzser kijelölése, illetve a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Regionális Idegenforgalmi Bizottság által ökoturisztikai munkacsoport felállítása; Koncepció készítése a horvát-magyar határon átnyúló ökoturisztikai lehetőségekről. A támogatott projektek az összes régió közül itt mozognak a legszűkebb skálán, mindössze négy terület projektjei kaptak támogatást (2. ábra): 1 Többek között azért is foglalkoztunk ezzel a régióval a többinél részletesebben, mert a régióközpont Pécs es Európa Kulturális Fővárosa címe révén megvalósuló programsorozat az elkövetkező évek egyik legnagyobb kulturális eseménye, ráadásul ha 36 milliárdot fordítunk az 5 nagyprojektbe, akkor kínos lenne megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshelykínálat miatt a város (és Magyarország) nemzetközi hírnévét gyengíteni. További ok, hogy a Megbízott csapata pécsi kötődésű kutatókból áll, akiknek a helyismerete érthetően nagyobb a Dél-Dunántúlon, mint a másik hat (vagy nyolc) magyarországi régióban. 11

12 2. ábra A támogatott projektek megoszlása a Dél-dunántúli régióban, % 23% 5% Szálláshelyfejlesztés Kulturális turizmus 5% 67% Ökoturizmus Vízi turizmus Forrás: EMIR alapján saját számítás Örvendetes az ökoturisztikai projektek magas aránya a támogatott projektek között, és visszaköszön a stratégiában megfogalmazott kulturális turizmus és az aktív turizmus is (a vízi turizmus támogatása révén). A kétharmados arányban részesedő szálláshely-fejlesztések jelentős része gyógy- és termálfürdőknek otthont adó településeken (Csokonyavisonta, Dombóvár-Gunaras), illetve falusi településeken hasznosul, így összességében a támogatott projekteknek a kitűzött stratégiai célokkal való összhangja jónak mondható. A lovas- és kerékpáros, illetve a bor- és gasztronómiai turizmus viszont egyáltalán nem szerepel a támogatott projektek között. Itt elsősorban az NTS egyik fő célkitűzésére kell gondolnunk, ami a területi aránytalanságok csökkentésére, felszámolására irányul. Ezt szeretnénk alátámasztani a as KSH turisztikai adatok felhasználásával készített klaszteranalízis eredményeivel, amelyet az alábbi térképek mutatnak be (3. és 4. ábra). 3. ábra A dél-dunántúli kistérségek turisztikai kategorizálási térképe a klaszteranalízis eredményei alapján (1. változat) Forrás: Bakucz Márta szerkesztése (Alkalmazott változók: a szálláskihasználtságra vonatkozó éves átlagok aggregált adatai, a rendelkezésre álló, ezer lakosra jutó szálláshely kapacitás, az egy főre eső vendégéjszaka átlaga.),

13 4. ábra A dél-dunántúli kistérségek turisztikai kategorizálási térképe a klaszteranalízis eredményei alapján (2. változat) Forrás: Bakucz Márta szerkesztése (Alkalmazott változók: a vendégérkezésekre vonatkozó éves átlagok aggregált adatai, a rendelkezésre álló, ezer lakosra jutó szálláshely kapacitás, az egy főre eső vendégéjszaka átlaga), Az elemzés alapján készített térkép első változata azt mutatja, hogy a Balaton déli partján fekvő három kistérség mellett két másik kistérség a lengyeltóti és a siklósi (az utóbbihoz tartozik Harkány, Villány is) turisztikai teljesítménye kiemelkedik az átlagból, köszönhetően fejlettebb turisztikai infrastruktúrájuknak (szálláshely száma/1000 lakos). Ez a tényező a régió legnagyobb városa (a belföldi turisták által 10. leglátogatottabb 2 ), Pécs esetében alacsonyabb értéket mutatott az elvártnál, ezért vonhattuk le azt a következtetést, hogy a város idegenforgalmi teljesítményét nagymértékben fokozhatná a rendelkezésre álló szálláshely kapacitás mennyiségi és minőségi emelése (2007-ig ez volt az egyetlen olyan vidéki nagyváros, ahol nem volt négy csillagos hotel). Egy pécsi mikrovállalkozás 2005-ben beadott sikeres pályázata eredményeként ma már működik Pécs belvárosában az első 4 csillagos szálloda. A vendégkörében elsősorban hivatásturizmusra építő kisvállalkozás áprilisi nyitása óta sikeresen növelte vendégágy kihasználtságát (május:13.34%, június:19,55%, július:31,67%), és az őszi időszakra vonatkozó előfoglalások (23,64% szeptemberben, 18,48% októberben) is azt jelzik, hogy a projekt sikeres felfutási időszakot ígér (a őszi vendégforgalmi adatok erre utalnak). Ezt támasztják alá a KSH 2006-ra vonatkozó adatai is, mely szerint a Dél-Dunántúlon Pécs érte el a legmagasabb vendégéjszaka számot ( ), megelőzve ezzel a már említett, Harkányt és Villányt is magába foglaló, hagyományosan turisztikai jelentőségű siklósi kistérséget ( ). A klaszteranalízis második változatának eredménye arra mutat rá Pécs esetében, hogy itt kiemelkedő súlya van a három vizsgált változó közül a vendégérkezések számának. A városba érkező látogatók többsége azonban még az emelkedő tendencia ellenére is csak egy napot tölt el, vagy esetleg egy-két éjszakára vesz kereskedelmi szálláshelyet igénybe. A turizmusból eredő bevételek emelkedésére akkor lehetne biztosan számítani, ha az egy főre eső vendégéj- 2 KSH előzetes adatok,

14 szakák számát jelentősen sikerülne megnövelni. Ha a 2010-es EKF rendezvényekre gondolunk, akkor egyértelmű, hogy a kulturális- és örökségturizmusra építő városnak nagy szüksége van a magasabb minőséget nyújtó, megnövekedett szálláskapacitásra. Ezt segítheti elő a 2007 októberében megjelenő új szálláskapacitás bővítését célzó dél-dunántúli operatív program pályázat is. Észak-Alföld Az Észak-Alföld turizmusfejlesztési stratégiáját a Szolnoki Főiskola szakértői készítették el áprilisában, és az alábbiakban fogalmazták meg a régió idegenforgalma fejlesztésének kívánatos irányait: 1. Vonzerő-és attrakciófejlesztés: gyógy- és wellness turizmus (egészségturizmus); üzleti és konferenciaturizmus; tiszai- (vízi) turizmus; örökségturizmus; öko- és falusi turizmus; golfturizmus. 2. Fogadási feltételek javítása, szolgáltatásfejlesztés szálláshelyek kínálatának bővítése; vendéglátás mennyiségi és minőségi feltételeinek javítása; közlekedési helyzet és elérhetőség javítása; turistabarát környezet kialakítása. 3. Régiós turisztikai marketing tevékenység fejlesztése kommunikációs stratégia kidolgozása; régiómarketing eszközök fejlesztése; turisztikai információs szolgáltatások fejlesztése; turisztikai márkaképzés támogatása; turisztikai háttérkutatások. 4. Szervezeti és működési feltételek javítása humán erőforrások fejlesztése; információs és telekommunikációs rendszerek fejlesztése; turisztikai szervezetek és hálózatok fejlesztése, létrehozása; határos régiókkal való turisztikai hálózati rendszer kialakítása; interdiszciplináris területek, innováció támogatása. A támogatást elnyert projektek típusonként megoszlása az alábbi képet mutatja az Északalföldi régióban (5. ábra): A régióban Fogadási feltételek javítása, szolgáltatásfejlesztés célkitűzés a szálláshelyfejlesztéseken keresztül valósul meg, a szálláshely-fejlesztések egy része a gyógy- és wellness turizmust célkitűzéseinek megvalósulását is támogatja, az ökoturizmus fejlesztése ugyancsak hangsúlyosan jelenik meg a támogatásokban, ugyanakkor a vízi turizmus és az üzleti és konferenciaturizmus alig (ez utóbbi kizárólag az egyik szálláshelyen keresztül) szerepel a támogatott ötletek között. A támogatott projektek arányát tekintve a kerékpáros turizmus ugyanakkor a régióban a harmadik legtámogatottabb terület volt, annak ellenére, hogy kiemelten nem szerepel a prioritások közt, csak a sorok között, miszerint Az aktív turizmuson belül a vízi turizmus mellett a régióban jelentős lehet a kerékpáros turizmus is. 14

15 5. ábra A támogatott projektek megoszlása az Észak-alföldi régióban, % 4% 4% Szálláshelyfejlesztés 17% Múzeumfejlesztés 49% Ökoturizmus Kerékpáros turizmus Horgászturizmus 22% Vízi turizmus 4% Forrás: EMIR alapján saját számítás Észak-Magyarország A régió turizmusfejlesztési stratégiája 2006 márciusában készült el, készítette az RMC Regio- Kft., Miskolc. Az alábbiakban látja a stratégiakészítő a régió ide- nális Marketing Centrum genforgalmának leginkább fejlesztendő területeit: 1. Vonzerőfejlesztés és régió-specifikus komplex termékek kialakítása: ökoturizmus; vízi és vízparti aktív turizmus; regionális vonzerővel rendelkező, egyedi kínálati elemek fejlesztése (egészségtu- kerékpáros turizmus, régió-specifikus rizmus, falusi turizmus, konferenciaturizmus, rendezvények); kínálatot színesítő egyéb vonzerők fejlesztése (vadászturizmus, épített örökség turisztikai hasznosítása, gasztroturizmus, lovasturizmus). 2. A turistafogadás feltételeinek fenntartható fejlesztése: közlekedési infrastruktúra fejlesztése (kikötőhálózat fejlesztése, vízi útvonalak kije- javítása, régión lölése és fenntartása, turisztikai attrakciók megközelíthetőségének belüli közúthálózat fejlesztése, tiszai átkelőhelyek fejlesztése, a tömegközlekedés feltételeinek javítása stb.); szálláshelyek fejlesztése (minőségi szálláshelyek fejlesztése, korszerűsítése és kapacitásának növelése, kempingek és nomád szálláshelyek fejlesztése, falusi szálláshe- lyek minőségi fejlesztése, kereskedelmi szálláshelyek arányának növelése); vendéglátás kínálatának fejlesztése és színvonalának emelése; környezeti állapot tudatos fejlesztése ( ); humán erőforrás feltételek javítása ( ); marketing ( ). 3. A turizmus szervezeti és működési feltételeinek biztosítása: szervezetek és együttműködési hálózatok fejlesztése ( ); információs rendszerek, telekommunikáció fejlesztése ( ). A felsorolás véleményünk szerint gyakorlatilag a teljes társadalmi-gazdasági élet szinte minden elképzelhető és támogatható fejleszthető területét érinti, ráadásul helyenként nem is igazán értelmezhető a megfogalmazás kérdéses például, hogy mit takar a kereskedelmi szál- 15

16 láshelyek arányának növelése, így gyakorlatilag lehetetlen a stratégiának a végül is támogatást elnyert projektek típusaival való koherenciáját vizsgálni (6. ábra). 6. ábra A támogatott projektek megoszlása az Észak-magyarországi régióban, % 3% 6% 9% 3% 6% 3% Szálláshelyfejlesztés Városmegújítás Kulturális turizmus Ökoturizmus Kerékpáros turizmus Vízi turizmus 70% Fürdőturizmus Forrás: EMIR alapján saját számítás A szálláshely-fejlesztések mellett a támogatott projektek közt az átlagnál kicsit talán konk- rétabban említett ökoturizmus, illetve vízi turizmus is hangsúlyosan szerepel. A támogatott szálláshely-fejlesztési projektek közt találunk egészségturisztikai, konferencia-turizmus, borturizmus és vadászturizmus-fejlesztési elképzelést is. Megjegyzendő még, hogy e régióban támogatták a legtöbb projektet, szám szerint harminckettőt. A magas támogatott projekt számot a KSH előzetes összesítő adatai is igazolják, mivel a régióban eltöltött vendégéjszakák száma 7,4%-al nőtt 2006-ban, ami enyhén növekedő tendenciát mutat a megelőző évhez képest. Itt kiemelünk a régió megvalósult kulturális projektjei közül egyet, amely komplex hatását tekintve mindenképpen példamutató és előre mutató: a gyöngyösi Orczy kastély és kert rekonstrukcióját követően további fejlesztéseket tűzött ki célként a városi önkormányzat, amelyekre további három ütemben kerül majd sor, nyilvánvalóan további pályázati pénzek felhasználásával (lásd 1. sz. melléklet). Közép-Dunántúl A régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája 2006-ban készült el a budapesti illetőségű Inn-side Tanácsadó Kft. Jóvoltából. Az anyag a Közép-Dunántúl turizmusának fejlesztésénél az alábbi három stratégiai célt fogalmazza meg: 1. A turizmus fejleszthetőségét befolyásoló alapvető feltételek biztosítása, felzárkózás turisztikai fogadókészség fejlesztése: turisztikai információs és irányító rendszer regionális fejlesztése; vendégek komfort érzetének fejlesztése; attrakció helyszínek kiegészítő szolgáltatásainak fejlesztése; turizmus fejlődését segítő infrastruktúra fejlesztése; kiránduló központok fejlesztése; rendezvények szervezése- koordináció- marketing; környezet és tájvédelem, tervezés; településkép fejlesztése. 2. Turisztikai attrakciófejlesztés - országos és nemzetközi jelentőségű fejlesztések, nagyprojektek végrehajtása: épített örökségek hasznosítása; 16

17 vízparti területek hasznosítása; nemzeti parkok, natúrparkok, természetvédelmi területek turisztikai bemutatásának, hasznosításának fejlesztése; ipari örökségek kulturális és turisztikai hasznosítása. 3. Horizontális célok megvalósítása: látogató központú szemlélet - szemléletváltás, - kooperációs készség - régiós identitás tudat növelése; turisztikai szolgáltatások minőségének biztosítása, fenntartható fejlesztés; esélyegyenlőség biztosítása az ágazati foglalkoztatás területén; oktatási háttér fejlesztése; együttműködés a vidékfejlesztési célok elérésében, desztináció menedzsment szervezetek közötti együttműködés; ifjúsági turizmus feltételeinek és működési rendszerének fejlesztése; eurorégiós együttműködés fejlesztése. Amint látható, ez a paletta is széles, itt sem könnyű a konzisztencia vizsgálata (7. ábra). 7. ábra A támogatott projektek megoszlása a Közép-dunántúli régióban, % 8% 8% 8% 8% 8% 23% Forrás: EMIR alapján saját számítás 37% Szálláshelyfejlesztés Városmegújítás Múzeumfejlesztés Ökoturizmus Lovasturizmus Vízi turizmus Fürdőturizmus A legkisebb arányban e régióban támogattak szálláshely-fejlesztéseket, és a támogatások típusonként megoszlása is a legarányosabbak közt van. Feltűnően magas a támogatott városmegújítási projektek aránya (Balatonfüred, Esztergom, Székesfehérvár). A múzeumok, ökoturizmus, fürdők fejlesztése egyforma hangsúlyt kap a támogatott projekteket tekintve (annak ellenére, hogy NFT az I-ben elvileg nem volt mód fürdők támogatására). Közép-Magyarország A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája (2006. májusára készítette el a Szemrédi Turisztikai Tanácsadó) az alábbi területek fejlesztésével számol (mivel Budapest nem jogosult támogatásra, csak a régió fennmaradó részére, azaz Pest megyére vonatkozó megállapításokat gyűjtöttük ki): Szervezeti fejlesztés (a régió kistérségeiben létrehozandó, a turisztikai szolgáltatók és egyéb szervezetek együttműködését szervező és irányító, leginkább egyesületi formában működő desztinációs szervezetek létrehozása és fejlesztése); Élményláncok (építve a Kreatív régió imázsára, tematikus útvonalak kiépítése: vízi-, bor- és gasztronómia utak, lovashelyszínek, kastélytúrák, kisvasutak) létrehozása; 17

18 Kerékpár úthálózat fejlesztése (a Duna mentén összefüggő, a gépkocsiforgalomtól elkülönített kerékpárút kiépítése és erre alapozva a régión túlnyúló Dunamenti kerékpár élményút létrehozása, amely kapcsolódhat a Duna-programban megfogalmazott gát- építési és vízvédelmi fejlesztésekhez); Szállodák férőhelyszámának bővítése az élményláncok kiszolgálására (a több napos tar- (látogatóközpontok és tanösvények tózkodás esélyét ígérő vonzerők látogatottságának növelése, a napi kiránduló forgalom közlekedés terhelésének csökkentése, illetve a termékek komplexebbé tétele elsősorban Budapesten kívüli területeken); Védett területek turizmusba való bevonása létrehozása); Humán infrastruktúra fejlesztése (régió önkormányzati és turisztikai menedzsment területén dolgozó munkatársak desztinációs menedzsment és marketing témakörére vonatkozó ismereteinek növelése). A régióban támogatott projektek megoszlását a 8. ábra mutatja be. 8. ábra A támogatott projektek megoszlása a Közép-magyarországi régióban, % 8% 23% 8% 46% Szálláshelyfejlesztés Ökoturizmus Lovasturizmus Kerékpáros turizmus Golfturizmus 15% Forrás: EMIR alapján saját számítás A támogatott célok megoszlása nagymértékű konzisztenciát mutat a megfogalmazott célkitűzésekkel: a szokásos módon komoly támogatást élvező szálláshelyfejlesztések mellett hangsúlyos az ökoturizmus ( Védett területek turizmusba való bevonása ) és a kerékpáros turiz- projekt is a régióban, unikumként pedig egy golftu- mus is, de van támogatott lovasturisztikai risztikai ötlet is támogatást nyert. Nyugat-Dunántúl A Régiófókusz Kht. szakértői csapata készítette el a Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió időszakra érvényes turizmusfejlesztési stratégiáját, 2006-ban. Ebben az alábbi területek szerepelnek mint kiemelt turizmusfejlesztési prioritások: Az egészségturizmus integrált fejlesztése; Az ökoturizmus feltétel- és eszközrendszerének fokozása; Kulturális turizmus fejlesztése; Családbarát regionális desztináció fejlesztése; Ifjúsági turisztikai kínálat bővítése, minőségfejlesztése; Senior turizmus feltételrendszerének fejlesztése; A falusi turizmus minőségfejlesztése; Aktív turizmus: kerékpáros, víziturizmus fejlesztése; Bor és gasztronómia; 18

19 Hivatásturizmus (MICE) fejlesztése. A támogatott projektek a 9. ábrán jelzett területeket érintik. 9. ábra A támogatott projektek megoszlása a Nyugat-dunántúli régióban, % 13% 6% 13% 6% 6% 6% Forrás: EMIR alapján saját számítás 50% Szálláshelyfejlesztés Városmegújítás Múzeumfejlesztés Kulturális turizmus Ökoturizmus Lovasturizmus Kerékpáros turizmus A leghangsúlyosabb e régióban is a szálláshelyfejlesztés (az országos átlag alatti arányban), emellett a kerékpáros- és az ökoturizmus szerepel jelentősebb számú projekttel. A projektek változatossága szembetűnő, a kisszámú (mindössze 16) elnyert támogatás hét különbömeg. ző fejlesztési terület közt oszlik Összefoglalásként megemlíthető, hogy néhány üdítő kivételtől eltekintve a projektek viszonylagos egyhangúsága, a kreativitás hiánya talán a Közreműködő Szervezetek hozzáállásával is összefügghet; a regionális fejlesztési ügynökségek egyesek szerint bizonytalan esetekben a mindent szabad, ami nem tilos, míg a VÁTI a minden tilos, ami nem (leírtan) szabad elvét látszott alkalmazni (lásd a regionális fejlesztési ügynökségektől kapott kérdőívek feldolgozásával foglalkozó fejezetet). A kutatás szűkös határideje erre ugyan nem adott lehetőséget, de szerencsés lenne megtekinteni az elutasított pályázatokat is, hogy volt-e egyáltalán kreatív, innovatív ötlet köztük (például ipari örökség, amely a stratégiai elképzelések közt is csak a Közép-Dunántúlon köszön vissza, vagy a tematikus útvonalak kiépítése, amelyet a Közép-magyarországi régió idegenforgalmi stratégiája is megemlített). Állatkert-fejlesztés például nem volt, holott a rendszer elméletileg lehetőséget adott erre. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy a nemzeti parkok mintájára ezek a fejlesztések is nagyobb támogatási arányban részesüljenek, hiszen az esetek többségében itt is önkormányzati fenntartású intézményekről van szó. 19

20 A támogatott projektek társadalmi-gazdasági hatásainak értékelése Minden turisztikai beruházás a multiplikátor hatáson keresztül tovagyűrűző hatást indít el a gazdasági rendszerben, mivel a kibocsátás és a foglalkoztatottság bővülését eredményezi. E bővülés nagyobb, mint maga az eredeti megrendelés vagy beruházás. A Megbízott feladata a rendelkezésre álló szűkös adatok figyelembe vételével ezeknek a hatásoknak a lehetséges számszerűsítése volt. A munkát több tényező nehezíti: A legtöbb projekt még nem ért véget, így kevés zárójelentésre támaszkodhattunk munkánk során. A legfrissebb előrehaladási jelentések indikátorai jelentették azt az adatbázist, amely alapján a számításokat végeztük. A támogatási szerződésekben szereplő adatokat nem tartottuk relevánsnak, mert szinte minden projekt több némelyik akár öt-hat vagy még több módosításon ment keresztül, amelyek során az eredeti célkitűzések benne a számszerűsíthető projekteredmények, úgymint teremtett munkahelyek száma, szálláshelyfejlesztés esetén új vagy felújított, komfort-növelt szobák száma stb. gyakran jelentősen módosultak. A hatások jelentős része ráadásul csak hosszabb távon jelentkezik. Míg egy szálláshelyfejlesztés már akár rövid távon is jelentős keresletélénkülést eredményezhet, amennyiben egy térség egyébként rendelkezik a turisták fogadására alkalmas vonzerőkkel és szűk keresztmetszetet korában csak a szűkös szálláshely-kapacitás okozott, egy szemléletformáló akció, egy ökoturisztikai bemutatóhely igazi hatásai csak sokkal hosszabb távon, a látogatók környezeti tudatának formálása és a lakosság mind nagyobb hányada részéről környezettudatosabb életmód kialakulása révén mutatkoznak meg. Ezeket a hatásokat számszerűsíteni azonban gyakorlatilag lehetetlen. A turizmus hatásainak egzakt mérésére nincs kidolgozott, kiforrott és egységesen elfogadott módszertan. A kutatói team ezért két megközelítést alkalmazott: A támogatott projektek típusainak vizsgálata, és általános feltevések, hipotézisek megfogalmazása ezek alapján régiónként és Magyarország egészére nézve (meglehetősen szoft és nagymértékben szubjektív megközelítés, amely megállapításainak érvényesülését ráadásul rendkívül sok, előre nem látható vagy kiszámíthatatlan tényező befolyásolja); A GKI Gazdaságkutató Rt. által októberében készült, A turizmus makrogazdasági szerepe című tanulmány, amely konkrét számadatokat tartalmaz a turisztikai beruházások tovagyűrűző, multiplikátor hatásaira vonatkozóan. Ezeket a számokat tekintettük mérvadónak a ROP 1.1. és 1.2. projektek beruházásai által valószínűsíthetően kiváltott hatások számszerűsítése során. Az előző megközelítéssel szemben ez sokkal inkább hard típusú vizsgálat, mindazonáltal ennek az eredményeit sem szabad szentírásként kezelni. Mindezt megelőzően szükségesnek tartottuk egy rövid fejezet beszúrását a turizmus szerepéről a mai magyar gazdaságban. Ennek a fejezetnek az alapja a már említett, A turizmus makrogazdasági szerepe című GKI Gazdaságkutató Rt. tanulmány, illetve a Turizmus Magyarországon 2005 című, Magyar Turizmus Rt. által készített tanulmány legfontosabb megállapításai. 20

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

Magyar Turizmus Rt. A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája

Magyar Turizmus Rt. A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája Szemrédi Turizmus A Jelentés Ez a dokumentum 101 oldalt tartalmaz 2006. május 15. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 4 1.2 FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ILLESZKEDÉSE AZ ORSZÁGOS TURISZTIKAI

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája- 2006 TARTALOMJEGYZÉK:

Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája- 2006 TARTALOMJEGYZÉK: Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája 2006. INN-SIDE TANÁCSADÓ Kft 1114-Budapest, Bartók Béla út 57. Tel: 1 209 3057 Fax: 1 385 2082 www.inn-side.hu TARTALOMJEGYZÉK: 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 2.1 Turisztikai trendek... 4 Heves

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26.

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. VITAANYAG 3. VERZIÓ TÁRSADALMI EGYEZTETÉS E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. Készítette az Országos Idegenforgalmi Bizottság Stratégiai

Részletesebben

Magyarország idegenforgalmi régiói

Magyarország idegenforgalmi régiói Magyarország idegenforgalmi régiói Vezető szerző: Dávid Lóránt, Aubert Antal, Bujdosó Zoltán, Csapó János, Darabos Ferenc, Dávid Lóránt, Jónás-Berki Mónika, Gyuricza László, Horváth Pál, Kovács Tibor,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat)

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat) A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi adjunktus, szaktanácsadó

Részletesebben

MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7.

MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7. MARKETING TERV 2004. MAGYAR TURIZMUS RT. 2003. október 7. Tartalom Tartalom... 2 1 A Magyar Turizmus Rt. küldetése... 4 1.1 VÍZIÓ... 4 1.2 MISSZIÓ... 4 2 Vezetői összefoglaló... 5 3 Helyzetkép... 10 3.1

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐINEK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY Debrecen, 2010 1 Tartalomjegyzék Rövidítések jegyzéke... 3 Vezetői összefoglaló... 4 I. Helyzetfeltárás...

Részletesebben

Észak-alföldi operatív program

Észak-alföldi operatív program A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Észak-alföldi operatív program 2007-2013 2007HU161PO009 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3786 számú határozatával elfogadva Verzió: ÉAOP_adopted_hu.doc

Részletesebben

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Készítette: a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. augusztus 31. 1 Köszönet Ezúton

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS TARTALOM PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Magyar Turizmus Zrt., Piac- és Termékelemzési Iroda Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Meszter László Budapest főváros turisztikai

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Keszthely történeti városközpontjának rehabilitációja és a gyalogos közlekedés tér rendszer kiterjesztése a fenntartható fejlődés tükrében Kiemelt Projekt 2007. június Készítette:

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készítette Pannon Projekt Kft Lektorálta Dr. Palancsa Attila, PhD. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEGZÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK JELLEMZŐI... 5 2.1. VILÁGTURISZTIKAI TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK... 5 2.2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JELLEMZŐI, LEHETŐSÉGEI... 7 2.3. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024. Erőt adó Magyarország

Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024. Erőt adó Magyarország Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024 Erőt adó Magyarország A versenyképes turizmus koncepciója Stratégiai tervdokumentum Készítette: A Nemzetgazdasági Minisztérium Turizmusért felelős Helyettes

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2012. július 30-i elnökségi ülésen elfogadott módosításokkal!

Egységes szerkezetben a 2012. július 30-i elnökségi ülésen elfogadott módosításokkal! Egységes szerkezetben a 2012. július 30-i elnökségi ülésen elfogadott módosításokkal! KÉSZÍTETTE: Zalai Falvakért Egyesület TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 CÉLOK... 9 PROBLÉMAFA... 10 CÉLFA... 11 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2006-2010 (1. egyeztetési változat, vitaanyag) 2005. augusztus SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A : Babos Csaba

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

A turizmus makrogazdasági. szerepe

A turizmus makrogazdasági. szerepe GKI GAZDASÁGKUTATÓ Rt. A turizmus makrogazdasági szerepe Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Szállodaszövetség, a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége, a Vendéglátó

Részletesebben

Készítette: Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Tanulmány az Erdei Turizmus fejlesztésére és az idegenforgalmi lehetőségek optimalizálására az Ipoly Erdő Zrt. működési területén (Nógrád megyében valamint Pest megye Szobi és Váci kistérségében), kapcsolódva

Részletesebben