Egymás mellett parkoló Trabant

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egymás mellett parkoló Trabant"

Átírás

1 A fal megkerülése találkozások a Balatonnál A rendszerváltás elõtörténete Egymás mellett parkoló Trabant és Mercedes megszokott, már-már magától értõdõ kép az 1970-es évektõl kezdve nyáron, a Balaton partján. Függetlenül attól, hogy a szocialista keletrõl vagy a kapitalista nyugatról érkeztek, a rendszerváltozás elõtt a németek szívesen utaztak a magyar tengerhez. Magyarország egyfajta területen kívüli találkozóhellyé vált kelet- és nyugatnémetek számára, véletlen és tudatos találkozások színhelyévé. Családok, rokonok, barátok, szerelmespárok éltek meg itt a berlini fal és a lezárt belnémet határ megkerülésével közös nyári élményeket, amelyeket a két szezon között a levelezések, a nyugati fél NDK-ban tett látogatásai tartottak elevenen. MTI A rendszer lazulása Az MSZMP VIII. kongresszusa az 1956 utáni kádári konszolidáció részeként már 1962-ben zöld utat adott a Magyarországra irányuló idegenforgalom fejlesztésének. * A külföldi turizmus az es évek fordulójától jelentõssé vált, és az ezt követõ mintegy Willy Brandt, volt kancellár és Kádár János MSZMP-elsõ titkár tárgyalása, március másfél évtizedben megkétszerezõdött a külhoni vendégek száma Magyarországon. Az 1980-as évek közepén a magyar határon belépõ millió turista mintegy háromnegyede a KGST-országokból (illetve Jugoszláviából), egynegyedük pedig Nyugatról érkezett. A devizabevételek növelése érdekében magyar részrõl a turisztikai beruházások, infrastruktúra jelentõs mértékû fejlesztése mellett központi intézkedések sorozatával is igyekeztek segíteni a nyugati vendégforgalmat (1978-ban a konvertibilis valuták kötött áras kötelezõ beváltásának megszüntetésével, 1981-ben a kettõs árfolyam fokozatos felszámolásával). Az 1980-as évek során a növekvõ belföldi infláció a keletrõl érkezett turisták számára változatlanul maradt valutakeretük miatt (legális úton) egyre szûkösebb lehetõségekkel járt, a nyugatiak számára azonban a forintleértékelés továbbra is kedvezõ árszínvonalat biztosított. Így a nem szocialista országokból érkezett látogatók száma (az évet kivéve) az egész korszakban folyamatosan növekedett. Magyarország számára némi idõbeli ingadozással mind nyugati, mind * Vö. Hahn Lívia cikkével a História 1983/4. számában! Kronológia, november 10. Aláírják az elsõ magyar nyugatnémet (NSZK) kormányszintû kereskedelmi szerzõdést. Kölcsönösen kereskedelmi képviseleteket állítanak fel, amelyek de facto külképviseletként mûködnek. (A két ország között az NSZK megalakulása [1949] óta nincs diplomáciai kapcsolat.) 1966 folyamán Az NSZK válik Magyarország legfontosabb kapitalista kereskedelmi partnerévé folyamán Megnyílik az elsõ NSZK-cégképviselet Budapesten (Siemens) október 15. Magyarország kölni és az NSZK budapesti kereskedelmi képviseletét útlevél-kezelési és vízumkiadási joggal ruházzák fel október 21. Willy Brandt szociáldemokrata politikust kancellárrá választják. Külpolitikai programjában meghirdeti a szovjet zóna országai felé nyitó új keleti politikát (Neue Ostpolitik) február 1 4. Hans-Jürgen Wischnewski, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) országos ügyvezetõje és Eugen Selbmann, az SPD külpolitikai tanácsadója nem hivatalos látogatást tesz Budapesten. Fogadja õket Komócsin Zoltán, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke és Péter János külügyminiszter március Bíró József külkereskedelmi miniszter hivatalos látogatása az NSZK-ban. A kölcsönös árucsere-forgalomról és a magyar export feltételeinek biztonságosabbá tételérõl tárgyalnak április Magyar kulturális hét az NSZK-ban július 4. Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet idején Walter Scheel nyugatnémet és Péter János magyar külügyminiszter a diplomáciai kapcsolatok felvételérõl tárgyal december Aláírják az NSZK és Csehszlovákia viszonyát rendezõ alapszerzõdést. A Népszabadság kommentárjából: gyakorlatilag teljessé vált az a folyamat, amelynek során az NSZK rendezte viszonyát a szocialista államokkal A szovjet NSZK, a lengyel NSZK megállapodások, az NDK NSZK alapszerzõdés és a most Prágában aláírt okmány után megnyílt az út Magyarország és az NSZK, valamint Bulgária és az NSZK diplomáciai kapcsolatainak felvétele elõtt is december 21. Magyarország felveszi a diplomáciai kapcsolatokat az NSZK-val folyamán Az NSZK lesz a Szovjetunió és az NDK után Magyarország 3. legfontosabb külkereskedelmi partnere. folytatás a 13. oldalon 11

2 keleti viszonylatban Németország jelentette az egyik legjelentõsebb küldõországot. Ungarn egyre kedveltebb úti céllá vált. Utazási feltételek A turisztikai céllal való beutazás Magyarországra mindkét német államból viszonylag egyszerû volt. Az NDK és a Magyar Népköztársaság között 1969-ben megkötött államközi egyezmény értelmében a keletnémet állampolgárok vízummentesen, személyi igazolvánnyal utazhattak. A korszak testvérországok közötti utasforgalmában jellemzõ módon külön regisztrációnak kellett azonban alávetniük magukat: egy úgynevezett betétlapot ( utazási mellékletet ) volt szükséges igényelniük az NDK népi rendõrségénél, amely az utazás minden adatát tartalmazta (nem véletlenül nevezték a magyar belügyi szervek gyakran útlevélnek ezt a papírt), valamint igazolta, hogy az illetõ kiváltotta a tartózkodásához szükséges forintösszeget az NDK nemzeti bankjánál. Az NSZK állampolgárainak vízumot kellett igényelniük a Magyarországra való utazáshoz, ehhez azonban közvetlenül a határállomáson is hozzájuthattak, hacsak nem szerepeltek a belügyminisztérium tiltónévjegyzékében. Az 1980-as évek végén akét ország közötti kapcsolatok látványos javulása idején felmerült az NSZK-val szemben fennálló vízumkényszer kölcsönös felfüggesztése is, de ezt akkor nyugatnémet részrõl az évi schengeni szerzõdés kötelezettségeire való hivatkozással nem tekintették idõszerûnek. Miért Magyarország? Az idegenforgalmi kapcsolatok bõvülésével minden érintett fél jól járt. Az NDK-ban a berlini fal megépítése (1961) utáni periódusban az életszínvonal növekedése igényt teremtett az országhatáron kívüli nyaralásra, amelyre azonban az NDK-rezsim határpolitikája miatt csak néhány baráti országban nyílt lehetõség. A keletnémet turisták elõnyben részesítették a melegebb éghajlatú úti célokat (Magyarország, Románia, Bulgária), mind szervezett csoportokban, mind egyénileg. Magyarországot különösen is kedvelték, mivel a szocialista táboron belül a legnyugatiasabb életformát, már-már fogyasztói életstílust élhették itt meg. Év A Magyarországra érkezõ NDK- és NSZK-állampolgárok (ezer fõ) NDK Ország Összesen (be- és átutazó) NSZK ebbõl beutazó turista Összesen (be- és átutazó) ebbõl beutazó turista Forrás: KSH. Az NSZK polgárai közül sokan a II. világháború utáni kitelepítésekkor szülõföldjükön maradt családtagjaikat látogatták, turisztikai céllal kezdetben fõként Budapestet keresték fel. Az idegenforgalmi szolgáltatások és infrastruktúra fejlõdésével az 1970-es évektõl egyre nagyobb számban nyaraltak a Balatonnál. A vendéglátók részérõl különösen a nyugatnémeteket látták szívesen, mivel Magyarország legfontosabb nem szocialista kereskedelmi partnerérõl lévén szó az NSZK-val való idegenforgalmi kapcsolatok is bõ- Az ügynök elsõ jelentése A Balaton fedõnevû informátor kézzel írott jelentése keletés nyugatnémetek közötti kapcsolattartásról, a BM Somogy Megyei Rendõrfõkapitányság III/II. alosztálya (Siófok) szeptember 2-án kelt értékelésével. A jelentés átadásának helye: Fonyód-Bélatelep, a szabadban Ideje: szeptember 1., óra Átvette: Farkas r. alhadnagy... Feljegyzés Ismerõsöm révén tudomásomra jutott, hogy a bélatelepi»napsugár«nyaralótelepen tartózkodott VIII ig a 3-as faházban Koepke Hans (szig. sz.: , viz. [vízum] sz.: ) nyugat-berlini lakos, lánya, Koepke Edith (szem. ig. sz.: , vízum sz.: ), szintén nyugat-berlini lakos, fia, Koepke Otto (szem. ig. sz.: XV ) NDK-állampolgár; társaságában volt még Hermann Erich (szig.: XV ) szintén NDK-állampolgár. A faházat Koepke Hans a»helios«ny.-berlini utazási irodán keresztül bérelte 4 fõ részére. Itt-tartózkodásuk alatt kisebb kirándulásokat tettek a környékre. Sem telefonon, sem személyesen nem kereste õket senki. Távozáskor azt a kijelentést tették, hogy jövõre, 1971-ben is szándékoznak jönni ugyanide. Balaton Értékelés: Az inf. [informátor] beszervezése utáni jelentésében, feladatának megfelelõen, a»napsugár«nyaralótelepen általa felderített NSZK NDK kapcsolat jellegérõl ad jelentést. A jelentés adatai ellenõrzöttek, op. [operatív] szempontból tájékoztató jellegû, felhasználható. Intézkedés: A jelentésben szereplõ személyekrõl tájékoztatom az NDK ÁB-i [állambiztonsági] szervek siófoki képviselõjét. A jelentés egy példányát az»ndk«dossziéba helyezem el, kiegészített adatokkal. Feladat: Továbbra is feladatul kapta az inf. a nyaralótelepen létrejött NDK NSZK találkozók dokumentálását, jellegének megállapítását, a felmerült személyek magatartásának a figyelemmel kísérését, kapcsolataik megállapítását a beszervezése során megadott szempontok szerint. Megjegyzés: Felhívtam az inf. figyelmét, hogy a következõkben a felmerült személyekkel kapcsolatban milyen személyadatokat közöljön a következõkben [sic!]. Tekintettel arra, hogy ezt a jelentést elõre elkészítette, és módjában állt volna pontosabb, ill. bõvebb adatokat közölni. Köv. tal. [találkozó]: szept. 8-án, órakor Fonyód,»Napsugár«nyar. [nyaralótelepen]. Toldi Béla s. k. Farkas László s. k. r. õrgy. r. alhdgy. alosztályvezetõ Forrás: ÁBTL M

3 séges DM-bevétellel kecsegtettek. Politikai nyereség -ként pedig a bõvülõ turizmus az ország Nyugat irányában való nyitottságát demonstrálta. A balatoni térség fejlõdése A Balaton mint üdülõkörzet a két világháború közötti idõszakban kialakult nagy- és középpolgári villasoroktól, valamint a hétvégi fürdõjáratoktól eltekintve az 1960-as évektõl indult látványos fejlõdésnek. Az 1950-es évek végén megindult a szakszervezeti, vállalati üdülõk rendszerének mint a kádári életszínvonal-politika vívmányának kiépítése. Az 1960-as években a magántulajdonú víkendházak gombamód való szaporodása volt jellemzõ, majd sor került egyre több hotel, motel, kemping létesítésére, és ezzel együtt egyre nagyobb számban jelentek meg a külföldi nyaralni vágyók a tó partján. Kezdetben fõleg keletnémetek, majd egyre többen az NSZK-ból, az 1980-as években (az osztrákokkal együtt) már az utóbbiak alkották a német nyelvû többséget. A Központi Statisztikai Hivatal területileg illetékes megyei igazgatóságai által összeállított adatok a Balatonnál tartózkodó külföldi turistáknak csupán egy részérõl adnak tájékoztatást. Az 1980-as évek közepén ugyanis a magyar határon regisztrált belépõ, nem átutazó külföldieknek csupán mintegy fele szállt meg az idegenforgalmi statisztikák szerint kereskedelmi szálláshelyeken. Ebben az idõszakban a Balaton térségében a vadkempingek, fekete szálláshelyek a hivatalos vendégéjszaka-adatokhoz hasonló forgalmat bonyolítottak. Arról természetesen nincs adat, hogy hány alkalmi vagy elõre szervezett német német találkozásra, együttnyaralásra került sor a Balatonnál az évtizedek során, de évente tízezres nagyságrendekrõl lehetett szó. A tónál egyre szorosabbra szövõdött a belnémet kapcsolatok privát hálója. A tehetõsebbek Németország nyugati felébõl általában szállásfoglalással, éttermi-borozói meghívásokkal és más módon segítették anyagilag keleti rokonaikat, barátaikat a közös idõtöltés során. Az életszínvonalbeli különbség szembetûnõ volt, nem csak a ruházkodást, közlekedési eszközt illetõen. A nyugatiak általában a part menti elegáns szállodákban laktak és az ottani lokálokban étkeztek, míg a keletiek leggyakrabban kempingeztek vagy magánszállásokat, fizetõvendégszobákat vettek ki, este a kertben bográcsoztak. Megfigyelés alatt Az NDK mint polgárait folyamatosan megfigyelõ, ellenõrzõ állam vált hírhedtté a szocialista országok között. (A mindenhol jelen lévõ totalitárius polip eltúlzott képzetét a legújabb kutatások némileg árnyalják, de az egész társadalmat kétségtelenül átszõtte az ügynök- és besúgóhálózat.) A lehallgató és szemmel tartó egyben minden ellenzéki tevékenységet elnyomó belügyi apparátus központja az 1957 óta Erich Mielke által vezetett Állambiztonsági Minisztérium (Ministerium für Staatssicherheit MfS, Stasi) volt, a Párt [Német Szocialista Egységpárt] pajzsa és kardja után a keletnémet vezetés joggal arra számított, hogy a nyugat felé hermetikusan lezárt határok miatt a szomszédos szocialista államokba utazó NDK-polgárok kísérletet tesznek arra, hogy más országok területén találkozzanak Nyugaton élõ rokonaikkal, barátaikkal. Ez a Stasi megközelítésében azt jelentette, hogy az adott területeken intenzívebbé válik az NDK ellen irányuló diverzió, kémkedés, ellenséges propaganda és fõként fokozódni fog az embercsempészet vagyis a keletnémet polgárok távozása harmadik országon keresztül az NSZK-ba. (A bonni alaptörvény a értelmében az NDK-ból átmenekült személy automatikusan megkapta a nyugatnémet állampolgárságot.) Ezért a keletnémet vezetés már 1962-ben úgy határozott, hogy nemcsak saját területén, hanem a határokon túl, a baráti szocialista országokban is megfigyelés alá veszi állampolgárait. A feladat végrehajtása érdekében a Stasi VI. (keleti utazások/turizmus és elhárítás) fõosztályán belül létrehozták a 2. osztályt, a Csehszlovákiába, Bulgáriába és Magyarországra irányuló turizmus biztosítására. Az osztályon belül a 2. számú referatúra volt felelõs a Bulgáriában és Magyarországon be január 28 február 2. Bíró József külkereskedelmi miniszter az NSZKban tárgyal. Fogadja õt Brandt kancellár is. (Rendszeressé válnak a miniszterek látogatásai egymás országában.) május 6. Brandt bejelenti lemondását a Guillaume-ügy miatt (NDKkém leleplezése a bonni kancellári hivatalban). Utóda pénzügyminisztere, Helmut Schmidt (SPD) november éves gazdasági, ipari és mûszaki együttmûködési megállapodást írnak alá január Wischnewski külügyi államminiszter budapesti látogatásakor meghívja Kádár Jánost, az MSZMP KB elsõ titkárát az NSZK-ba, és felveti: Magyarország közeledjen a Közös Piachoz július 4 7. Kádár elsõ, NSZK-beli hivatalos útján a Schmidt kancellárral folytatott tárgyalásain vegyes vállalatok létrehozását szorgalmazza. A külügyminiszterek kulturális együttmûködési megállapodást írnak alá; a magyar fél elismeri, hogy a német nemzeti kisebbséget az NSZK eszmei-gazdasági támogatásban részesítheti március Brandt volt szövetségi kancellárt, az SPD és a Szociáldemokrata Internacionálé elnökét állam- és kormányfõnek járó protokollal fogadják Budapesten. Kádár és Brandt két ízben folytat négyszemközti beszélgetést egymással; a látogatást többnapos vidéki körút zárja szeptember 4 6. Schmidt kancellár hivatalos látogatása Magyarországon június Magyar parlamenti küldöttség az NSZK-ban december 29. Az MSZMP PB határozatot hoz az SPD-vel közös parlamenti munkacsoportot létrehozásáról április Kádár látogatása az NSZK-ban. Schmidt kancellárral folytatott négyszemközti tárgyalásain szóba hozza az NSZK lehetséges közvetítõi szerepét Magyarország Európai Közösséghez való társulásának ügyében. A felvetést Schmidt Moszkva és a KGST többi államának negatív reakciójától óvva visszautasítja június Helmut Kohl, az NSZK új szövetségi kancellárja hivatalos látogatása Magyarországon; találkozik Kádár Jánossal és Losonczi Pállal, az Elnöki Tanács elnökével folyamán Nyugatnémet közvetítéssel nem hivatalos, tapogatózó jellegû tárgyalások kezdõdnek Magyarország részérõl az Európai Közösség irányában október Richard von Weizsäcker, az NSZK szövetségi elnöke hivatalos látogatása Magyarországon. Tárgyal Kádár Jánossal, Losonczi Pállal, Lázár György miniszterelnökkel és a magyarországi németség képviselõivel is december 4 6. Franz-Josef Strauß bajor miniszterelnök, pártelnök (CSU) magánlátogatása Budapesten. Találkozik Kádár Jánossal és Havasi Ferenc KB-titkárral. 13

4 1987. október Grósz Károly, a Minisztertanács elnöke hivatalos látogatása a NSZK-ban. Tartományi miniszterelnökökkel és a nyugatnémet parlamenti pártok vezetõivel tárgyal. A bonni kormány kezességvállalása mellett német pénzintézetek 1 milliárd márka hitelt folyósítanak a Magyar Nemzeti Banknak február Németh Miklós, az MSZMP KB titkára hivatalos látogatása az NSZK-ban. Tárgyal Strauß bajor és Späth baden-württembergi miniszterelnökkel, továbbá a nyugatnémet üzleti és bankélet képviselõivel március és 1984 után harmadszor rendezik meg Budapesten az NSZK kulturális hetét. Genscher külügyminiszter március 10-én részt vesz a Goethe Intézet ünnepélyes megnyitásán június 9. A Friedrich Naumann Alapítvány irodát nyit Budapesten. Ez alkalommal Genscher magyar párt- és állami vezetõkkel tárgyal augusztus 14-tõl Horn Gyula külügyminiszter a Magyarországra érkezõ keletnémet menekültek NSZK-ba távozásáról tárgyal mind az NDK, mind az NSZK kormányzati tényezõivel, valamint a Nemzetközi Vöröskereszttel augusztus 24. Az NSZK budapesti nagykövetségére menekült 108 keletnémet állampolgár a Nemzetközi Vöröskereszt úti okmányaival Ausztrián keresztül az NSZK-ba távozik augusztus 25. Németh Miklós miniszterelnök és Horn Gyula külügyminiszter Kohl kancellárral a gymnichi kastélyban a keletnémet menekültek kérdésérõl tárgyal. A magyar miniszterelnök kijelenti: Magyarország nem küldi vissza az NDK-ba a menekülteket, és a helyzet megoldása érdekében meg kívánja nyitni a határokat szeptember 10. Horn Gyula a budapesti televízió esti mûsorában bejelenti: a kormány az 1969-ben kötött magyar NDK kormányközi megállapodást ideiglenesen felfüggesztve lehetõvé teszi a hazatérni nem kívánó NDK-állampolgárok számára a külföldre való távozást december Helmuth Kohl kancellár hivatalos látogatása Magyarországon. Tárgyal Németh Miklós miniszterelnökkel és beszédet mond az Országgyûlésben március 17. A Varsói Szerzõdés külügyminisztereinek prágai találkozóján támogatják Németország újraegyesítését. A Szovjetunió elutasítása ellenére Magyarország Csehszlovákiával és Lengyelországgal kinyilvánítja: elfogadja a leendõ egységes német állam NATO-tagságát március 24. Aláírják az NSZK és Magyarország közötti vízumkényszer eltörlésérõl szóló egyezményt október 3. Az NDK csatlakozik az NSZK-hoz, a német egység napja. Összeállította: D. T. És jövõre újra a Balatonnál Néha épp a különbségek azok, amelyek egy kapcsolat varázsát adják a másik ember a mássága által válik érdekessé és vonzóvá. Ez történt a nyugat-berlini Elisabeth Schmidttel, amikor majd 25 éve megismert egy családot az NDK-ból. Elisabeth Schmidt akkoriban Kreuzbergben [Nyugat-Berlin egyik városrészében] élt, negyvenes éveinek közepén járt, gyógypedagógus, fiát egyedül nevelõ anya, lelkes feminista, a Nyugat-Berlini Szocialista Egységpárt tagja volt. Éppenséggel nem tudott sokat a szomszédjában lévõ államról, de hitt a szocializmusban ben egy keleti blokkhoz tartozó országban akarta nyári szabadságát tölteni, és Ford Taunusába ülve Fûzfõ nyaralóhelyre utazott, a Balaton északkeleti partjára. Mivel a Balaton az NDK polgárainak kedvelt nyári úti céljai közé tartozott, gyorsan sor került az elsõ német német találkozásra: kilencéves fia, Bruno fürdõzés közben összeismerkedett Renével, Birgit és Dieter hasonló korú fiával. Az Elisabethnél mintegy húsz évvel fiatalabb pár a türingiai Arnstadtból érkezett. Ez lett egy kelet nyugati ismeretség kezdete, amely aztán minden nyáron folytatódott, a Balatonnál töltött négy hét során. Mindezt kiegészítették a Nyugatról küldött csomagok és Elisabeth Schmidt rendszeres látogatásai Dieternél és Birgitnél Arnstadtban. A lakótömbben élõ szomszédok a használt ruháit hordták, õ pedig a»népek barátsága«étteremben evett pörköltet vagy töltött húst»magyarország az az ország, ahová a legszívesebben utaztam mondja Elisabeth, és jó pár helyes történetet tudnék errõl mesélni.«ezek közé tartoznak a változatlan rituálék, amelyek nyaranta a Balatonnál lejátszódtak. Dieter mindig szívesen hajtotta ismerõse nyugati kocsiját a környéken.»de õ a Trabantja kormányához soha nem engedett volna«meséli mosolyogva Elisabeth. A nyugat-berlini nõ fizetett a strandon, az étteremben, a bazársoron.»mindegy, hogy két vagy öt adag étel, számomra úgyis nevetségesen olcsó volt minden.«mindig magával hozott otthonról dolgokat, amikhez Keleten nem vagy csak nehezen lehetett hozzáférni: konyhagépet, szemüveglencsét, puha sörtéjû fogkefét, elektromos játékot, kazettás rádiót, kottafüzetet angol nyelvû szövegekkel az együttes számára, amelyben Dieter gitározott. Az arnstadti pár mindezt májkrémes és vagdalt húsos konzervekkel viszonozta.»és esténként a szõlõlugasban beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet Keleten és mi Nyugaton. Bizonyos illúzióik voltak a Nyugattal, ahogy nekem a Kelettel kapcsolatban.«1989 nyarán töltötték az utolsó közös szabadságot a Balatonnál. Birgit és Dieter azzal a gondolattal játszottak, hogy Nyugatra mennek, ahogy ezt a megnyitott magyar osztrák határon keresztül már ezrek megtették. Elisabeth Schmidt»borzasztónak«találta, hogy»a Nyugat ide is bevonul«. A berlini fal leomlása után néhány héttel a türingiai pár Kreuzbergbe látogatott. És akkor valami olyasmi történt, amin Elisabeth Schmidt még ma is csodálkozik.»nem volt mondanivalónk egymás számára. Mindazt, amirõl mesélni szoktam nekik, most már maguk is láthatták.«aztán a kapcsolat megszakadt. Minden kísérlet, ami Birgit és Dieter megtalálására irányult, kudarcot vallott Elisabeth végül 2004-ben kapott hírt az ismerõseirõl: Birgit a fiát Dieternél hagyva elvált a férfitól, aki a pszichiátriára került, és néhány év után meghalt Forrás: Barbara Bollwahn: Und nächtes Jahr am Balaton. Berliner Zeitung, július 26. URL: Karikatúra a Ludas Matyiból, július 14

5 vetett, úgynevezett operatív csoportok tevékenységéért. A magyarországi csoportot az 1980-as évek második felében egy alezredes rangú parancsnok, a helyettese, egy további operatív munkatárs, valamint egy titkárnõ alkotta, akik folyamatosan Magyarországon, Budapesten tartózkodtak. A nyári idõszakban a csoportot három kihelyezett rezidens erõsítette, akik a Balaton vidékén, Veszprémben, Siófokon és Hévízen állomásoztak. Az operatív csoport alárendeltségébe tartozó állomány részét képezte továbbá a keletnémet Utazási Iroda (Reisebüro) képviseletének igazgatója, az iroda balatonfüredi kirendeltségének vezetõje, valamint az Interflug keletnémet légitársaság helyi vezetõje. A rezidensek feladata volt a nyári szabadságolási idõszakban az NDK-ból külön e céllal a Balatonhoz érkezõ beszervezett informátorok (nem hivatalos munkatársak, biztonsági munkatársak, társadalmi megbízottak) tartása, vezetése és beszámoltatása. Az ügynökök a tónál nyaraló honfitársaikat kémlelték ki, különösen arra való tekintettel, hogy volt-e nyugati kapcsolatuk, találkoztak-e az NSZK-ba kitelepült családtagokkal vagy barátokkal, milyen politikai nézeteket hangoztattak nyilvánosan. Az egyéni turisták megfigyelésén túl az NDK-ból érkezõ turistacsoportok tagjairól is módszeresen jelentettek a már az indulásnál a társaságba beépített Stasi-ügynökök. A keletnémet állambiztonságiak kormányközi megállapodások alapján tevékenykedtek, és együttmûködtek a magyar belügyminisztérium illetékes szerveivel, mindenekelõtt a III/II. csoportfõnökséggel, amely a klasszikus kémelhárítás feladatain túl az országban tartózkodó külföldiek ellenõrzését is ellátta. A magyar testvérszerv a rendszeres információcserén túlmenõen hivatásos vagy társadalmi megbízású ügynököket is a keletnémetek rendelkezésére bocsátott elsõsorban a vendéglátóipar területérõl, akik valamelyes német nyelvtudás birtokában NDK- és NSZK-állampolgárok fennálló vagy létrejövõ kapcsolatairól jelentettek. Ismerünk olyan esetet is, amikor a balatoni hotelszobában együtt lakó nyugatnémet keletnémet pár kikémlelésére az operatív technikát (lehallgatókészüléket) együtt mûködtette a két szolgálat. Ugyanakkor a sokkal profibb, szervezettebb, képzettebb, tapasztaltabb keletnémet állambiztonságiak lenézték a szakmailag és ideológiailag kevésbé megbízhatónak tekintett magyar kollégáikat, hátuk mögött kávéházi csekistáknak nevezték õket. Nyaralós beszélgetések Ami a Stasi magyarországi megfigyelési akcióinak értékét illeti, az eredmény összességében elég soványnak mondható. Leggyakrabban hétköznapi, banális, nyaralós beszélgetéseket, általánosságok szintjén mozgó politikai állásfoglalásokat sikerült felderíteni. Bár visszaemlékezések és nyomozati anyagok alapján tudjuk, hogy egyes NDK-s polgárok valóban a Balatonnál tervezték meg Nyugatra szökésüket, s ott találtak ehhez segítséget, a törvénytelen határátlépési kísérletre való elõkészület nyomára viszonylag ritkán bukkantak a szervek, és a gyanú ráadásul sokszor be sem igazolódott. A ténylegesen disszidálni próbáló keletnémetek általában csak a határõrségnél akadtak fenn; ebben az esetben rövid vizsgálati fogság után a magyar belügyi szervek kitoloncolták, pontosabban átadták õket a Stasi különleges ügynökeinek, hazaszállítás céljából. Az elektromos jelzõrendszerrel védett magyar osztrák, illetve magyar jugoszláv határnak és a határátkelõhelyeknek eléggé rossz hírük volt, a Stasi által vezetett statisztikák szerint a több százezer Magyarországra érkezõ keletnémet turista közül évente mindössze néhány százan kísérelték meg az illegális határátlépést, akik közül csupán fõ érte el a túlsó oldalt. A trend 1988-ban változott meg hirtelen: ekkor már 552 szökési kísérlet történt, amelybõl 210-et nem tudtak megakadályozni. A drámai évben pedig már az elsõ hat hónap folyamán tehát még a nagy NDK-s menekülthullám elõtt 534 megkísérelt és 212 sikerrel járt tiltott határátlépést regisztráltak keletnémet állampolgárok részérõl. Mint ismeretes, a nyár folyamán már alapvetõen megváltoztak a körülmények ezen a határszakaszon * DÖMÖTÖRFI TIBOR * Lásd errõl Oplatka András interjúját a 2009/2. számunkban. (A szerk.) A szerényebb anyagiakkal rendellkezõ keletnémet turisták inkább kempingekben szálltak meg. Kelet- és nyugatnémet autók a balatoni Aranypart kempingben, 1984 A nyugatnémet vendégek számára a színvonalasabb balatonparti szállodák árai sem jelentettek gondot. Nyugatnémet autók a siófoki Lidó Szálló parkolójában, 1986 MNM Történeti Fényképtár, Sehr Miklós felvétele MNM Történeti Fényképtár, Bakonyi Béla felvétele 15

A menekültkérdés szerepe az NDK rendszerváltozásának folyamatában

A menekültkérdés szerepe az NDK rendszerváltozásának folyamatában az NDK rendszerváltozásának folyamatában Diplomáciatörténeti adalékok a berlini fal leomlásához Masát Ádám A szemléleti keretek és a történeti háttér Az alábbi tanulmány célja, hogy diplomáciatörténeti

Részletesebben

akkori magyar politikusokkal való beszélgetésekben

akkori magyar politikusokkal való beszélgetésekben RENDSZERVÁLTÁS Az 1980-as évek végén a széles közvélemény szeme láttára két politikai tabu dõlt meg Magyarországon. Mindkettõ az akkori szocialista országok táborának egységét, addigi látszólagos szolidaritását

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATÁR-KÉRDÉSEK

TARTALOMJEGYZÉK HATÁR-KÉRDÉSEK TARTALOMJEGYZÉK HATÁR-KÉRDÉSEK TÓTH IMre: Határáttörés és határnyitás. A Páneurópai Piknik hatása a diplomáciai szolgálatok munkájára az 1989-es menekültváltság megoldása során... 365 GYARMATI GYÖRGY:

Részletesebben

Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1

Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1 Kaszás Veronika Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1 Magyarország csatlakozása az 1951. évi Genfi Konvencióhoz és az azt kiegészítő

Részletesebben

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Bevezetés Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását követően, a szovjet intervenció hatására Magyarország nemzetközi diplomáciai

Részletesebben

Bevezetés. Földrajzi Közlemények 2013. 137. 2. pp. 182 199. Abstract

Bevezetés. Földrajzi Közlemények 2013. 137. 2. pp. 182 199. Abstract Földrajzi Közlemények 2013. 137. 2. pp. 182 199. A kempingturizmus virágkora Adalékok A Keszthelyi kempingturizmus történetéhez Törzsök András Galambos István The golden age of camping TOURISM Contributions

Részletesebben

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 Tóth Eszter A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 A tanulmányban az állambiztonsági szervek gazdasági és politikai hírszerzéssel foglalkozó egységeinek intézménytörténeti elemzését

Részletesebben

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) *

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * Múltunk, 2011/3. 137 164. 137 [ ] MITROVITS MIKLÓS Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * 1956 októbere cezúrát jelent a második világháború utáni lengyel magyar

Részletesebben

Magyarország és Ausztria kapcsolatát

Magyarország és Ausztria kapcsolatát MAGYARORSZÁG A SZOVJET ZÓNÁBAN Világrendszerek határán: Ausztria és Magyarország, 1945 1965 Hullámvölgyek között Magyarország és Ausztria kapcsolatát a II. világháború befejezését követõen politikai problémák

Részletesebben

Orbán-Schwarczkopf Balázs Fedőneve: Bayern München Egy operatív akció hátterében

Orbán-Schwarczkopf Balázs Fedőneve: Bayern München Egy operatív akció hátterében Orbán-Schwarczkopf Balázs Fedőneve: Bayern München Egy operatív akció hátterében Először is szeretnék elnézést kérni kedves futballrajongó olvasóimtól, hiszen ez az írás nem Bajorország méltán világhírű

Részletesebben

Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története

Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János ISBN 998 973 88484 3 7 Kiadja a Hanns Seidel Alapítvány

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

Milliárdos városépítés Átadták a Balaton-part ékköve II. program elkészült beruházásait

Milliárdos városépítés Átadták a Balaton-part ékköve II. program elkészült beruházásait A TARTALOMBÓL 50 ÉVE KAPOTT NOBEL-DÍJAT QUASIMODO Több támadás is érte az olasz költőt egyes irodalmi körökből. Életművét még ma is vitatják. BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA IX. ÉVFOLYAM,

Részletesebben

ÖTVENHATOS MAGYAR MENEKÜLTEK

ÖTVENHATOS MAGYAR MENEKÜLTEK ÖTVENHATOS MAGYAR MENEKÜLTEK Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően elindult menekülthullám nemcsak magyar szempontból érdekes és fontos, hanem nemzetközi szempontból is meghatározó

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT JUHÁSZ NÓRA TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK

SZAKDOLGOZAT JUHÁSZ NÓRA TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK Kodolányi János Főiskola SZAKDOLGOZAT JUHÁSZ NÓRA TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK Budapest 2012 1 Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék Az orosz turisták egészségturisztikai kereslete Magyarországon Konzulens:

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

Gazdag Ferenc Magyar biztonságpolitika 1989 2010

Gazdag Ferenc Magyar biztonságpolitika 1989 2010 Gazdag Ferenc Magyar biztonságpolitika 1989 2010 Függetlenség és útkeresés (1989 1993) A pártállami rendszer lebontása, s az új, többpárti demokratikus rendszer kiépítése, s a tervgazdaságból a piacgazdaságra

Részletesebben

Baráth Magdolna Szovjet tanácsadó feljegyzése Magyarországról, 1950

Baráth Magdolna Szovjet tanácsadó feljegyzése Magyarországról, 1950 Baráth Magdolna Szovjet tanácsadó feljegyzése Magyarországról, 1950 A tanácsadói rendszer kiépítése Magyarországon hasonlóan a szovjet blokk többi országához elsősorban katonai-politikai vonalon kezdődött

Részletesebben

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között Cserényi-Zsitnyányi Ildikó Betekintő 2012/4. A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között A közlekedés és posta mint az ország vérkeringése és idegrendszere elsőrendű helyet foglal el

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Erdei Nikolett Tuka Ágnes Európa és a migráció A világ népességének körülbelül 3%-a, mintegy 220 millió ember él szülőhazáján kívül, közülük ma már sokan

Részletesebben

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET Földrajztudományi Központ Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment

Részletesebben

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012.

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012. Szakdolgozat Topfer Éva 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Balatonboglár helye és szerepe a balatoni turizmus történetében Belső konzulens: Dr. Urbán László Tudományos főmunkatárs

Részletesebben

A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA

A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA Bárdi Nándor, Misovicz Tibor A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA A jelen tanulmány célja a határon túli magyarok támogatására vonatkozó tapasztalatok öszszegezése, a célok és a feladatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK KONCZ JÁNOS Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) 2006 Tartalom Bevezetô....................................................................3

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben