Egymás mellett parkoló Trabant

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egymás mellett parkoló Trabant"

Átírás

1 A fal megkerülése találkozások a Balatonnál A rendszerváltás elõtörténete Egymás mellett parkoló Trabant és Mercedes megszokott, már-már magától értõdõ kép az 1970-es évektõl kezdve nyáron, a Balaton partján. Függetlenül attól, hogy a szocialista keletrõl vagy a kapitalista nyugatról érkeztek, a rendszerváltozás elõtt a németek szívesen utaztak a magyar tengerhez. Magyarország egyfajta területen kívüli találkozóhellyé vált kelet- és nyugatnémetek számára, véletlen és tudatos találkozások színhelyévé. Családok, rokonok, barátok, szerelmespárok éltek meg itt a berlini fal és a lezárt belnémet határ megkerülésével közös nyári élményeket, amelyeket a két szezon között a levelezések, a nyugati fél NDK-ban tett látogatásai tartottak elevenen. MTI A rendszer lazulása Az MSZMP VIII. kongresszusa az 1956 utáni kádári konszolidáció részeként már 1962-ben zöld utat adott a Magyarországra irányuló idegenforgalom fejlesztésének. * A külföldi turizmus az es évek fordulójától jelentõssé vált, és az ezt követõ mintegy Willy Brandt, volt kancellár és Kádár János MSZMP-elsõ titkár tárgyalása, március másfél évtizedben megkétszerezõdött a külhoni vendégek száma Magyarországon. Az 1980-as évek közepén a magyar határon belépõ millió turista mintegy háromnegyede a KGST-országokból (illetve Jugoszláviából), egynegyedük pedig Nyugatról érkezett. A devizabevételek növelése érdekében magyar részrõl a turisztikai beruházások, infrastruktúra jelentõs mértékû fejlesztése mellett központi intézkedések sorozatával is igyekeztek segíteni a nyugati vendégforgalmat (1978-ban a konvertibilis valuták kötött áras kötelezõ beváltásának megszüntetésével, 1981-ben a kettõs árfolyam fokozatos felszámolásával). Az 1980-as évek során a növekvõ belföldi infláció a keletrõl érkezett turisták számára változatlanul maradt valutakeretük miatt (legális úton) egyre szûkösebb lehetõségekkel járt, a nyugatiak számára azonban a forintleértékelés továbbra is kedvezõ árszínvonalat biztosított. Így a nem szocialista országokból érkezett látogatók száma (az évet kivéve) az egész korszakban folyamatosan növekedett. Magyarország számára némi idõbeli ingadozással mind nyugati, mind * Vö. Hahn Lívia cikkével a História 1983/4. számában! Kronológia, november 10. Aláírják az elsõ magyar nyugatnémet (NSZK) kormányszintû kereskedelmi szerzõdést. Kölcsönösen kereskedelmi képviseleteket állítanak fel, amelyek de facto külképviseletként mûködnek. (A két ország között az NSZK megalakulása [1949] óta nincs diplomáciai kapcsolat.) 1966 folyamán Az NSZK válik Magyarország legfontosabb kapitalista kereskedelmi partnerévé folyamán Megnyílik az elsõ NSZK-cégképviselet Budapesten (Siemens) október 15. Magyarország kölni és az NSZK budapesti kereskedelmi képviseletét útlevél-kezelési és vízumkiadási joggal ruházzák fel október 21. Willy Brandt szociáldemokrata politikust kancellárrá választják. Külpolitikai programjában meghirdeti a szovjet zóna országai felé nyitó új keleti politikát (Neue Ostpolitik) február 1 4. Hans-Jürgen Wischnewski, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) országos ügyvezetõje és Eugen Selbmann, az SPD külpolitikai tanácsadója nem hivatalos látogatást tesz Budapesten. Fogadja õket Komócsin Zoltán, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke és Péter János külügyminiszter március Bíró József külkereskedelmi miniszter hivatalos látogatása az NSZK-ban. A kölcsönös árucsere-forgalomról és a magyar export feltételeinek biztonságosabbá tételérõl tárgyalnak április Magyar kulturális hét az NSZK-ban július 4. Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet idején Walter Scheel nyugatnémet és Péter János magyar külügyminiszter a diplomáciai kapcsolatok felvételérõl tárgyal december Aláírják az NSZK és Csehszlovákia viszonyát rendezõ alapszerzõdést. A Népszabadság kommentárjából: gyakorlatilag teljessé vált az a folyamat, amelynek során az NSZK rendezte viszonyát a szocialista államokkal A szovjet NSZK, a lengyel NSZK megállapodások, az NDK NSZK alapszerzõdés és a most Prágában aláírt okmány után megnyílt az út Magyarország és az NSZK, valamint Bulgária és az NSZK diplomáciai kapcsolatainak felvétele elõtt is december 21. Magyarország felveszi a diplomáciai kapcsolatokat az NSZK-val folyamán Az NSZK lesz a Szovjetunió és az NDK után Magyarország 3. legfontosabb külkereskedelmi partnere. folytatás a 13. oldalon 11

2 keleti viszonylatban Németország jelentette az egyik legjelentõsebb küldõországot. Ungarn egyre kedveltebb úti céllá vált. Utazási feltételek A turisztikai céllal való beutazás Magyarországra mindkét német államból viszonylag egyszerû volt. Az NDK és a Magyar Népköztársaság között 1969-ben megkötött államközi egyezmény értelmében a keletnémet állampolgárok vízummentesen, személyi igazolvánnyal utazhattak. A korszak testvérországok közötti utasforgalmában jellemzõ módon külön regisztrációnak kellett azonban alávetniük magukat: egy úgynevezett betétlapot ( utazási mellékletet ) volt szükséges igényelniük az NDK népi rendõrségénél, amely az utazás minden adatát tartalmazta (nem véletlenül nevezték a magyar belügyi szervek gyakran útlevélnek ezt a papírt), valamint igazolta, hogy az illetõ kiváltotta a tartózkodásához szükséges forintösszeget az NDK nemzeti bankjánál. Az NSZK állampolgárainak vízumot kellett igényelniük a Magyarországra való utazáshoz, ehhez azonban közvetlenül a határállomáson is hozzájuthattak, hacsak nem szerepeltek a belügyminisztérium tiltónévjegyzékében. Az 1980-as évek végén akét ország közötti kapcsolatok látványos javulása idején felmerült az NSZK-val szemben fennálló vízumkényszer kölcsönös felfüggesztése is, de ezt akkor nyugatnémet részrõl az évi schengeni szerzõdés kötelezettségeire való hivatkozással nem tekintették idõszerûnek. Miért Magyarország? Az idegenforgalmi kapcsolatok bõvülésével minden érintett fél jól járt. Az NDK-ban a berlini fal megépítése (1961) utáni periódusban az életszínvonal növekedése igényt teremtett az országhatáron kívüli nyaralásra, amelyre azonban az NDK-rezsim határpolitikája miatt csak néhány baráti országban nyílt lehetõség. A keletnémet turisták elõnyben részesítették a melegebb éghajlatú úti célokat (Magyarország, Románia, Bulgária), mind szervezett csoportokban, mind egyénileg. Magyarországot különösen is kedvelték, mivel a szocialista táboron belül a legnyugatiasabb életformát, már-már fogyasztói életstílust élhették itt meg. Év A Magyarországra érkezõ NDK- és NSZK-állampolgárok (ezer fõ) NDK Ország Összesen (be- és átutazó) NSZK ebbõl beutazó turista Összesen (be- és átutazó) ebbõl beutazó turista Forrás: KSH. Az NSZK polgárai közül sokan a II. világháború utáni kitelepítésekkor szülõföldjükön maradt családtagjaikat látogatták, turisztikai céllal kezdetben fõként Budapestet keresték fel. Az idegenforgalmi szolgáltatások és infrastruktúra fejlõdésével az 1970-es évektõl egyre nagyobb számban nyaraltak a Balatonnál. A vendéglátók részérõl különösen a nyugatnémeteket látták szívesen, mivel Magyarország legfontosabb nem szocialista kereskedelmi partnerérõl lévén szó az NSZK-val való idegenforgalmi kapcsolatok is bõ- Az ügynök elsõ jelentése A Balaton fedõnevû informátor kézzel írott jelentése keletés nyugatnémetek közötti kapcsolattartásról, a BM Somogy Megyei Rendõrfõkapitányság III/II. alosztálya (Siófok) szeptember 2-án kelt értékelésével. A jelentés átadásának helye: Fonyód-Bélatelep, a szabadban Ideje: szeptember 1., óra Átvette: Farkas r. alhadnagy... Feljegyzés Ismerõsöm révén tudomásomra jutott, hogy a bélatelepi»napsugár«nyaralótelepen tartózkodott VIII ig a 3-as faházban Koepke Hans (szig. sz.: , viz. [vízum] sz.: ) nyugat-berlini lakos, lánya, Koepke Edith (szem. ig. sz.: , vízum sz.: ), szintén nyugat-berlini lakos, fia, Koepke Otto (szem. ig. sz.: XV ) NDK-állampolgár; társaságában volt még Hermann Erich (szig.: XV ) szintén NDK-állampolgár. A faházat Koepke Hans a»helios«ny.-berlini utazási irodán keresztül bérelte 4 fõ részére. Itt-tartózkodásuk alatt kisebb kirándulásokat tettek a környékre. Sem telefonon, sem személyesen nem kereste õket senki. Távozáskor azt a kijelentést tették, hogy jövõre, 1971-ben is szándékoznak jönni ugyanide. Balaton Értékelés: Az inf. [informátor] beszervezése utáni jelentésében, feladatának megfelelõen, a»napsugár«nyaralótelepen általa felderített NSZK NDK kapcsolat jellegérõl ad jelentést. A jelentés adatai ellenõrzöttek, op. [operatív] szempontból tájékoztató jellegû, felhasználható. Intézkedés: A jelentésben szereplõ személyekrõl tájékoztatom az NDK ÁB-i [állambiztonsági] szervek siófoki képviselõjét. A jelentés egy példányát az»ndk«dossziéba helyezem el, kiegészített adatokkal. Feladat: Továbbra is feladatul kapta az inf. a nyaralótelepen létrejött NDK NSZK találkozók dokumentálását, jellegének megállapítását, a felmerült személyek magatartásának a figyelemmel kísérését, kapcsolataik megállapítását a beszervezése során megadott szempontok szerint. Megjegyzés: Felhívtam az inf. figyelmét, hogy a következõkben a felmerült személyekkel kapcsolatban milyen személyadatokat közöljön a következõkben [sic!]. Tekintettel arra, hogy ezt a jelentést elõre elkészítette, és módjában állt volna pontosabb, ill. bõvebb adatokat közölni. Köv. tal. [találkozó]: szept. 8-án, órakor Fonyód,»Napsugár«nyar. [nyaralótelepen]. Toldi Béla s. k. Farkas László s. k. r. õrgy. r. alhdgy. alosztályvezetõ Forrás: ÁBTL M

3 séges DM-bevétellel kecsegtettek. Politikai nyereség -ként pedig a bõvülõ turizmus az ország Nyugat irányában való nyitottságát demonstrálta. A balatoni térség fejlõdése A Balaton mint üdülõkörzet a két világháború közötti idõszakban kialakult nagy- és középpolgári villasoroktól, valamint a hétvégi fürdõjáratoktól eltekintve az 1960-as évektõl indult látványos fejlõdésnek. Az 1950-es évek végén megindult a szakszervezeti, vállalati üdülõk rendszerének mint a kádári életszínvonal-politika vívmányának kiépítése. Az 1960-as években a magántulajdonú víkendházak gombamód való szaporodása volt jellemzõ, majd sor került egyre több hotel, motel, kemping létesítésére, és ezzel együtt egyre nagyobb számban jelentek meg a külföldi nyaralni vágyók a tó partján. Kezdetben fõleg keletnémetek, majd egyre többen az NSZK-ból, az 1980-as években (az osztrákokkal együtt) már az utóbbiak alkották a német nyelvû többséget. A Központi Statisztikai Hivatal területileg illetékes megyei igazgatóságai által összeállított adatok a Balatonnál tartózkodó külföldi turistáknak csupán egy részérõl adnak tájékoztatást. Az 1980-as évek közepén ugyanis a magyar határon regisztrált belépõ, nem átutazó külföldieknek csupán mintegy fele szállt meg az idegenforgalmi statisztikák szerint kereskedelmi szálláshelyeken. Ebben az idõszakban a Balaton térségében a vadkempingek, fekete szálláshelyek a hivatalos vendégéjszaka-adatokhoz hasonló forgalmat bonyolítottak. Arról természetesen nincs adat, hogy hány alkalmi vagy elõre szervezett német német találkozásra, együttnyaralásra került sor a Balatonnál az évtizedek során, de évente tízezres nagyságrendekrõl lehetett szó. A tónál egyre szorosabbra szövõdött a belnémet kapcsolatok privát hálója. A tehetõsebbek Németország nyugati felébõl általában szállásfoglalással, éttermi-borozói meghívásokkal és más módon segítették anyagilag keleti rokonaikat, barátaikat a közös idõtöltés során. Az életszínvonalbeli különbség szembetûnõ volt, nem csak a ruházkodást, közlekedési eszközt illetõen. A nyugatiak általában a part menti elegáns szállodákban laktak és az ottani lokálokban étkeztek, míg a keletiek leggyakrabban kempingeztek vagy magánszállásokat, fizetõvendégszobákat vettek ki, este a kertben bográcsoztak. Megfigyelés alatt Az NDK mint polgárait folyamatosan megfigyelõ, ellenõrzõ állam vált hírhedtté a szocialista országok között. (A mindenhol jelen lévõ totalitárius polip eltúlzott képzetét a legújabb kutatások némileg árnyalják, de az egész társadalmat kétségtelenül átszõtte az ügynök- és besúgóhálózat.) A lehallgató és szemmel tartó egyben minden ellenzéki tevékenységet elnyomó belügyi apparátus központja az 1957 óta Erich Mielke által vezetett Állambiztonsági Minisztérium (Ministerium für Staatssicherheit MfS, Stasi) volt, a Párt [Német Szocialista Egységpárt] pajzsa és kardja után a keletnémet vezetés joggal arra számított, hogy a nyugat felé hermetikusan lezárt határok miatt a szomszédos szocialista államokba utazó NDK-polgárok kísérletet tesznek arra, hogy más országok területén találkozzanak Nyugaton élõ rokonaikkal, barátaikkal. Ez a Stasi megközelítésében azt jelentette, hogy az adott területeken intenzívebbé válik az NDK ellen irányuló diverzió, kémkedés, ellenséges propaganda és fõként fokozódni fog az embercsempészet vagyis a keletnémet polgárok távozása harmadik országon keresztül az NSZK-ba. (A bonni alaptörvény a értelmében az NDK-ból átmenekült személy automatikusan megkapta a nyugatnémet állampolgárságot.) Ezért a keletnémet vezetés már 1962-ben úgy határozott, hogy nemcsak saját területén, hanem a határokon túl, a baráti szocialista országokban is megfigyelés alá veszi állampolgárait. A feladat végrehajtása érdekében a Stasi VI. (keleti utazások/turizmus és elhárítás) fõosztályán belül létrehozták a 2. osztályt, a Csehszlovákiába, Bulgáriába és Magyarországra irányuló turizmus biztosítására. Az osztályon belül a 2. számú referatúra volt felelõs a Bulgáriában és Magyarországon be január 28 február 2. Bíró József külkereskedelmi miniszter az NSZKban tárgyal. Fogadja õt Brandt kancellár is. (Rendszeressé válnak a miniszterek látogatásai egymás országában.) május 6. Brandt bejelenti lemondását a Guillaume-ügy miatt (NDKkém leleplezése a bonni kancellári hivatalban). Utóda pénzügyminisztere, Helmut Schmidt (SPD) november éves gazdasági, ipari és mûszaki együttmûködési megállapodást írnak alá január Wischnewski külügyi államminiszter budapesti látogatásakor meghívja Kádár Jánost, az MSZMP KB elsõ titkárát az NSZK-ba, és felveti: Magyarország közeledjen a Közös Piachoz július 4 7. Kádár elsõ, NSZK-beli hivatalos útján a Schmidt kancellárral folytatott tárgyalásain vegyes vállalatok létrehozását szorgalmazza. A külügyminiszterek kulturális együttmûködési megállapodást írnak alá; a magyar fél elismeri, hogy a német nemzeti kisebbséget az NSZK eszmei-gazdasági támogatásban részesítheti március Brandt volt szövetségi kancellárt, az SPD és a Szociáldemokrata Internacionálé elnökét állam- és kormányfõnek járó protokollal fogadják Budapesten. Kádár és Brandt két ízben folytat négyszemközti beszélgetést egymással; a látogatást többnapos vidéki körút zárja szeptember 4 6. Schmidt kancellár hivatalos látogatása Magyarországon június Magyar parlamenti küldöttség az NSZK-ban december 29. Az MSZMP PB határozatot hoz az SPD-vel közös parlamenti munkacsoportot létrehozásáról április Kádár látogatása az NSZK-ban. Schmidt kancellárral folytatott négyszemközti tárgyalásain szóba hozza az NSZK lehetséges közvetítõi szerepét Magyarország Európai Közösséghez való társulásának ügyében. A felvetést Schmidt Moszkva és a KGST többi államának negatív reakciójától óvva visszautasítja június Helmut Kohl, az NSZK új szövetségi kancellárja hivatalos látogatása Magyarországon; találkozik Kádár Jánossal és Losonczi Pállal, az Elnöki Tanács elnökével folyamán Nyugatnémet közvetítéssel nem hivatalos, tapogatózó jellegû tárgyalások kezdõdnek Magyarország részérõl az Európai Közösség irányában október Richard von Weizsäcker, az NSZK szövetségi elnöke hivatalos látogatása Magyarországon. Tárgyal Kádár Jánossal, Losonczi Pállal, Lázár György miniszterelnökkel és a magyarországi németség képviselõivel is december 4 6. Franz-Josef Strauß bajor miniszterelnök, pártelnök (CSU) magánlátogatása Budapesten. Találkozik Kádár Jánossal és Havasi Ferenc KB-titkárral. 13

4 1987. október Grósz Károly, a Minisztertanács elnöke hivatalos látogatása a NSZK-ban. Tartományi miniszterelnökökkel és a nyugatnémet parlamenti pártok vezetõivel tárgyal. A bonni kormány kezességvállalása mellett német pénzintézetek 1 milliárd márka hitelt folyósítanak a Magyar Nemzeti Banknak február Németh Miklós, az MSZMP KB titkára hivatalos látogatása az NSZK-ban. Tárgyal Strauß bajor és Späth baden-württembergi miniszterelnökkel, továbbá a nyugatnémet üzleti és bankélet képviselõivel március és 1984 után harmadszor rendezik meg Budapesten az NSZK kulturális hetét. Genscher külügyminiszter március 10-én részt vesz a Goethe Intézet ünnepélyes megnyitásán június 9. A Friedrich Naumann Alapítvány irodát nyit Budapesten. Ez alkalommal Genscher magyar párt- és állami vezetõkkel tárgyal augusztus 14-tõl Horn Gyula külügyminiszter a Magyarországra érkezõ keletnémet menekültek NSZK-ba távozásáról tárgyal mind az NDK, mind az NSZK kormányzati tényezõivel, valamint a Nemzetközi Vöröskereszttel augusztus 24. Az NSZK budapesti nagykövetségére menekült 108 keletnémet állampolgár a Nemzetközi Vöröskereszt úti okmányaival Ausztrián keresztül az NSZK-ba távozik augusztus 25. Németh Miklós miniszterelnök és Horn Gyula külügyminiszter Kohl kancellárral a gymnichi kastélyban a keletnémet menekültek kérdésérõl tárgyal. A magyar miniszterelnök kijelenti: Magyarország nem küldi vissza az NDK-ba a menekülteket, és a helyzet megoldása érdekében meg kívánja nyitni a határokat szeptember 10. Horn Gyula a budapesti televízió esti mûsorában bejelenti: a kormány az 1969-ben kötött magyar NDK kormányközi megállapodást ideiglenesen felfüggesztve lehetõvé teszi a hazatérni nem kívánó NDK-állampolgárok számára a külföldre való távozást december Helmuth Kohl kancellár hivatalos látogatása Magyarországon. Tárgyal Németh Miklós miniszterelnökkel és beszédet mond az Országgyûlésben március 17. A Varsói Szerzõdés külügyminisztereinek prágai találkozóján támogatják Németország újraegyesítését. A Szovjetunió elutasítása ellenére Magyarország Csehszlovákiával és Lengyelországgal kinyilvánítja: elfogadja a leendõ egységes német állam NATO-tagságát március 24. Aláírják az NSZK és Magyarország közötti vízumkényszer eltörlésérõl szóló egyezményt október 3. Az NDK csatlakozik az NSZK-hoz, a német egység napja. Összeállította: D. T. És jövõre újra a Balatonnál Néha épp a különbségek azok, amelyek egy kapcsolat varázsát adják a másik ember a mássága által válik érdekessé és vonzóvá. Ez történt a nyugat-berlini Elisabeth Schmidttel, amikor majd 25 éve megismert egy családot az NDK-ból. Elisabeth Schmidt akkoriban Kreuzbergben [Nyugat-Berlin egyik városrészében] élt, negyvenes éveinek közepén járt, gyógypedagógus, fiát egyedül nevelõ anya, lelkes feminista, a Nyugat-Berlini Szocialista Egységpárt tagja volt. Éppenséggel nem tudott sokat a szomszédjában lévõ államról, de hitt a szocializmusban ben egy keleti blokkhoz tartozó országban akarta nyári szabadságát tölteni, és Ford Taunusába ülve Fûzfõ nyaralóhelyre utazott, a Balaton északkeleti partjára. Mivel a Balaton az NDK polgárainak kedvelt nyári úti céljai közé tartozott, gyorsan sor került az elsõ német német találkozásra: kilencéves fia, Bruno fürdõzés közben összeismerkedett Renével, Birgit és Dieter hasonló korú fiával. Az Elisabethnél mintegy húsz évvel fiatalabb pár a türingiai Arnstadtból érkezett. Ez lett egy kelet nyugati ismeretség kezdete, amely aztán minden nyáron folytatódott, a Balatonnál töltött négy hét során. Mindezt kiegészítették a Nyugatról küldött csomagok és Elisabeth Schmidt rendszeres látogatásai Dieternél és Birgitnél Arnstadtban. A lakótömbben élõ szomszédok a használt ruháit hordták, õ pedig a»népek barátsága«étteremben evett pörköltet vagy töltött húst»magyarország az az ország, ahová a legszívesebben utaztam mondja Elisabeth, és jó pár helyes történetet tudnék errõl mesélni.«ezek közé tartoznak a változatlan rituálék, amelyek nyaranta a Balatonnál lejátszódtak. Dieter mindig szívesen hajtotta ismerõse nyugati kocsiját a környéken.»de õ a Trabantja kormányához soha nem engedett volna«meséli mosolyogva Elisabeth. A nyugat-berlini nõ fizetett a strandon, az étteremben, a bazársoron.»mindegy, hogy két vagy öt adag étel, számomra úgyis nevetségesen olcsó volt minden.«mindig magával hozott otthonról dolgokat, amikhez Keleten nem vagy csak nehezen lehetett hozzáférni: konyhagépet, szemüveglencsét, puha sörtéjû fogkefét, elektromos játékot, kazettás rádiót, kottafüzetet angol nyelvû szövegekkel az együttes számára, amelyben Dieter gitározott. Az arnstadti pár mindezt májkrémes és vagdalt húsos konzervekkel viszonozta.»és esténként a szõlõlugasban beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet Keleten és mi Nyugaton. Bizonyos illúzióik voltak a Nyugattal, ahogy nekem a Kelettel kapcsolatban.«1989 nyarán töltötték az utolsó közös szabadságot a Balatonnál. Birgit és Dieter azzal a gondolattal játszottak, hogy Nyugatra mennek, ahogy ezt a megnyitott magyar osztrák határon keresztül már ezrek megtették. Elisabeth Schmidt»borzasztónak«találta, hogy»a Nyugat ide is bevonul«. A berlini fal leomlása után néhány héttel a türingiai pár Kreuzbergbe látogatott. És akkor valami olyasmi történt, amin Elisabeth Schmidt még ma is csodálkozik.»nem volt mondanivalónk egymás számára. Mindazt, amirõl mesélni szoktam nekik, most már maguk is láthatták.«aztán a kapcsolat megszakadt. Minden kísérlet, ami Birgit és Dieter megtalálására irányult, kudarcot vallott Elisabeth végül 2004-ben kapott hírt az ismerõseirõl: Birgit a fiát Dieternél hagyva elvált a férfitól, aki a pszichiátriára került, és néhány év után meghalt Forrás: Barbara Bollwahn: Und nächtes Jahr am Balaton. Berliner Zeitung, július 26. URL: Karikatúra a Ludas Matyiból, július 14

5 vetett, úgynevezett operatív csoportok tevékenységéért. A magyarországi csoportot az 1980-as évek második felében egy alezredes rangú parancsnok, a helyettese, egy további operatív munkatárs, valamint egy titkárnõ alkotta, akik folyamatosan Magyarországon, Budapesten tartózkodtak. A nyári idõszakban a csoportot három kihelyezett rezidens erõsítette, akik a Balaton vidékén, Veszprémben, Siófokon és Hévízen állomásoztak. Az operatív csoport alárendeltségébe tartozó állomány részét képezte továbbá a keletnémet Utazási Iroda (Reisebüro) képviseletének igazgatója, az iroda balatonfüredi kirendeltségének vezetõje, valamint az Interflug keletnémet légitársaság helyi vezetõje. A rezidensek feladata volt a nyári szabadságolási idõszakban az NDK-ból külön e céllal a Balatonhoz érkezõ beszervezett informátorok (nem hivatalos munkatársak, biztonsági munkatársak, társadalmi megbízottak) tartása, vezetése és beszámoltatása. Az ügynökök a tónál nyaraló honfitársaikat kémlelték ki, különösen arra való tekintettel, hogy volt-e nyugati kapcsolatuk, találkoztak-e az NSZK-ba kitelepült családtagokkal vagy barátokkal, milyen politikai nézeteket hangoztattak nyilvánosan. Az egyéni turisták megfigyelésén túl az NDK-ból érkezõ turistacsoportok tagjairól is módszeresen jelentettek a már az indulásnál a társaságba beépített Stasi-ügynökök. A keletnémet állambiztonságiak kormányközi megállapodások alapján tevékenykedtek, és együttmûködtek a magyar belügyminisztérium illetékes szerveivel, mindenekelõtt a III/II. csoportfõnökséggel, amely a klasszikus kémelhárítás feladatain túl az országban tartózkodó külföldiek ellenõrzését is ellátta. A magyar testvérszerv a rendszeres információcserén túlmenõen hivatásos vagy társadalmi megbízású ügynököket is a keletnémetek rendelkezésére bocsátott elsõsorban a vendéglátóipar területérõl, akik valamelyes német nyelvtudás birtokában NDK- és NSZK-állampolgárok fennálló vagy létrejövõ kapcsolatairól jelentettek. Ismerünk olyan esetet is, amikor a balatoni hotelszobában együtt lakó nyugatnémet keletnémet pár kikémlelésére az operatív technikát (lehallgatókészüléket) együtt mûködtette a két szolgálat. Ugyanakkor a sokkal profibb, szervezettebb, képzettebb, tapasztaltabb keletnémet állambiztonságiak lenézték a szakmailag és ideológiailag kevésbé megbízhatónak tekintett magyar kollégáikat, hátuk mögött kávéházi csekistáknak nevezték õket. Nyaralós beszélgetések Ami a Stasi magyarországi megfigyelési akcióinak értékét illeti, az eredmény összességében elég soványnak mondható. Leggyakrabban hétköznapi, banális, nyaralós beszélgetéseket, általánosságok szintjén mozgó politikai állásfoglalásokat sikerült felderíteni. Bár visszaemlékezések és nyomozati anyagok alapján tudjuk, hogy egyes NDK-s polgárok valóban a Balatonnál tervezték meg Nyugatra szökésüket, s ott találtak ehhez segítséget, a törvénytelen határátlépési kísérletre való elõkészület nyomára viszonylag ritkán bukkantak a szervek, és a gyanú ráadásul sokszor be sem igazolódott. A ténylegesen disszidálni próbáló keletnémetek általában csak a határõrségnél akadtak fenn; ebben az esetben rövid vizsgálati fogság után a magyar belügyi szervek kitoloncolták, pontosabban átadták õket a Stasi különleges ügynökeinek, hazaszállítás céljából. Az elektromos jelzõrendszerrel védett magyar osztrák, illetve magyar jugoszláv határnak és a határátkelõhelyeknek eléggé rossz hírük volt, a Stasi által vezetett statisztikák szerint a több százezer Magyarországra érkezõ keletnémet turista közül évente mindössze néhány százan kísérelték meg az illegális határátlépést, akik közül csupán fõ érte el a túlsó oldalt. A trend 1988-ban változott meg hirtelen: ekkor már 552 szökési kísérlet történt, amelybõl 210-et nem tudtak megakadályozni. A drámai évben pedig már az elsõ hat hónap folyamán tehát még a nagy NDK-s menekülthullám elõtt 534 megkísérelt és 212 sikerrel járt tiltott határátlépést regisztráltak keletnémet állampolgárok részérõl. Mint ismeretes, a nyár folyamán már alapvetõen megváltoztak a körülmények ezen a határszakaszon * DÖMÖTÖRFI TIBOR * Lásd errõl Oplatka András interjúját a 2009/2. számunkban. (A szerk.) A szerényebb anyagiakkal rendellkezõ keletnémet turisták inkább kempingekben szálltak meg. Kelet- és nyugatnémet autók a balatoni Aranypart kempingben, 1984 A nyugatnémet vendégek számára a színvonalasabb balatonparti szállodák árai sem jelentettek gondot. Nyugatnémet autók a siófoki Lidó Szálló parkolójában, 1986 MNM Történeti Fényképtár, Sehr Miklós felvétele MNM Történeti Fényképtár, Bakonyi Béla felvétele 15

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Készítette a Magyar Turizmus Rt. a A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Budapest, 2003. február hó A világ turizmusának forgalma 2002-ben Magyar Turizmus Rt. A Turisztikai Világszervezet

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

1284 Hung.Monitorint 19.8.89-1. ( 168 Óra )

1284 Hung.Monitorint 19.8.89-1. ( 168 Óra ) 1284 Hung.Monitorint 19.8.89-1 - Itt 168 óra, a Ráidó politikai magazinja. - Az NDK-ban élők közül egyre többen, mintha nagyon leegyszerűsítnék a nálunk folyó változásokat. Ők csupán annyit vesznek észre

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. december 20-ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. december 20-ai rendkívüli üléséről. 40.145-22/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. december 20-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és a meghívott vendégek Köszöntöm

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

A magyar lakosság évi utazási szokásai VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ. Magyar Turizmus Rt.

A magyar lakosság évi utazási szokásai VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ. Magyar Turizmus Rt. A magyar lakosság 2004. évi utazási szokásai 2005 VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ www.itthon.hu Magyar Turizmus Rt. www.hungary.com A magyar lakosság utazási szokásairól a Magyar Turizmus Rt. éves gyakorisággal végez

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK I. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 816 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

A szenior korosztály utazási szokásai

A szenior korosztály utazási szokásai A szenior korosztály utazási szokásai A Magyar Turizmus Rt. megbízásából 2004-ben lebonyolított, a magyar lakosság utazási szokásait vizsgáló kutatás 1 adataiból elemzés készült a szenior korosztály, azaz

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Országtanulmány: Szlovénia Szerzõ: Polgár Judit 1 1. Szlovénia általános jellemzése Szlovénia, Európa egyik legkisebb országa, az Alpok és az Adriai-térség között, Kelet- és Nyugat-Európa találkozásánál

Részletesebben

A menekültkérdés szerepe az NDK rendszerváltozásának folyamatában

A menekültkérdés szerepe az NDK rendszerváltozásának folyamatában az NDK rendszerváltozásának folyamatában Diplomáciatörténeti adalékok a berlini fal leomlásához Masát Ádám A szemléleti keretek és a történeti háttér Az alábbi tanulmány célja, hogy diplomáciatörténeti

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első fél évében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet,

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI A MAGYAR LAKOSSÁG 2006. ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI dr. Galla Gábor, vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2006. június 7. STABILAN NÖVEKVŐ BELFÖLDI KERESLET 2005-BEN MINDEN KORÁBBINÁL TÖBB BELFÖLDI

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben 1 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített kutatás alapján összeállította: Mester Tünde 2 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az észak-európai lakosság utazási szokásai és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Észak-Európában Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a Xellum

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA HK: 10-123/83. gy. BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/33/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 33/1980. számú PARANCSA a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítői II. országos

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató:

Részletesebben

Magyarország mozgástere a nagyhatalmi politikában, 1956 1985

Magyarország mozgástere a nagyhatalmi politikában, 1956 1985 Magyarország mozgástere a nagyhatalmi politikában, 1956 1985 Magyarország külpolitikája I. A Szovjetunió A szovjet érdekszféra kettõs megítélése Magyarország az 1956. évi, fegyveres erõszakkal elfojtott

Részletesebben

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT.

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA CSEHORSZÁG KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. CSEHORSZÁG Területe: 78 866 km 2 Lakosainak száma: 1,2 millió

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében 14 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Összesített statisztikák Bevétel (ezer Ft) A miskolci kereskedelmi szálláshelyek

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI KISS KORNÉLIA MAGYAR TURIZMUS ZRT. ADATFORRÁSAINK Másodlagos adatok? UN World Tourism Organization (UNWTO)? Japan National Tourist Organization? European Travel Commission?

Részletesebben

A magyar nyugatnémet kapcsolatok dinamikus időszaka: a diplomáciai kapcsolatok felvételétől a határnyitásig, 1973 1989

A magyar nyugatnémet kapcsolatok dinamikus időszaka: a diplomáciai kapcsolatok felvételétől a határnyitásig, 1973 1989 A magyar nyugatnémet kapcsolatok dinamikus időszaka: a diplomáciai kapcsolatok felvételétől a határnyitásig, 1973 1989 Andreas Schmidt-Schweizer Dömötörfi Tibor A jelen tanulmány tárgya a Német Szövetségi

Részletesebben

JELENKOR. Propaganda Hitler után

JELENKOR. Propaganda Hitler után JELENKOR Propaganda Hitler után Thomas Mergel 1 Propaganda Hitler után című könyvében elsősorban azt vizsgálja, milyen politikai elvárások születnek a szavazók és a politikai aktivisták választások alatt

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

akkori magyar politikusokkal való beszélgetésekben

akkori magyar politikusokkal való beszélgetésekben RENDSZERVÁLTÁS Az 1980-as évek végén a széles közvélemény szeme láttára két politikai tabu dõlt meg Magyarországon. Mindkettõ az akkori szocialista országok táborának egységét, addigi látszólagos szolidaritását

Részletesebben

tények és elôrejelzések

tények és elôrejelzések A Balaton régió turizmusa a számok tükrében, különös tekintettel a német, a dán és a cseh vendégforgalom alakulására Szerzô: Sulyok Judit 1 A Magyar Turizmus Zrt. 28-ban is folytatja Külképviselôk a régiókban

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

Bakony és Balaton KKKE HVS helyzetelemzés felülvizsgálata. Berhida, 2015.10.15

Bakony és Balaton KKKE HVS helyzetelemzés felülvizsgálata. Berhida, 2015.10.15 Bakony és Balaton KKKE HVS helyzetelemzés felülvizsgálata Berhida, 5..5 A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése A térség általános jellemzői A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január február 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2014 februárjában a kereskedelmi

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956. DECEMBER - 1959. FEBRUÁR A magyar-jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1995 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 5 Szerkesztői

Részletesebben

EGYETÉRT E A TELJES DOHÁNYZÁSI TILALOMMAL A NYILVÁNOS HELYEKEN?

EGYETÉRT E A TELJES DOHÁNYZÁSI TILALOMMAL A NYILVÁNOS HELYEKEN? EGYETÉRT E A TELJES DOHÁNYZÁSI TILALOMMAL A NYILVÁNOS HELYEKEN? igen, egyetértek 68,06 % nem, ez egy felesleges korlátozás 19,1 % magánemberként egyetértek, vállalkozóként ellenzem 11,63 % inkább az alkoholt

Részletesebben

A magyar lakosság utazási szokásai

A magyar lakosság utazási szokásai A magyar lakosság utazási szokásai A rendszerváltást követően, 1990-ben a határok átjárhatósága eredményeként a magyar lakosság külföldi utazásainak száma jelentősen emelkedett, míg a belföldi turizmus

Részletesebben

Balatoni Hajózási Zrt. Beszámoló a 2015. évi turisztikai tapasztalatokról Keszthely

Balatoni Hajózási Zrt. Beszámoló a 2015. évi turisztikai tapasztalatokról Keszthely Balatoni Hajózási Zrt. Beszámoló a 2015. évi turisztikai tapasztalatokról Keszthely 8.sz. melléklet Balaton régió idegenforgalma 2015. évben A Balaton régió hazánk egyik legjelentősebb belföldi fogadóterülete,

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

A Stasi operatív csoportja Magyarországon és a Balaton-brigád

A Stasi operatív csoportja Magyarországon és a Balaton-brigád Jobst Ágnes Betekintő 2015/1. A Stasi operatív csoportja Magyarországon és a Balaton-brigád Nyáron a Balaton idegen szótól oly hangos, Hallod: Auf Wiedersehn, Good Evening, Bon Jour, Adios Bevezetés Koós

Részletesebben

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma 2016. június 1. 1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai

Részletesebben

IDEGENFORGALOM ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

IDEGENFORGALOM ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA IDEGENFORGALOM ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2005. november 30. KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2005 ISBN 963 215 895

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal végleges

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

Franciaország. Marketingterv

Franciaország. Marketingterv Franciaország Marketingterv 2009 Franciaország Marketingterv 2009 Franciaország a harmadik legfontosabb európai küldőpiac. A franciák külföldi utazásainak száma 2007-ben 6%-kal növekedett, a szabadidős

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Magyarország ismertsége és imázsa Hollandiában, a holland lakosság utazási szokásai A Magyar Turizmus Rt. megbízásából összeállította a KPMG Tanácsadó Kft. Utazás, szabadidõ és turizmus csoportja A Magyarország

Részletesebben

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Száma: 5/ 2007 Pécs, 2008. január 1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2008 ISBN 978-963-235-160-5 Igazgató:

Részletesebben

Külképviselet Információs iroda. Helsinki. Stockholm. Dublin. Bécs. Madrid. Róma. Tokió. Tel- Aviv

Külképviselet Információs iroda. Helsinki. Stockholm. Dublin. Bécs. Madrid. Róma. Tokió. Tel- Aviv VI. Veszprém m Megyei Utazás Kiáll llítás és s Konferencia 2003. Április 11. Újvári Ágnes Magyar Turizmus Rt. Nemzetközi zi Igazgató Külképviseleti hálózath Külképviselet Információs iroda Helsinki Dublin

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I.- IV. közötti időszakban nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2012. április 4. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2011-ben 2011-ben a magyar

Részletesebben

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében Szerző: Dr. Behringer Zsuzsanna 1 Kiss Kornélia 2 Magyarországon kilenc turisztikai régió található, régiónként egységes és egymástól jól megkülönböztethető

Részletesebben

és gazdaságélénkítı csomagok a

és gazdaságélénkítı csomagok a 12. Elıadás Magyarországi nagyberuházások és gazdaságélénkítı csomagok a rendszerváltás küszöbén Papp Adrienn Tanársegéd 1 Nagyberuházások 1. Kıolajvezetékek kiépítése 2. Paksi Atomerımő 3. Autópályák

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

A célcsoport számokban

A célcsoport számokban I"úsági turizmus I"úsági turizmus Az i&úsági turizmus magában foglalja a 16 29 éves korosztály egy évnél rövidebb ideig tartó, önálló utazásait, amit részben vagy teljes egészben más kultúrák megismerésének

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi teljesítményéről Összefoglaló A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői - A hazai szállodai kínálat, a szobák száma

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK

DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK A turizmus fogalma A turizmus személyek utazása egy olyan helyre, ahol nincs állandó lakásuk. (Glücksmann, 1988) A turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyen

Részletesebben

A Szent Korona újkori története

A Szent Korona újkori története 1978. január 6-án érkezett Magyarországra a Szent Korona és vele együtt a koronázási jelvények is. Az 1945 tavaszán Ausztriában amerikai kézre került nemzeti ereklyéket Cyrus Vance amerikai külügyminiszter

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Magyarországon 1948 után

Magyarországon 1948 után 1948 2008 RENDSZERVÁLTÁS ÉS GAZDASÁG Magyarországon 1948 után megkezdõdtek a szovjet típusú gazdasági jog évtizedei. Ennek egyik alapvetõ tényezõje volt a szovjet jogi technikával végrehajtott államosítás:

Részletesebben

UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA

UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA DEMOGRÁFIA megoszlás férfi 46% nő 54% megoszlás 20 év alatt 7% 20-29 között 40% 30-39 között 20% 40-49 között 14% 50-59

Részletesebben

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében 211-214 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser MIDMAR Nonprofit Kft Külföldi vendégéjszakák száma Észak-Magyarország kereskedelmi szálláshelyein

Részletesebben

Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről június Veszprém.

Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről június Veszprém. Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről Észak-balatoni Polgári Klub 2012. június 27-28. Veszprém Program A rendezvény fővédnöke: Dr. Navracsics

Részletesebben

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban 6. Szállodaipar piaci elemei 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda 8. Szállodák tevékenységei 9. Szállodai árak 0. Piaci-gazdálkodás tevékenységei 6. Szálláshely

Részletesebben

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II.

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. Összeállította a Magyar Turizmus Rt a megbízásából a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató intézet A Szonda Ipsos Média-,

Részletesebben

MotoGP 2009 Magyarország

MotoGP 2009 Magyarország Budapest, 2008. július 23. MotoGP 2009 Magyarország Dr. Róna Iván vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Tartalom I. A MotoGP, mint kiemelt világesemény bemutatása II. A MotoGP 2009. magyarországi futamának

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben