75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl"

Átírás

1 XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS 22. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat Bírósági ülnökök választásáról 261 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 6/2011. (IV. 26.) ö. rendelet A évi költségvetés végrehajtásáról 262 7/2011. (IV. 26.) ö. rendelet A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendelet módosításáról 394 KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 67/2011. (IV. 22.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat A közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat A évi költségvegés végrehajtásáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatásának elfogadásáról 71/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 72/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, Ikervár intézmény Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Szombathely intézménybe beolvasztással történı átalakításáról 73/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Savaria Szimfonikus Zenekar közötti mőködésérıl szóló beszámoló napirendi levételérıl 74/2011. (IV. 22.) sz. határozat Vas megye termál-, és gyógyfürdıi a közegészségügyi ellenırzések tükrében címő beszámoló elfogadásáról

2 ÁPRILIS /2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl 76/2011. (IV. 22.) sz. határozat Az 56/2011. (III. 24.) sz. határozatban megfogalmazott pályázati önerı forrásának módosításáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat A évi összefoglaló ellenırzési jelentés elfogadásáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat A évi Éves Összesített Közbeszerzési Terv jóváhagyásáról 79/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás évi költségvetésének módosításáról 80/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése, a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal közötti kölcsönös segítségnyújtáson alapuló együttmőködési megállapodás elfogadásáról 81/2011. (IV. 22.) sz. határozat Pályázat beadásáról az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására 82/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat intézményeinek megújuló energetikai fejlesztésérıl a Helyi hı- és hőtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pályázat segítségével 83/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium megújuló energetikai fejlesztésérıl a Helyi hı- és hőtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pályázat segítségével 84/2011. (IV. 22.) sz. határozat A szabadpiaci földgáz és villamos energia beszerzés bonyolításához szükséges szerzıdések elfogadásáról 85/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat által benyújtandó évi Alfa -pályázatokhoz való hozzájárulásról 86/2011. (IV. 22.) sz. határozat Intézményi pályázatok benyújtáshoz szükséges hozzájárulásról 87/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc pályázaton való részvételéhez szükséges egyetértésrıl 88/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon pályázaton való részvételéhez szükséges egyetértésrıl /2011. (IV. 22.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat A Közép-Európai Közlekedési Folyosó ( CETC- ROUTE65 ) kezdeményezés Európai Területi Társulássá (ETT-vé) történı átalakításáról 91/2011. (IV. 22.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról települései önkormányzatok közoktatási intézményeinek átszervezéséhez

3 2011. ÁPRILIS /2011. (IV. 22.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról Bı, Chernelházadamonya, Gór, Mesterháza, Répceszentgyörgy, Tompaládony és Simaság községek önkormányzatai által közösen fenntartott általános iskola és óvoda átszervezéséhez 93/2011. (IV. 22.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról Szombathely Megyei Jogú Város közoktatási intézményei átszervezéséhez /2011. (IV. 22.) sz. határozat A Szeretethíd Önkéntes Mozgalom erkölcsi támogatásáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a HangMőhely, a Magyarországi Gradišćei Horvátok Egyesülete, a Vas Megyei Honismereti Egyesület, a Rábafüzesi Német Asszonykórus és a celldömölki Ádám Jenı Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény részére 461 KÖZLEMÉNYEK Vas megye termál és gyógyfürdıi a minıségellenırzı és a hatósági vizsgálatok, valamint a közegészségügyi ellenırzések tükrében A megyei önkormányzat évi gyermekvédelmi feladatainak értékelése 469 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 42/2011. (II. 18.) számú határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról A közgyőlés március 15-e alkalmából: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata elismerést: Szendrıdi Barnabás r. alezredes Dr. Takács Tibor r. ezredes részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések átadásával. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: április 21. A megyei közgyőlés 96/2011. (IV. 22.) számú határozata bírósági ülnökök választásáról A közgyőlés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény 124. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen az alábbi személyeket választja meg: a) fiatalkorúak büntetıügyében eljáró pedagógus ülnöknek: 1. Virányiné Németh Terézia 2. Kissné Krály Mária

4 ÁPRILIS 22. b) Vas Megyei Bíróságra ülnöknek: 1. Milisits Ferencné 2. Sziklai Ferenc 3. Bakos Gáborné 4. Németh László 5. Kissné Szekér Eszter 6. Antal Lászlóné 7. Kovács András József 8. Rónafalvi János 9. Horváth Elemér 10. Sütı Tünde 11. Bátorfi László 12. Kis Józsefné 13. Ávár János 14. Horváth Ágnes c) Szombathelyi Munkaügyi Bíróságra ülnöknek: 1. Pappné Tóth Éva 2. Pados Istvánné 3. Gergye Lászlóné 4. Kissné Sándor Zsuzsanna 5. Ungerné Tiborcz Mária 6. Mészáros Béláné 7. Farkas Gyuláné 8. Lakics István 9. Dezse János Károlyné 10. Kozma Zsolt 11. Tóth Katalin 12. Zseli Imre 13. Trajbár Balázs László 14. Sebestyén József Gyuláné 15. Pankotay József Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megye Önkormányzatának 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Vas Megye Önkormányzatának közgyőlése az önkormányzat többször módosított 1/2010. (II. 16.) számú költségvetési rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja: 1. A közgyőlés (1) a megyei önkormányzat évi bevételi fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat tartalmazza: eredeti bevételi elıirányzat 10, E Ft módosított bevételi elıirányzat 12, E Ft bevételi teljesítés 8, E Ft (2) a bevételi fıösszeget forrásonként a R. 1-es, költségvetési szervenként a R. 2-es számú mellékletei tartalmazzák.

5 2011. ÁPRILIS A közgyőlés (1) az önkormányzat évi kiadási fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat tartalmazza): eredeti kiadási elıirányzat 11, E Ft módosított kiadási elıirányzat 13, E Ft kiadási teljesítés 8, E Ft (2) Az önkormányzat évi finanszírozási célú (hitelekkel kapcsolatos) kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat nem tartalmazza): eredeti kiadási elıirányzat 0 E Ft módosított kiadási elıirányzat E Ft kiadási teljesítés E Ft (Ebbıl: felhalmozási célú hitel módosított elıirányzata és teljesítése E Ft, mőködési hitel módosított elıirányzata E Ft) (3) a kiadási fıösszegen belül a kiemelt elıirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: E Ft Eredeti Módosított M e g n e v e z é s elıirányzat Teljesítés Személyi juttatások 3, , , Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadások 2, , , Speciális célú támogatások és egyéb kiad Felújítások Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek Pénzf.nélk. kiad. terv mód. telj. 4, , Mők. tartalék:int Mők. tartalék:önk Fejl. tartalék:önk 4, , Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Továbbadási/lebonyolítás/ célú elıirányzatok Kiadások összesen: 11, , , Finanszírozási célú kiadások: Fejlesztési célú (hitel) Mőködési célú Költségvetési kiadások összesen 11, , , (3) A kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatait és teljesítését költségvetési szervenként a R. 3. sz. melléklete tartalmazza. 3. A közgyőlés (1) évi költségvetésben tervezett finanszírozási célú (hitelekkel, értékpapírokkal kapcsolatos) bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat nem tartalmazza): eredeti bevételi elıirányzat E Ft (mőködési) módosított bevételi elıirányzat E Ft (mőködési) bevétel teljesítés 1, E Ft (mőködési E Ft, fejlesztési 1, E Ft) (2) A pénzügyi hiány a pénzmaradvány elszámolás eredményeként E Ft, mely E Ft-tal kevesebb, mint a évi költségvetésben áthúzódó pénzügyi hiányként figyelembevett elıirányzat. E különbséggel a évi költségvetés tervezett pénzügyi hiánya csökken, melynek elıirányzatát E Ftban határozza meg. (3) a évi pénzügyi hiányának rendezését a évi költségvetés keretei között rendeli el:

6 ÁPRILIS erre a évi költségvetés E Ft likvid hitel visszafizetési elıirányzatot tartalmaz, melybıl elsıdlegesen a ténylegesen igénybevett E Ft likvid hitelt rendeli visszafizetni. - Az áthúzódó pénzügyi hiány további részének rendezésére a megmaradó elıirányzatot jelöli meg, melyrıl a évi zárszámadás keretei között a évi gazdálkodás eredményét is figyelembevéve kell dönteni. A közgyőlés az önkormányzati hivatal (1) mőködési, fenntartási kiadásait eredeti elıirányzat E Ft módosított elıirányzat E Ft teljesített kiadás E Ft-ban állapítja meg R. 4. sz. melléklete szerint (2) felhalmozási kiadásait tervezett elıirányzata E Ft módosított elıirányzata E Ft teljesített kiadás E Ft-ban állapítja meg a R. 4. sz. melléklete szerint. 5. A közgyőlés az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti elıirányzatait és teljesítését a R.6/A. és 6./B. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. 6. (1) A közgyőlés a mőködési fenntartási célt szolgáló bevételeket és kiadásokat (mőködési mérleg), valamint a felhalmozási és tıkebevételeket és kiadásokat (felhalmozási mérleg) a R. 1/A, 1/B számú mellékletei szerint hagyja jóvá. (2) A közgyőlés az önkormányzat felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 7. A közgyőlés a évi pénzmaradványokat költségvetési szervenként, valamint kiemelt elıirányzatonként a R. 10/A., 10/B. és 10/C. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 8. A közgyőlés az önkormányzat évi vagyonmérleg adatainak fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: Eszközök 26, E Ft Források 26, E Ft A vagyonmérleg adatainak részletezését a R. 9. sz. melléklete tartalmazza. A közgyőlés ) a R. 8/B. sz. melléklete szerint a normatív kötött felhasználású támogatások címén tervezett (módosított) E Ft-tal szemben Ft-tal számol el, 2.) a R. 8/C. sz. melléklete szerint a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás címén tervezett (módosított) 1, E Ft-tal szemben E Ft-tal számol el, 3.) a R. 8/E sz. melléklete szerint a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után a SZJA-ból való részesedés tervezett (módosított) E Ft elıirányzatával szemben E Ft-tal számol el, 4.) központosított forrásokból E Ft visszafizetési kötelezettséget állapít meg, 5.) az 1.)-4.) pont alatti jogcímeken az állami költségvetéssel szemben E Ft visszafizetési kötelezettséget hagy jóvá.

7 2011. ÁPRILIS A közgyőlés az önkormányzati költségvetési szerveknél a évi foglalkoztatottak létszámát a R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 11. A közgyőlés az önkormányzat évi egyszerősített beszámolóját a R. 11., 12., 13., 14. számú mellékletei szerint fogadja el. 12. A közgyőlés a részére tájékoztatásul bemutatott mérlegeket és kimutatásokat a számú mellékletek szerint fogadja el. Szombathely, április 22. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

8 ÁPRILIS 22.

9 2011. ÁPRILIS

10 ÁPRILIS 22.

11 2011. ÁPRILIS

12 ÁPRILIS 22.

13 2011. ÁPRILIS

14 ÁPRILIS 22.

15 2011. ÁPRILIS

16 ÁPRILIS 22.

17 2011. ÁPRILIS

18 ÁPRILIS 22.

19 2011. ÁPRILIS

20 ÁPRILIS 22.

21 2011. ÁPRILIS

22 ÁPRILIS 22.

23 2011. ÁPRILIS

24 ÁPRILIS 22.

25 2011. ÁPRILIS

26 ÁPRILIS 22.

27 2011. ÁPRILIS

28 ÁPRILIS 22.

29 2011. ÁPRILIS

30 ÁPRILIS 22.

31 2011. ÁPRILIS

32 ÁPRILIS 22.

33 2011. ÁPRILIS

34 ÁPRILIS 22.

35 2011. ÁPRILIS

36 ÁPRILIS 22.

37 2011. ÁPRILIS

38 ÁPRILIS 22.

39 2011. ÁPRILIS

40 ÁPRILIS 22.

41 2011. ÁPRILIS

42 ÁPRILIS 22.

43 2011. ÁPRILIS

44 ÁPRILIS 22.

45 2011. ÁPRILIS

46 ÁPRILIS 22.

47 2011. ÁPRILIS

48 ÁPRILIS 22.

49 2011. ÁPRILIS

50 ÁPRILIS 22.

51 2011. ÁPRILIS

52 ÁPRILIS 22.

53 2011. ÁPRILIS

54 ÁPRILIS 22.

55 2011. ÁPRILIS

56 ÁPRILIS 22.

57 2011. ÁPRILIS

58 ÁPRILIS 22.

59 2011. ÁPRILIS

60 ÁPRILIS 22.

61 2011. ÁPRILIS

62 ÁPRILIS 22.

63 2011. ÁPRILIS

64 ÁPRILIS 22.

65 2011. ÁPRILIS

66 ÁPRILIS 22.

67 2011. ÁPRILIS

68 ÁPRILIS 22.

69 2011. ÁPRILIS

70 ÁPRILIS 22.

71 2011. ÁPRILIS

72 ÁPRILIS 22.

73 2011. ÁPRILIS

74 ÁPRILIS 22.

75 2011. ÁPRILIS

76 ÁPRILIS 22.

77 2011. ÁPRILIS

78 ÁPRILIS 22.

79 2011. ÁPRILIS

80 ÁPRILIS 22.

81 2011. ÁPRILIS

82 ÁPRILIS 22.

83 2011. ÁPRILIS sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG évi beszámoló Ezer Ft Állományi érték E s z k ö z ö k : év év A/ Befektetett eszközök összesen , I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök , III. Befektetett pénzügyi eszközök , IV. Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszközök , B/ Forgóeszközök összesen , I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök , V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: , F o r r á s o k : D/ Saját tıke összesen , Induló tıke , Tıkeváltozások , Értékelési tartalék 0 0 E/ Tartalék összesen , I. Költségvetési tartalékok , II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F/ Kötelezettségek összesen , I. Hosszúlejáratú kötelezettségek , II. Rövidlejáratú kötelezettségek , III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen: , Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendeletével elfogadta. Szombathely, április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésérıl, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma Sárvár, Rákóczi u. 13/H

84 ÁPRILIS sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS évi beszámoló Ezer Ft Eredeti Módosított M e g n e v e z é s elıirányzat Teljesítés Személyi juttatások 3, , , Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 1, , , Mők.célú támog.értékő kiadások, egyéb támog Államházt-on kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felh.-i célú támog.értékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felh. pénzeszközátadás Felhalmozási célú kamatkiadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségv. pénzforgalmi kiadások össz.: 6, , , Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások 7, , , Pénzforgalom nélküli kiadások 4, , Továbbadási (lebony.) célú kiadások Kiegyenl.,függı,átfutó kiad. össz.: Kiadások összesen: 11, , Intézményi mőködési bevételek 1, , , Önkorm. sajátos mőködési bevételei 1, , , Mőködési célú támog. értékő bev., egyéb támogatások , Államházt-on kívülrıl végl. mőködési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Ebbıl: Önk.sajátos felh-i és tıke jell.bev Felh. célú támog. értékő bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végl. felhalm-i pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kamatbevétel Támogatások, kiegészítések 2, , , Ebbıl: Önk-ok ktgvetési támog. 2, , , Hosszú lej. kölcsönök visszatérülése

85 2011. ÁPRILIS Rövid lej. kölcsönök visszatérülése Költségv. pénzforgalmi bevételek össz.: 6, , , Hosszú lej. hitelek felvételei Rövid lej. hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 0 1, , Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: , , Pénzforgalmi bevételek összesen: 7, , , Pénzforgalom nélküli bevételek 4, , Továbbadási (lebony.) célú bevételek Kiegyenl., átfutó, függı bev. összesen Bevételek összesen: 11, , , Költségv. bevételek és kiad. különbsége , Finanszírozási mőveletek eredménye , , Továbbadási (lebony.) célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi mővelet.eredm Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) számú rendeletével elfogadta. Szombathely, április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésérıl, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma Sárvár, Rákóczi u. 13/H

86 ÁPRILIS sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS évi beszámoló M e g n e v e z é s 2009 év Záró pénzkészlet 2, , Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám.összevont záróegyenlege Elızı év/ek/ben képzett tartalékok maradványa 1, , Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány , Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelı elvonások Költségvetési pénzmaradvány , Vállalk. maradványból alaptev.ellát.-ra felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel /+, -/ Módosított pénzmaradvány , bıl egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. mar bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány , bıl szabad pénzmaradvány év Ezer Ft Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) számú rendeletével elfogadta. Szombathely, április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésérıl, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma Sárvár, Rákóczi u. 13/H

87 2011. ÁPRILIS M e g n e v e z é s EGYSZERŐSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS évi beszámoló Elızı év 14. sz. melléklet Ezer Ft Tárgy év 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei Vállakozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai /-/ Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye /1-2/ Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás /-/ Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény /-/ Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés Tartalékba helyezhetı összeg 0 0 Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) számú rendeletével elfogadta. Szombathely, április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésérıl, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma Sárvár, Rákóczi u. 13/H

88 ÁPRILIS 22.

89 2011. ÁPRILIS

90 ÁPRILIS 22.

91 2011. ÁPRILIS sz. melléklet Szöveges indokolás a többéves kötelezettséggel járó feladatokhoz B/ 1. A megyei közgyőlés évekre szóló társadalmi-gazdasági programjában megfogalmazta a megye fejlesztési tevékenységeivel kapcsolatos elképzeléseit. Az eladható vagyonok elfogynak, s az önkormányzat nem tud önerıt biztosítani az uniós pályázatok által megnyíló lehetıségek kihasználására. Az önkormányzat adósságállománya lehetıvé tett egy jelentısebb fejlesztési tevékenységet elımozdító forrásbevonást kötvénykibocsátás útján. Ezen adatok figyelembevételével az önkormányzat október 11-én 5 MD Ft névértékben kötvényt bocsátott ki. A Fejlesztések Vas Megyéért Kötvény futamideje 20 év, melynek tıketörlesztése ben kezdıdik. A táblázat kamattal együtt mutatja a várható kötelezettség összegét. 2. A Markusovszky Kórház által a különféle diagnosztikai és terápiás radiológiai berendezések beszerzésére a Siemens RT-vel kötött szállítói szerzıdés alapján ( évekre vonatkozóan) összesen E Ft kötelezettsége keletkezett februárban tekintettel arra, hogy egyösszegő fizetés esetén a vállalkozó vételárkedvezményben részesíti az intézményt, a szállítói állomány kedvezıbb konstrukciójú hitellel történı kiváltására került sor. Az 1,1 milliárd forint hitel igénybevételébıl 250 millió Ft-ot és kamatait az Önkormányzatnak, 850 millió Ft és kamatait a kórháznak kell visszafizetnie. A táblázat kamattal együtt mutatja a felvett fejlesztési hitel összegét. 3. Az önkormányzat vagyonának egészére a Generáli-Providencia Zrt-vel kötötte meg az önkormányzat a szerzıdést. A határozatban ez ideig, illetve évi fordulóval kötött szerzıdés éves összege a megkötéskor E Ft volt. Minden év április l-i fordulónappal kerül sor a vagyonban bekövetkezı változások függvényében a korrekcióra. 4. Az önkormányzat március 4-én határozatlan idejő megbízási szerzıdést kötött Horváth Márta könyvvizsgálóval. A szerzıdés évente felülvizsgálatra, a megállapodás erre vonatkozó pontja éventekétévente módosításra kerül. 5. 9/1999.(I.27) Korm.rend. szerinti tarifák alapján az önkormányzat centralizáltan, valamennyi intézményét figyelembe véve a Vas megyei Markusovszky Kórházzal kötött megbízási szerzıdést a foglalkozásegészségügyi szolgáltatás elvégzésére január 1-tıl, határozatlan idıre. A szerzıdés minden év január 31-ig egyeztetésre kerül a megbízási díj tekintetében. 6. A Kıszegi Mg.és Ker. Szakközépiskola által ellátott feladat augusztus 31-ével átadásra került az Evangélikus Egyház részére. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt 10 évre arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 12 %-át. A megállapodás évközben megszüntetésre került, így 2010.évben e címen nem történt pénzeszköz átadás. 7. A megyei önkormányzat április 1-i hatállyal átadta az Evangélikus Egyháznak a Vas megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idısek Otthona által ellátott feladatokat és határozatlan idıre kötelezettséget vállalt arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 25 %-át. A megállapodás támogatásra vonatkozó részét a közgyőlés március hóban módosította. E szerint a 25 % 90 %-át biztosítjuk. A Kıszegi Mg. Szakközépiskolával kötött megállapodás megszüntetése miatt a támogatás összege növekedett 5 millió Fttal jan. 1-el feladat ellátási megállapodást kötött az Eü. Alapellátó Intézmény és a Markusovszky Kórház, hogy elıbbi vállalja a vér és egyéb laborvizsgálati minták szállítását, ezért a megyei önkormányzat január l-tıl havi támogatást biztosít SZMJV részére. 9. Internet szolgáltatás megrendelése határozatlan idıre a Zalaszám Informatikai Kft-tıl 2002-ben történt, mely szerint az adott díjcsomagban meghatározott szolgáltatások vehetık igénybe. 10. A portál technikai hátterének biztosítása az Apródesign Bt.-vel kötött megbízás alapján 2005.június 1-tıl határozatlan idıtartamra szól évközben a megbízott névváltozása miatt a szerzıdés módosítására került sor /Webmark Hungary BT./.

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

Kiegészítı melléklet szöveges része a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei 2011. évi beszámolójához

Kiegészítı melléklet szöveges része a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei 2011. évi beszámolójához Kiegészítı melléklet szöveges része a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei 2011. évi beszámolójához Név: Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 3. szám 2009. május 5. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IV. 29.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-i s o r o s ülésén N a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ B) ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben