75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl"

Átírás

1 XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS 22. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat Bírósági ülnökök választásáról 261 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 6/2011. (IV. 26.) ö. rendelet A évi költségvetés végrehajtásáról 262 7/2011. (IV. 26.) ö. rendelet A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendelet módosításáról 394 KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 67/2011. (IV. 22.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat A közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat A évi költségvegés végrehajtásáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatásának elfogadásáról 71/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 72/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, Ikervár intézmény Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Szombathely intézménybe beolvasztással történı átalakításáról 73/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Savaria Szimfonikus Zenekar közötti mőködésérıl szóló beszámoló napirendi levételérıl 74/2011. (IV. 22.) sz. határozat Vas megye termál-, és gyógyfürdıi a közegészségügyi ellenırzések tükrében címő beszámoló elfogadásáról

2 ÁPRILIS /2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl 76/2011. (IV. 22.) sz. határozat Az 56/2011. (III. 24.) sz. határozatban megfogalmazott pályázati önerı forrásának módosításáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat A évi összefoglaló ellenırzési jelentés elfogadásáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat A évi Éves Összesített Közbeszerzési Terv jóváhagyásáról 79/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás évi költségvetésének módosításáról 80/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése, a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal közötti kölcsönös segítségnyújtáson alapuló együttmőködési megállapodás elfogadásáról 81/2011. (IV. 22.) sz. határozat Pályázat beadásáról az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására 82/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat intézményeinek megújuló energetikai fejlesztésérıl a Helyi hı- és hőtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pályázat segítségével 83/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium megújuló energetikai fejlesztésérıl a Helyi hı- és hőtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pályázat segítségével 84/2011. (IV. 22.) sz. határozat A szabadpiaci földgáz és villamos energia beszerzés bonyolításához szükséges szerzıdések elfogadásáról 85/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat által benyújtandó évi Alfa -pályázatokhoz való hozzájárulásról 86/2011. (IV. 22.) sz. határozat Intézményi pályázatok benyújtáshoz szükséges hozzájárulásról 87/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc pályázaton való részvételéhez szükséges egyetértésrıl 88/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon pályázaton való részvételéhez szükséges egyetértésrıl /2011. (IV. 22.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat A Közép-Európai Közlekedési Folyosó ( CETC- ROUTE65 ) kezdeményezés Európai Területi Társulássá (ETT-vé) történı átalakításáról 91/2011. (IV. 22.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról települései önkormányzatok közoktatási intézményeinek átszervezéséhez

3 2011. ÁPRILIS /2011. (IV. 22.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról Bı, Chernelházadamonya, Gór, Mesterháza, Répceszentgyörgy, Tompaládony és Simaság községek önkormányzatai által közösen fenntartott általános iskola és óvoda átszervezéséhez 93/2011. (IV. 22.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról Szombathely Megyei Jogú Város közoktatási intézményei átszervezéséhez /2011. (IV. 22.) sz. határozat A Szeretethíd Önkéntes Mozgalom erkölcsi támogatásáról /2011. (IV. 22.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a HangMőhely, a Magyarországi Gradišćei Horvátok Egyesülete, a Vas Megyei Honismereti Egyesület, a Rábafüzesi Német Asszonykórus és a celldömölki Ádám Jenı Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény részére 461 KÖZLEMÉNYEK Vas megye termál és gyógyfürdıi a minıségellenırzı és a hatósági vizsgálatok, valamint a közegészségügyi ellenırzések tükrében A megyei önkormányzat évi gyermekvédelmi feladatainak értékelése 469 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 42/2011. (II. 18.) számú határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról A közgyőlés március 15-e alkalmából: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata elismerést: Szendrıdi Barnabás r. alezredes Dr. Takács Tibor r. ezredes részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések átadásával. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: április 21. A megyei közgyőlés 96/2011. (IV. 22.) számú határozata bírósági ülnökök választásáról A közgyőlés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény 124. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen az alábbi személyeket választja meg: a) fiatalkorúak büntetıügyében eljáró pedagógus ülnöknek: 1. Virányiné Németh Terézia 2. Kissné Krály Mária

4 ÁPRILIS 22. b) Vas Megyei Bíróságra ülnöknek: 1. Milisits Ferencné 2. Sziklai Ferenc 3. Bakos Gáborné 4. Németh László 5. Kissné Szekér Eszter 6. Antal Lászlóné 7. Kovács András József 8. Rónafalvi János 9. Horváth Elemér 10. Sütı Tünde 11. Bátorfi László 12. Kis Józsefné 13. Ávár János 14. Horváth Ágnes c) Szombathelyi Munkaügyi Bíróságra ülnöknek: 1. Pappné Tóth Éva 2. Pados Istvánné 3. Gergye Lászlóné 4. Kissné Sándor Zsuzsanna 5. Ungerné Tiborcz Mária 6. Mészáros Béláné 7. Farkas Gyuláné 8. Lakics István 9. Dezse János Károlyné 10. Kozma Zsolt 11. Tóth Katalin 12. Zseli Imre 13. Trajbár Balázs László 14. Sebestyén József Gyuláné 15. Pankotay József Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megye Önkormányzatának 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Vas Megye Önkormányzatának közgyőlése az önkormányzat többször módosított 1/2010. (II. 16.) számú költségvetési rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja: 1. A közgyőlés (1) a megyei önkormányzat évi bevételi fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat tartalmazza: eredeti bevételi elıirányzat 10, E Ft módosított bevételi elıirányzat 12, E Ft bevételi teljesítés 8, E Ft (2) a bevételi fıösszeget forrásonként a R. 1-es, költségvetési szervenként a R. 2-es számú mellékletei tartalmazzák.

5 2011. ÁPRILIS A közgyőlés (1) az önkormányzat évi kiadási fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat tartalmazza): eredeti kiadási elıirányzat 11, E Ft módosított kiadási elıirányzat 13, E Ft kiadási teljesítés 8, E Ft (2) Az önkormányzat évi finanszírozási célú (hitelekkel kapcsolatos) kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat nem tartalmazza): eredeti kiadási elıirányzat 0 E Ft módosított kiadási elıirányzat E Ft kiadási teljesítés E Ft (Ebbıl: felhalmozási célú hitel módosított elıirányzata és teljesítése E Ft, mőködési hitel módosított elıirányzata E Ft) (3) a kiadási fıösszegen belül a kiemelt elıirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: E Ft Eredeti Módosított M e g n e v e z é s elıirányzat Teljesítés Személyi juttatások 3, , , Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadások 2, , , Speciális célú támogatások és egyéb kiad Felújítások Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek Pénzf.nélk. kiad. terv mód. telj. 4, , Mők. tartalék:int Mők. tartalék:önk Fejl. tartalék:önk 4, , Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Továbbadási/lebonyolítás/ célú elıirányzatok Kiadások összesen: 11, , , Finanszírozási célú kiadások: Fejlesztési célú (hitel) Mőködési célú Költségvetési kiadások összesen 11, , , (3) A kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatait és teljesítését költségvetési szervenként a R. 3. sz. melléklete tartalmazza. 3. A közgyőlés (1) évi költségvetésben tervezett finanszírozási célú (hitelekkel, értékpapírokkal kapcsolatos) bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat nem tartalmazza): eredeti bevételi elıirányzat E Ft (mőködési) módosított bevételi elıirányzat E Ft (mőködési) bevétel teljesítés 1, E Ft (mőködési E Ft, fejlesztési 1, E Ft) (2) A pénzügyi hiány a pénzmaradvány elszámolás eredményeként E Ft, mely E Ft-tal kevesebb, mint a évi költségvetésben áthúzódó pénzügyi hiányként figyelembevett elıirányzat. E különbséggel a évi költségvetés tervezett pénzügyi hiánya csökken, melynek elıirányzatát E Ftban határozza meg. (3) a évi pénzügyi hiányának rendezését a évi költségvetés keretei között rendeli el:

6 ÁPRILIS erre a évi költségvetés E Ft likvid hitel visszafizetési elıirányzatot tartalmaz, melybıl elsıdlegesen a ténylegesen igénybevett E Ft likvid hitelt rendeli visszafizetni. - Az áthúzódó pénzügyi hiány további részének rendezésére a megmaradó elıirányzatot jelöli meg, melyrıl a évi zárszámadás keretei között a évi gazdálkodás eredményét is figyelembevéve kell dönteni. A közgyőlés az önkormányzati hivatal (1) mőködési, fenntartási kiadásait eredeti elıirányzat E Ft módosított elıirányzat E Ft teljesített kiadás E Ft-ban állapítja meg R. 4. sz. melléklete szerint (2) felhalmozási kiadásait tervezett elıirányzata E Ft módosított elıirányzata E Ft teljesített kiadás E Ft-ban állapítja meg a R. 4. sz. melléklete szerint. 5. A közgyőlés az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti elıirányzatait és teljesítését a R.6/A. és 6./B. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. 6. (1) A közgyőlés a mőködési fenntartási célt szolgáló bevételeket és kiadásokat (mőködési mérleg), valamint a felhalmozási és tıkebevételeket és kiadásokat (felhalmozási mérleg) a R. 1/A, 1/B számú mellékletei szerint hagyja jóvá. (2) A közgyőlés az önkormányzat felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 7. A közgyőlés a évi pénzmaradványokat költségvetési szervenként, valamint kiemelt elıirányzatonként a R. 10/A., 10/B. és 10/C. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 8. A közgyőlés az önkormányzat évi vagyonmérleg adatainak fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: Eszközök 26, E Ft Források 26, E Ft A vagyonmérleg adatainak részletezését a R. 9. sz. melléklete tartalmazza. A közgyőlés ) a R. 8/B. sz. melléklete szerint a normatív kötött felhasználású támogatások címén tervezett (módosított) E Ft-tal szemben Ft-tal számol el, 2.) a R. 8/C. sz. melléklete szerint a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás címén tervezett (módosított) 1, E Ft-tal szemben E Ft-tal számol el, 3.) a R. 8/E sz. melléklete szerint a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után a SZJA-ból való részesedés tervezett (módosított) E Ft elıirányzatával szemben E Ft-tal számol el, 4.) központosított forrásokból E Ft visszafizetési kötelezettséget állapít meg, 5.) az 1.)-4.) pont alatti jogcímeken az állami költségvetéssel szemben E Ft visszafizetési kötelezettséget hagy jóvá.

7 2011. ÁPRILIS A közgyőlés az önkormányzati költségvetési szerveknél a évi foglalkoztatottak létszámát a R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 11. A közgyőlés az önkormányzat évi egyszerősített beszámolóját a R. 11., 12., 13., 14. számú mellékletei szerint fogadja el. 12. A közgyőlés a részére tájékoztatásul bemutatott mérlegeket és kimutatásokat a számú mellékletek szerint fogadja el. Szombathely, április 22. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

8 ÁPRILIS 22.

9 2011. ÁPRILIS

10 ÁPRILIS 22.

11 2011. ÁPRILIS

12 ÁPRILIS 22.

13 2011. ÁPRILIS

14 ÁPRILIS 22.

15 2011. ÁPRILIS

16 ÁPRILIS 22.

17 2011. ÁPRILIS

18 ÁPRILIS 22.

19 2011. ÁPRILIS

20 ÁPRILIS 22.

21 2011. ÁPRILIS

22 ÁPRILIS 22.

23 2011. ÁPRILIS

24 ÁPRILIS 22.

25 2011. ÁPRILIS

26 ÁPRILIS 22.

27 2011. ÁPRILIS

28 ÁPRILIS 22.

29 2011. ÁPRILIS

30 ÁPRILIS 22.

31 2011. ÁPRILIS

32 ÁPRILIS 22.

33 2011. ÁPRILIS

34 ÁPRILIS 22.

35 2011. ÁPRILIS

36 ÁPRILIS 22.

37 2011. ÁPRILIS

38 ÁPRILIS 22.

39 2011. ÁPRILIS

40 ÁPRILIS 22.

41 2011. ÁPRILIS

42 ÁPRILIS 22.

43 2011. ÁPRILIS

44 ÁPRILIS 22.

45 2011. ÁPRILIS

46 ÁPRILIS 22.

47 2011. ÁPRILIS

48 ÁPRILIS 22.

49 2011. ÁPRILIS

50 ÁPRILIS 22.

51 2011. ÁPRILIS

52 ÁPRILIS 22.

53 2011. ÁPRILIS

54 ÁPRILIS 22.

55 2011. ÁPRILIS

56 ÁPRILIS 22.

57 2011. ÁPRILIS

58 ÁPRILIS 22.

59 2011. ÁPRILIS

60 ÁPRILIS 22.

61 2011. ÁPRILIS

62 ÁPRILIS 22.

63 2011. ÁPRILIS

64 ÁPRILIS 22.

65 2011. ÁPRILIS

66 ÁPRILIS 22.

67 2011. ÁPRILIS

68 ÁPRILIS 22.

69 2011. ÁPRILIS

70 ÁPRILIS 22.

71 2011. ÁPRILIS

72 ÁPRILIS 22.

73 2011. ÁPRILIS

74 ÁPRILIS 22.

75 2011. ÁPRILIS

76 ÁPRILIS 22.

77 2011. ÁPRILIS

78 ÁPRILIS 22.

79 2011. ÁPRILIS

80 ÁPRILIS 22.

81 2011. ÁPRILIS

82 ÁPRILIS 22.

83 2011. ÁPRILIS sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG évi beszámoló Ezer Ft Állományi érték E s z k ö z ö k : év év A/ Befektetett eszközök összesen , I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök , III. Befektetett pénzügyi eszközök , IV. Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszközök , B/ Forgóeszközök összesen , I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök , V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: , F o r r á s o k : D/ Saját tıke összesen , Induló tıke , Tıkeváltozások , Értékelési tartalék 0 0 E/ Tartalék összesen , I. Költségvetési tartalékok , II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F/ Kötelezettségek összesen , I. Hosszúlejáratú kötelezettségek , II. Rövidlejáratú kötelezettségek , III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen: , Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendeletével elfogadta. Szombathely, április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésérıl, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma Sárvár, Rákóczi u. 13/H

84 ÁPRILIS sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS évi beszámoló Ezer Ft Eredeti Módosított M e g n e v e z é s elıirányzat Teljesítés Személyi juttatások 3, , , Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 1, , , Mők.célú támog.értékő kiadások, egyéb támog Államházt-on kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felh.-i célú támog.értékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felh. pénzeszközátadás Felhalmozási célú kamatkiadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségv. pénzforgalmi kiadások össz.: 6, , , Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások 7, , , Pénzforgalom nélküli kiadások 4, , Továbbadási (lebony.) célú kiadások Kiegyenl.,függı,átfutó kiad. össz.: Kiadások összesen: 11, , Intézményi mőködési bevételek 1, , , Önkorm. sajátos mőködési bevételei 1, , , Mőködési célú támog. értékő bev., egyéb támogatások , Államházt-on kívülrıl végl. mőködési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Ebbıl: Önk.sajátos felh-i és tıke jell.bev Felh. célú támog. értékő bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végl. felhalm-i pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kamatbevétel Támogatások, kiegészítések 2, , , Ebbıl: Önk-ok ktgvetési támog. 2, , , Hosszú lej. kölcsönök visszatérülése

85 2011. ÁPRILIS Rövid lej. kölcsönök visszatérülése Költségv. pénzforgalmi bevételek össz.: 6, , , Hosszú lej. hitelek felvételei Rövid lej. hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 0 1, , Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: , , Pénzforgalmi bevételek összesen: 7, , , Pénzforgalom nélküli bevételek 4, , Továbbadási (lebony.) célú bevételek Kiegyenl., átfutó, függı bev. összesen Bevételek összesen: 11, , , Költségv. bevételek és kiad. különbsége , Finanszírozási mőveletek eredménye , , Továbbadási (lebony.) célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi mővelet.eredm Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) számú rendeletével elfogadta. Szombathely, április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésérıl, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma Sárvár, Rákóczi u. 13/H

86 ÁPRILIS sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS évi beszámoló M e g n e v e z é s 2009 év Záró pénzkészlet 2, , Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám.összevont záróegyenlege Elızı év/ek/ben képzett tartalékok maradványa 1, , Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány , Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelı elvonások Költségvetési pénzmaradvány , Vállalk. maradványból alaptev.ellát.-ra felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel /+, -/ Módosított pénzmaradvány , bıl egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. mar bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány , bıl szabad pénzmaradvány év Ezer Ft Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) számú rendeletével elfogadta. Szombathely, április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésérıl, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma Sárvár, Rákóczi u. 13/H

87 2011. ÁPRILIS M e g n e v e z é s EGYSZERŐSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS évi beszámoló Elızı év 14. sz. melléklet Ezer Ft Tárgy év 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei Vállakozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai /-/ Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye /1-2/ Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás /-/ Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény /-/ Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés Tartalékba helyezhetı összeg 0 0 Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) számú rendeletével elfogadta. Szombathely, április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésérıl, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma Sárvár, Rákóczi u. 13/H

88 ÁPRILIS 22.

89 2011. ÁPRILIS

90 ÁPRILIS 22.

91 2011. ÁPRILIS sz. melléklet Szöveges indokolás a többéves kötelezettséggel járó feladatokhoz B/ 1. A megyei közgyőlés évekre szóló társadalmi-gazdasági programjában megfogalmazta a megye fejlesztési tevékenységeivel kapcsolatos elképzeléseit. Az eladható vagyonok elfogynak, s az önkormányzat nem tud önerıt biztosítani az uniós pályázatok által megnyíló lehetıségek kihasználására. Az önkormányzat adósságállománya lehetıvé tett egy jelentısebb fejlesztési tevékenységet elımozdító forrásbevonást kötvénykibocsátás útján. Ezen adatok figyelembevételével az önkormányzat október 11-én 5 MD Ft névértékben kötvényt bocsátott ki. A Fejlesztések Vas Megyéért Kötvény futamideje 20 év, melynek tıketörlesztése ben kezdıdik. A táblázat kamattal együtt mutatja a várható kötelezettség összegét. 2. A Markusovszky Kórház által a különféle diagnosztikai és terápiás radiológiai berendezések beszerzésére a Siemens RT-vel kötött szállítói szerzıdés alapján ( évekre vonatkozóan) összesen E Ft kötelezettsége keletkezett februárban tekintettel arra, hogy egyösszegő fizetés esetén a vállalkozó vételárkedvezményben részesíti az intézményt, a szállítói állomány kedvezıbb konstrukciójú hitellel történı kiváltására került sor. Az 1,1 milliárd forint hitel igénybevételébıl 250 millió Ft-ot és kamatait az Önkormányzatnak, 850 millió Ft és kamatait a kórháznak kell visszafizetnie. A táblázat kamattal együtt mutatja a felvett fejlesztési hitel összegét. 3. Az önkormányzat vagyonának egészére a Generáli-Providencia Zrt-vel kötötte meg az önkormányzat a szerzıdést. A határozatban ez ideig, illetve évi fordulóval kötött szerzıdés éves összege a megkötéskor E Ft volt. Minden év április l-i fordulónappal kerül sor a vagyonban bekövetkezı változások függvényében a korrekcióra. 4. Az önkormányzat március 4-én határozatlan idejő megbízási szerzıdést kötött Horváth Márta könyvvizsgálóval. A szerzıdés évente felülvizsgálatra, a megállapodás erre vonatkozó pontja éventekétévente módosításra kerül. 5. 9/1999.(I.27) Korm.rend. szerinti tarifák alapján az önkormányzat centralizáltan, valamennyi intézményét figyelembe véve a Vas megyei Markusovszky Kórházzal kötött megbízási szerzıdést a foglalkozásegészségügyi szolgáltatás elvégzésére január 1-tıl, határozatlan idıre. A szerzıdés minden év január 31-ig egyeztetésre kerül a megbízási díj tekintetében. 6. A Kıszegi Mg.és Ker. Szakközépiskola által ellátott feladat augusztus 31-ével átadásra került az Evangélikus Egyház részére. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt 10 évre arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 12 %-át. A megállapodás évközben megszüntetésre került, így 2010.évben e címen nem történt pénzeszköz átadás. 7. A megyei önkormányzat április 1-i hatállyal átadta az Evangélikus Egyháznak a Vas megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idısek Otthona által ellátott feladatokat és határozatlan idıre kötelezettséget vállalt arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 25 %-át. A megállapodás támogatásra vonatkozó részét a közgyőlés március hóban módosította. E szerint a 25 % 90 %-át biztosítjuk. A Kıszegi Mg. Szakközépiskolával kötött megállapodás megszüntetése miatt a támogatás összege növekedett 5 millió Fttal jan. 1-el feladat ellátási megállapodást kötött az Eü. Alapellátó Intézmény és a Markusovszky Kórház, hogy elıbbi vállalja a vér és egyéb laborvizsgálati minták szállítását, ezért a megyei önkormányzat január l-tıl havi támogatást biztosít SZMJV részére. 9. Internet szolgáltatás megrendelése határozatlan idıre a Zalaszám Informatikai Kft-tıl 2002-ben történt, mely szerint az adott díjcsomagban meghatározott szolgáltatások vehetık igénybe. 10. A portál technikai hátterének biztosítása az Apródesign Bt.-vel kötött megbízás alapján 2005.június 1-tıl határozatlan idıtartamra szól évközben a megbízott névváltozása miatt a szerzıdés módosítására került sor /Webmark Hungary BT./.

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta.

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített Szatymaz Község Képviselő-testületének 7/2009. (IV.23. KT. rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése egyszerűsített járól Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete RENDELETEK 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Önkormányzatának

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. ÁPRILIS 30. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. ÁPRILIS 30. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. ÁPRILIS 30. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege, valamint a pénzmaradvány meghatározása

1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege, valamint a pénzmaradvány meghatározása Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Öcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete az

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó: Elıterjesztést

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben