LICENSZ VIZSGA TEMATIKA, 2013 FÖLDRAJZ SZAK 1. Víz a légkörben (légnedvesség, felhőképződés, csapadékképződés és csapadékfajták) Makkai G.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LICENSZ VIZSGA TEMATIKA, 2013 FÖLDRAJZ SZAK 1. Víz a légkörben (légnedvesség, felhőképződés, csapadékképződés és csapadékfajták) Makkai G."

Átírás

1 LICENSZ VIZSGA TEMATIKA, 2013 FÖLDRAJZ SZAK 1. Víz a légkörben (légnedvesség, felhőképződés, csapadékképződés és csapadékfajták) Makkai G., Imecs Z (2006): Meteorológia, Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, Péczely György (1998): Éghajlattan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , , Az éghajlati elemek övezetes rendje és azonalitásai Péczely György (1998): Éghajlattan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A folyó morfometriája: a folyómeder keresztszelvénye, a keresztszelvény felvétele, a szelvényezés, a szelvény területének számítása Pál Zoltán (2006): Hidrológia gyakorlatok. Ábel kiadó, Kolozsvár, A talajvíz áramlási irányának meghatározása Pál Zoltán (2006): Hidrológia gyakorlatok. Ábel kiadó, Kolozsvár, A külső erők felszínalakító tevékenysége, folyamatok és formák (a felszíni vizek és a jég felszínalakító tevékenysége) Lóczy D., Veress M. (2005) Geomorfológia I. Földfelszíni folyamatok és formák, Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, Borsy Zoltán (1992): Általános természetföldrajz, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, o 6. A Föld alakja, méretei, a földrajzi koordinátarendszer Bartos-Elekes Zsombor (2007): Bevezetés a térképészetbe. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár,, , , A térképek osztályozása, méretarány, domborzatábrázolási módszerek Bartos-Elekes Zsombor (2007): Bevezetés a térképészetbe. Presa Universitară Clujeană. Kolozsvár, o, A népesség dinamikája Kovács Cs. M. (2006, 2010): Általános népességföldrajz, Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, (2006-os kiadás) v (2010-es kiadás) 9. Az európai kontinens természetföldrajzi alapvonásai. A tájalkotó tényezők által előidézett tájképi változatosság: domborzati, hidrográfiai és biopedoklimatikus jellemzők a nagytájcsoportok szintjén Probáld F. (szerk.) (2000): Európa regionális földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, , A települések hierarchiája Beluszky Pál (2000): A magyarországi településállomány mai állapota in: Magyarország településkörnyezete, Magyarország az ezredfordulón (sorozat), MTA., Budapest, (l. Településföldrajz szöveggyűjtemény), Beluszky Pál (2000): Magyarország városhálózata 1900-ban, in: Magyarország településkörnyezete, Magyarország az ezredfordulón (sorozat), MTA., Budapest, (l. Településföldrajz szöveggyűjtemény), Térbeli objektum típusok, adatmodellek (vektoros, raszteres adatmodell) Detrekői, Á., Szabó, Gy. (1995): Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A mezőgazdaság társadalmi-gazdasági tényezői Kovács Cs. M. (2009): A világ mezőgazdasági földrajza, Ed. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, Az összefüggés-vizsgálat statisztikai módszere Péczely György (1998): Éghajlattan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Az urbanizáció környezeti hatásai; Városok, ember, környezet

2 Kerényi Attila (2003): Környezettan, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Energia: az élet és a társadalom működésének alapja. Energiatermelés és fogyasztás. Fosszilis energiahordozók. A legvitatottabb eset: az atomenergia előnyei és hátrányai. Megújuló energiák térhódítása Kerényi Attila (2003): Környezettan, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Románia regionális földrajza az egyes nagytájegységek komplex földrajzi jellemzése Kárpátok és Szubkárpátok, Erdélyi-medence, Nyugati-síkság és dombvidék Pop Gr. (2005), Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, Pop P. Gr. (2000), Carpaţii şi Subcarpaţii României, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Pop P. Gr. (2001), Depresiunea Transilvaniei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, A távérzékelés fizikai alapjai Lóki, J. (1996): Távérzékelés, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9-27 o GEOGRAFIE 1. Apa în atmosferă (umezeală atmosferică, formarea nebulozităţii, formarea şi tipurile de precipitaţie) Makkai G., Imecs Z (2006): Meteorológia, Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, Péczely György (1998): Éghajlattan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , , Zonalitatea şi azonalitatea elementelor climatice Péczely György (1998): Éghajlattan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Morfometria cursurilor de apa: elaborarea secţiunii transversale, calculul secţiunii Pál Zoltán (2006): Hidrológia gyakorlatok, Ábel Kiadó, Kolozsvár, Determinarea direcţiei de scurgere a apelor freatice Pál Zoltán (2006): Hidrológia gyakorlatok,. Ábel Kiadó, Kolozsvár, Relieful creat de agenții externi - procese și forme, relieful fluvial și glaciar Lóczy D., Veress M. (2005) Geomorfológia I. Földfelszíni folyamatok és formák, Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, Borsy Zoltán (1992): Általános természetföldrajz, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Forma Pământului, sisteme de coordonate Bartos-Elekes Zsombor (2007): Bevezetés a térképészetbe, Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, , , Clasificarea hărţilor, scara, reprezentarea reliefului Bartos-Elekes Zsombor (2007): Bevezetés a térképészetbe, Presa Universitară Clujeană. Kolozsvár, , Dinamica populaţiei Kovács Cs. M. (2006, 2010): Általános népességföldrajz, Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, (2006-os kiadás) v (2010-es kiadás) 9. Trăsături fizico-geografice ale continentului european. Diversitatea peisagistică indusă de factorii genetici ai peisajului: caracteristicile reliefului, hidrografiei şi elementele biopedoclimatice ale macroregiunilor europene Probáld F. (szerk.) (2000), Európa regionális földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, , Ierarhizarea aşezărilor Beluszky Pál (2000): A magyarországi településállomány mai állapota in: Magyarország településkörnyezete, Magyarország az ezredfordulón (sorozat), MTA., Budapest, (l. Településföldrajz szöveggyűjtemény), 9-39.

3 Beluszky Pál (2000): Magyarország városhálózata 1900-ban, in: Magyarország településkörnyezete, Magyarország az ezredfordulón (sorozat), MTA., Budapest, (l. Településföldrajz szöveggyűjtemény), Tipuri de obiect spațiale, modele spațiale (modelul vector, modelul raster) Detrekői, Á., Szabó, Gy. (1995): Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Factorii socio-economici ai agriculturii Kovács Cs. M. (2009): A világ mezőgazdasági földrajza, Ed. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, Analiza legăturilor dintre variabilele statistice Péczely György (1998): Éghajlattan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Efectele urbanizării asupra mediului. Aşezări, om, mediu. Kerényi Attila (2003): Környezettan, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Energia: baza funcţionării societăţii şi vieţii. Producţia şi consumul de energie. Combustibili fosili. Energia atomică: pro si contra. Dezvoltarea energiilor regenerabile Kerényi Attila (2003): Környezettan, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Geografia regională a României Caracterizare complexă a unităţilor de relief Carpaţii şi Subcarpaţii, Depresiunea Transilvaniei, Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest Pop Gr. (2005), Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, Pop P. Gr. (2000), Carpaţii şi Subcarpaţii României, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Pop P. Gr. (2001), Depresiunea Transilvaniei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Bazele fizice ale teledetecției Lóki, J. (1996): Távérzékelés, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, TERÜLETFEJLESZTÉS SZAK A Föld alakja, méretei, a földrajzi koordinátarendszer. Bartos-Elekes Zsombor (2007): Bevezetés a térképészetbe, Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, , , A térképek osztályozása, méretarány, domborzatábrázolási módszerek. Bartos-Elekes Zsombor (2007): Bevezetés a térképészetbe, Presa Universitară Clujeană. Kolozsvár, o, Az összefüggés-vizsgálat statisztikai módszere Péczely György (1998): Éghajlattan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A folyó morfometriája: a folyómeder keresztszelvénye, a keresztszelvény felvétele, a szelvényezés, a szelvény területének számítása Pál Zoltán (2006): Hidrológia gyakorlatok, Ábel Kiadó, Kolozsvár, A talajvíz áramlási irányának meghatározása Pál Zoltán (2006): Hidrológia gyakorlatok, Ábel Kiadó, Kolozsvár, A mélységvonalas helyszínrajz (batimetrikus térkép) elkészítése Pál Zoltán (2006): Hidrológia gyakorlatok. Ábel Kiadó, Kolozsvár, Vízhozam mérése úszókkal mért sebességek segítségével Pál Zoltán (2006): Hidrológia gyakorlatok, Ábel Kiadó, Kolozsvár, Területi információk (Területi adatbázis. Térbeliség, időbeliség a területi kutatásokban. Térségi szintek) Nemes Nagy József (2005-szerk.): Regionális elemzési módszerek, MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest, Kiegyenlítődés és differenciálódás (Wiiliamson hipotézis, Konvergencia vizsgálatok)

4 Nemes Nagy József (2005-szerk.): Regionális elemzési módszerek, MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest, o 9. A külső erők felszínalakító tevékenysége, folyamatok és formák (a felszíni vizek és a jég felszínalakító tevékenysége) Lóczy D., Veress M. (2005) Geomorfológia I. Földfelszíni folyamatok és formák, Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, Borsy Zoltán (1992): Általános természetföldrajz, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, o 10. Területfejlesztés alapjai. A területfejlesztés alapelvei. Területfejlesztési dokumentációk kidolgozásának szakaszai. Területfejlesztési dokumentációk típusai Benedek J. (2006): Területfejlesztés és regionális fejlődés. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, A regionális földrajz fejlődése a földrajztudományon belül és a főbb kutatási irányzatai Probáld F. (szerk.) (1994): Európa regionális földrajza, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Az urbanizáció környezeti hatásai; Városok, ember, környezet. Kerényi Attila (2003): Környezettan, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Energia: az élet és a társadalom működésének alapja. Energiatermelés és fogyasztás. Fosszilis energiahordozók. A legvitatottabb eset: az atomenergia előnyei és hátrányai. Megújuló energiák térhódítása Kerényi Attila (2003): Környezettan, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Románia regionális földrajza az egyes nagytájegységek komplex földrajzi jellemzése Kárpátok és Szubkárpátok, Erdélyi-medence, Nyugati-síkság és dombvidék Pop Gr. (2005), Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, Pop P. Gr. (2000), Carpaţii şi Subcarpaţii României, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Pop P. Gr. (2001), Depresiunea Transilvaniei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Térbeli objektum típusok, adatmodellek (vektoros, raszteres adatmodell) Detrekői, Á., Szabó, Gy. (1995): Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A mintavételi tervek fajtái Magyari Tivadar (2005): Adatvételi módszerek a társadalomkutatásban, Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, Earl Babbie (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest Kérdőívezés során alkalmazott kérdéstípusok Magyari Tivadar (2005): Adatvételi módszerek a társadalomkutatásban, Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, Earl Babbie (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest, A távérzékelés fizikai alapjai Lóki, J. (1996): Távérzékelés, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Az Európai Unió regionális politikájának mechanizmusa, eszközei és intézményrendszere Probáld F. (szerk.) (2007): Európa regionális földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp A népesség dinamikája Kovács Cs. M. (2006, 2010): Általános népességföldrajz, Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, (2006-os kiadás) v (2010-es kiadás) 21. A települések hierarchiája

5 Beluszky Pál (2000): A magyarországi településállomány mai állapota in: Magyarország településkörnyezete, Magyarország az ezredfordulón (sorozat), MTA., Budapest, (l. Településföldrajz szöveggyűjtemény), Beluszky Pál (2000): Magyarország városhálózata 1900-ban, in: Magyarország településkörnyezete, Magyarország az ezredfordulón (sorozat), MTA., Budapest, (l. Településföldrajz szöveggyűjtemény), A mezőgazdaság társadalmi-gazdasági tényezői Kovács Cs. M. (2009): A világ mezőgazdasági földrajza, Ed. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár,

6 PLANIFICARE TERITORIALĂ 1. Forma Pământului, sisteme de coordonate Bartos-Elekes Zsombor (2007): Bevezetés a térképészetbe. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, , , Clasificarea hărţilor, scara, reprezentarea reliefului Bartos-Elekes Zsombor (2007): Bevezetés a térképészetbe. Presa Universitară Clujeană. Kolozsvár, , Analiza legăturilor dintre variabilele statistice Péczely György (1998): Éghajlattan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Morfometria cursurilor de apa: elaborarea secţiunii transversale, calculul secţiunii Pál Zoltán (2006): Hidrológia gyakorlatok. Ábel kiadó, Kolozsvár, Determinarea direcţiei de scurgere a apelor freatice Pál Zoltán (2006): Hidrológia gyakorlatok, Ábel Kiadó, Kolozsvár, Metodologia elaborării hărţilor batimetrice Pál Zoltán (2006): Hidrológia gyakorlatok, Ábel kiadó, Kolozsvár, Măsurarea si calculul debitului unui râu cu metoda flotorilor Pál Zoltán (2006): Hidrológia gyakorlatok, Ábel kiadó, Kolozsvár, Informaţii teritoriale (Baze de date teritoriale. Spaţiul şi timpul în analize teritoriale. Nivele teritoriale) Nemes Nagy József (2005-szerk.): Regionális elemzési módszerek, MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest, Nivelare şi diferenţiere (Ipoteza lui Williamson, Analize de convergenţă) Nemes Nagy József (2005-szerk.): Regionális elemzési módszerek, MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest, A Relieful creat de agenții externi - procese și forme, relieful fluvial și glaciar Lóczy D., Veress M. (2005) Geomorfológia I. Földfelszíni folyamatok és formák, Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, Borsy Zoltán (1992): Általános természetföldrajz, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Területfejlesztés alapjai. A területfejlesztés alapelvei. Területfejlesztési dokumentációk kidolgozásának szakaszai. Területfejlesztési dokumentációk típusai Benedek J. (2006): Területfejlesztés és regionális fejlődés. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, Evoluţia geografiei regionale ca ramură distinctă a ştiinţei geografice şi orientările de cercetare în cadrul acesteia Probáld F. (szerk.) (1994): Európa regionális földrajza, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Efectele urbanizării asupra mediului. Aşezări, om, mediu. Kerényi Attila (2003): Környezettan, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Energia: baza funcţionării societăţii şi vieţii. Producţia şi consumul de energie. Combustibili fosili. Energia atomică: pro si contra. Dezvoltarea energiilor regenerabile Kerényi Attila (2003): Környezettan, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Geografia regională a României Caracterizare complexă a unităţilor de relief Carpaţii şi Subcarpaţii, Depresiunea Transilvaniei, Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest Pop Gr. (2005), Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, Pop P. Gr. (2000), Carpaţii şi Subcarpaţii României, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Pop P. Gr. (2001), Depresiunea Transilvaniei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Tipuri de obiect spațiale, modele spațiale (modelul vector, modelul raster) Detrekői, Á., Szabó, Gy. (1995): Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

7 17. Tipuri de eşantioane Magyari Tivadar (2005): Adatvételi módszerek a társadalomkutatásban, Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, Earl Babbie (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest Tipuri de întrebări utilizate în aplicarea chestionarelor Magyari Tivadar (2005): Adatvételi módszerek a társadalomkutatásban, Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, Earl Babbie (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest, Bazele fizice ale teledetecției Lóki, J. (1996): Távérzékelés, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Instituţiile, instrumentele şi mecanismele politicilor de dezvoltare regională în Uniunea Europeana Probáld F. (szerk.) (2007): Európa regionális földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp Dinamica populaţiei Kovács Cs. M. (2006, 2010): Általános népességföldrajz, Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, (2006-os kiadás) v (2010-es kiadás) 22. Ierarhizarea aşezărilor Beluszky Pál (2000): A magyarországi településállomány mai állapota in: Magyarország településkörnyezete, Magyarország az ezredfordulón (sorozat), MTA., Budapest, (l. Településföldrajz szöveggyűjtemény), Beluszky Pál (2000): Magyarország városhálózata 1900-ban, in: Magyarország településkörnyezete, Magyarország az ezredfordulón (sorozat), MTA., Budapest, (l. Településföldrajz szöveggyűjtemény), Factorii socio-economici ai agriculturii Kovács Cs. M. (2009): A világ mezőgazdasági földrajza, Ed. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár,

8 TURIZMUSFÖLDRAJZ SZAK 1. Magashegységi jég által alakított domborzat és turisztikai hasznosítása Poszet Szilárd, Pál Zoltán (2011): A felszínformák ismeretének alapjai. I. Kötet. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 4.4. fejezet (16 oldal) 2. A tengerpartok típusai. Turisztikai hasznosításuk Poszet Szilárd, Pál Zoltán (2011): A felszínformák ismeretének alapjai. I. Kötet. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 5.8. fejezet (9 oldal) 3. Utóvulkáni működések turisztikai hasznosítása. Mofetták, ásványvizek, fumarolák, szolfatárák, gejzírek Poszet Szilárd, Pál Zoltán (2011): A felszínformák ismeretének alapjai. I. Kötet. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 9.4 fejezet (9 oldal) 4. A Föld éghajlati képe Péczely György (1998): Éghajlattan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A Föld alakja, méretei, a földrajzi koordinátarendszer Bartos-Elekes Zsombor (2007): Bevezetés a térképészetbe, Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, , , A térképek osztályozása, méretarány, domborzatábrázolási módszerek Bartos-Elekes Zsombor (2007): Bevezetés a térképészetbe, Presa Universitară Clujeană. Kolozsvár, o, Az urbanizáció környezeti hatásai; Városok, ember, környezet Kerényi Attila (2003): Környezettan, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Energia: az élet és a társadalom működésének alapja. Energiatermelés és fogyasztás. Fosszilis energiahordozók. A legvitatottabb eset: az atomenergia előnyei és hátrányai. Megújuló energiák térhódítása Kerényi Attila (2003): Környezettan, Mezőgazda Kiadó, Budapest, A centrális tendencia mérőszámai Példa: Egy adott településen 1 év alatt a turisták elszállásolása a különböző elszállásolási típusok szerint a következő eloszlást mutatja: 12 Szálloda személy, 3 Ifjúsági szálló személy, 6 Motel személy, 10 Kabanna személy, 5 Kemping személy, 3 Iskolai táborok személy, 24 Városi panzió személy, 32 Vidéki panzió személy, 26 Más elszállásolási tipus személy. Számítsa ki az átlagot, mediánt, móduszt valamint a személyek %-os eloszlását elszállásolási típusok szerint. Mezei Elemér - Veres Valér (2001): Társadalomstatisztika, Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, Nemzetközi turizmus A legnagyobb turistaforgalmat lebonyolító államok idegenforgalmának társadalmi-gazdasági háttere és a nemzetközi turizmus főbb aktuális tendenciái Probáld F. (szerk.) (1996): Afrika és a Közel-Kelet földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Probáld F. (szerk..) (2007): Európa regionális földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Probáld F. (szerk.) (2008): Ázsia, Óceánia és Ausztrália földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, , Gyuricza L. (2008): A turizmus nemzetközi földrajza, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, Európa regionális földrajza Az Európai Unió integrációtörténetének és gazdaságának komplex elemzése Nagy Nagy Egon (2004): Az Európai Unió földrajza, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, A turizmus infra és szuprastrukturája

9 Michalkó Gábor (2004): A turizmuselmélet alapjai, Kodolányi János Főiskola, Turizmus Akadémia 1, Székesfehérvár, A turizmus termékszemléletű értelmezése Michalkó Gábor (2004): A turizmuselmélet alapjai, Kodolányi János Főiskola, Turizmus Akadémia 1, Székesfehérvár, Erdély antropikus turisztikai értékei Cianga Nicolae (2006): România, geografia turismului, Presa Universitara Clujana, Cluj-Napoca, A gótikus építészet stílusjegyei, sajátosságai Szentkirályi Zoltán Détshy Mihály (1994): Az építészet rövid története. I. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 127., , Koch, Wilfried (2005), Építészeti stílusok. Helikon Kiadó, Budapest, Gerő László (1957): Ismerjük meg az építészeti stílusokat, Gondolat Kiadó, (A könyvek az Entz Géza Alapítvány könyvtárában találhatóak meg) 16. A reneszánsz építészet stílusjegyei, sajátosságai Szentkirályi Zoltán Détshy Mihály (1994): Az építészet rövid története. I. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 156., Koch, Wilfried (2005), Építészeti stílusok. Helikon Kiadó, Budapest, Gerő László (1957): Ismerjük meg az építészeti stílusokat, Gondolat Kiadó, (A könyvek az Entz Géza Alapítvány könyvtárában találhatóak meg) 17. A polgári társadalom kultúrája és civilizációja: felvilágosodás és romantika Kinder H., Hilgemann W. (1999:, Atlasz Világtörténelem, Athenaeum Kiadó, Budapest, , , , Kósa László (2000): Magyar művelődéstörténet, Osiris Kiadó, Budapest, Norman Davies (2002): Európa története, Osiris Kiadó, Budapest, A modern kor kultúrája: reneszánsz és humanizmus Kinder H., Hilgemann W. (1999): Atlasz Világtörténelem, Athenaeum Kiadó, Budapest, , , , , Norman Davies (2000): Európa története, Osiris Kiadó, Budapest, Szántó Gy. T. (2000): Anglikán reformáció, angol forradalom, Európa Könyvkiadó, Budapest, , Az újkor hatásai a turizmus fejlődésére Lengyel Márton (2004): A turizmus általános elmélete, Heller Farkas Kiadó, Budapest, Berend T. Iván-Ránki György (1976): Közép Kelet-Európa gazdasági fejlődése a században, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, , Közép és Kelet-Európa turizmusa a kommunista rezsim időszakában Lengyel Márton (2004): A turizmus általános elmélete, Heller Farkas Kiadó, Budapest, Berend T. Iván-Ránki György (1976): Közép Kelet-Európa gazdasági fejlődése a században, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Kaposi Zoltán (2004): A 20. század gazdaságtörténete, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, Közép és Kelet-Európa turisztikai régiói Nicoară L., Puşcaş A. (2002): Regionare turistică mondială, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca, Probáld F. (szerk.) (1994):, Európa regionális földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, , Észak-Amerika turisztikai régiói

10 Nicoară L., Puşcaş A. (2002):, Regionare turistică mondială, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca, Probáld F. (szerk.) (2004): Amerika regionális földrajza, Trefort Kiadó, Budapest,

11 GEOGRAFIA TURISMULUI 1. Relieful sculptat de către gheţari si valorificarea in turism Poszet Szilárd, Pál Zoltán (2011): A felszínformák ismeretének alapjai. I. Kötet. Ábel Kiadó, Kolozsvár, cap (16 pagini) 2. Tipologia ţărmurilor de mare si valorificarea acestora in turism Poszet Szilárd, Pál Zoltán (2011): A felszínformák ismeretének alapjai. I. Kötet. Ábel Kiadó, Kolozsvár, cap.5.8. (9 pagini) 3. Valorificarea turistica a fenomenelor postvulcanice: mofete, fumarole, solfatare, ape minerale, gheizere Poszet Szilárd, Pál Zoltán (2011): A felszínformák ismeretének alapjai. I. Kötet. Ábel Kiadó, Kolozsvár, cap. 9.4 (9 pagini) 4. Zonele climatice ale Pământului Péczely György (1998): Éghajlattan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Forma Pământului, sisteme de coordonate Bartos-Elekes Zsombor (2007): Bevezetés a térképészetbe. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, , , Clasificarea hărţilor, scara, reprezentarea reliefului Bartos-Elekes Zsombor (2007): Bevezetés a térképészetbe. Presa Universitară Clujeană. Kolozsvár, , Efectele urbanizării asupra mediului; Aşezări, om, mediu. Kerényi Attila (2003): Környezettan, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Energia: baza funcţionării societăţii şi vieţii. Producţia şi consumul de energie. Combustibili fosili. Energia atomică: pro si contra. Dezvoltarea energiilor regenerabile. Kerényi Attila (2003): Környezettan, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Măsurarea tendinţei centrale Exemplu: Într-o anumită localitate ăn decursul unui an cazarea turiştilor pe tipuri de cazări turistice arată următoarea distribuţie: 12 Hotel persoane, 3 Hostel persoane, 6 Motel persoane, 10 Cabană persoane, 5 Camping persoane, 3 Tabere de elev persoane, 24 Pensiuni turistice

12 urbane persoane, 32 Pensiuni turistice rurale persoane, 26 Alte tipuri de cazări persoane. Calculaţi media aritmetică, mediana, modalul precum şi distribuţia persoanelor în % pe baza tipurilor de structuri turistice. Mezei Elemér - Veres Valér (2001): Társadalomstatisztika, Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, Condiţiile complexe socio-economice ca premise de dezvoltare a sectorului turistic în ţările cu cea mai mare circulaţie turistică, respectiv tendinţele actuale de dezvoltare a turismului internaţional Probáld F. (szerk.) (1996): Afrika és a Közel-Kelet földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Probáld F. (szerk..) (2007): Európa regionális földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Probáld F. (szerk.) (2008): Ázsia, Óceánia és Ausztrália földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, , Gyuricza L. (2008): A turizmus nemzetközi földrajza, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, Caracterizare complexă a evoluţiei integrării şi a economiei Uniunii Europene Nagy Egon (2004): Az Európai Unió földrajza, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Infrastructura turistică Michalkó Gábor (2004): A turizmuselmélet alapjai, Kodolányi János Főiskola, Turizmus Akadémia 1, Székesfehérvár, Produse turistice Michalkó Gábor (2004): A turizmuselmélet alapjai, Kodolányi János Főiskola, Turizmus Akadémia 1, Székesfehérvár, Valori turistice antropice în Transilvania Cianga Nicolae (2006): România, geografia turismului, Presa Universitara Clujana, Cluj-Napoca, Particularităţile şi specificităţile stilului Gotic Szentkirályi Zoltán Détshy Mihály (1994): Az építészet rövid története. I. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 127., , Koch, Wilfried (2005), Építészeti stílusok. Helikon Kiadó, Budapest, Gerő László (1957): Ismerjük meg az építészeti stílusokat, Gondolat Kiadó, Particularităţile şi specificităţile stilului Renascentist Szentkirályi Zoltán Détshy Mihály (1994): Az építészet rövid története. I. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 156,

13 Koch, Wilfried (2005), Építészeti stílusok. Helikon Kiadó, Budapest, Gerő László (1957): Ismerjük meg az építészeti stílusokat, Gondolat Kiadó, Cultura şi civilizaţia societăţii burgheze. Iluminismul şi Romantismul Kinder H., Hilgemann W. (1999:, Atlasz Világtörténelem, Athenaeum Kiadó, Budapest, , , , Kósa László (2000): Magyar művelődéstörténet, Osiris Kiadó, Budapest, Norman Davies ( 2002): Európa története, Osiris Kiadó, Budapest, Cultura epocii moderne. Renascentismul şi Umanismul Kinder H., Hilgemann W. (1999): Atlasz Világtörténelem, Athenaeum Kiadó, Budapest, , , , , Norman Davies (2000): Európa története, Osiris Kiadó, Budapest, Szántó Gy. T. (2000): Anglikán reformáció, angol forradalom, Európa Könyvkiadó, Budapest, , Influențele epocii moderne asupra dezvoltării turismului Lengyel Márton (2004): A turizmus általános elmélete, Heller Farkas Kiadó, Budapest, Berend T. Iván-Ránki György (1976): Közép Kelet-Európa gazdasági fejlődése a században, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, , Turismul în Europa Centrală și de Est în timpul regimului comunist Lengyel Márton (2004): A turizmus általános elmélete, Heller Farkas Kiadó, Budapest, Berend T. Iván-Ránki György (1976): Közép Kelet-Európa gazdasági fejlődése a században, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Kaposi Zoltán (2004): A 20. század gazdaságtörténete, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, Regiunile Turistice din Țările Europei Central Estice Nicoară L., Puşcaş A. (2002): Regionare turistică mondială, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca, Probáld F. (szerk.) (1994):, Európa regionális földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, , Regiunile turistice ale Americii de Nord Nicoară L., Puşcaş A. (2002):, Regionare turistică mondială, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca, Probáld F. (szerk.) (2004): Amerika regionális földrajza, Trefort Kiadó, Budapest,

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Nyíregyh. iskolán. tar.karoly@nyf.hu

Nyíregyh. iskolán. tar.karoly@nyf.hu A meteorológia oktatása a Nyíregyh regyházi FőiskolF iskolán Tar KárolyK tar.karoly@nyf.hu A Nyíregyh regyházi FőiskolF iskoláról A Nyíregyházi Főiskola 2000-ben - a Bessenyei György Tanárképző Főiskolából

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 1. Lakóhelyem időjárásának jellemzői (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistáj) korábbi és aktuális időjárási jellemzőit, valamint ezek egykori és jelenlegi hatását

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Marsi Mónika, 2004, KöNKomP, 2005. 1 Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Turizmus 1.5 Képzési

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának tantervi előzményeire

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. július 1. december 31. 134. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam 2 Célunk az, hogy megkönnyítsük a tanulók érettségi vizsgára történő felkészítését. Ezt azért

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) z általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait. Segítse

Részletesebben

Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam

Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam Gimnázium FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM 9-10. évfolyam A földrajz tantárgy sajátos pedagógiai feladatai, követelményei A tantárgy tanításának célja: a természeti és a társadalmi folyamatokban való tájékozódás, változások,

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

UKRAJNA OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK.

UKRAJNA OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK. UKRAJNA OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR TANNYELVŰ HUMÁN-TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK Belikánics

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 Könyvek, monográfiák Kaposi, Z. (2009): Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai (1743-1848). Nagykanizsa,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Dr. Lóczy Dénes I. Könyvek 1. LÓCZY D. (ed.) Land Evaluation Studies in Hungary. - Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988. 95 p. 2. LÓCZY D. Dél-Dunántúl. Cartographia, Budapest. 2001. 184

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére 1. Záróvizsga tantárgyak: Levegőtisztaságvédelem I-II. Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem I-II. Talajszennyezés,

Részletesebben

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben