JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008."

Átírás

1 Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, ÉV) Budapest, október 15.

2 JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, ÉV) TARTALOMJEGYZÉK I. Feladat-meghatározás II. Általános rész, cégjogi helyzet, tevékenységi kör, profil III. Pénzügyi-gazdasági átvilágítás megállapításai 1. A társaság vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete a 2006., és december 31- i fordulónapra vonatkoztatott beszámolók, üzleti tervek és egyéb információk alapján 2. Jogi átvilágítás 3. Összefoglalás, megállapítások 4. Könyvvizsgálói jelentés az átvilágításról MELLÉKLETEK 1. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. mérlege (2006.XII.31., 2007.XII.31.,2008.XII.31.) 2. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. eredmény-kimutatása (2006. év, év, év.,) 3. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. eszközök változása (2006. XII. 31., XII. 31., XII. 31.) 4. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. források változása (2006. XII. 31., XII. 31.,2008. XII. 31.) 5. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. vagyoni, jövedelmi és likviditási helyzetet jellemző mutatók (2006. XII. 31., XII. 31.,2008. XII. 31.) 6. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. cégkivonata Budapest, október 15. 2

3 I. FELADATMEGHATÁROZÁS A jelentés a TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) pénzügyi-gazdasági átvilágításáról és ezzel összefüggésben a társaság pénzügyi és adózási pozíciójának a vizsgálatáról készült a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megbízásából - képviseletében Verók István, polgármester, mint Megbízó - és a Gyöngy-Audit Kft, képviseli Tóth Ágnes (1034 Budapest, Bécsi út 163.), mint Megbízott közötti szerződés alapján. A társaság egy személyes tulajdonosa, az Önkormányzat kívánja a társaság valós vagyoni-adózási helyzetét feltárni, a megkötött szerződések jogszerűségét tisztázni. A szerződés szerint a feladat elvégzési határideje: október 15. Az átvilágítás során többek között a következő főbb jogszabályok normatíváinak érvényesülését vizsgáltuk: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt). a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (Ksz) a számvitelről szóló módosított évi C. törvény (Szt.), A pénzügyi-gazdasági átvilágítást az átvilágítási megbízásokra vonatkozó nemzetközi könyvvizsgálati standarddal összhangban hajtottuk végre. Az évközi pénzügyi információk átvilágítása- elsősorban a pénzügyi és számviteli dolgokért felelős személyektől történő információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szerezzünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanánk. Az átvilágítás alapját a Társaság 2006., és évi beszámolója képezte. 3

4 II. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ÁLTALÁNOS RÉSZ, CÉGJOGI HELYZET, TEVÉKENYSÉGI KÖR, PROFIL A TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság a vizsgált időszakban január1-től közhasznú társaságként működött, kiemelten közhasznú jogállással julius 1-től átalakulással nonprofit Kft-ként működik tovább, a kiemelten közhasznú jogállás megszüntetésével. A TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. bejegyzése a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg /74 sz. végzésével július 01-től hatályos. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1064 Budapest, Rózsa u Főtevékenysége: Vezető tisztségviselő: Egyéb takarítás Kornéth Zoltán, ügyvezető Cégben jelentős befolyással bíró személyek: Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata A Társaság működési formája: nonprofit Kft Bejegyzett könyvvizsgáló: Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. A társaság célja: Nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül a Terézvárosban megjelenő foglalkoztatási gondok enyhítése. A Terézváros köztisztasági feladatainak és a közterület karbantartásának ellátása. A társaság jellege: Nonprofit szervezet, tevékenysége során közfeladatot lát el, vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapítói okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság egy személyes tulajdonosa Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata. A társaság jelenlegi Cégbíróságon bejegyzett törzstőkéje és tulajdonosi struktúrája az alábbi: Tulajdonos megnevezése Alaptőke névértéke (e Ft.) Tulajdoni hányad (%) Budapest Főváros VI. Kerület ,00 Terézváros Önkormányzata Egyéb 0 0,00 Részesedés összesen ,00 4

5 A tevékenységből származó nettó árbevétel a vizsgált időszakban a következők szerint alakult: Cél szerinti tevékenység Vállalkozási tevékenység év: e Ft, 857 e Ft, év: e Ft, e Ft, 2008.év: e Ft e Ft. A társaság az önkormányzattól és egyéb személyektől az egyes években a következő támogatásokat kapta: Önkormányzati támogatás Egyéb személy támogatása év: e Ft, e Ft, év: e Ft, e Ft, 2008.év: e Ft e Ft. Az önkormányzati támogatás a vizsgált időszakban 6,5 %-kal növekedett. Az egyéb támogatás a kiközvetített és alkalmazott dolgozók után járó támogatás a Foglalkoztatási Alapból. Megállapítható, hogy a társaság viszonylag stabil forrásokkal gazdálkodhatott. III. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ÁTVILÁGÍTÁS MEGÁLLAPÍTÁSAI A. A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉNEK VÁLTOZÁSAI A Társaság pénzügyi-jövedelmi, valamint vagyoni helyzetének vizsgálata keretében három év adatait vizsgáltuk (2006. év, év, év). Kiemelt figyelmet fordítottunk az erőforrásokkal történő gazdálkodásra, valamint az önkormányzat, és a társaság gazdasági-pénzügyi kapcsolataira: 5

6 1.1. Eszközök: Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Az eszközök mellékletben részletezett értéke és összetétele a következő: Eszközök A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 8 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen Befektetett eszközök: Immateriális javak és tárgyi eszközök: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök összetétele és változása a következő: Immateriális javak összesen Ingatlanok Műszaki gép, berendezés Egyéb gép, berendezés Beruházás Beruházásra adott előleg Tárgyi eszközök összesen A gépek, berendezések és járművek könyv szerinti állománya 84,8 %-kal nőtt. / / én 35.6 millió Ft, az összes eszközállomány 89,1 %-a/. A társaság saját ingatlannal nem rendelkezik, től megbízási szerződésbe foglalva a Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat felkérte a Bp. VI. Rózsa u sz. ingatlan tulajdonosát, a Terézvárosi Vagyonkezelő Rt-t, hogy bocsásson a Terézvárosi Közhasznú Társaság rendelkezésére megfelelő méretű helyiségcsoportot. Az Önkormányzat vállalta, hogy a megbízás idejére a bérleti díjat átvállalja és a bérbeadó ezen költségeket az önkormányzati díjbevételének terhére elszámolhatja költségként. Azóta többszöri vitás levélváltás mellett a ma már Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ma is használja ezt a közel 700 m2 es helyiségcsoportot külön bérleti megállapodás és számlázás nélkül. 6

7 Az ingóságok (gépek, berendezések, felszerelési tárgyak és járművek) hasznosítását, amortizációját, selejtezését a következők jellemzik: Gép, berend, jármű z.amortizáció (e Ft) Gép, berend. Jármű é.amortizáció (e Ft) Gép, berend, jármű pótlás, felúj (e Ft) Gép, berend, jármű selejtezés, ért (e Ft) A műszaki gépek és berendezések értékének 44,4 %- a van átlagosan leírva, ezen belül a nagy értékű, korszerű, köztisztasági feladatokat ellátó célgépeknek csak 37,9 %- került eddig leírásra, ami jelzi, hogy viszonylag új eszközökről van szó. A kiemelt célgépek állománya év végén: 2 db HONDA mosóberendezés, 3db RONDO K333 univerzális gép, 2db VT450 mosógerenda, 3db GLUTTON járdatakarító gép,2db ALTO-POSEIDON járdatakarító gép. Az éves amortizációnál a vizsgált évek mindegyikében magasabb volt a pótolt eszközök értéke. Az elhasználódott eszközöket tervszerűen selejtezik, hasznosítják. A társaság leltárában 2db HAKO Citymaster takarítógép és 1 db HONDA FES 150 típusú motorkerékpár szerepel, mely berendezések nem képezik a társaság tulajdonát. Tárolják ezeket az eszközöket, a tulajdonos kiléte biztonsággal nem állapítható meg. / Régebbi peres ügy tárgya / A gépjárművek hasznosulását az alábbiak jellemzik: A társaság 4 db KIA típusú tehergépjárművet használ, amelyből 2 db az önkormányzat tulajdonát képezi. Ezzel a tehergépjármű parkkal a köztisztasági feladatok ellátása biztosított. A társaságnak a vizsgált időszakban befejezetlen beruházás állománya nem volt. Az éves beruházásokat az alábbiak jellemzik: 7

8 Gép-, berendezés-beszerzés Ingatlan beruházás, -felújítás Beruházás összesen Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság könyveiben befektetett pénzügyi eszközt nem tart nyilván Forgóeszközök: Készletek: A forgóeszközök kategóriájába tartozó készletek összetétele és változása a következő: Anyagok Késztermékek 0 0 Áruk Egyéb Készletek összesen Követelések: A forgóeszközök kategóriájába tartozó követelések összetétele és változása: Vevők Követelés kapcsolt váll- sal szemben Adott előlegek Egyéb követelés Követelések összesen A vevőállomány számottevően csökkent. A vevők és az egyéb követelések állománya nem jelentős Terézvárosi vagyonkezelő N.Zrt Terézvárosi Önkormányzat Vevők összesen A saját és a tulajdonos, Terézváros Önkormányzatával szembeni kint-levőségek és követelések alakulása és összetétele: 8

9 Vevő követelés Egyéb követelés Egyéb Önkormányzattal szembeni A követelések minősítésére, s ez alapján értékvesztés elszámolására a vizsgált időszakban nem került sor Pénzeszközök: A pénzeszközök összege és összetétele a következőképpen alakult: Pénztár Bankbetét Elkülönített bankszámla 0 0 Pénzeszközök összesen A társaság bankszámláján én Eft, pénztárában 8 EFT található. Ennek valódiságát leltár támasztja alá Források A források értéke és összetétele az alábbi: Források D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I.. Hátra sorolt kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás Források összesen

10 Saját tőke: A jegyzett/induló tőke a cégbíróságon bejegyzett törzstőke összegét tartalmazza, e Ft összegben. A év végi eredménytartalék a Társaság működése során felhalmozott mérleg szerinti eredmény összegét tartalmazza e Ft összegben. A társaságnál folyamatos vagyonvesztés figyelhető meg, amelynek okai a következők: A társaság az átalakulástól / 2007.július 1-től/ január1-ig nem kiemelten közhasznú szervezetként működött tovább, emiatt az addig adómentesen képződött saját tőkét le kellett adóznia 2007 évben / Eft Társasági adó/ A társaság 7 db célgépet vásárolt 5 db nyílt végű deviza alapú lízing konstrukcióban, amely miatt 2007.évben Eft, évben pedig Eft kamat és árfolyamveszteség keletkezett. Az időszak végi mérleg szerinti eredmény 2.701e Ft Kötelezettségek: Hosszúlejáratú kötelezettség: A hosszú lejáratú kötelezettségek összege és változása: Tagi kölcsön Beruházási, fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek / Budapest Lízing / Hosszú lejáratú kötelezettség össz A társaságnak hosszúlejáratú kötelezettségei az előző években, valamint évben beszerzett munkagépek: 3 db Carraro RONDO K333 2 db Vt450 Mosógerenda 2db Glutton járda takarítógép összesen 5db gép lízingszerződés díjának éven túli része. A nyílt végű, deviza alapú / 4db CHF, 1db EUR / lízingszerződés/budapest Lízing / jellegéből adódóan a finanszírozási kényszer a lejáratig fennáll, és természetesen az ezzel járó kamatköltség és árfolyam kockázat is. 10

11 Rövid lejáratú kötelezettség: A rövid lejáratú kötelezettségek összege és változása a következő: Rövid lejáratú kölcsön Rövid lejáratú hitel Szállítók Rövid lej. kötelez. kapcsolt váll. sz Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelez. Összesen A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök összege és összetétele a következő: Budapest Lízing éven belüli része Adóhatósággal szembeni kötelezettségek Különféle egyéb kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek állománya év végére több, mint hatszorosára emelkedett, alapvetően a lízing kötelezettségek éven belüli részének növekedése miatt. A szállítóállomány szinte azonos nagyságrendű, partnerenkénti összetétele a következő: Agrolánc Kft Dr Printz és Társa Kft Terézvárosi Önkormányzat Tax-Ante Bt Tolnai Ügyvédi Iroda Bencze lajos vállalkozó Csinavi Kft Sandro-plusz Bt Szállítók összesen Az egyes adónemek könyvelés szerinti egyenlegei i és ai fordulónappal a következők: Társasági adó -1-1 Személyi jövedelemadó Áfa Rehabilitációs hozzájárulás

12 Egészségbiztosítási alap Nyugdíjbiztosítási alap Késedelmi pótlék 0 0 Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatói táppénz Helyi adók Bírság, mulasztási bírság, önellen. 0 0 pótlék Adóhatósági illeték 0 0 Adó-, járulék-kötelezettség összesen (+ = tartozás, - túlfizetés) Az összes adó- és járulékkötelezettség egyenlege a évben e Ft, míg hó 31-én e Ft volt, amely fizetési kötelezettséget jelenít meg Passzív időbeli elhatárolások Prémium, jutalom és járulékai Közműdíjak Korengedményes nyugdíj Egyéb költség, ráfordítás Passzív időbeli elhatárolás összesen A passzív időbeli elhatárolások állománya nem jelentős. A vezetők utolsó negyedévi prémiuma, amelyet a következő évben értékeltek és fizettek ki nem került elhatárolásra. B. A TÁRSASÁG JÖVEDELMI HELYZETE 1. Üzemi tevékenység eredménye: év év év Terv Tény Terv Tény Terv Tény Nettó árbevétel Aktivált saját teljesítmény értéke Egyéb bevétel Bevételek összesen Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ráfordítások összesen Üzemi tevék. eredménye

13 1.1. Nettó árbevétel: Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. A vállalkozási tevékenység nettó árbevétele csak a társaság által nyújtott szolgáltatásokból áll. A nettó árbevétel összege 2,5-szeresére növekedett a vizsgált időszakban. A társaság üzleti tervet nem készít. Az üzemi tevékenység és évben veszteséges, 2008.évben a magasabb önkormányzati támogatás miatt nyereséges. 1.2.Egyéb bevétel: év év év Tárgyi eszk.értékesítés bevétele Káreseményekkel kapcs. bevétel Költségek ellentételezésére k bevétel Egyéb bevételek Kapott támogatások Egyéb bevételek összesen Az egyéb bevételek összege 4,2 %-kal növekedett a vizsgált időszakban, az önkormányzati támogatások növekedése miatt. 2. Ráfordítások költségnemenként: 2.1. Anyagjellegű ráfordítások: Me: Eft Főkönyvi szám 2006.év 2007.évi 2008.évi Víz, csatorna Nyomtatvány, irodaszer Benzin Gázolaj Fogyóanyag Tisztítószer, Ipari só Egy éven belül elhaszn. eszköz Munkaruha, védőruha Szerszámfelhasználás Egészség ügyi anyagok Alkatrészek

14 513 Egyéb anyagköltség Belföldi utazás kiküldetés Fuvarozási, szállítási költség Taxiköltség Eszközök bérleti díja Posta, fax kts Vezetékes telefon Mobiltelefon kts Internet szolg.díjai Szakkönyv, folyóirat, on-line, Javítás, karbantartás Szoftver frissítés kts-e Számítógép, irodagép karb kts Más váll ált.végzett gar.jav Könyvelési díj Könyvvizsgálati díj Ügyvéd, közjegyző, perkts Hirdetés, kiáll.bemutató,vásár Mosoda, vegytisztítás Oktatás, továbbképzés Más váll.ált.igénybe vett szol Hatósági dijak Illetékek Bankköltség *kivéve bankkamat* Gépkocsi Felelősség Biztosítás Különféle egyéb szolg ELÁBÉ 54 1 ÖSSZESEN: Ezek a költségek a vizsgált években viszonylag stabil szinten jelentkeztek. Az anyag jellegű ráfordítások részaránya az összes ráfordításon belül évben 11 %, és csökkenő mértékű. Az anyagjellegű és egyéb szolgáltatásokon belül évben az anyagköltség részaránya 44,4%, az igénybevett szolgáltatásoké 49,3%, az egyéb szolgáltatásoké pedig 6,3%. 14

15 2.2. Személyi jellegű ráfordítások: év év év Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen A személyi jellegű ráfordítások 4,2 %-kal növekedtek 2006.évhez viszonyítva. A személyi jellegű ráfordítások részaránya az összes ráfordításon belül évben 79,4 %, a ráfordítások legmeghatározóbb eleme, és mint ilyen, a struktúrájával, belső összefüggéseivel, elemzésével, ellenőrzésével, jövőbeni alakulásának prognosztizálásával a társaságnak kiemelten kellene foglalkoznia. Létszámhelyzet: év év év Létszám: fő Foglalkoztatott összesen ebből: felsőfokú végzettségű ebből: teljes munkaidős Év végi állományi összesen Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Az év végi állományi létszám a fizikai foglalkoztatásúak esetében nem igazán reprezentálja az átlagos helyzetet az év közbeni magas fluktuáció miatt évben az átlagos állományi létszám 40 fő, melyből fizikai 75 %, nem fizikai foglalkoztatású pedig 25 % Bérköltségek: év év év Alkalmazottak bére Megbízási díjak Jutalom Vezetők prémiuma Igazgatóság és FB tiszteletdíja Egyéb Bérköltség összesen

16 A bérköltségek 5,0 %-kal növekedtek 2006.évhez viszonyítva évben az alapbérhez viszonyítva az egyéb bér-kifizetések aránya 43,8% évben a nem fizikai állományúak bérköltsége, meghaladja az összes bérköltség 65 %-át. A nem fizikai állományúak viszonylag magas bérköltség tömege a feladatok nagyságrendjével, a szakmai feladatok bővülésével nem támasztható alá, a prémium kifizetések elszámolásának módszere és az érvényes szabályoknak való megfelelése pedig megkérdőjelezhető. Az ügyvezető évi javadalmazását vizsgálva a következők állapíthatók meg: Kifizetett bruttó bér: 3600 Eft 19,1% 300Eft/hó Kifizetett bruttó prémium Eft 78,3% 1227Eft/hó Egyéb bruttó kifizetés 480 Eft 2,6% 40Eft/hó Összes bruttó kifizetés Eft 100% 1567Eft/hó Az ügyvezető a társaságnál nyugdíjasként volt alkalmazásban./ évi nyugdíja bruttó 2120 Eft / A kifizetett prémium nagyságrendje a társaság méretéhez és a feladatok nagyságrendjéhez viszonyítva aránytalan és az érvényes szabályozásnak sem felel meg. Az önkormányzat szabályzata a vezető tisztségviselők javadalmazásáról/ / és az ügyvezető munkaszerződése / / szerint a prémium kifizetésére két részletben félévenként kerül sor az önértékelést követő 60 napon belül. A munkavállalót az alapbéren felül átlagfizetésének 90%-a erejéig prémium illeti meg. / az átlagfizetés fogalom nincs definiálva / Ezzel ellentétben a prémium kifizetések negyedéves intervallumokban történtek, az előző 4 negyedév összes kifizetése 90%-os mértékének egy negyedévre jutó átlagos értékének megfelelően /természetesen a 4 negyedév alatti prémiumok is alapul szolgáltak/. Ezzel a módszerrel három év alatt több, mint 5 millió forint került nem a szabályoknak megfelelően kifizetésre. /próbaszámítás/. A módszer sajátosságát jellemzi / ugyancsak próbaszámítással/ hogy pl 300 Eft bruttó havibérrel belépő ügyvezető három éves munkaviszony után 1300 Eft/hó átlag kerestet érhet el a társaság által alkalmazott prémium elszámolási módszerrel. A prémiumfeladatok többnyire munkaköri feladatok, a mérhetőség, teljesítményorientáltság nem jellemző. A személyi jellegű ráfordítások ilyen jellegű ellenőrzésével a vizsgált időszakban sem a Felügyelő Bizottság, sem a megbízott Belső Ellenőr nem foglalkozott. 16

17 Személyi jellegű egyéb kifizetések: Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft év év év Étkezési utalvány BKV-bérlet Üdülési csekk 560 Egészségpénztári befizetés Dolgozók csekély értékű ajándéka Gépkocsi költségtérítés Betegszabadság Egyéb Személyi jellegű egyéb kifizetések évben a személyi jellegű egyéb kifizetések az összes személyi jellegű ráfordítás 5,6%-át képezik és a vizsgált években viszonylag azonos szinten alakultak. 2.3.értékcsökkenési leírás év év év Terv szerinti amortizáció Kis értékű tárgyi eszköz m. amortizácó Értékcsökkenési leírás összesen A befektetett eszközök állományának növekedése miatt az értékcsökkenési leírás összege 20,3 %-kal növekedett Egyéb ráfordítások év év év Tárgyi eszk.értékesítés nyilvánt. értéke Helyi és központi adó Adott támogatás Bírság, pótlék Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítás összesen

18 3.Pénzügyi műveletek bevétele, ráfordítása, eredménye: év: Összeg /e Ft/ Bevétel Ráfordítás Egyéb kamat, kamatjellegű Egyéb Pénzügyi összesen Pénzügyi eredmény összesen 631 A pénzügyi eredményt leginkább befolyásoló tényező az árfolyamnyereség volt 872 e Ft összeggel év: Bevétel Ráfordítás Egyéb kamat, kamatjellegű Egyéb Pénzügyi összesen Pénzügyi eredmény összesen A pénzügyi eredményt leginkább befolyásoló tényező a kamatköltség volt 1138 e Ft összeggel év: Bevétel Ráfordítás Egyéb kamat, kamatjellegű Egyéb Pénzügyi összesen Pénzügyi eredmény összesen A pénzügyi eredményt leginkább befolyásoló tényező az árfolyamveszteség volt e Ft összeggel. 4.Rendkívüli bevétel, ráfordítás, eredmény: Rendkívüli bevétel és rendkívüli ráfordítás nem merült fel. Rendkívüli bevételek: év év év Önkormányzati támogatás I Önkormányzati támogatás II Egyéb kapott támogatás Rendkívüli bevétel összesen

19 Rendkívüli ráfordítások Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft év év év Adott támogatás Egyéb ráfordítások Rendkívüli ráfordítás összesen Adózás előtti és mérleg szerinti eredmény A vállalkozás egyes eredménykategóriái a következők: év év év Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli erdmény 1157 Adózás előtti eredmény Társasági adó Adózott eredmény Tárgyévi vállalkozási eredmény C. A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI HELYZETE A pénzügyi eszközökkel ezen belül az átvett pénzeszközökkel történő- történő gazdálkodás hatékonyságának jellemzői: a társaság pénzeszközei év végén a következőképpen alakultak: Pénztár Bankbetét Elkülönített bankszámla 0 0 Pénzeszközök összesen Az átvett pénzeszközök intenzitását jellemzi, hogy a jóváhagyott támogatást közel azonos összegekben havonta folyósítja az önkormányzat: Folyósítás/jóváhagyás időpontja Jóváhagyott támogatás (EFt) Támogatás módosítása (EFt) Jóváhagyott támogatás összesen(eft) Folyósított Különbö összeg (EFt) zet (EFt)

20 év összesen: év összesen: év összesen: Mindösszesen: EFt EFt EFt

21 A társaság likviditási mutatói a következők szerint alakultak: Bruttó cash-flow: év év év Adózás előtti eredmény Értékcsökkenési leírás Bruttó cash-flow A társaság likviditási mutatói a következők szerint alakultak: Likviditási mutató (I.): év év év Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató I. (%) 477,0 46,8 39,4 A mutató kimondottan kedvezőtlen és romló tendenciájú: a rövidtávon pénzzé tehető eszközök felét sem teszik ki a rövid lejáratú kötelezettségeknek. Likviditási mutató (II.): év év év Követelések + pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató II. (%) 376,5 33,0 19,4 E likviditási mutató még kedvezőtlenebb: a teljesen likvid eszközök az időszak végén már alig 20%-át teszik ki a rövid lejáratú kötelezettségeknek. A likvid eszközök a társaság közterheinek is csupán minimális hányadára nyújtanak fedezet. 2. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE JOGSZRŰSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Általános megítélés A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft-t figyelemmel a Ksztv. rendelkezéseire a Gt. alapján, az alapító okirat július 1-jei módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság jogutódjaként, átalakulással alapította a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata. A Gt ának (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a közhasznú társaság július 1-jét követő két éven belül társasági 21

22 szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, más nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át vagy jogutód nélküli megszűnését határozhatja el. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. létrehozásának a célja nyereség és vagyonszerzés nélkül a Terézvárosban megjelenő foglalkoztatási gondok enyhítése, a tartós munkanélküliség kezelése, a nyilvántartott munkanélküliek munkavállalási lehetőségeinek bővítése, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény szerinti közhasznú munkavégzés széleskörű biztosításával, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ában meghatározott feladatkörökből fakadó egyes társadalmi közös szükségletek kielégítésére. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft-t a Ksztv. rendelkezéseinek értelmében kiemelkedően közhasznú szervezet besorolás illeti. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft., mint egyszemélyes kft. tulajdoni viszonyait, működésének alapjait a többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, és más belső szabályzatok tartalmazzák. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. a működéséhez, továbbá a tevékenységi körök ellátásához szükséges feltételek egy részét külső gazdálkodó szervekkel megkötött szerződések útján biztosítja. Részletes megítélés az adatbekérő szempontrendszere alapján I. Cégjogi helyzet 1. A társaság neve: Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság székhelye: 1064 Budapest,Rózsa utca A társaság jegyzett tőkéje Ft, azaz hárommillió forint készpénz, amelyet az alapító okiratban foglaltak szerint a bejegyzési kérelem cégbírósághoz 22

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához Várpalota, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

K I E G É S Z I T Ő M E L L É K L E T PÁPAI FÚVÓSOK EGYESÜLETE 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához A Pápai Fúvósok Egyesületét a Veszprém Megyei Bíróság 3286. számon jegyezte be, a végzés 2011.

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43 In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Budapest, 2010. április 13. Kulcsár Tibor

Részletesebben

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012.

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. 1 Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. Készítette: Ügyszámtan Kft 2 Kiegészítő Melléklet 2012. A Képcsarnok Kft (1203. Budapest, Bíró Mihály u. 3. ( cégjegyzékszáma: 01-09-667768 ) alapítója a Magyar

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A kiegészítő mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben előírt

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése A Nonprofit Közhasznú Kft. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. meghatározott módon közhasznúsági jelentést

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben