JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008."

Átírás

1 Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, ÉV) Budapest, október 15.

2 JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, ÉV) TARTALOMJEGYZÉK I. Feladat-meghatározás II. Általános rész, cégjogi helyzet, tevékenységi kör, profil III. Pénzügyi-gazdasági átvilágítás megállapításai 1. A társaság vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete a 2006., és december 31- i fordulónapra vonatkoztatott beszámolók, üzleti tervek és egyéb információk alapján 2. Jogi átvilágítás 3. Összefoglalás, megállapítások 4. Könyvvizsgálói jelentés az átvilágításról MELLÉKLETEK 1. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. mérlege (2006.XII.31., 2007.XII.31.,2008.XII.31.) 2. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. eredmény-kimutatása (2006. év, év, év.,) 3. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. eszközök változása (2006. XII. 31., XII. 31., XII. 31.) 4. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. források változása (2006. XII. 31., XII. 31.,2008. XII. 31.) 5. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. vagyoni, jövedelmi és likviditási helyzetet jellemző mutatók (2006. XII. 31., XII. 31.,2008. XII. 31.) 6. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. cégkivonata Budapest, október 15. 2

3 I. FELADATMEGHATÁROZÁS A jelentés a TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) pénzügyi-gazdasági átvilágításáról és ezzel összefüggésben a társaság pénzügyi és adózási pozíciójának a vizsgálatáról készült a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megbízásából - képviseletében Verók István, polgármester, mint Megbízó - és a Gyöngy-Audit Kft, képviseli Tóth Ágnes (1034 Budapest, Bécsi út 163.), mint Megbízott közötti szerződés alapján. A társaság egy személyes tulajdonosa, az Önkormányzat kívánja a társaság valós vagyoni-adózási helyzetét feltárni, a megkötött szerződések jogszerűségét tisztázni. A szerződés szerint a feladat elvégzési határideje: október 15. Az átvilágítás során többek között a következő főbb jogszabályok normatíváinak érvényesülését vizsgáltuk: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt). a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (Ksz) a számvitelről szóló módosított évi C. törvény (Szt.), A pénzügyi-gazdasági átvilágítást az átvilágítási megbízásokra vonatkozó nemzetközi könyvvizsgálati standarddal összhangban hajtottuk végre. Az évközi pénzügyi információk átvilágítása- elsősorban a pénzügyi és számviteli dolgokért felelős személyektől történő információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szerezzünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanánk. Az átvilágítás alapját a Társaság 2006., és évi beszámolója képezte. 3

4 II. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ÁLTALÁNOS RÉSZ, CÉGJOGI HELYZET, TEVÉKENYSÉGI KÖR, PROFIL A TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság a vizsgált időszakban január1-től közhasznú társaságként működött, kiemelten közhasznú jogállással julius 1-től átalakulással nonprofit Kft-ként működik tovább, a kiemelten közhasznú jogállás megszüntetésével. A TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. bejegyzése a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg /74 sz. végzésével július 01-től hatályos. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1064 Budapest, Rózsa u Főtevékenysége: Vezető tisztségviselő: Egyéb takarítás Kornéth Zoltán, ügyvezető Cégben jelentős befolyással bíró személyek: Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata A Társaság működési formája: nonprofit Kft Bejegyzett könyvvizsgáló: Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. A társaság célja: Nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül a Terézvárosban megjelenő foglalkoztatási gondok enyhítése. A Terézváros köztisztasági feladatainak és a közterület karbantartásának ellátása. A társaság jellege: Nonprofit szervezet, tevékenysége során közfeladatot lát el, vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapítói okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság egy személyes tulajdonosa Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata. A társaság jelenlegi Cégbíróságon bejegyzett törzstőkéje és tulajdonosi struktúrája az alábbi: Tulajdonos megnevezése Alaptőke névértéke (e Ft.) Tulajdoni hányad (%) Budapest Főváros VI. Kerület ,00 Terézváros Önkormányzata Egyéb 0 0,00 Részesedés összesen ,00 4

5 A tevékenységből származó nettó árbevétel a vizsgált időszakban a következők szerint alakult: Cél szerinti tevékenység Vállalkozási tevékenység év: e Ft, 857 e Ft, év: e Ft, e Ft, 2008.év: e Ft e Ft. A társaság az önkormányzattól és egyéb személyektől az egyes években a következő támogatásokat kapta: Önkormányzati támogatás Egyéb személy támogatása év: e Ft, e Ft, év: e Ft, e Ft, 2008.év: e Ft e Ft. Az önkormányzati támogatás a vizsgált időszakban 6,5 %-kal növekedett. Az egyéb támogatás a kiközvetített és alkalmazott dolgozók után járó támogatás a Foglalkoztatási Alapból. Megállapítható, hogy a társaság viszonylag stabil forrásokkal gazdálkodhatott. III. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ÁTVILÁGÍTÁS MEGÁLLAPÍTÁSAI A. A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉNEK VÁLTOZÁSAI A Társaság pénzügyi-jövedelmi, valamint vagyoni helyzetének vizsgálata keretében három év adatait vizsgáltuk (2006. év, év, év). Kiemelt figyelmet fordítottunk az erőforrásokkal történő gazdálkodásra, valamint az önkormányzat, és a társaság gazdasági-pénzügyi kapcsolataira: 5

6 1.1. Eszközök: Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Az eszközök mellékletben részletezett értéke és összetétele a következő: Eszközök A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 8 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen Befektetett eszközök: Immateriális javak és tárgyi eszközök: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök összetétele és változása a következő: Immateriális javak összesen Ingatlanok Műszaki gép, berendezés Egyéb gép, berendezés Beruházás Beruházásra adott előleg Tárgyi eszközök összesen A gépek, berendezések és járművek könyv szerinti állománya 84,8 %-kal nőtt. / / én 35.6 millió Ft, az összes eszközállomány 89,1 %-a/. A társaság saját ingatlannal nem rendelkezik, től megbízási szerződésbe foglalva a Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat felkérte a Bp. VI. Rózsa u sz. ingatlan tulajdonosát, a Terézvárosi Vagyonkezelő Rt-t, hogy bocsásson a Terézvárosi Közhasznú Társaság rendelkezésére megfelelő méretű helyiségcsoportot. Az Önkormányzat vállalta, hogy a megbízás idejére a bérleti díjat átvállalja és a bérbeadó ezen költségeket az önkormányzati díjbevételének terhére elszámolhatja költségként. Azóta többszöri vitás levélváltás mellett a ma már Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ma is használja ezt a közel 700 m2 es helyiségcsoportot külön bérleti megállapodás és számlázás nélkül. 6

7 Az ingóságok (gépek, berendezések, felszerelési tárgyak és járművek) hasznosítását, amortizációját, selejtezését a következők jellemzik: Gép, berend, jármű z.amortizáció (e Ft) Gép, berend. Jármű é.amortizáció (e Ft) Gép, berend, jármű pótlás, felúj (e Ft) Gép, berend, jármű selejtezés, ért (e Ft) A műszaki gépek és berendezések értékének 44,4 %- a van átlagosan leírva, ezen belül a nagy értékű, korszerű, köztisztasági feladatokat ellátó célgépeknek csak 37,9 %- került eddig leírásra, ami jelzi, hogy viszonylag új eszközökről van szó. A kiemelt célgépek állománya év végén: 2 db HONDA mosóberendezés, 3db RONDO K333 univerzális gép, 2db VT450 mosógerenda, 3db GLUTTON járdatakarító gép,2db ALTO-POSEIDON járdatakarító gép. Az éves amortizációnál a vizsgált évek mindegyikében magasabb volt a pótolt eszközök értéke. Az elhasználódott eszközöket tervszerűen selejtezik, hasznosítják. A társaság leltárában 2db HAKO Citymaster takarítógép és 1 db HONDA FES 150 típusú motorkerékpár szerepel, mely berendezések nem képezik a társaság tulajdonát. Tárolják ezeket az eszközöket, a tulajdonos kiléte biztonsággal nem állapítható meg. / Régebbi peres ügy tárgya / A gépjárművek hasznosulását az alábbiak jellemzik: A társaság 4 db KIA típusú tehergépjárművet használ, amelyből 2 db az önkormányzat tulajdonát képezi. Ezzel a tehergépjármű parkkal a köztisztasági feladatok ellátása biztosított. A társaságnak a vizsgált időszakban befejezetlen beruházás állománya nem volt. Az éves beruházásokat az alábbiak jellemzik: 7

8 Gép-, berendezés-beszerzés Ingatlan beruházás, -felújítás Beruházás összesen Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság könyveiben befektetett pénzügyi eszközt nem tart nyilván Forgóeszközök: Készletek: A forgóeszközök kategóriájába tartozó készletek összetétele és változása a következő: Anyagok Késztermékek 0 0 Áruk Egyéb Készletek összesen Követelések: A forgóeszközök kategóriájába tartozó követelések összetétele és változása: Vevők Követelés kapcsolt váll- sal szemben Adott előlegek Egyéb követelés Követelések összesen A vevőállomány számottevően csökkent. A vevők és az egyéb követelések állománya nem jelentős Terézvárosi vagyonkezelő N.Zrt Terézvárosi Önkormányzat Vevők összesen A saját és a tulajdonos, Terézváros Önkormányzatával szembeni kint-levőségek és követelések alakulása és összetétele: 8

9 Vevő követelés Egyéb követelés Egyéb Önkormányzattal szembeni A követelések minősítésére, s ez alapján értékvesztés elszámolására a vizsgált időszakban nem került sor Pénzeszközök: A pénzeszközök összege és összetétele a következőképpen alakult: Pénztár Bankbetét Elkülönített bankszámla 0 0 Pénzeszközök összesen A társaság bankszámláján én Eft, pénztárában 8 EFT található. Ennek valódiságát leltár támasztja alá Források A források értéke és összetétele az alábbi: Források D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I.. Hátra sorolt kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás Források összesen

10 Saját tőke: A jegyzett/induló tőke a cégbíróságon bejegyzett törzstőke összegét tartalmazza, e Ft összegben. A év végi eredménytartalék a Társaság működése során felhalmozott mérleg szerinti eredmény összegét tartalmazza e Ft összegben. A társaságnál folyamatos vagyonvesztés figyelhető meg, amelynek okai a következők: A társaság az átalakulástól / 2007.július 1-től/ január1-ig nem kiemelten közhasznú szervezetként működött tovább, emiatt az addig adómentesen képződött saját tőkét le kellett adóznia 2007 évben / Eft Társasági adó/ A társaság 7 db célgépet vásárolt 5 db nyílt végű deviza alapú lízing konstrukcióban, amely miatt 2007.évben Eft, évben pedig Eft kamat és árfolyamveszteség keletkezett. Az időszak végi mérleg szerinti eredmény 2.701e Ft Kötelezettségek: Hosszúlejáratú kötelezettség: A hosszú lejáratú kötelezettségek összege és változása: Tagi kölcsön Beruházási, fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek / Budapest Lízing / Hosszú lejáratú kötelezettség össz A társaságnak hosszúlejáratú kötelezettségei az előző években, valamint évben beszerzett munkagépek: 3 db Carraro RONDO K333 2 db Vt450 Mosógerenda 2db Glutton járda takarítógép összesen 5db gép lízingszerződés díjának éven túli része. A nyílt végű, deviza alapú / 4db CHF, 1db EUR / lízingszerződés/budapest Lízing / jellegéből adódóan a finanszírozási kényszer a lejáratig fennáll, és természetesen az ezzel járó kamatköltség és árfolyam kockázat is. 10

11 Rövid lejáratú kötelezettség: A rövid lejáratú kötelezettségek összege és változása a következő: Rövid lejáratú kölcsön Rövid lejáratú hitel Szállítók Rövid lej. kötelez. kapcsolt váll. sz Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelez. Összesen A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök összege és összetétele a következő: Budapest Lízing éven belüli része Adóhatósággal szembeni kötelezettségek Különféle egyéb kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek állománya év végére több, mint hatszorosára emelkedett, alapvetően a lízing kötelezettségek éven belüli részének növekedése miatt. A szállítóállomány szinte azonos nagyságrendű, partnerenkénti összetétele a következő: Agrolánc Kft Dr Printz és Társa Kft Terézvárosi Önkormányzat Tax-Ante Bt Tolnai Ügyvédi Iroda Bencze lajos vállalkozó Csinavi Kft Sandro-plusz Bt Szállítók összesen Az egyes adónemek könyvelés szerinti egyenlegei i és ai fordulónappal a következők: Társasági adó -1-1 Személyi jövedelemadó Áfa Rehabilitációs hozzájárulás

12 Egészségbiztosítási alap Nyugdíjbiztosítási alap Késedelmi pótlék 0 0 Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatói táppénz Helyi adók Bírság, mulasztási bírság, önellen. 0 0 pótlék Adóhatósági illeték 0 0 Adó-, járulék-kötelezettség összesen (+ = tartozás, - túlfizetés) Az összes adó- és járulékkötelezettség egyenlege a évben e Ft, míg hó 31-én e Ft volt, amely fizetési kötelezettséget jelenít meg Passzív időbeli elhatárolások Prémium, jutalom és járulékai Közműdíjak Korengedményes nyugdíj Egyéb költség, ráfordítás Passzív időbeli elhatárolás összesen A passzív időbeli elhatárolások állománya nem jelentős. A vezetők utolsó negyedévi prémiuma, amelyet a következő évben értékeltek és fizettek ki nem került elhatárolásra. B. A TÁRSASÁG JÖVEDELMI HELYZETE 1. Üzemi tevékenység eredménye: év év év Terv Tény Terv Tény Terv Tény Nettó árbevétel Aktivált saját teljesítmény értéke Egyéb bevétel Bevételek összesen Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ráfordítások összesen Üzemi tevék. eredménye

13 1.1. Nettó árbevétel: Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. A vállalkozási tevékenység nettó árbevétele csak a társaság által nyújtott szolgáltatásokból áll. A nettó árbevétel összege 2,5-szeresére növekedett a vizsgált időszakban. A társaság üzleti tervet nem készít. Az üzemi tevékenység és évben veszteséges, 2008.évben a magasabb önkormányzati támogatás miatt nyereséges. 1.2.Egyéb bevétel: év év év Tárgyi eszk.értékesítés bevétele Káreseményekkel kapcs. bevétel Költségek ellentételezésére k bevétel Egyéb bevételek Kapott támogatások Egyéb bevételek összesen Az egyéb bevételek összege 4,2 %-kal növekedett a vizsgált időszakban, az önkormányzati támogatások növekedése miatt. 2. Ráfordítások költségnemenként: 2.1. Anyagjellegű ráfordítások: Me: Eft Főkönyvi szám 2006.év 2007.évi 2008.évi Víz, csatorna Nyomtatvány, irodaszer Benzin Gázolaj Fogyóanyag Tisztítószer, Ipari só Egy éven belül elhaszn. eszköz Munkaruha, védőruha Szerszámfelhasználás Egészség ügyi anyagok Alkatrészek

14 513 Egyéb anyagköltség Belföldi utazás kiküldetés Fuvarozási, szállítási költség Taxiköltség Eszközök bérleti díja Posta, fax kts Vezetékes telefon Mobiltelefon kts Internet szolg.díjai Szakkönyv, folyóirat, on-line, Javítás, karbantartás Szoftver frissítés kts-e Számítógép, irodagép karb kts Más váll ált.végzett gar.jav Könyvelési díj Könyvvizsgálati díj Ügyvéd, közjegyző, perkts Hirdetés, kiáll.bemutató,vásár Mosoda, vegytisztítás Oktatás, továbbképzés Más váll.ált.igénybe vett szol Hatósági dijak Illetékek Bankköltség *kivéve bankkamat* Gépkocsi Felelősség Biztosítás Különféle egyéb szolg ELÁBÉ 54 1 ÖSSZESEN: Ezek a költségek a vizsgált években viszonylag stabil szinten jelentkeztek. Az anyag jellegű ráfordítások részaránya az összes ráfordításon belül évben 11 %, és csökkenő mértékű. Az anyagjellegű és egyéb szolgáltatásokon belül évben az anyagköltség részaránya 44,4%, az igénybevett szolgáltatásoké 49,3%, az egyéb szolgáltatásoké pedig 6,3%. 14

15 2.2. Személyi jellegű ráfordítások: év év év Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen A személyi jellegű ráfordítások 4,2 %-kal növekedtek 2006.évhez viszonyítva. A személyi jellegű ráfordítások részaránya az összes ráfordításon belül évben 79,4 %, a ráfordítások legmeghatározóbb eleme, és mint ilyen, a struktúrájával, belső összefüggéseivel, elemzésével, ellenőrzésével, jövőbeni alakulásának prognosztizálásával a társaságnak kiemelten kellene foglalkoznia. Létszámhelyzet: év év év Létszám: fő Foglalkoztatott összesen ebből: felsőfokú végzettségű ebből: teljes munkaidős Év végi állományi összesen Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Az év végi állományi létszám a fizikai foglalkoztatásúak esetében nem igazán reprezentálja az átlagos helyzetet az év közbeni magas fluktuáció miatt évben az átlagos állományi létszám 40 fő, melyből fizikai 75 %, nem fizikai foglalkoztatású pedig 25 % Bérköltségek: év év év Alkalmazottak bére Megbízási díjak Jutalom Vezetők prémiuma Igazgatóság és FB tiszteletdíja Egyéb Bérköltség összesen

16 A bérköltségek 5,0 %-kal növekedtek 2006.évhez viszonyítva évben az alapbérhez viszonyítva az egyéb bér-kifizetések aránya 43,8% évben a nem fizikai állományúak bérköltsége, meghaladja az összes bérköltség 65 %-át. A nem fizikai állományúak viszonylag magas bérköltség tömege a feladatok nagyságrendjével, a szakmai feladatok bővülésével nem támasztható alá, a prémium kifizetések elszámolásának módszere és az érvényes szabályoknak való megfelelése pedig megkérdőjelezhető. Az ügyvezető évi javadalmazását vizsgálva a következők állapíthatók meg: Kifizetett bruttó bér: 3600 Eft 19,1% 300Eft/hó Kifizetett bruttó prémium Eft 78,3% 1227Eft/hó Egyéb bruttó kifizetés 480 Eft 2,6% 40Eft/hó Összes bruttó kifizetés Eft 100% 1567Eft/hó Az ügyvezető a társaságnál nyugdíjasként volt alkalmazásban./ évi nyugdíja bruttó 2120 Eft / A kifizetett prémium nagyságrendje a társaság méretéhez és a feladatok nagyságrendjéhez viszonyítva aránytalan és az érvényes szabályozásnak sem felel meg. Az önkormányzat szabályzata a vezető tisztségviselők javadalmazásáról/ / és az ügyvezető munkaszerződése / / szerint a prémium kifizetésére két részletben félévenként kerül sor az önértékelést követő 60 napon belül. A munkavállalót az alapbéren felül átlagfizetésének 90%-a erejéig prémium illeti meg. / az átlagfizetés fogalom nincs definiálva / Ezzel ellentétben a prémium kifizetések negyedéves intervallumokban történtek, az előző 4 negyedév összes kifizetése 90%-os mértékének egy negyedévre jutó átlagos értékének megfelelően /természetesen a 4 negyedév alatti prémiumok is alapul szolgáltak/. Ezzel a módszerrel három év alatt több, mint 5 millió forint került nem a szabályoknak megfelelően kifizetésre. /próbaszámítás/. A módszer sajátosságát jellemzi / ugyancsak próbaszámítással/ hogy pl 300 Eft bruttó havibérrel belépő ügyvezető három éves munkaviszony után 1300 Eft/hó átlag kerestet érhet el a társaság által alkalmazott prémium elszámolási módszerrel. A prémiumfeladatok többnyire munkaköri feladatok, a mérhetőség, teljesítményorientáltság nem jellemző. A személyi jellegű ráfordítások ilyen jellegű ellenőrzésével a vizsgált időszakban sem a Felügyelő Bizottság, sem a megbízott Belső Ellenőr nem foglalkozott. 16

17 Személyi jellegű egyéb kifizetések: Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft év év év Étkezési utalvány BKV-bérlet Üdülési csekk 560 Egészségpénztári befizetés Dolgozók csekély értékű ajándéka Gépkocsi költségtérítés Betegszabadság Egyéb Személyi jellegű egyéb kifizetések évben a személyi jellegű egyéb kifizetések az összes személyi jellegű ráfordítás 5,6%-át képezik és a vizsgált években viszonylag azonos szinten alakultak. 2.3.értékcsökkenési leírás év év év Terv szerinti amortizáció Kis értékű tárgyi eszköz m. amortizácó Értékcsökkenési leírás összesen A befektetett eszközök állományának növekedése miatt az értékcsökkenési leírás összege 20,3 %-kal növekedett Egyéb ráfordítások év év év Tárgyi eszk.értékesítés nyilvánt. értéke Helyi és központi adó Adott támogatás Bírság, pótlék Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítás összesen

18 3.Pénzügyi műveletek bevétele, ráfordítása, eredménye: év: Összeg /e Ft/ Bevétel Ráfordítás Egyéb kamat, kamatjellegű Egyéb Pénzügyi összesen Pénzügyi eredmény összesen 631 A pénzügyi eredményt leginkább befolyásoló tényező az árfolyamnyereség volt 872 e Ft összeggel év: Bevétel Ráfordítás Egyéb kamat, kamatjellegű Egyéb Pénzügyi összesen Pénzügyi eredmény összesen A pénzügyi eredményt leginkább befolyásoló tényező a kamatköltség volt 1138 e Ft összeggel év: Bevétel Ráfordítás Egyéb kamat, kamatjellegű Egyéb Pénzügyi összesen Pénzügyi eredmény összesen A pénzügyi eredményt leginkább befolyásoló tényező az árfolyamveszteség volt e Ft összeggel. 4.Rendkívüli bevétel, ráfordítás, eredmény: Rendkívüli bevétel és rendkívüli ráfordítás nem merült fel. Rendkívüli bevételek: év év év Önkormányzati támogatás I Önkormányzati támogatás II Egyéb kapott támogatás Rendkívüli bevétel összesen

19 Rendkívüli ráfordítások Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft év év év Adott támogatás Egyéb ráfordítások Rendkívüli ráfordítás összesen Adózás előtti és mérleg szerinti eredmény A vállalkozás egyes eredménykategóriái a következők: év év év Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli erdmény 1157 Adózás előtti eredmény Társasági adó Adózott eredmény Tárgyévi vállalkozási eredmény C. A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI HELYZETE A pénzügyi eszközökkel ezen belül az átvett pénzeszközökkel történő- történő gazdálkodás hatékonyságának jellemzői: a társaság pénzeszközei év végén a következőképpen alakultak: Pénztár Bankbetét Elkülönített bankszámla 0 0 Pénzeszközök összesen Az átvett pénzeszközök intenzitását jellemzi, hogy a jóváhagyott támogatást közel azonos összegekben havonta folyósítja az önkormányzat: Folyósítás/jóváhagyás időpontja Jóváhagyott támogatás (EFt) Támogatás módosítása (EFt) Jóváhagyott támogatás összesen(eft) Folyósított Különbö összeg (EFt) zet (EFt)

20 év összesen: év összesen: év összesen: Mindösszesen: EFt EFt EFt

21 A társaság likviditási mutatói a következők szerint alakultak: Bruttó cash-flow: év év év Adózás előtti eredmény Értékcsökkenési leírás Bruttó cash-flow A társaság likviditási mutatói a következők szerint alakultak: Likviditási mutató (I.): év év év Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató I. (%) 477,0 46,8 39,4 A mutató kimondottan kedvezőtlen és romló tendenciájú: a rövidtávon pénzzé tehető eszközök felét sem teszik ki a rövid lejáratú kötelezettségeknek. Likviditási mutató (II.): év év év Követelések + pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató II. (%) 376,5 33,0 19,4 E likviditási mutató még kedvezőtlenebb: a teljesen likvid eszközök az időszak végén már alig 20%-át teszik ki a rövid lejáratú kötelezettségeknek. A likvid eszközök a társaság közterheinek is csupán minimális hányadára nyújtanak fedezet. 2. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE JOGSZRŰSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Általános megítélés A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft-t figyelemmel a Ksztv. rendelkezéseire a Gt. alapján, az alapító okirat július 1-jei módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság jogutódjaként, átalakulással alapította a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata. A Gt ának (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a közhasznú társaság július 1-jét követő két éven belül társasági 21

22 szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, más nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át vagy jogutód nélküli megszűnését határozhatja el. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. létrehozásának a célja nyereség és vagyonszerzés nélkül a Terézvárosban megjelenő foglalkoztatási gondok enyhítése, a tartós munkanélküliség kezelése, a nyilvántartott munkanélküliek munkavállalási lehetőségeinek bővítése, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény szerinti közhasznú munkavégzés széleskörű biztosításával, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ában meghatározott feladatkörökből fakadó egyes társadalmi közös szükségletek kielégítésére. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft-t a Ksztv. rendelkezéseinek értelmében kiemelkedően közhasznú szervezet besorolás illeti. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft., mint egyszemélyes kft. tulajdoni viszonyait, működésének alapjait a többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, és más belső szabályzatok tartalmazzák. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. a működéséhez, továbbá a tevékenységi körök ellátásához szükséges feltételek egy részét külső gazdálkodó szervekkel megkötött szerződések útján biztosítja. Részletes megítélés az adatbekérő szempontrendszere alapján I. Cégjogi helyzet 1. A társaság neve: Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság székhelye: 1064 Budapest,Rózsa utca A társaság jegyzett tőkéje Ft, azaz hárommillió forint készpénz, amelyet az alapító okiratban foglaltak szerint a bejegyzési kérelem cégbírósághoz 22

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben