JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008."

Átírás

1 Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, ÉV) Budapest, október 15.

2 JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, ÉV) TARTALOMJEGYZÉK I. Feladat-meghatározás II. Általános rész, cégjogi helyzet, tevékenységi kör, profil III. Pénzügyi-gazdasági átvilágítás megállapításai 1. A társaság vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete a 2006., és december 31- i fordulónapra vonatkoztatott beszámolók, üzleti tervek és egyéb információk alapján 2. Jogi átvilágítás 3. Összefoglalás, megállapítások 4. Könyvvizsgálói jelentés az átvilágításról MELLÉKLETEK 1. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. mérlege (2006.XII.31., 2007.XII.31.,2008.XII.31.) 2. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. eredmény-kimutatása (2006. év, év, év.,) 3. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. eszközök változása (2006. XII. 31., XII. 31., XII. 31.) 4. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. források változása (2006. XII. 31., XII. 31.,2008. XII. 31.) 5. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. vagyoni, jövedelmi és likviditási helyzetet jellemző mutatók (2006. XII. 31., XII. 31.,2008. XII. 31.) 6. TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. cégkivonata Budapest, október 15. 2

3 I. FELADATMEGHATÁROZÁS A jelentés a TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) pénzügyi-gazdasági átvilágításáról és ezzel összefüggésben a társaság pénzügyi és adózási pozíciójának a vizsgálatáról készült a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megbízásából - képviseletében Verók István, polgármester, mint Megbízó - és a Gyöngy-Audit Kft, képviseli Tóth Ágnes (1034 Budapest, Bécsi út 163.), mint Megbízott közötti szerződés alapján. A társaság egy személyes tulajdonosa, az Önkormányzat kívánja a társaság valós vagyoni-adózási helyzetét feltárni, a megkötött szerződések jogszerűségét tisztázni. A szerződés szerint a feladat elvégzési határideje: október 15. Az átvilágítás során többek között a következő főbb jogszabályok normatíváinak érvényesülését vizsgáltuk: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt). a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (Ksz) a számvitelről szóló módosított évi C. törvény (Szt.), A pénzügyi-gazdasági átvilágítást az átvilágítási megbízásokra vonatkozó nemzetközi könyvvizsgálati standarddal összhangban hajtottuk végre. Az évközi pénzügyi információk átvilágítása- elsősorban a pénzügyi és számviteli dolgokért felelős személyektől történő információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szerezzünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanánk. Az átvilágítás alapját a Társaság 2006., és évi beszámolója képezte. 3

4 II. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ÁLTALÁNOS RÉSZ, CÉGJOGI HELYZET, TEVÉKENYSÉGI KÖR, PROFIL A TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság a vizsgált időszakban január1-től közhasznú társaságként működött, kiemelten közhasznú jogállással julius 1-től átalakulással nonprofit Kft-ként működik tovább, a kiemelten közhasznú jogállás megszüntetésével. A TERÉZVÁROSI Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. bejegyzése a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg /74 sz. végzésével július 01-től hatályos. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1064 Budapest, Rózsa u Főtevékenysége: Vezető tisztségviselő: Egyéb takarítás Kornéth Zoltán, ügyvezető Cégben jelentős befolyással bíró személyek: Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata A Társaság működési formája: nonprofit Kft Bejegyzett könyvvizsgáló: Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. A társaság célja: Nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül a Terézvárosban megjelenő foglalkoztatási gondok enyhítése. A Terézváros köztisztasági feladatainak és a közterület karbantartásának ellátása. A társaság jellege: Nonprofit szervezet, tevékenysége során közfeladatot lát el, vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapítói okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság egy személyes tulajdonosa Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata. A társaság jelenlegi Cégbíróságon bejegyzett törzstőkéje és tulajdonosi struktúrája az alábbi: Tulajdonos megnevezése Alaptőke névértéke (e Ft.) Tulajdoni hányad (%) Budapest Főváros VI. Kerület ,00 Terézváros Önkormányzata Egyéb 0 0,00 Részesedés összesen ,00 4

5 A tevékenységből származó nettó árbevétel a vizsgált időszakban a következők szerint alakult: Cél szerinti tevékenység Vállalkozási tevékenység év: e Ft, 857 e Ft, év: e Ft, e Ft, 2008.év: e Ft e Ft. A társaság az önkormányzattól és egyéb személyektől az egyes években a következő támogatásokat kapta: Önkormányzati támogatás Egyéb személy támogatása év: e Ft, e Ft, év: e Ft, e Ft, 2008.év: e Ft e Ft. Az önkormányzati támogatás a vizsgált időszakban 6,5 %-kal növekedett. Az egyéb támogatás a kiközvetített és alkalmazott dolgozók után járó támogatás a Foglalkoztatási Alapból. Megállapítható, hogy a társaság viszonylag stabil forrásokkal gazdálkodhatott. III. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ÁTVILÁGÍTÁS MEGÁLLAPÍTÁSAI A. A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉNEK VÁLTOZÁSAI A Társaság pénzügyi-jövedelmi, valamint vagyoni helyzetének vizsgálata keretében három év adatait vizsgáltuk (2006. év, év, év). Kiemelt figyelmet fordítottunk az erőforrásokkal történő gazdálkodásra, valamint az önkormányzat, és a társaság gazdasági-pénzügyi kapcsolataira: 5

6 1.1. Eszközök: Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Az eszközök mellékletben részletezett értéke és összetétele a következő: Eszközök A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 8 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen Befektetett eszközök: Immateriális javak és tárgyi eszközök: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök összetétele és változása a következő: Immateriális javak összesen Ingatlanok Műszaki gép, berendezés Egyéb gép, berendezés Beruházás Beruházásra adott előleg Tárgyi eszközök összesen A gépek, berendezések és járművek könyv szerinti állománya 84,8 %-kal nőtt. / / én 35.6 millió Ft, az összes eszközállomány 89,1 %-a/. A társaság saját ingatlannal nem rendelkezik, től megbízási szerződésbe foglalva a Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat felkérte a Bp. VI. Rózsa u sz. ingatlan tulajdonosát, a Terézvárosi Vagyonkezelő Rt-t, hogy bocsásson a Terézvárosi Közhasznú Társaság rendelkezésére megfelelő méretű helyiségcsoportot. Az Önkormányzat vállalta, hogy a megbízás idejére a bérleti díjat átvállalja és a bérbeadó ezen költségeket az önkormányzati díjbevételének terhére elszámolhatja költségként. Azóta többszöri vitás levélváltás mellett a ma már Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ma is használja ezt a közel 700 m2 es helyiségcsoportot külön bérleti megállapodás és számlázás nélkül. 6

7 Az ingóságok (gépek, berendezések, felszerelési tárgyak és járművek) hasznosítását, amortizációját, selejtezését a következők jellemzik: Gép, berend, jármű z.amortizáció (e Ft) Gép, berend. Jármű é.amortizáció (e Ft) Gép, berend, jármű pótlás, felúj (e Ft) Gép, berend, jármű selejtezés, ért (e Ft) A műszaki gépek és berendezések értékének 44,4 %- a van átlagosan leírva, ezen belül a nagy értékű, korszerű, köztisztasági feladatokat ellátó célgépeknek csak 37,9 %- került eddig leírásra, ami jelzi, hogy viszonylag új eszközökről van szó. A kiemelt célgépek állománya év végén: 2 db HONDA mosóberendezés, 3db RONDO K333 univerzális gép, 2db VT450 mosógerenda, 3db GLUTTON járdatakarító gép,2db ALTO-POSEIDON járdatakarító gép. Az éves amortizációnál a vizsgált évek mindegyikében magasabb volt a pótolt eszközök értéke. Az elhasználódott eszközöket tervszerűen selejtezik, hasznosítják. A társaság leltárában 2db HAKO Citymaster takarítógép és 1 db HONDA FES 150 típusú motorkerékpár szerepel, mely berendezések nem képezik a társaság tulajdonát. Tárolják ezeket az eszközöket, a tulajdonos kiléte biztonsággal nem állapítható meg. / Régebbi peres ügy tárgya / A gépjárművek hasznosulását az alábbiak jellemzik: A társaság 4 db KIA típusú tehergépjárművet használ, amelyből 2 db az önkormányzat tulajdonát képezi. Ezzel a tehergépjármű parkkal a köztisztasági feladatok ellátása biztosított. A társaságnak a vizsgált időszakban befejezetlen beruházás állománya nem volt. Az éves beruházásokat az alábbiak jellemzik: 7

8 Gép-, berendezés-beszerzés Ingatlan beruházás, -felújítás Beruházás összesen Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság könyveiben befektetett pénzügyi eszközt nem tart nyilván Forgóeszközök: Készletek: A forgóeszközök kategóriájába tartozó készletek összetétele és változása a következő: Anyagok Késztermékek 0 0 Áruk Egyéb Készletek összesen Követelések: A forgóeszközök kategóriájába tartozó követelések összetétele és változása: Vevők Követelés kapcsolt váll- sal szemben Adott előlegek Egyéb követelés Követelések összesen A vevőállomány számottevően csökkent. A vevők és az egyéb követelések állománya nem jelentős Terézvárosi vagyonkezelő N.Zrt Terézvárosi Önkormányzat Vevők összesen A saját és a tulajdonos, Terézváros Önkormányzatával szembeni kint-levőségek és követelések alakulása és összetétele: 8

9 Vevő követelés Egyéb követelés Egyéb Önkormányzattal szembeni A követelések minősítésére, s ez alapján értékvesztés elszámolására a vizsgált időszakban nem került sor Pénzeszközök: A pénzeszközök összege és összetétele a következőképpen alakult: Pénztár Bankbetét Elkülönített bankszámla 0 0 Pénzeszközök összesen A társaság bankszámláján én Eft, pénztárában 8 EFT található. Ennek valódiságát leltár támasztja alá Források A források értéke és összetétele az alábbi: Források D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I.. Hátra sorolt kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás Források összesen

10 Saját tőke: A jegyzett/induló tőke a cégbíróságon bejegyzett törzstőke összegét tartalmazza, e Ft összegben. A év végi eredménytartalék a Társaság működése során felhalmozott mérleg szerinti eredmény összegét tartalmazza e Ft összegben. A társaságnál folyamatos vagyonvesztés figyelhető meg, amelynek okai a következők: A társaság az átalakulástól / 2007.július 1-től/ január1-ig nem kiemelten közhasznú szervezetként működött tovább, emiatt az addig adómentesen képződött saját tőkét le kellett adóznia 2007 évben / Eft Társasági adó/ A társaság 7 db célgépet vásárolt 5 db nyílt végű deviza alapú lízing konstrukcióban, amely miatt 2007.évben Eft, évben pedig Eft kamat és árfolyamveszteség keletkezett. Az időszak végi mérleg szerinti eredmény 2.701e Ft Kötelezettségek: Hosszúlejáratú kötelezettség: A hosszú lejáratú kötelezettségek összege és változása: Tagi kölcsön Beruházási, fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek / Budapest Lízing / Hosszú lejáratú kötelezettség össz A társaságnak hosszúlejáratú kötelezettségei az előző években, valamint évben beszerzett munkagépek: 3 db Carraro RONDO K333 2 db Vt450 Mosógerenda 2db Glutton járda takarítógép összesen 5db gép lízingszerződés díjának éven túli része. A nyílt végű, deviza alapú / 4db CHF, 1db EUR / lízingszerződés/budapest Lízing / jellegéből adódóan a finanszírozási kényszer a lejáratig fennáll, és természetesen az ezzel járó kamatköltség és árfolyam kockázat is. 10

11 Rövid lejáratú kötelezettség: A rövid lejáratú kötelezettségek összege és változása a következő: Rövid lejáratú kölcsön Rövid lejáratú hitel Szállítók Rövid lej. kötelez. kapcsolt váll. sz Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelez. Összesen A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök összege és összetétele a következő: Budapest Lízing éven belüli része Adóhatósággal szembeni kötelezettségek Különféle egyéb kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek állománya év végére több, mint hatszorosára emelkedett, alapvetően a lízing kötelezettségek éven belüli részének növekedése miatt. A szállítóállomány szinte azonos nagyságrendű, partnerenkénti összetétele a következő: Agrolánc Kft Dr Printz és Társa Kft Terézvárosi Önkormányzat Tax-Ante Bt Tolnai Ügyvédi Iroda Bencze lajos vállalkozó Csinavi Kft Sandro-plusz Bt Szállítók összesen Az egyes adónemek könyvelés szerinti egyenlegei i és ai fordulónappal a következők: Társasági adó -1-1 Személyi jövedelemadó Áfa Rehabilitációs hozzájárulás

12 Egészségbiztosítási alap Nyugdíjbiztosítási alap Késedelmi pótlék 0 0 Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatói táppénz Helyi adók Bírság, mulasztási bírság, önellen. 0 0 pótlék Adóhatósági illeték 0 0 Adó-, járulék-kötelezettség összesen (+ = tartozás, - túlfizetés) Az összes adó- és járulékkötelezettség egyenlege a évben e Ft, míg hó 31-én e Ft volt, amely fizetési kötelezettséget jelenít meg Passzív időbeli elhatárolások Prémium, jutalom és járulékai Közműdíjak Korengedményes nyugdíj Egyéb költség, ráfordítás Passzív időbeli elhatárolás összesen A passzív időbeli elhatárolások állománya nem jelentős. A vezetők utolsó negyedévi prémiuma, amelyet a következő évben értékeltek és fizettek ki nem került elhatárolásra. B. A TÁRSASÁG JÖVEDELMI HELYZETE 1. Üzemi tevékenység eredménye: év év év Terv Tény Terv Tény Terv Tény Nettó árbevétel Aktivált saját teljesítmény értéke Egyéb bevétel Bevételek összesen Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ráfordítások összesen Üzemi tevék. eredménye

13 1.1. Nettó árbevétel: Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. A vállalkozási tevékenység nettó árbevétele csak a társaság által nyújtott szolgáltatásokból áll. A nettó árbevétel összege 2,5-szeresére növekedett a vizsgált időszakban. A társaság üzleti tervet nem készít. Az üzemi tevékenység és évben veszteséges, 2008.évben a magasabb önkormányzati támogatás miatt nyereséges. 1.2.Egyéb bevétel: év év év Tárgyi eszk.értékesítés bevétele Káreseményekkel kapcs. bevétel Költségek ellentételezésére k bevétel Egyéb bevételek Kapott támogatások Egyéb bevételek összesen Az egyéb bevételek összege 4,2 %-kal növekedett a vizsgált időszakban, az önkormányzati támogatások növekedése miatt. 2. Ráfordítások költségnemenként: 2.1. Anyagjellegű ráfordítások: Me: Eft Főkönyvi szám 2006.év 2007.évi 2008.évi Víz, csatorna Nyomtatvány, irodaszer Benzin Gázolaj Fogyóanyag Tisztítószer, Ipari só Egy éven belül elhaszn. eszköz Munkaruha, védőruha Szerszámfelhasználás Egészség ügyi anyagok Alkatrészek

14 513 Egyéb anyagköltség Belföldi utazás kiküldetés Fuvarozási, szállítási költség Taxiköltség Eszközök bérleti díja Posta, fax kts Vezetékes telefon Mobiltelefon kts Internet szolg.díjai Szakkönyv, folyóirat, on-line, Javítás, karbantartás Szoftver frissítés kts-e Számítógép, irodagép karb kts Más váll ált.végzett gar.jav Könyvelési díj Könyvvizsgálati díj Ügyvéd, közjegyző, perkts Hirdetés, kiáll.bemutató,vásár Mosoda, vegytisztítás Oktatás, továbbképzés Más váll.ált.igénybe vett szol Hatósági dijak Illetékek Bankköltség *kivéve bankkamat* Gépkocsi Felelősség Biztosítás Különféle egyéb szolg ELÁBÉ 54 1 ÖSSZESEN: Ezek a költségek a vizsgált években viszonylag stabil szinten jelentkeztek. Az anyag jellegű ráfordítások részaránya az összes ráfordításon belül évben 11 %, és csökkenő mértékű. Az anyagjellegű és egyéb szolgáltatásokon belül évben az anyagköltség részaránya 44,4%, az igénybevett szolgáltatásoké 49,3%, az egyéb szolgáltatásoké pedig 6,3%. 14

15 2.2. Személyi jellegű ráfordítások: év év év Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen A személyi jellegű ráfordítások 4,2 %-kal növekedtek 2006.évhez viszonyítva. A személyi jellegű ráfordítások részaránya az összes ráfordításon belül évben 79,4 %, a ráfordítások legmeghatározóbb eleme, és mint ilyen, a struktúrájával, belső összefüggéseivel, elemzésével, ellenőrzésével, jövőbeni alakulásának prognosztizálásával a társaságnak kiemelten kellene foglalkoznia. Létszámhelyzet: év év év Létszám: fő Foglalkoztatott összesen ebből: felsőfokú végzettségű ebből: teljes munkaidős Év végi állományi összesen Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Az év végi állományi létszám a fizikai foglalkoztatásúak esetében nem igazán reprezentálja az átlagos helyzetet az év közbeni magas fluktuáció miatt évben az átlagos állományi létszám 40 fő, melyből fizikai 75 %, nem fizikai foglalkoztatású pedig 25 % Bérköltségek: év év év Alkalmazottak bére Megbízási díjak Jutalom Vezetők prémiuma Igazgatóság és FB tiszteletdíja Egyéb Bérköltség összesen

16 A bérköltségek 5,0 %-kal növekedtek 2006.évhez viszonyítva évben az alapbérhez viszonyítva az egyéb bér-kifizetések aránya 43,8% évben a nem fizikai állományúak bérköltsége, meghaladja az összes bérköltség 65 %-át. A nem fizikai állományúak viszonylag magas bérköltség tömege a feladatok nagyságrendjével, a szakmai feladatok bővülésével nem támasztható alá, a prémium kifizetések elszámolásának módszere és az érvényes szabályoknak való megfelelése pedig megkérdőjelezhető. Az ügyvezető évi javadalmazását vizsgálva a következők állapíthatók meg: Kifizetett bruttó bér: 3600 Eft 19,1% 300Eft/hó Kifizetett bruttó prémium Eft 78,3% 1227Eft/hó Egyéb bruttó kifizetés 480 Eft 2,6% 40Eft/hó Összes bruttó kifizetés Eft 100% 1567Eft/hó Az ügyvezető a társaságnál nyugdíjasként volt alkalmazásban./ évi nyugdíja bruttó 2120 Eft / A kifizetett prémium nagyságrendje a társaság méretéhez és a feladatok nagyságrendjéhez viszonyítva aránytalan és az érvényes szabályozásnak sem felel meg. Az önkormányzat szabályzata a vezető tisztségviselők javadalmazásáról/ / és az ügyvezető munkaszerződése / / szerint a prémium kifizetésére két részletben félévenként kerül sor az önértékelést követő 60 napon belül. A munkavállalót az alapbéren felül átlagfizetésének 90%-a erejéig prémium illeti meg. / az átlagfizetés fogalom nincs definiálva / Ezzel ellentétben a prémium kifizetések negyedéves intervallumokban történtek, az előző 4 negyedév összes kifizetése 90%-os mértékének egy negyedévre jutó átlagos értékének megfelelően /természetesen a 4 negyedév alatti prémiumok is alapul szolgáltak/. Ezzel a módszerrel három év alatt több, mint 5 millió forint került nem a szabályoknak megfelelően kifizetésre. /próbaszámítás/. A módszer sajátosságát jellemzi / ugyancsak próbaszámítással/ hogy pl 300 Eft bruttó havibérrel belépő ügyvezető három éves munkaviszony után 1300 Eft/hó átlag kerestet érhet el a társaság által alkalmazott prémium elszámolási módszerrel. A prémiumfeladatok többnyire munkaköri feladatok, a mérhetőség, teljesítményorientáltság nem jellemző. A személyi jellegű ráfordítások ilyen jellegű ellenőrzésével a vizsgált időszakban sem a Felügyelő Bizottság, sem a megbízott Belső Ellenőr nem foglalkozott. 16

17 Személyi jellegű egyéb kifizetések: Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft év év év Étkezési utalvány BKV-bérlet Üdülési csekk 560 Egészségpénztári befizetés Dolgozók csekély értékű ajándéka Gépkocsi költségtérítés Betegszabadság Egyéb Személyi jellegű egyéb kifizetések évben a személyi jellegű egyéb kifizetések az összes személyi jellegű ráfordítás 5,6%-át képezik és a vizsgált években viszonylag azonos szinten alakultak. 2.3.értékcsökkenési leírás év év év Terv szerinti amortizáció Kis értékű tárgyi eszköz m. amortizácó Értékcsökkenési leírás összesen A befektetett eszközök állományának növekedése miatt az értékcsökkenési leírás összege 20,3 %-kal növekedett Egyéb ráfordítások év év év Tárgyi eszk.értékesítés nyilvánt. értéke Helyi és központi adó Adott támogatás Bírság, pótlék Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítás összesen

18 3.Pénzügyi műveletek bevétele, ráfordítása, eredménye: év: Összeg /e Ft/ Bevétel Ráfordítás Egyéb kamat, kamatjellegű Egyéb Pénzügyi összesen Pénzügyi eredmény összesen 631 A pénzügyi eredményt leginkább befolyásoló tényező az árfolyamnyereség volt 872 e Ft összeggel év: Bevétel Ráfordítás Egyéb kamat, kamatjellegű Egyéb Pénzügyi összesen Pénzügyi eredmény összesen A pénzügyi eredményt leginkább befolyásoló tényező a kamatköltség volt 1138 e Ft összeggel év: Bevétel Ráfordítás Egyéb kamat, kamatjellegű Egyéb Pénzügyi összesen Pénzügyi eredmény összesen A pénzügyi eredményt leginkább befolyásoló tényező az árfolyamveszteség volt e Ft összeggel. 4.Rendkívüli bevétel, ráfordítás, eredmény: Rendkívüli bevétel és rendkívüli ráfordítás nem merült fel. Rendkívüli bevételek: év év év Önkormányzati támogatás I Önkormányzati támogatás II Egyéb kapott támogatás Rendkívüli bevétel összesen

19 Rendkívüli ráfordítások Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft év év év Adott támogatás Egyéb ráfordítások Rendkívüli ráfordítás összesen Adózás előtti és mérleg szerinti eredmény A vállalkozás egyes eredménykategóriái a következők: év év év Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli erdmény 1157 Adózás előtti eredmény Társasági adó Adózott eredmény Tárgyévi vállalkozási eredmény C. A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI HELYZETE A pénzügyi eszközökkel ezen belül az átvett pénzeszközökkel történő- történő gazdálkodás hatékonyságának jellemzői: a társaság pénzeszközei év végén a következőképpen alakultak: Pénztár Bankbetét Elkülönített bankszámla 0 0 Pénzeszközök összesen Az átvett pénzeszközök intenzitását jellemzi, hogy a jóváhagyott támogatást közel azonos összegekben havonta folyósítja az önkormányzat: Folyósítás/jóváhagyás időpontja Jóváhagyott támogatás (EFt) Támogatás módosítása (EFt) Jóváhagyott támogatás összesen(eft) Folyósított Különbö összeg (EFt) zet (EFt)

20 év összesen: év összesen: év összesen: Mindösszesen: EFt EFt EFt

21 A társaság likviditási mutatói a következők szerint alakultak: Bruttó cash-flow: év év év Adózás előtti eredmény Értékcsökkenési leírás Bruttó cash-flow A társaság likviditási mutatói a következők szerint alakultak: Likviditási mutató (I.): év év év Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató I. (%) 477,0 46,8 39,4 A mutató kimondottan kedvezőtlen és romló tendenciájú: a rövidtávon pénzzé tehető eszközök felét sem teszik ki a rövid lejáratú kötelezettségeknek. Likviditási mutató (II.): év év év Követelések + pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató II. (%) 376,5 33,0 19,4 E likviditási mutató még kedvezőtlenebb: a teljesen likvid eszközök az időszak végén már alig 20%-át teszik ki a rövid lejáratú kötelezettségeknek. A likvid eszközök a társaság közterheinek is csupán minimális hányadára nyújtanak fedezet. 2. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE JOGSZRŰSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Általános megítélés A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft-t figyelemmel a Ksztv. rendelkezéseire a Gt. alapján, az alapító okirat július 1-jei módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság jogutódjaként, átalakulással alapította a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata. A Gt ának (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a közhasznú társaság július 1-jét követő két éven belül társasági 21

22 szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, más nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át vagy jogutód nélküli megszűnését határozhatja el. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. létrehozásának a célja nyereség és vagyonszerzés nélkül a Terézvárosban megjelenő foglalkoztatási gondok enyhítése, a tartós munkanélküliség kezelése, a nyilvántartott munkanélküliek munkavállalási lehetőségeinek bővítése, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény szerinti közhasznú munkavégzés széleskörű biztosításával, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ában meghatározott feladatkörökből fakadó egyes társadalmi közös szükségletek kielégítésére. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft-t a Ksztv. rendelkezéseinek értelmében kiemelkedően közhasznú szervezet besorolás illeti. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft., mint egyszemélyes kft. tulajdoni viszonyait, működésének alapjait a többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, és más belső szabályzatok tartalmazzák. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. a működéséhez, továbbá a tevékenységi körök ellátásához szükséges feltételek egy részét külső gazdálkodó szervekkel megkötött szerződések útján biztosítja. Részletes megítélés az adatbekérő szempontrendszere alapján I. Cégjogi helyzet 1. A társaság neve: Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság székhelye: 1064 Budapest,Rózsa utca A társaság jegyzett tőkéje Ft, azaz hárommillió forint készpénz, amelyet az alapító okiratban foglaltak szerint a bejegyzési kérelem cégbírósághoz 22

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2011. május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2002. (XII. 23.)

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 22-én 14 órától tartandó rendes ülésére a PROGÁDOR Kft évi mérlegbeszámolójáról

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 22-én 14 órától tartandó rendes ülésére a PROGÁDOR Kft évi mérlegbeszámolójáról E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. május 22-én 14 órától tartandó rendes ülésére a PROGÁDOR Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójáról Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év A szervezet megnevezése: Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány Címe: 1136. Budapest, Tátra utca 6. Adószám: 19022888-2-41 KSH szám: 19022888-9499-569-01 Bejegyző határozat száma: 0100/.Pk.62592/1990

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben