A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel. Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel. Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25."

Átírás

1 Tartalom Aktuális Quo vadis magyar gyógyszertárak Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla 2 Változó csôdeljárások Dr. Borsy János 4 Változások az adózás rendjében Dr. Bartal Éva 5 Halálos privatizáció Idôskorúak méltósága Nyomulnak a multik Szerkesztôség 6 Tanulmány Priculum in mora Dr. doc. Simon Kis Gábor 8 Hivatás és felelôsség Dr. Mikola Bálint 9 Felvételi ponthatárok 2009-ben Szerkesztôség 11 Haláli cinizmus az egészségügyben Dr. Hagymási Miklós 14 Az egészségügyi ellátás finanszírozása az Európai Unióban Szerkesztôség 15 A természet kincsestárából: Diabé Komplex Boromisza Piroska 18 Szervezeti Élet GYOK Dr. Samu Antal 20 FIP 2009 Isztambul MOSZinfo 22 Asszisztensek avatása Vajas Katalin 23 A kozmetikus tanácsolja Újra itt az ôsz Barabás Éva 24 Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô.... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25 Történelmi sarok Aprócska történelem Szerkesztôség 28 Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment Dr. doc. Simon Kis Gábor B III Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám 1

2 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Quo vadis magyar gyógyszertárak? A liberalizáció rettegett réme 2006 év végén a gyógyszer kiskereskedelemben is valóra vált. A 90-s években alapított, illetve privatizált, és eddig szigorú szabályrendszer keretei között mûködô, szakmai befektetôk irányítása alatt álló gyógyszertárak mellett megjelentek a versenytársak. Az elmúlt bô másfél évtized alatt egy lepusztult infrastruktúra romjain Európában is példaértékû gyógyszerellátó hálózat alakult ki. A gyógyszertárak túlnyomó többsége szép, felújított épületben fogadta a betegeket. Az ellátás is lényegesen javult, hisz verseny ekkor is volt a gyógyszertárak között, ha nem is a mai értelemben. Hiszen azzal tudtunk megfelelô betegkört kialakítani, ha kedvesek voltunk, szakmailag jól felkészültek, s nem utolsó sorban a keresett gyógyszer is azonnal rendelkezésre állt. Sokan sokat tettünk a színvonalas betegellátás érdekében. Pedig a gazdasági körülmények a kezdeti egy-két évtôl eltekintve, folyamatosan romlottak. Talán már nem is emlékszünk arra, hogy kezdetben 80, majd 40 százalékos társasági nyereségadó kedvezményt kaptak az egészségügyi vállalkozások. Aztán ez hamar megszûnt. Az Egészségpénztár tényleg megfinanszírozta a betegek gyógyszerellátását, hisz eleinte 6 heti forgalmi elôleget adott, aztán egy havit, aztán egy rendszerint igencsak alul becsült forgalomnak megfelelô heti elôleget. Aztán már ezt sem. Mindeközben a kezdeti 28 százalékos lineáris árrés is elolvadt. Ma a degresszív árrés jó, ha százalék árrés tömeg realizálását lehetôvé teszi. Az adminisztrációs terhek is az égbe nôttek. A kilencvenes évek elején csak sorszámbélyegzôt kellett ütni a receptre, meg egy szalagos összeadó gépen összeadni a támogatásokat, s ezt egy kis táblázatba beírni. Ma egy recept kezelésekor rögzítjük a recept vonalkódját, a tajt, a recept felírás dátumát, a jogcímet, a gyógyszer nevét, mennyiségét, az esetleges helyettesítés tényét, a szakorvos pecsétjét, engedélyének dátumát, s kétszer aláíratjuk a beteggel, s várjuk a taj ellenôrzés eredményét. A tanácsadásra, a betegre meg már jószerivel nem is jut idô, mert ami még lenne is, azt a marketing eszközök alkalmazására fordítjuk. Pontokat írunk, kuponokat, esetenként gagyi ajándékokat osztogatunk. Pedig voltak terveink. A kezdeti kedvezôbb gazdasági környezet tet te lehetôvé, hogy a megörökölt lepusztult infrastruktúrát fejleszszük, beruházzunk. Minimális tôke, és persze nagy lelkesedés, elhivatottság e - lég volt egy jó kis patika létrehozásához. S nekünk volt lel - kesedésünk, energiánk, hivatásszeretetünk. S persze so sem ültünk nyugodtan a babérjainkon. Élénken figyeltük, hogy a körülöttünk levô európai országokban ho - gyan is mûködnek a gyógyszertárak. Lát - tuk elôre a veszélyeket is, láttuk, hogy milyen vertikális és horizontális összefonódások vannak, s ezeknek milyen katasztrofális következményei lesznek a nemzeti kézben lévô, családi vállalkozásban mûködtetett gyógyszertárakra. A kezdetek igen ígéretesen alakultak, hiszen a kedvezô gazdasági feltételek mellett szakmai garanciáink is voltak. Pa ti kát csak gyógyszerész, sôt nem is akármilyen, hanem megfelelô szakmai gyakorlattal rendelkezô szakgyógyszerész irányíthatott, vezethetett. S nem csak a szakmai munkát irányíthatta, hanem je len tôs tulajdonnal is bírnia kellett. Pont ez utóbbi egy idôre majdnem gellert kapott, mert csak 25 százalék volt az elôírt kötelezô tulajdonrész, de aztán a repatriálási törvény ezt helyreigazította volna, s az elôírni szándékozott többségi tulajdon teljes garanciát adott volna arra, hogy a szakmai döntések mindig elônyt fognak élvezni a profitszerzési törekvésekkel szemben. No, ezt a liberalizáció teljesen felrúgta. Az európai országok gyógyszer-kiskereskedelmi piacát tanulmányozva persze próbáltunk mi is idôben lépni, próbáltuk idôben ki - alakítani a magunk védelmi rendszerét. Hiszen már a kezdetektôl fogva megjelentek a nem szakmai nagybefektetôk. Ki ne emlékezne a West Pharmára, Leisztinger Tamásra? Több megyényi patika került a West Pharma, majd késôbb, háttérszerzôdésekkel a Phar ma Nova érdekkörébe, aminek a Merkle családon keresztül a Pho e - nixhez való kötödése mára már nyílt titok lett. Tudtuk tehát, hogy rengeteg munka, áldozat, lelkesedés eredményeképpen létrehozott gyógyszertárainkra elôbb utóbb szemet vetnek. Ezért tudtuk, hogy lépnünk kell. Egyrészt saját nagykereskedést kell létrehoznunk, hisz ez azért már egy elég biztos kapaszkodót jelenthet. S nemzetközi példák is igazolták, hogy a nemzeti érdekkörbe tartozó, szakmai befektetôk által mûködtetett gyógyszertárak, saját tulajdonú, prosperáló gyógyszer nagykereskedéssel a hátuk mögött rendkívül stabil piaci szereplôk. Az ezredforduló táján alkalom nyílt a Hun ga - ropharma megvásárlására, a többségi tulajdon megszerzésére. Volt politikai szándék, volt még rá pénzünk is. Aztán a Magyar Gyógyszerész Kamara akkori vezetése, Hávelné Szatmári Kata - 2 Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám

3 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális linnal az élen, megfúrta az egészet. Az általa ígért, 6000 gyógyszertárat tömörítô Rt. soha nem került megszervezésre, de a vásárlás céljából létrehozott Magyar Gyógyszer Rt. lejáratása sikeresen folyt, s ennek következtében, bár van némi tulajdona a Hun garo - pharmában, de a kis tulajdonrész miatt nem érvényesítheti akara tát a gyógyszerészek érdekében. Egyetlen haszon, hogy a Gyógy szer Rt. vezérigazgatója, a MOSZ elnökségének sok éven át egyik meghatározó tagja, az MGYK mai alelnöke, dr Hankó Zoltán pozíció - já ból eredôen ott ül a Hungaropharma igazgatói tanácsában. Aztán persze próbálkoztunk a Patika Pénztárral, ami szintén nem váltotta be a kezdeti reményeinket, mert nem a mi sikerünket eredményezte. Voltak, vannak szakmai törekvéseink is: a gyógyszerészi gondozás. Ennek meghonosításában, Európa hírûvé fejlesztésében dr. Samu Antal érdeme vitathatatlan. S aztán jött 2006 végén az a fránya liberalizációs törvény. Ahogy kiárusították az országot, úgy eladták a gyógyszerkereskedelmet is. Kinyitották a piacot, azt hirdetve, hogy kis településeken, ellátatlan helyeken sorra nyílnak majd a patikák. S elsôsorban majd fiatal gyógyszerészek fognak piacra lépni. Tudtuk, persze elôre, hogy ez nem így lesz. S mint oly sok másban is, ebben is igazunk lett. Megjelentek a nagy befektetôk, megjelentek a gyógyszerpiacot aranybányának vélô szerencselovagok, akik nem a tanyavilágban létesítettek patikát, hanem a plázákban, forgalmas város közpon - tokban. Új patikaláncok alakultak. A Pharma Nova patikák is nyíltan színre léptek. A Sas-Pingvin patikák után új láncokkal ismerkedhettünk meg, mint Alma, Patika-Profi, Gyógyszertér, Gyógy szer - pont, Eli stb. S ezek az új láncok már nem szakmai színvonallal, szakmai szolgáltatással versenyeztek, hanem kôkemény marketing eszközökkel. Mégpedig olyannal, ami a családi vállalkozásokban mûködtetett gyógyszertáraktól részben idegen is volt, részben egyértelmûnek látszott, hogy a receptenként osztogatott száz forint nem fér bele egy átlagos árréssel dolgozó gyógyszertár gazdálkodásába, mert ez egyértelmûen csôd. Gondolkodtunk azon is, hogy pl. egy hárommillió tôkéjû kft által létrehozott Alma Patika hálózat hogy épülhetett fel ilyen gyorsan, s hogyan telik még költséges marketingre is. Csak találgattuk, hogy vajon ki finanszírozza a háttérbôl mindezt? Tudtuk, hogy sürgôsen a tettek a mezejére kell lépni, stratégiai összefogásra van szükség. Ehhez ajánlkozott a Hungaropharma. Létrehozta a gyógyszerészekkel közösen a Gyöngy Patika hálózatot, azzal a céllal, hogy a magyar gyógyszer nagykereskedô a független magyar gyógyszertárakkal együtt olyan egységet alkosson, amely gazdasági erejénél fogva meg tudja ôrizni piaci pozícióját. Hisz ha sok gyógyszertár kapcsolódik hozzá, akkor a gyártókkal is kedvezô alku pozícióba lehet kerülni. S hát a Hungaropharma mö - gött álló három meghatározó tulajdonos, a Richter, az Égis, és a Bé res is stabil magyar piacot tudhat magáénak. Ezekben, a Hun - garopharma gyöngyéhez tartozó patikáiban biztosan el tudja majd adni a termékeit. Persze a piac többi szereplôje sem tétlenkedett, mert a Phoenix is létrehozta a maga Szimpatika hálózatát, illetve a Teva a Mosoly patikáit. Mégis, a legmarkánsabban talán a Gyöngy hálózat jelent meg. Én magam is sokakat gyôzködtem a gyöngy várható elônyeirôl. Igyekeznünk kellett, mert a mindenféle befektetôk egyre szorgalmasabban nyitogatták a patikákat. Szakmai be - fektetô szinte alig akadt, s az új befektetôk egyre elképesztôbb marketing eszközöket vetettek be a betegek elcsábításához. Ezek kö - zött persze szakmai munka nemigen szerepelt. S akkor, mint derült égbôl a villámcsapás, a napi sajtóban napvilágra került, hogy az Alma patikák stratégiai partnere, szponzora a Hungaropharma. Nem mi, magyar független gyógyszertárak va - gyunk a Hungaropharma stratégiai partnerei, hanem az Alma Pati - ka lánc. A három milliós kft-ben a management annyi fantáziát látott, hogy még 500 millió forint hiteléért is kezességet vállat. Az Almának napos fizetési határidôvel szállít. A régi, magyar gyógyszertáraknak legfeljebb harminc napra, limitált árubeszerzési kerettel. A Hungaropharma stratégiai támogatásával épült fel a független gyógyszertárak, és a gyöngy patikalánc egyik jelentôs konkurense. Igaz, ez igen sokba fog kerülni, mert az eddigi, kifizetetlen számlák több, mint 3 milliárdra rúgnak. S ha meg is szerzi a patikák tulajdonjogát a Hungaropharma, akkor még másfélmilliárdra igény tart a MEG Zrt is. Ez így összesen csaknem öt milliárd forint. Gondoljunk csak bele, ha a Hungaropharma a saját hálózatához, a Gyógyszerponthoz hozzáfûzi a Bérestôl vett, mintegy tíz patikát, illetve az Alma csaknem 40 egységbôl álló hálózatát, akkor meddig lesz ránk szükség? Feltételezem, hogy csak addig, amíg kellô számúra nem növeli saját láncát. Mi soha nem fogunk egyenlô feltételekkel versenyezni a nagykereskedô saját láncával. Igazán nem kell sok, hogy aztán a piacon teljesen hátrányos helyzetbe szorított magyar gyógyszertárak már csak történelmi emlékek maradjanak. El lehet gondolkodni azon, hogy az Al - mának stratégiai pa - rtnerként való kezelése a management önálló döntése volt-e, vagy tudatos stratégia részeként hozott tulajdonosi döntés. A választ talán nem is olyan nehéz kitalálni, ha tudjuk, hogy a Richter is építi Ro mániában saját gyógy szertár láncát, a Béres is vásárolgat patikákat. A Gyöngy Patikák hálózat a meghirdetett kommunikáció szerint azért jött létre, hogy a Hun - garopharmával szoros szövetségben megtarthassák önállóságukat, egymást kölcsönösen erôsítve. Azért csatlakoztunk a Hungaropharmához sokan, mert nem volt saját patika lánca, s így bízhattunk a kitûzött célok megvalósulásában. Csak - hogy ez a szándék nem volt ôszinte, hisz a Hungaropharma hosszú távú stratégiája megegyezik a többi nagykereskedôjével, amelyben a saját lánc felépítése és mûködtetése a cél. Megállapítható a fentiek ismeretében, hogy a magyar, nemzeti kézben levô gyógyszertáraknak pillanatnyilag nincs igazi stratégiai partnerük a Magyarországon mûködô gyógyszer nagykereskedôk között, mert csak átmeneti, látszatérdekek fûzik ôket egymáshoz. S végül kíváncsi lennék arra, hogy dr. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke, akinek kötelessége a magyar gyógyszerészek védelme, aki ott ül a Hungaropharma igazgató ta - nácsában, s részt vesz a döntések meghozatalában, kinek az érdekében döntött? Nem érezte-e kötelességének, hogy figyelmeztesse a gyógyszerészeket, hogy itt valami egészen más történik, mint amire mi szövetkeztünk? S ezek után kollégák, merre tovább? A magyar, önálló gyógyszertáraknak nem maradt továbbra sem más lehetôségük hosszú távú fennmaradásukra, mint saját, gyógyszerész tulajdonú nagykereskedés létrehozása. Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám 3

4 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Tájékoztató jogszabályváltozásról A csôdeljárásokra vonatkozó és a közelmúltban bekövetkezett jogszabályi változásra tekintet - tel az alábbiakról tájékoztatom: A hatályos magyar jog a fizetésképtelenségi eljárások két fajtáját ismeri. a csôdeljárás az adós fizetôképességének helyreállítására irányul, míg a felszámolási eljárás az adós megszûnését eredményezi. A csôdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény,valamint az azzal összefüggô egyes törvények módosításáról szóló évi LI. törvény egyes rendelkezései szeptember 1-jén lépnek ha - tályba. A változás nem titkolt célja, hogy a csôdeljárást vonzóbbá tegye és a többnyire a társaság megszûnését eredményezô felszámolás elkerülésével elôsegítse a fi - ze tési nehézségekkel küzdô társasággal szem ben fennálló követelések kielégítését. A csôdeljárás olyan eljárás, amelynek so - rán az adós a csôdegyezség megkötése ér dekében fizetési haladékot (moratórium) kap, és csôdegyezség megkötésére tesz kí - sérletet. Az adós, ilyen irányú kérelme esetén, automatikusan részesül ideiglenes fizetési haladékban. A most elfogadott változás bevezeti az adóst a törvény erejénél fogva megilletô moratóriumot. A moratórium célja az adós vagyonának megóvása a hitelezôkkel kö - tendô egyezség érdekében. E cél elérésének legfôbb eszköze többek között az, hogy az adóssal szembeni követelések ér - vényesíthetôsége átmenetileg szünetel. A legfôbb újítás, hogy már nemcsak az adós, hanem a hitelezôk is jogosultak csôdeljárást kezdeményezni az adóssal szemben. Az adós által kezdeményezett csôdeljárás Az adós vezetôje az illetékes bírósághoz csôdeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújthat be. Ilyen kérelem nem nyújtható be, amennyiben a felszámolást már elrendelték vagy az adós ellen csôdeljárás van folyamatban, vagy a korábbi csôdeljárás befejezésének közzétételérôl számítva még nem telt el két év. A hitelezô által kezdeményezett csôdeljárás A hitelezô akkor nyújthat be az adós elleni csôdeljárás iránti kérelmet, amennyiben az adóssal szemben követelése van és a felszámolási eljárás helyett csôdeljárásban kívánja igényét érvényesíteni. A kérelmezô személyére való tekintet nélkül a csôdeljárás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani július 1-jétôl elektronikus úton. A csôdeljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg az adós köteles a számláját vezetô pénzintézetet értesíteni a csôdeljárás iránti kérelem benyújtásáról. A számlavezetô a bejelentést követôen nem érvényesítheti az adóssal szembeni követeléseit, továbbá nem tehet más olyan intézkedést sem, amivel saját magát vagy harmadik sze - mélyt kedvezôbb helyzetbe hozna. A moratórium Ideiglenes moratórium Amennyiben az adós a kérelmezô, a bíróság a csôdeljárás iránti kérelmet a Cég - közlönyben a kérelem kézhezvételét követô 1 munkanapon belül közzéteszi. A közzététel idôpontjától az adóst azonnali, ideiglenes fizetési haladék illeti meg, amely tényt szintén közzé kell tenni. Ezt követôen a bíróság a kérelem beérkezésétôl számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a törvény szerinti formai követelményeknek. Amennyiben a kérelmet a bíróság elutasítja, az ideiglenes fizetési haladék megszûnik. Amennyiben a bíróság a csôdeljárás iránti kérelmet nem utasítja el, haladéktalanul végzést hoz a csôdeljárás elrendelésérôl és a végzést közzéteszi a Cégközlönyben. A végzés közzétételének napja lesz a csôd - eljárás kezdô idôpontja. A csôdeljárás kezdô idôpontjától az adós cégnevét cs.a (csôdeljárás alatt) megjelö - léssel kell ellátni. Törvényes moratórium Az adóst a csôdeljárást elrendelô végzés közzétételétôl számított 90 napig fizetési haladék illeti meg. A moratórium ideje alatt a jogok és kötelezettségek nem szûnnek meg, csupán érvényesítésükre vonatkoznak speciális szabályok. Az egyezségi tárgyalás során a moratórium idôtartama csôdeljárás kezdôidôpontjától számított 365 napos idôtartamra meghosszabbítható, amennyiben a szavazati joggal rendelkezô hitelezôk 2/3-a, a biztosított és a nem biztosított hitelezôi osztályokban egyaránt, ehhez hozzájárulását adja. A moratórium maximum 180 nap idôtartamú lehet,amennyiben a hitelezôk 1/2- e (a biztosított és a nem biztosított hitelezôi osztályokban egyaránt) járul hozzá a meghosszabbításhoz. A hitelezôk a moratórium meghosszabbítását ahhoz köthetik, hogy az adós a vagyonfelügyelô számára együttes cégjegyzési jogot, illetve a bankszámlák fe - letti együttes rendelkezési jogot biztosítson. Egyeztetés a hitelezôkkel A csôdeljárás kezdôidôpontját követô 45 napon belül az adós közvetlenül és hirdetés útján a vagyonfelügyelôt és a hitelezôket egyezségi tárgyalásra hívja össze. Az adós köteles a fizetôképesség helyreállítását vagy megôrzését célzó programot, valamint egyezségi javaslatot készíteni. A morató rium idôtartama alatt több tárgyalás is tart ható. Amennyiben a hitelezôk nem hagy ják jóvá az egyezségi javaslatot, úgy az egyezségi tárgyalásról készült jegyzôkönyv kézhezvételét követô 8 munkanapon belül a bíróság köteles a mind a csôdeljárás befejezésérôl, mind a moratórium lejártáról végzést hozni. Egyezségi megállapodást az adós és a hitelezôk akkor köthetnek, ha ahhoz a szavazati joggal rendelkezô hitelezôk többsége a biztosított és a nem biztosított hitelezôi osztályokban egyaránt hozzájárul. A csôdegyezséget írásba kell foglalni és azt a vagyonfelügyelô ellenjegyzi. Amennyiben a csôdegyezség megfelel a törvényben foglaltaknak, a bíróság végzésben jóváhagyja, és a csôdeljárást befejezetté nyilvánítja. Amennyiben nem jött létre egyezség vagy az nem felel meg a törvényben foglaltaknak, a bíróság a csôd - eljárást megszünteti, és az adós fizetésképtelenségét hivatalból megállapítja és elrendeli a felszámolását. Dr. Borsy János ügyvéd társasági jogi és cégjogi szakjogász 4 Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám

5 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Változások az adózás rendjében Családi pótlék szeptember 1-jétôl a családi pótlék adóterhet nem viselô járandóság, amely növeli az adóalapot. A családi pótlék fele (maximum csak a fele!) a pótlékot ténylegesen felvevô magánszemély adóterhet nem viselô járandóságának számít, míg a másik fele a családi pótlékra szintén jogosult há - zastárs (élettárs) számára egyéb jövedelem - ként lesz adóterhet nem viselô járandóság (tehát szintén adóalapot növelô tétel). A kü - lön élô szülô nem jogosult családi pótlékra, tehát nem kell számolnia a családi pótlék fe - lével. Az egyedülálló szülô adóalapját szintén csak a családi pótlék fele növeli. A munkavállalónak szeptember 1-ig nyilatkoznia kell a kapott családi pótlékról. Betegszabadság 2009.augusztus 1-jétôl a betegszabadság idejére a távolléti díj 70 százaléka jár a ko - rábbi 80 százalék helyett. Tanévkezdés támogatás idén utoljára adómentesen Iskolakezdési támogatás nyújtható a munka - vállalónak a tanév elsô napját megelôzô és az azt követô 60 napon belül adómentesen. Az adóév elsô napján érvényes havi minimálbér 30 százalékáig terjedô értékben adható a támogatás. Az adómentes ér tékhatár évben forint. Mind két családi pótlékra jogosult szülô részesülhet a munkáltatójától ilyen támogatásban függetlenül attól, hogy a szülôk munkáltató ja egybeesik vagy sem. Több gyermek esetén az adómentes támogatást gyermekenként le het figyelembe venni. [szjatör vény 1. számú melléklet pontja] Isko - lakezdési támogatásra adómentesen jogosult a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékra jogosult szülô, vagy a vele közös háztartásban élô házastárs a közoktatásban részt vevô gyermekre tekintettel. A juttatást csak meghatározott célra lehet felhasználni, így tankönyv, taneszköz, vagy ru - há zat vásárlására. A támogatást a mun kál ta - tó készpénzben, vagy az elôzôekben felsorolt termékek vásárlására jogosító utalvány formájában nyújthatja. Készpénz esetén a vásárlásról munkáltató nevére kiállított számlát kell kérni. Hogyan készüljünk 2010-re? 2010-re megszületett a döntés a cafetéria elemeirôl Az Országgyûlés elfogadta a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó egyes törvények módosításáról szóló törvényt, en - nek értelmében a jelenleg adómentes (vagy jövedelemnek nem számító) pénzbeli és természetbeni juttatások adóterhei ja - nuár 1-tôl megváltoznak. Van, ami adómentes marad, és van, ami ugyan adókötelessé válik, de még így is kedvezôbb adózású lesz, mint a bér. Nem lesz összevont felsô határértéke a juttatások összegének (vagyis nem kell figyelni, hogy elérjük-e az évi forintos határt, ahogy 2009-ben sem kell ezzel számolni), minden egyes elem egyéni limittel rendelkezik. Amennyiben a kifizetés ezt az egyéni limitet lépi túl, akkor 54%-os adóterhet illetve a munkáltatói és munkavállalói járulékterheket is viseli. Az Üdülési csekk felhasználási jogköreit az üdülési és mûvelôdési szolgáltatások igénybevételére redukálják. A törvényalkotók három kategóriába so rol ják 2010-tôl a béren kívüli juttatások elemeit: 1. Adómentes (0%-os adóteher) 2. Kedvezményes adózású (25%-os adóteher) 3. Normál adózású (97,89%-os adóteher) Az egyéni keretek a következô módon ala kulnak a kedvezményes adózású jutta tási elemek esetében: A béren kívüli juttatások rendszerében ben a munkáltató éves szinten még mindig költséget takarít meg a bér jellegû kifizetéssel szemben, ha a kedvezményes adózású juttatásokkal él. Vegyük például azt az esetet, ha a munka - vállaló részére a maximális összegû meleg - étel utalványt juttatja a munkáltató, amelynek éves Ft-os nettó összege a munkáltató számára összesen Ft terhet jelent (az adó Ft).Ezzel szemben ugyanekkora összegû nettó bér kifizetése a 2010-re vonatkozó jelenlegi ismereteink szerint mintegy Ft az adó- és járulékterhekkel. A 2010-es év tervezésekor ennek fényében látnunk kell, hogy a béren kívüli juttatások elemeinek megadóztatásával továbbra is ked vezôbb ezt a juttatási formát alkalmazni, mint bérben kifizetni az erre szánt összeget. A 2010-es adócsomag személyi jövedelemadót és járulékokat érintô (várható) változtatásai január 1-jét követôen változna a személyi jövedelemadóról szóló törvény több elôírása tôl a személyi jövedelemadó alapja a bruttó jövedelem munkáltatói járulékokkal növelt összege lesz. Amennyiben az így kiszámított összevont adóalap nem haladja meg az 5 millió forintot, 17 százalék személyi jövedelemadót kell levonni, 5 millió forintos éves jövedelem fe - lett pedig forintot és az 5 millió fo - rint feletti rész 32 százalékkal adózik. A munkáltatói és a munkavállalói járulékok alapja ugyanakkor továbbra is a bruttó jövedelem Juttatás megnevezése Adható összegek Adóteher Internet Korlátlan 0 % Számítógép juttatás Korlátlan 0 % Meleg étkezés támogatása ,- 25 % Utazási bérlet térítése Korlátlan 25 % Magánnyugdíj pénztári tagdíj-kiegészítés 10%-ig 25 % Iskolakezdési támogatás Minimálbér 30%-a 25 % Önkéntes kölcsönös. nydíjptári tagdíj-hozzájárulás Minimálbér 50%-a 25 % Önkéntes egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás Minimálbér 30%-a 25 % Iskolarendszerû képzés támogatása. Minimálbér 2,5-szerese 25 % Üdülési csekk Minimálbér 100%-a 25 % Hideg étkezési támogatása 97,89% Csekély értékû ajándék 97,89% Mûvelôdés 97,89% marad. Változnak az adójóváírás sza bá - lyai is, a jogosultsági határ kitolásával azt a jelenleginél lényegesen magasabb jöve - delemig lehet majd igénybe venni. Az adótábla 17 százalékos sávhatára 1,7 millió forintról 5 millió forintra emelkedik. 5 millió forintig 17 százalékos, az e feletti ré - szre pedig 32 százalékos kulcsot kell majd alkalmazni. A korábbi tervekkel ellentétben megmarad a jelenleg évi Ft-ot meghaladó jövedelem felett fizetendô szolidaritási adó, melyet egyszerûsítési okokból, a személyi jö vedelemadóba építve, annak felsô kulcsá - ban kell majd megfizetni. Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám 5

6 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Halálos privatizáció A jelenleg 1,5 százalékos munkavállalói járulék beépül a jelenleg 6 százalékos egészségbiztosítási járulékba, amely így 7,5 százalékra emelkedik. Az adójóváírás jogosultsági határa kitolódik; a jelenlegi Ft helyett Ft éves jövedelemig teljesen, Ft-ig pedig részlegesen lehetne igénybe venni. A július 1-jétôl a minimálbér kétszereséig 5 százalékos járulékcsökkentés általánossá válik, így a munkáltatóknak munkavállalóik után összesen 27 százalékos tb-, illetve munka adói járulékot kell fizetni, az eddigi 32 (29+3) százalék helyett, amely úgy valósul meg, hogy a jelenlegi 5 százalékos munkáltatói egészségbiztosítási járulék 3 százalékra csökken, amely már tartalmazza a munkaadói járulékot is. A 3 százalékos egészségbiztosítási járulékból ugyanis 1 százalék a jelenlegi 3 százalékos munkaadói járulék, amely így külön járulékként megszûnik tôl.. A jelenleg havonta fizetendô 1950 Ft-os tételes egészségügyi hozzájárulás eltörlésre kerül, azonban az új jövede - lem adó alappal együtt a 11 százalékos egészségügyi hozzájárulás 27 százalékra emelkedik. Amennyiben a fenti változtatások életbe lép - nek, a legnagyobb mértékû nettó jövede - Brit kutatók szerint megugró elhalálozást, rövidülô élettartamot, terjedô alkoholizmust és gyakoribb pszichés betegségeket okozott a tömeges privatizáció a volt szocialista országokban. Mindezekre jelentôsen rásegített a csökkenô színvonalú egészségügyi ellátás és a növekedô társadalmi különbségek. A kutatók 1989 és 2002 közötti idôszak adataira alapozva végezték vizsgálataikat. Véleményük szerint a legfôbb tényezônek a privatizáció nyomán megemelkedett munkanélküliség számít, ami jelentôs mértékben hozzájárult a kedvezôtlen eredményekhez. A ha - lálozási hullámot magyarázza az is, hogy amíg a szocializmusban kiterjedt körben járt a dolgozóknak az egészségügyi és a szociális ellátás, a munkanélkülivé vált em - berek idôvel ezt részlegesen, vagy egészben elvesztették. Mindez a társadalmi egyenlôtlenségek felerôsödését, szegénység növekedését, és a korrupció elterjedését vonta maga után. A halálozási listán legkedvezôbb eredmény érte el Horvátország, Csehország, Lengyel or szág és Szlovénia, ahol viszonylag csekély kárt okozott az emberek egészségi állapotában a privatizáció. A legrosszabb besorolást sorrendben Oroszország, Kazahsztán, Lettország Litvánia és Észtország kapta, ahol a halálozási arány 42 - %-al emelkedett, a munkanélküliség pe - dig 305%-al lett nagyobb. Hazánk a kö - zépmezônyben foglal el elôkelô helyet, jóllehet, 1992 és 1994 között a legtöbb ál lami vagyont eladó ország voltunk a tér ségben. Az Állami Számvevôszék Fejlesztési és Módszertani Intézete vizsgálata szerint a rendszerváltáskor meglévô 2600 milliárd Ft állami induló vagyon harminc százaléka tûnt el 2004-ig, aminek részben a tudatos érték alatti eladás is része volt. A vizsgálat azt is leszögezte, hogy a privatizáció sem társadalompolitikai sem kulturális célokat nem szolgált. Forrás: (M. McKee, D. Stuckler, L. King Oxford, Cam bridge) Szerkesztôség lememelkedés bruttó és forint közötti havi jövedelem mellett lesz ér - zékelhetô. A munkavállalók nettó bére anélkül fog emelkedni, hogy a munkaszerzô dés - ben rögzített bruttó bért a munkáltató megváltoztatná. Egy havonta bruttó Ftot keresô munkavállalónak a változtatások havonta több mint forintos nettó bérnövekedést jelentenek, forintnál több, mint forint a havi emelkedés, a bruttó Ft-ot keresôk esetében azon - ban már csak valamivel több, mint Ft nettó bérnövekedéssel jár a változtatás. Dr. Bartal Éva okl. közgazda Idôskorúak kiszolgáltatottsága A WHO által felkért kutató csoport ele - mezve az európai térség társadalmi egyen lôtlenségeit, figyelemreméltó meg - állapításokat tett, különös tekintettel a szélsôségekre. Az ötvenéves korosztály várható élettartamát vizsgálva a lettek még 21 évig élnek, az olaszok 30 évig. A francia nôk ötvenéves életkorban még hátralévô 35 évre számíthatnak. Az egészségben eltöltött évek elemzése további árnyalatokat hordoz. Az ötvenéves dán férfi a hátralévô 28-ból várhatóan még 24 évet egészségben tölt el, míg magyar sorstársa 23-ból 11-et, sorstársnôje 29-bôl 11 esztendôt. Igen jelentôsek tehát a különbözôségek. Nyomulnak a multik Tavaly több, mint hatvanezer négyzetmétert építettek be a multinacionális cégek, így összesen közel húszmillió quadrátméteren folyik náluk (ennek egynegyede élelmiszer) a szolgáltatói kiskereskedelem. Több, mint ötezer korábban virágzó kiskereskedelmi egység szûnt meg ezzel összefüggésben Magyarországon. Ennek következményeként több, mint százezer (!) kiskereskedelmi vállalkozást szüntettek meg, adta hírül az Or - szá gos Kereskedelmi Szövetség. Szerkesztôség A térségben Szlovénia, Csehország, de még Lengyelország is lényegesen kedvezôbb pozíciót mutat hazánkhoz képest. Az idôskori nyugdíjak reálértékének utóbbi években történt változá - sát tekintve egyértelmûen növekedett te hát a szépkorúak kiszolgáltatottsága Ma gyarországon, veszélyben van öreg - kori méltóságuk. Szerkesztôség 6 Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr.

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr. Ismét eltelt egy esztendô. Megpróbáltattunk, és nem találtattunk könnyûnek. Terhünk számtalan volt, de felemelt fejjel és eltökélten álltuk a viharokat. Az Ádvent, a várakozás áttekintésre ösztönöz, az

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly...

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly... Tartalom A 2007.év mérlege Miért keserû a pilula? A hazai gyógyszeripar aktuális problémái Bogsch Erik MGYE elnök.......... 2 A gyógyszer-gazdaságossági törvény hatása a gyógyszer-nagykereskedelemre Szabó

Részletesebben

Jaj de unom a politikát... Gyógyszertár szerk. 2. Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Horváth Csaba és Pintér László 29

Jaj de unom a politikát... Gyógyszertár szerk. 2. Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Horváth Csaba és Pintér László 29 Tartalom Jaj de unom a politikát..................... Gyógyszertár szerk. 2 Tanulmány A nagy tö-történet.........................dr. doc. Simon Kis Gábor 4 Marketing akciók, vagy tisztességtelen verseny?..........

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész Gondolkodó a párhuzamokról III. rész I. Korábbi fejtegetéseimben kitértem a közösségi szervezôdések, az egyéni, társadalmi és csoportérdekek harmonizációjának fontosságára. Elemeztem a felelôsségvállalás

Részletesebben

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Minek nevezzelek?! Nem írom azt, hogy paradigmaváltás van, mivel az már olyan gyakori az utóbbi idôben, hogy pont a fogalom lényege vált hiteltelenné. Nem írom azt sem, hogy koncepcióváltás, mivel ez valami

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom MOSZ elnöki beszámoló.......................................... 2 MOSZ választások 2011......................................... 3 Aktuális A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma..................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell................... 2 Év Gyógyszerésze pályázat...................................... 5 Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Újévi köszöntô................................. Dr. Mikola Bálint 3 Aktuális Reform, vagy csak a szokásos rombolás?....... Dr. doc. Simon Kis Gábor 4 A parlamenti bizottságok ajánlásai a T/10977.

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS Gyógyszertár XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet Beszámoló a Gyógyszerészek Országos Kongresszusáról

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról I. rész

Gondolkodó a párhuzamokról I. rész Gondolkodó a párhuzamokról I. rész I. Az ember, mint biológiai lény, optimális életvitelre csak közösségi környezetben alkalmas. A személyiség felépítésének és kiteljesítésének ez az egyik meghatározó

Részletesebben

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014.

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014. Gyógyszertár XIII. évf. 9. szám 2014. szeptember RENDEZVÉNY A 2014. évi Gyógyszerészek Országos Kongresszusa programja PHARMA PRAXIS Mindig magasabbra A gyógyszerészi gondozás pilot programjának indulásáról

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 5. szám 2004. május Béres Alkotmánybírósági döntés után, a gyógyszerpiaci rendtartásról szóló tervezet vitájának kezdetén A gyógyszerellátási piac racionális

Részletesebben

Az egészségügyi költségrobbanás és a gyógyszer-finanszírozás

Az egészségügyi költségrobbanás és a gyógyszer-finanszírozás Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás I. évfolyam 1. szám, 34-52. oldal http://www.kormanyzas.hu Az egészségügyi költségrobbanás és a gyógyszer-finanszírozás LEPP-GAZDAG ANIKÓ*, GULÁCSI LÁSZLÓ** A tanulmány

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/5.sz. Megfelelni a jövő kihívásainak beszélgetés dr. Feller Antallal, a gyógyszerpiac jelenlegi helyzetéről Békéscsaba nem volt

Részletesebben

A magyarországi gyógyszernagykereskedelem

A magyarországi gyógyszernagykereskedelem A magyarországi gyógyszernagykereskedelem helyzete és jövőképe Tíz évvel ezelőtt tanulmány készült a gyógyszer-nagykereskedelem helyzetéről. Akkor az aktualitást az iparág piacvezető cégének, a Hungaropharma

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa A feladat adott Szokatlan érzés a Gyógyszertárba vezércikket írni úgy, hogy a számítógép klaviatúrája fölé nem a MOSZ egyik vezetôjeként, hanem a kamara tisztségviselôjeként hajol e sorok írója. Szokatlan

Részletesebben

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12 Tartalom Aktuális Tudósítás a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa rendezvényeirôl........................ MOSZinfo 2 A GYOK 2008 Záródokumentum................... Dr. Mikola Bálint 8 Elôterjesztés a Pharm.

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben