A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel. Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel. Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25."

Átírás

1 Tartalom Aktuális Quo vadis magyar gyógyszertárak Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla 2 Változó csôdeljárások Dr. Borsy János 4 Változások az adózás rendjében Dr. Bartal Éva 5 Halálos privatizáció Idôskorúak méltósága Nyomulnak a multik Szerkesztôség 6 Tanulmány Priculum in mora Dr. doc. Simon Kis Gábor 8 Hivatás és felelôsség Dr. Mikola Bálint 9 Felvételi ponthatárok 2009-ben Szerkesztôség 11 Haláli cinizmus az egészségügyben Dr. Hagymási Miklós 14 Az egészségügyi ellátás finanszírozása az Európai Unióban Szerkesztôség 15 A természet kincsestárából: Diabé Komplex Boromisza Piroska 18 Szervezeti Élet GYOK Dr. Samu Antal 20 FIP 2009 Isztambul MOSZinfo 22 Asszisztensek avatása Vajas Katalin 23 A kozmetikus tanácsolja Újra itt az ôsz Barabás Éva 24 Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô.... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25 Történelmi sarok Aprócska történelem Szerkesztôség 28 Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment Dr. doc. Simon Kis Gábor B III Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám 1

2 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Quo vadis magyar gyógyszertárak? A liberalizáció rettegett réme 2006 év végén a gyógyszer kiskereskedelemben is valóra vált. A 90-s években alapított, illetve privatizált, és eddig szigorú szabályrendszer keretei között mûködô, szakmai befektetôk irányítása alatt álló gyógyszertárak mellett megjelentek a versenytársak. Az elmúlt bô másfél évtized alatt egy lepusztult infrastruktúra romjain Európában is példaértékû gyógyszerellátó hálózat alakult ki. A gyógyszertárak túlnyomó többsége szép, felújított épületben fogadta a betegeket. Az ellátás is lényegesen javult, hisz verseny ekkor is volt a gyógyszertárak között, ha nem is a mai értelemben. Hiszen azzal tudtunk megfelelô betegkört kialakítani, ha kedvesek voltunk, szakmailag jól felkészültek, s nem utolsó sorban a keresett gyógyszer is azonnal rendelkezésre állt. Sokan sokat tettünk a színvonalas betegellátás érdekében. Pedig a gazdasági körülmények a kezdeti egy-két évtôl eltekintve, folyamatosan romlottak. Talán már nem is emlékszünk arra, hogy kezdetben 80, majd 40 százalékos társasági nyereségadó kedvezményt kaptak az egészségügyi vállalkozások. Aztán ez hamar megszûnt. Az Egészségpénztár tényleg megfinanszírozta a betegek gyógyszerellátását, hisz eleinte 6 heti forgalmi elôleget adott, aztán egy havit, aztán egy rendszerint igencsak alul becsült forgalomnak megfelelô heti elôleget. Aztán már ezt sem. Mindeközben a kezdeti 28 százalékos lineáris árrés is elolvadt. Ma a degresszív árrés jó, ha százalék árrés tömeg realizálását lehetôvé teszi. Az adminisztrációs terhek is az égbe nôttek. A kilencvenes évek elején csak sorszámbélyegzôt kellett ütni a receptre, meg egy szalagos összeadó gépen összeadni a támogatásokat, s ezt egy kis táblázatba beírni. Ma egy recept kezelésekor rögzítjük a recept vonalkódját, a tajt, a recept felírás dátumát, a jogcímet, a gyógyszer nevét, mennyiségét, az esetleges helyettesítés tényét, a szakorvos pecsétjét, engedélyének dátumát, s kétszer aláíratjuk a beteggel, s várjuk a taj ellenôrzés eredményét. A tanácsadásra, a betegre meg már jószerivel nem is jut idô, mert ami még lenne is, azt a marketing eszközök alkalmazására fordítjuk. Pontokat írunk, kuponokat, esetenként gagyi ajándékokat osztogatunk. Pedig voltak terveink. A kezdeti kedvezôbb gazdasági környezet tet te lehetôvé, hogy a megörökölt lepusztult infrastruktúrát fejleszszük, beruházzunk. Minimális tôke, és persze nagy lelkesedés, elhivatottság e - lég volt egy jó kis patika létrehozásához. S nekünk volt lel - kesedésünk, energiánk, hivatásszeretetünk. S persze so sem ültünk nyugodtan a babérjainkon. Élénken figyeltük, hogy a körülöttünk levô európai országokban ho - gyan is mûködnek a gyógyszertárak. Lát - tuk elôre a veszélyeket is, láttuk, hogy milyen vertikális és horizontális összefonódások vannak, s ezeknek milyen katasztrofális következményei lesznek a nemzeti kézben lévô, családi vállalkozásban mûködtetett gyógyszertárakra. A kezdetek igen ígéretesen alakultak, hiszen a kedvezô gazdasági feltételek mellett szakmai garanciáink is voltak. Pa ti kát csak gyógyszerész, sôt nem is akármilyen, hanem megfelelô szakmai gyakorlattal rendelkezô szakgyógyszerész irányíthatott, vezethetett. S nem csak a szakmai munkát irányíthatta, hanem je len tôs tulajdonnal is bírnia kellett. Pont ez utóbbi egy idôre majdnem gellert kapott, mert csak 25 százalék volt az elôírt kötelezô tulajdonrész, de aztán a repatriálási törvény ezt helyreigazította volna, s az elôírni szándékozott többségi tulajdon teljes garanciát adott volna arra, hogy a szakmai döntések mindig elônyt fognak élvezni a profitszerzési törekvésekkel szemben. No, ezt a liberalizáció teljesen felrúgta. Az európai országok gyógyszer-kiskereskedelmi piacát tanulmányozva persze próbáltunk mi is idôben lépni, próbáltuk idôben ki - alakítani a magunk védelmi rendszerét. Hiszen már a kezdetektôl fogva megjelentek a nem szakmai nagybefektetôk. Ki ne emlékezne a West Pharmára, Leisztinger Tamásra? Több megyényi patika került a West Pharma, majd késôbb, háttérszerzôdésekkel a Phar ma Nova érdekkörébe, aminek a Merkle családon keresztül a Pho e - nixhez való kötödése mára már nyílt titok lett. Tudtuk tehát, hogy rengeteg munka, áldozat, lelkesedés eredményeképpen létrehozott gyógyszertárainkra elôbb utóbb szemet vetnek. Ezért tudtuk, hogy lépnünk kell. Egyrészt saját nagykereskedést kell létrehoznunk, hisz ez azért már egy elég biztos kapaszkodót jelenthet. S nemzetközi példák is igazolták, hogy a nemzeti érdekkörbe tartozó, szakmai befektetôk által mûködtetett gyógyszertárak, saját tulajdonú, prosperáló gyógyszer nagykereskedéssel a hátuk mögött rendkívül stabil piaci szereplôk. Az ezredforduló táján alkalom nyílt a Hun ga - ropharma megvásárlására, a többségi tulajdon megszerzésére. Volt politikai szándék, volt még rá pénzünk is. Aztán a Magyar Gyógyszerész Kamara akkori vezetése, Hávelné Szatmári Kata - 2 Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám

3 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális linnal az élen, megfúrta az egészet. Az általa ígért, 6000 gyógyszertárat tömörítô Rt. soha nem került megszervezésre, de a vásárlás céljából létrehozott Magyar Gyógyszer Rt. lejáratása sikeresen folyt, s ennek következtében, bár van némi tulajdona a Hun garo - pharmában, de a kis tulajdonrész miatt nem érvényesítheti akara tát a gyógyszerészek érdekében. Egyetlen haszon, hogy a Gyógy szer Rt. vezérigazgatója, a MOSZ elnökségének sok éven át egyik meghatározó tagja, az MGYK mai alelnöke, dr Hankó Zoltán pozíció - já ból eredôen ott ül a Hungaropharma igazgatói tanácsában. Aztán persze próbálkoztunk a Patika Pénztárral, ami szintén nem váltotta be a kezdeti reményeinket, mert nem a mi sikerünket eredményezte. Voltak, vannak szakmai törekvéseink is: a gyógyszerészi gondozás. Ennek meghonosításában, Európa hírûvé fejlesztésében dr. Samu Antal érdeme vitathatatlan. S aztán jött 2006 végén az a fránya liberalizációs törvény. Ahogy kiárusították az országot, úgy eladták a gyógyszerkereskedelmet is. Kinyitották a piacot, azt hirdetve, hogy kis településeken, ellátatlan helyeken sorra nyílnak majd a patikák. S elsôsorban majd fiatal gyógyszerészek fognak piacra lépni. Tudtuk, persze elôre, hogy ez nem így lesz. S mint oly sok másban is, ebben is igazunk lett. Megjelentek a nagy befektetôk, megjelentek a gyógyszerpiacot aranybányának vélô szerencselovagok, akik nem a tanyavilágban létesítettek patikát, hanem a plázákban, forgalmas város közpon - tokban. Új patikaláncok alakultak. A Pharma Nova patikák is nyíltan színre léptek. A Sas-Pingvin patikák után új láncokkal ismerkedhettünk meg, mint Alma, Patika-Profi, Gyógyszertér, Gyógy szer - pont, Eli stb. S ezek az új láncok már nem szakmai színvonallal, szakmai szolgáltatással versenyeztek, hanem kôkemény marketing eszközökkel. Mégpedig olyannal, ami a családi vállalkozásokban mûködtetett gyógyszertáraktól részben idegen is volt, részben egyértelmûnek látszott, hogy a receptenként osztogatott száz forint nem fér bele egy átlagos árréssel dolgozó gyógyszertár gazdálkodásába, mert ez egyértelmûen csôd. Gondolkodtunk azon is, hogy pl. egy hárommillió tôkéjû kft által létrehozott Alma Patika hálózat hogy épülhetett fel ilyen gyorsan, s hogyan telik még költséges marketingre is. Csak találgattuk, hogy vajon ki finanszírozza a háttérbôl mindezt? Tudtuk, hogy sürgôsen a tettek a mezejére kell lépni, stratégiai összefogásra van szükség. Ehhez ajánlkozott a Hungaropharma. Létrehozta a gyógyszerészekkel közösen a Gyöngy Patika hálózatot, azzal a céllal, hogy a magyar gyógyszer nagykereskedô a független magyar gyógyszertárakkal együtt olyan egységet alkosson, amely gazdasági erejénél fogva meg tudja ôrizni piaci pozícióját. Hisz ha sok gyógyszertár kapcsolódik hozzá, akkor a gyártókkal is kedvezô alku pozícióba lehet kerülni. S hát a Hungaropharma mö - gött álló három meghatározó tulajdonos, a Richter, az Égis, és a Bé res is stabil magyar piacot tudhat magáénak. Ezekben, a Hun - garopharma gyöngyéhez tartozó patikáiban biztosan el tudja majd adni a termékeit. Persze a piac többi szereplôje sem tétlenkedett, mert a Phoenix is létrehozta a maga Szimpatika hálózatát, illetve a Teva a Mosoly patikáit. Mégis, a legmarkánsabban talán a Gyöngy hálózat jelent meg. Én magam is sokakat gyôzködtem a gyöngy várható elônyeirôl. Igyekeznünk kellett, mert a mindenféle befektetôk egyre szorgalmasabban nyitogatták a patikákat. Szakmai be - fektetô szinte alig akadt, s az új befektetôk egyre elképesztôbb marketing eszközöket vetettek be a betegek elcsábításához. Ezek kö - zött persze szakmai munka nemigen szerepelt. S akkor, mint derült égbôl a villámcsapás, a napi sajtóban napvilágra került, hogy az Alma patikák stratégiai partnere, szponzora a Hungaropharma. Nem mi, magyar független gyógyszertárak va - gyunk a Hungaropharma stratégiai partnerei, hanem az Alma Pati - ka lánc. A három milliós kft-ben a management annyi fantáziát látott, hogy még 500 millió forint hiteléért is kezességet vállat. Az Almának napos fizetési határidôvel szállít. A régi, magyar gyógyszertáraknak legfeljebb harminc napra, limitált árubeszerzési kerettel. A Hungaropharma stratégiai támogatásával épült fel a független gyógyszertárak, és a gyöngy patikalánc egyik jelentôs konkurense. Igaz, ez igen sokba fog kerülni, mert az eddigi, kifizetetlen számlák több, mint 3 milliárdra rúgnak. S ha meg is szerzi a patikák tulajdonjogát a Hungaropharma, akkor még másfélmilliárdra igény tart a MEG Zrt is. Ez így összesen csaknem öt milliárd forint. Gondoljunk csak bele, ha a Hungaropharma a saját hálózatához, a Gyógyszerponthoz hozzáfûzi a Bérestôl vett, mintegy tíz patikát, illetve az Alma csaknem 40 egységbôl álló hálózatát, akkor meddig lesz ránk szükség? Feltételezem, hogy csak addig, amíg kellô számúra nem növeli saját láncát. Mi soha nem fogunk egyenlô feltételekkel versenyezni a nagykereskedô saját láncával. Igazán nem kell sok, hogy aztán a piacon teljesen hátrányos helyzetbe szorított magyar gyógyszertárak már csak történelmi emlékek maradjanak. El lehet gondolkodni azon, hogy az Al - mának stratégiai pa - rtnerként való kezelése a management önálló döntése volt-e, vagy tudatos stratégia részeként hozott tulajdonosi döntés. A választ talán nem is olyan nehéz kitalálni, ha tudjuk, hogy a Richter is építi Ro mániában saját gyógy szertár láncát, a Béres is vásárolgat patikákat. A Gyöngy Patikák hálózat a meghirdetett kommunikáció szerint azért jött létre, hogy a Hun - garopharmával szoros szövetségben megtarthassák önállóságukat, egymást kölcsönösen erôsítve. Azért csatlakoztunk a Hungaropharmához sokan, mert nem volt saját patika lánca, s így bízhattunk a kitûzött célok megvalósulásában. Csak - hogy ez a szándék nem volt ôszinte, hisz a Hungaropharma hosszú távú stratégiája megegyezik a többi nagykereskedôjével, amelyben a saját lánc felépítése és mûködtetése a cél. Megállapítható a fentiek ismeretében, hogy a magyar, nemzeti kézben levô gyógyszertáraknak pillanatnyilag nincs igazi stratégiai partnerük a Magyarországon mûködô gyógyszer nagykereskedôk között, mert csak átmeneti, látszatérdekek fûzik ôket egymáshoz. S végül kíváncsi lennék arra, hogy dr. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke, akinek kötelessége a magyar gyógyszerészek védelme, aki ott ül a Hungaropharma igazgató ta - nácsában, s részt vesz a döntések meghozatalában, kinek az érdekében döntött? Nem érezte-e kötelességének, hogy figyelmeztesse a gyógyszerészeket, hogy itt valami egészen más történik, mint amire mi szövetkeztünk? S ezek után kollégák, merre tovább? A magyar, önálló gyógyszertáraknak nem maradt továbbra sem más lehetôségük hosszú távú fennmaradásukra, mint saját, gyógyszerész tulajdonú nagykereskedés létrehozása. Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám 3

4 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Tájékoztató jogszabályváltozásról A csôdeljárásokra vonatkozó és a közelmúltban bekövetkezett jogszabályi változásra tekintet - tel az alábbiakról tájékoztatom: A hatályos magyar jog a fizetésképtelenségi eljárások két fajtáját ismeri. a csôdeljárás az adós fizetôképességének helyreállítására irányul, míg a felszámolási eljárás az adós megszûnését eredményezi. A csôdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény,valamint az azzal összefüggô egyes törvények módosításáról szóló évi LI. törvény egyes rendelkezései szeptember 1-jén lépnek ha - tályba. A változás nem titkolt célja, hogy a csôdeljárást vonzóbbá tegye és a többnyire a társaság megszûnését eredményezô felszámolás elkerülésével elôsegítse a fi - ze tési nehézségekkel küzdô társasággal szem ben fennálló követelések kielégítését. A csôdeljárás olyan eljárás, amelynek so - rán az adós a csôdegyezség megkötése ér dekében fizetési haladékot (moratórium) kap, és csôdegyezség megkötésére tesz kí - sérletet. Az adós, ilyen irányú kérelme esetén, automatikusan részesül ideiglenes fizetési haladékban. A most elfogadott változás bevezeti az adóst a törvény erejénél fogva megilletô moratóriumot. A moratórium célja az adós vagyonának megóvása a hitelezôkkel kö - tendô egyezség érdekében. E cél elérésének legfôbb eszköze többek között az, hogy az adóssal szembeni követelések ér - vényesíthetôsége átmenetileg szünetel. A legfôbb újítás, hogy már nemcsak az adós, hanem a hitelezôk is jogosultak csôdeljárást kezdeményezni az adóssal szemben. Az adós által kezdeményezett csôdeljárás Az adós vezetôje az illetékes bírósághoz csôdeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújthat be. Ilyen kérelem nem nyújtható be, amennyiben a felszámolást már elrendelték vagy az adós ellen csôdeljárás van folyamatban, vagy a korábbi csôdeljárás befejezésének közzétételérôl számítva még nem telt el két év. A hitelezô által kezdeményezett csôdeljárás A hitelezô akkor nyújthat be az adós elleni csôdeljárás iránti kérelmet, amennyiben az adóssal szemben követelése van és a felszámolási eljárás helyett csôdeljárásban kívánja igényét érvényesíteni. A kérelmezô személyére való tekintet nélkül a csôdeljárás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani július 1-jétôl elektronikus úton. A csôdeljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg az adós köteles a számláját vezetô pénzintézetet értesíteni a csôdeljárás iránti kérelem benyújtásáról. A számlavezetô a bejelentést követôen nem érvényesítheti az adóssal szembeni követeléseit, továbbá nem tehet más olyan intézkedést sem, amivel saját magát vagy harmadik sze - mélyt kedvezôbb helyzetbe hozna. A moratórium Ideiglenes moratórium Amennyiben az adós a kérelmezô, a bíróság a csôdeljárás iránti kérelmet a Cég - közlönyben a kérelem kézhezvételét követô 1 munkanapon belül közzéteszi. A közzététel idôpontjától az adóst azonnali, ideiglenes fizetési haladék illeti meg, amely tényt szintén közzé kell tenni. Ezt követôen a bíróság a kérelem beérkezésétôl számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a törvény szerinti formai követelményeknek. Amennyiben a kérelmet a bíróság elutasítja, az ideiglenes fizetési haladék megszûnik. Amennyiben a bíróság a csôdeljárás iránti kérelmet nem utasítja el, haladéktalanul végzést hoz a csôdeljárás elrendelésérôl és a végzést közzéteszi a Cégközlönyben. A végzés közzétételének napja lesz a csôd - eljárás kezdô idôpontja. A csôdeljárás kezdô idôpontjától az adós cégnevét cs.a (csôdeljárás alatt) megjelö - léssel kell ellátni. Törvényes moratórium Az adóst a csôdeljárást elrendelô végzés közzétételétôl számított 90 napig fizetési haladék illeti meg. A moratórium ideje alatt a jogok és kötelezettségek nem szûnnek meg, csupán érvényesítésükre vonatkoznak speciális szabályok. Az egyezségi tárgyalás során a moratórium idôtartama csôdeljárás kezdôidôpontjától számított 365 napos idôtartamra meghosszabbítható, amennyiben a szavazati joggal rendelkezô hitelezôk 2/3-a, a biztosított és a nem biztosított hitelezôi osztályokban egyaránt, ehhez hozzájárulását adja. A moratórium maximum 180 nap idôtartamú lehet,amennyiben a hitelezôk 1/2- e (a biztosított és a nem biztosított hitelezôi osztályokban egyaránt) járul hozzá a meghosszabbításhoz. A hitelezôk a moratórium meghosszabbítását ahhoz köthetik, hogy az adós a vagyonfelügyelô számára együttes cégjegyzési jogot, illetve a bankszámlák fe - letti együttes rendelkezési jogot biztosítson. Egyeztetés a hitelezôkkel A csôdeljárás kezdôidôpontját követô 45 napon belül az adós közvetlenül és hirdetés útján a vagyonfelügyelôt és a hitelezôket egyezségi tárgyalásra hívja össze. Az adós köteles a fizetôképesség helyreállítását vagy megôrzését célzó programot, valamint egyezségi javaslatot készíteni. A morató rium idôtartama alatt több tárgyalás is tart ható. Amennyiben a hitelezôk nem hagy ják jóvá az egyezségi javaslatot, úgy az egyezségi tárgyalásról készült jegyzôkönyv kézhezvételét követô 8 munkanapon belül a bíróság köteles a mind a csôdeljárás befejezésérôl, mind a moratórium lejártáról végzést hozni. Egyezségi megállapodást az adós és a hitelezôk akkor köthetnek, ha ahhoz a szavazati joggal rendelkezô hitelezôk többsége a biztosított és a nem biztosított hitelezôi osztályokban egyaránt hozzájárul. A csôdegyezséget írásba kell foglalni és azt a vagyonfelügyelô ellenjegyzi. Amennyiben a csôdegyezség megfelel a törvényben foglaltaknak, a bíróság végzésben jóváhagyja, és a csôdeljárást befejezetté nyilvánítja. Amennyiben nem jött létre egyezség vagy az nem felel meg a törvényben foglaltaknak, a bíróság a csôd - eljárást megszünteti, és az adós fizetésképtelenségét hivatalból megállapítja és elrendeli a felszámolását. Dr. Borsy János ügyvéd társasági jogi és cégjogi szakjogász 4 Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám

5 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Változások az adózás rendjében Családi pótlék szeptember 1-jétôl a családi pótlék adóterhet nem viselô járandóság, amely növeli az adóalapot. A családi pótlék fele (maximum csak a fele!) a pótlékot ténylegesen felvevô magánszemély adóterhet nem viselô járandóságának számít, míg a másik fele a családi pótlékra szintén jogosult há - zastárs (élettárs) számára egyéb jövedelem - ként lesz adóterhet nem viselô járandóság (tehát szintén adóalapot növelô tétel). A kü - lön élô szülô nem jogosult családi pótlékra, tehát nem kell számolnia a családi pótlék fe - lével. Az egyedülálló szülô adóalapját szintén csak a családi pótlék fele növeli. A munkavállalónak szeptember 1-ig nyilatkoznia kell a kapott családi pótlékról. Betegszabadság 2009.augusztus 1-jétôl a betegszabadság idejére a távolléti díj 70 százaléka jár a ko - rábbi 80 százalék helyett. Tanévkezdés támogatás idén utoljára adómentesen Iskolakezdési támogatás nyújtható a munka - vállalónak a tanév elsô napját megelôzô és az azt követô 60 napon belül adómentesen. Az adóév elsô napján érvényes havi minimálbér 30 százalékáig terjedô értékben adható a támogatás. Az adómentes ér tékhatár évben forint. Mind két családi pótlékra jogosult szülô részesülhet a munkáltatójától ilyen támogatásban függetlenül attól, hogy a szülôk munkáltató ja egybeesik vagy sem. Több gyermek esetén az adómentes támogatást gyermekenként le het figyelembe venni. [szjatör vény 1. számú melléklet pontja] Isko - lakezdési támogatásra adómentesen jogosult a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékra jogosult szülô, vagy a vele közös háztartásban élô házastárs a közoktatásban részt vevô gyermekre tekintettel. A juttatást csak meghatározott célra lehet felhasználni, így tankönyv, taneszköz, vagy ru - há zat vásárlására. A támogatást a mun kál ta - tó készpénzben, vagy az elôzôekben felsorolt termékek vásárlására jogosító utalvány formájában nyújthatja. Készpénz esetén a vásárlásról munkáltató nevére kiállított számlát kell kérni. Hogyan készüljünk 2010-re? 2010-re megszületett a döntés a cafetéria elemeirôl Az Országgyûlés elfogadta a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó egyes törvények módosításáról szóló törvényt, en - nek értelmében a jelenleg adómentes (vagy jövedelemnek nem számító) pénzbeli és természetbeni juttatások adóterhei ja - nuár 1-tôl megváltoznak. Van, ami adómentes marad, és van, ami ugyan adókötelessé válik, de még így is kedvezôbb adózású lesz, mint a bér. Nem lesz összevont felsô határértéke a juttatások összegének (vagyis nem kell figyelni, hogy elérjük-e az évi forintos határt, ahogy 2009-ben sem kell ezzel számolni), minden egyes elem egyéni limittel rendelkezik. Amennyiben a kifizetés ezt az egyéni limitet lépi túl, akkor 54%-os adóterhet illetve a munkáltatói és munkavállalói járulékterheket is viseli. Az Üdülési csekk felhasználási jogköreit az üdülési és mûvelôdési szolgáltatások igénybevételére redukálják. A törvényalkotók három kategóriába so rol ják 2010-tôl a béren kívüli juttatások elemeit: 1. Adómentes (0%-os adóteher) 2. Kedvezményes adózású (25%-os adóteher) 3. Normál adózású (97,89%-os adóteher) Az egyéni keretek a következô módon ala kulnak a kedvezményes adózású jutta tási elemek esetében: A béren kívüli juttatások rendszerében ben a munkáltató éves szinten még mindig költséget takarít meg a bér jellegû kifizetéssel szemben, ha a kedvezményes adózású juttatásokkal él. Vegyük például azt az esetet, ha a munka - vállaló részére a maximális összegû meleg - étel utalványt juttatja a munkáltató, amelynek éves Ft-os nettó összege a munkáltató számára összesen Ft terhet jelent (az adó Ft).Ezzel szemben ugyanekkora összegû nettó bér kifizetése a 2010-re vonatkozó jelenlegi ismereteink szerint mintegy Ft az adó- és járulékterhekkel. A 2010-es év tervezésekor ennek fényében látnunk kell, hogy a béren kívüli juttatások elemeinek megadóztatásával továbbra is ked vezôbb ezt a juttatási formát alkalmazni, mint bérben kifizetni az erre szánt összeget. A 2010-es adócsomag személyi jövedelemadót és járulékokat érintô (várható) változtatásai január 1-jét követôen változna a személyi jövedelemadóról szóló törvény több elôírása tôl a személyi jövedelemadó alapja a bruttó jövedelem munkáltatói járulékokkal növelt összege lesz. Amennyiben az így kiszámított összevont adóalap nem haladja meg az 5 millió forintot, 17 százalék személyi jövedelemadót kell levonni, 5 millió forintos éves jövedelem fe - lett pedig forintot és az 5 millió fo - rint feletti rész 32 százalékkal adózik. A munkáltatói és a munkavállalói járulékok alapja ugyanakkor továbbra is a bruttó jövedelem Juttatás megnevezése Adható összegek Adóteher Internet Korlátlan 0 % Számítógép juttatás Korlátlan 0 % Meleg étkezés támogatása ,- 25 % Utazási bérlet térítése Korlátlan 25 % Magánnyugdíj pénztári tagdíj-kiegészítés 10%-ig 25 % Iskolakezdési támogatás Minimálbér 30%-a 25 % Önkéntes kölcsönös. nydíjptári tagdíj-hozzájárulás Minimálbér 50%-a 25 % Önkéntes egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás Minimálbér 30%-a 25 % Iskolarendszerû képzés támogatása. Minimálbér 2,5-szerese 25 % Üdülési csekk Minimálbér 100%-a 25 % Hideg étkezési támogatása 97,89% Csekély értékû ajándék 97,89% Mûvelôdés 97,89% marad. Változnak az adójóváírás sza bá - lyai is, a jogosultsági határ kitolásával azt a jelenleginél lényegesen magasabb jöve - delemig lehet majd igénybe venni. Az adótábla 17 százalékos sávhatára 1,7 millió forintról 5 millió forintra emelkedik. 5 millió forintig 17 százalékos, az e feletti ré - szre pedig 32 százalékos kulcsot kell majd alkalmazni. A korábbi tervekkel ellentétben megmarad a jelenleg évi Ft-ot meghaladó jövedelem felett fizetendô szolidaritási adó, melyet egyszerûsítési okokból, a személyi jö vedelemadóba építve, annak felsô kulcsá - ban kell majd megfizetni. Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám 5

6 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Halálos privatizáció A jelenleg 1,5 százalékos munkavállalói járulék beépül a jelenleg 6 százalékos egészségbiztosítási járulékba, amely így 7,5 százalékra emelkedik. Az adójóváírás jogosultsági határa kitolódik; a jelenlegi Ft helyett Ft éves jövedelemig teljesen, Ft-ig pedig részlegesen lehetne igénybe venni. A július 1-jétôl a minimálbér kétszereséig 5 százalékos járulékcsökkentés általánossá válik, így a munkáltatóknak munkavállalóik után összesen 27 százalékos tb-, illetve munka adói járulékot kell fizetni, az eddigi 32 (29+3) százalék helyett, amely úgy valósul meg, hogy a jelenlegi 5 százalékos munkáltatói egészségbiztosítási járulék 3 százalékra csökken, amely már tartalmazza a munkaadói járulékot is. A 3 százalékos egészségbiztosítási járulékból ugyanis 1 százalék a jelenlegi 3 százalékos munkaadói járulék, amely így külön járulékként megszûnik tôl.. A jelenleg havonta fizetendô 1950 Ft-os tételes egészségügyi hozzájárulás eltörlésre kerül, azonban az új jövede - lem adó alappal együtt a 11 százalékos egészségügyi hozzájárulás 27 százalékra emelkedik. Amennyiben a fenti változtatások életbe lép - nek, a legnagyobb mértékû nettó jövede - Brit kutatók szerint megugró elhalálozást, rövidülô élettartamot, terjedô alkoholizmust és gyakoribb pszichés betegségeket okozott a tömeges privatizáció a volt szocialista országokban. Mindezekre jelentôsen rásegített a csökkenô színvonalú egészségügyi ellátás és a növekedô társadalmi különbségek. A kutatók 1989 és 2002 közötti idôszak adataira alapozva végezték vizsgálataikat. Véleményük szerint a legfôbb tényezônek a privatizáció nyomán megemelkedett munkanélküliség számít, ami jelentôs mértékben hozzájárult a kedvezôtlen eredményekhez. A ha - lálozási hullámot magyarázza az is, hogy amíg a szocializmusban kiterjedt körben járt a dolgozóknak az egészségügyi és a szociális ellátás, a munkanélkülivé vált em - berek idôvel ezt részlegesen, vagy egészben elvesztették. Mindez a társadalmi egyenlôtlenségek felerôsödését, szegénység növekedését, és a korrupció elterjedését vonta maga után. A halálozási listán legkedvezôbb eredmény érte el Horvátország, Csehország, Lengyel or szág és Szlovénia, ahol viszonylag csekély kárt okozott az emberek egészségi állapotában a privatizáció. A legrosszabb besorolást sorrendben Oroszország, Kazahsztán, Lettország Litvánia és Észtország kapta, ahol a halálozási arány 42 - %-al emelkedett, a munkanélküliség pe - dig 305%-al lett nagyobb. Hazánk a kö - zépmezônyben foglal el elôkelô helyet, jóllehet, 1992 és 1994 között a legtöbb ál lami vagyont eladó ország voltunk a tér ségben. Az Állami Számvevôszék Fejlesztési és Módszertani Intézete vizsgálata szerint a rendszerváltáskor meglévô 2600 milliárd Ft állami induló vagyon harminc százaléka tûnt el 2004-ig, aminek részben a tudatos érték alatti eladás is része volt. A vizsgálat azt is leszögezte, hogy a privatizáció sem társadalompolitikai sem kulturális célokat nem szolgált. Forrás: (M. McKee, D. Stuckler, L. King Oxford, Cam bridge) Szerkesztôség lememelkedés bruttó és forint közötti havi jövedelem mellett lesz ér - zékelhetô. A munkavállalók nettó bére anélkül fog emelkedni, hogy a munkaszerzô dés - ben rögzített bruttó bért a munkáltató megváltoztatná. Egy havonta bruttó Ftot keresô munkavállalónak a változtatások havonta több mint forintos nettó bérnövekedést jelentenek, forintnál több, mint forint a havi emelkedés, a bruttó Ft-ot keresôk esetében azon - ban már csak valamivel több, mint Ft nettó bérnövekedéssel jár a változtatás. Dr. Bartal Éva okl. közgazda Idôskorúak kiszolgáltatottsága A WHO által felkért kutató csoport ele - mezve az európai térség társadalmi egyen lôtlenségeit, figyelemreméltó meg - állapításokat tett, különös tekintettel a szélsôségekre. Az ötvenéves korosztály várható élettartamát vizsgálva a lettek még 21 évig élnek, az olaszok 30 évig. A francia nôk ötvenéves életkorban még hátralévô 35 évre számíthatnak. Az egészségben eltöltött évek elemzése további árnyalatokat hordoz. Az ötvenéves dán férfi a hátralévô 28-ból várhatóan még 24 évet egészségben tölt el, míg magyar sorstársa 23-ból 11-et, sorstársnôje 29-bôl 11 esztendôt. Igen jelentôsek tehát a különbözôségek. Nyomulnak a multik Tavaly több, mint hatvanezer négyzetmétert építettek be a multinacionális cégek, így összesen közel húszmillió quadrátméteren folyik náluk (ennek egynegyede élelmiszer) a szolgáltatói kiskereskedelem. Több, mint ötezer korábban virágzó kiskereskedelmi egység szûnt meg ezzel összefüggésben Magyarországon. Ennek következményeként több, mint százezer (!) kiskereskedelmi vállalkozást szüntettek meg, adta hírül az Or - szá gos Kereskedelmi Szövetség. Szerkesztôség A térségben Szlovénia, Csehország, de még Lengyelország is lényegesen kedvezôbb pozíciót mutat hazánkhoz képest. Az idôskori nyugdíjak reálértékének utóbbi években történt változá - sát tekintve egyértelmûen növekedett te hát a szépkorúak kiszolgáltatottsága Ma gyarországon, veszélyben van öreg - kori méltóságuk. Szerkesztôség 6 Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám

7

8 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Periculum in mora Ennek a többoldalú politikának három alapvetô eleme: egészségpolitikai gyógyszerpolitikai operatív megközelítési mód Egészségpolitika Az újabb és újabb gyógyszerfogyasztást érintô szigorítá sok folytatólagosan frusztrálják a betegeket és egyre kellemetlenebb helyzetbe hoz zák a gyógyszerész társadalmat, mind szak mailag, mind gaz daságilag. E mi att a gyógyszerész kamara opponáló jellegû politizálása felülvizsgálatra szorul. Több oldalról tu da tosan végigvitt politizálásra van szükség. A gyógyszerellátás nem ragadható ki az egészségügyi ellátás egészébôl. A magyar egészségügyi ellátás a nemzetközi tendenciák - nak megfelelôen jövôt illetôen is az alapellátást preferálja. A ha - tékony háziorvosi ellátás mûködtetésének alapvetô feltétele a kor színvonalán álló terápiás fegyvertár, ami korszerû gyógyszerkincset feltételez hazánkban. A háziorvosok gyógyszerelési lehetôségeit nem szûkíteni, hanem bôvíteni kell, mert csak így érhetô el, hogy kevesebb ember kerüljön kórházba, ami messze legdrágább egészségügyi ellátási forma. Ha a kormány tényleg el akarja érni a hatékonyabb egészségügyi ellátást, és el akarja kerülni az egészségügyi költségrobbanást, akkor az alapellátásban kell biztosítani a korszerû terápiás fegyvertárat, azaz a legmodernebb gyógyszerelési struktúrát és gyógyszerkincset. Gyógyszerész Kamara stratégiai feladata, hogy minden háziorvosi szervezettel intenzív kapcsolatot alakítson ki és rajtuk keresztül ér - vé nyesítse a korszerû gyógyszerelési struktúra iránti igényt. Ezzel egyidejûleg neves orvos és egészségügyi szakértôkön keresztül kell kikommunikálni, hogy országos méretekben rendelkezésre álló korszerû terápiás forma ma Magyarországon csak a gyógyszer. A kor - szerû gyógyszeres terápia természetesen sok pénzbe kerül, de még mindig jóval olcsóbb, mint a 160 kórház korszerûsítése. Kormányzat részére spórolás terén további elôrelépést jelenthet az öngyógyszerezés és öngyógyítás tudatos elôsegítése, ami viszont a gyógyszerész társadalom aktív közremûködése nélkül megvaló sít - hatatlan. Kiszámítható és kiegyensúlyozott egészségpolitika és gazdasági szabályzórendszer kell, amiben a gyógyszerészek el iga zod - nak és ténylegesen tudják terelni a gyógyszerfogyasztási szokásokat mind a betegek, mind a kormányzat számára jobb megoldások felé. Gyógyszerpolitika Gyógyszerügyön belül a két leggyengébb láncszem (betegek és a gyógyszertárak) esetében érvényesül leginkább a kormányzati restrikciós politika. A jelenlegi kormány elkövette azt a hibát, hogy egyszerre támadta meg a gyógyszerügy összes résztvevôjét, azaz a gyógyszergyárakat, nagykereskedôket, gyógyszertárakat és a be tegeket. Súlyát és társadalmi veszélyességét tekintve a legnagyobb teher a betegekre hárult: több mint 50%-os térítési díjnövekedés formájában. A gyógyszerész társadalomnak erkölcsi kötelessége egyrészt jelezni ezt az iszonyú mértékû tehernövekedést, másrészt a betegek érdekeiért kiállni; tekintettel arra, hogy minden ilyen típusú változás elsôsorban a gyógyszertárakban csapódik le negatív módon ki nem váltott receptek és állandósuló patikai reklamációk formájában. Szakmailag is hibás ez a tendencia, mert visszatereli a betegeket a legdrágább ellátási formába, a kórházba. Gazdaságpoliti kai lag pedig azért hibás, mert egy stagflációs gazdaság esetében egy húzóágazatot mesterségesen visszatartani és a fejlesztési lehetôségektôl megfosztani nemzetgazdasági szintû mûködési zavarhoz vezethet. Gyógyszerügy összes szereplôjének együttes fellépésére van szükség a kormányzat egészség- és gyógyszerpolitikájának helyes irányba történô terelésére. Ehhez tudatosítani kell a hazai és külföldi gyártók esetében, hogy a külön utas politikájuk jövôt illetôen csak zsákutcába vezet. Gyógyszer nagykereskedelem esetében fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a költségek további áthárítása a patikákra a külföldi láncok felgyorsított térhódítását okozhatja. A gyógyszer nagy- és kiskereskedelem esetében a kiindulási alap az eredeti lineáris gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi árrés visszaállításának követelése. A politikai döntéshozók figyelmét folyamatosan fel kell hívni arra a tényre, hogy a gyógyszerügy teljes vertikumának külföldi kézbe kerülése esetén közvetlen és nagymértékû befolyásolási lehetôség nyílik a magyar állami költségvetés megcsapolására. A gyógyszerpolitika alakításában és tudatos mûvelésében aktív szerepet kell játsszon a Gyógyszerész Kamara, amelyre most nyílik igazán lehetôség, mert a gyógyszerügy minden résztvevôje veszélyeztetve érzi saját pozícióit. Operatív megközelítés Ehhez a tevékenységhez kellene leginkább a profi szakértôi stáb. Nem kellett nagy jóstehetség ahhoz, hogy a keret jellegû törvények tartalommal való feltöltése alacsonyabb rendû jogszabályok (kormány- illetve miniszteri rendeletek) formájában történik. Az eddig megjelent jogszabályokon a betegek és a gyógyszerész társadalom csak veszített. Ez arra utal, hogy vagy a kamara felkészültsége nem megfelelô, vagy a hozzáállásuk rossz. Periculum in mora. Sürgôsen változtatni kell, mert a kialakult helyzet már az egész magyar társadalom felé is érthetetlen, tarthatatlan és rendkívül rossz fényt vet a közforgalmú gyógyszerellátásra és különösen a frontvonalban küszködô gyógyszerészekre. Ahhoz, hogy a gyógyszerészek visszaállíthassák eredeti pozícióikat és szakmailag eredményesen képviselhessék a betegek érdekeit e hármas feladatkör együttes és tudatos mûvelésére van szükség. Eddigi szomorú tapasztalataim alapján a jelenlegi elnökséget erre a feladatra csak abban az esetben tartom alkalmasnak, ha gyökeresen új munkastílust és profi szakértô gárdát alkalmaz. Dr. doc. Simon Kis Gábor 8 Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám

9 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Hivatás és felelôsség Az elmúlt két évtized rendkívül gyors gazdasági, technikai fejlôdése és társadalmi, politikai átalakulása az euro-atlanti, de különösen közép-kelet európai térségben hozott igen jelentôs változásokat az egészségi állapot vonatkozásában. A rendkívül sok statisztikai adattal dokumentált gondolatvezetést annak okán bocsátom kedves kollegáim rendelkezésére, hogy az elôrelátás és a tervezhetôség fontosságát aposztrofáljam az egész - ségügyi ellátó rendszerben. Mindemellett az az igény is társul a kö - vetkezôkhöz, hogy rávilágítsak arra, hogy az egészségügyi ellátó rendszerben dolgozók hivatástudattal és értelmiségi létükkel összefüggô felelôsségének érvényesítése nincs mindig szinkronban a dön téshozók politikai felelôsségével. Ezt a fluktuáló párviadalt kö - vet hetjük nyomon az elmúlt évtizedek egészségügyi reformlépései, s az ellátó rendszer szerkezetátalakítása során egyaránt. Néhány tény A kôkemény kézzel irányított és a társadalom beleszólását nélkülözô monolitikus egypártrendszer amellett, hogy kikapcsolta az egyéni-, vagy csoportérdekek bármilyen befolyásolási lehetôségét a döntéshozatalba egyfajta kiszámítható környezetet teremetett. Nem voltak jelentôs (százszoros) jövedelmi különbözôségek, viszonylag csekély volt a munkanélküliség, az egészségügyi ellátáshoz többé kevésbé mindenki hozzáfért, s még a szociális védôrendszer is jól rosszul, de mûködött. A jelenleginél lényegesen harmonikusabb volt a társadalmi szolidaritási környezet. Nem értékelve most a torzulásokat az leszögezhetô, hogy ezek a jelenségek több nemzedéken át alapvetôen szocializálták a társadalom szereplôit. A demokratikus irányváltás hihetetlen szabadságfokot indukált, al - ko tó teret nyitott, de egyben értelemszerûen a polarizáció lehetôségét is meghozta. Az átalakulási folyamatnak mindig az egyik legérzékenyebb pontja az indivídum, az egyéni kezdeményezések támogatása és az állami beavatkozás közötti helyes arány mértékben és idôtényezôben való fenntartása. Mindenki számára hozzáférhetô, nyilvános adatokkal kívánom do - ku mentálni az átalakulási idôszak gyenge pontjait és kudarcait. Cél kitûzésem nem a felelôsség keresése, az irónia és a kesergés, hanem annak a nagyon határozott véleményemnek a kinyilvánítása, hogy azokat a társadalom egészségi állapotában generált kedve - zôtlen változásokat, amelyet a számok is tanúsítanak, hogyan lehet pozitív irányban befolyásolni. Meggyôzôdésem, hogy teret kell adni a hivatástudattal rendelkezô értelmiségi szerepvállalásnak. A döntéshozatalnak kiemelten kell támogatni az egészségügyben dolgozó diplomások és szakdolgozók kezdeményezéseit, amely még (egye - lô re) meglévô, komoly gazdasági potenciált is jelentô tôkeként felhasználható a negatív tendenciák megfordításában. Lakosságszám, 10 millió + Élveszületések száma A lakosságszám csökkenése és az élveszületések számának stagnálása egyértelmû népességfogyást eredményezett. A társadalmi újraelosztási rendszerek átalakulása, a széles populá ciót érintô jövedelemcsökkenés, a munkanélküliség felfutása kilá tás ta lan sá - got hordoz, ami az egészségkárosító magatartásformák elô térbe kerülését hozza magával. Mindemellett a szociális védekezô rendszer is sé rült, kilyukadt a háló, pedig egyre többen szorulnának segítségre Munkanélküliség (%) 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 Éves infláció 9,8 9,2 5,3 4,7 6,8 3,6 3,9 8 Mentális zavarok (prevalencia) Alkoholfogyasztás, 15 év felett (liter/fô) ,2 13,3 13,2 13, ,2 Hosszú idejû szociális ellátás igénybevételének helye Intézményi ellátásban részesülôk száma összesen Otthoni ellátásban részesülôk száma összesen Egyre több a pszichiátriai ellátásra szoruló beteg (miközben ezt az ellátási formát leépítjük), de dinamikusan növekszik a szív és ér - rend szeri megbetegedésekben szenvedôk száma, amennyiben ezt az igénybevétel is alátámasztja N - Központi idegrendszerre ható szerek gyógyszer ,4 183,5 186,2 185,8 187,6 194,6 fogyasztás (DDD/ 1000 lakos/nap) C - Kardiovaszkuláris rendszer szerei gyógyszerfogyasztás (DDD/ 390,8 410,2 446,9 477,8 518,9 555,8 612, lakos/nap) N Központi idegrendszerre ható szerek gyógyszer ,6 értékesítés (millió Ft) C Kardiovaszkuláris rendszer szerei gyógy szer értékesítés ,9 (millió Ft) Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám 9

10 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Mindezek közben az egészségügyi ellátás igénybevételi lehetôségei folyamatosan szûkülnek. Minden ellátási szinten csökken a technikai, szellemi és tárgyi kapacitás, az orvosdiagnosztika fejlôdés egyidejû robbanásával pedig jóval több megbetegedés válna gyógyíthatóvá. Különösen aggaszó ez a jelenség az országnak azokban a részeiben, ahol a legmagasabb a munkanélküliség, a legrosszabbak a morbiditási mutatók, és a legnagyobb igény mutatkozik a mentálhigiénés és a szociális ellátás különbözô formáira. A háziorvos egy betegre fordított ideje 10 év alatt háromnegyedére csökkent, ma 5,06 perc (!). A hozzáférés esélyeit rontja a felgyorsuló infláció, a fogyasztói kosár kedvezôtlen alakulása de az ellátás drágulása is, miközben a lakossági gyógyszerköltségek is megemelkedtek Orvos beteg találkozás 11,1 11,3 11,9 12,2 12,6 12,9 12,9 10,8 (eset/fô) Egy lakosra jutó aktív ápolási nap 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,2 Háziorvosi szolgálatok száma, összesen Budapest ,5 Pest ,7 Fejér ,6 Komárom-Esztergom ,7 Veszprém ,8 Gyôr-Moson-Sopron Vas ,3 Zala ,4 Baranya ,3 Somogy ,8 Tolna Borsod-Abaúj- Zemplén ,5 Heves ,2 Nógrád ,9 Hajdú-Bihar ,3 Jász-Nagykun- Szolnok ,1 Szabolcs-Szatmár- Bereg ,2 Bács-Kiskun ,2 Békés ,8 Csongrád , Orvosok és Háziorvosok száma Járóbeteg-szakellátó intézmények száma Kórházi ágyak száma Közfinanszírozású eü. kiadások az összes eü. 70, ,2 71,9 71,3 70,9 70,9 kiadás százalékában Közfinanszírozású gyógyszerkiadások az összes eü. kiadás 61,2 62,5 63, ,7 67,2 százalékában Teljes gyógyszerkiadás az összes eü. 28,5 27,6 27,1 28,3 30,5 31 kiadás százalékában Az elmúlt évek ellátórendszer-szerkezeti átalakítása, de az egész - ségpolitikai célkitûzések is az alapellátás irányába mozdították el a betegellátás súlypontját. Korábban több írásomban fejtegettem en nek racionális alapjait és létjogosultságát, így most nem teszem. Tény viszont, hogy fogynak az alapellátásban dolgozó orvosok, de a gyógyszerészek is. A negatív tendencia már az egyetemi felvételek csökkenô tendenciájában is megnyilvánul, aminek hosszútávú hatásai több, mint aggodalomkeltôek Végzett orvos és gyógyszerészhallgatók A hivatalos kormánypolitika az egészségügyi ellátás legkiválóbban megreformált szegmensének kiáltotta ki a gyógyszerellátást. A Gyógy - szertár hasábjain ennek cáfolására már sok értékes írást közöltünk. A szûkülô háziorvosi és járóbeteg-ellátó keresztmetszet mellett a patikahálózat valóban bôvült. Ez a bôvülés azonban nem az ellátás minôségének fejlôdését hozta magával, hanem kizárólag mer - kan til szempontokat támaszt alá. Jóllehet, már megértük egy újonnan létesült patikahálózat bezárását, egy másik meghirdetését el - adás ra, a horribilis szállítói tartozásokat, a kifizetetlen bútor és informatikai eszköz számlákat. Mindezek a jelenségek mégiscsak azt körül készült bécsi szecessziós patika bútorzat eladó! Kb. 12 méter hosszú szekrény és polcrendszer, 2 db eladópult, gazdag nemesfa intarzia berakással. Az egyik pult Zsolnay kerámiával fedett. Telefon: Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám

11 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány támasztják alá, hogy a pénzügyi befektetôk (legalábbis a rövidtávon gondolkodni kényszerülôk) már nem tartják igazán jövedelmezônek a gyógyszerellátást. Mi viszont hivatásunkhoz vagyunk lán - colva, csak gazdaságilag nem vagyunk versenyképesek. Közforgalmú gyógyszertárak száma Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyôr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj- Zemplén Heves Nógrád Hajdú-Bihar Jász-Nagykun- Szolnok Szabolcs-Szatmár- Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád A dinamikus szakmaépítô tevékenységünket derékba törni ugyan nem sikerült, kognitív gyógyszertári programjaink épülnek és bôvülnek, de a lendületbôl veszítettünk. A három éve tartó kormányzati tévutat nehéz lesz behozni, de meg fogjuk tenni. Elhivatottak va - gyunk, kitartóak vagyunk, egyre jobban felkészültek vagyunk és eltökéltek. Eltökéltek abban, hogy helyesen gondolkodunk amikor a beteg érdekeit akarjuk szolgálni. Jóllehet ez saját gazdasági erônket is fogja egyszer újra növelni, de korszerû patikáink a nemzeti vagyont is gyarapítják. Közforgalmú gyógyszertári gyógyszerészek száma Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyôr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Meggyôzôdésem szilárd abban, hogy már kifelé kapaszkodunk ab - ból a kátyúból, amibe belesodortattunk. Sok sérülés érte a gyógyszerész kart, sok jó kollegát elvesztettünk a közvetlen lakossági betegellátás környezetébôl. Évtizedes hazai érveinket már nemzetközi érvek is alátámasztják. Luxemburg ítélete olyan, mintha ma - gunk írtuk volna három évvel ezelôtt. Biztos vagyok abban, hogy a józan döntéshozó elôbb utóbb belátja, hogy leggazdaságosabban és legeredményesebben csak a hivatásukhoz láncolt gyógyszerés z- szel és orvossal tudja hatékonyan elôremozdítani a lakosság igen kedvezôtlenül alakuló egészségi állapotát. Csak így tud a gazdasági fellendüléshez fizikai, lelki és szellemi értelemben is megfelelô humánerôforrást biztosítani. Forrás: EüM, KSH, OECD, ESKI, ÁSZ Dr. Mikola Bálint Felvételi ponthatárok 2009-ben (államilag támogatott /költségtérítéses) gyógyszerész általános orvos fogorvos Debreceni Egyetem 411/ / /273 Pécsi Tudományegyetem 405/ / /194 Semmelweis Egyetem 406/ / /395 Szegedi Tudományegyetem 405/ / /294 Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám 11

12 2009. Megújult tartalommal hetedik évfolyamát indítja a közvetlen lakossági ellátásban dolgozó gyógyszerészek havi magazinja a Gyógyszertár. A MOSZ mértékadó szakmapolitikai kiadványa szerkesztôi 2009-ben is ellátják Önt egyedülállóan bemutatott ismeretekkel. Információ Helyzetértékelés Vélemények Továbbképzés Aktualitások Fizesse elô 2009-ben is! Megrendelhetô: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: , Fax: ,

13 Életmûdíjasok prof. dr. Nikolics Károly 1996 dr. Pap Endre 1996 dr. Lantosi István 1997 dr. Fodorné dr. Novák Alexandra 1997 prof. dr. Szász György 1998 dr. Mohr Tamás 1998 dr. Pávics László 1999 prof. dr. Erôs István 2000 dr. Simon Kis Gábor 2000 dr. Mikola Bálint 2001 dr. Écsy Zoltán 2002 dr. Komáry Kázmér 2002 prof. dr. Vincze Zoltán 2003 dr. Szabó Sándor 2003 dr. Hankó Zoltán 2004 prof. dr. Stájer Géza 2004 prof. dr. Dick R. Gourley 2005 dr. Samu Antal 2005 dr. Csejtei Mariann 2006 dr. Orbán István 2006 dr. Várszegi László 2006 prof. dr. Zalai Károly 2007 MOSZ A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT Mátyásné dr. Simon Zsuzsa 2007 dr. Váczi Józsefné 2008 dr. Baranyi Judit 2008

14 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Haláli cinizmus az egészségügyben Ha valaki nem fogyatékos, akkor nem jo - go sult társadalombiztosítási támogatással gyógyászati segédeszköz vásárlására? A beteg emberek számára az esélyegyenlôség biztosítását éppen a gyógyászati segédeszköz támogatási rendszer megléte garantálja. Egy bokatörés esetén bokarögzítôt viselô egyén, vagy egy 2 dioptriás szemüveget viselô középkorú hölgy, vagy egy lúdtalpbetétet viselô férfi nem tekinthetô fogyatékosnak. Az Egészségügyi Minisz té - rium így indokolta az egyik kereskedelmi televízióban azt, hogy az augusztus 16-tól érvényes, a gyógyászati segédeszközökrôl szóló legújabb rendelet megszünteti a bo - karögzítô vényre történô kiváltását, a 6 dioptria alatti szemüveglencse felírását, illetve a 18 év fölötti lúdtalpbetét megvásárlásához a társadalombiztosítási támogatást. Amennyiben tehát nem vagyok fogyatékos, úgy ne is gyógyuljak a számomra szükséges eszközök segítségével, vagy vásároljam meg azokat teljes áron ha egyáltalán meg tudom venni, mert a biztosítóra nem számíthatok! Ezt üzeni a mi - nisztérium azoknak, akiknek a járulékot min den havi fizetésébôl levonják. Lehet, hogy holnap gyógyszert sem kaphatnak re - ceptre, csak azért, mert nem fogyatékosok. Végül pedig már a kórházi ellátás teljes egészét is ki kell fizetniük, mert nem fogyatékosok, csak betegek! Mert mit is jelent az, hogy a támogatási rendszer megléte garantálja a betegek számára az esélyegyenlôség biztosítását! Esélyegyenlôség lenne az, hogy senki nem kap semmi támogatást? Vagy a bokatörött ember nem beteg? Nézzük csak, mi készül most épp a betegek esélyegyenlôsége érdekében! Átalakítják például a gyógyászati segédeszközök felírhatóságát. Ami azt jelenti, hogy amikor a beteg elmegy a szakorvoshoz (miután ka - pott a háziorvosától egy beutalót), az a gyógyulásához szükséges segédeszközt nem írhatja fel augusztus 16-tól. Hanem ad he - lyette egy javaslatot, hogy milyen eszközre van szüksége, amivel ezt követôen vissza kell mennie a háziorvoshoz, aki majd felírhatja részére a szükséges segédeszközt. Tehát ahelyett, hogy a beteg a szakorvostól való távozás után az elsô gyógyászati segédeszközöket forgalmazó szaküzletben kiválthatná a számára felírt eszközt és el - kezdhetné használni, mehet a következô há ziorvosi rendelésre (esetleg a mentô el - szállítja jó nagy költségért). Emellett válto - zott az is, hogy a szakmán belül csak me - gyei fôorvosok írhatnak fel bizonyos eszközöket, ráadásul úgy, hogy a recept csak két különbözô aláírás megléte esetén lehet ér vényes. Nyilván azok az egyébként szintén fôorvosok, akik korábban is ilyen eszközökkel (például elektromos kerekes - székkel) látták el a mozgásukban súlyosan korlátozott betegeket, ma már nem képesek a korábbi helyes felismerésre. Illetve a me - gyei fôorvosok is képtelenek egyedül a he - lyes döntésre, a felíráshoz ezért kell belôlük minimum kettô. Ugyanakkor azt elfelejtették a rendeletalkotók, hogy ezek a betegek önállóan mozgásképtelenek. Eddig körülbelül helyen juthattak hozzá a moz gásukhoz elengedhetetlenül szükséges eszközökhöz, most megyénként egyetlen helyen. Ráadásul a szomszédos megye fôorvosára is szükségük lesz az eszköz kiváltásához, akik esetében pedig az a kérdés, hogy lesz-e minderre idejük? S ha nem? Akkor a betegek nem kapják meg a számukra létfontosságú eszközöket? Az átalakítás egyik oka a költségek túlzott mértéke. Az, hogy a segédeszköz kassza nagyjából 6 milliárd forinttal lépné túl a tervezettet. Azon túl, hogy lehet, hogy rosszul terveztek, az jut errôl eszébe az embernek, hogy nagyjából ekkora összegbe kerültek a kormány rosszul sikerült döntései utáni a marketingkampánnyal történô magyarázkodások. Minden terméknél csökken a támogatás mértéke. Ez azt jelenti, hogy nô a betegek által kifizetendô térítési díj. Ha egy eszköz támogatása 85-rôl 80 százalékra csökken, az azt jelenti, hogy a beteg 15 helyett 20 százalékot fizet, ami 30 százalékos többletköltség, amihez hozzájön még a közelmúltban bevezetett 5 százalékos áfa növekedés is. Számokban ez azt jelenti, hogy amiért eddig fizetett a beteg Ftot, az most Ft-ba fog kerülni. Lehet, hogy a döntéshozók közül sokan nem érzik e kis számok súlyát, de egy táppénzre kényszerült beteg jövedelmének ez jelentôs százaléka. Nyilván a költségek csökkentésében segít az is, hogy a korábban 100 százalékban támogatással kapható eszközökért a továbbiakban fizetniük kell a betegeknek. Nem sokat, csak 2 százalékot, ami elsô hallásra tényleg nem tûnik komolynak. Csakhogy ez a több százezer forintos eszközöknél már komolyabb összeg lehet, még ha 5 ezer forint is a plafon. Gondoljunk csak a végtagamputált betegekre, vagy a sztómával élôkre. Akiknek a rokkant nyugdíjuk merthogy általában keresôképtelenek úgyis elég alacsony. Vagy az a cél talán, hogy ezek az emberek ne csináltassanak túl gyakran protézist? Használják a régit, ne készíttessenek korszerûbbet a tel - jesebb emberi életükhöz? S ha egy beteg mégis az új mellett dönt, akkor jön az újabb, eddig nem létezô állomás: értéke miatt el - len kell jegyeztetni a Regionális Egész ség - biztosítási Pénztár fôorvosával. Vajon menynyi idô telik így el fölöslegesen, míg minden szükséges pecsét a helyére kerül és a beteg végre megkaphatja az eszközt? Nos, nem kívánom senkinek, hogy végig kelljen mindezt csinálnia. Változást jelent ugyanakkor az is, hogy csökken a felírható termékek mennyisége (például a kötszer, a pelenka és sztóma ese - tében). Az eddig megvásárolhatónak csak kétharmada, háromnegyede férhetô hozzá egyszerre. Nyilván ez is a betegek esélyegyenlôségét, ellátásának színvonalát erôsíti. De vég nélkül sorolhatóak a példák. Megszûnik a méretsorozatos sarokék, bokarögzítô felírási lehetôsége. Ezek olyan termékek, amik a szaküzletek polcain ké - szen állnak, s például egy sarkantyú kezelésénél, vagy egy bokatörésnél az orvosok szerint tökéletesen megfelel a gyógyítás egyik eszközének. Persze egyedileg gyártott készíthetô, ha szükséges, azonban ez lényegesen drágább, és lényegesen hos z- szabb idô alatt készül el. A beteg szempontjából ez pont olyan, mintha nem vásárolná meg a kész, méretsorozatos inget, ha - nem elmenne a szabóhoz és varratna egyedileg magának egyet. Akinek van pénze, az megengedheti magának, ami azonban a magyar biztosítási rendszer sem jellemzô. De vajon akkor miért kell más helyeken takarékoskodni? Lehetséges, hogy a biztosító vagy a szakértôi a gyártásban lennének érdekeltek? És végül nézzük meg, vajon mennyit takarít meg a kormány a segédeszközökhöz való hozzáférés szûkítésével! Évtizedekkel ezelôtt az orvosi szakma meghatározta, hogy a betegeknek milyen kórházi ellátásra, gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre van szükségük a gyógyulásukhoz, rehabilitációjukhoz. Az egészségbiztosítási rendszer ezt feladatának megfelelôen támogatta. Azonban ha nincs segédeszköz, akkor több gyógyszer kell, ami több pénzbe ke - rül. Hosszabbodhat a gyógyulási idô, ami egyik oldalról több táppénz kifizetését, másfelôl pedig kevesebb járulék, jövede - lem, iparûzési, stb. adó beáramlást jelent. Azaz az egésznek annyi az értelme, hogy 14 Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám

15 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány kis költségmegtakarítással jó nagy költséget generálunk! A tôlünk erôsebb gazdaságú országokban a gyógyszer, illetve a gyógyászati segédeszközre költött biztosítói térítés 1:3 arányt képvisel. Magyar orszá gon ez 1:8, 1:9 arány körül mozog. A se géd - eszköz az adott betegellátásában ráadásul általában kisebb költséget jelent, mint a gyógyszer. Példaként álljon itt a lúdtalpbetét, amelynek sokan nem tulajdonítanak sem - milyen szerepet. Nos, amikor a láb hoszszanti, ill. haránt boltozata megsüllyed, akkor kialakul a lúdtalp, megváltozik a láb statikája. Ezt az ember vázrendszere megpróbálja kompenzálni, amelynek következtében a szomszédos nagyízületekre sokkal nagyobb terhelés hárul. Megkezdôdik a térd, a csípô, a derék megbetegedése, ami ha - ma rosan fájdalomhoz, mozgáskorlátozottsághoz, késôbb esetleg protézis beültetéshez vezethet. Nem kérdés tehát, hogy amikor a biztosító kivonul a gyógyászati segéd - eszközök finanszírozásából, a beteg pedig nem költ a feleslegesnek hitt eszközre, akkor mekkora költség keletkezhet hoszszabb távon. Hasonló a 6 dioptria alatti szemüveg esete. Mivel a biztosító nem fizet, a beteg megveszi a sokkal olcsóbbat a hypermarketben, vagy a zöldségpiacon. Ez azonban nem személyre szabott. Más tengelyállású, más fókuszú, mint ami a beteg adottságai, ami által azonban tovább rontja a szemeit. Érthetô, hogy nehéz helyzetben takarékoskodni kell, de nem a beteg, elesett, esetleg fo - gyatékos embereken, akik ráadásul már ki is fizették a díjakat elôre. Az is igaz, hogy az idejét múlt, korszerûtlen eszközöket ki kellene vonni, amit azonban e rendelet nem old meg. Az is bizonyos, hogy idônként szükségtelenül írják föl a betegnek a segéd - eszközt. De mindezek elkerüléséhez egy megfelelô ellenôrzési rendszert kellene felállítani, ami valóban a rászorulók, a betegek, az állampolgárok érdekeit és jogait védik. A finanszírozásból való fokozatos kivonulással a kormány csak azt éri el, hogy a betegek jelentôs része egyáltalán nem, vagy nem megfelelôen lesz ellátva, az ellátással foglalkozó gyártóknak, a szakkép zett gyógyászati segédeszköz forgalmazóknak nem éri meg vállalkozásukat fenn tartani és megszûnik majd a betegek teljes hozzáférése. Az Alkotmányban rögzítve van: minden magyar állampolgárnak joga van a legmagasabb szintû egészségügyi ellátásra. Az egészségügyi minisztertôl a szakma elvár - ja, hogy kiálljon az általa irányított tárca költ ségvetésének növelésében, az alkotmány betartatásában, s ne épülhessen egy látszólagos költségcsökkentés leplében újabb Tajgetosz. (A publikáció megjelent a Magyar Nem - zetben) Dr Hagymási Miklós a szerzô ortopéd szakorvos, a Forgalmazók az Egészségért (FESZ) Szövetségének elnöke Az egészségügyi ellátás finanszírozása az Európai Unióban Az Európai Unióban az egészségügyi rendszerek létfontosságú társa dalombiztosítási funkciót töltenek be azzal, hogy enyhítik az egészségügyi és a pénzügyi rizikókat, és nagymértékben hozzá - járulnak a térség lakosságának társadalmi-gazdasági jólétéhez. Az Európai Unió Tanácsa körvonalazta a tagországok elôtt álló feladatokat. Nevezetesen az egészségügyi rendszerek pénzügyi fenntarthatóságának biztosítását, megôrizve a közös értékeket, az átfogó biztosítási fedezetet, a szolidaritást a finanszírozásban, a szol gáltatásokhoz való egyenlô hozzáférést és a magas színvonalú ellátás biztosítását. Az egészségügyi rendszer finanszírozása lehet gazdasági vagy költségvetési. A gazdasági fenntarthatóság az egészségügyi ki - adások növekedését a GDP-hez viszonyítja. Az egészségügyre fordított kiadások gazdaságilag addig a pontig fenntarthatóak, amíg az egészségügyi kiadások társadalmi költsége nem haladja meg a kiadások által termelt értéket. A költségvetési fenntarthatóság speciálisan az állami egészségügyi kiadásokra vonatkozik. Egy egészségügyi rendszer lehet egyszerre gazdaságilag fenntartható és költségvetés szempontjából fenntarthatatlan, ha az állami bevétel nem elegendô az állami kiadások fedezéséhez. A költségvetés szempontjából értelmezett fenntarthatóság biztosítására alapvetôen három megközelítés ismeretes az állami bevételek növelése az egészségügy kötelezettségeinek teljesítéséhez, a kötelezettségek csökkentése az anyagi háttérhez igazodva, az egészségügyi rendszer kapacitásának növelésével értéket kovácsolni az erôforrásokból. Az állami bevételek növelése technikai és politikai akadályokba üt - kö zik, az egészségügyi kötelezettségek csökkentése viszont a kö zös értékek csorbulásához vezet. Az értékteremtés az egészségügyben az egészségügyi szolgáltatások vagy a pénzügyi rendszerek re - formjából indul ki. Az egészségügy értékteremtô finanszírozási mó - dozatainak megtervezése központi, a fenntarthatóság szempontjából jelentôs kérdés. Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám 15

16 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos politika számos funkciót lát el pénzalapok gyûjtése az egészségügyi ellátás biztosításához, kockázatközösségen alapuló közös pénzalapkezelô rendszer felállítása, egészségügyi szolgáltatások vásárlása, mindemellett a biztosítási fedezetre, a juttatásokra és a költségmegosztásra vonatkozó politikák meghatározása. Pénzalapok gyûjtése Minden tagország számos mechanizmust állami (adó, biztosítási járulék), magán (magánbiztosítás,egészségügyi megtakarítási számla, és out-of-pocket kifizetések OOP) módozatot alkalmaz az egészségügy finanszírozására. Az 1990-es évek eleje óta, fôbb változást az adóalapú rendszerek társadalombiztosítási rendszerre való váltása hozott több új tagállamban Közép- és Kelet-Eu ró - pában. Az egészségügy állami finanszírozása a domináns tényezô Ciprus kivételével minden országban. A privát kiadásokat nagyrészt az OOP kifizetések képezik, melyek aránya emelkedô tendenciát mutatott 1996 óta, de az összkiadásnak továbbra is kevesebb, mint harmadát teszi ki. A magánbiztosítás szerepe ugyan nô az utóbbi évtizedekben, de kiadásaik legtöbb országban nem érik el az összkiadás 5%-át. Közös pénzalapkezelés Az elôre befizetett pénzalapok közös alapban való felhalmozása (pooling) az egészségügyi ellátás mindenki számára való elérhetôségét alapvetôen biztosító módozat. Általánosságban minél na - gyobb a pénzalap, minél kevesebb van belôle, annál nagyobb az esély az egyenlô hozzáférésre és az adminisztratív hatékonyságra. A legtöbb tagországban az elôre befizetett összegeket országos viszonylatban egyetlen pénzalap kezeli. Ez alól azok a tagorszá - gok képeznek kivételt, melyekben az egészségügy finanszírozására helyi adók szolgálnak, vagy azok az országok, melyek biztosítói saját maguk gyûjtik be biztosítási díjtételeiket. Mindkét esetben rögzített mechanizmusok biztosítják a pénzalapok reallokációját, a szegényebb, alacsonyabb adóbevétellel rendelkezô régiók vagy szegényebb illetve nagyobb egészség-kockázatú tagokból álló ala - pok kompenzálását. Egészségügyi szolgáltatásvásárlás A szolgáltatásvásárlás a felhalmozott pénzalapok szolgáltatók számára való átutalását jelenti a lakosság ellátásáért. A szolgáltatásvásárlás módjában biztosítani kell a szolgáltatások hatékonyságát és színvonalát. Ott, ahol az egészségügyi ellátás finanszírozása fôként biztosítási járulékokból történik, a vásárló (egészségbiztosító) és a szolgáltató közötti kapcsolat hagyományosan szerzôdésen alapul. Azokban a tagországokban, ahol az egészségügyi ellátást fôként adókból finanszírozzák, a vásárló funkció általában a regio - nális vagy a helyi hatóságok feladatkörébe tartozik. Az EU egészségügyi rendszereiben a vásárlók közötti verseny vi - szonylag ritka, csak Belgiumban, a Cseh Köztársaságban, Szlo vá - ki ában, Németországban és Hollandiában jelenik meg. Ezekben az országokban kockázatkiigazító mechanizmusok próbálják ellensúlyozni a biztosítók körében a kedvezôbb kockázatú betegek kiválasztását. A kockázatkiigazítás technikailag és politikailag is kihívást jelentô feladat, jelentôs tranzakciós költségekkel jár. Euró pá - ban számos kockázatkiigazító mechanizmus nem tudja megelôzni a kockázat szerinti szelekciót és a versenybôl származó elônyöket meghaladják a költségek. Az Európai Unió egészségügyi rendszereiben, az alapellátást nyújtó szolgáltatók jövedelme a fejkvóta és a szolgáltatásonkénti díjazás (FFS) kombinációján alapul. A fôként biztosítási járulékokból finanszírozott egészségügyi rendszerekben a szakorvosok fizetésére az FFS díjazás jellemzô, az adóalapú rendszerek számos szakorvosa fizetésben részesülô közalkalmazott. A kórházak többnyire költségvetési allokációban részesülnek, de egyre gyakoribbak az eseteken alapuló kifizetések is. Biztosítási fedezet, juttatások és költségmegosztás Az EU-ban az állandó tartózkodási engedély az egészségügyi ellátásra való jogosultság alapja, így a lakosság fedezete a tagországok többségében majdnem teljes körû (98-99%-os). Ez alól Né - metország lakosságának 88%-os lefedettségével- kivételnek számít. A tagországokban némi eltérés mutatkozik a biztosítás által támogatott juttatásokban, de minden tagállam költségmegosztást ír elô bizonyos szolgáltatásokra, így az ambuláns ellátás keretében rendelt gyógyszerekre vagy a fogászati ellátásra. A fenntarthatóság és a pénzügyi reformok A tapasztalatok alapján a központosított rendszerek nagyobb hatékonysággal oldják meg a pénzalapok gyûjtését. Némely régebbi tagország köztük Franciaország és Németország adóallokáció - kat vezetett be, ezzel szemben az 1990-es években az újabb tagországok eltávolodtak az adóalapú finanszírozástól és munkaviszonnyal összefüggô biztosítási járulékokat vezettek be, sajnos azonban számos adottság (fekete gazdaság, munkanélküliség) ezt a mechanizmust több országban nem támogatta. Emiatt a kormányok továbbra is támaszkodtak az adóalapú allokációkra a megfelelô források biztosítása érdekében. Az újabb és a régebbi tagországok egyaránt törekednek egységes, országos pénzalapkezelô rendszerek kialakítására az állami források tekintetében. A duplikációk minimálisra csökkentése javíthatja az adminisztratív hatékonyságot. Egy másik pozitív fogadtatásra találó trend a kockázat szerint kiigazított fejkvótán alapuló stratégiai erôforrás-allo - káció a felhalmozott pénzalapok biztosítónak vagy térségi vásárlónak való bázis szemléletû, politikai tárgyalásokon alapuló vagy egyszerû fejkvóta szerinti kiutalása helyett. Néhány tagállam bevezette a vásárlók közötti versenyt, ez azonban a kockázat-szelekció veszélyével jár, melyet a kockázat-kiigazító mechanizmusok nem tudnak kiküszöbölni. A stratégiai szolgáltatásvásárlás fontos lépést jelent a szükségletek és az erôforrások közelítése és az értékteremtés vonatkozásában. Mindazonáltal sok tagország vásárlással kapcsolatos reformja még meglehetôsen kialakulatlan. Ugyanakkor a kombinált fizetési módozatok választása a szolgáltatók FFS díjazáson alapuló fizetése helyett a szolgáltatások mennyiségi és minôségi jellemzôit jobban figyelembe vevô módszernek ígérkezik. A technológia-értékelés (HTA) egyre általánosabban alkalmazott eljárás a visszatérítésekkel kapcsolatos döntéshozatal segítésére és a juttatások meghatáro - zására. Mûködése azonban még sok tagországban korlátozott. A költ ségmegosztást számos országban bevezették, másutt csökken tették. Kevés a bizonyíték arra, hogy a szolgáltatások hatékony használatát ösztönözve hatékonyság nyereség érhetô el, ugyanakkor ahol a szakellátás közvetlen elérését korlátozza, vannak bizonyítékok arra, hogy növeli az elérésben meglévô egyenlôtlenségeket (akik tudnak felhasználói díjat fizetni, jobban hozzáférnek a szakorvosi ellátáshoz). Mivel az egészségügyi kiadások döntô ré - szét a szolgáltatók generálják, fontos szempont a gyógyszerrendelés racionalitása és a kezelések költség-hatékonysága. A költségmegosztás bevezetése során megfelelô kivételekkel kell figye lemmel lenni a szegényekre, krónikus betegekre, és az életet veszélyeztetô betegségekben szenvedôkre. Körültekintô tervezéssel a költségmegosztás használható az értéket a pénzért elv erôsítésére. 16 Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám

17 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Mindezekbôl két nagyobb reformtrend bontakozik ki A tagországok jelentôs kísérletet tettek az egészségügyi ellátáshoz való egyenlô hozzáférés biztosítására a fedezet kiterjesztésével, a magán egészségbiztosítás fokozott szabályozásával, a költségmegosztás folyamatának javításával és a forrásallokáció stratégiai szempontjainak hangsúlyosabbá tételével. Fokozott figyelem irányul az ellátás minôségére és az értékteremtésre. Az ilyen vonatkozású intézkedések: a HTA szerepének növelése, a stratégiai vásárlás ösztönzése, reformok a szolgáltatók teljesítmény szerinti díjazására. Míg a költségkímélés továbbra is kiemelten kezelendô kérdés sok tagországban, a döntéshozók már nem akarják ennek alárendelni az egyenlô hozzáférést, a szolgáltatások színvonalát és hatékonyságát. A legújabb reformok ellensúlyozni kívánják a költség-megszorításnak az egészségügy finanszírozás politikai céljaira gyakorolt negatív hatásait. Kiemelésre érdemesek az állami finanszírozás magán finanszírozással szembeni elônyei, úgy mint: védelem a fi - nanciális rizikókkal szemben, a ráfordításnak megfelelô értékteremtés, a gazdasági és a financiális fenntarthatóság biztosítása, ugyanakkor annak problémái is léteznek (a társadalombiztosítási rendszerekben a munkaerô magas költsége, in formális gazdaságból megfelelô jövedelem generálása stb.). A régi EU-tagországok közül azok, amelyekben a magánfinanszírozás aránya nagyobb (akár magánbiztosítás, akár költségmegosztás révén), egyúttal azok közé az or szágok közé is tartoznak, amelyek GDP arányos egészségügyi kiadá sai magasabbak (Ausztria, Belgium, Fran cia or szág, Német or szág, Hollandia). Az egészségügyi ellátás finanszírozására op timális módként azt a finanszírozási típust jelöli meg, mely legjobban meg tud fe lelni a változó igényeknek a pénzalapok közös alapba való felhalmozásával, a stratégiai erôforrás-allokáció koordinálásával és irányításával, az erôforrások igényekhez való igazításával, a szolgálta tás jellegének meghatározásával és a szolgáltatókat ösztönzô intézkedésekkel. Az egészségügyi ellátás finanszírozásának gazdasági és költségvetés szempontú fenntarthatóságát a társadalombiztosítás keretében célul kitûzô reformoknak biztosítaniuk kell az egészségügyi ellátáshoz való egyenlô hozzáférést és a ráfordításoknak megfelelô értékteremtést. Végezetül az egészségügyi ellátás finanszírozását szolgáló reformintézkedésekre vonatkozó ajánlásokkal összefüggésben a következôk fogalmazódnak meg: A reformokhoz kezdeti lépésként az egészségügyi rendszer sa - játosságainak, problémáinak felmérése szükséges. A döntéshozók terveiket és ezek hátterét esetenként eredményesen megoszthatják a nagyközönséggel. A döntéshozóknak a finanszírozási funkciók és irányelvek teljes körét kell figyelembe venniük. Megfelelô módozatokat kell találni a pénzalapgyûjtésre a bevételteremtéshez. A fôként munkaviszonnyal összefüggô biztosítási járulékokból finanszírozott egészségügyi rendszerek eredményesen kiter - jeszt hetik bevételi forrásaikat a nem munkából származó jövedelmek bevonásával. A felhalmozott pénzalapokat kezelô közös alapok számának csökkentése, vagy egyetlen országos pénzalap létrehozása meg könnyíti a stratégiai vezetést és a koordinációt. Megfontolandó a magán finanszírozás igénybevételének korlátozása, illetve az állami és a magán finanszírozás elkülönítése. A költségmegosztás megtervezésénél fontos szempont a sziszte - matikus és evidencián alapuló alkalmazás. Elkerülendô az egészségügyi takarékszámlák (MSA) bevezetése, mivel nem jár együtt lakossági csoportokat lefedô közös pénzalapkezeléssel (pooling). Központi kérdésnek kell tekinteni az informális kifizetések problematikáját, megszüntetése az egészségügyi rendszerek iránti bizalmat növeli, megléte számos egészségügyi reform sikeres végrehajtásának akadálya. Ösztönözni kell a stratégiai forrásallokációt ahhoz, hogy az erôforrások elegendôek legyenek az egészségügyi szükségletek kielégítéséhez. Ösztönözni kell az egészségügyi technológia-értékelés (HTA) fokozott alkalmazását (a támogatási döntésekben, a finanszíro - zott szolgáltatáscsomag meghatározásában, a delistázásban, a nem hatásos vagy nem költséghatékony szolgáltatások támogatásának megszüntetésében). Nem csak a támogatott szolgáltatásokra kell figyelemmel lenni, hanem a kedvezményezettek (betegek) köre is lényeges. A szolgáltatások, szolgáltatók finanszírozására olyan fizetési rendszereket kell kialakítani, melyek révén elômozdítható a ha - tékonyság, a minôség és a produktivitás. Biztosítani kell a fizetési mechanizmusok körültekintô monitorozását, a költségemelés, kockázatszelekció és a különbözô ügyeskedések megelôzésére, különösen a DRG jellegû finanszírozási rendszerekben. Az adminisztratív hatékonysághoz a funkciók és feladatok duplikációjának minimálisra csökkentése szükséges. A hatékonyság nem tévesztendô össze a kiadások ellenôrzé sé - vel. Az egészségügyre fordított erôforrásoknak mindig értékteremtônek kell lenniük. Forrás Financing health care in the European Union Challenges and policy responses European Observatory on Health Systems and Policies Observatory Sudies Series No 17. Szerkesztôség Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám 17

18 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány A természet kincsestárából: DIABÉ KOMPLEX-szel az optimális szénhidrát-anyagcseréért A cukorbetegség ijesztô méretekben terjed: míg az ezredfordulón 171 millió beteget tartottak számon, 2025-re e szám megduplázódását várják. Becslések szerint másfél évtized múlva tehát kb. 380 millió embert, a világ felnôtt népességének 7,3%-át fogja sújtani ez a kór. A fô problémát a diabétesz súlyos szív- és érrendszeri szövôdményei okozzák, amelyek ellátása komoly terhet ró a betegekre, a hozzátartozókra, az egészségügyre és a társadalom egészére. Emellett a betegség elôrehaladásával egyéb szövôdmények diabéteszes retinopathia, nephropathia, neuropat hia, stb. megjelenésével is számolni kell. A 2-es típusú diabétesz kezelése mindig több pilléren nyugszik. Az orális antidiabetikumok adása akkor szükséges, ha az életmód terápia a fizikai aktivitás fokozása és a diéta önmagában nem ele - gendô. Utóbbiakra a különbözô terápiás kezelések megkezdése után is szükség van. Az életmód terápia étrendi elôírásainak célja az optimális anyagcsere-állapot elérése és fenntartása. A Summa Pharma Kft. növényi kivonatokat tartalmazó korszerû étrend kiegészítô készítménye 2-es tí - pusú cukorbetegség esetén kedvezôen be - folyásolja a szénhidrát- és zsíranyagcse - rét, valamint támogatja a hasnyálmirigy és a máj egészséges mûködését. A Ma - gángyógyszerészek Országos Szövet sé - gének ajánlásával kizárólag patikai forgalomban kapható DIABÉ KOMPLEX-rôl Gengeliczky Zoltán, a Summa Pharma Kft. igazgatója nyilatkozott lapunknak. Milyen szempontokat vettek figyelembe a fejlesztés során? Mai rohanó világunkban egyre kevésbé jut idônk arra, hogy odafigyeljünk az egész - ségünkre: a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód és a mindennapi stressz különbözô betegségekhez például diabéteszhez vezethet. A mi célunk az, hogy olyan étrend kiegészítô készítményeket fejlesszünk ki, amelyekkel pótol - hatjuk azokat az ásványokat, vitaminokat, egyéb fontos anyagokat, rostokat, amelyek segítenek egészségünk megôrzésében, illetve a kezelôorvos tudtával szedve segíthetik a már megkezdett gyógyszeres terápiát és hozzájárulhatnak a gyógyuláshoz. Az általunk felhasznált gyógynövények ugyanis bizonyítottan kedvezô élettani hatással rendelkeznek. A fejlesztés során fontosnak tartottuk, hogy a szakirodalomban publikált legújabb adatok alapján állítsuk össze a készítményeket. Szempont volt még, hogy kizárólag kiváló minôségû, természetes összetevôket alkalmazzunk. Standardizált kivonatokkal dolgozunk, azaz állandó hatóanyag tartalmú, gyógyszerkönyvi minôségû alapanyagokat használunk fel. Alapelvünk to - vábbá, hogy a termékeinket nem tesztel - jük állatokon. A Délkelet-Ázsiában ôshonos Momordica charantia magyarul balzsamkörte kivonatát régóta alkalmazzák hagyományos népi gyógymódként. Milyen jótékony hatásai ismertek ennek az egzotikus gyümölcsnek? A balzsamkörte a kabakosok, vagyis tökfélék családjába tartozik, az Ájurvéda gyó - gyászatban több évszázada használják. Termésében megtalálható a keserûanyagokat szolgálható charantin nevû flavonoid vegyületcsoport, amely a szervezet inzulinháztartására gyakorol jótékony hatást. A cukorháztartás optimalizálása mellett koleszterin- és trigliceridcsökkentô tulajdon - sága is van. Milyen nyomelemeket, vitamino - kat tartalmaz a DIABÉ KOMPLEX? A szénhidrát anyagcserében fontos szerepet játszik a króm, amely a DIABÉ KOM- PLEX készítmény egyik összetevôje. Szá - mos vizsgálat tanulmányozta a krómki - egészítôk hatásait a 2-es típusú cukorbetegség esetén. Egy metaanalízis 41 tanulmány eredményeit összegyûjtve azt találta, hogy a krómkiegészítés valóban javítja a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedôk vércukorszintjének szabályozását 1. A má - sik ásványi anyag, amely készítményünkben megtalálható, a magnézium. Nem zet - kö zi vizsgálatok metaanalízisének eredmé - nyei azt bizonyították, hogy a magnézium képes csökkenteni a 2-es típusú diabétesz kockázatát 2. A készítményben cink is ta - lál ható, amely alapvetô összetevôje több mint száz, az emésztésben és zsír-, fehér - je-, és szénhidrát-felhasználásban szerepet játszó enzimnek, és közeli kapcsolatban áll az energiatermeléssel. A cink a cukorbetegség kezelésében nagy szerepet játszik, ugyanis az inzulin cinkhez kötôdve tárolódik a hasnyálmirigyben, annak mû ködéséhez is nélkülözhetetlen, továbbá elen - gedhetetlen a sebgyógyuláshoz, ami a cu - korbetegek esetében különösen fontos. Vé - gül, de nem utolsósorban a C-vitamin ha té - kony antioxidánsként vesz részt a készítmény hatóanyag-kombinációjában. Az antioxidánsok bevitelének különösen nagy jelentôsége van, mert a cukorbetegek szervezetében fokozott oxidációs folyamatok játszódnak le, amelyek összefüggésben van nak a betegség szövôdményeivel. 1 az Európai Élelmiszerfunkciós Bizottság UEFIC hivatalos honlapja 2 Fiber and magnesium Intake and Incidence of Type 2 Diabetes in: Arch Intern Med. 2007; 167(9): Boromisza Piroska 18 Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám

19

20 Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet Program Gyógyszerészek Országos Kongresszusa A gyógyszertár, mint egészségcentrum Helyszín: Hotel Ezüstpart Siófok október 8. (csütörtök) Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Országos Választmánya zárt ülése Gyógyszerészi Gondozás Továbbképzés megnyitása Új kognitív szolgáltatási lehetôségek a közforgalmú gyógyszerellátás területén I. Gastroenterologiai program Dr. Juhász Béla: A reflux betegség klasszifikációja és kezelése Dr. Samu Antal: A gyógyszerész szerepe a reflux betegségek farmakoterápiás menedzsmentjében Dr. Márkus Rita: Gastrointestinális betegség vagy gyógyszer(mellék)hatás? Szakmai program Dr. Makara Mihály: Biztonságos gyógyszeres kezelés: a virtuális információáramlástól az elekt - ronikus receptig, az orvos, a gyógyszerész és a beteg együttmûködése Prof.Dr.Kata Mihály Dr. doc. Stampf György: Gyógyszerészek szerepe a megváltozott állat - egészségügyben Gyógyszerészi Gondozás október 9. (péntek) Új kognitív szolgáltatási lehetôségek a közforgalmú gyógyszerellátás területén II. Prof. Dr. Tósaky Árpád: A vér és a véralvadás gyógyszertana és farmakoterápiája Prof. Dr. Halmos Gábor: Programozott hatóanyag felszabadulás és a cirkadián ritmus Dr. doc. Vecsernyés Miklós: A parenterális gyógyszerbevitel fejlesztésének új eredményei Tesztírás Magángyógyszerészek Országos Szövetsége közgyûlése Egészségpolitikai célkitûzések gyógyszerészeti aspektusai A gyógyszer-gazdaságossági törvény várható változásai kormányzati vezetôk prezentációjában Felkért elôadók Dr. Székely Tamás (miniszter) Dr. Molnár Márk Péter (OEP fôosztályvezetô) Dr. Mikola Bálint (MOSZ elnök) Menedzser Program Nordic Walking Egészségi állapot felmérése, prezentáció és gyakorlat Gyógyszerész Gondozás Szív Érrendszeri Prevenciós (SZÉP ) Program a patikákban. Egyéni tanácsadás és a kockázati tényezôk kedvezô megváltoztatásának bemutatása. Felkért elôadók Dr. habil. Kiss István és Mezey Rudolf A programot vezeti Prof Dr. Arnold Csaba és Dr. Samu Antal Szakmapolitikai Nap október 10. (szombat) Doktori díszoklevél átadó ünnepség a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudo mány - egyetem és a Debreceni Tudományegyetem vezetôinek részvételével Elismerések átadása Pályázatok eredményhirdetése Szakmapolitikai Fórum aktuális kérdésekrôl Plenáris program, elôadások felkért szakmai vezetôkkel Témakörök A gyógyszerész az ellátás-, és a gyógyszerbitonság garanciája Egészséget a gyógyszertárból A népegészségügy fókuszában Felkért vitaindítók Prof.Dr. Fülöp Ferenc akadémikus (SZTE GYOK) Dr. Bódis Lászlóné (OTH országos tisztifôgyógyszerész) Dr. Kertai Aurél (BOK HOSZ vezetô) Dr. Hagymási Miklós (Forgalmazók az Egészségért Sz.) Szabó Ferenc (Gyógyszernagykereskedôk Országos Sz.) Dr. Kovács János (Magánorvosok Országos Szövetsége) Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla (MOSZ) Fogadás a Kongresszus résztvevôi számára október 11. (vasárnap) Helyszín: Hotel Residence Siófok Nemzetközi tendenciák a gyógyszerészetben Az elôadásokat az EuroPharm Fórum elnöksége tagjai a FIP vezetô tisztségviselôi és a Tennessee Egyetem professzorai jegyzik. 20 Gyógyszertár VIII. évf. 9. szám

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Új cafeteria szabályok

Új cafeteria szabályok 1 Új cafeteria szabályok 2016. november. 22. hvg.hu Kedden az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó új cafeteria szabályokat. Jövőre az alábbi szabályok szerint lehet tervezni a juttatásokat. Összeállt

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma.

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. július 01-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. szeptember 27-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján S o d e x o A k aé dm i a 2 0 1 0 B é r e n ív k ü l i m o tá ic vió B u k o l y i T aá ms, ájn o s s y G y u l a Témák: Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011.

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 29-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. június 4-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy az

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2009. március 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek megnevezése száma 1. NAV Társasági adó bevételi 10032000-01076019 101 2. NAV Személyi

Részletesebben

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az Öpt. és 263/2003. Kr. 2007. június 1-től hatályos szabályai alapján Szakmai konzultáció 2007. február 22. Az előadás főbb témakörei I. A szolgáltatások

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Cafeteria 2010 Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Cafeteria 2010 Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2010 március 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 2010-ben megváltozott a béren kívüli juttatások adózása, ezáltal a legtöbb vállalatnál

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2009. január 1-jétől érvényes jegyzéke 1. Kötelezettség jellegű

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában Népszabadság 2. egészségbiztosítási konferencia 2008. március 11. Skultéty László ügyvezető igazgató A magánfinanszírozás

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára FONTOS! 21 KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára 2011 JANUÁR 1 A Prémium Megoldás Kft. munkatársai nevében

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

Könyvelõ Veresegyház és Budapest területén

Könyvelõ Veresegyház és Budapest területén APEH számlaszámok 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek Sor-szám Megnevezés Költségvetési számla száma Adónemkód 1. Társasági adó 10032000-01076019 101 2. Személyi jövedelemadó

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

2. számú melléklet nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok

2. számú melléklet nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok

Részletesebben

2014/16. SZÁM TARTALOM. 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról...

2014/16. SZÁM TARTALOM. 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról... 2014/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 35/2014. (III. 17. MÁV-START

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben