Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010"

Átírás

1

2 Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010 A budapesti Goethe Intézet 2010-ben újra meginvitál művészeket, hogy a Ráday utca 58. szám alatt állítsák ki munkáikat. Míg a 2008-as Művészet vendégségben a kommunikáció témájával foglalkozott, idei tematikus súlypontunk a sokszínűség. Nyolc olyan művész munkáit mutatjuk be, akik nem Magyarországról származnak. A világ különböző országaiból költöztek Budapestre, és most már ez a város az otthonuk. Közülük néhányan stabilan beilleszkedtek Budapest kulturális közegébe és jelentős teljesítménnyel járulnak hozzá a magyar művészeti élethez, másokról eddig még alig vettek tudomást. Ezzel a kiállítással a budapesti művészeti törekvések sokszínűségét szeretnénk megmutatni, és egyúttal közös fórumot biztosítani a részt vevő művészek számára. Alkotásaikat a helyi művészeti élet gazdagításaként fogjuk fel és így is szeretnénk közvetíteni. Das Goethe-Institut Budapest lädt im Jahr 2010 wieder Künstler zu einer Ausstellung in seinen Räumlichkeiten in der Ráday utca 58 ein. Während sich Kunst im Haus im Jahr 2008 mit dem Thema Kommunikation beschäftigte, wird in diesem Jahr ein neuer thematischer Schwerpunkt gesetzt: die Vielfalt. A kiállítás a műalkotások egyszerű bemutatásán túl Gezeigt werden Werke von acht Künstlern, die nicht olyan ösztönző támpontot is teremt, amelyből kiindulva az identitás, a nemzeti hovatartozás és az in- Ländern der Welt nach Budapest gezogen und haben aus Ungarn stammen. Sie sind aus verschiedenen tegráció messzire vezető kérdéseiről is termékenyen nun hier ihren Lebensmittelpunkt. Einige von ihnen vitatkozhatunk. sind fest ins kulturelle Leben Budapests integriert und liefern einen wichtigen Beitrag für die ungarische Kunstszene, andere wurden bisher kaum wahrgenommen. Mit der Ausstellung soll die Vielfalt künstlerischen Schaffens in Budapest aufgezeigt werden; gleichzeitig erhalten die beteiligten Künstler ein gemeinsames Forum für ihre Kunst. Sie werden dabei als Bereicherung der hiesigen Kunstszene verstanden und auch so vermittelt. Neben der Präsentation der Kunstwerke schafft die Ausstellung eine anregende Grundlage, auf der weiterführende Fragen nach Identität, Nationalität und Integration diskutiert werden können. Dr. Gabriele Gauler igazgató Dr. Gabriele Gauler Institutsleiterin

3 Bepillantások Einblicke Két alapgondolat vezérli a budapesti Goethe Intézet Művészet vendégségben 2010 című kiállítását: bepillantást szeretne nyújtani és új perspektívákat nyitni. Egyfelől az intézet fél-nyilvános terei minden érdeklődő látogató számára nyitva állnak, másfelől pedig olyan jelenséggel foglalkozik ez a kiállítás, amely ilyen mélységben eddig csak ritkán kapott figyelmet. Nyolc olyan külföldi művész mutatkozik be munkáival, akik már hosszabb ideje Budapesten élnek és alkotnak. Bár Magyarország a 20. és 21. században nem számít tipikus bevándorlási célpontnak, a rendszerváltás óta mégis folyamatosan költöznek ide emberek a világ más részeiből. -ben hivatalosan 216 ezer külföldi jelentett be magyarországi lakhelyet. Az előző évhez képest ez a szám állítólag 15%-os növekedést mutat. 1 Míg a magyar művészek nyugati emigrációjának hagyománya van, a fordított eset még mindig különlegesnek számít. A külföldi művészek számára Magyarországon Budapestnek van a legnagyobb vonzereje. A helyi művészeti életben ugyan érzékelhető a jelenlétük, viszont eddig nemigen fordult elő, hogy munkásságukat szisztematikusan feltárták és vizsgálták volna. A Forradalmi dekadencia. Külföldi művészek Budapesten 1989 óta 2 című projekt keretén Sehenswerte Einblicke gewähren und neue Perspektiven eröffnen das sind die Grundgedanken der dies- belül Maja és Reuben Fowkes elsőként elemezte ezt a migrációs mozgást. A két művészettörténész kutatásai során három bevándorlási hullámot különített el Institut Budapest. Zum einen sind die halböffentlichen jährigen Ausstellung Kunst im Haus 2010 im Goethe Budapesten. Az első fázist 1989 és 1995 közé teszik. Räume des Instituts für jeden interessierten Besucher frei zugänglich und zum anderen widmet sich die Ekkor a külföldieket liberális közeg fogadta, amelyre a kommunizmus bukása és a globális kapitalizmus ezzel párhuzamos felemelkedése nyomta rá a bélyegét. Dichte bisher nur selten Beachtung fand. Vorgestellt Ausstellung einem Phänomen, welches in solch einer werden Werke von acht ausländischen Künstlern, die bereits seit längerer Zeit ihren Lebensmittelpunkt in Budapest haben. Das Ungarn des 20. und 21. Jahrhunderts zählt nicht zu den typischen Einwanderungsländern, jedoch siedeln seit dem Systemwechsel 1989 immer wieder Menschen aus anderen Teilen der Welt hierher um. Im Jahr waren offiziell rund Ausländer in Ungarn gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist diese Zahl um 15% gestiegen. 1 Während die Emigration ungarischer Künstler in westliche Länder eine gewisse Tradition hat, ist der umgekehrte Weg immer noch eine Besonderheit. Internationale Künstler zieht es vor allem in die ungarische Hauptstadt. In der lokalen Kunstszene zwar sichtbar, sind deren künstlerische Beiträge bisher jedoch kaum systematisch untersucht worden. Im Rahmen des Projektes Revolutionäre Dekadenz. Ausländische Künstler in Budapest seit wurde diese Migrationsbewegung erstmals umfassend von Maja und Reuben Fowkes reflektiert. Im Zuge ihrer Recherche haben die beiden Kunsthistoriker drei Einwanderungswellen ausländischer Künstler nach Ungarn voneinander abgegrenzt. Die erste Phase datieren sie zwischen 1989 und Während dieser Zeit haben Ausländer in Budapest ein liberales Klima vorgefunden geprägt vom

4 Niedergang des Kommunismus und dem parallelen Aufstieg des globalen Kapitalismus. In diesem Zeitraum kamen vier von den an dieser Ausstellung teilnehmenden Künstlern nach Budapest: Áron Baráth, Christa Bartesch, Bruno Bourel und Mamikon Yengibarian. Künstler, die mit der zweiten Welle zwischen 1996 und 2000 gekommen sind, sahen sich gleichzeitig mit rasanten sozialen und urbanen Veränderungen sowie dem Anstieg eines Nationalismus konfrontiert, welcher viele wieder zur Ausreise veranlasst hat. Die zunächst letzte und dritte Einwanderungswelle ab dem Jahr 2000 wird von M. und R. Fowkes als eine Phase charakterisiert, in der die Prinzipien der Globalisierung zugunsten neuer Arten der Zugehörigkeit aufbrechen. 3 Die Künstler Shandor Hassan, Alexander Schikowski, Peter Szabó und Ninni Wager sind zeitlich gesehen dieser Gruppe von Künstlermigranten zuzuordnen. Diese Darstellung kann lediglich einen kleinen Einblick davon vermitteln, welche gesellschaftspolitische Situation die jeweiligen Künstler während eines bestimmten Zeitabschnitts in Budapest angetroffen haben. Die Motive, aus denen heraus die Künstler nach Budapest gekommen sind, sind so individuell wie die Personen selbst. Sicherlich wirkte auf einige Künstler die Aufbruchsstimmung nach der politischen Wende anziehend. Auch wurden von offizieller Seite neue Stipendien und Austauschprogramme eingerichtet, die einen längeren Aufenthalt für internationale Künstler ermöglichten und attraktiv machten. A kiállításon részt vevő művészek közül Baráth Áron, Christa Bartesch, Bruno Bourel és Mamikon Yengi barian érkezett ebben az időszakban Budapestre. Azok Rahmenbedingungen erleichtert, auf längere Dauer Mit der EU-Erweiterung 2004 wurden nochmals die a művészek, akik az 1996 és 2000 közé eső második hier zu leben und zu arbeiten. hullámmal jöttek, egyszerre szembesültek a társadalom és a város szédítő sebességű átalakulásával és lung im Goethe Institut teilnehmen sollten, stellte Bei der Auswahl der Künstler, welche an der Ausstel- a nacionalizmus erősödésével, ami sokakat távozásra sich zu Beginn die Frage, was die Bezeichnung ausländische Künstler in Ungarn überhaupt bedeutet. ösztönzött. A 2000-től számított harmadik és ez idáig utolsó bevándorlási hullámot M. és R. Fowkes úgy jellemzi, mint amelyben a globalizáció elvei megbomla- Als ausländisch im Sinne von fremdländisch würden nak, és a hovatartozás új formái jönnek létre. 3 Shandor Hassan, Alexander Schikowski, Szabó Péter és Ninni Wager a korszakolás szempontjából az emigráns művészeknek ebbe a csoportjába tartozik. Ez a megközelítés csupán azt villantja fel, hogy milyen társadalompolitikai helyzetbe csöppentek a művészek Budapesten egy bizonyos időszakban. Ami arra ösztönözte őket, hogy Budapestre jöjjenek, épp olyan egyedi, mint maguk az emberek. Bizonyára vonzerőt gyakorolt néhány művészre a rendszerváltás utáni újrakezdés lendülete. Hivatalos oldalról is új ösztöndíjakat és csereprogramokat hoztak létre, amelyek a külföldi művészek számára lehetővé és csábítóvá tették a hosszabb itt tartózkodást. Az Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozás szintén könnyített a huzamosabb ittlét és munka keretfeltételein. A Goethe Intézet kiállításán bemutatkozó művészek kiválasztásakor felmerült a kérdés, hogy mit jelent egyáltalán Magyarországon a külföldi művész megjelölés? Külföldiek idegen országbeliek jelentésben azok volnának, akik nem magyarok. Mi is olyan művészetek válogattunk, akik nem Magyarországon születtek. Magyarországon azonban nem csak az útlevéltől függ, hogy kit tekintenek belföldinek, és kit külföldinek. Az itt bemutatott művészek közül kettőnek a vezetékneve magyar származásra utal. Ők két különböző országból jöttek. A nemzetiség nem ugyanazt jelenti, mint az állampolgárság vagy az egy néphez való tartozás ez nyilvánvalóvá válik abból, ahogy a magyar kisebbségekkel bánnak belföldön és külföldön. Ezek a gondolatok azonban csak háttérként kívánnak megjelenni, a kiállítás középpontját az egyes művészi álláspontok képezik. A kiállított munkák közül némelyik esetleg tartalmaz utalást a művész származására. Mások aktuális utalásokat tartalmaznak Magyarországra vagy Budapestre, megint mások pedig teljesen függetlenek a földrajzi és nemzeti hatásoktól. A katalógusban olvasható szövegekben a művészek vallanak arról, milyen a viszonyuk Magyarországhoz és a fővároshoz, mi az, ami tetszik nekik Budapesten, s mi az, ami nem, demnach nicht-ungarische Künstler gelten und so milyennek látják a helyi művészeti életet, s mennyire wurden Künstler ausgewählt, die nicht in Ungarn geboren sind. Doch wer als In- und wer als Ausländer be- befolyásolja a város egy művész életét és munkáit. trachtet wird, hängt in Ungarn nicht nur vom Pass ab. 1 Megjegyzés: Az ideköltözők körülbelül kétharmada származik az Zwei der hier vertretenen Künstler tragen jeweils einen Európai Unió valamely országából. Végh Zsuzsanna (a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója) sajtótájékoztatója, Beide kommen jedoch aus unterschiedlichen Ländern. Familiennamen, der auf ungarische Wurzeln verweist. -ben. A cikke alapján, a letöltés Insbesondere am Umgang mit den ungarischen Minderheiten im In- und Ausland wird deutlich, dass Natio- dátuma: Kiállítás a budapesti Kiscelli Múzeumban, nalität nicht gleichbedeutend mit Staatsangehörigkeit oder Volkszugehörigkeit ist. 3 Vö. Maja és Reuben Fowkes: Revolutionary Decadence. Diese Überlegungen dienen jedoch lediglich als Hintergrund für die eigentliche Ausstellung, in deren Introduction. Forrás: Mittelpunkt das künstlerische Wirken jedes einzelnen Künstlers steht. In einigen der gezeigten Kunstwerke lassen sich vielleicht Hinweise auf die Herkunft des Künstlers finden. Bei anderen werden aktuelle Bezüge zu Budapest und Ungarn sichtbar. Und wieder andere Kunstwerke scheinen von geographischen Einflüssen völlig unberührt und unabhängig. In den folgenden Katalogbeiträgen gewähren die Künstler einen kleinen Einblick in ihr Verhältnis zu Ungarn und seiner Hauptstadt: welche Aspekte Budapests den Künstlern gefallen und welche nicht, wie ihre Sicht auf die lokale Kunstszene ist und inwiefern die Stadt das Leben und die Arbeit des jeweiligen Künstlers beeinflusst. Katja Melzer Kurátor 1 Anm.: Etwa zwei Drittel der Zugezogenen kommen dabei aus EU-Ländern. Zsuzsanna Végh (Oberdirektorin des Amtes für Einwanderung und Staatsbürgerschaft). Pressekonferenz. Aus: Artikel auf www. budapest.hu, Ausstellung Museum Kiscell. Budapest. 3 Vgl. Maja und Reuben Fowkes: Revolutionary Decadence. Introduction. Unter: Katja Melzer Kuratorin

5 kiállított művek ausgestellte Werke 1. emelet Ninni Wager There is no reality. There is no reality. 5 Objekte, 5 objekt, papírrajzok, 2010 Zeichnungen auf Papier, 2010 Szabó Péter Szállítmány: Hollandia-Románia. Transport: NL-RO. Serie von 3 Zeichnungen, 3 rajzból álló sorozat, ceruza-papír, 2010 Graphit auf Papier, 2010 Bruno Bourel Candle Women. Párizsi metró Candle Women. Metro in Paris Férfi léggömbbel. Budapest 1991 Mann mit Luftballon. Budapest 1991 Groteszk. Budapest 2006 Groteske. Budapest 2006 A tejszínhab. Budapest 1999 Der Milchschaum. Budapest 1999 Erotika vásár. Budapest 1998 Erotikmesse. Budapest 1998 A kettes villamoson. Budapest 1995 Straßenbahn-Linie 2. Budapest 1995 A cigányprímás temetése. Budapest 1994 Begräbnis. Budapest 1994 Valamennyi fekete-fehér fotó, cm Schwarz-weiße Fotos, cm Baráth Áron Cím nélkül. Akrilfesték-vászon, cm, Cím nélkül. Akrilfesték-vászon, cm, Stock Ohne Titel. Acryl auf Leinwand, cm, Ohne Titel. Acryl auf Leinwand, cm, 2008 Baráth Áron Christa Bartesch Bruno Bourel Shandor Hassan Alexander Schikowski Szabó Péter Ninni Wager Mamikon Yengibarian 3. emelet 3. Stock Alexander Schikowski A Nagyváradról Kolozsvár felé vezető út. Straße von Großwardein Oradea nach Klausenburg Olaj-vászon, cm (Cluj-Napoca). Öl auf Leinwand, cm Mamikon Yengibarian Erotikus Magok. Bronz patinával, 2010 Erotische Kerne, Bronze-Patina, 2010 Christa Bartesch Cím nélkül. Olaj-vászon, 3 darab, cm, 2004 OhneTitel. Öl auf Leinwand, 3 darab, cm, 2004 Cím nélkül. Olaj-vászon, 2 darab, cm, 2007 OhneTitel. Öl auf Leinwand, 2 darab, cm, 2007 Shandor Hassan 9 fénykép a MOTEL sorozatból, színes nyomat, Fotografien aus der Serie MOTEL, C-Print, 35,5 28 cm, ,5 28 cm, nyomat az OUTER SPACE sorozatból, inkjet 16 Drucke aus der Serie OUTER SPACE, Ink-Jet auf transzparens papíron, 21 29,7 cm, Transparentpapier, 21 29,7 cm, Szabó Péter Szorzóforint. 2 pénzérme, doboz, üvegdoboz, Forint-multiple. 2 Münzen, Box, Glaskasten,

6 Baráth Áron Már 17 éve élek Budapesten. Ez elegendő idő a város megismeréséhez. Igaz, hogy nem önszántamból köl töztem ide, de megszoktam és időközben meg is szerettem ezt a várost. A helyi művészeti-kulturális élet lehetne gazdagabb és sokrétűbb, de ez talán idővel változni fog. Munkámra inkább külföldi utazásaim vannak nagy hatással. Budapest egyfajta nyugalmat biztosít számomra, amely elengedhetetlen a kibontakozáshoz. Ich lebe bereits seit 17 Jahren in Budapest. Das ist genügend Zeit, um die Stadt kennen zu lernen. Zwar bin ich nicht aus freien Stücken hierher gezogen, habe mich jedoch an die Stadt gewöhnt und sie inzwischen sogar lieb gewonnen. Das künstlerisch-kulturelle Leben hier vor Ort könnte reicher und vielfältiger sein. Doch das wird sich vielleicht mit der Zeit ändern. Meine künstlerische Arbeit ist eher durch Reisen ins Ausland geprägt. Budapest bietet für mich eine gewisse Ruhe, die für meine Entfaltung unerlässlich ist született Újvidéken 1993 óta él Magyarországon 2006-ban végezte el a Magyar Képzőművészeti Egyetemet geboren 1980 in Novi Sad lebt seit 1993 in Ungarn 2006 Abschluss an der Hochschule für Bildende Künste in Budapest Egyéni kiállítások G13 Galéria, Budapest Basic Collection Design Shop, Budapest Art Fair/Műcsarnok, Budapest (a G13 Galériával) Puskin Café, Budapest Extra Galéria, Budapest Csoportos kiállítások B55 Kortárs Galéria, Budapest Képíró Galéria, Budapest Mission Art Galéria, Budapest Lengyel Intézet, Budapest; 1956 on Posters Free University Gallery, Szabadka, Szerbia; Culture-Poster Csók István Galéria, Budapest Matica Srpska Galéria, Újvidék, Szerbia; Iwano Project Letzte Ausstellungen G 13 Galéria, Budapest Basic Collection-Design Shop, Budapest Art Fair/Kunsthalle, Budapest (mit der G13 Galerie) Puskin Café, Budapest Extra Galéria, Budapest GruppenAusstellungen B55 Kortárs Galerie, Budapest Képíró Galerie, Budapest Mission Art Galerie, Budapest Polnisches Kulturinstitut, Budapest; 1956 on Posters Galerie der Freien Universität, Subotica, Serbien; Culture-Poster Csók István Galerie, Budapest Matica Srpska Galerie, Novi Sad, Serbien; Iwano Project

7 Christa Bartesch Mi kedvez az intuíciónak, mi erősíti fel az alkotás vágyát, mi támogatja meg az alkotóerőt? És mi a kreativitást? Mi teszi lehetővé az elmélyülést egy tevékenységben, az elemelkedést a hétköznapoktól, a valóságtól az odaadás javára, amely minden művészi munka előfeltétele? Számomra bizonyára elsősorban a saját műtermem, a közvetlen környezetem adottságai és a kibontakozás ezzel összekapcsolódó lehetőségei, nem pedig mondjuk a tágabb környezetem. Nekem ilyen optimális Was begünstigt Intuition, forciert Schaffensdrang, unterstützt die Schaffenskraft? Was die Kreativität? Was ermöglicht ein Versinken in eine Tätigkeit, eine Transzendenz vom Alltag, von der Realität, zugunsten der Hingabe, als Voraussetzung für künstlerische Arbeit? Für mich sicher in erster Linie mein Atelier, die Gegebenheiten direkt vor Ort und die damit verbundenen Entfaltungsmöglichkeiten, und nicht etwa die weitere Umgebung. Einen solch optimalen Arbeitsplatz habe ich mir in Budafok und die zehn Jahre davor auf der Hajógyári sziget schaffen können. Ich bin mir nicht munkahelyet sikerült teremtenem Budafokon és az azt megelőző tíz évben a Hajógyáriszigeten. Nem vagyok biztos benne, hogy Berlinben vagy Münsterben is ennyire ideális feltételek között tudtam volna dolgozni. Ennyiben persze fontos szerepet játszik Budapest az alkotómunkámban. De az is biztos, hogy a képeim személyes tapasztalataimból és érzéseimből is erednek. Egy olyan hely, mint Magyarország, amely húsz év óta készülődőben és átalakulóban van, természetesen teljesen más impulzusokat kínál, mint például Németország abban az időszakban, amikor még ott éltem. sicher, ob ich in Berlin oder Münster unter solchen idealen Bedingungen hätte arbeiten können. Insofern spielt der Ort Budapest natürlich eine wichtige Rolle für mein Schaffen. Sicher sind meine Bilder aber auch Ergebnisse persönlicher Erfahrungen und Empfindungen. Ein Land wie Ungarn, das sich seit 20 Jahren im Auf-bzw. Umbruch befindet, bietet hier natürlich völlig andere Impulse, als z.b. Deutschland zu der Zeit, als ich noch dort gelebt habe ban született Münsterben Képzőművészeti Akadémia, Münster között Berlinben élt és dolgozott 1992 óta él és dolgozik Budapesten geboren 1960 in Münster Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Münster lebt und arbeitet sie in Berlin lebt und arbeitet seit 1992 in Budapest Válogatott kiállítások Galerie Gut Gasteil, Ausztria Vízivárosi Galéria, Budapest Műcsarnok, Szombathely Goethe Intézet, Budapest Galerie Schön, Bonn Bad Godesberg Letzte Ausstellungen Galerie Gut Gasteil, Österreich Vízivárosi Galerie, Budapest Kunsthalle, Szombathely Goethe-Institut, Budapest Galerie Schön, Bonn Bad Godesberg

8 Bruno Bourel Mi az, ami tetszik ebben a városban? Számomra a város nagyszerűsége egyedülálló földrajzi fekvésében rejlik. Kicsi, központ nélküli város, viszont két kis, egymástól nagyon eltérő jellegű településből áll, amelyeket összeköt a méltóságteljes folyó. Úgy emlékszem, kezdettől fogva elbűvöltek a fényviszonyai és hogy ezek napról napra képesek változni. Egyszerűen lenyűgöző a fény ebben a városban. Az itteni művészeti közeget bonyolult lenne jellemezni. Az biztos, hogy felívelőben van a rendszerváltás óta, de bizonyára kell még 25 év, mire eléri a megfelelő színvonalat. Pénz is kellene persze, meg politikai és emberi akarat. Pillanatnyilag még nagyon provinciális. Prominens emberektől Die einmalige geographische Lage dieser Stadt macht hallottam, akik kulturális területen dolgoznak, hogy für mich ihre Grandiosität aus. Es ist eine kleine Stadt a színház és a zenei élet már jó úton van ahhoz, hogy ohne Zentrum, dafür aber mit zwei kleinen, sehr unterschiedlichen Gemeinden, die durch einen majestäti- elérje a nemzetközi színvonalat. De ami a vizuális területet illeti, még nagyon sok a tennivaló nyitottabb schen Fluss verbunden sind. Ich glaube, ich war vom emberekkel, generációról generációra. ersten Moment an verzaubert von dem Licht und seiner Kraft, sich Tag für Tag zu verändern. Das Licht dieser Stadt ist einfach überwältigend. Die lokale Kunstszene zu beschreiben, ist kompliziert. Seit dem Systemwechsel befindet sie sich sicherlich im Aufschwung. Aber sie braucht bestimmt noch 25 Jahre, um ein anständiges Niveau zu erreichen. Geld braucht sie natürlich auch, aber auch politischen und menschlichen Willen. Im Moment ist die Szene noch sehr provinziell. Ich habe von prominenten Menschen, die im Kulturbereich arbeiten, gehört, dass Theater und Musik bereits auf einem guten Weg in Richtung internationales Niveau sind. Bei allem, was den visuellen Bereich betrifft, muss noch viel getan werden mit offeneren Menschen, Generation für Generation ben született Párizsban Zenetudományi és filmművészeti tanulmányok 1978 óta készít fényképeket Polaroid 70-es kamerával 1989 májusában járt először Budapesten 1993 óta Budapesten él Aktuális kiállítás Saját könyv Kiállítás a Rumbach utcai Zsinagógában (július 8-tól augusztus 15-ig) Bourel Bruno: Budapest. Fényrajzok. Fotófolio Kft., 2010 geboren 1957 in Paris Studium der Musik und der Filmwissenschaften ab 1978 Fotografie mit Polaroid 70 Kamera Mai 1989 erster Besuch in Budapest lebt seit 1993 in Budapest Aktuelle Ausstellung Buchprojekt Austellung in der Rumbach Synagoge (8. Juli bis 15. August) Bruno Bourel: Budapest. Lichtzeichnungen. Fotófolio Kft.,

9 Shandor Hassan A Fulbright fotográfiai ösztöndíjával kerültem Budapestre. Meg akartam ismerni a magyar fotóművészetet és szerettem volna megtudni, hol erednek magyar zsidó gyökereim, és elevenek-e még bennem. Tetszik a városban a folyó, a hidak, a hegyek, a kacatok az utcán lomtalanításkor, a lepusztult házak, a város szellemei, a barátaim. Foglalkoztat, hogyan kérődzik ez a város folytonosan önmagán. Lenyűgöz, és nagy hatást fejt ki rám időbeli és történelmi távlataival, a közelmúltjával, amely még most is erősen formálja a képét. Megélhetem itt azt az érzést, hogy a jövőből érkeztem, és für Fotografie gekommen. Ich wollte die ungarische Nach Budapest bin ich über ein Fulbright-Stipendium a múltba lépek. Nem egészen világos, hogy pontosan Fotografie kennen lernen und erfahren, wo meine milyen és kikből áll a budapesti művészeti élet. De ungarisch-jüdischen Wurzeln liegen und ob sie immer fejlődik, és hatással vannak rá a globális művészeti noch in mir leben. An der Stadt gefallen mir der Fluss, áramlatok. Az új művészgenerációban sok az energia, die Brücken, die Berge, das Gerümpel auf der Straße de még bizonytalanok, mert nem látják, hová vezet ez an Sperrmülltagen, die zerbröckelnden Häuser, die a fejlődés. Szóval Budapesten kicsi, de sokszínű a művészeti szcéna, tagjai sokat isznak és dohányoznak. Freunde. Mich interessiert, wie sich Budapest immer Geister der Stadt und meine verrückten, ungarischen aufs Neue selbst wiederkäut. Das fasziniert mich und ich bin vom Ausmaß dessen beeinflusst und von der Verortung in Zeit und Geschichte, der jüngsten Vergangenheit, die immer noch so sichtbar ist. Ich kann in dem Gefühl leben, eine Person aus der Zukunft zu sein und in die Vergangenheit zu treten. Es ist unklar, was die Budapester Kunstszene ist. Aber sie entwickelt sich weiter, beeinflusst von globalen künstlerischen Strömungen. Innerhalb der neuen Künstlergeneration scheint es Energie, aber auch Verwirrung darüber zu geben, wo diese Entwicklung hinführt. Es ist eine kleine, vielfältige Szene, in der viel geraucht und getrunken wird ban született Los Angeles-ben, Kaliforniában 1991 B.F.A., Fényképészetet tanul az Új-Mexikói Egyetemen 1996-ban New Yorkba költözik 2008 óta Budapesten él geboren 1968 in Los Angeles, Kalifornien 1991 Abschluss B.F.A., Studium der Fotografie an der Universität von New Mexico 1996 Umzug nach New York lebt seit 2008 in Budapest Válogatott kiállítások Amerikai Nagykövetség, Budapest; Motel & Signs Lumen Galéria, Budapest Kimmel Center Gallery, New York University, New York; NY: Signs Jersey City Museum, Jersey City; NJ: Manhattan Project Istanbul Biennale, Isztambul; Fun City Letzte Ausstellungen Botschaft der USA, Budapest; Motel & Signs Lumen Galerie, Budapest Kimmel Center Gallery, New York University, New York; NY: Signs Jersey City Museum, Jersey City; NJ: Manhattan Project Istanbul Biennale, Istanbul; Fun City

10 Alexander Schikowski In Ungarn steht das Recht auf freie Meinungsäußerung über der Würde des Menschen. Ein freies Feld also für radikale künstlerische Aussagen! Neben der allerorten herrschenden Vehemenz, sich marktorientiert zu verhalten, zwingt in Ungarn auch die finanzielle Lage die Künstler zum Kuschen. Die öffentliche Kunst wird seit jeher politisch juriert. Mélabú eine ungarische Form der Melancholie und Nemtörődöm das Sich-umnichts-kümmern tun das Restliche. Für die Kunst eine Wüste, in der sich freigeistiges Sinnieren schwer tut. Aber es gibt sie, die autonome Kunst, die sich um gesellschaftliche Verhältnisse schert! So spricht man vom Turul mit einer Magyarországon a szabad véleménynyilvánításhoz való Plastikhand im Schnabel und von den Schweinehaxen jog az emberi méltóság sérthetetlensége felett áll. in den Bronzeschuhen am Donauufer; von der Lesbenhochzeit am Batthyány tér, der Säuberung des Hel- Szabad a pálya a radikális művészi megnyilvánulások előtt! A művészeti életben általánosan megfigyelhető denplatzes nach einer Weihe der Ungarischen Garde, erőteljes piacorientáltságon kívül a ros szabb gazdasági helyzet is meghunyászkodásra kényszeríti a mű- Mara Oláh, der ersten ungarischen Zigeunerin auf der dem cityrafting der forschungsgruppe-f ebendort; von vészeket. A közterek művészetét mindig is a politika Venediger Biennale und meinem Denkmal gegen rassistische Morde Róbert és Robika für Tatárszentgyörgy. határozta meg Magyarországon. A passzivitással és sértettséggel keveredő mélabú, a melankólia magyar válfaja, és a nemtörődömség a magába zárkózó, mindent magára vonatkoztató szubjektum közömbössége szintén megteszik a magukét. Sivatag ez a művészet számára, amelyben alig terem meg valami, és ahol nehéz dolga van a határtalanul szabadszellemű gondolkodásnak. De mégiscsak van itt autonóm művészet! Létezik a politika határozott bekebelező szándéka ellenére is: ott a leszbikus esküvő a Batthyány téren, a Hősök tere megtisztítása a paramilitáris Magyar Gárda avatása után, az f kutatócsoport cityraftingja, Oláh Mária, a Velencei Biennále első cigány festője vagy a meggyilkolt tatárszentgyörgyi romák emlékére készült Róbert és Robika című emlékművem ban született Bambergben tanulmányait Stuttgartban és Nürnbergben végezte 2005 októberében áttelepült Budapestre geboren 1973 in Bamberg, Studium der Bildenden Kunst in Stuttgart und Nürnberg lebt seit Oktober 2005 in Budapest Egyéni kiállítások Wertheim grófsági festője (ösztöndíj) Képrámolás. Óbudai Társaskör Galéria, Budapest Az f nevű kutatócsoporttal közösen szervezte a little Germany little Hungary című projektet, amelyet a Bipolar Német-magyar kulturális együttműködések támogatott Letzte Ausstellungen Grafschaftsmaler zu Wertheim Képrámolás Räumen, Óbudai Társaskör Galerie little Germany little Hungary in Stuttgart und Budapest, organisiert zusammen mit der forschungsgruppe-f, gefördert von Bipolar deutsch-ungarische Kulturprojekte

11 Szabó Péter Amikor idekerültem, az nem tetszett Budapesten, hogy nagyon belterjes volt minden, és hihetetlenül nehéz volt kívülállóként labdába rúgni. De ha van mit felmutatnod és normálisan tudsz kommunikálni, ha kiirtod a kívülállók sértettségét magadból, beindulhatnak a dolgok, és ez jó. Az is tetszik, hogy sok az alulról jövő kezdeményezés, és ezeket különböző Als ich in Budapest ankam, hat mir nicht gefallen, kisebb intézmények támogatják is. Kreatív megoldásokat lehet találni a mindennapok problémáira, és als Außenstehender unglaublich schwer ist, erfolg- dass die Stadt sehr verschlossen ist, und dass es ezekben segítenek az aktív közösségek. reich zu sein. Doch wenn du etwas vorzeigen und normal kommunizieren kannst, und wenn du die Gekränktheit des Außenseiters in dir ausmerzen kannst, dann kann etwas daraus werden. Mir gefällt, dass es viele Initiativen von der Basis her gibt, und dass diese auch von verschiedenen kleinen Einrichtungen unterstützt werden. Man kann hier kreative Lösungen auf die Probleme des Alltags finden, und darin wird man von den aktiven Gemeinschaften unterstützt ben született Marosvásárhelyen Iparművészeti és Képzőművészeti Egyetem, Kolozsvár, Románia 2003 óta él és dolgozik Budapesten DLA, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest geboren 1978 in Tirgu-Mures Universität der Bildenden und der Angewandten Künste, Cluj-Napoca, Rumänien lebt seit 2003 in Budapest DLA, Universität der Bildenden Künste, Budapest Válogatott kiállítások projektek Stúdió Galéria, Budapest; Az Utazó Rajziskola, Gallery by Night Trafó, Budapest; I think sixteen hours a day before going to bed Good Morning! Köztéri projekt Bukarestben, Ploiestiben és Sinaiaban, Románia Kunstverein Göttingen, Worpswelten Kunsthalle Fridericianum, Kassel; Indirect Speech, 5 Days To The End Of Art Fotogallery Bécs; Motion Parade Letzte Ausstellungen Projekte Stúdió Galerie, Budapest; Die reisende Zeichenschule, Gallery by Night Trafó, Budapest; I think sixteen hours a day before going to bed Good Morning! Öffentliches Kunstprojekt in Bukarest, Ploiesti und Sinaia, Rumänien Kunstverein Göttingen; Worpswelten Kunsthalle Fridericianum, Kassel; Indirect Speech, 5 Days To The End Of Art Fotogalerie Wien; Motion Parade csaksemmi.blogspot.com thetravellingdrawingschool.blogspot.com

12 Ninni Wager Legelőször akkor kerültem kapcsolatba a várossal, amikor együtt dolgoztam a Ran domroutines nevű magyar művészcsoporttal óta sokat ötleteltünk, jó néhány közös projektet valósítottunk meg, szerelemre, barátokra leltünk. Lüktet a város és tele van érdekes helyekkel és dolgokkal, de engem leginkább az emberek ragadnak meg. A művészeti életet erős közösségi összetartozás és kollektív tervezés jellemzi, még anyagi támogatás hiányában is. Mióta Budapesten vagyok, akadtak nehézségeim az itteni kommunikációval, a kultúrával, a nyelvvel, a gesztusokkal, a humorral és egyebekkel. Ebből számtalan lehetőség adódik a félreértésre, de a megértés új módozataira is. Ezért is jelenik meg Der erste Kontakt nach Budapest entstand während erősebben a munkáimban a kommunikáció témája. einer Zusammenarbeit mit der ungarischen Künstlergruppe The Randomroutines. Seit 2004 haben wir Ideen entwickelt, gemeinsame Projekte realisiert, Liebe und Freundschaften gefunden. Budapest pulsiert und ist reich an interessanten Orten und Dingen. Doch am meisten faszinieren mich die Menschen. Die Kunstszene ist geprägt von einer gemeinschaftlichen Stimmung und kollektiver Planung, die sogar ohne finanzielle Unterstützung stattfindet. Seitdem ich hier bin, habe ich meine Schwierigkeiten mit der lokalen Kommunikation, der Kultur, der Sprache, den Gesten, dem Humor und anderem. Das schafft Potential für viele Missverständnisse, aber auch für neue Arten des Verstehens. Daher ist auch das Thema Kommunikation in meinen Arbeiten stärker geworden ban született Uppsalában (Svédország), és Vantaa-ban nőtt fel (Finnország) képzőművészetet tanul a Novia Alkalmazott Tudományok Egyetemén, Finnországban 2006 vége óta Budapesten él geboren 1983 in Uppsala, Schweden, aufgewachsen in Vantaa, Finnland Studium Bildende Kunst, Novia Universität für Angewandte Wissenschaften, FinnIand lebt seit Ende 2006 in Budapest Kiállítások Kiscelli Múzeum, Budapest; Revolutionary Decadence Liget Galéria, Budapest; The Weight Of Lightness, 2008 Sanna Harkönen és Ninni Wager Elverket, Ekenäs, Finnország; CUT# Letzte Ausstellungen Kiscelli Museum, Budapest; Revolutionary Decadence Liget Galerie, Budapest; The Weight Of Lightness, Sanna Harkönen und Ninni Wager Elverket, Ekenäs, Finnland; CUT#1

13 Mamikon Yengibarian Számomra nem az a meghatározó érzés, hogy konkrétan Magyarországon és Budapesten élek, hanem az, hogy egy olyan város az otthonom, ahol rajtam kívül mások is otthon vannak, és ahol magyarul beszélünk. Itt alkotom a szobraimat, itt hozom létre és élem a magam világát. Teszem ezt úgy, mint ahogy tenném bárhol a világon. Hiányzik persze a tenger és a meleg. Az emberek azonban számomra itt is éppen olyanok, mint a világ bármely más pontján. Talán egy kicsit szomorúbbak. Talán ezért mondják azt, hogy bús magyar. Bestimmend für mich ist nicht das Gefühl, konkret in Ungarn und in Budapest zu leben, sondern viel mehr die Tatsache, in einer Stadt zu Hause zu sein, in der auch andere zu Hause sind, und in der Ungarisch gesprochen wird. Hier entwerfe ich meine Skulpturen, hier erzeuge ich meine eigene Welt, und hier lebe ich sie. Und das tue ich so, wie ich es überall auf der Welt tun würde. Natürlich fehlen mir das Meer und die Wärme. Doch die Menschen hier sind für mich genauso wie sonstwo auf der Welt, nur ein wenig trauriger vielleicht. Vielleicht spricht man deswegen von den traurigen Ungarn ban született Jerevánban Örmény Képzőművészeti Egyetem 1986 Képzőművészeti Egyetem, Szentpétervár Az 1990-es évek kezdete óta Budapesten él. geboren 1963 in Yerevan Akademie der Bildenden Künste Armenien 1986 Hochschule der Bildenden Künste, St. Petersburg lebt seit den frühen 1990er Jahren in Budapest Egyéni kiállítások Ráday Galéria Budapest Art Factory Budapest; Spider city Art Factory Budapest: Vagabonds Art Factory II, Budapest (Kucsora Mártával) Pelikán Galéria, Székesfehérvár Köztéri szobrok Erste Bank, Budapest; Cacti (bronz, cm) Villa di Chianti, Firenze, Olaszország; Keljfeljancsik (bronz, 350 cm) Budapest, GFK Hungaria (bronz, 160 cm) Letzte Ausstellungen Ráday Galerie Budapest Art Factory Budapest; Spider city Art Factory Budapest; Vagabonds Art Factory Budapest (mit Marta Kucsora) Galerie Pelikán, Székesfehérvár (Ungarn) Skulpturen im öffentlichen Raum Erste Bank, Budapest; Cacti (bronze, cm) Villa di Chianti, Florenz, Italien; Tumble Overs (bronze, 350 cm) Budapest, GFK Hungaria (bronze, 160 cm)

14 Impresszum Impressum A katalógus a Művészet vendégségben 2010 kiállításhoz készült, mely április 15. és február 15. között látható a budapesti Goethe Intézet tereiben Der Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung Kunst im Haus April Februar 2011 im Goethe-Institut Budapest Koncepció: Katja Melzer, M.A. Munkatársak: Iris Köster, Désirée Verheyen Felelős kiadó: Gabriele Gauler Szerkesztőség: Iris Köster, Katja Melzer, Nagy Márta, Désirée Verheyen Grafika: Farkas Anna (www.anagraphic.hu) Fotó: Havancsák Éva (www.evahavancsak.com, és a művészek Fordítás és nyelvi lektorálás: Kovács Edit Konzept: Katja Melzer, M.A. Mitarbeit: Iris Köster, Désirée Verheyen Verantwortliche Herausgeberin: Gabriele Gauler Redaktion: Iris Köster, Katja Melzer, Márta Nagy, Désirée Verheyen Gestaltung: Anna Farkas (www.anagraphic.hu) Fotos: Éva Havancsák (www.evahavancsak.com, und Künstler Übersetzung und Lektorat: Edit Kovács Goethe Intézet Budapest Goethe-Institut Budapest 2010

15 1092 Budapest, Ráday utca 58. Telefon:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Immer mehr Bürger lehnen die Sommerzeit ab Der Widerstand gegen

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1) Nyelvismereti teszt 20 p./ Értékelő: kód A nyelvismereti és az olvasott szövegértés teszt megoldására együttesen rendelkezésre álló idő 50 perc. Írja a válaszokat a lap alján található megoldólapra! A

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Hol találom a?... ein Zimmer zu vermieten?... kiadó szoba? Art der... ein Hostel?...hostel? Art der... ein Hotel?... egy hotel? Art der... eine Frühstückspension?...bed

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei honfoglalásához köthető. Ettől kezdve több mint 1000 éven át Magyarország története a Kárpát-medence történetével volt azonos. A magyar

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Munkaidő: 30 perc Elérhető pontszám: 30 pont Kódszám: Figyelmesen

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

activity-show im Fernsehen

activity-show im Fernsehen activity-show fast wie im Fernsehen Modultyp Projekte im Deutschunterricht Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1+ Autorinnen Grossmann Erika, Molnár Andrea A kiadvány az Educatio Kht.

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

11. Kormányzói levél, 2014. május

11. Kormányzói levél, 2014. május Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 11. Kormányzói levél, 2014. május Kedves Barátaim! Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon Präsentationen auf internationalen Messen Messen sind Kommunikationsveranstaltungen, die als Teil des Gesamtmarketings das eigene Image stärken und

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén írta : S z u n y o g h y János, Budapest A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társulat egykori Állattani Szakosztályának 405.

Részletesebben

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE Az eddigiek során nem volt érzékelhető, s csak az elmúlt pár hétben vált nyilvánvalóvá, hogy a menetnél játszott zeneszámok és a placcon játszott sváb zeneszámok, sokak számára

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben

Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09

Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09 Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 28/9 Zum Projekt Interkulturalität und Mehrsprachigkeit Auch im Schuljahr 28/9

Részletesebben

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről.

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. X. A város A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. B. Szia, Zoli! Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? A városba megyek

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

Német környezetvédelmi diákcsere-program

Német környezetvédelmi diákcsere-program 92 beszámolók Német környezetvédelmi diákcsere-program (2004. szeptember, október) Az alábbi programokon született, diákjaink által írt újságcikkekből az évkönyv VIII. fejezetében olvashatunk néhányat.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek:

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek: IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830 IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise Hírlevél Transzferár ellenőrzés Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően. A NAV

Részletesebben

Lakásbérlés EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Los, auf geht's! Sznopek Martin

Lakásbérlés EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD.  Los, auf geht's! Sznopek Martin Lakásbérlés A mai ajándékanyagodban egy párbeszéden keresztül kapsz segítséget német nyelvterületen való lakásbérléshez. Ebben a pdf-ben megtalálod az ajándékanyagod szövegét és pár oldalnyi tudnivalót

Részletesebben

ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km. 2.2-3.9 l /100 km. Skoda / Toyota Prius. Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség

ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km. 2.2-3.9 l /100 km. Skoda / Toyota Prius. Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km 2.2-3.9 l /100 km Skoda / Toyota Prius Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség ÉPÜLETKATEGÓRIÁK : Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség HŐSZIGETELETLEN ÉP. : 1995-ÖS RENDELET

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május NÉMET NYELV. EMELT SZINT Írásbeli vizsga Javítási-értékelési útmutató

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május NÉMET NYELV. EMELT SZINT Írásbeli vizsga Javítási-értékelési útmutató PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május NÉMET NYELV EMELT SZINT Írásbeli vizsga Javítási-értékelési útmutató ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. Jó megoldásként csak a Javítási-értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Egyetem. Vélemény. Kultúra. Miegymás. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatói lapja.

Tisztelt Olvasó! Egyetem. Vélemény. Kultúra. Miegymás. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatói lapja. 2 CONFAB ABULA A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatói lapja Fõszerkesztõ Egyetem Tisztelt Olvasó! 3 Váncsodi József j_vancsodi@yahoo.com Felelõs szerkesztõ Szarka Dániel Olvasó

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN

HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN DIE STILVOLLE ART, GESCHICHTE EXKLUSIV ZU ERLEBEN Megfelelő helyszínt keres rendezvények, üzleti tárgyalások vagy alkalmi összejövetelek lebonyolításához?

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE 2010. 09.28 10. 05. Mit is érdemes tudni Magyarországról? És melyek a leghasznosabb magyar szavak? Ezeket is megtudhatták a német diákok a Dobóban. Emellett iskolánk technikai felszereltsége kápráztatta

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

eins drei vier sieben neun

eins drei vier sieben neun 1 Lerneinheit 1 Ordnen Sie das Gespräch. 2 : Nein, mein Vorname ist Peter. : Guten Tag. Mein Name ist Meier. : Moment! Ich bin Hans Meier. : Guten Tag, Herr Meier. Heißen Sie Hans Meier? t... Guten Tag.

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német Jókívánságok : Házasság Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV NÉMET NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ NYELVI KÉPZÉS 9-12. ÉVFOLYAM A nyelvtanulás keretei Hozott nyelv esetén a NAT 2003 az A1-A2-es szintet tekinti induló szintnek, így mi is innen

Részletesebben

Közlemények. Helyszín: ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, Budapest XII. ker., Kiss J. altb. u. 40. I. em 123. előadóterem

Közlemények. Helyszín: ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, Budapest XII. ker., Kiss J. altb. u. 40. I. em 123. előadóterem Gyermeknevelés 4. évf. 1. szám (2016) Közlemények Tisztelt Kollégák! 2016. március 18-án a nagy sikerre való tekintettel újabb német nemzetiségi gyermekirodalmi konferenciát rendezünk. Az ELTE TÓK-on régóta

Részletesebben

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2 NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100 5000 Szolnok, Mária út 19. Pf.: 176. Telefon:

Részletesebben

5. Zipernowsky Nyelvi Verseny NÉMET. 3. forduló: Quiz

5. Zipernowsky Nyelvi Verseny NÉMET. 3. forduló: Quiz 5. Zipernowsky Nyelvi Verseny 2010-2011 NÉMET 3. forduló: Quiz Kedves Versenyző! Gratulálunk, hogy sikeresen megoldottad a Zipernowsky Nyelvi Verseny 2. fordulóját. A 3. forduló 6 feladatból (Aufgabe)

Részletesebben

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban - Általános Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban Welche Gebühren

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben