Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010"

Átírás

1

2 Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010 A budapesti Goethe Intézet 2010-ben újra meginvitál művészeket, hogy a Ráday utca 58. szám alatt állítsák ki munkáikat. Míg a 2008-as Művészet vendégségben a kommunikáció témájával foglalkozott, idei tematikus súlypontunk a sokszínűség. Nyolc olyan művész munkáit mutatjuk be, akik nem Magyarországról származnak. A világ különböző országaiból költöztek Budapestre, és most már ez a város az otthonuk. Közülük néhányan stabilan beilleszkedtek Budapest kulturális közegébe és jelentős teljesítménnyel járulnak hozzá a magyar művészeti élethez, másokról eddig még alig vettek tudomást. Ezzel a kiállítással a budapesti művészeti törekvések sokszínűségét szeretnénk megmutatni, és egyúttal közös fórumot biztosítani a részt vevő művészek számára. Alkotásaikat a helyi művészeti élet gazdagításaként fogjuk fel és így is szeretnénk közvetíteni. Das Goethe-Institut Budapest lädt im Jahr 2010 wieder Künstler zu einer Ausstellung in seinen Räumlichkeiten in der Ráday utca 58 ein. Während sich Kunst im Haus im Jahr 2008 mit dem Thema Kommunikation beschäftigte, wird in diesem Jahr ein neuer thematischer Schwerpunkt gesetzt: die Vielfalt. A kiállítás a műalkotások egyszerű bemutatásán túl Gezeigt werden Werke von acht Künstlern, die nicht olyan ösztönző támpontot is teremt, amelyből kiindulva az identitás, a nemzeti hovatartozás és az in- Ländern der Welt nach Budapest gezogen und haben aus Ungarn stammen. Sie sind aus verschiedenen tegráció messzire vezető kérdéseiről is termékenyen nun hier ihren Lebensmittelpunkt. Einige von ihnen vitatkozhatunk. sind fest ins kulturelle Leben Budapests integriert und liefern einen wichtigen Beitrag für die ungarische Kunstszene, andere wurden bisher kaum wahrgenommen. Mit der Ausstellung soll die Vielfalt künstlerischen Schaffens in Budapest aufgezeigt werden; gleichzeitig erhalten die beteiligten Künstler ein gemeinsames Forum für ihre Kunst. Sie werden dabei als Bereicherung der hiesigen Kunstszene verstanden und auch so vermittelt. Neben der Präsentation der Kunstwerke schafft die Ausstellung eine anregende Grundlage, auf der weiterführende Fragen nach Identität, Nationalität und Integration diskutiert werden können. Dr. Gabriele Gauler igazgató Dr. Gabriele Gauler Institutsleiterin

3 Bepillantások Einblicke Két alapgondolat vezérli a budapesti Goethe Intézet Művészet vendégségben 2010 című kiállítását: bepillantást szeretne nyújtani és új perspektívákat nyitni. Egyfelől az intézet fél-nyilvános terei minden érdeklődő látogató számára nyitva állnak, másfelől pedig olyan jelenséggel foglalkozik ez a kiállítás, amely ilyen mélységben eddig csak ritkán kapott figyelmet. Nyolc olyan külföldi művész mutatkozik be munkáival, akik már hosszabb ideje Budapesten élnek és alkotnak. Bár Magyarország a 20. és 21. században nem számít tipikus bevándorlási célpontnak, a rendszerváltás óta mégis folyamatosan költöznek ide emberek a világ más részeiből. -ben hivatalosan 216 ezer külföldi jelentett be magyarországi lakhelyet. Az előző évhez képest ez a szám állítólag 15%-os növekedést mutat. 1 Míg a magyar művészek nyugati emigrációjának hagyománya van, a fordított eset még mindig különlegesnek számít. A külföldi művészek számára Magyarországon Budapestnek van a legnagyobb vonzereje. A helyi művészeti életben ugyan érzékelhető a jelenlétük, viszont eddig nemigen fordult elő, hogy munkásságukat szisztematikusan feltárták és vizsgálták volna. A Forradalmi dekadencia. Külföldi művészek Budapesten 1989 óta 2 című projekt keretén Sehenswerte Einblicke gewähren und neue Perspektiven eröffnen das sind die Grundgedanken der dies- belül Maja és Reuben Fowkes elsőként elemezte ezt a migrációs mozgást. A két művészettörténész kutatásai során három bevándorlási hullámot különített el Institut Budapest. Zum einen sind die halböffentlichen jährigen Ausstellung Kunst im Haus 2010 im Goethe Budapesten. Az első fázist 1989 és 1995 közé teszik. Räume des Instituts für jeden interessierten Besucher frei zugänglich und zum anderen widmet sich die Ekkor a külföldieket liberális közeg fogadta, amelyre a kommunizmus bukása és a globális kapitalizmus ezzel párhuzamos felemelkedése nyomta rá a bélyegét. Dichte bisher nur selten Beachtung fand. Vorgestellt Ausstellung einem Phänomen, welches in solch einer werden Werke von acht ausländischen Künstlern, die bereits seit längerer Zeit ihren Lebensmittelpunkt in Budapest haben. Das Ungarn des 20. und 21. Jahrhunderts zählt nicht zu den typischen Einwanderungsländern, jedoch siedeln seit dem Systemwechsel 1989 immer wieder Menschen aus anderen Teilen der Welt hierher um. Im Jahr waren offiziell rund Ausländer in Ungarn gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist diese Zahl um 15% gestiegen. 1 Während die Emigration ungarischer Künstler in westliche Länder eine gewisse Tradition hat, ist der umgekehrte Weg immer noch eine Besonderheit. Internationale Künstler zieht es vor allem in die ungarische Hauptstadt. In der lokalen Kunstszene zwar sichtbar, sind deren künstlerische Beiträge bisher jedoch kaum systematisch untersucht worden. Im Rahmen des Projektes Revolutionäre Dekadenz. Ausländische Künstler in Budapest seit wurde diese Migrationsbewegung erstmals umfassend von Maja und Reuben Fowkes reflektiert. Im Zuge ihrer Recherche haben die beiden Kunsthistoriker drei Einwanderungswellen ausländischer Künstler nach Ungarn voneinander abgegrenzt. Die erste Phase datieren sie zwischen 1989 und Während dieser Zeit haben Ausländer in Budapest ein liberales Klima vorgefunden geprägt vom

4 Niedergang des Kommunismus und dem parallelen Aufstieg des globalen Kapitalismus. In diesem Zeitraum kamen vier von den an dieser Ausstellung teilnehmenden Künstlern nach Budapest: Áron Baráth, Christa Bartesch, Bruno Bourel und Mamikon Yengibarian. Künstler, die mit der zweiten Welle zwischen 1996 und 2000 gekommen sind, sahen sich gleichzeitig mit rasanten sozialen und urbanen Veränderungen sowie dem Anstieg eines Nationalismus konfrontiert, welcher viele wieder zur Ausreise veranlasst hat. Die zunächst letzte und dritte Einwanderungswelle ab dem Jahr 2000 wird von M. und R. Fowkes als eine Phase charakterisiert, in der die Prinzipien der Globalisierung zugunsten neuer Arten der Zugehörigkeit aufbrechen. 3 Die Künstler Shandor Hassan, Alexander Schikowski, Peter Szabó und Ninni Wager sind zeitlich gesehen dieser Gruppe von Künstlermigranten zuzuordnen. Diese Darstellung kann lediglich einen kleinen Einblick davon vermitteln, welche gesellschaftspolitische Situation die jeweiligen Künstler während eines bestimmten Zeitabschnitts in Budapest angetroffen haben. Die Motive, aus denen heraus die Künstler nach Budapest gekommen sind, sind so individuell wie die Personen selbst. Sicherlich wirkte auf einige Künstler die Aufbruchsstimmung nach der politischen Wende anziehend. Auch wurden von offizieller Seite neue Stipendien und Austauschprogramme eingerichtet, die einen längeren Aufenthalt für internationale Künstler ermöglichten und attraktiv machten. A kiállításon részt vevő művészek közül Baráth Áron, Christa Bartesch, Bruno Bourel és Mamikon Yengi barian érkezett ebben az időszakban Budapestre. Azok Rahmenbedingungen erleichtert, auf längere Dauer Mit der EU-Erweiterung 2004 wurden nochmals die a művészek, akik az 1996 és 2000 közé eső második hier zu leben und zu arbeiten. hullámmal jöttek, egyszerre szembesültek a társadalom és a város szédítő sebességű átalakulásával és lung im Goethe Institut teilnehmen sollten, stellte Bei der Auswahl der Künstler, welche an der Ausstel- a nacionalizmus erősödésével, ami sokakat távozásra sich zu Beginn die Frage, was die Bezeichnung ausländische Künstler in Ungarn überhaupt bedeutet. ösztönzött. A 2000-től számított harmadik és ez idáig utolsó bevándorlási hullámot M. és R. Fowkes úgy jellemzi, mint amelyben a globalizáció elvei megbomla- Als ausländisch im Sinne von fremdländisch würden nak, és a hovatartozás új formái jönnek létre. 3 Shandor Hassan, Alexander Schikowski, Szabó Péter és Ninni Wager a korszakolás szempontjából az emigráns művészeknek ebbe a csoportjába tartozik. Ez a megközelítés csupán azt villantja fel, hogy milyen társadalompolitikai helyzetbe csöppentek a művészek Budapesten egy bizonyos időszakban. Ami arra ösztönözte őket, hogy Budapestre jöjjenek, épp olyan egyedi, mint maguk az emberek. Bizonyára vonzerőt gyakorolt néhány művészre a rendszerváltás utáni újrakezdés lendülete. Hivatalos oldalról is új ösztöndíjakat és csereprogramokat hoztak létre, amelyek a külföldi művészek számára lehetővé és csábítóvá tették a hosszabb itt tartózkodást. Az Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozás szintén könnyített a huzamosabb ittlét és munka keretfeltételein. A Goethe Intézet kiállításán bemutatkozó művészek kiválasztásakor felmerült a kérdés, hogy mit jelent egyáltalán Magyarországon a külföldi művész megjelölés? Külföldiek idegen országbeliek jelentésben azok volnának, akik nem magyarok. Mi is olyan művészetek válogattunk, akik nem Magyarországon születtek. Magyarországon azonban nem csak az útlevéltől függ, hogy kit tekintenek belföldinek, és kit külföldinek. Az itt bemutatott művészek közül kettőnek a vezetékneve magyar származásra utal. Ők két különböző országból jöttek. A nemzetiség nem ugyanazt jelenti, mint az állampolgárság vagy az egy néphez való tartozás ez nyilvánvalóvá válik abból, ahogy a magyar kisebbségekkel bánnak belföldön és külföldön. Ezek a gondolatok azonban csak háttérként kívánnak megjelenni, a kiállítás középpontját az egyes művészi álláspontok képezik. A kiállított munkák közül némelyik esetleg tartalmaz utalást a művész származására. Mások aktuális utalásokat tartalmaznak Magyarországra vagy Budapestre, megint mások pedig teljesen függetlenek a földrajzi és nemzeti hatásoktól. A katalógusban olvasható szövegekben a művészek vallanak arról, milyen a viszonyuk Magyarországhoz és a fővároshoz, mi az, ami tetszik nekik Budapesten, s mi az, ami nem, demnach nicht-ungarische Künstler gelten und so milyennek látják a helyi művészeti életet, s mennyire wurden Künstler ausgewählt, die nicht in Ungarn geboren sind. Doch wer als In- und wer als Ausländer be- befolyásolja a város egy művész életét és munkáit. trachtet wird, hängt in Ungarn nicht nur vom Pass ab. 1 Megjegyzés: Az ideköltözők körülbelül kétharmada származik az Zwei der hier vertretenen Künstler tragen jeweils einen Európai Unió valamely országából. Végh Zsuzsanna (a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója) sajtótájékoztatója, Beide kommen jedoch aus unterschiedlichen Ländern. Familiennamen, der auf ungarische Wurzeln verweist. -ben. A cikke alapján, a letöltés Insbesondere am Umgang mit den ungarischen Minderheiten im In- und Ausland wird deutlich, dass Natio- dátuma: Kiállítás a budapesti Kiscelli Múzeumban, nalität nicht gleichbedeutend mit Staatsangehörigkeit oder Volkszugehörigkeit ist. 3 Vö. Maja és Reuben Fowkes: Revolutionary Decadence. Diese Überlegungen dienen jedoch lediglich als Hintergrund für die eigentliche Ausstellung, in deren Introduction. Forrás: Mittelpunkt das künstlerische Wirken jedes einzelnen Künstlers steht. In einigen der gezeigten Kunstwerke lassen sich vielleicht Hinweise auf die Herkunft des Künstlers finden. Bei anderen werden aktuelle Bezüge zu Budapest und Ungarn sichtbar. Und wieder andere Kunstwerke scheinen von geographischen Einflüssen völlig unberührt und unabhängig. In den folgenden Katalogbeiträgen gewähren die Künstler einen kleinen Einblick in ihr Verhältnis zu Ungarn und seiner Hauptstadt: welche Aspekte Budapests den Künstlern gefallen und welche nicht, wie ihre Sicht auf die lokale Kunstszene ist und inwiefern die Stadt das Leben und die Arbeit des jeweiligen Künstlers beeinflusst. Katja Melzer Kurátor 1 Anm.: Etwa zwei Drittel der Zugezogenen kommen dabei aus EU-Ländern. Zsuzsanna Végh (Oberdirektorin des Amtes für Einwanderung und Staatsbürgerschaft). Pressekonferenz. Aus: Artikel auf www. budapest.hu, Ausstellung Museum Kiscell. Budapest. 3 Vgl. Maja und Reuben Fowkes: Revolutionary Decadence. Introduction. Unter: Katja Melzer Kuratorin

5 kiállított művek ausgestellte Werke 1. emelet Ninni Wager There is no reality. There is no reality. 5 Objekte, 5 objekt, papírrajzok, 2010 Zeichnungen auf Papier, 2010 Szabó Péter Szállítmány: Hollandia-Románia. Transport: NL-RO. Serie von 3 Zeichnungen, 3 rajzból álló sorozat, ceruza-papír, 2010 Graphit auf Papier, 2010 Bruno Bourel Candle Women. Párizsi metró Candle Women. Metro in Paris Férfi léggömbbel. Budapest 1991 Mann mit Luftballon. Budapest 1991 Groteszk. Budapest 2006 Groteske. Budapest 2006 A tejszínhab. Budapest 1999 Der Milchschaum. Budapest 1999 Erotika vásár. Budapest 1998 Erotikmesse. Budapest 1998 A kettes villamoson. Budapest 1995 Straßenbahn-Linie 2. Budapest 1995 A cigányprímás temetése. Budapest 1994 Begräbnis. Budapest 1994 Valamennyi fekete-fehér fotó, cm Schwarz-weiße Fotos, cm Baráth Áron Cím nélkül. Akrilfesték-vászon, cm, Cím nélkül. Akrilfesték-vászon, cm, Stock Ohne Titel. Acryl auf Leinwand, cm, Ohne Titel. Acryl auf Leinwand, cm, 2008 Baráth Áron Christa Bartesch Bruno Bourel Shandor Hassan Alexander Schikowski Szabó Péter Ninni Wager Mamikon Yengibarian 3. emelet 3. Stock Alexander Schikowski A Nagyváradról Kolozsvár felé vezető út. Straße von Großwardein Oradea nach Klausenburg Olaj-vászon, cm (Cluj-Napoca). Öl auf Leinwand, cm Mamikon Yengibarian Erotikus Magok. Bronz patinával, 2010 Erotische Kerne, Bronze-Patina, 2010 Christa Bartesch Cím nélkül. Olaj-vászon, 3 darab, cm, 2004 OhneTitel. Öl auf Leinwand, 3 darab, cm, 2004 Cím nélkül. Olaj-vászon, 2 darab, cm, 2007 OhneTitel. Öl auf Leinwand, 2 darab, cm, 2007 Shandor Hassan 9 fénykép a MOTEL sorozatból, színes nyomat, Fotografien aus der Serie MOTEL, C-Print, 35,5 28 cm, ,5 28 cm, nyomat az OUTER SPACE sorozatból, inkjet 16 Drucke aus der Serie OUTER SPACE, Ink-Jet auf transzparens papíron, 21 29,7 cm, Transparentpapier, 21 29,7 cm, Szabó Péter Szorzóforint. 2 pénzérme, doboz, üvegdoboz, Forint-multiple. 2 Münzen, Box, Glaskasten,

6 Baráth Áron Már 17 éve élek Budapesten. Ez elegendő idő a város megismeréséhez. Igaz, hogy nem önszántamból köl töztem ide, de megszoktam és időközben meg is szerettem ezt a várost. A helyi művészeti-kulturális élet lehetne gazdagabb és sokrétűbb, de ez talán idővel változni fog. Munkámra inkább külföldi utazásaim vannak nagy hatással. Budapest egyfajta nyugalmat biztosít számomra, amely elengedhetetlen a kibontakozáshoz. Ich lebe bereits seit 17 Jahren in Budapest. Das ist genügend Zeit, um die Stadt kennen zu lernen. Zwar bin ich nicht aus freien Stücken hierher gezogen, habe mich jedoch an die Stadt gewöhnt und sie inzwischen sogar lieb gewonnen. Das künstlerisch-kulturelle Leben hier vor Ort könnte reicher und vielfältiger sein. Doch das wird sich vielleicht mit der Zeit ändern. Meine künstlerische Arbeit ist eher durch Reisen ins Ausland geprägt. Budapest bietet für mich eine gewisse Ruhe, die für meine Entfaltung unerlässlich ist született Újvidéken 1993 óta él Magyarországon 2006-ban végezte el a Magyar Képzőművészeti Egyetemet geboren 1980 in Novi Sad lebt seit 1993 in Ungarn 2006 Abschluss an der Hochschule für Bildende Künste in Budapest Egyéni kiállítások G13 Galéria, Budapest Basic Collection Design Shop, Budapest Art Fair/Műcsarnok, Budapest (a G13 Galériával) Puskin Café, Budapest Extra Galéria, Budapest Csoportos kiállítások B55 Kortárs Galéria, Budapest Képíró Galéria, Budapest Mission Art Galéria, Budapest Lengyel Intézet, Budapest; 1956 on Posters Free University Gallery, Szabadka, Szerbia; Culture-Poster Csók István Galéria, Budapest Matica Srpska Galéria, Újvidék, Szerbia; Iwano Project Letzte Ausstellungen G 13 Galéria, Budapest Basic Collection-Design Shop, Budapest Art Fair/Kunsthalle, Budapest (mit der G13 Galerie) Puskin Café, Budapest Extra Galéria, Budapest GruppenAusstellungen B55 Kortárs Galerie, Budapest Képíró Galerie, Budapest Mission Art Galerie, Budapest Polnisches Kulturinstitut, Budapest; 1956 on Posters Galerie der Freien Universität, Subotica, Serbien; Culture-Poster Csók István Galerie, Budapest Matica Srpska Galerie, Novi Sad, Serbien; Iwano Project

7 Christa Bartesch Mi kedvez az intuíciónak, mi erősíti fel az alkotás vágyát, mi támogatja meg az alkotóerőt? És mi a kreativitást? Mi teszi lehetővé az elmélyülést egy tevékenységben, az elemelkedést a hétköznapoktól, a valóságtól az odaadás javára, amely minden művészi munka előfeltétele? Számomra bizonyára elsősorban a saját műtermem, a közvetlen környezetem adottságai és a kibontakozás ezzel összekapcsolódó lehetőségei, nem pedig mondjuk a tágabb környezetem. Nekem ilyen optimális Was begünstigt Intuition, forciert Schaffensdrang, unterstützt die Schaffenskraft? Was die Kreativität? Was ermöglicht ein Versinken in eine Tätigkeit, eine Transzendenz vom Alltag, von der Realität, zugunsten der Hingabe, als Voraussetzung für künstlerische Arbeit? Für mich sicher in erster Linie mein Atelier, die Gegebenheiten direkt vor Ort und die damit verbundenen Entfaltungsmöglichkeiten, und nicht etwa die weitere Umgebung. Einen solch optimalen Arbeitsplatz habe ich mir in Budafok und die zehn Jahre davor auf der Hajógyári sziget schaffen können. Ich bin mir nicht munkahelyet sikerült teremtenem Budafokon és az azt megelőző tíz évben a Hajógyáriszigeten. Nem vagyok biztos benne, hogy Berlinben vagy Münsterben is ennyire ideális feltételek között tudtam volna dolgozni. Ennyiben persze fontos szerepet játszik Budapest az alkotómunkámban. De az is biztos, hogy a képeim személyes tapasztalataimból és érzéseimből is erednek. Egy olyan hely, mint Magyarország, amely húsz év óta készülődőben és átalakulóban van, természetesen teljesen más impulzusokat kínál, mint például Németország abban az időszakban, amikor még ott éltem. sicher, ob ich in Berlin oder Münster unter solchen idealen Bedingungen hätte arbeiten können. Insofern spielt der Ort Budapest natürlich eine wichtige Rolle für mein Schaffen. Sicher sind meine Bilder aber auch Ergebnisse persönlicher Erfahrungen und Empfindungen. Ein Land wie Ungarn, das sich seit 20 Jahren im Auf-bzw. Umbruch befindet, bietet hier natürlich völlig andere Impulse, als z.b. Deutschland zu der Zeit, als ich noch dort gelebt habe ban született Münsterben Képzőművészeti Akadémia, Münster között Berlinben élt és dolgozott 1992 óta él és dolgozik Budapesten geboren 1960 in Münster Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Münster lebt und arbeitet sie in Berlin lebt und arbeitet seit 1992 in Budapest Válogatott kiállítások Galerie Gut Gasteil, Ausztria Vízivárosi Galéria, Budapest Műcsarnok, Szombathely Goethe Intézet, Budapest Galerie Schön, Bonn Bad Godesberg Letzte Ausstellungen Galerie Gut Gasteil, Österreich Vízivárosi Galerie, Budapest Kunsthalle, Szombathely Goethe-Institut, Budapest Galerie Schön, Bonn Bad Godesberg

8 Bruno Bourel Mi az, ami tetszik ebben a városban? Számomra a város nagyszerűsége egyedülálló földrajzi fekvésében rejlik. Kicsi, központ nélküli város, viszont két kis, egymástól nagyon eltérő jellegű településből áll, amelyeket összeköt a méltóságteljes folyó. Úgy emlékszem, kezdettől fogva elbűvöltek a fényviszonyai és hogy ezek napról napra képesek változni. Egyszerűen lenyűgöző a fény ebben a városban. Az itteni művészeti közeget bonyolult lenne jellemezni. Az biztos, hogy felívelőben van a rendszerváltás óta, de bizonyára kell még 25 év, mire eléri a megfelelő színvonalat. Pénz is kellene persze, meg politikai és emberi akarat. Pillanatnyilag még nagyon provinciális. Prominens emberektől Die einmalige geographische Lage dieser Stadt macht hallottam, akik kulturális területen dolgoznak, hogy für mich ihre Grandiosität aus. Es ist eine kleine Stadt a színház és a zenei élet már jó úton van ahhoz, hogy ohne Zentrum, dafür aber mit zwei kleinen, sehr unterschiedlichen Gemeinden, die durch einen majestäti- elérje a nemzetközi színvonalat. De ami a vizuális területet illeti, még nagyon sok a tennivaló nyitottabb schen Fluss verbunden sind. Ich glaube, ich war vom emberekkel, generációról generációra. ersten Moment an verzaubert von dem Licht und seiner Kraft, sich Tag für Tag zu verändern. Das Licht dieser Stadt ist einfach überwältigend. Die lokale Kunstszene zu beschreiben, ist kompliziert. Seit dem Systemwechsel befindet sie sich sicherlich im Aufschwung. Aber sie braucht bestimmt noch 25 Jahre, um ein anständiges Niveau zu erreichen. Geld braucht sie natürlich auch, aber auch politischen und menschlichen Willen. Im Moment ist die Szene noch sehr provinziell. Ich habe von prominenten Menschen, die im Kulturbereich arbeiten, gehört, dass Theater und Musik bereits auf einem guten Weg in Richtung internationales Niveau sind. Bei allem, was den visuellen Bereich betrifft, muss noch viel getan werden mit offeneren Menschen, Generation für Generation ben született Párizsban Zenetudományi és filmművészeti tanulmányok 1978 óta készít fényképeket Polaroid 70-es kamerával 1989 májusában járt először Budapesten 1993 óta Budapesten él Aktuális kiállítás Saját könyv Kiállítás a Rumbach utcai Zsinagógában (július 8-tól augusztus 15-ig) Bourel Bruno: Budapest. Fényrajzok. Fotófolio Kft., 2010 geboren 1957 in Paris Studium der Musik und der Filmwissenschaften ab 1978 Fotografie mit Polaroid 70 Kamera Mai 1989 erster Besuch in Budapest lebt seit 1993 in Budapest Aktuelle Ausstellung Buchprojekt Austellung in der Rumbach Synagoge (8. Juli bis 15. August) Bruno Bourel: Budapest. Lichtzeichnungen. Fotófolio Kft.,

9 Shandor Hassan A Fulbright fotográfiai ösztöndíjával kerültem Budapestre. Meg akartam ismerni a magyar fotóművészetet és szerettem volna megtudni, hol erednek magyar zsidó gyökereim, és elevenek-e még bennem. Tetszik a városban a folyó, a hidak, a hegyek, a kacatok az utcán lomtalanításkor, a lepusztult házak, a város szellemei, a barátaim. Foglalkoztat, hogyan kérődzik ez a város folytonosan önmagán. Lenyűgöz, és nagy hatást fejt ki rám időbeli és történelmi távlataival, a közelmúltjával, amely még most is erősen formálja a képét. Megélhetem itt azt az érzést, hogy a jövőből érkeztem, és für Fotografie gekommen. Ich wollte die ungarische Nach Budapest bin ich über ein Fulbright-Stipendium a múltba lépek. Nem egészen világos, hogy pontosan Fotografie kennen lernen und erfahren, wo meine milyen és kikből áll a budapesti művészeti élet. De ungarisch-jüdischen Wurzeln liegen und ob sie immer fejlődik, és hatással vannak rá a globális művészeti noch in mir leben. An der Stadt gefallen mir der Fluss, áramlatok. Az új művészgenerációban sok az energia, die Brücken, die Berge, das Gerümpel auf der Straße de még bizonytalanok, mert nem látják, hová vezet ez an Sperrmülltagen, die zerbröckelnden Häuser, die a fejlődés. Szóval Budapesten kicsi, de sokszínű a művészeti szcéna, tagjai sokat isznak és dohányoznak. Freunde. Mich interessiert, wie sich Budapest immer Geister der Stadt und meine verrückten, ungarischen aufs Neue selbst wiederkäut. Das fasziniert mich und ich bin vom Ausmaß dessen beeinflusst und von der Verortung in Zeit und Geschichte, der jüngsten Vergangenheit, die immer noch so sichtbar ist. Ich kann in dem Gefühl leben, eine Person aus der Zukunft zu sein und in die Vergangenheit zu treten. Es ist unklar, was die Budapester Kunstszene ist. Aber sie entwickelt sich weiter, beeinflusst von globalen künstlerischen Strömungen. Innerhalb der neuen Künstlergeneration scheint es Energie, aber auch Verwirrung darüber zu geben, wo diese Entwicklung hinführt. Es ist eine kleine, vielfältige Szene, in der viel geraucht und getrunken wird ban született Los Angeles-ben, Kaliforniában 1991 B.F.A., Fényképészetet tanul az Új-Mexikói Egyetemen 1996-ban New Yorkba költözik 2008 óta Budapesten él geboren 1968 in Los Angeles, Kalifornien 1991 Abschluss B.F.A., Studium der Fotografie an der Universität von New Mexico 1996 Umzug nach New York lebt seit 2008 in Budapest Válogatott kiállítások Amerikai Nagykövetség, Budapest; Motel & Signs Lumen Galéria, Budapest Kimmel Center Gallery, New York University, New York; NY: Signs Jersey City Museum, Jersey City; NJ: Manhattan Project Istanbul Biennale, Isztambul; Fun City Letzte Ausstellungen Botschaft der USA, Budapest; Motel & Signs Lumen Galerie, Budapest Kimmel Center Gallery, New York University, New York; NY: Signs Jersey City Museum, Jersey City; NJ: Manhattan Project Istanbul Biennale, Istanbul; Fun City

10 Alexander Schikowski In Ungarn steht das Recht auf freie Meinungsäußerung über der Würde des Menschen. Ein freies Feld also für radikale künstlerische Aussagen! Neben der allerorten herrschenden Vehemenz, sich marktorientiert zu verhalten, zwingt in Ungarn auch die finanzielle Lage die Künstler zum Kuschen. Die öffentliche Kunst wird seit jeher politisch juriert. Mélabú eine ungarische Form der Melancholie und Nemtörődöm das Sich-umnichts-kümmern tun das Restliche. Für die Kunst eine Wüste, in der sich freigeistiges Sinnieren schwer tut. Aber es gibt sie, die autonome Kunst, die sich um gesellschaftliche Verhältnisse schert! So spricht man vom Turul mit einer Magyarországon a szabad véleménynyilvánításhoz való Plastikhand im Schnabel und von den Schweinehaxen jog az emberi méltóság sérthetetlensége felett áll. in den Bronzeschuhen am Donauufer; von der Lesbenhochzeit am Batthyány tér, der Säuberung des Hel- Szabad a pálya a radikális művészi megnyilvánulások előtt! A művészeti életben általánosan megfigyelhető denplatzes nach einer Weihe der Ungarischen Garde, erőteljes piacorientáltságon kívül a ros szabb gazdasági helyzet is meghunyászkodásra kényszeríti a mű- Mara Oláh, der ersten ungarischen Zigeunerin auf der dem cityrafting der forschungsgruppe-f ebendort; von vészeket. A közterek művészetét mindig is a politika Venediger Biennale und meinem Denkmal gegen rassistische Morde Róbert és Robika für Tatárszentgyörgy. határozta meg Magyarországon. A passzivitással és sértettséggel keveredő mélabú, a melankólia magyar válfaja, és a nemtörődömség a magába zárkózó, mindent magára vonatkoztató szubjektum közömbössége szintén megteszik a magukét. Sivatag ez a művészet számára, amelyben alig terem meg valami, és ahol nehéz dolga van a határtalanul szabadszellemű gondolkodásnak. De mégiscsak van itt autonóm művészet! Létezik a politika határozott bekebelező szándéka ellenére is: ott a leszbikus esküvő a Batthyány téren, a Hősök tere megtisztítása a paramilitáris Magyar Gárda avatása után, az f kutatócsoport cityraftingja, Oláh Mária, a Velencei Biennále első cigány festője vagy a meggyilkolt tatárszentgyörgyi romák emlékére készült Róbert és Robika című emlékművem ban született Bambergben tanulmányait Stuttgartban és Nürnbergben végezte 2005 októberében áttelepült Budapestre geboren 1973 in Bamberg, Studium der Bildenden Kunst in Stuttgart und Nürnberg lebt seit Oktober 2005 in Budapest Egyéni kiállítások Wertheim grófsági festője (ösztöndíj) Képrámolás. Óbudai Társaskör Galéria, Budapest Az f nevű kutatócsoporttal közösen szervezte a little Germany little Hungary című projektet, amelyet a Bipolar Német-magyar kulturális együttműködések támogatott Letzte Ausstellungen Grafschaftsmaler zu Wertheim Képrámolás Räumen, Óbudai Társaskör Galerie little Germany little Hungary in Stuttgart und Budapest, organisiert zusammen mit der forschungsgruppe-f, gefördert von Bipolar deutsch-ungarische Kulturprojekte

11 Szabó Péter Amikor idekerültem, az nem tetszett Budapesten, hogy nagyon belterjes volt minden, és hihetetlenül nehéz volt kívülállóként labdába rúgni. De ha van mit felmutatnod és normálisan tudsz kommunikálni, ha kiirtod a kívülállók sértettségét magadból, beindulhatnak a dolgok, és ez jó. Az is tetszik, hogy sok az alulról jövő kezdeményezés, és ezeket különböző Als ich in Budapest ankam, hat mir nicht gefallen, kisebb intézmények támogatják is. Kreatív megoldásokat lehet találni a mindennapok problémáira, és als Außenstehender unglaublich schwer ist, erfolg- dass die Stadt sehr verschlossen ist, und dass es ezekben segítenek az aktív közösségek. reich zu sein. Doch wenn du etwas vorzeigen und normal kommunizieren kannst, und wenn du die Gekränktheit des Außenseiters in dir ausmerzen kannst, dann kann etwas daraus werden. Mir gefällt, dass es viele Initiativen von der Basis her gibt, und dass diese auch von verschiedenen kleinen Einrichtungen unterstützt werden. Man kann hier kreative Lösungen auf die Probleme des Alltags finden, und darin wird man von den aktiven Gemeinschaften unterstützt ben született Marosvásárhelyen Iparművészeti és Képzőművészeti Egyetem, Kolozsvár, Románia 2003 óta él és dolgozik Budapesten DLA, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest geboren 1978 in Tirgu-Mures Universität der Bildenden und der Angewandten Künste, Cluj-Napoca, Rumänien lebt seit 2003 in Budapest DLA, Universität der Bildenden Künste, Budapest Válogatott kiállítások projektek Stúdió Galéria, Budapest; Az Utazó Rajziskola, Gallery by Night Trafó, Budapest; I think sixteen hours a day before going to bed Good Morning! Köztéri projekt Bukarestben, Ploiestiben és Sinaiaban, Románia Kunstverein Göttingen, Worpswelten Kunsthalle Fridericianum, Kassel; Indirect Speech, 5 Days To The End Of Art Fotogallery Bécs; Motion Parade Letzte Ausstellungen Projekte Stúdió Galerie, Budapest; Die reisende Zeichenschule, Gallery by Night Trafó, Budapest; I think sixteen hours a day before going to bed Good Morning! Öffentliches Kunstprojekt in Bukarest, Ploiesti und Sinaia, Rumänien Kunstverein Göttingen; Worpswelten Kunsthalle Fridericianum, Kassel; Indirect Speech, 5 Days To The End Of Art Fotogalerie Wien; Motion Parade csaksemmi.blogspot.com thetravellingdrawingschool.blogspot.com

HiB Hamlet in Budapest. Hamlet in Berlin Hamlet Budapesten. Hamlet Berlinben

HiB Hamlet in Budapest. Hamlet in Berlin Hamlet Budapesten. Hamlet Berlinben HiB Hamlet in Budapest. Hamlet in Berlin Hamlet Budapesten. Hamlet Berlinben HiB Hamlet in Budapest. Hamlet in Berlin Hamlet Budapesten. Hamlet Berlinben Werkstatt Műhely der Internationalen Heiner Müller

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken!

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken! www.ungarn-in-berlin.de 15. szám, ára: 1,50 euró 2002. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Idei koncerteseményünk: Bródy János! Kockázatok És Mellékhatások 2002. november 9., Collgeium Hungaricum:

Részletesebben

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró XVI. évfoly olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Grußwort des Botschafters der Republik Ungarn vom 16. April 2010 Lieber Herr Vorsitzender

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident

Részletesebben

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft III. évfolyam, 2011. 4. szám Soha többé. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykanizsán. A ckö 1994. óta minden évben megrendezi kegyeleti programját, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-ról

Részletesebben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie- und Han dels kam mer Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus August 2007 4 Konkrete Lösungen gefragt Interview mit dem Präsidenten des

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek

Részletesebben

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat?

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat? magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche?

Részletesebben

Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség

Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Budapest 2/ 2012 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Pünktlich zum Anfang der schönen Ferien- und Sommerzeit

Részletesebben

Privát fény a Ráday utcában. Privates Licht in der Ráday utca

Privát fény a Ráday utcában. Privates Licht in der Ráday utca Privát fény a Ráday utcában Privates Licht in der Ráday utca Privát fény a Ráday utcában Privates Licht in der Ráday utca Mischa Kuball, a Goethe Intézet és az utca lakóinak közös projektje Eine gemeinsame

Részletesebben

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység magazin Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie-und Han dels kam mer Német-Magyar Gazdaság A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja 6 2015 02 11 Interview: Péter Kásler Interjú:

Részletesebben

Minden magyar ünnepe

Minden magyar ünnepe XV.. évfoly olyam 29. szám 2009. ősz/tél ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Dr. Sólyom László köztársasági elnök október 23-ról: Minden magyar ünnepe 1.

Részletesebben

RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN

RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN CHANCEN RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN S. 73 BERUFE Welche Schattenseite die Frauenquote gerade für die Frauen selbst haben kann, zeigen die Erfahrungen anderer Länder S. 89 LESERBRIEFE S. 90 DIE

Részletesebben

Berlin, Zentrum-Ost Berlin keleti központja. typoly

Berlin, Zentrum-Ost Berlin keleti központja. typoly Berlin, Zentrum-Ost Berlin keleti központja typoly Wichtige Rufnummern in Berlin Fontos berlini telefonszámok Wichtige Rufnummern in Budapest Fontos budapesti telefonszámok Feuerwehr/Notfall-Rettung Tel.:

Részletesebben

BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN

BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN Informationen für Geschäftspartner Információk üzleti partnereink számára Business Messen, Kongresse Tourismus Service-Adressen City-Stadtpläne Üzlet Vásárok, kongresszusok

Részletesebben

Emlékezés a holokauszt áldozataira

Emlékezés a holokauszt áldozataira V. évfolyam, 2013. 6. szám Példakép. Sorozatunkban ezúttal a Roma Hungaricum Állami Művésze - gyüttest mutatjuk be, amelynek roma tagjai a magyar cigányzene megőrzésére, nép szerűsítésére vállalkoznak.

Részletesebben

S árospataki F üzetek

S árospataki F üzetek Sárospataki Füzetek A KIADVÁNY SZERZŐI/AUTHORS: Barnóczki Anita Tiszáninneni Református Egyházkerület, Sárospatak Bartha Ákos Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen Busch, Eberhard Georg-August-Universität

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v.

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungarn-in-berlin.de 2006. május/június 22. szám, ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. Gergely András előadása a márciusi ünnepségen: 1848 és Közép-Európa A legismertebb nemzeti ünnep, a mindenki

Részletesebben

György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger. Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író XIX

György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger. Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író XIX Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger A tér az emberi élet alapvető dimenziója. A legtöbb emlék térhez

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés WOMIT MAN HEUT NOCH GELD VERDIENT A MAGYARORSZÁGI MICE-PIAC JELLEMZŐI

Részletesebben

Az Etnológiai Központ Évkönyve

Az Etnológiai Központ Évkönyve Acta Ethnologica Danubiana Az Etnológiai Központ Évkönyve Roèenka Výskumného centra európskej etnológie Jahrbuch des orschungszentrums für Europäische Ethnologie 2005 Fórum Kisebbségkuató Intézet Lilium

Részletesebben

Május 19.: Ezen a napon kb. 15

Május 19.: Ezen a napon kb. 15 www.ungarn-in-berlin.de 12. szám, 2001. május, ára: 2 DM Magyar Egyesület Berlin e.v. Mit kínálunk az idén? Pünkösd után egy héttel, június 8. és 10. között, kerül sor idei kirándulásunkra: Egymás után

Részletesebben

2014. szeptember 25. október 3. SZEMREVALÓ. Új filmek Ausztriából, Svájcból és Németországból BUDAPEST, MŰVÉSZ MOZI

2014. szeptember 25. október 3. SZEMREVALÓ. Új filmek Ausztriából, Svájcból és Németországból BUDAPEST, MŰVÉSZ MOZI 2014. szeptember 25. október 3. SZEMREVALÓ Új filmek Ausztriából, Svájcból és Németországból BUDAPEST, MŰVÉSZ MOZI goethe.de/szemrevalo goethe.de/sehenswert facebook.com/szemrevalo KEDVES FILMRAJONGÓK!

Részletesebben

GÓLYAHÍR. TARTALOM 2. old.: A Nemzetiségi és Falunapok. 2010. augusztus, XI. évfolyam 3. szám

GÓLYAHÍR. TARTALOM 2. old.: A Nemzetiségi és Falunapok. 2010. augusztus, XI. évfolyam 3. szám A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja Nekem a Balaton Az indulás július 12-én reggel 6:27-kor elég korainak tûnt. Mindenki kábán és résnyire nyílt szemekkel foglalta el a helyét a vonaton. Az ötórás

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A

Részletesebben

SZÜLŐFÖLD MAGAZIN FROHE WEIHNACHT TÁJHÁZI BETLEHEMES. DECEMBER 18-án, szombaton KRIPPENSPIEL IM HEIMATMUSEUM

SZÜLŐFÖLD MAGAZIN FROHE WEIHNACHT TÁJHÁZI BETLEHEMES. DECEMBER 18-án, szombaton KRIPPENSPIEL IM HEIMATMUSEUM SZÜLŐFÖLD H E I M AT L A N D MAGAZIN Dunaharaszti Német Nemzetiségi Kulturális Lap Haraster Ungarndeutsches kulturelles blatt 2010/3 11. ÉMNÖSZ kultúrgála Beszélgetés Ruff Istvánnal Disznóvágás és bál

Részletesebben

Übersetzungswerkstatt. Ein praxisorientiertes Übungsbuch

Übersetzungswerkstatt. Ein praxisorientiertes Übungsbuch Übersetzungswerkstatt Ein praxisorientiertes Übungsbuch ÜBERSETZUNGSWERKSTATT Ein praxisorientiertes Übungsbuch Csatár Péter Farkas Orsolya Iványi Zsuzsanna Molnár Anna Barna János Bölcsész Konzorcium

Részletesebben