Faluújság. A Virágos Magyarországért. első helyezettje 2007-ben: Tápiógyörgye. verseny. Köszönjük lakóink szorgalmát! A község közéleti lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faluújság. A Virágos Magyarországért. első helyezettje 2007-ben: Tápiógyörgye. verseny. Köszönjük lakóink szorgalmát! A község közéleti lapja"

Átírás

1 Faluújság TÁPIÓGYÖRGYE XV.évf. 5.szám A község közéleti lapja október A Virágos Magyarországért verseny első helyezettje 2007-ben: Tápiógyörgye Köszönjük lakóink szorgalmát!

2 2 Tápiógyörgye 2007 október! =! "# &" ' ( & " " ) * " +, ( - " &.. / 0 ' ") 0 ' 1 "'. "''2' " 23 4' "' * # 0-0 ) " & " ' 0 5 6" &&-', '-. "',, * ) & "'+ " ' ' - " ' & ) )" ' ) 7 "' ) '" ' "' ' " "' 0 ) 0 ' * "'' A legkisebbek is kiveszik részüket a munkából '" &) * '',. 0 & &, " 0, 0. "'," && - ', " *.,') " )!)& "'08 "" "0-0 &!!"#!! "' 30,4, & 9 *! "' & 0 )" )', ' :, + - 4,) ;) ' 1. 4,) '" 6 ( - ' 0 * 0 <. 0 &, 0 " " )), '" 0

3 október Tápiógyörgye * 0, 7 :! ) ). 4" >'? * ' + ' 3- "' 30, 4, & " >&. "> A * = B>&', C. *,' & ' D!0 ) &! <0 86 " E 8 0. " 0 0 * ++ 4" 0!0. "' & ", & 0. "'!0 0" ) " )" 0,). ) 0 ' " 0 ) " &) " ) " ' " ' * )" 0, ", 7, > *' 0 0 BC * ) "' < '" ) 3F++ <6 "& ' *,'' 0 " ) 0,) *, )" 0,) " ',, *0 9 ' -, ; 9, 2 " 0 " " 9 ) *, 9 ' 0,) ) 0 ' 0 > 8 ' ),. 9 " & # '(')# # *!! *!+!++ ( * +(, * * A GAMESZ új telephelye A fakanál gyár tornyának ledöntése

4 4 Tápiógyörgye 2007 október - 6 & '., 4 (0- '"' > : (0 3 ' " " " 0, " 0.. " ' '"&0 ) * 6 81" ' 6 " 9 0G0 0 " 4& D 0 "94 & * '). / ' ' * "!. ) 7 A"(: G'*) *=.*;.H7! " # # &!' ( ) * +, - '. &! 0/ - & 1 2 3! 2 - & ! 7 ( - & 1 (! &! ( : & 0 ( 2! & ) - & 1 ( " # # & 1 ( & 1 : 7 ( ; 1 < & ( 2 (! :. = ( - & 1 ) 7 & 1 : & >! 7 8 +, - 5. & ) > 8 : & 2!! & &! 2 ( : ( ( & ( ) ( 1 6 ( - & 1 &! ( )! 1? 1 ( 2! (! )! 1-1! ( 1? 9 " 1! 9 : ( ( ) & 1 ( ( A ) & ; 2 # # ) ; (!* ( : & 2! ) & ) ( 1 & ( 9 - & 1 ( 2 : ( ( & ) # 2! : :!! 2! & ( )

5 október Tápiógyörgye " 23 ' & 0 '" ') 3 "0 "' =. " I ) "') & & " 2) " '=0 ) " 2 3, 3 0 "23 ' &. "' 8<68 & 9 2 * ).) 0,0 &) " " 3 ' &, ) *' 0 0" '. 0 " H = ) ) * 0 ' 0" )0 ' 0 * ' ) ' = 8+< = / 0 0,&) " & "0 - " "'23 ' & 4,0' " 0 * -'* * Molnár C. Pál festmvész fametszete A györgyei egyházközség pecsétje " 0 * 5!J ) K33 2& "' " ' '"') : 0,"' " " " * ) " ' : 2', " 0 2) 2 ).) B' & CL B " 0 0!0 L 0" - '" ' " ' ' * D " 0 '0 ' ' 2 3 ' ' & " " " " 0 >'"' "' " 2 3 "' *' ' * ' ) " ' & & " ' C 9 & ) " ' " 0 * 0) , ') 3 ' 2 = 2 3 " 3 "9 0 " 2 * " 0, : & 0-8E" " 0 7 ' M 0' ) 2 3 ' & " LB23 '"' ' "' " "' )" ' ) C ' & " "&) G0

6 6 Tápiógyörgye 2007 október Elfogulatlanul egy visszatér témáról A györgyei Faluújság olvasói azt hihetik, hogy a Györgyey Család megítélésében elfogult vagyok, netán túl értékelem azokat a gazdasági, közéleti, kulturális, jótékonykodási tényeket, eseményeket, akciókat, amely a XIX.- XX. században végbement és közvetlenül vagy közvetetten hatással volt a falu népének életére, mindennapjaira. Most, hogy a falu központjában megnyílt a Tápió Kisker Kft. által üzemeltetett vendégház, étterem és kávéház felvette a család tagjainak hozzájárulásával a Györgyey Kastély Szálló, Étterem és Kávéház nevet, ismét felvetdött a család haladó hagyományainak felelevenítése, értékelése, a mai napig tartó hatása. Tárgyilagosság kedvéért ide másolom a plébánián rzött Domus Historia 140. lapját: Örök emlékül jegyzem fel a helyi nagybirtokos Györgyei család azon nagylelkségét, melyet a községi szegények iránt az elmult három év alatt mutatott; u.i. özv. Györgyei Adolfné 1889-ik év szén legidsb fia Györgyei Illés úr esküvje örömünnepére 25 frtot, 1890 év tavaszán ugyancsak Györgyei Illés úr figyermeke születése emlékére özv. Györgyei Adolfné és Deutshné urnk (a két nagyanya) frtot azaz egyszáz frtot, 1892 máj. 19-én Györgyei Illés úr másodszülött fia születésének emlékére 100 frtot küldött át a plébániára a szegények közt eszközlend kiosztás végett. Ezen 250 frt összegbl a 25 frt. és 1890 évi 100 frt. a községi bíró urak által ln kiosztva, az utóbbi 1892 évi 100 frt. adomány kiosztását pedig a bíró úr az administrátorral együtt végzé. A bkez adomány nem szorul dicséretre. Hálát mondanak érte a szegény segélyezettek. Templom renoválásra, orgonajavításra, a Szentháromság szobor megvalósítására, a bérmálást végz váci püspök szállítására, fogadására, megvendégelésére mindig nagyvonalú támogatást, készséget mutatott a család. Az egyháztanács a püspökség egyetértésével szolgalmi jog biztosításával honorálta a Györgyey Család jóságát. A fbejárati kaput csak így tudták megépíteni, megnyitni, mert a templomkert egyházi tulajdonban volt. Elképzelhet, hogy a Földhivatali nyilvántartásban ma is háborítatlanul egyházi tulajdon. A Szent Anna-i templom díszítés a Nagyságos Asszony (Györgyey Illésné Deutsch Ida) ízlése és elgondolása alapján történt, Kovács Károly fkertész irányításával. A kastély és a birtok ura legnagyobb adózóként virilista tagja volt a képviseltestületnek és több delegáció vezetje miniszterekhez (Darányi Ignácz), államtitkárokhoz, vasút ügyben a MÁV vezérigazgatójához. Az uradalom alkalmazottjai (Vankó Mihály, Drapos Ern, Vasas István, Balázsovich Emma, Lavocsány Ferenc) kitartó szorgalmukkal, hségükkel viszonozták kenyéradó gazdájuk emberségét, - mindaddig míg tehették. Az els zsidótörvénnyel elkezddött a zsidó származású állampolgárok diszkriminációja. Elsként a választójogból való kirekesztés, névhasználatuk helyességének kétségbevonása, élelmiszerellátásuk korlátozása, vállalkozások, üzletek bezárása, élelmiszerjegyek megvonása, rádiókészülékek begyjtése, gettók felállítása, Dávidcsillaggal való megjelölés, vagyonuk elkobzása, munkaszolgálat, majd megsemmisít táborokba való elhurcolás. A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében él zsidó származásúak helyzetét, sorsukat még nehezítette Endre László A Domus Historia 140. lapja megyei alispán, majd belügyminiszteri államtitkár vad antiszemitizmusa, zsidógylölete. Oly mértékben volt zsidóellenes, hogy miniszterével, az egyébként németellenes Keresztes Fischer Ferenccel is rendszeresen öszszeütközésbe került májusában eltiltotta a zsidókat a vármegyei fürdk látogatásától, október 25-én kiadott alispáni rendelettel kizárta a sertéshús, sertéskészítmények és sertészsír ellátásból, 1943-ban az igazolások, tanúsítványok ügyében hozott zsidóellenes rendeletet szeptember 3-án Keresztes Fischer belügyminiszter utasította, hogy a törvényellenes rendelkezését haladéktalanul vonja vissza március 29-én hagyta jóvá a minisztertanács belügyminisztériumi államtitkári kinevezését, amelyet a kormányzó április 8-án írt alá. Széles jogkört kapott arra, hogy hatékonyan részt vegyen a gettókba zárt zsidók gyors deportálásában, - megkülönböztetett figyelmet fordítva a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei századokra, csoportokra. Néhány katolikus, protestáns fpap, tudós, mvész és közéleti ember erélyesen tiltakozott Horthynál a deportálások és az embertelen intézkedések ellen, ezért az Endre Baky ketts nem hezitált. A józsefvárosi pályaudvarról induló marhavagonos szerelvények egymásutánja biztosította a megyei zsidóság megsemmisítését. A Sztójay-kormány bukásakor Endre Lászlónak távoznia kellett, de Szálasi október 25-én a hadmveleti területek kormánybiztosává nevezte ki március végén Ausztriába menekült, az amerikai katonai szervek elfogták és népbírósági ítélet alapján március 29-én felakasztották. Filmforgatókönyvbe való történet, hogy a háborús bnösöket szállító egyik repülgépen Ecséry Miklós, Györgyey unoka amerikai tisztként szolgálatot teljesítve kísérte haza a csoportot a budarsi repültérre, ahol a magyar szerveknek átadták ket. Endre igyekezett nagyon kevés aktát, hivatalos iratot írni zsidóügyben, ezért keresik ma is a hírhedt Jaross Andorféle névsorokat. A Pest Megyei Levéltárban is elvétve találni erre vonatkozó dokumentumokat. A Magyar Auschwitz Alapítvány és a Holocaust Dokumentációs Központ munkatársai megtalálták azt a magánlevelet, amelyet Endre László utódjának, Dr. Sághy József alispánnak írtak az ügyben, hogy Györgyey Illésné Andrássy úti lakását megkaphassák. Zsidóvagyon,

7 október Tápiógyörgye lakás, bútor, ékszerek, mtárgyak megszerzése ügyében különösen a fvárosban, városokban nagy verseny folyt. A teljes vagyon elkobzása, a kastély elvesztése, a család tagjai életének bizonytalansága, szétszéledése, menekülése, mindenféle menlevéllel való bujkálása, munkaszolgálat teljesítése idején elképzelhet Ida Nagyságos Asszony lelki-testi fájdalma. A szegény segélyezettek hálája kevésnek bizonyult egy rült és magyarországi kiszolgálói ellen. Ezért emeljük fel szavunkat a brfej fasisztákkal, feketébe öltöz Gárda tagjaival szemben. Egy-kett elég ahhoz, hogy a falu józanul gondolkodó társadalmát megzavarja. Bihari József BDC'E F G HJIJF'F'KML K0F N L O0F PMQ*RME S0T'Q'U Q'L Q )8EE6 8 ) & & " " " & " ' * ) > * ' & "'- *) " ) 5 ' " 0, " '" ' ' ) " " " & ) & &" 0 ' > ) )" " " " ) " ' " 0 0 ' '" " '& -)"& +, 0 ) &, " " ", : > 0' " " ' ' '" " &'

8 8 Tápiógyörgye 2007 október /!)* ' 2 ') '' > " 0 * &" ', 0,. & N EF 0O, & '" 0 ' " 8+, 0 ' * NFO" 0!*! 1" 9'#* # '" ' "' ) ) ) R )" L - L )0 0 LN'= NO!L7: - N8O HLH NO ( L> = NO 4 L3; NO GL( > 5 N8O GL- &-5 N8O 30 L9= N1O 2 L;3 N<O M L> A NO - L=9 N8O 4L;3 N8O! NO : )) - 0)-!& 3 N8O - 0)> A N8O - 0)=9 NO '0 4)NO.0 0. ) 2( 3 )&' " ' * ', "') 4 5'" ',&, "' ) 2 ) ) : 4 1 -,' )" 6 2 " & 7"' * ) 0,) N<O N<O NO N1O : ' "' 76 7 & )"'7 8 P N O ; 7 & ', - '' &9 "7**9( 0!0 ) " '" ) ", 0"! " 9 Q 40 NEO =0 N<O 9 '& N+O - ) - P L9;9 NO - P0L!9 NO! NO 4 )&'L9= N8O 3L( 9 N8O - ) 0 N )O " ) ' *) 0NO 0 > 0"' + & 0" ' * 3 0 " 0 0&) N: QO " 2 ( ' - ' ' * 2 0 "B-MA;/=G!3QC ' SSS '

9 október Tápiógyörgye ;+)') &'()* +!!*!!, " 9!6!!, 3 0"' +) "!-" &.!! /! )! '# 2) 3 ' &! / ")/ " " )! 3. # +! 0!045! "!6! ) 4 7! '" ) /! 0! 8/! 9!& ) 0 5! 9 8/ "!? '! 7:#! /! )! : -)< /! 0 2/! * 2 ( '! ;! 12,.# <2 ;. = 8 N( )! #! 2 3O )! * ( L!"' : 2 " > " ' =??4 55'?4! " " " 0! & "' &! 2T0 ' 0 > 0" " " 0 " " & ' " ' 3 " ) *# " L P"! "#! '0 - (. 0 "" " 0" ' 3 N & O )"& "'0 0 ) " ' " ) "' 0 -"" " ) 0 " ( " & 0) *! 00 0" " " 4 " " ') P - L0 " ) " 0 ) P " > / * ' * 4, 6?6 0 8F 0 0 = / )6 > 6) 2 > /?6) / A2 B /?/ ( # C A2 BD -, N ) + 0 O 0 0, ' # " 0 P 0 * 4' " 0,) - '' ,4'2 *+ ') " &" 0" " '' 88 ' ' )' * + F > * +1 0" 88+&& 6E8 - & ' * '0 ' ) ' * 2 & * 00 ) 0 " 0 ' " "0 & &)' * <F+0 * FE< ++F4) 0" 0 F 4! &, " " "' * &" 0 '"& 0 P8 4 0!*)- " & * ''"' ') '"0 ) ' ) # " ' " & 0 " " "0 >/P

10 Falunap július 28. Illés Márta festőművész kiállításának megnyitója Színpadon a Nagymegyeri néptáncegyüttes Kézműves utca A györgyei fúvósok A györgyei táncosok Nyertes Zsuzsa Vacsora előtt

11 12 Tápiógyörgye 2007 október 9 "! " '." " ", 0 " " "' 0,) ) R " & '". /!' * 4 " E6 <1 4, * 0, " " & " "0. " ' R" " "' ". ' 6 * ''' ). &"' "'",), 0' 3 " ' 00 " " 0 B C ' ")"' ' ) 3#* 6* + /!!!/C2?( /?C/> / )0/!!? + >) ) &' /!!/>?>6?( 6 C>C/ C/ )>? C ) 6 / # - F * # "" # # + /!>?#!!6 2 ))2 )!!!)///!C *"" /)! ( >! > B * + 6C )> //> //! )! 2 - //! ) 0 ) # ; )!!!>!!! F ) / #). "F 3>3 6C! * & ".) 0 " "" ) U /!! " ( & &" 1!2L0 " & 0)) 2F 0" ) " ), 00 &" H 0 " ' ) & " " )"& &0 " KK3 0 &" ' & 3 ) "', "!# 0 R '! U'! / + *! 0112" * 6 + "# # + * + - # )- #- - '!06<) ) 6

12 október Tápiógyörgye Bursa Hungarica Felsoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójára Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képvisel-testülete által közzétett P Á L Y Á Z A T I A pályázatot a helyi önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, mely a csatolandó melléklettek együttesen érvényes. A pályázók a pályázatukat a polgármesteri hivatalban hozzáférhet pályázati rlapon kötelesek benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: október 31. (szerda) A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban kell leadni. Az ösztöndíjban kizárólag a helyi önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkez, hátrányos szociális helyzet fiatalok részesülhetnek. Az ösztöndíj idtartama: A típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követ tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: március hónap, azaz 2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév els féléve. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. B típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követ tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008/2009. tanév els féléve A pályázók köre: A típusú pályázat: Az ösztöndíjban kizárólag olyan nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsoktatási hallgatók részesülhetnek, akik államilag támogatott, teljes idej (nappali tagozatos) felsfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázat kötelez melléklete: Jogviszony-igazolás arról, hogy a pályázó a megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt. Az ösztöndíj folyósításának alapfeltétele: államilag finanszírozott nappali tagozatos képzés a 2007/2008. tanév II. félévére már beiratkozzon a felsoktatási intézménybe Nem részesülhetnek támogatásban: a rendvédelmi és katonai felsoktatási intézmények hallgatói, középiskolai akkreditált iskolarendszer felsfokú szakképzésben résztvevk, Doktori (PhD) képzésben résztvevk, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók. B típusú pályázat: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi eltt álló középiskolás, illetve felsfokú diplomával nem rendelkez, felsoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok részesülhetnek, akik a 2008/2009. tanévtl kezdden felsoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idej (nappali tagozatos) felsfokú els alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2008-ban elször nyernek felvételt felsoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvételi értesít másolatának megküldésével köteles írásban augusztus 31-ig az OM Alapkezel Felsoktatási Pályázati Osztály (1244 Budapest, Pf. 920) részére bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben melyik felsoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2008-as felvételi évet megelzen nyerte felvétel felsoktatási intézményben. K I Í R Á S felsoktatási hallgatók ( A típus) és felsoktatási tanulmányokat kezd fiatalok ( B típus) részére. Nem részesülhetnek támogatásban: a rendvédelmi és katonai felsoktatási intézmények hallgatói, középiskolai akkreditált iskolarendszer felsfokú szakképzésben résztvevk. A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyukról az OM Alapkezel Felsoktatási Pályázati Osztályának, illetve a támogató önkormányzatoknak tájékoztatást nyújtson. Az önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról; ha a támogatásban részesített pályázó Tápiógyörgye területérl elköltözik, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követ tanulmányi félévtl ható hatállyal hozható meg! Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétl függetlenül történik. A pályázó szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratokat kell csatolnia: A család havi jövedelemigazolása. Jövedelemnek számít: munkaviszonyból, alkalmi munkából, állattartásból, földmvelésbl és földhaszonbérletbl, értékpapírból származó jövedelem, valamint a gyermekek után járó egyéb juttatás (családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, árvaellátás). A pályázatok elbírálása során elnyt élvez az a pályázó aki; árva vagy félárva, családjában lev eltartottak száma három, vagy annál több, gyermeket nevel, egyedül neveli gyermekét, valamilyen betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igényl beteg vagy rokkant van, eltartója/szülje munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul, nem részesül kollégiumi ellátásban. A pályázat benyújtása rlapon történik, mely a pályázati kiírás mellékletét képezi! A típusú pályázat kötelez melléklete a felsoktatási intézmény által kiállítandó igazolás, hogy a pályázó melyik képzéstípusban vesz részt (formanyomtatvány). Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növel jövedelemnek számít, ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak. A pályázatok elbírálási határideje: november 28. (szerda) Az elbírálás során a helyi önkormányzat; a határidn túl benyújtott vagy formailag nem megfelel pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja, minden határidn belül benyújtott formailag megfelel pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja a bírálati lapon, az elbírálás során fajra, nemre, brszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. A helyi önkormányzati döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Az önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2007.december 10-ig az önkormányzat hirdettábláján nyilvánosságra hozza. Tápiógyörgye, szeptember Községi Önkormányzat Képvisel-testülete

13 14 Tápiógyörgye 2007 október Svájci kapcsolat A Wünnewil-i szi vásár immár elképzelhetetlen a györgyei ízek nélkül. Az idén is nagy sikere volt a hagyományos összetétel küldöttségünk által kínált ételeknek-italoknak. Varró István polgármester úr és felesége az ottaniak által keresett, jóféle csemege árukat vitt magával, Boda András és Komlós Miklósné nagyszer pörköltet fztek 600 személyre, a Bálint házaspár pedig helyben frissen készített édességekkel látta el a vásár körönségét, akik már hetekkel a vásár eltt készítik gyomrukat a magyar ízekre. Közben a szokásosnál is több egri vörösbort adtak el, s a kisüsti pálinkát is elkóstolgatták. A tetemes bevétel az ottani egyesület kasszáját gyarapítja, amelyet visszaforgatnak támogatásunkra. Jövre újabb gyerekcsoportunk megy egy hétre Svájcba. Nagy köszönet és elismerés a vásári küldöttség tagjainak, hiszen fáradságuk, munkájuk járul hozzá ahhoz, hogy ez a barátság emberi kapcsolatokkal, s anyagi forrásokkal ersödjön, s tovább szolgálja községünk lakóinak ügyét. Október végén egy adományokkal megterhelt hatalmas kamion jön Tápiógyörgyére sok, az intézményeink részére küldött használati tárgygyal, st ruhanemvel is, amelyet november els felében szándékozunk lakosainknak rendelkezésére bocsátani. Guido Stoeckli úr tavaszi látogatásának eredményeként jön az újabb szállítmány kiváló emlékekkel távozott Györgyérl, s meghatottan szemlélte meg a valaha általa küldött sok-sok hasznos berendezési tárgyat, eszközt, segít bútordarabot intézményeinkben. Azt mondta, úgy érzi, jó helyre jöttek, ahol használják, megbecsülik ezeket. Örömmel hozták a hírt a vásári küldöttség tagjai, hogy a Wünnewil-i zenekar elfogadta meghívásunkat, és a 2008-as Falunapon fellépnek községünk nagyszínpadán. Szeretettel várjuk ket, hiszen eleven még zenekarunk svájci élménye vendégszeretetükkel, a közös zenélés emlékeivel. A további tervekrl, a jöv évi programról az egyesület új elnökének, Daniel Brunnernek a lakásán megrendezett baráti találkozón beszélgettek, ahol a borszakért barátaink által szervezett, 4 nemzet kiváló száraz vörösborai közötti versenyt a magyar Günczer pincébl származó villányi bor nyerte. Toscanai, dél-francia és svájci borokat elzve meg! Hát ez a hír nagyon gyorsan eljutott hozzám, hiszen rögtön tájékoztatott errl Beat Bucheli barátom, aki csodálkozva örült ennek az eredménynek, s legalább akkora csodának tarja, mint az olaszok elleni focigyzelmünket. Nagy Zoltán Tíz falu, egy asztal találkozó volt Tápiógyörgyén Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves megjelent kalász-testvérünket ; így kezddött a köszöntés a nagyterem terített asztalánál helyet foglaló vendégeinknek. Vendégeink voltak a Tíz falu, egy asztal rendezvényünkön: Budapestrl az Új Kalász Egyesület képviseli, Nagykáta, Tápióbicske, Tápiószentmárton, Mogyoród, Szilasliget, Budapest településekrl. Három település; Veresegyház, Zagyvarékas és Kistarcsa nem képviseltette magát a rendezvényen. A rendezvénynek hagyománya van, mindig más település ad helyszínt neki, és most Tápiógyörgye vállalta fel. Verfényes szép reggel volt szeptember elsején. A templom eltt gyülekeztünk, és a 10 órai szentmisével kezddött az ünneplésünk. Szeretettel gondoltunk azokra is, akik nem tudtak eljönni. A szertartás végeztével átsétáltunk a Mveldési Házba, ahol terített asztallal vártuk Kedves Kalász Testvéreinket. Ebéd után kellemes hangulatú beszélgetések, közös éneklés, versmondás, mókás próza az életbl, illetve napi gondjainkból merített témák voltak, amik még közvetlenebbé tették a rendezvényt. Nagy örömünkre szolgált, hogy falunk plébánosa, Kovács Attila Atya, gitáros énekével meglepte a jelenlévket. Mi is viszonoztuk a meglepetést! Egy szép templomot formázó tortával ajándékoztuk meg, amit késbb közösen fogyasztottunk el. Köszönetet szeretnénk mondani Varró István polgármester úrnak a támogatásáért, hogy megtarthattuk rendezvényünket a felújított, szép Mveldési Házban, és jelenlétével, közvetlen hangú beszédével belopta magát vendégeink szívébe. Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik segítségünkre voltak a rendezvény bonyolításában; az óvoda dolgozóinak, akik szabadidejükbl áldozva felszolgálták az ebédet, a konyha dolgozóinak a finom ebédet, Bálint Attilának a finom süteményeket, a mveldési ház dolgozójának, Móricz Józsefnek a hangosítást. Jó egészséget kívánunk, és Isten áldását kérjük mindannyiuknak! Tisztelettel a Katolikus Asszonyok Szövetségének Tápiógyörgyei csoportja nevében: Megyes Lászlóné Zenekari hírek M 8 A( '?? 4, ' 0 * " + 0?? 4, 30,4, M 8 V"?? 4, M 8 30, 4,. ' "' N* 4, & O 7: - 30,4,..

14 október Tápiógyörgye A Torockó Baráti Társaság augusztus 2-5. között autóbuszos kirándulást szervezett Erdélybe, Székelyföldre. A Faluújság májusi lapszámában meghirdetett utazással az egyesület lehetséget kívánt teremteni a kirándulni vágyók számára a történelmi Magyarország keleti határvidékére való ellátogatásra. A tagságon túl, a szervezk szándéka volt olyan egyéneket, családokat, baráti társaságokat is megszólítani, akiknek ez idáig nem vagy csak ritkán adódott alkalma hasonló tartalmú kiránduláson részt venni. Az utazás célja Erdély természeti szépségei mellett az ott él magyarság történelmének, kultúrájának bemutatása, mindennapi életének és nemzeti megmaradásáért vívott küzdelmének megismertetése. Az útvonal ennek megfelelen történelmi emlékhelyek sokaságán, valamint magyar oktatási-, vallási- és kulturális intézmények megtekintése mellett vezetett a Hargita és a Keleti-Kárpátok hegyvonulatain át. A nyolcvanas évek végén, a kommunista diktátor Ceaucescu által meghirdetett falurombolás áldozatává lett, s vízzel elárasztott település 5!''( V U Q'F'LXW Y L Z G F[F K5\ C'T Bözödújfalu, a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb vallási ünnepének színhelyeként nyilvántartott Csíksomlyó, az egykori vulkán kráterében keletkezett Szent Anna-tó, s a monarchiabeli városközpontok építészeti örökségét megrz Székelyudvarhely mellett, a szentistváni Magyarország ezer éves határa mentén fekv Gyimesbükkre is sikerült a kis csapatnak ellátogatni. A két évvel ezeltti székelyföldi árvíz alkalmával györgyeiek által megsegített településen most is szívélyesen fogadták községünk lakóit. Vendéglátónk, Deáky András nyugdíjazott iskolaigazgató eladását hallgatva, majd a régi határ ma is látható építészeti, tárgyi emlékeit megtekintve képzelhettük el, milyen is lehetett egykoron az élet a határ szomszédságában, s hogyan lehet napjainkban az egykori végeken a nemzeti megmaradásért munkálkodni. Jó pár kilométerrel arrébb szomorú látvány volt a 150 lelkes Énlaka bezárással fenyegetett magyar iskoláját meglátogatni, ellenben reménykedve és optimista hangulatban hagyta el a társaságunk a kalotaszegi Zsobokon található református árvaházat és kollégiumot, ahol a szociális hátrányban, valamint szórványban él magyar nemzetiség gyerekek nevelésével foglalkoznak eredményesen. Az érdekes eladások, a mindenhol kedves fogadtatás mellett, külön jó érzés hatotta át a györgyeieket a székelyföldi Körispatakon, ahol a Szalmakalap Múzeum udvarán felállított táblák egyike mutatja Tápiógyörgye irányát, s hirdeti az 550 km-es távolságát. Az utazás tapasztalatait összegezve egyesületünk úgy döntött, a jöv évben is megszervezi a kirándulást, újabb ismerkedési lehetséget teremtve ezzel a határon túli magyar kultúrterületek iránt érdekldk számára. A Torockó Baráti Társaság feladatának tekinti, hogy mind több személyt megszólítva, az egyesület programjaiba bevonva, segítse megváltoztatni azokat a téves rögeszméket, gondolatokat, melyekkel sajnos mi magyarországiak többen viseltetünk a határon túli honfitársaink iránt. Az els kiutazás során szerzett élmények, benyomások sokak számára segíthetnek e témában kialakítani a helyes és reális értékrendet. Németh Csaba > 2 ( =" > ') 0" 8< & 23 *', & 8+ ) 0 * - G0 *, ) '& ) 0 * ) " ' " " > > "& ", G & 0 " 0 ' " 0" * > ), L '& ' 86 " 8E< > ( " * '," ' ' " " *)? 8!1

15 16 Tápiógyörgye 2007 október ]'^ _ ^ ` a5^ b ^ b _ ^ cjd e f g5e b h _ i h j0^ kl_ m d ^ d Bizonyára sokan emlékeznek még településünk lakói közül azokra a kárpátaljai gyerekekre, akik 2000 nyarán töltöttek el egy vidám hetet községünkben. A Fehér- és Fekete-Tisza összefolyásától nem messze található Tiszabogdány, valamint a környékérl érkez gyerekek feledhetetlen élményekkel tértek akkor haza Tápiógyörgyérl szülfalujukba. A Kárpátok magas hegyei között megbúvó szórványközösség tagjai és településünk kapcsolatának története a 90-es évek elejére nyúlik vissza. A Szovjetunió ez idben történ felbomlása után, népek, nemzetek nyerték el függetlenségüket, alapíthatták meg saját államukat. A nehéz évtizedek után Kárpátalja magyarsága is fellélegezhetett, s a megalakuló Ukrajnában, szabadabb légkörben szervezhette újjá politikai és kulturális életét. A Kárpátalján mköd magyar iskolák és könyvtárak azonban bútorban, tanszerekben és könyvekben szenvedtek akkor óriási hiányt. A hírek hatására 1992-ben községünkben felhívást tettek közzé, melyben könyvek gyjtésére kérték a lakosokat kárpátaljai magyar iskolák számára. Megmozdult a falu, s az iskola és a könyvtár adománya mellett, civil "6 # Erdélyi testvértelepülésünk lakói idén szeptember én tartották meg második alkalommal a falunapi rendezvényüket. A tavalyi évhez hasonlóan, az unitárius közösség egyházi ünnepének számító Szent Mihály-napi búcsú adta az idpontot, s e köré igyekeztek a település lakói egy kulturális programot felépíteni. A község lakói idén is meghívták magyarországi testvértelepüléseik küldötteit, szívesen fogadták támogatásukat elképzeléseik megvalósításához. A kétnapos rendezvénysorozat hivatalos megnyitójára szombaton délután 16 órakor, a Kriza János Mveldési Ház nagytermében került sor, ahol Veres Rudolf polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket és összegylt helybélieket. A polgármester szavai után az ünnepi msor a nem rég megalakult Torockói Fúvószenekar eladásával vette kezdetét, ahol kezd zenészek megmutatták a szorgos munkával megszerzett tudásukat, valamint elhatározásukat a megkezdett út folytatásához. A rezesbandát követen az Aranyosszéki Néptáncegyüttes, a torockói népviseletesek, cirkuszi mutatványosok, Vígh Levente dalestje, majd Horváth János cigányzenekara szórakoztatta a nagyérdemt. A változatos programok szervezésében a tápiógyörgyei küldöttség is igyekezett részét kivenni. A korábbi gyakorlatnak megfelelen, községünk lakói idén is szervezetek és családok segítettek öszszegyjteni a több mint ezer kötetet. A györgyeiek adományát Szürte, valamint Tiszabogdány lakói fogadták nagy szeretettel, s vendégelték meg akkor településünk kiutazó küldötteit. Az elkövetkez években a kapcsolat tovább élt, a találkozások nevezetes emlékei a tiszai árvíz alkalmával kijutatott segélyszállítmány, valamint a kárpátaljai gyerekcsapat tápiógyörgyei táborozása voltak. Az egykori történetrl beszélgetve, a régi emlékek felelevenítése adta meg a Torockó Baráti Társaság tagjainak az ötletet, utazzunk ki ismét Kárpátaljára, látogassuk meg a rég nem látott barátokat. Az augusztusban szervezett, népés honismereti túrának is beill kirándulás során számos élményben volt része a kis társaságnak. A Rákócziszabadságharc gyzedelmes csatáit megörökít emlékmvek, a gyönyören restaurált munkácsi- és ungvári vár, a híres koronavárosok Visk és Técs mellett a magyar honfoglalás nevezetes helyszíne, a Vereckei-hágó jelentették a legszebb látványosságokat. Az szén elhurcolt magyarok emlékét megörökít szolyvai tömegsír megtekintése után a kárpátaljai magyar oktatás helyzetébe a beregszászi Magyar Tanárképz Fiskola és az anyaországi támogatásból nemrég felépített Tiszaújlaki Magyar Középiskola meglátogatása, valamint a rahói katolikus egyházközösség plébánosának eladása segített némi bepillantást nyerni. Tiszabogdányban a Tápiógyörgyén járt egykori gyerekcsapat vezetje Paparigna Éva tanárn és családja fogadta nagy szeretettel a kis társaságot, vendégelte meg tagjainkat nagyszer ebéddel. A finomságok fogyasztása közben ma is pontos emlékezettel idézte fel a györgyei táborozás kedves emlékeit, majd mesélt számunkra a tiszabogdányi emberek mindennapi helyzetérl. A helybéli görögkatolikus templom megtekintése után búcsúztak el a györgyeiek, megígérve azt, hogy máskor is eljönnek. A kirándulás tapasztalatait összegezve, mindenki számára javasolhatjuk, látogasson el Kárpátaljára, ismerje meg a határon túli magyar emlékeket, s az ott él közösség életét, mindennapjait. A fejld infrastruktúra, a faluturizmus bvül szolgáltatásai, és a mindenhol kedves vendégszeretet kiváló lehetséget nyújt a pihenni és kirándulni vágyók számára. Németh Csaba vállalták a nagyszabású szabadtéri fzés megrendezését, így a csömöriek nagyszer fztje, valamint a torockói asszonyok süteményeinek kínálata mellett a györgyeiek 500 fre készített marhapörköltjét fogyaszthatta a nagyszámú vendégsereg. A szombat esti msort idén is a James Band zenekar nagysiker koncertje zárta, ahol a torockói fiatalok, valamint a távolról érkez vendégek szórakozhatták ki felhtlenül magukat. Erdélyi testvértelepülésünk életében a falunapok megrendezése, a közösségépít egyesület és falugondnokság létrejötte, valamint a fúvószenekar megalakulása mellett újabb színfolt lehet az alakulási szándékát hétvégén bejelentet, napjainkban szervezd tzoltó egyesület. A történelmi múlttal és hagyományokkal rendelkez tzoltóság biztonságot és újabb, a közösséget összekovácsoló eszközt adhat a torockóiak részére. Reményeink szerint az elkövetkez falunapi rendezvényeken már ket is ott láthatjuk hagyományrz ruhájukban, díszes szereikkel felvonulva. Németh Csaba

16 október Tápiógyörgye TASK HÍREK A nyár utolsó hónapját a felkészülésnek szenteltük. A legtehetségesebb fiatal játékosainknak egy hetes intenzív edztábort szerveztünk, melyen Némedi Zalán segítségével, napi két technikai edzéssel és egy levezet, ernléti foglalkozással vágtunk bele a bajnokságra való felkészítésbe. Ezután meghívást kaptunk Püspökladányba, ahol egy-egy komplett felntt, és ifjúsági csapattal vettünk részt egy jó hangulatú edztáborozáson, melynek végén a püspökladányi felntt, és ifi csapatok ellen játszottunk barátságos mérkzést. Külön örömünkre szolgált, hogy mindkét mérkzés a TASK sikerével végzdött. Szeptemberben elkezddött a as bajnokság. I. számú csapatunk az igen csak megersödött Közép Magyarországi Régió NB III-as osztályában játssza mecscseit. Eddig az els öt forduló fejezdött be, melyen egy vereség és négy gyzelem birtokában az igen elkel harmadik helyen áll a csapat. Esztergom TASK 14 : 4 Aszód TASK 6 : 12 TASK Perbál 17 : 1 =, & * " * D 3 *, G=" ) ) & * "' H 0 ) '" 0 H 0 ' G -", & 9 "9 G" =&;-,A /&, 9 2 ) 5'" 0 &. ) 2 0 2&?G"- 3"!* B C. 0"- &- ( D * & ' 2 " ' "!, " 0 N* 88 & F O >&& 0. "',' / 81 F ' " L8. Zöldhulladék szállítása Tápión innen: Október 24. November 7. December 5. Tápión túl: Október 25. November 8. December 6. Cegléd TASK 4 : 14 TASK Abony 13 : 5 Második számú csapatunk f célja az utánpótlásnevelés, ezért ezt a csapatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei bajnokságban indítottuk. A csapatban eddig négy fiatal tehetség is játszott: Varró Vivien, Mohácsi Sára, Vágó Péter, és Kovács Ferenc. A TASK II. csapata is öt fordulón van túl, sajnos gyzni még nem sikerült, de jó úton haladva apránként teljesítjük a kitzött célokat, és még az idén szeretnénk gyztes meccsen szerepelni, mely a következ fordulópontot jelentené az ifjúság fejldésében. Október elején indítottuk be a gyerekedzéseket, melyeken hétfn és csütörtökön as kezdéssel biztosítunk ingyenes sportolási lehetséget a györgyei gyerekeknek. Mint korábban írtam pályázatokkal is próbáljuk ersíteni klubunk anyagi hátterét. Örömmel számolhatunk be arról, hogy egyik pályázatunk már sikeres elbírálásban részesült, és így a kell pénzügyi fedezettel tudunk belevágni további rendezvényeink megrendezésébe, mint például az év végére tervezett, immár hagyományosnak mondható 24 órás asztalitenisz verseny. Mohácsi Bence 8 / 8E& ) = + 0'" ) &? 0 0 *, )' + &0& " " (" ) & - : ++ " 06) & 9= Osztatlan közös tulajdonú földterület kiméretését Nagykáta Földhivatal 4-es szobájában egy nyomtatvány kitöltésével lehet elindítani. Kiss Anna Mária

17 18 Tápiógyörgye 2007 október.. ' 0 ",' " &' - ) N-8O -K- &) &" "' ( ' 0 " " *" ' ' " 0 " 3 ' >&. 9 Q 3L!" & E L A D Ó Használt, jó állapotban lév szoba és ebédlbútor eladó Tápiógyörgyén! Érdekldni lehet: '' - -K- - ) H "!* * * -K- ') " ' - ' 3 L( " 'L( " 1 ) 0.'',00 " ) ". " + = ) : " "'' < '. ' ". ) - " W 3 L> / GEKO-HOME 94 Kft n o p q r s to o u v w u5o u x y v z u v {* } ~ t r u o *p5ƒ u v ˆ 0 ~ o { v } Š p z } p t p 0o p x } ˆ x'œ s Ž 0 u Ž s Œ0 u s u 0 0 Š v v r5ž Ž v š <x o Š p x u s ~ p q o r œ v u o s x o ž } w p o s w p o p t v x t w } o p v z p v r Š x ˆ o p v ˆ x x p o s x o { u o { ž u x x u o Ÿ o p x } ˆ x0 s s to o u v w u ˆ } p x s x o y 5œ Š q { s s x p Š p s p ~ ~ p o t s x ˆ z p Š q u x o { q t Œ v u o u œ ˆ } ˆ s w p p t v u Š u v u u x ˆ z ˆ u u v Š p z ˆ w } }ªx tz p } o z p v r< t q u œ o u x u q w u u z tv u o s ˆ ~ ˆ o s u u v o u x t u Š v x v u o u x w p t p v o p u } ž v } p o u z u v u. & ".- &!& ''"' - " ' 0 ) & 0 - & -K- " -8 (W 3 L* &" )0 )" + &" ' '. *- 8*)&) & "! 0"' " & **)P&, -K- P ' + & ) 0 3 L! V - 0 ' " 9 "' ') 6?6 E L A D Ó! Tápiógyörgye község központjában egy beépíthet telek, amely 560 négyszögöl nagyságú! Érdekldni lehet: telefonszámon. ÁLLATORVOS Dr. Sztankovics Gyula Tápiógyörgye, Táncsics M.u.9. Betegbejelentés telefonon: és számon is lehet

18 október Tápiógyörgye D+ <>* 6D 1* )'A " 0" ' 2,"' B * & " ', F+C B ' " '" 'C. C* : 6 :' " * ' F 0 "'W " &' 7 ' "& ' B: &" ) "#"' C * " " ) GA V É R A D Á S október 25-én (csütörtökön) óráig véradás lesz Tápiógyörgyén! A véradás helye: Faluház Mindenkit szeretettel várunk! Helyi Vöröskereszt Szervezete Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesapánk Vágány József temetésén részt vettek, és utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik mély fájdalmunkkal együtt érezve elkísérték utolsó útjára szeretett feleségemet, édesanyát Gedei Józsefné Sírjára elhelyezték a kegyelet virágait. Köszönettel: Gyászoló férje és családja Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett feleségem, édesanya Petró Istvánné temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték. Gyászoló férje és Családja (A szerz engedélyével közöljük, nagyon találónak tartjuk.) A szerkeszség

19 Tisztelettel hívjuk községünk lakóit az '56-os forradalom és szabadságharc 51. évfordulójának helyi emlékező ünnepére október 20-án (szombaton) 18 órára a Faluház nagytermébe. Tisztelt nyugdíjas lakóink! A helyi hagyományt követve szeretnénk köszönteni Önöket a községi nyugdíjas-napon október 19-én (pénteken) 14 órától A Faluház nagytermében Program: -Az önkormányzat nevében köszöntőt mond Petényiné Hamar Márta, -fellép zeneiskolánk fúvószenekara, -műsort adnak óvodás és iskolás gyerekeink, Az ünnepi köszöntő műsor közös uzsonnával zárul. Szeretettel várja nyugdíjas lakóinkat a reménység és a vidámság üzeneteivel jó egészséget és boldogságot kívánva a községi önkormányzat. Kedves Györgyeiek! november 24-én (szombaton) egészségnapot szervezünk, ahol néhány szűrővizsgálatra lesz lehetőségük: vércukormérés, vérnyomás, EKG, tüdőgyógyászati - urológiai - sebészeti - reumatológiai - diabetológiai - kardiológiai és belgyógyászati vizsgálat. A szűrővizsgálatok ingyenesek. Tervezett program: Előadások és beszélgetés különféle egészségügyi témákban. Folyamatos szűrővizsgálatok Szeretettel vár mindenkit: Dr. Borsodi Nagy Erzsébet és a szervezők Az egészségnapot az EGIS Gyógyszergyár támogatja. Faluújság A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Nysz /1251/2002 Kiadó: Községi Önkormányzat, felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Patkós Stúdió (53) Készült 1500 példányban.

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám.

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 3. szám Ára: 100, Ft I. Családi Nap Megjelent: 2008. október A Községi Önkormányzat 2008. szeptember 27-én megrendezte az I.

Részletesebben

Megyenap a 600 éves Varázsvölgyben

Megyenap a 600 éves Varázsvölgyben 2007. szeptember VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ X VIII. évfolyam 9. Polgármesteri köszöntő Megyenap a 600 éves Varázsvölgyben Szóda Kelemen Klára pásztói költő és népíró Az ember című versének soraival nyitotta

Részletesebben

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri

Részletesebben

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat!

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat! XXV. évfolyam 5. szám Meghívó Örömmel tájékoztatjuk, hogy iskolánk a 2008/2009-es tanévben megkezdte a 300. tanévét, melyre rendezvénysorozattal készülünk. A jubileumi ünnepség minden eseményére szeretettel

Részletesebben

VISEGRÁDI HÍREK VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évfolyam 9. szám 2001. szeptember. Városnap 2001. Reflexiók

VISEGRÁDI HÍREK VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évfolyam 9. szám 2001. szeptember. Városnap 2001. Reflexiók VISEGRÁDI HÍREK VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XVII. évfolyam 9. szám 2001. szeptember Azt hiszem, hogy a tavalyi városavatási ünnepségsorozattal új időszámítás vette kezdetét településünk történetében,

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc XX. évfolyam 10. szám Jánoshalma 2005. október Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Szakmai konferencia Kistérségek mint kommunikációs mezõ címmel szakmai konferencia,

Részletesebben

9 órakor Hősök napi megemlékezés és koszorúzás a templomkertben Ünnepi beszédet mond: dr. Ravasz István, alezredes (Hadtörténeti Múzeum) 00

9 órakor Hősök napi megemlékezés és koszorúzás a templomkertben Ünnepi beszédet mond: dr. Ravasz István, alezredes (Hadtörténeti Múzeum) 00 Faluújság TÁPIÓGYÖRGYE XV.évf. 2.szám A község közéleti lapja 2007. május Sok szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt 2007. május 27-én (vasárnap) a HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉSRE valamint a TÁPIÓGYÖRGYEI

Részletesebben

tegyenek az emberek minden háztartásban. Abban hiszek

tegyenek az emberek minden háztartásban. Abban hiszek Vasvári Újság Vasvár, 2008. október 2. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Hulladékudvar Vasváron: 51 milliós beruházást avattunk Környezettudatos magatartás, szemléletváltás kell Október

Részletesebben

Színes programok községünkben

Színes programok községünkben IX.évfolyam, 3. szám Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért (Kölcsey Ferenc) Színes programok községünkben

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

XXIII. évf. 20. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. október 6. Extrém Balatonátúszásáról

XXIII. évf. 20. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. október 6. Extrém Balatonátúszásáról XXIII. évf. 20. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. október 6. Történelmi pillanat 121-en tettek állampolgársági esküt Az iskolák informatikai fejlesztéséről Dósa Annamária Extrém Balatonátúszásáról Bajzát László

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. február A farsang a vígság azon idszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelzi. A farsangot rendesen január 6-tól hamvazó szerdáig

Részletesebben

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Abony Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

követően alig hét év múltával örökre távozott.

követően alig hét év múltával örökre távozott. Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIV. évfolyam 1. szám Díszpolgártól búcsúzunk Elhunyt dr. Pap Gyula Családtagjai, tisztelői, barátai, egykori

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 16. szám, 2006. augusztus 17.

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 16. szám, 2006. augusztus 17. Ára: 107 Ft VII. évfolyam 16. szám, 2006. augusztus 17. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft XVIII. évfolyam 10. szám Ára: 2009. október 100 Ft Guinness-rekorderek lettünk 2009. szeptember 20-án került sor egy újabb Guinness-rekord megdöntésre Budapesten. Az Andrássy úton megrendezett kísérleten

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kicsit másként ünnepeltünk - a IX. Városnapok margójára A Bon Bon együttes városnapi koncertje Az idei

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2014. március 1848. MÁRCIUS 15. Több, mint másfél évszázada, 166 évvel ezelőtt ezen a napon forradalmi lázban égett a pesti ifjúság. S

Részletesebben

Díjat alapított az önkormányzat

Díjat alapított az önkormányzat XXIV. évf. 6. (205.) szám 2015. június Napisten hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu -- - bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Kunok II. Világtalálkozója megnyitója

Kunok II. Világtalálkozója megnyitója Testületi ülés XXV. évf. 29. szám 2012. szeptember 14. Karcag adott otthont a Kunok II. Világtalálkozója kétnapos megnyitójának az elmúlt hétvégén. A világtalálkozó ezt követően teljesedik ki, és a csaknem

Részletesebben