Faluújság. A Virágos Magyarországért. első helyezettje 2007-ben: Tápiógyörgye. verseny. Köszönjük lakóink szorgalmát! A község közéleti lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faluújság. A Virágos Magyarországért. első helyezettje 2007-ben: Tápiógyörgye. verseny. Köszönjük lakóink szorgalmát! A község közéleti lapja"

Átírás

1 Faluújság TÁPIÓGYÖRGYE XV.évf. 5.szám A község közéleti lapja október A Virágos Magyarországért verseny első helyezettje 2007-ben: Tápiógyörgye Köszönjük lakóink szorgalmát!

2 2 Tápiógyörgye 2007 október! =! "# &" ' ( & " " ) * " +, ( - " &.. / 0 ' ") 0 ' 1 "'. "''2' " 23 4' "' * # 0-0 ) " & " ' 0 5 6" &&-', '-. "',, * ) & "'+ " ' ' - " ' & ) )" ' ) 7 "' ) '" ' "' ' " "' 0 ) 0 ' * "'' A legkisebbek is kiveszik részüket a munkából '" &) * '',. 0 & &, " 0, 0. "'," && - ', " *.,') " )!)& "'08 "" "0-0 &!!"#!! "' 30,4, & 9 *! "' & 0 )" )', ' :, + - 4,) ;) ' 1. 4,) '" 6 ( - ' 0 * 0 <. 0 &, 0 " " )), '" 0

3 október Tápiógyörgye * 0, 7 :! ) ). 4" >'? * ' + ' 3- "' 30, 4, & " >&. "> A * = B>&', C. *,' & ' D!0 ) &! <0 86 " E 8 0. " 0 0 * ++ 4" 0!0. "' & ", & 0. "'!0 0" ) " )" 0,). ) 0 ' " 0 ) " &) " ) " ' " ' * )" 0, ", 7, > *' 0 0 BC * ) "' < '" ) 3F++ <6 "& ' *,'' 0 " ) 0,) *, )" 0,) " ',, *0 9 ' -, ; 9, 2 " 0 " " 9 ) *, 9 ' 0,) ) 0 ' 0 > 8 ' ),. 9 " & # '(')# # *!! *!+!++ ( * +(, * * A GAMESZ új telephelye A fakanál gyár tornyának ledöntése

4 4 Tápiógyörgye 2007 október - 6 & '., 4 (0- '"' > : (0 3 ' " " " 0, " 0.. " ' '"&0 ) * 6 81" ' 6 " 9 0G0 0 " 4& D 0 "94 & * '). / ' ' * "!. ) 7 A"(: G'*) *=.*;.H7! " # # &!' ( ) * +, - '. &! 0/ - & 1 2 3! 2 - & ! 7 ( - & 1 (! &! ( : & 0 ( 2! & ) - & 1 ( " # # & 1 ( & 1 : 7 ( ; 1 < & ( 2 (! :. = ( - & 1 ) 7 & 1 : & >! 7 8 +, - 5. & ) > 8 : & 2!! & &! 2 ( : ( ( & ( ) ( 1 6 ( - & 1 &! ( )! 1? 1 ( 2! (! )! 1-1! ( 1? 9 " 1! 9 : ( ( ) & 1 ( ( A ) & ; 2 # # ) ; (!* ( : & 2! ) & ) ( 1 & ( 9 - & 1 ( 2 : ( ( & ) # 2! : :!! 2! & ( )

5 október Tápiógyörgye " 23 ' & 0 '" ') 3 "0 "' =. " I ) "') & & " 2) " '=0 ) " 2 3, 3 0 "23 ' &. "' 8<68 & 9 2 * ).) 0,0 &) " " 3 ' &, ) *' 0 0" '. 0 " H = ) ) * 0 ' 0" )0 ' 0 * ' ) ' = 8+< = / 0 0,&) " & "0 - " "'23 ' & 4,0' " 0 * -'* * Molnár C. Pál festmvész fametszete A györgyei egyházközség pecsétje " 0 * 5!J ) K33 2& "' " ' '"') : 0,"' " " " * ) " ' : 2', " 0 2) 2 ).) B' & CL B " 0 0!0 L 0" - '" ' " ' ' * D " 0 '0 ' ' 2 3 ' ' & " " " " 0 >'"' "' " 2 3 "' *' ' * ' ) " ' & & " ' C 9 & ) " ' " 0 * 0) , ') 3 ' 2 = 2 3 " 3 "9 0 " 2 * " 0, : & 0-8E" " 0 7 ' M 0' ) 2 3 ' & " LB23 '"' ' "' " "' )" ' ) C ' & " "&) G0

6 6 Tápiógyörgye 2007 október Elfogulatlanul egy visszatér témáról A györgyei Faluújság olvasói azt hihetik, hogy a Györgyey Család megítélésében elfogult vagyok, netán túl értékelem azokat a gazdasági, közéleti, kulturális, jótékonykodási tényeket, eseményeket, akciókat, amely a XIX.- XX. században végbement és közvetlenül vagy közvetetten hatással volt a falu népének életére, mindennapjaira. Most, hogy a falu központjában megnyílt a Tápió Kisker Kft. által üzemeltetett vendégház, étterem és kávéház felvette a család tagjainak hozzájárulásával a Györgyey Kastély Szálló, Étterem és Kávéház nevet, ismét felvetdött a család haladó hagyományainak felelevenítése, értékelése, a mai napig tartó hatása. Tárgyilagosság kedvéért ide másolom a plébánián rzött Domus Historia 140. lapját: Örök emlékül jegyzem fel a helyi nagybirtokos Györgyei család azon nagylelkségét, melyet a községi szegények iránt az elmult három év alatt mutatott; u.i. özv. Györgyei Adolfné 1889-ik év szén legidsb fia Györgyei Illés úr esküvje örömünnepére 25 frtot, 1890 év tavaszán ugyancsak Györgyei Illés úr figyermeke születése emlékére özv. Györgyei Adolfné és Deutshné urnk (a két nagyanya) frtot azaz egyszáz frtot, 1892 máj. 19-én Györgyei Illés úr másodszülött fia születésének emlékére 100 frtot küldött át a plébániára a szegények közt eszközlend kiosztás végett. Ezen 250 frt összegbl a 25 frt. és 1890 évi 100 frt. a községi bíró urak által ln kiosztva, az utóbbi 1892 évi 100 frt. adomány kiosztását pedig a bíró úr az administrátorral együtt végzé. A bkez adomány nem szorul dicséretre. Hálát mondanak érte a szegény segélyezettek. Templom renoválásra, orgonajavításra, a Szentháromság szobor megvalósítására, a bérmálást végz váci püspök szállítására, fogadására, megvendégelésére mindig nagyvonalú támogatást, készséget mutatott a család. Az egyháztanács a püspökség egyetértésével szolgalmi jog biztosításával honorálta a Györgyey Család jóságát. A fbejárati kaput csak így tudták megépíteni, megnyitni, mert a templomkert egyházi tulajdonban volt. Elképzelhet, hogy a Földhivatali nyilvántartásban ma is háborítatlanul egyházi tulajdon. A Szent Anna-i templom díszítés a Nagyságos Asszony (Györgyey Illésné Deutsch Ida) ízlése és elgondolása alapján történt, Kovács Károly fkertész irányításával. A kastély és a birtok ura legnagyobb adózóként virilista tagja volt a képviseltestületnek és több delegáció vezetje miniszterekhez (Darányi Ignácz), államtitkárokhoz, vasút ügyben a MÁV vezérigazgatójához. Az uradalom alkalmazottjai (Vankó Mihály, Drapos Ern, Vasas István, Balázsovich Emma, Lavocsány Ferenc) kitartó szorgalmukkal, hségükkel viszonozták kenyéradó gazdájuk emberségét, - mindaddig míg tehették. Az els zsidótörvénnyel elkezddött a zsidó származású állampolgárok diszkriminációja. Elsként a választójogból való kirekesztés, névhasználatuk helyességének kétségbevonása, élelmiszerellátásuk korlátozása, vállalkozások, üzletek bezárása, élelmiszerjegyek megvonása, rádiókészülékek begyjtése, gettók felállítása, Dávidcsillaggal való megjelölés, vagyonuk elkobzása, munkaszolgálat, majd megsemmisít táborokba való elhurcolás. A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében él zsidó származásúak helyzetét, sorsukat még nehezítette Endre László A Domus Historia 140. lapja megyei alispán, majd belügyminiszteri államtitkár vad antiszemitizmusa, zsidógylölete. Oly mértékben volt zsidóellenes, hogy miniszterével, az egyébként németellenes Keresztes Fischer Ferenccel is rendszeresen öszszeütközésbe került májusában eltiltotta a zsidókat a vármegyei fürdk látogatásától, október 25-én kiadott alispáni rendelettel kizárta a sertéshús, sertéskészítmények és sertészsír ellátásból, 1943-ban az igazolások, tanúsítványok ügyében hozott zsidóellenes rendeletet szeptember 3-án Keresztes Fischer belügyminiszter utasította, hogy a törvényellenes rendelkezését haladéktalanul vonja vissza március 29-én hagyta jóvá a minisztertanács belügyminisztériumi államtitkári kinevezését, amelyet a kormányzó április 8-án írt alá. Széles jogkört kapott arra, hogy hatékonyan részt vegyen a gettókba zárt zsidók gyors deportálásában, - megkülönböztetett figyelmet fordítva a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei századokra, csoportokra. Néhány katolikus, protestáns fpap, tudós, mvész és közéleti ember erélyesen tiltakozott Horthynál a deportálások és az embertelen intézkedések ellen, ezért az Endre Baky ketts nem hezitált. A józsefvárosi pályaudvarról induló marhavagonos szerelvények egymásutánja biztosította a megyei zsidóság megsemmisítését. A Sztójay-kormány bukásakor Endre Lászlónak távoznia kellett, de Szálasi október 25-én a hadmveleti területek kormánybiztosává nevezte ki március végén Ausztriába menekült, az amerikai katonai szervek elfogták és népbírósági ítélet alapján március 29-én felakasztották. Filmforgatókönyvbe való történet, hogy a háborús bnösöket szállító egyik repülgépen Ecséry Miklós, Györgyey unoka amerikai tisztként szolgálatot teljesítve kísérte haza a csoportot a budarsi repültérre, ahol a magyar szerveknek átadták ket. Endre igyekezett nagyon kevés aktát, hivatalos iratot írni zsidóügyben, ezért keresik ma is a hírhedt Jaross Andorféle névsorokat. A Pest Megyei Levéltárban is elvétve találni erre vonatkozó dokumentumokat. A Magyar Auschwitz Alapítvány és a Holocaust Dokumentációs Központ munkatársai megtalálták azt a magánlevelet, amelyet Endre László utódjának, Dr. Sághy József alispánnak írtak az ügyben, hogy Györgyey Illésné Andrássy úti lakását megkaphassák. Zsidóvagyon,

7 október Tápiógyörgye lakás, bútor, ékszerek, mtárgyak megszerzése ügyében különösen a fvárosban, városokban nagy verseny folyt. A teljes vagyon elkobzása, a kastély elvesztése, a család tagjai életének bizonytalansága, szétszéledése, menekülése, mindenféle menlevéllel való bujkálása, munkaszolgálat teljesítése idején elképzelhet Ida Nagyságos Asszony lelki-testi fájdalma. A szegény segélyezettek hálája kevésnek bizonyult egy rült és magyarországi kiszolgálói ellen. Ezért emeljük fel szavunkat a brfej fasisztákkal, feketébe öltöz Gárda tagjaival szemben. Egy-kett elég ahhoz, hogy a falu józanul gondolkodó társadalmát megzavarja. Bihari József BDC'E F G HJIJF'F'KML K0F N L O0F PMQ*RME S0T'Q'U Q'L Q )8EE6 8 ) & & " " " & " ' * ) > * ' & "'- *) " ) 5 ' " 0, " '" ' ' ) " " " & ) & &" 0 ' > ) )" " " " ) " ' " 0 0 ' '" " '& -)"& +, 0 ) &, " " ", : > 0' " " ' ' '" " &'

8 8 Tápiógyörgye 2007 október /!)* ' 2 ') '' > " 0 * &" ', 0,. & N EF 0O, & '" 0 ' " 8+, 0 ' * NFO" 0!*! 1" 9'#* # '" ' "' ) ) ) R )" L - L )0 0 LN'= NO!L7: - N8O HLH NO ( L> = NO 4 L3; NO GL( > 5 N8O GL- &-5 N8O 30 L9= N1O 2 L;3 N<O M L> A NO - L=9 N8O 4L;3 N8O! NO : )) - 0)-!& 3 N8O - 0)> A N8O - 0)=9 NO '0 4)NO.0 0. ) 2( 3 )&' " ' * ', "') 4 5'" ',&, "' ) 2 ) ) : 4 1 -,' )" 6 2 " & 7"' * ) 0,) N<O N<O NO N1O : ' "' 76 7 & )"'7 8 P N O ; 7 & ', - '' &9 "7**9( 0!0 ) " '" ) ", 0"! " 9 Q 40 NEO =0 N<O 9 '& N+O - ) - P L9;9 NO - P0L!9 NO! NO 4 )&'L9= N8O 3L( 9 N8O - ) 0 N )O " ) ' *) 0NO 0 > 0"' + & 0" ' * 3 0 " 0 0&) N: QO " 2 ( ' - ' ' * 2 0 "B-MA;/=G!3QC ' SSS '

9 október Tápiógyörgye ;+)') &'()* +!!*!!, " 9!6!!, 3 0"' +) "!-" &.!! /! )! '# 2) 3 ' &! / ")/ " " )! 3. # +! 0!045! "!6! ) 4 7! '" ) /! 0! 8/! 9!& ) 0 5! 9 8/ "!? '! 7:#! /! )! : -)< /! 0 2/! * 2 ( '! ;! 12,.# <2 ;. = 8 N( )! #! 2 3O )! * ( L!"' : 2 " > " ' =??4 55'?4! " " " 0! & "' &! 2T0 ' 0 > 0" " " 0 " " & ' " ' 3 " ) *# " L P"! "#! '0 - (. 0 "" " 0" ' 3 N & O )"& "'0 0 ) " ' " ) "' 0 -"" " ) 0 " ( " & 0) *! 00 0" " " 4 " " ') P - L0 " ) " 0 ) P " > / * ' * 4, 6?6 0 8F 0 0 = / )6 > 6) 2 > /?6) / A2 B /?/ ( # C A2 BD -, N ) + 0 O 0 0, ' # " 0 P 0 * 4' " 0,) - '' ,4'2 *+ ') " &" 0" " '' 88 ' ' )' * + F > * +1 0" 88+&& 6E8 - & ' * '0 ' ) ' * 2 & * 00 ) 0 " 0 ' " "0 & &)' * <F+0 * FE< ++F4) 0" 0 F 4! &, " " "' * &" 0 '"& 0 P8 4 0!*)- " & * ''"' ') '"0 ) ' ) # " ' " & 0 " " "0 >/P

10 Falunap július 28. Illés Márta festőművész kiállításának megnyitója Színpadon a Nagymegyeri néptáncegyüttes Kézműves utca A györgyei fúvósok A györgyei táncosok Nyertes Zsuzsa Vacsora előtt

11 12 Tápiógyörgye 2007 október 9 "! " '." " ", 0 " " "' 0,) ) R " & '". /!' * 4 " E6 <1 4, * 0, " " & " "0. " ' R" " "' ". ' 6 * ''' ). &"' "'",), 0' 3 " ' 00 " " 0 B C ' ")"' ' ) 3#* 6* + /!!!/C2?( /?C/> / )0/!!? + >) ) &' /!!/>?>6?( 6 C>C/ C/ )>? C ) 6 / # - F * # "" # # + /!>?#!!6 2 ))2 )!!!)///!C *"" /)! ( >! > B * + 6C )> //> //! )! 2 - //! ) 0 ) # ; )!!!>!!! F ) / #). "F 3>3 6C! * & ".) 0 " "" ) U /!! " ( & &" 1!2L0 " & 0)) 2F 0" ) " ), 00 &" H 0 " ' ) & " " )"& &0 " KK3 0 &" ' & 3 ) "', "!# 0 R '! U'! / + *! 0112" * 6 + "# # + * + - # )- #- - '!06<) ) 6

12 október Tápiógyörgye Bursa Hungarica Felsoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójára Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képvisel-testülete által közzétett P Á L Y Á Z A T I A pályázatot a helyi önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, mely a csatolandó melléklettek együttesen érvényes. A pályázók a pályázatukat a polgármesteri hivatalban hozzáférhet pályázati rlapon kötelesek benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: október 31. (szerda) A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban kell leadni. Az ösztöndíjban kizárólag a helyi önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkez, hátrányos szociális helyzet fiatalok részesülhetnek. Az ösztöndíj idtartama: A típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követ tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: március hónap, azaz 2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév els féléve. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. B típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követ tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008/2009. tanév els féléve A pályázók köre: A típusú pályázat: Az ösztöndíjban kizárólag olyan nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsoktatási hallgatók részesülhetnek, akik államilag támogatott, teljes idej (nappali tagozatos) felsfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázat kötelez melléklete: Jogviszony-igazolás arról, hogy a pályázó a megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt. Az ösztöndíj folyósításának alapfeltétele: államilag finanszírozott nappali tagozatos képzés a 2007/2008. tanév II. félévére már beiratkozzon a felsoktatási intézménybe Nem részesülhetnek támogatásban: a rendvédelmi és katonai felsoktatási intézmények hallgatói, középiskolai akkreditált iskolarendszer felsfokú szakképzésben résztvevk, Doktori (PhD) képzésben résztvevk, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók. B típusú pályázat: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi eltt álló középiskolás, illetve felsfokú diplomával nem rendelkez, felsoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok részesülhetnek, akik a 2008/2009. tanévtl kezdden felsoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idej (nappali tagozatos) felsfokú els alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2008-ban elször nyernek felvételt felsoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvételi értesít másolatának megküldésével köteles írásban augusztus 31-ig az OM Alapkezel Felsoktatási Pályázati Osztály (1244 Budapest, Pf. 920) részére bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben melyik felsoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2008-as felvételi évet megelzen nyerte felvétel felsoktatási intézményben. K I Í R Á S felsoktatási hallgatók ( A típus) és felsoktatási tanulmányokat kezd fiatalok ( B típus) részére. Nem részesülhetnek támogatásban: a rendvédelmi és katonai felsoktatási intézmények hallgatói, középiskolai akkreditált iskolarendszer felsfokú szakképzésben résztvevk. A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyukról az OM Alapkezel Felsoktatási Pályázati Osztályának, illetve a támogató önkormányzatoknak tájékoztatást nyújtson. Az önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról; ha a támogatásban részesített pályázó Tápiógyörgye területérl elköltözik, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követ tanulmányi félévtl ható hatállyal hozható meg! Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétl függetlenül történik. A pályázó szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratokat kell csatolnia: A család havi jövedelemigazolása. Jövedelemnek számít: munkaviszonyból, alkalmi munkából, állattartásból, földmvelésbl és földhaszonbérletbl, értékpapírból származó jövedelem, valamint a gyermekek után járó egyéb juttatás (családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, árvaellátás). A pályázatok elbírálása során elnyt élvez az a pályázó aki; árva vagy félárva, családjában lev eltartottak száma három, vagy annál több, gyermeket nevel, egyedül neveli gyermekét, valamilyen betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igényl beteg vagy rokkant van, eltartója/szülje munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul, nem részesül kollégiumi ellátásban. A pályázat benyújtása rlapon történik, mely a pályázati kiírás mellékletét képezi! A típusú pályázat kötelez melléklete a felsoktatási intézmény által kiállítandó igazolás, hogy a pályázó melyik képzéstípusban vesz részt (formanyomtatvány). Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növel jövedelemnek számít, ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak. A pályázatok elbírálási határideje: november 28. (szerda) Az elbírálás során a helyi önkormányzat; a határidn túl benyújtott vagy formailag nem megfelel pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja, minden határidn belül benyújtott formailag megfelel pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja a bírálati lapon, az elbírálás során fajra, nemre, brszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. A helyi önkormányzati döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Az önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2007.december 10-ig az önkormányzat hirdettábláján nyilvánosságra hozza. Tápiógyörgye, szeptember Községi Önkormányzat Képvisel-testülete

13 14 Tápiógyörgye 2007 október Svájci kapcsolat A Wünnewil-i szi vásár immár elképzelhetetlen a györgyei ízek nélkül. Az idén is nagy sikere volt a hagyományos összetétel küldöttségünk által kínált ételeknek-italoknak. Varró István polgármester úr és felesége az ottaniak által keresett, jóféle csemege árukat vitt magával, Boda András és Komlós Miklósné nagyszer pörköltet fztek 600 személyre, a Bálint házaspár pedig helyben frissen készített édességekkel látta el a vásár körönségét, akik már hetekkel a vásár eltt készítik gyomrukat a magyar ízekre. Közben a szokásosnál is több egri vörösbort adtak el, s a kisüsti pálinkát is elkóstolgatták. A tetemes bevétel az ottani egyesület kasszáját gyarapítja, amelyet visszaforgatnak támogatásunkra. Jövre újabb gyerekcsoportunk megy egy hétre Svájcba. Nagy köszönet és elismerés a vásári küldöttség tagjainak, hiszen fáradságuk, munkájuk járul hozzá ahhoz, hogy ez a barátság emberi kapcsolatokkal, s anyagi forrásokkal ersödjön, s tovább szolgálja községünk lakóinak ügyét. Október végén egy adományokkal megterhelt hatalmas kamion jön Tápiógyörgyére sok, az intézményeink részére küldött használati tárgygyal, st ruhanemvel is, amelyet november els felében szándékozunk lakosainknak rendelkezésére bocsátani. Guido Stoeckli úr tavaszi látogatásának eredményeként jön az újabb szállítmány kiváló emlékekkel távozott Györgyérl, s meghatottan szemlélte meg a valaha általa küldött sok-sok hasznos berendezési tárgyat, eszközt, segít bútordarabot intézményeinkben. Azt mondta, úgy érzi, jó helyre jöttek, ahol használják, megbecsülik ezeket. Örömmel hozták a hírt a vásári küldöttség tagjai, hogy a Wünnewil-i zenekar elfogadta meghívásunkat, és a 2008-as Falunapon fellépnek községünk nagyszínpadán. Szeretettel várjuk ket, hiszen eleven még zenekarunk svájci élménye vendégszeretetükkel, a közös zenélés emlékeivel. A további tervekrl, a jöv évi programról az egyesület új elnökének, Daniel Brunnernek a lakásán megrendezett baráti találkozón beszélgettek, ahol a borszakért barátaink által szervezett, 4 nemzet kiváló száraz vörösborai közötti versenyt a magyar Günczer pincébl származó villányi bor nyerte. Toscanai, dél-francia és svájci borokat elzve meg! Hát ez a hír nagyon gyorsan eljutott hozzám, hiszen rögtön tájékoztatott errl Beat Bucheli barátom, aki csodálkozva örült ennek az eredménynek, s legalább akkora csodának tarja, mint az olaszok elleni focigyzelmünket. Nagy Zoltán Tíz falu, egy asztal találkozó volt Tápiógyörgyén Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves megjelent kalász-testvérünket ; így kezddött a köszöntés a nagyterem terített asztalánál helyet foglaló vendégeinknek. Vendégeink voltak a Tíz falu, egy asztal rendezvényünkön: Budapestrl az Új Kalász Egyesület képviseli, Nagykáta, Tápióbicske, Tápiószentmárton, Mogyoród, Szilasliget, Budapest településekrl. Három település; Veresegyház, Zagyvarékas és Kistarcsa nem képviseltette magát a rendezvényen. A rendezvénynek hagyománya van, mindig más település ad helyszínt neki, és most Tápiógyörgye vállalta fel. Verfényes szép reggel volt szeptember elsején. A templom eltt gyülekeztünk, és a 10 órai szentmisével kezddött az ünneplésünk. Szeretettel gondoltunk azokra is, akik nem tudtak eljönni. A szertartás végeztével átsétáltunk a Mveldési Házba, ahol terített asztallal vártuk Kedves Kalász Testvéreinket. Ebéd után kellemes hangulatú beszélgetések, közös éneklés, versmondás, mókás próza az életbl, illetve napi gondjainkból merített témák voltak, amik még közvetlenebbé tették a rendezvényt. Nagy örömünkre szolgált, hogy falunk plébánosa, Kovács Attila Atya, gitáros énekével meglepte a jelenlévket. Mi is viszonoztuk a meglepetést! Egy szép templomot formázó tortával ajándékoztuk meg, amit késbb közösen fogyasztottunk el. Köszönetet szeretnénk mondani Varró István polgármester úrnak a támogatásáért, hogy megtarthattuk rendezvényünket a felújított, szép Mveldési Házban, és jelenlétével, közvetlen hangú beszédével belopta magát vendégeink szívébe. Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik segítségünkre voltak a rendezvény bonyolításában; az óvoda dolgozóinak, akik szabadidejükbl áldozva felszolgálták az ebédet, a konyha dolgozóinak a finom ebédet, Bálint Attilának a finom süteményeket, a mveldési ház dolgozójának, Móricz Józsefnek a hangosítást. Jó egészséget kívánunk, és Isten áldását kérjük mindannyiuknak! Tisztelettel a Katolikus Asszonyok Szövetségének Tápiógyörgyei csoportja nevében: Megyes Lászlóné Zenekari hírek M 8 A( '?? 4, ' 0 * " + 0?? 4, 30,4, M 8 V"?? 4, M 8 30, 4,. ' "' N* 4, & O 7: - 30,4,..

14 október Tápiógyörgye A Torockó Baráti Társaság augusztus 2-5. között autóbuszos kirándulást szervezett Erdélybe, Székelyföldre. A Faluújság májusi lapszámában meghirdetett utazással az egyesület lehetséget kívánt teremteni a kirándulni vágyók számára a történelmi Magyarország keleti határvidékére való ellátogatásra. A tagságon túl, a szervezk szándéka volt olyan egyéneket, családokat, baráti társaságokat is megszólítani, akiknek ez idáig nem vagy csak ritkán adódott alkalma hasonló tartalmú kiránduláson részt venni. Az utazás célja Erdély természeti szépségei mellett az ott él magyarság történelmének, kultúrájának bemutatása, mindennapi életének és nemzeti megmaradásáért vívott küzdelmének megismertetése. Az útvonal ennek megfelelen történelmi emlékhelyek sokaságán, valamint magyar oktatási-, vallási- és kulturális intézmények megtekintése mellett vezetett a Hargita és a Keleti-Kárpátok hegyvonulatain át. A nyolcvanas évek végén, a kommunista diktátor Ceaucescu által meghirdetett falurombolás áldozatává lett, s vízzel elárasztott település 5!''( V U Q'F'LXW Y L Z G F[F K5\ C'T Bözödújfalu, a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb vallási ünnepének színhelyeként nyilvántartott Csíksomlyó, az egykori vulkán kráterében keletkezett Szent Anna-tó, s a monarchiabeli városközpontok építészeti örökségét megrz Székelyudvarhely mellett, a szentistváni Magyarország ezer éves határa mentén fekv Gyimesbükkre is sikerült a kis csapatnak ellátogatni. A két évvel ezeltti székelyföldi árvíz alkalmával györgyeiek által megsegített településen most is szívélyesen fogadták községünk lakóit. Vendéglátónk, Deáky András nyugdíjazott iskolaigazgató eladását hallgatva, majd a régi határ ma is látható építészeti, tárgyi emlékeit megtekintve képzelhettük el, milyen is lehetett egykoron az élet a határ szomszédságában, s hogyan lehet napjainkban az egykori végeken a nemzeti megmaradásért munkálkodni. Jó pár kilométerrel arrébb szomorú látvány volt a 150 lelkes Énlaka bezárással fenyegetett magyar iskoláját meglátogatni, ellenben reménykedve és optimista hangulatban hagyta el a társaságunk a kalotaszegi Zsobokon található református árvaházat és kollégiumot, ahol a szociális hátrányban, valamint szórványban él magyar nemzetiség gyerekek nevelésével foglalkoznak eredményesen. Az érdekes eladások, a mindenhol kedves fogadtatás mellett, külön jó érzés hatotta át a györgyeieket a székelyföldi Körispatakon, ahol a Szalmakalap Múzeum udvarán felállított táblák egyike mutatja Tápiógyörgye irányát, s hirdeti az 550 km-es távolságát. Az utazás tapasztalatait összegezve egyesületünk úgy döntött, a jöv évben is megszervezi a kirándulást, újabb ismerkedési lehetséget teremtve ezzel a határon túli magyar kultúrterületek iránt érdekldk számára. A Torockó Baráti Társaság feladatának tekinti, hogy mind több személyt megszólítva, az egyesület programjaiba bevonva, segítse megváltoztatni azokat a téves rögeszméket, gondolatokat, melyekkel sajnos mi magyarországiak többen viseltetünk a határon túli honfitársaink iránt. Az els kiutazás során szerzett élmények, benyomások sokak számára segíthetnek e témában kialakítani a helyes és reális értékrendet. Németh Csaba > 2 ( =" > ') 0" 8< & 23 *', & 8+ ) 0 * - G0 *, ) '& ) 0 * ) " ' " " > > "& ", G & 0 " 0 ' " 0" * > ), L '& ' 86 " 8E< > ( " * '," ' ' " " *)? 8!1

15 16 Tápiógyörgye 2007 október ]'^ _ ^ ` a5^ b ^ b _ ^ cjd e f g5e b h _ i h j0^ kl_ m d ^ d Bizonyára sokan emlékeznek még településünk lakói közül azokra a kárpátaljai gyerekekre, akik 2000 nyarán töltöttek el egy vidám hetet községünkben. A Fehér- és Fekete-Tisza összefolyásától nem messze található Tiszabogdány, valamint a környékérl érkez gyerekek feledhetetlen élményekkel tértek akkor haza Tápiógyörgyérl szülfalujukba. A Kárpátok magas hegyei között megbúvó szórványközösség tagjai és településünk kapcsolatának története a 90-es évek elejére nyúlik vissza. A Szovjetunió ez idben történ felbomlása után, népek, nemzetek nyerték el függetlenségüket, alapíthatták meg saját államukat. A nehéz évtizedek után Kárpátalja magyarsága is fellélegezhetett, s a megalakuló Ukrajnában, szabadabb légkörben szervezhette újjá politikai és kulturális életét. A Kárpátalján mköd magyar iskolák és könyvtárak azonban bútorban, tanszerekben és könyvekben szenvedtek akkor óriási hiányt. A hírek hatására 1992-ben községünkben felhívást tettek közzé, melyben könyvek gyjtésére kérték a lakosokat kárpátaljai magyar iskolák számára. Megmozdult a falu, s az iskola és a könyvtár adománya mellett, civil "6 # Erdélyi testvértelepülésünk lakói idén szeptember én tartották meg második alkalommal a falunapi rendezvényüket. A tavalyi évhez hasonlóan, az unitárius közösség egyházi ünnepének számító Szent Mihály-napi búcsú adta az idpontot, s e köré igyekeztek a település lakói egy kulturális programot felépíteni. A község lakói idén is meghívták magyarországi testvértelepüléseik küldötteit, szívesen fogadták támogatásukat elképzeléseik megvalósításához. A kétnapos rendezvénysorozat hivatalos megnyitójára szombaton délután 16 órakor, a Kriza János Mveldési Ház nagytermében került sor, ahol Veres Rudolf polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket és összegylt helybélieket. A polgármester szavai után az ünnepi msor a nem rég megalakult Torockói Fúvószenekar eladásával vette kezdetét, ahol kezd zenészek megmutatták a szorgos munkával megszerzett tudásukat, valamint elhatározásukat a megkezdett út folytatásához. A rezesbandát követen az Aranyosszéki Néptáncegyüttes, a torockói népviseletesek, cirkuszi mutatványosok, Vígh Levente dalestje, majd Horváth János cigányzenekara szórakoztatta a nagyérdemt. A változatos programok szervezésében a tápiógyörgyei küldöttség is igyekezett részét kivenni. A korábbi gyakorlatnak megfelelen, községünk lakói idén is szervezetek és családok segítettek öszszegyjteni a több mint ezer kötetet. A györgyeiek adományát Szürte, valamint Tiszabogdány lakói fogadták nagy szeretettel, s vendégelték meg akkor településünk kiutazó küldötteit. Az elkövetkez években a kapcsolat tovább élt, a találkozások nevezetes emlékei a tiszai árvíz alkalmával kijutatott segélyszállítmány, valamint a kárpátaljai gyerekcsapat tápiógyörgyei táborozása voltak. Az egykori történetrl beszélgetve, a régi emlékek felelevenítése adta meg a Torockó Baráti Társaság tagjainak az ötletet, utazzunk ki ismét Kárpátaljára, látogassuk meg a rég nem látott barátokat. Az augusztusban szervezett, népés honismereti túrának is beill kirándulás során számos élményben volt része a kis társaságnak. A Rákócziszabadságharc gyzedelmes csatáit megörökít emlékmvek, a gyönyören restaurált munkácsi- és ungvári vár, a híres koronavárosok Visk és Técs mellett a magyar honfoglalás nevezetes helyszíne, a Vereckei-hágó jelentették a legszebb látványosságokat. Az szén elhurcolt magyarok emlékét megörökít szolyvai tömegsír megtekintése után a kárpátaljai magyar oktatás helyzetébe a beregszászi Magyar Tanárképz Fiskola és az anyaországi támogatásból nemrég felépített Tiszaújlaki Magyar Középiskola meglátogatása, valamint a rahói katolikus egyházközösség plébánosának eladása segített némi bepillantást nyerni. Tiszabogdányban a Tápiógyörgyén járt egykori gyerekcsapat vezetje Paparigna Éva tanárn és családja fogadta nagy szeretettel a kis társaságot, vendégelte meg tagjainkat nagyszer ebéddel. A finomságok fogyasztása közben ma is pontos emlékezettel idézte fel a györgyei táborozás kedves emlékeit, majd mesélt számunkra a tiszabogdányi emberek mindennapi helyzetérl. A helybéli görögkatolikus templom megtekintése után búcsúztak el a györgyeiek, megígérve azt, hogy máskor is eljönnek. A kirándulás tapasztalatait összegezve, mindenki számára javasolhatjuk, látogasson el Kárpátaljára, ismerje meg a határon túli magyar emlékeket, s az ott él közösség életét, mindennapjait. A fejld infrastruktúra, a faluturizmus bvül szolgáltatásai, és a mindenhol kedves vendégszeretet kiváló lehetséget nyújt a pihenni és kirándulni vágyók számára. Németh Csaba vállalták a nagyszabású szabadtéri fzés megrendezését, így a csömöriek nagyszer fztje, valamint a torockói asszonyok süteményeinek kínálata mellett a györgyeiek 500 fre készített marhapörköltjét fogyaszthatta a nagyszámú vendégsereg. A szombat esti msort idén is a James Band zenekar nagysiker koncertje zárta, ahol a torockói fiatalok, valamint a távolról érkez vendégek szórakozhatták ki felhtlenül magukat. Erdélyi testvértelepülésünk életében a falunapok megrendezése, a közösségépít egyesület és falugondnokság létrejötte, valamint a fúvószenekar megalakulása mellett újabb színfolt lehet az alakulási szándékát hétvégén bejelentet, napjainkban szervezd tzoltó egyesület. A történelmi múlttal és hagyományokkal rendelkez tzoltóság biztonságot és újabb, a közösséget összekovácsoló eszközt adhat a torockóiak részére. Reményeink szerint az elkövetkez falunapi rendezvényeken már ket is ott láthatjuk hagyományrz ruhájukban, díszes szereikkel felvonulva. Németh Csaba

16 október Tápiógyörgye TASK HÍREK A nyár utolsó hónapját a felkészülésnek szenteltük. A legtehetségesebb fiatal játékosainknak egy hetes intenzív edztábort szerveztünk, melyen Némedi Zalán segítségével, napi két technikai edzéssel és egy levezet, ernléti foglalkozással vágtunk bele a bajnokságra való felkészítésbe. Ezután meghívást kaptunk Püspökladányba, ahol egy-egy komplett felntt, és ifjúsági csapattal vettünk részt egy jó hangulatú edztáborozáson, melynek végén a püspökladányi felntt, és ifi csapatok ellen játszottunk barátságos mérkzést. Külön örömünkre szolgált, hogy mindkét mérkzés a TASK sikerével végzdött. Szeptemberben elkezddött a as bajnokság. I. számú csapatunk az igen csak megersödött Közép Magyarországi Régió NB III-as osztályában játssza mecscseit. Eddig az els öt forduló fejezdött be, melyen egy vereség és négy gyzelem birtokában az igen elkel harmadik helyen áll a csapat. Esztergom TASK 14 : 4 Aszód TASK 6 : 12 TASK Perbál 17 : 1 =, & * " * D 3 *, G=" ) ) & * "' H 0 ) '" 0 H 0 ' G -", & 9 "9 G" =&;-,A /&, 9 2 ) 5'" 0 &. ) 2 0 2&?G"- 3"!* B C. 0"- &- ( D * & ' 2 " ' "!, " 0 N* 88 & F O >&& 0. "',' / 81 F ' " L8. Zöldhulladék szállítása Tápión innen: Október 24. November 7. December 5. Tápión túl: Október 25. November 8. December 6. Cegléd TASK 4 : 14 TASK Abony 13 : 5 Második számú csapatunk f célja az utánpótlásnevelés, ezért ezt a csapatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei bajnokságban indítottuk. A csapatban eddig négy fiatal tehetség is játszott: Varró Vivien, Mohácsi Sára, Vágó Péter, és Kovács Ferenc. A TASK II. csapata is öt fordulón van túl, sajnos gyzni még nem sikerült, de jó úton haladva apránként teljesítjük a kitzött célokat, és még az idén szeretnénk gyztes meccsen szerepelni, mely a következ fordulópontot jelentené az ifjúság fejldésében. Október elején indítottuk be a gyerekedzéseket, melyeken hétfn és csütörtökön as kezdéssel biztosítunk ingyenes sportolási lehetséget a györgyei gyerekeknek. Mint korábban írtam pályázatokkal is próbáljuk ersíteni klubunk anyagi hátterét. Örömmel számolhatunk be arról, hogy egyik pályázatunk már sikeres elbírálásban részesült, és így a kell pénzügyi fedezettel tudunk belevágni további rendezvényeink megrendezésébe, mint például az év végére tervezett, immár hagyományosnak mondható 24 órás asztalitenisz verseny. Mohácsi Bence 8 / 8E& ) = + 0'" ) &? 0 0 *, )' + &0& " " (" ) & - : ++ " 06) & 9= Osztatlan közös tulajdonú földterület kiméretését Nagykáta Földhivatal 4-es szobájában egy nyomtatvány kitöltésével lehet elindítani. Kiss Anna Mária

17 18 Tápiógyörgye 2007 október.. ' 0 ",' " &' - ) N-8O -K- &) &" "' ( ' 0 " " *" ' ' " 0 " 3 ' >&. 9 Q 3L!" & E L A D Ó Használt, jó állapotban lév szoba és ebédlbútor eladó Tápiógyörgyén! Érdekldni lehet: '' - -K- - ) H "!* * * -K- ') " ' - ' 3 L( " 'L( " 1 ) 0.'',00 " ) ". " + = ) : " "'' < '. ' ". ) - " W 3 L> / GEKO-HOME 94 Kft n o p q r s to o u v w u5o u x y v z u v {* } ~ t r u o *p5ƒ u v ˆ 0 ~ o { v } Š p z } p t p 0o p x } ˆ x'œ s Ž 0 u Ž s Œ0 u s u 0 0 Š v v r5ž Ž v š <x o Š p x u s ~ p q o r œ v u o s x o ž } w p o s w p o p t v x t w } o p v z p v r Š x ˆ o p v ˆ x x p o s x o { u o { ž u x x u o Ÿ o p x } ˆ x0 s s to o u v w u ˆ } p x s x o y 5œ Š q { s s x p Š p s p ~ ~ p o t s x ˆ z p Š q u x o { q t Œ v u o u œ ˆ } ˆ s w p p t v u Š u v u u x ˆ z ˆ u u v Š p z ˆ w } }ªx tz p } o z p v r< t q u œ o u x u q w u u z tv u o s ˆ ~ ˆ o s u u v o u x t u Š v x v u o u x w p t p v o p u } ž v } p o u z u v u. & ".- &!& ''"' - " ' 0 ) & 0 - & -K- " -8 (W 3 L* &" )0 )" + &" ' '. *- 8*)&) & "! 0"' " & **)P&, -K- P ' + & ) 0 3 L! V - 0 ' " 9 "' ') 6?6 E L A D Ó! Tápiógyörgye község központjában egy beépíthet telek, amely 560 négyszögöl nagyságú! Érdekldni lehet: telefonszámon. ÁLLATORVOS Dr. Sztankovics Gyula Tápiógyörgye, Táncsics M.u.9. Betegbejelentés telefonon: és számon is lehet

18 október Tápiógyörgye D+ <>* 6D 1* )'A " 0" ' 2,"' B * & " ', F+C B ' " '" 'C. C* : 6 :' " * ' F 0 "'W " &' 7 ' "& ' B: &" ) "#"' C * " " ) GA V É R A D Á S október 25-én (csütörtökön) óráig véradás lesz Tápiógyörgyén! A véradás helye: Faluház Mindenkit szeretettel várunk! Helyi Vöröskereszt Szervezete Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesapánk Vágány József temetésén részt vettek, és utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik mély fájdalmunkkal együtt érezve elkísérték utolsó útjára szeretett feleségemet, édesanyát Gedei Józsefné Sírjára elhelyezték a kegyelet virágait. Köszönettel: Gyászoló férje és családja Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett feleségem, édesanya Petró Istvánné temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték. Gyászoló férje és Családja (A szerz engedélyével közöljük, nagyon találónak tartjuk.) A szerkeszség

19 Tisztelettel hívjuk községünk lakóit az '56-os forradalom és szabadságharc 51. évfordulójának helyi emlékező ünnepére október 20-án (szombaton) 18 órára a Faluház nagytermébe. Tisztelt nyugdíjas lakóink! A helyi hagyományt követve szeretnénk köszönteni Önöket a községi nyugdíjas-napon október 19-én (pénteken) 14 órától A Faluház nagytermében Program: -Az önkormányzat nevében köszöntőt mond Petényiné Hamar Márta, -fellép zeneiskolánk fúvószenekara, -műsort adnak óvodás és iskolás gyerekeink, Az ünnepi köszöntő műsor közös uzsonnával zárul. Szeretettel várja nyugdíjas lakóinkat a reménység és a vidámság üzeneteivel jó egészséget és boldogságot kívánva a községi önkormányzat. Kedves Györgyeiek! november 24-én (szombaton) egészségnapot szervezünk, ahol néhány szűrővizsgálatra lesz lehetőségük: vércukormérés, vérnyomás, EKG, tüdőgyógyászati - urológiai - sebészeti - reumatológiai - diabetológiai - kardiológiai és belgyógyászati vizsgálat. A szűrővizsgálatok ingyenesek. Tervezett program: Előadások és beszélgetés különféle egészségügyi témákban. Folyamatos szűrővizsgálatok Szeretettel vár mindenkit: Dr. Borsodi Nagy Erzsébet és a szervezők Az egészségnapot az EGIS Gyógyszergyár támogatja. Faluújság A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Nysz /1251/2002 Kiadó: Községi Önkormányzat, felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Patkós Stúdió (53) Készült 1500 példányban.

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításokkal)

(Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

12 Tápiógyörgye 2007 március

12 Tápiógyörgye 2007 március 12 Tápiógyörgye 2007 március "# $% ) *+,,-,++./ 0 1 2 "% 3 4 4 5 1 1 1 ) $ *1 / "5% ) 5 *3 6 $ 5 $/ "# $# % "% *1 7/ 9 : : ") % # 2 2 +,,- +0 ; < ; < = 3 9 >? ) 7 : : @ A "% < 9 3 # B # C 1 B # C ) 6 D

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-107/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat A Bursa Hungarica

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatásának rendjéről. Szomor, 2015. november 16. Nagy

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:i.2-283/2006. Ea.: Kréz Hajnalka E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Üsz.: 22-152/2016. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelete

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelete BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről Buzsák Község Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév II. és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóan ( A típusú pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév II. és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóan ( A típusú pályázati kiírás) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászberény Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiírja a B u r s a H u n g a r i c a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

2 Tápiógyörgye 2008 július

2 Tápiógyörgye 2008 július 2 Tápiógyörgye 2008 július #$ % & ' ( ' ) $ % & ), &-./ $ 0 '' 1' 2 3 ) 1 1 4 0 5)) 6 7 - # - # 7#.&- #% - 8 9 ) % - % % &:; ' % 8% 9 $ ' %'% ')# -# ' < = ) #% ' #' '# % & $ #) > $% # #% ## #5 # $ 6 %

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú pályázati kiírás) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászberény Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiírja a B u r s a H u n g a r i c a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Ajka Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (Bursa Szabályzat a helyi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA www.bekesvaros.hu ingyenes 2008. szeptember XI. évfolyam 5. szám BURSA HUNGARICA FELSİOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról 1. (1) A támogatás célja, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzata a nappali

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről 1 Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 23/2010.(XI.24.),

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS DERECSKE VÁROS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS DERECSKE VÁROS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DERECSKE VÁROS Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2010. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról Aszód Város Önkormányzat Képviselı -testülete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet 1. sz. melléklet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsoktatási intézményekbe teljes idej, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl.

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjhoz Adategyeztető Tájékoztató: A kérelem benyújtásához szükséges: - Szülők, illetve eltartók jövedelemigazolásai (pl. családi pótlék, nyugdíj, jövedelemigazolás,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

Balatonlelle Város Képviselı-testületének 9/2001. (VIII. 30.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Balatonlelle Város Képviselı-testületének 9/2001. (VIII. 30.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl 1 Balatonlelle Város Képviselı-testületének 9/2001. (VIII. 30.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl Balatonlelle Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalalövő Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. /2010. (IX. ) önkormányzati r e n d e l e t e

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. /2010. (IX. ) önkormányzati r e n d e l e t e Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (IX. ) önkormányzati r e n d e l e t e A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról. Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve).

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve). A típusú pályázati kiírás PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 26-ai rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 26-ai rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere /2013.(IX.26.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. szeptember 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a 2014. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. B tipusú

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. B tipusú Tervezet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dévaványa Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010 évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. október 1. - november 7.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. október 1. - november 7. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések 17/2008.(XII.18.)számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének módosításáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X Előterjesztés: Címe: KunszentmártonVáros Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Testületi ülés dátuma: 2016-09-22 Készítés ideje: 2015-09-12

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pacsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-009, Fax: 62/ 263-105 3029- /2012. Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 2013. évi fordulójára

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi forduló

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi forduló MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ.740.032-8/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi forduló Összeállította: Jirkovszkyné Szép

Részletesebben

Pályázati kiírás. felsőoktatási hallgatók számára ( A típusú pályázat )

Pályázati kiírás. felsőoktatási hallgatók számára ( A típusú pályázat ) Pályázati kiírás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2006. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Pályázati kiírás. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi csatlakozására

Pályázati kiírás. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi csatlakozására Pályázati kiírás A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi csatlakozására A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23. Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BALATONBOGLÁR ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

Szociális Támogatás kitöltési útmutató

Szociális Támogatás kitöltési útmutató Szociális Támogatás kitöltési útmutató A letölthető adatlapot az http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=19320&l=1 oldalon találod Ezt kinyomtatva, kézzel kitöltve, aláírva, a csatolt igazolásokkal együtt

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-139/2015. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Sümegprága Települési Önkormányzat a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tata Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

Szabályzat. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjérıl

Szabályzat. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjérıl Szabályzat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjérıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Minisztériummal

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 /2013. Tárgy:BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2014. Melléklet:

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu Ügyiratszám: 3123-4/2013. Ügyintéző: dr. Bolla Klaudia "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bánhorváti Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség IX-2/2014. Nyü. Ügyiratszám:.2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bánk Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 77/2014. (IX.22.) SZES Bizottsági határozat 3. számú melléklete B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2015.

Részletesebben

- - 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP

- - 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP A 2011/2012. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, ÉRETTSÉGI EL TT ÁLLÓ KÖZÉPISKOLÁSOK ILLETVE FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBE

Részletesebben

Szeretettel hívjuk Visegrád város minden polgárát az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulójára rendezend

Szeretettel hívjuk Visegrád város minden polgárát az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulójára rendezend XXV. évfolyam 10. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. október Szeretettel hívjuk Visegrád város minden polgárát az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulójára rendezend melyet 2009.

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dudar Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány a./ - tanulmányi ösztöndíjára* Pályázhat: - akinek a tanulmányi eredménye: 4,7 felett van - az egy főre eső nettó jövedelem maximum 57.000,- Ft b./ -

Részletesebben

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot A felsõoktatási hallgatók számára

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot A felsõoktatási hallgatók számára bursa hungarica.qxd 2009.09.18. 16:09 Page 1 Bursa Hungarica különszám WWW.BEKESVAROS.HU BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2009. SZEPTEMBER XII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Békés Város Önkormányzata az

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2015. (X.12.) KT. sz.

Részletesebben

2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA

2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA A 2011/2012. TANÉV II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2012/2013.TANÉV I. FÉLÉVÉRE

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben