VILÁGOS JÖVŐ szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VILÁGOS JÖVŐ 2011 11. szám"

Átírás

1 VILÁGOS JÖVŐ szám SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ GYÓGYÍTÓ ÉLETHELYZETEK HIÁNYZIK Magyarország olaja a turizmus? Egy olyan jelentős (70-75 milliárd forintos) balatoni idegenforgalmi fejlesztés tervezői, amilyennek a Club Aliga projektje számít, természetesen fi gyelemmel követik az európai turizmus alakulását, az Európai Unió felkészülését a válság utáni időszakra. Így tesznek a Club Aliga tulajdonosai is. Figyelemmel követték és értékelték a két hónapja, Máltán történteket, ahol azért gyűltek össze az uniós politikusok, hogy kidolgozzák, miként menthető meg Európa világturisztikai elsősége, ami egyes szakemberek szerint veszélyben van. Márpedig, ahogy Antonio Tajani, az Európai Bizottság iparért és vállalkozáspolitikáért felelős alelnöke fogalmazott: A turizmus Európa olaja lehet. Politikus társainak azzal érvelt az idegenforgalmi fejlesztések mellett, hogy minden ebbe fektetett euró másfél eurót hoz vissza. Tajani méltatta a magyar uniós elnökség turizmus iránti elszántságát: A magyar elnökség teljeséggel elkötelezett az ágazat iránt. Dr. Horváth Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium ágazatért felelős helyettes államtitkára egyetértett az Európai Bizottság diagnózisával és elképzeléseivel, s felhívta a fi gyelmet a május án megrendezésre kerülő turizmus konferenciára. Feltehetően arra gondolt, Magyarország is elmondhatja, hogy az ő olaja is a turizmus lehet. Mario de Marco, a házigazda Málta parlamentjének turizmusért is felelős titkára szerint régóta várt már Európa a Tajani által mondottakra. Málta miniszterelnöke, Lawrence Gonzi szintén egyetértett Tajanival, hiszen Máltán tavaly 1,2 millió turistát fogadtak, a turizmus mintegy 20 %-kal járul hozzá az ország GDP-jéhez. Magyarországon jobb években több mint egymillió külföldi turista fordul meg és a GDP 10 %-át adja az idegenforgalom. Valóban nem túlzás tehát, ha Magyarország is, mint olajára tekint a turizmusra. A magyar tenger, a Balaton, Budapest után a legnépszerűbb úti cél a külföldi turisták számára. Összeáll tehát a kép: Európában és Magyarországon érdemes és szükséges az idegenforgalmi fejlesztésekbe befektetni. Balatonvilágoson is.

2 >SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Örülünk az izraeli befektetéseknek A szerződés egy lépés a jövő felé Orbán Viktor miniszterelnökkel készített interjú jelent meg január 30-án a Jediót Ahronót című izraeli lapban. A szerző, Eldad Beck a két teljes újságoldalt megtöltő cikk bevezetőjeként a magyar kormányfő megnyerő személyiségéről szól: Az egyszerűsége, közvetlensége: varázslatos. Szóba kerül, hogy Magyarországon bizonyos politikai körök évek óta beszélnek zsidó összeesküvésről, teóriájuk szerint üzletemberek utasításokat kapnak New Yorkból vagy Tel Avivból, hogy vásárolják fel a magyarok földjeit. Orbán Viktor nem köntörfalaz: - Ez nyilvánvaló hülyeség jelenti ki. Majd így folytatja: - Az izraeli befektetések aránya az országban túl kicsi ahhoz, hogy hódításról beszélhessünk. Az izraeli tőke Magyarországon főleg az ingatlan piacon van, és ezek többnyire olyan vállalkozások, amelyek jönnek, aztán mennek is. A gyógyszergyártás terén is van izraeli aktivitás. Boldogok vagyunk, hogy itt vannak az izraeliek és reméljük, hogy kiterjesztik majd tevékenységüket. Több hotelben található még izraeli tőke, ami szintén jó Magyarországnak, hiszen nincs elég minőségi szállodánk. Én nem aggódom az izraeli, vagy általában a zsidó befektetők miatt. Igazságos és egyenlő elbánásban részesülnek nálunk. Minden sikeres üzletember érdekel minket, beleértve az izraelieket is. A magyar-zsidó együttéléssel kapcsolatban Orbán Viktor így fogalmaz: - Az elmúlt 150 év fájdalmas történelmi körülményei miatt sok magyart veszítettünk, akik szétszéledtek a világban. Így aztán mi nagyon is pontosan értjük, mit jelent etnikai vagy vallási hovatartozás miatt támadás alatt állni. Amikor valami fájdalmat okoz az izraelieknek, szimpátiát érzünk irántuk. Továbbá a zsidó emberek keletiek, ahogy a magyarok is. Minket tartanak az utolsó keleti népnek nyugaton, ezért lelki társak vagyunk. Az interjú készítője felidézi Orbán Viktor politikai pályáját, azt az időt, amikor még fi atal diák volt, és a barátaival azért küzdöttek, hogy megdöntsék a kommunista rezsimet. Történelmi igazságszolgáltatást vélek felfedezni abban folytatja Eldad Beck -, hogy az a generáció, amely igazán aktív volt a rendszerváltás kezdeti időszakában, de túl fi - atal volt ahhoz, hogy fontos szerepet tölthessen be, most lehetőséget kapott, hogy befejezze a munkát. A sajtó nyilvánossága előtt, ünnepélyes keretek közt, Balatonvilágos község képviselő-testülete, valamint a Pro-Mot Hungária Kft. vezető munkatársai jelenlétében Településrendezési szerződést írt alá Fekete Barnabás polgármester és Zvi Frank ügyvezető igazgató január 20-án a Hársfa étteremben. A sajtótájékoztatót Fekete Barnabás polgármester nyitotta meg. Reményét fejezte ki, hogy a szerződés előremozdítja együttműködésüket a Club Aliga tulajdonos-beruházójával, felgyorsulhat a fejlesztés államigazgatási előkészítése, így rövidülhet az építkezés elkezdéséig tartó idő. A község munkanélküliséggel küzdő lakossága nagyon várja az idegenforgalmi központ megvalósulását. Zvi Frank ügyvezető igazgató a beszédében megemlítette, hogy 2008 májusában már aláírtak az ön- Két idézet ugyanattól A Jobbik országgyűlési képviselője, Hegedűs Lórántné előszeretettel nyilatkozik a Pro- Mot Hungária Kft-ről, illetve annak anyavállalatáról, a Shikun Binui cégcsoportról. A Club Aligában tervezett fejlesztésről szeptember 26-án az egyik lapban kijelentette: az alacsony törzstőkéjű vállalkozás nem tud eleget tenni jótállási felelősségének december 15-én, a Parlament Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságának ülésén a Shikun Binui egy másik beruházásával kapcsolatban viszont így nyilatkozott: A Shikun Binui mögött az Arison csoport van, amely, mondhatjuk, hogy világméretben az egyik legtőkeerősebb cég. Mi lehet vajon majd a harmadik kijelentése? 2

3 kormányzattal egy hasonló célú és tartalmú megállapodást (amelyet a jelen szerződéssel hatályon kívül helyeznek), ám az abban foglaltak sajnos nem teljesültek. Elmondta, hogy az új képviselő-testülettel a megbeszélések alkotó jellegűek voltak, bíznak tehát abban, hogy ez az év mindkét fél számára a kibontakozás, az előrehaladás éve lesz. Fekete Barnabás polgármester, Zvi Frank ügyvezető igazgató és Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző ellátta kézjegyével a Településrendezési szerződést, majd a sajtó képviselőinek kérdéseire válaszoltak. Amikor valamennyi településrendezési eszköz rendelkezik a szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással, a képviselő-testület adhatja meg az áldást (szavazattöbbséggel) a beruházásra. Szoros együttműködés Az idei feladatok A szerződés rögzíti az önkormányzat és a beruházó jogait, kötelezettségeit és vállalt feladatait. Tulajdonképpen az évi LXXXVIII. Törvény (ÉTV) 30/A -ában előírt, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló előírásokkal kapcsolatos teendőket rögzíti a Felekre vonatkozóan. Tapasztaljuk, hogy a helybeliek közül sokan nem értik, miért nem látják, hogy végre történik valami a Club Aligában? Nekik idézzük a Szerződésből azt a felsorolást, amely a fejlesztést megelőző kötelező teendőkre vonatkozik. Az önkormányzatnak a beruházóval egyetértésben gondoskodnia kell és jóvá kell hagynia az úgynevezett településrendezési eszközöket, vagyis a településfejlesztési koncepciót, a településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzatot, a tervdokumentációt és a szabályozási tervet. Ezek mindegyike alapos körültekintést igényel, s bejár tíz-húsz vagy akár harminc szakhatóságot, amelyek legtöbbjénél a válaszadási határidő 30 nap. A polgármester nyilatkozik a sajtónak A most aláírt szerződés nem véletlenül tartalmaz számos olyan passzust, amely az ügyek gyors kezeléséről szól. Például: A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Településrendezési eszközök elfogadása érdekében kölcsönösen együttműködnek, ennek keretében a szükséges egyeztetéseken részt vesznek és a szükséges döntéseket ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérdés felmerülésétől, illetve a Tervező felszólításától számított 15 napon belül megtárgyalják. A képviselők és a fejlesztő is érzi az idő szűkét, ezért kerülhetett be a Szerződésbe a következő passzus is: Önkormányzat vállalja, hogy a Településrendezési eszközök tervezetét a lehető leghama- Világosnak igyekeznie kell Városy Péter építész, a Pomsar és Társa Építész Iroda ügyvezetője, aki immár két és fél éve dolgozik az önkormányzat megbízásából a Club Aliga építészeti terveinek kidolgozásán, így értékelte a Településrendezési terv aláírását: - Egy döntő lépés a jövő felé vezető úton, melyen már sokat megtettünk, de még nem kevés van hátra. Ha a Felek tartják a szerződésben megszabott ütemet, néhány hónapon belül már a konkrét épületekre is építészeti javaslatokat fogalmazhatunk meg, hiszen a Rendezési terv alátámasztó munkarészeiben már ezeknek is meg kell jelenniük. Úgy látom, az alapkérdésekben zöld utat kapott a beruházás az önkormányzat részéről. Feltehetőleg ők is érzékelik, hogy a Balaton körül egyértelmű fejlesztési verseny kezd kialakulni. Erre utal például a Magyar Turisztikai Holding létrejötte. Ha ők beindulnak, Balatonvilágosnak igyekeznie kell, hogy a Club Aliga helyt álljon a Balatonra irányuló potenciális európai beutazó vendégek piacán. 3

4 >GYÓGYÍTÓ rabb elfogadja és véglegesíti, majd a lehető leghamarabb véleményezésre elküldi a tervtanácsnak. Orvos, művész és mélyen hívő ember Elővásárlási jog Mint látjuk, az aláírók számára az idő komoly ellenfél. De persze nem csak az előkészületek felgyorsításáról van szó az okmányban, hanem olyan fontos kérdésről is, amit az okirat így fogalmaz meg: A Pro-Mot tudomásul veszi, hogy a Településrendezési eszközök megalkotása által lehatárolásra kerülő, a 295/4 hrsz-ú ingatlanból a 40/2004 (XII.30.) TNM rendelet szerinti területre az Önkormányzat az őt megillető elővásárlási jogával élni kíván, és meg kívánja szerezni a 40/2004. (XII.30. TNM rendelet szerinti közterületként kiszabályozandó területek tulajdonjogát. Ezzel kapcsolatosan a Pro-Mot nyilatkozik, hogy ez ellen kifogást nem emel, ezen területekre vonatkozóan a szükséges együttműködéséről biztosítja az Önkormányzatot. Magyarul: nem gördít akadályt az elé, hogy a parti sáv és a parti köztér idővel a Pro- Mot kezeléséből a község tulajdonába kerülhessen. Nincs hely felsorolni a Szerződés valamenynyi fontos részletét, ám valószínűleg az eddigiekből is kitűnik, hogy egyértelmű a Pro- Mot Hungária Kft. és az Önkormányzat kapcsolatában bekövetkezett pozitív változás. Célkeresztbe került a balatoni turizmus A nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság utáni időszakra összpontosítanak a balatoni turizmus szereplői és az állam ebben illetékes vezetői. Megegyeznek abban, hogy eljött az idő a balatoni turizmus újrapozicionálására. A forgalmi adatok tavalyi 7-8 százalékos visszaesése mozgásba hozta az érdekelteket. Úgy tűnik, komoly verseny kezdődik a Balaton Régióban a fejlesztések terén. Ennek következtében egyes települések lemaradhatnak, mások felemelkedhetnek. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács új elnöke, valamint Cser-Palkovics András, a Közép-dunántúli Regionális Tanács új elnöke egyaránt a fejlesztések felgyorsításában látják a lehetőséget arra, hogy a Balaton vonzereje ne romoljon a válság után. Bóka István külön kiemelte a két legnagyobb jövőbeni beruházó, a Magyar Turisztikai Holding és a Club Aliga szerepét a Balaton turisztikai jelentőségének megőrzésében. Dr. Hernádi Mária bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus főorvosnő Székesfehérváron él, ám ottani magánrendelője mellett 16 éve a Club Aligában berendezett rendelőjében is fogadja betegeit. Érdemes röviden szólni pályafutásáról. Lelkész családból származik, édesapja lelkészi elhivatottsága példa maradt számára az orvosi hivatása gyakorlásában is. Az orvosi egyetem elvégzése után, a szakvizsgájára való felkészülése részeként önszorgalomból és önerőből Európa több neves bőrgyógyászati intézményében (Münchenben, Londonban, Baselben, Bécsben) tovább képezte magát, speciális kurzusokat végzett el. Anyanyelvi szinten beszél angolul és németül, középszinten franciául. Mindemellett egyetemista korától 12 éven át magánénekesnek tanult Lugossy Magda zeneakadémiai docenstől, majd négy éven át a Bécsben élő Réthy Eszter professzortól. Úgy találja, hogy az énekművészet motiváló erő az orvosi munkájában, kiváltképp a kozmetológiában, hiszen mindkét terület ideálja a Szépség maga. Énekelt Svájcban, Angliában, Spanyolországban, Norvégiában, Izraelben, Németországban, s talán egyszer felléphet majd állandó partnerével, Pátkai Imre zongoraművésszel a balatonvilágosi lakosok és üdülőtulajdonosok előtt 4.

5 is. (Koncertjei bevételeit rendszeresen jótékonysági célra ajánlja fel.) Szenvedélyes tájképfotós, balatoni felvételeiből már több kiállítást rendeztek. Csekély érdeklődés Mindkét rendelőjében hangsúlyt fektet a megelőzésre, főleg a bőrtumorok és a melanoma szűrővizsgálatokra az ingyenes bőrgyógyászati és onkológiai szűrőnapok keretein belül. A Club Aligában található rendelőjében hetente háromszor rendel. Valószínűleg a csodálatos Balaton-parti környezetnek is köszönhetően az ország minden részéről jönnek hozzá betegek, köztük számos ismert művész (operisták, színészek). Nagyobb beavatkozásokra szívesen választják ezt a helyszínt külföldiek is. - Kezdettől fő törekvésem, hogy a helyi lakosok és üdülőtulajdonosok számára is elérhetők legyenek a szolgáltatásaim mondja a főorvosnő. Sajnos az erre irányuló erőfeszítéseim nem hozták meg a remélt eredményt, pedig próbáltam hasznossá lenni a számukra. Mindkét rendelőm anyajegy centrumként is működik (ez komoly tudományos elismerés), de ezzel egyelőre nem él a falu népe. Ingyenes szűrővizsgálatokat szerveztem az ország hét nagyvárosában, Kőszegtől Nyíregyházáig, és persze Balatonvilágoson is, de itt feltűnően csekély volt az érdeklődés. Szűrés az iskolában Tavaly kezdeményezte, hogy az általános iskolában ingyenes szűrővizsgálatot végezne. A pedagógusok készségesen fogadták, három-négy nap alatt valamennyi gyereket megvizsgálta, és minden szülő részletes tájékoztatást kapott az eredményről. Talált néhány gyanús anyajegyet, sőt, meglepetésre megállapította, hogy több tanuló veleszületett endogén ekcémában szenved. Utóbbiaknak ajándékként gyógykenőcsöket adott, hogy használják azokat, megüzente az érintett szülőknek az összes elérhetőségét és kérte őket, hogy keressék föl, hiszen hasznos tanácsokat adhat számukra a gyógykezelést illetően, sőt arra is, hogy gyermekük betegsége miatt emelt családi pótlékra is jogosultak lehetnek. -Életem egyik legnagyobb csalódása, hogy az elmondottak ellenére egyetlen szülő sem jelentkezett nálam állapítja meg szomorúan dr. Hernádi Mária. Majd így folytatja: - A polgármester úrral összefogva keresem, mit tehetnénk a helyiekért. Mindenesetre elhatároztam, hogy február 1-től kedvezményes vizitdíjat állapítok meg számukra, ezen kívül módot keresünk arra, hogy előadáson ismertessem a fényvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat, hiszen balatoni emberek lévén fontos tájékozódniuk a napozás veszélyeiről, a veszélyek elkerülésének módozatairól. Tisztább lenne a szívük A Club Aligában található rendelőjében dr. Éber Anikó főorvosnő mellett két Amerikában tanuló sebészorvos dolgozik dr. Juhász Árpád és dr. Jaskó Róbert személyében, április 1-től pedig egy üzemorvos is munkába áll, aki jogosult lesz például a hajóvezetői vizsgákhoz szükséges vizsgálatok elvégzésére. - Sajnálom veti fel dr. Hernádi Mária -, hogy a templom télen nem működik. Tisztább lenne a szívük, nagyobb bizalommal fordulnának egymás és a világ dolgai felé az emberek, ha folyamatosan hívő közösségben élhetnének. I M P R E S S Z U M VILÁGOS JÖVŐ - A PRO-MOT Hungária Kft. időszakosan megjelenő, ingyenes tájékoztató kiadványa Balatonvilágos lakossága és üdülőtulajdonosai számára. Kereskedelmi forgalomba nem hozható. Szerkesztő: Gulay István. Véleményüket, kérdéseiket a következő re várjuk: Levelüket megkapjuk a Hársfa Étteremben elhelyezett postaládából. 5.

6 >ÉLETHELYZETEK Balatonvilágosi pillanatkép Az aligai v a s ú t - állomáson nem is olyan rég tele lett a p e r o n, a m i k o r B u d a - pest felől beérkezett a vonat. Folyt le a tömeg az utcán a faluba! mondja Fonódi József, aki 35 évig dolgozott ezen az állomáson. Állomásfőnökként ment nyugdíjba. -Télen is jöttek az emberek. Turisták, üdülőtulajdonosok. A korcsolyázástól kipirultak, ebédeltek a helyi vendéglőkben, forralt bort ittak, az akkor még működő Hofi vendéglőben cigányzenét hallgattak, biliárdoztak, aztán felültek a vonatra és hazamentek Fehérvárra, Budapestre. Nyáron akkor tömeg volt egy-egy focimeccsen, hogy nem láttuk az emberektől a labdát. Igaz, akkor még volt egy remek sportpályánk, körben futópályával, a csapatunk pedig az MB3-ban játszott. És most? Mi a helyzet most a Fonódi családban. Fia szakács, nemrég ment ki dolgozni Ausztriába. Egy hete fi a született, öt napra engedték haza. Elképzelhető, milyen lehetett a búcsú (az egyébként munkanélküli) feleségétől, a kisfi ától. Lánya cukrász, munkanélküli, az ő szakács férje szintén munkanélküli, német nyelvtanfolyamra jár, hátha Németországban elhelyezkedhet majd. Másik lánya külkereskedelmi és szociális gondozói diplomával rendelkezik ő is munkanélküli. - Talán az egy hetes kis unokánk már a Club Aligában dolgozhat majd szól közbe Fonódi József felesége. - Nem tudom megérteni mondja a férje -, mit akartak, akik ellenezték a Club Aliga idegenforgalmi fejlesztését. Van egy nagy, már 18 éves unokájuk is. Ő Veszprémbe, egy két tannyelvű (angol-francia) gimnáziumba jár. A veszprémi egyetem turisztikai szakán szeretné folytatni a tanulmányait. (A jegyzetfüzetem tetejére ráírom: január 25. Érdekes lesz 15 év múlva ez a pillanatkép erről a balatonvilágosi családról.) Megint jó lesz Világoson élni Könnyen fut mosoly az arcára és gyakran nevet fel beszélgetés közben. Derűs kedélyét huszonévesek is megirigyelhetnék. Egyedül él Kinizsi utcai házában, fiatalasszonyként, kétgyermekes anyaként özvegyült meg. Emlékeiben elevenen él az időszak, amikor osztályidegenként Székesfehérváron mindenük odaveszett, csak ez az aligai telek maradt meg ne- kik a rajta álló, egyetlen szobás kulipintyóval. Tizenöt évesen családfenntartó lett, dolgozni ment De ez csak beszélgetésünk legvégén derül ki. Sági Gáborné (ahogy a korosztálya ismeri: Kőrösi Magdi) mindaddig boldog gyermekkoráról, a pártüdülőben munkával töltött évtizedeiről mesél, lányairól, unokáiról, sőt a dédunokájáról, és ragyog az arca. Az aligai részen, ahol a háza áll, akkoriban mindössze 11 ház volt. Köztük közlegelő meg egy háromszáz holdas gazda földjei. Ahol most a Festékbolt van, ott egy agyagbánya hatalmas gödre volt. Akik itt éltek, mind gazdálkodtak, naponta fordultak ki a kapukon a tehenek és indultak a Balaton-partra. - Mellettük fürödtünk, soha senkinek nem volt emiatt semmi baja vonja meg a vállát mosolyogva. A világosi vasútállomáson túlra járt iskolába. Reggelente csapatba verődtek az aligai gyerekek. A családok többségénél volt négy-öt gyerek is. - Nem mindig volt ennyire magába zárkózó a falu mondja. A pártüdülő létrejötte előtt egymást érték a bálok, lány koromban kijártunk a világosi bo- 6.

7 rozóval szemközti (egykor volt) kultúrházba karneválra, szüreti bálba, estélyekre, persze gyalog, mert még biciklink sem volt. És volt mozi is, ami most, a 21. században nincs! Meg emlékszem a Hajgatóféle vendéglőre, ahol Punczi Gyula hegedült. Amikor végeztünk a pártüdülőben a munkával, férfiak, nők még betértünk oda kicsit beszélgetni, hegedűmuzsikát hallgatni, mielőtt hazamentünk volna. Kívántuk egymás társaságát, a közösségi életet. Nem tudom, mi történt Illetve tudom: a munkahelyek megszűntével eltűntek a munkahelyi kisközösségek, az élmények, a közös témák. Szerintem akkor lesz itt megint élet, amikor megvalósul a Club Aligában az idegenforgalmi fejlesztés. Akkor megint jó lesz Balatonvilágoson élni, helybe jön a nagyvilág, lesz közös élmény, lesznek események, megint kíváncsiak és nyitottak leszünk egymásra. Közben befut egyik unokája, Molnár Gábor egy feketekávéra. Informatikus, egy siófoki nagy cégnél dolgozik, azt mondja, szívesen vállalna mun- kát szülőfalujában, ha megfelelő állást kapna a leendő Club Aligában, aztán fut tovább. Vendéglátóm két nagyszerű lányára, a népes családra fordítja a szót. Boldogság, büszkeség, szeretet árad minden szavából. Életigenlés. Úgy érzem, sikerült egy olyan fényképet készítenem róla, amelyen személyiségének ez a csodálatos adománya látszik is. Nézzen körbe, uram! Amikor l990-ben N é m e t országból hazatelepült és megnyitotta a Dobó István úton a panzióját, néhány évig szép számban érkeztek hozzá német vendégek. Aztán fokozatosan elmaradoztak. Nem tudnak mit kezdeni magukkal ebben az alvó faluban. Így összegezte a helyzetet Bognár Gyula, a Fehér Partok Turisztikai Egyesület titkára. - Jelenleg nincs egy cukrászda, ahol egy süteményt megehetnének, nem kapható olyan szuvenír, amit hazavihetnének magukkal, hogy emlékeztesse őket a balatonvilágosi szép napokra. Egyesületünk kiad egy prospektust, amiből a vendégek megtudhatják, hol találnak autószerelőt, vacsorázó helyet, de ez kevés. Az emberekben nincs vállalkozó kedv, ötlet, mintha mindenki arra várna, hogy majd más megmozgatja a falut. A fiatalok, a turisták es- ténként talán biliárdoznának egyet, de hol? Siófokon. Azt kérdezi a vendég: hol ehetnénk egy sütemény? Siófokon. Beül a kocsijába, elmegy Siófokra, de nem ihat meg egy pohár bort, mert nálunk a KRESZ tiltja. Kezdetben német üzletembereket is verbuvált, akik egy üzletsort építettek volna a községben, az üzletek fölött lakásokkal. Az önkormányzat azt kérdezte, hány embert foglalkoztatnának? Kevesellték a négy embert, így nem adták meg a beruházásra az engedélyt. - Nézzen körbe, uram szólít fel Bognár Gyula ez egy halott falu! Azok a volt képviselők, akiknek kötelességük lett volna a falu fejlődéséért dolgozni, éveken át a Club Aliga fejlesztése ellen agitáltak. Isten csapásának állították be, hogy a szállodák a gazdagoknak épülnek. Érti? Hát kiknek épüljenek? Jöjjenek csak azok a gazdag turisták és vacsorázzanak, hallgassanak cigányzenét, vásároljanak emléktárgyakat a faluban. Költsék a pénzüket mindannyiunk javára. Az egyesület tagjaival együtt vallja, hogy Balatonvilágoson csak az idegenforgalomból lehet megélni, s ezt szerencsének fogja fel. Jobb szállodában dolgozni, mint gyárban. Csakhogy szálloda sincs. Lánya, aki három idegen nyelvet beszél, el kellett költözzön Világosról. Másutt él, ahol recepciósként dolgozhat. - Mi lesz azzal a faluval, ahonnan elmennek a fiatalok? kérdezi. 7.

8 >HIÁNYZIK Búcsú Züzüke nénitől Mély részvét mellett, ökumenikus istentiszteleten búcsúztak el Balatonvilágos lakói január 22-én a Club Aligában levő kegyeleti templomban Horváth Ferencné Zsinka Erzsébettől, az általános tiszteletnek örvendő Züzüke nénitől, akit Isten a fia születésnapján, Karácsony szentestéjén, december 24-én, 102-dik életévében hívott vissza magához. Vajna János református és Lampérth Gábor evangélikus lelkész meghatott szavakkal idézte fel az elhunyt derűs, nyitott személyiségét, természetes ragaszkodását hitéhez, amely szeretetközpontúságának fundamentuma volt. Példás élete, tiszta szíve, műveltsége a hajdani (a nagy háború előtti) és a későbbi aligai társasági élet vonzó alakjává tették. Húgával, Sári nénivel együtt egyetemi tanárok, festők, írók, üzletemberek barátságát élvezték egy életen át. Hosszú élettel és az emberek szeretetével ajándékozta meg Istene. A tőle búcsúzók közt szép számban voltak fiatalok, akik talán most, a búcsúztatásán hallottak először arról, hogy amikor az egyházközség hajlék nélkül maradt, ő a szülei házában lévő saját lakrészét ajánlotta fel az istentiszteletek megtartására. Fekete Barnabás polgármester Gulyás Gábor Drága mama című versével búcsúzott Balatonvilágos község legidősebb lakosától. Züzüke néni a 101. születésnapját a Világos Jövőben megünnepeltük. Akkor abban reménykedett, hogy a Club Aliga fejlesztésének eredményeképp ismét olyan eleven, gazdag és nívós kulturális és társasági élet születhet újjá a községben, mint amilyen leány korában volt. Tiszteletére a búcsúztatón résztvevők elénekelték Mennyben lakó én Istenem című legkedvesebb énekét. Isten veled Züzüke néni! Tizedik számunk nyertesei A Hársfa Étteremben található gyűjtőládánkban 25 szelvényt találtunk. Válaszadóink mindegyike úgy nyilatkozott, hogy szívesen olvasnának kiadványunkban a turizmus gazdaságtanáról. Ugyancsak kivétel nélkül mind ajánlanák ismerőseiknek, hogy pénzüket balatonvilágosi ingatlanba fektessék be. Erre őszintén szólva nem számítottunk, annál nagyobb örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen bizakodóan ítélik meg a község jövőjét. A nyertesek: Timár Zsolt (B.világos, Gagarin ltp. 2. II./2.) és Szűcs Krisztina (B.világos, Rózsa u. 1.) KÉRJÜK A VÉLEMÉNYÉT! Az ön családjának tagjai között akadt-e már olyan, aki azon törte a fejét, milyen vállalkozást indítana, ha a Club Aliga szállodáiba majd sok-sok vendég érkezik? Igen Nem Önnek lenne-e ötlete arra, milyen emléktárgyat (szuvenírt) kellene árusítani a Világosra érkező turistáknak? Igen Nem Üdvözli-e, hogy a képviselőtestület szerződésben kötelezte magát a beruházás előkészületeinek felgyorsítására? Igen Nem Ön szerint visszaköltöznének-e szülőfalujukba azok, akik munkavállalás miatt költöztek másik településre, ha itthon találnának munkahelyet? Igen Nem Név:... Cím:... Telefonszám:... Kérjük, vágja ki a szelvényt és dobja be a Hársfa Étteremben levő dobozba. A beküldők között kétszemélyes, a Hársfa Vendéglőben, vagy a Hotel Frida Family éttermében elkölthető gyertyafényes vacsárot sorsolunk ki ( Ft. értékben). 8

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2015. (X.15.) határozata kapcsán a közreműködő partnerek

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-én 17,45 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-én 17,45 órai kezdettel. 18 / 2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 12-én 17,45 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 239/2013. (VII.25.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 29. hét Magyarország Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról - jelentette

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK JEGYZŐKÖNYV

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK JEGYZŐKÖNYV PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám:150/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL MARADT: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (VII. 09.) Önkormányzati rendelete 1 szabadkéményes ház helyi védelem alá helyezéséről. Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Polgármesteri fejléc MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről építész (Cím) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012.

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Gy J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Önkormányzat Képviselő-testületei 2012. február 27-én,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Tiens Siker Akadémia

Tiens Siker Akadémia Mr. Li Jinyuan előadása a prágai régiókonferencián. Hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni, hogy meghívtak. Engem ez nagyon megörvendeztetett! Ahogy mindannyian tudjuk, a tavaji évben volt egy szörnyű

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

Immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Trolibusz-közlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ), a BKV közreműködésével az Országos Trolibusz Szakmai Találkozót. A március 20-tól 22-ig tartó

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 138-6 /2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 133/2012. (IV. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 4. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 340 /2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: TOURINFORM Iroda

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. szeptember 8-án 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

Az egyetemi főépület, Münster - saját fénykép

Az egyetemi főépület, Münster - saját fénykép Az augusztust és szeptember első két hetét töltöttem otthon. Szeptember 16.-án utaztam a németországi Münsterbe. A szálláskeresés itt már nehezebb, a mi felelősségünk, nem kapunk benne túl sok segítséget.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

egy marslakó BécSBen

egy marslakó BécSBen Egy marslakó Bécsben A magyarok Amerikában sokkal előbb megteremtették Hollywoodot, mielőtt az ennél ártalmatlanabb atombombát megcsinálták volna. (Norman Macrea, az Economist főszerkesztője) Isaac Asimov,

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/151/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban FELADATLAP Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/2014 2. forduló A gazdaságról számokban 1. Az infláció az árak általános, minden termékre kiterjedő és folyamatos változását jelenti. A középtávú célkitűzés

Részletesebben

389/2016. (12.08.) sz. határozata

389/2016. (12.08.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 389/2016. (12.08.) sz. határozata a PÉSZ 2015. évi 12. és 2016. évi 15. sz. módosítási eljárásához kapcsolódóan a településszerkezeti terv jóváhagyásáról

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Nem tagadjuk a változás szükségességét, de...

Nem tagadjuk a változás szükségességét, de... Dugódíjak külföldön London (Anglia) A londoni közgyűlés 2003-ban vezette be a behajtási díjat, amely hétköznapokon reggel 7 és este 6 óra között 10 fontba (mintegy 3600 forint) kerül. A díjfizetési kötelezettség

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben