VILÁGOS JÖVŐ szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VILÁGOS JÖVŐ 2011 11. szám"

Átírás

1 VILÁGOS JÖVŐ szám SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ GYÓGYÍTÓ ÉLETHELYZETEK HIÁNYZIK Magyarország olaja a turizmus? Egy olyan jelentős (70-75 milliárd forintos) balatoni idegenforgalmi fejlesztés tervezői, amilyennek a Club Aliga projektje számít, természetesen fi gyelemmel követik az európai turizmus alakulását, az Európai Unió felkészülését a válság utáni időszakra. Így tesznek a Club Aliga tulajdonosai is. Figyelemmel követték és értékelték a két hónapja, Máltán történteket, ahol azért gyűltek össze az uniós politikusok, hogy kidolgozzák, miként menthető meg Európa világturisztikai elsősége, ami egyes szakemberek szerint veszélyben van. Márpedig, ahogy Antonio Tajani, az Európai Bizottság iparért és vállalkozáspolitikáért felelős alelnöke fogalmazott: A turizmus Európa olaja lehet. Politikus társainak azzal érvelt az idegenforgalmi fejlesztések mellett, hogy minden ebbe fektetett euró másfél eurót hoz vissza. Tajani méltatta a magyar uniós elnökség turizmus iránti elszántságát: A magyar elnökség teljeséggel elkötelezett az ágazat iránt. Dr. Horváth Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium ágazatért felelős helyettes államtitkára egyetértett az Európai Bizottság diagnózisával és elképzeléseivel, s felhívta a fi gyelmet a május án megrendezésre kerülő turizmus konferenciára. Feltehetően arra gondolt, Magyarország is elmondhatja, hogy az ő olaja is a turizmus lehet. Mario de Marco, a házigazda Málta parlamentjének turizmusért is felelős titkára szerint régóta várt már Európa a Tajani által mondottakra. Málta miniszterelnöke, Lawrence Gonzi szintén egyetértett Tajanival, hiszen Máltán tavaly 1,2 millió turistát fogadtak, a turizmus mintegy 20 %-kal járul hozzá az ország GDP-jéhez. Magyarországon jobb években több mint egymillió külföldi turista fordul meg és a GDP 10 %-át adja az idegenforgalom. Valóban nem túlzás tehát, ha Magyarország is, mint olajára tekint a turizmusra. A magyar tenger, a Balaton, Budapest után a legnépszerűbb úti cél a külföldi turisták számára. Összeáll tehát a kép: Európában és Magyarországon érdemes és szükséges az idegenforgalmi fejlesztésekbe befektetni. Balatonvilágoson is.

2 >SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Örülünk az izraeli befektetéseknek A szerződés egy lépés a jövő felé Orbán Viktor miniszterelnökkel készített interjú jelent meg január 30-án a Jediót Ahronót című izraeli lapban. A szerző, Eldad Beck a két teljes újságoldalt megtöltő cikk bevezetőjeként a magyar kormányfő megnyerő személyiségéről szól: Az egyszerűsége, közvetlensége: varázslatos. Szóba kerül, hogy Magyarországon bizonyos politikai körök évek óta beszélnek zsidó összeesküvésről, teóriájuk szerint üzletemberek utasításokat kapnak New Yorkból vagy Tel Avivból, hogy vásárolják fel a magyarok földjeit. Orbán Viktor nem köntörfalaz: - Ez nyilvánvaló hülyeség jelenti ki. Majd így folytatja: - Az izraeli befektetések aránya az országban túl kicsi ahhoz, hogy hódításról beszélhessünk. Az izraeli tőke Magyarországon főleg az ingatlan piacon van, és ezek többnyire olyan vállalkozások, amelyek jönnek, aztán mennek is. A gyógyszergyártás terén is van izraeli aktivitás. Boldogok vagyunk, hogy itt vannak az izraeliek és reméljük, hogy kiterjesztik majd tevékenységüket. Több hotelben található még izraeli tőke, ami szintén jó Magyarországnak, hiszen nincs elég minőségi szállodánk. Én nem aggódom az izraeli, vagy általában a zsidó befektetők miatt. Igazságos és egyenlő elbánásban részesülnek nálunk. Minden sikeres üzletember érdekel minket, beleértve az izraelieket is. A magyar-zsidó együttéléssel kapcsolatban Orbán Viktor így fogalmaz: - Az elmúlt 150 év fájdalmas történelmi körülményei miatt sok magyart veszítettünk, akik szétszéledtek a világban. Így aztán mi nagyon is pontosan értjük, mit jelent etnikai vagy vallási hovatartozás miatt támadás alatt állni. Amikor valami fájdalmat okoz az izraelieknek, szimpátiát érzünk irántuk. Továbbá a zsidó emberek keletiek, ahogy a magyarok is. Minket tartanak az utolsó keleti népnek nyugaton, ezért lelki társak vagyunk. Az interjú készítője felidézi Orbán Viktor politikai pályáját, azt az időt, amikor még fi atal diák volt, és a barátaival azért küzdöttek, hogy megdöntsék a kommunista rezsimet. Történelmi igazságszolgáltatást vélek felfedezni abban folytatja Eldad Beck -, hogy az a generáció, amely igazán aktív volt a rendszerváltás kezdeti időszakában, de túl fi - atal volt ahhoz, hogy fontos szerepet tölthessen be, most lehetőséget kapott, hogy befejezze a munkát. A sajtó nyilvánossága előtt, ünnepélyes keretek közt, Balatonvilágos község képviselő-testülete, valamint a Pro-Mot Hungária Kft. vezető munkatársai jelenlétében Településrendezési szerződést írt alá Fekete Barnabás polgármester és Zvi Frank ügyvezető igazgató január 20-án a Hársfa étteremben. A sajtótájékoztatót Fekete Barnabás polgármester nyitotta meg. Reményét fejezte ki, hogy a szerződés előremozdítja együttműködésüket a Club Aliga tulajdonos-beruházójával, felgyorsulhat a fejlesztés államigazgatási előkészítése, így rövidülhet az építkezés elkezdéséig tartó idő. A község munkanélküliséggel küzdő lakossága nagyon várja az idegenforgalmi központ megvalósulását. Zvi Frank ügyvezető igazgató a beszédében megemlítette, hogy 2008 májusában már aláírtak az ön- Két idézet ugyanattól A Jobbik országgyűlési képviselője, Hegedűs Lórántné előszeretettel nyilatkozik a Pro- Mot Hungária Kft-ről, illetve annak anyavállalatáról, a Shikun Binui cégcsoportról. A Club Aligában tervezett fejlesztésről szeptember 26-án az egyik lapban kijelentette: az alacsony törzstőkéjű vállalkozás nem tud eleget tenni jótállási felelősségének december 15-én, a Parlament Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságának ülésén a Shikun Binui egy másik beruházásával kapcsolatban viszont így nyilatkozott: A Shikun Binui mögött az Arison csoport van, amely, mondhatjuk, hogy világméretben az egyik legtőkeerősebb cég. Mi lehet vajon majd a harmadik kijelentése? 2

3 kormányzattal egy hasonló célú és tartalmú megállapodást (amelyet a jelen szerződéssel hatályon kívül helyeznek), ám az abban foglaltak sajnos nem teljesültek. Elmondta, hogy az új képviselő-testülettel a megbeszélések alkotó jellegűek voltak, bíznak tehát abban, hogy ez az év mindkét fél számára a kibontakozás, az előrehaladás éve lesz. Fekete Barnabás polgármester, Zvi Frank ügyvezető igazgató és Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző ellátta kézjegyével a Településrendezési szerződést, majd a sajtó képviselőinek kérdéseire válaszoltak. Amikor valamennyi településrendezési eszköz rendelkezik a szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással, a képviselő-testület adhatja meg az áldást (szavazattöbbséggel) a beruházásra. Szoros együttműködés Az idei feladatok A szerződés rögzíti az önkormányzat és a beruházó jogait, kötelezettségeit és vállalt feladatait. Tulajdonképpen az évi LXXXVIII. Törvény (ÉTV) 30/A -ában előírt, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló előírásokkal kapcsolatos teendőket rögzíti a Felekre vonatkozóan. Tapasztaljuk, hogy a helybeliek közül sokan nem értik, miért nem látják, hogy végre történik valami a Club Aligában? Nekik idézzük a Szerződésből azt a felsorolást, amely a fejlesztést megelőző kötelező teendőkre vonatkozik. Az önkormányzatnak a beruházóval egyetértésben gondoskodnia kell és jóvá kell hagynia az úgynevezett településrendezési eszközöket, vagyis a településfejlesztési koncepciót, a településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzatot, a tervdokumentációt és a szabályozási tervet. Ezek mindegyike alapos körültekintést igényel, s bejár tíz-húsz vagy akár harminc szakhatóságot, amelyek legtöbbjénél a válaszadási határidő 30 nap. A polgármester nyilatkozik a sajtónak A most aláírt szerződés nem véletlenül tartalmaz számos olyan passzust, amely az ügyek gyors kezeléséről szól. Például: A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Településrendezési eszközök elfogadása érdekében kölcsönösen együttműködnek, ennek keretében a szükséges egyeztetéseken részt vesznek és a szükséges döntéseket ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérdés felmerülésétől, illetve a Tervező felszólításától számított 15 napon belül megtárgyalják. A képviselők és a fejlesztő is érzi az idő szűkét, ezért kerülhetett be a Szerződésbe a következő passzus is: Önkormányzat vállalja, hogy a Településrendezési eszközök tervezetét a lehető leghama- Világosnak igyekeznie kell Városy Péter építész, a Pomsar és Társa Építész Iroda ügyvezetője, aki immár két és fél éve dolgozik az önkormányzat megbízásából a Club Aliga építészeti terveinek kidolgozásán, így értékelte a Településrendezési terv aláírását: - Egy döntő lépés a jövő felé vezető úton, melyen már sokat megtettünk, de még nem kevés van hátra. Ha a Felek tartják a szerződésben megszabott ütemet, néhány hónapon belül már a konkrét épületekre is építészeti javaslatokat fogalmazhatunk meg, hiszen a Rendezési terv alátámasztó munkarészeiben már ezeknek is meg kell jelenniük. Úgy látom, az alapkérdésekben zöld utat kapott a beruházás az önkormányzat részéről. Feltehetőleg ők is érzékelik, hogy a Balaton körül egyértelmű fejlesztési verseny kezd kialakulni. Erre utal például a Magyar Turisztikai Holding létrejötte. Ha ők beindulnak, Balatonvilágosnak igyekeznie kell, hogy a Club Aliga helyt álljon a Balatonra irányuló potenciális európai beutazó vendégek piacán. 3

4 >GYÓGYÍTÓ rabb elfogadja és véglegesíti, majd a lehető leghamarabb véleményezésre elküldi a tervtanácsnak. Orvos, művész és mélyen hívő ember Elővásárlási jog Mint látjuk, az aláírók számára az idő komoly ellenfél. De persze nem csak az előkészületek felgyorsításáról van szó az okmányban, hanem olyan fontos kérdésről is, amit az okirat így fogalmaz meg: A Pro-Mot tudomásul veszi, hogy a Településrendezési eszközök megalkotása által lehatárolásra kerülő, a 295/4 hrsz-ú ingatlanból a 40/2004 (XII.30.) TNM rendelet szerinti területre az Önkormányzat az őt megillető elővásárlási jogával élni kíván, és meg kívánja szerezni a 40/2004. (XII.30. TNM rendelet szerinti közterületként kiszabályozandó területek tulajdonjogát. Ezzel kapcsolatosan a Pro-Mot nyilatkozik, hogy ez ellen kifogást nem emel, ezen területekre vonatkozóan a szükséges együttműködéséről biztosítja az Önkormányzatot. Magyarul: nem gördít akadályt az elé, hogy a parti sáv és a parti köztér idővel a Pro- Mot kezeléséből a község tulajdonába kerülhessen. Nincs hely felsorolni a Szerződés valamenynyi fontos részletét, ám valószínűleg az eddigiekből is kitűnik, hogy egyértelmű a Pro- Mot Hungária Kft. és az Önkormányzat kapcsolatában bekövetkezett pozitív változás. Célkeresztbe került a balatoni turizmus A nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság utáni időszakra összpontosítanak a balatoni turizmus szereplői és az állam ebben illetékes vezetői. Megegyeznek abban, hogy eljött az idő a balatoni turizmus újrapozicionálására. A forgalmi adatok tavalyi 7-8 százalékos visszaesése mozgásba hozta az érdekelteket. Úgy tűnik, komoly verseny kezdődik a Balaton Régióban a fejlesztések terén. Ennek következtében egyes települések lemaradhatnak, mások felemelkedhetnek. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács új elnöke, valamint Cser-Palkovics András, a Közép-dunántúli Regionális Tanács új elnöke egyaránt a fejlesztések felgyorsításában látják a lehetőséget arra, hogy a Balaton vonzereje ne romoljon a válság után. Bóka István külön kiemelte a két legnagyobb jövőbeni beruházó, a Magyar Turisztikai Holding és a Club Aliga szerepét a Balaton turisztikai jelentőségének megőrzésében. Dr. Hernádi Mária bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus főorvosnő Székesfehérváron él, ám ottani magánrendelője mellett 16 éve a Club Aligában berendezett rendelőjében is fogadja betegeit. Érdemes röviden szólni pályafutásáról. Lelkész családból származik, édesapja lelkészi elhivatottsága példa maradt számára az orvosi hivatása gyakorlásában is. Az orvosi egyetem elvégzése után, a szakvizsgájára való felkészülése részeként önszorgalomból és önerőből Európa több neves bőrgyógyászati intézményében (Münchenben, Londonban, Baselben, Bécsben) tovább képezte magát, speciális kurzusokat végzett el. Anyanyelvi szinten beszél angolul és németül, középszinten franciául. Mindemellett egyetemista korától 12 éven át magánénekesnek tanult Lugossy Magda zeneakadémiai docenstől, majd négy éven át a Bécsben élő Réthy Eszter professzortól. Úgy találja, hogy az énekművészet motiváló erő az orvosi munkájában, kiváltképp a kozmetológiában, hiszen mindkét terület ideálja a Szépség maga. Énekelt Svájcban, Angliában, Spanyolországban, Norvégiában, Izraelben, Németországban, s talán egyszer felléphet majd állandó partnerével, Pátkai Imre zongoraművésszel a balatonvilágosi lakosok és üdülőtulajdonosok előtt 4.

5 is. (Koncertjei bevételeit rendszeresen jótékonysági célra ajánlja fel.) Szenvedélyes tájképfotós, balatoni felvételeiből már több kiállítást rendeztek. Csekély érdeklődés Mindkét rendelőjében hangsúlyt fektet a megelőzésre, főleg a bőrtumorok és a melanoma szűrővizsgálatokra az ingyenes bőrgyógyászati és onkológiai szűrőnapok keretein belül. A Club Aligában található rendelőjében hetente háromszor rendel. Valószínűleg a csodálatos Balaton-parti környezetnek is köszönhetően az ország minden részéről jönnek hozzá betegek, köztük számos ismert művész (operisták, színészek). Nagyobb beavatkozásokra szívesen választják ezt a helyszínt külföldiek is. - Kezdettől fő törekvésem, hogy a helyi lakosok és üdülőtulajdonosok számára is elérhetők legyenek a szolgáltatásaim mondja a főorvosnő. Sajnos az erre irányuló erőfeszítéseim nem hozták meg a remélt eredményt, pedig próbáltam hasznossá lenni a számukra. Mindkét rendelőm anyajegy centrumként is működik (ez komoly tudományos elismerés), de ezzel egyelőre nem él a falu népe. Ingyenes szűrővizsgálatokat szerveztem az ország hét nagyvárosában, Kőszegtől Nyíregyházáig, és persze Balatonvilágoson is, de itt feltűnően csekély volt az érdeklődés. Szűrés az iskolában Tavaly kezdeményezte, hogy az általános iskolában ingyenes szűrővizsgálatot végezne. A pedagógusok készségesen fogadták, három-négy nap alatt valamennyi gyereket megvizsgálta, és minden szülő részletes tájékoztatást kapott az eredményről. Talált néhány gyanús anyajegyet, sőt, meglepetésre megállapította, hogy több tanuló veleszületett endogén ekcémában szenved. Utóbbiaknak ajándékként gyógykenőcsöket adott, hogy használják azokat, megüzente az érintett szülőknek az összes elérhetőségét és kérte őket, hogy keressék föl, hiszen hasznos tanácsokat adhat számukra a gyógykezelést illetően, sőt arra is, hogy gyermekük betegsége miatt emelt családi pótlékra is jogosultak lehetnek. -Életem egyik legnagyobb csalódása, hogy az elmondottak ellenére egyetlen szülő sem jelentkezett nálam állapítja meg szomorúan dr. Hernádi Mária. Majd így folytatja: - A polgármester úrral összefogva keresem, mit tehetnénk a helyiekért. Mindenesetre elhatároztam, hogy február 1-től kedvezményes vizitdíjat állapítok meg számukra, ezen kívül módot keresünk arra, hogy előadáson ismertessem a fényvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat, hiszen balatoni emberek lévén fontos tájékozódniuk a napozás veszélyeiről, a veszélyek elkerülésének módozatairól. Tisztább lenne a szívük A Club Aligában található rendelőjében dr. Éber Anikó főorvosnő mellett két Amerikában tanuló sebészorvos dolgozik dr. Juhász Árpád és dr. Jaskó Róbert személyében, április 1-től pedig egy üzemorvos is munkába áll, aki jogosult lesz például a hajóvezetői vizsgákhoz szükséges vizsgálatok elvégzésére. - Sajnálom veti fel dr. Hernádi Mária -, hogy a templom télen nem működik. Tisztább lenne a szívük, nagyobb bizalommal fordulnának egymás és a világ dolgai felé az emberek, ha folyamatosan hívő közösségben élhetnének. I M P R E S S Z U M VILÁGOS JÖVŐ - A PRO-MOT Hungária Kft. időszakosan megjelenő, ingyenes tájékoztató kiadványa Balatonvilágos lakossága és üdülőtulajdonosai számára. Kereskedelmi forgalomba nem hozható. Szerkesztő: Gulay István. Véleményüket, kérdéseiket a következő re várjuk: Levelüket megkapjuk a Hársfa Étteremben elhelyezett postaládából. 5.

6 >ÉLETHELYZETEK Balatonvilágosi pillanatkép Az aligai v a s ú t - állomáson nem is olyan rég tele lett a p e r o n, a m i k o r B u d a - pest felől beérkezett a vonat. Folyt le a tömeg az utcán a faluba! mondja Fonódi József, aki 35 évig dolgozott ezen az állomáson. Állomásfőnökként ment nyugdíjba. -Télen is jöttek az emberek. Turisták, üdülőtulajdonosok. A korcsolyázástól kipirultak, ebédeltek a helyi vendéglőkben, forralt bort ittak, az akkor még működő Hofi vendéglőben cigányzenét hallgattak, biliárdoztak, aztán felültek a vonatra és hazamentek Fehérvárra, Budapestre. Nyáron akkor tömeg volt egy-egy focimeccsen, hogy nem láttuk az emberektől a labdát. Igaz, akkor még volt egy remek sportpályánk, körben futópályával, a csapatunk pedig az MB3-ban játszott. És most? Mi a helyzet most a Fonódi családban. Fia szakács, nemrég ment ki dolgozni Ausztriába. Egy hete fi a született, öt napra engedték haza. Elképzelhető, milyen lehetett a búcsú (az egyébként munkanélküli) feleségétől, a kisfi ától. Lánya cukrász, munkanélküli, az ő szakács férje szintén munkanélküli, német nyelvtanfolyamra jár, hátha Németországban elhelyezkedhet majd. Másik lánya külkereskedelmi és szociális gondozói diplomával rendelkezik ő is munkanélküli. - Talán az egy hetes kis unokánk már a Club Aligában dolgozhat majd szól közbe Fonódi József felesége. - Nem tudom megérteni mondja a férje -, mit akartak, akik ellenezték a Club Aliga idegenforgalmi fejlesztését. Van egy nagy, már 18 éves unokájuk is. Ő Veszprémbe, egy két tannyelvű (angol-francia) gimnáziumba jár. A veszprémi egyetem turisztikai szakán szeretné folytatni a tanulmányait. (A jegyzetfüzetem tetejére ráírom: január 25. Érdekes lesz 15 év múlva ez a pillanatkép erről a balatonvilágosi családról.) Megint jó lesz Világoson élni Könnyen fut mosoly az arcára és gyakran nevet fel beszélgetés közben. Derűs kedélyét huszonévesek is megirigyelhetnék. Egyedül él Kinizsi utcai házában, fiatalasszonyként, kétgyermekes anyaként özvegyült meg. Emlékeiben elevenen él az időszak, amikor osztályidegenként Székesfehérváron mindenük odaveszett, csak ez az aligai telek maradt meg ne- kik a rajta álló, egyetlen szobás kulipintyóval. Tizenöt évesen családfenntartó lett, dolgozni ment De ez csak beszélgetésünk legvégén derül ki. Sági Gáborné (ahogy a korosztálya ismeri: Kőrösi Magdi) mindaddig boldog gyermekkoráról, a pártüdülőben munkával töltött évtizedeiről mesél, lányairól, unokáiról, sőt a dédunokájáról, és ragyog az arca. Az aligai részen, ahol a háza áll, akkoriban mindössze 11 ház volt. Köztük közlegelő meg egy háromszáz holdas gazda földjei. Ahol most a Festékbolt van, ott egy agyagbánya hatalmas gödre volt. Akik itt éltek, mind gazdálkodtak, naponta fordultak ki a kapukon a tehenek és indultak a Balaton-partra. - Mellettük fürödtünk, soha senkinek nem volt emiatt semmi baja vonja meg a vállát mosolyogva. A világosi vasútállomáson túlra járt iskolába. Reggelente csapatba verődtek az aligai gyerekek. A családok többségénél volt négy-öt gyerek is. - Nem mindig volt ennyire magába zárkózó a falu mondja. A pártüdülő létrejötte előtt egymást érték a bálok, lány koromban kijártunk a világosi bo- 6.

7 rozóval szemközti (egykor volt) kultúrházba karneválra, szüreti bálba, estélyekre, persze gyalog, mert még biciklink sem volt. És volt mozi is, ami most, a 21. században nincs! Meg emlékszem a Hajgatóféle vendéglőre, ahol Punczi Gyula hegedült. Amikor végeztünk a pártüdülőben a munkával, férfiak, nők még betértünk oda kicsit beszélgetni, hegedűmuzsikát hallgatni, mielőtt hazamentünk volna. Kívántuk egymás társaságát, a közösségi életet. Nem tudom, mi történt Illetve tudom: a munkahelyek megszűntével eltűntek a munkahelyi kisközösségek, az élmények, a közös témák. Szerintem akkor lesz itt megint élet, amikor megvalósul a Club Aligában az idegenforgalmi fejlesztés. Akkor megint jó lesz Balatonvilágoson élni, helybe jön a nagyvilág, lesz közös élmény, lesznek események, megint kíváncsiak és nyitottak leszünk egymásra. Közben befut egyik unokája, Molnár Gábor egy feketekávéra. Informatikus, egy siófoki nagy cégnél dolgozik, azt mondja, szívesen vállalna mun- kát szülőfalujában, ha megfelelő állást kapna a leendő Club Aligában, aztán fut tovább. Vendéglátóm két nagyszerű lányára, a népes családra fordítja a szót. Boldogság, büszkeség, szeretet árad minden szavából. Életigenlés. Úgy érzem, sikerült egy olyan fényképet készítenem róla, amelyen személyiségének ez a csodálatos adománya látszik is. Nézzen körbe, uram! Amikor l990-ben N é m e t országból hazatelepült és megnyitotta a Dobó István úton a panzióját, néhány évig szép számban érkeztek hozzá német vendégek. Aztán fokozatosan elmaradoztak. Nem tudnak mit kezdeni magukkal ebben az alvó faluban. Így összegezte a helyzetet Bognár Gyula, a Fehér Partok Turisztikai Egyesület titkára. - Jelenleg nincs egy cukrászda, ahol egy süteményt megehetnének, nem kapható olyan szuvenír, amit hazavihetnének magukkal, hogy emlékeztesse őket a balatonvilágosi szép napokra. Egyesületünk kiad egy prospektust, amiből a vendégek megtudhatják, hol találnak autószerelőt, vacsorázó helyet, de ez kevés. Az emberekben nincs vállalkozó kedv, ötlet, mintha mindenki arra várna, hogy majd más megmozgatja a falut. A fiatalok, a turisták es- ténként talán biliárdoznának egyet, de hol? Siófokon. Azt kérdezi a vendég: hol ehetnénk egy sütemény? Siófokon. Beül a kocsijába, elmegy Siófokra, de nem ihat meg egy pohár bort, mert nálunk a KRESZ tiltja. Kezdetben német üzletembereket is verbuvált, akik egy üzletsort építettek volna a községben, az üzletek fölött lakásokkal. Az önkormányzat azt kérdezte, hány embert foglalkoztatnának? Kevesellték a négy embert, így nem adták meg a beruházásra az engedélyt. - Nézzen körbe, uram szólít fel Bognár Gyula ez egy halott falu! Azok a volt képviselők, akiknek kötelességük lett volna a falu fejlődéséért dolgozni, éveken át a Club Aliga fejlesztése ellen agitáltak. Isten csapásának állították be, hogy a szállodák a gazdagoknak épülnek. Érti? Hát kiknek épüljenek? Jöjjenek csak azok a gazdag turisták és vacsorázzanak, hallgassanak cigányzenét, vásároljanak emléktárgyakat a faluban. Költsék a pénzüket mindannyiunk javára. Az egyesület tagjaival együtt vallja, hogy Balatonvilágoson csak az idegenforgalomból lehet megélni, s ezt szerencsének fogja fel. Jobb szállodában dolgozni, mint gyárban. Csakhogy szálloda sincs. Lánya, aki három idegen nyelvet beszél, el kellett költözzön Világosról. Másutt él, ahol recepciósként dolgozhat. - Mi lesz azzal a faluval, ahonnan elmennek a fiatalok? kérdezi. 7.

8 >HIÁNYZIK Búcsú Züzüke nénitől Mély részvét mellett, ökumenikus istentiszteleten búcsúztak el Balatonvilágos lakói január 22-én a Club Aligában levő kegyeleti templomban Horváth Ferencné Zsinka Erzsébettől, az általános tiszteletnek örvendő Züzüke nénitől, akit Isten a fia születésnapján, Karácsony szentestéjén, december 24-én, 102-dik életévében hívott vissza magához. Vajna János református és Lampérth Gábor evangélikus lelkész meghatott szavakkal idézte fel az elhunyt derűs, nyitott személyiségét, természetes ragaszkodását hitéhez, amely szeretetközpontúságának fundamentuma volt. Példás élete, tiszta szíve, műveltsége a hajdani (a nagy háború előtti) és a későbbi aligai társasági élet vonzó alakjává tették. Húgával, Sári nénivel együtt egyetemi tanárok, festők, írók, üzletemberek barátságát élvezték egy életen át. Hosszú élettel és az emberek szeretetével ajándékozta meg Istene. A tőle búcsúzók közt szép számban voltak fiatalok, akik talán most, a búcsúztatásán hallottak először arról, hogy amikor az egyházközség hajlék nélkül maradt, ő a szülei házában lévő saját lakrészét ajánlotta fel az istentiszteletek megtartására. Fekete Barnabás polgármester Gulyás Gábor Drága mama című versével búcsúzott Balatonvilágos község legidősebb lakosától. Züzüke néni a 101. születésnapját a Világos Jövőben megünnepeltük. Akkor abban reménykedett, hogy a Club Aliga fejlesztésének eredményeképp ismét olyan eleven, gazdag és nívós kulturális és társasági élet születhet újjá a községben, mint amilyen leány korában volt. Tiszteletére a búcsúztatón résztvevők elénekelték Mennyben lakó én Istenem című legkedvesebb énekét. Isten veled Züzüke néni! Tizedik számunk nyertesei A Hársfa Étteremben található gyűjtőládánkban 25 szelvényt találtunk. Válaszadóink mindegyike úgy nyilatkozott, hogy szívesen olvasnának kiadványunkban a turizmus gazdaságtanáról. Ugyancsak kivétel nélkül mind ajánlanák ismerőseiknek, hogy pénzüket balatonvilágosi ingatlanba fektessék be. Erre őszintén szólva nem számítottunk, annál nagyobb örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen bizakodóan ítélik meg a község jövőjét. A nyertesek: Timár Zsolt (B.világos, Gagarin ltp. 2. II./2.) és Szűcs Krisztina (B.világos, Rózsa u. 1.) KÉRJÜK A VÉLEMÉNYÉT! Az ön családjának tagjai között akadt-e már olyan, aki azon törte a fejét, milyen vállalkozást indítana, ha a Club Aliga szállodáiba majd sok-sok vendég érkezik? Igen Nem Önnek lenne-e ötlete arra, milyen emléktárgyat (szuvenírt) kellene árusítani a Világosra érkező turistáknak? Igen Nem Üdvözli-e, hogy a képviselőtestület szerződésben kötelezte magát a beruházás előkészületeinek felgyorsítására? Igen Nem Ön szerint visszaköltöznének-e szülőfalujukba azok, akik munkavállalás miatt költöztek másik településre, ha itthon találnának munkahelyet? Igen Nem Név:... Cím:... Telefonszám:... Kérjük, vágja ki a szelvényt és dobja be a Hársfa Étteremben levő dobozba. A beküldők között kétszemélyes, a Hársfa Vendéglőben, vagy a Hotel Frida Family éttermében elkölthető gyertyafényes vacsárot sorsolunk ki ( Ft. értékben). 8

Megalakult a városi képviselő-testület

Megalakult a városi képviselő-testület XIX. évf. 37. szám 2010. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Sokan örültek a hétvégi lakossági elektronikus hulladékgyűjtő akciónak városunkban. (2.

Részletesebben

SZENTENDRE 30. ÉS VIDÉKE DÍSZPOLGÁRUNK: SZAMOS LÁSZLÓ. KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI.

SZENTENDRE 30. ÉS VIDÉKE DÍSZPOLGÁRUNK: SZAMOS LÁSZLÓ. KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI. KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI.HU ÁRA: 158 Ft SZENTENDRE ÉS VIDÉKE ALAPÍTVA 1899-BEN ÚJRAALAPÍTVA 1987-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN XXIV. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2010. AUGUSZTUS

Részletesebben

Ábrahámhegy és a rendezvények

Ábrahámhegy és a rendezvények XVIII. évfolyam 3. szám 2011. október Ábrahámhegy és a rendezvények Szeptember. Hűvösek a reggelek. Napközben majd megsülünk. Testet, lelket próbáló a forróság. Mégis ősz van. A természet még vár ezt megmutatni,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE

A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE Éttermünk baráti vagy munkahelyi összejövetelekre, reprezentatív vacsorákra, születésnapokra vagy bármilyen más

Részletesebben

Jégbe zárt Balaton Fotó: Gyarmati László

Jégbe zárt Balaton Fotó: Gyarmati László Jégbe zárt Balaton Fotó: Gyarmati László Javítani kell a Balaton vízleeresztő képességén Cséby Géza lengyel elismerése Átadták a lellei kultúrparkot Interjú Balassa Balázzsal, a BSZ elnökével Hátizsákkal

Részletesebben

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Hangkatedrális épült a színházteremben Mit kezdjünk a harmadik évezredben a kultúrával? A magyar kultúra napját, január 22-ét reggel

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

Fotó: Gáti Kornél. Idősek parkja. Társasházak korszerűsítése

Fotó: Gáti Kornél. Idősek parkja. Társasházak korszerűsítése XXVIII. évf. 2. szám 2015. február Az önkormányzat havi magazinja Fotó: Gáti Kornél Idősek parkja óvodai BEÍRATÁS Nyári PrograMTERVEK Társasházak korszerűsítése TARTALOM XXVIII. évf. 2. szám 2015. február

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

DR. DIETZ FERENC Szentendre város polgármestere, a bál fõvédnöke

DR. DIETZ FERENC Szentendre város polgármestere, a bál fõvédnöke KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP ALAPÍTVA 1899-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN ÁRA 158 FT XXIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 16. 2 Koncert és díjátadás Borús hangulatú új évet kezdtünk: világméretû gazdasági válság,

Részletesebben

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből A húsvétra való készülődés a jótékonyság cselekedetein keresztül a lelki növekedésre szólít, hogy ezáltal többek legyünk a szeretetben, és felismerjük magát Krisztust

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: VÁRAI MIHÁLY Kinyílt elõttük a világ Átvették diplomájukat

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

(Folytatás az 1. oldalról.) A vizitdíj bevezetése racionalizálta az orvos-beteg találkozások számát, amely

(Folytatás az 1. oldalról.) A vizitdíj bevezetése racionalizálta az orvos-beteg találkozások számát, amely A forradalom vérbefojtói a hazaszeretet lángját is ki akarták törölni a szívekből, hosszú időre betiltották a nemzeti színű kokárdát, amit sokszor a ruhák belső zsebébe varrva titokban viseltek csak. Érdekes

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2013. SZEPTEMBER 6. SZÁM Visszatekintés, javaslatok

Részletesebben

OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA?

OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA? OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA 2011. május 18-20. Stadtschlaining/Városszalónak; Szombathely MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA? 3 4 OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA 2011.

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Újbuda következő, október 10-én megjelenő számának FÓKUSZ rovatában az újbudai civil szervezeteket

Részletesebben

A békekonferencia vezetõi az aláírás

A békekonferencia vezetõi az aláírás XVIII. évf. 6. sz. A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM, 1920. június 4-én A békekonferencia vezetõi az aláírás idõpontját június 4-én délelõtt 10 órára tûzték ki. Az ország hangulata nyomasztó volt, a sajtó hangja

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Kedves Olvasóink! Új esztendõ kezdõdött nem csak az Önök és a város, de a Püspökladányi Hírek számára is.

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT!

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT! Az év első fele mindig a tervezésé. Polgármesterként megszoktam már, hogy ilyenkor településünk éves költségvetésének megtervezése adja a legtöbb feladatot. Bár Péteri nem számít nagy településnek, mégis

Részletesebben

Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI Pedagógiai Szakmai Csoportja január 25-én a Szent István Király Zenemûvészeti

Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI Pedagógiai Szakmai Csoportja január 25-én a Szent István Király Zenemûvészeti XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. FEBRUÁR 2. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI

Részletesebben

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély.

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Akció! 60% befizetés esetén további 2% engedmény a teljes

Részletesebben

ÚJBUDA. A pillanat műve. Első könyvesekről ritkán írnak így: szép írások, némelyik megrendítő. cikkünk a 9. oldalon

ÚJBUDA. A pillanat műve. Első könyvesekről ritkán írnak így: szép írások, némelyik megrendítő. cikkünk a 9. oldalon KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS XVI. ÉVF. 28-29. SZÁM A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA 2006. AUGUSZTUS 9. Bács

Részletesebben

Az irgalmasság két dolgot jelent: adni és megbocsátani

Az irgalmasság két dolgot jelent: adni és megbocsátani 2011. március 25. III. évfolyam 3. szám www.ozdikorkep.hu Az irgalmasság két dolgot jelent: adni és megbocsátani Márciusi morzsák Tibi bá boldogan araszolt a zebrán, fél méterrel mögötte a felesége szaporázta,

Részletesebben

k ö z é l e t i l a p x v / 4. 2 0 0 7. m á r c i u s 2 1. Március 15.

k ö z é l e t i l a p x v / 4. 2 0 0 7. m á r c i u s 2 1. Március 15. k ö z é l e t i l a p x v / 4. 2 0 0 7. m á r c i u s 2 1. Március 15. interjú Hogyan tovább? Nivo Kft. Keszthely, Fejér Gy. u. 2. Tel.: 83/314-431 Nyitva tartás: H-P: 9 00-17 00 www.nivokft.hu Nivo Kft.

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben

Új eszközöket vettek birtokba. a térség betegeinek jobb és egyre magasabb színvonalú ellátásához.

Új eszközöket vettek birtokba. a térség betegeinek jobb és egyre magasabb színvonalú ellátásához. FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 7 9 Március elején rendezték 2 meg az idegenforgalom éves seregszemléjét a Hungexpo területén. A korábbi évekhez hasonlóan Fejér megye az idén is saját pavilonban

Részletesebben

Sarka Kata: Weisz Fanni:

Sarka Kata: Weisz Fanni: Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT 150 Ft A minglik jelmondata: együtt lenni, de külön élni A váci börtön lelkészének népes rajongótábora van A Shop nem turkáló, minòségi árukat vehet

Részletesebben