VILÁGOS JÖVŐ szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VILÁGOS JÖVŐ 2011 11. szám"

Átírás

1 VILÁGOS JÖVŐ szám SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ GYÓGYÍTÓ ÉLETHELYZETEK HIÁNYZIK Magyarország olaja a turizmus? Egy olyan jelentős (70-75 milliárd forintos) balatoni idegenforgalmi fejlesztés tervezői, amilyennek a Club Aliga projektje számít, természetesen fi gyelemmel követik az európai turizmus alakulását, az Európai Unió felkészülését a válság utáni időszakra. Így tesznek a Club Aliga tulajdonosai is. Figyelemmel követték és értékelték a két hónapja, Máltán történteket, ahol azért gyűltek össze az uniós politikusok, hogy kidolgozzák, miként menthető meg Európa világturisztikai elsősége, ami egyes szakemberek szerint veszélyben van. Márpedig, ahogy Antonio Tajani, az Európai Bizottság iparért és vállalkozáspolitikáért felelős alelnöke fogalmazott: A turizmus Európa olaja lehet. Politikus társainak azzal érvelt az idegenforgalmi fejlesztések mellett, hogy minden ebbe fektetett euró másfél eurót hoz vissza. Tajani méltatta a magyar uniós elnökség turizmus iránti elszántságát: A magyar elnökség teljeséggel elkötelezett az ágazat iránt. Dr. Horváth Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium ágazatért felelős helyettes államtitkára egyetértett az Európai Bizottság diagnózisával és elképzeléseivel, s felhívta a fi gyelmet a május án megrendezésre kerülő turizmus konferenciára. Feltehetően arra gondolt, Magyarország is elmondhatja, hogy az ő olaja is a turizmus lehet. Mario de Marco, a házigazda Málta parlamentjének turizmusért is felelős titkára szerint régóta várt már Európa a Tajani által mondottakra. Málta miniszterelnöke, Lawrence Gonzi szintén egyetértett Tajanival, hiszen Máltán tavaly 1,2 millió turistát fogadtak, a turizmus mintegy 20 %-kal járul hozzá az ország GDP-jéhez. Magyarországon jobb években több mint egymillió külföldi turista fordul meg és a GDP 10 %-át adja az idegenforgalom. Valóban nem túlzás tehát, ha Magyarország is, mint olajára tekint a turizmusra. A magyar tenger, a Balaton, Budapest után a legnépszerűbb úti cél a külföldi turisták számára. Összeáll tehát a kép: Európában és Magyarországon érdemes és szükséges az idegenforgalmi fejlesztésekbe befektetni. Balatonvilágoson is.

2 >SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Örülünk az izraeli befektetéseknek A szerződés egy lépés a jövő felé Orbán Viktor miniszterelnökkel készített interjú jelent meg január 30-án a Jediót Ahronót című izraeli lapban. A szerző, Eldad Beck a két teljes újságoldalt megtöltő cikk bevezetőjeként a magyar kormányfő megnyerő személyiségéről szól: Az egyszerűsége, közvetlensége: varázslatos. Szóba kerül, hogy Magyarországon bizonyos politikai körök évek óta beszélnek zsidó összeesküvésről, teóriájuk szerint üzletemberek utasításokat kapnak New Yorkból vagy Tel Avivból, hogy vásárolják fel a magyarok földjeit. Orbán Viktor nem köntörfalaz: - Ez nyilvánvaló hülyeség jelenti ki. Majd így folytatja: - Az izraeli befektetések aránya az országban túl kicsi ahhoz, hogy hódításról beszélhessünk. Az izraeli tőke Magyarországon főleg az ingatlan piacon van, és ezek többnyire olyan vállalkozások, amelyek jönnek, aztán mennek is. A gyógyszergyártás terén is van izraeli aktivitás. Boldogok vagyunk, hogy itt vannak az izraeliek és reméljük, hogy kiterjesztik majd tevékenységüket. Több hotelben található még izraeli tőke, ami szintén jó Magyarországnak, hiszen nincs elég minőségi szállodánk. Én nem aggódom az izraeli, vagy általában a zsidó befektetők miatt. Igazságos és egyenlő elbánásban részesülnek nálunk. Minden sikeres üzletember érdekel minket, beleértve az izraelieket is. A magyar-zsidó együttéléssel kapcsolatban Orbán Viktor így fogalmaz: - Az elmúlt 150 év fájdalmas történelmi körülményei miatt sok magyart veszítettünk, akik szétszéledtek a világban. Így aztán mi nagyon is pontosan értjük, mit jelent etnikai vagy vallási hovatartozás miatt támadás alatt állni. Amikor valami fájdalmat okoz az izraelieknek, szimpátiát érzünk irántuk. Továbbá a zsidó emberek keletiek, ahogy a magyarok is. Minket tartanak az utolsó keleti népnek nyugaton, ezért lelki társak vagyunk. Az interjú készítője felidézi Orbán Viktor politikai pályáját, azt az időt, amikor még fi atal diák volt, és a barátaival azért küzdöttek, hogy megdöntsék a kommunista rezsimet. Történelmi igazságszolgáltatást vélek felfedezni abban folytatja Eldad Beck -, hogy az a generáció, amely igazán aktív volt a rendszerváltás kezdeti időszakában, de túl fi - atal volt ahhoz, hogy fontos szerepet tölthessen be, most lehetőséget kapott, hogy befejezze a munkát. A sajtó nyilvánossága előtt, ünnepélyes keretek közt, Balatonvilágos község képviselő-testülete, valamint a Pro-Mot Hungária Kft. vezető munkatársai jelenlétében Településrendezési szerződést írt alá Fekete Barnabás polgármester és Zvi Frank ügyvezető igazgató január 20-án a Hársfa étteremben. A sajtótájékoztatót Fekete Barnabás polgármester nyitotta meg. Reményét fejezte ki, hogy a szerződés előremozdítja együttműködésüket a Club Aliga tulajdonos-beruházójával, felgyorsulhat a fejlesztés államigazgatási előkészítése, így rövidülhet az építkezés elkezdéséig tartó idő. A község munkanélküliséggel küzdő lakossága nagyon várja az idegenforgalmi központ megvalósulását. Zvi Frank ügyvezető igazgató a beszédében megemlítette, hogy 2008 májusában már aláírtak az ön- Két idézet ugyanattól A Jobbik országgyűlési képviselője, Hegedűs Lórántné előszeretettel nyilatkozik a Pro- Mot Hungária Kft-ről, illetve annak anyavállalatáról, a Shikun Binui cégcsoportról. A Club Aligában tervezett fejlesztésről szeptember 26-án az egyik lapban kijelentette: az alacsony törzstőkéjű vállalkozás nem tud eleget tenni jótállási felelősségének december 15-én, a Parlament Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságának ülésén a Shikun Binui egy másik beruházásával kapcsolatban viszont így nyilatkozott: A Shikun Binui mögött az Arison csoport van, amely, mondhatjuk, hogy világméretben az egyik legtőkeerősebb cég. Mi lehet vajon majd a harmadik kijelentése? 2

3 kormányzattal egy hasonló célú és tartalmú megállapodást (amelyet a jelen szerződéssel hatályon kívül helyeznek), ám az abban foglaltak sajnos nem teljesültek. Elmondta, hogy az új képviselő-testülettel a megbeszélések alkotó jellegűek voltak, bíznak tehát abban, hogy ez az év mindkét fél számára a kibontakozás, az előrehaladás éve lesz. Fekete Barnabás polgármester, Zvi Frank ügyvezető igazgató és Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző ellátta kézjegyével a Településrendezési szerződést, majd a sajtó képviselőinek kérdéseire válaszoltak. Amikor valamennyi településrendezési eszköz rendelkezik a szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással, a képviselő-testület adhatja meg az áldást (szavazattöbbséggel) a beruházásra. Szoros együttműködés Az idei feladatok A szerződés rögzíti az önkormányzat és a beruházó jogait, kötelezettségeit és vállalt feladatait. Tulajdonképpen az évi LXXXVIII. Törvény (ÉTV) 30/A -ában előírt, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló előírásokkal kapcsolatos teendőket rögzíti a Felekre vonatkozóan. Tapasztaljuk, hogy a helybeliek közül sokan nem értik, miért nem látják, hogy végre történik valami a Club Aligában? Nekik idézzük a Szerződésből azt a felsorolást, amely a fejlesztést megelőző kötelező teendőkre vonatkozik. Az önkormányzatnak a beruházóval egyetértésben gondoskodnia kell és jóvá kell hagynia az úgynevezett településrendezési eszközöket, vagyis a településfejlesztési koncepciót, a településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzatot, a tervdokumentációt és a szabályozási tervet. Ezek mindegyike alapos körültekintést igényel, s bejár tíz-húsz vagy akár harminc szakhatóságot, amelyek legtöbbjénél a válaszadási határidő 30 nap. A polgármester nyilatkozik a sajtónak A most aláírt szerződés nem véletlenül tartalmaz számos olyan passzust, amely az ügyek gyors kezeléséről szól. Például: A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Településrendezési eszközök elfogadása érdekében kölcsönösen együttműködnek, ennek keretében a szükséges egyeztetéseken részt vesznek és a szükséges döntéseket ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérdés felmerülésétől, illetve a Tervező felszólításától számított 15 napon belül megtárgyalják. A képviselők és a fejlesztő is érzi az idő szűkét, ezért kerülhetett be a Szerződésbe a következő passzus is: Önkormányzat vállalja, hogy a Településrendezési eszközök tervezetét a lehető leghama- Világosnak igyekeznie kell Városy Péter építész, a Pomsar és Társa Építész Iroda ügyvezetője, aki immár két és fél éve dolgozik az önkormányzat megbízásából a Club Aliga építészeti terveinek kidolgozásán, így értékelte a Településrendezési terv aláírását: - Egy döntő lépés a jövő felé vezető úton, melyen már sokat megtettünk, de még nem kevés van hátra. Ha a Felek tartják a szerződésben megszabott ütemet, néhány hónapon belül már a konkrét épületekre is építészeti javaslatokat fogalmazhatunk meg, hiszen a Rendezési terv alátámasztó munkarészeiben már ezeknek is meg kell jelenniük. Úgy látom, az alapkérdésekben zöld utat kapott a beruházás az önkormányzat részéről. Feltehetőleg ők is érzékelik, hogy a Balaton körül egyértelmű fejlesztési verseny kezd kialakulni. Erre utal például a Magyar Turisztikai Holding létrejötte. Ha ők beindulnak, Balatonvilágosnak igyekeznie kell, hogy a Club Aliga helyt álljon a Balatonra irányuló potenciális európai beutazó vendégek piacán. 3

4 >GYÓGYÍTÓ rabb elfogadja és véglegesíti, majd a lehető leghamarabb véleményezésre elküldi a tervtanácsnak. Orvos, művész és mélyen hívő ember Elővásárlási jog Mint látjuk, az aláírók számára az idő komoly ellenfél. De persze nem csak az előkészületek felgyorsításáról van szó az okmányban, hanem olyan fontos kérdésről is, amit az okirat így fogalmaz meg: A Pro-Mot tudomásul veszi, hogy a Településrendezési eszközök megalkotása által lehatárolásra kerülő, a 295/4 hrsz-ú ingatlanból a 40/2004 (XII.30.) TNM rendelet szerinti területre az Önkormányzat az őt megillető elővásárlási jogával élni kíván, és meg kívánja szerezni a 40/2004. (XII.30. TNM rendelet szerinti közterületként kiszabályozandó területek tulajdonjogát. Ezzel kapcsolatosan a Pro-Mot nyilatkozik, hogy ez ellen kifogást nem emel, ezen területekre vonatkozóan a szükséges együttműködéséről biztosítja az Önkormányzatot. Magyarul: nem gördít akadályt az elé, hogy a parti sáv és a parti köztér idővel a Pro- Mot kezeléséből a község tulajdonába kerülhessen. Nincs hely felsorolni a Szerződés valamenynyi fontos részletét, ám valószínűleg az eddigiekből is kitűnik, hogy egyértelmű a Pro- Mot Hungária Kft. és az Önkormányzat kapcsolatában bekövetkezett pozitív változás. Célkeresztbe került a balatoni turizmus A nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság utáni időszakra összpontosítanak a balatoni turizmus szereplői és az állam ebben illetékes vezetői. Megegyeznek abban, hogy eljött az idő a balatoni turizmus újrapozicionálására. A forgalmi adatok tavalyi 7-8 százalékos visszaesése mozgásba hozta az érdekelteket. Úgy tűnik, komoly verseny kezdődik a Balaton Régióban a fejlesztések terén. Ennek következtében egyes települések lemaradhatnak, mások felemelkedhetnek. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács új elnöke, valamint Cser-Palkovics András, a Közép-dunántúli Regionális Tanács új elnöke egyaránt a fejlesztések felgyorsításában látják a lehetőséget arra, hogy a Balaton vonzereje ne romoljon a válság után. Bóka István külön kiemelte a két legnagyobb jövőbeni beruházó, a Magyar Turisztikai Holding és a Club Aliga szerepét a Balaton turisztikai jelentőségének megőrzésében. Dr. Hernádi Mária bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus főorvosnő Székesfehérváron él, ám ottani magánrendelője mellett 16 éve a Club Aligában berendezett rendelőjében is fogadja betegeit. Érdemes röviden szólni pályafutásáról. Lelkész családból származik, édesapja lelkészi elhivatottsága példa maradt számára az orvosi hivatása gyakorlásában is. Az orvosi egyetem elvégzése után, a szakvizsgájára való felkészülése részeként önszorgalomból és önerőből Európa több neves bőrgyógyászati intézményében (Münchenben, Londonban, Baselben, Bécsben) tovább képezte magát, speciális kurzusokat végzett el. Anyanyelvi szinten beszél angolul és németül, középszinten franciául. Mindemellett egyetemista korától 12 éven át magánénekesnek tanult Lugossy Magda zeneakadémiai docenstől, majd négy éven át a Bécsben élő Réthy Eszter professzortól. Úgy találja, hogy az énekművészet motiváló erő az orvosi munkájában, kiváltképp a kozmetológiában, hiszen mindkét terület ideálja a Szépség maga. Énekelt Svájcban, Angliában, Spanyolországban, Norvégiában, Izraelben, Németországban, s talán egyszer felléphet majd állandó partnerével, Pátkai Imre zongoraművésszel a balatonvilágosi lakosok és üdülőtulajdonosok előtt 4.

5 is. (Koncertjei bevételeit rendszeresen jótékonysági célra ajánlja fel.) Szenvedélyes tájképfotós, balatoni felvételeiből már több kiállítást rendeztek. Csekély érdeklődés Mindkét rendelőjében hangsúlyt fektet a megelőzésre, főleg a bőrtumorok és a melanoma szűrővizsgálatokra az ingyenes bőrgyógyászati és onkológiai szűrőnapok keretein belül. A Club Aligában található rendelőjében hetente háromszor rendel. Valószínűleg a csodálatos Balaton-parti környezetnek is köszönhetően az ország minden részéről jönnek hozzá betegek, köztük számos ismert művész (operisták, színészek). Nagyobb beavatkozásokra szívesen választják ezt a helyszínt külföldiek is. - Kezdettől fő törekvésem, hogy a helyi lakosok és üdülőtulajdonosok számára is elérhetők legyenek a szolgáltatásaim mondja a főorvosnő. Sajnos az erre irányuló erőfeszítéseim nem hozták meg a remélt eredményt, pedig próbáltam hasznossá lenni a számukra. Mindkét rendelőm anyajegy centrumként is működik (ez komoly tudományos elismerés), de ezzel egyelőre nem él a falu népe. Ingyenes szűrővizsgálatokat szerveztem az ország hét nagyvárosában, Kőszegtől Nyíregyházáig, és persze Balatonvilágoson is, de itt feltűnően csekély volt az érdeklődés. Szűrés az iskolában Tavaly kezdeményezte, hogy az általános iskolában ingyenes szűrővizsgálatot végezne. A pedagógusok készségesen fogadták, három-négy nap alatt valamennyi gyereket megvizsgálta, és minden szülő részletes tájékoztatást kapott az eredményről. Talált néhány gyanús anyajegyet, sőt, meglepetésre megállapította, hogy több tanuló veleszületett endogén ekcémában szenved. Utóbbiaknak ajándékként gyógykenőcsöket adott, hogy használják azokat, megüzente az érintett szülőknek az összes elérhetőségét és kérte őket, hogy keressék föl, hiszen hasznos tanácsokat adhat számukra a gyógykezelést illetően, sőt arra is, hogy gyermekük betegsége miatt emelt családi pótlékra is jogosultak lehetnek. -Életem egyik legnagyobb csalódása, hogy az elmondottak ellenére egyetlen szülő sem jelentkezett nálam állapítja meg szomorúan dr. Hernádi Mária. Majd így folytatja: - A polgármester úrral összefogva keresem, mit tehetnénk a helyiekért. Mindenesetre elhatároztam, hogy február 1-től kedvezményes vizitdíjat állapítok meg számukra, ezen kívül módot keresünk arra, hogy előadáson ismertessem a fényvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat, hiszen balatoni emberek lévén fontos tájékozódniuk a napozás veszélyeiről, a veszélyek elkerülésének módozatairól. Tisztább lenne a szívük A Club Aligában található rendelőjében dr. Éber Anikó főorvosnő mellett két Amerikában tanuló sebészorvos dolgozik dr. Juhász Árpád és dr. Jaskó Róbert személyében, április 1-től pedig egy üzemorvos is munkába áll, aki jogosult lesz például a hajóvezetői vizsgákhoz szükséges vizsgálatok elvégzésére. - Sajnálom veti fel dr. Hernádi Mária -, hogy a templom télen nem működik. Tisztább lenne a szívük, nagyobb bizalommal fordulnának egymás és a világ dolgai felé az emberek, ha folyamatosan hívő közösségben élhetnének. I M P R E S S Z U M VILÁGOS JÖVŐ - A PRO-MOT Hungária Kft. időszakosan megjelenő, ingyenes tájékoztató kiadványa Balatonvilágos lakossága és üdülőtulajdonosai számára. Kereskedelmi forgalomba nem hozható. Szerkesztő: Gulay István. Véleményüket, kérdéseiket a következő re várjuk: Levelüket megkapjuk a Hársfa Étteremben elhelyezett postaládából. 5.

6 >ÉLETHELYZETEK Balatonvilágosi pillanatkép Az aligai v a s ú t - állomáson nem is olyan rég tele lett a p e r o n, a m i k o r B u d a - pest felől beérkezett a vonat. Folyt le a tömeg az utcán a faluba! mondja Fonódi József, aki 35 évig dolgozott ezen az állomáson. Állomásfőnökként ment nyugdíjba. -Télen is jöttek az emberek. Turisták, üdülőtulajdonosok. A korcsolyázástól kipirultak, ebédeltek a helyi vendéglőkben, forralt bort ittak, az akkor még működő Hofi vendéglőben cigányzenét hallgattak, biliárdoztak, aztán felültek a vonatra és hazamentek Fehérvárra, Budapestre. Nyáron akkor tömeg volt egy-egy focimeccsen, hogy nem láttuk az emberektől a labdát. Igaz, akkor még volt egy remek sportpályánk, körben futópályával, a csapatunk pedig az MB3-ban játszott. És most? Mi a helyzet most a Fonódi családban. Fia szakács, nemrég ment ki dolgozni Ausztriába. Egy hete fi a született, öt napra engedték haza. Elképzelhető, milyen lehetett a búcsú (az egyébként munkanélküli) feleségétől, a kisfi ától. Lánya cukrász, munkanélküli, az ő szakács férje szintén munkanélküli, német nyelvtanfolyamra jár, hátha Németországban elhelyezkedhet majd. Másik lánya külkereskedelmi és szociális gondozói diplomával rendelkezik ő is munkanélküli. - Talán az egy hetes kis unokánk már a Club Aligában dolgozhat majd szól közbe Fonódi József felesége. - Nem tudom megérteni mondja a férje -, mit akartak, akik ellenezték a Club Aliga idegenforgalmi fejlesztését. Van egy nagy, már 18 éves unokájuk is. Ő Veszprémbe, egy két tannyelvű (angol-francia) gimnáziumba jár. A veszprémi egyetem turisztikai szakán szeretné folytatni a tanulmányait. (A jegyzetfüzetem tetejére ráírom: január 25. Érdekes lesz 15 év múlva ez a pillanatkép erről a balatonvilágosi családról.) Megint jó lesz Világoson élni Könnyen fut mosoly az arcára és gyakran nevet fel beszélgetés közben. Derűs kedélyét huszonévesek is megirigyelhetnék. Egyedül él Kinizsi utcai házában, fiatalasszonyként, kétgyermekes anyaként özvegyült meg. Emlékeiben elevenen él az időszak, amikor osztályidegenként Székesfehérváron mindenük odaveszett, csak ez az aligai telek maradt meg ne- kik a rajta álló, egyetlen szobás kulipintyóval. Tizenöt évesen családfenntartó lett, dolgozni ment De ez csak beszélgetésünk legvégén derül ki. Sági Gáborné (ahogy a korosztálya ismeri: Kőrösi Magdi) mindaddig boldog gyermekkoráról, a pártüdülőben munkával töltött évtizedeiről mesél, lányairól, unokáiról, sőt a dédunokájáról, és ragyog az arca. Az aligai részen, ahol a háza áll, akkoriban mindössze 11 ház volt. Köztük közlegelő meg egy háromszáz holdas gazda földjei. Ahol most a Festékbolt van, ott egy agyagbánya hatalmas gödre volt. Akik itt éltek, mind gazdálkodtak, naponta fordultak ki a kapukon a tehenek és indultak a Balaton-partra. - Mellettük fürödtünk, soha senkinek nem volt emiatt semmi baja vonja meg a vállát mosolyogva. A világosi vasútállomáson túlra járt iskolába. Reggelente csapatba verődtek az aligai gyerekek. A családok többségénél volt négy-öt gyerek is. - Nem mindig volt ennyire magába zárkózó a falu mondja. A pártüdülő létrejötte előtt egymást érték a bálok, lány koromban kijártunk a világosi bo- 6.

7 rozóval szemközti (egykor volt) kultúrházba karneválra, szüreti bálba, estélyekre, persze gyalog, mert még biciklink sem volt. És volt mozi is, ami most, a 21. században nincs! Meg emlékszem a Hajgatóféle vendéglőre, ahol Punczi Gyula hegedült. Amikor végeztünk a pártüdülőben a munkával, férfiak, nők még betértünk oda kicsit beszélgetni, hegedűmuzsikát hallgatni, mielőtt hazamentünk volna. Kívántuk egymás társaságát, a közösségi életet. Nem tudom, mi történt Illetve tudom: a munkahelyek megszűntével eltűntek a munkahelyi kisközösségek, az élmények, a közös témák. Szerintem akkor lesz itt megint élet, amikor megvalósul a Club Aligában az idegenforgalmi fejlesztés. Akkor megint jó lesz Balatonvilágoson élni, helybe jön a nagyvilág, lesz közös élmény, lesznek események, megint kíváncsiak és nyitottak leszünk egymásra. Közben befut egyik unokája, Molnár Gábor egy feketekávéra. Informatikus, egy siófoki nagy cégnél dolgozik, azt mondja, szívesen vállalna mun- kát szülőfalujában, ha megfelelő állást kapna a leendő Club Aligában, aztán fut tovább. Vendéglátóm két nagyszerű lányára, a népes családra fordítja a szót. Boldogság, büszkeség, szeretet árad minden szavából. Életigenlés. Úgy érzem, sikerült egy olyan fényképet készítenem róla, amelyen személyiségének ez a csodálatos adománya látszik is. Nézzen körbe, uram! Amikor l990-ben N é m e t országból hazatelepült és megnyitotta a Dobó István úton a panzióját, néhány évig szép számban érkeztek hozzá német vendégek. Aztán fokozatosan elmaradoztak. Nem tudnak mit kezdeni magukkal ebben az alvó faluban. Így összegezte a helyzetet Bognár Gyula, a Fehér Partok Turisztikai Egyesület titkára. - Jelenleg nincs egy cukrászda, ahol egy süteményt megehetnének, nem kapható olyan szuvenír, amit hazavihetnének magukkal, hogy emlékeztesse őket a balatonvilágosi szép napokra. Egyesületünk kiad egy prospektust, amiből a vendégek megtudhatják, hol találnak autószerelőt, vacsorázó helyet, de ez kevés. Az emberekben nincs vállalkozó kedv, ötlet, mintha mindenki arra várna, hogy majd más megmozgatja a falut. A fiatalok, a turisták es- ténként talán biliárdoznának egyet, de hol? Siófokon. Azt kérdezi a vendég: hol ehetnénk egy sütemény? Siófokon. Beül a kocsijába, elmegy Siófokra, de nem ihat meg egy pohár bort, mert nálunk a KRESZ tiltja. Kezdetben német üzletembereket is verbuvált, akik egy üzletsort építettek volna a községben, az üzletek fölött lakásokkal. Az önkormányzat azt kérdezte, hány embert foglalkoztatnának? Kevesellték a négy embert, így nem adták meg a beruházásra az engedélyt. - Nézzen körbe, uram szólít fel Bognár Gyula ez egy halott falu! Azok a volt képviselők, akiknek kötelességük lett volna a falu fejlődéséért dolgozni, éveken át a Club Aliga fejlesztése ellen agitáltak. Isten csapásának állították be, hogy a szállodák a gazdagoknak épülnek. Érti? Hát kiknek épüljenek? Jöjjenek csak azok a gazdag turisták és vacsorázzanak, hallgassanak cigányzenét, vásároljanak emléktárgyakat a faluban. Költsék a pénzüket mindannyiunk javára. Az egyesület tagjaival együtt vallja, hogy Balatonvilágoson csak az idegenforgalomból lehet megélni, s ezt szerencsének fogja fel. Jobb szállodában dolgozni, mint gyárban. Csakhogy szálloda sincs. Lánya, aki három idegen nyelvet beszél, el kellett költözzön Világosról. Másutt él, ahol recepciósként dolgozhat. - Mi lesz azzal a faluval, ahonnan elmennek a fiatalok? kérdezi. 7.

8 >HIÁNYZIK Búcsú Züzüke nénitől Mély részvét mellett, ökumenikus istentiszteleten búcsúztak el Balatonvilágos lakói január 22-én a Club Aligában levő kegyeleti templomban Horváth Ferencné Zsinka Erzsébettől, az általános tiszteletnek örvendő Züzüke nénitől, akit Isten a fia születésnapján, Karácsony szentestéjén, december 24-én, 102-dik életévében hívott vissza magához. Vajna János református és Lampérth Gábor evangélikus lelkész meghatott szavakkal idézte fel az elhunyt derűs, nyitott személyiségét, természetes ragaszkodását hitéhez, amely szeretetközpontúságának fundamentuma volt. Példás élete, tiszta szíve, műveltsége a hajdani (a nagy háború előtti) és a későbbi aligai társasági élet vonzó alakjává tették. Húgával, Sári nénivel együtt egyetemi tanárok, festők, írók, üzletemberek barátságát élvezték egy életen át. Hosszú élettel és az emberek szeretetével ajándékozta meg Istene. A tőle búcsúzók közt szép számban voltak fiatalok, akik talán most, a búcsúztatásán hallottak először arról, hogy amikor az egyházközség hajlék nélkül maradt, ő a szülei házában lévő saját lakrészét ajánlotta fel az istentiszteletek megtartására. Fekete Barnabás polgármester Gulyás Gábor Drága mama című versével búcsúzott Balatonvilágos község legidősebb lakosától. Züzüke néni a 101. születésnapját a Világos Jövőben megünnepeltük. Akkor abban reménykedett, hogy a Club Aliga fejlesztésének eredményeképp ismét olyan eleven, gazdag és nívós kulturális és társasági élet születhet újjá a községben, mint amilyen leány korában volt. Tiszteletére a búcsúztatón résztvevők elénekelték Mennyben lakó én Istenem című legkedvesebb énekét. Isten veled Züzüke néni! Tizedik számunk nyertesei A Hársfa Étteremben található gyűjtőládánkban 25 szelvényt találtunk. Válaszadóink mindegyike úgy nyilatkozott, hogy szívesen olvasnának kiadványunkban a turizmus gazdaságtanáról. Ugyancsak kivétel nélkül mind ajánlanák ismerőseiknek, hogy pénzüket balatonvilágosi ingatlanba fektessék be. Erre őszintén szólva nem számítottunk, annál nagyobb örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen bizakodóan ítélik meg a község jövőjét. A nyertesek: Timár Zsolt (B.világos, Gagarin ltp. 2. II./2.) és Szűcs Krisztina (B.világos, Rózsa u. 1.) KÉRJÜK A VÉLEMÉNYÉT! Az ön családjának tagjai között akadt-e már olyan, aki azon törte a fejét, milyen vállalkozást indítana, ha a Club Aliga szállodáiba majd sok-sok vendég érkezik? Igen Nem Önnek lenne-e ötlete arra, milyen emléktárgyat (szuvenírt) kellene árusítani a Világosra érkező turistáknak? Igen Nem Üdvözli-e, hogy a képviselőtestület szerződésben kötelezte magát a beruházás előkészületeinek felgyorsítására? Igen Nem Ön szerint visszaköltöznének-e szülőfalujukba azok, akik munkavállalás miatt költöztek másik településre, ha itthon találnának munkahelyet? Igen Nem Név:... Cím:... Telefonszám:... Kérjük, vágja ki a szelvényt és dobja be a Hársfa Étteremben levő dobozba. A beküldők között kétszemélyes, a Hársfa Vendéglőben, vagy a Hotel Frida Family éttermében elkölthető gyertyafényes vacsárot sorsolunk ki ( Ft. értékben). 8

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2015. (X.15.) határozata kapcsán a közreműködő partnerek

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Polgármesteri fejléc MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről építész (Cím) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között,

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012.

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Gy J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Önkormányzat Képviselő-testületei 2012. február 27-én,

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-én 17,45 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-én 17,45 órai kezdettel. 18 / 2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 12-én 17,45 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998 Az Árpádháziak szellemi örökségétől az európai partnerségig A versenyképesség és energiái a magyar-türingiai kapcsolatokban Magyar-Türingiai Gazdasági Konferencia Székesfehérvár 2014. január 30-31. Helyszín:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/383/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Tourinform Iroda tájékoztatója a 2013. évi működésről és a 2014. évi tervekről

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Javaslat a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés, valamint a Temetőszabályzat elfogadására Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Javaslat a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés, valamint a Temetőszabályzat elfogadására Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. február 28-i ülésére Tárgy: Javaslat a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés, valamint a Temetőszabályzat elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 9-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

A Lakatos Család 2006 Évi Fényképes Krónikái

A Lakatos Család 2006 Évi Fényképes Krónikái A Lakatos Család 2006 Évi Fényképes Krónikái még gőzünk sincs hogy hova és mikor, valószínű 2008 nyara lenne leghamarabb. Üdvözlet Denver-ből, a nagy Atlanti kacsaúsztató másik partjáról. Sok szeretettel

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 340 /2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: TOURINFORM Iroda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök. Budapesti régióülés. Mercure City Center 2014. március 25.

Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök. Budapesti régióülés. Mercure City Center 2014. március 25. Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök i régióülés Mercure City Center 2014. március 25. 2 Szállodai kapacitás 2012-2013 - július Szállodai kapacitás - KSH 2012 2013 index 5* 3550 1 512 42,6% 4* 9801 6 684 68,2%

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 23/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 3:109. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Tiens Siker Akadémia

Tiens Siker Akadémia Mr. Li Jinyuan előadása a prágai régiókonferencián. Hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni, hogy meghívtak. Engem ez nagyon megörvendeztetett! Ahogy mindannyian tudjuk, a tavaji évben volt egy szörnyű

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 133/2012. (IV. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 4. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi

Részletesebben

Balaton-parti Kft. Siófok, Petőfi st. 3.

Balaton-parti Kft. Siófok, Petőfi st. 3. Balaton-parti Kft. Siófok, Petőfi st. 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 13.. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Trolibusz-közlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ), a BKV közreműködésével az Országos Trolibusz Szakmai Találkozót. A március 20-tól 22-ig tartó

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. szeptember 8-án 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 29. hét Magyarország Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról - jelentette

Részletesebben

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 138-6 /2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/151/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben