XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint a gazdasági és ügyrendi bizottság tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról 40/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Német Önkormányzat delegálásra vonatkozó kérelmének elutasításáról 4 4 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 1/2011. (II. 21.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl 4 2/2011. (II. 21.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 3/2011. (II. 21.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díjakról szóló 15/1995. (XII. 22.) ö. rendelet módosításáról 4/2011. (II. 21.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díjak és tandíjak összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló 11/2007. (VI. 8.) ö. rendelet módosításáról 5/2011. (II. 21.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének fenntartásában mőködı szakosított szociális ellátásokról szóló 3/2009. (II. 18.) ö. rendelet módosításáról KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 2/2011. (II. 18.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról 163 3/2011. (II. 18.) sz. határozat A lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló és a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 4/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló gazdasági és ügyrendi bizottsági vélemény elfogadásáról

2 2011. FEBRUÁR /2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 6/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei intézmények energiafelhasználása csökkentésének és a kistelepülések önerıs támogatásának lehetıségérıl 7/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat folyószámlahitel-tartozásának visszafizetésére vonatkozó koncepció elfogadásáról 8/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által kibocsátott kötvény helyzetérıl szóló tájékoztató tudomásulvételérıl 9/2011. (II. 18.) sz. határozat Az oktatási és mővelıdési intézményeket érintı évi átszervezésekrıl készült koncepció tudomásulvételérıl 10/2011. (II. 18.) sz. határozat A gyermekvédelmi intézmények integrációjáról készült koncepció tudomásulvételérıl 11/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgáló vélemény elfogadásáról 12/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Sportigazgatóság alapító okiratának módosításról 13/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. fejlesztési stratégiájának, egészségügyi szolgáltatói szerepkörének bemutatásáról készült tájékoztató elfogadásáról 14/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. székhelyének módosításáról 15/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat és fenntartásában mőködı intézmények 2010 évi nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámoló és a évi nemzetközi terv elfogadásáról 16/2011. (II. 18.) sz. határozat A évi muravidéki együttmőködésrıl szóló beszámoló jóváhagyásáról 17/2011. (II. 18.) sz. határozat A Muravidéki Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség és a Vas megye, Zala megye Közgyőlései között évre szóló megállapodás jóváhagyásáról 18/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Sportági Szakszövetségek beszámolójának elfogadásáról 19/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsa közötti feladat-ellátási megállapodás módosításáról 20/2011. (II. 18.) sz. határozat A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 21/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 22/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Térítési Díj Szabályzatának módosításáról

3 2011. FEBRUÁR /2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. vagyonkezelésében lévı egyes eszközök értékesítésérıl /2011. (II. 18.) sz. határozat Az MMIK bérleti szerzıdéséhez való hozzájárulásról /2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetésérıl /2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megye Mővészetéért Közalapítvány megszüntetésérıl /2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzattal, illetve a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzattal együttmőködési megállapodás kötésérıl 28/2011. (II. 18.) sz. határozat Sárvár Város Önkormányzata és a Vas Megyei Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás megkötésérıl a Nádasdy Ferenc Múzeum támogatására /2011. (II. 18.) sz. határozat A Vasi TISZK évi költségvetésének módosításáról /2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat és intézményeinek villamos energia és gázbeszerzésérıl 31/2011. (II. 18.) sz. határozat Meg nem valósult pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások törlésérıl 32/2011. (II. 18.) sz. határozat Magyarlak Község Önkormányzata részére a Kalandos Rába part, élı folyó címő pályázatának önerejéhez nyújtott támogatásról 33/2011. (II. 18.) sz. határozat Határtalan kerékpáros élmény a Borostyánkı út mentén pályázatban való részvétel módosított mőszaki és pénzügyi tartalmáról 34/2011. (II. 18.) sz. határozat Intézményi pályázatok benyújtásához szükséges hozzájárulásról 35/2011. (II. 18.) sz. határozat Az Országos Gyorsforgalmi és Fıúthálózat Nagytávú terve és hosszú távú fejlesztési programja címő megalapozó vizsgálat 2. fázisa, címő programajánlat véleményezésérıl 36/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei fenntartású szociális intézmények, valamint a Vas Megyei TEGYESZ pályázaton való részvételének utólagos jóváhagyásáról 37/2011. (II. 18.) sz. határozat Vas megye részvételének módosításáról a Natur- Kulinarium projektben 38/2011. (II. 18.) sz. határozat A kistelepülési rendezési tervek támogatására szolgáló pénzmaradvány megszüntetésérıl /2011. (II. 18.) sz. határozat Közösségi célú alapítvány támogatásáról /2011. (II. 18.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a celldömölki Soltis Lajos Színház Mővelıdési Egyesülete részére 206 KÖZLEMÉNYEK A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. fejlesztési stratégiájának, egészségügyi szolgáltatói szerepkörének bemutatása

4 2011. FEBRUÁR SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 1/2011. (II. 18.) számú határozata a területfejlesztési és külkapcsolati, valamint a gazdasági és ügyrendi bizottság tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról A közgyőlés március 1-jei hatállyal 1. Fehér Lászlót, a Vas Megyei Közgyőlés Területfejlesztési és Külkapcsolati Bizottsága alelnöki tisztségébıl visszahívja és helyette Szabó Józsefet választja meg a bizottság alelnökének; 2. Szabó Józsefet, a Vas Megyei Közgyőlés Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága tagságából visszahívja és helyette Fehér Lászlót választja meg a bizottság tagjává. Felelıs : a közgyőlés elnöke Határidı: március 1. A megyei közgyőlés 40/2011. (II. 18.) számú határozata a Vas Megyei Német Önkormányzat delegálásra vonatkozó kérelmének elutasításáról A közgyőlés a Vas Megyei Német Önkormányzat és a Vas-Zala Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének az oktatási és kulturális bizottságba való állandó meghívottra vonatkozó kérelmét elutasítja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Vas megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete a Vas megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl A Vas megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény, és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának évi költségvetésérıl és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja. I. fejezet A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Közgyőlésre, annak bizottságaira és a költségvetési szerveire. (2) E rendelet rendelkezéseit a Területi Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában a évi költségvetésükrıl szóló határozataikban foglaltaknak megfelelıen kell alkalmazni.

5 2011. FEBRUÁR II. fejezet Címrend 2.. (1) A megyei közgyőlés a költségvetési címrendet évre a következık szerint határozza meg: Cím száma N e v e Alcím szá ma N e v e 1. Igazgatás 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 2. Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3. Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 4. Vas Megyei Német Önkormányzat 2. Önkormányzati ellátó szolgáltatás 1. Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete 3. Szociális ellátási feladatok 1. Vas Megyei Idıskorúak Szociális Intézete Acsád 2. Vas M. Idısek Otthona Hegyfalu 3. Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc 4. Vas M. Pszich. Betegek Otthona Sajtoskál 5. Vas M. Idısek Otthona Táplánszentkereszt 6. Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely 7. Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár 4. Gyermek és ifj.védelmi feladatok 1. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézet Gencsapáti 2. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár 3. Vas M. Területi Gyermekvéd.Szaksz. és Gyermekotthon Szombathely 5. Pedagógiai szolgáltatási feladatok 1. Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság 6. Általános iskolai oktatási feladatok 1. Dr. Nagy L. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kıszeg 2. Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Int.. 7. Középfokú oktatási feladatok 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2. Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Koll. Csepreg 3. Rázsó I. Szakközépiskola és Szakiskola Körmend 4. Béri B. Ádám Gimn. Posta- és Bankf. Szakközépiskola Vasvár 8. Oktatás igazgatási feladatok 1. Vas M. Szakképzés-szervezési Társulás 9. Mővészeti és mővelıdési felad. 1. Mesebolt Bábszínház 2. Savaria Szimfonikus Zenekar 3. Ungaresca Táncegyüttes 4. Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ 10. Könyvtári feladatok 1. Berzsenyi Dániel Könyvtár 11. Levéltári feladatok 1. Vas Megyei Levéltár 12. Múzeumi feladatok 1. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága 2. Szombathelyi Képtár 13. Lapkiadási feladatok 1. Életünk Szerkesztısége 2. Vasi Szemle Szerkesztısége 14. Sportigazgatási feladatok 1. Vas Megyei Sportigazgatóság (2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti csoportosítását a R. 6/A és a 6/B számú mellékletei tartalmazzák.

6 2011. FEBRUÁR III. fejezet A költségvetés bevételei 3.. (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét E Ftban állapítja meg. Ezen belül: a.) Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata 10, E Ft b.) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, c.) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, d.) Vas Megyei Német Önkormányzat 359 E Ft, e.) Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás E Ft. f.) A költségvetési bevételi fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a pályázati támogatások megelılegezésére kötvénytıkébıl nyújtott kölcsönökkel kapcsolatban. (2) A bevételi elıirányzaton belüli forrásokat jogcímenként a R. 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 4.. A közgyőlés a finanszírozási bevételek elıirányzatát 1, E Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. A közgyőlés a pénzügyi hiány finanszírozására a megyei önkormányzat 1 milliárd Ft összegben rendelkezésre álló hitelkeretét jelöli meg, a fennmaradó E Ft összegre a létszámleépítésekre megigényelhetı központi támogatás összegét, annak elmaradása esetén vagyonhasznosítási többletbevételeket jelöl meg. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell fordítani. 5.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként, (a területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten) és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. 6. (1) A költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 5, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál E Ft, TISZK-nél E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 5, E Ft. (2) Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. 7.. (1) A megyei önkormányzat normatív támogatásai 2, E Ft-ot tesznek ki: a) Megyei igazgatási, sport és kulturális feladatokra összesen E Ft b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetésére E Ft c) az állami költségvetésbıl intézményi feladatmutatóhoz kötıdıen 1, E Ft támogatásban részesül. (2) A normatív, kötött felhasználású támogatás összege E Ft. (3) A központi támogatások jogcímeit, mértékét, összegét, intézményi szintő számbavételét a R. 8/A, 8/B, 8/C, 8/D, 8/E. sz. mellékletei tartalmazzák. 8.. (1) A közgyőlés a költségvetési szervek részére 2, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, mely összeg teljes mértékben mőködési célokat szolgál. Az érettségi szakmai vizsgák fedezetére mindösszesen E Ft kerül biztosításra. (2) A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza.

7 2011. FEBRUÁR IV. fejezet A költségvetés kiadásai 9.. (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 10, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: a) Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 10, E Ft, b) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, c) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d) Vas Megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata 359 E Ft, e) Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás kiadási elıirányzata E Ft, f) A költségvetési kiadási fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a pályázati támogatások megelılegezésére kötvénytıkébıl nyújtott kölcsönökkel kapcsolatban. (2) Az önkormányzat évi finanszírozási kiadásainak elıirányzatát E Ft-ban állapítja meg, ebbıl mőködési célú E Ft, felhalmozási célú E Ft. (3) A kiadási elıirányzaton belül intézményenként (területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten) a kiemelt elıirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. (4) Az 1.a.) pontban rögzített kiadási elıirányzaton belüli kiemelt elıirányzatok: E Ft E Ft Megyei Önk. TISZK Ter. kis.önk. Személyi juttatások elıirányzata 2, Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2, Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 4, Mőködési tartalék: céltartalék Ált.tartalék Fejlesztési tartalék: általános 2, Céltartalék 1, Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 10, Kiadási elıirányzat mindösszesen 10, Finanszírozási célú kiadások Fejlesztési célú (hitel) Mőködési célú Költségvetési kiadások összesen 12, A R. 9. /3/ bekezdésében szereplı kiemelt elıirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ a R. 3. számú melléklete tartalmazza (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata 5, E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. (2) Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból a felhalmozási célú kiadás 5, E Ft, a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség 0 E Ft-ot tesz ki.

8 2011. FEBRUÁR A közgyőlés az önkormányzati hivatal (1) mőködési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. (2) felhalmozási kiadásaira E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra (1) A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 4, E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot E Ft-ban, a mőködési általános tartalékot 0 E Ft, a fejlesztési céltartalékot 1, E Ft-ban, általános tartalékot 2, E Ft-ban rögzíti. (2) Az intézmények külsıs személyi juttatásait kötött elıirányzatként kezeljük, és a megyei közgyőlés elnökének engedélyezését követıen kerül felhasználásra az elıirányzat a 25. -ban szabályozott módon. (3) A nem rendszeres személyi juttatások és kapcsolódó járulékait kötött elıirányzatként kezeljük. (4) A dologi kiadások közül a gázdíjat, TÁVHİT, víz és csatorna díjat és a villamos-energia díját kötött elıirányzatként kezeljük A közgyőlés a./ a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak elıirányzatát éves bontásban a 9. számú, b./ az adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határát a R. 10. számú, c./ a közvetett támogatások összegeit a R. 11. számú, d./ az önkormányzat által felvett hitelek állományát a R. 12. számú mellékletében rögzíti A közgyőlés az intézményi ellátotti napi nyersanyagköltség mértékét a 14. sz. melléklet szerint határozza meg. V. fejezet Létszám, illetmény 16.. A közgyőlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 2. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselık létszámát 3 fıben, a köztisztviselık létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva/ 37,4 fıben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 5 fıben rögzíti A közgyőlés a KTV-t módosító évi 45. tv 129. szakasz (6) és (7) bekezdésével módosított alapján évre Ft köztisztviselıi illetményalapot alkalmaz. VI. fejezet Lakásbérleti díjak 18. A közgyőlés az önkormányzati tulajdonban lévı lakások bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja meg: Városok területén lévı lakásoknál: a.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál : 250 Ft/m2/hó, kivéve a Dr. Nagy László EGYMI intézmény kezelésében lévı lakások, ahol 320 Ft/m2/hó,

9 2011. FEBRUÁR b.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 194 Ft/m2/hó c.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 139 Ft/m2/hó d.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 83 Ft/m2/hó Községek területén lévı lakásoknál: e.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 222 Ft/m2/hó f.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 167 Ft/m2/hó g.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 111 Ft/m2/hó h.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 69 Ft/m2/hó A költségvetési szervek a kezelésükben lévı ingatlanok és gépek, berendezések bérbeadásából származó bevételeik 15%-át kötelesek karbantartási kiadásokra fordítani. Indokolt esetben e kötelezettség teljesítése alól a megyei közgyőlés elnöke felmentést adhat. VII. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 19.. (1) A költségvetési szervek a tárgyévben várható bevételi és kiadási elıirányzatai teljesülésérıl havi bontású, éves elıirányzat-felhasználási ütemtervet készítenek. Az elıirányzat-felhasználási ütemterv úgy készülhet, hogy abban a mőködési célú intézményfinanszírozások minden hónapban 1/12 mértékben szerepeltethetıek, a felhalmozási célú intézményfinanszírozásokat pedig a várható felmerülésük hónapjában szükséges feltőntetni. (2) Az elıirányzat-felhasználási ütemtervet a R. 13/A. és 13/B. sz. melléklete, a likviditási tervet a R. 13/C. sz. melléklete tartalmazza (1) A költségvetési szervek kötelesek kiemelt elıirányzataikon, költségvetési kereteiken belül gazdálkodni, melyért a költségvetési szerv vezetıje a felelıs az Áht. 94. (1)-(2) bekezdése, és a 100/C -a alapján. (2) A jóváhagyott elıirányzatokon belül a részelıirányzatok között - a kötött elıirányzatok kivételével átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetıje jogosult saját hatáskörben. Kötött elıirányzatok a nem rendszeres személyi juttatások és a külsıs személyi juttatások, valamint a kapcsolódó munkaadói járulékok, a közüzemi kötelezettségek (gáz, víz, csatorna, villamos energia, távhı szolgáltatás) elıirányzatai. A kötött elıirányzatok esetében az átcsoportosítási igényt a közgyőlés az elıirányzat-módosítások keretében hagyja jóvá. Mindaddig, amíg a közgyőlés az átcsoportosítás engedélyezésérıl döntést nem hoz, az igényelt többlet elıirányzat nem használható fel. Kötelezettségvállalás és teljesítés csak az engedélyezett elıirányzat erejéig történhet. (3) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással a közgyőlés változtathatja meg. A költségvetési szervek kiemelt elıirányzatait az intézmények felülvizsgált kérelme alapján csak a közgyőlés módosíthatja, figyelemmel a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjérıl szóló módosított 292/2009 (XII.19.) sz. kormányrendelet elıírásaira. (4) Az (1) bekezdés alapján végrehajtandó elıirányzat-módosításokat a költségvetési szerv vezetıje folyamatosan kezdeményezheti. (5) Az önállóan mőködı költségvetési szerv elıirányzat-módosításait a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény vezetıje kezdeményezi az önállóan mőködı intézmény vezetıjének egyetértésével. (6) a.) A központi forrásokból kapott pótelıirányzatokról a közgyőlés elnöke a közgyőlést folyamatosan a két ülés közötti beszámolójában - tájékoztatja és gondoskodik a költségvetési rendelet módosításáról negyedévenként, de legkésıbb /december 31.-i hatállyal/ a tárgyévet követı február hó végéig. b.) Ha évközben az Országgyőlés elıirányzatot zárol, annak kihirdetését követıen haladéktalanul a közgyőlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. c.) A megyei önkormányzat közgyőlése felhatalmazza a közgyőlés elnökét, amennyiben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelıirányzatot biztosít, és felhasználása közgyőlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szervek részére történı felosztásáról és a felhasználásáról a közgyőlés elnöke jogosult dönteni. A változást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban át kell vezetni az elıirányzatokon.

10 2011. FEBRUÁR (1) A költségvetési szerv jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele közül csak a mőködési és felhalmozási célra államháztartáson kívülrıl, illetve államháztartáson belülrıl átvett pénzeszközeibıl emelheti meg (változtathatja meg) saját hatáskörben bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét és a kiemelt elıirányzatait. A kiemelt elıirányzatok felemelésénél figyelembe kell venni a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjérıl szóló, módosított 292/2009 (XII.19.) sz. kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit. (2) A többletbevételekrıl a fenntartót a keletkezés idıpontjában tájékoztatni kell. (3) Valamennyi elıirányzat-módosítás kezdeményezésénél az önkormányzati hivatal köteles megvizsgálni a többletbevétel elérésével kapcsolatos esetleges kiadási elıirányzat növelésének jogosságát. (4) A költségvetési szerv bevételi elıirányzat növekményébıl adódó esetleges elıirányzat-módosítás nem járhat többlet költségvetési támogatási igénnyel. Kivéve közgyőlés alapján biztosított pályázati önerık. (5) A költségvetési szerv többletbevételi elıirányzatát tartós bérnövelésére nem fordíthatja. (6) Ezen elıirányzat változtatásokról a fıjegyzı elıkészítésében a közgyőlés elnöke a közgyőlést tájékoztatja a két ülés közötti beszámoló keretében. (7) A (6) bekezdés alatti elıirányzat változtatásokkal a közgyőlés a költségvetési rendeletét legalább félévenként és legkésıbb a tárgyévet követı február hó végéig módosítja A közgyőlés a költségvetési szervek részére a költségvetési rendeletben (illetve annak módosításaiban) biztosított felújítási, beruházási feladatok és elıirányzatok tekintetében önálló felújítási és beruházási jogot biztosít a következık figyelembevételével: (1) A költségvetési szervek az éves költségvetésükben feladatonként illetve célonként jóváhagyott, valamint az átvett felhalmozási kiadási elıirányzat összeghatáráig vállalhatnak kötelezettséget. (2) A költségvetési szervek szervezésében megvalósuló felhalmozási elıirányzatok az érintett szerv által a megyei fıjegyzıhöz eljuttatott elızetes költségvetés (költségkalkuláció) alapján kerülhetnek esetlegesen átcsoportosításra a költségvetésben meghatározott céltól eltérı célra. (3) A költségvetési szervek saját mőködési többletbevételükbıl felhalmozási kiadásokat nem teljesíthetnek. Indokolt esetben közgyőlési döntés alapján abból felhalmozási kiadás teljesíthetı. (4) A költségvetési szervek a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, az ehhez biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról az éves beszámolóval egyidejőleg elszámolnak. (5) A fenntartói támogatással fedezett felhalmozási célú kiadási elıirányzat takarékosságból keletkezı maradványa %-ban a költségvetési szervet és az önkormányzatot illeti meg (1) A költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az intézményi ellátási díjak módosított elıirányzatát meghaladó többlet, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenı kiadási elıirányzat-maradvány, továbbá a feladatelmaradásból származó személyi, munkaadói járulék és dologi megtakarítás elvonásra kerül. (2) Amennyiben a normatív, kötött felhasználású támogatásból, központi támogatásból visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, az érintett költségvetési szervtıl a pénzmaradványa terhére elvonásra kerül a visszautalandó összeg. (3) Az önkormányzati hivatal költségvetésében tételesen megtervezett elıirányzatok közül csak a kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat maradványok nem kerülnek elvonásra (1) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben számukra jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl. (2) A külsıs személyi juttatások elıirányzata a költségvetési rendeletben kötött elıirányzatként kerül kezelésre a 21. alapján -; a megbízási szerzıdések közgyőlés elnöke általi engedélyét követıen vállalható kötelezettség a költségvetési szervek elemi költségvetésében az elıirányzatra. (3) Valamennyi költségvetési szervnek a költségvetési szervnél valamennyi foglalkoztatási jogviszony esetében (határozatlan idejő, határozott idejő), illetve a megbízással foglalkoztatottak megbízásának létesítésérıl és megszőnésérıl az önkormányzati hivatalt tájékoztatni kell a megszőnés érvénybe lépésével egyidejőleg,

11 2011. FEBRUÁR illetve a foglalkoztatás tervezett megkezdése elıtt legalább 10 nappal. Ez alól a határidı alól kivételt képez a rendkívüli lemondás, illetve a haláleset miatt történı foglalkoztatás megszőnése. A megüresedett álláshelyek betöltése a megyei közgyőlés elnöke írásbeli engedélyével történhet. Az önkormányzat minden esetben megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetıségét, illetve a megbízási szerzıdés szükségességét. (4) Költségvetési szerv saját dolgozójával megbízási szerzıdés nem köthetı a munkakörébe tartózó feladatra. Megbízási szerzıdés csak akkor köthetı, ha az adott többletfeladatot a megbízott személy munkaidın kívül végzi, vagy a feladat elvégzése nem akadályozza a munkakörébe tartozó feladatok ellátását. (5) Pályázati támogatásokból származó forrásoknál elsısorban a költségvetési szerv közalkalmazottjának, köztisztviselıjének rendszeres bérébıl szükséges elszámolni a pályázat személyi juttatásokra fordítható részét. Megbízási szerzıdés csak abban az eseten köthetı, amennyiben a pályázat kimondottan tiltja a rendszeres bér elszámolásának lehetıségét. Az Ámr. 90. (6) bekezdése értelmében a költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerzıdés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára elıírható feladatra nem fizethetı. Más esetben díjfizetésére a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozóan elızetesen írásban kötött szerzıdés e rendelet szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerzıdésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerzıdésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. (6) a.) A költségvetési szervek a számukra jóváhagyott személyi juttatási elıirányzaton belül kötelesek gazdálkodni. b.) A fel nem használt személyi juttatási elıirányzatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja. A fel nem használt elıirányzatot a közgyőlés csak kivételes esetben engedélyezi dologi kiadásokra átcsoportosítani. (7) A középszintő érettségi és szakmai vizsga lebonyolítása jogcímen a költségvetési törvény 3. melléklet 16. pont e-b) alpontja 6000 Ft/fı/év normatív támogatási szintet állapít meg, ahol a létszám a vizsgázó tanulók létszáma. A megyei önkormányzat az érettségi szakmai vizsgák vonatkozásában a költségvetésében e jogcímen tervezett normatív támogatási bevételt tekinti felhasználható keretnek. Az intézmények részére a rendelt mellékletében külön kiemelésre kerül a részükre e célra rendelkezésre álló keret. Kötelezettségvállalás érettségi, szakmai vizsgáztatásra csak annak mértékéig történhet (1) A költségvetési szerveknek törekednie kell, hogy a mőködési célú pályázatoknál az önerı nélküli pályázatokat részesítsék elınyben. (2) Felhalmozási célú pályázatokat kizárólag a (3) bekezdésben említett bizottságok és a közgyőlés elızetes engedélyével pályázhatnak meg a költségvetési szervek. (3) A költségvetési szervek kötelesek a mőködési és felhalmozási célú bevételeik növelésére irányuló pályázataikhoz a gazdasági és ügyrendi, illetve az ágazatilag érintett bizottságok, majd a közgyőlés egyetértését megszerezni az esetben is, ha önerı nem szükséges a pályázathoz. Indokoltan sürgıs esetben kizárólag önerı nélküli pályázatok esetén a közgyőlés elnökének engedélyével is benyújtható pályázat, melyrıl a soron következı bizottsági ülésen a fent említett bizottságokat tájékoztatni szükséges. (4) A benyújtott elıterjesztéseknek mőködési és fejlesztési célú pályázatok estén is tartalmaznia kell egy költségkalkulációt arra vonatkozóan, hogy a megvalósuló pályázati cél milyen további többletköltséget eredményez, azt a jövıben milyen forrásból lehet fedezni, illetve a fejlesztés esetleg milyen késıbbi évekre szóló megtakarítást eredményez, a befektetett önerı ennek következtében mennyi idı alatt, milyen ütemezésben térül meg. A pályázat benyújtásához szükséges saját forrás mértékérıl és arról, hogy a pályázat igényel-e többlet fenntartói támogatást, illetve, hogy a saját erı és az elıfinanszírozás a pályázati bevételbıl milyen ütemezéssel igényelhetı vissza. (5) A költségvetési szervek pályázati összegeinek elıfinanszírozása elsıdlegesen a költségvetési szerv feladata. Amennyiben ezt az intézmény nem tudja biztosítani, az önkormányzati hivatal kölcsönként nyújt forrást a pályázat megvalósításához, mely forrás megszerzésének költségét a költségvetési szerv megtéríti az önkormányzati hivatal számára. Amennyiben a megyei önkormányzat hitelkeretét vagy egyéb forrásának felhasználását kéri a költségvetési szerv, akkor annak a kölcsönforrásnak a költségét saját költségvetésébıl kell biztosítania. (A hitelkeret esetén, az önkormányzat mindenkor aktuális folyószámlahitel-keret szerzıdése szerinti kamat mértékét; kötvénytıkébıl vagy annak hozamából történı finanszírozás estén annak elmaradt hozamát, szintén a folyószámlahitel szerzıdés szerint a látra szóló betétre számított kamatnak megfelelı összeget szükséges figyelembe venni) (6) A pályázatban minden a pályázat által elszámolni engedett - megvalósítással kapcsolatban felmerülı költséget el kell számolni, amely tartalmazza az utófinanszírozott pályázatok kamatterheit, a devizaalapú pályázatoknál az átváltás és az utalás költségeit, ezen túl az intézményeknél, illetve a hivatalnál a pályázattal dolgozó munkatárs(ak) bérének elszámolását, az intézményi infrastruktúra pályázathoz való igénybe vételének költségeit is.

12 2011. FEBRUÁR (1) A közgyőlés feljogosítja a a.) az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete célú elıirányzat, b.) az oktatási és kulturális bizottságot, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság támogatási kerete célú elıirányzat, c.) a,területfejlesztési és külkapcsolati bizottságot hogy a Területfejlesztési és Külkapcsolati Bizottság támogatási kerete célú elıirányzat, (2) A közgyőlés feljogosítja a.) a rendészeti szakbizottság elnökét, hogy a Rendészeti Szakbizottság támogatási kerete célú elıirányzat felhasználására a közgyőlés elnökének javaslatot tegyen. (3) A közgyőlés feljogosítja elnökét, hogy a.) az önkormányzati hivatal költségvetésében felhalmozási és mőködési,- fenntartási feladatokra tervezett felhalmozási és mőködési elıirányzati fıösszegeken belül, a feladatok és célok között átcsoportosítást hajtson végre; b.) új feladat és cél felvállalására nem vállalkozhat. (4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt átruházott hatáskörben történt felhasználásokról a közgyőlésnek be kell számolni a közgyőlés legutóbbi ülése óta hozott döntésekrıl szóló beszámoló keretében. Az (1)-(3) bekezdések felhatalmazása szerinti döntéseket a költségvetési rendeleten legalább félévenként és legkésıbb a tárgyévet követı február hó végéig át kell vezetni. (5) Az (1)-(2) bekezdés szerinti célelıirányzatok felhasználása az I. és II. félévben %-ban történhet. (6) Az (1)-(2) bekezdés szerinti célelıirányzatok felhasználásának, elszámolásának módját külön (a megyei önkormányzat által céljelleggel jutatott támogatásokkal összefüggı eljárás rendjének szabályozásáról szóló) fıjegyzıi utasítás szabályozza. A fıjegyzıi utasításban meghatározott elszámolási, illetve hiánypótlási határidın belül elszámolást be nem nyújtó, vagy elszámolási határidı-módosítást nem kérı támogatott szervezetek, illetve azok, akik nem a kiírt pályázati célnak megfelelı feladatra használták fel a támogatást, a támogatási összeget kötelesek visszautalni az önkormányzat számára. Ez alól a döntést hozó bizottság nem adhat felmentést. 27. (1) Az önkormányzati hivatal az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek elemi beszámolói számszaki részét február 28.-áig, szöveges részét április 30-ig felülvizsgálja: a) Eredeti, módosított elıirányzatok költségvetési rendelettel való összevetése, b) Módosított elıirányzat és teljesítés közötti eltérések, c) A számszaki beszámoló őrlapjainak belsı és külsı összefüggései, d) A kötött felhasználással biztosított elıirányzatok felhasználása, e) A létszám elıirányzat és teljesítésének összevetése, f) A felhalmozási célú elıirányzatokkal történı elszámolások áttekintése. (2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplı adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának igazolását. 28. (1) A pénzmaradvány elszámolásának, megállapításának és felhasználásának szabályai. A pénzmaradványból, illetve elıirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg: a) A kötelezettségvállalással nem terhelt elıirányzat- maradvány, b) A végleges feladatelmaradás miatti elıirányzat-maradvány, c) Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott elıirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi kötelezettségük nincs, d) Az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott elıirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel, kivéve 23. -ban foglaltak, e) A gazdálkodási szabályok megsértésébıl eredı maradvány, f) A bevételi többletbıl a 24. -ban meghatározott rész, g) A felhalmozási célú elıirányzatok 23. -ban jelzett része. (2) Kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat-maradványnak kell tekinteni:

13 2011. FEBRUÁR a) A tárgyévben szerzıdés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendı kiadásokra kerül felhasználásra a következı évben, b) A kötelezettségvállalással terhelt azon maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi elıirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg. (3) A kötelezettségvállalást dokumentumának kell tekinteni, a kinevezési okiratot, szerzıdést, megállapodást, a visszaigazolt megrendelést, amennyiben a kötelezettségvállalás ellenjegyzését is tartalmazza. (4) A pénzmaradvány jóváhagyását követıen az (1) bekezdésben meghatározott elvonások zárolását követıen a személyi juttatások és dologi kiadások elıirányzatából származó megtakarítások felhasználhatók, de a pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár. VIII. fejezet Pénzkezelés, önkormányzati kiskincstár 29.. A közgyőlés az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezetı pénzintézetéül az OTP és Kereskedelmi Bank RT Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságát jelöli ki január 1-tıl december 31- ig (1) A közgyőlés a felügyelete alá tartozó önkormányzati finanszírozású költségvetési szerveinek finanszírozása az általuk elkészített és a közgyőlés elnöke által felülvizsgált és jóváhagyott finanszírozási ütemterv alapján történik, és az önkormányzat likviditási helyzetére tekintettel kerül kiutalásra. (2) A költségvetési szervek költségvetési elszámolási számlaegyenlegei a folyamatos likviditás biztosítása érdekében minden nap végén leürítésre kerülnek az önkormányzati hivatal elszámolási számlájára. (3) A kincstári gazdálkodás részletes szabályait az elnöki utasítás rögzíti. (4) Az intézmények részére havonta kiutalható intézményfinanszírozás összege nem haladhatja meg az éves intézményfinanszírozás mértékének 1/12 részét úgy, hogy a költségvetési szerv havi bér és járulék terhei abból visszatartásra kerülnek, mivel az illetményeket az önkormányzati hivatal utalja ki, azok járulékterhei pedig az önkormányzat normatív finanszírozásából kerülnek visszatartásra. (5) Indokolt, rendkívüli esetben ettıl eltérı finanszírozást a megyei fıjegyzı engedélyezhet, ez azonban nem haladhatja meg az intézmény éves intézményfinanszírozási elıirányzatának 5%-át. Az idıben elırehozott pénzellátást a költségvetési szerv legkésıbb október 31-ig köteles visszapótolni. (6) Amennyiben a bér és járulékterhek nagyobb összeget tesznek ki, mint az intézményfinanszírozás 1/12 része, akkor az intézmény az összeget haladéktalanul köteles az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. (7) Az esetleges túlfinanszírozást a költségvetési szervek az utolsó banki napig kötelesek visszautalni az önkormányzat számlájára. 31. (1) A költségvetési szervek az átmenetileg szabad pénzeszközeiket számlavezetı pénzintézetüknél sem köthetik le, kivéve a szakképzı intézmények a külön számlán kezelendı szakképzési pénzeiket, valamint a megyei költségvetési szervek pályázati úton elnyert összegeinek a számlavezetı pénzintézetnél tartós betétként történı elhelyezését kérhetik a közgyőlés elnökétıl, amennyiben arra lehetıség van. (2) Az önkormányzati hivatalnál az átmenetileg szabad pénzeszköz kivéve a kötvény kibocsátásból származó bevétel számlavezetı pénzintézetnél történı lekötésérıl, vagy ugyanott értékpapírszámlán történı kezelésérıl vagy értékpapír vásárlásáról a fıjegyzı javaslata alapján a közgyőlés elnöke dönt. A pénzintézetnél történı aláírásokra a pénzügyi és gazdasági titkárság pénzintézetnél aláírási joggal rendelkezı vezetıi és munkatársai jogosultak. A lekötött pénzeszköz felszabadítása a gazdálkodás pénzügyi szükségletének megfelelıen a pénzügyi és gazdasági titkárság vezetıjének, valamint a költségvetési csoport vezetıjének együttes rendelkezése alapján történhet, a pénzintézetnél történı aláírás jogosultjai azonosak a lekötésnél megjelöltekkel. (3) Az önkormányzati hivatal kötvénykibocsátásából származó bevétel felhasználásának, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezı szabad pénzeszközök befektetésének általános szabályairól a közgyőlés dönt. (4) A megyei közgyőlés 161/2007. (VIII.20.) sz. határozata értelmében az 5 Mrd Ft értékben kibocsátott kötvénybıl származó bevétel legalább 50%-ának 3-5 évre a pénzpiacon tartós lekötésre, illetve befektetésre

14 2011. FEBRUÁR kell kerülnie. A 201/2007. (XI. 30.) sz. határozatában megjelölt tartós lekötési formák lejáratát követıen a felszabaduló összegeket elsısorban a számlavezetı pénzintézetnél kell betétként elhelyezni. A lekötések fordulásakor a betétlekötésekrıl a megyei közgyőlés elnöke a megyei fıjegyzı ellenjegyzése mellett dönt az aktuális kondíciók figyelembe vételével. A kötvényt kibocsátó Raiffeisen Bankkal kötött óvadéki szerzıdésben elıírt feltételekkel kezelendık az óvadéki számlán elhelyezett pénzösszegek Mőködési és felhalmozási célú hitel felvételt egyedi döntéssel a közgyőlés engedélyez. IX. fejezet A közpénzek felhasználása, a köztulajdon használatának nyilvánossága 33. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 15/A. (2) bekezdés felhatalmazása alapján az önkormányzat által kedvezményezettenként egybeszámítva, 200 E Ft alatti összegben - nyújtott nem normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési támogatások adatait az önkormányzat nem teszi közzé. X. fejezet A kötvénykibocsátásból származó tıke felhasználásának szabályai 34. (1) A éven kibocsátott kötvény bevételét olyan beruházásokra lehet fordítani, amelyek elsısorban közösségi célokat szolgálnak, valamint befektetési célú megtérülı beruházások. (2) Az önkormányzat saját vagyon gyarapítása céljából kibocsátott kötvénye bevételének igénybevételét gazdasági számításokkal, megtérülési mutatókkal kell alátámasztani. a) amennyiben a megtérülési mutatók alapján a beruházás összes költsége hét éven belül megtérül, úgy a beruházást pályázati forrás nélkül is meg lehet valósítani, b) hét év feletti megtérülési idıszak esetén a kötvény bevételéhez pályázati forrásokat szükséges szerezni a beruházás megvalósítása érdekében. (3) A kötvénykibocsátás bevételének befektetési célú felhasználása esetén a befektetést gazdaságossági számításokkal szükséges alátámasztani, valamint a visszafizetés garanciáit a befejtetés mértékének megfelelı vagyoni részesedéssel, tulajdon szerzéssel, jelzáloggal, kezességvállalással kell biztosítani. (4) A kötvény bevétel felhasználásával egyidejőleg céltartalékot kell képezni a költség megtérülésbıl és a befektetések hozamából annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat az évenkénti kamatfizetési és tıketörlesztési kötelezettségének idıben eleget tudjon tenni. A kötvény visszafizetésére képzett tartalékok összege más célra nem használható fel. (5) A kötvénykibocsátás bevételének felhasználására vonatkozó javaslatot elıterjesztés formájában a közgyőlés elnöke terjeszti a gazdasági és ügyrendi bizottság elé, majd annak támogató javaslata esetén a közgyőlés elé. (6) A kötvénykibocsátás bevételére kötelezettséget a közgyőlés felhatalmazását követıen a közgyőlés elnöke vállalhat a megyei fıjegyzı ellenjegyzése mellett. (7) A kötvénykibocsátás bevételébıl történt kötelezettségvállalásokról és kifizetésekrıl az önkormányzati hivatal külön nyilvántartást vezet, és a kötvény felhasználásának helyzetérıl évente köteles beszámolni a közgyőlésnek. (8) A kötvény bevételének felhasználását a gazdasági és ügyrendi bizottság ellenırzi. (9) Az elızetes gazdasági számítások alapján meg nem térülı felhalmozási célok közül a kötvénykibocsátás bevételébıl azokat a célokat lehet támogatni, amelyek az önkormányzati vagyon állagának megóvását, a feladatellátás minıségét javítják, és legalább 80%-os egyéb támogatási intenzitással rendelkeznek.

15 2011. FEBRUÁR XI. fejezet Tartozásállomány 35.. (1) A közgyőlés elrendeli, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tartozásállományukról negyedévi rendszerességgel szolgáltassanak adatot. (2) A költségvetési szervek azonnal kötelesek tájékoztatást adni a felügyeleti szerv részére, ha elismert tartozásállományuk meghaladja a 30 napos határidıt és az eredeti éves kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri. (3) A közgyőlés a tartozásállomány megszőntetése érdekében önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot. (4) A közgyőlés a tartozásállomány összegeként a bruttó általános forgalmi adót is tartalmazó értéket jelöli meg, fizetési határidı alatt a számlán, vagy a számlát helyettesítı okmányon fizetési határidıként megjelölt dátumot érti. (5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggı valamennyi költség az érintett költségvetési szervet terheli. XII. fejezet Átmeneti rendelkezések 36.. (1) Az Államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. tv ára hivatkozva a közgyőlés tudomásul veszi, hogy a megyei közgyőlés elnöke jogosult az önkormányzat költségvetését megilletı bevételeknek a beszedésére és az elızı évi eredeti kiadási elıirányzatok alapján megállapított idıarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettıl eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet. (2) A költségvetési rendelet megalkotásáig idıarányosan felhasználható kiadások körébe nem tartoznak bele a 27. alatti, átruházott hatáskörő döntéssel felhasználható céljellegő elıirányzatok (kivéve azok körében keletkezett pénzmaradvány felhasználása); az önkormányzati hivatal költségvetésében (4. sz. melléklet) szereplı, a kötelezı feladatellátás körébe nem tartozó - megállapodásban rögzített, kötelezettségvállalással terhelt kivételével - támogatások, pénzátadások; valamint az 5. sz. mellékletbıl a folyamatban nem lévı, kötelezettségvállalással nem terhelt felhalmozási kiadások. (3) Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1.-i hatállyal kell alkalmazni. Szombathely, február 18. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

16 2011. FEBRUÁR

17 2011. FEBRUÁR

18 2011. FEBRUÁR

19 2011. FEBRUÁR

20 2011. FEBRUÁR

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat évi költségvetésérıl

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat évi költségvetésérıl Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a 2012. évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete RENDELETEK 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet K I V O N A T Vecsés Város Képviselı-testület 2009. február 26-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: 2009. évi költségvetés elfogadása Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 egyhangú

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

a évi költségvetésről

a évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére Tárgy: A konszolidációs törvénnyel összefüggı megállapodások elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2008. (VI. 18.) rendelete

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2008. (VI. 18.) rendelete Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008. (VI. 18.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 1/2008. (II.21.) rendelet módosítására Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 7/2011. (IV. 28.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011.

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben