XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint a gazdasági és ügyrendi bizottság tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról 40/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Német Önkormányzat delegálásra vonatkozó kérelmének elutasításáról 4 4 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 1/2011. (II. 21.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl 4 2/2011. (II. 21.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 3/2011. (II. 21.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díjakról szóló 15/1995. (XII. 22.) ö. rendelet módosításáról 4/2011. (II. 21.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díjak és tandíjak összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló 11/2007. (VI. 8.) ö. rendelet módosításáról 5/2011. (II. 21.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének fenntartásában mőködı szakosított szociális ellátásokról szóló 3/2009. (II. 18.) ö. rendelet módosításáról KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 2/2011. (II. 18.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról 163 3/2011. (II. 18.) sz. határozat A lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló és a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 4/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló gazdasági és ügyrendi bizottsági vélemény elfogadásáról

2 2011. FEBRUÁR /2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 6/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei intézmények energiafelhasználása csökkentésének és a kistelepülések önerıs támogatásának lehetıségérıl 7/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat folyószámlahitel-tartozásának visszafizetésére vonatkozó koncepció elfogadásáról 8/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által kibocsátott kötvény helyzetérıl szóló tájékoztató tudomásulvételérıl 9/2011. (II. 18.) sz. határozat Az oktatási és mővelıdési intézményeket érintı évi átszervezésekrıl készült koncepció tudomásulvételérıl 10/2011. (II. 18.) sz. határozat A gyermekvédelmi intézmények integrációjáról készült koncepció tudomásulvételérıl 11/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgáló vélemény elfogadásáról 12/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Sportigazgatóság alapító okiratának módosításról 13/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. fejlesztési stratégiájának, egészségügyi szolgáltatói szerepkörének bemutatásáról készült tájékoztató elfogadásáról 14/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. székhelyének módosításáról 15/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat és fenntartásában mőködı intézmények 2010 évi nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámoló és a évi nemzetközi terv elfogadásáról 16/2011. (II. 18.) sz. határozat A évi muravidéki együttmőködésrıl szóló beszámoló jóváhagyásáról 17/2011. (II. 18.) sz. határozat A Muravidéki Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség és a Vas megye, Zala megye Közgyőlései között évre szóló megállapodás jóváhagyásáról 18/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Sportági Szakszövetségek beszámolójának elfogadásáról 19/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsa közötti feladat-ellátási megállapodás módosításáról 20/2011. (II. 18.) sz. határozat A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 21/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 22/2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Térítési Díj Szabályzatának módosításáról

3 2011. FEBRUÁR /2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. vagyonkezelésében lévı egyes eszközök értékesítésérıl /2011. (II. 18.) sz. határozat Az MMIK bérleti szerzıdéséhez való hozzájárulásról /2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetésérıl /2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megye Mővészetéért Közalapítvány megszüntetésérıl /2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzattal, illetve a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzattal együttmőködési megállapodás kötésérıl 28/2011. (II. 18.) sz. határozat Sárvár Város Önkormányzata és a Vas Megyei Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás megkötésérıl a Nádasdy Ferenc Múzeum támogatására /2011. (II. 18.) sz. határozat A Vasi TISZK évi költségvetésének módosításáról /2011. (II. 18.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat és intézményeinek villamos energia és gázbeszerzésérıl 31/2011. (II. 18.) sz. határozat Meg nem valósult pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások törlésérıl 32/2011. (II. 18.) sz. határozat Magyarlak Község Önkormányzata részére a Kalandos Rába part, élı folyó címő pályázatának önerejéhez nyújtott támogatásról 33/2011. (II. 18.) sz. határozat Határtalan kerékpáros élmény a Borostyánkı út mentén pályázatban való részvétel módosított mőszaki és pénzügyi tartalmáról 34/2011. (II. 18.) sz. határozat Intézményi pályázatok benyújtásához szükséges hozzájárulásról 35/2011. (II. 18.) sz. határozat Az Országos Gyorsforgalmi és Fıúthálózat Nagytávú terve és hosszú távú fejlesztési programja címő megalapozó vizsgálat 2. fázisa, címő programajánlat véleményezésérıl 36/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei fenntartású szociális intézmények, valamint a Vas Megyei TEGYESZ pályázaton való részvételének utólagos jóváhagyásáról 37/2011. (II. 18.) sz. határozat Vas megye részvételének módosításáról a Natur- Kulinarium projektben 38/2011. (II. 18.) sz. határozat A kistelepülési rendezési tervek támogatására szolgáló pénzmaradvány megszüntetésérıl /2011. (II. 18.) sz. határozat Közösségi célú alapítvány támogatásáról /2011. (II. 18.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a celldömölki Soltis Lajos Színház Mővelıdési Egyesülete részére 206 KÖZLEMÉNYEK A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. fejlesztési stratégiájának, egészségügyi szolgáltatói szerepkörének bemutatása

4 2011. FEBRUÁR SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 1/2011. (II. 18.) számú határozata a területfejlesztési és külkapcsolati, valamint a gazdasági és ügyrendi bizottság tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról A közgyőlés március 1-jei hatállyal 1. Fehér Lászlót, a Vas Megyei Közgyőlés Területfejlesztési és Külkapcsolati Bizottsága alelnöki tisztségébıl visszahívja és helyette Szabó Józsefet választja meg a bizottság alelnökének; 2. Szabó Józsefet, a Vas Megyei Közgyőlés Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága tagságából visszahívja és helyette Fehér Lászlót választja meg a bizottság tagjává. Felelıs : a közgyőlés elnöke Határidı: március 1. A megyei közgyőlés 40/2011. (II. 18.) számú határozata a Vas Megyei Német Önkormányzat delegálásra vonatkozó kérelmének elutasításáról A közgyőlés a Vas Megyei Német Önkormányzat és a Vas-Zala Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének az oktatási és kulturális bizottságba való állandó meghívottra vonatkozó kérelmét elutasítja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Vas megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete a Vas megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl A Vas megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény, és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának évi költségvetésérıl és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja. I. fejezet A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Közgyőlésre, annak bizottságaira és a költségvetési szerveire. (2) E rendelet rendelkezéseit a Területi Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában a évi költségvetésükrıl szóló határozataikban foglaltaknak megfelelıen kell alkalmazni.

5 2011. FEBRUÁR II. fejezet Címrend 2.. (1) A megyei közgyőlés a költségvetési címrendet évre a következık szerint határozza meg: Cím száma N e v e Alcím szá ma N e v e 1. Igazgatás 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 2. Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3. Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 4. Vas Megyei Német Önkormányzat 2. Önkormányzati ellátó szolgáltatás 1. Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete 3. Szociális ellátási feladatok 1. Vas Megyei Idıskorúak Szociális Intézete Acsád 2. Vas M. Idısek Otthona Hegyfalu 3. Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc 4. Vas M. Pszich. Betegek Otthona Sajtoskál 5. Vas M. Idısek Otthona Táplánszentkereszt 6. Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely 7. Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár 4. Gyermek és ifj.védelmi feladatok 1. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézet Gencsapáti 2. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár 3. Vas M. Területi Gyermekvéd.Szaksz. és Gyermekotthon Szombathely 5. Pedagógiai szolgáltatási feladatok 1. Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság 6. Általános iskolai oktatási feladatok 1. Dr. Nagy L. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kıszeg 2. Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Int.. 7. Középfokú oktatási feladatok 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2. Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Koll. Csepreg 3. Rázsó I. Szakközépiskola és Szakiskola Körmend 4. Béri B. Ádám Gimn. Posta- és Bankf. Szakközépiskola Vasvár 8. Oktatás igazgatási feladatok 1. Vas M. Szakképzés-szervezési Társulás 9. Mővészeti és mővelıdési felad. 1. Mesebolt Bábszínház 2. Savaria Szimfonikus Zenekar 3. Ungaresca Táncegyüttes 4. Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ 10. Könyvtári feladatok 1. Berzsenyi Dániel Könyvtár 11. Levéltári feladatok 1. Vas Megyei Levéltár 12. Múzeumi feladatok 1. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága 2. Szombathelyi Képtár 13. Lapkiadási feladatok 1. Életünk Szerkesztısége 2. Vasi Szemle Szerkesztısége 14. Sportigazgatási feladatok 1. Vas Megyei Sportigazgatóság (2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti csoportosítását a R. 6/A és a 6/B számú mellékletei tartalmazzák.

6 2011. FEBRUÁR III. fejezet A költségvetés bevételei 3.. (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét E Ftban állapítja meg. Ezen belül: a.) Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata 10, E Ft b.) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, c.) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, d.) Vas Megyei Német Önkormányzat 359 E Ft, e.) Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás E Ft. f.) A költségvetési bevételi fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a pályázati támogatások megelılegezésére kötvénytıkébıl nyújtott kölcsönökkel kapcsolatban. (2) A bevételi elıirányzaton belüli forrásokat jogcímenként a R. 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 4.. A közgyőlés a finanszírozási bevételek elıirányzatát 1, E Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. A közgyőlés a pénzügyi hiány finanszírozására a megyei önkormányzat 1 milliárd Ft összegben rendelkezésre álló hitelkeretét jelöli meg, a fennmaradó E Ft összegre a létszámleépítésekre megigényelhetı központi támogatás összegét, annak elmaradása esetén vagyonhasznosítási többletbevételeket jelöl meg. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell fordítani. 5.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként, (a területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten) és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. 6. (1) A költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 5, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál E Ft, TISZK-nél E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 5, E Ft. (2) Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. 7.. (1) A megyei önkormányzat normatív támogatásai 2, E Ft-ot tesznek ki: a) Megyei igazgatási, sport és kulturális feladatokra összesen E Ft b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetésére E Ft c) az állami költségvetésbıl intézményi feladatmutatóhoz kötıdıen 1, E Ft támogatásban részesül. (2) A normatív, kötött felhasználású támogatás összege E Ft. (3) A központi támogatások jogcímeit, mértékét, összegét, intézményi szintő számbavételét a R. 8/A, 8/B, 8/C, 8/D, 8/E. sz. mellékletei tartalmazzák. 8.. (1) A közgyőlés a költségvetési szervek részére 2, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, mely összeg teljes mértékben mőködési célokat szolgál. Az érettségi szakmai vizsgák fedezetére mindösszesen E Ft kerül biztosításra. (2) A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza.

7 2011. FEBRUÁR IV. fejezet A költségvetés kiadásai 9.. (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 10, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: a) Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 10, E Ft, b) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, c) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d) Vas Megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata 359 E Ft, e) Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás kiadási elıirányzata E Ft, f) A költségvetési kiadási fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a pályázati támogatások megelılegezésére kötvénytıkébıl nyújtott kölcsönökkel kapcsolatban. (2) Az önkormányzat évi finanszírozási kiadásainak elıirányzatát E Ft-ban állapítja meg, ebbıl mőködési célú E Ft, felhalmozási célú E Ft. (3) A kiadási elıirányzaton belül intézményenként (területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten) a kiemelt elıirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. (4) Az 1.a.) pontban rögzített kiadási elıirányzaton belüli kiemelt elıirányzatok: E Ft E Ft Megyei Önk. TISZK Ter. kis.önk. Személyi juttatások elıirányzata 2, Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2, Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 4, Mőködési tartalék: céltartalék Ált.tartalék Fejlesztési tartalék: általános 2, Céltartalék 1, Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 10, Kiadási elıirányzat mindösszesen 10, Finanszírozási célú kiadások Fejlesztési célú (hitel) Mőködési célú Költségvetési kiadások összesen 12, A R. 9. /3/ bekezdésében szereplı kiemelt elıirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ a R. 3. számú melléklete tartalmazza (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata 5, E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. (2) Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból a felhalmozási célú kiadás 5, E Ft, a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség 0 E Ft-ot tesz ki.

8 2011. FEBRUÁR A közgyőlés az önkormányzati hivatal (1) mőködési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. (2) felhalmozási kiadásaira E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra (1) A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 4, E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot E Ft-ban, a mőködési általános tartalékot 0 E Ft, a fejlesztési céltartalékot 1, E Ft-ban, általános tartalékot 2, E Ft-ban rögzíti. (2) Az intézmények külsıs személyi juttatásait kötött elıirányzatként kezeljük, és a megyei közgyőlés elnökének engedélyezését követıen kerül felhasználásra az elıirányzat a 25. -ban szabályozott módon. (3) A nem rendszeres személyi juttatások és kapcsolódó járulékait kötött elıirányzatként kezeljük. (4) A dologi kiadások közül a gázdíjat, TÁVHİT, víz és csatorna díjat és a villamos-energia díját kötött elıirányzatként kezeljük A közgyőlés a./ a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak elıirányzatát éves bontásban a 9. számú, b./ az adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határát a R. 10. számú, c./ a közvetett támogatások összegeit a R. 11. számú, d./ az önkormányzat által felvett hitelek állományát a R. 12. számú mellékletében rögzíti A közgyőlés az intézményi ellátotti napi nyersanyagköltség mértékét a 14. sz. melléklet szerint határozza meg. V. fejezet Létszám, illetmény 16.. A közgyőlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 2. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselık létszámát 3 fıben, a köztisztviselık létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva/ 37,4 fıben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 5 fıben rögzíti A közgyőlés a KTV-t módosító évi 45. tv 129. szakasz (6) és (7) bekezdésével módosított alapján évre Ft köztisztviselıi illetményalapot alkalmaz. VI. fejezet Lakásbérleti díjak 18. A közgyőlés az önkormányzati tulajdonban lévı lakások bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja meg: Városok területén lévı lakásoknál: a.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál : 250 Ft/m2/hó, kivéve a Dr. Nagy László EGYMI intézmény kezelésében lévı lakások, ahol 320 Ft/m2/hó,

9 2011. FEBRUÁR b.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 194 Ft/m2/hó c.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 139 Ft/m2/hó d.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 83 Ft/m2/hó Községek területén lévı lakásoknál: e.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 222 Ft/m2/hó f.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 167 Ft/m2/hó g.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 111 Ft/m2/hó h.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 69 Ft/m2/hó A költségvetési szervek a kezelésükben lévı ingatlanok és gépek, berendezések bérbeadásából származó bevételeik 15%-át kötelesek karbantartási kiadásokra fordítani. Indokolt esetben e kötelezettség teljesítése alól a megyei közgyőlés elnöke felmentést adhat. VII. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 19.. (1) A költségvetési szervek a tárgyévben várható bevételi és kiadási elıirányzatai teljesülésérıl havi bontású, éves elıirányzat-felhasználási ütemtervet készítenek. Az elıirányzat-felhasználási ütemterv úgy készülhet, hogy abban a mőködési célú intézményfinanszírozások minden hónapban 1/12 mértékben szerepeltethetıek, a felhalmozási célú intézményfinanszírozásokat pedig a várható felmerülésük hónapjában szükséges feltőntetni. (2) Az elıirányzat-felhasználási ütemtervet a R. 13/A. és 13/B. sz. melléklete, a likviditási tervet a R. 13/C. sz. melléklete tartalmazza (1) A költségvetési szervek kötelesek kiemelt elıirányzataikon, költségvetési kereteiken belül gazdálkodni, melyért a költségvetési szerv vezetıje a felelıs az Áht. 94. (1)-(2) bekezdése, és a 100/C -a alapján. (2) A jóváhagyott elıirányzatokon belül a részelıirányzatok között - a kötött elıirányzatok kivételével átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetıje jogosult saját hatáskörben. Kötött elıirányzatok a nem rendszeres személyi juttatások és a külsıs személyi juttatások, valamint a kapcsolódó munkaadói járulékok, a közüzemi kötelezettségek (gáz, víz, csatorna, villamos energia, távhı szolgáltatás) elıirányzatai. A kötött elıirányzatok esetében az átcsoportosítási igényt a közgyőlés az elıirányzat-módosítások keretében hagyja jóvá. Mindaddig, amíg a közgyőlés az átcsoportosítás engedélyezésérıl döntést nem hoz, az igényelt többlet elıirányzat nem használható fel. Kötelezettségvállalás és teljesítés csak az engedélyezett elıirányzat erejéig történhet. (3) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással a közgyőlés változtathatja meg. A költségvetési szervek kiemelt elıirányzatait az intézmények felülvizsgált kérelme alapján csak a közgyőlés módosíthatja, figyelemmel a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjérıl szóló módosított 292/2009 (XII.19.) sz. kormányrendelet elıírásaira. (4) Az (1) bekezdés alapján végrehajtandó elıirányzat-módosításokat a költségvetési szerv vezetıje folyamatosan kezdeményezheti. (5) Az önállóan mőködı költségvetési szerv elıirányzat-módosításait a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény vezetıje kezdeményezi az önállóan mőködı intézmény vezetıjének egyetértésével. (6) a.) A központi forrásokból kapott pótelıirányzatokról a közgyőlés elnöke a közgyőlést folyamatosan a két ülés közötti beszámolójában - tájékoztatja és gondoskodik a költségvetési rendelet módosításáról negyedévenként, de legkésıbb /december 31.-i hatállyal/ a tárgyévet követı február hó végéig. b.) Ha évközben az Országgyőlés elıirányzatot zárol, annak kihirdetését követıen haladéktalanul a közgyőlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. c.) A megyei önkormányzat közgyőlése felhatalmazza a közgyőlés elnökét, amennyiben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelıirányzatot biztosít, és felhasználása közgyőlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szervek részére történı felosztásáról és a felhasználásáról a közgyőlés elnöke jogosult dönteni. A változást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban át kell vezetni az elıirányzatokon.

10 2011. FEBRUÁR (1) A költségvetési szerv jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele közül csak a mőködési és felhalmozási célra államháztartáson kívülrıl, illetve államháztartáson belülrıl átvett pénzeszközeibıl emelheti meg (változtathatja meg) saját hatáskörben bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét és a kiemelt elıirányzatait. A kiemelt elıirányzatok felemelésénél figyelembe kell venni a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjérıl szóló, módosított 292/2009 (XII.19.) sz. kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit. (2) A többletbevételekrıl a fenntartót a keletkezés idıpontjában tájékoztatni kell. (3) Valamennyi elıirányzat-módosítás kezdeményezésénél az önkormányzati hivatal köteles megvizsgálni a többletbevétel elérésével kapcsolatos esetleges kiadási elıirányzat növelésének jogosságát. (4) A költségvetési szerv bevételi elıirányzat növekményébıl adódó esetleges elıirányzat-módosítás nem járhat többlet költségvetési támogatási igénnyel. Kivéve közgyőlés alapján biztosított pályázati önerık. (5) A költségvetési szerv többletbevételi elıirányzatát tartós bérnövelésére nem fordíthatja. (6) Ezen elıirányzat változtatásokról a fıjegyzı elıkészítésében a közgyőlés elnöke a közgyőlést tájékoztatja a két ülés közötti beszámoló keretében. (7) A (6) bekezdés alatti elıirányzat változtatásokkal a közgyőlés a költségvetési rendeletét legalább félévenként és legkésıbb a tárgyévet követı február hó végéig módosítja A közgyőlés a költségvetési szervek részére a költségvetési rendeletben (illetve annak módosításaiban) biztosított felújítási, beruházási feladatok és elıirányzatok tekintetében önálló felújítási és beruházási jogot biztosít a következık figyelembevételével: (1) A költségvetési szervek az éves költségvetésükben feladatonként illetve célonként jóváhagyott, valamint az átvett felhalmozási kiadási elıirányzat összeghatáráig vállalhatnak kötelezettséget. (2) A költségvetési szervek szervezésében megvalósuló felhalmozási elıirányzatok az érintett szerv által a megyei fıjegyzıhöz eljuttatott elızetes költségvetés (költségkalkuláció) alapján kerülhetnek esetlegesen átcsoportosításra a költségvetésben meghatározott céltól eltérı célra. (3) A költségvetési szervek saját mőködési többletbevételükbıl felhalmozási kiadásokat nem teljesíthetnek. Indokolt esetben közgyőlési döntés alapján abból felhalmozási kiadás teljesíthetı. (4) A költségvetési szervek a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, az ehhez biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról az éves beszámolóval egyidejőleg elszámolnak. (5) A fenntartói támogatással fedezett felhalmozási célú kiadási elıirányzat takarékosságból keletkezı maradványa %-ban a költségvetési szervet és az önkormányzatot illeti meg (1) A költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az intézményi ellátási díjak módosított elıirányzatát meghaladó többlet, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenı kiadási elıirányzat-maradvány, továbbá a feladatelmaradásból származó személyi, munkaadói járulék és dologi megtakarítás elvonásra kerül. (2) Amennyiben a normatív, kötött felhasználású támogatásból, központi támogatásból visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, az érintett költségvetési szervtıl a pénzmaradványa terhére elvonásra kerül a visszautalandó összeg. (3) Az önkormányzati hivatal költségvetésében tételesen megtervezett elıirányzatok közül csak a kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat maradványok nem kerülnek elvonásra (1) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben számukra jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl. (2) A külsıs személyi juttatások elıirányzata a költségvetési rendeletben kötött elıirányzatként kerül kezelésre a 21. alapján -; a megbízási szerzıdések közgyőlés elnöke általi engedélyét követıen vállalható kötelezettség a költségvetési szervek elemi költségvetésében az elıirányzatra. (3) Valamennyi költségvetési szervnek a költségvetési szervnél valamennyi foglalkoztatási jogviszony esetében (határozatlan idejő, határozott idejő), illetve a megbízással foglalkoztatottak megbízásának létesítésérıl és megszőnésérıl az önkormányzati hivatalt tájékoztatni kell a megszőnés érvénybe lépésével egyidejőleg,

11 2011. FEBRUÁR illetve a foglalkoztatás tervezett megkezdése elıtt legalább 10 nappal. Ez alól a határidı alól kivételt képez a rendkívüli lemondás, illetve a haláleset miatt történı foglalkoztatás megszőnése. A megüresedett álláshelyek betöltése a megyei közgyőlés elnöke írásbeli engedélyével történhet. Az önkormányzat minden esetben megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetıségét, illetve a megbízási szerzıdés szükségességét. (4) Költségvetési szerv saját dolgozójával megbízási szerzıdés nem köthetı a munkakörébe tartózó feladatra. Megbízási szerzıdés csak akkor köthetı, ha az adott többletfeladatot a megbízott személy munkaidın kívül végzi, vagy a feladat elvégzése nem akadályozza a munkakörébe tartozó feladatok ellátását. (5) Pályázati támogatásokból származó forrásoknál elsısorban a költségvetési szerv közalkalmazottjának, köztisztviselıjének rendszeres bérébıl szükséges elszámolni a pályázat személyi juttatásokra fordítható részét. Megbízási szerzıdés csak abban az eseten köthetı, amennyiben a pályázat kimondottan tiltja a rendszeres bér elszámolásának lehetıségét. Az Ámr. 90. (6) bekezdése értelmében a költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerzıdés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára elıírható feladatra nem fizethetı. Más esetben díjfizetésére a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozóan elızetesen írásban kötött szerzıdés e rendelet szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerzıdésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerzıdésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. (6) a.) A költségvetési szervek a számukra jóváhagyott személyi juttatási elıirányzaton belül kötelesek gazdálkodni. b.) A fel nem használt személyi juttatási elıirányzatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja. A fel nem használt elıirányzatot a közgyőlés csak kivételes esetben engedélyezi dologi kiadásokra átcsoportosítani. (7) A középszintő érettségi és szakmai vizsga lebonyolítása jogcímen a költségvetési törvény 3. melléklet 16. pont e-b) alpontja 6000 Ft/fı/év normatív támogatási szintet állapít meg, ahol a létszám a vizsgázó tanulók létszáma. A megyei önkormányzat az érettségi szakmai vizsgák vonatkozásában a költségvetésében e jogcímen tervezett normatív támogatási bevételt tekinti felhasználható keretnek. Az intézmények részére a rendelt mellékletében külön kiemelésre kerül a részükre e célra rendelkezésre álló keret. Kötelezettségvállalás érettségi, szakmai vizsgáztatásra csak annak mértékéig történhet (1) A költségvetési szerveknek törekednie kell, hogy a mőködési célú pályázatoknál az önerı nélküli pályázatokat részesítsék elınyben. (2) Felhalmozási célú pályázatokat kizárólag a (3) bekezdésben említett bizottságok és a közgyőlés elızetes engedélyével pályázhatnak meg a költségvetési szervek. (3) A költségvetési szervek kötelesek a mőködési és felhalmozási célú bevételeik növelésére irányuló pályázataikhoz a gazdasági és ügyrendi, illetve az ágazatilag érintett bizottságok, majd a közgyőlés egyetértését megszerezni az esetben is, ha önerı nem szükséges a pályázathoz. Indokoltan sürgıs esetben kizárólag önerı nélküli pályázatok esetén a közgyőlés elnökének engedélyével is benyújtható pályázat, melyrıl a soron következı bizottsági ülésen a fent említett bizottságokat tájékoztatni szükséges. (4) A benyújtott elıterjesztéseknek mőködési és fejlesztési célú pályázatok estén is tartalmaznia kell egy költségkalkulációt arra vonatkozóan, hogy a megvalósuló pályázati cél milyen további többletköltséget eredményez, azt a jövıben milyen forrásból lehet fedezni, illetve a fejlesztés esetleg milyen késıbbi évekre szóló megtakarítást eredményez, a befektetett önerı ennek következtében mennyi idı alatt, milyen ütemezésben térül meg. A pályázat benyújtásához szükséges saját forrás mértékérıl és arról, hogy a pályázat igényel-e többlet fenntartói támogatást, illetve, hogy a saját erı és az elıfinanszírozás a pályázati bevételbıl milyen ütemezéssel igényelhetı vissza. (5) A költségvetési szervek pályázati összegeinek elıfinanszírozása elsıdlegesen a költségvetési szerv feladata. Amennyiben ezt az intézmény nem tudja biztosítani, az önkormányzati hivatal kölcsönként nyújt forrást a pályázat megvalósításához, mely forrás megszerzésének költségét a költségvetési szerv megtéríti az önkormányzati hivatal számára. Amennyiben a megyei önkormányzat hitelkeretét vagy egyéb forrásának felhasználását kéri a költségvetési szerv, akkor annak a kölcsönforrásnak a költségét saját költségvetésébıl kell biztosítania. (A hitelkeret esetén, az önkormányzat mindenkor aktuális folyószámlahitel-keret szerzıdése szerinti kamat mértékét; kötvénytıkébıl vagy annak hozamából történı finanszírozás estén annak elmaradt hozamát, szintén a folyószámlahitel szerzıdés szerint a látra szóló betétre számított kamatnak megfelelı összeget szükséges figyelembe venni) (6) A pályázatban minden a pályázat által elszámolni engedett - megvalósítással kapcsolatban felmerülı költséget el kell számolni, amely tartalmazza az utófinanszírozott pályázatok kamatterheit, a devizaalapú pályázatoknál az átváltás és az utalás költségeit, ezen túl az intézményeknél, illetve a hivatalnál a pályázattal dolgozó munkatárs(ak) bérének elszámolását, az intézményi infrastruktúra pályázathoz való igénybe vételének költségeit is.

12 2011. FEBRUÁR (1) A közgyőlés feljogosítja a a.) az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete célú elıirányzat, b.) az oktatási és kulturális bizottságot, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság támogatási kerete célú elıirányzat, c.) a,területfejlesztési és külkapcsolati bizottságot hogy a Területfejlesztési és Külkapcsolati Bizottság támogatási kerete célú elıirányzat, (2) A közgyőlés feljogosítja a.) a rendészeti szakbizottság elnökét, hogy a Rendészeti Szakbizottság támogatási kerete célú elıirányzat felhasználására a közgyőlés elnökének javaslatot tegyen. (3) A közgyőlés feljogosítja elnökét, hogy a.) az önkormányzati hivatal költségvetésében felhalmozási és mőködési,- fenntartási feladatokra tervezett felhalmozási és mőködési elıirányzati fıösszegeken belül, a feladatok és célok között átcsoportosítást hajtson végre; b.) új feladat és cél felvállalására nem vállalkozhat. (4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt átruházott hatáskörben történt felhasználásokról a közgyőlésnek be kell számolni a közgyőlés legutóbbi ülése óta hozott döntésekrıl szóló beszámoló keretében. Az (1)-(3) bekezdések felhatalmazása szerinti döntéseket a költségvetési rendeleten legalább félévenként és legkésıbb a tárgyévet követı február hó végéig át kell vezetni. (5) Az (1)-(2) bekezdés szerinti célelıirányzatok felhasználása az I. és II. félévben %-ban történhet. (6) Az (1)-(2) bekezdés szerinti célelıirányzatok felhasználásának, elszámolásának módját külön (a megyei önkormányzat által céljelleggel jutatott támogatásokkal összefüggı eljárás rendjének szabályozásáról szóló) fıjegyzıi utasítás szabályozza. A fıjegyzıi utasításban meghatározott elszámolási, illetve hiánypótlási határidın belül elszámolást be nem nyújtó, vagy elszámolási határidı-módosítást nem kérı támogatott szervezetek, illetve azok, akik nem a kiírt pályázati célnak megfelelı feladatra használták fel a támogatást, a támogatási összeget kötelesek visszautalni az önkormányzat számára. Ez alól a döntést hozó bizottság nem adhat felmentést. 27. (1) Az önkormányzati hivatal az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek elemi beszámolói számszaki részét február 28.-áig, szöveges részét április 30-ig felülvizsgálja: a) Eredeti, módosított elıirányzatok költségvetési rendelettel való összevetése, b) Módosított elıirányzat és teljesítés közötti eltérések, c) A számszaki beszámoló őrlapjainak belsı és külsı összefüggései, d) A kötött felhasználással biztosított elıirányzatok felhasználása, e) A létszám elıirányzat és teljesítésének összevetése, f) A felhalmozási célú elıirányzatokkal történı elszámolások áttekintése. (2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplı adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának igazolását. 28. (1) A pénzmaradvány elszámolásának, megállapításának és felhasználásának szabályai. A pénzmaradványból, illetve elıirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg: a) A kötelezettségvállalással nem terhelt elıirányzat- maradvány, b) A végleges feladatelmaradás miatti elıirányzat-maradvány, c) Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott elıirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi kötelezettségük nincs, d) Az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott elıirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel, kivéve 23. -ban foglaltak, e) A gazdálkodási szabályok megsértésébıl eredı maradvány, f) A bevételi többletbıl a 24. -ban meghatározott rész, g) A felhalmozási célú elıirányzatok 23. -ban jelzett része. (2) Kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat-maradványnak kell tekinteni:

13 2011. FEBRUÁR a) A tárgyévben szerzıdés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendı kiadásokra kerül felhasználásra a következı évben, b) A kötelezettségvállalással terhelt azon maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi elıirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg. (3) A kötelezettségvállalást dokumentumának kell tekinteni, a kinevezési okiratot, szerzıdést, megállapodást, a visszaigazolt megrendelést, amennyiben a kötelezettségvállalás ellenjegyzését is tartalmazza. (4) A pénzmaradvány jóváhagyását követıen az (1) bekezdésben meghatározott elvonások zárolását követıen a személyi juttatások és dologi kiadások elıirányzatából származó megtakarítások felhasználhatók, de a pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár. VIII. fejezet Pénzkezelés, önkormányzati kiskincstár 29.. A közgyőlés az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezetı pénzintézetéül az OTP és Kereskedelmi Bank RT Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságát jelöli ki január 1-tıl december 31- ig (1) A közgyőlés a felügyelete alá tartozó önkormányzati finanszírozású költségvetési szerveinek finanszírozása az általuk elkészített és a közgyőlés elnöke által felülvizsgált és jóváhagyott finanszírozási ütemterv alapján történik, és az önkormányzat likviditási helyzetére tekintettel kerül kiutalásra. (2) A költségvetési szervek költségvetési elszámolási számlaegyenlegei a folyamatos likviditás biztosítása érdekében minden nap végén leürítésre kerülnek az önkormányzati hivatal elszámolási számlájára. (3) A kincstári gazdálkodás részletes szabályait az elnöki utasítás rögzíti. (4) Az intézmények részére havonta kiutalható intézményfinanszírozás összege nem haladhatja meg az éves intézményfinanszírozás mértékének 1/12 részét úgy, hogy a költségvetési szerv havi bér és járulék terhei abból visszatartásra kerülnek, mivel az illetményeket az önkormányzati hivatal utalja ki, azok járulékterhei pedig az önkormányzat normatív finanszírozásából kerülnek visszatartásra. (5) Indokolt, rendkívüli esetben ettıl eltérı finanszírozást a megyei fıjegyzı engedélyezhet, ez azonban nem haladhatja meg az intézmény éves intézményfinanszírozási elıirányzatának 5%-át. Az idıben elırehozott pénzellátást a költségvetési szerv legkésıbb október 31-ig köteles visszapótolni. (6) Amennyiben a bér és járulékterhek nagyobb összeget tesznek ki, mint az intézményfinanszírozás 1/12 része, akkor az intézmény az összeget haladéktalanul köteles az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. (7) Az esetleges túlfinanszírozást a költségvetési szervek az utolsó banki napig kötelesek visszautalni az önkormányzat számlájára. 31. (1) A költségvetési szervek az átmenetileg szabad pénzeszközeiket számlavezetı pénzintézetüknél sem köthetik le, kivéve a szakképzı intézmények a külön számlán kezelendı szakképzési pénzeiket, valamint a megyei költségvetési szervek pályázati úton elnyert összegeinek a számlavezetı pénzintézetnél tartós betétként történı elhelyezését kérhetik a közgyőlés elnökétıl, amennyiben arra lehetıség van. (2) Az önkormányzati hivatalnál az átmenetileg szabad pénzeszköz kivéve a kötvény kibocsátásból származó bevétel számlavezetı pénzintézetnél történı lekötésérıl, vagy ugyanott értékpapírszámlán történı kezelésérıl vagy értékpapír vásárlásáról a fıjegyzı javaslata alapján a közgyőlés elnöke dönt. A pénzintézetnél történı aláírásokra a pénzügyi és gazdasági titkárság pénzintézetnél aláírási joggal rendelkezı vezetıi és munkatársai jogosultak. A lekötött pénzeszköz felszabadítása a gazdálkodás pénzügyi szükségletének megfelelıen a pénzügyi és gazdasági titkárság vezetıjének, valamint a költségvetési csoport vezetıjének együttes rendelkezése alapján történhet, a pénzintézetnél történı aláírás jogosultjai azonosak a lekötésnél megjelöltekkel. (3) Az önkormányzati hivatal kötvénykibocsátásából származó bevétel felhasználásának, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezı szabad pénzeszközök befektetésének általános szabályairól a közgyőlés dönt. (4) A megyei közgyőlés 161/2007. (VIII.20.) sz. határozata értelmében az 5 Mrd Ft értékben kibocsátott kötvénybıl származó bevétel legalább 50%-ának 3-5 évre a pénzpiacon tartós lekötésre, illetve befektetésre

14 2011. FEBRUÁR kell kerülnie. A 201/2007. (XI. 30.) sz. határozatában megjelölt tartós lekötési formák lejáratát követıen a felszabaduló összegeket elsısorban a számlavezetı pénzintézetnél kell betétként elhelyezni. A lekötések fordulásakor a betétlekötésekrıl a megyei közgyőlés elnöke a megyei fıjegyzı ellenjegyzése mellett dönt az aktuális kondíciók figyelembe vételével. A kötvényt kibocsátó Raiffeisen Bankkal kötött óvadéki szerzıdésben elıírt feltételekkel kezelendık az óvadéki számlán elhelyezett pénzösszegek Mőködési és felhalmozási célú hitel felvételt egyedi döntéssel a közgyőlés engedélyez. IX. fejezet A közpénzek felhasználása, a köztulajdon használatának nyilvánossága 33. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 15/A. (2) bekezdés felhatalmazása alapján az önkormányzat által kedvezményezettenként egybeszámítva, 200 E Ft alatti összegben - nyújtott nem normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési támogatások adatait az önkormányzat nem teszi közzé. X. fejezet A kötvénykibocsátásból származó tıke felhasználásának szabályai 34. (1) A éven kibocsátott kötvény bevételét olyan beruházásokra lehet fordítani, amelyek elsısorban közösségi célokat szolgálnak, valamint befektetési célú megtérülı beruházások. (2) Az önkormányzat saját vagyon gyarapítása céljából kibocsátott kötvénye bevételének igénybevételét gazdasági számításokkal, megtérülési mutatókkal kell alátámasztani. a) amennyiben a megtérülési mutatók alapján a beruházás összes költsége hét éven belül megtérül, úgy a beruházást pályázati forrás nélkül is meg lehet valósítani, b) hét év feletti megtérülési idıszak esetén a kötvény bevételéhez pályázati forrásokat szükséges szerezni a beruházás megvalósítása érdekében. (3) A kötvénykibocsátás bevételének befektetési célú felhasználása esetén a befektetést gazdaságossági számításokkal szükséges alátámasztani, valamint a visszafizetés garanciáit a befejtetés mértékének megfelelı vagyoni részesedéssel, tulajdon szerzéssel, jelzáloggal, kezességvállalással kell biztosítani. (4) A kötvény bevétel felhasználásával egyidejőleg céltartalékot kell képezni a költség megtérülésbıl és a befektetések hozamából annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat az évenkénti kamatfizetési és tıketörlesztési kötelezettségének idıben eleget tudjon tenni. A kötvény visszafizetésére képzett tartalékok összege más célra nem használható fel. (5) A kötvénykibocsátás bevételének felhasználására vonatkozó javaslatot elıterjesztés formájában a közgyőlés elnöke terjeszti a gazdasági és ügyrendi bizottság elé, majd annak támogató javaslata esetén a közgyőlés elé. (6) A kötvénykibocsátás bevételére kötelezettséget a közgyőlés felhatalmazását követıen a közgyőlés elnöke vállalhat a megyei fıjegyzı ellenjegyzése mellett. (7) A kötvénykibocsátás bevételébıl történt kötelezettségvállalásokról és kifizetésekrıl az önkormányzati hivatal külön nyilvántartást vezet, és a kötvény felhasználásának helyzetérıl évente köteles beszámolni a közgyőlésnek. (8) A kötvény bevételének felhasználását a gazdasági és ügyrendi bizottság ellenırzi. (9) Az elızetes gazdasági számítások alapján meg nem térülı felhalmozási célok közül a kötvénykibocsátás bevételébıl azokat a célokat lehet támogatni, amelyek az önkormányzati vagyon állagának megóvását, a feladatellátás minıségét javítják, és legalább 80%-os egyéb támogatási intenzitással rendelkeznek.

15 2011. FEBRUÁR XI. fejezet Tartozásállomány 35.. (1) A közgyőlés elrendeli, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tartozásállományukról negyedévi rendszerességgel szolgáltassanak adatot. (2) A költségvetési szervek azonnal kötelesek tájékoztatást adni a felügyeleti szerv részére, ha elismert tartozásállományuk meghaladja a 30 napos határidıt és az eredeti éves kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri. (3) A közgyőlés a tartozásállomány megszőntetése érdekében önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot. (4) A közgyőlés a tartozásállomány összegeként a bruttó általános forgalmi adót is tartalmazó értéket jelöli meg, fizetési határidı alatt a számlán, vagy a számlát helyettesítı okmányon fizetési határidıként megjelölt dátumot érti. (5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggı valamennyi költség az érintett költségvetési szervet terheli. XII. fejezet Átmeneti rendelkezések 36.. (1) Az Államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. tv ára hivatkozva a közgyőlés tudomásul veszi, hogy a megyei közgyőlés elnöke jogosult az önkormányzat költségvetését megilletı bevételeknek a beszedésére és az elızı évi eredeti kiadási elıirányzatok alapján megállapított idıarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettıl eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet. (2) A költségvetési rendelet megalkotásáig idıarányosan felhasználható kiadások körébe nem tartoznak bele a 27. alatti, átruházott hatáskörő döntéssel felhasználható céljellegő elıirányzatok (kivéve azok körében keletkezett pénzmaradvány felhasználása); az önkormányzati hivatal költségvetésében (4. sz. melléklet) szereplı, a kötelezı feladatellátás körébe nem tartozó - megállapodásban rögzített, kötelezettségvállalással terhelt kivételével - támogatások, pénzátadások; valamint az 5. sz. mellékletbıl a folyamatban nem lévı, kötelezettségvállalással nem terhelt felhalmozási kiadások. (3) Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1.-i hatállyal kell alkalmazni. Szombathely, február 18. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

16 2011. FEBRUÁR

17 2011. FEBRUÁR

18 2011. FEBRUÁR

19 2011. FEBRUÁR

20 2011. FEBRUÁR

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben