ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE"

Átírás

1 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE Budapest, december 1

2 E G Y E Z T E T É S I L A P A) Állami szervek Vélemény-nyilvánítási határidő: 3 munkanap név: egyet- nem észre- határ- ért ért vételt időben egyet tett nem adott véleményt MeH kormánytitkárság vezetője MeH jogi és koordinációs SZÁT MeH koalíciós kormányzati koordinációért felelős ÁT MeH EKK MeH KIÖFTNM NBI NFÜ EüM FVM HM IRM KüM KVVM OKM ÖTM PM SzMM OGy biztos GVH KSH 2

3 B) Társadalmi és érdekképviseleti szervek: Véleménynyilvánítási határidő: munkanap 3

4 Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló Az energiatakarékosság Magyarország importfüggősége mellett fontos energiastratégiai alapelv, ami befolyásolja az ország külkereskedelmi egyenlegét is. Az energiatakarékosság fontos pozitív hatásai és stratégiai összefüggései: javul a környezet állapota (összefüggés a Nemzeti Klímastratégiával); nő a magyar vállalkozások világpiaci versenyképessége (összefüggés a gazdaságpolitikával); nő a vállalkozások és a beruházások száma, ezáltal új munkahelyek keletkeznek és mobilizálódik a hazai tőke, felgyorsul a külföldi működő tőke és támogatás beáramlása (összefüggés a gazdaságpolitikával); mérséklődik a közköltségekből működtetett intézmények és a lakosság energiaszámlája, csökken a végfogyasztói kör kiszolgáltatottság érzése (összefüggés a szociálpolitikával). Az energiatakarékosság fontosságát kiemelik azok a külső és belső kihívások is, amelyekkel Magyarországnak hasonlóan az EU többi tagállamához szembe kell néznie: a külső energiafüggőség tovább növekszik; a fosszilis energiahordozók beszerzése megnehezül, a hiány kockázata nő; a világpiaci energiaárak növekvő tendenciája hosszú távon is folytatódik; a környezetvédelmi követelmények tovább szigorodnak; biztosítani kell hazánk érdekeinek érvényesítését az energetika területén, hazai és nemzetközi szintéren is. A Kormány által november 28-án elfogadott időszakra szóló új magyar energiapolitika fő alapelvei az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság. Ezek az alapelvek egyaránt kiemelik az energiatakarékosság, az energiahatékonyság növelés szükségességét. Az energiatakarékosságot az EU energiapolitikája is kiemelt prioritásként kezeli. A 2006/32/EK irányelv 9 éven keresztül évi 1-1% energia megtakarítást ír elő az EU tagállamok részére, a 2007 januári Energiacsomag ezt a kötelezettséget 2020-ra 20%-ra emeli. Az EU Energiahatékonysági Cselekvési Terve és a márciusi Európai Tanács következtetései is megerősítik, hogy 2020-ig az EU jelenlegi teljes energiafelhasználásához képest 20%-os relatív energia-megtakarítást kell elérni. Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve előírja az EU tagállamok számára, hogy június 30-ig nemzeti energiahatékonysági cselekvési terveket készítsenek annak érdekében, hogy a 9 éven keresztüli az évi 1%-os energiatakarékosságot elérjék. Az 1% viszonyítási alapja nem az országos 4

5 energiafelhasználás, hanem csak az országnak az EU CO 2 kereskedelem hatálya alá nem tartozó végső energiafelhasználása. A cselevési terv elsődleges célja a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával a lehető legnagyobb megtakarítás elérése a végső energiafelhasználásban. A tervezett intézkedéseknek eme közvetlen célja mellett közvetett célja, hogy az intézkedések példája által szemléletváltozást indítson el, melynek eredményeképpen az energia valós értéke tudatossá válik. Ez a szemléletváltozás visszahat az erőforrásokkal való bánásmódra és ezáltal a környezetvédelmi és klímavédelmi célok elérését támogatja. A Cselekvési Terv fontos eszköze annak is, hogy Magyarország 2020-ig az uniós kötelezettségeknek megfelelően az energiafelhasználást 20%-kal mérsékelje és ez által segítse az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentését. A cselekvési terv és az abban foglalt intézkedések feladata, hogy mozgósítsa a közvéleményt, az állami döntéshozókat, továbbá a piaci szereplőket, hogy a belső energiafelhasználás úgy alakuljon át, hogy előtérbe kerüljenek az energiahatékony épületek, berendezések, közlekedési módozatok és az energiaszolgáltatás is a lehető leghatékonyabban történjen. Jelen cselekvési terv azokat a már folyamatban lévő, illetve tervezett energiahatékonysági intézkedéseket vázolja fel, amelyeket megfelelő hatékonysággal alkalmazva Magyarország energiafelhasználását a időszak 9 évében évi 1%-kal lehet mérsékelni. Ennek a célkitűzésnek a teljesítéséhez Magyarországnak 2016-ig a végső energiafelhasználáson belül GWh/év (57,4 PJ/év ) energia-megtakarítást kell elérnie. Ez a cél évi 1773 GWh/év (6,38 PJ/év ) energia-megtakarításnak felel meg. A célkitűzések elérése érdekében a cselekvési terv a következő fő beavatkozási területeket és részterületeket jelöli meg: lakossági szektor épületállománya, intézményi szektor épületállománya, az energiaátalakítás, a közlekedés, szállítmányozás, az építészetben (új építésű épületek), illetve azoknál a tipikus energiafogyasztó termékcsoportoknál, amelyek jelentősebben befolyásolhatják az energiaigények mértékét Ezeken a területeken a megfelelő szabályozást ki kell alakítani a termékek és a felhasználások fontos területein, előírva a kívánatos energiahatékonysági szinteket és eljárásokat. A szükséges intézkedésekkel egyidejűleg biztosítani kell a megfelelő finanszírozási feltételeket, a gazdasági ösztönzők támogatások, adóintézkedések és jogi előírások megteremtésével és alkalmazásával. 5

6 II. Kapcsolódás a kormányprogramhoz Az Új Magyarország: Szabadság és szolidaritás címet viselő, a közötti időszakra vonatkozó kormányprogram kiemelt területként kezeli az energiapolitika kérdéskörét. Az energiapolitikán belül az ellátásbiztonság és piacnyitás témája mellett az energiatakarékosság szükségessége hangsúlyosan szerepel. A Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv elfogadása hozzájárulhat a kormányprogramban lefektetett célok eléréséhez. III. Előzmények Magyarországon a 1107/1999 (X.8.) Korm. határozattal indult meg a hosszú távú energiatakarékossági program, melynek fő, 2010-re szóló célkitűzései a következők voltak: A gazdaság energiaigényességének (energiaintenzitásának) évi 3,5%-os csökkentése, a GDP hosszabb távú, évi átlagosan 5%-os növekedési ütemének feltételezésével re mintegy 75 PJ/év hőértékű energiahordozó megtakarítása, illetve hazai megújuló energiahordozókkal történő kiváltása, melynek következtében a kéndioxid-kibocsátás 50 kt/év, a széndioxid-kibocsátás 5 Mt/év mennyiséggel csökkenne. A megújuló energiahordozók felhasználását 2010-ig 50 PJ/évre kell növelni a hagyományos energiahordozókkal való takarékoskodás, valamint a környezeti ártalmak mérséklése érdekében A 1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat nyomán indított hosszú távú energiatakarékossági program keretében megindított pályázati rendszer keretében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium illetve jogelődjei pályázatot támogattak, melyek túlnyomó része lakossági energetikai korszerűsítésekre irányult ben NEP 2007 kódszámmal Sikeres Magyarországért lakossági energiatakarékossági támogatási és hitelprogram néven indult a pályázati rendszer. A GKM pályázati rendszerrel párhuzamban több más energiatakarékossági konstrukció is működött: az Energiatakarékossági Hitel Alap és a PHARE hitel kedvezményes hitellehetőséget jelentett, a panelprogram az iparosított technológiával épült lakások energetikai korszerűsítését támogatja, a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program vissza nem térítendő támogatást biztosított az energiatakarékossági beruházásokhoz. A korábbi programok (az 1991 óta működő kedvezményes hitellehetőségek figyelembe vételével) összesen mintegy 40 Mrd Ft támogatás biztosításával PJ/év mértékben csökkentették a hazai energiafelhasználást. Az évi 1% mértékű energiatakarékosság 6,38 PJ/év évenkénti energiaigény mérséklést jelent, ami az előző időszak eredményeivel összevetve mutatja az EU elvárás feszített mértékét, és azt a tényt, hogy az energiatakarékossági tevékenységet a szükségessé váló állami támogatások biztosítása mellett egy lényegesen hatékonyabb pályára kell átállítani. 6

7 Energiatakarékossági Hitel Alap (EHA) IV.-V.-VI. Várható szakmai, gazdasági és társadalmi hatások Az energiahordozókkal való takarékoskodás jelentős gazdasági-társadalmi előnyökkel jár: a mérséklődő fosszilis energiahordozó felhasználás hozzájárul hazánk energia import függőségének csökkentéséhez, a környezet javulásához, a beruházások révén új munkahelyek keletkeznek, javul a vállalkozások versenyképessége és csökkennek a lakosság energia terhei. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy az energiatakarékossági célú beruházások általában csak állami támogatások mellett valósulnak meg. A időszakra az energiahatékonyság növelésére szolgáló állami támogatásokat az ÚMFT Környezet és Energia Operatív Programja (KEOP) tartalmazza, amelyben közel 160 M Euro (mindegy 43 Mrd Ft) támogatási keret áll e célra rendelkezésre. Közelítő számítás szerint II. függelék - az évi 1%-os energiamegtakarítás realizálásához a időszakban hozzávetőleg 10%-os támogatási intenzitás mellett évente mintegy 30 MrdFt, 30%-os támogatási intenzitás mellett - a támogatási programok általában ilyen mértékű támogatásokat alkalmaznak - már 80 Mrd Ft körüli évenkénti támogatás válik szükségessé. ( Ez 9 évre vonatkozóan 10%-nál 270, 30%-nál 720 MrdFt támogatási igényt jelent. ) A kitűzött célok megvalósításához a KEOP mellett így nagyon jelentős további támogatási források biztosítása válik a jövőben szükségessé. VII. Kapcsolódások A Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv összhangban van a Magyarország energiapolitikája A biztonságos, versenyképes és fenntartható energiaellátás stratégiai keretei című keretdokumentumban foglaltakkal. A cselekvési terv szemléletében és céljaiban illeszkedik további dokumentumok célkitűzéseihez, mint Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, a Nemzeti Lisszaboni Akcióterv, az ÚMFT és az Operatív Programok, összhangban van továbbá a Fenntartható Fejlődés Stratégiával, a II. Nemzeti Környezetvédelmi Program éghajlat-változási akcióprogramjában vázolt célkitűzésekkel, valamint a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával. VIII. Fennmaradt vitás kérdések 7

8 IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése További lakossági tájékoztatás A kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Nyilatkozók: 8

9 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány 1. megtárgyalta és elfogadta a Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve előterjesztést, és elrendeli az annak mellékletét képező kormányhatározat Határozatok Tárában történő közzétételét. felelős: gazdasági és közlekedési miniszter környezetvédelmi és vízügyi miniszter pénzügyminiszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter határidő: folyamatos 9

10 melléklet A Kormány../2007. Korm.határozata Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve előterjesztéshez A Kormány 1. megtárgyalta és elfogadta a Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve előterjesztést és egyetért a időszakra szóló évi 1-1% energiamegtakarítás megvalósításának a szükségességével. felelős: gazdasági és közlekedési miniszter a többi, az energiatakarékosságban érintett miniszter határidő: folyamatos 2. felhívja a gazdasági és közlekedési minisztert, továbbá a külügyminisztert, hogy a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervet a 2006/32/EK irányelv kívánalmai szerint haladéktalanul juttassák el az EU Bizottságnak. felelős: gazdasági és közlekedési miniszter külügyminiszter határidő: A Kormány általi elfogadást követően azonnal 10

11 Előterjesztés Az energiatakarékosság Magyarország importfüggősége mellett fontos energiastratégiai alapelv, ami befolyásolja az ország külkereskedelmi egyenlegét is. Az energiatakarékosság fontos pozitív hatásai és stratégiai összefüggései: javul a környezet állapota (összefüggés a Nemzeti Klímastratégiával); nő a magyar vállalkozások világpiaci versenyképessége (összefüggés a gazdaságpolitikával); nő a vállalkozások és a beruházások száma, ezáltal új munkahelyek keletkeznek és mobilizálódik a hazai tőke, felgyorsul a külföldi működő tőke és támogatás beáramlása (összefüggés a gazdaságpolitikával); mérséklődik a közköltségekből működtetett intézmények és a lakosság energiaszámlája, csökken a végfogyasztói kör kiszolgáltatottság érzése (összefüggés a szociálpolitikával). Az energiatakarékosság fontosságát kiemelik azok a külső és belső kihívások is, amelyekkel Magyarországnak hasonlóan az EU többi tagállamához szembe kell néznie: a külső energiafüggőség tovább növekszik; a fosszilis energiahordozók beszerzése megnehezül, a hiány kockázata nő; a világpiaci energiaárak növekvő tendenciája hosszú távon is folytatódik; a környezetvédelmi követelmények tovább szigorodnak; biztosítani kell hazánk érdekeinek érvényesítését az energetika területén, hazai és nemzetközi szintéren is. A Kormány által november 28-án elfogadott időszakra szóló új magyar energiapolitika fő alapelvei az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság. Ezek az alapelvek egyaránt kiemelik az energiatakarékosság, az energiahatékonyság növelés szükségességét. Az energiatakarékosságot az EU energiapolitikája is kiemelt prioritásként kezeli. A 2006/32/EK irányelv 9 éven keresztül évi 1-1% energia megtakarítást ír elő az EU tagállamok részére, a 2007 januári Energiacsomag ezt a kötelezettséget 2020-ra 20%-ra emeli. Az EU Energiahatékonysági Cselekvési Terve és a márciusi Európai Tanács következtetései is megerősítik, hogy 2020-ig az EU jelenlegi teljes energiafelhasználásához képest 20%-os relatív energia-megtakarítást kell elérni. Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve előírja továbbá az EU tagállamok számára, hogy június 30-ig nemzeti energiahatékonysági cselekvési terveket készítsenek annak érdekében, hogy a 9 éven keresztüli az évi 1%-os energiatakarékosságot elérjék. Az 1% viszonyítási alapja nem az országos energiafelhasználás, hanem csak az országnak az EU CO 2 kereskedelem hatálya alá nem tartozó végső energiafelhasználása. 11

12 A cselevési terv elsődleges célja a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával a lehető legnagyobb megtakarítás elérése a végső energiafelhasználásban. A tervezett intézkedéseknek eme közvetlen célja mellett közvetett célja, hogy az intézkedések példája által szemléletváltozást indítson el, melynek eredményeképpen az energia valós értéke tudatossá válik. Ez a szemléletváltozás visszahat az erőforrásokkal való bánásmódra és ezáltal a környezetvédelmi és klímavédelmi célok elérését támogatja. A Cselekvési Terv fontos eszköze annak is, hogy Magyarország 2020-ig az uniós kötelezettségeknek megfelelően az energiafelhasználást 20%-kal mérsékelje és ez által segítse az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentését. A cselekvési terv és az abban foglalt intézkedések feladata, hogy mozgósítsa a közvéleményt, az állami döntéshozókat, továbbá a piaci szereplőket, hogy a belső energiafelhasználás úgy alakuljon át, hogy előtérbe kerüljenek az energiahatékony épületek, berendezések, közlekedési módozatok és az energiaszolgáltatás is a lehető leghatékonyabban történjen. Jelen cselekvési terv azokat a már folyamatban lévő, illetve tervezett energiahatékonysági intézkedéseket vázolja fel, amelyeket megfelelő hatékonysággal alkalmazva Magyarország energiafelhasználását a időszak 9 évében évente évi 1%-kal lehet mérsékelni. Ennek a célkitűzésnek a teljesítéséhez Magyarországnak 2016-ig a végső energiafelhasználáson belül GWh/év (57,4 PJ/év ) energia-megtakarítást kell elérnie. Ez a cél évi 1773 GWh/év (6,38 PJ/év ) energia-megtakarításnak felel meg. A célkitűzések elérése érdekében a következő fő beavatkozási területeket és részterületeket azonosítottuk: lakossági szektor épületállománya, intézményi szektor épületállománya, az energiaátalakítás, a közlekedés, szállítmányozás, az építészetben (új építésű épületek), illetve azoknál a tipikus energiafogyasztó termékcsoportoknál, amelyek jelentősebben befolyásolhatják az energiaigények mértékét Ezeken a területeken a megfelelő szabályozást ki kell alakítani a termékek és a felhasználások fontos területein, előírva a kívánatos energiahatékonysági szinteket és eljárásokat. A szükséges intézkedésekkel egyidejűleg biztosítani kell a megfelelő finanszírozási feltételeket, a gazdasági ösztönzők támogatások, adóintézkedések és jogi előírások megteremtésével és alkalmazásával. Budapest december Függelék: Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 12

13 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Munkapéldány! MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE Összeállította: GKM EK Kht. Budapest, december 1

14 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS Cselekvési terv pozícionálása Nemzeti célkitűzés és célértéke Cselekvési terv részletes célrendszere Fő beavatkozási területek Végrehajtásban érintett főbb kormányzati és szakmai szereplők, felelősségeik A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FŐ SZEMPONTJAI, A CSELEKVÉSI TERV STRATÉGIAI ILLESZKEDÉSE A Cselekvési terv hazai előzményei Magyarország energiapolitikája Új Magyarország Fejlesztési Terv Az Európai Unió Energiahatékonysági Akcióterve A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV ÁLTAL MEGVALÓSÍTANDÓ CÉLKITŰZÉS SZEKTORIÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEK Lakossági szektor Meglévő intézkedések további alkalmazása a háztartási szektorban Tervezett energiahatékonysági intézkedések a háztartási szektorban Intézkedések a tercier szektorban Meglévő intézkedések további alkalmazása az állami és önkormányzati intézményeknél Tervezett energiahatékonysági intézkedések a tercier szektorban Intézkedések az ipari szektorban Meglévő energiahatékonysági intézkedések, amelyek az ipari szektort, a mezőgazdaságot és az állami és önkormányzati intézményeket is érintik Tervezett intézkedések, amelyek az ipari szektort, a mezőgazdaságot és állami és önkormányzati intézményeket is érintik Villamosenergia-átviteli hálózaton megvalósítható energiamegtakarítás

15 4.4. Tervezett energiahatékonysági intézkedések a közlekedési szektorban Intézkedések a közlekedési szektorban Számottevő hatással rendelkező, de jelenleg még nem számszerűsíthető potenciális intézkedések a közlekedésben Horizontális és szektorokon átívelő intézkedések Horizontális intézkedések MEGVALÓSÍTÁS ÉS MONITORING, A VÉGREHAJTÁS INTÉZMÉNYI KERETEI Végrehajtás tervezett kerete: A végrehajtás kormányzati felelőse és fő koordinátora A végrehajtásban érintett szereplők feladatainak és felelősségeinek bemutatása A végrehajtás nyomon követésének rendszere I. FÜGGELÉK STATISZTIKAI/ MÓDSZERTANI FÜGGELÉK: NEMZETI CÉLKITŰZÉST ALÁTÁMASZTÓ STATISZTIKAI TÁBLÁK, ELŐREJELZÉSEK (A NEMZETI CÉLKITŰZÉST ALÁTÁMASZTÓ STATISZTIKAI TÁBLÁK ÉS SZÁMÍTÁSOK PJ-BAN) II. FÜGGELÉK A RA ADÓDÓ ENERGIAMEGTAKARÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES BERUHÁZÁSOK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI IGÉNY BECSLÉSE

16 1. Bevezetés 1.1. Cselekvési terv pozícionálása Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve (ESD) a tagállamoknak Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv (NEEAP) elkészítését írja elő. Jelen Cselekvési Terv azokat a már folyamatban lévő, illetve tervezett energiahatékonysági intézkedéseket vázolja fel, amelyeket megfelelő hatékonysággal alkalmazva Magyarország energiafelhasználását a időszak 9 évében évi 1%-kal lehet mérsékelni. A Cselekvési Terv fontos eszköze annak, hogy Magyarország 2020-ig az uniós kötelezettségeknek megfelelően az energiafelhasználást 20%-kal mérsékelje és ez által segítse az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentését Nemzeti célkitűzés és célértéke Az ESD direktíva értelmében Magyarországnak 2016-ig a végső energiafelhasználását összesen GWh/év (57,4 PJ/év) mértékben kell csökkentenie. Ez a cél évi GWh (5,38 PJ) energia-megtakarításnak felel meg. A megtakarítási célkitűzéseket és az egyes intézkedések által elérhető eredményeket a következő összefoglaló táblázat tartalmazza az optimistának tekinthető és a pesszimistának tekinthető szélsőséges értékekkel: A 2016-ig tervezett összes (évenként kumulált) nemzeti energiamegtakarítási cél A 2010-ig tervezett összes (évenként kumulált) nemzeti energiamegtakarítási köztes cél Energiahatékonysági programok és egyéb intézkedések Intézkedések a lakossági szektorban Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének a támogatása Sikeres Magyarországért lakossági energiatakarékossági támogatási és hitelprogram (NEP pályázati rendszer) Egyedi mérések, mini hőközpontok alkalmazása a távhőszolgáltatásban Energiahatékonysági tanácsadói hálózat működésének fejlesztése Épületek energetikai tanúsítványa Háztartási kazánok időszakos Éves energiamegtakarítás 2010-ig [GWh/év] GWh (57,4 PJ) GWh (9,4 PJ) Éves energiamegtakarítás 2016-ig [GWh/év]

17 felülvizsgálata Háztartási kazánok energiahatékonysági címkézése Háztartási villany- és gázbojlerek energiahatékonysági címkézése Támogatás nyújtása a kiemelt energiahatékonyságú, A címkéjű háztartási hűtőgépek és kiemelt energiahatékonyságú, A címkéjű háztartási fagyasztógépek és egyéb háztartási gépek vásárlásához, a régi készülék cseréjével Energiatakarékos világító berendezések (kompakt fénycsövek) elterjedésének fokozása Energiahatékonysági képzési anyagok kidolgozása az alapfokú, illetve a középfokú oktatásban való alkalmazásra Intézkedések a tercier szektorban Önkormányzati képzés, tudatformálás, tanácsadás a UNDP/GEF önkormányzati energiahatékonysági program tapasztalatai alapján Harmadik feles finanszírozás - KEOP 5.2 konstrukció Energiafelhasználás mérséklésének ösztönzése a Regionális Operatív Programokban ESCO típusú beruházások elősegítése A közbeszerzésekhez kapcsolódó energiahatékonysági irányelvek kidolgozása és alkalmazása Az irodai berendezésekre vonatkozó minimális energiahatékonysági követelmények kidolgozása Intézkedések az ipari szektorban Energiahatékonysági Hitel Alap folytatása a PHARE hitelkonstrukció beépítésével KIOP környezetbarát energiagazdálkodás A távhőellátó rendszerek felújítása, a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tétele Környezet és Energia Operatív Program Hatékony energiafelhasználás konstrukció Energetikus kötelező jellegű

18 alkalmazása a nagy energiafogyasztóknál Nagyfogyasztók kötelező jellegű energiafogyasztási beszámolója Önkéntes megállapodások (audit elvégzése, energiatakarékosság) Transzformációs veszteségek csökkentése a villamosenergia hálózaton Transzformátorok veszteséghőjének a felhasználása Intézkedések a közlekedési szektorban Gépjárművek súlyadójának a differenciálása A nehéz közúti gépjárművek által fizetendő útdíj fenntartása és kiterjesztése P+R rendszer az energiahatékony személyi közlekedésért Horizontális és szektorokon átívelő intézkedések Tudatformálás speciális fogyasztói csoportok oktatása Tervezett összes energiamegtakarítás az ESDnek megfelelően GWh (11,2-14,7 PJ) GWh (50,4-66,3 PJ) Az energiahatékonysági akcióterv (NEEAP) nyomon követéséért felelős személy Név Rajnai Attila Funkció Ügyvezető igazgató Szervezet Energia Központ Kht. Postacím 1092 Budapest, Ráday u Telefon Fax Cselekvési terv részletes célrendszere A cselevési terv elsődleges célja a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával a lehető legnagyobb megtakarítás elérése a végső energiafelhasználásban. A tervezett intézkedéseknek eme közvetlen célja mellett közvetett célja, hogy az intézkedések példája által szemléletváltozást indítson el, 6

19 melynek eredményeképpen az energia valós értéke tudatossá válik. Ez a szemléletváltozás visszahat az erőforrásokkal való bánásmódra és ezáltal a környezetvédelmi és klímavédelmi célok elérését támogatja. A cselekvési terv mérhető céljainak az ütemezése a következő Éves Eredmény Növekmény Eredmény Növekmény megtakarítások [GWh/év] [GWh/év] [PJ/év] [PJ/év] ,6 3, ,4 5, ,8 6, ,7 6, ,9 7, ,1 7, ,3 7, ,9 6, ,5 6,5 1. Táblázat: Éves megtakarítások összege és növekménye GWh ábra: A tervezett kumulált energia-megtakarítás GWh/év-ben Mivel 2008 során számos intézkedésnek a jogi hátterét meg kell teremteni, valamint az intézkedések legszélesebb körben ismerté válásához egy bevezetési időszak szükséges, a os tervezési időszakban a megtakarítási eredmények fokozatos felfutását tételezünk fel, melynek csúcspontja GWh/év (=7,2 PJ/év) éves megtakarítás. 7

20 Jelen Cselekvési Terv definiálja a 2010-es részcélt (2.600 GWh = 9,4 PJ) és a os célt ( GWh = 57,4 PJ). Az első Cselekvési Terv felülvizsgálatának időpontja, azaz a második Cselekvési Terv leadási időpontja június 30., a harmadik Cselekvési Tervé pedig június Fő beavatkozási területek A célkitűzések elérése érdekében a következő fő beavatkozási területeket és részterületeket azonosítottuk: lakossági szektor épületállománya, intézményi szektor épületállománya, az energiaátalakítás, a közlekedés, szállítmányozás, az építészetben (új építésű épületek), illetve azoknál a tipikus energiafogyasztó termékcsoportoknál, amelyek jelentősebben befolyásolhatják az energiaigények mértékét Ezeken a területeken a megfelelő szabályozást ki kell alakítani a termékek és a felhasználások fontos területein, előírva a kívánatos energiahatékonysági szinteket és eljárásokat. Az energiafogyasztókat megfelelő információk biztosításával fokozott energiatakarékosságra kell nevelni, a fenntartható fejlődés iránti felelősségvállalás jegyében. A szükséges intézkedésekkel egyidejűleg biztosítani kell a megfelelő finanszírozási feltételeket, a gazdasági ösztönzők támogatások, adóintézkedések és jogi előírások megteremtésével és alkalmazásával Végrehajtásban érintett főbb kormányzati és szakmai szereplők, felelősségeik A Cselekvési Terv célrendszere szorosan összefügg a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával, Magyarország Energiapolitikájával, az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel és kapcsolódik Magyarország megújuló energiaforrás-felhasználás növelésének stratégiájához. A cselekvési terv és az abban foglalt intézkedések feladata, hogy mozgósítsa a közvéleményt, az állami döntéshozókat, továbbá a piaci szereplőket, hogy a belső energiafelhasználás úgy alakuljon át, hogy előtérbe kerüljenek az energiahatékony épületek, berendezések, közlekedési módozatok és az energiaszolgáltatás is a lehető leghatékonyabban történjen. Ennek érdekében fokozni kell az energiatakarékosságot az energiatermelés-felhasználás minden területén. A végrehajtásban érintett főbb kormányzati és szakmai szereplők a következők: Rövidítés Megnevezés Felsőségkör GKM Gazdasági és Közlekedési Energetikai és gazdasági kérdések 8

21 Minisztérium IRM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Jogalkotási és jogszabály módosítási kérdések Emisszió-kereskedelmi és környezetvédelmi kérdések Oktatással és szemléletformálással összefüggő kérdések Önkormányzati, területfejlesztési és a panel programmal kapcsolatos kérdések PM Pénzügyminisztérium Pénzügyi szabályozást és támogatások allokálását érintő kérdések SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Munkaügyi kérdések (pl. kötelező alkalmazás) EK Kht. Energia Központ Kht. A cselekvési terv végrehajtásának koordinációja és a végrehajtás elölre haladásának ellenőrzése MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Kedvezményes fejlesztési hitelek kérdései MKEH Magyar Kereskedelmi Kereskedelemmel kapcsolatos Engedélyezési Hivatal kérések NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, UMFT kialakításával, felülvizsgálatával kapcsolatos kérdések 2. Táblázat A Cselekvési Terv végrehajtásában érintett főbb szereplők 9

22 2. A Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv kidolgozásának fő szempontjai, a Cselekvési Terv stratégiai illeszkedése Magyarország energetikai szempontból erősen importfüggő ország, az energiahordozók több mint háromnegyede importált. A magyar energiapolitika hármas célrendszerének (l. alább) minden pontjára az energiafogyasztás csökkentése a legjobb, leggyorsabb és leghatékonyabb megoldás. Különösen kiemelendő ezen célok közül a fenntarthatóság, mely szorosan összefügg a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia keretein belül előirányzott ambiciózus CO 2 emisszió csökkentési célokkal. Mindemellett az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve előírja az EU tagállamok számára, hogy június 30-ig nemzeti energiahatékonysági akcióterveket készítsenek a középtávú energiatakarékossági akciók, intézkedések bemutatásával, majd az intézkedések végrehajtásáról gondoskodjanak, azok sikerességét ellenőrizzék és az elért eredményeknek megfelelően a terveiket aktualizálják. Jelen dokumentum célja a fenti célok elérésének biztosítása és a 2006/32/EK irányelv jogharmonizációjának végrehajtása A Cselekvési terv hazai előzményei Magyarországon az energiatakarékossági tevékenység jogi alapját a 1107/1999. (X.8.) Korm. határozat teremtette meg, amely 2010-ig 75 PJ/év elérendő energiatakarékosságot irányzott elő, meghatározva a szükséges állami támogatás mértékét és a bevezetendő intézkedéseket Magyarország energiapolitikája A Nemzeti Energiahatékonysági Stratégia céljai összhangban állnak a Magyarország energiapolitikája című keretstratégia fő célkitűzéseivel, melyek a következők: 1. Versenyképesség erősítése 2. Az energiaellátás biztonságának fokozása 3. Fenntartható fejlődés elősegítése Fentiek mellett a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv összhangot teremt a hazai és az EU energiahatékonyságot szolgáló politikai kezdeményezései között és hozzájárul a leginkább költség-hatékony energia-megtakarítási potenciál kihasználásához. Ezen felül a Cselekvési Terv fontos eszköze a fogyasztói 10

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

A CECED Magyarország Háztartásigép-gyártó és forgalmazó Érdekérvényesítő és képviselő Egyesülés tanulmánya

A CECED Magyarország Háztartásigép-gyártó és forgalmazó Érdekérvényesítő és képviselő Egyesülés tanulmánya A magyarországi háztartásokban található régi háztartási gépek cseréjével elérhető energiamegtakarítási lehetőségek a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervben meghatározott évi 1% hatékonyságnövelési

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) 2012. november 26. társadalmi egyeztetésre bocsátott változat Készült: Széphő Zrt. gondozásában TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4

Részletesebben

Energiahatékonyság jogi és pénzügyi szabályozása Magyarországon

Energiahatékonyság jogi és pénzügyi szabályozása Magyarországon Energiahatékonyság jogi és pénzügyi szabályozása Magyarországon Subject: Tájékoztató a vállalatoknak a SET 2015. április 9-i Join team meeting keretében Összeállította: Lakatosné Győri Katalin TMTE 1.

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

1107/1999. (X. 8.) Korm. határozata 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahtékonyság-növelési stratégiáról

1107/1999. (X. 8.) Korm. határozata 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahtékonyság-növelési stratégiáról 1107/1999. (X. 8.) Korm. határozata 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahtékonyság-növelési stratégiáról A Kormány 1. az energiaellátás biztonságának a növelése, az importfüggőség mérséklése,

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁHOZ Készítette: Fülöp Orsolya, Király Zsuzsanna 2007. augusztus Tartalomjegyzék 1 Bevezet... 2 2 A cselekvési terv kerete

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város energetikai stratégiája 2010-2025

Veszprém Megyei Jogú Város energetikai stratégiája 2010-2025 Veszprém Megyei Jogú Város energetikai stratégiája 2010-2025 Készült az Intelligent Energy Europe támogatásával az INTENSE projekt keretében. Mottó: A jövő nem eljön, hanem mi hozzuk létre. A tetteinkkel.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TAGÁLLAMI JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTOTT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (EU FFS) VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2007. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, BEVEZETÉS A tagállam neve: Magyarország Koordináló szerv: EU

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve 2014. május Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP Skills HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

!"#$"%&'(%$)*$+,-'./01&'23)4-5,31$6+4)' %$,5,-6' '

!#$%&'(%$)*$+,-'./01&'23)4-5,31$6+4)' %$,5,-6' ' !!!!!!!!!!!!!"#$"%&'(%$)*$+,-'./01&'23)4-5,31$6+4)' %$,5,-6' '!! "#!$%%&'()%*$+),!-.*/01-1+.!1-!&!%&,234*&0%&4),!.4.+*3&5&01,)46! 7.%89/0$-$4&,!.%:-.*/01-1+.!!!!!!!!!! "!;),

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 Megújuló energia M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE

MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE ... COVENANT OF MAYORS EUROPEAN UNION MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Debrecen 2011 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január Tab város Fenntartható Energia Akcióterve 2014. január Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben