MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 8. sz. melléklete 8. témakör ISMERD MEG A VILÁGOD! A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi tudatosság fejlesztése a éves korosztály számára c. digitális tananyaghoz Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ERGOFIT Tanácsadó és Továbbképző Kft. TÁMOP / Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (TÁMOP / ) 1 / 63

2 TARTALOMJEGYZÉK 8. ISMERD MEG A VILÁGOD!... 4 A TÉMAKÖR CÉLRENDSZERE... 4 A témakör átfogó célja... 4 A témakör pedagógiai céljai A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁGOK RÉGEN ÉS MA... 5 Pedagógiai áttekintés... 5 A sikeresség ismérvei... 6 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Bevezető feladat (letölthető) MIÉRT ALAKULNAK KI A GAZDASÁGI VÁLSÁGOK?... 7 Pedagógiai áttekintés... 7 A sikeresség ismérvei... 8 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat: Válságvariációk egy témára feladat: Válság a 20. századból feladat: Keresd a helyes választ! feladat: Egészítsd ki a ciklusokat! feladat: Számolj és válaszolj! feladat: Egyszer fenn, máskor lenn feladat: Térképen az adósság feladat: Keresztmetszet feladat: Kiút a válságból - projektfeladat A GLOBALIZÁCIÓ ÉS ÉN Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat:nézz szét a G8- ban! feladat: Nézz szét a G8- ban! feladat:globális gyűjtés - Letölthető feladat feladat: Nézz szét a G8- ban! feladat:globális problémák MI LEHET A SZEREPEM EGY GLOBÁLIS VILÁGBAN? Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat: Reflektálj! Letölthető feladat feladat: Csatlakozz a hétvégi vásárláshoz! feladat: Reflektálj! feladat: Globális vagy lokális? - Letölthető feladat feladat: Hulladék vagy szemét? feladat: Globálisan lokálisan - Projektfeladat AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁROK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat: EU = intézmények? Nemcsak! feladat: Keresd meg a helyes válaszokat! feladat: Vizualizálj! Készíts gondolattérképet! (TÁMOP / ) 2 / 63

3 feladat: Részvételen alapuló Európa feladat: Szabad határ, szabad madár feladat: Benn vagy kinn? feladat: Európárosítás feladat: Számolj és következtess! feladat: Ariadné fonala az Európai Unióban - Projektfeladat A HELY, AHOL ÉLEK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Bevezető feladatok Letölthető feladat JÓ HELYEN ÉLEK? Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat: Töltsd fel a helyeket! feladat: Keresztmetszet feladat: Előny- hátrány! feladat: Energiapárosítás feladat: Ki a terepre! Projektfeladat feladat: Jó helyen élek? - Projektfeladat Összefoglalás Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Összefoglaló kérdéssor az Ismerd meg a világod! című témakörhöz (TÁMOP / ) 3 / 63

4 8. ISMERD MEG A VILÁGOD! A témakör célrendszere A témakör átfogó célja A témakör átfogó célja, hogy megismertesse a tanulókkal a pénzügyi világgazdaság egyes súlyponti problémáit, amelyek megértésével a tanulók személyes pénzügyi terük folyamatait is jobban átlátják majd, így tervezhetőbbé válik saját jövőjük globális kontextusban is. A témakör pedagógiai céljai A témakör pedagógiai céljai alapvetően a személyes tér és a globális tér kapcsolatára építenek. Pedagógiai cél a tanulók globális térben való eligazodásának fejlesztése, az Európai Unió és a még tágabb globális kontextus néhány jellemző pénzügyi problémájának megismerése, megértése és a problémákra való reflexió képességének gyakorlása, erősítése. A tanulók a témakör tanegységei során olyan problémákkal, komplex feladatokkal találkoznak, amelyek a mindennapi élethez, a valós kontextushoz szorosan kötődnek, a személyes pénzügyi teret alapvetően befolyásolhatják. További pedagógiai cél a tanulók kritikai és problémaközpontú gondolkodásának fejlesztése, a problémák felismerésének képessége, illetve ennek fejlesztése, valamint a megoldási utakra való törekvés kialakítása és annak beláttatása, hogy egy adott személyes vagy globális problémára nemcsak egyetlen jó megoldás alakítható ki. A témakör tanegységeinek feladatai, különösen a projektfeladatok számos lehetséges megoldással bírnak, amelyek a tanulók divergens gondolkodását hivatottak fejleszteni. A tanegységek feladatai során a tanulóknak különböző tanulási terekben kell helytállniuk. Számos esetben önállóan kell dolgozniuk, más esetekben otthon, a családi körben kerülnek feladathelyzetbe, és családjukkal való együttműködésben kell dolgozniuk, a feladatokat megoldani. Ez erősíti a családi élet kötelékeit, ugyanakkor betekintést enged a tanulók számára a család pénzügyeibe, a lokális problémák megoldási lehetőségeibe. A feladatmegoldások egy jó része azonban kooperációt vagy tanulói kollaborációt igényel bizonyos feladatok esetében a tanulók egyedi munkája a csoport más tagjainak munkája és felelősségi köre nélkül nem értelmezhető. A témakör tanegységeiben található feladatok kifejezett célja, hogy a tanulói együttműködést fejlessze, illetve olyan tanulási környezeteket indukáljon, amelyekben a tanulóknak együtt kell működniük, ezzel fejlesztve kommunikációs (anyanyelvi vagy akár idegen nyelvi), illetve együttműködési készségüket. A feladatok során számos esetben a tanulóknak bizonyságot kell adniuk vállalkozó szellemről, kezdeményezőkészségről, innovációs hajlamról. Ezek a feladatok (TÁMOP / ) 4 / 63

5 hivatottak fejleszteni a tanulók innovációs készségét, illetve bizonyítani számukra, hogy a vállalkozás, valami új dologba való befektetés megtérülhet. A témakör átfogó pedagógiai célja, hogy a globális kontextus megértésével és a problémák értelmezésével a tanulók képesek legyenek pozitív irányba befolyásolni a pénzügyeik alakulását, a pénzügyekről kialakított attitűdjüket, gondolkodásmódjukat, illetve hasson a jövőalkotásra, a jövőteremtésre, a fenntartható pénzügyi gazdálkodás kialakítására a személyes térben is A világgazdasági válságok régen és ma Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Földünk környezetünk Földrajz A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Az as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Folyamatábra, diagram készítése (pl. a világgazdasági válság jelenségei). 2. Megtakarítás a jövőért: 6. Tegyék meg tétjeiket! 4. Hitelből és kölcsönből?: 4. A jövő kockázata 6. Az állam "pénztárcája": 1. A gazdaság szereplői 6. Az állam "pénztárcája": 2. Az állam feladatai 6. Az állam "pénztárcája": 3. Az állam bevételei - adózás 6. Az állam "pénztárcája": 4. Az állam kiadásai A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a gazdasági világválságok kialakulásának okait, esettanulmányokkal bemutatva a válságok okait és következményeit. A bevezető feladatok megoldására értékeléssel együtt perc szánható, a TKT táblázat kitöltése folyamatos a tanulási folyamat során. Gazdasági válság, adósságválság, gazdasági ciklusok, hitel, adósságspirál (TÁMOP / ) 5 / 63

6 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a globális gazdaság alapvető résztvevőit, a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan, kritikai módon gondolkozni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a válságciklusok kialakulása és ezek okai; - az as nagy gazdasági válság okai, körülményei és következményei; - a ban kialakult, illetve a évi euróválság okai, körülményei és következményei. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - matematikai és logikai készségek; - természettudományi kompetencia; - képes lesz felismerni, azonosítani globális problémákat; - képessé válik komplexen, globális kontextusban gondolkodni a pénzügyi világgazdaság folyamatairól; - előrejelezni egyes gazdasági mechanizmusokat és felkészülni azokra; - önállóan, illetve kooperatívan dolgozni a pénzügyi világgazdaság és a válságidőszakok elemzése témakörében. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység jól alkalmazható több tantárgy tantervi követelményeinek teljesítése során is. A földrajz és a történelem tantárgyak keretében elsősorban a globális gazdaság, a világgazdaság és azok válságainak témakörében alkalmazható, de alkalmas az állampolgári ismeretek tanítása közben is, amikor az általános társadalmi berendezkedést tanítjuk feladat Bevezető feladat (letölthető) A feladatok egy része (Bevezető kérdések) bemeneti tudást mér, illetve motivációs célokat szolgál. Érdemes még a tanegység végrehajtása előtt megoldani őket. A bevezető feladatok között vannak olyan feladatok (pl. a Tudom- Kérdezem- Megtanultam [TKT] táblázatok), amelyek kifejezetten a formatív értékelést szolgálják. Ezek a tanulói előrehaladás támogatására szolgálnak. A bevezető feladatok nyílt végű választ igényelnek, ezek összevetésére érdemes csoportmunkában foglalkoztatni a tanulókat (pl. szakértői mozaikban vagy (TÁMOP / ) 6 / 63

7 csoportforgóban). A bevezető feladatok fontosak a továbbhaladásban, a projektfeladat előkészítésében Miért alakulnak ki a gazdasági válságok? Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Földünk környezetünk Földrajz A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Az as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Folyamatábra, diagram készítése (pl. a világgazdasági válság jelenségei). 2. Megtakarítás a jövőért: 6. Tegyék meg tétjeiket! 4. Hitelből és kölcsönből?: 4. A jövő kockázata 6. Az állam "pénztárcája": 1. A gazdaság szereplői 6. Az állam "pénztárcája": 2. Az állam feladatai 6. Az állam "pénztárcája": 3. Az állam bevételei - adózás 6. Az állam "pénztárcája": 4. Az állam kiadásai A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a gazdasági világválságok kialakulásának okait, esettanulmányokkal bemutatva a válságok okait és következményeit. A zártvégű, térképvázlathoz kötődő, egyszerű vagy többszörös választást igénylő feladatok esetében a feladatmegoldás időtartama erősen függ a csoport adottságaitól. Egy- egy rövidebb feladatra 2-3 perc, míg a hosszabb, problémamegoldást igénylő feladatok (vagy például a karikatúrához köthető feladat) időtartama elérheti az 5-10 percet is. A projektfeladat esetén: 0,5-1 tanóra a feladat ismertetésére, az értékelő eszközök bemutatására és a csoportok kijelölésére + a tanulócsoport igényeinek megfelelő hosszúságú otthoni munka + 1 tanóra a komplex feladat bemutatására és csoportértékelésre. Gazdasági válság, adósságválság, gazdasági ciklusok, hitel, adósságspirál (TÁMOP / ) 7 / 63

8 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a globális gazdaság alapvető résztvevőit, a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - összefüggő szövegek értő olvasására; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan, kritikai módon gondolkozni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a válságciklusok kialakulása és ezek okai; - az as nagy gazdasági válság okai, körülményei és következményei; - a ban kialakult, illetve a évi euróválság okai, körülményei és következményei. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - képes lesz felismerni, azonosítani globális problémákat; - képessé válik komplexen, globális kontextusban gondolkodni a pénzügyi világgazdaság folyamatairól; - előrejelezni egyes gazdasági mechanizmusokat és felkészülni azokra. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység jól alkalmazható több tantárgy tantervi követelményeinek teljesítése során is. A földrajz és a történelem tantárgyak keretében elsősorban a globális gazdaság, a világgazdaság és azok válságainak témakörében alkalmazható jól, de alkalmas az állampolgári ismeretek tanítása közben is, amikor az általános társadalmi berendezkedést tanítjuk , , feladatok: Egyszerű vagy többszörös választás Egyszerű vagy többszörös választást igénylő zártvégű, elsősorban gyakorlást segítő feladatok (de alkalmazhatóak a témakör végén, szummatív jelleggel is). Alkalmazásuk mindkét érintett tantárgyban jó lehet, a világgazdasági válságok, különösen az as és a ban indult válságidőszakok és azok következményeinek tanítása során. (TÁMOP / ) 8 / 63

9 feladat: Válságvariációk egy témára A tanuló feladata, hogy a megadott kifejezéseket a diagram megfelelő helyére húzza (drag&drop). Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 9 / 63

10 feladat: Válság a 20. századból Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 10 / 63

11 feladat: Keresd a helyes választ! Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 11 / 63

12 feladat: Egészítsd ki a ciklusokat! A feladatban a tanulóknak ki kell választaniuk, hogy az egyes világgazdasági események, trendek a világgazdaság történetében mikor, mely időszakban jelentkeztek (ábraelemzéses feladat). A szövegeket a vonalakra kell húzni, vonszolni a diagram elemzését követően. A feladat jól alkalmazható a világgazdaság történetének tanításakor, földrajz tantárgyban 10. évfolyamban, történelem tantárgyban évfolyamban. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 12 / 63

13 A feladat második részében hazánk és az Amerikai Egyesült Államok válság utáni helyzetét kell a tanulóknak összehasonlítaniuk. A szövegdobozokat a választott ország fölé kell húzniuk a tanulóknak. A feladat lehetőséget ad a két ország válságkezelésének, illetve az amerikai és az európai típusú megoldások összehasonlításának. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 13 / 63

14 feladat: Számolj és válaszolj! A feladat matematikai és természettudományos kompetenciaterületen is fejlesztő hatást ér el, miközben segít áttekinteni a globális világgazdasági válságok történeti hátterét is. A feladatot mind földrajz-, mind történelemórán jól alkalmazhatjuk, elsősorban órai gyakorlásként, illetve házi feladatként. A szükséges időkeret csoporttól függően perc lehet. A feladat, mivel a diagram alapján több megoldás is lehetséges, elsősorban gyakorlásra alkalmas, a szummatív értékelés során kevéssé alkalmazható. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 14 / 63

15 Kiegészítő feladatok: e) Hányad részére esett vissza a tőzsdeindex? Számítsd ki! Az a) és a c) válaszait figyelembe véve az érték 5,00 és 5,90 közé eshet, így a kettő közötti intervallumot fogadjuk el helyesnek, jelezve a tanulónak, hogy A helyes válasz: 5,6-5,7 f) Ha egymillió dollárt fektettél volna be a csúcsponton, akkor mennyi pénzed maradt volna... i. a válság mélypontján? A számítási módszertől és a megelőző válaszoktól függően elfogadható a válasz és dollár között. ii év elején? A számítási módszertől és a kiinduló adatoktól függően elfogadható a válasz és dollár között. (TÁMOP / ) 15 / 63

16 feladat: Egyszer fenn, máskor lenn A feladat mint a karikatúrákhoz kapcsolódó feladatok szinte kivétel nélkül leginkább gyakorlásképpen használhatók, szummatív értékelés részét nem képezhetik. A feladat elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy a válságokban mennyire egymásra vannak utalva a tehetősebb és a válságba került államok, ha ugyanabba a gazdasági közösségbe (Európai Unió) tartoznak. A feladat segítségével segíthetünk megérteni tanulóinknak ezt a kapcsolatrendszert, illetve a nemzetközi együttműködések szükségességét, ugyanakkor az adósságspirál fogalmát is. A helyes megoldás: Kiegészítés: a c) feladatrészben a 2011 és 2012 is elfogadható (TÁMOP / ) 16 / 63

17 feladat: Térképen az adósság A térképvázlathoz kapcsolódó feladat nemcsak földrajzórán alkalmazható (hanem például a történelemtanítás során is). A feladat alkalmas gyakorlófeladatként (elsősorban tanórai gyakorlásra) vagy mivel zártvégű akár szummatív értékelésre is. A tartalom előkerülhet a válságidőszakok tanításakor, vagy akár a dél- európai országok gazdaságföldrajzának tanításakor is (mint határterület). A helyes megoldás: Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország. A térképes bejelöléssel együtt: (TÁMOP / ) 17 / 63

18 feladat: Keresztmetszet A keresztrejtvény típusú feladatok mindig a gyakorlás eszközei, jól alkalmazhatóak a témakör végén, a tanultak rögzítése céljából. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 18 / 63

19 feladat: Kiút a válságból - projektfeladat A projektfeladat tág lehetőségeket hagy a helyi sajátosságok, ötletek figyelembevételére, ugyanakkor a tanegység feldolgozásának fókusza mindig a gazdasági válságok kialakulásán és azok hétköznapi életre gyakorolt hatásain van. A feladat száma A projekt címe A komplex feladat (projekt) összefoglalója Kiút a válságból A projekt alapvető célja, hogy a tanulók megoldási javaslatokat dolgozzanak ki a válságokból való kiút megtalálásához. Ehhez kutakodniuk kell a már meglévő, meglépett válságkezelési stratégiákban, és ezt követően személyre szabott saját stratégiát kell alkotniuk. A projekt alapvető célja, hogy közösen, csoportokban gondolkodjanak a világgazdasági válságok megoldási lehetőségeiről, hétköznapi hatásairól, a körülöttünk lévő világról. (TÁMOP / ) 19 / 63

20 A komplex feladat (projekt) főbb módszertani lépései, elvárt tanulói produktumok A projekt tevékenységei: 1. Ötletgyűjtés és a családok profiljának, jellegzetességeinek azonosítása, csoportonként. 2. Reflektálás a jellegzetességekre, a csoport kutatásainak előkészítése, idővonal és cselekvési terv készítése. 3. A cselekvési terv kidolgozása és bemutatása. 4. Közös értékelés: önértékelés és csoportos értékelés, tanári értékelés. A projekt produktumai: - idővonal és cselekvési terv, amely tartalmaz legalább két, különböző lehetséges szcenáriót, tervet, - csoportos prezentáció. A komplex feladat (projekt) értékelési eszközei Megoldandó feladatok, problémák: 1. A Kecskeméthy család kilábalása a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekből úgy, hogy a válság kezdetén jövedelmük felét elveszítik. 2. A Bánát család kilábalása a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekből úgy, hogy a caféteria juttatások és a táppénz összegének fele a krízis hatására a válság kezdetén megszűnnek. 3. A Vörös család lehetséges válságkezelési reakciói a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekben úgy, hogy a családfő a válság kezdetén elveszíti az állását. 4. A Szabó család helyzete és kilábalása a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekben. 5. A Kállai család kilábalása a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekből úgy, hogy a bérek és juttatások (így a nyugdíj is) értéke az elszabaduló infláció miatt a válság kezdetén harmadára csökken. 6. A Nagy család helyzete a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekben úgy, hogy a deviza alapú hitelezés körül kialakult gazdasági tárgyú perekben a válság ideje alatt Nagy úr jelentős felkéréseket, ügyeket kap. Áttekintő táblázat a cselekvési tervhez, amelynek célja, hogy a tanulók az összefoglaló készítése közben értesüljenek jó és rossz irányokról, magasabbra és alacsonyabbra értékelhető tevékenységeikről, az összefoglaló elvárt minőségéről és a megfigyelési szempontokról. (TÁMOP / ) 20 / 63

21 A komplex feladat (projekt) speciális pedagógiai céljai Prezentációértékelés áttekintő táblázat segítségével: önértékelés és a tanulócsoport közös értékelése. Szummatív értékelés a projekt végén az elvégzett feladatok és azok eredményessége alapján. A projektfeladatok speciális pedagógiai célja elsősorban az, hogy a résztvevő tanulók képesek legyenek más családok helyzetét, más emberek helyzetét sajátjuknak tekinteni, internalizálni a problémákat, és azokat egy a sajátjuktól szükségszerűen némileg eltérő nézőpontból vizsgálni, a fennálló problémákat megoldani. A 21. századi készségek figyelembevételével: Logikus érvelés alkalmazása a megoldási lehetőségek közötti választás során. Összetett döntések meghozatala és választás: a problémákra adott megfelelő válasz kiválasztása és az ok- okozati összefüggések felismerése. A rendszerek közötti összefüggések megértése. Hozzáférés az információkhoz eredményes és hatékony módon, az adatok hozzáértő és kritikai értékelése, pontos és kreatív információhasználat az aktuális probléma megoldásához. A technológia mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében. (TÁMOP / ) 21 / 63

22 8.3. A globalizáció és én Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Földünk környezetünk Földrajz A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságainak bemutatása vállalati példákon; a globalizáció és a TNC- k kapcsolatának felismerése. A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt hatásának bemutatása. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Az információs technikai forradalom és a tudásipar. A globális világgazdaság új kihívásai és ellentmondásai. A technikai fejlődés feltételei és következményei. Erőforrások és termelési kultúrák. A fenntarthatóság dilemmái. 4.Hitelből és kölcsönből? 4. A jövő kockázata A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a globalizáció lokális és globális összefüggéseit, az eseményeket alakító tényezők okait és következményeit, az egyén felelősségét a globális térben. A zártvégű, térképvázlathoz kötődő, egyszerű vagy többszörös választást igénylő feladatok esetében a feladatmegoldás időtartama erősen függ a csoport adottságaitól. Egy- egy rövidebb feladatra 2-3 perc, míg a hosszabb, problémamegoldást igénylő feladatok időtartama elérheti az 5-10 percet is. A letölthető, kooperatív feladatokra érdemes több időt szánni, a tanulók gondolatait, érveit ütköztetni, szakmai vitákat kialakítani. Az otthoni munkavégzés időkerete nem körülhatárolható, jelentősen függ a megvalósítás körülményeitől. Globalizáció, fenntarthatóság, tudásipar, globális világgazdaság (TÁMOP / ) 22 / 63

23 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a globális gazdaság alapvető résztvevőit, - a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - összefüggő szövegek értő olvasására; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan, kritikai módon gondolkozni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulónak a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a globalizáció alapvető működése, hatásterületei; - a politikai, gazdasági, kulturális, gasztronómiai globalizáció egyes kérdései. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - matematikai és logikai készségek; - természettudományi kompetencia; - médiamegfigyelési és médiaértési tapasztalatok; - képes lesz felismerni, azonosítani globális problémákat; - képessé válik komplexen, globális kontextusban gondolkodni a pénzügyi világgazdaság, a globalizáció, a globális gazdasági problémák (pl. hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás kérdése) folyamatairól; - előrejelezni egyes globális mechanizmusokat és felkészülni azokra; - önállóan, illetve kooperatívan dolgozni a globalizáció témakörének vonatkozásában. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység jól alkalmazható több tantárgy tantervi követelményeinek teljesítése során is. A földrajz és a történelem tantárgyak keretében elsősorban a globális gazdaság, világgazdaság témakörben alkalmazható jól. Bevezető kérdések A feladat bemeneti tudást mér, illetve motivációs célokat szolgál. Érdemes még a tanegység végrehajtása előtt megoldani őket. (TÁMOP / ) 23 / 63

24 feladat:nézz szét a G8-ban! Egyszerű választást igénylő zártvégű, elsősorban gyakorlást segítő feladat (de alkalmazható a témakör végén, szummatív jelleggel is). Alkalmazása lehetséges tanóra közben gondolkodtató, gyakorló feladatként, bemeneti vagy akár ellenőrző feladatként is. A helyes megoldás: B) A G8 csoport a Föld 7 legnagyobb gazdaságát és Oroszországot tömörítő szervezet feladat: Nézz szét a G8-ban! A tanulóknak fel kell ismerniük és a térképvázlatban azonosítaniuk a G8 csoport országait, majd az országok neveit a térképvázlat megfelelő helyére húzniuk. A feladat segíti a térbeli tájékozódás fejlesztését, illetve segít eligazodni a világgazdaság jelenlegi térbeli struktúráján. (TÁMOP / ) 24 / 63

25 A helyes megoldás: feladat:globális gyűjtés - Letölthető feladat A letölthető feladatban a tanulóknak az a feladata, hogy gyűjtsenek össze minél több globális kifejezést. Ösztönözzük a tanulókat, hogy ötleteljenek bátran, hiszen az ötletbörze jellegű feladatokban a feladat első, ötletroham részében nincs rossz megoldás. A feladat elősegítheti, hogy a tanulók ráeszméljenek, hogy a globális szó milyen szélesen értelmezhető, illetve milyen szóösszetételek képezhetők belőle, amely anyanyelvi kompetenciáikat is fejleszti. (TÁMOP / ) 25 / 63

26 feladat: Nézz szét a G8-ban! A feladatban tovább erősíthetjük a világgazdaság vezető országainak megismerését, a hozzájuk kötődő asszociációk fejlesztését. Az egyes országokhoz különböző rájuk jellemző épületet, építményt kell hozzákötni. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 26 / 63

27 feladat:globális problémák A feladat a G8 csúcstalálkozók témáiról, átvitt értelemben a globális természeti, illetve társadalmi- gazdasági problémákról szól. Alkalmazása akkor javasolt, amikor a tanulók már tisztában vannak a G8/G20 fogalmával, ismernek globális természeti, illetve társadalmi- gazdasági jelenségeket, felismerik és azonosítják a globális problémákat. Ez az érintett műveltségi területek esetében változó: a földrajztanulás során a globális környezeti problémák 9. évfolyamon, a globális társadalmi- gazdasági krízisek jellemzően 10. évfolyamon kerülnek sorra, míg a történelemtanítás során ezek jóval később, napjaink történelme kapcsán kerülnek elő (a évfolyamon). Fontos tehát, hogy ezeket az ismereteket és a problémahelyzetek felismerését fokozatosan alakítsuk ki a tanulókban. A feladat jellegét tekintve gyakorlófeladat, az ábrák vagy a meghatározások cseréje egészen új tudáselemekhez is vezethet. A tanulók feladata, hogy a fehér és a kék hatszögeket összekössék egymással. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 27 / 63

28 8.4. Mi lehet a szerepem egy globális világban? Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Földünk környezetünk Földrajz A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságainak bemutatása vállalati példákon; a globalizáció és a TNC- k kapcsolatának felismerése. A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt hatásának bemutatása. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Az információs technikai forradalom és a tudásipar. A globális világgazdaság új kihívásai és ellentmondásai. A technikai fejlődés feltételei és következményei. Erőforrások és termelési kultúrák. A fenntarthatóság dilemmái. 4. Hitelből és kölcsönből? 4. A jövő kockázata A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a globalizáció lokális és globális összefüggéseit, az eseményeket alakító tényezők okait és következményeit, az egyén felelősségét a globális térben. A zártvégű, térképvázlathoz kötődő, egyszerű vagy többszörös választást igénylő feladatok esetében a feladatmegoldás időtartama erősen függ a csoport adottságaitól. Egy- egy rövidebb feladatra 2-3 perc, míg a hosszabb, problémamegoldást igénylő feladatok (vagy például a karikatúrához köthető feladat) időtartama elérheti az 5-10 percet is. A letölthető, kooperatív feladatokra érdemes több időt szánni, a tanulók gondolatait, érveit ütköztetni, szakmai vitákat kialakítani. Az otthoni munkavégzés időkerete nem körülhatárolható, jelentősen függ a megvalósítás körülményeitől. A projektfeladat esetén: 0,5-1 tanóra a feladat ismertetésére, az értékelő eszközök bemutatására és a (TÁMOP / ) 28 / 63

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 6. sz. melléklete 6. témakör AZ ÁLLAM PÉNZTÁRCÁJA A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében Kihívások és lehetőségek az új típusú szakértői és szaktanácsadói feladatokban RPI, Budapest 2013. október 25. Tartalom A szaktanácsadással kapcsolatos

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 5. sz. melléklete 5. témakör KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT

A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT Kojanitz László szakmai vezető A projekt célja Tanulásra

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS KÁKONYI LUCIA TÉMAVEZETŐ Információs vagy tudásalapú

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály A mindennapok tudása a köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály Jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Társadalomismeret történelem

Társadalomismeret történelem HELYI TANTERV Társadalomismeret történelem SZAKISKOLA 9. 10. évfolyam KECSKEMÉT 2013 1 1. Célok, feladatok: A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők: - A

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Csapó Benő http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 1. sz. melléklete 1. témakör GAZDÁLKODSZ A PÉNZZEL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÁMOP 3.1.1 PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI A projekt általános bemutatása A projekt céljai: az oktatás tartalmi

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE: Szakképzési kerettanterv az 54 344 01 pénzügyi számviteli ügyintéző szakképesítéshez valamint a XXIV. közgazdaság ágazathoz SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODUL MEGNEVEZÉSE: 11504-12 Gazdálkodási

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA Követelmény: a helyi tantervben a 7-12. évfolyam számára rögzített követelmények. A vizsga részei: A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgarészből.

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Történelem, francia nyelv és etika tantárgyakból betervezett projektfeladatok témakörei évfolyamokra lebontva

Történelem, francia nyelv és etika tantárgyakból betervezett projektfeladatok témakörei évfolyamokra lebontva Történelem, francia nyelv és etika tantárgyakból betervezett projektfeladatok témakörei évfolyamokra lebontva 9. évfolyam, történelem Témakör: Római kori magyar városok Választható altémák: egy-egy csoport

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET 60. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató 2017. március 15-18. A projekt születése

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben