MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 8. sz. melléklete 8. témakör ISMERD MEG A VILÁGOD! A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi tudatosság fejlesztése a éves korosztály számára c. digitális tananyaghoz Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ERGOFIT Tanácsadó és Továbbképző Kft. TÁMOP / Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (TÁMOP / ) 1 / 63

2 TARTALOMJEGYZÉK 8. ISMERD MEG A VILÁGOD!... 4 A TÉMAKÖR CÉLRENDSZERE... 4 A témakör átfogó célja... 4 A témakör pedagógiai céljai A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁGOK RÉGEN ÉS MA... 5 Pedagógiai áttekintés... 5 A sikeresség ismérvei... 6 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Bevezető feladat (letölthető) MIÉRT ALAKULNAK KI A GAZDASÁGI VÁLSÁGOK?... 7 Pedagógiai áttekintés... 7 A sikeresség ismérvei... 8 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat: Válságvariációk egy témára feladat: Válság a 20. századból feladat: Keresd a helyes választ! feladat: Egészítsd ki a ciklusokat! feladat: Számolj és válaszolj! feladat: Egyszer fenn, máskor lenn feladat: Térképen az adósság feladat: Keresztmetszet feladat: Kiút a válságból - projektfeladat A GLOBALIZÁCIÓ ÉS ÉN Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat:nézz szét a G8- ban! feladat: Nézz szét a G8- ban! feladat:globális gyűjtés - Letölthető feladat feladat: Nézz szét a G8- ban! feladat:globális problémák MI LEHET A SZEREPEM EGY GLOBÁLIS VILÁGBAN? Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat: Reflektálj! Letölthető feladat feladat: Csatlakozz a hétvégi vásárláshoz! feladat: Reflektálj! feladat: Globális vagy lokális? - Letölthető feladat feladat: Hulladék vagy szemét? feladat: Globálisan lokálisan - Projektfeladat AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁROK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat: EU = intézmények? Nemcsak! feladat: Keresd meg a helyes válaszokat! feladat: Vizualizálj! Készíts gondolattérképet! (TÁMOP / ) 2 / 63

3 feladat: Részvételen alapuló Európa feladat: Szabad határ, szabad madár feladat: Benn vagy kinn? feladat: Európárosítás feladat: Számolj és következtess! feladat: Ariadné fonala az Európai Unióban - Projektfeladat A HELY, AHOL ÉLEK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Bevezető feladatok Letölthető feladat JÓ HELYEN ÉLEK? Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat: Töltsd fel a helyeket! feladat: Keresztmetszet feladat: Előny- hátrány! feladat: Energiapárosítás feladat: Ki a terepre! Projektfeladat feladat: Jó helyen élek? - Projektfeladat Összefoglalás Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Összefoglaló kérdéssor az Ismerd meg a világod! című témakörhöz (TÁMOP / ) 3 / 63

4 8. ISMERD MEG A VILÁGOD! A témakör célrendszere A témakör átfogó célja A témakör átfogó célja, hogy megismertesse a tanulókkal a pénzügyi világgazdaság egyes súlyponti problémáit, amelyek megértésével a tanulók személyes pénzügyi terük folyamatait is jobban átlátják majd, így tervezhetőbbé válik saját jövőjük globális kontextusban is. A témakör pedagógiai céljai A témakör pedagógiai céljai alapvetően a személyes tér és a globális tér kapcsolatára építenek. Pedagógiai cél a tanulók globális térben való eligazodásának fejlesztése, az Európai Unió és a még tágabb globális kontextus néhány jellemző pénzügyi problémájának megismerése, megértése és a problémákra való reflexió képességének gyakorlása, erősítése. A tanulók a témakör tanegységei során olyan problémákkal, komplex feladatokkal találkoznak, amelyek a mindennapi élethez, a valós kontextushoz szorosan kötődnek, a személyes pénzügyi teret alapvetően befolyásolhatják. További pedagógiai cél a tanulók kritikai és problémaközpontú gondolkodásának fejlesztése, a problémák felismerésének képessége, illetve ennek fejlesztése, valamint a megoldási utakra való törekvés kialakítása és annak beláttatása, hogy egy adott személyes vagy globális problémára nemcsak egyetlen jó megoldás alakítható ki. A témakör tanegységeinek feladatai, különösen a projektfeladatok számos lehetséges megoldással bírnak, amelyek a tanulók divergens gondolkodását hivatottak fejleszteni. A tanegységek feladatai során a tanulóknak különböző tanulási terekben kell helytállniuk. Számos esetben önállóan kell dolgozniuk, más esetekben otthon, a családi körben kerülnek feladathelyzetbe, és családjukkal való együttműködésben kell dolgozniuk, a feladatokat megoldani. Ez erősíti a családi élet kötelékeit, ugyanakkor betekintést enged a tanulók számára a család pénzügyeibe, a lokális problémák megoldási lehetőségeibe. A feladatmegoldások egy jó része azonban kooperációt vagy tanulói kollaborációt igényel bizonyos feladatok esetében a tanulók egyedi munkája a csoport más tagjainak munkája és felelősségi köre nélkül nem értelmezhető. A témakör tanegységeiben található feladatok kifejezett célja, hogy a tanulói együttműködést fejlessze, illetve olyan tanulási környezeteket indukáljon, amelyekben a tanulóknak együtt kell működniük, ezzel fejlesztve kommunikációs (anyanyelvi vagy akár idegen nyelvi), illetve együttműködési készségüket. A feladatok során számos esetben a tanulóknak bizonyságot kell adniuk vállalkozó szellemről, kezdeményezőkészségről, innovációs hajlamról. Ezek a feladatok (TÁMOP / ) 4 / 63

5 hivatottak fejleszteni a tanulók innovációs készségét, illetve bizonyítani számukra, hogy a vállalkozás, valami új dologba való befektetés megtérülhet. A témakör átfogó pedagógiai célja, hogy a globális kontextus megértésével és a problémák értelmezésével a tanulók képesek legyenek pozitív irányba befolyásolni a pénzügyeik alakulását, a pénzügyekről kialakított attitűdjüket, gondolkodásmódjukat, illetve hasson a jövőalkotásra, a jövőteremtésre, a fenntartható pénzügyi gazdálkodás kialakítására a személyes térben is A világgazdasági válságok régen és ma Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Földünk környezetünk Földrajz A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Az as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Folyamatábra, diagram készítése (pl. a világgazdasági válság jelenségei). 2. Megtakarítás a jövőért: 6. Tegyék meg tétjeiket! 4. Hitelből és kölcsönből?: 4. A jövő kockázata 6. Az állam "pénztárcája": 1. A gazdaság szereplői 6. Az állam "pénztárcája": 2. Az állam feladatai 6. Az állam "pénztárcája": 3. Az állam bevételei - adózás 6. Az állam "pénztárcája": 4. Az állam kiadásai A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a gazdasági világválságok kialakulásának okait, esettanulmányokkal bemutatva a válságok okait és következményeit. A bevezető feladatok megoldására értékeléssel együtt perc szánható, a TKT táblázat kitöltése folyamatos a tanulási folyamat során. Gazdasági válság, adósságválság, gazdasági ciklusok, hitel, adósságspirál (TÁMOP / ) 5 / 63

6 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a globális gazdaság alapvető résztvevőit, a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan, kritikai módon gondolkozni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a válságciklusok kialakulása és ezek okai; - az as nagy gazdasági válság okai, körülményei és következményei; - a ban kialakult, illetve a évi euróválság okai, körülményei és következményei. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - matematikai és logikai készségek; - természettudományi kompetencia; - képes lesz felismerni, azonosítani globális problémákat; - képessé válik komplexen, globális kontextusban gondolkodni a pénzügyi világgazdaság folyamatairól; - előrejelezni egyes gazdasági mechanizmusokat és felkészülni azokra; - önállóan, illetve kooperatívan dolgozni a pénzügyi világgazdaság és a válságidőszakok elemzése témakörében. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység jól alkalmazható több tantárgy tantervi követelményeinek teljesítése során is. A földrajz és a történelem tantárgyak keretében elsősorban a globális gazdaság, a világgazdaság és azok válságainak témakörében alkalmazható, de alkalmas az állampolgári ismeretek tanítása közben is, amikor az általános társadalmi berendezkedést tanítjuk feladat Bevezető feladat (letölthető) A feladatok egy része (Bevezető kérdések) bemeneti tudást mér, illetve motivációs célokat szolgál. Érdemes még a tanegység végrehajtása előtt megoldani őket. A bevezető feladatok között vannak olyan feladatok (pl. a Tudom- Kérdezem- Megtanultam [TKT] táblázatok), amelyek kifejezetten a formatív értékelést szolgálják. Ezek a tanulói előrehaladás támogatására szolgálnak. A bevezető feladatok nyílt végű választ igényelnek, ezek összevetésére érdemes csoportmunkában foglalkoztatni a tanulókat (pl. szakértői mozaikban vagy (TÁMOP / ) 6 / 63

7 csoportforgóban). A bevezető feladatok fontosak a továbbhaladásban, a projektfeladat előkészítésében Miért alakulnak ki a gazdasági válságok? Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Földünk környezetünk Földrajz A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Az as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Folyamatábra, diagram készítése (pl. a világgazdasági válság jelenségei). 2. Megtakarítás a jövőért: 6. Tegyék meg tétjeiket! 4. Hitelből és kölcsönből?: 4. A jövő kockázata 6. Az állam "pénztárcája": 1. A gazdaság szereplői 6. Az állam "pénztárcája": 2. Az állam feladatai 6. Az állam "pénztárcája": 3. Az állam bevételei - adózás 6. Az állam "pénztárcája": 4. Az állam kiadásai A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a gazdasági világválságok kialakulásának okait, esettanulmányokkal bemutatva a válságok okait és következményeit. A zártvégű, térképvázlathoz kötődő, egyszerű vagy többszörös választást igénylő feladatok esetében a feladatmegoldás időtartama erősen függ a csoport adottságaitól. Egy- egy rövidebb feladatra 2-3 perc, míg a hosszabb, problémamegoldást igénylő feladatok (vagy például a karikatúrához köthető feladat) időtartama elérheti az 5-10 percet is. A projektfeladat esetén: 0,5-1 tanóra a feladat ismertetésére, az értékelő eszközök bemutatására és a csoportok kijelölésére + a tanulócsoport igényeinek megfelelő hosszúságú otthoni munka + 1 tanóra a komplex feladat bemutatására és csoportértékelésre. Gazdasági válság, adósságválság, gazdasági ciklusok, hitel, adósságspirál (TÁMOP / ) 7 / 63

8 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a globális gazdaság alapvető résztvevőit, a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - összefüggő szövegek értő olvasására; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan, kritikai módon gondolkozni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a válságciklusok kialakulása és ezek okai; - az as nagy gazdasági válság okai, körülményei és következményei; - a ban kialakult, illetve a évi euróválság okai, körülményei és következményei. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - képes lesz felismerni, azonosítani globális problémákat; - képessé válik komplexen, globális kontextusban gondolkodni a pénzügyi világgazdaság folyamatairól; - előrejelezni egyes gazdasági mechanizmusokat és felkészülni azokra. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység jól alkalmazható több tantárgy tantervi követelményeinek teljesítése során is. A földrajz és a történelem tantárgyak keretében elsősorban a globális gazdaság, a világgazdaság és azok válságainak témakörében alkalmazható jól, de alkalmas az állampolgári ismeretek tanítása közben is, amikor az általános társadalmi berendezkedést tanítjuk , , feladatok: Egyszerű vagy többszörös választás Egyszerű vagy többszörös választást igénylő zártvégű, elsősorban gyakorlást segítő feladatok (de alkalmazhatóak a témakör végén, szummatív jelleggel is). Alkalmazásuk mindkét érintett tantárgyban jó lehet, a világgazdasági válságok, különösen az as és a ban indult válságidőszakok és azok következményeinek tanítása során. (TÁMOP / ) 8 / 63

9 feladat: Válságvariációk egy témára A tanuló feladata, hogy a megadott kifejezéseket a diagram megfelelő helyére húzza (drag&drop). Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 9 / 63

10 feladat: Válság a 20. századból Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 10 / 63

11 feladat: Keresd a helyes választ! Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 11 / 63

12 feladat: Egészítsd ki a ciklusokat! A feladatban a tanulóknak ki kell választaniuk, hogy az egyes világgazdasági események, trendek a világgazdaság történetében mikor, mely időszakban jelentkeztek (ábraelemzéses feladat). A szövegeket a vonalakra kell húzni, vonszolni a diagram elemzését követően. A feladat jól alkalmazható a világgazdaság történetének tanításakor, földrajz tantárgyban 10. évfolyamban, történelem tantárgyban évfolyamban. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 12 / 63

13 A feladat második részében hazánk és az Amerikai Egyesült Államok válság utáni helyzetét kell a tanulóknak összehasonlítaniuk. A szövegdobozokat a választott ország fölé kell húzniuk a tanulóknak. A feladat lehetőséget ad a két ország válságkezelésének, illetve az amerikai és az európai típusú megoldások összehasonlításának. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 13 / 63

14 feladat: Számolj és válaszolj! A feladat matematikai és természettudományos kompetenciaterületen is fejlesztő hatást ér el, miközben segít áttekinteni a globális világgazdasági válságok történeti hátterét is. A feladatot mind földrajz-, mind történelemórán jól alkalmazhatjuk, elsősorban órai gyakorlásként, illetve házi feladatként. A szükséges időkeret csoporttól függően perc lehet. A feladat, mivel a diagram alapján több megoldás is lehetséges, elsősorban gyakorlásra alkalmas, a szummatív értékelés során kevéssé alkalmazható. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 14 / 63

15 Kiegészítő feladatok: e) Hányad részére esett vissza a tőzsdeindex? Számítsd ki! Az a) és a c) válaszait figyelembe véve az érték 5,00 és 5,90 közé eshet, így a kettő közötti intervallumot fogadjuk el helyesnek, jelezve a tanulónak, hogy A helyes válasz: 5,6-5,7 f) Ha egymillió dollárt fektettél volna be a csúcsponton, akkor mennyi pénzed maradt volna... i. a válság mélypontján? A számítási módszertől és a megelőző válaszoktól függően elfogadható a válasz és dollár között. ii év elején? A számítási módszertől és a kiinduló adatoktól függően elfogadható a válasz és dollár között. (TÁMOP / ) 15 / 63

16 feladat: Egyszer fenn, máskor lenn A feladat mint a karikatúrákhoz kapcsolódó feladatok szinte kivétel nélkül leginkább gyakorlásképpen használhatók, szummatív értékelés részét nem képezhetik. A feladat elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy a válságokban mennyire egymásra vannak utalva a tehetősebb és a válságba került államok, ha ugyanabba a gazdasági közösségbe (Európai Unió) tartoznak. A feladat segítségével segíthetünk megérteni tanulóinknak ezt a kapcsolatrendszert, illetve a nemzetközi együttműködések szükségességét, ugyanakkor az adósságspirál fogalmát is. A helyes megoldás: Kiegészítés: a c) feladatrészben a 2011 és 2012 is elfogadható (TÁMOP / ) 16 / 63

17 feladat: Térképen az adósság A térképvázlathoz kapcsolódó feladat nemcsak földrajzórán alkalmazható (hanem például a történelemtanítás során is). A feladat alkalmas gyakorlófeladatként (elsősorban tanórai gyakorlásra) vagy mivel zártvégű akár szummatív értékelésre is. A tartalom előkerülhet a válságidőszakok tanításakor, vagy akár a dél- európai országok gazdaságföldrajzának tanításakor is (mint határterület). A helyes megoldás: Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország. A térképes bejelöléssel együtt: (TÁMOP / ) 17 / 63

18 feladat: Keresztmetszet A keresztrejtvény típusú feladatok mindig a gyakorlás eszközei, jól alkalmazhatóak a témakör végén, a tanultak rögzítése céljából. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 18 / 63

19 feladat: Kiút a válságból - projektfeladat A projektfeladat tág lehetőségeket hagy a helyi sajátosságok, ötletek figyelembevételére, ugyanakkor a tanegység feldolgozásának fókusza mindig a gazdasági válságok kialakulásán és azok hétköznapi életre gyakorolt hatásain van. A feladat száma A projekt címe A komplex feladat (projekt) összefoglalója Kiút a válságból A projekt alapvető célja, hogy a tanulók megoldási javaslatokat dolgozzanak ki a válságokból való kiút megtalálásához. Ehhez kutakodniuk kell a már meglévő, meglépett válságkezelési stratégiákban, és ezt követően személyre szabott saját stratégiát kell alkotniuk. A projekt alapvető célja, hogy közösen, csoportokban gondolkodjanak a világgazdasági válságok megoldási lehetőségeiről, hétköznapi hatásairól, a körülöttünk lévő világról. (TÁMOP / ) 19 / 63

20 A komplex feladat (projekt) főbb módszertani lépései, elvárt tanulói produktumok A projekt tevékenységei: 1. Ötletgyűjtés és a családok profiljának, jellegzetességeinek azonosítása, csoportonként. 2. Reflektálás a jellegzetességekre, a csoport kutatásainak előkészítése, idővonal és cselekvési terv készítése. 3. A cselekvési terv kidolgozása és bemutatása. 4. Közös értékelés: önértékelés és csoportos értékelés, tanári értékelés. A projekt produktumai: - idővonal és cselekvési terv, amely tartalmaz legalább két, különböző lehetséges szcenáriót, tervet, - csoportos prezentáció. A komplex feladat (projekt) értékelési eszközei Megoldandó feladatok, problémák: 1. A Kecskeméthy család kilábalása a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekből úgy, hogy a válság kezdetén jövedelmük felét elveszítik. 2. A Bánát család kilábalása a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekből úgy, hogy a caféteria juttatások és a táppénz összegének fele a krízis hatására a válság kezdetén megszűnnek. 3. A Vörös család lehetséges válságkezelési reakciói a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekben úgy, hogy a családfő a válság kezdetén elveszíti az állását. 4. A Szabó család helyzete és kilábalása a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekben. 5. A Kállai család kilábalása a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekből úgy, hogy a bérek és juttatások (így a nyugdíj is) értéke az elszabaduló infláció miatt a válság kezdetén harmadára csökken. 6. A Nagy család helyzete a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekben úgy, hogy a deviza alapú hitelezés körül kialakult gazdasági tárgyú perekben a válság ideje alatt Nagy úr jelentős felkéréseket, ügyeket kap. Áttekintő táblázat a cselekvési tervhez, amelynek célja, hogy a tanulók az összefoglaló készítése közben értesüljenek jó és rossz irányokról, magasabbra és alacsonyabbra értékelhető tevékenységeikről, az összefoglaló elvárt minőségéről és a megfigyelési szempontokról. (TÁMOP / ) 20 / 63

21 A komplex feladat (projekt) speciális pedagógiai céljai Prezentációértékelés áttekintő táblázat segítségével: önértékelés és a tanulócsoport közös értékelése. Szummatív értékelés a projekt végén az elvégzett feladatok és azok eredményessége alapján. A projektfeladatok speciális pedagógiai célja elsősorban az, hogy a résztvevő tanulók képesek legyenek más családok helyzetét, más emberek helyzetét sajátjuknak tekinteni, internalizálni a problémákat, és azokat egy a sajátjuktól szükségszerűen némileg eltérő nézőpontból vizsgálni, a fennálló problémákat megoldani. A 21. századi készségek figyelembevételével: Logikus érvelés alkalmazása a megoldási lehetőségek közötti választás során. Összetett döntések meghozatala és választás: a problémákra adott megfelelő válasz kiválasztása és az ok- okozati összefüggések felismerése. A rendszerek közötti összefüggések megértése. Hozzáférés az információkhoz eredményes és hatékony módon, az adatok hozzáértő és kritikai értékelése, pontos és kreatív információhasználat az aktuális probléma megoldásához. A technológia mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében. (TÁMOP / ) 21 / 63

22 8.3. A globalizáció és én Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Földünk környezetünk Földrajz A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságainak bemutatása vállalati példákon; a globalizáció és a TNC- k kapcsolatának felismerése. A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt hatásának bemutatása. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Az információs technikai forradalom és a tudásipar. A globális világgazdaság új kihívásai és ellentmondásai. A technikai fejlődés feltételei és következményei. Erőforrások és termelési kultúrák. A fenntarthatóság dilemmái. 4.Hitelből és kölcsönből? 4. A jövő kockázata A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a globalizáció lokális és globális összefüggéseit, az eseményeket alakító tényezők okait és következményeit, az egyén felelősségét a globális térben. A zártvégű, térképvázlathoz kötődő, egyszerű vagy többszörös választást igénylő feladatok esetében a feladatmegoldás időtartama erősen függ a csoport adottságaitól. Egy- egy rövidebb feladatra 2-3 perc, míg a hosszabb, problémamegoldást igénylő feladatok időtartama elérheti az 5-10 percet is. A letölthető, kooperatív feladatokra érdemes több időt szánni, a tanulók gondolatait, érveit ütköztetni, szakmai vitákat kialakítani. Az otthoni munkavégzés időkerete nem körülhatárolható, jelentősen függ a megvalósítás körülményeitől. Globalizáció, fenntarthatóság, tudásipar, globális világgazdaság (TÁMOP / ) 22 / 63

23 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a globális gazdaság alapvető résztvevőit, - a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - összefüggő szövegek értő olvasására; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan, kritikai módon gondolkozni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulónak a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a globalizáció alapvető működése, hatásterületei; - a politikai, gazdasági, kulturális, gasztronómiai globalizáció egyes kérdései. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - matematikai és logikai készségek; - természettudományi kompetencia; - médiamegfigyelési és médiaértési tapasztalatok; - képes lesz felismerni, azonosítani globális problémákat; - képessé válik komplexen, globális kontextusban gondolkodni a pénzügyi világgazdaság, a globalizáció, a globális gazdasági problémák (pl. hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás kérdése) folyamatairól; - előrejelezni egyes globális mechanizmusokat és felkészülni azokra; - önállóan, illetve kooperatívan dolgozni a globalizáció témakörének vonatkozásában. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység jól alkalmazható több tantárgy tantervi követelményeinek teljesítése során is. A földrajz és a történelem tantárgyak keretében elsősorban a globális gazdaság, világgazdaság témakörben alkalmazható jól. Bevezető kérdések A feladat bemeneti tudást mér, illetve motivációs célokat szolgál. Érdemes még a tanegység végrehajtása előtt megoldani őket. (TÁMOP / ) 23 / 63

24 feladat:nézz szét a G8-ban! Egyszerű választást igénylő zártvégű, elsősorban gyakorlást segítő feladat (de alkalmazható a témakör végén, szummatív jelleggel is). Alkalmazása lehetséges tanóra közben gondolkodtató, gyakorló feladatként, bemeneti vagy akár ellenőrző feladatként is. A helyes megoldás: B) A G8 csoport a Föld 7 legnagyobb gazdaságát és Oroszországot tömörítő szervezet feladat: Nézz szét a G8-ban! A tanulóknak fel kell ismerniük és a térképvázlatban azonosítaniuk a G8 csoport országait, majd az országok neveit a térképvázlat megfelelő helyére húzniuk. A feladat segíti a térbeli tájékozódás fejlesztését, illetve segít eligazodni a világgazdaság jelenlegi térbeli struktúráján. (TÁMOP / ) 24 / 63

25 A helyes megoldás: feladat:globális gyűjtés - Letölthető feladat A letölthető feladatban a tanulóknak az a feladata, hogy gyűjtsenek össze minél több globális kifejezést. Ösztönözzük a tanulókat, hogy ötleteljenek bátran, hiszen az ötletbörze jellegű feladatokban a feladat első, ötletroham részében nincs rossz megoldás. A feladat elősegítheti, hogy a tanulók ráeszméljenek, hogy a globális szó milyen szélesen értelmezhető, illetve milyen szóösszetételek képezhetők belőle, amely anyanyelvi kompetenciáikat is fejleszti. (TÁMOP / ) 25 / 63

26 feladat: Nézz szét a G8-ban! A feladatban tovább erősíthetjük a világgazdaság vezető országainak megismerését, a hozzájuk kötődő asszociációk fejlesztését. Az egyes országokhoz különböző rájuk jellemző épületet, építményt kell hozzákötni. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 26 / 63

27 feladat:globális problémák A feladat a G8 csúcstalálkozók témáiról, átvitt értelemben a globális természeti, illetve társadalmi- gazdasági problémákról szól. Alkalmazása akkor javasolt, amikor a tanulók már tisztában vannak a G8/G20 fogalmával, ismernek globális természeti, illetve társadalmi- gazdasági jelenségeket, felismerik és azonosítják a globális problémákat. Ez az érintett műveltségi területek esetében változó: a földrajztanulás során a globális környezeti problémák 9. évfolyamon, a globális társadalmi- gazdasági krízisek jellemzően 10. évfolyamon kerülnek sorra, míg a történelemtanítás során ezek jóval később, napjaink történelme kapcsán kerülnek elő (a évfolyamon). Fontos tehát, hogy ezeket az ismereteket és a problémahelyzetek felismerését fokozatosan alakítsuk ki a tanulókban. A feladat jellegét tekintve gyakorlófeladat, az ábrák vagy a meghatározások cseréje egészen új tudáselemekhez is vezethet. A tanulók feladata, hogy a fehér és a kék hatszögeket összekössék egymással. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 27 / 63

28 8.4. Mi lehet a szerepem egy globális világban? Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Földünk környezetünk Földrajz A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságainak bemutatása vállalati példákon; a globalizáció és a TNC- k kapcsolatának felismerése. A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt hatásának bemutatása. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Az információs technikai forradalom és a tudásipar. A globális világgazdaság új kihívásai és ellentmondásai. A technikai fejlődés feltételei és következményei. Erőforrások és termelési kultúrák. A fenntarthatóság dilemmái. 4. Hitelből és kölcsönből? 4. A jövő kockázata A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a globalizáció lokális és globális összefüggéseit, az eseményeket alakító tényezők okait és következményeit, az egyén felelősségét a globális térben. A zártvégű, térképvázlathoz kötődő, egyszerű vagy többszörös választást igénylő feladatok esetében a feladatmegoldás időtartama erősen függ a csoport adottságaitól. Egy- egy rövidebb feladatra 2-3 perc, míg a hosszabb, problémamegoldást igénylő feladatok (vagy például a karikatúrához köthető feladat) időtartama elérheti az 5-10 percet is. A letölthető, kooperatív feladatokra érdemes több időt szánni, a tanulók gondolatait, érveit ütköztetni, szakmai vitákat kialakítani. Az otthoni munkavégzés időkerete nem körülhatárolható, jelentősen függ a megvalósítás körülményeitől. A projektfeladat esetén: 0,5-1 tanóra a feladat ismertetésére, az értékelő eszközök bemutatására és a (TÁMOP / ) 28 / 63

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 6. sz. melléklete 6. témakör AZ ÁLLAM PÉNZTÁRCÁJA A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében Kihívások és lehetőségek az új típusú szakértői és szaktanácsadói feladatokban RPI, Budapest 2013. október 25. Tartalom A szaktanácsadással kapcsolatos

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 5. sz. melléklete 5. témakör KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 1. sz. melléklete 1. témakör GAZDÁLKODSZ A PÉNZZEL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE: Szakképzési kerettanterv az 54 344 01 pénzügyi számviteli ügyintéző szakképesítéshez valamint a XXIV. közgazdaság ágazathoz SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODUL MEGNEVEZÉSE: 11504-12 Gazdálkodási

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Társadalomismeret történelem

Társadalomismeret történelem HELYI TANTERV Társadalomismeret történelem SZAKISKOLA 9. 10. évfolyam KECSKEMÉT 2013 1 1. Célok, feladatok: A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők: - A

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

IV. A munkaköri leírás és elemzése

IV. A munkaköri leírás és elemzése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség IV. A munkaköri leírás és elemzése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia Budapest, 2015. május 20. Utassy Katalin Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

A mérés tárgya, tartalma

A mérés tárgya, tartalma A mérés tárgya, tartalma 1 A TUDÁS Az oktatás elméletének egyik legősibb problémája az ismeretek és a képességek viszonyának értelmezése. A tudás részei, elemei tekintetében számos álláspont alakult ki,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén Diagnosztikus mérések fejlesztése (TÁMOP 3.1.9/08/01) Oktatáselméleti

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása

A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEK FEJLESZTÉSE (TÁMOP 3.1.9/08/01) Csapó Benő www.staff.u-szeged.hu/~csapo A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása Oktatáselméleti Kutatócsoport Diagnosztikus

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben