MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 8. sz. melléklete 8. témakör ISMERD MEG A VILÁGOD! A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi tudatosság fejlesztése a éves korosztály számára c. digitális tananyaghoz Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ERGOFIT Tanácsadó és Továbbképző Kft. TÁMOP / Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (TÁMOP / ) 1 / 63

2 TARTALOMJEGYZÉK 8. ISMERD MEG A VILÁGOD!... 4 A TÉMAKÖR CÉLRENDSZERE... 4 A témakör átfogó célja... 4 A témakör pedagógiai céljai A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁGOK RÉGEN ÉS MA... 5 Pedagógiai áttekintés... 5 A sikeresség ismérvei... 6 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Bevezető feladat (letölthető) MIÉRT ALAKULNAK KI A GAZDASÁGI VÁLSÁGOK?... 7 Pedagógiai áttekintés... 7 A sikeresség ismérvei... 8 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat: Válságvariációk egy témára feladat: Válság a 20. századból feladat: Keresd a helyes választ! feladat: Egészítsd ki a ciklusokat! feladat: Számolj és válaszolj! feladat: Egyszer fenn, máskor lenn feladat: Térképen az adósság feladat: Keresztmetszet feladat: Kiút a válságból - projektfeladat A GLOBALIZÁCIÓ ÉS ÉN Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat:nézz szét a G8- ban! feladat: Nézz szét a G8- ban! feladat:globális gyűjtés - Letölthető feladat feladat: Nézz szét a G8- ban! feladat:globális problémák MI LEHET A SZEREPEM EGY GLOBÁLIS VILÁGBAN? Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat: Reflektálj! Letölthető feladat feladat: Csatlakozz a hétvégi vásárláshoz! feladat: Reflektálj! feladat: Globális vagy lokális? - Letölthető feladat feladat: Hulladék vagy szemét? feladat: Globálisan lokálisan - Projektfeladat AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁROK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat: EU = intézmények? Nemcsak! feladat: Keresd meg a helyes válaszokat! feladat: Vizualizálj! Készíts gondolattérképet! (TÁMOP / ) 2 / 63

3 feladat: Részvételen alapuló Európa feladat: Szabad határ, szabad madár feladat: Benn vagy kinn? feladat: Európárosítás feladat: Számolj és következtess! feladat: Ariadné fonala az Európai Unióban - Projektfeladat A HELY, AHOL ÉLEK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Bevezető feladatok Letölthető feladat JÓ HELYEN ÉLEK? Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat: Töltsd fel a helyeket! feladat: Keresztmetszet feladat: Előny- hátrány! feladat: Energiapárosítás feladat: Ki a terepre! Projektfeladat feladat: Jó helyen élek? - Projektfeladat Összefoglalás Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Összefoglaló kérdéssor az Ismerd meg a világod! című témakörhöz (TÁMOP / ) 3 / 63

4 8. ISMERD MEG A VILÁGOD! A témakör célrendszere A témakör átfogó célja A témakör átfogó célja, hogy megismertesse a tanulókkal a pénzügyi világgazdaság egyes súlyponti problémáit, amelyek megértésével a tanulók személyes pénzügyi terük folyamatait is jobban átlátják majd, így tervezhetőbbé válik saját jövőjük globális kontextusban is. A témakör pedagógiai céljai A témakör pedagógiai céljai alapvetően a személyes tér és a globális tér kapcsolatára építenek. Pedagógiai cél a tanulók globális térben való eligazodásának fejlesztése, az Európai Unió és a még tágabb globális kontextus néhány jellemző pénzügyi problémájának megismerése, megértése és a problémákra való reflexió képességének gyakorlása, erősítése. A tanulók a témakör tanegységei során olyan problémákkal, komplex feladatokkal találkoznak, amelyek a mindennapi élethez, a valós kontextushoz szorosan kötődnek, a személyes pénzügyi teret alapvetően befolyásolhatják. További pedagógiai cél a tanulók kritikai és problémaközpontú gondolkodásának fejlesztése, a problémák felismerésének képessége, illetve ennek fejlesztése, valamint a megoldási utakra való törekvés kialakítása és annak beláttatása, hogy egy adott személyes vagy globális problémára nemcsak egyetlen jó megoldás alakítható ki. A témakör tanegységeinek feladatai, különösen a projektfeladatok számos lehetséges megoldással bírnak, amelyek a tanulók divergens gondolkodását hivatottak fejleszteni. A tanegységek feladatai során a tanulóknak különböző tanulási terekben kell helytállniuk. Számos esetben önállóan kell dolgozniuk, más esetekben otthon, a családi körben kerülnek feladathelyzetbe, és családjukkal való együttműködésben kell dolgozniuk, a feladatokat megoldani. Ez erősíti a családi élet kötelékeit, ugyanakkor betekintést enged a tanulók számára a család pénzügyeibe, a lokális problémák megoldási lehetőségeibe. A feladatmegoldások egy jó része azonban kooperációt vagy tanulói kollaborációt igényel bizonyos feladatok esetében a tanulók egyedi munkája a csoport más tagjainak munkája és felelősségi köre nélkül nem értelmezhető. A témakör tanegységeiben található feladatok kifejezett célja, hogy a tanulói együttműködést fejlessze, illetve olyan tanulási környezeteket indukáljon, amelyekben a tanulóknak együtt kell működniük, ezzel fejlesztve kommunikációs (anyanyelvi vagy akár idegen nyelvi), illetve együttműködési készségüket. A feladatok során számos esetben a tanulóknak bizonyságot kell adniuk vállalkozó szellemről, kezdeményezőkészségről, innovációs hajlamról. Ezek a feladatok (TÁMOP / ) 4 / 63

5 hivatottak fejleszteni a tanulók innovációs készségét, illetve bizonyítani számukra, hogy a vállalkozás, valami új dologba való befektetés megtérülhet. A témakör átfogó pedagógiai célja, hogy a globális kontextus megértésével és a problémák értelmezésével a tanulók képesek legyenek pozitív irányba befolyásolni a pénzügyeik alakulását, a pénzügyekről kialakított attitűdjüket, gondolkodásmódjukat, illetve hasson a jövőalkotásra, a jövőteremtésre, a fenntartható pénzügyi gazdálkodás kialakítására a személyes térben is A világgazdasági válságok régen és ma Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Földünk környezetünk Földrajz A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Az as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Folyamatábra, diagram készítése (pl. a világgazdasági válság jelenségei). 2. Megtakarítás a jövőért: 6. Tegyék meg tétjeiket! 4. Hitelből és kölcsönből?: 4. A jövő kockázata 6. Az állam "pénztárcája": 1. A gazdaság szereplői 6. Az állam "pénztárcája": 2. Az állam feladatai 6. Az állam "pénztárcája": 3. Az állam bevételei - adózás 6. Az állam "pénztárcája": 4. Az állam kiadásai A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a gazdasági világválságok kialakulásának okait, esettanulmányokkal bemutatva a válságok okait és következményeit. A bevezető feladatok megoldására értékeléssel együtt perc szánható, a TKT táblázat kitöltése folyamatos a tanulási folyamat során. Gazdasági válság, adósságválság, gazdasági ciklusok, hitel, adósságspirál (TÁMOP / ) 5 / 63

6 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a globális gazdaság alapvető résztvevőit, a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan, kritikai módon gondolkozni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a válságciklusok kialakulása és ezek okai; - az as nagy gazdasági válság okai, körülményei és következményei; - a ban kialakult, illetve a évi euróválság okai, körülményei és következményei. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - matematikai és logikai készségek; - természettudományi kompetencia; - képes lesz felismerni, azonosítani globális problémákat; - képessé válik komplexen, globális kontextusban gondolkodni a pénzügyi világgazdaság folyamatairól; - előrejelezni egyes gazdasági mechanizmusokat és felkészülni azokra; - önállóan, illetve kooperatívan dolgozni a pénzügyi világgazdaság és a válságidőszakok elemzése témakörében. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység jól alkalmazható több tantárgy tantervi követelményeinek teljesítése során is. A földrajz és a történelem tantárgyak keretében elsősorban a globális gazdaság, a világgazdaság és azok válságainak témakörében alkalmazható, de alkalmas az állampolgári ismeretek tanítása közben is, amikor az általános társadalmi berendezkedést tanítjuk feladat Bevezető feladat (letölthető) A feladatok egy része (Bevezető kérdések) bemeneti tudást mér, illetve motivációs célokat szolgál. Érdemes még a tanegység végrehajtása előtt megoldani őket. A bevezető feladatok között vannak olyan feladatok (pl. a Tudom- Kérdezem- Megtanultam [TKT] táblázatok), amelyek kifejezetten a formatív értékelést szolgálják. Ezek a tanulói előrehaladás támogatására szolgálnak. A bevezető feladatok nyílt végű választ igényelnek, ezek összevetésére érdemes csoportmunkában foglalkoztatni a tanulókat (pl. szakértői mozaikban vagy (TÁMOP / ) 6 / 63

7 csoportforgóban). A bevezető feladatok fontosak a továbbhaladásban, a projektfeladat előkészítésében Miért alakulnak ki a gazdasági válságok? Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Földünk környezetünk Földrajz A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Az as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Folyamatábra, diagram készítése (pl. a világgazdasági válság jelenségei). 2. Megtakarítás a jövőért: 6. Tegyék meg tétjeiket! 4. Hitelből és kölcsönből?: 4. A jövő kockázata 6. Az állam "pénztárcája": 1. A gazdaság szereplői 6. Az állam "pénztárcája": 2. Az állam feladatai 6. Az állam "pénztárcája": 3. Az állam bevételei - adózás 6. Az állam "pénztárcája": 4. Az állam kiadásai A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a gazdasági világválságok kialakulásának okait, esettanulmányokkal bemutatva a válságok okait és következményeit. A zártvégű, térképvázlathoz kötődő, egyszerű vagy többszörös választást igénylő feladatok esetében a feladatmegoldás időtartama erősen függ a csoport adottságaitól. Egy- egy rövidebb feladatra 2-3 perc, míg a hosszabb, problémamegoldást igénylő feladatok (vagy például a karikatúrához köthető feladat) időtartama elérheti az 5-10 percet is. A projektfeladat esetén: 0,5-1 tanóra a feladat ismertetésére, az értékelő eszközök bemutatására és a csoportok kijelölésére + a tanulócsoport igényeinek megfelelő hosszúságú otthoni munka + 1 tanóra a komplex feladat bemutatására és csoportértékelésre. Gazdasági válság, adósságválság, gazdasági ciklusok, hitel, adósságspirál (TÁMOP / ) 7 / 63

8 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a globális gazdaság alapvető résztvevőit, a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - összefüggő szövegek értő olvasására; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan, kritikai módon gondolkozni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a válságciklusok kialakulása és ezek okai; - az as nagy gazdasági válság okai, körülményei és következményei; - a ban kialakult, illetve a évi euróválság okai, körülményei és következményei. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - képes lesz felismerni, azonosítani globális problémákat; - képessé válik komplexen, globális kontextusban gondolkodni a pénzügyi világgazdaság folyamatairól; - előrejelezni egyes gazdasági mechanizmusokat és felkészülni azokra. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység jól alkalmazható több tantárgy tantervi követelményeinek teljesítése során is. A földrajz és a történelem tantárgyak keretében elsősorban a globális gazdaság, a világgazdaság és azok válságainak témakörében alkalmazható jól, de alkalmas az állampolgári ismeretek tanítása közben is, amikor az általános társadalmi berendezkedést tanítjuk , , feladatok: Egyszerű vagy többszörös választás Egyszerű vagy többszörös választást igénylő zártvégű, elsősorban gyakorlást segítő feladatok (de alkalmazhatóak a témakör végén, szummatív jelleggel is). Alkalmazásuk mindkét érintett tantárgyban jó lehet, a világgazdasági válságok, különösen az as és a ban indult válságidőszakok és azok következményeinek tanítása során. (TÁMOP / ) 8 / 63

9 feladat: Válságvariációk egy témára A tanuló feladata, hogy a megadott kifejezéseket a diagram megfelelő helyére húzza (drag&drop). Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 9 / 63

10 feladat: Válság a 20. századból Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 10 / 63

11 feladat: Keresd a helyes választ! Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 11 / 63

12 feladat: Egészítsd ki a ciklusokat! A feladatban a tanulóknak ki kell választaniuk, hogy az egyes világgazdasági események, trendek a világgazdaság történetében mikor, mely időszakban jelentkeztek (ábraelemzéses feladat). A szövegeket a vonalakra kell húzni, vonszolni a diagram elemzését követően. A feladat jól alkalmazható a világgazdaság történetének tanításakor, földrajz tantárgyban 10. évfolyamban, történelem tantárgyban évfolyamban. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 12 / 63

13 A feladat második részében hazánk és az Amerikai Egyesült Államok válság utáni helyzetét kell a tanulóknak összehasonlítaniuk. A szövegdobozokat a választott ország fölé kell húzniuk a tanulóknak. A feladat lehetőséget ad a két ország válságkezelésének, illetve az amerikai és az európai típusú megoldások összehasonlításának. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 13 / 63

14 feladat: Számolj és válaszolj! A feladat matematikai és természettudományos kompetenciaterületen is fejlesztő hatást ér el, miközben segít áttekinteni a globális világgazdasági válságok történeti hátterét is. A feladatot mind földrajz-, mind történelemórán jól alkalmazhatjuk, elsősorban órai gyakorlásként, illetve házi feladatként. A szükséges időkeret csoporttól függően perc lehet. A feladat, mivel a diagram alapján több megoldás is lehetséges, elsősorban gyakorlásra alkalmas, a szummatív értékelés során kevéssé alkalmazható. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 14 / 63

15 Kiegészítő feladatok: e) Hányad részére esett vissza a tőzsdeindex? Számítsd ki! Az a) és a c) válaszait figyelembe véve az érték 5,00 és 5,90 közé eshet, így a kettő közötti intervallumot fogadjuk el helyesnek, jelezve a tanulónak, hogy A helyes válasz: 5,6-5,7 f) Ha egymillió dollárt fektettél volna be a csúcsponton, akkor mennyi pénzed maradt volna... i. a válság mélypontján? A számítási módszertől és a megelőző válaszoktól függően elfogadható a válasz és dollár között. ii év elején? A számítási módszertől és a kiinduló adatoktól függően elfogadható a válasz és dollár között. (TÁMOP / ) 15 / 63

16 feladat: Egyszer fenn, máskor lenn A feladat mint a karikatúrákhoz kapcsolódó feladatok szinte kivétel nélkül leginkább gyakorlásképpen használhatók, szummatív értékelés részét nem képezhetik. A feladat elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy a válságokban mennyire egymásra vannak utalva a tehetősebb és a válságba került államok, ha ugyanabba a gazdasági közösségbe (Európai Unió) tartoznak. A feladat segítségével segíthetünk megérteni tanulóinknak ezt a kapcsolatrendszert, illetve a nemzetközi együttműködések szükségességét, ugyanakkor az adósságspirál fogalmát is. A helyes megoldás: Kiegészítés: a c) feladatrészben a 2011 és 2012 is elfogadható (TÁMOP / ) 16 / 63

17 feladat: Térképen az adósság A térképvázlathoz kapcsolódó feladat nemcsak földrajzórán alkalmazható (hanem például a történelemtanítás során is). A feladat alkalmas gyakorlófeladatként (elsősorban tanórai gyakorlásra) vagy mivel zártvégű akár szummatív értékelésre is. A tartalom előkerülhet a válságidőszakok tanításakor, vagy akár a dél- európai országok gazdaságföldrajzának tanításakor is (mint határterület). A helyes megoldás: Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország. A térképes bejelöléssel együtt: (TÁMOP / ) 17 / 63

18 feladat: Keresztmetszet A keresztrejtvény típusú feladatok mindig a gyakorlás eszközei, jól alkalmazhatóak a témakör végén, a tanultak rögzítése céljából. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 18 / 63

19 feladat: Kiút a válságból - projektfeladat A projektfeladat tág lehetőségeket hagy a helyi sajátosságok, ötletek figyelembevételére, ugyanakkor a tanegység feldolgozásának fókusza mindig a gazdasági válságok kialakulásán és azok hétköznapi életre gyakorolt hatásain van. A feladat száma A projekt címe A komplex feladat (projekt) összefoglalója Kiút a válságból A projekt alapvető célja, hogy a tanulók megoldási javaslatokat dolgozzanak ki a válságokból való kiút megtalálásához. Ehhez kutakodniuk kell a már meglévő, meglépett válságkezelési stratégiákban, és ezt követően személyre szabott saját stratégiát kell alkotniuk. A projekt alapvető célja, hogy közösen, csoportokban gondolkodjanak a világgazdasági válságok megoldási lehetőségeiről, hétköznapi hatásairól, a körülöttünk lévő világról. (TÁMOP / ) 19 / 63

20 A komplex feladat (projekt) főbb módszertani lépései, elvárt tanulói produktumok A projekt tevékenységei: 1. Ötletgyűjtés és a családok profiljának, jellegzetességeinek azonosítása, csoportonként. 2. Reflektálás a jellegzetességekre, a csoport kutatásainak előkészítése, idővonal és cselekvési terv készítése. 3. A cselekvési terv kidolgozása és bemutatása. 4. Közös értékelés: önértékelés és csoportos értékelés, tanári értékelés. A projekt produktumai: - idővonal és cselekvési terv, amely tartalmaz legalább két, különböző lehetséges szcenáriót, tervet, - csoportos prezentáció. A komplex feladat (projekt) értékelési eszközei Megoldandó feladatok, problémák: 1. A Kecskeméthy család kilábalása a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekből úgy, hogy a válság kezdetén jövedelmük felét elveszítik. 2. A Bánát család kilábalása a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekből úgy, hogy a caféteria juttatások és a táppénz összegének fele a krízis hatására a válság kezdetén megszűnnek. 3. A Vörös család lehetséges válságkezelési reakciói a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekben úgy, hogy a családfő a válság kezdetén elveszíti az állását. 4. A Szabó család helyzete és kilábalása a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekben. 5. A Kállai család kilábalása a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekből úgy, hogy a bérek és juttatások (így a nyugdíj is) értéke az elszabaduló infláció miatt a válság kezdetén harmadára csökken. 6. A Nagy család helyzete a évben kezdődött világgazdasági válság okozta gazdasági nehézségekben úgy, hogy a deviza alapú hitelezés körül kialakult gazdasági tárgyú perekben a válság ideje alatt Nagy úr jelentős felkéréseket, ügyeket kap. Áttekintő táblázat a cselekvési tervhez, amelynek célja, hogy a tanulók az összefoglaló készítése közben értesüljenek jó és rossz irányokról, magasabbra és alacsonyabbra értékelhető tevékenységeikről, az összefoglaló elvárt minőségéről és a megfigyelési szempontokról. (TÁMOP / ) 20 / 63

21 A komplex feladat (projekt) speciális pedagógiai céljai Prezentációértékelés áttekintő táblázat segítségével: önértékelés és a tanulócsoport közös értékelése. Szummatív értékelés a projekt végén az elvégzett feladatok és azok eredményessége alapján. A projektfeladatok speciális pedagógiai célja elsősorban az, hogy a résztvevő tanulók képesek legyenek más családok helyzetét, más emberek helyzetét sajátjuknak tekinteni, internalizálni a problémákat, és azokat egy a sajátjuktól szükségszerűen némileg eltérő nézőpontból vizsgálni, a fennálló problémákat megoldani. A 21. századi készségek figyelembevételével: Logikus érvelés alkalmazása a megoldási lehetőségek közötti választás során. Összetett döntések meghozatala és választás: a problémákra adott megfelelő válasz kiválasztása és az ok- okozati összefüggések felismerése. A rendszerek közötti összefüggések megértése. Hozzáférés az információkhoz eredményes és hatékony módon, az adatok hozzáértő és kritikai értékelése, pontos és kreatív információhasználat az aktuális probléma megoldásához. A technológia mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében. (TÁMOP / ) 21 / 63

22 8.3. A globalizáció és én Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Földünk környezetünk Földrajz A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságainak bemutatása vállalati példákon; a globalizáció és a TNC- k kapcsolatának felismerése. A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt hatásának bemutatása. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Az információs technikai forradalom és a tudásipar. A globális világgazdaság új kihívásai és ellentmondásai. A technikai fejlődés feltételei és következményei. Erőforrások és termelési kultúrák. A fenntarthatóság dilemmái. 4.Hitelből és kölcsönből? 4. A jövő kockázata A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a globalizáció lokális és globális összefüggéseit, az eseményeket alakító tényezők okait és következményeit, az egyén felelősségét a globális térben. A zártvégű, térképvázlathoz kötődő, egyszerű vagy többszörös választást igénylő feladatok esetében a feladatmegoldás időtartama erősen függ a csoport adottságaitól. Egy- egy rövidebb feladatra 2-3 perc, míg a hosszabb, problémamegoldást igénylő feladatok időtartama elérheti az 5-10 percet is. A letölthető, kooperatív feladatokra érdemes több időt szánni, a tanulók gondolatait, érveit ütköztetni, szakmai vitákat kialakítani. Az otthoni munkavégzés időkerete nem körülhatárolható, jelentősen függ a megvalósítás körülményeitől. Globalizáció, fenntarthatóság, tudásipar, globális világgazdaság (TÁMOP / ) 22 / 63

23 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a globális gazdaság alapvető résztvevőit, - a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - összefüggő szövegek értő olvasására; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan, kritikai módon gondolkozni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulónak a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a globalizáció alapvető működése, hatásterületei; - a politikai, gazdasági, kulturális, gasztronómiai globalizáció egyes kérdései. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - matematikai és logikai készségek; - természettudományi kompetencia; - médiamegfigyelési és médiaértési tapasztalatok; - képes lesz felismerni, azonosítani globális problémákat; - képessé válik komplexen, globális kontextusban gondolkodni a pénzügyi világgazdaság, a globalizáció, a globális gazdasági problémák (pl. hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás kérdése) folyamatairól; - előrejelezni egyes globális mechanizmusokat és felkészülni azokra; - önállóan, illetve kooperatívan dolgozni a globalizáció témakörének vonatkozásában. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység jól alkalmazható több tantárgy tantervi követelményeinek teljesítése során is. A földrajz és a történelem tantárgyak keretében elsősorban a globális gazdaság, világgazdaság témakörben alkalmazható jól. Bevezető kérdések A feladat bemeneti tudást mér, illetve motivációs célokat szolgál. Érdemes még a tanegység végrehajtása előtt megoldani őket. (TÁMOP / ) 23 / 63

24 feladat:nézz szét a G8-ban! Egyszerű választást igénylő zártvégű, elsősorban gyakorlást segítő feladat (de alkalmazható a témakör végén, szummatív jelleggel is). Alkalmazása lehetséges tanóra közben gondolkodtató, gyakorló feladatként, bemeneti vagy akár ellenőrző feladatként is. A helyes megoldás: B) A G8 csoport a Föld 7 legnagyobb gazdaságát és Oroszországot tömörítő szervezet feladat: Nézz szét a G8-ban! A tanulóknak fel kell ismerniük és a térképvázlatban azonosítaniuk a G8 csoport országait, majd az országok neveit a térképvázlat megfelelő helyére húzniuk. A feladat segíti a térbeli tájékozódás fejlesztését, illetve segít eligazodni a világgazdaság jelenlegi térbeli struktúráján. (TÁMOP / ) 24 / 63

25 A helyes megoldás: feladat:globális gyűjtés - Letölthető feladat A letölthető feladatban a tanulóknak az a feladata, hogy gyűjtsenek össze minél több globális kifejezést. Ösztönözzük a tanulókat, hogy ötleteljenek bátran, hiszen az ötletbörze jellegű feladatokban a feladat első, ötletroham részében nincs rossz megoldás. A feladat elősegítheti, hogy a tanulók ráeszméljenek, hogy a globális szó milyen szélesen értelmezhető, illetve milyen szóösszetételek képezhetők belőle, amely anyanyelvi kompetenciáikat is fejleszti. (TÁMOP / ) 25 / 63

26 feladat: Nézz szét a G8-ban! A feladatban tovább erősíthetjük a világgazdaság vezető országainak megismerését, a hozzájuk kötődő asszociációk fejlesztését. Az egyes országokhoz különböző rájuk jellemző épületet, építményt kell hozzákötni. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 26 / 63

27 feladat:globális problémák A feladat a G8 csúcstalálkozók témáiról, átvitt értelemben a globális természeti, illetve társadalmi- gazdasági problémákról szól. Alkalmazása akkor javasolt, amikor a tanulók már tisztában vannak a G8/G20 fogalmával, ismernek globális természeti, illetve társadalmi- gazdasági jelenségeket, felismerik és azonosítják a globális problémákat. Ez az érintett műveltségi területek esetében változó: a földrajztanulás során a globális környezeti problémák 9. évfolyamon, a globális társadalmi- gazdasági krízisek jellemzően 10. évfolyamon kerülnek sorra, míg a történelemtanítás során ezek jóval később, napjaink történelme kapcsán kerülnek elő (a évfolyamon). Fontos tehát, hogy ezeket az ismereteket és a problémahelyzetek felismerését fokozatosan alakítsuk ki a tanulókban. A feladat jellegét tekintve gyakorlófeladat, az ábrák vagy a meghatározások cseréje egészen új tudáselemekhez is vezethet. A tanulók feladata, hogy a fehér és a kék hatszögeket összekössék egymással. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 27 / 63

28 8.4. Mi lehet a szerepem egy globális világban? Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Földünk környezetünk Földrajz A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságainak bemutatása vállalati példákon; a globalizáció és a TNC- k kapcsolatának felismerése. A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt hatásának bemutatása. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Az információs technikai forradalom és a tudásipar. A globális világgazdaság új kihívásai és ellentmondásai. A technikai fejlődés feltételei és következményei. Erőforrások és termelési kultúrák. A fenntarthatóság dilemmái. 4. Hitelből és kölcsönből? 4. A jövő kockázata A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a globalizáció lokális és globális összefüggéseit, az eseményeket alakító tényezők okait és következményeit, az egyén felelősségét a globális térben. A zártvégű, térképvázlathoz kötődő, egyszerű vagy többszörös választást igénylő feladatok esetében a feladatmegoldás időtartama erősen függ a csoport adottságaitól. Egy- egy rövidebb feladatra 2-3 perc, míg a hosszabb, problémamegoldást igénylő feladatok (vagy például a karikatúrához köthető feladat) időtartama elérheti az 5-10 percet is. A letölthető, kooperatív feladatokra érdemes több időt szánni, a tanulók gondolatait, érveit ütköztetni, szakmai vitákat kialakítani. Az otthoni munkavégzés időkerete nem körülhatárolható, jelentősen függ a megvalósítás körülményeitől. A projektfeladat esetén: 0,5-1 tanóra a feladat ismertetésére, az értékelő eszközök bemutatására és a (TÁMOP / ) 28 / 63

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 5. sz. melléklete 5. témakör KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 3. sz. melléklete 3. témakör A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 7. sz. melléklete 7. témakör MERJ VÁLLALKOZNI! A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 4. sz. melléklete 4. témakör HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben

Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Egy nemzetközi összehasonlító kutatás első hazai tapasztalatainak összegzése Röviden

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM ETIKA. Fejlesztő szakasz (7. évfolyam)

EMBER ÉS TÁRSADALOM ETIKA. Fejlesztő szakasz (7. évfolyam) EMBER ÉS TÁRSADALOM ETIKA Fejlesztő szakasz (7. évfolyam) BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK A 7. OSZTÁLYBAN Az aktív állampolgári létre való felkészülés-felkészítés fontos feladata a közoktatásnak.

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ: 2013. április 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4 TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATRÓL 5 BEVEZETŐ 7 ISKOLÁINKRÓL

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben