- Idei likviditási tervükből kiderül, hogy az I. félévben 29 millió forinttal több volt a kiadásuk,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Idei likviditási tervükből kiderül, hogy az I. félévben 29 millió forinttal több volt a kiadásuk,"

Átírás

1 2012. július II. évfolyam 7. szám Csobánka Újság C s o b á n k a i o l v a s n i v a l ó, h a v o n t a Csökkenő állami támogatás mellett Winkler Sándorné polgármesterrel beszélgetünk a likviditási tervről. - Miért volt szükség likviditási terv készítésére? - Elsősorban azért, mert előírta az Állami Számvevőszék. Nem hivatalosan ugyan, de én már 2010, vagyis amióta polgármester vagyok minden évben készítettem és használtam ilyet, igaz, nem ilyen részletest. A legfőbb kérdés az volt, milyen adóbevételek elengedhetetlenek az önkormányzat számára ahhoz, hogy elkerülje a csődöt. Mára, sok településsel szemben, olyan a likviditásunk, hogy bankok keresnek meg és kínálnak hitel lehetőségeket. Az ő szemükben tehát ma már jól állunk. - Tudok egy-két ellenkező példát a környékről. - Azért remélem, nem tervezi a képviselőtestület újabb hitel felvételét. Éppen ellenkezőleg, sikerült például a 2009-ben felvett, igen drága munkabér hitelből két millió forintot visszafizetnünk, ami 4,5 milliós állami támogatásunkhoz képest nagyon nagy összeg. Egy betartott terv - Idei likviditási tervükből kiderül, hogy az I. félévben 29 millió forinttal több volt a kiadásuk, mint a bevételük. A kiadások, ha az óvoda beruházást kivesszük, hiszen a hozzá tartozó bevétel sem érkezett be, pontosan megegyeznek a tervezettel. - Kemény fegyelem eredménye ez. Bár havonta csinálunk likviditási mérleget, a napit is figyeljük. - Van-e a kiadásokban játék lehetőség: Ha ez elszalad, akkor ott spórolunk? - Nem, mi szigorúan tartjuk magunkat a testület által elfogadott költségvetéshez, ilyen kis bevételeknél egy pillanatra sem szabad figyelmen kívül hagyni a kiadások és bevételek egyensúlyát, mert ha eltérünk ettől, nem lehet viszszaállítani. Ebből nyilvánvaló az, hogy a 29 millió forintos különbség a bevételek elmaradásából fakad. Ennek egyik tényezője az állami finanszírozás. Ami folyamatosan csökken. Tavaly még több, mint 7 millió forint volt a havi nettó finanszírozásunk, idén pedig jó, ha eléri az öt milliót. Emellett kell tartanunk az egyensúlyt. - Féléves bevételeik a helyi adók területén nem érik el még a 30 %-ot sem. - Az építmény- és a telekadó azért marad el a tervezettől, mert a korábban nagyon hiányos adatok feltöltése miatt késve érkezhettek csak be a bevallások és nyilván csak késve mehettek ki a fizetési felszólítások is. Ehhez képest nem állunk rosszul, ezúton is köszönöm a lakosok jogkövető magatartását, tehervállalásukat a közterhekből. - Ön tehát bízik abban, hogy sikerül feltölteni a helyi adók kasszáját? - Nagyon remélem, hogy az októberi, tehát II. félévi kivetésben már nem lesz elmaradás. - Az idei évben lezárultak vagy le fognak zárulni pénzügyileg is a nagy beruházások. Várható-e jövőre is nagyobb durranás? - Múlt héten voltam, meghívottként, a kormány Széchenyi tervének irodáján, egy tájékoztatón. Megtudtuk, hogy európai uniós forrásból még lehívható kétezer (!) milliárd forint, többek között útfelújításokra. Mivel már korábban csiripeltek erről a verebek, tájékozódtam, igyekeztem előkészíteni pályázatokat, például a régóta várt bicikliútra. - Mindent összevetve, várható, hogy az idei pénzügyi év már békésen fog zárulni? - Nagyon remélem. H. G. Költözik a Nyugdíjas Klub A Közösségi Házzal kapcsolatos hír, hogy augusztus első napjaiban a Vadvirág Nyugdíjas Klub visszaköltözött a Baross Péter Közösségi Ház udvarán lévő felújított faházba. A faházban egy új vizesblokk, és mosogató került beépítésre, a közösségi részen pedig az új parketta könnyebben tisztítható teret eredményez. A Nyugdíjas Klub megelégedésére szolgál, hogy nem kell a főépületi mosdót használni, és lehetőség nyílik a mosogatásra is. Az óvodások birtokba vették az új ovit, így a Művelődési Ház átalakítási munkái is folyamatosan zajlanak.

2 2012. július 2 Csobánkai Harminchat éves gyakorlat Beszélgetés Majorné dr. Stahácz Éva jegyzővel Megbízások augusztus 1. napjától július 31. napjáig a Petőfi Sándor Általános Iskola vezető helyettesi beosztás ellátásával Sosityné Alvincz Anettet bízta meg. - Debrecenben születtem, április 21-én, de akkor már a szüleim Budakeszin laktak, így nyugodtam mondhatom, hogy születésem óta Budakeszin élek. Az általános iskolát is lakóhelyen végeztem el, majd a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségiztem. Pedagógus pályára készültem, de az élet úgy alakította, hogy gyakornokként helyezkedtem el Budakeszi Nagyközségi Tanácsnál. A gyakornoki rendszer keretében végeztem el a tanácsakadémiát és 1976 júliusában Pilisszentiván Község Tanácsnál VB titkárként kezdtem el a közigazgatási pályámat ben sikerült haza kerülnöm Budakeszire, szintén VB titkárnak. Még ebben az esztendőben elvégeztem az Államigazgatási Főiskolát és igazgatásszervezői diplomát szereztem ben a törvény erejénél fogva megszűnt a v.b.titkári állás és pályázat útján lehetett jegyzői kinevezést elnyerni. Budakeszin az előbbi eljárás alapján 1990-ben jegyzői kinevezést kaptam, melyet március 16-ig töltöttem be. - A rendszerváltás után még húsz évig maradt a helyén, igaz, már nem VB titkárként, hanem jegyzőként. - A valamikori VB titkár és a jegyző feladata részben fedi egymást, a korábbi szakigazgatási szervből Hivatal lett, és a tanácsból képviselő-testület. A feladatok, hatáskörök a rendszerváltozással bővültek, nagyobb lett a települések önállósága, valamint évről-évre több feladat és hatáskör telepítése történt meg. Újabb elvárások jelentkeztek a lakosság részéről az önkormányzatok és a hivatal számára. - Az egész újkori önkormányzatiságban talán a jegyző helyzete a legérdekesebb. A törvény szerint a hivatal minden dolgozójának a polgármestert kivéve - ő a főnöke, munkáltatója, miközben Polgármesteri Hivatalról van szó, a jegyzőt politikusok, a képviselő testület választja meg, és válthatja le. Szakmaiság és politika ütközik, ütközhet. Működőképes-e ez a rendszer, megvan-e a jegyzők feltétlenül szükséges függetlensége a politikától? - A jegyzők feladat- és hatásköre megosztott. Egyik része a képviselő-testület, a bizottságok és a nemzetiségi önkormányzatok kiszolgálása, a másik pedig a hatósági munka, vagyis az állampolgárok ügyeinek intézése, pl. birtokvédelem, gyermek és ifjúságvédelmi, szociális, adóhatósági ügyek. Utóbbi esetében a jogszabályok keretei között önállóan dönt a jegyző. A képviselő- testületek kiszolgálása, döntéseik előkészítése és azok végrehajtása során a jegyző és a testület között kialakulhatnak konfliktus helyzetek, a jegyző dolga a szakmai előkészítés. Közel negyven év tapasztalatával azt gondolom, nem szabad a képviselők elképzeléseivel szemben azonnal kijelenteni, hogy nem lehet megvalósítani mert ilyenkor ellenszenvet váltunk ki. Meg kell keresni a lehetséges megoldást, bemutatni a jogi és egyéb nehézségeit, a döntések meghozatalának elősegítése érdekében alternatívát kell kínálni. Ahogy a tanácsi, úgy az önkormányzati rendszerben is két személy, régen a tanácselnök és a V B titkár, ma a polgármester és a jegyző, miként alkal-mazkodik egymáshoz, hogyan tudnak együtt működni. Ők vannak előtérben, nekik kell elvégezni, és elvégeztetni a feladatokat. - Falun vagy városon könnyebb jegyzőnek lenni? - Egy nagyvárosban nagyobb az apparátus, szinte minden feladatra van egy ember, míg a kisebb településeken, így Csobánkán is, egy-egy munkatársnak több fajta ügyet kell intéznie. Ha kevesebb is az ügyek száma, de szinte minden fajta ügy megjelenik, tehát mindenhez kell érteniük. Egy nagyvárosban a jegyzőnek elsősorban vezetni kell az apparátust, míg egy kis településen látnia kell minden részletet, melyet elsősorban az aláírási jog gyakorlásával lehet biztosítani, és bizony nem osztható meg a felelősség, - Ön hogyan lett Csobánkán jegyző? - Pályázat útján április 19. napjától Csobánka Község Képviselő-testülete, mint munkáltatói jogkör gyakorlója választott meg. A polgármester asszony, a képviselők, a kollegák és a lakosság bizalmát megtartva munkám során arra törekszem, hogy szakmailag felkészült, pontos munkát végezzünk a hivatal dolgozóival közösen, Csobánka lakossága érdekében. Fontosnak ítélem, hogy az ügyfél elégedettem távozzon a hivatal épületéből, és a problémáját a lehető leghamarabb sikerüljön elintézni. H. G augusztus 1. napjától július 31. napjáig a Borostyán Természetvédő Ó- voda vezetői beosztás ellátásával Magyarné Tánczos Klárát bízta meg. Sikertelen pályázat Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában augusztus 1. napjától működő Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár vezetői beosztás ellátására kiírt pályázati eljárást tekintettel arra, hogy egyik pályázó sem felelt meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. r. 6/A. (1) bekezdésében és 6/B. (1) bekezdésében foglaltaknak érvénytelennek nyilvánítja és új pályázat kiírásáról döntött. Csobánka Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan, a foglalkoztatás teljes munkaidős. A megbízás határozott időre, okt. 1-től szept. 30-ig szól. Pályázati feltételek: főiskola, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, végzettség és szakképzettség a 150/1992. (XI.20.) Korm. r. 6/A. (1) bekezdése és 6/B. (1) bekezdése szerint, legalább öt év feletti szakmai tapasztalat (jogviszony igazolás csatolása szükséges), kiemelkedő közművelődési és szakmai tevékenység (referencia igazolás csatolása szükséges), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a csobánkai helyismeret. A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 10. Elbírálásának határideje: szeptember 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Filóné Szentes Kinga igazgatási csoportvezető nyújt, a 06-26/ /15-ös telefonszámon.

3 Újság 3 II. évfolyam 7. szám Horvátországban vendégszerepeltek a csobánkai táncosok A Rozmaring tánccsoport az ercsi Zorica táncegyüttestől kapott felkérést arra, hogy közös műsort adjanak a horvátországi Vlasici város Karmelica ünnepén. Ennek a tengerparti városnak ez a legnagyobb ünnepe. A táncosok műsora a helybeliek és a turisták szórakoztatására szolgál. Az együttes magával vitte zenészeit is, így a csobánkai Rozmaring, az ercsi Zorica tánccsoport és a Jorgovani asszonykórus egy órás műsort mutatott be a város főterén. Az előadást az elkövetkező napokban még kétszer, Pag és Povljana város központjában is megismételték - hatalmas sikerrel. Pagon több mint ezer ember nézte a magyar táncosok műsorát, akik magyarországi bunyevác és sokác, valamint dalmát táncokat mutattak be. A zenekarnak és a kórusnak köszönhetően magyar dallamok is felcsendültek a horvát tengerparton. A turné olyan jól sikerült, hogy jövőre is meghívást kaptak. - Honnan ismerik az ercsieket, miként jött a meghívás? kérdeztük Vajzer Enikőt. - Az ercsi Zorica táncsoport egy hasonszőrű csapat, mint a Rozmaring. Értem e- zen, hogy ők is felnőttekből álló lelkes amatőrök, akik a délszláv táncokért rajonganak - az ő repertoárjukban is szerb, makedón, horvát táncok szerepelnek. Én, a csoportvezető, Százhalombattán láttam őket fellépni az újévi szerb bálon kb. két éve. Megkerestem a vezetőjüket, bemutatkoztunk egymásnak - gondolom ők utánunk kérdeztek, és meghívtak minket tavaly ősszel Ercsibe, a Falunapra. Itt aztán úgy megtetszettünk egymásnak, hogy ők már akkor mondták, hogy nekik van ez a horvátországi felkérésük, a szállodában bőven van hely, milyen klassz lenne, ha közös műsorral mennénk! Remekül kiegészítenénk egymást, nekünk van zenekarunk, nekik van kórusuk, ők dalmát táncokkal készülnek, nekünk kiváló lenne a bunyevác koreográfiánk. Idén februárban megjött a meghívólevél, már csak az anyagiakat kellett előteremteni az utazáshoz. Pályáztunk, táncoltunk, Vaterán eladtuk a felesleges dolgainkat - így meglett a buszút ára, a szállást mindenki maga fizette. Erre is előtakarékoskodással, havi részletekben gyűjtögettünk, hogy egyszerre ne legyen megerőltető. Nagyon szomorúak lettünk volna, ha bárkit is itthon kellett volna hagyni, anyagiak miatt. Nem is kellett! Nagy lelkesedéssel készültünk, sokat próbáltunk - és meglett a gyümölcse! 5 napra szólt a meghívó, ebből két napot utaztunk, de a fennmaradó hármon napközben strandoltunk, várost néztük, ismerkedtünk Pag szigetével, este pedig dolgoztunk - 1 órás műsort adtunk Povljana, Vlasici és Pag főterén. Mindenhol nagy tapsot kaptunk, de legnagyobb elismerést a sokác táncunk kapta, mikor a lányokat a fiúk úgy forgatják, hogy a lábuk úszik a levegőben! De az ercsiek 3 részből álló, dramatikus, komédiai elemeket tartalmazó korcsulai tánca is vastapsra késztette a közönséget. És egyből kiderült, hány magyar nyaraló volt a szigeten, amikor a kórusuk magyar nótát kezdett fújni, vagy a zenekarunk dunántúli ugróst kezdett játszani! Szóval, szerencsés találkozás volt ez az ercsiekkel, barátokra találtunk bennük! Hiába a rokon lelkek egymásra találnak... Reméljük hamarosan Csobánkán is viszontláthatjuk őket! - h - Közérdekű információk CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel. központi szám: 26/ , 26/ , 26/ , fax.: 26/ A hivatal ügyfélszolgálatának nyitva tartása: hétfő: ig (ebédszünet 12-13); szerda: ig (ebédszünet 12 13); péntek: 8 12-ig; pénztári órák intézmények és szervezetek részére: kedd: 8 12-ig; helyi lakosok és magánszemélyek részére: péntek: 8 12-ig. * RENdőRSÉG: körzeti megbízott: Fekete Krisztián zászlós, tel.: * TűZ- OLTóSÁG I. Pomázi Önkéntes Tűzoltóparancsnokság, 2013 Pomáz, Luppa Vidor u. 12., tel.: 105, 26/ , , 26/ * TűZOLTóSÁG II Szentendre, Dunakorzó u. 18., tel.: (26) , (26) * CSOBÁNKAI KÖZTEMETő: üzemeltető: OLE- ANDRO 2000 Temetkezési Kft., információ hétköznap 9-15 óra között, tel.: 26/ , (Pomáz, József A. u CBA-val szemben.), 26/ (Szentendre), szállítási ügyelet: 0-24 óráig, , * FELNőTT HÁZIORVOS: dr. Peskó János, rendelő: 2014 Csobánka, Béke út 13., tel.: 26/ , rendelési idő: hétfő 8 12-ig, kedd 8-11-ig, ig, szerda 8-12-ig, csütörtök 8-11-ig, ig, péntek 8-12-ig. Központi ügyelet: Pomáz, tel.: , hétköznap 17 órától reggel 7 óráig, hétvégén és ünnepnapokon folyamatos ügyelet van.*csobánka HÁZI GYERMEK- ORVOSI RENdELő: dr. Kollár László, 2014 Cso-bánka, Fő út 23., rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8-11 óráig; kedd, csütörtök: óráig, tel: , mobil: , A rendelésre telefonon előzetes időpont kérése javasolt.*fogorvos: dr. Kiss Annamária Csobánka, Béke út 3. - tel.: 26/ , , rendelési idő: hétfő: 14-19; kedd: 9-14; szerda: 14-19; csütörtök: 9-14 (iskolafogászat); péntek: 9-14; helyettesítő fogorvos: dr. Mizser Nagy Katalin (2013 Pomáz, Kossuth L. u. 21.) * VÉdőNőI SZOLGÁLAT: Benzinger Péterné, 2014 Csobánka, Fő tér; tel.: (26) * ÁLLATORVOS: dr. Gyetvai Balázs, tel.: , rendelő: Csobánka, Fő út 91.; tel.: 26/ ; rendelés: hétfő-péntek: 9-11-ig és ig, szo: 9-12-ig * MARGIT GYóGY- SZERTÁR: 2014 Csobánka, Béke u., tel.: 26/ , nyitva tartás: hétfő-péntek: * OKMÁNYIROdA: Pomáz Város Okmányiroda, 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23.; ügyfélfogadás: hétfő: 8 12, 13 17; szerda: 8 12, 13 16; péntek: 8 12; tel.: (26) ; fax: (26) ; személyi igazolvány: 241 mellék; információ: 201 mellék; útlevél és lakcímkártya: 202 mellék; vállalkozói igazolvány: 203 mellék; gépjármű: 242 mellék. * CSALÁdSEGíTő SZOLGÁLAT: telefon: (26) ; Csobánkán: minden kedden a Közösségi Ház és Könyvtár faházában 14 17; Pomázon: kedd, csütörtök, péntek: 9 12, ig; szerda: 9 12, ig * Szent Miklós Alapítvány Érte, Érted, Egymásért Családsegítő Szolgálat: 2013 Pomáz, Karitász Ház, Szent Miklós tér 1.; tel.: 26/ ; tel./fax: 26/ ; intézményvezető: Horváth Józsefné, tel.: * GYERMEKjóLÉTI SZOLGÁLAT: Csobánkán: a védőnői tanácsadóban; tel.: (26) ; ügyfélfogadás: csütörtök óra között * ISTENTISZTELET, IGEHIRdETÉS: római katolikus: szombat tól, vasárnap 11- től, az idősek otthonában péntek tól ; református: vasárnap 9 órakor; szerb ortodox: minden hónap 3. vasárnapján 9 órakor

4 2012. július 4 ISMÉT TÁBOROZTUNK PILISMARÓTON! Az IRMÁK Nonprofit Kft. által fenntartott intézmények ellátottjai részére, így a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeiben élők és oda bejárók számára is 5 napos sátortábort szerveztünk Pilismaróton július 23. és 27. között. Az első napon az időjárás nem volt túl kegyes, a szél még a pavilonokat is meg-megbontotta, de végül felállított sátrakkal, és lecsóval vártuk a tábor többi résztvevőjét. Másnap Esztergomba indultunk kirándulni, meglátogatni a város nevezetességeit. A legnagyobb élményt az jelentette, hogy átsétáltunk a Mária Valéria hídon, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt az esztergomi bazilikára. A harmadik napot az esztergomi aquaparkban töltöttük a fürdőzést kedvelőkkel. A táborban maradók pedig az estére tervezett grillezéshez készítették elő a sütnivalókat. Csütörtökön elindultunk busszal a Rám-szakadékhoz. Az időjárás megpróbálta kedvünket szegni hatalmas dörgésekkel, villámlásokkal, melyeket kicsit később felváltott az eső, de a hangulaton ez egyáltalán nem rontott. A táborban maradók a Duna-parton sétáltak, horgásztak és este finom vacsorával várták a kirándulásról megérkezőket. Búcsúeste lévén tábortüzet raktunk és palacsintát is sütöttünk. Késő éjszakáig beszélgettünk a tábortűz körül. Péntek reggel elkészítettük a tábor utolsó közös reggelijét, 100 tojásból sütöttünk paraszt rántottát! Reggeli után még ellátogattunk Zebegénybe, illetve elkezdődött a sátorbontás is. Utóbbi sokak számára újdonság volt, de ügyesen megoldották a problémát. Fájó szívvel búcsúztunk a Duna-parttól, abban a reményben, hogy jövőre ismét találkozunk Pilismaróton! Lindner Mónika Csobánkai Tovább szól a rádió A Csobánka Újság májusi számában hírt adtunk arról, pénzhiány miatt a megszűnés határára jutott Gordon Lajos Csobánka Rádiója. Azóta a közvetlen veszély elmúlt, a fejleményekről Őt kérdeztük. - Június elején még a további működés is bizonytalan volt, de júliustól már újabb műsorral is jelentkezik a Rádió Csobán. A Médiatanács döntése alapján, júniustól a működési költségek 50 százalékát támogatja. Csobánka saját érdeke, hogy a helyi hírek gyorsan, a legszélesebb körbe eljussanak. A mai világban annak ellenére, hogy sokak rendelkeznek más (internet, telefon, TV) hírközlési lehetőséggel, rádiónk az egyetlen Csobánkán amely, minden más hálózat teljes hiányában is működőképes és a lakosság nagy részének is van hozzá vevőkészüléke. Elég egy egyszerű vihar, áramszünet és a hálózathoz kötött információforrások éppen a veszélyhelyzetben már nem elérhetők, vagy nem rólunk/nekünk szólnak. Például az elmúlt években egy árvízi helyzet idején rendkívüli adásidőben információkkal segítette rádiónk a helyi lakosokat, vagy a közösségi közlekedés zavarairól a reggeli órákban azonnal hírt adunk. Katasztrófa helyzetben a híreket nehéz pénzben kifejezni, de adott esetben egy közlekedési hír is fontos lehet egy munkahely megtartásához. Rádiónk számára nehéz feladat lesz az önrész előteremtése. Ha kereskedelmi rádió lenne, akkor is túl kicsi az elérhető reklám bevétel. Továbbra is, nem nyereségérdekelt (nonprofit) rádióként működünk tovább. Óránként 3 perc reklám megengedett, erre nyitottak is vagyunk. Előfordult már érdeklődés reklámra, de érezhető segítséget nem hozott. Az átlagosan 40 forint/másodperc, amit kérünk érte, a hasonló kategóriájú rádiók között is szerénynek mondható. Továbbra is mindenki kap lehetőséget véleménye elmondására, hogy aki jobban tudja, mondja jobban! Ismét lehetőség van közösségi rádió létesítésére, hasonló feltételekkel. A Médiatanács és a Hírközlési Hatóság honlapján elérhető az újabb pályázati felhívás. A pályázatokat augusztus 30-án óra között lehet benyújtani a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz, 1015 Budapest, Ostrom u szám alatt. Aki velünk szeretne rádiózni, véleményét elmondani, támogatni, keressen minket a (26) telefonon vagy a radiocsoban.hu és a valamint a Holdfény utca 6. címeken. hcsobánka Újság Kiadja a Hírmondó Kft 2000 Szentendre, Huba u. 6. Tel.: , Felelős szerkesztő: Horváth Gusztáv

5 Újság 5 II. évfolyam 7. szám Pro lecsó A képviselő-testület még áprilisi ülésén felkérte Paksy Gergely alpolgármestert, hogy a Csobánkai Falugazdaság megvalósításához gazdasági társulási forma nélküli koncepciót készítsen. A kidolgozandó Falugazdaság egy olyan összetett rendszer lenne, amely a község minden lakójának nyújthat valamit: munkalehetőséget, egészséges, helyben termelt é- lelmiszert, közösséget, kulturális és oktatási lehetőségeket, felemelkedést és megélhetést, biztonságos jövőt és jövőképet. A Pro Cserehát Egyesület által kidolgozott Pro lecsó program erre alkalmas lehet, a velük való együttműködést fogadta el májusi ülésén a képviselő-testület annak érdekében, hogy a helyi program előkészítése megtörténhessen. A Pro lecsó program háttere: A fenntartható módon termelt bio, vagy vegyszermentes élelmiszerek piacának európai növekedésével Magyarországon is fokozatosan nő az igény az egészséges élelmiszerek iránt, amelyeket fenntartható módon állítanak elő. Ugyanakkor Magyarország hátrányos helyzetű kistérségeiben található kistelepüléseken egyre növekszik a munkanélküliség, szűkül a szociális háló, így nagy szükség van helyben végezhető, a település jellegéhez és lehetőségeihez illeszkedő munkavégzés megteremtésére és az önellátásra. Célja: A program célja, hogy együttműködve a helyi önkormányzatokkal és a szegény, de ambiciózus roma és nem roma emberekkel elterjessze a fenntartható kistelepülési vegyszermentes gazdálkodást. A kistelepülések élelmiszerigényének kielégítése után fennmaradó termények értékesítésére egy a minőséget, szolidaritást és környezetvédelmet egyesítő márka bevezetését tervezzük, amelyet nonprofit kereskedelmi szervezeten keresztül értékesítünk majd folyamatosan bővülő csatornákon. A non-profit értékesítő szervezet a hangsúlyt a nyereségességre helyezi majd, azonban ezt fenntartható módon a társadalmi és a természetes környezetre gyakorolt hatásainak figyelemmel kísérésével és optimalizálásával kívánja majd elérni. A remélt hosszú távú eredmények: A közösségi gazdálkodás, a kommunikáció mind segíti a közösségi tudat megerősödését, csökkenti a munkanélküliséget, harcol az élelmiszerválság ellen és bemutat egy egészséges és fenntartható életmódot. Mindezek együtt pozitív irányban befolyásolják majd a lakosok gondolkodásmódját, és alternatív példát mutatnak a felnövekvő fiatal generációk számára. A csatorna sem bír el mindent Betelik a temető Tekintve, hogy hamarosan helyhiány várható a csobánkai temetőben, kezelője, az Oleandro 2000 Kft. ezúton is felszólítja azon sírokban nyugvók rokonait, melyek megváltási ideje lejárt. Bár új területet is elkerítettek már temetkezési célra, de ezt frissen töltötték fel, így néhány évig még nem használható. Azokat a sírokat, melyek ügyében senki nem jelentkezik az év végéig, jövőre elkezdik felszámolni. Tudjuk, hogy újságunk, korlátozott példányszáma miatt nem juthat el mindenkihez, de az üzemeltető kéri, hogy az olvasók szóljanak érintett vagy érinteni vélt ismerőseiknek. (Az adatok első részét következő számunkban közöljük.) Elérhetőség: OLEANDRO 2000 Temetkezési Kft. A Vízmű tájékoztatója Csobánka mint más települések esetében is igen sok közérzetromboló (csapadék bevezetésből eredő túlterhelés), vagy rosszabb esetben üzemeltetési problémát (csatornaidegen anyagok rendszerbe juttatása) is okozó magatartás tapasztalható. A nem rendeltetésszerű csatornahasználatból eredő hibaelhárítási költségek emelkedése forrásokat és eszközöket von el a rendszeres karbantartási feladatainktól, ami további veszélyhelyzetet teremt. Az ebből eredő szivattyúdugulásokat, a csapadékos időben az illegális csapadék-bevezetések miatti hidraulikai túlterhelésből adódó kiöntést megelőzni véleményünk szerint elsősorban tudatformálással és tájékoztatással lehet. A jogszabályi környezetből adódó más, hatékony eszközünk mint szolgáltatónak nincs. A szennyvízcsatorna-hálózatot kizárólag jogszabályban meghatározott minőségű, friss, háztartási szennyvíz elvezetésére létesítették, a háztartási hulladék vagy csapadékvíz zavart okoz a közmű üzemében, az üzemen kívül helyezett szennyvíztároló csatlakoztatása bűzhatást okoz! Fentiekre tekintettel NE kerüljön a szennyvízcsatornába: - zsír, olaj, higító, benzin, festékek, lejárt gyógyszer - egészségügyi betét, eldobható pelenka, higiéniai kendő ( kéztörlő, popsitörlő ) - takarításból származó por, homok - darabos tárgyak, kő, fa, fémkapcsok, felmosórongy, ruhanemű, szövetdarab, műanyag és üvegpalack - építési törmelék, homok, kavics - állati tetem, szőr, hús, csont, trágya, trágyalé, gyümölcsmag, ételmaradék - mérgező, maró, radioaktív, más vegyi anyag - csapadékvíz Sajnálatos módon az utóbbi napokban viszszatérő jelenségként tapasztaljuk a Sportpályánál levő szennyvízátemelő szivattyúinak, sőt a gyűjtőhálózatnak a dugulásait is, aminek jellemző oka a rendszer üzemét ellehetetlenítő szálasanyag-terhelés. A szivattyúk dugulása, a tapasztalt üzemzavarok oka ezen esetekben kizárólag a szennyvízelvezető rendszert terhelő szemét. A szemét, mint háztartási hulladék gyűjtése nem a nagy költséggel megépített és működtetett szennyvízelvezető rendszer dolga, azt minden esetben a kommunális hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedényekben kérjük elhelyezni. A csatorna szeméttel terhelése a terepadottságokból adódóan mélypontok környezetében élő lakosságnak rendkívül súlyos gondot okoz; jelentősen rontja az életminőséget, a lakhatási körülményeket, sőt anyagi károkozással is jár. A közmű üzemeltetőjének jelentős többletfeladatot (hibaelhárítás), a közműtulajdonosnak (Önkormányzat = lakosság) jelentős rekonstrukciós többletköltséget okoz a gyorsabb elhasználódással. Kérjük fentiek figyelembe vételével a lakosság tájékoztatását. Üdvözlettel: DMRV Zrt Duna Jobbparti Csatornázási Üzem Tel.: 26/ ; Fax: 26/ Információ hétköznap 9-15 óra között. Tel.: 26/ (Pomáz, József A. u. 26. CBA-val szemben.) 26/ (Szentendre)

6 2012. július 6 Csobánkai Nem pénzért, a gyerekekért A tavasszal éledező csobánkai fociból a gyerekek edzései megmaradtak, Járóka Ferencnek köszönhetően. A postán dolgozó egykori NB III-as kapus valamennyi hétköznapon edzést tart a különböző korosztályoknak. Nyár elején megszűntek a foglalkozások, volt, aki már siratta őket, azonban csak nyári szünetről volt szó. Két héttel ezelőtt, a nyaralásból visszatérőkkel (képünkön a kicsik), ismét elkezdődtek a foglalkozások. Ha idén ősszel még nem is, de 2013-ban már lehetőségük lesz, a társasági adóból forrást biztosítani a bajnokságban való részvételhez is ben, Pátyon születtem, ott laktam huszonnégy éves koromig, 97-ben kerültem Csobánkára, ide nősültem. - Labdarúgó pályafutásában meddig vitte? - NB III-as focista voltam, végig kapus, a Budafokban és a Pénzügyőrben is játszottam. - Ezek, akkor neves csapatok voltak. - A Budafokban Gáspár Jóska volt az edzőm, a Pénzügyőrben pedig Bozsik József, ott kezdte edzői pályáját. - Mit adott Önnek a foci? - Nagyon sok mindent. Bejártam majdnem az egész Európát, nagyon sok barátra tettem szert, bárhova megyek, mindenhol ismernek. - Mit tart a legnagyobb sikerének? - Sokat köszönhetek a sportnak, például nagyon sok NB I-es focista barátom volt: Fischer Pali, a már sajnos elhunyt Simon Tibi, a kis Flóri - Mikor hagyta abba? - Két éve még játszottam a csobánkai öregfiúk csapatában. - Ön szerint miért maradt abba a foci Csobánkán? - Nem tudom, nagyon nehéz erre pontosan válaszolni, de elsősorban az anyagiak miatt. Lenne itt nagyon sok játékos, csak a pénz hiányzik. A korábbi polgármester, Török István játszott is, meg támogatást is adott, ha Ő nem lett volna, már korábban megszűntünk volna. Nemrég volt egy összehangolás a Polgármesteri Hivatalban, beszélgettünk, de nem jutottunk előre. Az egyesület még létezik. - Hallott arról, hogy az utánpótlás számára lehet pénzt szerezni a társasági adóból. - Arról nem, de a személyi jövedelemadóból szerettünk volna gyűjteni az 1 %- okat, hat-hét ember ide is adta volna, de idén májusban még nem voltunk három évesek. - Gyerekekkel foglalkozik, Önnek is van? - Van egy tizenkét éves fiam, ő is idejár focizni. Korábban bejárt a III. Kerület-hez, de sajnos ott nagyon sok pénzt kérnek. Havonta 7-8 ezer forintot és még meg kell vásárolni a cipőt, a melegítőt. - Hogy jutott eszébe az itteni gyerekekkel foglalkozni? - Toldi József és Feil Pista bácsi szervezték a csapatokat. Megkértek, vállaljam el a kicsiket. A felnőtt sajnos nem jött össze, de a kicsik nagyon sokan vannak. Négy és tíz év közöttiek en, tíz és tizennégy év között pedig an. A kicsik hetente kétszer, hétfőn és szerdán, a nagyok háromszor, kedden csütörtökön és pénteken edzenek, mindig délután öt órától, illetve ha ügyelek a postán, akkor fél hattól. - Jó lenne, ha meccseket is játszanának. - Játszottunk már, például a pomáziakkal, Halmai Gábor csapatával. Kikaptunk 2:0-ra, de úgy, hogy ők már 5-6 éve együtt vannak, mi pedig csak egy hónapja. Csodálatos eredmény, a volt válogatott Halmai Gábor meg is dicsért bennünket, nem rugdostuk el a labdákat, ment a passzolgatás, jól játszottak a gyerekek. - Mikor lesz belőlük olyan csapat, amelyet be lehet nevezni a bajnokságba? Talán jövőre? Mi kellene hozzá? - Pénz. Először is kellene két 5 m x 2 m-es kapu, ennek darabja 70 ezer forint és akkor még nincs rajta háló, ami ugyanannyiba kerül. Kell mez, a cipőt mindenki megveszi magának, ennek darabja kb forint. - Most mintegy 250 ezernél tartunk. - A nevezési díj nem sok, a szövetség fizeti a nagyobb részét, tehát az induláshoz 220 ezer forint szükséges. A működési költségek: az utazás kéthetente, a sportorvosi vizsgálatok, bíróküldés, víz, villany, összesen lehet úgy havi ötvenezer. Ezt nyolc hónapra kell számolni, tehát 700 ezer forint kellene ahhoz, hogy bajnokságban indulhassunk. - Van olyan szülő, aki a nyári szünetre azt hitte, vége az edzéseknek. - Dehogy van vége, csak sokan elutaztak. Hétfőn már folytatjuk, még Pomzáról is járnak hozzánk, gondolom a barátok. - Nem hátráltatja a focit is, hogy ilyen kevesen járnak a csobánkai iskolába? - Bizony hátráltatja, ez nagy baj. Ha a többség idejárna, jobban terjedne a híre is az alakuló csapatnak, meg akik máshová járnak, sokszor éppen az edzés kezdetére érnek haza, és valamit tanulni is kellene. - Nem jutott még eszébe, hogy pénzt kérjen a munkájáért? - Eszembe sem jutott, én két forintot sem kapok érte. Nem is érdekel, nem azért csinálom, hanem a srácokért, köztük az enyémért is. H. G.

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 61. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 157 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 1. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

14:00 16:00 Vadvirág Nyugdíjas Klub Baróthi Györgyné Éva 06 20 914 4681

14:00 16:00 Vadvirág Nyugdíjas Klub Baróthi Györgyné Éva 06 20 914 4681 S z e p t e m b e r Dátum -tól -ig -tól -ig -tól -ig -tól -ig 3640 0 1 szombat 2 vasárnap 3 hétfő 4 kedd 5 szerda 19:00 21:20 CSÉKE Rozmaring 6 csütörtök 7 péntek 19:00 21:20 CSÉKE Rozmaring tánc próba

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben