- Idei likviditási tervükből kiderül, hogy az I. félévben 29 millió forinttal több volt a kiadásuk,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Idei likviditási tervükből kiderül, hogy az I. félévben 29 millió forinttal több volt a kiadásuk,"

Átírás

1 2012. július II. évfolyam 7. szám Csobánka Újság C s o b á n k a i o l v a s n i v a l ó, h a v o n t a Csökkenő állami támogatás mellett Winkler Sándorné polgármesterrel beszélgetünk a likviditási tervről. - Miért volt szükség likviditási terv készítésére? - Elsősorban azért, mert előírta az Állami Számvevőszék. Nem hivatalosan ugyan, de én már 2010, vagyis amióta polgármester vagyok minden évben készítettem és használtam ilyet, igaz, nem ilyen részletest. A legfőbb kérdés az volt, milyen adóbevételek elengedhetetlenek az önkormányzat számára ahhoz, hogy elkerülje a csődöt. Mára, sok településsel szemben, olyan a likviditásunk, hogy bankok keresnek meg és kínálnak hitel lehetőségeket. Az ő szemükben tehát ma már jól állunk. - Tudok egy-két ellenkező példát a környékről. - Azért remélem, nem tervezi a képviselőtestület újabb hitel felvételét. Éppen ellenkezőleg, sikerült például a 2009-ben felvett, igen drága munkabér hitelből két millió forintot visszafizetnünk, ami 4,5 milliós állami támogatásunkhoz képest nagyon nagy összeg. Egy betartott terv - Idei likviditási tervükből kiderül, hogy az I. félévben 29 millió forinttal több volt a kiadásuk, mint a bevételük. A kiadások, ha az óvoda beruházást kivesszük, hiszen a hozzá tartozó bevétel sem érkezett be, pontosan megegyeznek a tervezettel. - Kemény fegyelem eredménye ez. Bár havonta csinálunk likviditási mérleget, a napit is figyeljük. - Van-e a kiadásokban játék lehetőség: Ha ez elszalad, akkor ott spórolunk? - Nem, mi szigorúan tartjuk magunkat a testület által elfogadott költségvetéshez, ilyen kis bevételeknél egy pillanatra sem szabad figyelmen kívül hagyni a kiadások és bevételek egyensúlyát, mert ha eltérünk ettől, nem lehet viszszaállítani. Ebből nyilvánvaló az, hogy a 29 millió forintos különbség a bevételek elmaradásából fakad. Ennek egyik tényezője az állami finanszírozás. Ami folyamatosan csökken. Tavaly még több, mint 7 millió forint volt a havi nettó finanszírozásunk, idén pedig jó, ha eléri az öt milliót. Emellett kell tartanunk az egyensúlyt. - Féléves bevételeik a helyi adók területén nem érik el még a 30 %-ot sem. - Az építmény- és a telekadó azért marad el a tervezettől, mert a korábban nagyon hiányos adatok feltöltése miatt késve érkezhettek csak be a bevallások és nyilván csak késve mehettek ki a fizetési felszólítások is. Ehhez képest nem állunk rosszul, ezúton is köszönöm a lakosok jogkövető magatartását, tehervállalásukat a közterhekből. - Ön tehát bízik abban, hogy sikerül feltölteni a helyi adók kasszáját? - Nagyon remélem, hogy az októberi, tehát II. félévi kivetésben már nem lesz elmaradás. - Az idei évben lezárultak vagy le fognak zárulni pénzügyileg is a nagy beruházások. Várható-e jövőre is nagyobb durranás? - Múlt héten voltam, meghívottként, a kormány Széchenyi tervének irodáján, egy tájékoztatón. Megtudtuk, hogy európai uniós forrásból még lehívható kétezer (!) milliárd forint, többek között útfelújításokra. Mivel már korábban csiripeltek erről a verebek, tájékozódtam, igyekeztem előkészíteni pályázatokat, például a régóta várt bicikliútra. - Mindent összevetve, várható, hogy az idei pénzügyi év már békésen fog zárulni? - Nagyon remélem. H. G. Költözik a Nyugdíjas Klub A Közösségi Házzal kapcsolatos hír, hogy augusztus első napjaiban a Vadvirág Nyugdíjas Klub visszaköltözött a Baross Péter Közösségi Ház udvarán lévő felújított faházba. A faházban egy új vizesblokk, és mosogató került beépítésre, a közösségi részen pedig az új parketta könnyebben tisztítható teret eredményez. A Nyugdíjas Klub megelégedésére szolgál, hogy nem kell a főépületi mosdót használni, és lehetőség nyílik a mosogatásra is. Az óvodások birtokba vették az új ovit, így a Művelődési Ház átalakítási munkái is folyamatosan zajlanak.

2 2012. július 2 Csobánkai Harminchat éves gyakorlat Beszélgetés Majorné dr. Stahácz Éva jegyzővel Megbízások augusztus 1. napjától július 31. napjáig a Petőfi Sándor Általános Iskola vezető helyettesi beosztás ellátásával Sosityné Alvincz Anettet bízta meg. - Debrecenben születtem, április 21-én, de akkor már a szüleim Budakeszin laktak, így nyugodtam mondhatom, hogy születésem óta Budakeszin élek. Az általános iskolát is lakóhelyen végeztem el, majd a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségiztem. Pedagógus pályára készültem, de az élet úgy alakította, hogy gyakornokként helyezkedtem el Budakeszi Nagyközségi Tanácsnál. A gyakornoki rendszer keretében végeztem el a tanácsakadémiát és 1976 júliusában Pilisszentiván Község Tanácsnál VB titkárként kezdtem el a közigazgatási pályámat ben sikerült haza kerülnöm Budakeszire, szintén VB titkárnak. Még ebben az esztendőben elvégeztem az Államigazgatási Főiskolát és igazgatásszervezői diplomát szereztem ben a törvény erejénél fogva megszűnt a v.b.titkári állás és pályázat útján lehetett jegyzői kinevezést elnyerni. Budakeszin az előbbi eljárás alapján 1990-ben jegyzői kinevezést kaptam, melyet március 16-ig töltöttem be. - A rendszerváltás után még húsz évig maradt a helyén, igaz, már nem VB titkárként, hanem jegyzőként. - A valamikori VB titkár és a jegyző feladata részben fedi egymást, a korábbi szakigazgatási szervből Hivatal lett, és a tanácsból képviselő-testület. A feladatok, hatáskörök a rendszerváltozással bővültek, nagyobb lett a települések önállósága, valamint évről-évre több feladat és hatáskör telepítése történt meg. Újabb elvárások jelentkeztek a lakosság részéről az önkormányzatok és a hivatal számára. - Az egész újkori önkormányzatiságban talán a jegyző helyzete a legérdekesebb. A törvény szerint a hivatal minden dolgozójának a polgármestert kivéve - ő a főnöke, munkáltatója, miközben Polgármesteri Hivatalról van szó, a jegyzőt politikusok, a képviselő testület választja meg, és válthatja le. Szakmaiság és politika ütközik, ütközhet. Működőképes-e ez a rendszer, megvan-e a jegyzők feltétlenül szükséges függetlensége a politikától? - A jegyzők feladat- és hatásköre megosztott. Egyik része a képviselő-testület, a bizottságok és a nemzetiségi önkormányzatok kiszolgálása, a másik pedig a hatósági munka, vagyis az állampolgárok ügyeinek intézése, pl. birtokvédelem, gyermek és ifjúságvédelmi, szociális, adóhatósági ügyek. Utóbbi esetében a jogszabályok keretei között önállóan dönt a jegyző. A képviselő- testületek kiszolgálása, döntéseik előkészítése és azok végrehajtása során a jegyző és a testület között kialakulhatnak konfliktus helyzetek, a jegyző dolga a szakmai előkészítés. Közel negyven év tapasztalatával azt gondolom, nem szabad a képviselők elképzeléseivel szemben azonnal kijelenteni, hogy nem lehet megvalósítani mert ilyenkor ellenszenvet váltunk ki. Meg kell keresni a lehetséges megoldást, bemutatni a jogi és egyéb nehézségeit, a döntések meghozatalának elősegítése érdekében alternatívát kell kínálni. Ahogy a tanácsi, úgy az önkormányzati rendszerben is két személy, régen a tanácselnök és a V B titkár, ma a polgármester és a jegyző, miként alkal-mazkodik egymáshoz, hogyan tudnak együtt működni. Ők vannak előtérben, nekik kell elvégezni, és elvégeztetni a feladatokat. - Falun vagy városon könnyebb jegyzőnek lenni? - Egy nagyvárosban nagyobb az apparátus, szinte minden feladatra van egy ember, míg a kisebb településeken, így Csobánkán is, egy-egy munkatársnak több fajta ügyet kell intéznie. Ha kevesebb is az ügyek száma, de szinte minden fajta ügy megjelenik, tehát mindenhez kell érteniük. Egy nagyvárosban a jegyzőnek elsősorban vezetni kell az apparátust, míg egy kis településen látnia kell minden részletet, melyet elsősorban az aláírási jog gyakorlásával lehet biztosítani, és bizony nem osztható meg a felelősség, - Ön hogyan lett Csobánkán jegyző? - Pályázat útján április 19. napjától Csobánka Község Képviselő-testülete, mint munkáltatói jogkör gyakorlója választott meg. A polgármester asszony, a képviselők, a kollegák és a lakosság bizalmát megtartva munkám során arra törekszem, hogy szakmailag felkészült, pontos munkát végezzünk a hivatal dolgozóival közösen, Csobánka lakossága érdekében. Fontosnak ítélem, hogy az ügyfél elégedettem távozzon a hivatal épületéből, és a problémáját a lehető leghamarabb sikerüljön elintézni. H. G augusztus 1. napjától július 31. napjáig a Borostyán Természetvédő Ó- voda vezetői beosztás ellátásával Magyarné Tánczos Klárát bízta meg. Sikertelen pályázat Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában augusztus 1. napjától működő Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár vezetői beosztás ellátására kiírt pályázati eljárást tekintettel arra, hogy egyik pályázó sem felelt meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. r. 6/A. (1) bekezdésében és 6/B. (1) bekezdésében foglaltaknak érvénytelennek nyilvánítja és új pályázat kiírásáról döntött. Csobánka Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan, a foglalkoztatás teljes munkaidős. A megbízás határozott időre, okt. 1-től szept. 30-ig szól. Pályázati feltételek: főiskola, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, végzettség és szakképzettség a 150/1992. (XI.20.) Korm. r. 6/A. (1) bekezdése és 6/B. (1) bekezdése szerint, legalább öt év feletti szakmai tapasztalat (jogviszony igazolás csatolása szükséges), kiemelkedő közművelődési és szakmai tevékenység (referencia igazolás csatolása szükséges), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a csobánkai helyismeret. A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 10. Elbírálásának határideje: szeptember 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Filóné Szentes Kinga igazgatási csoportvezető nyújt, a 06-26/ /15-ös telefonszámon.

3 Újság 3 II. évfolyam 7. szám Horvátországban vendégszerepeltek a csobánkai táncosok A Rozmaring tánccsoport az ercsi Zorica táncegyüttestől kapott felkérést arra, hogy közös műsort adjanak a horvátországi Vlasici város Karmelica ünnepén. Ennek a tengerparti városnak ez a legnagyobb ünnepe. A táncosok műsora a helybeliek és a turisták szórakoztatására szolgál. Az együttes magával vitte zenészeit is, így a csobánkai Rozmaring, az ercsi Zorica tánccsoport és a Jorgovani asszonykórus egy órás műsort mutatott be a város főterén. Az előadást az elkövetkező napokban még kétszer, Pag és Povljana város központjában is megismételték - hatalmas sikerrel. Pagon több mint ezer ember nézte a magyar táncosok műsorát, akik magyarországi bunyevác és sokác, valamint dalmát táncokat mutattak be. A zenekarnak és a kórusnak köszönhetően magyar dallamok is felcsendültek a horvát tengerparton. A turné olyan jól sikerült, hogy jövőre is meghívást kaptak. - Honnan ismerik az ercsieket, miként jött a meghívás? kérdeztük Vajzer Enikőt. - Az ercsi Zorica táncsoport egy hasonszőrű csapat, mint a Rozmaring. Értem e- zen, hogy ők is felnőttekből álló lelkes amatőrök, akik a délszláv táncokért rajonganak - az ő repertoárjukban is szerb, makedón, horvát táncok szerepelnek. Én, a csoportvezető, Százhalombattán láttam őket fellépni az újévi szerb bálon kb. két éve. Megkerestem a vezetőjüket, bemutatkoztunk egymásnak - gondolom ők utánunk kérdeztek, és meghívtak minket tavaly ősszel Ercsibe, a Falunapra. Itt aztán úgy megtetszettünk egymásnak, hogy ők már akkor mondták, hogy nekik van ez a horvátországi felkérésük, a szállodában bőven van hely, milyen klassz lenne, ha közös műsorral mennénk! Remekül kiegészítenénk egymást, nekünk van zenekarunk, nekik van kórusuk, ők dalmát táncokkal készülnek, nekünk kiváló lenne a bunyevác koreográfiánk. Idén februárban megjött a meghívólevél, már csak az anyagiakat kellett előteremteni az utazáshoz. Pályáztunk, táncoltunk, Vaterán eladtuk a felesleges dolgainkat - így meglett a buszút ára, a szállást mindenki maga fizette. Erre is előtakarékoskodással, havi részletekben gyűjtögettünk, hogy egyszerre ne legyen megerőltető. Nagyon szomorúak lettünk volna, ha bárkit is itthon kellett volna hagyni, anyagiak miatt. Nem is kellett! Nagy lelkesedéssel készültünk, sokat próbáltunk - és meglett a gyümölcse! 5 napra szólt a meghívó, ebből két napot utaztunk, de a fennmaradó hármon napközben strandoltunk, várost néztük, ismerkedtünk Pag szigetével, este pedig dolgoztunk - 1 órás műsort adtunk Povljana, Vlasici és Pag főterén. Mindenhol nagy tapsot kaptunk, de legnagyobb elismerést a sokác táncunk kapta, mikor a lányokat a fiúk úgy forgatják, hogy a lábuk úszik a levegőben! De az ercsiek 3 részből álló, dramatikus, komédiai elemeket tartalmazó korcsulai tánca is vastapsra késztette a közönséget. És egyből kiderült, hány magyar nyaraló volt a szigeten, amikor a kórusuk magyar nótát kezdett fújni, vagy a zenekarunk dunántúli ugróst kezdett játszani! Szóval, szerencsés találkozás volt ez az ercsiekkel, barátokra találtunk bennük! Hiába a rokon lelkek egymásra találnak... Reméljük hamarosan Csobánkán is viszontláthatjuk őket! - h - Közérdekű információk CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel. központi szám: 26/ , 26/ , 26/ , fax.: 26/ A hivatal ügyfélszolgálatának nyitva tartása: hétfő: ig (ebédszünet 12-13); szerda: ig (ebédszünet 12 13); péntek: 8 12-ig; pénztári órák intézmények és szervezetek részére: kedd: 8 12-ig; helyi lakosok és magánszemélyek részére: péntek: 8 12-ig. * RENdőRSÉG: körzeti megbízott: Fekete Krisztián zászlós, tel.: * TűZ- OLTóSÁG I. Pomázi Önkéntes Tűzoltóparancsnokság, 2013 Pomáz, Luppa Vidor u. 12., tel.: 105, 26/ , , 26/ * TűZOLTóSÁG II Szentendre, Dunakorzó u. 18., tel.: (26) , (26) * CSOBÁNKAI KÖZTEMETő: üzemeltető: OLE- ANDRO 2000 Temetkezési Kft., információ hétköznap 9-15 óra között, tel.: 26/ , (Pomáz, József A. u CBA-val szemben.), 26/ (Szentendre), szállítási ügyelet: 0-24 óráig, , * FELNőTT HÁZIORVOS: dr. Peskó János, rendelő: 2014 Csobánka, Béke út 13., tel.: 26/ , rendelési idő: hétfő 8 12-ig, kedd 8-11-ig, ig, szerda 8-12-ig, csütörtök 8-11-ig, ig, péntek 8-12-ig. Központi ügyelet: Pomáz, tel.: , hétköznap 17 órától reggel 7 óráig, hétvégén és ünnepnapokon folyamatos ügyelet van.*csobánka HÁZI GYERMEK- ORVOSI RENdELő: dr. Kollár László, 2014 Cso-bánka, Fő út 23., rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8-11 óráig; kedd, csütörtök: óráig, tel: , mobil: , A rendelésre telefonon előzetes időpont kérése javasolt.*fogorvos: dr. Kiss Annamária Csobánka, Béke út 3. - tel.: 26/ , , rendelési idő: hétfő: 14-19; kedd: 9-14; szerda: 14-19; csütörtök: 9-14 (iskolafogászat); péntek: 9-14; helyettesítő fogorvos: dr. Mizser Nagy Katalin (2013 Pomáz, Kossuth L. u. 21.) * VÉdőNőI SZOLGÁLAT: Benzinger Péterné, 2014 Csobánka, Fő tér; tel.: (26) * ÁLLATORVOS: dr. Gyetvai Balázs, tel.: , rendelő: Csobánka, Fő út 91.; tel.: 26/ ; rendelés: hétfő-péntek: 9-11-ig és ig, szo: 9-12-ig * MARGIT GYóGY- SZERTÁR: 2014 Csobánka, Béke u., tel.: 26/ , nyitva tartás: hétfő-péntek: * OKMÁNYIROdA: Pomáz Város Okmányiroda, 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23.; ügyfélfogadás: hétfő: 8 12, 13 17; szerda: 8 12, 13 16; péntek: 8 12; tel.: (26) ; fax: (26) ; személyi igazolvány: 241 mellék; információ: 201 mellék; útlevél és lakcímkártya: 202 mellék; vállalkozói igazolvány: 203 mellék; gépjármű: 242 mellék. * CSALÁdSEGíTő SZOLGÁLAT: telefon: (26) ; Csobánkán: minden kedden a Közösségi Ház és Könyvtár faházában 14 17; Pomázon: kedd, csütörtök, péntek: 9 12, ig; szerda: 9 12, ig * Szent Miklós Alapítvány Érte, Érted, Egymásért Családsegítő Szolgálat: 2013 Pomáz, Karitász Ház, Szent Miklós tér 1.; tel.: 26/ ; tel./fax: 26/ ; intézményvezető: Horváth Józsefné, tel.: * GYERMEKjóLÉTI SZOLGÁLAT: Csobánkán: a védőnői tanácsadóban; tel.: (26) ; ügyfélfogadás: csütörtök óra között * ISTENTISZTELET, IGEHIRdETÉS: római katolikus: szombat tól, vasárnap 11- től, az idősek otthonában péntek tól ; református: vasárnap 9 órakor; szerb ortodox: minden hónap 3. vasárnapján 9 órakor

4 2012. július 4 ISMÉT TÁBOROZTUNK PILISMARÓTON! Az IRMÁK Nonprofit Kft. által fenntartott intézmények ellátottjai részére, így a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeiben élők és oda bejárók számára is 5 napos sátortábort szerveztünk Pilismaróton július 23. és 27. között. Az első napon az időjárás nem volt túl kegyes, a szél még a pavilonokat is meg-megbontotta, de végül felállított sátrakkal, és lecsóval vártuk a tábor többi résztvevőjét. Másnap Esztergomba indultunk kirándulni, meglátogatni a város nevezetességeit. A legnagyobb élményt az jelentette, hogy átsétáltunk a Mária Valéria hídon, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt az esztergomi bazilikára. A harmadik napot az esztergomi aquaparkban töltöttük a fürdőzést kedvelőkkel. A táborban maradók pedig az estére tervezett grillezéshez készítették elő a sütnivalókat. Csütörtökön elindultunk busszal a Rám-szakadékhoz. Az időjárás megpróbálta kedvünket szegni hatalmas dörgésekkel, villámlásokkal, melyeket kicsit később felváltott az eső, de a hangulaton ez egyáltalán nem rontott. A táborban maradók a Duna-parton sétáltak, horgásztak és este finom vacsorával várták a kirándulásról megérkezőket. Búcsúeste lévén tábortüzet raktunk és palacsintát is sütöttünk. Késő éjszakáig beszélgettünk a tábortűz körül. Péntek reggel elkészítettük a tábor utolsó közös reggelijét, 100 tojásból sütöttünk paraszt rántottát! Reggeli után még ellátogattunk Zebegénybe, illetve elkezdődött a sátorbontás is. Utóbbi sokak számára újdonság volt, de ügyesen megoldották a problémát. Fájó szívvel búcsúztunk a Duna-parttól, abban a reményben, hogy jövőre ismét találkozunk Pilismaróton! Lindner Mónika Csobánkai Tovább szól a rádió A Csobánka Újság májusi számában hírt adtunk arról, pénzhiány miatt a megszűnés határára jutott Gordon Lajos Csobánka Rádiója. Azóta a közvetlen veszély elmúlt, a fejleményekről Őt kérdeztük. - Június elején még a további működés is bizonytalan volt, de júliustól már újabb műsorral is jelentkezik a Rádió Csobán. A Médiatanács döntése alapján, júniustól a működési költségek 50 százalékát támogatja. Csobánka saját érdeke, hogy a helyi hírek gyorsan, a legszélesebb körbe eljussanak. A mai világban annak ellenére, hogy sokak rendelkeznek más (internet, telefon, TV) hírközlési lehetőséggel, rádiónk az egyetlen Csobánkán amely, minden más hálózat teljes hiányában is működőképes és a lakosság nagy részének is van hozzá vevőkészüléke. Elég egy egyszerű vihar, áramszünet és a hálózathoz kötött információforrások éppen a veszélyhelyzetben már nem elérhetők, vagy nem rólunk/nekünk szólnak. Például az elmúlt években egy árvízi helyzet idején rendkívüli adásidőben információkkal segítette rádiónk a helyi lakosokat, vagy a közösségi közlekedés zavarairól a reggeli órákban azonnal hírt adunk. Katasztrófa helyzetben a híreket nehéz pénzben kifejezni, de adott esetben egy közlekedési hír is fontos lehet egy munkahely megtartásához. Rádiónk számára nehéz feladat lesz az önrész előteremtése. Ha kereskedelmi rádió lenne, akkor is túl kicsi az elérhető reklám bevétel. Továbbra is, nem nyereségérdekelt (nonprofit) rádióként működünk tovább. Óránként 3 perc reklám megengedett, erre nyitottak is vagyunk. Előfordult már érdeklődés reklámra, de érezhető segítséget nem hozott. Az átlagosan 40 forint/másodperc, amit kérünk érte, a hasonló kategóriájú rádiók között is szerénynek mondható. Továbbra is mindenki kap lehetőséget véleménye elmondására, hogy aki jobban tudja, mondja jobban! Ismét lehetőség van közösségi rádió létesítésére, hasonló feltételekkel. A Médiatanács és a Hírközlési Hatóság honlapján elérhető az újabb pályázati felhívás. A pályázatokat augusztus 30-án óra között lehet benyújtani a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz, 1015 Budapest, Ostrom u szám alatt. Aki velünk szeretne rádiózni, véleményét elmondani, támogatni, keressen minket a (26) telefonon vagy a radiocsoban.hu és a valamint a Holdfény utca 6. címeken. hcsobánka Újság Kiadja a Hírmondó Kft 2000 Szentendre, Huba u. 6. Tel.: , Felelős szerkesztő: Horváth Gusztáv

5 Újság 5 II. évfolyam 7. szám Pro lecsó A képviselő-testület még áprilisi ülésén felkérte Paksy Gergely alpolgármestert, hogy a Csobánkai Falugazdaság megvalósításához gazdasági társulási forma nélküli koncepciót készítsen. A kidolgozandó Falugazdaság egy olyan összetett rendszer lenne, amely a község minden lakójának nyújthat valamit: munkalehetőséget, egészséges, helyben termelt é- lelmiszert, közösséget, kulturális és oktatási lehetőségeket, felemelkedést és megélhetést, biztonságos jövőt és jövőképet. A Pro Cserehát Egyesület által kidolgozott Pro lecsó program erre alkalmas lehet, a velük való együttműködést fogadta el májusi ülésén a képviselő-testület annak érdekében, hogy a helyi program előkészítése megtörténhessen. A Pro lecsó program háttere: A fenntartható módon termelt bio, vagy vegyszermentes élelmiszerek piacának európai növekedésével Magyarországon is fokozatosan nő az igény az egészséges élelmiszerek iránt, amelyeket fenntartható módon állítanak elő. Ugyanakkor Magyarország hátrányos helyzetű kistérségeiben található kistelepüléseken egyre növekszik a munkanélküliség, szűkül a szociális háló, így nagy szükség van helyben végezhető, a település jellegéhez és lehetőségeihez illeszkedő munkavégzés megteremtésére és az önellátásra. Célja: A program célja, hogy együttműködve a helyi önkormányzatokkal és a szegény, de ambiciózus roma és nem roma emberekkel elterjessze a fenntartható kistelepülési vegyszermentes gazdálkodást. A kistelepülések élelmiszerigényének kielégítése után fennmaradó termények értékesítésére egy a minőséget, szolidaritást és környezetvédelmet egyesítő márka bevezetését tervezzük, amelyet nonprofit kereskedelmi szervezeten keresztül értékesítünk majd folyamatosan bővülő csatornákon. A non-profit értékesítő szervezet a hangsúlyt a nyereségességre helyezi majd, azonban ezt fenntartható módon a társadalmi és a természetes környezetre gyakorolt hatásainak figyelemmel kísérésével és optimalizálásával kívánja majd elérni. A remélt hosszú távú eredmények: A közösségi gazdálkodás, a kommunikáció mind segíti a közösségi tudat megerősödését, csökkenti a munkanélküliséget, harcol az élelmiszerválság ellen és bemutat egy egészséges és fenntartható életmódot. Mindezek együtt pozitív irányban befolyásolják majd a lakosok gondolkodásmódját, és alternatív példát mutatnak a felnövekvő fiatal generációk számára. A csatorna sem bír el mindent Betelik a temető Tekintve, hogy hamarosan helyhiány várható a csobánkai temetőben, kezelője, az Oleandro 2000 Kft. ezúton is felszólítja azon sírokban nyugvók rokonait, melyek megváltási ideje lejárt. Bár új területet is elkerítettek már temetkezési célra, de ezt frissen töltötték fel, így néhány évig még nem használható. Azokat a sírokat, melyek ügyében senki nem jelentkezik az év végéig, jövőre elkezdik felszámolni. Tudjuk, hogy újságunk, korlátozott példányszáma miatt nem juthat el mindenkihez, de az üzemeltető kéri, hogy az olvasók szóljanak érintett vagy érinteni vélt ismerőseiknek. (Az adatok első részét következő számunkban közöljük.) Elérhetőség: OLEANDRO 2000 Temetkezési Kft. A Vízmű tájékoztatója Csobánka mint más települések esetében is igen sok közérzetromboló (csapadék bevezetésből eredő túlterhelés), vagy rosszabb esetben üzemeltetési problémát (csatornaidegen anyagok rendszerbe juttatása) is okozó magatartás tapasztalható. A nem rendeltetésszerű csatornahasználatból eredő hibaelhárítási költségek emelkedése forrásokat és eszközöket von el a rendszeres karbantartási feladatainktól, ami további veszélyhelyzetet teremt. Az ebből eredő szivattyúdugulásokat, a csapadékos időben az illegális csapadék-bevezetések miatti hidraulikai túlterhelésből adódó kiöntést megelőzni véleményünk szerint elsősorban tudatformálással és tájékoztatással lehet. A jogszabályi környezetből adódó más, hatékony eszközünk mint szolgáltatónak nincs. A szennyvízcsatorna-hálózatot kizárólag jogszabályban meghatározott minőségű, friss, háztartási szennyvíz elvezetésére létesítették, a háztartási hulladék vagy csapadékvíz zavart okoz a közmű üzemében, az üzemen kívül helyezett szennyvíztároló csatlakoztatása bűzhatást okoz! Fentiekre tekintettel NE kerüljön a szennyvízcsatornába: - zsír, olaj, higító, benzin, festékek, lejárt gyógyszer - egészségügyi betét, eldobható pelenka, higiéniai kendő ( kéztörlő, popsitörlő ) - takarításból származó por, homok - darabos tárgyak, kő, fa, fémkapcsok, felmosórongy, ruhanemű, szövetdarab, műanyag és üvegpalack - építési törmelék, homok, kavics - állati tetem, szőr, hús, csont, trágya, trágyalé, gyümölcsmag, ételmaradék - mérgező, maró, radioaktív, más vegyi anyag - csapadékvíz Sajnálatos módon az utóbbi napokban viszszatérő jelenségként tapasztaljuk a Sportpályánál levő szennyvízátemelő szivattyúinak, sőt a gyűjtőhálózatnak a dugulásait is, aminek jellemző oka a rendszer üzemét ellehetetlenítő szálasanyag-terhelés. A szivattyúk dugulása, a tapasztalt üzemzavarok oka ezen esetekben kizárólag a szennyvízelvezető rendszert terhelő szemét. A szemét, mint háztartási hulladék gyűjtése nem a nagy költséggel megépített és működtetett szennyvízelvezető rendszer dolga, azt minden esetben a kommunális hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedényekben kérjük elhelyezni. A csatorna szeméttel terhelése a terepadottságokból adódóan mélypontok környezetében élő lakosságnak rendkívül súlyos gondot okoz; jelentősen rontja az életminőséget, a lakhatási körülményeket, sőt anyagi károkozással is jár. A közmű üzemeltetőjének jelentős többletfeladatot (hibaelhárítás), a közműtulajdonosnak (Önkormányzat = lakosság) jelentős rekonstrukciós többletköltséget okoz a gyorsabb elhasználódással. Kérjük fentiek figyelembe vételével a lakosság tájékoztatását. Üdvözlettel: DMRV Zrt Duna Jobbparti Csatornázási Üzem Tel.: 26/ ; Fax: 26/ Információ hétköznap 9-15 óra között. Tel.: 26/ (Pomáz, József A. u. 26. CBA-val szemben.) 26/ (Szentendre)

6 2012. július 6 Csobánkai Nem pénzért, a gyerekekért A tavasszal éledező csobánkai fociból a gyerekek edzései megmaradtak, Járóka Ferencnek köszönhetően. A postán dolgozó egykori NB III-as kapus valamennyi hétköznapon edzést tart a különböző korosztályoknak. Nyár elején megszűntek a foglalkozások, volt, aki már siratta őket, azonban csak nyári szünetről volt szó. Két héttel ezelőtt, a nyaralásból visszatérőkkel (képünkön a kicsik), ismét elkezdődtek a foglalkozások. Ha idén ősszel még nem is, de 2013-ban már lehetőségük lesz, a társasági adóból forrást biztosítani a bajnokságban való részvételhez is ben, Pátyon születtem, ott laktam huszonnégy éves koromig, 97-ben kerültem Csobánkára, ide nősültem. - Labdarúgó pályafutásában meddig vitte? - NB III-as focista voltam, végig kapus, a Budafokban és a Pénzügyőrben is játszottam. - Ezek, akkor neves csapatok voltak. - A Budafokban Gáspár Jóska volt az edzőm, a Pénzügyőrben pedig Bozsik József, ott kezdte edzői pályáját. - Mit adott Önnek a foci? - Nagyon sok mindent. Bejártam majdnem az egész Európát, nagyon sok barátra tettem szert, bárhova megyek, mindenhol ismernek. - Mit tart a legnagyobb sikerének? - Sokat köszönhetek a sportnak, például nagyon sok NB I-es focista barátom volt: Fischer Pali, a már sajnos elhunyt Simon Tibi, a kis Flóri - Mikor hagyta abba? - Két éve még játszottam a csobánkai öregfiúk csapatában. - Ön szerint miért maradt abba a foci Csobánkán? - Nem tudom, nagyon nehéz erre pontosan válaszolni, de elsősorban az anyagiak miatt. Lenne itt nagyon sok játékos, csak a pénz hiányzik. A korábbi polgármester, Török István játszott is, meg támogatást is adott, ha Ő nem lett volna, már korábban megszűntünk volna. Nemrég volt egy összehangolás a Polgármesteri Hivatalban, beszélgettünk, de nem jutottunk előre. Az egyesület még létezik. - Hallott arról, hogy az utánpótlás számára lehet pénzt szerezni a társasági adóból. - Arról nem, de a személyi jövedelemadóból szerettünk volna gyűjteni az 1 %- okat, hat-hét ember ide is adta volna, de idén májusban még nem voltunk három évesek. - Gyerekekkel foglalkozik, Önnek is van? - Van egy tizenkét éves fiam, ő is idejár focizni. Korábban bejárt a III. Kerület-hez, de sajnos ott nagyon sok pénzt kérnek. Havonta 7-8 ezer forintot és még meg kell vásárolni a cipőt, a melegítőt. - Hogy jutott eszébe az itteni gyerekekkel foglalkozni? - Toldi József és Feil Pista bácsi szervezték a csapatokat. Megkértek, vállaljam el a kicsiket. A felnőtt sajnos nem jött össze, de a kicsik nagyon sokan vannak. Négy és tíz év közöttiek en, tíz és tizennégy év között pedig an. A kicsik hetente kétszer, hétfőn és szerdán, a nagyok háromszor, kedden csütörtökön és pénteken edzenek, mindig délután öt órától, illetve ha ügyelek a postán, akkor fél hattól. - Jó lenne, ha meccseket is játszanának. - Játszottunk már, például a pomáziakkal, Halmai Gábor csapatával. Kikaptunk 2:0-ra, de úgy, hogy ők már 5-6 éve együtt vannak, mi pedig csak egy hónapja. Csodálatos eredmény, a volt válogatott Halmai Gábor meg is dicsért bennünket, nem rugdostuk el a labdákat, ment a passzolgatás, jól játszottak a gyerekek. - Mikor lesz belőlük olyan csapat, amelyet be lehet nevezni a bajnokságba? Talán jövőre? Mi kellene hozzá? - Pénz. Először is kellene két 5 m x 2 m-es kapu, ennek darabja 70 ezer forint és akkor még nincs rajta háló, ami ugyanannyiba kerül. Kell mez, a cipőt mindenki megveszi magának, ennek darabja kb forint. - Most mintegy 250 ezernél tartunk. - A nevezési díj nem sok, a szövetség fizeti a nagyobb részét, tehát az induláshoz 220 ezer forint szükséges. A működési költségek: az utazás kéthetente, a sportorvosi vizsgálatok, bíróküldés, víz, villany, összesen lehet úgy havi ötvenezer. Ezt nyolc hónapra kell számolni, tehát 700 ezer forint kellene ahhoz, hogy bajnokságban indulhassunk. - Van olyan szülő, aki a nyári szünetre azt hitte, vége az edzéseknek. - Dehogy van vége, csak sokan elutaztak. Hétfőn már folytatjuk, még Pomzáról is járnak hozzánk, gondolom a barátok. - Nem hátráltatja a focit is, hogy ilyen kevesen járnak a csobánkai iskolába? - Bizony hátráltatja, ez nagy baj. Ha a többség idejárna, jobban terjedne a híre is az alakuló csapatnak, meg akik máshová járnak, sokszor éppen az edzés kezdetére érnek haza, és valamit tanulni is kellene. - Nem jutott még eszébe, hogy pénzt kérjen a munkájáért? - Eszembe sem jutott, én két forintot sem kapok érte. Nem is érdekel, nem azért csinálom, hanem a srácokért, köztük az enyémért is. H. G.

II. Civil és Családi Nap vendéggel

II. Civil és Családi Nap vendéggel 2012. XXIV. évf. 9. szám Ára: 100,- Ft II. Civil és Családi Nap vendéggel Hogy mi volt különleges ebben az augusztus 25-ei napban? A környezet, az idő, a közös munka és még jó néhány dolog, de valamit

Részletesebben

Új bölcsõde épül Kerepesen. a felelõtlen tulajdonosra. A törvény értelmében. magánépület és az úttest közötti. zöld sávon található közterületet

Új bölcsõde épül Kerepesen. a felelõtlen tulajdonosra. A törvény értelmében. magánépület és az úttest közötti. zöld sávon található közterületet AKTUÁLIS Új bölcsõde épül Kerepesen A 10 ezer lakosú, bölcsõde-ellátással nem rendelkezõ Kerepes Nagyközségben a BABALIGET BÖLCSÕDE projekt keretében 40 férõhelyes, 863 nm bruttó alapterületû, teljeskörûen

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Nagy Gáspár. lett posztumusz Budakeszi díszpolgára. XXII. évf. 2014. augusztus. www.hirmondo.budakeszi.hu

HÍRMONDÓ. Nagy Gáspár. lett posztumusz Budakeszi díszpolgára. XXII. évf. 2014. augusztus. www.hirmondo.budakeszi.hu Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXII. évf. 2014. augusztus Részletek a 9. oldalon Nagy Gáspár lett posztumusz Budakeszi díszpolgára Bővebben 6. oldalon Bővebben 11. oldalon Bővebben 16. oldalon

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT!

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT! Az év első fele mindig a tervezésé. Polgármesterként megszoktam már, hogy ilyenkor településünk éves költségvetésének megtervezése adja a legtöbb feladatot. Bár Péteri nem számít nagy településnek, mégis

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 25. szám, 2006. december 20. Rongálják a fénysorompókat A Nagykátai Rendőrkapitányság értesítése

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 25. szám, 2006. december 20. Rongálják a fénysorompókat A Nagykátai Rendőrkapitányság értesítése Ára: 107 Ft VII. évfolyam 25. szám, 2006. december 20. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak 5. és 10. oldal Interjú Csömör országgyűlési képviselőjével, dr. Tuzson Bencével 8-9. oldal Egy nap a közterületfelügyelővel

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

optimista ember vagyok,

optimista ember vagyok, INGYENES VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. július-augusztus-szeptember 2013. július-augusztus-szeptember 2 Közélet Optimista ember vagyok Beszélgetés dr. Faragó Péterrel, városunk

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu SARKADY SÁNDOR:

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu SARKADY SÁNDOR: XXIII. évfolyam 1. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2013. január SARKADY SÁNDOR: Farsang Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák, Járják a bolondját: Dínomdánom vigalom, Nincs a táncra tilalom! Maskarások,

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS Játék Nagykovácsiért OVI bál Szépkorú köszöntése Szabadidőpark Kedvenc helyem Nagykovácsiban Kiszelné Mohos Katalin polgármester A főszerkesztő,

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 10. szám Október 23. A felújított Csigaház teljesen megtelt Az Ítélet című darabot Major László rendezte Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY és az ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

SZENT ISTVÁN KIRÁLY és az ÚJ KENYÉR ÜNNEPE A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2014. AUGUSZTUS XXIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM SZENT ISTVÁN KIRÁLY és az ÚJ KENYÉR ÜNNEPE Augusztus 20-i, Szent István Napi nemzeti ünnepünket augusztus

Részletesebben

Kitűztük a székely lobogót

Kitűztük a székely lobogót 2013. ÁPRILIS Kitűztük a székely lobogót Áprilisi programajánlat: Április 11. Költészet napi irodalmi est Április 20. A Föld napja Takarítsuk ki Tárnokot! Április 19. Véradás Április 20. Hajtóka Táncház

Részletesebben

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés 2014. március - április 1200 XX. 3-4. Berecz András a Faluházban Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2014. május 12-én hétfőn 18.30 órakor Szigetmonostor Faluházba (Árpád u. 15.), ahol Magyarország legismertebb

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság 2011. december www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 10. szám Testületi ülés Portré Továbbra is legfontosabb

Részletesebben

2014. SZEPTEMBER 20. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ENESEI ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA

2014. SZEPTEMBER 20. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ENESEI ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA 2014. SZEPTEMBER 20. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ENESEI HÍRMONDÓ ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA MUNKÁBAN ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG NÉGY ÉV 2010-2014 2014 októberében kerül sor az önkormányzati

Részletesebben