A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır."

Átírás

1 A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2009 / es tanévben

2 I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény tevékenységi köre 2. Osztályok megnevezése az osztályban tanítók felsorolása Osztályok elhelyezése az épületben 3. Egyéb jellemzık 4. Szakkörök, egyéni fejlesztést szolgáló tevékenységek 5. Szakmai munkaközösségek 1. Az intézmény tevékenységi köre A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény Gyır-Moson-Sopron megyébıl látja el az értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekek óvodai nevelését, alapfokú iskolai nevelését-oktatását és készségfejlesztı speciális szakiskolai képzését. Kollégiumi ellátást biztosít a vidéki tanulók részére, illetve különleges gyermekotthoni ellátást az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek számára. Fejlesztı iskolai képzést biztosít nappali ellátásban súlyos, halmozottan sérült gyermekek számára. Óvodás és iskoláskorú autista gyermekek fejlesztését is ellátjuk. A 2009/2010-es tanévben 23 tanulócsoportban látjuk el a gyermekek nevelését-oktatását. 2. Osztályok megnevezése és az osztályban tanítók felsorolása, osztályok elhelyezése az épületben 3. Egyéb jellemzık Az oktató-nevelı munka tárgyi feltételei némileg javultak. Az oktatáshoz szükséges tantermek, egyéb helyiségek adottak, az oktatáshoz szükséges szemléltetıeszközök, egyéni felszerelések alapszinten állnak rendelkezésre. A szakiskolai képzés feltételei a két új mőhely felszerelésével javultak. A tanév induló tanulólétszáma: Kollégiumi bentlakó tanulók létszáma: Bejáró tanulók létszáma: Állami gondozásban részesülık száma 169 fı 70 fı 82 fı 17 fı

3 4. Egyéni fejlesztést szolgáló tevékenységek Tanulóink zöme, sérülésüknél fogva rászorul az egyéni fejlesztésre. Ezt a célt a törvény által biztosított habilitációs órák, egyéni fejlesztı órák, logopédia, gyógytorna, valamint konduktív pedagógia biztosítja. Fejlesztı foglalkozások: Sportra nevelés Háztartástan Zenei képességfejlesztés Mozgáskultúra fejlesztés vezeti: Hattné Máté Margit Erlitzné Takács Csilla Szemethy Csilla Szilvássy Dénes vezeti: Mohácsi Lászlóné vezeti: Csányi Andrea Bordásné Németh Réka vezeti: Ascherl Éva Drámapedagógiai fejlesztés vezeti: Ascherl Éva Családi életre nevelés Kézmőves foglalkozás Informatika vezeti: Ascherl Éva vezeti: Fehér Hajnalka vezeti: Kiss Elemér 5. Szakmai munkaközösségek: Óvodai munkaközösség Alsó szakasz Munkaközösség Felsı szakasz Munkaközösség Készségfejl. Speciális Szakiskola Munkak. vezetıje: Villányiné Radó Hedvig vezetıje: Keszthelyi Ferencné vezetıje: Nagy László vezetıje: Hattné Máté Margit

4 II. A tanév kiemelt feladatai: 1. Óralátogatások értékelési szempontjainak felülvizsgálata 2. Szakmai bemutató órák szervezése 3. Szülıi kapcsolatok fejlesztése III. Rendezvények, fontos idıpontok: 1. Ünnepek, egyéb rendezvények és felelısök augusztus 27. Tanévnyitó tantestületi értekezlet felelıs: Borsfai László 9.00 óra szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély felelıs: Borsfai László 8.30 óra Szilvássy Dénes szeptember PAC I-II, Strassmayer vizsgálat felelıs: osztályfınökök szeptember 11. Szülıi értekezlet felelıs:borsfai László minden csoport számára osztályfınökök szeptember 14. Sérült gyermekek napja (Bp.) felelıs: Bagóné I. Mónika szeptember vége Iskolai ıszi kirándulás felelıs: Közalkalmazotti Tanács tagjai október 6. Aradi vértanúk ünnepe felelıs: osztályfınökök október 22. Október 23-a megünneplése felelıs: osztályfınökök november 13. İszi nevelési értekezlet felelıs: Borsfai László Vendég: Dr. Kálmán Zsófia december 3. Mikulás felelıs: Baranyainé T. Judit Varjasi-Vass Réka Kocsisné Erdélyi Rita december 10. Karácsonyi vásár (Megyeháza) felelıs: Kissné Sz. Zsuzsanna Kóbor Alida december 16. Karácsonyi ünnep felelıs: Nógrádi Márta Kozma András december 18. Dolgozói karácsony felelıs: Borsfai László 10.30

5 január 15. Osztályozó értekezlet felelıs: vezetıség február 10. Farsang felelıs: Bordásné Németh Réka Stérné Hegedüs Katalin Jankovichné H. Márta február hónapban Nyílt nap felelıs: március hónapban Szakmai versenyek felelıs: Nagy Laura szakiskolai mk-vezetı szakoktatók március 8. Nyugdíjas találkozó, Nınap felelıs : Szakszervezet Közalkalmazotti Tanács március 12. Március 15-i ünnepély (dísztér) felelıs: Keszthelyi Ferencné 9.00 Fütty Zoltánné április 1. Tavaszi nevelési értekezlet felelıs: Borsfai László 9.00 május 7. Anyák napja felelıs: Dománé Szilvásy Piroska 8.30 Erlitzné Takács Csilla Patakiné Ihász Andrea május 18. Szakiskolai vizsgák felelıs: vezetıség 8.00 mk-vezetı osztályfınökök május PAC I-II, Strassmayer vizsgálat felelıs: osztályfınökök június 1-2. Tanulmányi kirándulások felelıs: osztályfınökök június 4. Osztályozó értekezlet felelıs: vezetıség június 8. Iskolabúcsúztató vidám nap felelıs: Nagy László Várhegyi Norbertné június 15. Tanévzáró ünnepély felelıs: 8. osztályok és a 8.30 szakiskolából kimaradók osztályfınökei június 17. Tantestületi kirándulás felelıs: Dan Árpádné Soósné Královics Emília június 22. Tanévzáró tantestületi értekezleti felelıs: vezetıség 10.00

6 Tantestületi megbeszélések: Október 20. (kedd) November 17. (kedd) December 15. (kedd) Január 19. (kedd) Február 16. (kedd) Március 16. (kedd) Április 20. (kedd) Május 18. (kedd) Kibıvített vezetıségi ülések: (vezetıség, mk-vezetık, KT vezetı) Október 13. (kedd) November 10. (kedd) December 8. (kedd) Január 12. (kedd) Február 9. (kedd) Március 9. (kedd) Április 13. (kedd) Május 11. (kedd) A tanév rendje Szorgalmi idı: szeptember június 15. Szorgalmi idı az elsı félévre január 15-ig. Teljes tanév: augusztus 31-ig. Tanítási napok száma: 183 nap Szünetek: İszi szünet: október október 30. Szünet elıtti utolsó tanítási nap: okt. 22. (csütörtök) Szünet utáni elsı tanítási nap: november 2. (hétfı)

7 Téli szünet: december december 31. Módosított téli szünet: december december 31. Szünet elıtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek) Szünet utáni elsı tanítási nap: január 4. (hétfı) Tavaszi szünet: április április 6. Szünet elıtti utolsó tanítási nap március 31. (szerda) Szünet utáni elsı tanítási nap április 7. (szerda) 3. Igazgatói szünetek: december 19; április június 8. IV. Szülıkkel való kapcsolat 1. Családlátogatás 2. Szülıi értekezletek 3. Kollégiumi hétvégi hazautazások alkalmából 4. Probléma esetén egyéni találkozások megszervezése

8 V. A kollégium munkaterve a 2009/2010-es tanévre Nyári események: Tanulóink részére Július 6-10-ig Soboron szerveztünk tábort. Ehhez anyagi segítséget nyújtott egy személyes adományozó az alapítványon keresztül, ami hozzájárult ahhoz, hogy két gyermeket térítés mentesen tudtunk elvinni. Kedves vendéglátóink a teljes ellátás mellett gazdag programokkal tarkították nyaralásunkat. Voltunk lovas kocsikázni a faluban. Részt vettünk íjász bemutatón, ahol mindenki kipróbálhatta az íjakat. Megnéztük a helyi néptánc csoport mősorát, illetve a falu néprajzi győjteményét. Sajnos az idı nem volt olyan kedvezı, hogy újra fürödjünk a Rábában, viszont sikerült egy nagy viharban jól eláznunk. Mindenki nagyon jól érezte magát, élményekkel gazdagon tért haza. Jó volt látni a sok felszabadult gyermeket. Ezen kívül a felügyelık két hétre átvették a gyermekotthon lakóinak nyári felügyeletét. Itt is változatos programokkal készültek a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére. Ezen kívül a portai szolgálatban segítettek a felügyelık, illetve a gyermekotthonban helyettesítettünk a nyár folyamán. Köszönöm valamennyijük munkáját, egyrészt, hogy vigyáztak a gyerekekre, másrészt, hogy sok új élményhez juttatták ıket. 2009/2010-es tanév A kollégium céljai, feladatai: A kollégium célja, hogy hozzájáruljon az iskolai nevelés és oktatás sikerének biztosításához. A munkaszervezés során figyelembe vesszük az iskolai képzés sajátosságait, és azok megerısítésére törekszünk. Nevelımunkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a szokások kialakítására, elmélyítésére, melyet a mindennapok során folyamatos, tudatos fejlesztéssel, gyakoroltatással alakítunk ki. Munkánk a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességek fejlesztését szolgálja. A tevékenységek mindegyikét áthatja a játék, a tanulás és a munka. Az itt folyó pedagógiai munka során kiemelkedıen fontos az egyéni bánásmód, a személyre szabott nevelési eljárások alkalmazása. A közösségi szellem erısítése fontos feladatunk, ezért gyerekgyőléseket tartunk. Igyekszünk arra törekedni, hogy gyermekeink napjai jó hangulatban teljenek. A kollégiumban dolgozó nevelıtanárok a felügyelıkkel összehangolva délutáni foglalkozásokat tartanak, illetve felzárkóztatást végeznek egyes tanulóknál. A kollégium létszáma, csoportbeosztása: A tanévet 70 kollégiumi tanulóval indítjuk, nyolc kollégiumi csoporttal. A csoportok eloszlása: négy fiú, három lány, és egy vegyes csoport. (Részletes csoportbeosztás munkatervem mellékletét képezi.)

9 A kollégium személyi ellátottsága: Az gyermekek felügyeletét 21 gyermekfelügyelı kétmőszakos munkarendben, 5 gyermekfelügyelı négyórás munkaidıben, 1 felügyelı hatórás munkaidıben és 4 gyermekfelügyelı pedig állandó éjszakásként látja el. A kollégiumi dolgozók (gyermekfelügyelık) napi feladatai: A gyermekfelügyelık napi munkáját képezi a munkaköri leírásban található feladatok ellátása. Ebédeltetnek, munkahelyi gyakorlatra kísérnek, úszásra visznek gyerekeket. A tanév folyamán délutáni foglalkozásainkon tovább folytatjuk a már megkezdett szakköreinket: - színjátszókör felelıs: Kristály Éva - informatika felelıs: Jakó Zoltánné - rajzszakkör felelıs: Péterfi Katalin - kézimunka felelıs: Gyenge Györgyné További feladatok a tanév folyamán: - délutáni levegızés megvalósítása - délutáni idı hasznos eltöltésének megszervezése és lebonyolítása - zsibongók, hálók szépítése, otthonossá tétele - gyerekek hiányzó ruháinak beszerzése - foglalkozási tervek megírása - nevelıtanári munka segítése Az elızı évekhez hasonlóan csoportszinten megünnepeljük a születés és névnapokat, karácsonyt és húsvétot. Ezért mindenfelügyelı a saját csoportjában felelıs. A gyermekfelügyelıi munkaközösség munkaterve: Feladatok, programok: - Évkezdı és évbúcsúztató kerti party - Ping-pong bajnokság lebonyolítása - Töklámpás-party a tornateremben /november/ - Csillag születik vetélkedımősor /március/ - Cso-csó bajnokság lebonyolítása - Gyermekgyőlések szabadidıs programokkal - Mozidélutánok

10 Elıadások: - Kamaszkori párkapcsolati nehézségek a fiatalok körében Elıadó: Ascherl Éva - Esettanulmányok az iskola pszichológusával - Hospitálások az iskolában (november, január, április) - Intézménylátogatás: Gondviseléz Háza /Máltai napközi/ - Gyermekfelügyelıi győlések (november, január, április) - Évet záró kirándulás Mindenkinek eredményes, jó munkát kívánok az elıttünk álló feladatok elvégzéséhez! Gyır, szeptember 1. Tóth Józsefné kollégium-vezetı

11 VI. Gyermekotthon Munkaterve 2009/2010 tanév Célunk: Gyermekeinek életében a családias légkör megteremtésével biztonságérzetet, érzelmi támaszt és otthonosságot biztosítani. A fiatal felnıttek képességeinek figyelembevételével felkészítése a felnıtt életre. Szervezeti felépítés: Gyermekotthon férıhelyeinek száma: A gyermekotthon jelenlegi létszáma: Lány: Fiú: 16 fı 17 fı 6 fı 11 fı Két csoport kialakítására van lehetıség. Feladataink: A gyermekotthon fı feladata az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körő ellátása. Gondozásuk, felügyeletük és sokirányú foglalkoztatásuk. A családias nevelés keretében a gyermekek ismereteinek bıvítése, arról, hogy nem csak jogaik, hanem kötelességeik is vannak A családban nevelkedı gyermekek élethelyzeteinek megfelelı szituációk teremtése, ezekbıl a helyes viselkedési formák kialakítása. Betekintés a családok életébe, és lehetıség szerint az ott felmerülı problémák segítése. Esetenként munkahelyek, munkahelyi légkör megismertetése, beilleszkedés segítése. Társas kapcsolatok kialakítása, nyitottság más iskolák, gyermekotthonok, segítı szervezetek felé. A gyermekotthon lehetıséget biztosít: A különbözı életkorú és fejlettségi szintő gyermekek differenciált oktatásra, nevelésére Irányított, szervezett, kötetlen, tevékenységek szervezésre, végzésére A modell nélkül felnıtt gyermek reszocializációjára Tervezett programjaink havi bontásban Szeptember A tanévnyitó ünnepség megszervezése, lebonyolítása

12 Máltais sportnap Lovaglás Bakonyszentkirályon Gesztenye szedés (Erzsébet liget) Felelıs: Szilvássy Dénes Október Október 6. i és 23.-i megemlékezések Halloween-party és töklámpa készítés Gyıri állatkert Bakonyi kirándulás November Ádventi naptár és koszorú készítése Mozidélután Múzeumlátogatás December Mikulás fogadásának elıkészítése ÉSSE Mikulás-bál Kívánság láda készítése, karácsonyi elıkészületek Esti városnézés, karácsonyi vásár megtekintése Karácsonyi ünnep Szilveszteri mulatság Felelıs: gyermekfelügyelık Felelıs: gyermekfelügyelık Január Mozilátogatás Szánkózás Gyırújbaráton

13 Február Farsangi bál a gyermekotthonban Rába Quelle-fürdızés Valentin-napi party Március Nınapi felköszöntés Séta a belvárosban Március 15.-i megemlékezés Április Húsvéti ünnep, locsolkodás Bolondok- napi bál Sportnap Felelıs: gyermekfelügyelık Május Lovaskocsikázás Gyermeknapi,,játékdélután Hajókázás Véneken Június, Július, Augusztus Ausztriai játékfalu Nyaralás(Balatonmáriafürdı) Lipóton strandolás Felelıs:Szilvássy Dénes Felelıs:Szilvássy Dénes Felelıs:Szilvássy Dénes

14 Egynapos kirándulások: Bakonyi túra Szentiváni lovaglás Ravazdi kirándulás Pápai kirándulás

15 II. A gyermekotthoni Munkaközösség Munkaterve Célunk: Új ismeretek szerzése, és ezek alkalmazása a nevelımunka során III. Feladatok, programok Gyermekorvos általános tájékoztatója (elıadás) Klinikai szakpszichológus elıadása a munkahelyi közösség építésérıl Intézménylátogatás: Mindszentpusztai Autista Otthon Gézengúz Alapítvány-babaúszás Az ellenırzési tervnek megfelelıen a gyermekotthon munkájának, valamint a naplók, foglalkozási tervek havi rendszerességgel történı ellenırzése. Felelıs: gyermekotthon vezetı Havonta születés és névnapok megünneplése. Folyamatos havi egyszeri bábszínház, színház látogatások. Heti rendszerességgel tankonyhai foglalkozások. Gyermekgyőlés heti egy alkalommal. Szilvássy Dénes gyermekotthon vezetı

16 VII. Orvosi és védınıi munkaterv a 2009/2010 tanévre a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthonban Alapfeladatok: 1. Megelızéssel kapcsolatos teendık a, a gyermek egészségi állapotának vizsgálata, követése, szőrıvizsgálatok végzése b, közegészségügyi, járványügyi, környezet egészségügyi és balesetvédelmi feladatok (oltás, személyi higéne, intézmény tisztasági és közegészségügyi ellenırzése) c, oktatási, nevelési tevékenység 2. Betegellátással kapcsolatos feladatok a, elsısegély nyújtás b, krónikus betegek gondozása 3. Tájékoztatás, oktatás a, egészségügyi információk közlése (szülı, pedagógus, gyerek) b, részvétel az egészséges életmódra nevelésben Egészség nevelési témák: 1. biztonság megırzése 2. egészséges táplálkozás 3. veszélyes anyagok 4. növekedés, változás az emberi szervezetben 5. családi élet, társas kapcsolatok 6. fizikai aktivitás, személyi higiéne 7. egészséges környezet Kiemelt feladatok: Testi higéne fejlesztése Tetvességgel kapcsolatos intézkedések ( tájékoztatás, hivatalos szervek, monitorozás, közösség védelme ) Egészségkultúra fejlesztése ( állandóan szedett orvosságok, szakorvosi vizsgálatok monitorozása )

17 Augusztus Dokumentumok rendezése (törzslapok, gyermek egészségügyi kiskönyv, oltási könyv bekérése, kérése és küldése) Egészségnevelı elıadások egyeztetése Szeptember Az újonnan érkezettek adatainak bekérése a gyermekek egészségi állapotáról a szülıktıl Oltóanyag rendelés, tárolás, védıoltás általános vizsgálatai, szülı értesítése az oltásról, oltás, dokumentálás ( hepatitis B, MMR ) Tájékoztató elıadás a védıoltásokról szülıknek, gyerekeknek MMR ( 11 éveseknek ), Hepatitis B ( 14 évesek ), infulenza Orvosi és védınıi vizsgálat elıkészítése, dokumentálása (újonnan érkezettek) Tisztasági vizsgálat, személyi higéne ellenırzése Gondozási füzet felvezetése Egészségnevelı elıadások egyeztetése A 6. évesek oltásainak ellenırzése Október Fogorvosi szőrés segítése Oltóanyag rendelés, tárolás, védıoltás általános vizsgálatai, szülı értesítése az oltásról, oltás, dokumentálás ( DTaP, HepatitisB 13 éveseknek ) Tájékoztató elıadás a védıoltásokról szülıknek, gyerekeknek DTaP, ( 11 éveseknek ), Hepatitis B ( 13 évesek ) Infulenza megbetegedésrıl tájékoztatás, járványügyi és megelızı tevékenységek megbeszélése, szükség esetén oltás szervezés Orvosi és védınıi vizsgálat elıkészítése, dokumentálása Gyógytesetnevelési órák ellenırzése Tisztasági vizsgálat, személyi higéne ellenırzése Balesetvédelmi, élelmezés, konyha ellenırzése Orvosi és védınıi szőrıvizsgálatok 2. osztály, ( látás, hallás, testméretek, mozgásszervek, testi higéne, vérnyomás mérése ) Fejtetvességrıl elıadás nevelıknek, szülıknek, közösségi intézkedéshez akcióterv Takarítási terv készítése Testi higéne elıadás 1. és 3. osztályban 2-2 óra Óvodások orvosi és védınıi vizsgálata November Orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása 4 és 6a, 6b osztály Tisztasági vizsgálat, személyi higéne ellenırzése, pediculosis szőrés Környezeti higéne ellenırzése Fokozott gondozást igénylık nyomon követése (kiemelten a görccsel járó állapotok) Pótoltás Egészségnevelı elıadás egészséges táplálkozásról 5 osztály 4óra, és mozgás szerepérıl 5. osztály 1óra

18 December Általános vizsgálatok elvégzése, orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása 8a, 8b és 10. osztályban Elmaradt oltások pótlása Felkészülés a téli szünetre (szülı tájékoztatás, gyógyszeradagolás) Egészségnevelı elıadás testi fejlıdés, menstruáció osztály óra Tisztasági vizsgálat, személyi higéne ellenırzése Konyha ellenırzése, étkezés ellenırzése, étlap vizsgálata Január Év végi védınıi jelentés Szakrendelésre irányítottak nyomon követése Orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása K.S.SZ. A, B, C, D osztályokban Elmaradt vizsgálatok pótlása Óralátogatás Egészségnevelı elıadás Betegségek megelızése, párkapcsolat-szerelem témában kollégiumban 1-2 óra Február Orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása a Fejlesztı iskolai csoportokban Fokozott gondozást igénylık ellenırzése Szakorvoshoz irányítás Tisztasági vizsgálat 16 évesek orvosi és védınıi vizsgálata Március Orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása az elmaradt csoportokban Leletek bekérése Tisztasági vizsgálat Higiénés ellenırzés Egészségnevelı elıadás testi higéne 2-2 óra 5 és 7. osztályokban Április Kötelezı szőrıvizsgálatok, orvosi és védınıi vizsgálatok elvégzése a hiányzó tanulóknál Oltóanyag rendelés, tárolás, védıoltás általános vizsgálatai, szülı értesítése az oltásról, oltás, dokumentálás (hepatitis B, második alkalom) Higiénés ellenırzés Egészségnevelı elıadás fogápolás 1 és 3. osztályokban 1-1 óra Május Más szakorvosi rendelésre irányítottak vizsgálata Higiénés ellenırzés Egészségnevelı elıadás fogápolás, táplálkozás, Gondozottak, veszélyeztetettek ellenırzése Kiemelt betegségrıl elıadás, tájékoztatás nevelık részére a közösség által választott témában ( pl elhízás, fogászat, drogprevenció, diabetes, epilepszia )

19 Június Üdülés, táborozás elıkészítése (mentıláda, gyógyszerek, ködszerek ellenırzése, pótlása) Iskola egészségügyi jelentés elkészítése Egészségnevelı elıadás (Témája: Balesetvédelem, gyógyszerek szedése 1 óra nevelıknek) Elmaradt vizsgálatok pótlása Gyır, Dr. Éliás Gyula orvos Dukai Zsuzsanna védını

20 VIII. 2009/2010. tanévre tervezett gyermekvédelmi feladatok - Szülık tájékoztatása, fontos telefonszámok, elérhetıségek kiragasztása a portán. Szülı / gondviselı / tájékoztatása a gyermekvédelmi alapellátás helyi rendszerérıl, segítése a kapható támogatások elérésében. - Minden héten hiányzó tanulók listájának összegyőjtése, hiányzás okának kiderítése. - Igazolatlanul mulasztó tanulók rendszeres felelısségre vonása, az eljárási fokozatok betartásával. - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók kigyőjtése osztályfınökök, gyermekfelügyelık segítségével. Jelentés megküldése a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi szakreferensének és a gyıri Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének - Nyilvántartások vezetése, egyeztetése a gyermekjóléti szolgálattal. - Meg nem érkezett tanulók hiányzásának felderítése. - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók nyilvántartásának felülvizsgálata. Megbeszélése az osztályfınökökkel. - Pénzbeni vagy természetbeni támogatás iránti kérelem kezdeményezés. Segítségkérés Önkormányzatoktól étkezési díj átvállalására, - Diákönkormányzat létrehozása, győlések, Diákönkormányzati elnök választása. - Havi zsebpénz kiosztása az állami gondozott tanulók részére. - Kapcsolattartás és együttmőködés családgondozókkal, önkormányzatokkal, gyámhivatalokkal, gyermekvédelmi szolgálatokkal, nevelési tanácsadóval. - Segítségkérés a gyámhivataltól, gyermekvédelmi szolgálattól, ha a szülı nem megfelelıen látja el gyermekével kapcsolatos nevelési feladatait, vagy nem teljesíti azt. - Új tanulók esetében az emelt családi pótlék megléte elintézésének segítése. - Új tanulók adatainak felvétele. - Tájékoztatás a nagykorúvá váló gyerekek szüleinek. Mit hol tudnak elintézni, milyen juttatások illetik meg a gyereket. - Közgyógyigazolványok érvényesítése - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók sorsának figyelemmel kísérése - Kért vélemények megküldése pl: a gyermek tanulmányi eredményeirıl.

21 - Új gyermekvédelmi esetek felderítése - Veszélyeztetettség felderítése, a veszélyeztetı okok feltárása, megszüntetésének elısegítése. - Kapcsolattartás szülıvel, szakszolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal, önkormányzat szociális irodájával. - A család és iskola kapcsolatának erısítése / különösen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulóknál. - Családlátogatások, környezettanulmány készítése az osztályfınök közremőködésével. Gyır, szeptember 1. Bagóné Igali Mónika gyermekvédelmi felelıs

22 IX. Belsı ellenırzési terv 1. Munkaköri leírásokban foglaltak betartásának ellenırzése Felelıs: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 2. Munkafegyelem, igazgatói utasítások betartásának ellenırzése Felelısök: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 3. Az SZMSZ-ben és a Kollektív Szerzıdésben foglaltak ellenırzése Felelısök: igazgató, érdekvédelem Határidı: folyamatos 4. Személyzeti nyilvántartás ellenırzése Felelısök: igazgató, munkaügyi elıadó Határidı: szeptember 30., illetve folyamatos 5. Intézményi bérgazdálkodás folyamatos ellenırzése Felelısök: igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes Határidı: folyamatos 6. Készletek gazdaságos vásárlásának, felhasználásának ellenırzése Felelısök: igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes Határidı: folyamatos 7. Szabadság-nyilvántartás ellenırzése Felelıs: igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 8. A Munkavédelmi és Tőzvédelmi Szabályzatban elıírtak ellenırzése Felelıs: Németh Mihály Határidı: idıszakos 9. Vagyonvédelmi berendezések szabályszerő használatának ellenırzése Felelıs: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 10. Az épület szükséges karbantartásának folyamatos ellenırzése Felelısök: gazdasági igazgatóhelyettes, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 11. Az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek meglétének ellenırzése Felelısök: gazdasági igazgatóhelyettes, igazgatóhelyettesek Határidı: szeptember 30., illetve idıszakos 12. Éves rendezvényterv elkészítése, ellenırzése Felelısök: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: augusztus 31., illetve folyamatos

23 13. A tankötelezettség végrehajtásának ellenırzése Felelıs: igazgató Határidı: folyamatos 14. Iskolai adatszolgáltatás végrehajtásának ellenırzése Felelısök: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 15. Tanulók személyi anyagának ellenırzése Felelısök: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: szeptember 30., illetve idıszakos 16. Osztálynaplók ellenırzése Felelısök: igazgatóhelyettesek Határidı: havonta 17. Bizonyítványok, anyakönyvek ellenırzése Felelısök: igazgatóhelyettesek Határidı: félévente

24 X. Záradék Határozat a munkaterv elfogadásáról. (mellékelve) Gyır, szeptember 1. Borsfai László igazgató

25 Záradék Az iskola es tanévre vonatkozó munkatervét a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon nevelıtestülete a augusztus 27-én megtartott, határozatképes tanévnyitó értekezleten ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. Ezt a tényt az igazgató és a választott jegyzıkönyvhitelesítık aláírásukkal tanúsítják... igazgató jegyzıkönyv-hitelesítı jegyzıkönyv-hitelesítı

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Munkaterv 2008/2009. Móra Ferenc Általános Iskola

Munkaterv 2008/2009. Móra Ferenc Általános Iskola Munkaterv 2008/2009 Móra Ferenc Általános Iskola Ezt a munkatervet a Móra Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja, a nevelıtestületi értekezleten elhangzott és elfogadott javaslatok, valamint a szakmai

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6

Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

Rehabilitációs pedagógiai program. A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011.

Rehabilitációs pedagógiai program. A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011. Rehabilitációs pedagógiai program A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011. Tartalomjegyzék I. ÖNMEGHATÁROZÁS... 4 I./1. BEVEZETİ... 4 I./2. INTÉZMÉNYI ADATOK:... 7 L./3.

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a társulásban mőködtetett közoktatási intézmények tevékenységérıl,

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben