A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır."

Átírás

1 A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2009 / es tanévben

2 I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény tevékenységi köre 2. Osztályok megnevezése az osztályban tanítók felsorolása Osztályok elhelyezése az épületben 3. Egyéb jellemzık 4. Szakkörök, egyéni fejlesztést szolgáló tevékenységek 5. Szakmai munkaközösségek 1. Az intézmény tevékenységi köre A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény Gyır-Moson-Sopron megyébıl látja el az értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekek óvodai nevelését, alapfokú iskolai nevelését-oktatását és készségfejlesztı speciális szakiskolai képzését. Kollégiumi ellátást biztosít a vidéki tanulók részére, illetve különleges gyermekotthoni ellátást az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek számára. Fejlesztı iskolai képzést biztosít nappali ellátásban súlyos, halmozottan sérült gyermekek számára. Óvodás és iskoláskorú autista gyermekek fejlesztését is ellátjuk. A 2009/2010-es tanévben 23 tanulócsoportban látjuk el a gyermekek nevelését-oktatását. 2. Osztályok megnevezése és az osztályban tanítók felsorolása, osztályok elhelyezése az épületben 3. Egyéb jellemzık Az oktató-nevelı munka tárgyi feltételei némileg javultak. Az oktatáshoz szükséges tantermek, egyéb helyiségek adottak, az oktatáshoz szükséges szemléltetıeszközök, egyéni felszerelések alapszinten állnak rendelkezésre. A szakiskolai képzés feltételei a két új mőhely felszerelésével javultak. A tanév induló tanulólétszáma: Kollégiumi bentlakó tanulók létszáma: Bejáró tanulók létszáma: Állami gondozásban részesülık száma 169 fı 70 fı 82 fı 17 fı

3 4. Egyéni fejlesztést szolgáló tevékenységek Tanulóink zöme, sérülésüknél fogva rászorul az egyéni fejlesztésre. Ezt a célt a törvény által biztosított habilitációs órák, egyéni fejlesztı órák, logopédia, gyógytorna, valamint konduktív pedagógia biztosítja. Fejlesztı foglalkozások: Sportra nevelés Háztartástan Zenei képességfejlesztés Mozgáskultúra fejlesztés vezeti: Hattné Máté Margit Erlitzné Takács Csilla Szemethy Csilla Szilvássy Dénes vezeti: Mohácsi Lászlóné vezeti: Csányi Andrea Bordásné Németh Réka vezeti: Ascherl Éva Drámapedagógiai fejlesztés vezeti: Ascherl Éva Családi életre nevelés Kézmőves foglalkozás Informatika vezeti: Ascherl Éva vezeti: Fehér Hajnalka vezeti: Kiss Elemér 5. Szakmai munkaközösségek: Óvodai munkaközösség Alsó szakasz Munkaközösség Felsı szakasz Munkaközösség Készségfejl. Speciális Szakiskola Munkak. vezetıje: Villányiné Radó Hedvig vezetıje: Keszthelyi Ferencné vezetıje: Nagy László vezetıje: Hattné Máté Margit

4 II. A tanév kiemelt feladatai: 1. Óralátogatások értékelési szempontjainak felülvizsgálata 2. Szakmai bemutató órák szervezése 3. Szülıi kapcsolatok fejlesztése III. Rendezvények, fontos idıpontok: 1. Ünnepek, egyéb rendezvények és felelısök augusztus 27. Tanévnyitó tantestületi értekezlet felelıs: Borsfai László 9.00 óra szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély felelıs: Borsfai László 8.30 óra Szilvássy Dénes szeptember PAC I-II, Strassmayer vizsgálat felelıs: osztályfınökök szeptember 11. Szülıi értekezlet felelıs:borsfai László minden csoport számára osztályfınökök szeptember 14. Sérült gyermekek napja (Bp.) felelıs: Bagóné I. Mónika szeptember vége Iskolai ıszi kirándulás felelıs: Közalkalmazotti Tanács tagjai október 6. Aradi vértanúk ünnepe felelıs: osztályfınökök október 22. Október 23-a megünneplése felelıs: osztályfınökök november 13. İszi nevelési értekezlet felelıs: Borsfai László Vendég: Dr. Kálmán Zsófia december 3. Mikulás felelıs: Baranyainé T. Judit Varjasi-Vass Réka Kocsisné Erdélyi Rita december 10. Karácsonyi vásár (Megyeháza) felelıs: Kissné Sz. Zsuzsanna Kóbor Alida december 16. Karácsonyi ünnep felelıs: Nógrádi Márta Kozma András december 18. Dolgozói karácsony felelıs: Borsfai László 10.30

5 január 15. Osztályozó értekezlet felelıs: vezetıség február 10. Farsang felelıs: Bordásné Németh Réka Stérné Hegedüs Katalin Jankovichné H. Márta február hónapban Nyílt nap felelıs: március hónapban Szakmai versenyek felelıs: Nagy Laura szakiskolai mk-vezetı szakoktatók március 8. Nyugdíjas találkozó, Nınap felelıs : Szakszervezet Közalkalmazotti Tanács március 12. Március 15-i ünnepély (dísztér) felelıs: Keszthelyi Ferencné 9.00 Fütty Zoltánné április 1. Tavaszi nevelési értekezlet felelıs: Borsfai László 9.00 május 7. Anyák napja felelıs: Dománé Szilvásy Piroska 8.30 Erlitzné Takács Csilla Patakiné Ihász Andrea május 18. Szakiskolai vizsgák felelıs: vezetıség 8.00 mk-vezetı osztályfınökök május PAC I-II, Strassmayer vizsgálat felelıs: osztályfınökök június 1-2. Tanulmányi kirándulások felelıs: osztályfınökök június 4. Osztályozó értekezlet felelıs: vezetıség június 8. Iskolabúcsúztató vidám nap felelıs: Nagy László Várhegyi Norbertné június 15. Tanévzáró ünnepély felelıs: 8. osztályok és a 8.30 szakiskolából kimaradók osztályfınökei június 17. Tantestületi kirándulás felelıs: Dan Árpádné Soósné Královics Emília június 22. Tanévzáró tantestületi értekezleti felelıs: vezetıség 10.00

6 Tantestületi megbeszélések: Október 20. (kedd) November 17. (kedd) December 15. (kedd) Január 19. (kedd) Február 16. (kedd) Március 16. (kedd) Április 20. (kedd) Május 18. (kedd) Kibıvített vezetıségi ülések: (vezetıség, mk-vezetık, KT vezetı) Október 13. (kedd) November 10. (kedd) December 8. (kedd) Január 12. (kedd) Február 9. (kedd) Március 9. (kedd) Április 13. (kedd) Május 11. (kedd) A tanév rendje Szorgalmi idı: szeptember június 15. Szorgalmi idı az elsı félévre január 15-ig. Teljes tanév: augusztus 31-ig. Tanítási napok száma: 183 nap Szünetek: İszi szünet: október október 30. Szünet elıtti utolsó tanítási nap: okt. 22. (csütörtök) Szünet utáni elsı tanítási nap: november 2. (hétfı)

7 Téli szünet: december december 31. Módosított téli szünet: december december 31. Szünet elıtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek) Szünet utáni elsı tanítási nap: január 4. (hétfı) Tavaszi szünet: április április 6. Szünet elıtti utolsó tanítási nap március 31. (szerda) Szünet utáni elsı tanítási nap április 7. (szerda) 3. Igazgatói szünetek: december 19; április június 8. IV. Szülıkkel való kapcsolat 1. Családlátogatás 2. Szülıi értekezletek 3. Kollégiumi hétvégi hazautazások alkalmából 4. Probléma esetén egyéni találkozások megszervezése

8 V. A kollégium munkaterve a 2009/2010-es tanévre Nyári események: Tanulóink részére Július 6-10-ig Soboron szerveztünk tábort. Ehhez anyagi segítséget nyújtott egy személyes adományozó az alapítványon keresztül, ami hozzájárult ahhoz, hogy két gyermeket térítés mentesen tudtunk elvinni. Kedves vendéglátóink a teljes ellátás mellett gazdag programokkal tarkították nyaralásunkat. Voltunk lovas kocsikázni a faluban. Részt vettünk íjász bemutatón, ahol mindenki kipróbálhatta az íjakat. Megnéztük a helyi néptánc csoport mősorát, illetve a falu néprajzi győjteményét. Sajnos az idı nem volt olyan kedvezı, hogy újra fürödjünk a Rábában, viszont sikerült egy nagy viharban jól eláznunk. Mindenki nagyon jól érezte magát, élményekkel gazdagon tért haza. Jó volt látni a sok felszabadult gyermeket. Ezen kívül a felügyelık két hétre átvették a gyermekotthon lakóinak nyári felügyeletét. Itt is változatos programokkal készültek a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére. Ezen kívül a portai szolgálatban segítettek a felügyelık, illetve a gyermekotthonban helyettesítettünk a nyár folyamán. Köszönöm valamennyijük munkáját, egyrészt, hogy vigyáztak a gyerekekre, másrészt, hogy sok új élményhez juttatták ıket. 2009/2010-es tanév A kollégium céljai, feladatai: A kollégium célja, hogy hozzájáruljon az iskolai nevelés és oktatás sikerének biztosításához. A munkaszervezés során figyelembe vesszük az iskolai képzés sajátosságait, és azok megerısítésére törekszünk. Nevelımunkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a szokások kialakítására, elmélyítésére, melyet a mindennapok során folyamatos, tudatos fejlesztéssel, gyakoroltatással alakítunk ki. Munkánk a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességek fejlesztését szolgálja. A tevékenységek mindegyikét áthatja a játék, a tanulás és a munka. Az itt folyó pedagógiai munka során kiemelkedıen fontos az egyéni bánásmód, a személyre szabott nevelési eljárások alkalmazása. A közösségi szellem erısítése fontos feladatunk, ezért gyerekgyőléseket tartunk. Igyekszünk arra törekedni, hogy gyermekeink napjai jó hangulatban teljenek. A kollégiumban dolgozó nevelıtanárok a felügyelıkkel összehangolva délutáni foglalkozásokat tartanak, illetve felzárkóztatást végeznek egyes tanulóknál. A kollégium létszáma, csoportbeosztása: A tanévet 70 kollégiumi tanulóval indítjuk, nyolc kollégiumi csoporttal. A csoportok eloszlása: négy fiú, három lány, és egy vegyes csoport. (Részletes csoportbeosztás munkatervem mellékletét képezi.)

9 A kollégium személyi ellátottsága: Az gyermekek felügyeletét 21 gyermekfelügyelı kétmőszakos munkarendben, 5 gyermekfelügyelı négyórás munkaidıben, 1 felügyelı hatórás munkaidıben és 4 gyermekfelügyelı pedig állandó éjszakásként látja el. A kollégiumi dolgozók (gyermekfelügyelık) napi feladatai: A gyermekfelügyelık napi munkáját képezi a munkaköri leírásban található feladatok ellátása. Ebédeltetnek, munkahelyi gyakorlatra kísérnek, úszásra visznek gyerekeket. A tanév folyamán délutáni foglalkozásainkon tovább folytatjuk a már megkezdett szakköreinket: - színjátszókör felelıs: Kristály Éva - informatika felelıs: Jakó Zoltánné - rajzszakkör felelıs: Péterfi Katalin - kézimunka felelıs: Gyenge Györgyné További feladatok a tanév folyamán: - délutáni levegızés megvalósítása - délutáni idı hasznos eltöltésének megszervezése és lebonyolítása - zsibongók, hálók szépítése, otthonossá tétele - gyerekek hiányzó ruháinak beszerzése - foglalkozási tervek megírása - nevelıtanári munka segítése Az elızı évekhez hasonlóan csoportszinten megünnepeljük a születés és névnapokat, karácsonyt és húsvétot. Ezért mindenfelügyelı a saját csoportjában felelıs. A gyermekfelügyelıi munkaközösség munkaterve: Feladatok, programok: - Évkezdı és évbúcsúztató kerti party - Ping-pong bajnokság lebonyolítása - Töklámpás-party a tornateremben /november/ - Csillag születik vetélkedımősor /március/ - Cso-csó bajnokság lebonyolítása - Gyermekgyőlések szabadidıs programokkal - Mozidélutánok

10 Elıadások: - Kamaszkori párkapcsolati nehézségek a fiatalok körében Elıadó: Ascherl Éva - Esettanulmányok az iskola pszichológusával - Hospitálások az iskolában (november, január, április) - Intézménylátogatás: Gondviseléz Háza /Máltai napközi/ - Gyermekfelügyelıi győlések (november, január, április) - Évet záró kirándulás Mindenkinek eredményes, jó munkát kívánok az elıttünk álló feladatok elvégzéséhez! Gyır, szeptember 1. Tóth Józsefné kollégium-vezetı

11 VI. Gyermekotthon Munkaterve 2009/2010 tanév Célunk: Gyermekeinek életében a családias légkör megteremtésével biztonságérzetet, érzelmi támaszt és otthonosságot biztosítani. A fiatal felnıttek képességeinek figyelembevételével felkészítése a felnıtt életre. Szervezeti felépítés: Gyermekotthon férıhelyeinek száma: A gyermekotthon jelenlegi létszáma: Lány: Fiú: 16 fı 17 fı 6 fı 11 fı Két csoport kialakítására van lehetıség. Feladataink: A gyermekotthon fı feladata az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körő ellátása. Gondozásuk, felügyeletük és sokirányú foglalkoztatásuk. A családias nevelés keretében a gyermekek ismereteinek bıvítése, arról, hogy nem csak jogaik, hanem kötelességeik is vannak A családban nevelkedı gyermekek élethelyzeteinek megfelelı szituációk teremtése, ezekbıl a helyes viselkedési formák kialakítása. Betekintés a családok életébe, és lehetıség szerint az ott felmerülı problémák segítése. Esetenként munkahelyek, munkahelyi légkör megismertetése, beilleszkedés segítése. Társas kapcsolatok kialakítása, nyitottság más iskolák, gyermekotthonok, segítı szervezetek felé. A gyermekotthon lehetıséget biztosít: A különbözı életkorú és fejlettségi szintő gyermekek differenciált oktatásra, nevelésére Irányított, szervezett, kötetlen, tevékenységek szervezésre, végzésére A modell nélkül felnıtt gyermek reszocializációjára Tervezett programjaink havi bontásban Szeptember A tanévnyitó ünnepség megszervezése, lebonyolítása

12 Máltais sportnap Lovaglás Bakonyszentkirályon Gesztenye szedés (Erzsébet liget) Felelıs: Szilvássy Dénes Október Október 6. i és 23.-i megemlékezések Halloween-party és töklámpa készítés Gyıri állatkert Bakonyi kirándulás November Ádventi naptár és koszorú készítése Mozidélután Múzeumlátogatás December Mikulás fogadásának elıkészítése ÉSSE Mikulás-bál Kívánság láda készítése, karácsonyi elıkészületek Esti városnézés, karácsonyi vásár megtekintése Karácsonyi ünnep Szilveszteri mulatság Felelıs: gyermekfelügyelık Felelıs: gyermekfelügyelık Január Mozilátogatás Szánkózás Gyırújbaráton

13 Február Farsangi bál a gyermekotthonban Rába Quelle-fürdızés Valentin-napi party Március Nınapi felköszöntés Séta a belvárosban Március 15.-i megemlékezés Április Húsvéti ünnep, locsolkodás Bolondok- napi bál Sportnap Felelıs: gyermekfelügyelık Május Lovaskocsikázás Gyermeknapi,,játékdélután Hajókázás Véneken Június, Július, Augusztus Ausztriai játékfalu Nyaralás(Balatonmáriafürdı) Lipóton strandolás Felelıs:Szilvássy Dénes Felelıs:Szilvássy Dénes Felelıs:Szilvássy Dénes

14 Egynapos kirándulások: Bakonyi túra Szentiváni lovaglás Ravazdi kirándulás Pápai kirándulás

15 II. A gyermekotthoni Munkaközösség Munkaterve Célunk: Új ismeretek szerzése, és ezek alkalmazása a nevelımunka során III. Feladatok, programok Gyermekorvos általános tájékoztatója (elıadás) Klinikai szakpszichológus elıadása a munkahelyi közösség építésérıl Intézménylátogatás: Mindszentpusztai Autista Otthon Gézengúz Alapítvány-babaúszás Az ellenırzési tervnek megfelelıen a gyermekotthon munkájának, valamint a naplók, foglalkozási tervek havi rendszerességgel történı ellenırzése. Felelıs: gyermekotthon vezetı Havonta születés és névnapok megünneplése. Folyamatos havi egyszeri bábszínház, színház látogatások. Heti rendszerességgel tankonyhai foglalkozások. Gyermekgyőlés heti egy alkalommal. Szilvássy Dénes gyermekotthon vezetı

16 VII. Orvosi és védınıi munkaterv a 2009/2010 tanévre a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthonban Alapfeladatok: 1. Megelızéssel kapcsolatos teendık a, a gyermek egészségi állapotának vizsgálata, követése, szőrıvizsgálatok végzése b, közegészségügyi, járványügyi, környezet egészségügyi és balesetvédelmi feladatok (oltás, személyi higéne, intézmény tisztasági és közegészségügyi ellenırzése) c, oktatási, nevelési tevékenység 2. Betegellátással kapcsolatos feladatok a, elsısegély nyújtás b, krónikus betegek gondozása 3. Tájékoztatás, oktatás a, egészségügyi információk közlése (szülı, pedagógus, gyerek) b, részvétel az egészséges életmódra nevelésben Egészség nevelési témák: 1. biztonság megırzése 2. egészséges táplálkozás 3. veszélyes anyagok 4. növekedés, változás az emberi szervezetben 5. családi élet, társas kapcsolatok 6. fizikai aktivitás, személyi higiéne 7. egészséges környezet Kiemelt feladatok: Testi higéne fejlesztése Tetvességgel kapcsolatos intézkedések ( tájékoztatás, hivatalos szervek, monitorozás, közösség védelme ) Egészségkultúra fejlesztése ( állandóan szedett orvosságok, szakorvosi vizsgálatok monitorozása )

17 Augusztus Dokumentumok rendezése (törzslapok, gyermek egészségügyi kiskönyv, oltási könyv bekérése, kérése és küldése) Egészségnevelı elıadások egyeztetése Szeptember Az újonnan érkezettek adatainak bekérése a gyermekek egészségi állapotáról a szülıktıl Oltóanyag rendelés, tárolás, védıoltás általános vizsgálatai, szülı értesítése az oltásról, oltás, dokumentálás ( hepatitis B, MMR ) Tájékoztató elıadás a védıoltásokról szülıknek, gyerekeknek MMR ( 11 éveseknek ), Hepatitis B ( 14 évesek ), infulenza Orvosi és védınıi vizsgálat elıkészítése, dokumentálása (újonnan érkezettek) Tisztasági vizsgálat, személyi higéne ellenırzése Gondozási füzet felvezetése Egészségnevelı elıadások egyeztetése A 6. évesek oltásainak ellenırzése Október Fogorvosi szőrés segítése Oltóanyag rendelés, tárolás, védıoltás általános vizsgálatai, szülı értesítése az oltásról, oltás, dokumentálás ( DTaP, HepatitisB 13 éveseknek ) Tájékoztató elıadás a védıoltásokról szülıknek, gyerekeknek DTaP, ( 11 éveseknek ), Hepatitis B ( 13 évesek ) Infulenza megbetegedésrıl tájékoztatás, járványügyi és megelızı tevékenységek megbeszélése, szükség esetén oltás szervezés Orvosi és védınıi vizsgálat elıkészítése, dokumentálása Gyógytesetnevelési órák ellenırzése Tisztasági vizsgálat, személyi higéne ellenırzése Balesetvédelmi, élelmezés, konyha ellenırzése Orvosi és védınıi szőrıvizsgálatok 2. osztály, ( látás, hallás, testméretek, mozgásszervek, testi higéne, vérnyomás mérése ) Fejtetvességrıl elıadás nevelıknek, szülıknek, közösségi intézkedéshez akcióterv Takarítási terv készítése Testi higéne elıadás 1. és 3. osztályban 2-2 óra Óvodások orvosi és védınıi vizsgálata November Orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása 4 és 6a, 6b osztály Tisztasági vizsgálat, személyi higéne ellenırzése, pediculosis szőrés Környezeti higéne ellenırzése Fokozott gondozást igénylık nyomon követése (kiemelten a görccsel járó állapotok) Pótoltás Egészségnevelı elıadás egészséges táplálkozásról 5 osztály 4óra, és mozgás szerepérıl 5. osztály 1óra

18 December Általános vizsgálatok elvégzése, orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása 8a, 8b és 10. osztályban Elmaradt oltások pótlása Felkészülés a téli szünetre (szülı tájékoztatás, gyógyszeradagolás) Egészségnevelı elıadás testi fejlıdés, menstruáció osztály óra Tisztasági vizsgálat, személyi higéne ellenırzése Konyha ellenırzése, étkezés ellenırzése, étlap vizsgálata Január Év végi védınıi jelentés Szakrendelésre irányítottak nyomon követése Orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása K.S.SZ. A, B, C, D osztályokban Elmaradt vizsgálatok pótlása Óralátogatás Egészségnevelı elıadás Betegségek megelızése, párkapcsolat-szerelem témában kollégiumban 1-2 óra Február Orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása a Fejlesztı iskolai csoportokban Fokozott gondozást igénylık ellenırzése Szakorvoshoz irányítás Tisztasági vizsgálat 16 évesek orvosi és védınıi vizsgálata Március Orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása az elmaradt csoportokban Leletek bekérése Tisztasági vizsgálat Higiénés ellenırzés Egészségnevelı elıadás testi higéne 2-2 óra 5 és 7. osztályokban Április Kötelezı szőrıvizsgálatok, orvosi és védınıi vizsgálatok elvégzése a hiányzó tanulóknál Oltóanyag rendelés, tárolás, védıoltás általános vizsgálatai, szülı értesítése az oltásról, oltás, dokumentálás (hepatitis B, második alkalom) Higiénés ellenırzés Egészségnevelı elıadás fogápolás 1 és 3. osztályokban 1-1 óra Május Más szakorvosi rendelésre irányítottak vizsgálata Higiénés ellenırzés Egészségnevelı elıadás fogápolás, táplálkozás, Gondozottak, veszélyeztetettek ellenırzése Kiemelt betegségrıl elıadás, tájékoztatás nevelık részére a közösség által választott témában ( pl elhízás, fogászat, drogprevenció, diabetes, epilepszia )

19 Június Üdülés, táborozás elıkészítése (mentıláda, gyógyszerek, ködszerek ellenırzése, pótlása) Iskola egészségügyi jelentés elkészítése Egészségnevelı elıadás (Témája: Balesetvédelem, gyógyszerek szedése 1 óra nevelıknek) Elmaradt vizsgálatok pótlása Gyır, Dr. Éliás Gyula orvos Dukai Zsuzsanna védını

20 VIII. 2009/2010. tanévre tervezett gyermekvédelmi feladatok - Szülık tájékoztatása, fontos telefonszámok, elérhetıségek kiragasztása a portán. Szülı / gondviselı / tájékoztatása a gyermekvédelmi alapellátás helyi rendszerérıl, segítése a kapható támogatások elérésében. - Minden héten hiányzó tanulók listájának összegyőjtése, hiányzás okának kiderítése. - Igazolatlanul mulasztó tanulók rendszeres felelısségre vonása, az eljárási fokozatok betartásával. - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók kigyőjtése osztályfınökök, gyermekfelügyelık segítségével. Jelentés megküldése a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi szakreferensének és a gyıri Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének - Nyilvántartások vezetése, egyeztetése a gyermekjóléti szolgálattal. - Meg nem érkezett tanulók hiányzásának felderítése. - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók nyilvántartásának felülvizsgálata. Megbeszélése az osztályfınökökkel. - Pénzbeni vagy természetbeni támogatás iránti kérelem kezdeményezés. Segítségkérés Önkormányzatoktól étkezési díj átvállalására, - Diákönkormányzat létrehozása, győlések, Diákönkormányzati elnök választása. - Havi zsebpénz kiosztása az állami gondozott tanulók részére. - Kapcsolattartás és együttmőködés családgondozókkal, önkormányzatokkal, gyámhivatalokkal, gyermekvédelmi szolgálatokkal, nevelési tanácsadóval. - Segítségkérés a gyámhivataltól, gyermekvédelmi szolgálattól, ha a szülı nem megfelelıen látja el gyermekével kapcsolatos nevelési feladatait, vagy nem teljesíti azt. - Új tanulók esetében az emelt családi pótlék megléte elintézésének segítése. - Új tanulók adatainak felvétele. - Tájékoztatás a nagykorúvá váló gyerekek szüleinek. Mit hol tudnak elintézni, milyen juttatások illetik meg a gyereket. - Közgyógyigazolványok érvényesítése - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók sorsának figyelemmel kísérése - Kért vélemények megküldése pl: a gyermek tanulmányi eredményeirıl.

21 - Új gyermekvédelmi esetek felderítése - Veszélyeztetettség felderítése, a veszélyeztetı okok feltárása, megszüntetésének elısegítése. - Kapcsolattartás szülıvel, szakszolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal, önkormányzat szociális irodájával. - A család és iskola kapcsolatának erısítése / különösen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulóknál. - Családlátogatások, környezettanulmány készítése az osztályfınök közremőködésével. Gyır, szeptember 1. Bagóné Igali Mónika gyermekvédelmi felelıs

22 IX. Belsı ellenırzési terv 1. Munkaköri leírásokban foglaltak betartásának ellenırzése Felelıs: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 2. Munkafegyelem, igazgatói utasítások betartásának ellenırzése Felelısök: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 3. Az SZMSZ-ben és a Kollektív Szerzıdésben foglaltak ellenırzése Felelısök: igazgató, érdekvédelem Határidı: folyamatos 4. Személyzeti nyilvántartás ellenırzése Felelısök: igazgató, munkaügyi elıadó Határidı: szeptember 30., illetve folyamatos 5. Intézményi bérgazdálkodás folyamatos ellenırzése Felelısök: igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes Határidı: folyamatos 6. Készletek gazdaságos vásárlásának, felhasználásának ellenırzése Felelısök: igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes Határidı: folyamatos 7. Szabadság-nyilvántartás ellenırzése Felelıs: igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 8. A Munkavédelmi és Tőzvédelmi Szabályzatban elıírtak ellenırzése Felelıs: Németh Mihály Határidı: idıszakos 9. Vagyonvédelmi berendezések szabályszerő használatának ellenırzése Felelıs: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 10. Az épület szükséges karbantartásának folyamatos ellenırzése Felelısök: gazdasági igazgatóhelyettes, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 11. Az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek meglétének ellenırzése Felelısök: gazdasági igazgatóhelyettes, igazgatóhelyettesek Határidı: szeptember 30., illetve idıszakos 12. Éves rendezvényterv elkészítése, ellenırzése Felelısök: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: augusztus 31., illetve folyamatos

23 13. A tankötelezettség végrehajtásának ellenırzése Felelıs: igazgató Határidı: folyamatos 14. Iskolai adatszolgáltatás végrehajtásának ellenırzése Felelısök: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 15. Tanulók személyi anyagának ellenırzése Felelısök: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: szeptember 30., illetve idıszakos 16. Osztálynaplók ellenırzése Felelısök: igazgatóhelyettesek Határidı: havonta 17. Bizonyítványok, anyakönyvek ellenırzése Felelısök: igazgatóhelyettesek Határidı: félévente

24 X. Záradék Határozat a munkaterv elfogadásáról. (mellékelve) Gyır, szeptember 1. Borsfai László igazgató

25 Záradék Az iskola es tanévre vonatkozó munkatervét a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon nevelıtestülete a augusztus 27-én megtartott, határozatképes tanévnyitó értekezleten ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. Ezt a tényt az igazgató és a választott jegyzıkönyvhitelesítık aláírásukkal tanúsítják... igazgató jegyzıkönyv-hitelesítı jegyzıkönyv-hitelesítı

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2010 / 2011 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv

2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv 2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv Idıpont Megnevezés Felelıs Augusztus 24. 8 óra Fıállású tanároknak tanévkezdés, megbeszélés Augusztus 24. 10 Angliai felkészítı

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok MUNKATERV HÉHALMI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016 A TANÉV RENDJE Kezd nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Els félév: 2016. január 22-ig tart (2016. január 29-ig értesítés

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Munkaterv 2008-2009. Személyi feltételek Tanulók létszáma: 168 fı. Tanuló csoportok száma: 9 Napközis csoportok száma: 3 Pedagógus létszám:

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben