A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır."

Átírás

1 A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2009 / es tanévben

2 I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény tevékenységi köre 2. Osztályok megnevezése az osztályban tanítók felsorolása Osztályok elhelyezése az épületben 3. Egyéb jellemzık 4. Szakkörök, egyéni fejlesztést szolgáló tevékenységek 5. Szakmai munkaközösségek 1. Az intézmény tevékenységi köre A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény Gyır-Moson-Sopron megyébıl látja el az értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekek óvodai nevelését, alapfokú iskolai nevelését-oktatását és készségfejlesztı speciális szakiskolai képzését. Kollégiumi ellátást biztosít a vidéki tanulók részére, illetve különleges gyermekotthoni ellátást az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek számára. Fejlesztı iskolai képzést biztosít nappali ellátásban súlyos, halmozottan sérült gyermekek számára. Óvodás és iskoláskorú autista gyermekek fejlesztését is ellátjuk. A 2009/2010-es tanévben 23 tanulócsoportban látjuk el a gyermekek nevelését-oktatását. 2. Osztályok megnevezése és az osztályban tanítók felsorolása, osztályok elhelyezése az épületben 3. Egyéb jellemzık Az oktató-nevelı munka tárgyi feltételei némileg javultak. Az oktatáshoz szükséges tantermek, egyéb helyiségek adottak, az oktatáshoz szükséges szemléltetıeszközök, egyéni felszerelések alapszinten állnak rendelkezésre. A szakiskolai képzés feltételei a két új mőhely felszerelésével javultak. A tanév induló tanulólétszáma: Kollégiumi bentlakó tanulók létszáma: Bejáró tanulók létszáma: Állami gondozásban részesülık száma 169 fı 70 fı 82 fı 17 fı

3 4. Egyéni fejlesztést szolgáló tevékenységek Tanulóink zöme, sérülésüknél fogva rászorul az egyéni fejlesztésre. Ezt a célt a törvény által biztosított habilitációs órák, egyéni fejlesztı órák, logopédia, gyógytorna, valamint konduktív pedagógia biztosítja. Fejlesztı foglalkozások: Sportra nevelés Háztartástan Zenei képességfejlesztés Mozgáskultúra fejlesztés vezeti: Hattné Máté Margit Erlitzné Takács Csilla Szemethy Csilla Szilvássy Dénes vezeti: Mohácsi Lászlóné vezeti: Csányi Andrea Bordásné Németh Réka vezeti: Ascherl Éva Drámapedagógiai fejlesztés vezeti: Ascherl Éva Családi életre nevelés Kézmőves foglalkozás Informatika vezeti: Ascherl Éva vezeti: Fehér Hajnalka vezeti: Kiss Elemér 5. Szakmai munkaközösségek: Óvodai munkaközösség Alsó szakasz Munkaközösség Felsı szakasz Munkaközösség Készségfejl. Speciális Szakiskola Munkak. vezetıje: Villányiné Radó Hedvig vezetıje: Keszthelyi Ferencné vezetıje: Nagy László vezetıje: Hattné Máté Margit

4 II. A tanév kiemelt feladatai: 1. Óralátogatások értékelési szempontjainak felülvizsgálata 2. Szakmai bemutató órák szervezése 3. Szülıi kapcsolatok fejlesztése III. Rendezvények, fontos idıpontok: 1. Ünnepek, egyéb rendezvények és felelısök augusztus 27. Tanévnyitó tantestületi értekezlet felelıs: Borsfai László 9.00 óra szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély felelıs: Borsfai László 8.30 óra Szilvássy Dénes szeptember PAC I-II, Strassmayer vizsgálat felelıs: osztályfınökök szeptember 11. Szülıi értekezlet felelıs:borsfai László minden csoport számára osztályfınökök szeptember 14. Sérült gyermekek napja (Bp.) felelıs: Bagóné I. Mónika szeptember vége Iskolai ıszi kirándulás felelıs: Közalkalmazotti Tanács tagjai október 6. Aradi vértanúk ünnepe felelıs: osztályfınökök október 22. Október 23-a megünneplése felelıs: osztályfınökök november 13. İszi nevelési értekezlet felelıs: Borsfai László Vendég: Dr. Kálmán Zsófia december 3. Mikulás felelıs: Baranyainé T. Judit Varjasi-Vass Réka Kocsisné Erdélyi Rita december 10. Karácsonyi vásár (Megyeháza) felelıs: Kissné Sz. Zsuzsanna Kóbor Alida december 16. Karácsonyi ünnep felelıs: Nógrádi Márta Kozma András december 18. Dolgozói karácsony felelıs: Borsfai László 10.30

5 január 15. Osztályozó értekezlet felelıs: vezetıség február 10. Farsang felelıs: Bordásné Németh Réka Stérné Hegedüs Katalin Jankovichné H. Márta február hónapban Nyílt nap felelıs: március hónapban Szakmai versenyek felelıs: Nagy Laura szakiskolai mk-vezetı szakoktatók március 8. Nyugdíjas találkozó, Nınap felelıs : Szakszervezet Közalkalmazotti Tanács március 12. Március 15-i ünnepély (dísztér) felelıs: Keszthelyi Ferencné 9.00 Fütty Zoltánné április 1. Tavaszi nevelési értekezlet felelıs: Borsfai László 9.00 május 7. Anyák napja felelıs: Dománé Szilvásy Piroska 8.30 Erlitzné Takács Csilla Patakiné Ihász Andrea május 18. Szakiskolai vizsgák felelıs: vezetıség 8.00 mk-vezetı osztályfınökök május PAC I-II, Strassmayer vizsgálat felelıs: osztályfınökök június 1-2. Tanulmányi kirándulások felelıs: osztályfınökök június 4. Osztályozó értekezlet felelıs: vezetıség június 8. Iskolabúcsúztató vidám nap felelıs: Nagy László Várhegyi Norbertné június 15. Tanévzáró ünnepély felelıs: 8. osztályok és a 8.30 szakiskolából kimaradók osztályfınökei június 17. Tantestületi kirándulás felelıs: Dan Árpádné Soósné Královics Emília június 22. Tanévzáró tantestületi értekezleti felelıs: vezetıség 10.00

6 Tantestületi megbeszélések: Október 20. (kedd) November 17. (kedd) December 15. (kedd) Január 19. (kedd) Február 16. (kedd) Március 16. (kedd) Április 20. (kedd) Május 18. (kedd) Kibıvített vezetıségi ülések: (vezetıség, mk-vezetık, KT vezetı) Október 13. (kedd) November 10. (kedd) December 8. (kedd) Január 12. (kedd) Február 9. (kedd) Március 9. (kedd) Április 13. (kedd) Május 11. (kedd) A tanév rendje Szorgalmi idı: szeptember június 15. Szorgalmi idı az elsı félévre január 15-ig. Teljes tanév: augusztus 31-ig. Tanítási napok száma: 183 nap Szünetek: İszi szünet: október október 30. Szünet elıtti utolsó tanítási nap: okt. 22. (csütörtök) Szünet utáni elsı tanítási nap: november 2. (hétfı)

7 Téli szünet: december december 31. Módosított téli szünet: december december 31. Szünet elıtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek) Szünet utáni elsı tanítási nap: január 4. (hétfı) Tavaszi szünet: április április 6. Szünet elıtti utolsó tanítási nap március 31. (szerda) Szünet utáni elsı tanítási nap április 7. (szerda) 3. Igazgatói szünetek: december 19; április június 8. IV. Szülıkkel való kapcsolat 1. Családlátogatás 2. Szülıi értekezletek 3. Kollégiumi hétvégi hazautazások alkalmából 4. Probléma esetén egyéni találkozások megszervezése

8 V. A kollégium munkaterve a 2009/2010-es tanévre Nyári események: Tanulóink részére Július 6-10-ig Soboron szerveztünk tábort. Ehhez anyagi segítséget nyújtott egy személyes adományozó az alapítványon keresztül, ami hozzájárult ahhoz, hogy két gyermeket térítés mentesen tudtunk elvinni. Kedves vendéglátóink a teljes ellátás mellett gazdag programokkal tarkították nyaralásunkat. Voltunk lovas kocsikázni a faluban. Részt vettünk íjász bemutatón, ahol mindenki kipróbálhatta az íjakat. Megnéztük a helyi néptánc csoport mősorát, illetve a falu néprajzi győjteményét. Sajnos az idı nem volt olyan kedvezı, hogy újra fürödjünk a Rábában, viszont sikerült egy nagy viharban jól eláznunk. Mindenki nagyon jól érezte magát, élményekkel gazdagon tért haza. Jó volt látni a sok felszabadult gyermeket. Ezen kívül a felügyelık két hétre átvették a gyermekotthon lakóinak nyári felügyeletét. Itt is változatos programokkal készültek a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére. Ezen kívül a portai szolgálatban segítettek a felügyelık, illetve a gyermekotthonban helyettesítettünk a nyár folyamán. Köszönöm valamennyijük munkáját, egyrészt, hogy vigyáztak a gyerekekre, másrészt, hogy sok új élményhez juttatták ıket. 2009/2010-es tanév A kollégium céljai, feladatai: A kollégium célja, hogy hozzájáruljon az iskolai nevelés és oktatás sikerének biztosításához. A munkaszervezés során figyelembe vesszük az iskolai képzés sajátosságait, és azok megerısítésére törekszünk. Nevelımunkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a szokások kialakítására, elmélyítésére, melyet a mindennapok során folyamatos, tudatos fejlesztéssel, gyakoroltatással alakítunk ki. Munkánk a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességek fejlesztését szolgálja. A tevékenységek mindegyikét áthatja a játék, a tanulás és a munka. Az itt folyó pedagógiai munka során kiemelkedıen fontos az egyéni bánásmód, a személyre szabott nevelési eljárások alkalmazása. A közösségi szellem erısítése fontos feladatunk, ezért gyerekgyőléseket tartunk. Igyekszünk arra törekedni, hogy gyermekeink napjai jó hangulatban teljenek. A kollégiumban dolgozó nevelıtanárok a felügyelıkkel összehangolva délutáni foglalkozásokat tartanak, illetve felzárkóztatást végeznek egyes tanulóknál. A kollégium létszáma, csoportbeosztása: A tanévet 70 kollégiumi tanulóval indítjuk, nyolc kollégiumi csoporttal. A csoportok eloszlása: négy fiú, három lány, és egy vegyes csoport. (Részletes csoportbeosztás munkatervem mellékletét képezi.)

9 A kollégium személyi ellátottsága: Az gyermekek felügyeletét 21 gyermekfelügyelı kétmőszakos munkarendben, 5 gyermekfelügyelı négyórás munkaidıben, 1 felügyelı hatórás munkaidıben és 4 gyermekfelügyelı pedig állandó éjszakásként látja el. A kollégiumi dolgozók (gyermekfelügyelık) napi feladatai: A gyermekfelügyelık napi munkáját képezi a munkaköri leírásban található feladatok ellátása. Ebédeltetnek, munkahelyi gyakorlatra kísérnek, úszásra visznek gyerekeket. A tanév folyamán délutáni foglalkozásainkon tovább folytatjuk a már megkezdett szakköreinket: - színjátszókör felelıs: Kristály Éva - informatika felelıs: Jakó Zoltánné - rajzszakkör felelıs: Péterfi Katalin - kézimunka felelıs: Gyenge Györgyné További feladatok a tanév folyamán: - délutáni levegızés megvalósítása - délutáni idı hasznos eltöltésének megszervezése és lebonyolítása - zsibongók, hálók szépítése, otthonossá tétele - gyerekek hiányzó ruháinak beszerzése - foglalkozási tervek megírása - nevelıtanári munka segítése Az elızı évekhez hasonlóan csoportszinten megünnepeljük a születés és névnapokat, karácsonyt és húsvétot. Ezért mindenfelügyelı a saját csoportjában felelıs. A gyermekfelügyelıi munkaközösség munkaterve: Feladatok, programok: - Évkezdı és évbúcsúztató kerti party - Ping-pong bajnokság lebonyolítása - Töklámpás-party a tornateremben /november/ - Csillag születik vetélkedımősor /március/ - Cso-csó bajnokság lebonyolítása - Gyermekgyőlések szabadidıs programokkal - Mozidélutánok

10 Elıadások: - Kamaszkori párkapcsolati nehézségek a fiatalok körében Elıadó: Ascherl Éva - Esettanulmányok az iskola pszichológusával - Hospitálások az iskolában (november, január, április) - Intézménylátogatás: Gondviseléz Háza /Máltai napközi/ - Gyermekfelügyelıi győlések (november, január, április) - Évet záró kirándulás Mindenkinek eredményes, jó munkát kívánok az elıttünk álló feladatok elvégzéséhez! Gyır, szeptember 1. Tóth Józsefné kollégium-vezetı

11 VI. Gyermekotthon Munkaterve 2009/2010 tanév Célunk: Gyermekeinek életében a családias légkör megteremtésével biztonságérzetet, érzelmi támaszt és otthonosságot biztosítani. A fiatal felnıttek képességeinek figyelembevételével felkészítése a felnıtt életre. Szervezeti felépítés: Gyermekotthon férıhelyeinek száma: A gyermekotthon jelenlegi létszáma: Lány: Fiú: 16 fı 17 fı 6 fı 11 fı Két csoport kialakítására van lehetıség. Feladataink: A gyermekotthon fı feladata az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körő ellátása. Gondozásuk, felügyeletük és sokirányú foglalkoztatásuk. A családias nevelés keretében a gyermekek ismereteinek bıvítése, arról, hogy nem csak jogaik, hanem kötelességeik is vannak A családban nevelkedı gyermekek élethelyzeteinek megfelelı szituációk teremtése, ezekbıl a helyes viselkedési formák kialakítása. Betekintés a családok életébe, és lehetıség szerint az ott felmerülı problémák segítése. Esetenként munkahelyek, munkahelyi légkör megismertetése, beilleszkedés segítése. Társas kapcsolatok kialakítása, nyitottság más iskolák, gyermekotthonok, segítı szervezetek felé. A gyermekotthon lehetıséget biztosít: A különbözı életkorú és fejlettségi szintő gyermekek differenciált oktatásra, nevelésére Irányított, szervezett, kötetlen, tevékenységek szervezésre, végzésére A modell nélkül felnıtt gyermek reszocializációjára Tervezett programjaink havi bontásban Szeptember A tanévnyitó ünnepség megszervezése, lebonyolítása

12 Máltais sportnap Lovaglás Bakonyszentkirályon Gesztenye szedés (Erzsébet liget) Felelıs: Szilvássy Dénes Október Október 6. i és 23.-i megemlékezések Halloween-party és töklámpa készítés Gyıri állatkert Bakonyi kirándulás November Ádventi naptár és koszorú készítése Mozidélután Múzeumlátogatás December Mikulás fogadásának elıkészítése ÉSSE Mikulás-bál Kívánság láda készítése, karácsonyi elıkészületek Esti városnézés, karácsonyi vásár megtekintése Karácsonyi ünnep Szilveszteri mulatság Felelıs: gyermekfelügyelık Felelıs: gyermekfelügyelık Január Mozilátogatás Szánkózás Gyırújbaráton

13 Február Farsangi bál a gyermekotthonban Rába Quelle-fürdızés Valentin-napi party Március Nınapi felköszöntés Séta a belvárosban Március 15.-i megemlékezés Április Húsvéti ünnep, locsolkodás Bolondok- napi bál Sportnap Felelıs: gyermekfelügyelık Május Lovaskocsikázás Gyermeknapi,,játékdélután Hajókázás Véneken Június, Július, Augusztus Ausztriai játékfalu Nyaralás(Balatonmáriafürdı) Lipóton strandolás Felelıs:Szilvássy Dénes Felelıs:Szilvássy Dénes Felelıs:Szilvássy Dénes

14 Egynapos kirándulások: Bakonyi túra Szentiváni lovaglás Ravazdi kirándulás Pápai kirándulás

15 II. A gyermekotthoni Munkaközösség Munkaterve Célunk: Új ismeretek szerzése, és ezek alkalmazása a nevelımunka során III. Feladatok, programok Gyermekorvos általános tájékoztatója (elıadás) Klinikai szakpszichológus elıadása a munkahelyi közösség építésérıl Intézménylátogatás: Mindszentpusztai Autista Otthon Gézengúz Alapítvány-babaúszás Az ellenırzési tervnek megfelelıen a gyermekotthon munkájának, valamint a naplók, foglalkozási tervek havi rendszerességgel történı ellenırzése. Felelıs: gyermekotthon vezetı Havonta születés és névnapok megünneplése. Folyamatos havi egyszeri bábszínház, színház látogatások. Heti rendszerességgel tankonyhai foglalkozások. Gyermekgyőlés heti egy alkalommal. Szilvássy Dénes gyermekotthon vezetı

16 VII. Orvosi és védınıi munkaterv a 2009/2010 tanévre a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthonban Alapfeladatok: 1. Megelızéssel kapcsolatos teendık a, a gyermek egészségi állapotának vizsgálata, követése, szőrıvizsgálatok végzése b, közegészségügyi, járványügyi, környezet egészségügyi és balesetvédelmi feladatok (oltás, személyi higéne, intézmény tisztasági és közegészségügyi ellenırzése) c, oktatási, nevelési tevékenység 2. Betegellátással kapcsolatos feladatok a, elsısegély nyújtás b, krónikus betegek gondozása 3. Tájékoztatás, oktatás a, egészségügyi információk közlése (szülı, pedagógus, gyerek) b, részvétel az egészséges életmódra nevelésben Egészség nevelési témák: 1. biztonság megırzése 2. egészséges táplálkozás 3. veszélyes anyagok 4. növekedés, változás az emberi szervezetben 5. családi élet, társas kapcsolatok 6. fizikai aktivitás, személyi higiéne 7. egészséges környezet Kiemelt feladatok: Testi higéne fejlesztése Tetvességgel kapcsolatos intézkedések ( tájékoztatás, hivatalos szervek, monitorozás, közösség védelme ) Egészségkultúra fejlesztése ( állandóan szedett orvosságok, szakorvosi vizsgálatok monitorozása )

17 Augusztus Dokumentumok rendezése (törzslapok, gyermek egészségügyi kiskönyv, oltási könyv bekérése, kérése és küldése) Egészségnevelı elıadások egyeztetése Szeptember Az újonnan érkezettek adatainak bekérése a gyermekek egészségi állapotáról a szülıktıl Oltóanyag rendelés, tárolás, védıoltás általános vizsgálatai, szülı értesítése az oltásról, oltás, dokumentálás ( hepatitis B, MMR ) Tájékoztató elıadás a védıoltásokról szülıknek, gyerekeknek MMR ( 11 éveseknek ), Hepatitis B ( 14 évesek ), infulenza Orvosi és védınıi vizsgálat elıkészítése, dokumentálása (újonnan érkezettek) Tisztasági vizsgálat, személyi higéne ellenırzése Gondozási füzet felvezetése Egészségnevelı elıadások egyeztetése A 6. évesek oltásainak ellenırzése Október Fogorvosi szőrés segítése Oltóanyag rendelés, tárolás, védıoltás általános vizsgálatai, szülı értesítése az oltásról, oltás, dokumentálás ( DTaP, HepatitisB 13 éveseknek ) Tájékoztató elıadás a védıoltásokról szülıknek, gyerekeknek DTaP, ( 11 éveseknek ), Hepatitis B ( 13 évesek ) Infulenza megbetegedésrıl tájékoztatás, járványügyi és megelızı tevékenységek megbeszélése, szükség esetén oltás szervezés Orvosi és védınıi vizsgálat elıkészítése, dokumentálása Gyógytesetnevelési órák ellenırzése Tisztasági vizsgálat, személyi higéne ellenırzése Balesetvédelmi, élelmezés, konyha ellenırzése Orvosi és védınıi szőrıvizsgálatok 2. osztály, ( látás, hallás, testméretek, mozgásszervek, testi higéne, vérnyomás mérése ) Fejtetvességrıl elıadás nevelıknek, szülıknek, közösségi intézkedéshez akcióterv Takarítási terv készítése Testi higéne elıadás 1. és 3. osztályban 2-2 óra Óvodások orvosi és védınıi vizsgálata November Orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása 4 és 6a, 6b osztály Tisztasági vizsgálat, személyi higéne ellenırzése, pediculosis szőrés Környezeti higéne ellenırzése Fokozott gondozást igénylık nyomon követése (kiemelten a görccsel járó állapotok) Pótoltás Egészségnevelı elıadás egészséges táplálkozásról 5 osztály 4óra, és mozgás szerepérıl 5. osztály 1óra

18 December Általános vizsgálatok elvégzése, orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása 8a, 8b és 10. osztályban Elmaradt oltások pótlása Felkészülés a téli szünetre (szülı tájékoztatás, gyógyszeradagolás) Egészségnevelı elıadás testi fejlıdés, menstruáció osztály óra Tisztasági vizsgálat, személyi higéne ellenırzése Konyha ellenırzése, étkezés ellenırzése, étlap vizsgálata Január Év végi védınıi jelentés Szakrendelésre irányítottak nyomon követése Orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása K.S.SZ. A, B, C, D osztályokban Elmaradt vizsgálatok pótlása Óralátogatás Egészségnevelı elıadás Betegségek megelızése, párkapcsolat-szerelem témában kollégiumban 1-2 óra Február Orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása a Fejlesztı iskolai csoportokban Fokozott gondozást igénylık ellenırzése Szakorvoshoz irányítás Tisztasági vizsgálat 16 évesek orvosi és védınıi vizsgálata Március Orvosi vizsgálatok és védınıi szőrıvizsgálatok elıkészítése, elvégzése, dokumentálása az elmaradt csoportokban Leletek bekérése Tisztasági vizsgálat Higiénés ellenırzés Egészségnevelı elıadás testi higéne 2-2 óra 5 és 7. osztályokban Április Kötelezı szőrıvizsgálatok, orvosi és védınıi vizsgálatok elvégzése a hiányzó tanulóknál Oltóanyag rendelés, tárolás, védıoltás általános vizsgálatai, szülı értesítése az oltásról, oltás, dokumentálás (hepatitis B, második alkalom) Higiénés ellenırzés Egészségnevelı elıadás fogápolás 1 és 3. osztályokban 1-1 óra Május Más szakorvosi rendelésre irányítottak vizsgálata Higiénés ellenırzés Egészségnevelı elıadás fogápolás, táplálkozás, Gondozottak, veszélyeztetettek ellenırzése Kiemelt betegségrıl elıadás, tájékoztatás nevelık részére a közösség által választott témában ( pl elhízás, fogászat, drogprevenció, diabetes, epilepszia )

19 Június Üdülés, táborozás elıkészítése (mentıláda, gyógyszerek, ködszerek ellenırzése, pótlása) Iskola egészségügyi jelentés elkészítése Egészségnevelı elıadás (Témája: Balesetvédelem, gyógyszerek szedése 1 óra nevelıknek) Elmaradt vizsgálatok pótlása Gyır, Dr. Éliás Gyula orvos Dukai Zsuzsanna védını

20 VIII. 2009/2010. tanévre tervezett gyermekvédelmi feladatok - Szülık tájékoztatása, fontos telefonszámok, elérhetıségek kiragasztása a portán. Szülı / gondviselı / tájékoztatása a gyermekvédelmi alapellátás helyi rendszerérıl, segítése a kapható támogatások elérésében. - Minden héten hiányzó tanulók listájának összegyőjtése, hiányzás okának kiderítése. - Igazolatlanul mulasztó tanulók rendszeres felelısségre vonása, az eljárási fokozatok betartásával. - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók kigyőjtése osztályfınökök, gyermekfelügyelık segítségével. Jelentés megküldése a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi szakreferensének és a gyıri Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének - Nyilvántartások vezetése, egyeztetése a gyermekjóléti szolgálattal. - Meg nem érkezett tanulók hiányzásának felderítése. - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók nyilvántartásának felülvizsgálata. Megbeszélése az osztályfınökökkel. - Pénzbeni vagy természetbeni támogatás iránti kérelem kezdeményezés. Segítségkérés Önkormányzatoktól étkezési díj átvállalására, - Diákönkormányzat létrehozása, győlések, Diákönkormányzati elnök választása. - Havi zsebpénz kiosztása az állami gondozott tanulók részére. - Kapcsolattartás és együttmőködés családgondozókkal, önkormányzatokkal, gyámhivatalokkal, gyermekvédelmi szolgálatokkal, nevelési tanácsadóval. - Segítségkérés a gyámhivataltól, gyermekvédelmi szolgálattól, ha a szülı nem megfelelıen látja el gyermekével kapcsolatos nevelési feladatait, vagy nem teljesíti azt. - Új tanulók esetében az emelt családi pótlék megléte elintézésének segítése. - Új tanulók adatainak felvétele. - Tájékoztatás a nagykorúvá váló gyerekek szüleinek. Mit hol tudnak elintézni, milyen juttatások illetik meg a gyereket. - Közgyógyigazolványok érvényesítése - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók sorsának figyelemmel kísérése - Kért vélemények megküldése pl: a gyermek tanulmányi eredményeirıl.

21 - Új gyermekvédelmi esetek felderítése - Veszélyeztetettség felderítése, a veszélyeztetı okok feltárása, megszüntetésének elısegítése. - Kapcsolattartás szülıvel, szakszolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal, önkormányzat szociális irodájával. - A család és iskola kapcsolatának erısítése / különösen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulóknál. - Családlátogatások, környezettanulmány készítése az osztályfınök közremőködésével. Gyır, szeptember 1. Bagóné Igali Mónika gyermekvédelmi felelıs

22 IX. Belsı ellenırzési terv 1. Munkaköri leírásokban foglaltak betartásának ellenırzése Felelıs: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 2. Munkafegyelem, igazgatói utasítások betartásának ellenırzése Felelısök: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 3. Az SZMSZ-ben és a Kollektív Szerzıdésben foglaltak ellenırzése Felelısök: igazgató, érdekvédelem Határidı: folyamatos 4. Személyzeti nyilvántartás ellenırzése Felelısök: igazgató, munkaügyi elıadó Határidı: szeptember 30., illetve folyamatos 5. Intézményi bérgazdálkodás folyamatos ellenırzése Felelısök: igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes Határidı: folyamatos 6. Készletek gazdaságos vásárlásának, felhasználásának ellenırzése Felelısök: igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes Határidı: folyamatos 7. Szabadság-nyilvántartás ellenırzése Felelıs: igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 8. A Munkavédelmi és Tőzvédelmi Szabályzatban elıírtak ellenırzése Felelıs: Németh Mihály Határidı: idıszakos 9. Vagyonvédelmi berendezések szabályszerő használatának ellenırzése Felelıs: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 10. Az épület szükséges karbantartásának folyamatos ellenırzése Felelısök: gazdasági igazgatóhelyettes, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 11. Az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek meglétének ellenırzése Felelısök: gazdasági igazgatóhelyettes, igazgatóhelyettesek Határidı: szeptember 30., illetve idıszakos 12. Éves rendezvényterv elkészítése, ellenırzése Felelısök: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: augusztus 31., illetve folyamatos

23 13. A tankötelezettség végrehajtásának ellenırzése Felelıs: igazgató Határidı: folyamatos 14. Iskolai adatszolgáltatás végrehajtásának ellenırzése Felelısök: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: folyamatos 15. Tanulók személyi anyagának ellenırzése Felelısök: igazgató, igazgatóhelyettesek Határidı: szeptember 30., illetve idıszakos 16. Osztálynaplók ellenırzése Felelısök: igazgatóhelyettesek Határidı: havonta 17. Bizonyítványok, anyakönyvek ellenırzése Felelısök: igazgatóhelyettesek Határidı: félévente

24 X. Záradék Határozat a munkaterv elfogadásáról. (mellékelve) Gyır, szeptember 1. Borsfai László igazgató

25 Záradék Az iskola es tanévre vonatkozó munkatervét a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon nevelıtestülete a augusztus 27-én megtartott, határozatképes tanévnyitó értekezleten ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. Ezt a tényt az igazgató és a választott jegyzıkönyvhitelesítık aláírásukkal tanúsítják... igazgató jegyzıkönyv-hitelesítı jegyzıkönyv-hitelesítı

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2010 / 2011 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE ZSOMBÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A 2012-2013-as TANÉVRE AUGUSZTUS Megállapodás a fenntartóval (működtetővel) az ellátás rendjéről, felszerelés kiegészítésről. Az egészségnevelés tervének egyeztetése

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

2011/2012-ES TANÉV RENDJE

2011/2012-ES TANÉV RENDJE 2011/2012-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDİSZAK Az elsı tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 182 A 12. osztályosoknak

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

a 75 ÉVES PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE

a 75 ÉVES PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FIÚ FELSİ KERESKEDELMI ISKOLA 1934/35 JOGUTÓDJA a 75 ÉVES PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre I. FELADATAINKAT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Fő feladatok: 1. A fegyelem megtartása, javítása 2. Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek alkalmazásával 3. A szabadidő hosszas eltöltése,

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben