A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban készítette: Molnár Diána Budapest, 2003.

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés A szakdolgozat célja Demográfiai helyzet az Európai Unióban A társadalom öregedésének következményei A nők munkavállalásának motivációi A gyermekvállalás motivációi Gyermekvállalási stratégiák Az Európai Unió tagállamainak helyzete a gyermekvállalás és a nők munkaerőpiaci aktivitása szempontjából A gyermekvállalási hajlandóság elemzése Konklúzió A nők munkaerő-piaci aktivitása A férfi és női aktivitás különbsége Konklúzió A családpolitika A családpolitika meghatározása A családpolitika hagyományos definíciója A családpolitika újabb értelmezése Jóléti rendszerek Jóléti rendszerek az Európai Unióban A szociális kiadások A családpolitikára fordított kiadások A családpolitikára fordított kiadások a szociálpolitikai kiadások tükrében A családpolitikára fordított kiadások elemzése az alanyi jogon járó és a jövedelemtesztelt juttatások arányában Szülési, szülői és gyermekgondozási szabadság és segély A szülési szabadság A szülői szabadság A szülési, szülői, valamint a gyermekgondozási szabadság és segély együttes elemzése A gyermekgondozási intézmények és szolgáltatások A tagállamok helyzete a gyermekgondozási intézmények és szolgáltatások szempontjából A hagyományos családpolitika alakulása az egyes tagállamokban A foglalkoztatáspolitika és a nemek között esélyegyenlőség-politika családpolitikai dimenziója a tagállamokban A nők részmunkaidős foglalkoztatása Családbarát munkaidőtípusok

3 3.8 Az Európai Unió szerepe a családpolitika alakításában A Közösség kísérletei a családpolitika befolyásolása területén A férfiak és nők esélyegyenlőségének kezelése közösségi szinten Konklúzió Az ENSZ szerepe a nők helyzetének védelmében A magyar helyzet A gyermekvállalási hajlandóság és a női foglalkoztatás Konklúzió A családpolitika Az anyagi támogatás A szülési és szülői szabadság A gyermekgondozási intézmények A foglalkoztatáspolitika és a nemek közötti esélyegyenlőség-politika családpolitikai vonatkozásai Magyarországon A magyar családpolitika alakulása az európai családpolitika tükrében...69 Ábrajegyzék...71 Bibliográfia

4 1 Bevezetés 1.1 A szakdolgozat célja A szakdolgozat a gyermekvállalás ösztönzésére, illetve segítésére irányuló családpolitikát vizsgálja az Európai Unióban. A téma jelentőségét az az aggasztó demográfiai jelenség adja, hogy egyre kevesebb gyermek születik, ami az Európai Unióban becslések szerint a következő évtizedben a népesség fogyásához vezet. A csökkenő gyerekszám az egyéb demográfiai jelenségekkel együtt súlyos gazdasági problémáknak is a forrása lehet a közeljövőben, aminek elkerülésében a nőknek kettős szerep jut. A gyermekvállalás mellett szükség van rájuk a munkaerőpiacon is. A gyermekvállalás kérdését ma már nem lehet a munkavállalás kérdésétől különválasztani azért sem, mert bár nemi egyenjogúságról még távolról sem beszélhetünk, a nők munkaerő-piaci aktivitása egyre inkább megközelíti a férfiakét. Ahhoz pedig, hogy egy nő be tudja tölteni kettős szerepét a társadalomban, megfelelő családpolitikára van szükség. Olyanra, ami biztosítja, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen anyagi hátrányt a családnak, és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetet az anyáknak. A dolgozat központi kérdése az, hogy alakulóban van-e egy európai családpolitika, és mik a legfontosabb jellemzői. A dolgozat kiindulópontja az, hogy a kettős női szerepvállalás közös probléma, illetve jelenség az Európai Unióban, de a helyzet jelentősen eltér az egyes tagállamokban, és a rá adott válaszok is különbözőek. A szakdolgozat feltárja a demográfiai és foglalkoztatási helyzetet, a kialakult családpolitikai rendszereket, és megvizsgálja, hogy mi az utóbbi évtized tendenciája, hová fejlődik a családpolitika az Európai Unióban a második évezredben. Az utolsó fejezet a magyar helyzettel foglalkozik. 1.2 Demográfiai helyzet az E urópai Unióban Mikor az Európai Gazdasági Közösség az 1950-es évek végén létrejött, a hat alapító tagállam összesen megközelítőleg 190 millió lakost számlált. Az ezt követő 40 évben, míg a természetes népességnövekedés lassult, a tizenöt taggá való bővülés megduplázta az európaiak lélekszámát. Ennek eredményeképpen az Európai Unió a harmadik legnagyobb demográfiai hatalommá vált, megelőzve az Egyesült Államokat. A népességnövekedés az EU-ban azonban nagyon lassú, ami a kismértékű bevándorlással és 7

5 a nagyon alacsony termékenységgel párosulva ahhoz vezethet, hogy az EU népességi súlya csökkenni fog a világban. A bevándorlás kompenzáló hatásának hiányában, az elsősorban a születésszámok csökkenésének betudható természetes népességnövekedés lassulása, a megnövekedett várható élettartammal kombinálódva, az öregedő népesség jelenségéhez vezetett. A legfeltűnőbb jellemzője az EU demográfiai helyzetének éppen ez, az idős emberek arányának gyors növekedése a fiatal korosztályhoz viszonyítva. Ez a folyamat a hatvanas évek óta tart: A születésszámokban 1965 óta következett be drámai csökkenés, míg a várható élettartam jelentős növekedése szintén a 60-as években kezdődött. Miután a tendencia nem látszik megfordulni, valószínű, hogy az EU népességének növekedése az újabb bővüléseknek, és nem pedig természetes népességnövekedésnek lesz köszönhető, és nem várható, hogy a népesség elöregedésének tendenciája megfordulna re az Európai Unióban, ha a jelenlegi tendencia folytatódik, népességfogyás fog bekövetkezni, az elhalálozások száma meg fogja haladni a születésekét (Hantrais, 1999) A társadalom öregedésén ek következményei A népességfogyás és a vele együtt járó belső strukturális átalakulás, ami a gazdaságilag inaktív réteg arányának a gazdaságilag aktív réteghez viszonyított jelentős növekedéséből fakad, veszélyeztetheti a gazdaság eredményes működését, s ezzel együtt kilátástalan szociálpolitikai helyzetet teremthet. A megfelelő nagyságú munkaképes korú népesség hiánya felveti a kérdést: Ki fogja fizetni a csökkenő létszámú és rohamosan öregedő társadalom nyugdíját és egészségügyi költségeit. Az egyik égető probléma a társadalombiztosítási rendszerek finanszírozása, melyek még egészen más demográfiai helyzetben alakultak ki: Az első állami társadalombiztosítási rendszert Bismarck hozta létre 1890-ben. Európában a várható életkor ekkor 60 év körül volt. A népesség növekedett, a társadalom fiatal volt, s csak a 70 éven felüliek kaptak nyugdíjat. A kifizetéseket a mindenkori aktívak befizetéseiből finanszírozták. Ezekben az időkben egy nyugdíj kifizetéséhez nyolc-tíz aktív dolgozó befizetése állt rendelkezésre. A XX. század első felében, szinte minden nyugati országban hasonló rendszert vezettek be. A XX. század második felében a rendszer gyengesége kiütközött, de akkorra már a nyugati gazdaságok egyik sarokkövévé vált. Az előrejelzések szerint 2050-re a nyugdíjasonkénti befizetők száma Franciaországban a mai 2,5-ről 1,4-re, Németországban 2,3-ról 1,2-re, Olaszországban 1,3-8

6 ról 0,7-re csökken. A 65 éven felüliek aránya Európában 14-ről 28 százalékra emelkedik. Miután egy nyugdíjasnak a becslések szerint a munkajövedelmek százalékára van szüksége ahhoz, hogy megéljen, s az ember az élete során elköltött egészségügyi költségeinek több mint 90 százalékát 65 éves kora után használja fel, a jelenlegi társadalombiztosítási rendszer fenntarthatatlan egy fogyó és öregedő társadalomban. A hagyományos nyugdíjrendszer fenntartása mellett a nyugdíjak drasztikus csökkenése elkerülhetetlen. (Gere, 2002) A jelenlegi fejlett szociális rendszer finanszírozása problémát jelent az Európai Unió versenyképességének szempontjából is. Az európai gazdaság Egyesült Államokkal szembeni versenyhátrányának egyik oka a tarthatatlanná váló európai szociális piacgazdaság. (ICEG, 2003) A munkaképes korú népesség csökkenése az EU versenyképességét azáltal is fenyegeti, hogy a termelékenység növekedése nem tud lépést tartani a munkaerő csökkenésével. Mindez a jövedelmek csökkenésén keresztül hosszú távon az életszínvonal csökkenéséhez vezet. A hiányzó munkaerő biztosítása miatt a nyugati országok már évtizedek óta munkaerőimporttal, betelepítéssel igyekeznek megoldani gazdasági problémáik egy részét. Ennek eredményeképpen azonban más szokású, vallású, mentalitású emberek tömegei jelentek meg országukban, ami társadalmi konfliktushoz vezetett. A lakosság jelentős része a magas munkanélküliség miatt ellenszenvvel viseltetik az idegenek iránt, mert bennük saját munkanélküliségének okát látja, annak ellenére, hogy a bevándorlók nagyrészt olyan munkát végeznek, amire a helyiek már nem kaphatók, vagy pedig munkaerőhiány van belőle. Biztonsági kihívás keletkezik tehát minden olyan államban, amelyik a bevándorlás növelésének eszközével kényszerül enyhíteni munkaerőpiaci problémáit. (Szabó, 2002) A nők ösztönzése arra, hogy több gyermeket szüljenek elengedhetetlen feltétele annak, hogy a kedvezőtlen demográfiai tendencia megváltozzon. Emellett a nők nagyobb arányú bekapcsolódása a munkaerőpiacra egy másik fontos tényezője a munkaerőhiány kezelésének. 9

7 1.3 A nők munkavállalásána k motivációi A társadalomnak tehát a nőkre, nemcsak mint anyákra, hanem, mint munkavállalókra is szüksége van. Ezzel a jelenséggel párhuzamosan a nőknek is egyre nagyobb szükségük van fizetett munkavállalásra. Az Európai Unióban végbemenő népesség csökkenés és öregedés jelenségét a családok és háztartások méretének csökkenése kíséri. Ez abból adódik, hogy kevesebb gyermeket vállalnak a családok, kevésbé elterjedt a több generáció együttélése egy fedél alatt, és egyre több az egyszemélyes háztartás. Elterjedtek, és társadalmilag elfogadottá váltak alternatív családi formák, mint az együttélés, a házasságon kívüli szülés, a válás, valamint a gyermekét egyedül nevelő szülők. A párkapcsolatok, a házasságok tartósságának csökkenése még inkább rászorítja a nőket arra, hogy önállóan képesek legyenek megteremteni maguk és gyermekük anyagi biztonságát. A nőknek a fizetett munkahely jelentheti gazdasági autonómiájuk forrását, a társadalombiztosításhoz, a nyugdíjbiztosításhoz és az egészségügyi juttatásokhoz való hozzájutás lehetőségét. Mindezeken túl egyben lehetőség is a társadalmi és személyes fejlődésre. Manapság a munka egyre több embernek nem csak a megélhetés miatt elengedhetetlen tevékenység, hanem az önmegvalósítás egyik fontos forrása is. A nők fizetett foglalkoztatása ezenkívül befolyással van a nők családon belül betöltött szerepére és hatalmi pozíciójára, és nem csupán jövedelmet biztosít, de szerepmodellt is nyújt a családtagok, különösen a gyermekek számára. 1.4 A gyermekvállalás motiv ációi Ha a tervezett gyermekvállalást vizsgáljuk, érzelmi mozgatórugókat találunk. A gyermekvállalás mindig is azt jelentette a család számára, hogy van, aki tovább viszi a nevet, a szülők úgy érzik, hogy a gyermekekben élnek tovább. A túlélésre való törekvésen túl az is egy öröktől fogva létező emberi tulajdonság, hogy amikor két ember szereti egymást, kettejük meghitt kapcsolatának legigazibb megnyilatkozását egy közös gyermekben látják. Meghatározó az is, hogy milyen az egyén érzelmi beállítottsága, énvagy családközpontú-e. Ezenkívül a vallásosság is jelentős hatással bír a gyermekvállalási hajlandóságra. A mai európai jóléti társadalmakban, ahol már a szociális rendszer gondoskodik nagyrészt az idősekről, a gyermekvállalás gazdasági, anyagi mozgatórugói háttérbe 10

8 szorultak. A gyermeknevelés inkább jelent anyagi áldozatokat, mint a későbbiekben nélkülözhetetlen támaszt. A gyermekvállalás, és elsősorban az első gyermekvállalás tervezésekor az anyagi szempontok tehát nem bizonyulnak döntőnek, az érzelmi oldal a meghatározó. Ezzel magyarázható, hogy a tendencia az egy gyermek vállalása. Ebből következőleg gyermekvállalási kedvet családpolitikával, különösen anyagi juttatásokon alapuló támogatással ösztönözni nem igazán lehet. Mi lehet akkor a szerepe a családpolitikának? Az, hogy abban az esetben, amikor egy család szeretne gyermekeket, ne álljon meg egy gyermek után, vagy mondjon le teljesen a gyermekvállalásról amiatt, mert úgy érzi, hogy életminősége romlik azáltal. Az életminőség egyik eleme az anyagi jólét, de jóval többet jelent annál: Azt jelenti, hogy az ember egyensúlyt talál a magánélete és a képességeinek kibontakoztatását megvalósító munkahely között Gyermekvállalási stratég iák Három gyermekvállalási stratégiát különböztethetünk meg a nők körében (Bagavos, 2000): 1, A karrier stratégia: Azok a nők, akik komoly ambíciókkal rendelkeznek, és nagy karrierre vágynak a gyermekszülést háttérbe szorítják. Ők egyáltalán nem szülnek, vagy esetleg csak egyet. 2, A kombinációs stratégia: Azok a nők, akik szeretnének folyamatosan dolgozni, de készek arra, hogy a munkájukban való előmenetelt némileg visszafogják, legalább addig, amíg a gyermekük nem éri el az iskoláskort. Ezek a nők azok, akik több gyermeket vállalnak egy családbarátabb társadalomban. 3, A családteremtő stratégia: Azok a nők, akik feladják a munkát első gyermekük születésekor, vagy legalábbis megszakítják azt hosszabb időre. Ezek a nők több gyermeket szülnek, mint azok, akik folyamatosan dolgoznak, de nem eléggé sokat ahhoz, hogy kompenzálják az előző két stratégiát választó nők miatti kevés születésszámot. Ez a családteremtő stratégia valószínű, hogy egyre kevésbé lesz jellemző egyrészt megélhetési okokból, másrészt a teljes élet mai értelmezése miatt. Azt, hogy a nők többsége a második gyermekvállalási stratégiát választja, és ezért a munka és gyermeknevelés összehangolásának a családpolitika egyik prioritásává kell válnia, támasztja alá egy 1989-ben az akkori 12 EU tagállamban végzett Eubarometer felmérés: Abban a rangsorban, ami a gyermekszámot meghatározó döntések legfontosabb 11

9 elemeit tartalmazta a harmadik és negyedik helyet a nők otthonon kívüli munkája és a gyermekmegőrző létesítmények ellátottsága foglalta el 1. Abban a rangsorban pedig, ami a legfontosabb kormányfeladatokat tartalmazta, a gyermekmegőrző létesítmények ellátottsága volt a második 2. (Gauthier, 2000) 1 A legdöntőbb szempont a bizonytalan gazdasági kilátások volt, amit a megfelelő lakáshozjutás követett. 2 Az első helyen a megfelelő lakáshozjutás szerepelt. 12

10 2 Az Európai Unió tagállamainak helyzete a gyermekvállalás és a nők munka-erőpiaci aktivitása szempontjából 2.1 A gyermekvállalási hajla ndóság elemzése Ez a fejezet azt vizsgálja, hogy a gyermekszülési hajlandóság milyen tendenciát mutat az EU egyes tagállamaiban. Ennek megállapításához két statisztikai mutatót vettem alapul: a teljes termékenységi mutatót, és a befejezett termékenységi mutatót. A teljes termékenységi mutató azt fejezi ki, hogy a 15 és 50 év közötti nők átlagosan hány gyereket szültek, míg a befejezett, hogy egy adott évben született nők átlagosan hány gyereket szültek. Mivel a két mutató nem teljesen ugyanazt tükrözi, együtt kell őket vizsgálni ahhoz, hogy teljes képet lehessen alkotni a jelenségről: A befejezett termékenységi mutató hiányossága, hogy mivel csak azon nők csoportját vizsgálja, akik már túl vannak a gyermekszülési életkoron, figyelmen kívül hagyja a fiatal korosztályt. Ezt a hiányt pótolja a teljes termékenységi mutató. 1. Ábra: A teljes termékenységi mutató Forrás: European Commission Eurostat yearbook 2001 : 77. o. 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 EU B DK D EL E F IRL I L NL A P Fi S UK A teljes termékenységi mutató az EU átlagát tekintve a kilencvenes évek közepéig esett, aztán 1,43 körül stabilizálódott. Az országok között azonban mind a ráta értékét, mind pedig a tendenciát tekintve lényeges különbségek fedezhetők fel. 13

11 2. Ábra: A befejezett termékenységi mutató Forrás: European Commission Eurostat yearbook 2001 : 77. o. 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 EU B DK D EL E F IRL I L NL A P Fi S UK A befejezett termékenységi mutatót tekintve az uniós átlag, és minden ország jelentős esést mutat az 1950-ben született nők gyermekszüléseinek számát az 1930-ban születettekéhez viszonyítva. Az átlag az 1961-ben született nőket tekintve is csökkent, de ez a csökkenés már nem jellemző minden országra, és mértékét tekintve is jelentős különbségeket mutat tagállamonként. Az elmúlt évtizedekben tehát a gyermekszülések száma jelentősen lecsökkent, de az egyes tagállamok helyzete és kilátásai eltérőek. A legmagasabb rátát mindkét mutató esetében Írország képviseli, de a tendencia az átlagosnál erőteljesebben csökkenő. Franciaország, Dánia és Finnország termékenységi rátái egyrészt magasak, másrészt tendenciáikat tekintve nem mutatnak csökkenést. Nagy- Britannia szerepel még a jóval átlag fölötti mutatókat képviselő országok között, ám ami a tendenciákat illeti, azok enyhén csökkenőek. Svédország mutatói is mindig az uniós átlag fölött vannak, de míg a befejezett termékenységi mutatók jóval meghaladják azt, a fiatalokat is tartalmazó teljes termékenységi mutató alig haladja meg az uniós átlagot. A tendenciák különbözősége még szembetűnőbb: Míg a befejezett termékenységi mutató stagnál, a másik mutató igen erőteljes csökkenést mutat. Ennek csak az lehet a magyarázata, hogy a fiatalabb korosztály vagy drasztikusan kevesebb gyermeket vállal, mint az idősebb, vagy pedig nagyon megnőtt a gyermekvállalási életkor. 14

12 Luxemburg esetében pontosan az ellenkező tendencia figyelhető meg. Míg a befejezett termékenységi mutató stagnálást mutat, uniós átlag alatti szinten, a fiatalokat is figyelembe vevő ráta növekszik, és 1999-ben már az uniós átlagot jelentősen meghaladta. Ez arra utal, hogy a fiatal korosztály gyermekvállalási hajlandósága nagyobb, mint az idősebbeké volt, és növekszik. Belgium értékei az uniós átlag közelében vannak, azt kicsit meghaladják, és tendenciáit illetően kisebb csökkenést mutatnak. Hollandia mutatói nagyon hasonlítanak Belgiuméihoz, a különbség a teljes termékenységi mutató tendenciájában van, ami Hollandiában kis növekedést mutat. Ez arra utal, hogy a fiatalok szülési hajlandósága emelkedik. Ausztriára és Németországra hasonló, átlag alatti, és csökkenő értékek jellemzőek mindkét mutató esetében, de Ausztria magasabb kezdő értékekről indult, és jobban csökkenő tendenciát mutat. Portugália legfrissebb rátái az uniós átlag környékén vannak, de erősen csökkenő tendencia figyelhető meg mindkét mutató esetében. Görögország is meredek csökkenést mutat mindkét termékenységi mutató esetében, és rátái alacsonyak is. A másik két déli állam, Spanyolország és Olaszország mindkét termékenységi rátát tekintve a legalacsonyabb értékeket mutatják, melyek tendenciái is csökkenőek Konklúzió Ha átfogó pillantást vetünk az egyes országok eredményeire, két jelenség tűnik fel: Az egyik az, hogy a mutatók értékeit tekintve három országcsoportot lehet megkülönböztetni. A másik, hogy ahol a ráták alacsonyak, ott a tendenciák is kedvezőtlenebbek, míg ahol a ráták magasabbak, ott a tendenciák is kedvezőbbek. Ez alól kivétel Írország, ahol a ráták még mindig a legmagasabbak, de a csökkenés a legerőteljesebb. Az első országcsoport, ahol az értékek jóval magasabbak, mint az átlag, és a tendenciák többségük esetében stagnálónak mondhatók a skandináv országok (Dánia, Finnország, Svédország), Franciaország, valamint Nagy-Britannia, kevésbé magas rátákkal és kedvező tendenciákkal. Svédország a két vizsgált statisztikai tábla alapján még mindig a kedvező helyzetben levő országok csoportjába tartozik, de ha a termékenységi rátában mutatkozó erőteljes csökkenés oka az, hogy a fiatal generáció kevesebbet szül, mint az idősebb, a jövőben leszakadhat ettől az országcsoporttól. 15

13 A második országcsoportot a Benelux államok képviselik. Ezen államok értékei ugyan nem tartoznak a legmagasabbak közé az Európai Unióban, általánosságban az mondható, hogy az átlag fölött vannak egy kevéssel, és a mutatók Hollandia és Luxemburg esetében növekedést, Belgium esetében kisebb csökkenést jeleznek. A harmadik országcsoportot Németország és Ausztria, valamint a négy déli állam (Portugália, Görögország, Spanyolország, Olaszország) alkotja. Ezen országokban a mutatók értékei is, és a tendenciák is kedvezőtlenek. 2.2 A nők munkaerő-piaci a ktivitása A munkát vállaló nők számának és arányának jelentős növekedése az egyik legszembetűnőbb jellemzője a második világháború utáni gazdasági fejlődésnek Nyugat- Európában. A növekedés jelentős részben az elmúlt három évtizedben ment végbe. Ezalatt az északi országokra jellemző női munkavállalással kapcsolatos tendencia átterjedt a déli államokra. Míg 1970-ben, az Európai Közösségben a 25 és 54 év közötti nők kevesebb, mint 40%-a volt gazdaságilag aktív, ez az arány 1980-ra 55%-ra nőtt, és 1996-ban elérte a 70%-ot. Az aktivitási ráták folyamatosan és jelentősen növekedtek minden tagállamban az elmúlt 30 év alatt. A növekedés különösen jelentős volt azokban az országokban, ahol az időszak elején a ráták nagyon alacsonyak voltak Spanyolország, Írország, Hollandia és Portugália. (Social Protection in Europe, 1997) 3. Ábra: A női aktivitási ráta (25-49 év) Forrás: European Commission Eurostat yearbook 2001 : 119. o. 90% 80% 70% 60% 50% 40% EU 15 B DK D EL E F IRL I L NL A P Fi S UK

14 A nők munkaerő-piaci szerepvállalásának alapvető mutatószáma az aktivitási ráta, ami azt fejezi ki, hogy az adott országban az adott korcsoportba tartozó nők hányad része jelenik meg a munkaerő-piacon foglalkoztatottként vagy aktív munkakeresőként. A fenti ábra alapján az 1999-es adatokat szemlélve három országcsoportot különböztethetünk meg. A skandináv országok kitűnnek magasan átlag feletti, a 90%-ot megközelítő rátájukkal, míg a déli országok (Görögország, Spanyolország és Olaszország) Portugália kivételével, Luxemburggal és Írországgal, jóval az EU átlag alatt vannak. A többi ország uniós átlag fölötti, közel azonos értékekkel bír. A tendencia a skandináv országokat kivéve mindenhol növekvő. Közülük egyedül Dániáról van 1989-es adat, itt a tendencia kis csökkenést mutatott a kilencvenes években A férfi és női aktivitás kü lönbsége Az, hogy a jövőben a női aktivás növekedése várható, a női és férfi aktivitáskülönbség szintje közötti különbségből is levezethető. A női aktivitás mértéke ugyanis még egyetlen tagállamban sem érte el a férfi aktivitási szintet. 4. Ábra: A férfi és női munkaerőaktivitás különbsége Forrás: European Commission Eurostat yearbook 2001 : 118.o. és 119. o. 50% 40% 30% 20% 10% 0% EU 15 B DK D EL E F IRL I L NL A P Fi S UK

15 1999-ben a különbség a három skandináv országban volt a legkisebb, a női aktivitás majdnem elérte a férfi aktivitási szintet. Őket követi Nagy-Britannia és Franciaország, valamint 1999-re már a különbség Belgium, Németország és Hollandia esetében is hasonlóan alacsony volt, mint a francia és a brit. A legnagyobb különbség Görögországban, Spanyolországban és Olaszországban volt, őket követte Luxemburg és Írország. Ezekben az országokban még igen jelentős növekedésre van lehetőség. Az északi országokkal kapcsolatban megállapított enyhe csökkenés annak köszönhető elsősorban, hogy a női aktivitás mértéke szinte elérte a férfi aktivitást, és a kilencvenes években bekövetkező női aktivitáscsökkenés egy általános foglalkoztatás-csökkenés kísérőjelensége. 5. Ábra: A férfi aktivitási ráta (25-49 év) Forrás: European Commission Eurostat yearbook 2001 : 118.o. 96% 94% 92% 90% EU 15 B DK D EL E F IRL I L NL A P Fi S UK Ha megfigyeljük a férfi aktivitási ráta alakulását a kilencvenes években, azt láthatjuk, hogy szemben a női aktivitás jelentős növekedésével, mindenhol enyhe csökkenés következett be. Az arány minden országban közel azonos, 90 és 97% közötti. A férfiak és nők aktivitáskülönbségének vizsgálata távolról sem ad teljes képet a női foglalkoztatás helyzetéről. Az, hogy a munkanélküliség mennyire sújtja a nőket, illetve a férfiakat, mi a helyzet a bérkülönbségekkel, mely munkahelyi pozíciókat töltenek be a nők, és milyen presztízsű, illetve mennyire jövedelmező szektorokban helyezkednek el, mind fontos tényezője a nők munkaerő-piaci helyzetének. Jelen szakdolgozatban a fő téma a gyermekvállalás támogatására irányuló családpolitika, ezért ilyen mélységekig ez a 18

16 témakör nem kerül elemzésre. A nők aktivitását azért kell a gyermekszülési rátákkal együtt vizsgálni, mert a kérdés az, hogy a nők munkavállalása gátját jelenti-e a gyermekvállalásnak Konklúzió Bár az európai uniós átlag a gyermekvállalási hajlandóság tekintetében csökkenést, míg a női aktivitás tekintetében növekedést mutat, az figyelhető meg, hogy a legmagasabb termékenységi rátákkal bíró skandináv országokban a legmagasabb a női aktivitás szintje, míg a legalacsonyabb termékenységi mutatókkal bíró déli országokban a legalacsonyabb. A férfi és női egyenjogúság előrehaladottsága, a nők magas arányú foglalkoztatottsága a skandináv államokban tehát nem vonta magával a gyermekvállalási hajlandóság drasztikus csökkenését. Ami a tendenciák tekintetében figyelemre méltó az az, hogy míg a termékenységi ráták tekintetében az alacsonyabb értékkel bíró országok egyre távolodnak a magasabb termékenységi mutatókkal rendelkező országoktól, a női aktivitás tekintetében a tendencia az, hogy az alacsonyabb értékekkel bíró országok fokozatosan felzárkóznak a magasabbal bíróak közé. Tehát míg a gyermekvállalási hajlandóság nem mutat konvergenciát az egyes európai államokban, sőt, egyre inkább távol kerülnek egymástól országcsoportok, addig a nők munkaerő-piaci jelenléte egy felé mutat minden országban. Ha a tendenciák folytatódnak, akkor az EU minden államában a női aktivitás meg fogja közelíteni a férfi aktivitást. 19

17 3 A családpolitika 3.1 A családpolitika meghat ározása A családpolitika hagyom ányos definíciója A szakirodalomban nincs megegyezés arról, hogy mi a családpolitika definíciója. A szűk, vagy hagyományos meghatározás alapján a családpolitika azokat a juttatásokat és szolgáltatásokat jelenti, amelyek kizárólag a gyermekes párokat és gyermekeket egyedül nevelő szülőket illetik meg (Gauthier, 2000). A családpolitika hagyományos elemei a következők:! Közvetlen pénzügyi juttatások (pl. a családi pótlék)! Közvetett pénzügyi juttatások (pl. a gyermekek után járó adókedvezmény)! Szülési, szülői és gyermekgondozási szabadság és segély! Gyermekgondozási intézmények és szolgáltatások A hagyományos családp olitikai eszközök kialakulása Az első kifejezetten családpolitikainak nevezhető intézkedés a fizetetlen szülési szabadság bevezetése volt az európai országokban a múlt század utolsó és századunk első évtizedeiben, egyidőben a modern jóléti intézkedések első nagy hullámával. A fizetetlen szülési szabadság bevezetését több országban például Németország, Hollandia, Belgium, Franciaország, Olaszország már néhány év múlva követte a fizetett szülési szabadság bevezetése. Az első családpolitikai juttatásokat, köztük a fizetett szülési szabadságot és a speciálisan a nagycsaládoknak nyújtott szociális segélyeket a XX. Század első évtizedeiben vezették be a legtöbb fejlett országban. A széles rétegekre kiterjedő családi pótlékot 1930 és 1960 között vezették be a fejlett országokban, ezen országok zömében köztük például Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban még a 30-as, 40-es években. A skandináv és az angolszász országokban általában valamivel később született meg ez a jóléti juttatás, mint más európai országban. Japánban csak a 1971-ben hozták létre, az USA-ban pedig gyakorlatilag máig sincs. Az 1960-as évektől, a női munkavállalás általánosabbá válásával párhuzamosan kezdték el az európai országok a bölcsőde- és óvodarendszer kiépítését. 20

18 Míg a szülési szabadság és segély a XIX: század végére nyúlik vissza, a szülői szabadság sokkal rövidebb múlttal rendelkezik. Az 1970-es évek elején még csak Ausztriában és Olaszországban létezett, 1999-re azonban már minden tagállam biztosított legalábbis a gyakorlatban szülői szabadságot a szülési szabadság idejének lejárta után. (Gauthier, 2000) A családpolitika újabb é rtelmezése A mai, tágabb értelmezés alapján a családpolitika kiterjed minden olyan politikára, ami hatással van a családok jólétére. Az új megközelítés alapján a családpolitika azon eszköztára, ami befolyással bír a gyermekvállalási hajlandóságra a következő (McDonald, 2000): Anyagi ösztönzők a) Rendszeres pénzügyi juttatások Ez a kategória magába foglal minden gyermekhez kapcsolódó a szülőnek járó közvetlen, rendszeres pénzügyi juttatást. b) Alkalmakhoz kapcsolódó egyszeri pénzügyi juttatások és hitelek Ide tartozhatnak például a gyermek születésekor, iskolábamenetelekor, vagy bizonyos életkor beöltésekor járó juttatások. c) Adókedvezmények Ide azok az adókedvezmények tartoznak, amik a gyermekek után járnak. Az adókedvezményt általában súlyozzák, például a gyermekszámtól és a gyermek korától függően. d) Ingyenes vagy kedvezményes áruk és szolgáltatások Ide tartozik az oktatás, az orvosi ellátás, a fogászat, a tömegközlekedés, valamint a rekreációs szolgáltatások, mint például a sportolás, és a szórakozás támogatása. e) Lakástámogatás Ez lehet rendszeres pénzügyi juttatás, vagy egyszeri juttatás például első lakásvásárláskor, vagy jelzálogcsökkentés a gyermek születésekor, adókedvezmény, vagy a lakásvásárláshoz, vagy bérléshez kapcsolódó szolgáltatások állami támogatása. Munka és család kezdeményezések családbarát foglalkoztatáspolitika a) Szülési és szülői szabadság Ennek lényege, hogy a szülő visszatérhet munkahelyére miután lehetősége volt kisgyermekének gondozása okán egy darabig szabadságot kivenni. A jelenlegi 21

19 gyakorlatnak sok összetevője van, úgymint a szabadság időtartama, az alatta járó segély nagysága, a nemek szerinti igénybevehetőség, a szabadság alatti részmunkához való jog, stb. b) Gyermekgondozási intézmények és szolgáltatások Az ingyenes vagy támogatott gyermekgondozási intézmények és szolgáltatások legfontosabb ismérvei az igénybevehetőségre való jogosultság, a szolgáltatás színvonala, a nyitvatartás, és a szolgáltatás igénybevételének rugalmassága. c) Rugalmas munkaidő és rövid időtartamú gyermekgondozási okokból kivehető szabadság A szülői feladatok ellátásához igazodó rugalmas munkaidő illetve részmunka, és annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy a szülő gyermekének betegsége, vagy valamilyen egyéb gyermeke szempontjából fontos esemény, például iskolai rendezvény esetén elmehet a munkahelyéről. d) Diszkrimináció ellenes törvényhozás és nemi egyenjogúság a foglalkoztatás területén Olyan foglalkoztatási törvényekre van szükség, amely tiltja a nemi vagy családi állapoton, helyzeten alapuló diszkriminációt. A családi adózással szemben az egyéni adózás biztosítja azt, hogy a családban az ún. második keresők ne legyenek ellenösztönözve a munkavállalástól. e) Képzések A nők munkaerő-piaci visszailleszkedésének segítése tovább-, illetve átképzések biztosításával. Széleskörű társadalmi változás a gyermekekkel és a gyermekvállalással kapcsolatban a) Gyermekbarát környezet A gyermekbarát környezet elemei például a közlekedésbiztonság, a közbiztonság javulása, játszóterek építése, üzletközpontokban, stb. gyermekmegőrzők biztosítása. b) Nemi egyenjogúság A teljes nemi egyenjogúság nem-semleges jóléti rendszert, a férfi kenyérkereső családmodell teljes felszámolását, az apák szülői funkcióinak erősödését jelenti. c) A házasság és párkapcsolatok támogatása A párkapcsolatra, házasságra való nevelés, tanácsadás, a fiatalok megfelelő információval való ellátása, és a házasság anyagi ösztönzése, például lakástámogatással tartozik ide. 22

20 d) A gyermekekhez és a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása Az állami politikáknak azt az egyértelmű üzenetet kell eljuttatniuk a társadalomnak, hogy a gyermekvállaló szülők, családok támogatást élveznek az egész társadalom által, és nem szenvednek hátrányt semmiben azokkal szemben, akik nem vállalnak gyermeket. A családpolitika új értelmezésében tehát a családok anyagi támogatása továbbra is megmarad, de a hangsúly a nemi egyenjogúság, illetve a családbarát foglalkoztatáspolitika megteremtésén van. 3.2 Jóléti rendszerek Az országok családpolitikája a kialakult jóléti rendszerbe illeszkedik, ezért annak megértéséhez meg kell vizsgálni a tagállamokban kialakult szociális rendszert. A Gøsta Esping-Andersen-féle jóléti rendszerek (Hantrais, 2000) Gøsta Esping-Andersen három jóléti rendszert különböztetett meg a kapitalista országokat tekintve. A liberálist, a konzervatív-vállalati rendszert és a szociáldemokratát. A liberális rendszer lényege, hogy az állami beavatkozás minimalizált, a piaci erőket az állam hagyja szabadon működni. Ennek eredményeképpen a szociális jóléti intézmények szerepe azokra az esetekre korlátozódik, amikor a magánszféra elégtelennek bizonyul. A szociális juttatások ebben a modellben a társadalom leghátrányosabb részére korlátozódnak. A konzervatív-vállalati rendszerben a jóléti intézmények szerves részét képezik a gazdaságnak, és a szociális juttatások érdem, és elsősorban munkahelyi pozíció alapján járnak. Ennek eredményeképpen a munkát vállaló réteget érintik a szociális juttatások. A szociáldemokrata modell a munkát vállalók egész társadalom iránti szolidaritásán alapul, és egyenlően magas szociális juttatásokban részesíti annak minden tagját Jóléti rendszerek az Eur ópai Unióban Tisztán egyik modell sem jelenik meg az országokban, de azt mondhatjuk, hogy az alapító hat tagállamra, Hollandiát kivéve, leginkább a konzervatív-vállalati rendszer a jellemző. Ezen úgynevezett kontinentális modell országaiban a munkavállaláshoz kapcsolódó társadalombiztosítási rendszerek jöttek létre, valamint egy adókból finanszírozott minimális szociális háló épült ki. Hollandia szociális rendszere inkább a szociáldemokrata elveken nyugvó rendszerekhez áll közelebb. 23

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

A gyermektámogatási rendszer Magyarországon

A gyermektámogatási rendszer Magyarországon BGF Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A gyermektámogatási rendszer Magyarországon Készítette: Zsiray Borbála Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET

E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET BŐVÜLŐ EURÓPA Tények és tanulmányok BUDAPEST, 2010. II. negyedév E C O S T A T Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet Cím: 1024 Budapest, Margit krt.

Részletesebben

Környei Ágnes A gyermekjogok megvalósulását befolyásoló tényezők Európában Lehet-e perifériából centrum?

Környei Ágnes A gyermekjogok megvalósulását befolyásoló tényezők Európában Lehet-e perifériából centrum? Környei Ágnes A gyermekjogok megvalósulását befolyásoló tényezők Európában Lehet-e perifériából centrum? A gyermekjogok megvalósulását felületesen vizsgálók az európai helyzetet bizonyára kielégítőnek

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

Gábos András A MAGYAR CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER TERMÉKENYSÉGI HATÁSAI

Gábos András A MAGYAR CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER TERMÉKENYSÉGI HATÁSAI Gábos András A MAGYAR CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER TERMÉKENYSÉGI HATÁSAI Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Gál Róbert Iván Gábos András, 2005 Budapesti Corvinus

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem DR. NAGY ÁGNES

Szegedi Tudományegyetem DR. NAGY ÁGNES Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Doktori Iskola Gazdaságpszichológia Alprogram DR. NAGY ÁGNES A CSALÁDI NAPKÖZI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE, MUNKAHELYTEREMTŐ SZEREPE,

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon

Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon MNB-tanulmányok 79. 2009 KÁTAY GÁBOR (SZERK.) Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

Szociális védõháló a régiókban

Szociális védõháló a régiókban Szociális védõháló a régiókban Központi Statisztikai Hivatal Szociális védõháló a régiókban Miskolc 2008. augusztus Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-184-1

Részletesebben

MODERNIZÁCIÓS KIHÍVÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSI VÁLASZOK A GYERMEKVÁLLALÁS- ÉS NEVELÉS TERÜLETÉN

MODERNIZÁCIÓS KIHÍVÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSI VÁLASZOK A GYERMEKVÁLLALÁS- ÉS NEVELÉS TERÜLETÉN Gyermek- és ifjúságvédelmi Tanulmányok Studies in Child and Youth Protection MODERNIZÁCIÓS KIHÍVÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSI VÁLASZOK A GYERMEKVÁLLALÁS- ÉS NEVELÉS TERÜLETÉN 2013 Rubeus Egyesület Rubeus Association

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde Tartalomjegyzék: ZÁVECZ SZILVIA: A JÓLÉTI ÁLLAM FENNTARTHATÓSÁGÁNAK PILLÉREI - SZIE, GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

KÖZELEBB A TÁVMUNKÁHOZ, AVAGY AZ ATIPIKUS MUNKAFORMÁK TIPIKUSSÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

KÖZELEBB A TÁVMUNKÁHOZ, AVAGY AZ ATIPIKUS MUNKAFORMÁK TIPIKUSSÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI KÖZELEBB A TÁVMUNKÁHOZ, AVAGY AZ ATIPIKUS MUNKAFORMÁK TIPIKUSSÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI KÖZELEBB A TÁVMUNKÁHOZ, AVAGY AZ ATIPIKUS MUNKAFORMÁK TIPIKUSSÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Budapest, 2013 Szerző: Keveházi

Részletesebben

Jelentés. az ország állapotáról. 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG

Jelentés. az ország állapotáról. 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG Jelentés az ország állapotáról 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 TÁRSADALMI FOLYAMATOK 9 Kedvezőtlen demográfiai trendek 9 Számos akadály kedvezőtlenül hat a gyermekvállalásra

Részletesebben

Az idősödő munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon

Az idősödő munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon Szécsi: Idősödő munkavállalók munkaerő-piaci helyzete Szécsi Judit Az idősödő munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon Az összefoglaló cikk célja az idősödő munkavállalók helyzetének bemutatása az ezredforduló

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola A HATÉKONY GENERÁCIÓVÁLTÁS ELŐSEGÍTÉSE A MEZŐGAZDASÁGBAN A FIATAL GAZDÁK TÁMOGATÁSA Doktori (PhD) értekezés Hantos Krisztina Budapest

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

Gyermekvállalás és gyermeknevelés

Gyermekvállalás és gyermeknevelés Központi Statisztikai Hivatal Gyermekvállalás és gyermeknevelés 211. április Tartalom 1. Változó gyermekvállalási szokások... 2 A késői gyermekvállalás kockázatai... 3 A családi állapot változásának hatása...

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kőhalmi Zsófia 2004

SZAKDOLGOZAT Kőhalmi Zsófia 2004 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Munkaerő-piac szakképzés - felnőttképzés Szemere

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/7503. Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011

Nyilvántartási szám: J/7503. Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011 MAGYARORSZÁG, 2011 Nyilvántartási szám: J/7503 Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011 Budapest, 2012 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának időpontja: 2012. május 5. Készült a Tájékoztatási főosztályon,

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Doktori értekezés. Ruzsicska Yvette. A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére

Doktori értekezés. Ruzsicska Yvette. A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére Doktori értekezés Ruzsicska Yvette A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére Konzulens: Prof.Emer.Dr. Herczeg János DSc. Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A Készítették: Kelemen Melinda szociológus szakértő dr. Kéri Ádám munkajogi szakértő Bajor Tamás közgazdász szakértő Somlai Szilárd munkavédelmi

Részletesebben