Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás Készítette: dr. Pónya Barna 2. Ajánlattételi dokumentáció ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága január 28-i üléseire I. Tárgy: Fejlesztési hitel felvételére indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés és az új eljárás megindítása (fejlhitel) II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához ,- Ft hitel felvételéről, valamint közbeszerzési eljárás indításáról a döntött 118/2009 (XI. 06.) Kgy. határozatában. Az eljárás során négy pénzintézet kért regisztrációt, de az ajánlattételi határidő lejártáig január 25. napján 10 óráig nem érkezett ajánlat, ezért az eljárás a Kbt a szerint eredménytelen. A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséhez kapcsolódó határozatában új eljárás megindításáról döntött, melyet a Kbt. IV. fejezet, 6. cím szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében folytatunk le, ez rövidebb határidőket tesz lehetővé, illetve több mozgásteret biztosít a szerződési feltételekben való megállapodás során. Az ajánlattételi felhívást megküldjük az előző eljárás során regisztrált bankoknak és további pénzintézeteknek is: CIB Bank Zrt., Erste Bank Hungary Zrt., Magyarországi Volksbank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffaisen Bank Zrt., UniCredit Bank Zrt. A 37/2009. (IV. 22.) Kgy. határozattal jóváhagyott Közbeszerzési szabályzat szerint a Költségvetési valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságok hatásköre a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és az ajánlattételi dokumentációjának jóváhagyása.

2 2 A Közbeszerzési szabályzat alapján a Költségvetési, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a tagjai közül legalább 3 tagú Tárgyaló Bizottságot állít fel ajánlatkérő képviseletére a tárgyalások során. További tagok jelölésére a megyei főjegyzőnek tehet javaslatot. III. Határozati javaslat: 1.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága javasolja, hogy a Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat részére MFB Hitelprogram keretében hitel biztosítására kiírt nyílt közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelenné. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke 2.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat részére MFB Hitelprogram keretében hitel biztosítására kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás melléklet szerinti ajánlattételi felhívását és dokumentációját jóvá hagyja. A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi pénzintezeteknek küldje meg: CIB Bank Zrt., Erste Bank Hungary Zrt., Magyarországi Volksbank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffaisen Bank Zrt., UniCredit Bank Zrt. Határidő: Felelős: január 31. (elküldésre) Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke 3.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága a Tárgyaló Bizottság tagjának jelöli:..elnök.... Pécs, január 26. Pávkovics Gábor s.k. Dr. Csörnyei László s. k. a Gazdasági és Foglalkoztatási a Költségvetési Bizottság elnöke Bizottság elnöke

3 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., tel.: 72/ , fax: 72/ b) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme: ajánlatkérőnek a december 15-én kiírt, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009/S , a Közbeszerzési Értesítőben 28253/2009. iktatószámon megjelent Hitel biztosítása a Baranya Megyei Önkormányzat részére az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében tárgyú nyílt közbeszerzési eljárására a január 25-i ajánlattételi határidőig nem nyújtottak be ajánlatot, ezért a Kbt. 92. a) pontja alapján eredménytelen volt (Kbt (2) bek. a) pont). c) Ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 54. (4) bekezdésének megfelelően jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre. Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérő honlapján a menüpont alatt. A dokumentáció azon ajánlattevők tölthetik le, akik regisztrálták magukat ajánlatkérőnél. A regisztráció az alábbiak szerint történik: A dokumentáció honlapról történő letöltését írásban jelezni kell az ajánlatkérőnél a felhívás I.1. pontjában megjelölt faxszámon/ címen, aki ez alapján az ajánlattevőket nyilvántartásba veszi. A kérelemben meg kell jelölni az alábbiakat: Cég neve, székhelye, kapcsolattartó személy neve, telefonszám, faxszám, cím. A dokumentáció átvétele (letöltése), illetve a nyilvántartásba vételre való jelentkezés az eljárásban való részvétel feltétele. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a dokumentációt a közös ajánlatot tevők közöl egy tag (ajánlattevő) tölti le. Ajánlatkérő a kérelemben megjelölt faxszámra/ címre elküldi a belépéshez szükséges jelszót, mellyel az ajánlati dokumentációt le lehet tölteni. d) A közbeszerzés tárgya: Hitel biztosítása a Baranya Megyei Önkormányzat részére az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében. Teljes mennyiség: Hitel összeg: összesen ,- Ft az alábbi fejlesztési célokra: 4.1. hitelcél: Régészeti Múzeum rekonstrukciója ,- Ft; 8.6. hitelcél: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont ,- Ft; 8.6. hitelcél: Nagy Kiállítótér Múzeumutca ,- Ft; 8.6. hitelcél: Baranya Élménykörút Orfűi Aquapark ,- Ft; 8.6. hitelcél: Baranya Élménykörút Orfűi Víziturisztikai Központ ,- Ft összegben. Hitel futamideje: 20 év Kamatláb: 3 havi EURIBOR-hoz kötött Kamatfizetés: negyedévente Türelmi idő: 3 év a törlesztésre Rendelkezésre tartás: 2 év. Ajánlattevő kizárólag kamatot, projektvizsgálati díjat, aktuális esetben szerződésmódosítási díjat, késedelmi kamatot számíthat fel. A projektvizsgálati díj a hitel összegének legfeljebb 0,5 %-a lehet. 1

4 A hitel devizaneme forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra konvertálódik, ha a Magyar Köztársaság hivatalos pénzneme euróra változik. e) A szerződés meghatározása: Hitelszerződés. f) A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől számított 20 év. g) A teljesítés helye: Baranya Megyei Önkormányzat, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A hitel törlesztése a türelmi időt követően kezdődik, negyedévente egyenlő részletekben, a negyedév utolsó hónapjában történik a Kbt (3) bekezdése szerint, a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján az MFB-s refinanszírozási szerződés szerint. A kamatfizetés negyedéves gyakorisággal történik. A kamat-, illetve tőketörlesztés esedékessége előtt 5 nappal a hitelnyújtó értesítést köteles küldeni az adósnak az esedékesség időpontjáról és az esedékessé vált összegről. A folyósítás, valamint a tőke és kamat elszámolása HUF-ban történik. A hitel devizaneme forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra konvertálódik, ha a Magyar Köztársaság hivatalos pénzneme euróra változik. Ajánlatkérő kizárólag a következő biztosítékokat nyújtja a hitel fedezetéül: Ajánlatkérő a költségvetési számlájára azonnali beszedési megbízást ajánl fel, a hitel összegének legfeljebb 80%-ra hitelgarancia szerződést köt, továbbá ingatlan jelzálogot biztosít a nyertes Ajánlatkérő javára a tulajdonában álló, Pécs hrsz-ú, a Dischka Gy. utca 6. szám alatti, kórház megjelölésű, valamint a Balatonberény 40. hrsz-ú, üdülő épület, udvar megjelölésű ingatlanra azzal, hogy amennyiben az ingatlan a szerződés futamideje alatt értékesítésre kerül, akkor a teljes vételárat a hitel előtörlesztésére fordítja; i) Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem fogad el. j) Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. k) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve nem lehet ajánlattevő, erőforrást nyújtó szervezet, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok fennállnak. A megkövetelt igazolási mód: ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. (1) és (3) rendelkezéseire figyelemmel köteles a fenti kizáró okokról az ajánlatában nyilatkozni, vagy az igazolásokat, nyilatkozatokat az ajánlatban be is nyújthatja. A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. l) Alkalmassági követelmények: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 1) Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha: a felhívás feladásától számított előző három lezárt 2

5 üzleti év szerinti beszámoló alapján saját tőke összegük évente külön-külön nem érte el az (egymilliárd) forintot. 2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három lezárt üzleti év szerinti beszámoló alapján a tőke megfelelési mutatója nem érte el mindhárom évben külön-külön a 8 %-ot. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a meghatározott követelményeknek külön-külön kell megfelelniük. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell a felhívás feladásától számított előző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli beszámolóját egyszerű másolatban. Ha ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedés szerinti országának joga nem írja elő beszámoló közzétételét, abban az esetben cégszerű nyilatkozatot kell becsatolnia az előírt alkalmassági kritériumokkal kapcsolatban [Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont]; Az utolsó három lezárt üzleti év 2006., és évek azon ajánlattevők esetében, akik mérlegforduló napja december 31, egyéb ajánlattevők esetében pedig a mérlegforduló naptól függően. Ajánlattevő a meghatározott követelményeket erőforrást nyújtó szervezet útján csak abban az esetben igazolhatja, ha ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás áll fenn. A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 1) Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha: az ajánlati határidőt megelőző harminchat hónapban nem nyújtott legalább 1 db ,- (ötszázmillió) forint összegű, a közbeszerzés tárgya szerinti beruházási hitelt MFB-s konstrukcióban. 2) Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha ha nem rendelkeznek együttesen: a) az interneten keresztüli online ügyintézés lebonyolításához szükséges műszaki és technikai berendezéssel, felszereltséggel, b) a hét minden napján 0-tól 24 óráig tartó időszakban rendelkezésre álló telefonon elérhető ügyfélszolgálattal (helpdesk). Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell: a Kbt (3) bekezdése a) pontja szerint elkészített, az ajánlattételi határidőt megelőző harminchat hónapból származó a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, a Kbt. 68. (1) bekezdés szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot, eredeti, vagy hiteles másolati formában. A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább: a megrendelő nevét, címét, a szolgáltatás tárgyát, a teljesítés idejét, az ellenszolgáltatás összegét, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölését, minden olyan egyéb információt, amely az alkalmassági követelmény igazolásához szükséges. Az ajánlathoz csatolnia kell továbbá a Kbt. 67. (3) bekezdésének e) pontja alapján készített leírást a teljesítésre rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség meglétéről. Ajánlattevő az 1) és 2) pontokban meghatározott követelményeket erőforrást nyújtó szervezet útján is igazolhatja, ebben az esetben a rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. 3

6 Ajánlattevőnek csatolnia kell az aktuális cégállapotot bemutató, 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonatát a dokumentációban részletezettek szerint. Csatolnia kell továbbá az ajánlatot aláíró, az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási címpéldányának egyszerű másolatát. m) Ajánlatkérő a Kbt. 83. (1) bekezdése szerint valamennyi ajánlattevő részére hiánypótlási lehetőséget biztosít. A hiánypótlás köre teljeskörű. n) Ajánlattételi határidő: február óra Ajánlati kötöttség minimális időtartama: március 31. napja o) Az ajánlat benyújtásának címe: Baranya Megyei Önkormányzat, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., III. emelet 320. számú iroda. p) Az ajánlattétel nyelve: magyar. Ajánlatkérő az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban kéri benyújtani. q) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: február óra, Baranya Megyei Önkormányzat, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., 336. számú tárgyaló. r) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározottak szerint. s) A tárgyalás lefolytatásának menete: A tárgyalás kezdetekor ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő előtt ismerteti a beadott ajánlatok alapján készült értékelést. Ezt követően ajánlatkérő sorsolással dönti el az ajánlattevőkkel történő tárgyalás sorrendjét, majd egyenként tárgyal ajánlattevőkkel annak érdekében, hogy azok kedvezőbb ajánlatot tegyenek. A tárgyalást követően az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő jelenlétében ismerteti a tárgyalás során tett ajánlatokat. Az ismertetést követően valamennyi ajánlattevő zárt borítékban nyújthatja be végső ajánlatát, amelyet az ajánlatkérő az ajánlattevők jelenlétében felbont és ismertet. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, akinek ajánlata a bírálati szempont szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtja.. Amennyiben nem lehet eldönteni, hogy ki a nyertes ajánlattevő, mert az első helyen több ajánlat azonos ellenszolgáltatást tartalmaz, akkor az ajánlatkérő a Kbt. 90. (4) bekezdése szerint sorsolással választja ki az eljárás nyertesét. t) Az első tárgyalás időpontja: február óra u) Az eredményhirdetés időpontja: február óra A szerződéskötés tervezett időpontja: március 10. v) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: január 29. napja. Pécs, január 29. 4

7 Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Tel: Fax: AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Hitel biztosítása a Baranya Megyei Önkormányzat részére az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz

8 TARTALOMJEGYZÉK I. KÖTET ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK TÁJÉKOZATÁS AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 2 A. BEVEZETŐ 4 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 2. AJÁNLATTEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 5 B. INFORMÁCIÓKÉRÉS 5 1. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 5 2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 6 C. AZ AJÁNLAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 6 1. AJÁNLAT TARTALMA 6 2. AJÁNLATTEVŐK JOGOSULTSÁGÁT, ALKALMASSÁGÁT BIZONYÍTÓ DOKUMENTUMOK 6 3. AJÁNLAT NYELVE 7 4. ÁTVÁLTÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 7 5. AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉKE 8 6. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE 8 7. AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 8 8. AJÁNLAT LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 9 9. AJÁNLAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 9 D. AJÁNLATOK BONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE AJÁNLATOK BONTÁSA AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 11 E. BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZER ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÍRÁLATI SZEMPONT AJÁNLATKÉRŐ JOGA AZ AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATBAN 12 F. ELJÁRÁS LEZÁRÁSA EREDMÉNYHIRDETÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS 13 G. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK EGYÉB INFORMÁCIÓK 14 II. KÖTET M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 III. KÖTET NYILATKOZATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK FELOLVASÓLAP NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT 70. (2) TEKINTETÉBEN AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT 71. TEKINTETÉBEN AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT 66. (1) B) TEKINTETÉBEN AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT 67. (3) E) TEKINTETÉBEN REFERENCIAIGAZOLÁS AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT 55. (3) TEKINTETÉBEN SZERZŐDÉS-TERVEZET 2

9 Tisztelt Ajánlattevő! Az Ajánlatkérő, a Baranya Megyei Önkormányzat nevében ezennel felkérem, hogy Ajánlattételi Felhívásban, valamint az Ajánlattételi Dokumentációban leírtak szerint tegyék meg ajánlatukat jelen közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás megvalósítására. Az eljárás típusa: Kbt. Második Rész, IV. fejezet, 6. cím szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Főbb mennyiségek: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2009. (XI. 6.) Kgy. határozata alapján Ajánlatkérő ,- HUF (egymilliárd-ötszázötven-millió forint) összegű beruházási célú hitel felvételéről döntött az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében. A hitel jellemzői: - A hitel devizaneme: HUF, - Futamidő: 20 (húsz) év, - Rendelkezésre tartási idő: 2 (kettő) év - Türelmi idő: 3 (három) év tőketörlesztés esetén, - A hitel összegének 3 havi EURIBOR-hoz kötött kamatozású, - Ajánlatkérő a hitel előtörlesztésére díjmentesen jogosult, - Ajánlattevő kizárólag kamatot, projektvizsgálati díjat, aktuális esetben szerződésmódosítási díjat, késedelmi kamatot számíthat fel. - A projektvizsgálati díj a hitel összegének legfeljebb 0,5 %-a lehet. - A hitel devizaneme forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra konvertálódik, ha a Magyar Köztársaság hivatalos pénzneme euróra változik. A hitel összegének lehívása a szerződés megkötését követő 2 éven belül több részletben, a finanszírozható beruházási célok megvalósíthatóságának üteme szerint történik. A hitel felvételének célja a következő beruházások önrészének finanszírozása: - Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése ezer forint; - Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása ezer forint; - Nagy Kiállítótér Múzeum utca ezer forint; - Baranyai Élménykörút Orfűi Aquapark ezer forint, - Baranyai Élménykörút Orfűi Viziturisztikai Központ ezer forint összegben. Biztosíték, fedezet: Ajánlatkérő, mint biztosítékot felajánlja a költségvetési számlájára azonnali beszedési megbízást. Ajánlatkérő vállalja, hogy a hitel összegének legfeljebb 80%-ára hitelgarancia-szerződést köt, továbbá ingatlan jelzálogot biztosít a nyertes Ajánlatttevő javára a tulajdonában álló, Pécs hrsz-ú, a Dischka Gy. utca 6. szám alatti, kórház megjelölésű, valamint a Balatonberény 40. hrsz-ú, üdülő épület, udvar megjelölésű ingatlanra azzal, hogy amennyiben az ingatlan a szerződés futamideje alatt értékesítésre kerül, akkor a teljes vételárat a hitel előtörlesztésére fordítja; 3

10 A szerződés időtartama: A szerződéskötéstől számított 240 hónap A közbeszerzésben résztvevők köre: Azon Ajánlattevő(k), akik Ajánlatkérőnél a regisztrációt követően az ajánlati dokumentációt letöltötték. Egyéb rendelkezések: Amennyiben az Ajánlati felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül föl, úgy az Ajánlati felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. Az eljárás során felmerülő, az Ajánlati Felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény az irányadó. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A. BEVEZETŐ 1.1. Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen eljárás keretében a jelen dokumentációban meghatározott feltételek szerint kér adatokat, információkat a tisztelt Ajánlattevőktől (továbbiakban: Ajánlattevő) Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Ajánlati felhívás és dokumentáció összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeik érvényesítéséről Az Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az Ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után: ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg a megadott valamennyi követelménynek Az Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más Ajánlattevővel, illetőleg abban más Ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként a Kbt. 70. (4) bekezdésének megfelelően. 4

11 1.5. Ajánlattételre az jogosult, aki letöltötte a dokumentációt. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös Ajánlattevők egyike tölti le a dokumentációt. A dokumentációt azon Ajánlattevők tölthetik le, akik regisztrálták magukat Ajánlatkérőnél. A regisztrációt Ajánlattevő en vagy fax formájában teheti meg a címen vagy a faxszámon. A regisztráció minimum tartalmazza az ajánlattevő megnevezését, székhelyét, telefon és fax számát, címét és kapcsolattartójának megnevezését Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényt. Az Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja össze. 2. AJÁNLATTEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 2.1. A jelen eljárás Ajánlattételi felhívása és dokumentációja alapján az ajánlattétel lehetősége a Kbt. 1. (3) bekezdéssel összhangban nyitva áll minden Ajánlattevő számára, aki megfelel az Ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek Ajánlattevő az Ajánlatkérőnél történt regisztrációval egyben jogot szerzett arra, hogy az alábbi feltételek szerint meghirdetett eljárásban részt vegyen, azonban nem vehet részt az, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik Ajánlattevő köteles viselni ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától, vagy kimenetelétől Ajánlattevő részéről tilos az Ajánlattételi dokumentáció harmadik félnek történő továbbadása, kivéve a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók és harmadik személyek részére szükséges információk biztosítását, továbbá tilos a dokumentáció közzététele és a jelen közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb felhasználása Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát Ajánlattevő ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy egyéb adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik Ajánlattevőnek az Ajánlattételi felhívásban, illetőleg dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 1. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA B. INFORMÁCIÓKÉRÉS 5

12 1.1. Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az Ajánlattételi felhívást és az Ajánlattételi dokumentáció valamennyi rendelkezését és utasítását Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között eltérés van, minden esetben a felhívás tartalma az irányadó Amennyiben a PDF formátumú és az egyéb elektronikus formátumú dokumentum között eltérés van, minden esetben a PDF formátumú dokumentum tartalma az irányadó Amennyiben Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételeknek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti. 2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 2.1. Amennyiben Ajánlattevő - a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében az Ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban (levélben, telefaxon, vagy táviratban), az Ajánlattételi felhívásban pontosan megadott ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 8 (nyolc) nappal megkeresheti az Ajánlatkérő nevében eljárót a G. 1. pontban megadott címen: 2.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban adja meg, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 4 (négy) nappal A kiegészítő tájékoztatás nem módosíthatja az Ajánlattételi felhívásban, illetőleg az Ajánlattételi dokumentációban foglaltakat Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. C. AZ AJÁNLAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 1. AJÁNLAT TARTALMA 1.1. Ajánlattevőnek az Ajánlattételi felhívásban, illetőleg az Ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania a jelen dokumentációban megadott tartalomjegyzék szerinti sorrendben. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát (ajánlattételi nyilatkozat formanyomtatvány) az Ajánlattételi felhívás feltételeire. 2. AJÁNLATTEVŐK JOGOSULTSÁGÁT, ALKALMASSÁGÁT, MINŐSÍTÉSÉT BIZONYÍTÓ DOKUMENTUMOK 2.1. Jelen eljárásban valamennyi érdekelt részt vehet és ajánlatot nyújthat be, amennyiben teljesítőképessége, eddigi tevékenysége, valamint megbízhatósága és pénzügyi helyzete alapján megfelel az Ajánlatkérő által az alkalmasság körében az Ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek. 6

13 2.2. Ajánlattevő alkalmasságát igazoló, a jelen Ajánlattételi dokumentációban meghatározott iratoknak kétséget kizáróan bizonyítaniuk kell, hogy Ajánlattevő, ajánlata benyújtásakor az Ajánlattételi felhívásban meghatározott jogosultságokkal, minősítésekkel rendelkezik Az alkalmasság igazolására becsatolt igazolásoknak, okiratoknak, dokumentumoknak olyan tartalmúaknak kell lenni, amelyekből pontosan megállapíthatóak az Ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmények. Minden információt tartalmazniuk kell, amelyekből a felhívásnak való megfelelést egyértelműen lehet vizsgálni Ajánlattevőnek saját, illetve az általa a teljesítéshez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vonatkozásában rendelkeznie kell cégbírósági bejegyzéssel, vagy cégbírósági bejegyzési kérelemmel Az Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezet csatolja a becsatolt nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát Az alkalmasságot kizárólag ajánlattevő, Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, illetve az erőforrást nyújtó szervezet igazolhatja. Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, csatolandó a Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) is Jelen dokumentáció II. fejezetében található nyilatkozatmintákat az Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésének könnyítése céljából bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére, melyeknek használata kötelező. A formanyomtatványok tekintetében a lábjegyzet és a magyarázatként feltüntetett szürke döntött betűs rész elhagyható. 3. AJÁNLAT NYELVE 3.1. Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az Ajánlatkérő és Ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve egységesen a magyar. Az ajánlat csak egységes nyelven nyújtható be, tehát csak magyarul Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi eltérő nyelvű dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, úgy azt Ajánlattevőnek közhiteles fordításban, a fordító szervezetek általi eljárásrendnek (hitelesítési szabályzat, a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról, valamint a végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet szerint) megfelelően kell az ajánlatba csatolni. 4. ÁTVÁLTÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 4.1. Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az Ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az Ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében 7

14 a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén az ajánlatevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 5. AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉKE 5.1. Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke - a Kbt. 54. (1) bekezdésével összhangban -, amelyben felsorolt minden iratot, nyilatkozatot, dokumentumot az ajánlatnak tartalmaznia kell (a dokumentáció II. fejezet M0 formanyomtatványa). A tartalomjegyzékben felsorolt valamennyi dokumentum a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül Együttes ajánlattétel esetén vagy amennyiben a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozót vagy erőforrást nyújtó szervezetet kíván Ajánlattevő igénybe venni, úgy a tartalomjegyzék sorainak megfelelően csatolják az igazolásokat. 6. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE 6.1. Ajánlatot csak azok az Ajánlattevők nyújthatnak be, akik igazoltan letöltötték az Ajánlattételi dokumentációt. Közös Ajánlattevők esetén elegendő csak az egyik cégnek letöltenie a dokumentációt, amely lehetőség szerint a megnevezett kapcsolattartó cég legyen. 7. AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 7.1. Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti és 2 (kettő) másolati példányban kell benyújtania az ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy "eredeti példány" vagy "másolati példány". A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó Amennyiben az ajánlat egyes példányai közötti formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti hitelesnek, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre Az ajánlat eredeti, és másolati példányait géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és alá kell írnia az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő nevében eljárjanak Az ajánlatokat megbonthatatlanul (állagsérelem nélkül nem bonthatóan) összefűzve vagy kötve, minden oldalát (üres oldalakat is) folyamatosan sorszámozva, és szignálva kell benyújtani. Folyamatosan, 1-től kezdődően pozitív egész számokkal, egyesével növekvő sorrendben haladva (1,2,3,...) kell sorszámozni. Ajánlattevő a számformátum esetében az egész számok előtt nullát alkalmazhat (azaz elfogadott a 001, 002 sorszámozás is, ahol a nulla darabszáma nem kötött) A nem bontható kötésen az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek, vagy pótoljanak. Ennek a követelménynek megfelel a ragasztott, könyvszerű bekötésen kívül például a spirálozott kötés is, ha két, egymástól 3-4 cm-re lévő lyukon spárgát vezetnek át, csomóra kötik, és néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós címkével leragasztják, majd arra aláírást és cégbélyegzést tesznek Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat. 8

15 8. AJÁNLAT LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 8.1. Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti, és másolati példányait egy darab borítékban, vagy dobozban vagy csomagolásban kell benyújtani Az ajánlat fedőlapján fel kell tüntetni az "eredeti" vagy "másolati" megjelölést. Esetleges eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlatkérő nevét, címét és az alábbiakat: Hitel biztosítása a Baranya Megyei Önkormányzat részére az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében NEM BONTHATÓ FEL én óráig!" A postán feladott, vagy futárszolgálattal kézbesített ajánlatok esetén a fentieken kívül a csomagoláson fel kell tüntetni, hogy: FELBONTÁS NÉLKÜL, HALADÉKTALANUL a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Titkárságára továbbítandó! A közvetlenül benyújtott ajánlatokat tartalmazó csomagok átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad Ha a boríték, doboz vagy csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért. 9. AJÁNLAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 9.1. Ajánlattevőnek ajánlatát az alábbi címre és határidőre közvetlenül, vagy postai úton esetleg futárral kell benyújtania: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet 320. iroda Ajánlat benyújtásának határideje, illetve a bontás ideje: február óra (CET) 9.2. Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon között lehet leadni előzetes egyeztetéssel. Az ajánlattételi határidő lejártának napján között lehet az ajánlatokat leadni Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a postán feladott vagy futárral megküldött ajánlatokat ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, és az eredetileg meghatározott határidő lejárta előtt hirdetményben közzéteszi a módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának okát. Az új hirdetménnyel közzétételre kerülő módosításról írásban (levélben, telefaxon, vagy táviratban), értesítést kap minden olyan Ajánlattevő, aki letöltötte az Ajánlati dokumentációt. 9

16 9.5. Ajánlatkérő az általa meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatokat, a Kbt. 88. (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 1. AJÁNLATOK BONTÁSA D. AJÁNLATOK BONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 1.1. Ajánlatkérő az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdi. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül Ajánlatkérő az ajánlatokat az Ajánlattételi dokumentáció C.9.1. pontjában pontosan megadott időpontban és helyszínen, az Ajánlatkérő képviselői, az Ajánlattevők megjelent képviselői, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek jelenlétében bontja fel. Az Ajánlattevők jelenlévő képviselőinek jelenléti ívet kell aláírniuk jelenlétük igazolása céljából Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bontástól számított 5 napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek. 2. AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 2.1. Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az egyes ajánlatok megfelelnek-e az Ajánlati felhívásban, az Ajánlattételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor, illetőleg azt követően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek. Érvénytelen az ajánlat, ha a) azt az Ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott ajánlattételi határidő után nyújtották be; b) Ajánlattevő, illetve alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek; c) Ajánlattevőt, illetve alvállalkozóját az eljárásból kizárták; d) Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; e) egyéb módon nem felel meg az Ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; f) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. (5) bekezdése]; g) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. (3) bekezdése]; h) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdése, illetőleg ha azt az ajánlatkérő előírta a 61. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett. 10

17 2.3. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója): a) a kizáró okok ellenére nyújtotta be ajánlatát; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az eljárásból az Ajánlattevőt, ha a számára erőforrás nyújtását ígérő szervezet a) a kizáró okok ( ) hatálya alá esik; b) részéről a kizáró ok ( ) az eljárás során következett be Ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki számára a Kbt. szerint nem kell nemzeti elbánást nyújtani Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban tájékoztatja a kizárásáról, az ajánlatának jelen dokumentáció I. kötet D/2.2. pontja szerinti okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az erről hozott döntést követő 5 (öt) napon belül Ajánlatkérő semmiféle információt nem ad az ajánlatok felbontása után, az ajánlatok vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására nézve, sem az Ajánlattevőknek, sem pedig más olyan személynek, aki hivatalosan nem vesz részt az eljárásban Az ajánlatok tartalma sem részben, sem egészben nem használható fel az Ajánlattevő kiválasztását célzó eljáráson kívül másra Ajánlattevő minden olyan magatartása, amellyel befolyásolni igyekszik az Ajánlatkérőt az ajánlatok vizsgálata, tisztázása, értékelése során, az Ajánlattevő ajánlatának kizárását eredményezheti. 3. AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS 3.1. Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel, a Kbt ában meghatározott módon hiánypótlást biztosít Ha Ajánlatkérő a hiánypótlás körébe eső hiányt állapít meg, a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes Ajánlattevőt Az ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő írásban felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől a kizáró okokkal, illetőleg az Ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében, a többi Ajánlattevő egyidejű, írásban történő értesítése mellett. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását. 4. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 4.1. Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban meghatározott érvényességi és alkalmassági feltételeknek megfelelő ajánlatokat a megadott bírálati szempont alapján bírálja el. 11

18 4.2. Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően ítéli meg az Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát Az Ajánlattevő kockázata, ha a kért információkat nem, vagy nem teljes körűen adja meg és az Ajánlatkérő által megfogalmazott elvárásokra nem kap választ Az Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy az Ajánlattevő által megadott információkat (azok tartalmát), az igazolások eredetiségét, illetőleg a másolatok megfelelőségét ellenőrizze. 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK E. BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZER 1.1. Az Ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az Ajánlatkérőt a pénz jogszabályok szerinti felhasználásában. A fentiekben írtak ellenére tett megajánlás esetén az ajánlatot az Ajánlatkérő érvényteleníti, tekintve, hogy a részleges érvénytelenség a Kbt. alapján nem kezelhető Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy nem lehet opciós, többváltozatú ajánlatot tenni, az Ajánlatkérő minden megajánlást az ajánlat részeként értékel és nem áll módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni; az ajánlatokat csak, mint egységes egészet tudja kezelni, értékelni és elfogadni. Ezért az Ajánlatkérő az ilyen megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti és az eljárás további menetéből kizárja Nem fogad el olyan ajánlatot az Ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy ajándék megajánlását tartalmazza. Szerződéskötés esetén az Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a szerződés részéve válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályba vagy a kiírás feltételeibe ütközik. 2. BÍRÁLATI SZEMPONT 2.1. A bírálati szempont a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást a 3 havi EURIBOR feletti legkisebb kamatfelárban határozza meg. Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatást százalékban, három tizedesjegyig kell megadnia. 3. AJÁNLATKÉRŐ JOGA AZ AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATBAN 3.1. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy elfogadja, vagy elutasítsa bármelyik ajánlatot, ha ennek a Kbt.-ben meghatározott feltételei fennállnak. 1. EREDMÉNYHIRDETÉS F. ELJÁRÁS LEZÁRÁSA 12

19 1.1. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor, az Ajánlatkérői döntést tartalmazó eredményről a külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít Eredményhirdetés időpontja: február óra 1.3. Eredményhirdetés helyszíne: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet 336. szoba 1.4. Ajánlatkérő ezúttal kívánja meghívni Ajánlattevőket az eredményhirdetésre Az eredményhirdetés során Ajánlatkérő ismerteti a Kbt. 93. (2) bekezdése szerinti összegezésben foglalt adatokat. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő ajánlattevőknek átadja, a távollevő ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton megküldi. Ha az ajánlattevő nem adta meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való elérhetőségét, részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés napján postai úton adja fel Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes Ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben ajánlatukban üzleti titok szerepel a Kbt nak megfelelően kérjük, azt elkülönítetten, külön mellékletben tüntesse fel. 2. SZERZŐDÉSKÖTÉS 2.1. Szerződéskötés tervezett időpontja: március 10. napja 2.2. Szerződéskötés helyszíne: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. I. emelet, Elnöki tárgyaló A jelen Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Ajánlatkérő elérhetőségi címe: Baranya Megyei Önkormányzat Kapcsolattartó: dr. Pónya Barna G. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 13

20 Levelezési cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet 320 iroda Telefonszám: Faxszám: cím: 1.2. Jelen közbeszerzési eljárás tárgya: Hitel biztosítása a Baranya Megyei Önkormányzat részére az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében. 2. EGYÉB INFORMÁCIÓK 2.1. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címen: OMMF: 1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639, tel: , fax: , zöld szám: , a területi kirendeltségek elérhetősége a internet-címen található ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf tel.: , fax: , zöld szám: , a megyei és városi intézetek elérhetősége a internet-címen található 14

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága október 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága október 5-i ülésére BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 1817-4/2005. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. október

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet Pályázati felhívás MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása (Miskolc-Tiszai pályaudvar) tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal I. Pályázati Felhívás Cognos IBM licencek vásárlása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210.

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 06-72/533-800 Fax: 06-72/212-049 Címzett:

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testülete 2010. december 06-i ülésére Újszász Város Önkormányzata részére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30)

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30) Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. Közszolgáltatási Riport Rendszere, valamint Kontrolling Rendszere kialakítása az ajánlatkérő által biztosított Cognos IBM szoftverekkel tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe: Nagyné Juhász Klára

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma)

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba Pályázati Felhívás Irodakonténer bérlése, jegykiadói tevékenység ellátása céljából Ferihegy szolgálati helyre tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Szállás és étkezés biztosítása Tokajon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozata önkormányzati kötvény

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1. Kiegészítés, módosítás Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pénztárosok Szakmai Napja megnevezésű pályázati felhívás vonatkozásában az alábbi kiegészítést, illetve benyújtási határidő-módosítást tesszük:

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

Az ajánlati árat nettó HUF-ban kell megadniuk az ajánlattevőknek az alábbiak szerint:

Az ajánlati árat nettó HUF-ban kell megadniuk az ajánlattevőknek az alábbiak szerint: Pályázati Felhívás Stadler gyártmányú FLIRT elővárosi villamos motorvonatokon található fedélzeti utastájékoztatási architektúrához kapcsolódó adatfeltöltés korszerűsítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

Melléklet: 1 db (ajánlatkérési dokumentáció) ELŐTERJESZTÉS

Melléklet: 1 db (ajánlatkérési dokumentáció) ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 36-10/2009 Melléklet: 1 db (ajánlatkérési dokumentáció) ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási, valamint

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban FIRMITER BT MEGBIZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN!

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Szalagos ügyfélkordon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben