Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás Készítette: dr. Pónya Barna 2. Ajánlattételi dokumentáció ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága január 28-i üléseire I. Tárgy: Fejlesztési hitel felvételére indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés és az új eljárás megindítása (fejlhitel) II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához ,- Ft hitel felvételéről, valamint közbeszerzési eljárás indításáról a döntött 118/2009 (XI. 06.) Kgy. határozatában. Az eljárás során négy pénzintézet kért regisztrációt, de az ajánlattételi határidő lejártáig január 25. napján 10 óráig nem érkezett ajánlat, ezért az eljárás a Kbt a szerint eredménytelen. A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséhez kapcsolódó határozatában új eljárás megindításáról döntött, melyet a Kbt. IV. fejezet, 6. cím szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében folytatunk le, ez rövidebb határidőket tesz lehetővé, illetve több mozgásteret biztosít a szerződési feltételekben való megállapodás során. Az ajánlattételi felhívást megküldjük az előző eljárás során regisztrált bankoknak és további pénzintézeteknek is: CIB Bank Zrt., Erste Bank Hungary Zrt., Magyarországi Volksbank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffaisen Bank Zrt., UniCredit Bank Zrt. A 37/2009. (IV. 22.) Kgy. határozattal jóváhagyott Közbeszerzési szabályzat szerint a Költségvetési valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságok hatásköre a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és az ajánlattételi dokumentációjának jóváhagyása.

2 2 A Közbeszerzési szabályzat alapján a Költségvetési, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a tagjai közül legalább 3 tagú Tárgyaló Bizottságot állít fel ajánlatkérő képviseletére a tárgyalások során. További tagok jelölésére a megyei főjegyzőnek tehet javaslatot. III. Határozati javaslat: 1.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága javasolja, hogy a Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat részére MFB Hitelprogram keretében hitel biztosítására kiírt nyílt közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelenné. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke 2.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat részére MFB Hitelprogram keretében hitel biztosítására kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás melléklet szerinti ajánlattételi felhívását és dokumentációját jóvá hagyja. A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi pénzintezeteknek küldje meg: CIB Bank Zrt., Erste Bank Hungary Zrt., Magyarországi Volksbank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffaisen Bank Zrt., UniCredit Bank Zrt. Határidő: Felelős: január 31. (elküldésre) Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke 3.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága a Tárgyaló Bizottság tagjának jelöli:..elnök.... Pécs, január 26. Pávkovics Gábor s.k. Dr. Csörnyei László s. k. a Gazdasági és Foglalkoztatási a Költségvetési Bizottság elnöke Bizottság elnöke

3 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., tel.: 72/ , fax: 72/ b) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme: ajánlatkérőnek a december 15-én kiírt, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009/S , a Közbeszerzési Értesítőben 28253/2009. iktatószámon megjelent Hitel biztosítása a Baranya Megyei Önkormányzat részére az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében tárgyú nyílt közbeszerzési eljárására a január 25-i ajánlattételi határidőig nem nyújtottak be ajánlatot, ezért a Kbt. 92. a) pontja alapján eredménytelen volt (Kbt (2) bek. a) pont). c) Ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 54. (4) bekezdésének megfelelően jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre. Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérő honlapján a menüpont alatt. A dokumentáció azon ajánlattevők tölthetik le, akik regisztrálták magukat ajánlatkérőnél. A regisztráció az alábbiak szerint történik: A dokumentáció honlapról történő letöltését írásban jelezni kell az ajánlatkérőnél a felhívás I.1. pontjában megjelölt faxszámon/ címen, aki ez alapján az ajánlattevőket nyilvántartásba veszi. A kérelemben meg kell jelölni az alábbiakat: Cég neve, székhelye, kapcsolattartó személy neve, telefonszám, faxszám, cím. A dokumentáció átvétele (letöltése), illetve a nyilvántartásba vételre való jelentkezés az eljárásban való részvétel feltétele. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a dokumentációt a közös ajánlatot tevők közöl egy tag (ajánlattevő) tölti le. Ajánlatkérő a kérelemben megjelölt faxszámra/ címre elküldi a belépéshez szükséges jelszót, mellyel az ajánlati dokumentációt le lehet tölteni. d) A közbeszerzés tárgya: Hitel biztosítása a Baranya Megyei Önkormányzat részére az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében. Teljes mennyiség: Hitel összeg: összesen ,- Ft az alábbi fejlesztési célokra: 4.1. hitelcél: Régészeti Múzeum rekonstrukciója ,- Ft; 8.6. hitelcél: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont ,- Ft; 8.6. hitelcél: Nagy Kiállítótér Múzeumutca ,- Ft; 8.6. hitelcél: Baranya Élménykörút Orfűi Aquapark ,- Ft; 8.6. hitelcél: Baranya Élménykörút Orfűi Víziturisztikai Központ ,- Ft összegben. Hitel futamideje: 20 év Kamatláb: 3 havi EURIBOR-hoz kötött Kamatfizetés: negyedévente Türelmi idő: 3 év a törlesztésre Rendelkezésre tartás: 2 év. Ajánlattevő kizárólag kamatot, projektvizsgálati díjat, aktuális esetben szerződésmódosítási díjat, késedelmi kamatot számíthat fel. A projektvizsgálati díj a hitel összegének legfeljebb 0,5 %-a lehet. 1

4 A hitel devizaneme forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra konvertálódik, ha a Magyar Köztársaság hivatalos pénzneme euróra változik. e) A szerződés meghatározása: Hitelszerződés. f) A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől számított 20 év. g) A teljesítés helye: Baranya Megyei Önkormányzat, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A hitel törlesztése a türelmi időt követően kezdődik, negyedévente egyenlő részletekben, a negyedév utolsó hónapjában történik a Kbt (3) bekezdése szerint, a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján az MFB-s refinanszírozási szerződés szerint. A kamatfizetés negyedéves gyakorisággal történik. A kamat-, illetve tőketörlesztés esedékessége előtt 5 nappal a hitelnyújtó értesítést köteles küldeni az adósnak az esedékesség időpontjáról és az esedékessé vált összegről. A folyósítás, valamint a tőke és kamat elszámolása HUF-ban történik. A hitel devizaneme forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra konvertálódik, ha a Magyar Köztársaság hivatalos pénzneme euróra változik. Ajánlatkérő kizárólag a következő biztosítékokat nyújtja a hitel fedezetéül: Ajánlatkérő a költségvetési számlájára azonnali beszedési megbízást ajánl fel, a hitel összegének legfeljebb 80%-ra hitelgarancia szerződést köt, továbbá ingatlan jelzálogot biztosít a nyertes Ajánlatkérő javára a tulajdonában álló, Pécs hrsz-ú, a Dischka Gy. utca 6. szám alatti, kórház megjelölésű, valamint a Balatonberény 40. hrsz-ú, üdülő épület, udvar megjelölésű ingatlanra azzal, hogy amennyiben az ingatlan a szerződés futamideje alatt értékesítésre kerül, akkor a teljes vételárat a hitel előtörlesztésére fordítja; i) Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem fogad el. j) Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. k) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve nem lehet ajánlattevő, erőforrást nyújtó szervezet, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok fennállnak. A megkövetelt igazolási mód: ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. (1) és (3) rendelkezéseire figyelemmel köteles a fenti kizáró okokról az ajánlatában nyilatkozni, vagy az igazolásokat, nyilatkozatokat az ajánlatban be is nyújthatja. A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. l) Alkalmassági követelmények: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 1) Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha: a felhívás feladásától számított előző három lezárt 2

5 üzleti év szerinti beszámoló alapján saját tőke összegük évente külön-külön nem érte el az (egymilliárd) forintot. 2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három lezárt üzleti év szerinti beszámoló alapján a tőke megfelelési mutatója nem érte el mindhárom évben külön-külön a 8 %-ot. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a meghatározott követelményeknek külön-külön kell megfelelniük. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell a felhívás feladásától számított előző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli beszámolóját egyszerű másolatban. Ha ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedés szerinti országának joga nem írja elő beszámoló közzétételét, abban az esetben cégszerű nyilatkozatot kell becsatolnia az előírt alkalmassági kritériumokkal kapcsolatban [Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont]; Az utolsó három lezárt üzleti év 2006., és évek azon ajánlattevők esetében, akik mérlegforduló napja december 31, egyéb ajánlattevők esetében pedig a mérlegforduló naptól függően. Ajánlattevő a meghatározott követelményeket erőforrást nyújtó szervezet útján csak abban az esetben igazolhatja, ha ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás áll fenn. A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 1) Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha: az ajánlati határidőt megelőző harminchat hónapban nem nyújtott legalább 1 db ,- (ötszázmillió) forint összegű, a közbeszerzés tárgya szerinti beruházási hitelt MFB-s konstrukcióban. 2) Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha ha nem rendelkeznek együttesen: a) az interneten keresztüli online ügyintézés lebonyolításához szükséges műszaki és technikai berendezéssel, felszereltséggel, b) a hét minden napján 0-tól 24 óráig tartó időszakban rendelkezésre álló telefonon elérhető ügyfélszolgálattal (helpdesk). Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell: a Kbt (3) bekezdése a) pontja szerint elkészített, az ajánlattételi határidőt megelőző harminchat hónapból származó a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, a Kbt. 68. (1) bekezdés szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot, eredeti, vagy hiteles másolati formában. A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább: a megrendelő nevét, címét, a szolgáltatás tárgyát, a teljesítés idejét, az ellenszolgáltatás összegét, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölését, minden olyan egyéb információt, amely az alkalmassági követelmény igazolásához szükséges. Az ajánlathoz csatolnia kell továbbá a Kbt. 67. (3) bekezdésének e) pontja alapján készített leírást a teljesítésre rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség meglétéről. Ajánlattevő az 1) és 2) pontokban meghatározott követelményeket erőforrást nyújtó szervezet útján is igazolhatja, ebben az esetben a rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. 3

6 Ajánlattevőnek csatolnia kell az aktuális cégállapotot bemutató, 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonatát a dokumentációban részletezettek szerint. Csatolnia kell továbbá az ajánlatot aláíró, az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási címpéldányának egyszerű másolatát. m) Ajánlatkérő a Kbt. 83. (1) bekezdése szerint valamennyi ajánlattevő részére hiánypótlási lehetőséget biztosít. A hiánypótlás köre teljeskörű. n) Ajánlattételi határidő: február óra Ajánlati kötöttség minimális időtartama: március 31. napja o) Az ajánlat benyújtásának címe: Baranya Megyei Önkormányzat, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., III. emelet 320. számú iroda. p) Az ajánlattétel nyelve: magyar. Ajánlatkérő az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban kéri benyújtani. q) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: február óra, Baranya Megyei Önkormányzat, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., 336. számú tárgyaló. r) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározottak szerint. s) A tárgyalás lefolytatásának menete: A tárgyalás kezdetekor ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő előtt ismerteti a beadott ajánlatok alapján készült értékelést. Ezt követően ajánlatkérő sorsolással dönti el az ajánlattevőkkel történő tárgyalás sorrendjét, majd egyenként tárgyal ajánlattevőkkel annak érdekében, hogy azok kedvezőbb ajánlatot tegyenek. A tárgyalást követően az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő jelenlétében ismerteti a tárgyalás során tett ajánlatokat. Az ismertetést követően valamennyi ajánlattevő zárt borítékban nyújthatja be végső ajánlatát, amelyet az ajánlatkérő az ajánlattevők jelenlétében felbont és ismertet. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, akinek ajánlata a bírálati szempont szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtja.. Amennyiben nem lehet eldönteni, hogy ki a nyertes ajánlattevő, mert az első helyen több ajánlat azonos ellenszolgáltatást tartalmaz, akkor az ajánlatkérő a Kbt. 90. (4) bekezdése szerint sorsolással választja ki az eljárás nyertesét. t) Az első tárgyalás időpontja: február óra u) Az eredményhirdetés időpontja: február óra A szerződéskötés tervezett időpontja: március 10. v) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: január 29. napja. Pécs, január 29. 4

7 Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Tel: Fax: AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Hitel biztosítása a Baranya Megyei Önkormányzat részére az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz

8 TARTALOMJEGYZÉK I. KÖTET ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK TÁJÉKOZATÁS AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 2 A. BEVEZETŐ 4 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 2. AJÁNLATTEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 5 B. INFORMÁCIÓKÉRÉS 5 1. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 5 2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 6 C. AZ AJÁNLAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 6 1. AJÁNLAT TARTALMA 6 2. AJÁNLATTEVŐK JOGOSULTSÁGÁT, ALKALMASSÁGÁT BIZONYÍTÓ DOKUMENTUMOK 6 3. AJÁNLAT NYELVE 7 4. ÁTVÁLTÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 7 5. AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉKE 8 6. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE 8 7. AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 8 8. AJÁNLAT LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 9 9. AJÁNLAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 9 D. AJÁNLATOK BONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE AJÁNLATOK BONTÁSA AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 11 E. BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZER ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÍRÁLATI SZEMPONT AJÁNLATKÉRŐ JOGA AZ AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATBAN 12 F. ELJÁRÁS LEZÁRÁSA EREDMÉNYHIRDETÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS 13 G. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK EGYÉB INFORMÁCIÓK 14 II. KÖTET M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 III. KÖTET NYILATKOZATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK FELOLVASÓLAP NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT 70. (2) TEKINTETÉBEN AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT 71. TEKINTETÉBEN AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT 66. (1) B) TEKINTETÉBEN AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT 67. (3) E) TEKINTETÉBEN REFERENCIAIGAZOLÁS AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT 55. (3) TEKINTETÉBEN SZERZŐDÉS-TERVEZET 2

9 Tisztelt Ajánlattevő! Az Ajánlatkérő, a Baranya Megyei Önkormányzat nevében ezennel felkérem, hogy Ajánlattételi Felhívásban, valamint az Ajánlattételi Dokumentációban leírtak szerint tegyék meg ajánlatukat jelen közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás megvalósítására. Az eljárás típusa: Kbt. Második Rész, IV. fejezet, 6. cím szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Főbb mennyiségek: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2009. (XI. 6.) Kgy. határozata alapján Ajánlatkérő ,- HUF (egymilliárd-ötszázötven-millió forint) összegű beruházási célú hitel felvételéről döntött az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében. A hitel jellemzői: - A hitel devizaneme: HUF, - Futamidő: 20 (húsz) év, - Rendelkezésre tartási idő: 2 (kettő) év - Türelmi idő: 3 (három) év tőketörlesztés esetén, - A hitel összegének 3 havi EURIBOR-hoz kötött kamatozású, - Ajánlatkérő a hitel előtörlesztésére díjmentesen jogosult, - Ajánlattevő kizárólag kamatot, projektvizsgálati díjat, aktuális esetben szerződésmódosítási díjat, késedelmi kamatot számíthat fel. - A projektvizsgálati díj a hitel összegének legfeljebb 0,5 %-a lehet. - A hitel devizaneme forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra konvertálódik, ha a Magyar Köztársaság hivatalos pénzneme euróra változik. A hitel összegének lehívása a szerződés megkötését követő 2 éven belül több részletben, a finanszírozható beruházási célok megvalósíthatóságának üteme szerint történik. A hitel felvételének célja a következő beruházások önrészének finanszírozása: - Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése ezer forint; - Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása ezer forint; - Nagy Kiállítótér Múzeum utca ezer forint; - Baranyai Élménykörút Orfűi Aquapark ezer forint, - Baranyai Élménykörút Orfűi Viziturisztikai Központ ezer forint összegben. Biztosíték, fedezet: Ajánlatkérő, mint biztosítékot felajánlja a költségvetési számlájára azonnali beszedési megbízást. Ajánlatkérő vállalja, hogy a hitel összegének legfeljebb 80%-ára hitelgarancia-szerződést köt, továbbá ingatlan jelzálogot biztosít a nyertes Ajánlatttevő javára a tulajdonában álló, Pécs hrsz-ú, a Dischka Gy. utca 6. szám alatti, kórház megjelölésű, valamint a Balatonberény 40. hrsz-ú, üdülő épület, udvar megjelölésű ingatlanra azzal, hogy amennyiben az ingatlan a szerződés futamideje alatt értékesítésre kerül, akkor a teljes vételárat a hitel előtörlesztésére fordítja; 3

10 A szerződés időtartama: A szerződéskötéstől számított 240 hónap A közbeszerzésben résztvevők köre: Azon Ajánlattevő(k), akik Ajánlatkérőnél a regisztrációt követően az ajánlati dokumentációt letöltötték. Egyéb rendelkezések: Amennyiben az Ajánlati felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül föl, úgy az Ajánlati felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. Az eljárás során felmerülő, az Ajánlati Felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény az irányadó. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A. BEVEZETŐ 1.1. Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen eljárás keretében a jelen dokumentációban meghatározott feltételek szerint kér adatokat, információkat a tisztelt Ajánlattevőktől (továbbiakban: Ajánlattevő) Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Ajánlati felhívás és dokumentáció összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeik érvényesítéséről Az Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az Ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után: ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg a megadott valamennyi követelménynek Az Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más Ajánlattevővel, illetőleg abban más Ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként a Kbt. 70. (4) bekezdésének megfelelően. 4

11 1.5. Ajánlattételre az jogosult, aki letöltötte a dokumentációt. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös Ajánlattevők egyike tölti le a dokumentációt. A dokumentációt azon Ajánlattevők tölthetik le, akik regisztrálták magukat Ajánlatkérőnél. A regisztrációt Ajánlattevő en vagy fax formájában teheti meg a címen vagy a faxszámon. A regisztráció minimum tartalmazza az ajánlattevő megnevezését, székhelyét, telefon és fax számát, címét és kapcsolattartójának megnevezését Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényt. Az Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja össze. 2. AJÁNLATTEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 2.1. A jelen eljárás Ajánlattételi felhívása és dokumentációja alapján az ajánlattétel lehetősége a Kbt. 1. (3) bekezdéssel összhangban nyitva áll minden Ajánlattevő számára, aki megfelel az Ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek Ajánlattevő az Ajánlatkérőnél történt regisztrációval egyben jogot szerzett arra, hogy az alábbi feltételek szerint meghirdetett eljárásban részt vegyen, azonban nem vehet részt az, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik Ajánlattevő köteles viselni ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától, vagy kimenetelétől Ajánlattevő részéről tilos az Ajánlattételi dokumentáció harmadik félnek történő továbbadása, kivéve a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók és harmadik személyek részére szükséges információk biztosítását, továbbá tilos a dokumentáció közzététele és a jelen közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb felhasználása Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát Ajánlattevő ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy egyéb adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik Ajánlattevőnek az Ajánlattételi felhívásban, illetőleg dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 1. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA B. INFORMÁCIÓKÉRÉS 5

12 1.1. Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az Ajánlattételi felhívást és az Ajánlattételi dokumentáció valamennyi rendelkezését és utasítását Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között eltérés van, minden esetben a felhívás tartalma az irányadó Amennyiben a PDF formátumú és az egyéb elektronikus formátumú dokumentum között eltérés van, minden esetben a PDF formátumú dokumentum tartalma az irányadó Amennyiben Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételeknek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti. 2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 2.1. Amennyiben Ajánlattevő - a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében az Ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban (levélben, telefaxon, vagy táviratban), az Ajánlattételi felhívásban pontosan megadott ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 8 (nyolc) nappal megkeresheti az Ajánlatkérő nevében eljárót a G. 1. pontban megadott címen: 2.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban adja meg, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 4 (négy) nappal A kiegészítő tájékoztatás nem módosíthatja az Ajánlattételi felhívásban, illetőleg az Ajánlattételi dokumentációban foglaltakat Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. C. AZ AJÁNLAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 1. AJÁNLAT TARTALMA 1.1. Ajánlattevőnek az Ajánlattételi felhívásban, illetőleg az Ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania a jelen dokumentációban megadott tartalomjegyzék szerinti sorrendben. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát (ajánlattételi nyilatkozat formanyomtatvány) az Ajánlattételi felhívás feltételeire. 2. AJÁNLATTEVŐK JOGOSULTSÁGÁT, ALKALMASSÁGÁT, MINŐSÍTÉSÉT BIZONYÍTÓ DOKUMENTUMOK 2.1. Jelen eljárásban valamennyi érdekelt részt vehet és ajánlatot nyújthat be, amennyiben teljesítőképessége, eddigi tevékenysége, valamint megbízhatósága és pénzügyi helyzete alapján megfelel az Ajánlatkérő által az alkalmasság körében az Ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek. 6

13 2.2. Ajánlattevő alkalmasságát igazoló, a jelen Ajánlattételi dokumentációban meghatározott iratoknak kétséget kizáróan bizonyítaniuk kell, hogy Ajánlattevő, ajánlata benyújtásakor az Ajánlattételi felhívásban meghatározott jogosultságokkal, minősítésekkel rendelkezik Az alkalmasság igazolására becsatolt igazolásoknak, okiratoknak, dokumentumoknak olyan tartalmúaknak kell lenni, amelyekből pontosan megállapíthatóak az Ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmények. Minden információt tartalmazniuk kell, amelyekből a felhívásnak való megfelelést egyértelműen lehet vizsgálni Ajánlattevőnek saját, illetve az általa a teljesítéshez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vonatkozásában rendelkeznie kell cégbírósági bejegyzéssel, vagy cégbírósági bejegyzési kérelemmel Az Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezet csatolja a becsatolt nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát Az alkalmasságot kizárólag ajánlattevő, Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, illetve az erőforrást nyújtó szervezet igazolhatja. Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, csatolandó a Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) is Jelen dokumentáció II. fejezetében található nyilatkozatmintákat az Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésének könnyítése céljából bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére, melyeknek használata kötelező. A formanyomtatványok tekintetében a lábjegyzet és a magyarázatként feltüntetett szürke döntött betűs rész elhagyható. 3. AJÁNLAT NYELVE 3.1. Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az Ajánlatkérő és Ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve egységesen a magyar. Az ajánlat csak egységes nyelven nyújtható be, tehát csak magyarul Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi eltérő nyelvű dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, úgy azt Ajánlattevőnek közhiteles fordításban, a fordító szervezetek általi eljárásrendnek (hitelesítési szabályzat, a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról, valamint a végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet szerint) megfelelően kell az ajánlatba csatolni. 4. ÁTVÁLTÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 4.1. Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az Ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az Ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében 7

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 20.-án (szerda) 16,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben