Bridgestone MasterCard Feltöltőkártyás Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bridgestone MasterCard Feltöltőkártyás Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Bridgestone MasterCard Feltöltőkártyás Általános Szerződési Feltételek Utolsó módosítás: 30/10/2013 FONTOS INFORMÁCIÓ: Kérjük, a Számlája aktiválása előtt gondosan olvassa el ezt a Szerződést. Jelen Szerződésben foglalt feltételek és díjak minden Ügyfélre vonatkoznak a következő időponttól kezdődően 30/10/ Fogalom-meghatározások és értelmezések: Számla kártyához kapcsolt nem-letéti, nem-kamatozó és kizárólag Tranzakciók lebonyolítására szolgáló számla Társkártya egy személy részére a számla sikeres regisztrálását követően kibocsátott további kártya; Társkártyabirtokos Társkártyával rendelkező személy; Szerződés Autorizált Elérhető Egyenleg Üzleti Nap Kártya határozatlan időre (Ön és a Transact Payments Limited között) létrejött jelen szerződés, beleértve a jelen feltételek időről időre történő módosítását is; (i) PIN Kóddal vagy (ii) CVX Kóddal és lejárati dátummal vagy (iii) a Kártyabirtokos aláírásával együttes Kártya használattal történő fizetési átutalás engedélyezése (autorizálása); az Ön Számlájára feltöltött, illetve használatra elérhető, el nem költött pénzeszközök értéke; hétfőtől péntekig, 09:00-17:00 óra között közép-európai idő szerint, a gibraltári banki szünnapokat és a nemzeti ünnepek napjait kivéve; Transact Payments Limiteddel szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt, monetáris értéket hordozó fizikai eszköz; és/vagy Számlához hozzáférést biztosító fizikai vagy digitális mechanizmus amelyet a Transact Payments Limited bocsátott ki a Tranzakciók engedélyezése céljából, és amely tartalmazza az alábbiak bármelyikét vagy mindegyikét, szövegkörnyezettől függően: (1) Főkártya; (2) Társkártya; (3) Virtuális Kártya; (4) Megszemélyesített Kártya; (5) Instant Kártya és (6) Kártya cseréjeként TPL által az Ön részére biztosított bármely kártya; Ügyfél az a személy, aki sikeresen folyamodott Fizetési Szolgáltatásért, és aki részére legalább egy Kártyát kibocsátott a TPL, és az a személy, aki jogilag és pénzügyileg felelős azokért, akiknek a TPL a Fizetési Szolgáltatásokat nyújtja; Díj a Díj- és Limitjegyzékben hivatkozottak szerint az Ügyfél által fizetendő díj; Instant Kártya instant kibocsátású Nem-Megszemélyesített Kártya, amit az alacsonyabban meghatározott Instant Kártya limitekkel lehet használni feltöltésre, tranzakciókra és visszatérítésre;

2 KYC Ügyfél-azonosítási kötelezettség (angolul: Know Your Customer ), szabályozott/felügyelt jogalanyok vagy tevékenységek Ügyfeleire vonatkozó szükséges ismeretek és információk; Elévülési határidő Kereskedő Fizetési Szolgáltatások Megszemélyesített Kártya Főkártya Újratöltés Kártyarendszerek Tranzakció Felhasználói név és Jelszó Virtuális Kártya mi, nekünk, általunk, miénk vagy ( TPL ) Ön vagy Öné Jelen szerződés megszűnését követő 6 éves időtartamot jelenti; A kiskereskedő vagy más személy, aki elektronikus-pénzt fogad el; az Ügyfél és/vagy a Társkártyabirtokos(ok) számára a Számla és/vagy a Kártya használatán keresztül elérhető összes pénzforgalmi és elektronikus-pénz szolgáltatás, és bármely kapcsolódó szolgáltatás; Olyan fizikai Megszemélyesített Kártya, amit on-line és offline Tranzakciókra lehet használni; az Ügyfél részére TPL által a Számla regisztrálására adott válaszként kibocsátott első Kártya; Pénz hozzáadása az Ön Számlájához; MasterCard vagy Visa, az esettől függően, és ahogy fel van tüntetve az Ön Kártyáján; (i) fizetés, vagy Kereskedőtől termék illetve szolgáltatás vásárlása vagy azok megkísérlése, amennyiben a fizetés (részben vagy egészben) Fizetési Szolgáltatások használatával történt, beleértve azt is, amennyiben a fizetés az interneten, telefonon, vagy postai rendeléssel történt, vagy (ii) készpénzfelvétel ATM-ből vagy bankból az Ön Megszemélyesített Kártyájának használatával történt, plusz az általunk vagy a készpénzfelvétellel kapcsolatban harmadik fél által felszámított díjakat; az Ügyfél által a Fizetési Szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez választott személyes kódok összessége; Egy nem-fizikai Kártya, amelynek használata on-line vásárlásokra vagy telefonos illetve postai megrendelésre korlátozódik; Transact Payments Limited; az Ügyfél és/vagy az a személy, akinek Társkártya-birtokosként történő használatra az Ügyfél jelen Feltételek szerint Kártyát adott. 2. Elérhetőségek: Ön a Kártyáját on-line tudja kezelni vagy hívja a vagy telefonszámot, ha az Ön Kártyái elvesztek vagy ellopták azokat. A szerződéses jogviszony fennállása alatt Ön bármikor jogosult ezeket a feltételeket kérésre térítésmentesen megkapni. 3. Az Ön Szerződése, Kártyája és Számlája 3.1. A Transact Payment Limited bocsátja ki az Ön Kártyáját és nyújtja a Fizetési Szolgáltatásokat, amely egy Gibraltáron bejegyzett vállalat; cégjegyzékszáma ; amely a Gibraltar Financial Services Commission által jóváhagyott és szabályozott elektronikus-pénz kibocsátó; székhelye: 57/63 Line Wall Road, Gibraltár.

3 3.2. A Gibraltar Financial Services Commission általi jóváhagyás részletei elérhetők a Bizottság nyilvános jegyzékében: Transact Payments Limited a Kártyarendszerek Principal member státuszú tagja. MasterCard a MasterCard International Incorporated bejegyzett márkaneve. Visa a Visa International bejegyzett márkaneve Jelen feltételek az irányadóak a TPL és Ön között lévő jogviszonyban a TPL által az Ön részére nyújtott Fizetési Szolgáltatások tekintetében. Jelen Szerződés fontos figyelmeztetéseket és információkat is tartalmaz, amelyek érinthetik Önnek a pénzének visszaszerzésére vonatkozó jogait és képességeit. A Számlája aktiválását úgy tekintjük, hogy azzal Ön elfogadta, és teljes mértékben megértette a jelen Szerződésben foglalt feltételeket, és hogy Ön vállalja ezek betartását a Kártyahasználatával és/vagy azok elfogadásával Az Ön Kártyája nem hitelkártya, és nem bank bocsátja ki. Amikor Ön megvásárolta a Kártyáját, Ön választhatott Instant Kártya, Virtuális Kártya vagy Megszemélyesített Kártya közül. Ha Ön Virtuális Kártyát vásárolt, Ön díj ellenében bármikor válthat Megszemélyesített Kártyára. Ebben az esetben Önnek megvan a lehetősége arra, hogy Virtuális Kártyáját nyitva hagyja vagy lezárja, illetve csak a Megszemélyesített Kártyáját használja. Az Ön Kártyájának/Kártyáinak típusától függetlenül Önnek csak egy Számlája lesz, ahol az Elérhető Egyenlege található Az Ön Fizetési Szolgáltatásai csak akkor kerülnek aktiválásra, ha megkaptuk a szükséges információkat, tehát azonosítani tudjuk Önt, és be tudjuk tartani összes alkalmazandó KYC-nek illetve pénzmosás elleni követelményt. Az ilyen információkat és dokumentumokat az összes alkalmazandó jogi és szabályozói követelményeknek megfelelően tartjuk nyilván Ön Feltöltést végezhet a Díj- és Limitjegyzékben található limiteknek megfelelően. Fenntartjuk a jogot a limitek módosítására és arra, hogy bármikor megtagadjuk a Feltöltést. A Feltöltési Díjak az irányadók Pénznemre történő hivatkozás (pl. Euró vagy Sterling ) azt az összeget vagy a helyi pénznemben annak az összegnek megfelelő összeget jelenti, amiben az Ön kártyája denominált Az Ön Kártyáján és/vagy Számláján Elérhető Egyenleg nem kamatozik A Fizetési szolgáltatások prepaid (előre-fizetett) fizetési szolgáltatások, nem pedig hitel vagy banki termék, Önnek ennélfogva biztosítania kell azt, hogy elegendő Elérhető Egyenlege legyen az egyes vásárlásainak kifizetéséhez, fizetéshez vagy készpénzfelvételhez, amit Ön a Fizetési Szolgáltatások használatával végez (beleértve az Áfát és egyéb alkalmazandó adókat, költségeket és díjakat is). Ha bármely oknál fogva egy Tranzakciót feldolgozása során a Tranzakció összege meghaladja az Elérhető Egyenleget, akkor Önnek azonnal vissza kell fizetnie TPL részére az ilyen túllépés összegét, és TPL jogosult lesz arra, hogy letiltsa bármely meglévő vagy azt követő Tranzakció feldolgozását Jelen Szerződés nem biztosít Önnek jogokat a Kártyarendszerekkel, azok fiókvállalatával vagy bármely más harmadik személlyel szemben Kizárólag 18 évüket betöltött személyek jogosultak a Fizetési Szolgáltatásokra regisztrálni. Mindazonáltal, ha Ön az Ügyfél, akkor Ön az 5.8 pontnak megfelelően megengedheti, hogy a Fizetési Szolgáltatásokhoz olyan 18 év alatti személynek legyen hozzáférése, aki(k)ért Ön jogilag felelősséggel tartozik. 18 évüket be nem töltött személyek által végzett Tranzakciókat lehet, hogy néhány Kereskedő nem engedélyezi. Ön minden esetben felelősséggel tartozik a Fizetési Szolgáltatásoknak az ilyen személyek által történő használatáért. 4. Szolgáltatási Limitek A tranzakciókat a Kártya típusa, egyéni használati minták, illetve fizetési kockázati profilok korlátozhatják. Pénzmosás és csalás elleni okoknál fogva TPL fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos fizetési korlátozásokat

4 azonnali hatállyal és olyan mértékben módosítsa (beleértve a közzétetteket illetve ebben foglaltakat is), amely a szabályozói követelmények betartása érdekében szükséges. 5. Fizetési Szolgáltatások használata 5.1.A Fizetési Szolgáltatásokat Ön Tranzakciókra az Elérhető Egyenleg összegének mértékéig használhatja fel az illetékes Kártyarendszer Kereskedőjénél. Ha az Elérhető Egyenleg nem elegendő a Tranzakció kifizetéséhez, néhány Kereskedő nem fogja engedélyezni Önnek a Kártya illetve Számla más fizetési módokkal történő kombinált használatát Az Ön (Virtuális Kártyától eltérő) Kártyája ATM-ből és olyan bankokból történő készpénzfelvételre használható, amelyek e szolgáltatás nyújtásába beleegyeznek, a Díj- és Limitjegyzékben felsoroltak szerint (az illetékes ATM-kezelő, illetve bank által meghatározott felvehető összeg mértékéig), eltérő értesítés hiányában Az egyes Tranzakciók értéke, és az Ön által jelen Szerződés szerint fizetendő díjak illetve költségek összege levonásra kerül az Elérhető Egyenlegből Autorizált Tranzakciót nem lehet visszavonni. Az EGT-n belül a fizetés átutalását a Kereskedő fizetési szolgáltatójához egy Üzleti Napon belül biztosítjuk (azonban 4 Üzleti Napon belül, ha a Tranzakció pénzneme a Sterlingtől vagy Eurótól eltérő). Ha a Kereskedő fizetési szolgáltatója az EGT-n kívül található, a fizetést a lehető leghamarabb hajtjuk végre Annak érdekében, hogy TPL megvédje Önt és saját magát csalástól, a Kereskedők és ATM-kezelők elektronikus autorizációt kérnek a Tranzakció feldolgozását megelőzően. Ha a Kereskedő vagy az ATM kezelő nem kap elektronikus autorizációt, lehetséges, hogy nem fogják tudni engedélyezni az Ön Tranzakcióját TPL megtagadhatja a Fizetési Szolgáltatások olyan felhasználását, amelyek sérthetik ezeket az előírásokat, illetve ha TPL indokoltan feltételezi azt, hogy Ön vagy harmadik személy csalást követett el vagy a Fizetési Szolgáltatások törvénytelen vagy nem-engedélyezett felhasználását, illetve készül ilyet elkövetni A Fizetési Szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak a Díj- és Limitjegyzék alapján merülnek fel. Tranzakciós Díj fizetendő minden egyes Tranzakció tekintetében. Készpénzfelvételi Díj fizetendő a Kártyája használatával ATM-ből történő készpénzfelvétel tekintetében. Továbbá az Ön készpénzfelvételére szintén vonatkoznak az illetékes ATM-kezelő illetve bank által alkalmazandó díjak, szabályok és szabályozások is. Önt terheli a felelősség annak ellenőrzését tekintve, hogy alkalmaznak-e ilyen további díjakat, mivel ezeket nem lehet visszatéríteni a pénzfelvételt követően Amennyiben alkalmazhat, az Ügyfél TPL-nél maximum 3 Társkártyát igényelhet, az Ön számlájának a Társkártya-birtokosok által történő használatára. A Társkártya-birtokosoknak, akikért Ön jogilag felelősséggel tartozik, legalább 13 évesnek kell lenniük. Minden egyéb Társkártya-birtokosnak legalább 18 évesnek kell lennie. Társkártya regisztrálásának feltétele, hogy Ön, mint az Ügyfél, tudomásul vegye, hogy mi nem vállalunk semmilyen felelősséget egyik Társkártyabirtokos által történő Társkártya használatáért olyan Tranzakciókért, amiket nem Ön engedélyezett. Ha Ön sikeresen regisztrál, küldünk Önnek Társkártyát, amiért Társkártya Díjat számítunk fel. A Társkártya átvételekor Ön átadhatja a Társkártyát a Társkártyabirtokos részére, az ő használatára, feltéve, hogy: i. Ön biztosítja számára jelen feltételek egy példányát (amelynek betartása mindkettőjüket köti); ii. a Társkártyát azután kizárólag csak az a személy használja; iii. Ön megtartja a Főkártyát;

5 iv. Ön tájékoztatja a Társkártya-birtokost arról, hogy Ön megtartotta a Főkártyát, és hogy Ön még mindig tudja használni a Számlát; v. az ilyen információkat és dokumentációkat biztosítja számunkra annak érdekében, hogy be tudjuk tartani az összes alkalmazandó KYC-t illetve pénzmosás ellenes követelményt Ön (az Ügyfél) tartozik felelősséggel a Fizetési Szolgáltatások használatáért, valamint a Társkártyabirtokos(ok)nál felmerült díjakért és költségekért, és Önt tekintik a Számláján már meglévő vagy utólag feltöltött pénzkészlet birtokosának. A kártyahasználatot, amelyhez Társkártya-birtokost regisztráltak, úgy kell tekinteni, mint annak igazolását, hogy Ön a Társkártya--birtokosnak átadta ezeket a Feltételeket, és ő pedig elfogadta azokat. Ön tartozik felelősséggel az Ön Társkártya-birtokosa(i) által végzett Tranzakciókért, ATM-ből történő készpénzfelvételekért, és a nála/náluk felmerült díjakért és költségekért. Az Ön Kártyái ugyanazon a pénztárcán osztoznak, amiből az összes Tranzakció és díj levonásra kerül A Fizetési Szolgáltatások használatát vagy az ahhoz való hozzáférést alkalmanként meg lehet szakítani, például, ha a rendszerünk karbantartását kell elvégeznünk. Kérem, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatunkkal a honlapunkon keresztül, és értesítsen bennünket a Kártyájának vagy Számlájának használata során tapasztalt problémákról, és törekedni fogunk a probléma megoldására Ha engedélyezve van, akkor Önnek lehetősége van az Elérhető Egyenlegének vagy a Kártyáján vagy Számláján lévő egyenleg egy részének átutalására másik Kártyákra vagy Számlákra. Ha Öntől azt az utasítást kapjuk, hogy utaljunk át az Ön Számlájáról egy másik Számlára, a kért összeg levonásra kerül az Ön Számlájáról és jóváírásra kerül azon a Számlán, amire Ön azt az utasítást adta, hogy utaljuk át az Elérhető Egyenlegét vagy az egyenleg egy részét. Kártyáról kártyára történő utalás díja merülhet fel e tranzakció esetében az Ön számára. Kérem, tekintse meg a Díj- és Limitjegyzékben. 6. Bizonyos Kereskedők használatának feltételei 6.1. Néhány esetben TPL vagy a Kereskedők előírhatják az Ön számára, hogy a Tranzakciós összeget meghaladó Elérhető Egyenleggel rendelkezzen. Például éttermekben előírhatják, hogy a számla értékén felül 15%-kal legyen több a Kártyáján, hogy lehetséges legyen az étterem vagy az Ön számára, borravaló vagy szervízdíj hozzáadására Néhány esetben mi vagy a Kereskedők előírhatják az Ön számára, hogy igazolja, hogy az Ön Elérhető Egyenlege fedezni fogja a Tranzakció összegét, és kezdeményezik annak az összegnek a zárolását az Ön Elérhető Egyenlegéből, például autóbérlés esetén. Amennyiben a Kereskedő elő-autorizációt végez az Ön Számláján, Önnek nem lesz hozzáférése ezekhez az összegekhez a Tranzakció teljesítéséig, vagy amíg a Kereskedő a zárolást fel nem oldja, amely akár 30 napot is igénybe vehet Ha Ön a Kártyáját benzinkúton használja, a Kereskedő elfogadásától függően, az Ön Kártyája esetében elő-autorizációra kerülhet sor a vonatkozó pénznemben előre meghatározott összeg tekintetében. Ha nem kerül felhasználásra a teljes elő-autorizációs összeg, vagy nem rendelkezik az elő-autorizációhoz szükséges Elérhető Egyenleggel, lehetséges, hogy az elő-autorizált összeget akár 30 napig is zárolják, mielőtt az újra elérhetővé válik az Ön számára Lehet, hogy néhány Kereskedő nem fogadja el a Fizetési Szolgáltatásainkkal történő fizetést. Az Ön felelőssége az, hogy az egyes Kereskedőnek a Fizetési Szolgáltatásaink felfogadására vonatkozó hajlandóságát, illetve eljárás rendjét ellenőrízze. Nem vállalunk azért felelősséget, ha egy Kereskedő nem fogadja el a Fizetési Szolgáltatásainkkal történő fizetést. 7. Az Ön Számlájának Kezelése és Védelme 7.1. Ön felelős a Kártyájáért, Felhasználói nevéért, PIN kódjáért és Számla jelszaváért. Ne ossza meg senkivel a Kártyája illetve Számlája biztonsági adatait.

6 7.2. Biztonságosan tárolja Számláját, PIN kódját, Felhasználói nevét és Jelszavát, elkülönítve a Kártyájától vagy attól, ahová a Kártyaszámát feljegyezte, és ne hozza senkinek a tudomására. Ebbe beletartozik, hogy: i. memorizálja a PIN kódját annak átvételekor, és megsemmisíti a kézbesítéshez felhasznált postai levelet vagy más jóváhagyott kommunikációt; ii. soha nem írja fel a PIN kódját a Kártyájára vagy bármi másra, amit általában a Kártyája mellett tart; iii. mindig kezelje PIN kódját bizalmasan, beleértve, hogy nem használja a PIN kódját akkor, ha más figyeli; iv. ne hozza senki tudomására a PIN kódját, kivéve a Kártyája vagy Számlája használatához (5.8 pont által) meghatalmazott személy részére a PIN kód szóbeli (de nem írásbeli) közlését 7.3. A Kártya/Kártyák használója köteles az átvételkor azonnal aláírni a Megszemélyesített Kártyán lévő aláírás csíkot. Ha a Kártyája készpénzfelvételt tesz lehetővé, a Kártyája használatához szükséges Személyi Azonosító Kódot (PIN kódot) postai úton vagy egyéb más jóváhagyott módon juttatjuk el az Ügyfél. Önnek erre a PIN kódra ATM-ből vagy bankból történő készpénzfelvételhez van szüksége A PIN kód elfelejtése esetén vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal PIN kód csere igénylése végett, amit az Ügyfélnek fognak kiküldeni. PIN-csere díj kerül felszámításra, ha a PIN kódot azért kell újra elpostázni, mert Ön nem értesített minket a helyes elsődleges címéről Az Ügyfél a Főkártya megrendelésekor már rendelkezett egy Felhasználói névvel és Jelszóval, vagy létrehozta azokat. Önnek erre a Felhasználói névre és Jelszóra lesz szüksége az Ön Fizetési Szolgáltatásaival kapcsolatos következő online funkciók végrehajtásához: i. a regisztrált adatok megváltoztatásához; ii. az Elérhető Egyenleg összegének ellenőrzéséhez; iii. Tranzakciós adatok ellenőrzéséhez; iv. felsőbb kategóriába soroláshoz vagy Társkártya kéréséhez (amennyiben elérhető); v. Kártyája elvesztésének vagy ellopásának jelentéséhez; vi. Felhasználói nevének és Jelszavának megváltoztatásához A Fizetési Szolgáltatásokat kizárólag az Ügyfél illetve Társkártyabirtokos használhatja A pontban meghatározottakon kívül más személynek nem adhatja ki a Kártyát, illetve nem teheti lehetővé más személy számára a Fizetési Szolgáltatások használatát. A Kártyát biztonságos helyen kell őriznie Amennyiben a 7.2 pontban foglaltakat nem tartják be, az érintheti a kártérítés érvényesíthetőségét abban az esetben, ha bizonyítható, hogy Ön szándékosan nem tartotta biztonságos helyen az információt, vagy csalárd módon, indokolatlan késedelemmel vagy súlyos gondatlansággal járt el. Minden egyéb esetben az Ön felelőssége maximum az alábbi 14. pontban meghatározott mértékig terjed Ha úgy véli, hogy más is ismerheti a Számlájának vagy Kártyáinak biztonsági adatait, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot Ha bármely Kártya vagy az Ön számlája lejárt, vagy megtalálták azt miután Ön bejelentette, hogy az elveszett vagy ellopták, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Kártyá(ka)t megsemmisítsék oly módon, hogy a mágnescsíkot keresztezve kettévágják a kártyát.

7 8. Személyazonosítás hitelesítése 8.1. Ha Tranzakcióba kezd az interneten, néhány honlap kéri, hogy adja meg a nevét és a címét. Ilyen esetekben Önnek azt a legújabb címet kell megadnia, amit nálunk az Ügyfél a Számlacímeként regisztrált. A Számlacím az a cím is, ahová levelezést küldünk Az Ügyfél köteles bennünket 7 napon belül értesíteni a Számlacímét vagy más kapcsolattartási adatát érintő változásokról. Értesíthet bennünket az Ügyfélszolgálaton keresztül, ahol kérhetik, hogy az ilyen értesítést írásban is erősítse meg. Ön felelősséggel tartozik azokért a károkért, amelyek közvetlenül az ilyen változásról történő értesítés hiányából erednek, amelyet indokolatlan késedelem, súlyos gondatlanság vagy csalás eredményez. Hitelesítenünk kell az új Számlacímét és a vonatkozó igazolásokat kérni fogjuk Öntől TPL fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kérjen a személyazonosságára és lakáscímére vonatkozó információkat (például, a vonatkozó eredeti iratok bekérésével), beleértve a csalás és/vagy pénzmosás megelőzésének céljára történő bekérést is. Továbbá az igénylésekor, vagy a jövőben bármikor a Számlájával kapcsolatosan, ön felhatalmazza TPL-t arra, hogy elektronikus személyazonosítás ellenőrzést végezzen közvetlenül vagy illetékes harmadik felek felhasználásával. 9. Számlájára vonatkozó kommunikációk Ön bármikor ellenőrizheti az Elérhető Egyenlegét és Tranzakció történetet a Számlájára történő belépéssel. Az online szolgáltatás ingyenes, és különféle Számlakivonatokra tud feliratkozni ott. Addig küldünk Önnek papír alapú számlakivonatot havonta térítésmentesen, amíg másként nem rendelkezik. 10. Fizetési Szolgáltatások érvénytelenítése (törlése) Ha Ön az Ügyfél, és érvényteleníteni szeretné a Fizetési Szolgáltatásokat, az érvénytelenítést online, a következő címre történő küldésével kell kérni amiben tájékoztat minket arról, hogy szeretné azt érvényteleníteni, és a fel nem használt pénzeszközeinek visszatérítését kéri. Önnek a Számlája regisztrálásakor megadott címről kell TPL részére t küldenie. Az Ügyfélszolgálati osztályunk azt követően felfüggeszti az Ön Fizetési Szolgáltatásainak további használatát Amint megkaptunk minden szükséges információt Öntől (a KYC-t beleértve), és minden Tranzakció és alkalmazandó díj és költség feldolgozásra került, visszatérítjük az Ügyfélnek a részünkre fizetendő díjak és költségek levonása után fennmaradó Elérhető Egyenleget, feltéve, ha: i. Ön nem járt el csalárd módon vagy súlyos gondatlansággal vagy oly módon, amely indokolt gyanúját kelti csalásnak vagy súlyos gondatlanságnak; és ii. nekünk nem szükséges törvénynél vagy szabályozásnál fogva vagy rendőrség, bíróság vagy szabályozó hatóság kérésére visszatartani az Ön Elérhető Egyenlegét A Fizetési Szolgáltatások érvénytelenítésekor az Ön felelőssége lesz a Kártya/Kártyák megsemmisítése Ha, az Ön Elérhető Egyenlegének visszatérítését követően, úgy találjuk, hogy további Tranzakciókat végeztek, vagy költségek illetve díjak merültek fel a Kártya/Kártyák használata során, vagy korábbi finanszírozási tranzakció sztornóját kapjuk meg, értesítjük Önt az összegről, és Önnek azonnal vissza kell fizetnie az ilyen összeget igény szerint tartozásként. 11. Elálláshoz való jog ( Megfontolási idő ) Önnek az alábbi feltételek mellett van joga jelen Szerződéstől elállni:

8 11.1. amennyiben Ön a Fizetési Szolgáltatásokat levélben, interneten, faxon, digitálisan vagy ben rendelte, Ön a Számlája sikeres regisztrációjának napjától számított 14 napos Megfontolási időn belül elállhat jelen Szerződéstől, és érvénytelenítheti a Fizetési Szolgáltatásokat minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, azonban az elállás előtt nyújtott szolgáltatás-részek teljesítése végett felmerült indokolt költségek levonása mellett. Ön köteles felvenni velünk a kapcsolatot e 14 napos időszakon belül, és tájékoztatni bennünket arról, hogy el kíván-e állni jelen Szerződéstől, továbbá Önnek tilos használnia a Fizetési Szolgáltatásokat. Ezután érvénytelenítjük a Fizetési Szolgáltatásokat, és visszatérítjük a Számlán Elérhető Egyenleg összegét az Ügyfél számára. Mindazonáltal fenntartjuk a jogot az Elérhető Egyenleg visszatartására az Ön utasításainak átvételétől számított maximum 30 munkanapig az előtt, hogy visszatérítjük az egyenleget, hogy biztosítjuk az összes tranzakciós adat átvételét. Ha Ön hitel- vagy debit kártyát használt a vásárláshoz és/vagy a Kártyája illetve Számlája feltöltéséhez, az Ön pénzeszközeit visszatarthatjuk annyi ideig, ami a hitel- vagy debit kártyája visszaterhelésének megakadályozásához indokoltan szükséges A Megfontolási Időt követően Ön kizárólag a fenti 10. cikkben meghatározottak szerint érvénytelenítheti a Fizetési Szolgáltatásokat. 12. Lejárat és visszatérítés Az Ön Kártyáján lejárati dátum található, és a kártya az ilyen lejárati idő ( Lejárati idő ) végéig érvényes az Ön Számláján lévő pénzeszközök használatára. Ha marad pénzeszköz egyenleg az Ön Számláján a Lejárati idő napján, az Ön nevére Cserekártyát bocsátunk ki (és amennyiben meghatározásra került, díjat számítunk fel), és értesítjük Önt ( t küldünk az általunk ismert utolsó címére), hogy az új Kártya elküldésre rész. Meg fogjuk Önt kérni arra, hogy adja meg a címet, ahová az új Kártyát postázhatjuk. Azután addig őrizzük meg az új Kártyát az Ön számára, amíg megkapjuk Öntől a postázásra vonatkozó adatokat A Fizetési Szolgáltatások illetve jelen Szerződés a Lejárati idő napján szűnik meg, hacsak nem bocsátottak ki az Ön részére Cserekártyát a Lejárati időt megelőzően a 12.1 pontnak megfelelően Ön nem használhatja a lejárt Kártyáját/Kártyáit a Lejárati időt követően A Lejárati idő ellenére az Ön pénzeszközei visszatérítés szempontjából rendelkezésre állnak azzal, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az Elévülési Időszak végén vagy azt megelőzően bármikor. Az Elévülési időszakot követően az Ön pénzeszközeit már nem lehet visszatéríteni. Abban az esetben, ha a Szerződés megszűnése előtt kéri a visszatérítést (a Kártya, illetve Cserekártya Lejárati ideje előtt), Visszatérítési Díj kerül felszámításra (amennyiben ez meghatározásra került lásd a Díj- és Limitjegyzékben) Társkártya-birtokosok Kártyái az Ügyfél Főkártyáján feltüntetett Lejárati Dátum napján járnak le, de csak Csere Főkártya kerül kibocsátásra a 12.1 pontnak megfelelően. Csere Társkártyákat az 5. pontban foglaltak szerint igényelhet Abszolút jogunk van a Számlá(ko)n vagy Kártyákon tartott összegeket beszámítani, átutalni vagy alkalmazni a felénk esedékes összes vagy bármely kötelezettség illetve díj kielégítése érdekében, amely még nem került kifizetésre vagy amelynek nem tettek eleget, amikor az esedékes volt. 13. Fizetési Szolgáltatások felmondása, felfüggesztése TPL a Fizetési Szolgáltatások használatát legalább 2 hónapos felmondási idővel felmondhatja Fizetési Szolgáltatásainak használatát a Lejárati időt követően megszüntetjük a 12.2 pontnak megfelelően12.2.

9 13.3. A Fizetési Szolgáltatások használatát bármikor, előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük indokoltan szükséges időtartamra: i. az adat információs feldolgozó rendszer hibája vagy meghibásodása esetén; ii. ha indokolatlan úgy véljük, hogy a Fizetési Szolgáltatásokat jelen Szerződés megszegésére használta vagy feltehetően erre használja, vagy engedélyezi erre történő használatát, vagy bűncselekményt követ el; iii. ha az Elérhető Egyenleg esetében csalás vagy visszaélés veszélye áll fenn; iv. ha azt gyanítjuk, hogy Ön hamis vagy félrevezető információkat adott meg; v. rendőrség vagy illetékes kormányzati vagy szabályozó hatóság határozata vagy ajánlása alapján Ha a 13.1 pont értelmében a TPL által tett intézkedést követően Tranzakciót végeztek, illetve az Ön Kártyájának használatával költségek vagy díjak merültek fel, az Ügyfél azonnal köteles az ilyen összegeket TPL részére visszafizetni. 14. Kártya elvesztése vagy ellopása Ön úgy felel a pénzeszközeinek védelméért, mintha az készpénz lenne A pénzeszközeit úgy kell kezelnie, mint az készpénz volna a pénztárcájában, és ennek megfelelően kell arra vigyáznia. Ha a Kártyája elveszett vagy ellopták, vagy ha úgy véli, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja a Fizetési Szolgáltatásokat, vagy ha a Kártyája sérült vagy hibásan működik: i. a lehető leghamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot, és adja meg a Számlája vagy Kártyája számát valamint a Felhasználónevét és Jelszavát vagy általunk elfogadható azonosító adatokat, hogy biztosak lehessünk abban, hogy Önnel beszélünk, és ii. feltéve, hogy megkaptuk az Ügyfél jóváhagyását a Számla lezárásához, azután a Kártyabirtokos részére Cserekártyát biztosítunk a legutóbbi Elérhető Egyenlegével megegyező összeggel feltöltött, és annak megfelelő új Számlával Az elvesztésről vagy ellopásról történő értesítést megelőzően történt jogosulatlan Tranzakciókból eredő károkért Ön legfeljebb az első 150 Euróig tartozik felelősséggel. Ha a vizsgálatunk kimutatja, hogy bármely vitatott tranzakciót Ön engedélyezte, vagy csalárd módon, súlyos gondatlansággal járt el (például nem őrizte biztonságosan a Prepaid Kártyáját vagy PIN kódját), a visszatérítést sztornózzuk, és a Prepaid Kártya használata okán általunk elszenvedett veszteségért Ön tartozhat felelősséggel. A Vizsgálati Díjat is felszámíthatjuk Önnek a Díjjegyzékben meghatározottak szerint. Ön nem lesz felelős azokért a károkért, amik azután következtek be, miután Ön értesített bennünket az elvesztésről vagy ellopásról, hacsak nem kerül indokoltan megállapításra, hogy Ön a 16.1.ii.f.2 pontnak megfelelően járt el16.1.ii.f.2 - amely esetben Ön tartozik felelősséggel az összes kárért Miután értesített bennünket az elvesztésről vagy lopásról, amint tudjuk, felfüggesztjük a Fizetési Szolgáltatásokat további károk korlátozása végett. Mi csak akkor tudunk lépéseket tenni a Fizetési Szolgáltatások jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében, ha megadja Számlája vagy Kártyája számát, valamint a Felhasználónevét és Jelszavát vagy megfelelő adatokat biztosít a személyének illetve a vonatkozó Számla azonosításához A Cserekártyákat a Kártyabirtokos által regisztrált legújabb Számlacímre postázzuk. Ha nem helyes címet ad meg, az Kártyacsere-díjat von maga után Ha utólag megtalál vagy visszaszerez egy Kártyát, amiről korábban bejelentette, hogy elveszett vagy elloptak, Ön azonnal köteles a megtalált Kártyát megsemmisíti oly módon, hogy a mágnescsíkot keresztezve kettévágja a kártyát.

10 14.7. Ön beleegyezik abba, hogy segít bennünket, megbízottainkat, szabályozó hatóságokat és a rendőrséget, ha a Kártyája elveszett vagy ellopták, vagy ha gyanítjuk, hogy a Fizetési Szolgáltatásokkal visszaéltek. 15. Díjak és deviza A Fizetési Szolgáltatások tekintetében a Díj- és Limitjegyzékben meghatározott díjak és költségek merülnek fel, amiért Ön felelősséggel tartozik. Ezek időről időre, illetve az Ön által használt terméktől függően változnak e Jegyzéknek megfelelően Minden esedékes áfát vagy egyéb adókat, költségeket illetve díjakat levonunk az Elérhető Egyenlegből. Ha nem áll rendelkezésre Elérhető Egyenleg, vagy a felmerült áfa vagy egyéb adók, költségek illetve díjak meghaladják az Elérhető Egyenleget, a túllépést Ön azonnal köteles megtéríteni részünkre Ha Ön a Fizetési Szolgáltatásokat eltérő pénznemben használja, mint amiben a Fizetési Szolgáltatások denominálva vannak, az Ön Elérhető Egyenlegéből levont összeg az az Ön Számlájának pénznemére, értesítés nélkül, a Jegyzékben meghatározott, a Tranzakció feldolgozásának napján érvényes árfolyam alkalmazásával átkonvertált Tranzakció összege lesz. Kérem, további információkért keresse fel a MasterCard vagy Visa honlapját (amennyiben alkalmazható). Deviza Költséget is felszámíthatunk a Díj- és Limitjegyzékben meghatározottak szerint. 16. Felelősségvállalásunk A 16.2 és a 14.3 pontok alapján; i. egyik fél sem tartozik a másik félnek felelősséggel a jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerült közvetett vagy következményes veszteségekért vagy (tapadó) károkért (beleértve korlátozás nélkül az elmaradt üzletet, hasznot vagy jövedelmet is), az akár szerződéses akár szerződésen kívüli károkozással (a mulasztást is beleértve), akár törvényen alapuló kötelezettség megszegésével vagy másként merült fel; ii. nem tartozunk felelősséggel: a, ha nem tudja használni a Fizetési Szolgáltatásokat a kikötött, vagy a 4. és 10 pontokban meghatározott bármely oknál fogva; b, Fizetési Szolgáltatások használatához kapcsolódó, elháríthatatlan, rajtunk kívül álló hibákért vagy meghibásodásokért, beleértve, de nem korlátozva az Elérhető Egyenleg hiányát vagy az adatfeldolgozó rendszer hibáját is; c, azért, ha a Kereskedő megtagadja egy Tranzakció elfogadását, vagy nem érvénytelenít egy autorizációt vagy elő-autorizációt; d, Az Ön Kártyájával vásárolt termékekért vagy szolgáltatásokért; e, olyan veszteségért, csalásért vagy lopásért, amit a káreseményt követő 13 hónap elmúltával jelentettek; f, amennyiben Ön vagy egy Társkártyabirtokos: 16.1.ii.f.1. indokolatlan késedelemmel 16.1.ii.f.2. csalárd módon; vagy 16.1.ii.f.3. súlyos gondatlansággal járt el A vonatkozó jogszabályok által engedélyezett maximális mértékig, illetve a 14.3 pont alapján, a jelen Szerződés szerint vagy abból eredő teljes felelősségünk a következők szerint kerül korlátozásra:

11 i. amennyiben az Ön Kártyája hibás a mi hibánk miatt, a felelősségünk a Kártya cseréjére korlátozódik, vagy az Ön választása szerint az Elérhető Egyenlegének visszafizetésére; ii. amennyiben a mi hibánkból kifolyólag helytelenül vonnak le összegeket az Ön Elérhető Egyenlegéből, a felelősségünk az azzal egyenértékű összeg fizetésére korlátozódik; illetve iii. minden a mi hibánkból eredő egyéb körülmény esetében a felelősségünk az Elérhető Egyenleg összegének visszafizetésére korlátozódik Jelen Szerződésben semmi sem zárhatja ki vagy korlátozhatja egyik Fél felelősségét sem a Fél gondatlanságából vagy csalárd megtévesztéséből eredő halál vagy személyi sérülés tekintetében Egyik Fél sem tartozik felelősséggel, illetve egyik Felet sem tartják felelősnek jelen Szerzőséd megszegése, vagy jelen Szerződés teljesítésének késedelme vagy elmaradása tekintetében, amely az ilyen Felen kívül álló elháríthatatlan okokból vagy helyzetekből ered, és amelyen az ilyen Fél kellő gondossággal nem képes azon úrrá lenni. 17. Tranzakciók visszatérítése Egy Tranzakció nem minősül engedélyezettnek, ha Ön nem adta hozzájárulását a végrehajtandó Tranzakcióhoz. Ha úgy véli, hogy egy Tranzakciót az Ön hozzájárulása nélkül hajtottak végre, a 2. pontnak megfelelően vegye fel velünk a kapcsolatot Autorizált Tranzakció visszatérítésére vonatkozó igényt, a pénzeszközöknek az Ön Elérhető Egyenlegéből történő levonásának napját követő 8 héten belül kell benyújtani. A visszatérítésre vonatkozó igény átvételétől számított 10 Üzleti Napon belül vagy visszatérítjük a Tranzakció teljes összegét, vagy indokoljuk a visszatérítés elutasítását Nem engedélyezett vagy helytelenül végrehajtott tranzakció visszatérítésére vonatkozó igényt indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni, amely semmilyen esetben nem haladhatja meg a tranzakció napjától számított 13 hónapot Ha Ön nem elégedett a visszatérítés elutasítására vonatkozó indoklással, vagy a visszatérítésre vonatkozó igényének kimenetelével, panaszt nyújthat be hozzánk, vagy a 19. pontban meghatározott panaszokat kivizsgáló hatósággal vegye fel a kapcsolatot. 18. Fizetési költségek és Visszatérítési költségek 18.1.Az Ön által használt vagy kért szolgáltatásainkkal kapcsolatban díjat számíthatunk fel a Díjjegyzékünk alapján Amennyiben bármely kérés, tranzakció, vitatott tranzakció, választott bíróság vagy fordított tranzakció (sztornó) harmadik fél költségét vonja maga után, Ön tartozik felelősséggel ezekért, és ezeket az Ön Számlájáról levonják, vagy más módon számítják Önnek Adminisztrációs Díjat számíthatunk fel az alábbi esetekben: i. amikor Ön olyan fizetést eszközöl felénk, amelyet 60 napot követően utólag sztornóznak nem megfelelő számlainformáció vagy nem megfelelő KYC dokumentáció végett; ii. vitatott Tranzakcióra vonatkozó választott bíróság iránti kérelem esetén; iii. az Ön számlájára vonatkozó manuális segítségadás költségeinknek és kiadásainknak a fedezésére (pl. jogi, rendőrségi, bírósági vagy egyéb törvényszéki segítség iránti kérelem) Sztornó Fizetési Díjat számíthatunk fel, amennyiben a fogadó bank elutasítja a pénzeszközök átutalási kérelmét követően a fizetés átvételét.

12 19. Fizetési Viták Arra törekszünk, hogy Ügyfelek könnyen elérhessék az Ügyfélszolgálati csapatunkat, akik jegyzőkönyveket vesznek fel, kivizsgálják a panaszokat és válaszolnak azokra A panaszokat nagyon komolyan vesszük, és értékeljük annak a lehetőségét, hogy segítenek annak áttekintésében, ahogyan végezzük üzleti tevékenységünket, illetve az Ügyfelek elvárásainak való megfelelésben. Fő célunk, hogy a lehető leghamarabb és leghatékonyabb módon megoldjuk az Ön panaszait, és egymást követően dokumentáltuk a lépéseket, amiket meg kell tenni az alábbiak szerint Először is Ön a kommunikációját az Ügyfélgondozási Csapatunkkal kezdi meg. Elvárásaink szerint az Ügyfélgondozási Csapatunk öt munkanapon belül válaszol az Ön panaszára Ha az Ügyfélgondozási Csapatunktól kapott válasz kimenetelével Ön nem elégedett, kérjük, hogy vegye fel közvetlenül a kapcsolatot Transact Payments Limited Panasz-ügyintézőjével írásban, en keresztül a következő címen: Ha a Panasz-ügyintéző nem tud azonnal válaszolni az Ön panaszára, Ön fog kapni egy visszaigazolást arról, hogy a panaszát átvették, és az hivatalosan ki lesz vizsgálva. Előreláthatóan négy héten belül fog Ön hivatalos választ kapni az észrevételeikkel Ha a Transact Payments Limited Panasz-ügyintézője nem tudja megoldani az Ön panaszát, és Ön tovább szeretné felterjeszteni a panaszát, kérem, vegye fel a kapcsolatot a Fizetési Szolgáltatások Csapattal: Financial Services Commission, PO Box 940, Suite 3 Ground Floor, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltár írásban en keresztül a következő címen: további útmutatóért. A magyar Ügyfelek ilyen esetben a Magyar Nemzeti Bankkal is felvehetik a kapcsolatot, postacíme: 1534 Budapest BKKP PF. 777, tel.: , Önnek biztosítania kell számunkra az Ön kérelméhez tartozó minden releváns elismervényt és információt Ha a vizsgálatunk kimutatja, hogy helytelenül vontunk le pénzt az Ön Elérhető Egyenlegéből, visszatérítjük Önnek az összeget. Ha utólag megállapításra kerül, hogy a visszatérített összeget megfelelően vontuk le, levonhatjuk azt az Ön Elérhető Egyenlegéből, és Vizsgálati Díjat számíthatunk fel Önnek. Ha nem rendelkezik elegendő Elérhető Egyenleggel, kérésre azonnal vissza kell fizetnie részünkre az összeget A Kártyabirtokos és a Kereskedő között lévő vitához kapcsolódóan, feltéve, hogy Ön eleget tud tenni annak, hogy biztosítja számunkra, hogy Ön mindent megtett annak érdekében, hogy rendezze a vitát az illetékes Kereskedővel, megpróbáljuk annyiban segíteni Önt, amennyire az ésszerűen megvalósítható. Visszaterhelési Díjat számíthatunk fel a Díj- és Limitjegyzékben hivatkozottak szerint az ilyen vitában nyújtott segítségért. Ha a vitát a Kereskedővel nem lehet rendezni olyan esetekben, ahol a Kártyát Tranzakcióra használták, akkor Ön lesz a felelős a Tranzakcióért, és ezt közvetlenül kell rendeznie az illetékes Kereskedővel. 20. Személyes adatok TPL az Ön személye adatainak adatkezelője, és az Ön Számlájával kapcsolatosan TPL részére átadott személyes adatokat TPL feldolgozza az Ön számlájának adminisztrálása végett, és biztosítja az Ön számára a Számlához és jelen Szerződéshez kapcsolódó szolgáltatásokat. Az Ön személyes adatait TPL marketing és piackutatási célokra is felhasználhatja az alkalmazandó jogszabályok illetve TPL Adatvédelmi Politikájának megfelelően TPL más szervezetekkel ellenőriztetheti az Ön személyes adatait, és beszerezhet további információkat Önről a személyazonosságának ellenőrzése végett, és hogy megfeleljen az alkalmazandó

13 pénzmosási és kormányzati szabályozásoknak. A TPL lekérdezéseiről szóló feljegyzések az Ön aktájában maradnak. A TPL Adatvédelmi Politikájának és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, az Ön által átadott személyes adatokat átadhatjuk bizonyos megnevezett harmadik felek részére (beleértve az adatfeldolgozókat is) jelen Szerződés szerinti kötelezettségeink teljesítése és jogaink gyakorlása céljából, beleértve az Európai Unión kívüli harmadik feleket is, ahol eltérő adatvédelmi szabályok lehetnek érvényben. Jogszabály vagy illetékes hatóság szintén előírhatja az Ön személyes adatainak feltárását Jelen feltételek elfogadásával, Ön hozzájárul és beleegyezik abba, hogy az Ön személyes adatait ily módon dolgozzuk fel Ön megtekintette az Adatvédelmi Politikánkról szóló dokumentumainkat is, és elismeri, illetve elfogadja az abban foglalt (időről időre módosított) rendelkezéseket. 21. Feltételekben bekövetkezett változások Jelen feltételeket frissíthetjük, illetve módosíthatjuk (beleértve a Díj- és Limitjegyzékünket is). Változásokról a honlapunkon keresztül, ben vagy mobil eszközzel értesítjük Önt a változások előtt legalább 2 hónappal. A 2 hónapos értesítési időszak lejártát követően a Fizetési Szolgáltatások használatának folytatásával Ön elismeri, hogy a frissített és módosított feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Ha nem szeretné, hogy azok Önre nézve kötelezőek legyenek, azonnal hagyja abba a Fizetési Szolgáltatások használatát az érvénytelenítési (törlési) szabályainknak megfelelően (kérjük, tekintse meg a 10. pontot). 22. Egyéb rendelkezések Jelen Szerződés szerinti jogainkat, érdekeinket illetve kötelezettségeinket engedményezhetjük harmadik fél részére (beleértve a fúzió, konszolidáció vagy a Szerződéshez kapcsolódó minden vagy lényegében minden üzlet és eszköz megszerzésének módját is) 2 hónapos írásbeli értesítéssel. Ez nem fogja az Ön jelen Szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit hátrányosan érinteni Nem szándékunk, hogy jelen Szerződés feltételeit olyan személy kényszerítse ki, aki nem szerződő fél, kivéve, hogy a Kártyarendszerek és azok fiókvállalatai kikényszeríthetik a jelen Szerződés által részükre biztosított jogokat Jogról való lemondás vagy engedmény, amit megengedhetünk az Ön számára, nem érinti TPL-nek jelen Szerződés szerint szigorúan vett jogait és az Ön kötelezettségeit Az Ügyfél és a Társkártya-birtokosok beleegyeznek abba, hogy nem fogják a Fizetési Szolgáltatásokat törvénytelen módon használni, és Ön beleegyezik abba, hogy kártalanít minket Fizetési Szolgáltatások ilyen törvénytelen használatából következő követelésekkel és eljárásokkal szemben Jelen Szerződés, és az abban hivatkozott dokumentumok együttesen jelentik a Felek teljes megállapodását és megegyezését, és felülírnak a Felek között létrejött, a jelen Szerződés tárgyához kapcsolódó minden korábbi megállapodást. 23. Pénzeszközök Védelme Az Ön pénzeszközeit törvény biztosítja. A Transact Payments Limited fizetésképtelenné válása esetén, az Ön elektronikai-pénzeszközei védelmet élveznek más hitelezők követeléseivel szemben. 24. Szabályozások és jog A Fizetési Szolgáltatások, Kártya és Számla fizetési termékek, és nem betét, hitel vagy banki termékek, és mint ilyenek nem állnak a Gibraltári Betétgarancia-program fedezete alatt.

14 24.2. Jogszabályok által megengedett maximális mértékig, az Ön törvény által biztosított jogainak érintése nélkül, jelen Szerződés, illetve az abból, annak tárgyából vagy létrejöttéből eredő vagy azzal kapcsolatos jogvita vagy igény (beleértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy igényeket) esetében Gibraltár joga az irányadó, és annak megfelelően értelmezendő, valamint ezekkel kapcsolatban a Felek kikötik a Gibraltár bíróságainak kizárólagos illetékességét. Magyar Ügyfelek a Pénzügyi Békéltető Testülethez is fordulhatnak, cím: H-1534 Budapest, BKKP Pf. 172, tel.: ; web:

15 Díj- és Limitjegyzék E díjak az irányadók az összes Ügyfélre a következő naptól kezdődően: 30/10/2013 Kibocsátási Díjak Díjak Cserekártya Tranzakciós Díjak és használat ATM készpénzfelvétel (ATM kezelő díjai is alkalmazandóak) 3.00 Deviza költség 2.75% ATM egyenleg lekérdezés 0.35 ATM visszautasítás 0.50 PIN-kód módosítás 1.00 Készpénz 5.00 SEPA átutalási díj, kimenő 5.00 Nemzetközi banki átutalás, kimenő (nem, EU/EGT-n kívül) Feltöltés/Újra-töltési Díjak (kérjük, tekintse meg a honlapot az összes feltöltési opciók részletei és az alkalmazandó díjak végett) Belföldi, SEPA banki átutalás, banki készpénz befizetés/sztornó ATM 1.00% Nemzetközi banki átutalás 2.00% Egyéb Díjak Visszaterhelés feldolgozás Magasabb személyazonosítási szint (IDV 2. szint) 5.00 Magasabb személyazonosítási szint (IDV 3. szint) Rendszeresen Fizetendő Díjak éves számla díja 2 év Inaktivitási díj (havonta fizetendő, ha a Számlán 6 egymást követő hónapban nincs tranzakció 2.50 FELTÖLTÉS, ÚJRATÖLTÉS ÉS FELHASZNÁLÓI KORLÁTOK TPL a saját feltöltési korlátjait alkalmazza az Ön Számlája és Kártyái tekintetében a kártyatípustól, IDV szinttől, a használt feltöltési módtól valamint bizonyos belső kockázatkezelési kritériumoktól függően; bizonyos esetekben a TPL nem írja jóvá a feltöltést az Ön számlájára azonnal, hanem csak egy indokolt időtartamot

16 követően az Ön számlájával való visszaélés és harmadik fél általi csalás elkerülése végett. Kérjük, tekintse meg a honlapunkat az összes részletet illetően (az Ön termékleírása alapján).]

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

használata és kockázatai A hitelkártya Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával?

használata és kockázatai A hitelkártya Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával? A hitelkártya használata és kockázatai Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával? Érdemes átgondolnia, mikor és mire használja ezeket a fizetőeszközöket,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz termék értékesítésének megszüntetése. Hatályos 2015. február 02-től. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK...

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 2 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 3 5 DÍJAINK... 4 6 AZ ÖN PÉNZE... 6

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 2 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 3 5 DÍJAINK... 4 6 AZ ÖN PÉNZE... 6 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 2 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 3 5 DÍJAINK... 4 6 AZ ÖN PÉNZE... 6 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK...

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro NEM FORGALMAZOTT TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY 2014. szeptember 22-től 1. oldal A Hirdetményben szereplő termékek értékesítése 2014.09.22-től megszűnt. Kártyatermékek: TakarékPont Számlacsomagokhoz

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció.

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. október 7-ei hatállyal módosult. Új szolgáltatási opció kerül bevezetésre. I. 1. sz. Díjszabás

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére VISA Electron² Cirrus/Maestro Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak¹ Főkártya éves díja * 1 500,00 Ft 1 500,00 Ft Társkártya éves díja 1 500,00

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

CitiManager: Migrációs gyors útmutató kártyabirtokosok részére

CitiManager: Migrációs gyors útmutató kártyabirtokosok részére Ez a Gyors útmutató az alábbiakban segít: 1. Regisztráció a CitiManager portálra a) Csak már meglévő online kivonatos kártyabirtokosok részére b) Csak papír alapú kivonatos kártyabirtokosok részére 2.

Részletesebben

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től I. Általános rendelkezések 1. A vásárlás visszatérítési program kizárólag a Bank OneCard Standard

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től

Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től 2015.11.02-TŐL NEM FORGALMAZOTT BANKKÁRTYÁK 2014.08.25-től az MTB 302/2014 sz. hitelintézeti körlevele alapján a bankpénztári POS felvétek díjainál

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Befektetési célú aranyszámla szerződés

Befektetési célú aranyszámla szerződés Szerződés száma: MAKASZ-00000 Befektetési célú aranyszámla szerződés Szerződő felek Mak Zrt.: Magyar Aranykereskedő Zrt. továbbiakban: Mak Zrt. Székhelye: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19-től A változás okai: Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

epos - Felhasználói leírás (MOBIL egyenleg feltöltés, Web áruházban történő vásárlás)

epos - Felhasználói leírás (MOBIL egyenleg feltöltés, Web áruházban történő vásárlás) epos - Felhasználói leírás (MOBIL egyenleg feltöltés, Web áruházban történő vásárlás) Verzió: 2.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. epos - MOBIL egyenleg feltöltés... 4 2.1. Az epos MOBIL egyenleg

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Electronic Hitelkártya MC Business MC Electronic Business VISA Online 4.sz. melléklet Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI. Hatályos: 2013. szeptember 1-jét l. Éves díj 330 Ft 330 Ft. Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges

TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI. Hatályos: 2013. szeptember 1-jét l. Éves díj 330 Ft 330 Ft. Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI Kártyatermékek: Csemete számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Kölyökkártya Nebuló számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Maestro bankkártya Éves díj 330 Ft 330 Ft

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1.

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére VISA Business Főkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Társkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Pótkártya

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL 1. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Tekintettel arra, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank) alapvető célja, hogy

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés Fontos tudnivaló Ha a fizetés nem teljesül, következménye sincs. Ha például az ügyfél elindítja bankkártyás fizetést, de nem adja meg a kártyaadatait, visszalép, nem utal vagy bármi egyéb módon megszakítja

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 3. sz. melléklete CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzõdési

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

EDENRED CAFETÉRIA KÁRTYÁK PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

EDENRED CAFETÉRIA KÁRTYÁK PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA EDENRED CAFETÉRIA KÁRTYÁK PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat célja... 3 1.2 Alapelvek... 3 1.3 Fogalmi meghatározások... 3 II. A PANASZKEZELÉS

Részletesebben