Bridgestone MasterCard Feltöltőkártyás Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bridgestone MasterCard Feltöltőkártyás Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Bridgestone MasterCard Feltöltőkártyás Általános Szerződési Feltételek Utolsó módosítás: 30/10/2013 FONTOS INFORMÁCIÓ: Kérjük, a Számlája aktiválása előtt gondosan olvassa el ezt a Szerződést. Jelen Szerződésben foglalt feltételek és díjak minden Ügyfélre vonatkoznak a következő időponttól kezdődően 30/10/ Fogalom-meghatározások és értelmezések: Számla kártyához kapcsolt nem-letéti, nem-kamatozó és kizárólag Tranzakciók lebonyolítására szolgáló számla Társkártya egy személy részére a számla sikeres regisztrálását követően kibocsátott további kártya; Társkártyabirtokos Társkártyával rendelkező személy; Szerződés Autorizált Elérhető Egyenleg Üzleti Nap Kártya határozatlan időre (Ön és a Transact Payments Limited között) létrejött jelen szerződés, beleértve a jelen feltételek időről időre történő módosítását is; (i) PIN Kóddal vagy (ii) CVX Kóddal és lejárati dátummal vagy (iii) a Kártyabirtokos aláírásával együttes Kártya használattal történő fizetési átutalás engedélyezése (autorizálása); az Ön Számlájára feltöltött, illetve használatra elérhető, el nem költött pénzeszközök értéke; hétfőtől péntekig, 09:00-17:00 óra között közép-európai idő szerint, a gibraltári banki szünnapokat és a nemzeti ünnepek napjait kivéve; Transact Payments Limiteddel szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt, monetáris értéket hordozó fizikai eszköz; és/vagy Számlához hozzáférést biztosító fizikai vagy digitális mechanizmus amelyet a Transact Payments Limited bocsátott ki a Tranzakciók engedélyezése céljából, és amely tartalmazza az alábbiak bármelyikét vagy mindegyikét, szövegkörnyezettől függően: (1) Főkártya; (2) Társkártya; (3) Virtuális Kártya; (4) Megszemélyesített Kártya; (5) Instant Kártya és (6) Kártya cseréjeként TPL által az Ön részére biztosított bármely kártya; Ügyfél az a személy, aki sikeresen folyamodott Fizetési Szolgáltatásért, és aki részére legalább egy Kártyát kibocsátott a TPL, és az a személy, aki jogilag és pénzügyileg felelős azokért, akiknek a TPL a Fizetési Szolgáltatásokat nyújtja; Díj a Díj- és Limitjegyzékben hivatkozottak szerint az Ügyfél által fizetendő díj; Instant Kártya instant kibocsátású Nem-Megszemélyesített Kártya, amit az alacsonyabban meghatározott Instant Kártya limitekkel lehet használni feltöltésre, tranzakciókra és visszatérítésre;

2 KYC Ügyfél-azonosítási kötelezettség (angolul: Know Your Customer ), szabályozott/felügyelt jogalanyok vagy tevékenységek Ügyfeleire vonatkozó szükséges ismeretek és információk; Elévülési határidő Kereskedő Fizetési Szolgáltatások Megszemélyesített Kártya Főkártya Újratöltés Kártyarendszerek Tranzakció Felhasználói név és Jelszó Virtuális Kártya mi, nekünk, általunk, miénk vagy ( TPL ) Ön vagy Öné Jelen szerződés megszűnését követő 6 éves időtartamot jelenti; A kiskereskedő vagy más személy, aki elektronikus-pénzt fogad el; az Ügyfél és/vagy a Társkártyabirtokos(ok) számára a Számla és/vagy a Kártya használatán keresztül elérhető összes pénzforgalmi és elektronikus-pénz szolgáltatás, és bármely kapcsolódó szolgáltatás; Olyan fizikai Megszemélyesített Kártya, amit on-line és offline Tranzakciókra lehet használni; az Ügyfél részére TPL által a Számla regisztrálására adott válaszként kibocsátott első Kártya; Pénz hozzáadása az Ön Számlájához; MasterCard vagy Visa, az esettől függően, és ahogy fel van tüntetve az Ön Kártyáján; (i) fizetés, vagy Kereskedőtől termék illetve szolgáltatás vásárlása vagy azok megkísérlése, amennyiben a fizetés (részben vagy egészben) Fizetési Szolgáltatások használatával történt, beleértve azt is, amennyiben a fizetés az interneten, telefonon, vagy postai rendeléssel történt, vagy (ii) készpénzfelvétel ATM-ből vagy bankból az Ön Megszemélyesített Kártyájának használatával történt, plusz az általunk vagy a készpénzfelvétellel kapcsolatban harmadik fél által felszámított díjakat; az Ügyfél által a Fizetési Szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez választott személyes kódok összessége; Egy nem-fizikai Kártya, amelynek használata on-line vásárlásokra vagy telefonos illetve postai megrendelésre korlátozódik; Transact Payments Limited; az Ügyfél és/vagy az a személy, akinek Társkártya-birtokosként történő használatra az Ügyfél jelen Feltételek szerint Kártyát adott. 2. Elérhetőségek: Ön a Kártyáját on-line tudja kezelni vagy hívja a vagy telefonszámot, ha az Ön Kártyái elvesztek vagy ellopták azokat. A szerződéses jogviszony fennállása alatt Ön bármikor jogosult ezeket a feltételeket kérésre térítésmentesen megkapni. 3. Az Ön Szerződése, Kártyája és Számlája 3.1. A Transact Payment Limited bocsátja ki az Ön Kártyáját és nyújtja a Fizetési Szolgáltatásokat, amely egy Gibraltáron bejegyzett vállalat; cégjegyzékszáma ; amely a Gibraltar Financial Services Commission által jóváhagyott és szabályozott elektronikus-pénz kibocsátó; székhelye: 57/63 Line Wall Road, Gibraltár.

3 3.2. A Gibraltar Financial Services Commission általi jóváhagyás részletei elérhetők a Bizottság nyilvános jegyzékében: Transact Payments Limited a Kártyarendszerek Principal member státuszú tagja. MasterCard a MasterCard International Incorporated bejegyzett márkaneve. Visa a Visa International bejegyzett márkaneve Jelen feltételek az irányadóak a TPL és Ön között lévő jogviszonyban a TPL által az Ön részére nyújtott Fizetési Szolgáltatások tekintetében. Jelen Szerződés fontos figyelmeztetéseket és információkat is tartalmaz, amelyek érinthetik Önnek a pénzének visszaszerzésére vonatkozó jogait és képességeit. A Számlája aktiválását úgy tekintjük, hogy azzal Ön elfogadta, és teljes mértékben megértette a jelen Szerződésben foglalt feltételeket, és hogy Ön vállalja ezek betartását a Kártyahasználatával és/vagy azok elfogadásával Az Ön Kártyája nem hitelkártya, és nem bank bocsátja ki. Amikor Ön megvásárolta a Kártyáját, Ön választhatott Instant Kártya, Virtuális Kártya vagy Megszemélyesített Kártya közül. Ha Ön Virtuális Kártyát vásárolt, Ön díj ellenében bármikor válthat Megszemélyesített Kártyára. Ebben az esetben Önnek megvan a lehetősége arra, hogy Virtuális Kártyáját nyitva hagyja vagy lezárja, illetve csak a Megszemélyesített Kártyáját használja. Az Ön Kártyájának/Kártyáinak típusától függetlenül Önnek csak egy Számlája lesz, ahol az Elérhető Egyenlege található Az Ön Fizetési Szolgáltatásai csak akkor kerülnek aktiválásra, ha megkaptuk a szükséges információkat, tehát azonosítani tudjuk Önt, és be tudjuk tartani összes alkalmazandó KYC-nek illetve pénzmosás elleni követelményt. Az ilyen információkat és dokumentumokat az összes alkalmazandó jogi és szabályozói követelményeknek megfelelően tartjuk nyilván Ön Feltöltést végezhet a Díj- és Limitjegyzékben található limiteknek megfelelően. Fenntartjuk a jogot a limitek módosítására és arra, hogy bármikor megtagadjuk a Feltöltést. A Feltöltési Díjak az irányadók Pénznemre történő hivatkozás (pl. Euró vagy Sterling ) azt az összeget vagy a helyi pénznemben annak az összegnek megfelelő összeget jelenti, amiben az Ön kártyája denominált Az Ön Kártyáján és/vagy Számláján Elérhető Egyenleg nem kamatozik A Fizetési szolgáltatások prepaid (előre-fizetett) fizetési szolgáltatások, nem pedig hitel vagy banki termék, Önnek ennélfogva biztosítania kell azt, hogy elegendő Elérhető Egyenlege legyen az egyes vásárlásainak kifizetéséhez, fizetéshez vagy készpénzfelvételhez, amit Ön a Fizetési Szolgáltatások használatával végez (beleértve az Áfát és egyéb alkalmazandó adókat, költségeket és díjakat is). Ha bármely oknál fogva egy Tranzakciót feldolgozása során a Tranzakció összege meghaladja az Elérhető Egyenleget, akkor Önnek azonnal vissza kell fizetnie TPL részére az ilyen túllépés összegét, és TPL jogosult lesz arra, hogy letiltsa bármely meglévő vagy azt követő Tranzakció feldolgozását Jelen Szerződés nem biztosít Önnek jogokat a Kártyarendszerekkel, azok fiókvállalatával vagy bármely más harmadik személlyel szemben Kizárólag 18 évüket betöltött személyek jogosultak a Fizetési Szolgáltatásokra regisztrálni. Mindazonáltal, ha Ön az Ügyfél, akkor Ön az 5.8 pontnak megfelelően megengedheti, hogy a Fizetési Szolgáltatásokhoz olyan 18 év alatti személynek legyen hozzáférése, aki(k)ért Ön jogilag felelősséggel tartozik. 18 évüket be nem töltött személyek által végzett Tranzakciókat lehet, hogy néhány Kereskedő nem engedélyezi. Ön minden esetben felelősséggel tartozik a Fizetési Szolgáltatásoknak az ilyen személyek által történő használatáért. 4. Szolgáltatási Limitek A tranzakciókat a Kártya típusa, egyéni használati minták, illetve fizetési kockázati profilok korlátozhatják. Pénzmosás és csalás elleni okoknál fogva TPL fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos fizetési korlátozásokat

4 azonnali hatállyal és olyan mértékben módosítsa (beleértve a közzétetteket illetve ebben foglaltakat is), amely a szabályozói követelmények betartása érdekében szükséges. 5. Fizetési Szolgáltatások használata 5.1.A Fizetési Szolgáltatásokat Ön Tranzakciókra az Elérhető Egyenleg összegének mértékéig használhatja fel az illetékes Kártyarendszer Kereskedőjénél. Ha az Elérhető Egyenleg nem elegendő a Tranzakció kifizetéséhez, néhány Kereskedő nem fogja engedélyezni Önnek a Kártya illetve Számla más fizetési módokkal történő kombinált használatát Az Ön (Virtuális Kártyától eltérő) Kártyája ATM-ből és olyan bankokból történő készpénzfelvételre használható, amelyek e szolgáltatás nyújtásába beleegyeznek, a Díj- és Limitjegyzékben felsoroltak szerint (az illetékes ATM-kezelő, illetve bank által meghatározott felvehető összeg mértékéig), eltérő értesítés hiányában Az egyes Tranzakciók értéke, és az Ön által jelen Szerződés szerint fizetendő díjak illetve költségek összege levonásra kerül az Elérhető Egyenlegből Autorizált Tranzakciót nem lehet visszavonni. Az EGT-n belül a fizetés átutalását a Kereskedő fizetési szolgáltatójához egy Üzleti Napon belül biztosítjuk (azonban 4 Üzleti Napon belül, ha a Tranzakció pénzneme a Sterlingtől vagy Eurótól eltérő). Ha a Kereskedő fizetési szolgáltatója az EGT-n kívül található, a fizetést a lehető leghamarabb hajtjuk végre Annak érdekében, hogy TPL megvédje Önt és saját magát csalástól, a Kereskedők és ATM-kezelők elektronikus autorizációt kérnek a Tranzakció feldolgozását megelőzően. Ha a Kereskedő vagy az ATM kezelő nem kap elektronikus autorizációt, lehetséges, hogy nem fogják tudni engedélyezni az Ön Tranzakcióját TPL megtagadhatja a Fizetési Szolgáltatások olyan felhasználását, amelyek sérthetik ezeket az előírásokat, illetve ha TPL indokoltan feltételezi azt, hogy Ön vagy harmadik személy csalást követett el vagy a Fizetési Szolgáltatások törvénytelen vagy nem-engedélyezett felhasználását, illetve készül ilyet elkövetni A Fizetési Szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak a Díj- és Limitjegyzék alapján merülnek fel. Tranzakciós Díj fizetendő minden egyes Tranzakció tekintetében. Készpénzfelvételi Díj fizetendő a Kártyája használatával ATM-ből történő készpénzfelvétel tekintetében. Továbbá az Ön készpénzfelvételére szintén vonatkoznak az illetékes ATM-kezelő illetve bank által alkalmazandó díjak, szabályok és szabályozások is. Önt terheli a felelősség annak ellenőrzését tekintve, hogy alkalmaznak-e ilyen további díjakat, mivel ezeket nem lehet visszatéríteni a pénzfelvételt követően Amennyiben alkalmazhat, az Ügyfél TPL-nél maximum 3 Társkártyát igényelhet, az Ön számlájának a Társkártya-birtokosok által történő használatára. A Társkártya-birtokosoknak, akikért Ön jogilag felelősséggel tartozik, legalább 13 évesnek kell lenniük. Minden egyéb Társkártya-birtokosnak legalább 18 évesnek kell lennie. Társkártya regisztrálásának feltétele, hogy Ön, mint az Ügyfél, tudomásul vegye, hogy mi nem vállalunk semmilyen felelősséget egyik Társkártyabirtokos által történő Társkártya használatáért olyan Tranzakciókért, amiket nem Ön engedélyezett. Ha Ön sikeresen regisztrál, küldünk Önnek Társkártyát, amiért Társkártya Díjat számítunk fel. A Társkártya átvételekor Ön átadhatja a Társkártyát a Társkártyabirtokos részére, az ő használatára, feltéve, hogy: i. Ön biztosítja számára jelen feltételek egy példányát (amelynek betartása mindkettőjüket köti); ii. a Társkártyát azután kizárólag csak az a személy használja; iii. Ön megtartja a Főkártyát;

5 iv. Ön tájékoztatja a Társkártya-birtokost arról, hogy Ön megtartotta a Főkártyát, és hogy Ön még mindig tudja használni a Számlát; v. az ilyen információkat és dokumentációkat biztosítja számunkra annak érdekében, hogy be tudjuk tartani az összes alkalmazandó KYC-t illetve pénzmosás ellenes követelményt Ön (az Ügyfél) tartozik felelősséggel a Fizetési Szolgáltatások használatáért, valamint a Társkártyabirtokos(ok)nál felmerült díjakért és költségekért, és Önt tekintik a Számláján már meglévő vagy utólag feltöltött pénzkészlet birtokosának. A kártyahasználatot, amelyhez Társkártya-birtokost regisztráltak, úgy kell tekinteni, mint annak igazolását, hogy Ön a Társkártya--birtokosnak átadta ezeket a Feltételeket, és ő pedig elfogadta azokat. Ön tartozik felelősséggel az Ön Társkártya-birtokosa(i) által végzett Tranzakciókért, ATM-ből történő készpénzfelvételekért, és a nála/náluk felmerült díjakért és költségekért. Az Ön Kártyái ugyanazon a pénztárcán osztoznak, amiből az összes Tranzakció és díj levonásra kerül A Fizetési Szolgáltatások használatát vagy az ahhoz való hozzáférést alkalmanként meg lehet szakítani, például, ha a rendszerünk karbantartását kell elvégeznünk. Kérem, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatunkkal a honlapunkon keresztül, és értesítsen bennünket a Kártyájának vagy Számlájának használata során tapasztalt problémákról, és törekedni fogunk a probléma megoldására Ha engedélyezve van, akkor Önnek lehetősége van az Elérhető Egyenlegének vagy a Kártyáján vagy Számláján lévő egyenleg egy részének átutalására másik Kártyákra vagy Számlákra. Ha Öntől azt az utasítást kapjuk, hogy utaljunk át az Ön Számlájáról egy másik Számlára, a kért összeg levonásra kerül az Ön Számlájáról és jóváírásra kerül azon a Számlán, amire Ön azt az utasítást adta, hogy utaljuk át az Elérhető Egyenlegét vagy az egyenleg egy részét. Kártyáról kártyára történő utalás díja merülhet fel e tranzakció esetében az Ön számára. Kérem, tekintse meg a Díj- és Limitjegyzékben. 6. Bizonyos Kereskedők használatának feltételei 6.1. Néhány esetben TPL vagy a Kereskedők előírhatják az Ön számára, hogy a Tranzakciós összeget meghaladó Elérhető Egyenleggel rendelkezzen. Például éttermekben előírhatják, hogy a számla értékén felül 15%-kal legyen több a Kártyáján, hogy lehetséges legyen az étterem vagy az Ön számára, borravaló vagy szervízdíj hozzáadására Néhány esetben mi vagy a Kereskedők előírhatják az Ön számára, hogy igazolja, hogy az Ön Elérhető Egyenlege fedezni fogja a Tranzakció összegét, és kezdeményezik annak az összegnek a zárolását az Ön Elérhető Egyenlegéből, például autóbérlés esetén. Amennyiben a Kereskedő elő-autorizációt végez az Ön Számláján, Önnek nem lesz hozzáférése ezekhez az összegekhez a Tranzakció teljesítéséig, vagy amíg a Kereskedő a zárolást fel nem oldja, amely akár 30 napot is igénybe vehet Ha Ön a Kártyáját benzinkúton használja, a Kereskedő elfogadásától függően, az Ön Kártyája esetében elő-autorizációra kerülhet sor a vonatkozó pénznemben előre meghatározott összeg tekintetében. Ha nem kerül felhasználásra a teljes elő-autorizációs összeg, vagy nem rendelkezik az elő-autorizációhoz szükséges Elérhető Egyenleggel, lehetséges, hogy az elő-autorizált összeget akár 30 napig is zárolják, mielőtt az újra elérhetővé válik az Ön számára Lehet, hogy néhány Kereskedő nem fogadja el a Fizetési Szolgáltatásainkkal történő fizetést. Az Ön felelőssége az, hogy az egyes Kereskedőnek a Fizetési Szolgáltatásaink felfogadására vonatkozó hajlandóságát, illetve eljárás rendjét ellenőrízze. Nem vállalunk azért felelősséget, ha egy Kereskedő nem fogadja el a Fizetési Szolgáltatásainkkal történő fizetést. 7. Az Ön Számlájának Kezelése és Védelme 7.1. Ön felelős a Kártyájáért, Felhasználói nevéért, PIN kódjáért és Számla jelszaváért. Ne ossza meg senkivel a Kártyája illetve Számlája biztonsági adatait.

6 7.2. Biztonságosan tárolja Számláját, PIN kódját, Felhasználói nevét és Jelszavát, elkülönítve a Kártyájától vagy attól, ahová a Kártyaszámát feljegyezte, és ne hozza senkinek a tudomására. Ebbe beletartozik, hogy: i. memorizálja a PIN kódját annak átvételekor, és megsemmisíti a kézbesítéshez felhasznált postai levelet vagy más jóváhagyott kommunikációt; ii. soha nem írja fel a PIN kódját a Kártyájára vagy bármi másra, amit általában a Kártyája mellett tart; iii. mindig kezelje PIN kódját bizalmasan, beleértve, hogy nem használja a PIN kódját akkor, ha más figyeli; iv. ne hozza senki tudomására a PIN kódját, kivéve a Kártyája vagy Számlája használatához (5.8 pont által) meghatalmazott személy részére a PIN kód szóbeli (de nem írásbeli) közlését 7.3. A Kártya/Kártyák használója köteles az átvételkor azonnal aláírni a Megszemélyesített Kártyán lévő aláírás csíkot. Ha a Kártyája készpénzfelvételt tesz lehetővé, a Kártyája használatához szükséges Személyi Azonosító Kódot (PIN kódot) postai úton vagy egyéb más jóváhagyott módon juttatjuk el az Ügyfél. Önnek erre a PIN kódra ATM-ből vagy bankból történő készpénzfelvételhez van szüksége A PIN kód elfelejtése esetén vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal PIN kód csere igénylése végett, amit az Ügyfélnek fognak kiküldeni. PIN-csere díj kerül felszámításra, ha a PIN kódot azért kell újra elpostázni, mert Ön nem értesített minket a helyes elsődleges címéről Az Ügyfél a Főkártya megrendelésekor már rendelkezett egy Felhasználói névvel és Jelszóval, vagy létrehozta azokat. Önnek erre a Felhasználói névre és Jelszóra lesz szüksége az Ön Fizetési Szolgáltatásaival kapcsolatos következő online funkciók végrehajtásához: i. a regisztrált adatok megváltoztatásához; ii. az Elérhető Egyenleg összegének ellenőrzéséhez; iii. Tranzakciós adatok ellenőrzéséhez; iv. felsőbb kategóriába soroláshoz vagy Társkártya kéréséhez (amennyiben elérhető); v. Kártyája elvesztésének vagy ellopásának jelentéséhez; vi. Felhasználói nevének és Jelszavának megváltoztatásához A Fizetési Szolgáltatásokat kizárólag az Ügyfél illetve Társkártyabirtokos használhatja A pontban meghatározottakon kívül más személynek nem adhatja ki a Kártyát, illetve nem teheti lehetővé más személy számára a Fizetési Szolgáltatások használatát. A Kártyát biztonságos helyen kell őriznie Amennyiben a 7.2 pontban foglaltakat nem tartják be, az érintheti a kártérítés érvényesíthetőségét abban az esetben, ha bizonyítható, hogy Ön szándékosan nem tartotta biztonságos helyen az információt, vagy csalárd módon, indokolatlan késedelemmel vagy súlyos gondatlansággal járt el. Minden egyéb esetben az Ön felelőssége maximum az alábbi 14. pontban meghatározott mértékig terjed Ha úgy véli, hogy más is ismerheti a Számlájának vagy Kártyáinak biztonsági adatait, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot Ha bármely Kártya vagy az Ön számlája lejárt, vagy megtalálták azt miután Ön bejelentette, hogy az elveszett vagy ellopták, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Kártyá(ka)t megsemmisítsék oly módon, hogy a mágnescsíkot keresztezve kettévágják a kártyát.

7 8. Személyazonosítás hitelesítése 8.1. Ha Tranzakcióba kezd az interneten, néhány honlap kéri, hogy adja meg a nevét és a címét. Ilyen esetekben Önnek azt a legújabb címet kell megadnia, amit nálunk az Ügyfél a Számlacímeként regisztrált. A Számlacím az a cím is, ahová levelezést küldünk Az Ügyfél köteles bennünket 7 napon belül értesíteni a Számlacímét vagy más kapcsolattartási adatát érintő változásokról. Értesíthet bennünket az Ügyfélszolgálaton keresztül, ahol kérhetik, hogy az ilyen értesítést írásban is erősítse meg. Ön felelősséggel tartozik azokért a károkért, amelyek közvetlenül az ilyen változásról történő értesítés hiányából erednek, amelyet indokolatlan késedelem, súlyos gondatlanság vagy csalás eredményez. Hitelesítenünk kell az új Számlacímét és a vonatkozó igazolásokat kérni fogjuk Öntől TPL fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kérjen a személyazonosságára és lakáscímére vonatkozó információkat (például, a vonatkozó eredeti iratok bekérésével), beleértve a csalás és/vagy pénzmosás megelőzésének céljára történő bekérést is. Továbbá az igénylésekor, vagy a jövőben bármikor a Számlájával kapcsolatosan, ön felhatalmazza TPL-t arra, hogy elektronikus személyazonosítás ellenőrzést végezzen közvetlenül vagy illetékes harmadik felek felhasználásával. 9. Számlájára vonatkozó kommunikációk Ön bármikor ellenőrizheti az Elérhető Egyenlegét és Tranzakció történetet a Számlájára történő belépéssel. Az online szolgáltatás ingyenes, és különféle Számlakivonatokra tud feliratkozni ott. Addig küldünk Önnek papír alapú számlakivonatot havonta térítésmentesen, amíg másként nem rendelkezik. 10. Fizetési Szolgáltatások érvénytelenítése (törlése) Ha Ön az Ügyfél, és érvényteleníteni szeretné a Fizetési Szolgáltatásokat, az érvénytelenítést online, a következő címre történő küldésével kell kérni amiben tájékoztat minket arról, hogy szeretné azt érvényteleníteni, és a fel nem használt pénzeszközeinek visszatérítését kéri. Önnek a Számlája regisztrálásakor megadott címről kell TPL részére t küldenie. Az Ügyfélszolgálati osztályunk azt követően felfüggeszti az Ön Fizetési Szolgáltatásainak további használatát Amint megkaptunk minden szükséges információt Öntől (a KYC-t beleértve), és minden Tranzakció és alkalmazandó díj és költség feldolgozásra került, visszatérítjük az Ügyfélnek a részünkre fizetendő díjak és költségek levonása után fennmaradó Elérhető Egyenleget, feltéve, ha: i. Ön nem járt el csalárd módon vagy súlyos gondatlansággal vagy oly módon, amely indokolt gyanúját kelti csalásnak vagy súlyos gondatlanságnak; és ii. nekünk nem szükséges törvénynél vagy szabályozásnál fogva vagy rendőrség, bíróság vagy szabályozó hatóság kérésére visszatartani az Ön Elérhető Egyenlegét A Fizetési Szolgáltatások érvénytelenítésekor az Ön felelőssége lesz a Kártya/Kártyák megsemmisítése Ha, az Ön Elérhető Egyenlegének visszatérítését követően, úgy találjuk, hogy további Tranzakciókat végeztek, vagy költségek illetve díjak merültek fel a Kártya/Kártyák használata során, vagy korábbi finanszírozási tranzakció sztornóját kapjuk meg, értesítjük Önt az összegről, és Önnek azonnal vissza kell fizetnie az ilyen összeget igény szerint tartozásként. 11. Elálláshoz való jog ( Megfontolási idő ) Önnek az alábbi feltételek mellett van joga jelen Szerződéstől elállni:

8 11.1. amennyiben Ön a Fizetési Szolgáltatásokat levélben, interneten, faxon, digitálisan vagy ben rendelte, Ön a Számlája sikeres regisztrációjának napjától számított 14 napos Megfontolási időn belül elállhat jelen Szerződéstől, és érvénytelenítheti a Fizetési Szolgáltatásokat minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, azonban az elállás előtt nyújtott szolgáltatás-részek teljesítése végett felmerült indokolt költségek levonása mellett. Ön köteles felvenni velünk a kapcsolatot e 14 napos időszakon belül, és tájékoztatni bennünket arról, hogy el kíván-e állni jelen Szerződéstől, továbbá Önnek tilos használnia a Fizetési Szolgáltatásokat. Ezután érvénytelenítjük a Fizetési Szolgáltatásokat, és visszatérítjük a Számlán Elérhető Egyenleg összegét az Ügyfél számára. Mindazonáltal fenntartjuk a jogot az Elérhető Egyenleg visszatartására az Ön utasításainak átvételétől számított maximum 30 munkanapig az előtt, hogy visszatérítjük az egyenleget, hogy biztosítjuk az összes tranzakciós adat átvételét. Ha Ön hitel- vagy debit kártyát használt a vásárláshoz és/vagy a Kártyája illetve Számlája feltöltéséhez, az Ön pénzeszközeit visszatarthatjuk annyi ideig, ami a hitel- vagy debit kártyája visszaterhelésének megakadályozásához indokoltan szükséges A Megfontolási Időt követően Ön kizárólag a fenti 10. cikkben meghatározottak szerint érvénytelenítheti a Fizetési Szolgáltatásokat. 12. Lejárat és visszatérítés Az Ön Kártyáján lejárati dátum található, és a kártya az ilyen lejárati idő ( Lejárati idő ) végéig érvényes az Ön Számláján lévő pénzeszközök használatára. Ha marad pénzeszköz egyenleg az Ön Számláján a Lejárati idő napján, az Ön nevére Cserekártyát bocsátunk ki (és amennyiben meghatározásra került, díjat számítunk fel), és értesítjük Önt ( t küldünk az általunk ismert utolsó címére), hogy az új Kártya elküldésre rész. Meg fogjuk Önt kérni arra, hogy adja meg a címet, ahová az új Kártyát postázhatjuk. Azután addig őrizzük meg az új Kártyát az Ön számára, amíg megkapjuk Öntől a postázásra vonatkozó adatokat A Fizetési Szolgáltatások illetve jelen Szerződés a Lejárati idő napján szűnik meg, hacsak nem bocsátottak ki az Ön részére Cserekártyát a Lejárati időt megelőzően a 12.1 pontnak megfelelően Ön nem használhatja a lejárt Kártyáját/Kártyáit a Lejárati időt követően A Lejárati idő ellenére az Ön pénzeszközei visszatérítés szempontjából rendelkezésre állnak azzal, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az Elévülési Időszak végén vagy azt megelőzően bármikor. Az Elévülési időszakot követően az Ön pénzeszközeit már nem lehet visszatéríteni. Abban az esetben, ha a Szerződés megszűnése előtt kéri a visszatérítést (a Kártya, illetve Cserekártya Lejárati ideje előtt), Visszatérítési Díj kerül felszámításra (amennyiben ez meghatározásra került lásd a Díj- és Limitjegyzékben) Társkártya-birtokosok Kártyái az Ügyfél Főkártyáján feltüntetett Lejárati Dátum napján járnak le, de csak Csere Főkártya kerül kibocsátásra a 12.1 pontnak megfelelően. Csere Társkártyákat az 5. pontban foglaltak szerint igényelhet Abszolút jogunk van a Számlá(ko)n vagy Kártyákon tartott összegeket beszámítani, átutalni vagy alkalmazni a felénk esedékes összes vagy bármely kötelezettség illetve díj kielégítése érdekében, amely még nem került kifizetésre vagy amelynek nem tettek eleget, amikor az esedékes volt. 13. Fizetési Szolgáltatások felmondása, felfüggesztése TPL a Fizetési Szolgáltatások használatát legalább 2 hónapos felmondási idővel felmondhatja Fizetési Szolgáltatásainak használatát a Lejárati időt követően megszüntetjük a 12.2 pontnak megfelelően12.2.

9 13.3. A Fizetési Szolgáltatások használatát bármikor, előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük indokoltan szükséges időtartamra: i. az adat információs feldolgozó rendszer hibája vagy meghibásodása esetén; ii. ha indokolatlan úgy véljük, hogy a Fizetési Szolgáltatásokat jelen Szerződés megszegésére használta vagy feltehetően erre használja, vagy engedélyezi erre történő használatát, vagy bűncselekményt követ el; iii. ha az Elérhető Egyenleg esetében csalás vagy visszaélés veszélye áll fenn; iv. ha azt gyanítjuk, hogy Ön hamis vagy félrevezető információkat adott meg; v. rendőrség vagy illetékes kormányzati vagy szabályozó hatóság határozata vagy ajánlása alapján Ha a 13.1 pont értelmében a TPL által tett intézkedést követően Tranzakciót végeztek, illetve az Ön Kártyájának használatával költségek vagy díjak merültek fel, az Ügyfél azonnal köteles az ilyen összegeket TPL részére visszafizetni. 14. Kártya elvesztése vagy ellopása Ön úgy felel a pénzeszközeinek védelméért, mintha az készpénz lenne A pénzeszközeit úgy kell kezelnie, mint az készpénz volna a pénztárcájában, és ennek megfelelően kell arra vigyáznia. Ha a Kártyája elveszett vagy ellopták, vagy ha úgy véli, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja a Fizetési Szolgáltatásokat, vagy ha a Kártyája sérült vagy hibásan működik: i. a lehető leghamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot, és adja meg a Számlája vagy Kártyája számát valamint a Felhasználónevét és Jelszavát vagy általunk elfogadható azonosító adatokat, hogy biztosak lehessünk abban, hogy Önnel beszélünk, és ii. feltéve, hogy megkaptuk az Ügyfél jóváhagyását a Számla lezárásához, azután a Kártyabirtokos részére Cserekártyát biztosítunk a legutóbbi Elérhető Egyenlegével megegyező összeggel feltöltött, és annak megfelelő új Számlával Az elvesztésről vagy ellopásról történő értesítést megelőzően történt jogosulatlan Tranzakciókból eredő károkért Ön legfeljebb az első 150 Euróig tartozik felelősséggel. Ha a vizsgálatunk kimutatja, hogy bármely vitatott tranzakciót Ön engedélyezte, vagy csalárd módon, súlyos gondatlansággal járt el (például nem őrizte biztonságosan a Prepaid Kártyáját vagy PIN kódját), a visszatérítést sztornózzuk, és a Prepaid Kártya használata okán általunk elszenvedett veszteségért Ön tartozhat felelősséggel. A Vizsgálati Díjat is felszámíthatjuk Önnek a Díjjegyzékben meghatározottak szerint. Ön nem lesz felelős azokért a károkért, amik azután következtek be, miután Ön értesített bennünket az elvesztésről vagy ellopásról, hacsak nem kerül indokoltan megállapításra, hogy Ön a 16.1.ii.f.2 pontnak megfelelően járt el16.1.ii.f.2 - amely esetben Ön tartozik felelősséggel az összes kárért Miután értesített bennünket az elvesztésről vagy lopásról, amint tudjuk, felfüggesztjük a Fizetési Szolgáltatásokat további károk korlátozása végett. Mi csak akkor tudunk lépéseket tenni a Fizetési Szolgáltatások jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében, ha megadja Számlája vagy Kártyája számát, valamint a Felhasználónevét és Jelszavát vagy megfelelő adatokat biztosít a személyének illetve a vonatkozó Számla azonosításához A Cserekártyákat a Kártyabirtokos által regisztrált legújabb Számlacímre postázzuk. Ha nem helyes címet ad meg, az Kártyacsere-díjat von maga után Ha utólag megtalál vagy visszaszerez egy Kártyát, amiről korábban bejelentette, hogy elveszett vagy elloptak, Ön azonnal köteles a megtalált Kártyát megsemmisíti oly módon, hogy a mágnescsíkot keresztezve kettévágja a kártyát.

Peak Financial Services. Általános Szerződési Feltételek CashCard Payroll Prepaid Kártyák

Peak Financial Services. Általános Szerződési Feltételek CashCard Payroll Prepaid Kártyák PEAK FINANCIAL SERVICES Address: Suites 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar P.O.B. 472. www.peakfinancialservices.eu. Peak Financial Services Általános Szerződési Feltételek CashCard Payroll Prepaid Kártyák

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK...

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2015. június 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015. július 29. napjától MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1062 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. április 27. 1 1. A Lakossági Bankkártya

Részletesebben

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2013. március 20.-tól Közzététel napja: 2013. március 19.

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2013. március 20.-tól Közzététel napja: 2013. március 19. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2013. március 20.-tól Közzététel napja: 2013. március 19. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Posta Hitelkártya Általános Szerződési

Részletesebben

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2012. március 20.-tól Közzététel napja: 2012. január 20.

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2012. március 20.-tól Közzététel napja: 2012. január 20. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2012. március 20.-tól Közzététel napja: 2012. január 20. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Posta Hitelkártya Általános Szerződési

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A Lakossági

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2010. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 3. sz. melléklete CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzõdési

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03.

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szerződés) szabályozza a Budapest Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata

Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata Magyarország ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 1 ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási a (Hatályos: 2015. június 28. napjától) Jelen ot befektetési szolgáltatás

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél között létrejött, a Hitelkártya (továbbiakban: Hitelkártya)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 4. Az InternetBank szolgáltatás... 5 6. Általános rendelkezések... 8 7. Az InternetBank rendszerhez

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2013. május 24. Hatályba lépésének időpontja: 2013. május

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK 1. Fogalmi meghatározások A jelen fejezetben az alábbiakban

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT A Széchenyi Bank Zrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12; tevékenységi engedély száma: E-206/2009; kelte: 2009. április 2; továbbiakban: Kártyakibocsátó ) jelen Üzletszabályzatban

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) szerződéses kapcsolatban álló kereskedő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. január 12. Az Igazgatóság a 29/1-10/2014.sz. határozattal jóváhagyta. Siklós,

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben